Whirlpool | B TNF 5322 OX | Use and care guide | Whirlpool B TNF 5322 OX Manualul utilizatorului

Whirlpool B TNF 5322 OX Manualul utilizatorului
Ghid privind sănătatea şi siguranţa, utilizarea şi
întreţinerea, precum şi instalarea
www.whirlpool.eu/register
ROMÂNĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2
RO
ROMÂNĂ
GHID PRIVIND SĂNĂTATEA ŞI
SIGURANŢA, UTILIZAREA ŞI
ÎNTREŢINEREA, precum şi INSTALAREA
VĂ MULŢUMIM CĂ AŢI ACHIZIŢIONAT UN PRODUS WHIRLPOOL.
Pentru a beneficia de servicii complete de asistenţă, vă rugăm să vă
înregistraţi aparatul pe www.whirlpool.eu/register
Cuprins
Ghid privind sănătatea şi siguranţa
INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
RECOMANDĂRI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ghid de utilizare şi întreţinere
DESCRIEREA PRODUSULUI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
APARATUL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
PANOUL DE COMANDĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
HUBLOUL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
BECUL DIN INTERIORUL FRIGIDERULUI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
RAFTURI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
VENTILATOR + FILTRU ANTIBACTERIAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
COMPARTIMENTUL FRIGIDER CU SISTEM NO-FROST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
COMPARTIMENTUL CONGELATOR CU SISTEM NO FROST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ACCESORII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
UTILIZAREA APARATULUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
PRIMA UTILIZARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
INSTALAREA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
UTILIZAREA ZILNICĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
FUNCŢII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
RECOMANDĂRI PENTRU DEPOZITAREA ALIMENTELOR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
DEPOZITAREA ALIMENTELOR ŞI A BĂUTURILOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
RECOMANDĂRI ÎN CAZUL NEUTILIZĂRII APARATULUI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
CURĂŢAREA ŞI ÎNTREŢINEREA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
GHID DE REMEDIERE A DEFECŢIUNILOR ŞI SERVICIUL DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ POST-VÂNZARE. . . . . . . . 22
SUNETE EMISE LA FUNCŢIONARE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
GHIDUL DE REMEDIERE A DEFECŢIUNILOR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
SERVICIUL DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ POSTVÂNZARE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Ghid de instalare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3
INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ
IMPORTANT: TREBUIE CITITE
ŞI RESPECTATE
Înainte de a utiliza aparatul, citiţi
aceste instrucţiuni privind
siguranţa.
Păstraţi-le pentru a le consulta şi
pe viitor.
Aceste instrucţiuni şi aparatul în
sine furnizează avertismente
importante privind siguranţa, care
trebuie respectate întotdeauna.
Producătorul nu îşi asumă nicio
răspundere pentru nerespectarea
acestor instrucţiuni de siguranţă,
pentru utilizarea
necorespunzătoare a aparatului
sau pentru setarea incorectă a
butoanelor de comandă.
AVERTISMENTE PRIVIND
SIGURANŢA
Copiii foarte mici (0-3 ani) şi mici
(3-8 ani) nu trebuie lăsaţi să se
apropie de aparat, cu excepţia
cazurilor în care sunt
supravegheaţi în permanenţă.
Copiii cu vârsta de peste 8 ani şi
persoanele cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mintale reduse sau
fără experienţă şi cunoştinţe pot
folosi acest aparat doar dacă sunt
supravegheate sau au fost
instruite cu privire la utilizarea în
siguranţă şi înţeleg riscurile
implicate. Copiii nu trebuie să se
joace cu aparatul. Curăţarea şi
întreţinerea nu trebuie să fie
efectuate de către copii fără a
fi supravegheaţi.
UTILIZAREA PERMISĂ
ATENŢIE: Aparatul nu trebuie să
fie pus în funcţiune prin
intermediul unui temporizator
extern sau al unui sistem de
comandă la distanţă separat.
Acest aparat este destinat exclusiv
uzului casnic, fiind interzisă
utilizarea sa în scop profesional.
Nu utilizaţi aparatul în aer liber.
Nu depozitaţi substanţe explozive
sau inflamabile, precum doze de
aerosoli, nu amplasaţi şi nu
utilizaţi benzină sau alte materiale
4
inflamabile în interiorul sau în
apropierea aparatului:
Dacă aparatul este pus în
funcţiune din greşeală, ar putea
lua foc.
Acest aparat este proiectat pentru
a fi utilizat în locuinţe, precum şi
în alte spaţii, cum ar fi:
– bucătării destinate personalului
din magazine, birouri şi alte spaţii
de lucru;
– ferme, hoteluri, moteluri şi în
alte spaţii de tip rezidenţial;
– unităţi care oferă cazare şi mic
dejun;
– se poate utiliza şi pentru
catering şi alte activităţi similare
non-retail.
Becul din interiorul aparatului
este proiectat special pentru
aparate de uz casnic şi nu este
destinat iluminatului unei încăperi
dintr-o locuinţă (Regulamentul
CE nr. 244/2009).
Aparatul este proiectat pentru a
funcţiona în încăperi în care
temperatura este cuprinsă în
următoarele intervale, în funcţie
de clasa climatică indicată pe
plăcuţa cu date tehnice.
Este posibil ca aparatul să nu
funcţioneze corespunzător dacă
este lăsat un timp îndelungat la o
temperatură situată în afara
intervalului specificat.
Temp. amb. clasă climatică. (°C)
SN între 10 şi 32
N între 16 şi 32
ST între 16 şi 38
T între 16 şi 43
Acest aparat nu conţine
clorofluorocarburi (CFC). Circuitul
de răcire conţine agent frigorific
R600a (HC).
Aparatele cu izobutan (R600a):
izobutanul este un gaz natural
fără efecte nocive asupra
mediului înconjurător, dar este
inflamabil. De aceea, trebuie să vă
asiguraţi că tuburile circuitului de
răcire nu sunt deteriorate. Fiţi
foarte atenţi dacă există tuburi
deteriorate prin care se goleşte
circuitul de răcire.
AVERTIZARE: Nu deterioraţi
tuburile circuitului de răcire al
aparatului.
AVERTIZARE: Nu astupaţi
orificiile de ventilare ale mobilei în
care este încastrat aparatul.
AVERTIZARE: Nu utilizaţi alte
mijloace mecanice, electrice sau
chimice pentru a accelera
procesul de decongelare, în afară
de cele recomandate de
producător.
AVERTIZARE: Nu utilizaţi şi nu
introduceţi dispozitive electrice în
interiorul compartimentelor
aparatului, dacă acestea nu sunt
de tipul autorizat în mod expres
de producător.
AVERTIZARE: Dispozitivele de
produs gheaţă şi/sau dozatoarele
de apă care nu sunt racordate
direct la reţeaua de alimentare cu
apă trebuie să fie umplute doar
cu apă potabilă.
AVERTIZARE: Dispozitivele de
produs gheaţă şi/sau dozatoarele
de apă automate trebuie să fie
conectate la o sursă de alimentare
exclusiv cu apă potabilă, având
presiunea principală cuprinsă
între 0,17 şi 0,81 MPa (între 1,7 şi
8,1 bari).
Nu înghiţiţi conţinutul (netoxic)
al acumulatorilor frigorifici
(la anumite modele).
Nu mâncaţi cuburi de gheaţă sau
îngheţată imediat după scoaterea
acestora din congelator, deoarece
pot cauza degerături.
La produsele proiectate să
utilizeze un filtru de aer instalat în
capacul ventilatorului, filtrul
trebuie să fie întotdeauna montat
când frigiderul este în funcţiune.
Nu depozitaţi în congelator
recipiente din sticlă umplute cu
lichide, deoarece se pot sparge.
Nu blocaţi cu produse alimentare
ventilatorul (dacă intră în dotare).
După introducerea alimentelor,
verificaţi dacă uşile
compartimentelor se închid
corespunzător, în special uşa
congelatorului.
Garnitura deteriorată trebuie
să fie înlocuită cât mai curând
posibil.
Folosiţi compartimentul frigider
doar pentru păstrarea alimentelor
proaspete, iar compartimentul
congelator doar pentru păstrarea
alimentelor congelate, congelarea
alimentelor proaspete şi
producerea cuburilor de gheaţă.
Evitaţi depozitarea alimentelor
neambalate în contact direct cu
suprafeţele interioare ale
compartimentelor frigider
sau congelator.
Aparatele pot fi prevăzute cu
compartimente speciale
(compartimentul pentru alimente
proaspete, compartimentul
„Zero grade”,...). Dacă nu există
menţiuni speciale în broşura cu
instrucţiuni a produsului, aceste
compartimente pot fi scoase,
menţinându-se rezultate
echivalente.
C-pentan este utilizat ca agent de
expandare la fabricarea spumei
izolatoare şi este un gaz
inflamabil.
INSTALAREA
Manevrarea şi instalarea
aparatului trebuie să fie efectuate
de două sau mai multe persoane.
Folosiţi mănuşi de protecţie
pentru a despacheta şi
instala aparatul.
Instalarea şi reparaţiile trebuie să
fie efectuate de către un tehnician
calificat, în conformitate cu
instrucţiunile fabricantului şi cu
normele locale referitoare la
siguranţă. Nu reparaţi şi nu
înlocuiţi nicio piesă a aparatului,
dacă acest lucru nu este indicat
în mod expres în manualul
de utilizare.
Efectuarea operaţiilor de instalare
de către copii este interzisă.
Nu lăsaţi copiii în apropierea
aparatului în timpul instalării.
Nu lăsaţi ambalajele (saci din
plastic, bucăţi de polistiren etc.)
la îndemâna copiilor în timpul
instalării şi după finalizarea
acesteia.
În timpul mutării aparatului, aveţi
grijă să nu deterioraţi podeaua
(de ex. parchetul). Instalaţi
aparatul pe o podea sau un
suport care îi poate susţine
greutatea şi într-un spaţiu
adecvat pentru dimensiunile şi
utilizarea sa.
După despachetarea aparatului,
asiguraţi-vă că acesta nu a fost
deteriorat în timpul transportului.
Dacă apar probleme, contactaţi
distribuitorul sau cel mai apropiat
serviciu de asistenţă tehnică
post-vânzare.
Înainte de orice operaţie de
instalare, aparatul trebuie să fie
deconectat de la reţeaua de
alimentare cu energie electrică.
În timpul instalării, aveţi grijă ca
aparatul să nu deterioreze cablul
de alimentare.
Pentru a asigura o ventilare
adecvată, lăsaţi un spaţiu liber
atât în părţile laterale ale
aparatului, cât şi deasupra
acestuia. Amplasaţi aparatul la o
distanţă de 50 mm de perete,
pentru a evita contactul cu
suprafeţe fierbinţi. O distanţă mai
mică va determina creşterea
consumului de energie
al produsului.
Activaţi aparatul numai atunci
când instalarea a fost finalizată.
Aşteptaţi cel puţin două ore
înainte de a pune în funcţiune
aparatul, pentru vă asigura că
circuitul de răcire atinge nivelul
maxim de eficienţă.
Asiguraţi-vă că aparatul nu
este amplasat lângă o sursă
de căldură.
AVERTISMENTE PRIVIND
ALIMENTAREA CU ENERGIE
ELECTRICĂ
Pentru ca instalarea să fie
conformă cu normele de
siguranţă în vigoare, este necesar
un întrerupător omnipolar cu o
distanţă între contacte de minim
3 mm şi aparatul trebuie să
fie împământat.
În cazul în care cablul de
alimentare este deteriorat,
înlocuiţi-l cu unul echivalent.
Înlocuirea cablului de alimentare
trebuie să fie efectuată exclusiv
de către un tehnician calificat,
RO
în conformitate cu instrucţiunile
producătorului şi cu normele de
siguranţă în vigoare. Contactaţi
un centru de service autorizat.
Dacă ştecherul prevăzut nu este
adecvat pentru priza
dumneavoastră, contactaţi un
tehnician calificat.
Cablul de alimentare trebuie să fie
suficient de lung pentru a putea
conecta aparatul la reţeaua de
alimentare cu energie electrică,
după ce a fost încastrat în mobilă.
Nu trageţi de cablul de
alimentare.
Nu utilizaţi prelungitoare, prize
multiple sau adaptoare.
Nu puneţi în funcţiune acest
aparat dacă a fost deteriorat
cablul de alimentare sau
ştecherul, dacă nu funcţionează
corect, sau dacă a fost deteriorat
sau a căzut pe jos. Menţineţi
cablul la distanţă de suprafeţele
fierbinţi.
După finalizarea instalării,
componentele electrice nu
trebuie să mai fie accesibile
pentru utilizator.
Nu atingeţi aparatul când aveţi
părţi ale corpului umede şi nu-l
utilizaţi când sunteţi desculţi.
CURĂŢAREA ŞI ÎNTREŢINEREA
Nu folosiţi niciodată aparate de
curăţat cu aburi.
Purtaţi mănuşi de protecţie în
timpul operaţiilor de curăţare şi
întreţinere.
Înainte de orice operaţie de
întreţinere, aparatul trebuie să fie
deconectat de la reţeaua de
alimentare cu energie electrică.
Nu utilizaţi agenţi de curăţare
abrazivi sau duri, cum ar fi
sprayuri pentru geamuri,
substanţe abrazive de curăţare,
lichide inflamabile, ceară pentru
curăţare, detergenţi concentraţi,
înălbitori sau agenţi de curăţare
care conţin petrol pe piesele din
plastic, în interiorul aparatului sau
pe garniturile uşii. Nu folosiţi
prosoape de hârtie, bureţi
abrazivi sau alte dispozitive de
curăţare dure.
5
RECOMANDĂRI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
ELIMINAREA AMBALAJULUI
Ambalajul este reciclabil în proporţie
de 100% şi este marcat cu simbolul
reciclării . Diferitele părţi ale
ambalajului nu trebuie aruncate la
întâmplare, ci trebuie reciclate în
conformitate cu normele stabilite de
autorităţile locale.
ELIMINAREA APARATELOR
ELECTROCASNICE UZATE
Atunci când eliminaţi aparatul uzat,
faceţi-l inutilizabil tăind cablul de
alimentare şi scoţând uşile şi grătarele
(dacă intră în dotare), astfel încât copiii
să nu poată pătrunde cu uşurinţă în
interior şi să rămână blocaţi.
Acest aparat este fabricat din
materiale reciclabile sau
reutilizabile. Eliminaţi-l în conformitate
cu normele locale referitoare la
eliminarea deşeurilor.
Pentru informaţii ulterioare referitoare
la eliminarea, valorificarea şi reciclarea
aparatelor electrocasnice, contactaţi
autorităţile locale competente,
serviciul de eliminare a deşeurilor
menajere sau magazinul de unde aţi
cumpărat aparatul.
Acest aparat este marcat în
conformitate cu Directiva europeană
2012/19/UE privind deşeurile de
echipamente electrice şi
electronice (DEEE).
Asigurându-vă că acest produs este
eliminat în mod corect, contribuiţi la
prevenirea potenţialelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător
şi sănătăţii persoanelor, consecinţe
care ar putea fi cauzate de eliminarea
necorespunzătoare a acestui produs.
de pe produs sau de pe
Simbolul
documentele care îl însoţesc indică
faptul că acest aparat nu trebuie
eliminat ca deşeu menajer, ci trebuie
predat la un centru de colectare
corespunzător, pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi
electronice.
RECOMANDĂRI PENTRU
ECONOMISIREA ENERGIEI
Instalaţi aparatul într-o încăpere
uscată şi bine aerisită, departe de
orice sursă de căldură (de ex. radiator,
aragaz etc.) într-o zonă ferită de razele
directe ale soarelui. Dacă este necesar,
folosiţi o placă izolatoare.
Pentru a asigura o ventilare adecvată,
urmaţi instrucţiunile de instalare.
O ventilare insuficientă în spatele
aparatului creşte consumul de energie
şi scade eficienţa de răcire.
Deschiderea frecventă a uşii poate
cauza o creştere a consumului de
energie.
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
Acest aparat a fost proiectat, fabricat şi
distribuit în conformitate cu cerinţele
din următoarele Directivele europene:
DJT 2014/35/UE, CEM 2014/30/UE şi
RoHS 2011/65/UE.
6
Acest aparat a fost proiectat, construit
şi distribuit în conformitate cu cerinţele
de proiectare ecologică şi de etichetare
energetică prevăzute de Directivele CE:
2009/125/CE şi 2010/30/UE.
Temperaturile din interiorul aparatului
şi consumul de energie pot fi afectate
de temperatura ambiantă, de
frecvenţa cu care se deschide uşa şi de
locul în care este amplasat aparatul.
La setarea temperaturii, trebuie să se
ţină cont de aceşti factori.
Reduceţi cât mai mult posibil unghiul
de deschidere a uşii.
Pentru a dezgheţa alimentele
congelate, introduceţi-le în frigider.
Temperatura scăzută a produselor
congelate va contribui la răcirea
celorlalte alimente din frigider.
Permiteţi răcirea alimentelor şi a
băuturilor înainte de a le introduce
în frigider.
Poziţia rafturilor din frigider nu
afectează consumul de energie.
Alimentele trebuie amplasate pe
rafturi astfel încât să se asigure
circularea corespunzătoare a aerului
(alimentele nu ar trebui să intre în
contact unele cu celelalte şi nici cu
peretele din spate al frigiderului).
Puteţi mări capacitatea de depozitare
a alimentelor congelate, scoţând
coşurile şi raftul StopFrost, menţinând
un consum de energie echivalent.
Produsele care aparţin clasei
superioare de eficienţă energetică
sunt dotate cu motoare cu randament
ridicat, capabile să funcţioneze mai
mult timp, cu un consum de energie
redus. Nu vă faceţi griji dacă motorul
rămâne în funcţiune perioade mai
lungi de timp.
RO
Ghid de utilizare şi întreţinere
DESCRIEREA
PRODUSULUI
APARATUL
4
5
6
7
1
2
3
9
8
1. Compartiment pentru fructe şi
legume *
2. Zona de păstrare în stare
proaspătă a alimentelor 0 °C /
decongelare sigură*
3. Compartimentul congelator şi
de depozitare
4. Raft pentru produse lactate *
5. Rafturi mobile *
6. Indicator de temperatură *
7. Grătar pentru sticle*
8. Raft pentru sticle *
9. Picioruşe de nivelare
* Variază în funcţie de număr şi/
sau poziţie, disponibil numai pe
anumite modele.
7
PANOUL DE COMANDĂ
1. Indicator şi buton Pornire/Standby
2. Alarmă de întrerupere a curentului Alarmă de
întrerupere prelungită a curentului (consultaţi
Tabelul cu alarme prezentat mai jos)
3. Buton Temperatură frigider / Răcire rapidă
4. LED-uri temperatură frigider
5. Buton Oprire alarmă (consultaţi tabelul cu alarme
prezentat mai jos)
6. Indicator 6th Sense
7. Indicator Blocare taste
8. LED-uri temperatură congelator
9. Buton Temperatură congelator / Congelare rapidă
8
4
5
6
3
2
1
7
8
9
RO
UŞA
REVERSIBILITATE PENTRU UŞĂ
Notă: Direcţia de deschidere a uşii poate fi modificată.
Dacă operaţia este efectuată de reprezentanţii serviciului
de asistenţă tehnică post-vânzare, aceasta nu este acoperită
de garanţie.
Se recomandă ca inversarea direcţiei de deschidere a uşii să
fie efectuată de două persoane.
Respectaţi instrucţiunile din Ghidul de instalare.
BECUL DIN INTERIORUL FRIGIDERULUI
Sistemul de iluminare din interiorul compartimentului
frigider utilizează becul cu LED-uri, care permite o
iluminare mai bună, precum şi un consum de energie
foarte scăzut.
Dacă sistemul de iluminat cu LED-uri nu funcţionează,
vă rugăm să contactaţi serviciul de asistenţă tehnică
post-vânzare pentru a-l înlocui.
Important: Becul compartimentului frigider se
aprinde când se deschide uşa frigiderului. Dacă uşa
este lăsată deschisă mai mult de 10 minute, becul se
va stinge automat.
RAFTURI
Toate rafturile, capacele rabatabile şi sertarele
culisante sunt detaşabile.
VENTILATOR + FILTRU ANTIBACTERIAN
Ventilatorul îmbunătăţeşte distribuirea temperaturii
în interiorul produselor, permiţând o conservare mai
bună a alimentelor depozitate.
Notă: Nu blocaţi cu alimente zona de admisie a aerului.
Dacă aparatul are ventilator,
acesta poate fi echipat cu filtrul
antibacterian.
Scoateţi-l din cutia aflată în sertarul
pentru fructe şi legume şi introduceţi-l
în capacul ventilatorului, conform
indicaţiilor din imagine.
Instrucţiunile de înlocuire se
găsesc în caseta filtrului.
COMPARTIMENTUL FRIGIDER
CU SISTEM NO-FROST
Dezgheţarea compartimentului frigider este complet
automată.
Apa rezultată în urma decongelării este direcţionată
automat spre un orificiu de scurgere ascuns după
zona Multi-flow, apoi este colectată într-un recipient,
din care se evaporă.
9
COMPARTIMENTUL CONGELATOR
CU SISTEM NO FROST
În congelatoarele cu sistem No Frost, aerul rece
circulă în jurul zonelor de depozitare şi previne
formarea gheţii, eliminând astfel complet necesitatea
de decongelare.
Produsele congelate nu se lipesc de pereţi, etichetele
pot fi citite, iar spaţiul de depozitare rămâne curat
şi degajat.
ACCESORII
TĂVIŢĂ PENTRU CUBURI DE GHEAŢĂ
10
RAFT PENTRU STICLE
RO
ACCESORII
INDICATOR LUMINOS DE TEMPERATURĂ*
Pentru a identifica cea mai rece zonă din frigider.
1. Asiguraţi-vă că OK apare clar pe indicatorul
luminos (consultaţi imaginea de mai jos).
2. Dacă nu apare cuvântul „OK”, înseamnă că
temperatura este prea mare: setaţi o temperatură
mai mică şi aşteptaţi aproximativ 10 ore până
când temperatura se stabilizează.
3. Verificaţi din nou indicatorul luminos: dacă este
necesar, reglaţi din nou urmând procesul iniţial.
Dacă s-au adăugat cantităţi mari de alimente sau
dacă uşa frigiderului a fost deschisă frecvent, este
normal ca indicatorul să nu afişeze OK. Aşteptaţi
cel puţin 10 ore înainte de a regla butonul de
ACŢIONARE FRIGIDER la o setare mai mare.
ZONA DE PĂSTRARE ÎN STARE PROASPĂTĂ A
ALIMENTELOR 0 °C / DECONGELARE SIGURĂ*:
Un compartiment creat pentru a menţine în stare
proaspătă alimentele delicate, cum ar fi carnea sau
peştele. Temperatura joasă din compartiment face
posibilă depozitarea alimentelor pe o perioadă de
până la o săptămână - testări efectuate cu produse pe
bază de carne - fără modificarea cantităţii de nutrienţi,
aspectului şi gustului.
Compartimentul este de asemenea adecvat pentru
decongelarea în siguranţă a alimentelor, deoarece
decongelarea la temperatură joasă previne
proliferarea microorganismelor, conservând de
asemenea gustul şi proprietăţile organoleptice.
Acesta nu este adecvat pentru depozitarea fructelor,
legumelor şi salatei verzi. În schimb, poate fi utilizat
pentru depozitarea pastelor proaspete umplute şi a
alimentelor gătite sau a resturilor de alimente.
RAFTURI *
Datorită ghidajelor speciale, rafturile pot fi
demontate, iar înălţimea poate fi reglată, permiţând
depozitarea uşoară a recipientelor şi alimentelor de
dimensiuni mari.
SERTAR PENTRU FRUCTE ŞI LEGUME*
Sertarele pentru salată montate în interiorul
frigiderului au fost concepute special pentru
depozitarea fructelor şi legumelor proaspete şi
crocante. Deschideţi regulatorul de umiditate
(poziţia B) dacă doriţi să depozitaţi alimente
precum fructele, într-un mediu cu umiditate redusă,
sau închideţi-l (poziţia A) pentru a depozita alimente
precum legumele, într-un mediu cu umiditate
mai ridicată.
A
B
A
B
11
UTILIZAREA
APARATULUI
PRIMA UTILIZARE
PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A APARATULUI
După ce aţi conectat aparatul la reţeaua electrică,
acesta începe să funcţioneze automat.
După pornirea aparatului, aşteptaţi cel puţin 4-6 ore
înainte de a introduce alimentele.
SETAREA TEMPERATURII
În mod normal, aparatul este reglat din fabrică pentru
funcţionarea la temperatura medie recomandată.
Pentru detalii privind setarea temperaturii,
consultaţi Ghidul de referinţă pentru utilizare zilnică.
Când aparatul este racordat la reţeaua de alimentare
cu energie electrică, afişajul se luminează şi toate
simbolurile apar pe acesta timp de aproximativ
1 secundă. Valorile implicite (din fabrică) ale setărilor
pentru compartimentul frigider se aprind pe afişaj.
Notă: Valorile de referinţă afişate corespund temperaturii
medii din întregul frigider.
INSTALAREA
INSTALAREA UNUI SINGUR APARAT
Pentru a asigura o ventilare adecvată, lăsaţi un spaţiu
liber atât în părţile laterale ale aparatului, cât şi
deasupra acestuia.
Distanţa dintre aparat şi peretele din spatele acestuia
trebuie să fie de cel puţin 50 mm.
O distanţă mai mică va determina creşterea
consumului de energie al produsului.
50mm
50mm
12
MONTAREA DISTANŢIERELOR
Montaţi distanţierele în partea superioară şi în partea
inferioară a condensatorului (conform desenului),
situat în partea din spate a aparatului.
RO
UTILIZAREA ZILNICĂ
CUM SE MĂREŞTE CAPACITATEA DE DEPOZITARE
A CONGELATORULUI
•
•
•
•
•
Nu blocaţi cu alimente zona de evacuare a aerului
(de pe peretele posterior şi de pe partea inferioară a
produsului).
Toate rafturile şi sertarele culisante sunt detaşabile.
•
•
Scoţând sertarele pentru a permite depozitarea
produselor voluminoase.
Aşezând alimentele direct pe rafturile
congelatorului.
Scoţând accesoriile detaşabile suplimentare.
Temperaturile din interiorul aparatului pot fi afectate
de temperatura ambiantă, de frecvenţa cu care
se deschide uşa şi de locul în care este amplasat
aparatul. La setarea temperaturii, trebuie să se ţină
cont de aceşti factori.
Dacă nu se specifică altfel, accesoriile aparatului nu
pot fi spălate în maşina de spălat vase.
FUNCŢII
PORNIRE/STANDBY
Această funcţie porneşte frigiderul
sau îl pune în modul Stand-by.
Pentru a trece produsul în modul
Stand-by, apăsaţi şi menţineţi
apăsat timp de 3 secunde butonul
Pornire/Stand-by.
Toţi indicatorii se sting, cu excepţia
luminii de fundal a pictogramei
Pornire/Stand-by, care indică faptul
că aparatul este în modul Stand-by.
Când aparatul este în standby,
becul din compartimentul frigider
nu funcţionează.
Reţineţi că această operaţie nu
deconectează aparatul de la
reţeaua de alimentare cu energie
electrică.
Pentru a porni din nou aparatul,
este suficient să apăsaţi şi să ţineţi
apăsat butonul Pornire/Stand-by
timp de 3 secunde.
AFIŞAJ INTELIGENT
Această funcţie opţională poate
fi folosită pentru a economisi
energia. Pentru a activa funcţia
Afişaj inteligent, apăsaţi şi ţineţi
apăsate simultan butoanele
Frigider °C şi Congelator °C timp
de 3 secunde, până când se aude
un semnal sonor.
Pentru a dezactiva funcţia, repetaţi
procedura. Reţineţi că această
funcţie nu deconectează aparatul
de la reţeaua de alimentare cu
energie electrică, ci doar reduce
energia consumată de afişajul
extern.
13
INDICATORUL 6TH SENSE
Tehnologia 6th Sense se activează
automat pentru a asigura condiţiile
optime de păstrare a alimentelor
depozitate.
RĂCIRE RAPIDĂ
Prin utilizarea funcţiei Răcire
rapidă, este posibil să se intensifice
răcirea în compartimentul frigider.
Se recomandă să se utilizeze
această funcţie când se introduc
cantităţi foarte mari de alimente în
compartimentul frigider. Apăsaţi şi
menţineţi apăsat butonul Frigider
°C timp de 3 sec. pentru a activa
funcţia Răcire rapidă.
După activare, simbolul Răcire
rapidă se va aprinde în gama
de led-uri aferente Temperaturii
din frigider, conform secvenţei
alăturate. Funcţia se dezactivează
automat după 6 ore sau poate fi
dezactivată manual, apăsând din
nou pe butonul Frigider °C.
CONGELARE RAPIDĂ
Se recomandă să se utilizeze
această funcţie când se introduc
pentru congelare cantităţi
foarte mari de alimente în
compartimentul congelator.
Cu 24 de ore înainte de a congela
alimente proaspete, apăsaţi şi ţineţi
apăsat timp de 3 secunde butonul
Congelator pentru a activa funcţia
Congelare rapidă.
După activare, indicaţia Congelare
rapidă se va aprinde în gama de
LED-uri aferente temperaturii
congelatorului, conform secvenţei
alăturate.
După 24 de ore, introduceţi
alimentele de congelat în coşul
superior al compartimentului
congelator. Funcţia se dezactivează
automat după 48 ore sau poate
fi dezactivată manual apăsând
butonul °C Congelator.
BLOCAREA TASTELOR
Această funcţie împiedică
modificarea accidentală a
setărilor sau oprirea accidentală
a aparatului.
Pentru a bloca tastele, apăsaţi timp
de 3 secunde pe butonul Mod
Party, până când pe afişaj apare
indicatorul Blocare taste şi un
semnal acustic confirmă selectarea
funcţiei. După 3 secunde,
indicatorul Blocare taste se stinge.
Când funcţia este activată,
prin apăsarea altor butoane
(cu excepţia butonului Mod Party),
se activează un semnal sonor,
iar pe afişaj clipeşte indicatorul
Blocare taste.
Orice alarmă poate fi dezactivată
când funcţia Blocare taste este
activă.
Pentru a debloca tastele, urmaţi
aceeaşi procedură, până când pe
afişaj este prezentat indicatorul
Blocare taste, iar un semnal acustic
confirmă dezactivarea funcţiei.
După 1 secundă, indicatorul
se stinge.
14
RO
ALARMĂ DE UŞĂ DESCHISĂ
Alarma pentru uşă deschisă
se activează când uşa rămâne
deschisă mai mult de 2 minute.
Închideţi uşa sau apăsaţi pe
butonul Oprire alarmă pentru a
întrerupe alarma acustică.
ALARMA DE TEMPERATURĂ
Afişajul temperaturii clipeşte (°C)
şi indicatorul Alarmă rămâne
aprins.
Apăsaţi butonul Oprire alarmă ;
alarma acustică se opreşte, afişajul
temperaturii (°C) clipeşte, iar
indicatorul Alarmă rămâne
aprins până când se atinge o
temperatură < -10 °C.
ALARMA DE ÎNTRERUPERE
PRELUNGITĂ A CURENTULUI
Pictograma pentru alarma de
întrerupere a curentului rămâne
activă, iar indicatorul de alarmă
clipeşte.
Apăsaţi butonul Oprire alarmă ;
alarma acustică se opreşte, afişajul
temperaturii (°C) clipeşte, iar
indicatorul Alarmă rămâne
aprins până când se atinge o
temperatură < -10 °C.
15
RECOMANDĂRI PENTRU DEPOZITAREA ALIMENTELOR
COMPARTIMENTUL FRIGIDER
Frigiderul este locul ideal de depozitare a preparatelor
culinare, a alimentelor proaspete şi conservate,
a produselor lactate, precum şi a fructelor, legumelor
şi băuturilor.
CIRCULAŢIA AERULUI
Circulaţia naturală a aerului în compartimentul
frigiderului îl împarte în mai multe zone cu
temperaturi diferite. Zona cu cea mai scăzută
temperatură se află chiar deasupra sertarului cu fructe
şi legume şi în apropierea peretelui posterior. Zona cu
cea mai ridicată temperatura se află în partea frontală
de sus a compartimentului.
O ventilare insuficientă duce la creşterea consumului
de energie şi la reducerea performanţelor de răcire.
Nu acoperiţi cu alimente sau alte obiecte canalele de
ventilare - aceste sunt optimizate pentru circulaţia
corespunzătoare a aerului şi pentru conservarea
alimentelor.
DEPOZITAREA ALIMENTELOR PROASPETE ŞI BĂUTURILOR
› Folosiţi recipiente din plastic reciclabil, metal,
› Nu apropiaţi alimentele prea mult unele de celelalte
aluminiu sau sticlă şi folie transparentă pentru a
pentru a permite circulaţia corespunzătoare a aerului.
ambala alimentele.
› Pentru a evita răsturnarea sticlelor, folosiţi suportul
› În cazul lichidelor şi alimentelor care degajează
pentru sticle.
miros sau care pot prinde miros sau gust, folosiţi
› În cazul în care cantitatea de alimente care trebuie
numai recipiente cu capac sau acoperiţi-le.
depozitate în frigider este mică, vă recomandăm să
› Alimentele care produc o cantitate mare de gaz
folosiţi rafturile de deasupra sertarului pentru fructe şi
etilenic şi cele care sunt sensibile la acest gaz, precum legume, având în vedere că aceasta este cea mai rece
fructele, legumele şi salata, trebuie să fie separate
zonă din compartiment.
întotdeauna sau ambalate pentru a nu se reduce
› Asiguraţi-vă că nu aţi acoperit cu alimente canalele
durata de depozitare; de exemplu, nu depozitaţi roşii
de ventilare.
împreună cu kiwi sau varză.
SPAŢIILE DE DEPOZITARE A ALIMENTELOR PROASPETE ŞI A BĂUTURILOR
› Pe rafturile frigiderului: preparate culinare, fructe
› În sertarul pentru fructe şi legume: fructe, salată,
tropicale, brânzeturi, delicatese.
legume.
› În cea mai rece zonă (cea de deasupra sertarului
› Pe uşă: unt, gemuri, sosuri, murături, conserve, sticle,
pentru fructe şi legume): carne, peşte, mezeluri,
băuturi în cutii de carton, ouă.
prăjituri.
16
RO
DEPOZITAREA ALIMENTELOR
ŞI A BĂUTURILOR
Legendă
ZONA RECE
Recomandată pentru depozitarea băuturilor,
laptelui şi produselor lactate, delicateselor,
iaurtului, ouălor, untului, sosurilor,
murăturilor, deserturilor.
SERTAR PENTRU FRUCTE ŞI LEGUME
ZONA MAI RECE:
ZONA DE PĂSTRARE ÎN STARE
PROASPĂTĂ A ALIMENTELOR 0 °C /
DECONGELARE SIGURĂ *
Recomandată pentru depozitarea cărnii,
peştelui, mezelurilor, pastelor proaspete
umplute, alimentelor gătite, resturilor
alimentare.
Această zonă este, de asemenea,
recomandată pentru decongelarea
alimentelor.
SERTAR ZONĂ CONGELARE RAPIDĂ
Zonă de răcire maximă recomandată pentru
congelarea alimentelor proaspete şi gătite.
SERTARELE NORMALE ALE
CONGELATORULUI
Recomandate pentru depozitarea
alimentelor congelate şi a îngheţatei.
Notă: Nuanţa de gri a legendei nu corespunde
culorii sertarelor
17
COMPARTIMENTUL CONGELATOR
Congelatorul este locul ideal pentru depozitarea
produselor congelate, producerea cuburilor de gheaţă
şi congelarea alimentelor proaspete.
Numărul maxim de kilograme de produse alimentare
proaspete care pot fi congelate într-un interval
de 24 de ore este indicat pe plăcuţa cu date
tehnice (…kg/24h).
Dacă dispuneţi de o cantitate mică de alimente care
trebuie depozitate în congelator, vă recomandăm
să folosiţi cele mai reci zone ale compartimentului
congelator, corespunzătoare zonei din mijloc.
RECOMANDĂRI PENTRU CONGELAREA ŞI DEPOZITAREA ALIMENTELOR PROASPETE
› Vă recomandăm să etichetaţi şi să specificaţi
› Lăsaţi întotdeauna alimentele fierbinţi să se răcească
data ambalării pentru toate alimentele congelate.
înainte de a le introduce în congelator.
Adăugarea unei etichete vă va permite să identificaţi
› Consumaţi imediat alimentele decongelate sau
mai uşor alimentele şi să le folosiţi înainte ca acestea
parţial decongelate.
să-şi piardă din calităţi. Nu recongelaţi alimentele
Nu le congelaţi din nou decât dacă au fost gătite după
odată ce au fost decongelate.
ce s-au dezgheţat. După ce au fost gătite, alimentele
› Înainte de a congela alimentele proaspete, ambalaţi- dezgheţate pot fi congelate din nou.
le etanş în: folie de aluminiu, folie transparentă, pungi
› Nu congelaţi sticle pline cu lichid.
impermeabile din plastic, recipiente din polietilenă
cu capace sau recipiente adecvate pentru congelarea
› Vă rugăm să utilizaţi funcţia Răcire rapidă pentru
alimentelor proaspete.
a accelera procesul de răcire sau de congelare
(consultaţi Ghidul de referinţă pentru utilizare zilnică).
› Alimentele trebuie să fie proaspete, coapte şi
de foarte bună calitate, astfel încât să-şi păstreze
calităţile şi după congelare.
› Legumele şi fructele proaspete trebuie să fie
congelate, de preferat, imediat după ce au fost
culese, pentru a-şi păstra valoarea nutritivă completă,
consistenţa, culoarea şi gustul iniţial. Unele tipuri
de carne, mai ales vânatul, trebuie să fie fezandate
înainte de a fi congelate.
ALIMENTE CONGELATE: SUGESTII PRIVIND CUMPĂRAREA
La cumpărarea produselor alimentare congelate:
› Când ajungeţi acasă, introduceţi imediat alimentele
congelate în congelator.
› Asiguraţi-vă că ambalajul nu este deteriorat
(alimentele congelate din interiorul ambalajelor
› Dacă alimentele s-au dezgheţat, chiar şi parţial,
deteriorate pot fi degradate). Dacă ambalajul este
nu le congelaţi din nou. Consumaţi-le în decursul a
umflat sau prezintă urme de umezeală, este posibil
24 de ore.
ca alimentul să nu fi fost păstrat în condiţii optime,
› Evitaţi sau reduceţi la minimum variaţiile de
iar procesul de decongelare să fi început deja.
temperatură. Respectaţi data de expirare indicată
› Atunci când faceţi cumpărături, achiziţionaţi
pe ambalaj.
alimentele congelate la sfârşit şi transportaţi-le într-o
› Urmaţi întotdeauna instrucţiunile privind
plasă termoizolantă.
depozitarea inscripţionate pe ambalaj.
18
RO
PERIOADA DE DEPOZITARE
A ALIMENTELOR CONGELATE
CARNE
luni
MÂNCĂRURI
ÎNĂBUŞITE
luni
FRUCTE
luni
Carne de vită
8 - 12
Carne, pasăre
2-3
Mere
12
Porc, viţel
6-9
PRODUSE LACTATE
Caise
8
Miel
6-8
Unt
6
Mure
8 - 12
Iepure
4-6
Brânzeturi
3
Coacăze negre /
coacăze roşii
8 - 12
Carne tocată / resturi
2-3
Smântână
1-2
Cireşe
10
Cârnaţi
1-2
Îngheţată
2-3
Piersici
10
Ouă
8
Pere
8 - 12
Prune
10
PASĂRE
Carne de pui
5-7
SUPE ŞI SOSURI
Curcan
6
Supă
2-3
Zmeură
8 - 12
Potroace
2-3
Sos cu carne
2-3
Căpşuni
10
Pateu
1
Rubarbă
10
8
Sucuri din fructe
(portocale, lămâi,
grepfrut)
4-6
CRUSTACEE
Moluşte, homar
1-2
Ratatouille
Crab, homar
1-2
PRODUSE DE
PATISERIE ŞI
PANIFICAŢIE
CRUSTACEE ŞI
MOLUŞTE
LEGUME
Pâine
1-2
Sparanghel
8 - 10
Blaturi de prăjituri
4
Busuioc
6-8
PEŞTE
Prăjituri
2-3
Fasole
12
„Gras” (somon, hering, 2 - 3
scrumbie)
Clătite
1-2
Anghinare
8 - 10
„Slab” (cod, limbă-demare)
Produse de patiserie
semipreparate
2-3
Broccoli
8 - 10
Quiche
1-2
Varză de Bruxelles
8 - 10
Pizza
1-2
Conopidă
8 - 10
Morcovi
10 - 12
Ţelină
6-8
Ciuperci
8
Pătrunjel
6-8
Ardei
10 - 12
Mazăre
12
Fasole verde
12
Spanac
12
Roşii
8 - 10
Dovlecei
8 - 10
Scoici, stridii
1-2
3-4
19
RECOMANDĂRI ÎN CAZUL
NEUTILIZĂRII APARATULUI
ABSENŢĂ / MOD VACANŢĂ
MUTARE
Scoateţi toate componentele interne detaşabile.
1.
2. Ambalaţi-le bine şi fixaţi-le cu bandă adezivă
pentru a nu se pierde sau lovi între ele.
În cazul unei absenţe îndelungate, se recomandă
să consumaţi alimentele şi să deconectaţi aparatul,
pentru a economisi energie.
3. Înşurubaţi picioruşele reglabile astfel încât să nu
atingă suprafaţa de sprijin.
4. Închideţi şi fixaţi cu bandă adezivă uşa, apoi fixaţi
cablul de alimentare de aparat, tot cu bandă adezivă.
ÎNTRERUPEREA ALIMENTĂRII CU CURENT ELECTRIC
În cazul unei căderi de curent, sunaţi la biroul local al
În cazul unei căderi de curent de maximum 24 de ore.
companiei de furnizare a energiei electrice şi întrebaţi Ţineţi închisă uşa aparatului. Astfel, alimentele din
cât va dura întreruperea.
interior vor rămâne reci cât mai mult timp posibil.
Notă: Reţineţi că un aparat plin va rămâne rece mai mult
În cazul unei întreruperi a alimentării cu curent electric
timp decât unul parţial plin.
care durează mai mult de 24 de ore.
Goliţi compartimentul congelator şi introduceţi
Dacă pe alimente se mai văd încă cristale de gheaţă,
alimentele într-un congelator portabil. Dacă nu aveţi
le puteţi congela din nou, deşi gustul şi aroma ar
la dispoziţie un astfel de congelator sau acumulatori
putea fi afectate.
frigorifici, încercaţi să consumaţi alimentele cele mai
perisabile.
Dacă alimentele nu sunt în stare bună, este mai bine
să le aruncaţi.
Goliţi tava pentru cuburi de gheaţă.
20
CURĂŢAREA ŞI
ÎNTREŢINEREA
RO
Înainte de a efectua orice operaţie de curăţare
sau de întreţinere, scoateţi aparatul din priză sau
deconectaţi alimentarea cu energie electrică.
Nu folosiţi niciodată substanţe abrazive.
Nu curăţaţi niciodată cu lichide inflamabile
componentele frigiderului.
Nu utilizaţi aparate de curăţare cu aburi.
Butoanele şi afişajul panoului de comandă nu
trebuie să fie curăţate cu substanţe alcoolice sau
derivate, ci cu o lavetă uscată.
› Curăţaţi periodic aparatul cu o lavetă şi cu o soluţie
de apă călduţă şi detergent neutru special pentru
curăţarea interiorului frigiderului.
› Curăţaţi exteriorul aparatului şi garnitura uşii cu o
lavetă umedă şi ştergeţi cu o lavetă moale.
› Condensatorul de pe partea din spate a aparatului
trebuie curăţat periodic cu aspiratorul.
Important:
› Butoanele şi afişajul panoului de comandă nu
trebuie să fie curăţate cu substanţe alcoolice sau
derivate, ci cu o lavetă uscată.
› Conductele sistemului de refrigerare se află lângă
tăviţa pentru decongelare şi se pot înfierbânta.
Curăţaţi-le periodic cu un aspirator.
21
GHID DE REMEDIERE A DEFECŢIUNILOR ŞI
SERVICIUL DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ POST-VÂNZARE
ÎNAINTE DE A CONTACTA SERVICIUL DE
ASISTENŢĂ TEHNICĂ POST-VÂNZARE...
Problemele de funcţionare se datorează adesea unor
cauze banale, pe care le puteţi identifica şi rezolva
singuri, fără a fi nevoie să folosiţi vreun instrument.
SUNETE EMISE LA FUNCŢIONARE
Sunetele produse de aparat sunt normale, întrucât
acesta este prevăzut cu o serie de ventilatoare şi
motoare care reglează funcţionarea şi pornesc,
respectiv se opresc în mod automat.
UNELE SUNETE EMISE LA FUNCŢIONARE
POT FI REDUSE:
› Aşezând aparatul perfect orizontal şi instalându-l pe
o suprafaţă plană.
› Aşezând aparatul la distanţă de mobilă, evitând
contactul dintre aparat şi mobilă.
› Verificând amplasarea corectă a componentelor
interne.
› Verificând ca sticlele şi recipientele să nu se atingă
unele de celelalte.
CÂTEVA SUNETE EMISE LA FUNCŢIONARE
PE CARE LE PUTEŢI AUZI
Şuierături la pornirea aparatului
pentru prima dată sau după o
pauză lungă.
Un clipocit când lichidul de răcire
intră în conducte.
Zbârnâitul este produs în timpul
funcţionării compresorului.
Bâzâituri când supapa de apă sau
ventilatorul încep să funcţioneze.
Pocnituri când compresorul
porneşte.
Sunetul asemănător unui clic este
produs de termostatul care reglează
funcţionarea compresorului.
22
RO
GHIDUL DE REMEDIERE
A DEFECŢIUNILOR
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
APARATUL NU FUNCŢIONEAZĂ
Este posibil să existe o
problemă la sursa de
alimentare a aparatului.
› Asiguraţi-vă că ştecherul
cablului de alimentare este
introdus într-o priză funcţională
cu tensiune corespunzătoare.
› Controlaţi dispozitivele
de protecţie şi siguranţele
sistemului electric din locuinţa
dumneavoastră.
EXISTĂ APĂ ÎN TĂVIŢA
PENTRU DECONGELARE
Acest lucru este normal pe
vreme călduroasă şi umedă.
Este posibil ca tăviţa să se
umple până la jumătate.
› Verificaţi ca aparatul să fie
perfect orizontal, astfel încât apa
să nu dea pe dinafară.
MARGINILE APARATULUI,
CARE VIN ÎN CONTACT CU
GARNITURA UŞII, SUNT CALDE
LA ATINGERE
Aceasta nu este o defecţiune.
Acest lucru este normal pe
vreme călduroasă şi atunci când
compresorul funcţionează.
BECUL NU FUNCŢIONEAZĂ
Este posibil ca becul să
trebuiască înlocuit.
Este posibil ca aparatul să fie în
modul Pornire/Stand-by.
MOTORUL PARE SĂ RĂMÂNĂ ÎN
FUNCŢIUNE PREA MULT TIMP
Timpul de funcţionare a
motorului depinde de diferiţi
factori: cât de des se deschide
uşa, cantitatea de alimente
păstrată, temperatura din
încăpere, setările butoanelor de
control al temperaturii.
› Asiguraţi-vă că dispozitivele
de protecţie şi siguranţele
sistemului electric din locuinţa
dumneavoastră funcţionează
corespunzător.
› Asiguraţi-vă că ştecherul
cablului de alimentare este
introdus într-o priză funcţională
cu tensiune corespunzătoare
› Dacă LED-urile sunt defecte,
utilizatorul trebuie să solicite
departamentului de service
înlocuirea acestora cu LED-uri
de acelaşi tip, disponibile numai
la centrele noastre de asistenţă
tehnică post-vânzare sau la
distribuitorii autorizaţi.
› Asiguraţi-vă că butoanele
de comandă a aparatului sunt
reglate corect.
› Verificaţi să nu existe o
cantitate mare de alimente în
aparat.
› Aveţi grijă ca uşa să nu fie
deschisă prea des.
› Asiguraţi-vă că uşa se închide
corespunzător.
23
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
TEMPERATURA APARATULUI
ESTE PREA RIDICATĂ
Pot exista diverse cauze
(a se vedea „Soluţii”).
› Verificaţi dacă condensatorul
(partea din spate a aparatului)
este curat, fără praf şi scame.
› Asiguraţi-vă că uşa este închisă
corespunzător.
› Asiguraţi-vă că garniturile uşii
sunt montate corespunzător.
› În zilele călduroase sau dacă
este cald în cameră, este normal
ca motorul să funcţioneze un
timp mai îndelungat.
› Dacă uşa aparatului a rămas
deschisă mai mult timp
sau dacă au fost introduse
cantităţi mari de alimente,
motorul va funcţiona un timp
mai îndelungat pentru a răci
interiorul aparatului.
UŞILE NU SE DESCHID ŞI NU SE
ÎNCHID CORECT
Pot exista diverse cauze
(a se vedea „Soluţii”).
› Aveţi grijă ca pachetele cu
alimente să nu blocheze uşa.
› Verificaţi dacă dispozitivul
automat de produs gheaţă sau
componentele interne sunt în
poziţie corespunzătoare.
› Aveţi grijă ca garniturile uşii să
nu fie murdare sau lipicioase.
› Asiguraţi-vă că aparatul este în
poziţie perfect orizontală.
24
RO
SERVICIUL DE ASISTENŢĂ
TEHNICĂ POST-VÂNZARE
ÎNAINTE DE A CONTACTA SERVICIUL DE
ASISTENŢĂ TEHNICĂ POST-VÂNZARE
1. Încercaţi să rezolvaţi singuri problema, cu ajutorul
recomandărilor din GHIDUL DE REMEDIERE A
DEFECŢIUNILOR.
2. Opriţi şi puneţi din nou în funcţiune aparatul
pentru a verifica dacă problema persistă.
DACĂ PROBLEMA PERSISTĂ CHIAR ŞI DUPĂ
CONTROALELE MENŢIONATE, CONTACTAŢI
CEL MAI APROPIAT SERVICIU DE ASISTENŢĂ
TEHNICĂ POST-VÂNZARE
Pentru asistenţă, sunaţi la numărul indicat pe
certificatul de garanţie sau urmaţi instrucţiunile
de pe site-ul web www.whirlpool.eu
Specificaţi întotdeauna:
• o scurtă descriere a defecţiunii;
• tipul şi modelul exact al aparatului;
• numărul de service (numărul care se găseşte după
cuvântul „Service” de pe plăcuţa cu date tehnice).
Numărul de service este indicat, de asemenea, în
certificatul de garanţie;
• adresa dvs. completă;
• numărul dvs. de telefon.
Dacă sunt necesare orice fel de reparaţii, vă rugăm
să contactaţi un serviciu de asistenţă tehnică postvânzare autorizat (pentru a avea garanţia că se
folosesc piese de schimb originale şi că reparaţiile vor
fi executate corect).
Producător:
Whirlpool Europe s.r.l. - Socio Unico
Viale Guido Borghi 27
21025 Comerio (VA)
Italia
25
x1
x1
x1
x1
x1
50mm
26
1
2
3
4
5
6
7
8
RO
9
27
10
11
14
16
28
12
13
15
ad
d
le
nd
ha
he
re
.
ad
d
d
ad
ha
le
23
re
.
re
.
he
17
he
nd
le
nd
ha
RO
18
19
20
21
22
24
29
001
19514304401
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising