Whirlpool | B TNF 5322 OX | Use and care guide | Whirlpool B TNF 5322 OX Naudotojo gidas

Whirlpool B TNF 5322 OX Naudotojo gidas
Sveikatos ir saugos, naudojimo ir
priežiūros bei įrengimo vadovas
www.whirlpool.eu/register
LIETUVIŲ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2
LT
LIETUVIŲ
SVEIKATOS IR SAUGOS, NAUDOJIMO IR
PRIEŽIŪROS bei ĮRENGIMO VADOVAS
DĖKOJAME, KAD ĮSIGIJOTE WHIRLPOOL GAMINĮ.
Kad galėtumėte tinkamai pasinaudoti pagalba, užregistruokite
savo prietaisą svetainėje www.whirlpool.eu/register
Rodyklė
Sveikatos ir saugos vadovas
SAUGOS INSTRUKCIJOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
APLINKOS APSAUGA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ATITIKTIES DEKLARACIJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Naudojimo ir priežiūros vadovas
GAMINIO APRAŠYMAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
PRIETAISAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
VALDYMO SKYDELIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
DURELĖS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ŠALDYTUVO APŠVIETIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
LENTYNOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
VENTILIATORIUS IR ANTIBAKTERINIS FILTRAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
„NO-FROST“ ŠALDYTUVO SKYRIUS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
„NO-FROST“ ŠALDIKLIO SKYRIUS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
PRIEDAI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
KAIP NAUDOTIS PRIETAISU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
PRIETAISO NAUDOJIMAS PIRMĄ KARTĄ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
ĮRENGIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
KASDIENIS NAUDOJIMAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
FUNKCIJOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
MAISTO LAIKYMO PATARIMAI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
KAIP LAIKYTI MAISTO PRODUKTUS IR GĖRIMUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
REKOMENDACIJOS, KAIP ELGTIS, JEI PRIETAISAS NENAUDOJAMAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
TRIKČIŲ ŠALINIMO VADOVAS IR TECHNINĖS PRIEŽIŪROS CENTRAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
VEIKIMO GARSAI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
TRIKČIŲ ŠALINIMO VADOVAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS CENTRAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Įrengimo vadovas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3
SAUGOS INSTRUKCIJOS
PERSKAITYKITE IR
LAIKYKITĖS
Prieš naudodamiesi prietaisu,
perskaitykite saugos instrukcijas.
Saugokite šias instrukcijas, kad
galėtumėte pasižiūrėti ateityje.
Šiame vadove ir ant prietaiso
pateikti svarbūs saugos
perspėjimai, kuriuos būtina
perskaityti ir visada laikytis.
Gamintojas neprisiima
atsakomybės, jei nėra laikomasi
šių saugos instrukcijų, prietaisas
naudojamas netinkamai arba
neteisingai nustatomi valdymo
įtaisai.
ĮSPĖJIMAI DĖL SAUGOS
Maži vaikai (0–3 metų) ir vyresni
vaikai (3–8 metų) turi būti
saugiu atstumu nuo prietaiso,
nebent visą laiką yra prižiūrimi.
Šį prietaisą gali naudoti vaikai
nuo 8 metų ir vyresni bei
asmenys, turintys psichinį,
jutiminį ar protinį neįgalumą
arba tie, kuriems trūksta patirties
arba žinių, jeigu jie yra prižiūrimi
ir instruktuojami apie saugų
prietaiso naudojimą ir supranta
su tuo susijusius pavojus.
Neleiskite vaikams žaisti su
prietaisu. Neprižiūrimi vaikai
neturėtų valyti ir prižiūrėti
prietaiso.
LEISTINAS NAUDOJIMAS
PERSPĖJIMAS Prietaisas nėra
pritaikytas valdyti naudojant
išorinį laikmatį arba atskirą
nuotolinio valdymo sistemą.
Šis prietaisas skirtas naudoti tik
buityje, bet ne profesionaliam
naudojimui.
Nenaudokite prietaiso lauke.
Nelaikykite sprogiųjų ar degiųjų
medžiagų, pvz., aerozolių, prie
prietaiso ir nenaudokite benzino
ar kitų degiųjų medžiagų šalia
jo: prietaisą atsitiktinai įjungus,
gali kilti gaisras.
Šis prietaisas skirtas naudoti
namų ūkyje ir panašiose
patalpose, pavyzdžiui:
4
– parduotuvių, biurų ir kitų
įstaigų darbuotojų virtuvėse;
– ūkių gyvenamosiose
patalpose, viešbučiuose,
moteliuose ir kitose
gyvenamosiose patalpose;
– nakvynės vietose,
kur patiekiami pusryčiai
(angl. „Bed and Breakfast“);
– maitinimo ir panašiose ne
mažmeninei prekybai skirtose
patalpose.
Šio prietaiso viduje įtaisyta
lemputė naudojama tik
buitiniuose prietaisuose;
ji netinka namų patalpoms
apšviesti (EB reglamentas
244/2009).
Prietaisas skirtas naudoti vietose,
kur temperatūra atitinka šių
diapazonų ribas pagal duomenų
lentelėje nurodytą klimato tipą.
Jei prietaisą ilgą laiką veikia
temperatūra už nurodyto
diapazono ribų, prietaisas gali
pradėti blogai veikti.
Klimato klasė, aplinkos temp. (°C)
SN nuo 10 iki 32
N nuo 16 iki 32
ST nuo 16 iki 38
T nuo 16 iki 43
Šiame prietaise nėra CFC.
Šaltnešio kontūre naudojamo
šaldymo skysčio sudėtyje yra
R600a (HC).
Prietaisai su izobutanu (R600a):
izobutanas yra gamtinės dujos,
nekenkiančios aplinkai, bet yra
degios. Todėl užtikrinkite, kad
šaltnešio kontūro vamzdžiai
nebūtų pažeisti. Ištuštindami
šaltnešio grandinę būkite ypač
atsargūs, jei pažeisti vamzdžiai.
ĮSPĖJIMAS Nepažeiskite
prietaiso šaltnešio kontūro
vamzdžių.
ĮSPĖJIMAS Neuždenkite
prietaiso viduje arba
konstrukcijoje esančių vėdinimo
angų.
ĮSPĖJIMAS Naudokite tik
gamintojo rekomenduojamas
mechanines, elektrines ar
chemines priemones
atitirpinimui paspartinti.
ĮSPĖJIMAS Prietaiso skyriuose
nenaudokite ir nedėkite
elektrinių prietaisų, nebent juos
rekomenduotų gamintojas.
ĮSPĖJIMAS Ledų ir (arba)
vandens automatai, tiesiogiai
nesujungti su vandens tiekimu,
turėtų būti pripildyti tik geriamo
vandens.
ĮSPĖJIMAS Ledų ir (arba)
vandens automatai turi būti
prijungti prie vandens linijos,
per kurią tiekiamas tik
geriamasis vanduo, o vandens
slėgis yra nuo 0,17 iki 0,81 MPa
(1,7 ir 8,1 bar).
Nenurykite ledų pakuočių
(yra kai kuriuose modeliuose)
turinio (nenuodingas).
Nevalgykite ledų kubelių ar kitų
ledų formų iškart išėmę jas iš
šaldymo kameros, nes jie gali
sukelti šalčio nudegimus.
Filtras, esantis po ventiliatoriaus
gaubtu, veikiant šaldytuvui
visuomet turi būti vietoje.
Šaldymo kameroje nelaikykite
stiklinių talpų su skysčiais, nes
jos gali skilti.
Neužstatykite ventiliatoriaus
(jei yra) maisto produktais.
Įdėję maistą patikrinkite,
ar tinkamai uždarėte skyriaus
duris, ypač šaldymo kameros.
Pažeisti tarpikliai turėtų būti
pakeisti kiek įmanoma greičiau.
Šaldytuvą naudokite tik šviežiam
maistui laikyti, o šaldymo
kamera skirta tik šaldytam
maistui laikyti, šviežiam maistui
šaldyti ir ledo kubeliams daryti.
Nedėkite nesuvynioto maisto
tiesiai ant vidinių šaldytuvo ar
šaldymo kameros paviršių.
Prietaisai gali turėti specialius
skyrius (šviežio maisto skyrių,
nulio laipsnių dėžę...).
Jeigu kitaip nenurodyta
specialiame prietaiso
lankstinuke, juos galima
pašalinti, išlaikant tas pačias
funkcijas.
C pentanas naudojamas kaip
porodaris izoliacinėse putose;
tai yra degios dujos.
LT
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮRENGIMAS
Niekada nenaudokite valymo
garais įrangos.
Prietaisą perkelti ir įrengti turi
Valant ar atliekant techninę
du ar daugiau žmonių.
priežiūrą būtina mūvėti
Mūvėkite apsaugines pirštines,
apsaugines pirštines.
kai išpakuojate ir montuojate
Prieš vykdant bet kokius
prietaisą.
techninės priežiūros darbus,
Įrengimo ir remonto darbus turi ĮSPĖJIMAI DĖL ELEKTROS
prietaisą būtina išjungti iš
atlikti kvalifikuotas technikas;
Tam, kad įrengimas atitiktų
jis privalo vadovautis gamintojo galiojančius saugos reikalavimus, elektros tinklo.
Plastikinių dalių, vidinių ir
instrukcijomis ir vietinėmis
būtina naudoti visų polių
durelių tarpiklių valymui
saugos taisyklėmis. Prietaisą
atjungimo jungiklį, kuriame
remontuoti ar jo dalis keisti
tarpas tarp kontaktų negali būti nenaudokite abrazyvių ar grubių
valymo priemonių, pvz., langų
galima tik tuo atveju, jei tai
mažesnis nei 3 mm, o prietaisas
valiklių, šveičiamųjų valymo
nurodyta naudotojo vadove.
turi būti įžemintas.
priemonių, degių skysčių,
Vaikams neleidžiama atlikti
Jei maitinimo laidas pažeistas,
valymo vaško, koncentruotų
montavimo darbų. Neprileiskite pakeiskite jį identišku nauju
valiklių, baliklių ir valiklių, kurių
vaikų prie prietaiso, kol vyksta
laidu. Maitinimo laidą pakeisti
montavimo darbai. Prietaiso
turi tik kvalifikuotas specialistas, sudėtyje yra naftos.
Nenaudokite popierinių
montavimo metu ir baigus,
vadovaudamasis gamintojo
rankšluosčių, šveistukų ar kitų
pakuotės medžiagas (plastikinius instrukcijomis ir galiojančiais
šiurkščių valymo priemonių.
maišelius, polistireną ir kt.)
saugos nurodymais. Kreipkitės į
laikykite vaikams
įgaliotą techninės priežiūros
nepasiekiamoje vietoje.
centrą.
Perkeldami prietaisą būkite
Jei prietaiso maitinimo laido
atsargūs, kad nepažeistumėte
kištukas nesutampa su jūsų
grindų (pvz., parketo). Įrengtas
namuose įrengtu kištukiniu
prietaisas turi stovėti lygiai ant
lizdu, kreipkitės į kvalifikuotą
grindų, kurios turi būti
techniką.
pakankamai tvirtos, kad išlaikytų Maitinimo laidas turi būti
prietaiso svorį. Įrengimo vieta
pakankamai ilgas, kad įstačius į
turi būti pakankamai erdvi ir tikti korpusą, jo ilgio pakaktų norint
prietaiso paskirčiai.
įjungti į elektros lizdą.
Išpakavę prietaisą, patikrinkite,
Netempkite prietaiso maitinimo
ar jis nebuvo pažeistas
laido.
transportuojant. Jei kyla
Nenaudokite ilginamųjų laidų,
problemų, kreipkitės į prekybos tinklo lizdo skirstytuvų ir
atstovą arba artimiausią
adapterių.
techninės priežiūros centrą.
Prietaiso nenaudokite: jei
Prieš vykdant bet kokius
pažeistas elektros laidas arba
įrengimo darbus, prietaisą
kištukas, jei prietaisas veikia
būtina išjungti iš elektros tinklo. netinkamai arba jei jis buvo
Pasirūpinkite, kad įrengiant
pažeistas arba numestas.
prietaisas nepažeistų
Laidą laikykite atokiai nuo
maitinimo kabelio.
karštų paviršių.
Siekiant užtikrinti tinkamą
Prietaisą įrengus, jo elektros
vėdinimą, prietaiso šonuose ir
komponentai turi būti
viršuje reikia palikti tarpą.
nepasiekiami naudotojui.
Siekiant apriboti prieigą prie
Prietaiso nelieskite jokia drėgna
karštų paviršių, atstumas nuo
kūno dalimi, jo nenaudokite
galinės prietaiso sienelės iki
būdami basi.
sienos turi būti bent 50 mm.
Jei šis atstumas bus mažesnis,
padidės prietaiso energijos
sąnaudos.
Prietaisą įjungti galima tik
baigus įrengimo darbus.
Prieš įjungdami prietaisą,
palaukite dvi valandas – taip
užtikrinsite, kad šaltnešio
grandinė bus optimalios būklės.
Užtikrinkite, kad prietaisas
nestovėtų šalia šilumos šaltinio.
5
APLINKOS APSAUGA
PAKAVIMO MEDŽIAGŲ
IŠMETIMAS
Pakavimo medžiagos yra 100 %
perdirbamos ir pažymėtos perdirbimo
simboliu . Todėl įvairias pakuotės
medžiagas reikia išmesti labai
atsakingai ir griežtai laikantis vietos
institucijų reglamentų, reguliuojančių
atliekų išmetimą.
KAIP IŠMESTI BUITIES
PRIETAISUS
Išmesdami prietaisą pasirūpinkite, kad
jis būtų nebenaudojamas – nupjaukite
maitinimo laidą ir išimkite dureles bei
lentynas (jei yra), kad vaikai negalėtų
lengvai patekti į vidų ir užstrigti ten.
Šis prietaisas pagamintas naudojant
perdirbamas arba pakartotinai
naudojamas medžiagas. Prietaisą
išmeskite paisydami vietos atliekų
išmetimo reglamentų.
Dėl išsamesnės informacijos apie
buities elektros prietaisų apdorojimą,
utilizavimą ir perdirbimą, kreipkitės į
kompetentingą vietos instituciją,
buities atliekų surinkimo tarnybą arba
parduotuvę, kurioje pirkote prietaisą.
Šis prietaisas paženklintas pagal
Europos direktyvos 2012/19/EB dėl
elektros ir elektronikos įrangos atliekų
(EEĮA) reikalavimus.
Tinkamai utilizuodami šį gaminį
padėsite išvengti neigiamo poveikio
aplinkai ir žmonių sveikatai, kurį gali
sukelti netinkamas šio gaminio atliekų
tvarkymas.
Ant prietaiso arba pridedamų
dokumentų esantis simbolis
nurodo, kad su šiuo prietaisu
negalima elgtis kaip su buitinėmis
šiukšlėmis. Jį reikia atiduoti į
atitinkamą surinkimo skyrių, kad
elektros ir elektronikos įranga būtų
perdirbta.
ENERGIJOS TAUPYMO
PATARIMAI
Prietaisą įrenkite sausoje, gerai
vėdinamoje patalpoje toli nuo bet
kokio šilumos šaltinio (pvz.,
radiatoriaus, viryklės ir t. t.), taip pat
tokioje vietoje, kur nepatenka
tiesioginiai saulės spinduliai. Jei reikia,
naudokite izoliacinę plokštę.
Kad būtų garantuota pakankama
ventiliacija, vadovaukitės įrengimo
instrukcijomis. Nepakankama
ventiliacija prietaiso galinėje dalyje
padidina energijos suvartojimą ir
sumažina šaldymo efektyvumą.
Dažnas durelių atidarymas gali
padidinti energijos sąnaudas.
ATITIKTIES DEKLARACIJA
Šis prietaisas sukurtas, pagamintas ir
platinamas pagal Europos Sąjungos
direktyvų reikalavimus:
LVD 2014/35/ES, EMC 2014/30/ES ir
RoHS 2011/65/ES.
6
Šis prietaisas sukurtas, pagamintas ir
platinamas pagal ekologinio
projektavimo ir energijos suvartojimo
ženklinimo EB direktyvų reikalavimus:
2009/125/EB ir 2010/30/ EB.
Vidinei prietaiso temperatūrai ir
energijos sąnaudoms įtakos gali turėti
aplinkos temperatūra, dažnas durelių
atidarinėjimas ir prietaiso vieta.
Nustatinėdami temperatūrą
turėtumėte atsižvelgti į šiuos
veiksnius.
Kuo rečiau atidarinėkite duris.
Atitirpindami užšalusį maistą, laikykite
jį šaldytuve. Žema šaldytų produktų
temperatūra atšaldo šaldytuve esantį
maistą.
Prieš dėdami į šaldytuvą šiltus gėrimus
ar maistą, leiskite jiems atvėsti.
Šaldytuvo lentynėlių išdėstymas
neturi jokios įtakos efektyviam
energijos suvartojimui. Maistas ant
lentynėlių turėtų būti dedamas taip,
kad būtų užtikrinta tinkama oro
cirkuliacija (maistas neturėtų liestis,
tarp maisto produktų ir galinės sienos
turi būti išlaikytas atstumas).
Galite padidinti šaldyto maisto
laikymo erdvę išėmę krepšius ir,
jei yra, „Stop Frost“ lentyną,
išlaikydami tokį pat energijos
suvartojimą.
Aukštos energijos klasės prietaisai
turi didelio efektyvumo variklius,
kurie veikia ilgiau, bet suvartoja
mažiau elektros energijos.
Nesijaudinkite, jei variklis toliau veikia
ilgesnį laiką.
LT
Naudojimo ir priežiūros vadovas
GAMINIO
APRAŠYMAS
PRIETAISAS
4
5
6
7
1
2
8
1. Vaisių ir daržovių skyrius *
2. Produktų tausojimo zona 0 °C /
saugusis atitirpinimas *
3. Šaldymo ir laikymo skyrius
4. Pieno produktų lentyna *
5. Išimamos lentynos *
6. Temperatūros indikatorius *
7. Butelių lentynėlė *
8. Butelių lentyna *
9. Kojelė
3
* Skiriasi skaičius ir (arba) padėtis, yra tik
tam tikruose modeliuose.
9
7
VALDYMO SKYDELIS
1. Įjungimo / budėjimo režimo indikatorius
ir mygtukas
2. Elektros pertrūkio, ilgo maitinimo išjungimo
signalo indikatorius (žr. pavojaus signalų
lentelę toliau)
3. Šaldytuvo temperatūros / greitojo atvėsinimo
mygtukas
4. Šaldytuvo temperatūros šviesos diodai
5. Signalo išjungimo mygtukas (žr. pavojaus signalų
lentelę toliau)
6. „6th Sense“ indikatorius
7. Mygtukų užrakto indikatorius
8. Šaldiklio temperatūros šviesos diodai
9. Šaldiklio temperatūros / greitojo užšaldymo
mygtukas
8
4
5
6
3
2
1
7
8
9
LT
DURELĖS
DURELIŲ ATIDARYMO KRYPTIES
KEITIMO GALIMYBĖ
Pastaba. Galima pakeisti durelių atidarymo kryptį. Jei šią
procedūrą atlieka techninės priežiūros centre, garantija
netaikoma.
Durelių atidarymo kryptį rekomenduojama keisti dviese.
Vadovaukitės nurodymais įrengimo vadove.
ŠALDYTUVO APŠVIETIMAS
Apšvietimo sistemai šaldytuvo viduje naudojamos
LED lemputės, kuriomis užtikrinamas geresnis
apšvietimas bei labai mažos energijos sąnaudos.
Jei LED apšvietimo sistema neveikia, kreipkitės į
techninės priežiūros tarnybą, kad ją suremontuotų.
Svarbu. Šaldytuvo skyriaus apšvietimas įjungiamas,
kai atidaromos šaldytuvo durelės. Jei dureles atviras
paliksite ilgiau nei 10 min., apšvietimas automatiškai
išsijungs.
LENTYNOS
Visas lentynas, durelių lentynas ir stalčius galima išimti.
VENTILIATORIUS IR ANTIBAKTERINIS FILTRAS
Ventiliatorius padeda geriau paskirstyti temperatūrą
gaminio viduje, kad jame laikomi maisto produktai
ilgiau išliktų švieži.
Pastaba. Neužstatykite oro įsiurbimo angos maisto
produktais.
Jei prietaise įrengtas ventiliatorius,
jame galima įstatyti ir antibakterinį
filtrą.
Išimkite jį iš dėžutės daržovių
stalčiuje ir įstatykite į ventiliatoriaus
dangtelį, kaip parodyta
paveikslėlyje.
Keitimo nurodymai pateikiami filtro
dėžutėje.
„NO-FROST“ ŠALDYTUVO
SKYRIUS
Šaldytuvo skyriaus atitirpinimas atliekamas visiškai
automatiškai.
Atitirpęs vanduo automatiškai patenka į išleidimo
angą už daugiakrypčio šalto oro srauto zonos ir teka į
talpyklą, iš kurios išgaruoja.
9
„NO-FROST“ ŠALDIKLIO
SKYRIUS
„No Frost“ šaldikliuose šaltas oras cirkuliuoja aplink
šaldymo skyrius, todėl nesusiformuoja ledas ir
nereikia skyriaus atitirpinti.
Šaldomi produktai neprišąla prie sienelių, etiketės
išlieka įskaitomos, o šaldymo skyrius išlieka tvarkingas
ir švarus.
PRIEDAI
LEDUKŲ PADĖKLAS
10
BUTELIŲ LENTYNĖLĖ
LT
PRIEDAI
TEMPERATŪROS INDIKATORIAUS LEMPUTĖ*
Nurodo šalčiausią šaldytuvo zoną.
1. Patikrinkite, ar indikatoriaus lemputėje aiškiai
matomas žodis OK (žr. toliau pateikiamą
paveikslėlį).
2. Jei žodis OK nerodomas, vadinasi, temperatūra
yra per aukšta: nustatykite žemesnę temperatūrą
ir palaukite apie 10 val., kol nusistovės tinkama
temperatūra.
3. Indikatoriaus lemputę patikrinkite dar kartą:
prireikus dar kartą sureguliuokite vadovaudamiesi
pirmojo nustatymo veiksmais. Jei įdėjote
didelį maisto produktų kiekį arba jei šaldytuvo
durys buvo dažnai atidarinėjamos, įprasta, kad
indikatorius nerodo OK. Palaukite bent 10 val.,
tik tada reguliuokite ŠALDYTUVO TEMPERATŪROS
rankenėlę pasirinkdami didesnį nustatymą.
PRODUKTŲ TAUSOJIMO ZONA 0 °C /
SAUGUSIS ATITIRPINIMAS*:
Šis skyrius yra skirtas greitai gendantiems maisto
produktams. pvz., šviežiai mėsai ar žuviai. Žema šio
skyriaus temperatūra sudaro sąlygas laikyti maistą
iki vienos savaitės (bandymai atlikti su mėsos
produktais), išsaugant maistines medžiagas,
gerą išvaizdą ir skonį.
Taip pat šis skyrius puikiai tinka sveikiems maisto
produktams atšildyti, nes žemoje atšildymo
temperatūroje negali daugintis mikroorganizmai,
todėl išsaugomas maisto skonis ir organoleptinės
savybės.
Jis nėra tinkamas vaisiams, daržovėms ir žalioms
salotoms. Tačiau jis gali būti naudojamas šviežiai
paruoštiems makaronams su įdaru ir net orkaitėje
keptam maistui ar likučiams.
LENTYNOS *
Specialūs kreipikliai leidžia lentynas išimti ir reguliuoti
aukštį, todėl galite lengvai įdėti didelius indus ir
maisto produktus.
VAISIŲ IR DARŽOVIŲ SKYRIUS *
Salotų stalčius šaldytuvo skyriuje yra skirtas specialiai
vaisiams ir daržovėms išlaikyti šviežiems. Jei maisto
produktus norite laikyti mažesnio drėgnumo
sąlygomis (pvz., vaisius), drėgnumo reguliatorių
atidarykite (B padėtis), o jei juos norite laikyti
drėgniau (pvz., daržoves), reguliatorių uždarykite
(A padėtis).
A
B
A
B
11
KAIP NAUDOTIS
PRIETAISU
NAUDOJIMAS PIRMĄ KARTĄ
KAIP PRIETAISĄ PARENGTI NAUDOJIMUI
Prijungus prietaisą prie maitinimo šaltinio jis pradeda
veikti savaime.
Paleidę prietaisą ir, prieš dėdami maisto produktus,
palaukite bent 4–6 val.
TEMPERATŪROS NUSTATYMAS
Gamykloje paprastai nustatoma vidutinė
rekomenduojama prietaiso temperatūra.
Išsamesnė informacija apie temperatūros nustatymą
pateikiama kasdienio naudojimo informacijos vadove.
Kai prietaisą prijungiate prie maitinimo šaltinio,
pradeda šviesti ekranas, kuriame maždaug 1 sek.
pasirodo visos piktogramos. Užsidega numatytosios
(gamyklinės) šaldytuvo skyriaus nustatymų vertės.
Pastaba. Rodomi nustatymai atitinka vidutinę temperatūrą
visame šaldytuve.
ĮRENGIMAS
VIENO PRIETAISO ĮRENGIMAS
Siekiant užtikrinti tinkamą vėdinimą, prietaiso
šonuose ir viršuje reikia palikti tarpą.
Atstumas nuo galinės prietaiso sienelės iki sienos
turi būti bent 50 mm.
Jei šis atstumas bus mažesnis, padidės prietaiso
energijos sąnaudos.
50mm
50mm
12
TARPIKLIŲ ĮSTATYMAS
Tarpiklius įstatykite viršutinėje ir apatinėje
kondensatoriaus dalyje (pagal brėžinį) prietaiso gale.
LT
KASDIENIS NAUDOJIMAS
KAIP PADIDINTI ŠALDIKLIO SKYRIAUS TALPĄ
•
•
•
•
•
Maisto produktais neuždenkite oro angų (galinėje
sienelėje ir gaminio vidinės dalies apačioje).
Visas lentynas ir stalčius galima išimti.
•
•
Išimkite stalčius, jei reikia įdėti didelius produktus ar
jų pakuotes.
Maisto produktus dėkite tiesiai į šaldiklio skyriaus
lentynas.
Išimkite papildomus įdedamus priedus.
Vidinę prietaiso temperatūrą gali veikti aplinkos
temperatūra, dažnas durelių atidarinėjimas, o taip
pat ir prietaiso vieta. Nustatinėdami temperatūrą
turėtumėte atsižvelgti į šiuos veiksnius.
Jei kitaip nenurodoma, prietaiso priedų
indaplovėje neplaukite.
FUNKCIJOS
ĮJUNGIMAS / BUDĖJIMO
REŽIMAS
Šia funkcija šaldytuvas įjungiamas
arba perjungiamas į budėjimo
režimą. Jei norite įjungti gaminio
budėjimo režimą, paspauskite
ir 3 sek. palaikykite įjungimo /
budėjimo režimo mygtuką.
Išsijungs visi indikatoriai, išskyrus
įjungimo / budėjimo režimo
piktogramos lemputę, kuri nurodo,
kad prietaisas veikia budėjimo
režimu.
Kai prietaisas veikia budėjimo
režimu, šaldytuvo skyriaus
apšvietimas neveikia.
Atminkite, kad atliekant šį
veiksmą, prietaisas nuo maitinimo
neatjungiamas.
Jei norite vėl įjungti prietaisą,
tiesiog paspauskite ir 3 sek.
palaikykite įjungimo / budėjimo
režimo mygtuką.
IŠMANUSIS EKRANAS
Ši papildoma funkcija gali būti
naudojama norint taupyti energiją.
Norėdami aktyvinti išmanųjį
ekraną, paspauskite ir laikykite
šaldytuvo °C ir šaldiklio °C
mygtukus kartu 3 sekundes, kol
išgirsite garsinį signalą.
Jei norite išjungti šią funkciją,
procedūrą pakartokite. Atminkite,
kad ši funkcija neatjungia prietaiso
nuo maitinimo, tik sumažina
išorinio ekrano energijos sąnaudas.
13
„6TH SENSE“ INDIKATORIUS
„6th Sense“ technologija veikia
automatiškai ir užtikrina tinkamas
maisto produktų laikymo sąlygas.
GREITASIS ATVĖSINIMAS
Naudodamiesi „Greitasis
atvėsinimas“ funkcija, šaldytuvo
skyriuje galite padidinti šaldymo
galią. Šią funkciją rekomenduojama
naudoti, kai į šaldytuvo skyrių
sudedamas labai didelis kiekis
maisto. Norėdami suaktyvinti
greitojo atvėsinimo funkciją,
nuspauskite šaldytuvo °C mygtuką
ir palaikykite jį 3 sek.
Kai funkcija įjungta, greitojo
atvėsinimo indikacija bus rodoma
tarp šaldytuvo temperatūros
šviesos diodų, kaip nurodyta sekoje
šalia. Ši funkcija automatiškai
išsijungs po 6 val. arba ją galite
išjungti patys paspausdami
šaldytuvo °C mygtuką.
GREITASIS UŽŠALDYMAS
Šią funkciją rekomenduojama
naudoti, kai į šaldiklio skyrių
ketinate sudėti labai didelį
produktų kiekį.
Likus 24 val. iki šviežio maisto
šaldymo, paspauskite šaldiklio
mygtuką ir palaikykite jį 3 sek,
kad įjungtumėte greitojo
užšaldymo funkciją.
Kai funkcija įjungta, greitojo
užšaldymo indikacija bus rodoma
tarp šaldytuvo temperatūros
šviesos diodų, kaip nurodyta
sekoje šalia.
Po 24 val. sudėkite norimus šaldyti
maisto produktus į viršutinį
šaldiklio skyriaus krepšį. Ši funkcija
automatiškai išsijungs po 48 val.
arba ją galite išjungti patys
paspausdami šaldiklio °C mygtuką.
MYGTUKŲ UŽRAKTAS
Veikiant šiai funkcijai negalima
keisti nustatymų ar išjungti
prietaiso.
Jei norite užrakinti mygtukus,
paspauskite ir 3 sek. laikykite
pobūvio režimo mygtuką, kol
ekrane atsiras mygtukų užrakinimo
indikatorius ir pasigirs garso
signalas, patvirtinantis funkcijos
pasirinkimą. Po 3 sek. mygtukų
užrakto indikatorius užges.
Jei veikiant mygtukų užrakto
funkcijai paspausite kurį nors
mygtuką (išskyrus pobūvio režimo
mygtuką), pasigirs garso signalas,
o ekrane mirksės mygtukų užrakto
indikatorius.
Veikiant mygtukų užrakto funkcijai
galima išjungti bet kurį garso
signalą.
Jei norite atrakinti mygtukus,
pakartokite tą pačią procedūrą,
kad ekrane atsirastų mygtukų
užrakinimo indikatorius ir įsijungtų
garso signalas, patvirtinantis
funkcijos išjungimą. Po 1 sek.
indikatorius užges.
14
LT
ATIDARYTŲ DURELIŲ
SIGNALAS
Atidarytų durelių signalas suveikia,
kai ilgiau nei 2 min. paliekate
atviras dureles.
Uždarykite dureles arba
paspauskite garso signalo
išjungimo mygtuką, kad
nutildytumėte garso signalą.
TEMPERATŪROS SIGNALAS
Mirksi temperatūros ekranas (°C) ir
toliau švies signalo indikatorius .
Paspauskite signalo išjungimo
mygtuką ; garso signalas
išsijungs, toliau mirksės
temperatūros ekranas (°C) ir švies
signalo indikatorius , kol bus
pasiekta < –10 °C temperatūra.
ELEKTROS PERTRŪKIO
SIGNALAS
Lieka šviesti ilgo maitinimo
išjungimo signalo piktograma
mirksi signalo indikatorius .
Paspauskite signalo išjungimo
mygtuką ; garso signalas
išsijungs, toliau mirksės
temperatūros ekranas (°C) ir švies
signalo indikatorius , kol bus
pasiekta < –10 °C temperatūra.
ir
15
MAISTO LAIKYMO PATARIMAI
ŠALDYTUVO SKYRIUS
Šaldytuvas yra puiki vieta paruoštam maistui,
šviežiems ar konservuotiems, pieno produktams,
vaisiams ir daržovėms bei gėrimams laikyti.
ORO VENTILIACIJA
Pasitelkiant natūralią oro cirkuliaciją šaldytuve
sukuriamos skirtingos temperatūros zonos.
Šalčiausia yra iškart virš vaisių ir daržovių stalčiaus
bei prie galinės sienelės. Šilčiausia – skyriaus viršuje,
priekyje.
Jei ventiliacija nepakankama, padidėja energijos
sąnaudos ir sumažėja šaldymo efektyvumas.
Maistu ar kitais daiktais neuždenkite oro angų – jomis
užtikrinama tinkama oro cirkuliacija ir padedama
išlaikyti maisto produktus šviežius.
KAIP LAIKYTI ŠVIEŽIUS MAISTO PRODUKTUS IR GĖRIMUS
› Maistui laikyti naudokite perdirbamo plastiko,
› Maisto produktų nelaikykite per arti vienų kitų,
metalo, aliuminio ir stiklo indelius bei maistinę
kad tarp jų galėtų tinkamai cirkuliuoti oras.
plėvelę.
› Kad buteliai neišvirstų, galite pasinaudoti butelių
› Skysčius ir maisto produktus, kurie gali skleisti
laikikliu.
stiprius kvapus arba būti jais paveikti, laikykite
› Jei šaldytuve ketinate laikyti nedidelį maisto
uždaruose indeliuose arba uždenkite.
produktų kiekį, rekomenduojame naudoti lentynas
› Maisto produktus, kurie išskiria daug etileno
virš vaisių ir daržovių stalčiaus, nes tai šalčiausia
dujų arba yra jautrūs šioms dujoms, pavyzdžiui,
skyriaus vieta.
vaisiai, daržovės ir salotos, visada reikia atskirti
› Atminkite, kad maistu negalima uždengti oro angų.
arba suvynioti, kad juos išlaikytumėte kuo ilgiau;
pavyzdžiui, pomidorų nelaikykite kartu su kiviais
ar kopūstais.
KUR LAIKYTI ŠVIEŽIUS MAISTO PRODUKTUS IR GĖRIMUS
› Šaldytuvo lentynose: paruoštą maistą,
› Vaisių ir daržovių stalčiuje: vaisius, salotas, daržoves.
tropinius vaisius, sūrį ir delikatesus.
› Durelėse: sviestą, uogienę, padažus, konservuotus
› Šalčiausioje zonoje (virš vaisių ir daržovių stalčiaus):
produktus, skardines, butelius, gėrimų pakelius,
mėsą, žuvį, mėsos gaminius, pyragus.
kiaušinius.
16
LT
KAIP LAIKYTI MAISTO
PRODUKTUS IR GĖRIMUS
Legenda
VĖSI ZONA
Rekomenduojama gėrimams, pienui ir
tokiems maisto produktams kaip pieno
gaminiai, delikatesai, jogurtas, kiaušiniai,
sviestas, padažai, marinuoti produktai,
desertai, laikyti.
VAISIŲ IR DARŽOVIŲ STALČIUS
VĖSINIMO ZONA:
PRODUKTŲ TAUSOJIMO ZONA 0 °C /
SAUGUSIS ATITIRPINIMAS*
Rekomenduojama mėsai, žuviai, mėsos
gaminiams, šviežiai ruoštiems makaronams
su įdaru, keptiems produktams ir likučiams
laikyti.
Ši zona taip pat rekomenduojama maistui
atšildyti.
GREITO UŽŠALDYMO ZONOS STALČIUS
Žemiausios temperatūros zona
rekomenduojama šviežiems maisto
produktams ir pagamintam maistui šaldyti.
ĮPRASTI ŠALDIKLIO STALČIAI
Rekomenduojama šaldytam maistui ir
ledams laikyti.
Pastaba. Pilka spalva legendoje nesutampa su
stalčių spalva
17
ŠALDIKLIO SKYRIUS
Šaldiklis yra puiki vieta šaldytiems produktams laikyti,
ledukams gaminti ir šviežiems maisto produktams
užšaldyti.
Didžiausias šviežių maisto produktų kiekis
kilogramais, kurį galima užšaldyti per 24 val.,
yra nurodytas duomenų plokštelėje (…kg/24h).
Jei šaldiklyje ketinate laikyti nedidelį maisto produktų
kiekį, rekomenduojame naudoti šalčiausias šaldiklio
skyriaus zonas, kurios atitinka vidurinę dalį.
ŠVIEŽIŲ MAISTO PRODUKTŲ ŠALDYMO IR LAIKYMO PATARIMAI
› Visus šaldomus produktus rekomenduojama
› Visuomet palikite karštą maistą atvėsti prieš dėdami
pažymėti ir nurodyti datą. Taip bus lengviau pasirinkti jį į šaldiklį.
maisto produktus ir žinosite, kada juos geriausia
› Visiškai ar iš dalies atšildytą maistą iškart
suvartoti. Atšildytų produktų dar kartą nešaldykite.
suvalgykite.
› Prieš šaldydami, įvyniokite ir užsandarinkite šviežius Nebešaldykite pakartotinai, nebent maistas buvo
maisto produktus naudodami: aliuminio foliją,
apdorotas jį atitirpinus. Jei buvo apdorotas (virtas,
maistinę plėvelę, oro ir vandens nepraleidžiančius
keptas ir t. t.), atitirpintas maistas gali būti užšaldomas
plastikinius maišelius, polietileno indelius su
pakartotinai.
dangteliais ar šaldymo indelius, skirtus maistui šaldyti.
› Nešaldykite butelių su skysčiu.
› Kad būtų išlaikyta aukšta šaldyto maisto kokybė,
ruošiamas šaldyti maistas turi būti šviežias, prinokęs ir › Greitojo šaldymo funkciją naudokite šaldymo
procesui paspartinti (žr. kasdienio naudojimo vadovą).
geriausios kokybės.
› Šviežios daržovės ir vaisiai turėtų būti užšaldomi iš
karto tik nuskinti, jei norima išsaugoti visą jų pradinę
maistinę vertę, konsistenciją, spalvą ir kvapą. Kai
kuriuos mėsos produktus, labiausiai žvėrieną, prieš
šaldant reikia pašvinkinti.
ŠALDYTI MAISTO PRODUKTAI: PIRKIMO PATARIMAI
Įsigydami šaldytus maisto produktus:
› Vos grįžę į namus, iškart įdėkite šaldytus gaminius
į šaldiklį.
› Įsitikinkite, kad jų pakuotė nepažeista (užšaldytas
maistas pažeistoje pakuotėje gali būti sugedęs). Jei
› Jei maisto produktai iš dalies atšilo, nebešaldykite jų
pakuotė išsipūtusi ar turi drėgnų dėmių, gali būti,
dar kartą. Suvartokite per 24 valandas.
kad ji nebuvo laikoma optimaliomis sąlygomis ir jau
› Venkite temperatūros pokyčių arba kiek įmanoma
pradėjo atitirpti.
juos sumažinkite. Laikykitės ant pakuotės nurodyto
› Apsipirkdami šaldytus produktus pirkite pačioje
naudojimo laiko.
pabaigoje ir vežkitės juos termomaišelyje.
› Visuomet vadovaukitės laikymo informacija,
nurodyta ant pakuotės.
18
LT
ŠALDYTŲ MAISTO PRODUKTŲ
LAIKYMO LAIKAS
MĖSA
mėn.
TROŠKINIAI
mėn.
VAISIAI
mėn.
Jautiena
8–12
Mėsa, paukštiena
2–3
Obuoliai
12
Kiauliena, veršiena
6–9
PIENO PRODUKTAI
Abrikosai
8
Ėriena
6–8
Sviestas
6
Gervuogės
8–12
Triušiena
4–6
Sūris
3
Juodieji / raudonieji
serbentai
8–12
Malta mėsa /
subproduktai
2–3
Tiršta grietinėlė
1–2
Vyšnios
10
Dešrelės
1–2
Ledai
2–3
Persikai
10
Kiaušiniai
8
Kriaušės
8–12
Slyvos
10
PAUKŠTIENA
Vištiena
5–7
SRIUBOS IR PADAŽAI
Kalakutiena
6
Sriuba
2–3
Avietės
8–12
Kogalviai
2–3
Mėsos padažas
2–3
Braškės
10
Paštetas
1
Rabarbarai
10
8
Vaisių sultys (apelsinų, 4–6
citrinų, greipfrutų)
VĖŽIAGYVIAI
Moliuskai, omaras
1–2
Daržovių troškinys
Krabas, omaras
1–2
TEŠLOS GAMINIAI IR
DUONA
Duona
1–2
Šparagai
8–10
Pyragai (paprasti)
4
Bazilikas
6–8
Tortas (pyragai)
2–3
Pupelės
12
KIAUKUTINIAI
Austrės, geldelės
1–2
ŽUVIS
DARŽOVĖS
Riebiosios žuvys
(lašiša, silkė, skumbrė)
2–3
Lietiniai su įdaru
1–2
Artišokai
8–10
Liesosios žuvys
(menkė, jūrų liežuvis)
3–4
Nekepta tešla
2–3
Brokoliai
8–10
Apkepas su įdaru
1–2
Briuseliniai kopūstai
8–10
Pica
1–2
Žiediniai kopūstai
8–10
Morkos
10–12
Salierų stiebai
6–8
Grybai
8
Petražolė
6–8
Pipirai
10–12
Žirneliai
12
Vijoklinės pupelės
12
Špinatai
12
Pomidorai
8–10
Cukinija
8–10
19
REKOMENDACIJOS, KAIP ELGTIS,
JEI PRIETAISAS NENAUDOJAMAS
IŠVYKSTATE / ATOSTOGAUJATE
PERSIKELIATE
Išimkite visas vidines dalis.
1.
2. Gerai jas suvyniokite ir sutvirtinkite lipnia juosta,
kad jos nebarškėtų ar nepasimestų.
NUTRŪKO ELEKTROS TIEKIMAS
Jei nutrūko elektros energijos tiekimas, paskambinkite
į elektros tiekėjo biurą ir pasiklauskite, kiek truks,
kol gedimas bus pašalintas.
Pastaba. Atminkite, kad pilnas prietaisas ilgiau išliks šaltas nei
pripildytas iš dalies.
Jei ant maisto produktų vis dar matyti ledo kristalų,
juos galima užšaldyti vėl, tačiau dėl to gali būti
paveiktos skonio ir kvapo savybės.
Jei maisto produktų būklė prasta, juos geriau išmesti.
20
Jei namuose ketinate nebūti ilgesnį laiką,
rekomenduojama maisto produktus suvartoti, o
prietaisą atjungti, kad būtų taupoma energija.
3. Pasukite reguliuojamas kojeles, kad jos nesiliestų
prie atraminio paviršiaus.
4. Uždarykite ir užfiksuokite dureles lipnia juosta,
tada lipnia juosta prie prietaiso priklijuokite
maitinimo laidą.
Jei elektros tiekimas nutrūko iki 24 valandų.
Prietaiso dureles laikykite uždarytas. Tai padės jame
laikomus produktus kuo ilgiau išlaikyti šaltus.
Jei elektros tiekimas nutrūko ilgiau nei 24 valandas.
Ištuštinkite šaldiklio skyrių ir susidėkite maisto
produktus į nešiojamąjį šaldiklį. Jei tokio šaldiklio ar
netikro ledo pakuočių neturite, pabandykite suvartoti
maistą, kuris genda greičiau.
Ištuštinkite ledukų padėklą.
LT
VALYMAS IR
PRIEŽIŪRA
Prieš vykdydami valymo arba techninės priežiūros
darbus, būtinai prietaisą atjunkite nuo elektros
tinklo arba atjunkite elektros tiekimą.
Niekada nenaudokite šveičiamųjų priemonių.
Šaldytuvo dalių niekada nevalykite degiais
skysčiais.
› Periodiškai valykite prietaisą šluoste, suvilgyta
drungnu vandeniu su neutraliu plovikliu, kuris yra
specialiai skirtas šaldytuvo vidui valyti.
› Prietaiso išorę ir durelių gumas valykite drėgna
šluoste, tada nusausinkite sausa šluoste.
› Kondensatorius prietaiso galinėje dalyje turi būti
valomas reguliariai naudojant siurblį.
Nenaudokite valymo garu.
Mygtukų ir valdymo skydelio ekrano negalima
valyti alkoholiu ar alkoholinėmis priemonėmis,
tik sausa šluoste.
Svarbu.
› Mygtukų ir valdymo skydelio ekrano negalima valyti
alkoholiu ar alkoholinėmis priemonėmis, tik sausa
šluoste.
› Šaldymo sistemos žarnelės yra šalia atitirpinimo
padėklo, todėl jos gali įkaisti. Periodiškai nuvalykite
jas siurbliu.
21
TRIKČIŲ ŠALINIMO VADOVAS
IR TECHNINĖS PRIEŽIŪROS CENTRAS
PRIEŠ KREIPDAMIESI Į TECHNINĖS PRIEŽIŪROS
CENTRĄ...
Veikimo trikčių paprastai kyla dėl smulkmenų, todėl
tokias triktis galite nustatyti ir išspręsti patys be
jokių įrankių.
VEIKIMO GARSAI
Iš prietaiso sklindantys garsai yra normalus dalykas,
nes jame yra keli ventiliatoriai ir varikliai, kuriais
reguliuojamas veikimas – jie įsijungia ir išsijungia
savaime.
KAI KURIUOS VEIKIMO GARSUS
GALIMA SUMAŽINTI:
› Išlyginus prietaisą ir įrengiant jį ant lygaus
paviršiaus.
› Atskyrus prietaisą nuo baldų ir saugant, kad jis prie
jų nesiliestų.
› Patikrinus, ar vidiniai komponentai yra tinkamose
vietose.
› Patikrinus, ar buteliai ir indeliai nesiliečia vieni
su kitais.
KELETAS VEIKIMO GARSŲ,
KURIUOS GALITE GIRDĖTI
Švilpiantis garsas, kai prietaisą
įjungiate pirmą kartą arba po ilgo
nenaudojimo.
Gurguliuojantis garsas, kai
šaldymo skystis teka per žarneles.
BRRR garsas girdimas veikiant
kompresoriui.
Zvimbiantis garsas, kai
suveikia vandens vožtuvas
ar ventiliatorius.
Traškantis garsas, kai suveikia
kompresorius.
SPRAGTELĖJIMAS, kai suveikia
termostatas, kuris reguliuoja, ar
dažnai reikia įjungti kompresorių.
22
LT
TRIKČIŲ ŠALINIMO
VADOVAS
Problema
Galima priežastis
Sprendimas
PRIETAISAS NEVEIKIA
Gali būti problemų dėl elektros
tiekimo.
› Patikrinkite, ar maitinimo
laidas prijungtas prie veikiančio
kištukinio lizdo su tinkama
įtampa.
› Patikrinkite, ar veikia namų
elektros sistemos apsaugos įtaisai
ir saugikliai.
ATITIRPINIMO PADĖKLE YRA
VANDENS
Tai normalu, kai oras šiltas,
drėgnas. Padėklas gali būti net iki
pusės pripildytas.
› Įsitikinkite, kad prietaisas yra
pastatytas tiesiai, o vanduo
nebėga per kraštus.
PRIETAISO KRAŠTAI, KURIE
LIEČIASI SU DURELIŲ
GUMA, ŠILTI
Tai nėra defektas.
Tai normalu, kai oras šiltas ir kai
veikia kompresorius.
NEVEIKIA APŠVIETIMAS
Gali reikėti lemputę pakeisti.
Gali būti, kad prietaisas įjungtas /
veikia budėjimo režimu.
ATRODO, KAD VARIKLIS VEIKIA
PER ILGAI
Variklio veikimo laikas priklauso
nuo įvairių dalykų: durelių
atidarymų skaičiaus, šaldytuve
laikomo maisto kiekio, kambario
temperatūros, temperatūros
valdiklių nustatymų.
› Įsitikinkite, ar veikia namų
elektros sistemos apsaugos įtaisai
ir saugikliai.
› Patikrinkite, ar maitinimo
laidas prijungtas prie veikiančio
kištukinio lizdo su tinkama
įtampa.
› Jei perdega LED lemputės,
naudotojas turi skambinti į
techninės priežiūros tarnybą,
kad jos darbuotojai jas pakeistų
lemputėmis, kurių galima įsigyti
tik iš mūsų techninės priežiūros
centro ar įgaliotojo prekybos
atstovo.
› Įsitikinkite, kad prietaiso
valdikliai nustatyti tinkamai.
› Patikrinkite, ar į prietaisą nėra
pridėta labai didelio maisto
produktų kiekio.
› Patikrinkite, ar ne per dažnai
darinėjamos durelės.
› Patikrinkite, ar tinkamai
uždarytos durelės.
23
Problema
Galima priežastis
Sprendimas
PRIETAISO TEMPERATŪRA PER
AUKŠTA
Priežastys gali būti įvairios
(žr. skyrių „Sprendimai“).
› Įsitikinkite, kad kondensatorius
(prietaiso galinėje dalyje) nėra
apdulkėjęs arba apsivėlęs.
› Įsitikinkite, kad prietaiso
durelės uždarytos tinkamai.
› Įsitikinkite, kad prietaiso
durelės gumos įstatytos tinkamai.
› Karštomis dienomis arba jei
kambaryje labai šilta, varikliai
normaliai veikia ilgiau.
› Jei prietaiso durelės ilgam
paliekamas atviros arba į
šaldytuvą įdedamas labai didelis
produktų kiekis, variklis veiks
ilgiau, kad atvėsintų prietaiso
vidų.
DURELĖS NETINKAMAI
ATSIDARO IR UŽSIDARO
Priežastys gali būti įvairios
(žr. skyrių „Sprendimai“).
› Patikrinkite, ar durelėms
netrukdo maisto pakuotės.
› Patikrinkite, ar vidinės dalys
ar ledukų automatas yra savo
vietoje.
› Patikrinkite, ar durelių gumos
yra švarios ir nelimpa.
› Įsitikinkite, kad prietaisas
pastatytas lygiai.
24
LT
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS
CENTRAS
PRIEŠ SKAMBINDAMI Į TECHNINĖS PRIEŽIŪROS
CENTRĄ
1. Vadovaudamiesi skyriaus GEDIMŲ
ŠALINIMO VADOVASpatarimais pamėginkite
triktį išspręsti patys.
2. Prietaisą išjunkite ir vėl įjunkite, kad
patikrintumėte, ar triktis nepašalinama.
JEIGU PROBLEMA IŠLIEKA IR ATLIKUS VISAS
PATIKRAS, KREIPKITĖS Į ARTIMIAUSIĄ TECHNINĖS
PRIEŽIŪROS CENTRĄ
Jei reikia pagalbos, skambinkite garantiniame
lankstinuke nurodytu numeriu arba vykdykite
nurodymus, pateikiamus svetainėje
www.whirlpool.eu
Visada pateikite:
• trumpą gedimo aprašymą;
• prietaiso tipą ir tikslų modelį;
• techninės priežiūros numerį (numeris po
žodžio „Service“ ant duomenų lentelės).
Techninės priežiūros numeris taip pat
nurodytas garantijos knygelėje;
• savo tikslų adresą;
• savo telefono numerį.
Jei reikalingas remontas, kreipkitės į įgaliotąjį
techninės priežiūros centrą (tuomet būsite tikri,
jog bus naudojamos originalios atsarginės dalys ir
remontas bus atliktas tinkamai).
Gamintojas:
Whirlpool Europe s.r.l. - Socio Unico
Viale Guido Borghi 27
21025 Comerio (VA)
Italy
25
x1
x1
x1
x1
x1
50mm
26
1
2
3
4
5
6
7
8
LT
9
27
10
11
14
16
28
12
13
15
ad
d
le
nd
ha
he
re
.
ad
d
d
ad
ha
le
23
re
.
re
.
he
17
he
nd
le
nd
ha
LT
18
19
20
21
22
24
29
001
19514304401
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising