Whirlpool | WSFO 3O23 PF X | Setup and user guide | Whirlpool WSFO 3O23 PF X Használati útmutató

Whirlpool WSFO 3O23 PF X Használati útmutató
HU
MINDENNAPI HASZNÁLATI
ÚTMUTATÓ
KÖSZÖNJÜK, HOGY A WHIRLPOOL TERMÉKÉT
VÁLASZTOTTA! Teljes körű támogatásért kérjük, regisztrálja termékét honlapunkon:
www.whirlpool.eu/register
A Biztonsági útmutatót és a Használati és kezelési
útmutatót letöltheti honlapunkról: docs.whirlpool.eu
illetve kérjük, hogy kövesse a füzet hátulján levő
útmutatásokat.
A termék használata előtt figyelmesen olvassa el az Egészségvédelmi és biztonsági útmutatót!
A TERMÉK BEMUTATÁSA
KÉSZÜLÉK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
2
1
4
3
7
5
6
10
8
9
Service:
12
11
0000 000 00000
Felső kosár
Evőeszköztartó
Lehajtható polcok
Felső kosár magasságbeállítója
Felső permetezőkar
Alsó kosár
Power Clean® támogatás
Alsó permetezőkar
Szűrőegység
Sótartály
Mosogatószer- és öblítőszer-adagoló
Adattábla
Kezelőpanel
13
KEZELŐPANEL
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2
3
4
Be/Ki/Újraindítás gomb és jelzőfény
Programválasztó gomb és jelzőfény
Multizone gomb és jelzőfény
Sani Rinse gomb és jelzőfény / Gombzár
Öko program jelzőfénye
Gombzár jelzőfénye
Kijelző
Program száma és a hátralévő idő jelzése
5 6
7
8
9 10 11 12
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
13
14
15
16
Tabletta (Tab) jelzőfény
Elzárt vízcsap jelzőfény
Öblítőszer utántöltése jelzőfény
Só utántöltése jelzőfény
Powe Clean® gomb és jelzőfény
Tabletta (Tab) gomb és jelzőfény
Késleltetés gomb és jelzőfény
Start/Szünet gomb és jelzőfény / Leeresztés
1
ELSŐ HASZNÁLAT
SÓ, ÖBLÍTŐSZER ÉS MOSOGATÓSZER
TANÁCSOK AZ ELSŐ HASZNÁLATHOZ
AZ ÖBLÍTŐSZER-ADAGOLÓ FELTÖLTÉSE
Az üzembe helyezés után távolítsa el az ütközőket a kosarakról és a
rugalmas rögzítőelemeket a felső kosárról.
Az öblítőszerrel könnyebben SZÁRADNAK az edények. Az öblítőszeradagolót A akkor kell feltölteni, ha az ÖBLÍTŐSZER UTÁNTÖLTÉSE
jelzőfény
világít a kezelőpanelen.
A SÓTARTÁLY FELTÖLTÉSE
Só használatával elkerülhető, hogy VÍZKŐ képződjön az edényeken és
a gép funkcionális alkatrészein.
• Fontos, hogy a sótartály soha ne legyen üres.
• Fontos, hogy a vízkeménység be legyen állítva.
A sótartály a mosogatógép alsó részén található (lásd PROGRAMOK
ISMERTETÉSE), és akkor kell feltölteni, amikor a kezelőpanelen a SÓ
UTÁNTÖLTÉSE jelzőfény
kigyullad.
1. Vegye ki az alsó kosarat, és csavarja ki a tartály kupakját (az óramutató járásával ellentétes irányba).
2. Csak a legelső használatkor: töltse fel vízzel a
sótartályt!
3. Helyezze be a tölcsért (lásd az ábrát), és töltse fel teljesen a sótartályt (ehhez kb. 1 kg só
szükséges). Előfordulhat, hogy egy kevés víz
kifolyik a rekeszből.
4. Vegye ki a tölcsért, és törölje le az esetlegesen kiszóródott sót a nyílás környékéről.
Zárja vissza szorosan a kupakot úgy, hogy a mosogatási program során
ne kerülhessen mosogatószer a tartályba (ellenkező esetben a vízlágyító helyrehozhatatlanul károsodhat).
Ha esedékes a só hozzáadása, javasoljuk, hogy azt a mosogatási
ciklus indítása előtt végezze el.
A VÍZKEMÉNYSÉG BEÁLLÍTÁSA
A vízlágyító akkor működik tökéletesen, ha a vízkeménységet a lakóhelyén elérhető víz tényleges keménysége alapján állítja be. Ezzel
kapcsolatban érdeklődjön a helyi vízműveknél.
A gyári beállítás a közepes (3) vízkeménység.
• Kapcsolja be a készüléket a BE/KI gombbal.
• Kapcsolja ki a készüléket a BE/KI gombbal.
• Nyomja meg és tartsa lenyomva a START/SZÜNET gombot 5
másodpercig, amíg sípolás nem hallatszik.
• Kapcsolja be a készüléket a BE/KI gombbal.
• Villogni kezd az aktuálisan kiválasztott szintet jelző szám és a sótöltetet
jelző fény.
• Nyomja meg a P gombot a kívánt keménységi szint kiválasztásához
(lásd Vízkeménységi táblázat).
Vízkeménységi táblázat
Szint
1. Nyissa ki az adagolót B úgy, hogy a fedélen lévő fület lenyomja, majd
felfelé húzza.
2. Óvatosan öntse be az öblítőszert. Ne lépje túl a tartályban jelölt
maximális mennyiséget (110 ml), és ne öntse ki a folyadékot. Ha ez
mégis megtörténik, azonnal törölje fel a kiömlött folyadékot egy
száraz ruhával
3. Csukja vissza a fedelet: ehhez nyomja le, amíg kattanás nem hallatszik.
SOHA ne öntse az öblítőszert közvetlenül a mosogatótérbe.
AZ ÖBLÍTŐSZER ADAGOLÁSA
Ha nem elégedett a szárítási eredménnyel, módosítsa a használt
öblítőszer mennyiségét.
• Kapcsolja be a mosogatógépet a BE/KI gombbal.
• Kapcsolja ki a készüléket a BE/KI gombbal.
• Nyomja meg háromszor a START/SZÜNET gombot, ekkor sípolás
hallatszik.
• Kapcsolja be a készüléket a BE/KI gombbal.
• Az aktuálisan kiválasztott szintet jelző szám és az öblítőszer jelzőfénye villog.
• Az adagolandó öblítőszer mennyiségét jelző szint beállításához nyomja meg a P gombot.
• Kapcsolja ki a készüléket a BE/KI gombbal.
A beállítás megtörtént.
Ha az öblítőszer szintjét 1 állítja (ÖKO), a készülék nem adagol
öblítőszert. Az ÖBLÍTŐSZER UTÁNTÖLTÉSE jelzőfény nem fog kigyulladni, amikor kifogy az öblítőszer.
A mosogatógép típusától függően legfeljebb 4 szint állítható be.
A gyári beállítás a modelltől függ – az adott készüléken történő meghatározáshoz kövesse a fenti utasításokat.
• Ha kékes csíkok jelennek meg az edényeken, alacsony értéket állítson be (2-3).
• Ha vízcseppek vagy vízkő látható az edényeken, magas értéket állítson be (4-5).
A MOSOGATÓSZER-ADAGOLÓ FELTÖLTÉSE
°dH
°fH
Német rendszer
Francia rendszer
0-6
0 - 10
1
Lágy
2
Közepes
7 - 11
11 - 20
3
Átlagos
12 - 17
21 - 30
4
Kemény
17 - 34
31 - 60
5
Nagyon kemény
35 - 50
61 - 90
• Kapcsolja ki a készüléket a BE/KI gombbal.
A beállítás megtörtént.
Ezután edények nélkül futtasson le egy programot.
Kizárólag mosogatógépekhez készült sót használjon.
Miután sót öntött a készülékbe, a „SÓ UTÁNTÖLTÉSE” jelzőfény kialszik.
Ha nem tölti fel a sótartályt, a vízlágyító és a fűtőelem károsodhat.
2
A
B
A mosogatószer-adagoló nyitásához használja az A eszközt. A mosogatószer kizárólag a száraz B adagolóba önthető. Az előmosogatáshoz
használt mosogatószert közvetlenül a mosogatótérbe helyezze.
1. A mosogatószer kimérésekor a helyes
mennyiség meghatározását az eddigi
információk alapján végezze. A mosogatószeradagoló (B) belsejében
B
elhelyezett jelzések segítenek a megfelelő mennyiség meghatározásában.
A
2. Törölje le a kiömlött mosogatószert az adagoló széléről, majd zárja vissza a fedelet kattanásig.
3. Zárja vissza a mosogatószer-adagoló fedelét: húzza felfelé, amíg a
zárszerkezet rögzül.
A mosogatószer-adagoló automatikusan kinyílik, amikor a program az
adott szakaszba ér.
Kombinált mosogatószer használatakor javasoljuk, hogy nyomja meg
a TABLETTA gombot. Ezzel a program úgy módosul, hogy a legjobb
mosogatási és szárítási eredményt nyújtsa.
HU
PROGRAMTÁBLÁZAT
Vízfogyasztás
(liter/ciklus)
Energiafogyasztás
(kWh/ciklus)
50°
4:00
9,0
0,74
50-60°
1:20 - 3:00
7,0 - 14,0
0,70 - 1,10
Szárítási
fázis
A mosogatási
program
időtartama
(óra:perc)**)
Program
1 Öko
2 6th Sense®
Mosogatószer tartály
Választható beállítások *)
G
B
3 Intenzív
65°
-
2:40
17,0
1,30
Kristálypohár
45°
-
1:40
12,0
1,00
0:30
9,0
0,50
0:10
4,5
0,01
0:50
9,5
0,70
4
5 Gyors 30’
6
Előmosogatás
7 Öntisztítás
50°
-
-
-
-
-
65°
-
-
-
Az ÖKO program adatainak mérése laboratóriumi körülmények között, az EN 50242 európai szabvány előírásainak megfelelően történt.
Megjegyzés a vizsgáló laboratóriumok számára: az EN összehasonlító vizsgálatainak körülményeivel kapcsolatos információkért írjon a következő címre:
assistenza_en_lvs@indesitcompany.com
Az edények előkezelése egyik programnál sem szükséges.
*) Nem minden opció használható egyszerre.
**) A program kijelzőn látható vagy útmutatóban jelzett időtartama becsült érték, amely szabványos feltételek esetén érvényes. A tényleges időtartam
számos tényezőtől függ, mint például a belépő víz hőmérsékletétől és nyomásától, a helyiség hőmérsékletétől, a mosogatószer mennyiségétől, az
edények mennyiségétől és típusától, a súlyelosztástól, a kiválasztott kiegészítő funkcióktól és az érzékelő kalibrációjától. Az érzékelő kalibrációja akár
20 perccel is növelheti a program hosszát.
Fogyasztás készenléti üzemmódban: Fogyasztás bekapcsolt állapotban: 5 W - Fogyasztás kikapcsolt állapotban: 0,5 W
A PROGRAMOK BEMUTATÁSA
Utasítások a mosogatási ciklus kiválasztásához.
5 GYORS 30’
1 ÖKO
Program az enyhén szennyezett edényekhez, amelyeken nincs rászáradt ételmaradék.
Normál mértékben szennyezett edényekhez használható. Átlagosan
szennyezett edényekhez használatos program, amely az összesített
energia- és vízfogyasztás szempontjából a leghatékonyabb.
2 6th SENSE ®
6 ELŐMOSOGATÁS
Az edények frissítéséhez, amennyiben azokat később szeretné elmosogatni. Ehhez a programhoz nem kell mosogatószert használni.
Normál szennyezettségű edényekhez, melyeken rászáradt ételmaradék
található. Érzékeli a szennyezettség szintjét az edényeken, és a programot ennek megfelelően állítja be. Amikor az érzékelő a szennyezettségi
szintet méri fel, a kijelzőn egy animáció látható, és frissül a mosogatási
ciklus időtartama.
7 ÖNTISZTÍTÁS
3 INTENZÍV
Megjegyzések:
Erősen szennyezett edényekhez ajánlott program, amely különösen
serpenyőkhöz és sütőedényekhez ideális (kényes edényekhez nem
használható).
Ne feledje, hogy a gyorsabb programok inkább enyhén szennyezett edényekhez valók.
A fogyasztás tovább csökkenthető, ha a mosogatógépet mindig
teljes töltettel indítja el.
4 KRISTÁLYPOHÁR
A mosogatógép karbantartására szolgáló program.
Forró vízzel tisztítja a készülék belsejét.
Program az olyan kényes edényekhez, melyek az átlagnál érzékenyebbek a magas hőmérsékletre (például üvegpoharak, csészék).
3
OPCIÓK ÉS FUNKCIÓK
Az OPCIÓK kiválasztásához nyomja meg a megfelelő gombot (lásd: KEZELŐPANEL).
Ha valamely opció nem kompatibilis a kiválasztott programmal (lásd: PROGRAMOK TÁBLÁZATA), a megfelelő LED háromszor
gyorsan felvillan, és sípoló hangjelzések hallhatók. Az opció nem aktív.
MULTIZONE
DELAY
Ha nincs sok mosatlan edény, vizet, áramot és mosogatószert
takaríthat meg úgy, hogy fél töltettel indítja el a készüléket.
Válassza ki a programot, majd nyomja meg a MULTIZONE
gombot: kigyullad a gomb feletti jelzőfény, és megjelenik
a választott kosárhoz tartozó szimbólum a kijelzőn.
Alapértelmezett beállításként a készülék mindkét kosárban
elvégzi a mosogatást.
Ha csak az egyik kosár tartalmát szeretné elmosni, nyomja
meg többször a gombot:
A program kezdete 0,5–24 órával késleltethető.
látható a kijelzőn (csak az alsó kosár aktív)
látható a kijelzőn (csak a felső kosár aktív)
látható a kijelzőn (csak az evőeszközkosár aktív)
1. Válassza ki a programot és a tetszőleges opciókat. A
program indításának késleltetéséhez nyomja meg (többször)
a KÉSLELTETÉS gombot. 30 perc és 24 óra közötti időtartam
állítható be. A gomb minden egyes megnyomására a késleltetett indítás 4 óránál kisebb beállítás esetén 30 perccel, 12
óránál kisebb beállítás esetén 1 órával, 12 óránál nagyobb
beállítás esetén pedig 4 órával későbbre kerül. Ha elérte a
24 órát, a gomb újabb megnyomásakor a késleltetett indítás
kikapcsol.
2. Nyomja meg a START/SZÜNET gombot. Az időzítő elkezdi a
visszaszámlálást.
látható a kijelzőn (a beállítás KI VAN KAPCSOLVA, a készülék
az összes kosár tartalmát elmossa).
Ne feledje, hogy elegendő csak a felső vagy az alsó
kosarat megtölteni, és ennek megfelelően csökkenthető
a mosogatószer mennyisége is.
3. A beállított idő leteltekor kialszik a jelzőfény, és automatikusan elindul a program.
Ha a visszaszámlálás alatt ismét megnyomja a START/SZÜNET
gombot, a KÉSLELTETÉS beállítás törlődik, és automatikusan
elindul a kiválasztott program.
A KÉSLELTETÉS funkció nem állítható be, ha a program
már fut.
SANI RINSE
POWER CLEAN®
Ez az opció az elmosogatott edények fertőtlenítésére
használható.
Növeli az utolsó öblítés hőmérsékletét, és antibakteriális
mosogatással egészíti ki a kiválasztott programot.
Válassza ki a mosogatási programot, és nyomja meg a SANI RINSE
gombot. Kigyullad a jelzőfény. A beállítás törléséhez nyomja meg
ismét a gombot. Ideális edények és cumisüveg mosogatásához.
A baktériumok elpusztítása érdekében a mosogatógép ajtaját
a program teljes időtartama alatt zárva kell tartani. Ha az ajtót
kinyitják, a jelzőfény villogni kezd.
TABLETTA (TAB)
VIGYÁZAT! A ciklus végén az edények és tányérok
rendkívül forróak lehetnek.
GOMBZÁR
A GOMBZÁR funkció bekapcsolásához nyomja meg hosszan
(3 másodpercig) a SANI RINSE gombot. A GOMBZÁR funkció
a BE/KI gomb kivételével lezárja a kezelőpanelt. A GOMBZÁR
kikapcsolásához nyomja meg ismét hosszan a gombot.
A nagynyomású vízsugaraknak köszönhetően ez az opció
intenzívebb és hatékonyabb mosogatást biztosít az alsó
kosár meghatározott területén. Ez az opció lábasok és tálak
mosogatásához ajánlott. A gomb megnyomásával aktiválhatja
a Power Clean funkciót (a jelzőfény kigyullad).
Ezzel a beállítással a használt mosogatószer típusának
megfelelően optimalizálható a program hatékonysága.
Ha tabletta formájában kombinált (öblítőt, sót és mosogatószert egyaránt tartalmazó) mosogatószert használ, nyomja meg
és tartsa lenyomva a TABLETTA gombot 3 (kigyullad a jelzőfény,
kigyullad a megfelelő szimbólum).
Ha mosogatóport vagy folyékony mosogatószert használ,
ezt az opciót ki kell kapcsolni.
LEERESZTÉS
A VÍZCSAP EL VAN ZÁRVA - figyelmeztetés
A figyelmeztetés villog, ha nincs belépő víz, vagy el van zárva
a vízcsap.
4
A folyamatban lévő ciklus leállításához és törléséhez használja
a Leeresztés funkciót.
Nyomja meg hosszan a START/SZÜNET gombot, ekkor
bekapcsol a LEERESZTÉS funkció. A folyamatban lévő program
leáll, és a rendszer leereszti a mosogatógépben lévő vizet.
HU
A KOSARAK MEGTÖLTÉSE
EVŐESZKÖZTARTÓ
ALSÓ KOSÁR
A harmadik kosár az evőeszközök bepakolására szolgál.
Az evőeszközöket az ábrán látható módon
helyezze el.
A külön gyűjtött evőeszközök a mosogatás után könnyebben kivehetők, valamint
így a mosogatási és szárítási eredmény is
javul.
A késeket és egyéb éles eszközöket
élükkel lefelé rakja a kosárba.
FELSŐ KOSÁR
Ide fazekak, fedők, tányérok, salátástálak,
evőeszközök stb. pakolhatók. A nagyobb
tányérokat és fedőket lehetőség szerint a
kosár szélére helyezze, hogy biztosan ne
érjenek a szórókarokhoz.
Az alsó kosár lehajtható tartóelemekkel
rendelkezik: függőleges helyzetbe állítva
tányérokat, vízszintes (leengedett) helyzetbe állítva pedig tálakat, lábasokat pakolhat be egyszerűen.
(Példa a megtöltött alsó kosárra.)
Ide helyezhetők a kényesebb és könnyű
edények, például poharak, csészék, tálkák,
kis salátástálak.
A felső kosár lehajtható tartóelemekkel
rendelkezik: függőleges helyzetbe állítva
csészealjakat, kistányérokat, leengedett
helyzetbe állítva pedig tálakat, ételtartókat pakolhat be.
(Példa a megtöltött felső kosárra.)
A FELSŐ KOSÁR MAGASSÁGÁNAK BEÁLLÍTÁSA
A felső kosár magassága állítható. Ha a felső
állásba állítja, az alsó kosárba nagyobb edények
helyezhetők; ha az alsó állásba állítja, maximálisan
kihasználhatók a lehajtható rögzítőelemek: függőlegesen több hely áll rendelkezésre, és az alsó
kosárba pakolt edényeknek is elegendő hely jut.
A felső kosár magasságbeállítóval rendelkezik (lásd az ábrát). Magasabbra állításához
fogja meg a kosár két oldalát, és az emelőkarok
megnyomása nélkül emelje azt feljebb. A kosár a
felső helyzetbe áll.
Az alsó helyzetbe állításához nyomja meg a kosár két oldalán lévő
emelőkarokat A, és tolja lefelé a kosarat.
Kifejezetten javasoljuk, hogy ne módosítsa a kosár magasságát
akkor, amikor a kosárban edények találhatók.
A kosár lejjebb vagy feljebb helyezésekor SOHA ne csak az egyik
oldal magasságát módosítsa.
POWER CLEAN® AZ ALSÓ KOSÁRBAN
A Power Clean® során a készülék a mosogatótér hátsó része felől érkező vízsugarak
segítségével intenzívebben mossa el az
erősen szennyezett edényeket. Az alsó
kosárban található egy ún nagyterű zóna
(Power Clean® támogatás). Ez a speciális,
kihúzható tartóelem a kosár hátsó részén
található, és lehetővé teszi a serpenyők és tepsik függőleges helyzetben
történő elhelyezését, amivel hely takarítható meg.
Helyezze be a gépbe a fazekakat/
tálakat úgy, hogy a Power Clean®
berendezés felé nézzenek, majd
kapcsolja be a kezelőpanelen a
POWER CLEAN® opciót.
A Power Clean® funkció használata:
1. Készítse elő a Power Clean®
területet (G): hajtsa le a hátsó
tányértartókat, hogy beférjenek
az edények.
2. Tegye be a fazekakat és a tálakat úgy, hogy a Power Clean®
terület felé dőljenek. A fazekakat a nagynyomású vízsugarak
felé kell megdönteni.
ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ LEHAJTHATÓ POLCOK
A kosárban lévő edények
optimális elrendezése érdekében
a lehajtható polcok három különböző magasságba állíthatók.
A borospoharak biztonságosan
helyezhetők a lehajtható polcokra: a poharak talpát illessze a
megfelelő nyílásokba.
A legjobb szárítási eredmény
érdekében hajtsa le jobban a
polcokat. A dőlésszög módosításához húzza felfelé a lehajtható polcot, enyhén csúsztassa el,
majd állítsa a kívánt pozícióba.
5
MINDENNAPI HASZNÁLAT
1. A VÍZCSATLAKOZÁS ELLENŐRZÉSE
Ellenőrizze, hogy a mosogatógép csatlakozik-e a
vízhálózathoz, és a csap nyitva van-e.
2. A MOSOGATÓGÉP BEKAPCSOLÁSA
Nyomja meg a BE/KI gombot.
3. A KOSARAK MEGTÖLTÉSE
(lásd: A KOSARAK MEGTÖLTÉSE)
4. A MOSOGATÓSZER-ADAGOLÓ FELTÖLTÉSE
(lásd: PROGRAMOK TÁBLÁZATA).
5. A PROGRAM KIVÁLASZTÁSA ÉS A CIKLUS BEÁLLÍTÁSA
Az edények típusa és szennyezettségi szintje alapján
válassza ki a leginkább megfelelő programot (lásd: PROGRAMOK ISMERTETÉSE) a P gombbal.
Állítsa be a kívánt opciókat (lásd: OPCIÓK ÉS FUNKCIÓK).
6. INDÍTÁS
Indítsa el a mosogatási ciklust a START/SZÜNET gombbal.
A program indulásakor sípolás hallatszik.
7. A MOSOGATÁSI CIKLUS VÉGE
A mosogatási ciklus végét sípoló hang jelzi, illetve a kijelzőn
az END. Nyissa ki az ajtót, és kapcsolja ki a készüléket a BE/KI
gombbal.
Az égési sérülések elkerülése érdekében az edények
kipakolása előtt várjon néhány percet.
Vegye ki az edényeket. Először az alsó kosarat ürítse ki.
FOLYAMATBAN LÉVŐ PROGRAM MÓDOSÍTÁSA
Ha rossz programot választott, röviddel a program indulása után
a kiválasztás még módosítható. Nyomja meg és tartsa lenyomva
a BE/KI gombot, ekkor a gép kikapcsol.
Kapcsolja vissza a mosogatógépet a BE/KI gombbal, majd
válassza ki az új mosogatási ciklust és az esetleges opciókat.
Indítsa el a ciklust: és nyomja meg a START/SZÜNET gombot.
TOVÁBBI EDÉNYEK HOZZÁADÁSA
Anélkül, hogy kikapcsolná a gépet, nyissa ki az ajtót
(vigyázzon, FORRÓ gőz távozhat!), és helyezze az edényeket
a mosogatógépbe. Csukja be az ajtót, és nyomja meg a START/
SZÜNET gombot. A ciklus onnan folytatódik, ahol korábban
megszakította azt.
VÉLETLEN MEGSZAKÍTÁS
Ha a mosogatási ciklus közben kinyitják az ajtót, vagy elmegy
az áram, a ciklus leáll. Miután becsukta az ajtót, illetve helyreállt az áramszolgáltatás, a ciklus folytatásához nyomja meg
a START/SZÜNET gombot.
A funkciókról további információkat kaphat, ha igényli vagy az
internetről a füzet hátulján lévő utasításokat követve letölti a Használati
és kezelési útmutatót.
Az energiafogyasztás csökkentése érdekében a készülék
automatikusan kikapcsol, ha bizonyos ideig nem használják.
Ha az edények enyhén szennyezettek, vagy a mosogatógépbe helyezés előtt vízzel leöblítették azokat, használjon kevesebb mosogatószert.
TANÁCSOK ÉS TIPPEK
TANÁCSOK
A kosarak megtöltése előtt távolítsa el az ételmaradékokat az
edényekről, és ürítse ki a poharakat. Mosogatás előtt nem
szükséges folyó vízzel leöblíteni az edényeket.
Az edényeket úgy rendezze el, hogy biztosan álljanak, ne dőljenek el
könnyen. Az edények nyílása lefelé nézzen, és a homorú/domború
részek ferdén álljanak, hogy a víz mindenhova elérjen, és
akadálytalanul folyhasson.
Vigyázat! A fedők, fogantyúk, tálak és serpenyők nem állítják meg a
forgó szórókarokat.
A kisebb tárgyakat az evőeszközkosárba helyezze.
Az erősen szennyezett edényeket az alsó kosárba kell helyezni, mivel
ott erősebb a vízpermet, azaz jobb a mosogatási eredmény.
A készülék megtöltése után ellenőrizze, hogy a szórókarok forgását
nem akadályozza-e valami.
HIGIÉNIA
A mosogatógépben keletkező kellemetlen szag és lerakódások
elkerülése érdekében legalább havonta egyszer futtasson le egy magas
hőmérsékletű programot. Használjon egy teáskanál mosogatószert, és
a készülék tisztításához futtassa le a programot edények nélkül.
6
GÉPBEN NEM MOSOGATHATÓ EDÉNYEK
• Fából készült edények és evőeszközök.
• Kényes, díszes poharak, kézműves és antik edények. Ezek a
díszítések nem bírják a gépi mosogatást.
• Szintetikus anyagból készült részek, amelyek nem bírják a magas
hőmérsékletet.
• Réz- és bádogedények.
• Hamuval, viasszal, kenőzsírral vagy tintával szennyezett edények.
A poharakon lévő díszítés és az alumínium- vagy ezüstedények színe
megváltozhat, kifakulhat a mosogatás során. Egyes üvegtípusok (pl.
kristályüveg) néhány mosogatási ciklus után homályossá válhatnak.
A POHARAK ÉS AZ EDÉNYEK KÁROSODÁSA
• A készülékbe kizárólag olyan üveg- és porcelánedények helyezhetők, amelyek a gyártó állítása szerint mosogatógépben mosogathatók.
• Az edényekhez megfelelő, kímélő mosogatószert használjon.
• Az edényeket és az evőeszközöket a mosogatási ciklus végeztével azonnal vegye ki a mosogatógépből.
HU
ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS
A SZŰRŐEGYSÉG TISZTÍTÁSA
A SZÓRÓKAROK TISZTÍTÁSA
Rendszeresen tisztítsa ki a szűrőegységet, így megelőzhető a szűrők
eltömődése, és a víz szabadon tud távozni.
A szűrőegység három szűrőből áll, amelyek eltávolítják az
ételmaradékokat a mosogatóvízből, majd visszaforgatják a vizet: a
legjobb mosogatási eredményt úgy érheti el, ha a szűrőket mindig
tisztán tartja.
A mosogatógép nem használható szűrők nélkül vagy meglazult
szűrővel.
Néhány mosogatás után ellenőrizze a szűrőegységet, és szükség
esetén tisztítsa meg alaposan folyó víz alatt, nemfémes kefével, az
alábbi utasításoknak megfelelően:
1. Forgassa a henger alakú szűrőt A az óramutató járásával ellentétes
irányba, majd húzza ki (1. ábra).
2. Vegye ki a kehely alakú szűrőt B úgy, hogy enyhén megnyomja az
oldalsó füleket (2. ábra).
3. Csúsztassa ki a rozsdamentes acélból készült szűrőlemezt C (3. ábra).
4. Ellenőrizze a szűrőrészt, és távolítsa el az ételmaradékokat.
Időnként ételmaradék száradhat a szórókarokra, és eltömítheti a víz
permetezésére szolgáló nyílásokat. Ezért javasoljuk, hogy rendszeresen
ellenőrizze a szórókarokat, és tisztítsa meg azokat egy kisméretű,
nemfémes kefével.
A felső szórókar leszereléséhez forgassa el a műanyag rögzítőgyűrűt az
óramutató járásával ellentétes irányba. A felső szórókar
visszahelyezésekor ügyeljen arra, hogy a több nyílást tartalmazó oldala
nézzen felfelé.
SOHA NE TÁVOLÍTSA EL a mosogatóciklust végző pumpa védőfedelét
(feketével jelölve) (4. ábra)!
1
2
Az alsó szórókart felfelé húzva lehet kivenni a helyéről.
B
A
3
A
4
A VÍZBEVEZETŐ TÖMLŐ TISZTÍTÁSA
C
Ha a víztömlők újak, vagy azokat hosszabb ideig nem használták, a
csatlakoztatás előtt folyasson át rajtuk vizet, hogy biztosan tiszták és
szennyeződéstől mentesek legyenek. Ha nem végzi el ezt az
óvintézkedést, a vízbevezető tömlő eltömődhet, és károsíthatja a
mosogatógépet.
A szűrők tisztítása után helyezze vissza a szűrőegységet, és rögzítse
megfelelően a helyére. Ez elengedhetetlen a mosogatógép hatékony
működéséhez.
7
HIBAELHÁRÍTÁS
Előfordulhat, hogy a mosogatógép nem megfelelően működik. Mielőtt a vevőszolgálathoz fordulna, az alábbi lista segítségével ellenőrizze, hogy nem oldható-e meg a probléma önállóan.
HIBA
LEHETSÉGES OK
MEGOLDÁS
A mosogatógép
nem indul vagy
nem reagál a
parancsokra.
Nem megfelelően csatlakoztatta a
készüléket.
Csatlakoztassa a dugót a hálózati aljzatba.
Áramkimaradás.
A mosogatógép automatikusan elindul, amint visszatér az áramszolgáltatás.
Nincs bezárva a mosogatógép ajtaja.
Erőteljesen nyomja be az ajtót, amíg kattantást nem hall.
A készülék nem reagál a parancsokra.
Kapcsolja ki a készüléket a BE/KI gombbal, majd kb. 1 perc elteltével kapcsolja
vissza, és indítsa újra a programot.
Még tart a mosogatási ciklus.
Várja meg, amíg a mosogatási ciklus véget ér.
Meghajlott a leeresztőtömlő.
Ellenőrizze, hogy nem hajlott-e meg a leeresztőtömlő (lásd BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ).
Eltömődött a mosogató lefolyócsöve.
Tisztítsa meg a mosogató lefolyócsövét.
Az ételmaradékok eltömítették a
szűrőt.
Tisztítsa ki a szűrőt (lásd A SZŰRŐEGYSÉG TISZTÍTÁSA).
Az edények egymáshoz ütődnek.
Az edényeket megfelelően rendezze el (lásd A KOSARAK MEGTÖLTÉSE).
Nem megfelelően mérte ki a mosogatószert, vagy az nem használható mosogatógépben (lásd A MOSOGATÓSZER-ADAGOLÓ FELTÖLTÉSE). Indítsa újra a mosogatógépet a LEERESZTÉS gombbal (lásd: OPCIÓK ÉS FUNKCIÓK), és futtasson le egy új
programot mosogatószer nélkül.
A mosogatógép
nem ereszti le a
vizet.
A mosogatógép
túl hangosan
működik.
Túl sok hab képződött.
Az edények nem
tiszták.
Nem megfelelően rendezte el az
edényeket.
Az edényeket megfelelően rendezze el (lásd A KOSARAK MEGTÖLTÉSE).
A szórókarok nem forognak szabadon, Az edényeket megfelelően rendezze el (lásd A KOSARAK MEGTÖLTÉSE).
mivel az edények útban vannak.
A mosogatási ciklus túlzottan kímélő.
Válasszon megfelelő mosogatási ciklust (lásd: PROGRAMOK TÁBLÁZATA).
Túl sok hab képződött.
Nem megfelelően mérte ki a mosogatószert, vagy az nem használható mosogatógépben (lásd A MOSOGATÓSZER-ADAGOLÓ FELTÖLTÉSE).
Nem megfelelően zárta vissza az
öblítőszer rekeszének kupakját.
Zárja vissza az öblítőszer-adagoló kupakját.
A szűrő szennyezett vagy eltömődött.
Tisztítsa ki a szűrőegységet (lásd ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS).
Kifogyott a só.
Töltse fel a tartályt (lásd A SÓTARTÁLY FELTÖLTÉSE).
KARBANTARTÁSI ÉS HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ
A VEVŐSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGEI
További információkat, karbantartási eljárásokat
és hibaelhárítási ötleteket a Használati és kezelési
útmutatóban talál. A Használati és kezelési útmutató
beszerezhető:
• a vevőszolgálaton; a telefonszám a garanciafüzetben
található.
• töltse le honlapunkról: docs.whirlpool.eu
• shasználja a QR-kódot:
A vevőszolgálaton történő ügyintézéskor meg kell adnia az adattáblán szereplő kódokat (az adattábla a mosogatógép ajtajának
belső felén található, a jobb vagy
a bal oldalon). A telefonszámot
keresse a garanciafüzetben vagy a
weboldalán: www.whirlpool.eu
IEC 436
:
MŰSZAKI ADATLAP
A készülék technikai és energiafogyasztási adatait letöltheti a honlapunkról: docs.whirlpool.eu
400011262632B
06/2018 mk - Xerox Fabriano
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising