Whirlpool | WHE2533 | Instruction for Use | Whirlpool WHE2533 Керівництво користувача

Whirlpool WHE2533 Керівництво користувача
UK
Інструкція з експлуатаціїœ
СХЕМА ПРИЛАДУ (мал. 1)
A. Ручка
B. Запобіжний запір (де передбачено)
C. Прокладка
D. Сепаратор (де передбачено)
E. Пробка на каналі зливання талої води
F. Панель керування
G. Бічна вентиляційна решітка двигуна
СХЕМА ПАНЕЛІ КЕРУВАННЯ (мал. 2)
1. Червона сигнальна лампочка: блимає під час
несправності (див.параграф «ПОШУК І УСУНЕННЯ
НЕСПРАВНОСТЕЙ»).
2.Синя сигнальна лампочка: горить під час роботи функції
«6-е почуття» (див.параграф «Функція 6-е почуття»).
3.Зелені сигнальні лампочки: вказують на роботу приладу і
на задану температуру.
4.Кнопка для задання температури: для оновлення
заданої температури і для увімкнення/вимкнення швидкого
заморожування.
ПЕРШ НІЖ РОЗПОЧАТИ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБОМ
Придбаний Вами виріб призначений для використання в
побуті, а також:
- у кухонних приміщеннях робочих місць, магазині і/або офісів
- на фермах
- в готелях, мотелях, резиденціях, готельних структурах & зі
сніданком для одного клієнта.
Виріб має використовуватися тільки для зберігання
заморожених продуктів, заморожування свіжих продуктів і
приготування льоду.
Заземлення виробу є обов’язковою і вимагається
законом. Виробник не несе відповідальності за
травмування фізичних осіб і тварин або пошкодження
майна внаслідок недотримання наведених правил.
1. Після зняття упаковки з виробу переконайтеся, що він
не пошкоджений, що дверцята щільно закриваються і
прокладка не деформована. Про виявлені пошкодження
слід повідомити виробнику протягом 24 годин після
отримання виробу.
2. Рекомендуємо зачекати не менше 2 годин до увімкнення
приладу для того, щоб система охолодження досягла
максимально ефективної роботи.
3. Прослідкуйте, щоб встановлення й електричне підключення
приладу були виконані кваліфікованим фахівцем з
дотриманням інструкцій виробника і чинних місцевих норм
безпеки.
4. Перед використанням вимийте прилад всередині.
• Перш ніж підключити прилад до мережі електричного
живлення, переконайтеся, що напруга в мережі
відповідає значенням, вказаним на паспортній табличці,
розташованій позаду приладу.
•Підключення до мережі електричного живлення
мають виконуватися відповідно до місцевих норм.
ВСТАНОВЛЕННЯ
• Вийміть прилад з упаковки.
• Видаліть 4 розпірки, які знаходяться між дверцятами і
виробом. (мал. 3)
• Переконайтеся, що пробка зливного каналу для талої води
(де передбачено) розташована правильно (E).
• Щоб забезпечити максимальні робочі показники і
попередити пошкодження, розташуйте прилад так, щоб
його дверцята під час відкривання залишались на відстані
7 см від задньої стінки і 7 см з кожного боку. (мал. 4)
• Вставте аксесуари (де передбачені).
ПОЧАТОК РОБОТИ
• Під’єднати виріб до мережі електричного живлення.
• Спалахує зелена сигнальна лампочка («Normal»).
• Спалахує синя сигнальна лампочка «6-е почуття».
• Червона сигнальна лампочка (1) блимає, доки температура
всередині виробу недостатньо холодна для завантаження
харчових продуктів. Зазвичай така лампочка згасне у
наступні шість годин після увімкнення.
• Завантажувати продукти можна тільки після того, як згасне
червона сигнальна лампочка.
• Синя сигнальна лампочка «6-е почуття» (2) залишається
горіти доки не буде досягнуто задану температуру.
Зауваження: Завдяки ущільнювальній прокладці неможливо
відкрити дверцята виробу відразу ж після їх закриття. Перш
ніж знову відкрити дверцята виробу, слід зачекати декілька
хвилин.
РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ
Оберіть бажану температуру за допомогою кнопки (4).
Процедура з регулювання температури:
• Натисніть декілька разів на кнопку (4). При кожному
натисканні на кнопку задана температура циклічно
оновлюється між значеннями «Normal», «Eco» і «Plus».
• Оберіть « Plus», якщо необхідно встановити найбільш
холодну температуру для зберігання продуктів.
• В разі неповного завантаження рекомендується вибрати
«Eco», щоб оптимізувати енергоспоживання.
Зауваження: В разі перерви в постачанні електричного
струму ці налаштування все рівно залишаються в пам’яті. Час,
необхідний для досягнення заданого значення температури
всередині морозильної камери, залежить від кліматичних умов
і обраних параметрів.
ФУНКЦІЯ «6-Е ПОЧУТТЯ»
Функція вмикається автоматично у наступних випадках:
• відкриття дверцят
Функція вмикається при кожному відкритті дверцят, яке
призводить до зміни внутрішньої температури приладу,
і працює увесь необхідний час з метою автоматичного
відновлення оптимальних умов для зберігання продуктів.
• завантаження харчових продуктів для заморожування
Функція вмикається кожного разу при завантаженні значної
кількості харчових продуктів і працює увесь необхідний
час з метою утворення найкращих умов для оптимального
заморожування завантажених продуктів, забезпечуючи
належний компроміс між якістю заморожування і
енергоспоживанням.
Зауваження: Тривалість функції «6-е почуття» розраховується
автоматично і залежить від режиму використання приладу.
ЗАМОРОЖУВАННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
Підготовка свіжих харчових продуктів до заморожування
• Щільно загорніть свіжі продукти, що підлягають
заморожуванню, в: алюмінієву фольгу, прозору плівку
для харчових продуктів, водонепроникні пластикові
пакети, поліетиленові ємності з кришками, призначені для
заморожування харчових продуктів.
• Продукти повинні бути свіжими, зрілими і високоякісними.
• Свіжі фрукти та овочі бажано заморожувати відразу
ж після збирання, щоб зберегти всі живильні цінності,
консистенцію, колір і смак.
• Гарячі страви слід охолодити і тільки потім завантажувати у
морозильну камеру.
Заморожування свіжих харчових продуктів
• Розташуйте заморожувані продукти безпосередньо у
контакт з вертикальними стінками виробу (мал. 5):
A) - продукти для заморожування,
B) - вже заморожені продукти.
• Не розташовуйте продукти, які підлягають заморожуванню,
у безпосередньому контакті з вже замороженими
продуктами.
• Щоб забезпечити краще і швидкіше заморожування,
розподіліть продукти на маленькі порції; це буде зручно
також потім, в час вживання заморожених продуктів.
• Якщо завантажувати мінімальну кількість продуктів (до
1/4 від максимального об’єму заморожування, вказаного
на паспортній табличці), робота приладу автоматично
регулюватиметься функцією «6-е почуття» без будь-яких
дій з боку користувача.
• Щоб заморозити більшу кількість продуктів і повністю
використати потужність приладу, вказану на паспортній
табличці, необхідно виконати такі дії:
1. За 24 години до заморожування свіжих продуктів
необхідно увімкнути швидке заморожування, натиснувши
на кнопку (4) впродовж 3 секунд. Зелені сигнальні лампи
(3) розпочинають по черзі блимати.
2. Завантажте заморожувані продукти і тримайте дверцята
зачиненими впродовж 24 годин. Після цього продукти
вважатимуться замороженими.
Функцію швидкого замороження можна вимкнути уручну за
допомогою кнопки (4).
Якщо цього не зробити, функція вимкнеться автоматично
через 50 годин роботи..
ЗБЕРІГАННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
Ознайомтеся з таблицею до виробу.
Класифікація заморожених продуктів
Розташуйте і класифікуйте заморожені продукти;
рекомендується зазначити на упаковках дату зберігання,
щоб гарантувати їх споживання у межах терміну придатності,
вказаного у місяцях (див.мал. 6) для кожної типології харчових
продуктів.
Поради щодо зберігання заморожених продуктів
Під час придбання заморожених продуктів слід перевірити, що:
• Упаковка не пошкоджена, тому що у пошкодженій упаковці
харчові продукти можуть бути зіпсовані. Якщо пакет
роздутий, або на ньому помітні вологі плями, це означає, що
харчовий продукт зберігався не в оптимальних умовах, і,
можливо, вже розпочався процес розморожування.
• Купуйте заморожені продукти в останню чергу і для їх
перевезення використовуйте термосумки.
• Відразу після повернення додому покладіть заморожені
продукти в морозильну камеру.
• Уникайте або зведіть до мінімуму перепади температури.
Дотримуйтесь терміну зберігання, який зазначений на
упаковці.
• Завжди дотримуйтеся вказівок зі зберігання заморожених
продуктів, наведених на їх упаковці.
Зауваження:
Негайно вживайте в їжу розморожені або частково
розморожені харчові продукти. Не заморожуйте
повторно розморожені продукти, за винятком випадків,
коли розморожений продукт попередньо пройшов
теплову обробку. Після теплової обробки продукт можна
знову заморозити.
У випадку тривалої перерви в енергопостачанні:
• Відкривайте дверцята приладу тільки для того, щоб
розташувати акумулятори холоду (де вони передбачені)
понад замороженими продуктами праворуч та ліворуч
виробу. У такий спосіб можна затримати підвищення
температури.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА ПОРАДИ
•Після встановлення перевірте, щоб прилад не стояв на
кабелі живлення.
• Не зберігайте в морозильній камері рідини в скляних
ємностях: вони можуть лопнути.
• Не їжте кубики льоду або морозиво типу ескімо відразу
після того, як вони вийняті з морозильної камери: це може
викликати опіки від холоду.
• Перед виконанням будь-яких операцій з обслуговування
або очищення вийміть вилку з електричної розетки або
вимкніть електричне живлення.
• Простежте за тим, щоб прилад не знаходився під дією
прямого сонячного проміння або поблизу від джерел тепла,
тому що це призводить до підвищеного енергоспоживання.
• Не можна зберігати всередині приладу аерозолі або
ємності з горючими та легкозаймистими речовинами.
• Не можна зберігати або використовувати поблизу від цього
приладу та інших електропобутових приладів бензин або
інші горючі рідини та гази. Їх випари можуть стати причиною
пожежі або вибуху.
• Встановіть, вирівнявши по горизонталі, прилад на підлогу,
здатну витримувати його вагу; обране для установки місце
має відповідати розмірам приладу і його призначенню.
• Встановлюйте прилад в сухому і добре вентильованому
приміщенні. Прилад призначено для експлуатації в
місцях з температурами в межах вказаних діапазонів, які
відповідають кліматичному класу на табличці технічних
даних, розміщеній на задній стінці (мал.7). Прилад може
не працювати належним чином внаслідок тривалого
перебування при температурах, що виходять за межі
передбаченого діапазону.
• Рекомендується залишати прилад увімкненим навіть у
порожньому стані на незначні періоди.
• Будьте уважні при пересуваннях приладу, щоб не
пошкодити підлоги (наприклад, паркет). Щоб полегшити
переставляння, радимо по можливості вийняти з приладу
все, що в ньому зберігається.
Зауваження: Пересування і встановлення приладу має
здійснюватися двома особами або більше.
• Не можна користуватися ніякими механічними або іншими
пристосуваннями для прискорення процесу відтавання крім
тих, які рекомендовані виробником приладу.
• Всередині виробу не можна використовувати
електроприлади, крім тих, які рекомендовані виробником.
• Лампочка, що використовується у цьому приладі,
призначена спеціально для побутових приладів і не
підходить для загального освітлення приміщень у домі
(Постанова ЄС 244/2009).
• Цей прилад не призначений для використання дітьми
молодше 8 років і особами з обмеженими фізичними,
сенсорними і розумовими можливостями, або не
особами без досвіду і/або знань щодо поводження
з приладом, якщо вони не проінструктовані або не
знаходяться під наглядом особи, відповідальною за їх
безпеку.
• Щоб уникнути небезпеки задухи і блокування
всередині приладу не дозволяйте дітям гратися або
ховатися в ньому.
•Електричний кабель живлення може бути замінений
або змінений тільки фахівцями або уповноваженим
персоналом з Сервісного Центру.
•Не користуйтеся подовжувачами або трійниками.
• Відключення від електричної мережі має
здійснюватися шляхом виймання вилки з розетки або
за допомогою двополюсного мережевого вимикача,
встановленого перед розеткою.
•Переконайтеся, що дані з електричного напруги на
паспортній табличці приладу відповідають напрузі в
Вашому помешканні.
• Не допускайте попадання в шлунок рідкого вмісту
(нетоксичного) акумуляторів холоду (якщо передбачені).
• Обмежте кількість відкривань дверцят виробу.
•Цей прилад оснащений технологією «skin condenser»:
конденсатор вбудований в стінки морозильного
відділення. З цієї причині бічні і передні стінки виробу
можуть нагріватися під час роботи. Це явище є цілком
нормальним і зменшує можливе утворення конденсату
в особливо критичних умовах навколишньої середи
(див.параграф «Пошук та усунення несправностей»).
РОЗМОРОЖУВАННЯ ПРИЛАДУ
Рекомендується розморожувати прилад, коли шар інею на
стінках досягає 5-6 мм.
• Відключіть прилад від мережі електричного живлення.
Вийміть продукти з камери і покладіть їх у прохолодному
місці або в термосумку.
• Залиште відкритими дверцята приладу.
• Вийміть внутрішню пробку зі зливного каналу (де
передбачено) (мал. 8).
• Вийміть зовнішню пробку зі зливного каналу (де
передбачено) і розташуйте її, як на малюнку 8.
• В якості збірної ємності для води використовуйте
сепаратор (де передбачено), який розташований
всередині виробу (D), як на малюнку 8. У моделях, де не
передбачений сепаратор, використовуйте низьку посудину.
• Розморожування можна прискорити, скориставшись
шпателем для зручнішого видалення льоду зі стінок виробу.
• Видаліть лід з дна виробу.
• Для попередження невідновлюваних ушкоджень
відділення не користуйтеся загостреними або ріжучими
металевими предметами для видалення льоду.
•Не користуйтеся абразивними складами і не
нагрівайте камеру штучним чином.
•Ретельно витріть насухо внутрішню частину виробу.
• Коли розморожування завершене, поверніть на місце
пробку.
ДОГЛЯД І ОЧИЩЕННЯ
• Видаляйте іней, який утворюється на верхніх краях (див.
розділ Пошук і усунення несправностей).
• Після розморожування приладу очистіть його всередині за
допомогою зволоженої у теплій воді губки і нейтрального
миючого засобу.
• Очищайте бічну вентиляційну решітку (де вона
передбачена).
Перш ніж виконувати дії з догляду і очищення, вийміть
вилку з електричної розетки Не використовуйте
абразивні пасти або мочалки з металевої стружки,
а також плямовивідники (напр., ацетон, тріелін) для
очищення виробу.
Щоб гарантувати справну роботу приладу
рекомендується виконувати дії з очищення і догляду
щонайменше один раз на рік.
ЗАМІНА ЛАМПОЧКИ ОСВІТЛЕННЯ У ДВЕРЦЯТАХ (ДЕ
ВОНА ПЕРЕДБАЧЕНА)
• Відключіть прилад від мережі електричного живлення.
• Зніміть кришку з лампочки, дотримуючись вказівок з
малюнку у вказаній послідовності.
• Розкрутіть лампочку і замініть її новою з однаковими
показниками Вольт (напруги) і Ватт (потужності) .
• Встановіть на місце кришку лампочки і під’єднайте прилад
до мережі електричного живлення.
ПОШУК І УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
1. Червона сигнальна лампочка блимає.
• Відбулася перерва в постачанні електричної енергії?
• Було проведено розморожування?
• Недавно завантажено харчові продукти для
заморожування?
• Дверцята холодильника щільно закриті?
• Прилад розташований поблизу від джерел тепла?
• Вентиляційна решітка і конденсатор очищені?
2. Всі сигнальні лампочки блимають одночасно.
• Зверніться по допомогу до Сервісного Центру.
3.Занадто багато шуму під час роботи приладу.
• Прилад встановлено на оптимально горизонтальній
поверхні?
• Прилад торкається іншої меблі або речей, які можуть
викликати вібрації?
• Чи видалено упаковку з нижньої частини приладу?
Зауваження: Незначний шум, викликаний циркуляцією
охолоджувального газу, навіть після зупинення компресору,
має вважатися звичайним.
4.Сигнальні лампочки не горять і прилад не працює.
• Відбулася перерва в постачанні електричної енергії?
• Вилка добре вставлена в електричну розетку?
• Кабель живлення не пошкоджений?
5.Сигнальні лампочки не горять і прилад працює.
• Зверніться по допомогу до Сервісного Центру.
6.Компресор працює без перерви.
• У відділення приладу було завантажено теплі продукти?
• Дверцята залишалися відкритими тривалий час?
• Прилад розташований у надмірно теплій кімнаті або
поблизу від джерел тепла?
• Було увімкнено функцію швидкого заморожування?
(зелені сигнальні лампочки по черзі блимають)
7. Надмірне утворення інею на верхніх краях.
• Чи правильно розташовані пробки на каналі зливання
талої води?
• Дверцята холодильника щільно закриті?
• Прокладка дверцят ушкоджена або деформована? (Див.
розділ «Встановлення»)
• Чи видалені 4 розпірки? (Див.розділ «Встановлення»)
8.Утворення конденсату на зовнішніх стінках виробу.
• Нормальним явищем вважається утворення конденсату
за деяких кліматичних умов (вологість повітря вище
85%) або якщо прилад знаходиться у вологих і погано
вентильованих кімнатах. Все це однак не призводить до
погіршення експлуатаційних якостей виробу.
9. Шар інею на внутрішніх стінках виробу не є рівномірним.
• Таке явище має вважатися нормальним.
ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ
1. Упаковка
Матеріал упаковки на 100% піддається повторній переробці
і позначений символом . Утилізацію виконуйте згідно
місцевих правил. Предмети упаковки (поліетиленові пакети,
полістиролові деталі і т.п.) зберігайте у недоступному для дітей
місці, оскільки вони становлять потенційну небезпеку.
2. Утилізація
Прилад виготовлено з матеріалу багаторазового використання.
Цей прилад маркований відповідно до Європейської директиви
2002/96/EC про відходи електричного та електронного
обладнання. Дотримуючись правил утилізації виробу, ви
можете допомогти запобігти заподіянню потенційної шкоди
навколишньому середовищу і здоровʼю людей.
Символ
на приладі або на супровідній документації вказує
на те, що цей прилад не підлягає утилізації як побутові відходи
та має бути доставлений у спеціальний центр утилізації
електричного та електронного обладнання. При утилізації
приладу виведіть його з ладу, відрізавши кабель живлення та
знявши дверцята і полиці, щоб діти не змогли легко залізти в
нього і потрапити в пастку. Утилізуйте прилад відповідно до
місцевих норм утилізації відходів, здаючи його в спеціальний
центр утилізації; не залишайте прилад без нагляду навіть на
декілька днів, оскільки він становить потенційну небезпеку
дітям. Для отримання додаткової інформації про поводження
з виробом, його відновлення та утилізацію, зверніться до
відповідного місцевого органу, служби утилізації побутових
відходів або до магазину, у якому ви придбали цей прилад.
Інформація:
Цей прилад не містить фреону. Охолоджувальний контур
містить R134a (гідрофторвуглець) або R600a (вуглеводень)
(див. табличку з технічними даними всередині приладу).
Прилади з ізобутаном (R600a): ізобутан – це природний газ,
що не шкодить довкіллю, проте є легкозаймистим. Тому
переконайтеся, що трубки охолоджувального контуру не
пошкоджені. Цей виріб може містити фторовані парникові
гази, включені до Кіотського протоколу; холодоагент
знаходиться у герметично закритому контурі. Холодоагент:
Потенціал глобального потепління (ПГП) холодоагенту R134a
становить 1300.
Заява про відповідність
• Цей прилад призначений для зберігання харчових продуктів
і виготовлений у відповідності з Положенням (CE) №
1935/2004.
• Розробка, виготовлення і збут цього приладу відповідає
наступному:
- вимогам до безпеки згідно Директиви про низьковольтне
обладнання 2006/95/CE (що замінює 73/23/CEE з
наступними поправками);
- вимогам до захисту згідно Директиви про електромагнітну
сумісність 2004/108/EC..
Електрична безпечність приладу може гарантуватися лише
за умови правильного підʼєднання до відповідної системи
заземлення.
СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР
Перш ніж звертатися по допомогу у Сервісний центр:
1. Перевірте можливість самостійного усунення неполадок.
2. Знову увімкніть прилад, щоб перевірити, чи усунено
неполадку. При негативному результаті знову вимкніть
прилад і повторіть операцію за годину.
3. Якщо проблема залишилася, зверніться по допомогу до
Сервісного Центру.
Слід повідомити:
• тип неполадки,
• модель,
• сервісний номер (номер, наступний після слова SERVICE на
паспортної табличці, яка знаходиться позаду приладу)
• Вашу повну адресу
• Ваш телефонний номер із кодом міста.
1
1
3
2
3
4
2
4
5
6
7
8
9
CLASE/KLASSE
CLASSE/CLASS
SN
N
ST
T
°C
°F
10 - 32
16 - 32
16 - 38
16 - 43
50 - 90
61 - 90
61 - 100
61 - 110
5019 300 02688
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising