Whirlpool | FWF71483B CS | Setup and user guide | Whirlpool FWF71483B CS Uživatelská příručka

Whirlpool FWF71483B CS Uživatelská příručka
CS
Stručný návod
DĚKUJEME, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK WHIRLPOOL
Přejete-li si získat plnou podporu, zaregistrujte svůj
výrobek na www.whirlpool.eu/register
Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte Bezpečnostní pokyny.
Před použitím pračky musí být přepravní šrouby bezpodmínečně odstraněny.
Podrobnější pokyny k jejich odstranění najdete v Pokynech k instalaci.
OVLÁDACÍ PANEL
1
2
3
4
5
6
Tlačítko „ZAP./VYP.“
Volič programů
Tlačítko „Spustit/Pozastavit“
Tlačítko „Odstřeďování“
Tlačítko „Odložený start“
Tlačítko „FreshCare+“
/
„Zámek tlačítek“
7 Tlačítko „Teplota“
UKAZATELE DISPLEJE
Dvířka zablokovaná
Funkce FreshCare+ aktivována
Funkce Odložený start aktivována
7.
6.
4.
5.
Funkce Zámek tlačítek aktivována
Prací cyklus
Ukazuje fázi pracího cyklu
Závada: Zavolejte do servisu
Informace naleznete v části „Jak odstranit
poruchu“
Závada: Ucpaný vodní filtr
Voda nemůže odtékat; může být ucpaný
vodní filtr
Závada: Chybí voda
Není voda, popřípadě jí nepřitéká
dostatečné množství.
V případě jakýchkoliv závad viz část „JAK
ODSTRANIT PORUCHU“
40°
60°
1.
2.
3.
TABULKA PROGRAMŮ
Spotřeba energie
kWh
Celkové množství
vody v l
Doporučený
prací prostředek
Zbytková vlhkost
%*
Max. naplnění 7 kg
Spotřeba energie ve vypnutém stavu je 0.5 W / v zapnutém stavu 8.0 W
Mix
40°C
- 40°C
1000
3.5
**
—


—

—
—
—
Bílé prádlo
60°C
- 90°C
1400
7.0
**
 (90°)




—
—
—
Bavlna
40°C
- 60°C
1400
7.0
230
—




53
0,97
75
- 60°C
1400
7.0
175
—




53
0.96
52,5
- 40°C
1400
7.0
230
—




53
0,97
75
Max.
rychlost Max.
odstřeďo- náplň
vání
(kg)
(ot/min)
Teploty
Program
Bavlna
Přednastavené
hodnoty
60°C
Rozpětí
Doba
trvání
(min.)
Prací prostředky a přísady
Předpírka Hlavní
praní
Změkčovač
Prášek
Tekutý
prací
prostředek
Sport
40°C
- 40°C
600
3.5
**
—


—

—
—
—
Přikrývky
30°C
- 30°C
1000
2.0
**
—


—

—
—
—
- 40°C
800
3.5
**
—


—

—
—
—
Džíny
40°C
Odstřeďování &
Vypouštění
—
—
1400
7.0
**
—
—
—
—
—
—
—
—
Máchání & Odstřeď.
—
—
1400
7.0
**
—
—

—
—
—
—
—


—

—
—
—

—
—
—
Rychlé 30'
30°C
- 30°C
800
3.0
**
—
Barevné 15°
15°C
15°C
1000
3.5
**
—


—
Vlna
40°C
- 40°C
800
1.5
**
—


—

—
—
—
Jemné prádlo
30°C
- 30°C
—
1.0
**
—


—

—
—
—
Syntetika
40°C
- 60°C
1200
4.0
195
—




33
0,75
72
 Dávkování vyžadováno  Dávkování není nutné
Bavlna
Prací cykly pro účely testování odpovídají nařízením 1061/2010
Jsou to referenční programy pro energetický štítek. U tohoto pracího cyklu nastavte
teplotu 40 °C nebo 60 °C. Jedná se o nejúčinnější programy, pokud jde o spotřebu energie
a vody při praní běžně ušpiněného bavlněného prádla. Aktuální teplota vody nemusí zcela
odpovídat teplotě, která je udávána.
Pro všechny zkušební ústavy
Dlouhý prací cyklus pro bavlněné prádlo: nastavte prací program Bavlna a teplotu 40 °C.
Dlouhý program pro syntetiku: nastavte prací program „Syntetika“ a teplotu 40 °C.
Tyto údaje se mohou ve vaší domácnosti lišit vzhledem k proměnlivým podmínkám,
pokud jde o teplotu přívodní vody, její tlak apod. Údaje o přibližné délce programu se
vztahují k základnímu nastavení programů bez voleb.
* Po ukončení programu a odstřeďování na maximální navolitelné otáčky, v základním
nastavení programu.
** D
élka programu je zobrazena na displeji.
Pračka přizpůsobuje spotřebu vody, energie a délku trvání programu objemu naplnění.
6th Sense – pomocí snímací technologie se množství vody, spotřeba energie a délka programu
přizpůsobují stavu naplnění pračky.
POPIS PRODUKTU
DÁVKOVAČ PRACÍHO PROSTŘEDKU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Horní plocha
Dávkovač pracího prostředku
Ovládací panel
Držadlo dvířek
Dvířka
Vodní filtr – za podstavcem
Sokl (odnímatelný)
Seřiditelné nožičky (4)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Přihrádka pro hlavní praní

Prací prostředek pro hlavní praní, odstraňovač
skvrn nebo aviváž. Pro správné dávkování
A
B
tekutého pracího prostředku se doporučuje
používat odnímatelnou plastovou přihrádku A
(součást výbavy). Pokud používáte prášek,
umístěte přihrádku do drážky B.
Přihrádka pro předpírku
Prací prostředek pro předpírku.
Přihrádka pro aviváž
Aviváž. Tekutý škrob.
Nalijte aviváž nebo škrobový roztok jen po značku označující
maximum.
Tlačítko pro uvolnění 
Stiskněte pro uvolnění zásobníku za účelem čištění.
PROGRAMY
PRVNÍ POUŽITÍ
Při výběru vhodného programu pro daný typ prádla vždy
dodržujte pokyny uvedené na etiketách oblečení. Hodnota
uvedená v symbolu vaničky je maximální možná teplota pro
praní daného kusu oděvu.
Mix
Pro praní lehce až běžně zašpiněných odolných oděvů z bavlny, lnu,
syntetických a směsových vláken.
Bílé prádlo
Pro praní běžně až velmi zašpiněných ručníků, spodního prádla, ubrusů,
povlečení atd. z odolné bavlny a lnu. Pouze v případě, kdy je teplota
nastavená na 90 °C, je součástí pracího cyklu předpírka před hlavní fází
praní. V takovém případě doporučujeme přidat prací prostředek jak do
oddílu předpírky, tak hlavního praní.
Bavlna
Normálně až silně zašpiněné hrubší prádlo vyrobené z bavlny.
Bavlna
Pro praní běžně zašpiněných oděvů z bavlny. Pokud jde o spotřebu
vody a energie, toto je nejvýhodnější standardní program pro praní
bavlněného prádla při teplotách 40 °C a 60 °C.
Sport
Pro praní lehce ušpiněného sportovního oblečení (tepláky, kraťasy apod.).
Pro dosažení těch nejlepších výsledků doporučujeme nepřekračovat limit
maximálního naplnění uvedený v „TABULCE PROGRAMŮ“. Doporučujeme
používat tekutý prací prostředek a přidat množství odpovídající
polovičnímu naplnění.
Přikrývky
Určeno pro praní prádla s výplní, jako jsou například jednoduché
či dvojité prošívané přikrývky, polštáře a bundy. Prádlo s výplní
doporučujeme vkládat do bubnu s lemy složenými dovnitř
a nepřekračovat ¾ objemu bubnu. Pro optimální výsledky praní
doporučujeme používat tekutý prací prostředek.
Džíny
Před praním převraťte oděvy naruby a použijte tekutý prací prostředek.
Odstřeďování & Vypouštění
Vyždímá prádlo a poté vypustí vodu. Pro oděvy z odolných materiálů.
Pokud cyklus odstřeďování vyřadíte, pračka pouze vypustí vodu
Máchání & Odstřeď.
Máchá a poté ždímá. Pro oděvy z odolných materiálů.
Rychlé 30‘
Pro rychlé praní lehce zašpiněných oděvů. Tento cyklus trvá pouze
30 minut a šetří tak čas i energii.
Barevné 15°
Tento cyklus chrání barvy tak, že pro praní využívá studenou vodu
(15 °C), na jejíž ohřívání spotřebuje méně energie, a současně poskytuje
stále dobré výsledky. Vhodné pro lehce ušpiněné oděvy beze skvrn.
Výsledky praní, které tento cyklus nabízí při teplotě pouhých 15 °C, jsou
srovnatelné s praním prádla ze směsových materiálů při 40 °C.
Vlna
Veškeré oděvy z vlny lze prát na program „Vlna“, a to i takové, na jejichž
štítku se uvádí „pouze ruční praní“. Pro dosažení co nejlepších výsledků
používejte speciální prací prostředky a nepřekračujte maximální
uvedenou hmotnost prádla.
Jemné prádlo
Pro praní zvláště jemných oděvů. Před praním převraťte oděvy naruby.
Syntetika
Pro praní špinavého prádla ze syntetických vláken (jako například
polyester, polyakryl, viskóza) nebo směsí bavlny a syntetiky.
Pro odstranění veškerých zbytků po výrobě zvolte program „Bavlna“
a teplotu 60 °C. Přidejte malé množství pracího prášku (maximálně
1/3 množství doporučovaného výrobcem pro lehce zašpiněné prádlo)
do přihrádky pro hlavní praní dávkovače pracího prostředku. Program
spusťte bez prádla.
BĚŽNÉ POUŽÍVÁNÍ
Prádlo připravte podle doporučení v části „RADY A TIPY“. Vložte prádlo
do pračky, zavřete dvířka, otevřete vodovodní kohoutek a pro zapnutí
pračky stiskněte tlačítko „ZAP./VYP.“ ; tlačítko „Spustit/Pozastavit“
bude blikat. Otočte voličem programů na požadovaný program
a zvolte možnost, kterou potřebujete. Teplotu a rychlost odstřeďování lze
změnit stiskem tlačítka „Teplota“
nebo tlačítka „Odstřeďování“
.
Nyní vytáhněte zásobník pracího prostředku a přidejte prací prostředek
(a přísady/aviváž). Dodržujte dávky doporučené na obalu pracích
prostředků. Poté zásobník na prací prostředek zavřete a stiskněte tlačítko
„Spustit/Pozastavit“
. Tlačítko „Spustit/Pozastavit“
se rozsvítí
a dvířka uzamknou.
40°
60°
PŘERUŠENÍ BĚŽÍCÍHO PROGRAMU
Stiskem tlačítka „Spustit/pozastavit“
pozastavíte spuštěný prací
program; kontrolka zhasne a na displeji bliká zbývající čas. Pro spuštění
pracího programu od chvíle, kdy došlo k jeho přerušení, stiskněte toto
tlačítko ještě jednou.
JE-LI TO POŽADOVÁNO, OTEVŘETE DVÍŘKA
Po spuštění programu se rozsvítí kontrolka „Uzamknutá dvířka“ , čímž
je signalizováno, že dvířka nelze otevřít. Po celou dobu trvání pracího
programu zůstávají dvířka uzamknutá. Pro otevření dvířek v průběhu
trvání programu stiskněte tlačítko „Spustit/pozastavit“
, čímž se
daný program přeruší. Za předpokladu, že hladina vody a/nebo teplota
nejsou příliš vysoké, kontrolka „Uzamknutá dvířka“ zhasne a dvířka
je možné otevřít. Například za účelem přidání/odebrání prádla. Pro
pokračování v programu znovu stiskněte tlačítko „Spustit/pozastavit“ .
UKONČENÍ PROGRAMU
Kontrolka „Uzamknutá dvířka“ zhasne a na displeji se objeví „Konec“.
Pro vypnutí pračky po skončení programu stiskněte tlačítko „ZAP./VYP.“
; kontrolky zhasnou. Pokud tlačítko „ZAP./VYP.“ nestisknete, pračka se po
přibližně půlhodině vypne automaticky. Uzavřete vodovodní kohoutek,
otevřete dvířka a vyprázdněte obsah pračky. Dvířka nechejte pootevřená,
aby mohl vyschnout buben.
MOŽNOSTI
! Pokud není vybraná možnost s nastavením programu kompatibilní,
nekompatibilita bude signalizována pomocí bzučáku (3 pípnutí) a začne
blikat odpovídající kontrolka.
! Pokud není vybraná možnost kompatibilní s jinou předtím nastavenou
volbou, aktivní zůstane pouze nejnovější výběr.
Odložený start
Pro nastavení odložení začátku zvoleného programu stiskněte toto
tlačítko a nastavte požadovanou dobu odložení. Po aktivování této
funkce se na displeji rozsvítí symbol
. Pro zrušení odloženého startu
stiskněte toto tlačítko znovu, dokud na displeji nebude svítit „0“.
FreshCare+
Tato volba zvyšuje účinnost praní tvorbou páry, která brání šíření
nepříjemných pachů uvnitř pračky. Po skončení parní fáze se začne buben
pračky zlehka převalovat na nízké otáčky. Volba „FreshCare+“ se spustí po
skončení cyklu a trvá maximálně 6 hodin. Lze ji kdykoli přerušit stiskem
kteréhokoli tlačítka na ovládacím panelu či otočením knoflíku. Vyčkejte
přibližně 5 minut, po jejichž uplynutí lze dvířka otevřít.
Teplota
Každý program má přednastavenou teplotu. Přejete-li si tuto teplotu
změnit, stiskněte tlačítko „Teplota“
. Údaj se zobrazí na displeji.
Odstřeďování
Každý program má přednastavenou rychlost odstřeďování. Přejete-li si
tuto rychlost odstřeďování změnit, stiskněte tlačítko „Odstřeďování“ .
Údaj se zobrazí na displeji.
Režim Demo
Tento spotřebič je vybaven funkcí „Režim Demo“. Více informací naleznete
v UŽIVATELSKÉM MANUÁLU / části „Režim Demo“
40°
60°
CS
Stručný návod
ZÁMEK TLAČÍTEK
K uzamknutí ovládacího panelu stiskněte a na přibližně 3 sekundy
podržte tlačítko „Zámek tlačítek“
. Pokud na displeji svítí symbol klíče
, ovládací panel je uzamknut (s výjimkou tlačítka „ZAP./VYP.“ ). Tím
se zamezí nechtěnému provedení změn v nastavení programů, zvláště
pokud se v blízkosti pračky pohybují děti. K odemknutí ovládacího panelu
opět stiskněte a na přibližně 3 sekundy podržte tlačítko „Zámek tlačítek“
.
BĚLENÍ
Pokud si přejete prádlo bělit, naplňte pračku a nastavte program
„Máchání & Odstřeď.“.
Spusťte pračku a vyčkejte, než dokončí první cyklus plnění vodou
(zhruba 2 minuty). Stiskem tlačítka „SPUSTIT/POZASTAVIT“
uveďte
pračku do režimu pozastavení, otevřete zásobník na prací prostředek
a nalejte bělidlo (držte se doporučeného dávkování uvedeného na
obalu) do oddílu pro hlavní praní, tj. do místa, kde byla původně
instalovaná přihrádka. Obnovte prací cyklus stisknutím tlačítka „SPUSTIT/
POZASTAVIT“
.
V případě potřeby je možné do příslušného oddílu zásobníku na prací
prostředek přidat aviváž.
RADY A TIPY
Prádlo roztřiďte podle
Druhu látky / symbolu údržby na visačce (bavlna, smíšená vlákna,
syntetické materiály, vlna, ruční praní); Barvy (oddělte barevné a bílé kusy
prádla, nové barevné prádlo perte zvlášť). Jemnosti prádla (perte malé
kousky – např. nylonové punčochy – a prádlo s háčky – jako podprsenky –
v látkovém sáčku nebo povlaku na polštář se zipem).
Vyprázdněte všechny kapsy
Předměty, jako mince nebo zapalovače, mohou poškodit prádlo i buben.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Před prováděním jakéhokoli čištění a údržby pračku vypněte a odpojte
z elektrické sítě. K čištění pračky nepoužívejte hořlavé kapaliny.
Čištění pračky zvenčí
K čištění vnější strany pračky používejte měkkou vlhkou látku. K čištění
ovládacího panelu nepoužívejte čističe na sklo nebo univerzální čističe,
ani tekuté čisticí prášky apod. – tyto přípravky by mohly poškodit nápisy.
Kontrola hadice pro přívod vody
Pravidelně kontrolujte, zda přívodní hadice nepuchří nebo nepraská.
Je-li poškozená, vyměňte ji za novou, kterou získáte v našem servisním
středisku nebo u specializovaného prodejce. Podle typu hadice: Má-li
přívodní hadice průhledný potah, kontrolujte pravidelně, zda barva na
některých místech netmavne. Pokud ano, může to znamenat, že z hadice
uniká voda a je třeba ji vyměnit
Čištění sítkových filtrů v hadici pro přívod vody
Uzavřete vodovodní kohoutek a povolte přívodní hadici na kohoutku.
Vyčistěte vnitřní sítkový filtr a našroubujte hadici pro přívod vody zpět na
vodovodní kohoutek. Nyní odšroubujte přívodní hadici na zadní straně
pračky. Pomocí univerzálních kleští vytáhněte sítkový filtr ze spojů pračky
a vyčistěte jej. Nasaďte sítkový filtr zpět a znovu našroubujte i přívodní
hadici. Otočte vodovodním kohoutkem a ujistěte se, že spoje jsou zcela
nepropustné.
Čištění vodního filtru / vypouštění zbylé vody
Pokud jste použili program pro praní na vysokou teplotu, před
vypuštěním vody vyčkejte, dokud voda nevychladne. Vodní filtr čistěte
pravidelně, předejdete tak situaci, kdy v důsledku jeho ucpání nemůže
voda po praní odtékat. Nemůže-li voda odtékat, displej poukazuje na
možné ucpání filtru.
Pomocí šroubováku odstraňte sokl: jednu stranu soklu zatlačte rukou
směrem dolů, poté zatlačte šroubovákem do mezery mezi soklem
a předním panelem, čímž sokl otevřete. Umístěte pod vodní filtr širokou
nízkou nádobu na odtékající vodu. Opatrně otáčejte filtrem proti směru
hodinových ručiček, dokud nezačne vytékat voda. Nechte vodu odtékat
a nevyndávejte filtr. Když se nádoba naplní, uzavřete filtr otáčením ve
směru hodinových ručiček. Vyprázdněte nádobu. Tento postup opakujte,
dokud nebude pračka prázdná. Pod vodní filtr rozložte dobře savou
bavlněnou látku. Následně otáčením proti směru chodu hodinových
ručiček vodní filtr vyjměte. Vodní filtr vyčistěte: odstraňte usazeniny
z vodního filtru pod tekoucí vodou. Vraťte filtr na své místo a osaďte sokl:
Vložte filtr na své místo pomocí otáčení ve směru hodinových ručiček.
Utáhněte jej co nejvíce; držadlo filtru musí být ve svislé poloze. Chcete-li
ověřit těsnost filtru, nalijte do zásobníku pracího prostředku jeden litr
vody. Následně osaďte sokl.
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Abyste zjistili, zda je pro váš typ pračky následující příslušenství dostupné,
kontaktujte naše poprodejové servisní středisko.
Spojovací sada
S její pomocí můžete na pračku připevnit sušičku, ušetřit tím místo
a usnadnit si vkládání a vytahování prádla z vysoko umístěné sušičky.
PŘEPRAVA A MANIPULACE
Nikdy pračku nezvedejte tak, že ji budete držet za její horní desku.
Vytáhněte kabel hlavního vedení elektrické energie a uzavřete kohoutek
přívodu vody. Zkontrolujte, zda jsou dvířka a zásobník pracího prostředku
úplně zavřené. Odpojte přívodní hadici a sejměte odpadní hadici
z odpadu. Vypusťte ze všech hadic zbývající vodu a upevněte je, aby se
během přepravy nepoškodily. Zašroubujte přepravní šrouby. Postupujte
podle pokynů pro odstranění přepravních šroubů uvedených v NÁVODU
K INSTALACI, a to v opačném pořadí.
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
Z určitých důvodů nemusí pračka někdy správně pracovat. Předtím, než zavoláte do poprodejového servisního střediska, doporučujeme prověřit, zda
není možné problém vyřešit snadno pomocí následujícího seznamu.
Anomálie:
Možné příčiny / řešení:
•
•
•
Zástrčka není zapojená do elektrické zásuvky nebo je zasunutá nedostatečně a nemá správný
kontakt.
Došlo k výpadku proudu.
Dvířka nejsou zcela dovřená.
Prací program se nespustí.
•
•
•
•
Nebylo stisknuto tlačítko „ZAP./VYP.“ .
Nebylo stisknuto tlačítko „Spustit/pozastavit“
Přívod vody není otevřený.
Byla nastavena funkce „Odložený start“ .
Pračka nenapouští vodu (na displeji se
zobrazí zpráva „h2o“). „Pípání“ zní
každých 5 sekund.
•
•
•
•
•
Hadice pro přívod vody není připojená k vodovodnímu kohoutku.
Hadice je ohnutá.
Přívod vody není otevřený.
Hlavní přívod vody byl uzavřen.
Není dostatečný tlak.
•
•
•
•
•
Nebylo stisknuto tlačítko „Spustit/pozastavit“
.
Vypouštěcí hadice nebyla nainstalovaná ve vzdálenosti 65 až 100 cm od země.
Konec vypouštěcí hadice je ponořen ve vodě.
Konektor pro odtok umístěný na stěně nemůže odvětrávat.
Pokud problém přetrvává i po provedení těchto kontrol, uzavřete vodovodní kohoutek,
vypněte pračku a zavolejte do poprodejového servisního střediska. Nachází-li se vaše bytová
jednotka na jednom z nejvyšších poschodí budovy, může se někdy projevit sifonový efekt, což
způsobí, že pračka začne nepřetržitě napouštět a vypouštět vodu. Aby se těmto typům
problémů předešlo, na trhu jsou k dostání speciální ventily proti sifonovému efektu.
Pračka nevypouští vodu nebo
neodstřeďuje.
•
•
•
Program nezahrnuje funkci vypouštění: u určitých programů je třeba ji aktivovat manuálně.
Vypouštěcí hadice je ohnutá.
Vypouštěcí hadice je ucpaná.
Pračka během fáze odstřeďování
nadměrně vibruje.
•
•
•
Při instalaci nebyl řádně odblokován buben.
Pračka nestojí na rovném povrchu.
Pračka je vmáčknutá mezi nábytkem a stěnou.
Z pračky uniká voda.
•
•
•
Hadice pro přívod vody nebyla řádně dotažená.
Zásobník pracího prostředku je zanesený.
Vypouštěcí hadice nebyla řádně dotažená.
•
Pračku vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a před opětovným zapnutím pračky vyčkejte
přibližně 1 minutu.
Pokud problém přetrvává, zavolejte do poprodejového servisního střediska.
Pračka se nezapne.
Pračka neustále napouští a vypouští
vodu.
Pračka je uzamknutá, displej bliká
a zobrazuje se chybový kód (např. F-01,
F-..).
•
•
Tvoří se příliš velké množství pěny.
•
Dvířka jsou uzamčená
s chybovým hlášením či bez něj
a program neběží.
•
•
.
Prací prostředek není vhodný pro automatické pračky (musí na něm být uvedeno „pro
automatické pračky“, „pro ruční praní a praní v automatických pračkách“, popřípadě něco
obdobného).
Byla použita příliš velká dávka.
V případě poruchy napájení zůstanou dvířka zamčená. Program bude automaticky pokračovat,
jakmile bude opět k dispozici napětí v síti.
Pračka je v klidovém režimu. Program bude automaticky pokračovat, jakmile důvod zastavení
pomine.
Bezpečnostní pokyny, návod k použití, štítek výrobku a energetické údaje si můžete stáhnout
pomocí:
•
naší webové stránky docs‌.‌whirlpool‌.‌eu,
•
naskenování QR kódu
•
případně se obraťte na naše poprodejové servisní středisko (viz telefonní číslo v záruční knize). Při
kontaktování našeho poprodejního servisu prosím uveďte kódy na identifikačním štítku produktu.
xxxxxxxxxxxx
xxxx
400011345984
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising