Whirlpool | BSNF 8421 W | Use and care guide | Whirlpool BSNF 8421 W Navodila

Whirlpool BSNF 8421 W Navodila
Navodila za varovanje zdravja, varnost, uporabo,
vzdrževanje in namestitev.
www.whirlpool.eu/register
slovenščina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
str .3
SL
SLOVENŠČINA
NAVODILA ZA VAROVANJE ZDRAVJA,
VARNOST, UPORABO, VZDRŽEVANJE
in NAMESTITEV
Hvala, da ste kupili izdelek znamke Whirlpool.
Aparat registrirajte na spletni strani www.whirlpool.eu/register,
da vam bomo lahko nudili vsestranski servis in podporo.
Kazalo
Navodila za varovanje zdravja in varnost
VARNOSTNA PRIPOROČILA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
VARSTVO OKOLJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
IZJAVA O SKLADNOSTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Vodnik za uporabo in vzdrževanje
OPIS IZDELKA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
GOSPODINJSKI APARAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
UPRAVLJALNA PLOŠČA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
TEHNIČNI PODATKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
VRATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
LUČ V HLADILNIKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
POLICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
VENTILATOR + PROTIBAKTERIJSKI FILTER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
HLADILNIK S SISTEMOM NO-FROST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ZAMRZOVALNIK S SISTEMOM NO-FROST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
PRIBOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
UPORABA APARATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
PRVA UPORABA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
DNEVNA UPORABA / FUNKCIJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
O SHRANJEVANJU ŽIVIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
PRIPOROČILA ZA RAVNANJE V PRIMERU, ČE APARATA NE BOSTE UPORABLJALI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
NAVODILA ZA ODPRAVLJANJE TEŽAV IN SERVISNA SLUŽBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
NORMALNI ZVOKI MED DELOVANJEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
NAVODILA ZA ODPRAVLJANJE TEŽAV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
SERVISNA SLUŽBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Vodnik za namestitev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3
Vodnik za varovanje zdravja in varnost
VARNOSTNA
PRIPOROČILA
POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA
VAŠA VARNOST IN VARNOST
DRUGIH OSEB STA IZREDNO
POMEMBNI.
V navodilih za uporabo in na
aparatu so pomembna varnostna opozorila, ki jih mora
uporabnik prebrati in vselej
upoštevati.
To je simbol, ki opozarja na
nevarnost.
Simbol vas opozarja na morebitne nevarnosti, ki lahko vas in
druge uporabnike ubijejo ali
poškodujejo.
Vsa varnostna sporočila so
navedena za simbolom, ki
opozarja na nevarnost, in
besedo NEVARNOST oz.
OPOZORILO. Pomen teh dveh
besed:
Označuje nevarno situacijo, ki
bo povzročila težko poškodbo,
če se ji ne izognete.
Označuje nevarno situacijo, ki
lahko povzroči težko poškodbo, če se ji ne izognete.
Vsa varnostna opozorila podajajo specifične podrobnosti o
4
morebitnih nevarnostih ter
prikazujejo, kako zmanjšati
nevarnost poškodb, gmotne
škode in električnega udara, ki
nastanejo kot posledica nepravilne uporabe aparata. Dosledno upoštevajte naslednja
navodila.
Če navodil ne upoštevate, se
lahko znajdete v nevarnosti.
Proizvajalec ne prevzema
odgovornosti za škodo, ki
nastane zaradi neupoštevanja
navodil.
Če zgornjih nasvetov in varnostnih ukrepov ne upoštevate,
proizvajalec zavrača odgovornost za poškodbe ljudi, živali ali
lastnine.
Navodila za prihodnjo uporabo
hranite na dosegu roke.
V aparatu ali njegovi bližini ne
shranjujte eksplozivnih snovi,
kot so pločevinke z razpršili. Na
teh mestih prav tako ne uporabljajte oz. nanje ne postavljajte bencina ali drugih vnetljivih snovi.
Ko želite aparat odstraniti,
odrežite napajalni kabel in
odstranite vrata ter police (če
so na voljo), da aparat tako
postane neuporaben. S tem
boste otrokom preprečili, da bi
z lahkoto splezali vanj in ostali
v aparatu ujeti.
Aparat ne vsebuje klorofluoroogljikovodikov (CFC). Hladilni
krogotok vsebuje R600a (HC).
Aparati z izobutanom (R600a):
izobutan je naraven plin, ki ne
škoduje okolju, a je vnetljiv. Zato
se morate obvezno prepričati, da
cevi hladilnega sistema niso
poškodovane. Še posebej bodite
pozorni, če zaradi poškodovanih
cevi iz hladilnega krogotoka
uhaja plin.
Ciklopentan je vnetljiv plin in
se uporablja kot penilec v
izolacijski peni.
Ne poškodujte cevi hladilnega
krogotoka aparata.
Za pospešitev postopka odtaljevanja uporabljajte mehanska, električna ali kemična
sredstva, ki jih priporoča proizvajalec.
V notranjosti aparata ne uporabljajte oz. vanj ne postavljajte
elektronskih naprav, če jih
izrecno ne odobri proizvajalec.
Ledomate in vodomate, ki niso
SL
neposredno povezani z vodovodnim omrežjem, je treba
polniti izključno s pitno vodo.
Prezračevalne odprtine na
aparatu ali vgradnem elementu ne smejo biti prekrite.
Samodejni ledomati in/ali
vodomati morajo biti
priključeni na vodovod pitne
vode z vodnim tlakom med
0,17 in 0,81 MPa (1,7 in 8,1 bar).
Na obeh straneh in nad aparatom naj bo dovolj prostora, da
zagotovite zadostno prezračevanje.
Razdalja med zadnjim delom
aparata in steno
za aparatom mora znašati
najmanj 50 mm.
Če je ta razdalja manjša, bo
izdelek za delovanje porabil
več električne energije.
NAMENSKA UPORABA
IZDELKA
Aparat je zasnovan izključno za
domačo uporabo. Uporaba
aparata v profesionalne namene je prepovedana.
Proizvajalec zavrača vsakršno
odgovornost v primeru nepravilne uporabe ali napačne
nastavitve upravljalnih elementov.
Aparat ni namenjen delovanju
z zunanjim časovnikom ali
ločenim daljinskim upravljanjem.
Aparata ne uporabljajte na
prostem.
Aparat je namenjen uporabi v
gospodinjstvu in temu
podobnim načinom uporabe,
kot so:
– kuhinje za zaposlene v trgovinah, pisarnah in na drugih
delovnih
mestih;
– kmetije, hoteli, moteli in
podobni
stanovanjski objekti;
– penzioni in podobna okolja;
– v preskrbovalne in podobne
nekomercialne namene.
Luč v aparatu je posebej zasnovana za gospodinjske aparate
in ni primerna za osvetlitev
bivalnih prostorov (uredba ES
št. 244/2009).
NAMESTITEV
Aparat vključite šele, ko je
namestitev končana.
Namestitev in popravila mora
izvesti strokovno usposobljena
oseba v skladu z navodili
proizvajalca in veljavnimi
varnostnimi predpisi. Ne
popravljajte ali zamenjujte
delov aparata, razen če to ni
izrecno navedeno v uporabniškem priročniku.
Pri odstranjevanju embalaže in
nameščanju vedno uporabljajte zaščitne rokavice.
Pred izvajanjem namestitvenih
del odklopite aparat z električnega omrežja.
Ko aparat odstranite iz embalaže, se prepričajte, da med
prevozom ni bil poškodovan. V
primeru težav se obrnite na
prodajalca ali najbližji servisni
center.
Med namestitvijo pazite, da ne
poškodujete napajalnega
kabla.
Za premikanje in namestitev
aparata sta potrebni najmanj
dve osebi.
Ko nameščate aparat, morajo
vse štiri noge stabilno stati na
tleh; po potrebi jih lahko prilagodite. S pomočjo vodne
tehtnice preverite, ali je aparat
popolnoma uravnan.
Pred vklopom aparata počakajte najmanj dve uri, da zagotovite polno zmogljivost hladilnega krogotoka.
Aparata ne nameščajte v bližino toplotnega vira.
OPOZORILA GLEDE ELEKTRIČNEGA TOKA
Prepričajte se, da napetost na
napisni ploščici ustreza napetosti na mestu priključitve.
Vrednosti električnega toka so
navedene na napisni ploščici.
Predpisi zahtevajo obvezno
ozemljitev aparata.
Da bo namestitev v skladu z
veljavnimi varnostnimi predpisi, potrebujete omnipolarno
stikalo z najmanjšo razdaljo
med kontaktoma 3 mm.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga morate zamenjati z
enakim kablom. Napajalni
kabel lahko zamenja le strokovno usposobljena oseba v
skladu z navodili proizvajalca in
veljavnimi varnostnimi predpisi. Obrnite se na pooblaščeni
servisni center.
Električne komponente po
namestitvi aparata uporabni5
kom ne smejo biti dostopne.
Napajalni kabel mora biti
dovolj dolg, da bo aparat
mogoče priključiti v omrežno
vtičnico, ko bo nameščen na
svoje mesto.
Ne uporabljajte podaljškov.
Napajalnega kabla ne vlecite.
Če ima aparat vtič, ne uporabljajte razdelilne vtičnice.
Če ima aparat vtič, ki se ne
prilega vaši vtičnici, se obrnite
na strokovno usposobljeno
osebo.
PRIKLJUČITEV NA ELEKTRIČ- Omrežna vtičnica/vtič (velja
NO OMREŽJE ZGOLJ ZA VELI- za obe državi)
Če vtič, ki je nameščen na
KO BRITANIJO IN IRSKO
napajalnem kablu, ne ustreza
omrežni vtičnici, se za dodatna
Zamenjava varovalke.
navodila obrnite na servisno
Če je na napajalnem kablu
stroja nameščen vtič BS 1363A službo. Vtiča ne poskušajte
zamenjati sami. Ta postopek
z varovalko 13 A, varovalko v
tem vtiču zamenjajte z varoval- mora izvesti strokovno usposobljena oseba v skladu s proiko z odobritvijo ASTA po
zvajalčevimi navodili in veljavstandardu BS 1362, pri čemer
nimi varnostnimi predpisi.
postopajte na naslednji način:
Aparata se ne dotikajte z mokrimi deli telesa in ga ne uporabljajte, ko ste bosi.
Aparata ne uporabljajte, če ima
poškodovan kabel ali vtič, če
ne deluje pravilno oziroma če
je bil poškodovan ali je padel.
Električni kabel ali vtič ne sme
priti v stik z vodo. Kabel ne sme
biti blizu vročih površin.
1. Odstranite pokrov varovalke
(A) in varovalko (B).
2. V pokrov varovalke vstavite
varovalko 13 A.
3. Varovalko in pokrov namestite nazaj v vtič.
Če uporabljate zaščitno stikalo Pomembno:
Ko ste zamenjali varovalko,
na diferenčni tok (RCCB), upomorate ponovno namestiti tudi
rabite zgolj modele, ki so
.
pokrov. Če pokrov varovalke
označeni z
izgubite, vtiča ni dovoljeno
Aparat je zasnovan za delovauporabljati, dokler ne namestinje v prostorih, kjer je tempera- te ustreznega pokrova.
tura znotraj spodnjih tempera- Pravilna vrednost varovalke je
turnih območij. Na napisni
označena z barvo vložka ali
ploščici je napisan klimatski
barvno oznako na spodnjem
razred aparata.
delu vtiča.
Aparat morda ne bo več deloNadomestni pokrovi varovalke
val pravilno, če ga dalj časa
so vam na voljo v trgovini z
pustite na temperaturi, ki je
električnim materialom.
izven predpisanega območja.
Klimatski razred sob. temp. (°C)
Samo za Republiko Irsko
SN od 10 do 32
Pogosto veljajo informacije, ki
N od 16 do 32
se nanašajo na Veliko Britanijo,
ST od 16 do 38
uporabljen pa je tudi drugačen
T od 16 do 43
tip vtiča in vtičnice, in sicer
2-polni s stranskim ozemljitvenim kontaktom.
6
PRAVILNA UPORABA
Hladilni prostor uporabljajte
samo za shranjevanje svežih
živil, zamrzovalni prostor pa za
shranjevanje zamrznjenih živil,
zamrzovanjih svežih živil in
izdelavo ledenih kock.
Živil, ki niso embalirana, ne
shranjujte tako, da so v neposrednem stiku z notranjimi
površinami hladilnika ali zamrzovalnika.
Aparati so lahko opremljeni s
posebnimi predali za shranjevanje živil.
Če v določenem priročniku ali
na izdelku ni navedeno drugače, lahko te predale odstranite,
pri čemer ostane zmogljivost
aparata nespremenjena.
Pazite, da ne zaužijete (nestrupene) vsebine hladilnih vložkov
(pri nekaterih modelih).
Ledenih kock in sladoleda ne
jejte takoj, ko jih vzamete iz
zamrzovalnega prostora, ker
lahko povzročijo ozebline.
Pri izdelkih, ki so zasnovani za
uporabo zračnega filtra v
pokrovu ventilatorja, mora biti
filter med delovanjem aparata
vedno nameščen.
V zamrzovalnem prostoru ne
SL
shranjujte tekočin v steklenih
posodah, saj lahko počijo.
VARNOST OTROK
Zelo majhni (0–3 leta) in
majhni otroci (3–8 let) se ne
smejo zadrževati v bližini
aparata brez ustreznega nenehnega nadzora.
Ventilatorja (če je na voljo) ne
prekrivajte z živili.
Ko v aparat zložite živila, preverite, ali se vrata posameznih
predelov ustrezno zaprejo, pri
čemer posebno pozornost
Otroci, stari 8 let ali več, in
namenite vratom zamrzovalne- osebe z omejenimi telesnimi,
ga prostora.
čutnimi ali razumskimi sposobnostmi oz. osebe, ki nimajo
Poškodovana tesnila je treba
dovolj izkušenj in znanja, lahko
zamenjati v najkrajšem možaparat uporabljajo le, če so pod
nem času.
nadzorom oz. če so bili poučeni o varni uporabi aparata ter
se zavedajo morebitnih nevarnosti. Otroci se z aparatom ne
smejo igrati. Brez nadzora
otroci ne smejo čistiti ali vzdrževati aparata.
Embalažo (plastične vrečke,
komponente iz polistirena itd.)
shranjujte izven dosega otrok.
ČIŠČENJE
IN VZDRŽEVANJE
Preden se lotite čiščenja ali
vzdrževanja aparata, ga odklopite iz električnega omrežja.
Nikoli ne uporabljajte parnih
čistilnikov.
VARSTVO OKOLJA
Odstranjevanje
embalažnega materiala
Embalaža je sestavljena iz
materiala, ki ga je mogoče 100
% reciklirati, in je označena s
simbolom za recikliranje:
Dele embalaže zato odvrzite
odgovorno in v skladu s
predpisi pristojnih krajevnih
služb, ki urejajo odlaganje
odpadkov.
Odstranjevanje
o odpadni električni in
gospodinjskih aparatov elektronski opremi (OEEO).
S pravilnim načinom
Aparat je izdelan iz materialov, odstranjevanja izdelka boste
ki jih je mogoče reciklirati ali
pomagali preprečiti morebitne
ponovno uporabiti. Aparat
negativne vplive na okolje in
odstranite v skladu z veljavnimi zdravje ljudi, ki bi se lahko
lokalnimi predpisi.
pojavili ob nepravilnem
odstranjevanju izdelka.
Dodatne informacije o
Simbol na aparatu ali v
odstranjevanju in recikliranju
priloženi dokumentaciji
električnih gospodinjskih
pomeni, da je aparat
aparatov lahko dobite na
prepovedano odlagati med
pristojnem občinskem uradu,
običajne gospodinjske aparate,
pri komunalni službi ali v
temveč ga je treba odpeljati na
trgovini, kjer ste aparat kupili.
ustrezno zbirno mesto za
predelavo električne in
Aparat je označen v skladu z
evropsko Direktivo 2012/19/EU elektronske opreme.
7
nasveti za varčevanje z
energijo
Aparat namestite v suhem
prostoru z dobrim
prezračevanjem, daleč stran od
virov toplote (npr. radiatorji,
kuhalniki itd.) in na mestu, ki ni
neposredno na soncu. Po
potrebi uporabite izolacijsko
ploščo.
Upoštevajte navodila za
namestitev, da zagotovite
zadostno prezračevanje.
Nezadostna ventilacija na
zadnji strani izdelka poveča
porabo električne energije in
zmanjša hladilno učinkovitost
aparata.
Na notranje temperature
aparata vplivajo temperatura
ozračja, pogostost odpiranja
vrat in mesto namestitve
aparata. Pri nastavitvi
temperature te dejavnike
upoštevajte.
Vrata odpirajte, kolikor je
mogoče poredko.
Ko odtaljujete zamrznjeno
hrano, jo položite v hladilnik.
Nizka temperatura zamrznjenih
izdelkov ohlaja druga živila v
hladilniku.
Topla hrana in pijača naj se
ohladita, preden ju daste v
hladilnik.
Položaji polic v hladilniku ne
vplivajo na varčno porabo
električne energije. Živila na
police zložite tako, da
zagotovite ustrezno kroženje
zraka (živila se ne smejo
dotikati, med živili in zadnjo
steno mora biti zadostna
razdalja).
Prostornino lahko povečate
tako, da odstranite košare in
polico Stop Frost (če je na
voljo), pri čemer ostane poraba
energije nespremenjena.
Izdelki visokega energetskega
razreda so opremljeni z izredno
učinkovitimi motorji, ki imajo
daljšo življenjsko dobo in
porabijo manj energije. Ne
skrbite, če motor deluje daljša
časovna obdobja.
IZJAVA
O SKLADNOSTI
Aparat je bil zasnovan za
shranjevanje živil in izdelan v
skladu z uredbo ES št.
1935/2004.
8
Aparat je bil zasnovan, izdelan
in tržen v skladu z:
› varnostnimi zahtevami
Direktive o nizki napetosti
2006/95/ES (ki nadomesti
73/23/EGS in nadaljnja
dopolnila);
› varnostnimi zahtevami
Direktive o elektromagnetni
združljivosti 2004/108/ES.
Električna varnost aparata je
zagotovljena samo, če je aparat
ustrezno ozemljen.
SL
Vodnik za uporabo in vzdrževanje
OPIS IZDELKA
GOSPODINJSKI APARAT
2
3
4
5
7
8
9
10
16
17
18
19
11
12
6
13
14
1
15
1. Upravljalna plošča
Hladilni prostor
2. Osvetlitev
3. Ventilator
4. Pokrov in protibakterijski filter
5. Police
6. Predel s sistemom hlajenja
Multi-flow
7. Pokrov senzorjev
8. Napisna ploščica s
komercialnim imenom
9. Predal za sadje in zelenjavo
10. Oprema za spremembo smeri
odpiranja vrat
11. Posoda za jajca
12. Police na vratih
13. Element za ločevanje
steklenic
14. Predal na vratih za steklenice
15 Tesnilo vrat
Zamrzovalnik
15 Tesnila vrat
16. Zgornji predal: najhladnejši
predel
primeren za zamrzovanje svežih
živil
17. Posoda za ledene kocke
18. Police
19. Police zamrzovalnega
prostora
9
UPRAVLJALNA PLOŠČA
5
1
2
3
6
7
8
4
9
1. Tipka za PREKINITEV
OPOZORILA /indikator
OPOZORILA
2. FUNKCIJA ZA NADZOR SVEŽINE
6TH SENSE
3. Funkcija HITREGA HLAJENJA
4. INDIKATORJI TEMPERATURE
HLADILNEGA PROSTORA
5. Tipka za NAČIN ZA ZABAVE/
tipka za
ZAPORO TIPK
6. Indikator OPOZORILNIKA ZA
IZPAD ZUNANJEGA NAPAJANJA
7. Tipka za VKLOP/FUNKCIJO
STANJA PRIPRAVLJENOSTI
8. Indikator ZAPORE TIPK
9. Tipka za TEMPERATURO
HLADILNEGA PROSTORA
TEHNIČNI PODATKI
Dimenzije izdelka
Višina
1885
mm
Širina
595
mm
Globina
655
mm
Neto prostornina hladilnika (l)
222
L
Neto prostornina zamrzovalnika (l)
97
L
Sistem odmrzovanja
Hladilnik
Samodejno
Zamrzovalnik
Samodejno
Čas shranjevanja ob izpadu električne 17
energije (h)
h
Zmogljivost zamrzovanja (kg/24 h)
4.0
kg/24 h
Poraba energije (kWh/24 h)
0.85
kWh/24 h
Glasnost (dBa)
42
dBa
Razred energijske učinkovitosti
A+
10
SL
VRATA
SPREMEMBA STRANI ODPIRANJA VRAT
Opomba: Smer odpiranja vrat je možno spremeniti.
Sprememba strani odpiranja vrat, ki jo izvede
servisna služba, ni brezplačna garancijska storitev.
Priporočamo, da postopek izvedeta dve osebi.
Upoštevajte korake v Vodniku za namestitev.
OSVETLITEV HLADILNIKA
Svetlobni sistem v hladilniku vključuje LED-luči, ki
omogočajo boljšo osvetlitev
hkrati pa nizko porabo energije.
Če sistem LED-luči ne deluje, se obrnite na servis, da
ga nadomesti.
Pomembno: luč v hladilniku se prižge, ko odprete
vrata. Če so vrata odprta več kot 10 minute, bo luč
samodejno ugasnila.
POLICE
Vse police in izvlečne košare je mogoče odstraniti.
VENTILATOR + PROTIBAKTERIJSKI FILTER
Ventilator porazdeli temperaturo v hladilniku, kar
omogoča boljše shranjevanje živil.
Opomba: Predela za dovod zraka ne ovirajte z živili.
Če je aparat opremljen z ventilatorjem, lahko nanj
namestite protibakterijski filter.
Vzemite ga iz škatle v predalu za sadje in zelenjavo
in ga vstavite v pokrov
ventilatorja, kot prikazuje slika.
Postopek nameščanja je vključen
v škatli filtra.
HLADILNIK S SISTEMOM
NO-FROST
Odtaljevanje hladilnega dela je popolnoma
samodejno.
Vodo, ki nastane med odtajanjem, bo sistem
samodejno odplaknil v odtok, ki je skrit za enoto
Multi-flow, in jo zbral v posodo, kjer bo izhlapela.
11
ZAMRZOVALNIK S SISTEMOM
NO-FROST
Zamrzovalniki s sistemom No-Frost brez nastajanja
ledu omogočajo kroženje hladnega zraka v predelih
za shranjevanje in preprečujejo nastanek ledu, kar
pomeni, da odtaljevanje
ne bo več potrebno.
Zamrznjena živila se ne lepijo na površine
notranjosti aparata, napisi na embalaži ostanejo
berljivi in prostor za shranjevanje tako ostane čist ter
pospravljen.
PRIBOR
POSODA ZA ODLAGANJE JAJC
12
ELEMENT ZA LOČEVANJE
STEKLENIC
POSODA ZA LEDENE KOCKE
KAKO UPORABLJATI
APARAT
SL
PRVA UPORABA
VKLOP APARATA
Ko aparat priključite na električno omrežje, se
postopek samodejno začne.
Ko aparat priključite, počakajte 4–6 ur, preden
postavite živila v hladilnik in zamrzovalnik.
TEMPERATURNA NASTAVITEV
Aparat je na začetku delovanja tovarniško nastavljen
na priporočeno srednjo temperaturno nastavitev.
Za podrobnejše informacije o temperaturnih
nastavitvah – glejte Vodnik za vsakodnevno
uporabo.
Ko aparat priključite na električno omrežje, se zaslon
prižge, na njem pa se za približno 1 sekundo
pojavijo vse ikone. Prikažejo se privzete (tovarniške)
nastavitvene vrednosti hladilnega prostora.
Opomba: Prikazane nastavitvene vrednosti ustrezajo
povprečni temperaturi po celotni notranjosti
hladilnika
NAMESTITEV
NAMESTITEV SAMOSTOJNEGA APARATA
Za najboljše prezračevanje pustite
nekaj prostora na obeh straneh aparata.
Razdalja med zadnjo stranjo
aparata in steno za njim
mora biti vsaj 50 mm.
Manjša razdalja bo povzročila večjo
porabo energije izdelka.
NAMEŠČANJE DISTANČNIKOV
Namestite distančnike na zgornji in spodnji del
kondenzatorja (kot je prikazano na sliki), ki se nahaja
na zadnji strani
aparata.
50mm
50mm
13
DNEVNA UPORABA
KAKO POVEČATI PROSTOR ZA SHRANJEVANJE V
ZAMRZOVALNIKU
• Odstranite košare, da lahko shranjujete večjih
izdelkov.
• Postavite živila neposredno na police
zamrzovalnika.
• Odstranite odstranljivi pribor.
• Ne ovirajte odprtin za zrak (na zadnji steni in na
dnu notranjosti aparata) z živili.
• Vse police in izvlečne košare je mogoče odstraniti.
• Temperatura okolja, pogostost odpiranja vrat in
mesto, na katerem je aparat nameščen, lahko
vplivajo na notranjo temperaturo aparata. Te
dejavnike je treba upoštevati pri nastavitvi
temperature.
• Pribor aparata ni primeren za pranje v pomivalnem
stroju, razen če je v navodilih drugače navedeno.
FUNKCIJE
VKLOP/FUNKCIJA
STANJA
PRIPRAVLJENOSTI
S to funkcijo se hladilnik vključi ali
preklopi v stanje pripravljenosti. Če
želite vklopiti funkcijo stanja
pripravljenosti, pritisnite in držite
tipko za vklop/funkcijo stanja
pripravljenosti 3 sekunde.
Vsi indikatorji ugasnejo razen
indikatorja za vklop/stanje
pripravljenosti, ki potrjuje, da je aparat
v stanju pripravljenosti.
Ko je aparat v stanju pripravljenosti,
luč v hladilniku ne bo delovala.
Aparat se s to funkcijo ne izključi z
električnega omrežja.
Če želite aparat ponovno vključiti,
samo pritisnite tipko za vklop/funkcijo
stanja pripravljenosti in jo držite 3
sekunde.
PAMETNI
PRIKAZOVALNIK
Dodatno funkcijo pametnega
prikazovalnika lahko uporabite za
varčevanje z energijo. Upoštevajte
navodila, priložena v Vodniku za
vsakdanjo uporabo, da vključite/
izključite funkcijo.
Ko vključite pametni prikazovalnik,
zunanji prikazovalnik ugasne, razen
indikatorja Pro Fresh. Prikazovalnik
vključite s pritiskom na katerokoli
tipko, da lahko nastavljate
temperaturo ali uporabljate druge
funkcije.
Po približno 15 sekundah brez
delovanja, bo prikazovalnik ponovno
ugasnil in samo indikator Pro Fresh bo
ostal prižgan.
Ko izključite funkcijo se prižge običajni
prikazovalnik. Pametni prikazovalnik
se samodejno izključi po
izpadu električnega toka. Funkcija ne
izključi aparata iz napajanja, temveč
samo zmanjša količino energije, ki jo
porabi zunanji prikazovalnik.
Opomba: Navedena poraba energije
se nanaša na delovanje aparata z
vključeno funkcijo pametnega
prikazovalnika.
14
SL
PRO FRESH
Ta funkcija samodejno zagotavlja
optimalne pogoje za shranjevanje
živil. Če pride do sprememb, funkcija
Pro Fresh nemudoma ponovno
vzpostavi idealne pogoje.
Rezultati so neverjetni:
svežina se v celotnem hladilniku
ohrani do štirikrat dlje.
HITRO HLAJENJE
Priporočamo uporabo te funkcije,
ko postavljate večjo
količino hrane v
hladilni in zamrzovalni prostor.
Z uporabo funkcije hitrega hlajenja
lahko povečate hladilno zmogljivost v
hladilnem in zamrzovalnem prostoru.
Opomba: Funkcija hitrega hlajenja
mora prav tako
biti vklopljena, ko postavljate svežo
hrano v zamrzovalni
prostor, da povečate
zamrzovalno zmogljivost.
NAČINA ZA ZABAVE
S to funkcijo lahko ohlajate pijače v
zamrzovalnem prostoru. 30 minut po
vklopu funkcije (čas hlajenja za
steklenico s prostornino 0,75 l, ne da
bi steklo
počilo) začne utripati simbol in vključi
se zvočno opozorilo: Odstranite
steklenico iz zamrzovalnega prostora
in pritisnite tipko za prekinitev
opozorila, da
izključite opozorilo.
Pomembno: ne puščajte steklenice v
zamrzovalniku, ko se funkcija izključi.
ZAPORA TIPK
Ta funkcija prepreči nenamerno
spreminjanje nastavitev ali izklop
aparata.
Če želite zakleniti tipke, pritisnite tipko
za način za zabave in jo držite 3
sekunde, dokler se na prikazovalniku
ne prikaže indikator zapore tipk in ne
zazveni zvočno opozorilo, ki potrjuje
izbor funkcije. Po 3 sekundah indikator
zapore ugasne.
Ob vključeni funkciji bo pritisk na
druge tipke (razen tipke za način za
zabave) vključil zvočno opozorilo in na
prikazovalniku se bo pojavil indikator
zapore tipk.
Vsa opozorila lahko izključite,
ko je funkcija zapore tipk vključena.
Če želite odkleniti tipke, upoštevajte
ista navodila, dokler se ne
prikazovalniku ne pojavi indikator
zapore tipk in ne zaslišite
zvočnega opozorila, ki potrjuje
funkcijo. Po 1 sekundi indikator
ugasne.
OPOZORILNIK O
IZPADU ELEKTRIČNE
ENERGIJE
Vaš izdelek bo po izpadu energije
samodejno preveril temperaturo
zamrzovalnika, ko se električni tok
ponovno vzpostavi. Če se temperatura v
zamrzovalniku zviša nad temperaturo
zamrzovanja, bo indikator o izpadu
električne energije začel utripati in
vključilo se bo zvočno opozorilo ob
ponovni vzpostavitvi električnega toka.
Enkrat pritisnite tipko za ponastavitev
opozorilnika.
V primeru opozorila o izpadu električne
energije
priporočamo, da upoštevate naslednje
korake:
• Če hrana v zamrzovalniku ni zamrznjena,
vendar je še vedno hladna, prestavite vso
hrano iz zamrzovalnika v hladilni prostor
in jo uporabite v naslednjih 24 urah.
• Če je hrana v zamrzovalniku zamrznjena,
to pomeni, da je bila odtaljena in zopet
zamrznjena ob ponovni vzpostavitvi
električnega toka. Hrani se s tem poslabša
okus, kakovost, hranilna vrednost in lahko
tako postane neužitna. Priporočamo, da
hrane ne zaužijete, temveč zavržete
celotno vsebino zamrzovalnika.
Opozorilnik o izpadu električne energije
pripomore k nadzoru kakovosti hrane v
zamrzovalniku v primeru izpada električne
energije.
Sistem ne zagotavlja varnosti ali visoke
kakovosti hrane, zato uporabnikom
priporočamo, da kakovost hrane
v zamrzovalnem in hladilnem prostoru
ocenijo po lastni presoji.
15
OPOZORILNIK O
PREVISOKI
TEMPERATURI
Opozorilnik se vključi, ko:
• je aparat priključen na napajanje po
dolgem obdobju brez uporabe,
• je temperatura v zamrzovalnem
prostoru previsoka,
• je količina hrane v zamrzovalniku
višja od te, ki je navedena na napisni
ploščici,
• so vrata zamrzovalnika odprta dlje
časa.
• Če želite izključiti zvočno opozorilo,
samo enkrat pritisnite tipko za izklop
opozorilnika.
• Indikator opozorilnika se samodejno
izključi, ko je v zamrzovalnem
prostoru dosežena temperatura, nižja
od –10 °C.
OPOZORILO ZA
ODPRTA VRATA
Opozorilo za odprta vrata se vključi, če
so vrata bila odprta več kot 2 minute.
Zaprite vrata ali pritisnite tipko za
izklop opozorilnika, da ugasnete
zvočno opozorilo.
16
SL
O SHRANJEVANJU ŽIVIL V
HLADILNI PROSTOR
Hladilnik je primeren za shranjevanje pripravljene,
sveže in konzervirane hrane, mlečnih izdelkov, sadja,
zelenjave ter pijače.
PREZRAČEVANJE
Zaradi naravnega kroženja zraka v hladilniku se
temperatura razlikuje po predelih v njegovi
notranjosti. Najhladnejši predel je neposredno nad
predalom za sadje in zelenjavo ter pri zadnji steni.
Predel z najvišjo temperaturo pa je v zgornjem
sprednjem predelu hladilnika.
Neustrezno prezračevanje lahko povzroči večjo
porabo energije in slabše delovanje hladilnika.
Ne prekrivajte zračnih odprtin s hrano omogočajo optimalno prezračevanje in
shranjevanje živil.
KAKO SHRANJEVATI ŽIVILA IN PIJAČO
› Živila zavijte v plastično folijo ali shranjujte v
plastičnih, kovinskih, aluminijastih in steklenih
posodah, ki jih je mogoče reciklirati.
› Tekočine in živila, s katerih se lahko prenaša vonj
ali okus, vedno shranjujte v zaprtih posodah.
› Živila, ki oddajajo večjo količino etilena
in ki so občutljiva na ta plin, npr. sadje, zelenjava in
solata, vedno ločite ali zavijte, da jim ne bo rok
trajanja potekel predčasno. Ne shranjujte npr.
paradižnikov skupaj s kiviji ali zeljem.
› Ne shranjujte živil preveč skupaj, saj s tem
onemogočite ustrezen pretok zraka.
› Uporabljajte ločilnik steklenic, da ne padejo .
› Če shranjujete manjšo količino hrane v hladilniku,
priporočamo uporabo polic nad predalom za sadje
in zelenjavo, saj je to najhladnejši predel v
hladilniku.
› Ne ovirajte zračnih odprtin s hrano.
KJE SHRANJEVATI ŽIVILA IN PIJAČO
› Na policah v hladilniku: pripravljena hrana, tropske
sadeže, sir, delikatesni izdelki.
› V najhladnejšem predelu (nad predalom za sadje
in zelenjavo): meso, ribe, mesni narezki, peciva
› V predalu za sadje in zelenjavo: sadje, solato,
zelenjavo.
› V vratih: maslo, marmelado, omake, kumarice,
konzerve, steklenice, pijače v kartonski embalaži,
jajca.
17
Legenda
PREDEL ZMERNE
TEMPERATURE Primeren za
shranjevanje tropskih sadežev,
konzerv, pijače, jajc, omak,
kumaric, masla in marmelade.
HLADNI PREDEL Primeren za
shranjevanje sira, mleka,
vsakdanje hrane, delikatesnih
izdelkov, jogurtov, mesnih
narezkov in sladic
PREDAL ZA SADJE IN
ZELENJAVO
PREDAL V ZAMRZOVALNIKU
(NAJHLADNEJŠI PREDEL)
Primeren za zamrzovanje sveže/
kuhane hrane.
PREDALI V ZAMRZOVALNIKU
Opomba
Siva barva na legendi se ne ujema
z barvo predalov
18
SL
ZAMRZOVALNI PROSTOR
Zamrzovalni prostor je primerno mesto za
shranjevanje zamrznjenih živil, pripravo ledenih
kock in zamrzovanje svežih živil.
Maksimalna dovoljena teža sveže hrane, ki jo lahko
ZAMRZOVANJE IN SHRANJEVANJE SVEŽIH ŽIVIL
› Priporočamo, da vso zamrznjeno hrano označite z
imenom in rokom trajanja. Z označevanjem boste
lažje vedeli, za katero hrano gre in do katerega
datuma jo je treba uporabiti. Odtajane hrane ne
zmrzujte ponovno.
› Preden jo zamrznete, hrano zavijte ali shranite v:
aluminijasto ali plastično folijo, nepredušne in
nepremočljive plastične vrečke, posode iz
polietilena s pokrovi ali posebno posodo za
zamrzovanje sveže hrane.
› Hrana mora biti sveža, zrela in kar najboljše
kakovosti, da se njena kakovost ohrani tudi pri
zamrzovanju.
› Sveže sadje in zelenjavo je treba zamrzniti čim prej
Zamrznjena hrana: nasveti za
nakupovanje
Ob nakupu zamrznjenih živil se prepričajte, da
zamrznete v obdobju 24 ur, je navedena na napisni
ploščici (… kg/24 h).
Če shranjujete manjšo količino hrane v
zamrzovalniku, priporočamo uporabo najhladnejših
predelov v zamrzovalniku, t. j. srednjega predela.
po obiranju, da kar najbolje ohranimo njihovo
hranilno vrednost, strukturo, konsistenco, barvo in
okus. Meso in divjačina se mora pred zamrzovanjem
primerno uležati.
› Topla živila se morajo ohladiti, preden jih postavite
v zamrzovalnik.
› Odtajana ali deloma odtajana živila takoj porabite.
Odtajanih živil ne zamrzujte ponovno, razen če ste
jih vmes skuhali. Poprej odtaljeno surovo živilo
lahko po kuhanju znova zamrznete.
› Ne zamrzujte steklenic s tekočino.
› Prosimo, uporabite funkcijo hitrega ohlajanja, da
pospešite
pospešite zamrzovanje (glejte Vodnik za
vsakodnevno uporabo).
› Zamrznjeno hrano nato čimprej postavite v
zamrzovalnik.
› Preverite, če je embalaža hrane poškodovana
(zamrznjena hrana v poškodovani embalaži je lahko
pokvarjena). Če je embalaža napeta ali na nekaterih
mestih vlažna, to pomeni, da živilo ni bilo shranjeno
v optimalnih razmerah in da se je nekoč morda
deloma odtajalo.
› Tudi delno odtajanih živil ne zamrzujte ponovno.
Uporabite jih v 24 urah.
› Zamrznjeno hrano kupujte na koncu nakupovanja
in jih prenašajte v toplotno izolirani hladilni vreči.
› Vedno upoštevajte navodila za shranjevanje
zamrznjenih živil na embalaži.
› Preprečite spremembe temperature ali jih kar se
da zmanjšajte. Upoštevajte rok trajanja, naveden na
embalaži.
19
ČAS SHRANJEVANJA
ZAMRZNJENE HRANE
Meso
Govedina
št. mesecev Enolončnice
8 - 12
Meso, perutnina
Svinjina, teletine
6-9
Mlečni izdelki
Jagnjetina
6-8
Maslo
Kunčje meso
4-6
Mleto meso/
drobovina
Klobase
2-3
1-2
Perutnina
št. mesecev Sadje
2-3
Jabolka
št. mesecev
12
Marelice
8
6
Robide
8 - 12
Sir
3
Črni ribez/rdeči ribez
8 - 12
Smetana z visoko
vsebnostjo maščobe
Sladoled
1-2
Češnja
10
2-3
Breskve
10
Jajca
8
Breskve
8 - 12
Slive
10
Piščanec
5-7
Juhe in omake
Puranje meso
6
Juha
2-3
Maline
8 - 12
Drobovina (perutnine) 2 - 3
Mesna omaka
2-3
Jagode
10
Raki
Paštete
1
Rabarbara
10
8
Sadni sokovi
(pomarančni,
limonin, grenivkin)
4-6
Školjke, rakovice,
jastogi
1-2
Zelenjavna
enolončnica
ratatouille
Rakovice, jastogi
1-2
Peciva in kruh
1-2
Kruh
Torte (navadne)
1-2
4
Šparglji
Bazilika
8 - 10
6-8
Peciva
2-3
Fižol
12
Školjke
Ostrige brez oklepa
Ribe
Zelenjava
Losos, sled, skuša
2-3
Palačinke
1-2
Artičoke
8 - 10
Trske, morski listi
3-4
Surova peciva
2-3
Brstični ohrovt
8 - 10
Pita quiche
1-2
Ohrovt
8 - 10
Pica
1-2
Cvetača
8 - 10
Korenje
10 - 12
Zelena
6-8
Gobe
8
Peteršilj
6-8
Paprike
10 - 12
Grah
12
Stročji fižol
12
Špinača
12
Paradižnik
8 - 10
Bučke
8 - 10
20
SL
PRIPOROČILA ZA RAVNANJE V PRIMERU,
ČE APARATA NE BOSTE UPORABLJALI
KRAJŠA ODSOTNOST/DALJŠA ODSOTNOST
V primeru daljše odsotnosti priporočamo, da
uporabite vso hrano in aparat izključite, da
prihranite energijo.
SELITEV
1. Izvlecite vse notranje dele.
2. Zavijte jih in zalepite z lepilnim trakom, da se ne
poškodujejo ali izgubijo.
3. Odvijte nastavljive noge tako, da se ne dotikajo
podporne podlage.
4. Zaprite in zalepite vrata z lepilnim trakom, nato
pa še prilepite napajalni kabel na aparat.
IZPAD ELEKTRIČNEGA TOKA
V primeru izpada električnega toka se obrnite na
vašega ponudnika elektrike in se pozanimajte o
trajanju izpada.
Za izpade električnega toka, ki trajajo do 24 ur.
Naj bodo vrata aparata zaprta. Hrana v aparatu bo
tako ostala hladna dlje časa.
Opomba: Zapolnjen aparat bo ostal hladen dlje
časa, kot če je samo delno zapolnjen.
Za izpade električnega toka, ki trajajo več kot 24 ur.
Odprite zamrzovalnik in postavite hrano v prenosni
zamrzovalnik. Če takšnega zamrzovalnika ali
hladilnih vložkov ni na voljo, uporabite hrano, ki se
lahko prej pokvari.
Če na hrani vidite ledene kristale, jo je mogoče
ponovno zamrzniti, vendar se okus in vonj lahko
razlikuje.
Če je hrana slabše kakovosti, jo zavrzite.
Izpraznite posodo za ledene kocke.
21
ČIŠČENJE IN
VZDRŽEVANJE
Pred kakršnimkoli vzdrževalnim posegom ali
čiščenjem izvlecite vtič iz vtičnice oziroma odklopite
aparat z električnega omrežja.
Nikoli ne uporabljajte abrazivnih čistilnih sredstev.
Ne čistite delov hladilnika z vnetljivimi tekočinami.
› Napravo redno čistite s krpo ter raztopino mlačne
vode in nevtralnega detergenta, predvidenega za
čiščenje notranjosti hladilnika.
› Zunanjost aparata in tesnila vrat čistite z vlažno
krpo in posušite z mehko krpo.
› Redno čistite kondenzator na zadnji strani aparata
s sesalnikom.
22
Ne uporabljajte parnih čistilnikov.
Tipk in zaslona upravljalne plošče ne čistite z
alkoholom ali alkoholnimi snovmi, temveč jih
očistite s suho krpo.
Pomembno:
› Tipk in zaslona upravljalne plošče ne čistite z
alkoholom ali alkoholnimi snovmi, temveč jih čistite
s suho krpo.
› Cevi hladilnega sistema se nahajajo poleg posode
za odtaljevanje in se lahko segrejejo. Redno jih
čistite s sesalnikom.
SL
VODNIK ZA
VODNIK IN SERVISNA
SLUŽBA
PREDEN SE OBRNETE NA SERVISNO SLUŽBO...
Vzroke težav v delovanju lahko pogosto odkrijete
sami brez orodij.
NORMALNI ZVOKI MED DELOVANJEM
Aparat bo med delovanjem proizvajal različne
zvoke, saj je opremljen s številnimi ventilatorji in
motorji, ki regulirajo njegovo samodejno delovanje.
Nekatere zvoke delovanje je mogoče
znižati:
› Aparat ozemljite in namestite na ravno podlago.
› Med aparatom in drugim pohištvom naredite
razdaljo, tako da se ne dotikajo.
› Preverite če so notranje komponente pravilno
nameščene.
› Preverite, če se steklenice in posode dotikajo.
Nekateri zvoki,
ki jih lahko slišite med delovanjem
Sikajoč zvok, ko aparat vključite
prvič ali po dolgem premoru.
Zvok klokotanja, ko hladilna
tekočina vstopi v cevi.
Zvok vibracij, ko se vključi
kompresor.
Zvok brnenja, ko se vključijo
vodni ventili ali ventilator.
Zvok pokanja, ko se vključi
kompresor.
Zvok klika se pojavi, ko termostat
uravnava pogostost delovanja
kompresorja.
23
VODNIK ZA
VSAKODNEVNO UPORABO
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Aparat ne deluje
Morda je prisotna motnja v
napajalni napetosti naprave.
› Preverite, če je napajalni kabel
priključen na vtič z ustrezno
napetostjo.
› Preverite zaščitne naprave in
varovalke električnega sistema v
vašem gospodinjstvu
V posodi za odtaljevanje
se je nabrala voda
To je normalno v vročih in vlažnih
vremenskih pogojih. Posoda se
lahko napolni z vodo do polovice.
› Preverite, če je aparat
poškodovan, da se voda ne izlije.
Robovi ohišja, ki so v
stiku s tesnili na vratih,
so topli na dotik
To ni nujno napaka.
To je normalno v vročih
vremenskih pogojih in ko
kompresor deluje.
Luč ne deluje
Morda je treba zamenjati žarnico.
Aparat je lahko v stanju
pripravljenosti
Motor preveč deluje
24
Čas delovanja motorja je odvisen
od: pogostosti odpiranja vrat,
količine shranjenih živil,
temperature prostora,
temperaturnih nastavitev.
› Preverite, če zaščitne naprave in
varovalke električnega sistema v
vašem gospodinjstvu pravilno
delujejo.
› Preverite, če je napajalni kabel
priključen na vtič z ustrezno
napetostjo
› Če LED-luči pregorijo, se mora
uporabnik obrniti na servisno
službo, da jih zamenja z istim tipom
luči, ki jih ponuja samo servisna
služba ali pooblaščeni prodajalec.
› Preverite, če so upravljalni
elementi aparata pravilno
nastavljeni.
› Preverite, če je v aparatu
postavljena večja količina hrane.
› Preverite, ali se vrata odpirajo
prepogosto.
› Preverite, če so vrata pravilno
zaprta.
SL
Temperatura aparata je
previsoka
Možni so različni vzroki (glejte
“Rešitve”)
› Preverite, če je kondenzator (na
zadnji strani aparata) zaprašen.
› Preverite, če so vrata pravilno
zaprta.
› Preverite, če so tesnila vrat
pravilno nameščena.
› Če je zunaj vroče ali če je
prostor, v katerem je aparat
nameščen, topel, bo motor
deloval dlje časa.
› Če so vrata aparata bila odprta
dlje časa ali če je v aparatu
shranjena večja količina hrane, bo
motor deloval dlje, da se
notranjost aparata ohladi .
Vrata aparata se ne
odprejo ali zaprejo
pravilno
Možni so različni vzroki (glejte
“Rešitve”)
› Preverite, če živila blokirajo
vrata.
› Preverite, če so notranji deli in
samodejni ledomat nameščeni na
pravem mestu.
› Preverite, če so tesnila vrat
umazana ali lepljiva.
› Preverite, če je aparat na ravni
podlagi.
25
SERVISNA
SLUŽBA
PREDEN POKLIČETE
SERVISNO SLUŽBO
1.
Preverite, če lahko težavo odpravite sami s
pomočjo priporočil v VODNIKU ZA
ODPRAVLJANJE TEŽAV.
2. Aparat izklopite in ponovno vklopite. Preverite,
če je napaka še vedno prisotna
ČE VAM TUDI PO ZGORAJ NAVEDENIH UKREPIH
NE USPE ODPRAVITI NAPAKE, POKLIČITE
NAJBLIŽJO SERVISNO SLUŽBO
Pokličite na številko, ki je navedena v garancijski
knjižici, ali upoštevajte navodila na spletni strani:
www.whirlpool.eu
Vedno navedite:
• kratek opis napake;
• tip in točen model aparata,
• servisno številko (številka za besedo "Service" na
napisni ploščici). Servisna številka je navedena tudi
v garancijski knjižici,
• svoj točen naslov,
• svojo telefonsko številko.
Če je potrebno popravilo, se obrnite na
pooblaščeno servisno službo (zaradi zagotovljene
uporabe originalnih nadomestnih delov in pravilno
izvedbo popravila).
26
SL
7
SERVICE
27
1.
4x
C
B
A
1x
1x
D
1x
min.
50 mm
2.
28
3.
4.
SL
5.
6.
A
29
7.
9.
30
8.
10.
SL
11.
31
12.
13.
14.
15.
A
32
16.
17.
SL
B
18.
19.
A
A
B
33
Whirlpool® je registrirana blagovna znamka skupine podjetij Whirlpool –
© avtorske pravice Whirlpool Europe s.r.l. 2014. Vse pravice pridržane – http://www.Whirlpool.eu
n
400010776142
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising