Whirlpool | BSNF 8452 W | Use and care guide | Whirlpool BSNF 8452 W Käyttöohjeet

Whirlpool BSNF 8452 W Käyttöohjeet
Terveys & turvallisuus, Käyttö- ja huolto- sekä Asennusopas
www.whirlpool.eu/register
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s .3
2
FI
SUOMI
TERVEYS & TURVALLISUUS, KÄYTTÖ &
HUOLTO sekä ASENNUSOPPAAT
KIITOS SIITÄ, ETTÄ OSTIT WHIRLPOOL-TUOTTEEN.
Täyden tuen saamiseksi on laite rekisteröitävä
osoitteessa www.whirlpool.eu/register
Sisältö
Terveys- ja turvallisuusopas
TURVALLISUUTTA KOSKEVIA SUOSITUKSIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
YMPÄRISTÖN SUOJELU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Käyttö- ja huolto-opas
TUOTEKUVAUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
LAITE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
KÄYTTÖPANEELI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
TEKNISET TIEDOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
OVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
JÄÄKAAPIN SISÄVALO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
HYLLYT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
TUULETIN + ANTIBAKTEERINEN SUODATIN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
NO-FROST HUURTUMATON JÄÄKAAPPIOSASTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
NO-FROST HUURTUMATON PAKASTINOSASTO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
LISÄVARUSTEET. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
LAITTEEN KÄYTTÖ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ / TOIMINNOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
VINKKEJÄ RUOAN SÄILYTYKSEEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
SUOSITELTAVAT TOIMENPITEET, JOS LAITETTA EI KÄYTETÄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
PUHDISTUS JA HUOLTO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
VIANETSINTÄOPAS JA HUOLTOPALVELU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
TOIMINTAÄÄNET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
VIANETSINTÄOPAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
HUOLTOPALVELU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Asennusopas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3
Terveys- ja turvallisuusopas
TURVALLISUUTTA
KOSKEVIA SUOSITUKSIA
TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA
OMA SEKÄ MUIDEN TURVALLISUUS ON HYVIN TÄRKEÄ
SEIKKA.
Tässä käyttöohjeessa ja itse
laitteessa on tärkeitä turvallisuutta koskevia ohjeita. Lue ne
aina ja noudata niitä.
Tämä on turvallisuusseikoista
varoittava symboli.
Tämä symboli varoittaa mahdollisista vaaroista, jotka saattavat johtaa vammoihin tai
jopa kuolemaan.
Kaikkiin turvallisuusviesteihin
liittyy turvallisuusseikoista
varoittava symboli sekä sana
VAARA tai VAROITUS. Näiden
sanojen merkitys on seuraava:
Osoittaa vaarallisen tilanteen,
joka aiheuttaa vakavia vammoja, ellei sitä vältetä.
Osoittaa vaarallisen tilanteen,
joka voi aiheuttaa vakavia
vammoja, ellei sitä vältetä.
Kaikissa turvallisuutta koskevissa varoituksissa kuvataan
4
mahdollinen vaara ja kerrotaan, miten laitteen väärästä
käytöstä aiheutuvien tapaturmien, vahinkojen ja sähköiskujen mahdollisuus voidaan
minimoida. Noudata seuraavia
ohjeita huolellisesti.
Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa
riskitilanteisiin.
Valmistajaa ei voida pitää
vastuullisena mistään vahingoista, jotka johtuvat tämän
oppaan ohjeiden noudattamatta jättämisestä.
Valmistaja ei ole missään
vastuussa henkilöille, eläimille
tai omaisuudelle aiheutuneista
vahingoista, jos yllä olevia
ohjeita ja turvallisuusmääräyksiä ei noudateta.
Pidä nämä ohjeet käsillä myöhempää käyttöä varten.
Tämä laite ei sisällä kloorihiilivetyjä (CFC). Kylmäainepiiri
sisältää R600a-kaasua (HC).
Isobutaania sisältävät laitteet
(R600a): Isobutaani on luonnonkaasu, jolla ei ole haitallisia
ympäristövaikutuksia, mutta se
on tulenarkaa. Varmista sen
vuoksi, että kylmäainepiirin
putkissa ei ole vaurioita. Kiinnitä kylmäainepiirin tyhjentymisen kohdalla erityishuomiota
vaurioituneisiin putkiin.
C-pentaania käytetään eristysmassan paisutusaineena, ja se
on syttyvä kaasu.
Älä vaurioita laitteen kylmäainepiirin putkia.
Älä säilytä räjähtäviä aineita,
kuten esimerkiksi aerosolipakkauksia, laitteessa tai sen
lähettyvillä äläkä myöskään
sijoita tai käytä bensiiniä tai
muita syttyviä materiaaleja
tällä tavoin.
Älä yritä nopeuttaa sulatusta
käyttämällä mekaanisia, sähköisiä tai kemiallisia apuvälineitä, joita valmistaja ei ole suositellut.
Kun hävität laitteen, tee siitä
käyttökelvoton katkaisemalla
verkkovirtajohto, ja poista ovet
ja hyllyt (jos siinä on sellaisia),
jotta lapset eivät voi helposti
kiivetä sisään ja jäädä ansaan.
Älä käytä tai säilytä laitteen
osastojen sisällä sähkölaitteita,
elleivät ne ole valmistajan
nimenomaan hyväksymää
tyyppiä.
FI
Älä käytä laitetta ulkona.
Jääpalakoneet ja/tai vesiautomaatit, joita ei ole kytketty
suoraan vesijohtoverkkoon, on
täytettävä vain juomakelpoisella vedellä.
Pidä laitteen vaipassa tai sen
asennuskalusteessa olevat
tuuletusaukot esteettöminä.
Automaattiset jääpalakoneet
ja/tai vesiautomaatit on ehdottomasti
kytkettävä ainoastaan juomakelpoista vettä antavaan vesipisteeseen, jonka syöttöpaine
on 0,17 – 0,81 MPa (1,7 – 8,1
bar).
Riittävän ilmanvaihdon varmistamiseksi jätä laitteen sivuille ja
yläpuolelle tyhjää tilaa.
Laitteen takaseinän ja sen
takana olevan seinän välisen
etäisyyden tulisi olla vähintään
50 mm.
Tätä pienempi etäisyys lisää
tuotteen energiankulutusta.
TUOTTEEN
KÄYTTÖTARKOITUS
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.
Laitteen ammattikäyttö on
kielletty.
Valmistaja ei vastaa väärästä
käytöstä tai kytkimien virheellisestä asetuksesta aiheutuvista
vahingoista.
Laite ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkopuolisen ajastimen
tai erillisen kauko-ohjauksen
kanssa.
Tämä laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön ja vastaaviin
käyttötarkoituksiin, kuten:
– henkilökunnalle tarkoitetuissa keittiötiloissa liikkeissä,
toimistoissa ja muilla työpaikoilla
– maalaistaloissa ja asiakaskäytössä hotelleissa, motelleissa ja
muissa tavallista asumista
muistuttavissa ympäristöissä
– aamiaishotellien tyyppisissä
ympäristöissä
– ateriapalveluihin ja vastaaviin
pienimuotoisiin tarkoituksiin.
Laitteessa käytetty polttimo on
suunniteltu erityisesti kodinkoneita varten, eikä se sovellu
huonevalaistukseen (EY-asetus
N:o 244/2009).
ASENNUS
Ota laite käyttöön vasta kun
asennusprosessi on viety täysin
päätökseen.
Asennuksen ja korjaukset saa
suorittaa vain pätevä huoltohenkilö, ja ne on suoritettava
valmistajan ohjeiden ja paikallisten turvallisuusmääräysten
mukaisesti. Älä korjaa tai vaihda mitään laitteen osaa, ellei
käyttöohjeessa nimenomaan
näin kehoteta.
Käytä suojakäsineitä, kun avaat
ja poistat pakkauksia ja suoritat
asennuksia.
Laite on kytkettävä irti sähköverkosta ennen minkään asennustoimenpiteen aloittamista.
Kun olet purkanut laitteen
pakkauksesta varmista, että
laite ei ole vahingoittunut
kuljetuksen aikana. Jos havait-
set ongelmia, ota yhteyttä
jälleenmyyjään tai lähimpään
huoltopalveluun.
Varmista asennuksen aikana,
että laite ei vaurioita verkkovirtajohtoa.
Laitteen siirtämisessä ja asennuksessa tarvitaan vähintään
kaksi henkilöä.
Laitteen asennuksen yhteydessä on varmistettava, että kaikki
neljä jalkaa ovat tukevasti
kiinni ja että ne tulevat kunnolla kiinni lattiaan; säädä niitä
tarvittaessa tilanteen vaatimalla tavalla. Tarkasta vesivaa'an
avulla, että laite on täysin
vaakasuorassa.
Odota vähintään kaksi tuntia
ennen kuin kytket laitteen
päälle, jotta kylmäainepiiri
toimisi tehokkaasti.
Varmista, että laitetta ei ole
asennettu lämmönlähteen
lähelle.
SÄHKÖASIOITA KOSKEVAT
VAROITUKSET
Varmista, että arvokilvessä
mainittu jännite vastaa sähköverkon jännitettä.
Virtaa koskevat tiedot on
ilmoitettu arvokilvessä.
Laite on lain määräysten mukaisesti kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
Asennuksessa on käytettävä
turvallisuusmääräysten mukaisesti moninapaista turvakatkaisinta, jonka koskettimien välit
ovat vähintään 3 mm.
Jos verkkovirtajohto on vaurioitunut, sen tilalle on vaihdettava
5
täysin samanlainen johto.
Verkkovirtajohdon saa vaihtaa
ainoastaan ammattitaitoinen
sähköasentaja; toimenpide on
suoritettava valmistajan antamien ohjeiden ja paikallisten
turvallisuusmääräysten mukaisesti. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Kun asennus on tehty, sähköosat eivät saa olla käyttäjän
ulottuvilla.
Virtajohdon on oltava riittävän
pitkä, jotta kalusteeseen asennetun laitteen voi kytkeä
pistorasiaan.
Älä käytä jatkojohtoja.
Älä vedä syöttövirtajohdosta.
Jos laitteessa on pistoke, älä
käytä haarapistorasioita.
Jos laitteeseen on sijoitettu
pistoke, joka ei sovellu pistorasiaan, ota yhteyttä ammattitaitoiseen sähköasentajaan.
Laitteen toiminnassa saattaa
esiintyä häiriöitä, jos se jätetään pidemmäksi aikaa lämpötilaan, joka on sallitun alueen
ulkopuolella.
Ymp. lämpötilaluokka (°C)
SN 10 – 32
N 16 – 32
ST 16 – 38
T 16 – 43
SÄHKÖLIITÄNTÄ, VAIN ISOSSA-BRITANNIASSA JA IRLANNISSA
Sulakkeen vaihtaminen
Jos laitteen virtajohdossa on
pistoke, jonka sulake on tyyppiä BS 1363A 13 A, pistokkeen
sulaketta vaihdettaessa on
käytettävä A.S.T.A.-hyväksyttyä
BS 1362 -tyyppistä sulaketta,
toimien näin:
Älä koske laitetta millään
märällä ruumiinosalla, äläkä
käytä sitä, kun olet paljain
jaloin.
Älä käytä laitetta, jos virtajohto
tai pistoke on vahingoittunut,
jos laite ei toimi kunnolla tai jos
se on vaurioitunut tai pudonnut. Älä upota virtajohtoa tai
pistoketta veteen. Pidä virtajohto erillään kuumista pinnoista.
1. Irrota sulakkeen suojakansi
(A) ja poista sulake (B).
2. Aseta uusi 13 ampeerin
sulake suojakanteen.
3. Aseta molemmat pistokkeeseen.
Tärkeää:
Sulakkeen suojakansi on kiinniJos käytät jäännösvirran suoja- tettävä takaisin paikalleen
kytkintä (RCCB), käytä vain mal- sulakkeen vaihdon yhteydessä.
Jos kansi häviää, pistoketta ei saa
lia, joka on varustettu merkin.
käyttää ennen kuin tilalle on
nällä
asennettu vastaavanlainen kansi.
Laite on säädetty toimimaan
Varaosan tyyppi on merkitty
alla esitetyillä lämpötila-alueil- pistokkeen kantaosaan värillila, arvokilpeen merkityn ilmas- sellä merkinnällä tai kirjainyhtoluokan mukaisesti.
distelmällä.
6
Sulakkeen suojakansia on
saatavilla sähköliikkeestä.
Vain Irlannin tasavallassa
Isoa-Britanniaa koskevat tiedot
ovat yleensä päteviä, mutta
pistokkeen ja pistorasian
tyyppinä käytetään myös
kolmatta vaihtoehtoa, 2-napaista, sivumaadoituksella
varustettua tyyppiä.
Pistorasia/pistoke (pätee
molemmissa maissa)
Jos virtajohdon pistoke ei sovi
pistorasiaan, pyydä lisäohjeita
huoltopalvelusta. Älä yritä
vaihtaa pistoketta itse. Toimenpiteen saa suorittaa vain pätevä asentaja, ja se on tehtävä
valmistajan ohjeiden ja voimassaolevien turvallisuusmääräysten mukaisesti.
ASIANMUKAINEN KÄYTTÖ
Käytä jääkaappiosastoa vain
tuoreiden elintarvikkeiden
säilyttämiseen ja pakastinosastoa vain pakasteiden säilyttämiseen, tuoreiden elintarvikkeiden pakastamiseen ja
jääkuutioiden valmistamiseen.
Vältä pakkaamattomien ruokien säilyttämistä kosketuksissa jääkaapin tai pakastimen
sisäpintoihin.
Laitteissa saattaa olla erityiset
osastot eri ruokien säilyttämiseen.
Mikäli tuotteen ohjeissa ei
nimenomaisesti toisin mainita,
ne voidaan poistaa ilman, että
laitteen suorituskyky heikkenee.
Älä laita suuhun kylmävaraajien (mallikohtainen varuste)
sisältämää (myrkytöntä) ainetta.
FI
Älä syö jääkuutioita tai mehujäitä suoraan pakastimesta
ottamisen jälkeen, sillä ne
voivat aiheuttaa kylmävammoja.
erityisesti pakastimen, ovet
sulkeutuvat kunnolla.
Jos laitteessa käytetään tuulettimen kannen sisäpuolelle
asennettavaa ilmansuodatinta,
suodattimen on oltava paikoillaan aina, kun jääkaappi on
käytössä.
Älä säilytä pakastinosastossa
nesteitä sisältäviä lasiastioita,
sillä ne saattavat särkyä.
LASTEN TURVALLISUUS
Älä estä (mahdollisen) tuulettimen pyörimistä elintarvikkeilla.
Tarkista elintarvikkeiden sijoittamisen jälkeen, että osastojen,
Vioittunut tiiviste on vaihdettava mahdollisimman pian.
Hyvin nuoret (0–3-vuotiaat) ja
nuoret lapset (3–8-vuotiaat) on
pidettävä turvallisen välimatkan päässä, ellei heitä valvota
jatkuvasti.
Laitetta voivat käyttää yli
8-vuotiaat lapset sekä fyysisesti, aisteiltaan tai henkisesti
rajoitteiset tai kokemattomat
ja taitamattomat henkilöt, jos
heidän turvallisuudestaan
vastaava henkilö valvoo tai
opastaa heitä laitteen käytössä ja osoittaa mahdolliset
vaaratilanteet. Lapset eivät saa
leikkiä laitteella. Lapset eivät
saa suorittaa puhdistus- tai
huoltotoimenpiteitä ilman
valvontaa.
Pidä pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenipalat jne.)
pois lasten ulottuvilta.
PUHDISTUS
JA HUOLTO
Laite on kytkettävä irti sähköverkosta ennen minkään puhdistus- tai huoltotoimenpiteen
aloittamista.
Älä koskaan käytä höyrypesuria.
YMPÄRISTÖN
SUOJELU
PAKKAUSMATERIAALIEN
HÄVITTÄMINEN
KODINKONEIDEN
HÄVITTÄMINEN
Pakkaus on valmistettu
100-prosenttisesti
kierrätettävästä materiaalista ja
siinä on kierrätysmerkki:
Tämä tuote on valmistettu
kierrätettävistä tai uusiokäyttöön
soveltuvista materiaaleista. Hävitä
laite paikallisten
jätehuoltomääräysten mukaisesti.
Pakkauksen osia ei saa heittää
roskiin vaan ne on hävitettävä
paikallisten
jätehuoltoviranomaisten
määräysten mukaisesti.
Lisätietoja sähkökäyttöisten
kodinkoneiden käsittelystä,
talteenotosta ja kierrätyksestä
saat paikallisilta viranomaisilta,
jätehuoltokeskuksesta tai
liikkeestä, josta laite on ostettu.
Tämä laite on merkitty sähkö- ja
elektroniikkalaiteromudirektiivin
2012/19/EU (WEEE-direktiivi)
mukaisesti.
Varmistamalla, että tuote
poistetaan käytöstä
asianmukaisesti, voidaan auttaa
estämään sellaiset ympäristö- ja
terveyshaitat, jotka saattaisivat
aiheutua tuotteen asiattomasta
käsittelystä.
Tämä laitteessa tai sen
mukana toimitetuissa
asiakirjoissa oleva symboli
tarkoittaa, että laitetta ei saa
käsitellä tavanomaisena
yhdyskuntajätteenä, vaan se on
toimitettava asianmukaiseen
keräyspisteeseen sähkö- ja
elektroniikkaosien kierrätystä
varten.
7
ENERGIANSÄÄSTÖVINKKEJÄ
Asenna laite kuivaan, hyvin
ilmastoituun tilaan, kauas
lämmönlähteistä
(lämpöpattereista, liesistä jne.) ja
suojaan suoralta
auringonvalolta. Käytä
tarvittaessa eristelevyä.
Noudata asennusohjeita
riittävän ilmanvaihdon
varmistamiseksi. Tuotteen
takaosan puutteellinen
ilmanvaihto lisää
energiankulutusta ja vähentää
jäähdytystehoa.
Ympäristön lämpötila, oven
avaamiskertojen tiheys sekä
laitteen sijainti saattavat
vaikuttaa laitteen
sisälämpötilaan. Huomioi nämä
tekijät säätäessäsi lämpötilaasetusta.
Availe ovia mahdollisimman
vähän.
hyllyille siten, että ilma pääsee
kiertämään (elintarvikkeet eivät
saa koskettaa toisiaan, ja
elintarvikkeiden ja takaseinän
väliin on jätettävä rako).
Kun sulatat jäätyneitä
elintarvikkeita, laita ne
jääkaappiin. Jäätyneiden
tuotteiden alhainen lämpötila
jäähdyttää jääkaapissa olevia
elintarvikkeita.
Pakasteruokien säilytystilaa voi
lisätä irrottamalla koreja ja
mahdollisen Stop Frost -hyllyn.
Tämä ei vaikuta laitteen
energiankulutukseen.
Anna lämpimien ruokien ja
juomien jäähtyä ennen niiden
laittamista laitteeseen.
Jääkaapin hyllyjen sijoittelulla ei
ole vaikutusta
energiankulutukseen.
Elintarvikkeet tulisi sijoittaa
Korkean energiateholuokan
laitteissa on tehokkaat
moottorit, jotka kestävät
käytössä pitkään mutta
kuluttavat vähemmän virtaa. Jos
moottori käy yhtäjaksoisesti
pitkän aikaa, siitä ei tarvitse
huolestua.
VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
Tämä laite on tarkoitettu
elintarvikkeiden säilytykseen ja
se on valmistettu asetuksen
(EY) N:o 1935/2004 mukaisesti.
8
Laitteen suunnittelussa,
› EMC-direktiivin 2004/108/EY
valmistuksessa ja
suojausvaatimukset.
markkinoinnissa on noudatettu Laitteen sähköturvallisuus
seuraavia vaatimuksia:
voidaan taata vain, jos se on
liitetty oikein ja hyväksyttyyn
› pienjännitedirektiivin
maadoitusjärjestelmään.
2006/95/EY (joka korvaa
direktiivin 73/23/ETY ja
myöhemmät muutokset)
turvallisuusmääräykset
FI
Käyttö- ja huolto-opas
TUOTTEEN
KUVAUS
LAITE
2
3
4
5
8
9
10
11
12
13
14
21
22
23
24
25
15
6
7
16
17
18
19
20
1
1. Käyttöpaneeli
Jääkaappiosasto
2. LED-valot
3. Tuuletin
4. Tuulettimen kuori ja
antibakteerisen suodattimen alue
5. Hyllyt
6. Pulloteline
7. Juustolaatikko + kansi
8. Multi-flow-mallien kylmä alue
9. Anturin suojakansi
10. Jäähdyttävä osasto (paras
säilytyspaikka lihalle ja kalalle)
11. Arvokilpi, jossa laitteen
kauppanimi
12. Hedelmä- ja vihanneslaatikko
13. Jääkaapin laatikon väliseinä
14. Oven kätisyyden
vaihtotarvikkeet
15. Ovihyllyt
16. Kananmunakotelo
17. Pikkutavaroiden puolihylly
18. Pulloerotin
19. Pullohylly
20. Oven tiiviste
Pakastinosasto
20. Oven tiivisteet
21. Ylälaatikko: kylmin alue
paras tuoreiden elintarvikkeiden
pakastamiseen
22. Pikajää / kylmäpakkaus
23. Hyllyt
24. Pakastimen laatikon väliseinä
25. Pakastimen laatikot
9
KÄYTTÖPANEELI
5
1
2
3
6
7
8
4
9
1. PYSÄYTÄ HÄLYTYS -painike /
HÄLYTYKSEN merkkivalo
2. 6th SENSE FRESH CONTROL
3. PIKAJÄÄHDYTYS-painike
4. JÄÄKAAPIN LÄMPÖTILAN
LED-valot
5. PARTY-TILAN painike /PAINIKELUKITUKSEN painike
6. SÄHKÖKATKON HÄLYTYS
-merkkivalo
7. VIRTA-/VALMIUSTILA-painike
8. PAINIKELUKITUKSEN
merkkivalo
9. JÄÄKAAPIN LÄMPÖTILA
-painike
TEKNISET TIEDOT
TUOTTEEN MITAT
Korkeus
1885
mm
Leveys
595
mm
Syvyys
655
mm
JÄÄKAAPIN NETTOTILAVUUS (L)
222
L
PAKASTIMEN NETTOTILAVUUS (L)
94
L
SULATUSJÄRJESTELMÄ
Jääkaappi
Automaattinen
Pakastin
Automaattinen
NOUSUAIKA (H)
24
h
PAKASTUSTEHO (KG/24 H)
4.0
kg/24h
ENERGIANKULUTUS (KWH/24 H)
0.66
kWh/24h
MELUTASO (DBA)
42
dBA
ENERGIALUOKKA
A++
10
FI
OVI
OVEN KÄTISYYS
Huomaa: Oven avaussuunta voidaan vaihtaa. Jos
tämä toimenpide suoritetaan huoltopalvelun
toimesta, takuu ei kata sitä.
Oven kätisyyden vaihtaminen onnistuu helpoiten
kahden henkilön toimesta.
Seuraa asennusoppaan ohjeita.
JÄÄKAAPIN SISÄVALO
Jääkaappiosaston sisällä oleva valojärjestelmä
käyttää LED-valoja. Niillä aikaansaadaan parempi
valaistus
ja niiden energiankulutus on hyvin alhainen.
Jos LED-valojärjestelmä ei toimi, ota yhteys
huoltopalveluun valojen vaihtamiseksi.
Tärkeää: Jääkaappiosaston sisävalo syttyy, kun
jääkaapin ovi avataan. Jos ovea pidetään auki yli 10
minuuttia, valo sammuu automaattisesti.
HYLLYT
Kaikki hyllytasot, luukut ja ulosvedettävät korit ovat
irrotettavissa.
TUULETIN + ANTIBAKTEERINEN SUODATIN
Tuuletin parantaa lämmön jakautumista laitteen
sisällä, jolloin elintarvikkeet säilyvät paremmin.
Huomaa: Älä aseta ruokia ilmanottoaukkojen eteen.
Jos laitteessa on tuuletin, se voidaan varustaa
antibakteerisella suodattimella.
Ota se pakkauksestaan hedelmä- ja
vihanneslaatikon sisällä ja aseta se
tuulettimen suojukseen – ks.
kuva.
Vaihto-ohjeet ovat suodattimen
pakkauksessa.
NO-FROST HUURTUMATON
JÄÄKAAPPIOSASTO
Jääkaappiosaston sulatus on täysin automaattinen.
Sulatusvesi valuu automaattisesti Multi-flow'n
takana olevaan tyhjennysaukkoon ja siitä
haihdutusastiaan, josta se haihtuu pois.
11
NO-FROST HUURTUMATON
PAKASTINOSASTO
Huurtumattomat No Frost -pakastimet kierrättävät
jäähdytettyä ilmaa säilytystiloissa ja estävät
huurrekerrosten muodostumisen, joten laitteita
ei tarvitse sulattaa.
Pakasteet eivät takerru seiniin, etiketit säilyvät
luettavina ja säilytystila pysyy siistinä ja
järjestyksessä.
LISÄVARUSTEET
KANANMUNAKOTELO
JUUSTOLAATIKKO
PULLOTELINE
PULLOEROTIN
PAKASTIMEN LAATIKON
VÄLISEINÄ
JÄÄKAAPIN LAATIKON
VÄLISEINÄ
PIKAJÄÄDYTYSOSASTO
12
KYLMÄPAKKAUS/
PIKAJÄÄKOTELO
FI
KUINKA LAITETTA
KÄYTETÄÄN
ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA
LAITTEEN KÄYNNISTÄMINEN
Laite käynnistyy automaattisesti, kun se kytketään
verkkovirtaan.
Odota laitteen käynnistymisen jälkeen ainakin 4–6
tuntia, ennen kuin asetat elintarvikkeita laitteen
sisälle.
Kun laite kytketään sähköverkkoon, näyttöön syttyy
valo ja kaikki kuvakkeet näkyvät näytössä noin 1
sekunnin ajan. Jääkaappiosaston (tehtaan)
oletusarvot tulevat näyttöön.
LÄMPÖTILA-ASETUS
Laitteen käyttölämpötilaksi on yleensä tehtaalla
asetettu suositeltu normaali lämpötila.
Lämpötilan asetusohjeet on annettu oheisessa
Päivittäiskäytön viiteoppaassa.
Huomaa: Näytössä näytettävät arvot vastaavat koko
jääkaapin keskimääräistä lämpötilaa.
ASENNUS
YHDEN LAITTEEN ASENTAMINEN
Riittävän ilmanvaihdon varmistamiseksi jätä
laitteen kummallekin sivulle ja yläpuolelle tilaa.
Laitteen takaseinän ja sen takana olevan
seinän välisen etäisyyden
tulisi olla vähintään 50 mm.
Tätä pienempi etäisyys lisää
tuotteen energiankulutusta.
VÄLIKAPPALEIDEN ASENTAMINEN
Sijoita välikappaleet lauhduttimen ylä- ja alaosaan (piirustuksen mukaisesti) laitteen
takaosassa.
50mm
50mm
13
PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
PAKASTEIDEN SÄILYTYSMÄÄRÄN LISÄÄMINEN
• poistamalla korit suurien tuotteiden säilytystä
varten
• asettamalla elintarvikkeet suoraan pakastinhyllyille
• poistamalla muita poistettavia lisävarusteita.
• Älä tuki ilmanpoistoaluetta (tuotteen sisällä
takaseinässä ja alaosassa) elintarvikkeilla.
• Kaikki hyllyt ja ulosvedettävät korit ovat
irrotettavissa.
• Ympäristön lämpötila, oven avaamiskertojen tiheys
sekä laitteen sijainti saattavat vaikuttaa laitteen
sisälämpötilaan. Huomioi nämä tekijät säätäessäsi
lämpötila-asetusta.
• Ellei toisin ole mainittu, laitteen lisävarusteet eivät
kestä konepesua.
TOIMINNOT
PÄÄLLÄ/
VALMIUSTILA
Tämä toiminto kytkee jääkaappiin
virran/valmiustilan. Jos haluat asettaa
laitteen valmiustilaan, paina virta-/
valmiustila-painiketta 3 sekunnin
ajan.
Kaikki merkkivalot sammuvat lukuun
ottamatta virta-valmiustilan
kuvakkeen taustavalaistusta, joka
ilmaisee, että laite on valmiustilassa.
Kun laite on valmiustilassa,
jääkaappiosaston sisävalo ei toimi.
Huomaa, että tämä toiminto ei kytke
laitetta irti verkkovirrasta.
Jos haluat kytkeä laitteen jälleen
päälle, paina virta-/valmiustilapainiketta 3 sekunnin ajan.
SMART-NÄYTTÖ
Tällä lisätoiminnolla voidaan säästää
energiaa. Seuraa Päivittäiskäytön
viiteoppaassa annettuja ohjeita kun
haluat ottaa käyttöön/
poistaa käytöstä kyseisen toiminnon.
Smart-näytön aktivoinnin jälkeen
näyttö sammuu Pro Fresh
-merkkivaloa lukuun ottamatta. Jos
Smart-näyttö on aktiivinen – jos
haluat säätää lämpötilaa tai käyttää
muita toimintoja, sinun on aktivoitava
näyttö painamalla jotain painiketta.
Kun on kulunut noin 15 sekuntia
ilman,
että suoritetaan mitään toimenpiteitä,
näyttö sammuu uudelleen ja
ainoastaan Pro Fresh -merkkivalo
pysyy näkyvissä.
Kun toiminto poistetaan käytöstä,
näyttö toimii jälleen normaalisti.
Smart-näyttö kytkeytyy
automaattisesti pois käytöstä
sähkökatkon jälkeen. Huomaa, että
tämä toiminto ei kytke laitetta irti
verkkovirrasta. Se pienentää
ainoastaan näytöstä aiheutuvaa
virrankulutusta.
Huomaa:: Laitteen ilmoitettu
energiankulutus koskee toimintaa
käyttämällä Smart-näyttötoimintoa.
14
FI
PRO FRESH
Tämän toiminnon tarkoituksena on
varmistaa automaattisesti
elintarvikkeiden optimaaliset
säilytysolosuhteet. Jos olosuhteissa
ilmenee muutoksia, Pro Fresh palauttaa
ihanteelliset olosuhteet välittömästi.
Tulokset ovat suorastaan
hämmästyttäviä:
tuoreus säilyy kaikkialla jääkaapissa
parhaimmillaan jopa 4 kertaa kauemmin.
PIKAJÄÄHDYTYS
Tätä toimintoa kannattaa käyttää
silloin, kun jääkaappi- ja pakastinosastoihin asetetaan kerralla suuria
määriä elintarvikkeita.
ja pakastinosastojen jäähdytystehoa.
Pikajäähdytystoiminnolla on
mahdollista lisätä jääkaappi- ja
pakastinosastojen jäähdytystehoa.
Huomaa: Pakastusteho maksimoidaan
kytkemällä pikajäähdytys toimintaan,
ennen kuin pakastinosastoon laitetaan
pakastumaan tuoreita elintarvikkeita.
PARTY-TILA
Käytä tätä toimintoa, kun haluat
jäähdyttää juomia pakastinosastossa.
30 minuuttia toiminnon valitsemisen
jälkeen (tarvittava aika 0,75 l:n pullon
jäähdyttämiseen ilman,
että lasi särkyy), symboli vilkkuu ja
kuuluu äänihälytys: ota pullo
pakastinosastosta ja paina hälytyksen
pysäytyspainiketta, joka
sammuttaa hälytyksen.
Tärkeää: Älä jätä pulloa pakastimeen
jäähtymisen vaatimaa aikaa
pitemmäksi ajaksi.
PAINIKELUKITUS
Tämän toiminnon avulla voit estää
asetusten muuttamisen tai laitteen
kytkemisen pois toiminnasta
vahingossa.
Lukitse painikkeet painamalla Partytilan painiketta 3 sekunnin ajan kunnes
näytössä näkyy painikelukituksen
merkkivalo ja äänimerkki vahvistaa,
että toiminto on valittu. 3 sekunnin
kuluttua painikelukituksen merkkivalo
sammuu.
Kun se on aktivoituna, muiden
painikkeiden painaminen (Party-tilan
painiketta lukuun ottamatta)
käynnistää äänimerkin ja näytöllä
vilkkuu painikelukituksen merkkivalo.
Mikä tahansa hälytys voidaan
deaktivoida painikelukitustoiminnon
ollessa aktiivisena.
Painikkeiden lukitus avataan
toistamalla kerrotut toimenpiteet
kunnes näytössä näkyy
painikelukituksen merkkivalo ja
äänimerkki vahvistaa, että toiminto on
otettu pois päältä. Merkkivalo sammuu
1 sekunnin kuluttua.
SÄHKÖKATKOHÄLYTYS
Kun virta palaa sähkökatkon jälkeen,
tuote mittaa automaattisesti
pakastimen lämpötilan. Jos pakastimen
lämpötila nousee yli pakastustason,
sähkökatkon kuvake syttyy, hälytyksen
merkkivalo vilkkuu ja äänimerkki
kuuluu kun sähkö palaa. Nollaa hälytys
painamalla hälytyksen
nollauspainiketta vain kerran.
Jos sähkökatkosta ilmoittava hälytys
tulee, on toimittava seuraavien
ohjeiden mukaisesti:
• Jos pakastimessa olevat elintarvikkeet
eivät ole jäässä, mutta ovat edelleen
kylmiä, siirrä ne jääkaappiin ja käytä 24
tunnin kuluessa.
• Jos pakastimessa olevat elintarvikkeet
ovat jäässä, pakasteet ovat sulaneet ja
jäätyneet uudelleen sähkövirran
palauduttua. Elintarvikkeiden maku,
laatu ja ravintoarvot ovat kärsineet
tästä eikä elintarvikkeiden nauttiminen
ole ehkä turvallista. Elintarvikkeita ei
kannata käyttää tässä tilanteessa, vaan
pakastimen sisältö kannattaa hävittää
kokonaan.
Sähkökatkon hälytys on suunniteltu
vain avustamaan käyttäjää pakasteiden
laadun arvioimisessa, jos laitteen
virransyöttö on ollut katkaistuna.
Järjestelmä ei takaa elintarvikkeiden
laatua tai turvallisuutta, vaan käyttäjän
tulee arvioida oman harkintansa
perusteella
pakasteiden ja jääkaapissa olleiden
elintarvikkeiden käyttökelpoisuus.
15
YLILÄMPÖTILAN
HÄLYTYS
Laite hälyttää seuraavissa tilanteissa:
• Laite kytketään sähköverkkoon
pitkän käyttökatkon jälkeen.
• Kun pakastinosaston lämpötila on
liian korkea.
• Pakastimeen on laitettu arvokilvessä
mainittua enimmäismäärää enemmän
ruokia.
• Kun pakastimen ovi on ollut auki
pitkään.
• Mykistä hälytys painamalla
pysäytyspainiketta vain kerran.
• Hälytyksen merkkivalo sammuu
automaattisesti heti kun pakastimen
lämpötila laskee alle -10 °C:n, ja
hälytysmerkki sammuu.
OVI AUKI -HÄLYTYS
Ovi auki -hälytys käynnistyy, jos ovi on
ollut auki yli 2 minuuttia.
Sulje ovi tai sammuta
hälytysäänimerkki painamalla Pysäytä
hälytys -painiketta.
PIKAJÄÄ
JÄÄKUUTIOIDEN VALMISTAMINEN
Pane tyhjät jääpalakotelot
pakastimeen jäähtymään 24 tuntia
ennen kuin haluat käyttää pikajäätoimintoa. Parhaiden tulosten
saamiseksi pikajääkoteloista on
suositeltavaa säilyttää niitä jatkuvasti
pakastimessa ja pitää lämpötila-asetus
arvossa -18 °C tai sitä kylmempänä.
Irrota pikajääkotelo vetämällä sitä
kohti itseäsi.
Laita kansi takaisin koteloon ja aseta
kotelo takaisin sille tarkoitettuun
kohtaan pakastimen ylälaatikossa.
Varo läikyttämästä vettä.
Poista kansi ja täytä kotelo
juomakelpoisella vedellä (maksimitaso
= 2/3 kotelon kokonaistilavuudesta).
JÄÄKUUTIOIDEN IRROTTAMINEN
Kun jää on valmista, avaa kansi ja
irrota kuutiot.
16
Odota vähintään 30 minuuttia kunnes
jääkuutiot ovat jäätyneet (aikaa
saattaa kulua hieman kauemmin, jos
koteloita käytetään välittömästi
ensimmäisen käyttökerran jälkeen).
FI
PIKAJÄÄKOTELOIDEN Pikajääkoteloita voidaan käyttää myös
KÄYTTÄMINEN
kylmäpakkauksina pitämään ruokia
KYLMÄPAKKAUKSENA pakastettuina sähkökatkon sattuessa.
Niitä on paras käyttää asettamalla ne
pakastinosaston ylälaatikossa
säilytettyjen pakasteiden päälle. Tässä
tilassa koteloita voidaan vielä käyttää
jääkuutioiden tekemiseen, mutta
tähän kuluva aika saattaa olla pitempi.
17
VINKKEJÄ RUOAN SÄILYTYKSEEN
JÄÄKAAPPIOSASTO
Jääkaappi sopii erityisesti valmisruokien, tuoreiden
ja säilöttyjen elintarvikkeiden, maitotuotteiden,
hedelmien, vihannesten ja juomien säilytykseen.
ILMANVAIHTO
Jääkaappiosaston luontainen ilmankierto saa aikaan
alueita, joissa on eri lämpötila. Kylmintä on heti
hedelmä- ja vihanneslaatikon yläpuolella ja
takaseinän lähellä. Lämpimintä on osaston
yläetuosassa.
TUOREIDEN ELINTARVIKKEIDEN JA JUOMIEN
SÄILYTYSOHJEITA
› Käytä ruokien suojana kierrätyskelpoisia muovi-,
metalli-, alumiini- ja lasiastioita tai tuorekelmua.
› Laita nestemäiset tuotteet sekä makuja tai hajuja
levittävät tai imevät tuotteet suljettuihin astioihin
tai kääri ne.
› Ruoat, joista vapautuu suuria määriä
etyleenikaasua sekä ne, jotka ovat herkkiä tälle
kaasulle, kuten hedelmät, vihannekset ja salaatti,
tulisi aina erotella tai kääriä, jotta niiden säilymisaika
ei lyhentyisi; esimerkiksi tomaatteja ei saisi säilyttää
yhdessä kiivien tai kaalin kanssa.
Puutteellinen ilmanvaihto lisää energiankulutusta ja
vähentää jäähdytystehoa.
Älä peitä ilma-aukkoja ruoalla tai muulla –
ne parantavat ilman kiertämistä ja
ruoan säilymistä.
› Jätä elintarvikkeiden väliin riittävästi tilaa, jotta
ilma pääsee kiertämään.
› Estä pullojen kaatuminen pullonpidikettä
käyttämällä.
› Jos jääkaapissa säilytettävää ruokaa on vain vähän,
on suositeltavaa käyttää hedelmä- ja
vihanneslaatikon yläpuolella olevia hyllyjä, sillä se
on osaston kylmin paikka.
› Varo, ettet peitä ilma-aukkoja ruoalla.
TUOREIDEN ELINTARVIKKEIDEN JA JUOMIEN
SÄILYTYSPAIKAT
› Jääkaapin hyllyillä: valmisruoat, trooppiset
hedelmät, juustot, delituotteet.
› Hedelmä- ja vihanneslaatikossa: hedelmät, salaatti,
vihannekset.
› Kylmimmällä alueella (hedelmä- ja
vihanneslaatikon yläpuolella oleva hylly): liha, kala,
leikkeleet, kakut.
› Ovessa: voi, hillot, kastikkeet, pikkelssit, tölkit,
pullot, juomatölkit, munat.
18
FI
Selitys
VIILEÄ ALUE Suositellaan
trooppisten hedelmien, tölkkien,
juomien, kananmunien,
kastikkeiden, pikkelssien, voin,
hillojen säilytykseen.
KYLMÄ ALUE Suositellaan
juustojen, maidon, päivittäisen
ruoan, herkkutavaroiden, jugurtin
säilytykseen.
KYLMIN ALUE Suositellaan
kylmien leikkeiden, jälkiruokien
säilytykseen.
HEDELMÄ- JA
VIHANNESLAATIKKO
PAKASTUSOSAN LAATIKKO
(KYLMIN ALUE) Suositellaan
tuoreiden / valmiiden
elintarvikkeiden pakastamiseen.
PAKASTIMEN LAATIKOT
Huomaa
Selitysten harmaa väri ei vastaa
laatikoiden väriä.
19
PAKASTINOSASTO
Pakastinosastossa voidaan parhaiten säilyttää
pakastetuotteita, valmistaa jääkuutioita ja pakastaa
tuoretuotteita.
Yhden 24 tunnin jakson aikana pakastettavien
tuoretuotteiden enimmäismäärä näkyy arvokilvessä
(…kg/24h).
Jos pakastimeen laitettava ruokamäärä on
vähäinen, kannattaa käyttää pakastinosaston
kylmimpiä alueita, eli keskialuetta.
TUOREIDEN ELINTARVIKKEIDEN PAKASTUS- JA
SÄILYTYSVINKKEJÄ
› Kaikkiin pakasteisiin on suositeltavaa merkitä
tuotteen nimi ja päivämäärä. Merkinnät helpottavat
tuotteiden tunnistamista ja auttavat arvioimaan,
milloin tuote on parasta käyttää. Älä pakasta
sulanutta elintarviketta uudelleen.
› Kääri tai sulje tuoretarvikkeet ennen pakastamista
käyttäen jotain seuraavista: pakastamiskäyttöön
soveltuva alumiinikalvo, tuorekelmu, ilman ja veden
pitävät muovipussit, kannelliset polyteeniastiat tai
pakasteastiat.
› Korkealaatuisia pakasteita saadaan elintarvikkeista,
jotka ovat tuoreita, kypsiä ja hyvälaatuisia.
› Anna kuuman ruoan aina jäähtyä ennen sen
laittamista pakastimeen.
› Käytä osittain tai kokonaan sulaneet pakasteet
välittömästi.
Kun olet sulattanut pakasteen, älä pakasta sitä
uudelleen, ellet ole kypsentänyt sitä. Kypsentämisen
jälkeen sulatettu ruoka voidaan pakastaa uudelleen.
› Älä pakasta nestettä sisältäviä pulloja.
› Käytä pikajäähdytystä nopeuttamaan
jäähtymistä pakastusprosessissa (ks. Päivittäiskäytön
viiteopas).
› Tuoreet vihannekset ja hedelmät tai marjat on
suositeltavaa pakastaa heti keräämisen jälkeen, jotta
niiden ravintoarvo, koostumus, väri ja maku saadaan
säilytettyä. Tiettyjä lihoja, etenkin riistalihaa, on
hyvä riiputtaa ennen pakastamista.
PAKASTEET: OSTOSVINKKEJÄ
Kun ostat pakasteita:
› Laita pakasteet pakastimeen heti kotiin tultuasi.
› Varmista, että pakkaus on ehjä (pakasteiden laatu
on saattanut heiketä, jos pakkaus ei ole tiivis). Jos
pakkaus on pullistunut tai siinä on kosteita läikkiä,
sen säilytysolosuhteet eivät ole olleet kunnossa ja
tuote on saattanut jo alkaa sulaa.
› Jos pakaste on sulanut edes osittain, älä pakasta
sitä uudelleen. Käytä se 24 tunnin kuluessa.
› Tehdessäsi ostoksia jätä pakasteiden valinta
viimeiseen hetkeen ja kuljeta tuotteet kotiin
lämpöeristetyssä laukussa.
20
› Vältä tai vähennä lämpötilan vaihteluita minimiin.
Noudata pakkaukseen merkittyä viimeistä
käyttöpäivää.
› Noudata aina pakkaukseen merkittyjä
säilytysohjeita.
FI
PAKASTEIDEN SÄILYTYSAIKA
LIHA
Naudanliha
kuukautta PATARUOAT
8 - 12
Liha, siipikarja
Porsaan- ja
vasikanliha
Lampaanliha
6-9
MAITOTUOTTEET
6-8
Voi
Jäniksenliha
4-6
Jauheliha/sisäelimet
Makkarat
kuukautta HEDELMÄT JA MARJAT kuukautta
2-3
Omenat
12
Aprikoosit
8
6
Mustikat
8 - 12
Juusto
3
Musta-/punaherukat
8 - 12
2-3
Kuohukerma
1-2
Kirsikat
10
1-2
Jäätelö
2-3
Persikat
10
Munat
8
Päärynät
8 - 12
Luumut
10
SIIPIKARJA
Kana
5-7
KEITOT JA
KASTIKKEET
Kalkkuna
6
Keitto
2-3
Vadelmat
8 - 12
Siipikarjan sisäelimet
2-3
Lihakastike
2-3
Mansikat
10
Patee
1
Raparperi
10
8
Hedelmämehut
(appelsiini, sitruuna,
greippi)
4-6
ÄYRIÄISET
Nilviäiset, hummeri
1-2
Ratatouille
Ravut, hummerit
1-2
LEIPÄ JA
LEIVONNAISET
ÄYRIÄISET,
SIMPUKAT
Avatut osterit
Leipä
1-2
Parsa
8 - 10
Kuivakakut
4
Basilika
6-8
Täytekakut
2-3
Pavut
12
2-3
Ohukaiset
1-2
Artisokat
8 - 10
3-4
Raa'at leivonnaiset
2-3
Parsakaali
8 - 10
Piiraat
1-2
Ruusukaali
8 - 10
Pizza
1-2
Kukkakaali
8 - 10
Porkkanat
10 - 12
Selleri
6-8
Sienet
8
Persilja
6-8
Paprikat
10 - 12
Herneet
12
Ruusupavut
12
Pinaatti
12
Tomaatit
8 - 10
Kesäkurpitsa
8 - 10
1-2
KALA
rasvainen (lohi, silli,
makrilli)
vähärasvainen
(turska, meriantura)
VIHANNEKSET
21
SUOSITELTAVAT TOIMENPITEET,
JOS LAITETTA EI KÄYTETÄ
PITKÄ POISSAOLO / LOMA-AIKA
Jos asunnosta ollaan poissa pitemmän aikaa, on
energian säästämiseksi suositeltavaa käyttää
elintarvikkeet loppuun ja irrottaa laite
sähköverkosta.
MUUTTAMINEN
1. Poista kaikki sisäiset osat.
2. Pakkaa osat hyvin ja kiinnitä ne toisiinsa teipillä,
jotta ne eivät kolhiudu toisiaan vasten tai pääse
katoamaan.
3. Kierrä säädettävät jalat niin, että ne eivät koske
tukipintaan.
4. Sulje ovi ja kiinnitä se teipillä. Kiinnitä myös
laitteen verkkojohto laitteeseen teipillä.
SÄHKÖKATKO
Jos virta katkeaa, tiedustele paikalliselta
sähkölaitokselta, kuinka kauan sähkökatko
todennäköisesti kestää.
Huomaa: Muista, että laite kestää kylmänä
pidempään, jos se on täynnä.
Jos elintarvikkeen pinnalla on yhä jääkiteitä, se
voidaan pakastaa uudelleen, vaikka maku ja aromi
saattavat heiketä.
Jos elintarvike vaikuttaa huonolaatuiselta, se
kannattaa hävittää.
22
Jos sähkökatko kestää korkeintaan 24 tuntia.
Pidä laitteen ovi suljettuna. Näin laitteen sisällä
olevat elintarvikkeet pysyvät kylminä
mahdollisimman pitkään.
Jos sähkökatko kestää yli 24 tuntia.
Tyhjennä pakastinosasto ja pakkaa elintarvikkeet
pakastelaukkuun. Jos pakastelaukkua ei ole käsillä
eikä keinojääpaketteja ole saatavilla, yritä käyttää
helpoimmin pilaantuvat elintarvikkeet.
Tyhjennä jääpala-astia.
FI
PUHDISTUS JA
HUOLTO
Irrota pistoke pistorasiasta tai kytke laite irti
sähköverkosta ennen minkään huolto- tai
puhdistustoimenpiteen aloittamista.
Älä käytä hankaavia pesuaineita. Älä koskaan
puhdista jääkaapin osia syttyvillä nesteillä.
› Puhdista laite säännöllisesti liinalla käyttäen
haaleaa vettä, johon on lisätty vähän neutraalia,
erityisesti jääkaapin sisäosan puhdistamiseen
tarkoitettua puhdistusainetta.
› Puhdista laitteen ulkopuoli ja ovitiiviste kostealla
liinalla ja kuivaa pehmeällä liinalla.
› Laitteen takana oleva lauhdutin tulee puhdistaa
säännöllisesti pölynimurilla.
Älä käytä höyrypesuria.
Painikkeet ja käyttöpaneelin näyttö on
puhdistettava kuivalla liinalla. Puhdistamiseen ei saa
käyttää alkoholia tai alkoholipohjaisia aineita.
Tärkeää:
› Painikkeet ja käyttöpaneelin näyttö on
puhdistettava kuivalla liinalla. Puhdistamiseen ei saa
käyttää alkoholia tai alkoholipohjaisia aineita.
› Jäähdytysjärjestelmän putket ovat lähellä
sulatusvesiastiaa ja ne saattavat kuumeta. Puhdista
ne ajoittain pölynimurilla.
23
VIANETSINTÄOPAS & HUOLTOPALVELU
ENNEN KUIN OTAT YHTEYDEN HUOLTOON...
Toimintaan liittyvät ongelmat ovat usein pieniä
pulmia, jotka on helppo selvittää ja voidaan korjata
ilman työkaluja.
TOIMINTAÄÄNET
Laitteesta kuuluu normaalin toiminnan aikana ääniä,
koska laitteessa on useita tuulettimia ja
sähkömoottoreita, jotka kytkeytyvät toimintaan ja
pois toiminnasta automaattisesti.
JOITAKIN TOIMINTAÄÄNIÄ VOIDAAN
KUITENKIN VÄHENTÄÄ:
› Säätämällä laite vaakatasoon ja sijoittamalla se
tasaiselle alustalle.
› Tarkastamalla, että sisäosat on laitettu oikein
paikalleen.
› Sijoittamalla laite erilleen niin, että se ei kosketa
kalusteisiin.
› Tarkastamalla, että pullot ja muut astiat eivät ole
kosketuksissa toisiinsa.
SEURAAVIA TOIMINTAÄÄNIÄ
SAATTAA KUULUA
Suhiseva ääni, kun laite kytketään
toimintaan ensimmäistä kertaa tai
pitkän tauon jälkeen.
Kurluttava ääni, kun
kylmäaineneste virtaa putkissa.
BRRR-ääni kuuluu käynnissä
olevasta kompressorista.
Suriseva ääni, kun vesiventtiili tai
tuuletin alkaa toimia.
Raksahtava ääni, kun kompressori
käynnistyy.
NAKSAUS kuuluu termostaatista,
joka säätää kompressorin
käyntitiheyden.
24
FI
VIANETSINTÄOPAS
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
LAITE EI TOIMI
Laitteen virransaannissa voi olla
ongelma.
› Tarkasta onko verkkojohto
liitetty pistorasiaan, jossa on oikea
jännite.
› Tarkasta asunnon sähköverkon
suojalaitteet ja sulakkeet
SULATUSVESIASTIASSA ON
VETTÄ
Tämä on normaalia kuumalla ja
kostealla säällä. Astia saattaa olla
jopa puolillaan.
› Varmista, että laite on
tasapainossa, jotta vesi ei vuoda
astian reunojen yli.
LAITEKAAPIN REUNAT, JOTKA
KOSKEVAT OVITIIVISTEESEEN,
OVAT LÄMPIMIÄ
KOSKETETTAESSA
Kyseessä ei ole vika.
Tämä on normaalia kuumalla
säällä ja kun kompressori on
käynnissä.
VALO EI TOIMI
Lamppu täytyy mahdollisesti
vaihtaa.
Laite saattaa olla valmiustilassa.
MOOTTORI TUNTUU KÄYVÄN
LIIKAA
Moottorin käyntiaika riippuu
useasta eri tekijästä: oven
avauskertojen määrästä,
säilytettävien elintarvikkeiden
määrästä, huoneen lämpötilasta,
lämpötilasäätimillä valitusta
lämpötilasta.
› Varmista, että asunnon
sähköverkon suojalaitteet ja
sulakkeet toimivat hyvin.
› Tarkasta onko verkkojohto
liitetty pistorasiaan, jossa on
oikea jännite.
› Jos LED-valoissa on vikaa,
käyttäjän on otettava yhteyttä
huoltoliikkeeseen valojen vaihtoa
varten. Tarvittavia LED-valoja on
saatavana vain huoltoliikkeistä tai
valtuutetuilta jälleenmyyjiltä.
› Varmista, että laitteen säätimet
on säädetty oikein.
› Tarkasta onko laitteeseen
laitettu suuri määrä
elintarvikkeita.
› Varmista, että ovea ei avata liian
usein.
› Varmista, että ovi sulkeutuu
kunnolla.
25
LAITTEEN LÄMPÖTILA ON
LIIAN KORKEA
Tähän voi olla useita eri syitä
(katso Ratkaisut-kohta).
› Varmista, että lauhdutin
(laitteen takana) on puhdas
pölystä ja nöyhdästä.
› Varmista, että ovi on suljettu
kunnolla.
› Varmista, että oven tiivisteet
ovat kunnossa.
› Moottori toimii normaalisti
enemmän kuumalla säällä tai
hyvin lämpimässä huoneessa.
› Jos ovea on pidetty auki pitkään
tai avattu usein, tai jos kaappiin
on pantu paljon ruokaa, moottori
käy kauemmin, jotta laitteen
sisäosa jäähtyy.
OVET EIVÄT SULKEUDU JA
AVAUDU KUNNOLLA
Tähän voi olla useita eri syitä
(katso Ratkaisut-kohta).
› Tarkasta, että
elintarvikepakkaukset eivät ole
oven tiellä.
› Tarkasta, että sisäosat tai
jääautomaatti eivät ole pois
paikaltaan.
› Tarkasta, että oven tiivisteet
eivät ole likaiset tai tahmeat.
› Varmista, että laite on
vaakatasossa.
26
FI
HUOLTOPALVELU
ENNEN KUIN OTAT YHTEYTTÄ
HUOLTOPALVELUUN
1.
Kokeile, voitko ratkaista ongelman itse
kohdassa VIANETSINTÄOPAS annettujen neuvojen
avulla.
2.
Sammuta laite ja käynnistä se uudelleen
nähdäksesi toistuuko häiriö.
JOS VIKA EI OLE KORJAUTUNUT YLLÄ
MAINITTUJEN TARKASTUSTEN JÄLKEEN, OTA
YHTEYTTÄ LÄHIMPÄÄN HUOLTOPALVELUUN.
Jos tarvitset huoltopalvelun apua, soita
takuukirjassa olevaan numeroon tai katso ohjeet
sivustolta www.whirlpool.eu
Ilmoita aina:
• vian lyhyt kuvaus
• laitteen tyyppi ja malli tarkasti ilmoitettuna
• huoltokoodi (sanan Service jälkeen tuleva numero
arvokilvessä). Huoltokoodi on merkitty myös
takuukorttiin.
• osoitteesi kokonaisuudessaan
• puhelinnumerosi.
Jos tuotetta täytyy korjata, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun. (Näin voit olla
varma, että korjaukseen käytetään alkuperäisiä
varaosia ja että korjaustyöt suoritetaan oikein.)
27
7
SERVICE
28
FI
1.
4x
C
B
A
1x
1x
D
1x
min.
50 mm
2.
3.
29
4.
5.
6.
A
30
7.
FI
8.
9.
31
10.
11.
32
12.
13.
14.
15.
FI
A
33
16.
17.
B
18.
19.
A
A
34
B
FI
400010834981
Whirlpool® on Whirlpool, USA:n rekisteröity tavaramerkki.
001
n
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising