Bauknecht | KGNXL 19 A3+ IN | Setup and user guide | Bauknecht KGNXL 19 A3+ IN пайдаланушы нұсқаулығы

Bauknecht KGNXL 19 A3+ IN пайдаланушы нұсқаулығы
KZ
КҮНДЕЛІКТІ АНЫҚТАМАЛЫҚ
НҰСҚАУЛЫҚ
BAUKNECHT ӨНІМІН САТЫП
АЛҒАНЫҢЫЗ ҮШІН РАҚМЕТ
Жан жақты ақпарат алу үшін өнімді
www‌.‌bauknecht‌.‌eu‌/‌register сайтында
тіркеңіз
WWW
Қауіпсіздік туралы нұсқауларды және
Пайдалану мен күтіп ұстау нұсқаулығын
біздің www‌.‌bauknecht‌.‌eu веб-сайтымызға
кіріп, осы кітапшаның артқы жағындағы
нұсқаулардың көмегімен жүктеп алуға
болады.
Аспапты пайдалану алдында Денсаулық
пен қауіпсіздік нұсқаулығын мұқият оқыңыз.
ӨНІМ СИПАТТАМАСЫ
ҚҰРЫЛҒЫ
1.
5
6
7
8
1
3
2
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Жеміс-жидек пен көкөніс
жәшігі*
Тағам сақтау аймағы 0 °C /
Қауіпсіз жібіту *
Шөлмек сөресі *
Мұздату және сақтау
бөлімшесі
Сүт тағамдары сөресі *
Жылжымалы сөрелер *
Температура индикаторы *
Шөлмек ұстатқышы
Деңгейлегіш тіреулер
4
* Саны және (немесе) орналасуы әр
түрлі болады, тек кейбір үлгілерде
ғана бар.
9
БАСҚАРУ ПАНЕЛІ
1.
2.
2
3
3.
4.
6
5.
1
7
8
6.
7.
8.
4
5
ON/STANDBY индикаторы мен
түймесі
Тоңазытқыштың температура
индикаторы
Тоңазытқыш температурасы /
Тез суыту түймесі
Мұздатқыштың температура
индикаторы
Мұздатқыш температурасы /
Тез мұздату түймесі
Party режимі индикаторы
Дабылды тоқтату түймесі
(төмендегі Дабыл кестесін
қараңыз)
Қуат өшу дабылы Ұзақ қуат
өшу дабылы индикаторы
(Пайдалану нұсқаулығын
қараңыз)
1
КЕРЕК-ЖАРАҚТАР
ОҢАЙ МҰЗ
ШӨЛМЕК СӨРЕСІ
АЛҒАШҚЫ РЕТ ПАЙДАЛАНУ
ҚҰРЫЛҒЫНЫ ҚОСУ ЖОЛЫ
Құрылғыны желіге қосқаннан кейін ол автоматты түрде
жұмыс істей бастайды. Құрылғыны іске қосқаннан кейін
тағамды мұздатқышқа және мұздатқыш бөліміне салудан
бұрын кем дегенде 4-6 сағат күте тұрыңыз.
Құрылғы қуат көзіне қосылғанда дисплей жанады және
барлық белгішелер дисплейде шамамен 1 секунд бойы
көрсетіледі. Тоңазытқыш - мүздатқыш бөлімшелері
параметрлерінің әдепкі (зауыттық) мәндері жанады.
КҮНДЕЛІКТІ ПАЙДАЛАНУ
Функциялар бойынша толық мәліметті Пайдалану мен күтіп
ұстау нұсқаулығынан қараңыз / Пайдалану мен күтіп ұстау
нұсқаулығын қалай алу туралы соңғы беттен қараңыз
ФУНКЦИЯЛАР
ON/STANDBY ИНДИКАТОРЫ /ТҮЙМЕСІ
Өнімді күту режиміне қою үшін 3 секунд басып тұрыңыз. On/
Standby (Қосу/күту) индикаторынан басқа барлық белгішелер
өшеді. Құрылғыны қайта іске қосу үшін, осы түймешікті бір рет
(жылдам) басыңыз.
температурасының жарық диодтары арқылы көрсетіледі.
24 сағаттан кейін мұздатылатын тағамды мұздатқыш бөлімінің
жоғарғы себетіне орналастырыңыз. Функция 48 сағаттан кейін
автоматты түрде өшіріледі немесе Freezer °C түймешігін қайта
басу арқылы өшіріле алады.
ТОҢАЗЫТҚЫШТЫҢ ТЕМПЕРАТУРАСЫН ОРНАТУ
Тоңазытқыш температурасын реттеу үшін Fridge °C түймесін
басыңыз. Тоңазытқыш температурасының жарық диодтары
арқылы көрсетілгендей, Тоңазытқыш температурасын +2°C
және +8°C аралығында реттеуге болады.
ТОҢАЗЫТҚЫШ ШАМЫ
Тоңазытқыш бөлімінің ішіндегі жарық жүйесі, жарықтың
жақсы жануына мүмкіндік беретін, соған байланысты қуаттың
аз шығындалуын қамтамасыз ететін жарық диодының
шамын пайдаланады. Жарық диод шамының жүйесі жұмыс
істемесе, оны ауыстыру үшін, қызмет көрсету орталығымен
хабарласыңыз.
ЖЫЛДАМ САЛҚЫНДАТУ
Жылдам салқындату функциясын пайдаланып тоңазытқыш
бөлімінің салқындату мүмкіндігін арттыруға болады. Бұл
функцияны пайдалану тоңазытқыш бөлімшесіне тағамның
өте үлкен көлемін салған кезде пайдаланған жөн. Жылдам
салқындату функциясын іске қосу үшін, Fridge °C түймешігін 3
секунд бойы басып тұрыңыз. Іске қосылған кезде, реттілікпен
көрсетілгендей Жылдам салқындату белгісі Тоңазытқыш
температурасының жарық диодтары арқылы көрсетіледі.
Функция 6 сағаттан кейін автоматты түрде өшіріледі немесе
Fridge °C түймешігін басу арқылы қолмен өшіруге болады.
МҰЗДАТҚЫШТЫҢ ТЕМПЕРАТУРАСЫН ОРНАТУ
Құрылғының қалыпты жұмысын қамтамасыз ету үшін ол
зауытта -18°C температурасына орнатылған. Мұздатқыш
температурасын реттеу үшін Freezer °C түймешігін
басыңыз. Мұздатқыш температурасының жарық диодтары
арқылы көрсетілгендей, Мұздатқыш температурасын -16°C
және -24°C аралығында реттеуге болады.
ТЕЗ МҰЗДАТУ
Бұл функцияны пайдалану мұздатылатын тағамдардың
үлкен көлемін мұздатқыш бөліміне салу кезінде ұсынылады.
Балғын тағамдарды мұздатудан 24 сағат бұрын, Жылдам
мұздату функциясын белсендіру үшін Мұздатқыш түймешігін 3
секунд ішінде басып тұрыңыз. Іске қосылған кезде, реттілікпен
көрсетілгендей Жылдам мұздату белгісі Тоңазытқыш
2
ТОЙ РЕЖИМІ
Бұл функцияны сусындарды мұздатқыш бөлімінде
салқындату үшін пайдаланыңыз. Party режимі функциясын
белсендіру/өшіру үшін осы түймені басыңыз.
Party режимі іске қосылғаннан кейін 30 минут өткенде
дыбыстық белгі арқылы сусынды немесе шөлмекті мұздатқыш
бөлімшеден алу керектігі ескертіледі. Дыбыстық белгіні өшіру
үшін Дабылды тоқтату түймесін басыңыз немесе Party режимі
түймесін басу арқылы функцияны өшіріңіз.
Маңызды: бөтелкені мұздатқыш бөлімінде функцияның
белсенді болу мерзімінен (30 минут) ұзағырақ уақытқа
қалдырмаңыз.
ҚУАТТЫ ӨШІРУ ДАБЫЛЫ
Электрдің үзілуі орын алған жағдайда, өніміңіз электр
қуаты қайта берілген кезде мұздатқыштағы температураны
автоматты түрде бақылау үшін жасақталған. Мұздатқыштағы
температура мұздатқыш деңгейінен жоғары көтерілсе,
Қуатты өшіру белгішесі жанып, Дабыл белгішесі
жыпылықтайды және электрлік қуат қайта берілгенде
акустикалық дабыл беріледі. Дабылды қалпына келтіру үшін
Қалпына келтіру түймесін бір рет басыңыз.
SMART DISPLAY (СМАРТ ДИСПЛЕЙ)
Бұл қосымша функцияны қуатты сақтау үшін пайдалануға
болады. Smart Display (Смарт дисплей) функциясын іске қосу
үшін дыбыстық белгі естілгенше Fridge °C және Freezer °C
түймелерін бір мезгілде 3 секунд бойы басып тұрыңыз. Бұл
функцияны өшіру үшін, дәл сол процедураны қайталаңыз.
Бұл функция құрылғыны қуат көзінен ажыратпай, тек сыртқы
дисплей тарапынан тұтынылатын қуатты азайтатынын есте
сақтаңыз.
ТЕМПЕРАТУРА ИНДИКАТОРЫ *
Температура индикаторы оның ішіндегі температураның
тағамды сақтайтындай салқын екенін “OK” сөзі арқылы
хабарлайды.
1. Индикатор шамында OK сөзінің анық көрінетінін тексеріңіз
(төмендегі суретті қараңыз).
KZ
ТАҒАМ САҚТАУ АЙМАҒЫ 0 °C / ҚАУІПСІЗ ЖІБІТУ *
Ет пен балық сияқты жас тағамды сақтауға арналған бөлімше.
Бөлімшенің ішіндегі төмен температура тағамның нәрлілігін,
сыртқы түрі мен дәмін өзгертпестен бір аптаға дейін сақтауға
мүмкіндік береді - сынақ ет тағамдарымен жүргізілді. Бүл
бөлімше сондай-ақ тағамды денсаулыққа зиянсыз түрде
жібітуге қолайлы, себебі төмен температурада жібіту
микроорганизмдердің өсіп-өнуіне жол бермей, тағамның дәмі
мен органолептикалық сипаттарын қорғайды. бұл бөлімше
жеміс-жидекке, көкөніс пен көк салатқа жарамайды. Алайда оны
толтырмасы бар жаңа піскен макарон және тіпті піскен тамақ
немесе қалған тамақ үшін пайдалануға болады.
ЖЕМІС-ЖИДЕК ПЕН КӨКӨНІС ЖӘШІГІ *. *
Тоңазытқыштың ішіндегі салат контейнерлері көкөністер мен
жемістерді жас және солмаған күйінде сақтауға арналған.
Егер жеміс сияқты тағамды ылғалдылығы төмендеу ортада
сақтағыңыз келсе, ылғалдылықты реттегішті ашыңыз (B бағыты)
немесе тағамды ылғалдау ортада сақтағыңыз келсе оны
жабыңыз (A бағыты).
A
2. Егер “OK” сөзі көрінбесе, бұл температура тым жоғары
дегенді білдіреді: төменірек температураны орнатыңыз да, ол
әбден тұрақтанғанша шамамен 10 сағаттай күтіңіз.
3. Индикатор шамын қайтадан тексеріңіз: егер қажет болса,
бастапқы әрекетті орындап, оны қайтадан реттеңіз. Егер
тағам көп мөлшерде салынса немесе тоңазытқыштың
есігі жиі ашылса, индикатор шамда OK сөзінің көрінбеуі қалыпты жағдай. ТОҢАЗЫТҚЫШ ЖҰМЫСЫ тетігін жоғарырақ
параметрге ауыстырмас бұрін кем дегенде 10 сағат күтіңіз.
B
A
B
СӨРЕЛЕР *
Арнайы бағыттауыштарының көмегімен сөрелерді алып шығуға
болады және биіктігі реттеліп, көлемі үлкен ыдыс пен тағамды
оңай сақтауға мүмкіндік береді.
ДАБЫЛДАР КЕСТЕСІ
ДАБЫЛ ТҮРІ
СИГНАЛ
Ашық есік дабылы Дыбыстық дабыл белсендіріледі және
Дабыл индикаторы жыпылықтайды.
СЕБЕБІ
Есік 2 минуттан артық ашық тұр.
Температура
дабылы
Ішкі температура дұрыс емес.
Party режимінің
дабылы
Температура дисплейі (°C)
жыпылықтайды және Дабыл индикаторы
қосулы күйде қалады.
Party режимі индикаторы
жыпылықтайды және дыбыстық дабыл
белсендіріледі.
Ұзақ қуатты өшіру Қуат өшу дабылы белгішесі
дабылы
жанып тұрады, дабыл индикаторы
жыпылықтайды және температура
дисплейі (°C) жыпылықтайды.
Party режимі функциясы
белсендірілгеннен кейін 30 минут
өтті. Бөтелкені мұздатқыштан шығару
уақыты келді (қосымша ақпарат алу
үшін Пайдалану нұсқауларын қараңыз).
Ұзаққа созылған қуат іркілісі ішкі
температураның 0°C дейін артуын
тудыруы мүмкін.
ШЕШІМІ
Есікті жабыңыз немесе дыбыстық дабылдың
дауысын басу үшін Дабылды тоқтату түймешігін
басыңыз.
Stop Alarm (Дабылды тоқтату) түймесін басыңыз
; дыбыстық белгі тоқтайды, температура
дисплейі (°C) жыпылықтайды, ал дабыл
индикаторы
температура < -10°C деңгейіне
жеткенше қосулы қалады.
Дабылды тоқтату түймешігін басыңыз
және
бөтелкені мұздатқыштан алып тастаңыз.
Stop Alarm (Дабылды тоқтату) түймесін басыңыз
; дыбыстық белгі тоқтайды, температура
дисплейі (°C) жыпылықтайды, ал дабыл
индикаторы
температура < -10°C мәнге
жеткенше жанып тұрады.
ЖҰМЫСЫНА БАЙЛАНЫСТЫ ЕСТІЛУІ МҮМКІН КЕЙБІР ДЫБЫСТАР
Хладагент сұйықтығы түтіктерге кірген
Құрылғыны бірінші рет немесе ұзақ
кездегі бүлкілдеген дыбыс.
іркілістен кейін қосу кезіндегі ысылдаған
дыбыс.
Жұмыс істеп тұрған компрессордан
шығатын "бррр" дыбысы.
Су краны немесе желдеткіш жұмысты
бастаған кездегі быжылдаған дыбыс.
Сыртылдаған дыбыс компрессордың
қаншалықты жиі жұмыс істейтінін
реттейтін термостаттан шығады.
Компрессор іске қосылған кездегі
сатырлаған дыбыс.
3
ТАҒАМДАР МЕН СУСЫНДАРДЫ САҚТАУ
Шартты белгілер
САЛҚЫНДАТУ АЙМАҒЫ
Сусындарды, сүтті және сүттен жасалған, жеңсік
тағамдар, қатық, жұмыртқа, сары май, тұздықтар,
тұздықталған көкөніс, тәттілер сияқты тағамдарды
сақтау үшін ұсынылады
ЖЕМІС ЖӘНЕ КӨКӨНІС ТАРТПАСЫ
САЛҚЫНДАТҚЫШ АЙМАҒЫ:
ТАҒАМ САҚТАУ АЙМАҒЫ 0 °C / ҚАУІПСІЗ
ЖІБІТУ *
Етті, балықты, туралған етті, толтырмасы бар
макаронды, тұмшапешке піскен тағамдарды,
қалған тамақты сақтау үшін ұсынылады.
Бұл аймақ сондай-ақ тағамды жібітуге арналған.
ТЕЗ МҰЗДАТУ АЙМАҒЫНЫҢ ТАРТПАСЫ
Барынша салқын аймақ жаңа піскен тағам мен
тұмшапешке піскен тағамды мұздатуға арналған.
ҚАЛЫПТЫ МҰЗДАТҚЫШ ТАРТПАЛАРЫ
Мұздатылған тағам мен балмұздақты сақтауға
арналған.
Ескертпе: Шартты белгінің сұр реңкі тартпалардың
түсіне сай емес
ТОҢАЗЫТҚЫШ БӨЛІМІ
Қайта өңделе алатын пластик, металл,
алюминий және әйнек контейнерлерді,
сондай-ақ, тағамды орау үшін ас
пленкасын пайдаланыңыз.
Сұйықтықтар және иісті шығаруы не
сіңіруі мүмкін тағамдар үшін әрқашан
жабық контейнерлерді пайдаланыңыз
немесе бетін жабыңыз.
Егер тоңазытқышта сақталатын
тамақтың мөлшері аз болса, жеміс және
көкөністерді сақтау бөлімінің үстіндегі
сөренің пайдалануын ұсынамыз, себебі
бұл - бөлімдегі ең суық аймақ.
Этилен газының үлкен мөлшерін
беретін және осы газға сезімтал жеміс,
көкөністер және салад сияқты тағамдар
сақтау мерзімін қысқартпау мақсатында
бөлек оралып сақталуы керек; мысалы,
қызанақтарды киви жемісімен және
орамжапырақпен бірге сақтамаңыз.
Бөтелкелердің аударылып кетуін
болдырмау үшін бөтелке ұстағышын
пайдалануға болады (кейбір үлгілерде
қолжетімді).
Жеткілікті ауа циркуляциясын
қамтамасыз ету үшін тағамды бір-біріне
жақын сақтамаңыз.
ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ПАРАҚШАСЫ
Осы құрылғының қуат бойынша
деректері жазылған техникалық парақшасын
http‌:‌/‌/‌docs‌.‌w ww‌.‌bauknecht‌.‌eu веб-сайтынан жүктеп
алуға болады
WWW
ПАЙДАЛАНУ МЕН КҮТІП ҰСТАУ
НҰСҚАУЛЫҒЫН АЛУ ЖОЛЫ
МҰЗДАТҚЫШ БӨЛІМІ
Қатырғыш қатырылған тағам, мұз
кесектерін жасау және балғын тағамды
мұздатқыш бөлімінде сақтауға арналған
тамаша орын.
24 сағаттық кезеңде сақауға болатын
балғын тағамның килограммдық
мөлшері техникалық деректер
тақтасында көрсетілген (…кг/24 сағ).
Егер қатырғышта сақталатын тағам
мөлшері аз ғана болса, қатырғыш
бөлігінің ең салқын бөлігін (әдетте
ортаңғы бөлік) пайдалануды ұсынамыз.
КЕПІЛДІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ БӨЛІМІНЕ
ХАБАРЛАСУ
Біздің байланыс ақпаратымызды кепілдік
нұсқаулығынан табуға болады. Кепілді
қызмет көрсету орталығына хабарласқан
кезде, өнімнің техникалық кестесінде
көрсетілген кодтарды айтыңыз.
> WWW Құрылғының коммерциялық
кодын көрсете отырып, Пайдалану
мен күтіп ұстау нұсқаулығын
http‌:‌/‌/‌docs‌.‌w ww‌.‌bauknecht‌.‌eu вебсайтынан жүктеп алыңыз (осы QR кодын
пайдалануға болады).
> Болмаса, Сатудан кейінгі қызмет көрсету
орталығымен хабарласыңыз
011
4
19514 2 23 9 0 0
Италияда басылған
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising