Whirlpool | BSNF 8152 OX | Setup and user guide | Whirlpool BSNF 8152 OX Användarguide

Whirlpool BSNF 8152 OX Användarguide
SV
DAGLIG INFORMATIONSBOK
TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN
WHIRLPOOL.
För en bättre kundservice, registrera din produkt på
www.whirlpool.com
Innan du använder produkten ska du
noga läsa igenom handböckerna Hälsa
och säkerhet och Användning och skötsel.
BESKRIVNING AV PRODUKTEN
APPARAT
1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
Kyldel
1. Fläkt
2. Område för fläktlock och
antibakteriefilter
3. Elektronisk kontrollpanel / belysning
15
14
5
6
16
17
18
19
20
21
22
23
24
KONTROLLPANEL
4. Hyllor
5. Flaskställ
6. Ostlåda + lock
7. Kalluftssystem Multi-flow
8. Sensorskydd
9. Extra kallt fack (bäst för
kött och fisk)
10. Märkskylt med företagsnamn
11. Frukt- och grönsakslåda
12. Kyllådsavdelare
13. Sats för att ändra sida för
dörrupphängning
14. Äggfack
15. Dörrfack
16. Halvbalkong för små artiklar
17. Mellanlägg för flaskor
18. Flaskbalkong
19. Dörrtätning
Frysdel
19. Dörrtätningar
20. Övre låda: kallaste facket
bäst för att frysa färska matvaror
21. Iskuber / Kylklampar
22. Hyllor
23. Fryslådsavdelare
24. Fryslådor
1. Lysdioder
(som visar den aktuella
temperaturinställningen eller
snabbkylningsfunktionen)
2. På/Standby-knapp /
Temperaturknapp
1
2
1
TILLBEHÖR
ÄGGFACK
OSTLÅDA
FLASKSTÄLL
MELLANLÄGG FÖR FLASKOR
FRYSLÅDSAVDELARE
KYLLÅDSAVDELARE
ISKUBSUTRYMME
KYLKLAMPAR/ISKUBSFORMAR
FÖRSTA ANVÄNDNING
SÄTTA PÅ PRODUKTEN
När stickkontakten har satts in i vägguttaget sätts kylskåpet
automatiskt i funktion.
Vänta i minst 4–6 timmar innan du lägger in matvaror efter att
kylskåpet slagits på.
2
När produkten ansluts till eluttaget tänds displayen och alla ikoner
visas i cirka 1 sekund. Kyldelens fabriksinställningar tänds.
Se Handboken för användning och underhåll för mer
information om funktionerna / se sista sidan för att veta hur du
får tag på Handboken för användning och underhåll
DAGLIG ANVÄNDNING
FUNKTIONER
ON/STANDBY-FUNKTION
För att sätta produkten i Standby-läge, håll knappen On/
Standby intryckt i 3 sekunder. Alla lampor förutom On/
Standby släcks.
Tryck på knappen igen för att återaktivera produkten.
SV
SNABBKYLNINGSFUNKTION
Vi rekommenderar att använda snabbkylningsfunktionen
för att öka kylskåpets/frysens kyl/fryskapacitet
när stora mängder matvaror placeras i den.
Aktivera snabbkylningsfunktionen genom att trycka
upprepande på temperaturknappen på kontrollpanelen
tills alla 3 lysdioder blinkar och förblir på.
!
!
TEMPERATURINSTÄLLNING
Tryck på temperaturknappen på kontrollpanelen för att
justera temperaturen från den varmaste till den kallaste
nivån.
När temperaturknappen trycks in ändras
temperaturinställningen cykliskt.
Vid leverans är produktens temperatur inställd på en
medelhög nivå (fabriksinställning).
Temperaturinställningarna visas i följande tabell:
HÖG TEMPERATUR
MEDELHÖG TEMPERATUR
Funktionen avaktiveras automatiskt efter 12 timmar och
återgår till den föregående inställningen.
Funktionen kan avaktiveras
manuellt genom att trycka på
!
temperaturknappen på kontrollpanelen.
KYLSKÅPSBELYSNING
Till kylskåpets invändiga belysning används lysdioder som
ger en effektiv belysning och mycket låg energiförbrukning.
Om belysningssystemet inte fungerar ska du kontakta
service för att byta ut det.
Viktigt: Den invändiga belysningen tänds när
kylskåpsdörren öppnas. Om dörren lämnas öppen i mer än
8 minuter släcks belysningen automatiskt.
MEDELTEMPERATUR
MEDELLÅG TEMPERATUR
LÅG TEMPERATUR
SNABBKYLNING
Lysdiod PÅ
Lysdiod AV
Anmärkningar: De visade inställningspunkterna motsvarar
den genomsnittliga temperaturen i hela kylskåpet.
6TH SENSE KYLKONTROLL
Denna funktion arbetar automatiskt för att garantera
optimala
förhållanden för förvaring av matvaror.
FLÄKT + ANTIBAKTERIEFILTER
Fläkten gör att temperaturen
fördelas jämnt inuti kylen och att
matvarorna följaktligen förvaras
bättre.
Om produkten har en fläkt kan
den vara utrustad med ett
antibakteriefilter.
Ta ut filtret från asken som ligger i
frukt- och grönsakslådan och sätt in det i fläktlocket som på
bilden.
Anvisningar om hur filtret ska bytas ut medföljer filtret.
LARMTABELL
LARMTYP
SIGNAL
ORSAK
ÅTGÄRD
DÖRRLARM
Kylskåpslampan blinkar.
Dörren har lämnats öppen i
mer än 3 minuter.
Stäng dörren
DÖRRLARM
Kylskåpslampan är släckt.
Dörren har lämnats öppen i
mer än 4 minuter.
Stäng dörren
Felfunktion
Vilken temperaturlampa som helst
blinkar.
Fel på produkten.
Kontakta kundtjänst
3
FÖRVARING AV LIVSMEDEL
OCH DRYCKER
Förklaring
TEMPERERAD ZON Rekommenderas för
förvaring av exotiska frukter, burkar, drycker,
ägg, såser, inlagda grönsaker, smör, sylt
KALL ZON Rekommenderas för förvaring
av ost, mjölk, dagsfärska matvaror,
delikatesser, yoghurt
KALLASTE ZON Rekommenderas för
förvaring av kallskuret, efterrätter
FRUKT- OCH GRÖNSAKSLÅDA
FRYSDELSLÅDA
(EXTRA KALL ZON) Rekommenderas för att
frysa färsk/lagad mat.
VANLIGA FRYSLÅDOR
Anmärkningar: Den grå färgen i
bildförklaringen överensstämmer inte
med färgen på lådorna
KYLDEL
Använd behållare av återvinningsbar plast,
metall, aluminium eller glas och plastfolie
för att slå in maten.
Förvara vätska och mat som kan avge eller
dra åt sig lukt eller smak i stängda behållare
eller täck över dem.
Om du bara har en liten mängd matvaror att
förvara i kylskåpet rekommenderar vi att
använda hyllorna ovanför frukt- och
grönsakslådan eftersom det är den svalaste
delen av kylskåpet.
Livsmedel som avger en stor mängd
etylengas och de som är känsliga för denna
gas, såsom frukt, grönsaker och sallad, ska
alltid separeras eller slås in för att inte
minska förvaringstiden. Till exempel ska inte
tomater förvaras tillsammans med kiwi eller
kål.
Använd flaskhållaren för att undvika att
flaskor välter (finns på vissa modeller).
Frysen passar utmärkt för förvaring av fryst
mat, tillverkning av iskuber och för att frysa
in färska matvaror.
Mängden färsk mat som kan frysas in under
en 24-timmarsperiod anges på märkskylten
(…kg/24h).
Om du bara har en liten mängd mat att
förvara i frysen rekommenderar vi att
använda mittområdet.
Förvara inte matvaror tätt intill varandra för
att tillåta att luften cirkulerar fritt.
UNDERHÅLL, RENGÖRING OCH
PROBLEMLÖSNING
För anvisningar om underhåll, rengöring och
problemlösning, se
Handbok för användning och skötsel.
Du kan skaffa en kopia av Handbok för
användning och skötsel genom:
> kundservice, se telefonnummer i garantihäftet.
> ladda ned från Whirlpools webbsida
http://docs.whirlpool.eu
KONTAKTA KUNDSERVICE
Uppge båda numren som står angivna på servicedekalen när du
kontaktar kundservice. http://www.whirlpool.com
Teknisk information finns på märkskylten på insidan av
produkten.
Whirlpool® Registrerat varumärke/TM Varumärke som tillhör Whirlpool företagsgrupp © Copyright Whirlpool Europe s.r.l. 2014. Alla rättigheter förbehållna - http://www.whirlpool.eu
4
FRYSDEL
n
400010773007
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising