Whirlpool | BSNF 8452 W | Setup and user guide | Whirlpool BSNF 8452 W Kasutusjuhend

Whirlpool BSNF 8452 W Kasutusjuhend
ET
IGAPÄEVANE KASUTUSJUHEND
TÄNAME, ET OSTSITE WHIRLPOOLI TOOTE!
Täielikuma tugiteenuse saamiseks
registreerige oma seade aadressil www.whirlpool.eu/register
Enne kui hakkate seadet kasutama,
lugege tähelepanelikult läbi Tervise ja
Ohutuse.
TOOTE KIRJELDUS
SEADE
JUHTPANEEL
2
3
4
5
8
9
10
11
12
13
14
1. Juhtpaneel
Külmikusektsioon
2. LED-valgustus
3. Ventilaator
4. Ventilaatori kate ja
antibakteriaalse filtri piirkond
5. Riiulid
6. Pudeliriiul
7. Juustukarp + kaas
8. Mitme külma õhujoa piirkond
9. Anduri kate
10. Jahe sektsioon (kõige parem
liha ja kala säilitamiseks)
11. Andmesilt toote nimega
12. Puu- ja köögivilja sahtel
13. Külmikusahtli vahesein
14. Ukse käelisuse vahetamise
komplekt
15
16
6
7
17
18
19
20
21
22
1
23
24
25
1
2
3
15. Ukseriiulid
16. Munarest
17. Miniriiul väikestele
esemetele
18. Pudelite eraldaja
19. Pudeliriiul
20. Kaane tihend
KÜLMUTUSSEKTSIOON
20. Uksetihendid
21. Ülemine sahtel: kõige
külmem piirkond,
parim värske toidu
külmutamiseks
22. Kiirjää / külmaelemendid
23. Riiulid
24. Sügavkülmiku sahtli
vahesein
25. SÜGAVKÜLMASAHTLID
4
1. SEISKAMISE/HÄIRE nupp / HÄIRE märgutuli
2. 6TH SENSE VÄRSKUSEHOIDJA
3. KIIRJAHUTUSE nupp
4. KÜLMIKU TEMPERATUURI LED-MÄRGUTULED
5. PEOREŽIIMI nupp / KLAHVILUKU nupp
6. VOOLUKATKESTUSE ALARM
7. SISSELÜLITUSE/OOTEREŽIIMI nupp
8. KLAHVILUKU märgutuli
9. KÜLMIKU TEMPERATUURI nupp
5
6
7
8
9
1
TARVIKUD
MUNAREST
JUUSTUKARP
PUDELIRIIUL
PUDELITE ERALDAJA
SÜGAVKÜLMIKU SAHTLI VAHESEIN
KÜLMIKUSAHTLI VAHESEIN
KIIRJÄÄ SEKTSIOON
KÜLMAELEMENDID / KIIRJÄÄ ALUSED
ESMAKASUTUS
SEADME KÄIVITAMINE
Pärast vooluvõrku ühendamist alustab seade automaatselt tööd.
Oodake pärast käivitamist vähemalt 4–6 tundi, enne kui asetate
toidu külmiku- ja sügavkülmikusektsiooni.
Kui seade ühendatakse vooluvõrku, süttib tabloo ja sellel kuvatakse
umbes ühe sekundi vältel kõik ikoonid. Süttivad külmikusektsiooni
seadete vaikeväärtused (tehaseseaded).
IGAPÄEVANE KASUTAMINE
Lugege kasutus- ja hooldusjuhendist põhjalikumalt funktsioonide kohta /
vt viimaselt leheküljelt, kust kasutus- ja hooldusjuhendi saada võib
FUNKTSIOONID
SISSELÜLITUSE/OOTEREŽIIMI FUNKTSIOON
Toote ooterežiimile lülitamiseks hoidke sisselülituse/
ooterežiimi nuppu all kolm sekundit. Kõik näidikud lülituvad
välja, v.a sisselülituse/ooterežiimi märgutuli.
Seadme uuesti aktiveerimiseks vajutage seda nuppu uuesti.
NUTIKUVA
Seda lisafunktsiooni saab kasutada energia säästmiseks.
Nutikuva aktiveerimiseks vajutage kolme sekundi vältel
üheaegselt külmiku temperatuuri ja peorežiimi nuppudele, kuni
kostab helisignaal. Funktsiooni väljalülitamiseks korrake sama
toimingut. Pidage meeles, et see funktsioon ei lülita seadet
vooluvõrgust välja, vaid vähendab välise ekraani voolutarvet.
2
TEMPERATUURI SEADMINE
Külmiku temperatuuri seadmiseks vajutage külmiku
temperatuurinuppu. Külmiku temperatuuri saab seada
vahemikus +2 °C kuni + 8 °C ja seda näitavad
külmikutemperatuuri LED-märgutuled.
PEOREŽIIM
Aktiveerimiseks või väljalülitamiseks vajutage peorežiimi
nuppu. Kasutage seda funktsiooni jookide jahutamiseks
sügavkülmikus.
NB! Ärge jätke pudelit sügavkülmikusse kauemaks, kui on selle
funktsiooni töötamise aeg (30 minutit)
NUPULUKK
Juhtpaneeli nuppude lukustamiseks või vabastamiseks
vajutage kolm sekundit peorežiimi nuppu: klahviluku märgutuli
süttib lühiajaliselt ja kõlab helisignaal.
ET
6TH SENSE VÄRSKUSEHOIDJA
See funktsioon tagab automaatselt optimaalsed tingimused
külmikus oleva toidu säilitamiseks. Kõrvalekallete korral taastab
6th Sense värskusehoidja funktsioon viivitamatult ideaalsed
tingimused. Tulemused on silmapaistvad: toidud püsivad kogu
külmikusektsioonis värskena kuni neli korda kauem.
KIIRJAHUTUSE FUNKTSIOON
Kiirjahutuse funktsiooniga saab suurendada külmikusektsiooni
jahutusvõimsust. Selle funktsiooni kasutamine on soovitatav
siis, kui panete külmikusektsiooni korraga väga palju toitu.
Funktsiooni aktiveerimiseks vajutage kiirjahutuse nuppu.
Aktiveerimisel lülitub kiirjahutuse märgutuli sisse. Funktsioon
lülitatakse automaatselt välja pärast kuue tunni möödumist või
kui teete seda käsitsi, vajutades uuesti külmiku
temperatuurinuppu.
VENTILAATOR + ANTIBAKTERIAALNE FILTER
Ventilaator ühtlustab külmikusektsiooni temperatuuri ja
võimaldab külmikus oleva toidu paremat säilimist.
Kui seadmel on ventilaator, saab sellele paigaldada ka
antibakteriaalse filtri.
Võtke see köögiviljasahtlis olevast karbist välja ja paigaldage
ventilaatori kattesse, nagu joonisel näidatud.
Filtrikarbist leiate ka vahetusjuhised.
KÜLMIKU VALGUSTUS
Külmikusektsiooni sisemuse valgustuses kasutatakse LEDtulesid, mis tagavad parema valgustuse ja väga väikese
energiakulu.
Kui LED-valgustus ei tööta, siis pöörduge selle vahetamiseks
teenindusse.
NB! Külmikusektsiooni valgustus süttib külmikuukse avamisel.
Kui uks jääb lahti kauemaks kui 10 minutit, kustub valgustus
automaatselt.
ALARMIDE TABEL
ALARMI TÜÜP Signaal
Põhjus
Lahendus
Lahtise ukse
alarm
Kõlab helisignaal ja vilgub alarmi
märgutuli.
Külmiku või sügavkülmiku uks on
olnud lahti kauem
kui kaks minutit.
Helisignaali vaigistamiseks sulgege uks või
vajutage alarmi seiskamise nuppu.
Temperatuuri
alarm
Kõlab helisignaal ja alarmi märgutuli
jääb püsivalt põlema.
Temperatuur sügavkülmikus ei ole
nõuetekohane
Vajutage seiskamise/alarmi nuppu;
helisignaal lülitub välja, aga häire märgutuli
jääb põlema, kuni saavutatakse
temperatuur < –10 °C.
Peorežiimi
alarm
Vilgub peorežiimi märgutuli ja kõlab
helisignaal.
Peorežiimi aktiveerimisest on
möödunud 30 minutit. On aeg pudel
sügavkülmikust välja võtta (vt
täpsemalt kasutus- ja
hooldusjuhendist).
Pikaajalise
Voolukatkestuse alarmi ikoon jääb
voolukatkestuse põlema ja alarmi märgutuli vilgub.
alarm
Pikaajaline voolukatkestus võib
põhjustada sisetemperatuuri
tõusmise kuni 0 °C-ni.
Vajutage alarmi seiskamise nuppu;
helisignaal lülitub välja, aga häire märgutuli
jääb põlema, kuni saavutatakse
temperatuur < –10 °C.
Tõrge
Toote tõrge.
Pöörduge garantiiremonditeenindusse.
Ekraanil vilgub külmikutemperatuuri
kolm keskmist LEDi.
3
TOIDU JA JOOKIDE
SÄILITAMINE
Kirjeldus
MÕÕDUKAS TSOON Soovitatav
troopiliste puuviljade, konservide, jookide,
munade, kastmete, marineeritud toidu, või,
moosi hoidmiseks
JAHE TSOON Soovitatav
juustu, piima, igapäevatoidu, delikatesside,
jogurti hoidmiseks
KÕIGE KÜLMEM TSOON Soovitatav
lihalõikude ja magustoitude hoidmiseks
PUU- JA KÖÖGIVILJA SAHTEL
KÜLMUTUSSEKTSIOONI SAHTEL
(MAX JAHUTUSE TSOON) Soovitatav
värske/valmistoidu külmutamiseks.
SÜGAVKÜLMASAHTLID
Märkus Kirjelduses olev hall toon ei
vasta sahtlite värvusele
KÜLMIKUSEKTSIOON
Pakendage toidud ringlussevõetavast
plastmaterjalist, metallist, alumiiniumist või
klaasist nõudesse ja toidukilesse.
Vedelikud ja toiduained, mis võivad
eraldada või külge võtta lõhna või maitset,
tuleb alati panna suletud nõusse või kinni
katta.
Kui panete külmikusse väikeses koguses
toitu, soovitame kasutada köögiviljasahtli
kohal olevaid riiuleid, sest see on külmiku
kõige jahedam osa.
Toidud, mis eraldavad suures koguses
etüleengaasi, ja toidud, mis on selle suhtes
tundlikud (nt puuviljad, köögiviljad ja salat),
tuleb alati eraldada või tihedalt pakendada,
et vältida nende kiiret riknemist. Näiteks ei
tasu tomateid hoida koos kiivide ega
kapsaga.
Pudelite ümbermineku vältimiseks võib
kasutada pudelihoidikut (saadaval mõnel
mudelil).
Ärge hoidke toiduaineid liiga lähestikku:
vajalik on piisav õhuringlus.
HOOLDAMINE, PUHASTAMINE
JA PROBLEEMIDE LAHENDAMINE
Hooldamise, puhastamise ja probleemide
lahendamise kohta saate lugeda
Kasutus- ja hooldusjuhendist.
Kasutus- ja hooldusjuhendi saate hankida:
> teenindusest, telefoninumbri leiate
garantiibrošüürist.
> laadida alla Whirlpooli veebilehelt
http://docs.whirlpool.eu
KÜLMUTUSSEKTSIOON
Sügavkülmik sobib suurepäraselt
külmutatud toidu hoidmiseks, jääkuubikute
valmistamiseks ja värske toidu
külmutamiseks.
24 tunniga külmutatava värske toidu kogus
kilogrammides on kirjas andmesildil (... kg /
24 h).
Kui hoiate sügavkülmikus väikeses koguses
toitu, siis soovitame seda hoida keskel, s.t
sügavkülmikusektsiooni kõige külmemas
osas.
TEENINDUS
Esitage teenindusega ühendust võttes mõlemad hoolduskleebisel
olevad numbrid. http://www.whirlpool.eu
Tehnilised andmed on seadme siseküljel oleval
andmesildil.
Whirlpool® on Whirlpooli (USA) registreeritud kaubamärk.
001
4
n
ET
400010834982
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising