Bauknecht | KGNXL 19 A3+ IN | Setup and user guide | Bauknecht KGNXL 19 A3+ IN Gebruikershandleiding

Bauknecht KGNXL 19 A3+ IN Gebruikershandleiding
NL
SNELLE REFERENTIE
GIDS
DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN
BAUKNECHT PRODUCT
Voor meer informatie en support, gelieve uw
product te registreren op www.bauknecht.eu/
register
WWW
U kunt de Veiligheidsinstructies en de Gids voor
Gebruik en Verzorging downloaden van onze
website docs. bauknecht.eu en de instructies aan
de achterzijde van dit boekje opvolgen.
Lees voordat u het apparaat gaat gebruiken zorgvuldig de gids
voor Gezondheid en Veiligheid.
PRODUCTBESCHRIJVING
APPARAAT
5
6
7
8
1
3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Groenten- en fruitbak *
Food Care Zone 0 °C /
Veilig ontdooien
Flessenvak *
Vriezer en Opbergvak
Zuivelschap *
Beweegbare schappen
Temperatuurlampje *
Flessenrek*
Stelpootjes
2
4
* Afhankelijk van aantal en/of positie, alleen
voor bepaalde modellen verkrijgbaar.
9
BEDIENINGSPANEEL
1.
2
3
4.
5.
6
1
7
4
2.
3.
8
6.
7.
8.
AAN/STAND-BY controlelampje en
toets
Temperatuurlampje koelkast
Toets koelkasttemperatuur /
Snel koelen
Vriezertemperatuurlampje
Toets vriezertemperatuur /
Snel Vriezen
Feestmodus-controlelampje
Alarmstop-toets
(zie de onderstaande alarmtabel)
Blackout-alarm Lange blackoutalarm controlelampje
(zie de Gebruiksaanwijzing)
5
1
ACCESSOIRES
EASY ICE
FLESSENREK
EERSTE GEBRUIK
IN WERKING STELLEN VAN HET APPARAAT
Nadat de stekker in het stopcontact is gestoken, begint
het apparaat automatisch te werken. Wacht nadat u
het apparaat heeft ingeschakeld, minstens 4-6 uur
voordat u levensmiddelen in de koelkast en in het
diepvriescompartiment legt.
Wanneer het apparaat wordt aangesloten op de
netvoeding wordt het display verlicht en worden alle
pictogrammen gedurende circa 1 seconde weergegeven. De
standaardwaarden (fabriekswaarden) van de instellingen van
het koel - diepvriescompartiment lichten op.
DAGELIJKS GEBRUIK
Zie de Handleiding voor Gebruiksaanwijzing voor meer details
over de functies / zie de laatste pagina voor informatie over het
verkrijgen van de Gebruiksaanwijzing
FUNCTIES
AAN/STAND-BY CONTROLELAMPJE /TOETS
Om het product in Stand-by te zetten, houdt u de toets 3 seconden
ingedrukt. Alle symbolen worden uitgeschakeld behalve het
controlelampje Aan/Stand-by. Druk eenmaal (kort) op deze toets om
het apparaat weer te activeren.
Leds van de diepvriestemperatuur, zoals hiernaast aangeduid.
Leg het in te vriezen voedsel na 24 uur in de bovenste korf van het
vriesvak. De functie wordt na 48 uur automatisch uitgeschakeld en kan
handmatig worden uitgeschakeld door nogmaals op de toets Vriesvak
°C te drukken.
TEMPERATUURINSTELLING KOELKAST
Druk op de toets Koelkast °C om de temperatuur van de koelkast aan
te passen. De Koelkasttemperatuur kan ingesteld worden op tussen
+2°C en +8°C, zoals aangegeven door de Koelkasttemperatuurleds.
KOELKASTVERLICHTING
Het verlichtingssysteem in het koelkastcompartiment maakt gebruik
van Led-verlichting voor een betere verlichting en een zeer laag
energieverbruik. Als het LED verlichtingssysteem niet werkt, contact
opnemen met de Consumentenservice om het te laten vervangen.
SNEL KOELEN
Met de functie Snel koelen kan de koelcapaciteit in de koelkast worden
verhoogd. Het gebruik van deze functie wordt aanbevolen als u zeer
veel levensmiddelen in de koelkast plaatst. Houd de toets Fridge °C
3 seconden ingedrukt om de functie Snel koelen in te schakelen. Na
het inschakelen van de functie wordt de Snel koelen aangeduid door
de Leds van de koelkasttemperatuur, zoals hiernaast aangeduid. De
functie wordt na 6 uur automatisch uitgeschakeld en kan handmatig
worden uitgeschakeld door nogmaals op de toets Fridge °C te drukken.
VRIESVAKTEMPERATUURINSTELLING
Het apparaat is gewoonlijk in de fabriek afgesteld om te werken
op de aanbevolen temperatuur van -18°C. Om de temperatuur van
het Vriesvak aan te passen, drukt u op de knop Vriesvak °C. De
temperatuur van het vriesvak kan ingesteld worden op tussen -16°C en
-24°C, zoals aangegeven door de Vriesvaktemperatuur leds.
FAST FREEZE
Het gebruik van deze functie wordt aanbevolen als u zeer veel in te
vriezen levensmiddelen in het vriesvak plaatst. 24 uur voordat u verse
levensmiddelen invriest, indrukken & ingedrukt houden gedurende 3
sec. de toets Vriesvak om de Fast Freeze-functie in te schakelen. Na het
inschakelen van de functie wordt de Fast Freeze aangeduid door de
2
FEESTMODUS
Gebruik deze functie om dranken te koelen in het vriesvak. Druk op de
toets Feestmodus om deze functie te activeren/deactiveren.
Zodra de Feestmodus is geactiveerd, zal een geluidsalarm u er na 30
minuten aan herinneren de drank/fles uit het vriesvak te nemen. Om
het alarm stil te zetten drukt u op de Alarmstop-toets of u schakelt de
functie uit door op de Feestmodus-toets te drukken.
Belangrijk: laat de fles nooit langer in het diepvriescompartiment
zitten dan de functie actief is (30 minuten).
BLACKOUT-ALARM
Uw product is zo ontworpen dat het na een stroomstoring
automatisch de temperatuur in de vriezer controleert wanneer de
stroom weer wordt ingeschakeld. Als de temperatuur in het vriesvak
boven het vriesniveau ligt, gaat het pictogram Black-out branden,
knippert het pictogram Alarm en klinkt het geluidssignaal wanneer
de stroomtoevoer hersteld is. Druk éénmaal op de knop Reset om
het alarm te resetten.
SMART DISPLAY
Deze optionele functie kan gebruikt worden om energie
te besparen. Om het Smart Display te activeren, drukt u 3
seconden lang gelijktijdig op de toetsen Koelkast °C en
Vriesvak °C tot een geluidssignaal hoorbaar is. Herhaal
dezelfde procedure om deze functie te deactiveren. N.B.:
deze functie ontkoppelt het apparaat niet van de netvoeding,
maar vermindert alleen het stroomverbruik van het externe
display.
TEMPERATUURLAMPJE
Het temperatuurlampje informeert u als de temperatuur in
deze ruimte koud genoeg is voor opslag, met het woord "OK".
1. Controleer of er duidelijk OK op het lampje verschijnt (zie
de afbeelding hieronder).
2. Als het woord "OK" niet verschijnt betekent dit dat de
temperatuur te hoog is: stel een lagere temperatuur in en
wacht ongeveer 10 uur, totdat de temperatuur
gestabiliseerd is.
3. Controleer het controlelampje opnieuw: eventueel na het
eerste proces opnieuw afstellen. Als er grote hoeveelheden
voedsel zijn toegevoegd, of als de koelkastdeur vaak is
geopend is het normaal dat het lampje geen OK aangeeft.
Wacht ten minste 10 uur voordat de knop WERKING
KOELKAST naar een hogere instelling wordt gezet.
NL
FOOD CARE ZONE 0 °C / VEILIG ONTDOOIEN *
Een compartiment dat is ontworpen om kwetsbaar voedsel als
vlees en vis vers te houden. Dankzij de lage temperatuur in het
vak kunt u voedsel voor een week opslaan - tests uitgevoerd
op vleesproducten - zonder de voedingsstoffen, het uitzicht en
de smaak te veranderen. Het vak is ook zeer geschikt voor het
gezond ontdooien van voedsel, aangezien ontdooien aan een
lage temperatuur de groei van micro-organismen voorkomt, en
de smaak- en organoleptische eigenschappen beschermt. Het
is niet geschikt voor fruit, groenten en groene sla. Maar het kan
voor gevulde verse pasta worden gebruikt en zelfs voor gekookt
voedsel of restjes.
GROENTEN- EN FRUITBAK *
De salade crispers die in de koelkast zijn gemonteerd zijn
speciaal ontworpen om fruit en groenten fris en knapperig te
houden. Open de vochtregelaar (positie B) voor het opslaan
van voedsel in een minder vochtige omgeving, zoals fruit,
of sluit het (positie A) voor het opslaan van voedsel in een
vochtiger omgeving, zoals groente.
A
B
A
B
SCHAPPEN *
Vanwege de speciale geleiders zijn de schappen uitneembaar
en is de hoogte instelbaar, waardoor grote bakken en voedsel
eenvoudig opgeslagen kunnen worden.
ALARM TABEL
ALARMTYPE
OORZAAK
OPLOSSING
Het geluidsalarm wordt geactiveerd en
het controlelampje Alarm
knippert.
Temperatuuralarm Het temperatuurdisplay knippert (°C) en
blijft aan.
het controlelampje Alarm
SIGNAAL
De deur heeft langer dan 2 minuten open
gestaan.
De binnentemperatuur is niet toereikend.
Sluit de deur en druk op de alarmstop om het
geluidsalarm te stoppen.
Feestmodus-alarm
30 min. verstreken sinds functie
Feestmodus geactiveerd is. Het is tijd om
de fles uit de diepvries te halen (zie de
Gebruiksaanwijzing voor meer informatie).
Langdurige stroomstoring waardoor de
binnentemperatuur kan oplopen tot 0 °C.
Alarm deur open
Lange blackoutalarm
Het controlelampje Feestmodus
knippert en het geluidsalarm is
geactiveerd.
Het pictogram van het blackout-alarm
blijft aan, het alarmcontrolelampje
knippert en het temperatuurdisplay (°C)
knippert.
Druk op de stopalarmtoets ; het geluidsalarm
stopt, het temperatuurdisplay (C°) knippert en het
controlelampje alarm
blijft branden tot een
temperatuur van < -10 °C is bereikt.
Druk op de toets Alarm stoppen
fles uit de diepvries.
en verwijder de
Druk op de stopalarmtoets ; het geluidsalarm
stopt, het temperatuurdisplay (°C) knippert en het
alarmcontrolelampje
blijft branden tot een
temperatuur van < -10 °C is bereikt.
EEN AANTAL FUNCTIONELE GELUIDEN DIE U ZOU KUNNEN HOREN
Een sisgeluid bij het voor de eerste keer
of na een lange pauze inschakelen van
het apparaat.
Een borrelgeluid wanneer koelmiddel de BRRR geluid van de compressor die
leidingen instroomt.
loopt.
Een zoemgeluid wanneer de waterklep of Een kraakgeluid wanneer de compressor De KLIK is van de thermostaat die afstelt
de ventilator begint te werken.
start.
hoe vaak de compressor draait.
3
OPSLAAN VAN ETENSWAAR EN DRANKEN
Legenda
KOUDE ZONE
Aanbevolen voor het bewaren van dranken, melk
en voedsel als zuivelproducten, delicatessen,
yoghurt, eieren, boter, sauzen, augurken, desserts
FRUIT & GROENTELADE
KOUDERE ZONE:
FOOD CARE ZONE 0 °C / VEILIG ONTDOOIEN *
Aanbevolen voor het bewaren van vlees, vis,
vleeswaren, gevulde verse pasta, gekookt voedsel,
restjes.
Deze zone wordt ook aanbevolen voor het
ontdooien van voedsel.
LADE SNELVRIESGEDEELTE
Max koelzone aanbevolen voor het invriezen van
verse en gekookte levensmiddelen.
NORMALE DIEPVRIESLADEN
Aanbevolen voor het bewaren van ingevroren
voedsel en ijs.
Opmerking: De grijsschakering van de legenda komt
niet overeen met de kleur van de laden
KOELVAK
Gebruik houders van recyclebaar
plastic, metaal, aluminium en glas, of
wikkel de levensmiddelen in folie.
Gebruik altijd afsluitbare houders voor
vloeistoffen en etenswaar die geuren of
smaken kunnen afgeven of opnemen,
of dek de vloeistoffen of etenswaar af.
Indien u een kleine hoeveelheid
etenswaar in de koelkast opslaat, raden
wij aan de platen boven de crisperlade
voor groente en fruit te gebruiken,
aangezien dit de koelste plek in het
koelvak is.
Levensmiddelen die een grote
hoeveelheid ethyleengas afgeven en
de levensmiddelen die gevoelig zijn
voor dit gas, zoals fruit, groenten en
salade, moeten altijd worden zodanig
worden gescheiden of verpakt dat
de houdbaarheid niet achteruit gaat;
bijvoorbeeld geen tomaten samen met
kiwi's of kool bewaren.
Om te voorkomen dat flessen
omvallen, kunt u gebruik maken van
de flessenhouder (beschikbaar op
bepaalde modellen).
Bewaar verschillende etenswaar niet
te dicht bij elkaar om voor voldoende
luchtcirculatie te zorgen.
PRODUCTFICHE
De productfiche met energiegegevens van dit
apparaat kunnen gedownload worden van de Bauknecht
website docs.bauknecht.eu
WWW
HOE DE GIDS VOOR GEBRUIK EN ONDERHOUD
VERKRIJGEN
> WWW Download de Gids voor Gebruik en
Verzorging op onze website docs.bauknecht.eu
(u kunt deze QR code gebruiken), onder vermelding
van de handelscode van het product.
> U kunt ook contact opnemen met onze
Consumentenservice
011
DIEPVRIESCOMPARTIMENT
De vriezer is de ideale opslagplaats
voor het opslaan van ingevroren
levensmiddelen, het maken van
ijsblokjes en het invriezen van verse
levensmiddelen in het vriesvak.
De maximale hoeveelheid verse
levensmiddelen die in 24 uur kan
worden ingevroren wordt aangegeven
op het typeplaatje (…kg/24h).
Wanneer u een kleine hoeveelheid
voedsel heeft om in de vriezer
te bewaren is het aan te bevelen
om de koudste gedeeltes van uw
diepvriescompartiment te gebruiken,
het middelste gebied.
CONTACT OPNEMEN MET
CONSUMENTENSERVICE
Onze contactgegevens staan in de
garantiehandleiding. Wanneer u contact neemt
met de Consumenten Service, gelieve de codes
te vermelden die op het identificatieplaatje van
het apparaat staan.
19 514 2 2 3 9 01
Gedrukt in Italië
4
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising