Whirlpool | BSNF 8452 W | Setup and user guide | Whirlpool BSNF 8452 W Korisnički vodič

Whirlpool BSNF 8452 W Korisnički vodič
VODIČ ZA SVAKODNEVNU UPOTREBU
HR
ZAHVALJUJEMO VAM NA KUPOVINI PROIZVODA WHIRLPOOL.
Kako bismo vam mogli pružiti potpuniju pomoć,
registrirajte svoj uređaj na adresi www.whirlpool.eu/register
Prije upotrebe uređaja pažljivo
pročitajte vodiče za Zdravlje i Sigurnost.
OPIS PROIZVODA
UREĐAJ
2
3
4
5
8
9
10
11
12
13
14
1. Upravljačka ploča
Odjeljak hladnjaka
2. LED rasvjeta
3. Ventilator
4. Poklopac ventilatora i
područje antibakterijskog
filtra
5. Police
6. Pretinac za boce
7. Kutija za sir + poklopac
8. Područje višestrukog
protoka hladnog zraka
9. Pokrov senzora
10. Odjeljak hladnjaka
(najbolji za meso i ribu)
11. Nazivna pločica s
trgovačkim nazivom
12. Pretinac za održavanje
svježine voća i povrća
13. Razdjelnik ladice
hladnjaka
15
16
6
7
17
18
19
20
21
22
1
23
24
25
14. Komplet za promjenu
smjera otvaranja vrata
15. Duboke police u vratima
16. Polica za jaja
17. Polovica police za
male predmete
18. Separator za boce
19. Polica za boce
20. Brtva na vratima
Odjeljak zamrzivača
20. Brtve na vratima
21. Gornja ladica:
najhladnije područje za
zamrzavanje svježih
namirnica
22. Brzi led / Eutektik
23. Police
24. Razdjelnik ladice
zamrzivača
25. Ladice zamrzivača
UPRAVLJAČKA PLOČA
1
5
6
2
7
3
8
4
9
1. Gumb za ISKLJUČENJE ALARMA/
indikator ALARMA
2. UPRAVLJANJE SVJEŽINOM 6th SENSE
3. Gumb za BRZO HLAĐENJE
4. LED SVJETLA ZA TEMPERATURU
HLADNJAKA
5. Gumb NAČINA RADA ZA ZABAVU /
Gumb ZAKLJUČAVANJE
6. ALARM ZA NESTANAK STRUJE
7. Gumb UKLJUČENO/STANJE MIROVANJA
8. Indikator za ZAKLJUČAVANJE TIPKI
9. Gumb za TEMPERATURU HLADNJAKA
1
DODATNI PRIBOR
LADICA ZA JAJA
KUTIJA ZA SIR
PRETINAC ZA BOCE
SEPARATOR ZA BOCE
RAZDJELNIK LADICE ZAMRZIVAČA
RAZDJELNIK LADICE HLADNJAKA
BRZI LED
EUTEKTIK/LADICE ZA BRZI LED
PRVA UPOTREBA
NAČIN POKRETANJA UREĐAJA
Nakon priključivanja uređaja u struju on automatski započinje s
radom.
Nakon pokretanja uređaja pričekajte najmanje 4 – 6 sati prije
stavljanja namirnica u hladnjak i odjeljak zamrzivača.
SVAKODNEVNA UPOTREBA
FUNKCIJE
UKLJ./FUNKCIJA MIROVANJA
Za stavljanje proizvoda u stanje mirovanja pritisnite i 3
sekunde držite pritisnutim gumb uklj./mirovanje. Isključuju
se svi indikatori osim indikatora za uključenje/stanje mirovanja.
Ponovno pritisnite za ponovno uključenje uređaja.
PAMETNI ZASLON
Ovu dodatnu funkciju možete upotrijebiti za uštedu energije.
Za uključivanje pametnog zaslona istovremeno pritisnite
gumbe za temperaturu hladnjaka i način rada za zabave na 3
sekunde, sve dok se ne uključi zvučni signal. Za isključenje
funkcije ponovite isti postupak. Napominjemo da ova funkcija
ne isključuje napajanje uređaja već samo smanjuje potrošnju
električne energije vanjskog zaslona.
2
Dok je uređaj priključen na napajanje, osvjetljava se zaslon i sve se
ikone na njemu uključuju se na otprilike 1 sekundu. Svijetle zadane
(tvorničke) vrijednosti postavki odjeljka hladnjaka.
Pojedinosti o funkcijama potražite u Vodiču za upotrebu i održavanje /
na posljednjoj stranici potražite informacije o tome kako nabaviti Vodič
za upotrebu i održavanje
POSTAVKA TEMPERATURA
Za namještanje temperature hladnjaka pritisnite gumb
Temperatura hladnjaka. Temperatura hladnjaka može se
namjestiti na vrijednosti između +2 °C i + 8 °C kako to prikazuju
LED svjetla temperature hladnjaka.
NAČIN RADA ZA ZABAVE
Pritisnite za uključivanje/isključivanje funkcije načina rada za zabave.
Ovu funkciju upotrebljavajte za hlađenje pića u odjeljku zamrzivača.
Važno: ne ostavljajte boce u odjeljku zamrzivača dulje nego što
je funkcija uključena (30 minuta)
ZAKLJUČAVANJE TIPKI
Za zaključavanje/otključavanje tipki upravljačke ploče pritisnite
gumb za način rada za zabave na 3 sekunde: na kraće će se
vrijeme prikazati indikator za zaključavanje tipki
i uključit će se zvučni signal.
HR
UPRAVLJANJE SVJEŽINOM 6TH SENSE
Ova je funkcija automatski uključena kako bi se omogućili
optimalni uvjeti za čuvanje spremljenih namirnica. Ako postoje
neke varijacije, funkcija upravljanja svježinom 6th Sense odmah
vraća idealne uvjete. Rezultati su izvanredni: svježina se u cijeloj
unutrašnjosti hladnjaka održava na najboljoj razini do 4 puta
dulje.
FUNKCIJA BRZO HLAĐENJE
Upotreba funkcije brzog hlađenja omogućuje povećanje
mogućnosti hlađenja u odjeljku hladnjaka. Upotreba ove
funkcije preporučuje se prilikom stavljanja velike količine
namirnica u odjeljak hladnjaka. Pritisnite gumb Brzo hlađenje za
uključenje funkcije brzog hlađenja. Dok je funkcija uključena,
uključen je indikator za brzo hlađenje. Funkcija se automatski
isključuje nakon 6 sati, ili je možete ručno isključiti pritiskom na
gumb °C zamrzivača.
VENTILATOR + ANTIBAKTERIJSKI FILTAR
Ventilator poboljšava raspodjelu temperature u odjeljku
hladnjaka omogućujući bolje čuvanje spremljenih namirnica.
Ako uređaj ima ventilator, on se može opremiti antibakterijskom
filtrom.
Izvadite ga iz kutije u ladici za očuvanje svježine i umetnite u
poklopac ventilatora – kao što je prikazano na slici.
Postupak zamjene nalazi se u kutiji filtra.
SVJETLO HLADNJAKA
Za sustav osvjetljenja u odjeljku hladnjaka upotrebljavaju se
LED žarulje koje omogućuju bolje osvjetljenje kao i vrlo nisku
potrošnju.
Ako sustav LED svjetala ne radi obratite se servisu kako bi ih
zamijenili.
Važno: Svjetlo odjeljka hladnjaka uključuje se kada se vrata
hladnjaka otvore. Ako vrata ostanu otvorena dulje od 10
minute, svjetlo će se automatski isključiti.
TABLICA ALARMA
VRSTA
ALARMA
Signal
Alarm
Uključuje se zvučni alarm i treperi
otvorenih vrata indikator alarma.
Alarm za
temperaturu
Uključuje se zvučni alarm i indikator
alarma ostaje upaljen.
Uzrok
Rješenje
Vrata hladnjaka ili zamrzivača ostala
su otvorena dulje
od 2 minute.
Temperatura u zamrzivaču nije
zadovoljavajuća
Zatvorite vrata ili pritisnite Isključenje
alarma za isključenje zvučnog alarma.
Pritisnite gumb Isključenje alarma; zvučni se
alarm isključuje, a indikator alarma ostaje
upaljen sve do postizanja temperature od <
-10 °C.
Alarm za način Indikator načina rada za zabave treperi Proteklo je 30 min od uključenja
rada za zabave i uključen je zvučni alarm.
funkcije Način rada za zabave. Vrijeme
je za vađenje boce iz zamrzivača
(pojedinosti potražite u Vodiču za
upotrebu i održavanje).
Alarm za dulji Ikona alarma za nestanak struje ostaje Dulji nestanak struje može uzrokovati Pritisnite gumb Isključenje alarma; zvučni se
nestanak struje upaljena, a indikator alarma treperi.
povećanje temperature u
alarm isključuje, a indikator alarma ostaje
unutrašnjosti na 0 °C.
upaljen sve do postizanja temperature od <
-10 °C.
Neispravnost 3 središnja LED svjetla na LED
Neispravnost proizvoda.
Obratite se postprodajnom servisu.
svjetlima temperature hladnjaka
trepere na zaslonu.
3
NAČIN SPREMANJA HRANE
I PIĆA
Legenda
UMJERENO PODRUČJE Preporučuje se za
spremanje tropskog voća, limenki, napitaka, jaja,
umaka, ukiseljenog povrća, maslaca, pekmeza
HLADNO PODRUČJE Preporučuje se za
spremanje sira, mlijeka, mliječnih proizvoda,
delikatesa, jogurta
NAJHLADNIJE PODRUČJE Preporučuje se
za spremanje hladnih narezaka, deserta
LADICA ZA VOĆE I POVRĆE
LADICA PODRUČJA ZAMRZAVANJA
(PODRUČJE MAKS HLADNOĆE) Preporučuje se
za zamrzavanje svježih/skuhanih namirnica.
LADICE ZAMRZIVAČA
Napomena: Siva nijansa opisa nije
usklađena s bojom ladica
ODJELJAK HLADNJAKA
Za omatanje namirnica upotrebljavajte
spremnike od plastike, metala i stakla koji se
mogu reciklirati i folije za omatanje.
Uvijek upotrebljavajte spremnike za tekućine
ili namirnice koje šire mirise ili mogu poprimiti
miris ili aromu ili nadjačati druge mirise.
Ako imate malu količinu namirnica koje
trebate spremiti u hladnjak, preporučujemo
upotrebu polica iznad ladice za očuvanje
svježine voća i povrća jer je to najhladnije
područje u odjeljku.
Namirnice koje ispuštaju veliku količinu
etilena ili one koje su osjetljive na taj plin
kao što su voće, povrće i salate uvijek se
trebaju odvojiti i omotati kako bi dulje
zadržale svježinu tijekom čuvanja; na
primjer ne spremajte rajčice zajedno s
kivijem ili kupusom.
Kako biste izbjegli prevrtanje boca možete
upotrijebiti držač za boce (dostupan na
odabranim modelima).
Namirnice ne spremajte preblizu kako bi se
omogućila dovoljna cirkulacija zraka.
ODRŽAVANJE, ČIŠĆENJE
I OTKLANJANJE KVARA
Postupke održavanja, čišćenja i
otklanjanja kvara pogledajte u
Vodiču za upotrebu i održavanje.
Vodič za upotrebu i održavanje može se
dobiti u:
> Postprodajnom servisu; broj telefona
potražite u
jamstvenoj knjižici.
> preuzmite s web-mjesta tvrtke Whirlpool
http://docs.whirlpool.eu
ODJELJAK ZAMRZIVAČA
Zamrzivač je idealno mjesto za odlaganje
zamrznutih namirnica, izradu kockica leda i
zamrzavanje svježih namirnica u odjeljku
zamrzivača.
Maksimalan broj kilograma svježih
namirnica koje se mogu zamrznuti u
razdoblju od 24 sata naveden je na nazivnoj
pločici (…kg/24 h).
Ako imate malu količinu namirnica za
odlaganje u zamrzivaču preporučujemo
upotrebu najhladnijeg područja odjeljka
zamrzivača koje odgovara srednjem
području.
KONTAKTIRANJE POSTPRODAJNOG SERVISA
Prilikom kontaktiranja postprodajnog servisa navedite oba broja
prikazana na servisnoj naljepnici. http://www.whirlpool.eu
Tehničke informacije nalaze se na nazivnoj pločici
unutar uređaja.
Whirlpool® je registrirani zaštitni znak tvrtke Whirlpool iz SAD-a.
001
4
n
HR
400010834982
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising