Whirlpool | ADG 8296 NB | Instruction for Use | Whirlpool ADG 8296 NB Használati útmutató

Whirlpool ADG 8296 NB Használati útmutató
Táblázat
Gyors útmutató
A KÉSZÜLÉK ELSŐ ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA
EL FIGYELMESEN A JELEN GYORS ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓT ÉS A
SZERELÉSI ÚTMUTATÓT!
A MOSOGATÓGÉP KEZELŐLAPJA A TÖRLÉS/KI GOMB KIVÉTELÉVEL
BÁRMELY GOMB MEGNYOMÁSÁRA AKTIVÁLÓDIK. AZ
ENERGIATAKARÉKOSSÁG ÉRDEKÉBEN A KEZELŐLAP 30 MÁSODPERC
ELTELTÉVEL AUTOMATIKUSAN INAKTÍV LESZ, HA SEMMILYEN CIKLUST
NEM INDÍTOTTAK EL.
Az opciók és a kijelző ismertetése
(lásd az opciók leírását jobbra)
PROGRAMVÁLASZTÓ
GOMB
Addig nyomja meg
(ismételten) a “Programok”
gombot, amíg fel nem
gyullad a kívánt program
jelzőfénye (lásd alább a
“Programtáblázat” c. részt).
START/FOLYTATÁS GOMB
Nyomja meg ezt a gombot a kiválasztott
program elindításához: a jelzőfény felgyullad,
és a program végén kialszik.
Amikor az ajtót kinyitják egy mosogatási ciklus
alatta, a ciklus átmenetileg szünetel: a Start
jelzőfény villog. A ciklus folytatásához zárja be
az ajtót, és nyomja meg ismét a Start gombot.
TÖRLÉS/KI GOMB
Nyomja meg ezt a gombot kezelőlap
kikapcsolásához.
Ha program futása közben nyomja meg, ez törli
a folyamatban lévő programot, 1 percen belül
leeresztve a vizet (0:01 látható a kijelzőn).
Ha olyankor nyomja meg, amikor a mosogatógép
ki van kapcsolva, leereszt minden lehetséges
folyadékot a mosogatógépből (1 perces folyamat).
Programtáblázat
P
Programok
1
Aqua Steam
Töltési ajánlások
40-70°C
Késleltetés
Multizone
Antibakteriális
öblítés
Normál mértékben vagy erősen szennyezett
edények, serpenyők és fazekak is. A gőzkezeléses
műveletnek köszönhetően a továbbiakban nincs
szükség áztatásra vagy kézi előkezelésre. Emellett
a magas hőmérsékletű gőznek köszönhetően a
higiéniai is biztosítva van.
X
Később elmosogatandó edények.
—
4,0
0,03
14
Enyhe szennyeződés, például poharak és
csészék.
X
10,0
0,85
100
2
Előmosogatás
hideg
3
Kímélő
40°C
Késleltetés
Multizone
MOSÁSI IDŐ KIJELZÉSE
Jelzi a ciklus időtartamát és a hátralévő időt (h:min). Ha a “Késleltetett indítás” ki van
választva, a program indításáig hátralévő időt jelzi (h.00), 1 óra alatt (0:min).
Ha az “Fx Ey” üzenetek jelennek meg a kijelzőn, lapozza fel a “Mi a teendő, ha...” c. 6. fejezetet.
Liter kWh Perc 1)
7-14 0,99-1,80 70-185
MULTIZONE
Lehetővé teszi a mosogatási zónák
kiválasztását. Nyomja meg
(ismételten) ezt a gombot a
mosogatási zónák kiválasztásához:
mindkét kosár
csak az alsó kosár
csak a felső kosár
- jelzőfény világít
1)
2)
3)
4
Gyors
45°C
Késleltetés
Multizone
5
Eco 2)
50°C
6
Mindennapos
60°C
ÖBLÍTŐSZER JELZŐFÉNY
Amikor világít (a ciklus
végén), az öblítőszeradagolót fel kell tölteni.
Fogyasztás
Mosogatószer
Választható
kiegészítő
funkciók
Késleltetés
Multizone
SÓ JELZŐFÉNY
Amikor világít (a ciklus
végén), a sótartályt fel kell
tölteni.
Enyhén szennyezett edények, rászáradt
ételmaradékok nélkül.
X
11,0
0,80
30
Késleltetés
Multizone
Normál mértékben szennyezett edények.
Antibakteriális Energiatakarékos program.
öblítés
X
11,5
1,05
165
Késleltetés
Multizone
Antibakteriális Normál vagy erős szennyeződés.
öblítés
X
13,0
1,25
120
Az EN 50242 sz. európai szabvánnyal összhangban, normál körülmények között (kiegészítő opciók nélkül) elért programadatok, és ezek a
körülmények függvényében változhatnak. Szenzoros programoknál akár 20 perces eltérés is lehet a készülék automatikus kalibrálási rendszere miatt.
Referenciaprogram az energiatakarékossági jelöléshez az EN 50242 sz. szabvány előírásaival összhangban. - Megjegyzés a bevizsgáló intézetek
számára: az EN/Szabvány szerinti töltési összehasonlító tesztre és egyéb tesztekre vonatkozó adatokért forduljon a következő címre:
“nk_customer@whirlpool.com”.
Az antibakteriális művelet bevizsgálását az Institut Pasteur (Lille, Franciaország) végezte a 2001. novemberi NF EN 13697 sz. szabvány alapján.
ANTIBAKTERIÁLIS ÖBLÍTÉS 3)
Ez a funkció aktiválja az antibakteriális
öblítést a mosogatási ciklus végén, ami
garantálja a baktériumok számának
további csökkentését. Nyomja meg a
gombot a funkció aktiválásához vagy
inaktiválásához. Ez a funkció a
programtáblázatban jelzett
programokkal használható. A
mosogatógép ajtaját zárva kell tartani a
program egész időtartama alatt, hogy a
baktériumok számának csökkentését
garantálni lehessen. Ha az ajtót
kinyitják, a jelzőfény villogni kezd.
ADG 8296
TABLETTA BEÁLLÍTÁS
Ez a beállítás lehetővé
teszi a ciklus
teljesítményének
optimalizálását a
használt mosogatószer
típusának megfelelően.
Nyomja meg a Tabletta
gombot 3 másodpercig
(amíg a jelzőfény fel nem
gyullad), ha tabletta
formájú kombinált
mosogatószert használ
(öblítőszer, só és
mosogatószer 1
dózisban). Ha
mosogatóport vagy
folyékony
mosogatószert használ,
a kezelőlapon a Tabletta
jelzőfény nem világíthat.
KÉSLELTETETT
INDÍTÁS GOMB
Nyomja meg
(ismételten) a gombot
a program indításának
késleltetéséhez. 1 és
24 óra közötti időtartam
állítható be. A gomb
minden egyes
megnyomására a
késleltetett indítás egy
órával növekszik, 24
óra után pedig újraindul
0-ról. Ezután nyomja
meg a START gombot.
A mosogatógép a
beállított idő elteltével
elindul.
5019 396 03510
H -1-
Az első használat
Hogyan kell beállítani a vízkeménységet, hogy mindig biztosítsa a legjobb tisztítási eredményeket
A vízkeménységet csak az első
mosogatás előtt kell beállítani,
illetve ha a vízkeménység
megváltozott
-
Nyomja le és tartsa lenyomva egyszerre a Programok és a TÖRLÉS/Ki gombot legalább 3 másodpercig.
-
Az aktuális vízkeménységi beállítás lesz látható a kijelzőn.
-
Nyomja meg a Programok gombot a beállítás növeléséhez. Az értéktartomány 1-től 7-ig terjed (amikor elérte a
7. szintet, a Start gomb következő megnyomására a beállítási szint visszatér az 1-re).
-
Várjon 30 másodpercet (a kezelőlap kikapcsol), vagy nyomja meg a Start/Folytatás gombot a beállítás mentéséhez.
1. Kérdezze meg a vízszolgáltató társaságtól a vízkeménység
értékét...
A vízkeménység szintje
gyárilag közepesen kemény
vízre van beállítva (4. szint).
Német
keménységi
fok °dH
0-5
0-9
Még ha sót tartalmazó
tablettákat használ, akkor
is kell regeneráló sót
betölteni, mivel az ilyen
mosogatószer nem elég
hatékony a kemény víz
meglágyítására.
6 - 10
10 - 18
11 - 15
19 - 27
16 - 21
Francia
keménységi
fok °fH
Angol
keménységi
fok °eH
2. ...adja meg ezt az
értéket a
mosogatógépnek
Vízkeménységi
szint
A kijelzőn
látható érték
0 - 6,3
Lágy
1
7 - 12,6
Közepes
2
13,3 - 18,9
Átlagos
3
28 - 37
19,6 - 25,9
Közepes-kemény
4
22 - 28
38 - 50
26,6 - 35
Kemény
5
29 - 35
51 - 63
35,7 - 44,1
Nagyon kemény
6
36 - 50
64 - 90
44,8 - 62,4
Rendkívül kemény
7
A mosogatószer-használatra vonatkozó
ajánlások
Gél vagy por
(öblítőszer és só)
menjen az 1.
lépésre
(lásd “Napi
ellenőrzés”)
Tabletták
ha a víz
KEMÉNY, extra só
hozzáadása
szükséges
(menjen az 1.
lépésre,
“Napi ellenőrzés”)
Az első használatkor a sótartályt fel kell tölteni függetlenül a vízkeménység szintjétől (lásd a leírást az 1. lépés: “Napi ellenőrzés” alatt).
Napi ellenőrzés
A sótartály feltöltése - A vízkő feloldása (nem szükséges, ha a vízkeménységi szint beállítása “lágy”!)
1
1 - sótartály
2 - öblítőszer-adagoló
3 - mosogatószer-adagoló
4 - kosárrendszer
5,6,7,8 - a kezelőlapon elérhető
funkciók
9 - szűrők
10 - szórókarok
Optikai kijelző
(a modelltől
függően).
Csavarja le a
kupakot.
Csak az első mosogatás előtt
töltsön a sótartályba vizet.
Előfordulhat, hogy néhány mosogatási
ciklus végén a sószint jelzőfénye tovább
világít. Ha a vízkeménység a (lágy)
kategóriába esik, ne használjon sót.
Csavarja rá a
kupakot. A kupak
körül lévő
sómaradványokat
el kell távolítani.
Egy sótartályoknál
a kupakba be van
építve egy
szintjelző (lásd
alább az
ellenőrzés
módját).
Töltsön be sót (soha ne töltsön be
mosogatószert!) min. 0,8 kg/max. 1 kg
(a modelltől függően)
Só jelzőfény a kezelőlapon
A jelzőfény akkor gyullad fel, amikor a SÓ
UTÁNTÖLTÉSÉRE VAN SZÜKSÉG.
Só jelzőfény a sótartály kupakján
sötét: OK.
világos: KELL
BETÖLTENI
H -2-
Napi ellenőrzés
Öblítőszer betöltése (tabletták használatakor nem szükséges) Az öblítőszer mennyiségének beállítása
2
Optikai
kijelző
Szükség
esetén nyissa
fel a B fedelet
(nyomja meg
a kijelölt
gombot).
Ellenőrizze az öblítőszer jelzőfényét, hogy
milyen a feltöltési szint az adagolóban.
Az öblítőszer mennyiségét az
alkalmazott mosogatószer
szerint kell meghatározni.
Minél alacsonyabb a beállítás,
annál kevesebb öblítőszert
kerül beadagolásra (gyári
beállítás: 4. állás).
A B fedél felnyitásához nyomja
meg a gombot. Egy érmével
vagy hasonló tárggyal forgassa
el a nyilat a kívánt állásba. Az
öblítőszer beállításának
módosítását követően csukja
vissza a fedelet.
Töltsön be
öblítőszert
a max. vonalig
~150 ml
(a modelltől függően)
Öblítőszer jelzőfény a kezelőlapon
Öblítőszer jelzőfény az adagolón
A jelzőfény akkor gyullad fel, amikor az
ÖBLÍTŐSZER UTÁNTÖLTÉSÉRE VAN SZÜKSÉG.
sötét: OK.
világos: KELL BETÖLTENI
Csak mosogatógépekhez használható öblítőszert alkalmazzon. Ha véletlenül kifolyik az öblítőszer, akkor azt azonnal távolítsa el. Így elkerülheti túlzott mértékű habképződést, ami a készülék
hibás működését okozhatja.
Ha csíkok láthatók: csökkentse az öblítőszer mennyiségét úgy, hogy a tárcsát egy alacsonyabb állásba (1-3) forgatja. Ha az edények szárítása nem tökéletes: növelje az öblítőszer mennyiségét
úgy, hogy a tárcsát egy magasabb állásba (5-6) forgatja. A műanyag edények nehezebben száradnak meg, a helyzet akkor sem javul, ha magasabb pozíciót állít be.
Lehetséges, hogy az öblítőszert tartalmazó mosogatószereknek csak hosszabb programnál van megfelelő hatásuk.
Rövid programoknál mosogatószer-maradvány jelentkezhet (esetleg használjon mosogatóport). Az öblítőszert tartalmazó mosogatószerek sokszor túl sok habot képeznek.
Mosogatószer betöltése - Csak kifejezetten mosogatógépek számára készült mosogatószereket használjon, a gyártó ajánlásaival összhangban
Mosogatószer behelyezése: tabletta / por / folyékony
a nagy rekeszbe
Nyissa fel az A fedelet
(nyomja meg a kijelölt gombot).
3
A mosogatószeradagolót csak
közvetlenül a
mosogatóprogram
indítása előtt töltse fel.
Napi használat
A megjelölt bordákat
megnyomva zárja a fedelet.
Egy ciklushoz csak egy tablettát
használjon, és azt mindig a
mosogatószer-adagolóba helyezze.
Mindenféle tabletta használható, de
a 2 az 1-ben típus esetén só
betöltése kötelező.
H -3-
A kosarak bepakolása
A FELSŐ KOSÁR bepakolása
4
(a modelltől függően)
A - Állítható lapok: vízszintes pozíció csészékhez/
hosszú edényekhez.
B - Evőeszközkosár - fél: a felső kosárba lehet helyezni,
amikor a “Féltöltet/Multizone” opció ki van választva.
A Rácsot (G) el kell távolítani.
A felső kosár magasságának beállítása
(ha rendelkezésre áll).
Hasznos lehet a felső kosár felemelése, hogy
több hely legyen az alsó kosárban, vagy a
leeresztése, hogy hosszú talpú poharakat
lehessen betölteni.
- Fogja meg és vegye ki a két oldalsó kart (C)
(ugyanazon a szinten kell lenniük), és emelje fel
vagy engedje le a felső kosarat.
A felső kosár eltávolítása (ha rendelkezésre áll)
Hasznos lehet eltávolítani a felső kosarat, hogy a nagy darabokat bepakolja az alsó
kosárba.
- Nyissa ki a két rögzítőelemet (D) a felső kosár kivételéhez (amikor a felső kosár a
helyén van, a rögzítőelemeknek zárva kell lenniük).
D - ZÁRVA
D - NYITVA
Az ALSÓ KOSÁR bepakolása
(a modelltől függően)
E - Lehajtható tányértartók: fazekak behelyezése érdekében lehajthatók
vagy Rögzített tányértartók
F - Evőeszközkosár: csúsztassa el egymástól a feleket a kosár
felosztásához.
G - Rács: segít elkülönítve tartani az evőeszközöket a jobb mosogatási
teljesítmény érdekében.
5
Az edényeket úgy helyezze el, hogy az edényüregekben ne maradhasson víz, és a szórókarok szabadon foroghassanak. Kizárólag mosogatógépben való tisztításra alkalmas edényeket szabad a
készülékbe rakni. A mosogatógépben ne mosogasson fa-, alumínium-, ón-, ezüst- és mintás (nem mázas) edényeket. A kosarakban az edényeket (pl. tányérok, tálak, fazekak) megfelelő módon kell
elhelyezni, hogy a víz lefolyhasson.
A készülék bekapcsolása. Nyomja meg bármelyik gombot (a TÖRLÉS/Ki gomb kivételével) a kezelőlap bekapcsolásához és a programozás megkezdéséhez.
H -4-
Program kiválasztása
6
Programok áttekintése
A programok maximális lehetséges számát a “Táblázat” c. fejezet mutatja be. A megfelelő programok a készülékére vonatkozóan megtalálhatók a kezelőlapon (1. oldal).
Válassza ki a programot a mellékelt programtáblázatnak megfelelően (1. oldal).
A program időtartama a lakásban meglévő külső körülményektől (hőmérséklet, nyomás stb.) függ.
Mosogatási ciklus
7
A mosogatógép ajtajának csukva kell lennie, a vízcsapnak pedig nyitva.
Program szüneteltetése (pl. ha be kíván tenni egy darabot):
Futó program törlése:
- Óvatosan nyissa ki az ajtót (a program szünetel), és
helyezze be a darabo(ka)t
(ügyeljen a FORRÓ gőzre!).
- Zárja be az ajtót, és nyomja meg a START gombot ismét a
ciklus újbóli elindításához (a program folytatja a ciklust attól
a ponttál, ahol félbeszakadt).
- Nyomja meg a TÖRLÉS/Ki gombot.
- (Max. 1 percig vízleeresztés
történik, majd a készülék kikapcsol.)
A folyamatban lévő program megváltoztatása:
- Nyomja meg a TÖRLÉS/Ki gombot a futó program törléséhez.
- (Max. 1 percig vízleeresztés történik, majd a készülék kikapcsol.)
- Nyomja meg a TÖRLÉS/Ki gomb kivételével bármelyik gombot a
készülék bekapcsolásához.
- Válasszon ki egy új programot.
- Nyomja meg a START gombot.
A készülék kikapcsolása. Minden OK...
8
A program befejezése után a készülék automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol. Az összes jelzőfény kialszik.
Legyen körültekintő az ajtó kinyitásakor: figyelem, gőz csaphat ki a készülékből.
Rakja ki az edényeket a készülékből, kezdje az alsó kosárral, hogy az esetleg az edényeken maradt vízcseppek ne hulljanak az alsó edényekre.
Tisztítás és karbantartás
Tisztítás és karbantartás
9
Szűrők
Ellenőrizze,
és szükség
esetén
tisztítsa meg
Csavarja be a szűrőhengert FIGYELJEN A JELZÉSRE!
Csavarja ki a
mikroszűrőt (1),
vegye ki (2), és
vegye ki a
finomszűrőt (3)...
Folyó víz alatt
öblítse le...
Betét
Kisebb meghibásodások megoldása önerővel...
10
Szórókarok
Távolítsa el
az akadályokat/
lerakódásokat.
Helyezze be és csavarja rá a felső
és alsó kart szorosan.
Csavarja ki
és távolítsa el
a felső kart...
Csavarja ki
és távolítsa el
az alsó kart...
Folyó víz alatt
tisztítsa meg a
fúvókákat
(szükség esetén
használjon
fogpiszkálót)...
H -5-
Mi a teendő, ha...
Ha a mosogatógép működésében zavar lépne fel, akkor a vevőszolgálat kihívása előtt az alábbiak ellenőrzésével próbálja meg orvosolni a problémát:
Az alábbi műveletsorok lehetővé teszik a rendellenességek nagy részének kiküszöbölését és a készülék működőképességének gyors helyreállítását.
Hogyan jelennek meg a hibák a kijelzőn:
“F”x funkciószám - villog
A készülék...
nem működik/nem indul el
-
Be kell kapcsolni a készüléket.
-
Ha nincs áramellátás, ellenőrizze a lakás biztosítékát.
-
A mosogatógép ajtaja nincs bezárva.
-
Ellenőrizze, hogy a mosogatógép ajtaja be van-e zárva.
-
A “Késleltetett indítás” opció BE van kapcsolva.
-
Ellenőrizze, hogy nem választotta-e ki a “Késleltetett indítás” opciót (ha van ilyen). Ebben az esetben a készülék csak a
beállított idő elteltével indul el. Szükség esetén állítsa “0”-ra a késleltetett indítást (NULLÁZÁS végrehajtása a gépen).
-
A vízcsap zárva van.
-
Megtört a vízbevezető cső, vagy eltömődtek a bemeneti szűrők. -
-
Túl alacsony a víznyomás.
-
Megtört a vízbevezető cső, vagy eltömődtek a bemeneti szűrők. -
A vízbevezető cső nem lehet megtörve, és a vízcsap csatlakozójának szűrője nem lehet elszennyeződve.
-
Szennyezett vagy eltömődött szűrők.
-
A szűrők nem lehetnek szennyezettek, és nem tömődhetnek el.
-
Túl kevés víz van a mosogatógép vízrendszerében.
-
A homorú darabokat (pl. tálak, csészék) úgy kell elrendezni, hogy a lefelé nézzenek a kosárban.
-
A lefolyócső rosszul van bekötve.
-
A lefolyócsövet megfelelően kell bekötni (a magasra szerelt készülékeknél hagyjon min. 200-400 mm-t a készülék
alsó szélétől) - lásd a Szerelési útmutatót.
...“F6
...“F6
E2” látható
E7” vagy “F6
E1” látható
...“F6 E3” látható/a program túl korán
fejeződik be (az edények piszkosak és
nedvesek)
...“F8
E1” látható
“E”y hibaszám - villog
Lehetséges okok...
0,5 másodperc szünet
Megoldások...
-
-
A vízcsapnak nyitva kell lennie.
A vízbevezető cső nem lehet megtörve, és a vízcsap csatlakozójának szűrője nem lehet eltömődve.
A vízcsapnak teljesen nyitva kell lennie a vízbevezetés alatt (minimális kapacitás: 0,5 liter/perc).
-
Magas belül a hab szintje.
-
Ismételje meg mosogatószer nélkül, vagy várjon, amíg a hab eltűnik.
-
Szennyezett szűrők.
-
Tisztítsa meg a szűrőket.
-
Megtört lefolyócső.
-
A lefolyócső nem törhet meg.
-
A szifon csőcsatlakozása zárva van.
-
El kell távolítani a szifon csőcsatlakozásából a zárólemezt.
Miután végrehajtotta a fenti műveletsort, a hibaüzenetnek törlődnie kell. Az esetek nagy részében a rendellenesség így megszűnik.
NULLÁZÁS:
Az edények és evőeszközök...
...nem tökéletesen tiszták/az edényeken
ételmaradék van
Nyomja meg a TÖRLÉS/Ki gombot.
Zárja be az ajtót.
Legfeljebb 1 percig automatikusan vízleeresztés történik.
A készülék újraindításra kész.
Lehetséges okok...
Megoldások...
-
Túl kevés hely van az edények között (a homorú darabok
rossz elrendezése a kosárban).
-
Úgy helyezze el az edényeket, hogy azok ne érjenek egymáshoz. A homorú darabokat (pl. tálak, csészék) úgy
kell elrendezni, hogy a lefelé nézzenek a kosárban.
-
Túl kevés a mosogatószer; a mosogatószer túl régi vagy
helytelenül van tárolva.
A hőmérséklet nem elég magas az erősen szennyezett
edényekhez.
-
Szükség esetén használjon több mosogatószert, betartva a gyártó utasításait. A mosogatószert mindig száraz
helyen tárolja, és ne tárolja hosszú ideig.
Erősen szennyezett edények esetén válasszon magasabb hőmérséklettel rendelkező mosogatóprogramot
(lásd a programtáblázatot az 1. oldalon).
-
-
-
A mosogatógép bepakolása az alsó és a felső kosár használatával a “Féltöltet/Multizone” opció egyidejű alkalmazása mellett.
-
Az Eco 50°C gyakori használata.
-
Eltömődött szórókarok, szennyezett vagy nem megfelelően beszerelt szűrők.
A szórókarok nem lehetnek eltömődve, a szűrők nem lehetnek szennyezettek, és a szűröket megfelelően kell beszerelni
(lásd az 5. oldalon a “Karbantartás és ápolás” c. fejezetet).
-
A szórókarokat az edények vagy az evőeszközök akadályozzák. -
A szórókarok szabadon kell, hogy foroghassanak, és az edények és evőeszközök nem akadályozhatják mozgásukat.
-
Ha kiválasztja a “Féltöltet/Multizone” opciót (ha rendelkezésre áll), ne feledje el, hogy csak a felső kosarat vagy csak az alsó
kosarat pakolja meg a mosogatási teljesítmény növelése és így az optimális mosogatási eredmények elérése érdekében.
Az Eco 50°C program gyakori használata esetén (ha rendelkezésre áll), időről időre válassza az Intenzív 70°C
programot (ha rendelkezésre áll).
H -6-
Mi a teendő, ha...
Az edények és evőeszközök...
...a só jelzőfény világít
-
Lehetséges okok...
Használjon tablettákat lágy víz esetén.
-
-
A víz túl kemény.
-
-
A sótartály kupakja nyitva van.
-
Jól zárja le a sótartály kupakját.
-
Nincs elegendő öblítőszer.
-
Ha kombinált hatású mosogatószert használ, próbáljon több öblítőszert betölteni.
-
A műanyag tartók rosszul száradnak.
-
A szintetikus anyagok nem jól száradnak; ha a ciklus végén nedvesek, törölje szárazra.
-
-
A tiszta edények a mosogatógépben maradtak
hosszabb ideig a ciklus befejeződése után (pl.
amikor a “Késleltetett indítás” opciót használta).
A homorú darabok rossz elrendezése a kosárban. -
Az edényeket úgy helyezze el, hogy üregükben ne maradjon víz.
-
Helytelen öblítőszer-adagolás.
-
Növelje meg az öblítőszer mennyiségét (lásd a 3. oldalon az “Öblítőszer betöltése” címszót).
-
Gyors program van kiválasztva.
-
...műanyag részei elszíneződtek
-
Paradicsomlé/sárgarépa.
-
A Gyors program 40°C / 45°C enyhén szennyezett edények gyors elmosogatására szolgál. Ha
közepesen/erősen szennyezett edényekből álló teljes töltethez használja, előfordulhat, hogy az
edények nem száradnak meg teljesen. Ha így történt, válasszon normál hosszúságú programot.
A legjobb eredmények elérése érdekében hagyja nyitva az ajtót a program befejeződése után, és
várjon 15 percet, mielőtt kipakolná a mosogatógépet.
Például a paradicsomszósz a műanyag részek elszíneződését okozhatja. Mosópor használata
ajánlott, mivel az lehetővé teszi kissé magasabb dózis alkalmazását a jobb fehérítés érdekében.
Magasabb hőmérsékletű programokat használjon.
...matt poharak stb.
-
...eltávolítható lerakódások a poharakon
-
...a poharak nem csillogóak
-
...maradandó lerakódások a poharakon
-
...a teáscsészék elszíneződése és
szennyeződése nem tűnik el a
mosogatógépben való mosogatás után
-
Mosogatógépben való mosogatásra nem alkalmas
- Kizárólag mosogatógépben való tisztításra alkalmas edényeket szabad a készülékbe rakni.
edények (porcelán),
Poharakhoz nem alkalmas programok használata. - Az edényeket együtt kell bepakolni, kerülve, hogy egymáshoz érjenek. Ne tegye az üvegárukat
másokkal együtt a kosarakba. Poharakhoz alkalmas programot használjon.
Mosogatógépben való mosogatásra nem
- Egyes pohárfajták nem mosogathatók mosogatógépben.
megfelelő poharak (porcelán),
Szivárvány hatás.
- Ez a jelenség visszafordíthatatlan. A következőket javasoljuk a jövőre nézve:
- Módosítsa a vízlágyító-adagolás rendszerének vezérlését.
- Legyen körültekintő - tartsa be az ajánlott mosogatószer-adagolást.
- Kombinált hatású tabletták esetén olvassa el a mosogatószer gyártójának ajánlásait.
Nem ismert.
- Ez a jelenség elkerülhetetlen. A tein maradandóan megváltoztatja a színeket.
...rozsdafoltok
-
Előmosogatás program nem volt használatban.
-
...más foltok
-
Nagyon alacsony öblítőszer-adagolás.
-
...csíkok
-
Nagyon magas öblítőszer-adagolás.
-
...hab
-
Helytelen mosogatószer-/öblítőszer-adagolás.
-
...lerakódások vannak: regenerálósómaradvány.
...nem száradtak meg
Megoldások...
Állítsa be a “Tabletta” opciót; ha ez az opció nem áll rendelkezésre, normális jelenség, hogy a só
jelzőfény felgyullad.
A nagyon kemény vízzel rendelkező területeken több regeneráló sót kell betölteni (lásd a 2.
oldalon “A vízkeménység beállítása” címszót).
Ilyen esetben a vízcseppek jelenléte az edényeken és a mosogatógép oldalfalain normális jelenség.
Próbálkozzon az ajtó kinyitásával 5 perccel azelőtt, hogy kipakolná az edényeket.
Sót vagy savat tartalmazó ételmaradékok rozsdafoltot okozhatnak az inox evőeszközökön is.
Ezért, ha csak később mosogatja el az edényeket, mindig használja az Előmosogatás programot.
Foltok megjelenésekor növelje meg az öblítőszer mennyiségét (lásd a 3. oldalon az “Öblítőszer
betöltése” címszót).
Ha kombinált hatású mosogatószert használ, esetleg töltsön be több öblítőszert.
Csíkok megjelenésekor csökkentse az öblítőszer mennyiségét (lásd a 3. oldalon az “Öblítőszer
betöltése” címszót).
Ha öblítőszert tartalmazó kombinált mosogatószert alkalmaz, ne töltsön a gépbe külön öblítőszert.
Csak a szükséges mennyiségű mosogatószert/öblítőszert használja, mivel a túlzott mennyiségek
habképződéshez vezethetnek.
H -7-
Mi a teendő, ha...
Húzza ki a hálózati dugaszt
Ha a fenti ellenőrzések végrehajtása után a hiba továbbra is jelentkezik, húzza ki a hálózati csatlakozót, és zárja el a vízcsapot. Vegye fel a kapcsolatot a Vevőszolgálattal (lásd a garanciát is).
Az eladást követő szolgálat megkeresése után jegyezze fel az alábbiakat:
- a hiba leírása,
- a mosogatógép típusa és modellje,
- a szervizkód (az öntapadós adattáblán szereplő szám), amely az ajtóbelső jobb oldalán található számot:
Általános óvintézkedések és ajánlások
1. Csomagolás
A csomagolóanyag 100%-ban újrahasznosítható, ezt a
szimbólum jelzi.
2. A csomagolóanyag eltávolítása és ellenőrzések
Kicsomagolás után győződjön meg arról, hogy a mosogatógép szállítás közben nem károsodott-e,
illetve az ajtó tökéletesen záródik-e. Kétely esetén forduljon szakemberhez vagy a kereskedőhöz.
3. A mosogatógép első használata előtt
- A készülék 5°C és 45°C között tud megfelelően működni.
- A mosogatógép tökéletes működését a gyártó tesztelte. Ezt a tesztet követően a gépben
maradhat néhány vízcsepp/vízfolt, ami az első mosogatást követően eltűnik.
4. Energia- és víztakarékosság
- Tilos az edények folyóvíz alatti öblítése.
- A mosogatógépet mindig tele töltve használja, vagy ha csak egy kosarat töltött meg, használja a
“Féltöltet/Multizone” opciót (ha van ilyen).
- Ha környezetbarát energiaforrások állnak rendelkezésre (például napelemek, hőszivattyú vagy
központi fűtés), akkor max. 60°C-ig a melegvíz-rendszerhez csatlakoztassa a mosogatógépet.
Ellenőrizze, hogy a vízellátó cső megfelelő típusú-e (felirat: “70°C Max” vagy “90°C Max”).
5. Gyermekbiztonság
- Gyermekektől távol tárolja a készülék csomagolóanyagjait.
- Soha ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a mosogatógéppel.
- A mosogatószert, öblítőt és a regeneráló sót gyermekektől távol tárolja.
6. Biztonsági előírások
- A készülék nem úgy készült, hogy azt gyermekek vagy fogyatékos személyek használhassák,
kivéve, ha őket felelős személy felügyeli, aki garantálja a készülék biztonságos használatát.
- Tilos a készüléket szabad ég alatt üzemeltetni.
- A mosogatógép közelében ne tároljon gyúlékony anyagokat.
- A mosogatógépben található víz nem ivóvíz.
- Tilos oldószereket önteni a mosogatótérbe mert ez: robbanásveszélyes!
- Nyitott ajtónál vigyázzon: botlásveszély!
- A nyitott ajtó csak az edényekkel telt, kivett kosár súlyát bírja el. Ennek megfelelően tilos a nyitott
ajtóra rátámaszkodni, ráülni vagy ráugrani.
- A hegyes darabokat, amelyek sérülést okozhatnak (pl. kések), az evőeszközkosárba hegyes
végükkel lefele kell behelyezni. A hosszú konyhai eszközöket vízszintes helyzetben, hegyükkel a
mosogatógép belseje felé fordítva kell betenni a felső kosárba.
-
Minden tisztítási vagy karbantartási műveletet megelőzően húzza ki a hálózati csatlakozót, és
zárja el a vízcsapot; és akkor is, ha rendellenességek mutatkoznak.
- A javításokat és a technikai módosításokat csak szakember végezheti.
7. Fagyállóság
Ha a készülék üzemeltetése fagyveszélynek kitett helyiségben történik, akkor teljesen ki kell üríteni.
Zárja el a vízcsapot, kösse ki a be- és kifolyócsöveket, majd hagyja kifolyni a vizet. Győződjön meg
arról, hogy van legalább 1 kg feloldott regeneráló só a sótartályban, hogy megóvja a készüléket akár
-20 °C hőmérséklettel szemben is. A program folytatásakor bekapcsolásnál egy hibaüzenet jelenhet
meg (lásd a 6. oldalt).
“F6 E2” - a készüléknek minimum 5°C-os környezeti hőmérsékleten kell maradnia legalább 24 óráig.
Ezen hibák kiküszöbölése után hajtsa végre a készülék NULLÁZÁSÁT (lásd a “Mi a teendő, ha...” c. fejezetet).
8. Hulladékba helyezés
- A mosogatógép újrahasznosítható anyagok felhasználásával készült. Kiselejtezés esetén a hulladékelhelyezésre vonatkozó helyi előírások szerint járjon el. Tegye használhatatlanná a hálózati zsinór
átvágásával. A gyermekek számára veszélyes helyzetek (pl. fulladásveszély) elkerülése érdekében
az ajtó zárját használhatatlanná kell tenni, hogy azt többet ne lehessen becsukni.
- Ez a készülék az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló, 2002/96/EK sz.
(WEEE) irányelv szerinti jelölést hordozza. Ha a felhasználó ellenőrzi, hogy a termék
megsemmisítése megfelelő módon történik, avval hozzájárul a lehetséges negatív környezeti és
egészségi károk megelőzéséhez. Egy ilyen készülék helytelen hulladékkezelése, és nem
szelektív hulladékok közé juttatása negatív következményekkel járhat. A terméken vagy annak
csomagolásán feltüntetett
jelzés arra utal, hogy ez a termék nem kezelhető háztartási
hulladékként, hanem a terméket a villamos és elektronikus berendezések újrahasznosítását
végző telephelyek valamelyikén kell leadni. Hulladékba helyezésénél a hulladékkezelésre
vonatkozó helyi előírásokat kövesse. A termék kezelésével, visszanyerésével vagy
újrahasznosításával kapcsolatban a helyileg illetékes hivatal, a háztartási hulladékgyűjtő
szolgálat vagy a terméket értékesítő bolt tud bővebb tájékoztatást adni.
EU megfelelőségi nyilatkozat
Ez a készülék az alábbi irányelvekkel összhangban került megtervezésre, előállításra és
értékesítésre:
2006/95/EK, 89/336/EK, 93/68/EK és 2002/95/EK (RoHS irányelv).
Befogadóképesség: 12 teríték.
A garancia nem alkalmazható, ha a hibákat a készülék helytelen használata okozta.
A műszaki módosítások jogának fenntartásával.
H -8-
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising