Bauknecht | KGNXL 19 A3+ IN | Setup and user guide | Bauknecht KGNXL 19 A3+ IN Manualul utilizatorului

Bauknecht KGNXL 19 A3+ IN Manualul utilizatorului
RO
GHID DE REFERINŢĂ
PENTRU UTILIZARE ZILNICĂ
VĂ MULŢUMIM CĂ AŢI ACHIZIŢIONAT UN
PRODUS BAUKNECHT
Pentru a putea beneficia de asistenţă, vă rugăm
să vă înregistraţi produsul la
www.bauknecht.eu/register
WWW
Puteţi descărca Instrucţiunile privind siguranţa şi
Ghidul de utilizare şi întreţinere accesând siteul nostru web docs.bauknecht.eu şi urmând
instrucţiunile de pe coperta din spate a acestei
broşuri.
Înainte de a utiliza aparatul, citiţi cu atenţie Ghidul privind sănătatea şi siguranţa.
DESCRIEREA PRODUSULUI
APARATUL
5
6
1
2
1.
2.
7
3.
4.
8
5.
3
6.
7.
8.
9.
Sertarul pentru fructe şi legume *
Zona de păstrare în stare proaspătă
a alimentelor 0 °C /
Decongelare în siguranţă *
Raft pentru sticle *
Compartimentul congelator şi de
depozitare
Raft pentru depozitarea produselor
lactate *
Rafturi mobile *
Indicator de temperatură *
Grătar pentru sticle*
Picioruşe de echilibrare
4
* Variază în funcţie de număr şi/sau poziţie,
disponibil numai pe anumite modele.
9
PANOUL DE COMANDĂ
1.
2
3
2.
3.
4.
6
5.
1
7
6.
7.
8
8.
4
5
Indicator şi buton PORNIT/
STANDBY
Indicator de temperatură frigider
Buton Temperatură frigider /
Răcire rapidă
Indicator de temperatură
congelator
Buton Temperatură congelator /
Congelare rapidă
Indicator Mod Party
Buton Oprire alarmă
(consultaţi tabelul cu alarme prezentat
mai jos)
Alarmă de întrerupere a curentului
Alarmă de întrerupere prelungită a
curentului
(consultaţi Instrucţiunile de utilizare)
1
ACCESORII
TĂVIŢĂ PENTRU CUBURI DE GHEAŢĂ
RAFT PENTRU STICLE
PRIMA UTILIZARE
PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A APARATULUI
După ce aţi conectat aparatul la reţeaua electrică, acesta
începe să funcţioneze automat. După pornirea aparatului,
aşteptaţi cel puţin 4-6 ore înainte de a introduce alimentele în
frigider şi în compartimentul congelator.
Când aparatul este racordat la reţeaua de alimentare cu energie
electrică, afişajul se luminează şi toate simbolurile apar pe acesta
timp de aproximativ 1 secundă. Valorile implicite (din fabricaţie)
ale setărilor pentru compartimentul frigider/congelator se aprind.
UTILIZAREA ZILNICĂ
Consultaţi Ghidul de utilizare şi întreţinere, pentru detalii
suplimentare privind funcţiile / consultaţi ultima pagină, pentru
informaţii privind obţinerea Ghidului de utilizare şi întreţinere
FUNCŢII
INDICATORUL/BUTONUL PORNIT/STANDBY
Pentru a pune aparatul în stand-by, apăsaţi şi ţineţi apăsat
butonul timp de 3 secunde. Toate simbolurile se sting, în
afară de indicatorul Pornire/Standby. Pentru a activa din nou
aparatul, apăsaţi o dată (scurt) pe acest buton.
în gama de LED-uri aferente temperaturii congelatorului,
conform secvenţei alăturate. După 24 de ore, introduceţi
alimentele de congelat în coşul superior al compartimentului
congelator. Funcţia se dezactivează automat după 48 ore sau
poate fi dezactivată manual apăsând butonul °C Congelator.
SETAREA TEMPERATURII FRIGIDERULUI
Pentru a regla temperatura frigiderului, apăsaţi butonul °C
frigider . Temperatura din frigider poate fi reglată între +2°C şi
+8°C, după cum indică LED-urile pentru temperatura din frigider.
BECUL DIN INTERIORUL FRIGIDERULUI
Sistemul de iluminare din interiorul compartimentului frigider
utilizează un bec cu LED-uri, care permite o iluminare mai bună,
precum şi un consum de energie foarte redus. Dacă sistemul
de iluminat cu LED-uri nu funcţionează, vă rugăm să contactaţi
serviciul de asistenţă tehnică post-vânzare pentru a-l înlocui.
RĂCIRE RAPIDĂ
Prin utilizarea funcţiei Răcire rapidă, este posibil să se
intensifice răcirea în compartimentul frigider. Se recomandă
să se utilizeze această funcţie când se introduc cantităţi
foarte mari de alimente în compartimentul frigider. Apăsaţi
și menţineţi apăsat butonul Frigider °C timp de 3 sec. pentru
a activa funcţia Răcire rapidă. După activare, simbolul
Răcire rapidă se va aprinde în gama de led-uri aferente
Temperaturii din frigider, conform secvenţei alăturate. Funcţia
se dezactivează automat după 6 ore sau poate fi dezactivată
manual, apăsând din nou pe butonul Frigider °C.
SETAREA TEMPERATURII CONGELATORULUI
În mod normal, aparatul este reglat din fabrică pentru
funcţionarea la temperatura recomandată de -18 °C. Pentru a
regla temperatura congelatorului, apăsaţi butonul °C congelator
. Temperatura din congelator poate fi reglată între -16 °C şi
-24 °C, după cum indică ledurile Temperatură congelator.
CONGELARE RAPIDĂ
Se recomandă să se utilizeze această funcţie când se introduc
pentru congelare cantităţi foarte mari de alimente în
compartimentul congelator. Cu 24 de ore înainte de a congela
alimente proaspete, apăsaţi şi ţineţi apăsat timp de 3 secunde
butonul Congelator pentru a activa funcţia Congelare rapidă.
După activare, indicaţia Congelare rapidă se va aprinde
2
MOD PARTY
Folosiţi această funcţie pentru a răci băuturile în
compartimentul congelator. Apăsaţi butonul Mod Party
pentru a activa/dezactiva această funcţie.
Odată ce a fost activat modul Party, după 30 de minute se
va emite o alarmă acustică pentru a vă reaminti că trebuie
să scoateţi recipientul/sticla cu băutură din compartimentul
congelator. Pentru a dezactiva alarma, apăsaţi butonul Oprire
alarmă sau dezactivaţi funcţia apăsând butonul Mod Party.
Important: lăsaţi sticla în compartimentul congelator doar
cât timp funcţia este activă (30 de minute).
ALARMA DE ÎNTRERUPERE A CURENTULUI
În cazul unei întreruperi a electricităţii, produsul
dumneavoastră este proiectat pentru a monitoriza în mod
automat temperatura din congelator când revine curentul
electric. Dacă temperatura din congelator creşte peste pragul
de congelare, pictograma Întrerupere curent se aprinde
şi pictograma Alarmă clipeşte, iar alarma acustică se
activează când se reia furnizarea energiei electrice. Pentru a
reseta alarma, apăsaţi o singură dată pe butonul Resetare .
AFIŞAJ INTELIGENT
Această funcţie opţională poate fi folosită pentru a economisi energia. Pentru
a activa funcţia Afişaj inteligent, apăsaţi şi ţineţi apăsate simultan butoanele
Frigider °C şi Congelator °C timp de 3 secunde, până când se aude un
semnal sonor. Pentru a dezactiva funcţia, repetaţi procedura. Reţineţi că
această funcţie nu deconectează aparatul de la reţeaua de alimentare cu
energie electrică, ci doar reduce energia consumată de afişajul extern.
INDICATOR DE TEMPERATURĂ *
Indicatorul de temperatură vă informează dacă temperatura din interior este
suficient de scăzută pentru depozitare, prin afişarea cuvântului „OK”.
1. Asiguraţi-vă că OK apare clar pe indicatorul luminos (consultaţi imaginea
de mai jos).
2. Dacă nu apare cuvântul „OK”, înseamnă că temperatura este prea mare:
setaţi o temperatură mai mică şi aşteptaţi aproximativ 10 ore până când
temperatura se stabilizează.
3. Verificaţi din nou indicatorul luminos: dacă este necesar, reglaţi din nou
urmând procesul iniţial. Dacă s-au adăugat cantităţi mari de alimente sau
dacă uşa frigiderului a fost deschisă frecvent, este normal ca indicatorul
să nu afişeze OK. Aşteptaţi cel puţin 10 ore înainte de a regla butonul de
ACŢIONARE FRIGIDER la o setare mai mare.
RO
ZONA 0 °C DE PĂSTRARE ÎN STARE PROASPĂTĂ A
ALIMENTELOR / DECONGELARE ÎN SIGURANŢĂ *
Un compartiment conceput pentru păstrarea alimentelor perisabile
precum carnea şi peştele proaspăt. Temperatura scăzută din interiorul
compartimentului permite depozitarea alimentelor pe o perioadă de până la
o săptămână - conform testelor efectuate cu produse pe bază de carne - fără
a se modifica conţinutul de nutrienţi, aspectul şi gustul. Compartimentul
este, de asemenea, ideal pentru decongelarea în siguranţă a alimentelor
deoarece, prin decongelare la temperatură scăzută, se previne proliferarea
microorganismelor, păstrându-se în acelaşi timp gustul şi proprietăţile
organoleptice. Acesta nu este adecvat pentru depozitarea fructelor,
legumelor şi salatei verzi. În schimb, acesta este ideal pentru depozitarea
pastelor umplute şi chiar a mâncărurilor gătite sau a resturilor de alimente.
COMPARTIMENT PENTRU FRUCTE ŞI LEGUME *
Sertarele pentru salată montate în interiorul frigiderului au fost concepute
special pentru depozitarea fructelor şi legumelor proaspete şi crocante.
Deschideţi regulatorul de umiditate (poziţia B) dacă doriţi să depozitaţi
alimente precum fructele, într-un mediu cu umiditate redusă, sau închideţi-l
(poziţia A) pentru a depozita alimente precum legumele, într-un mediu cu
umiditate mai ridicată.
A
B
A
B
RAFTURI *
Datorită ghidajelor speciale, rafturile pot fi demontate, iar înălţimea poate
fi reglată, permiţând depozitarea uşoară a recipientelor şi alimentelor de
dimensiuni mari.
TABELUL CU ALARME
TIP DE ALARMĂ
SEMNAL
CAUZA
SOLUŢIE
Alarmă uşă deschisă
Alarma acustică este activată şi indicatorul Alarmă
clipeşte.
Afişajul temperaturii clipeşte (°C) şi indicatorul
rămâne aprins.
Alarmă
Uşa a rămas deschisă mai mult de 2 minute.
Închideţi uşa sau apăsaţi pe butonul Oprire alarmă pentru a
întrerupe alarma acustică.
Temperatura din interior nu este adecvată.
Apăsaţi butonul Oprire alarmă ; alarma acustică se opreşte,
afişajul temperaturii (°C) clipeşte, iar indicatorul Alarmă
rămâne aprins până când se atinge o temperatură < -10 °C.
Au trecut 30 de minute de la activarea funcţiei
Mod Party. E timpul să scoateţi sticla din
congelator (pentru mai multe detalii, consultaţi
Instrucţiunile de utilizare).
Întreruperea prelungită a alimentării cu curent
poate cauza creşterea temperaturii din interior
la 0°C.
Apăsaţi butonul Oprire alarmă
congelator.
Alarmă privind
temperatura
Alarma Mod Party
Indicatorul Mod Party clipeşte şi alarma acustică
este activată.
Alarma de Întrerupere Pictograma alarmei de întrerupere a curentului
prelungită a curentului rămâne activată, indicatorul de alarmă clipeşte,
iar afişajul temperaturii (°C) clipeşte, de asemenea.
și scoateţi sticla din
Apăsaţi butonul Oprire alarmă ; alarma acustică se opreşte,
afişajul temperaturii (°C) clipeşte, iar indicatorul de alarmă
rămâne aprins până când se atinge o temperatură < -10 °C.
CÂTEVA SUNETE EMISE LA FUNCŢIONARE PE CARE LE PUTEŢI AUZI
Şuierături la pornirea aparatului pentru
prima dată sau după o pauză lungă.
Un clipocit când lichidul de răcire intră în Zbârnâitul este produs în timpul
conducte.
funcţionării compresorului.
Bâzâituri când supapa de apă sau
ventilatorul încep să funcţioneze.
Pocnituri când compresorul porneşte.
Sunetul asemănător unui clic este
produs de termostatul care reglează
funcţionarea compresorului.
3
DEPOZITAREA ALIMENTELOR
ŞI A BĂUTURILOR
Legendă
ZONA RECE
Recomandată pentru depozitarea băuturilor, laptelui
şi produselor lactate, delicateselor, iaurtului, ouălor,
untului, sosurilor, murăturilor, deserturilor
SERTAR PENTRU FRUCTE ŞI LEGUME
ZONA MAI RECE: ZONA 0 °C DE PĂSTRARE
ÎN STARE PROASPĂTĂ A ALIMENTELOR /
DECONGELARE ÎN SIGURANŢĂ *
Recomandată pentru depozitarea cărnii, peştelui,
mezelurilor, pastelor proaspete umplute,
alimentelor gătite, resturilor alimentare.
Această zonă este, de asemenea, recomandată
pentru decongelarea alimentelor.
SERTAR ZONĂ CONGELARE RAPIDĂ
Zonă de răcire maximă recomandată pentru
congelarea alimentelor proaspete şi gătite.
SERTARELE NORMALE ALE CONGELATORULUI
Recomandate pentru depozitarea alimentelor
congelate şi a îngheţatei.
Notă: Nuanţa de gri a legendei nu corespunde culorii
sertarelor
COMPARTIMENTUL FRIGIDER
Folosiţi recipiente din plastic reciclabil,
metal, aluminiu şi sticlă, precum şi folie
transparentă pentru a ambala alimentele.
Pentru lichidele şi alimentele care
degajează miros sau pot prinde miros
sau gust, folosiţi doar recipiente cu
capac sau acoperiţi-le.
Dacă aveţi o cantitate mică de alimente
de păstrat în frigider, vă recomandăm să
folosiţi rafturile de deasupra sertarului
pentru fructe şi legume, având în
vedere că aceasta este zona cea mai
rece din compartiment.
Alimentele care produc o cantitate mare
de gaz etilenic şi cele care sunt sensibile
la acest gaz, precum fructele, legumele
şi salata, trebuie să fie separate
întotdeauna sau ambalate pentru a
nu se reduce durata de depozitare; de
exemplu, nu depozitaţi roşii împreună
cu kiwi sau varză.
Pentru a evita răsturnarea sticlelor,
folosiţi suportul pentru sticle (disponibil
doar la anumite modele).
Nu apropiaţi alimentele prea mult unele
de celelalte, pentru a permite circularea
corespunzătoare a aerului.
FIŞA TEHNICĂ A PRODUSULUI
Fişa tehnică a produsului, care include datele
energetice ale acestui aparat, poate fi descărcată de pe site-ul
web Bauknecht docs.bauknecht.eu
WWW
OBŢINEREA GHIDULUI DE UTILIZARE ŞI
ÎNTREŢINERE
> WWW Descărcaţi Ghidul de utilizare şi întreţinere
de pe site-ul nostru web docs.bauknecht.eu
(poate fi utilizat acest cod QR), specificând codul
comercial al produsului.
> Alternativ, puteţi să contactaţi serviciul nostru
de asistenţă tehnică post-vânzare.
011
COMPARTIMENTUL CONGELATOR
Congelatorul este locul ideal pentru
depozitarea produselor congelate,
producerea cuburilor de gheaţă şi
congelarea alimentelor proaspete.
Numărul maxim de kilograme de produse
alimentare proaspete care pot fi congelate
într-un interval de 24 de ore este indicat pe
plăcuţa cu date tehnice (…kg/24h).
Dacă dispuneţi de o cantitate mică de
alimente care trebuie depozitate în
congelator, vă recomandăm să folosiţi
cele mai reci zone ale compartimentului
congelator, corespunzătoare zonei din
mijloc.
CONTACTAREA SERVICIULUI DE ASISTENŢĂ
TEHNICĂ POST-VÂNZARE
Detaliile noastre de contact se regăsesc în
manualul de garanţie. Când contactaţi serviciul
nostru de asistenţă tehnică post-vânzare,
vă rugăm să precizaţi codurile specificate
pe plăcuţa de identificare a produsului
dumneavoastră.
19 514 2 2 3 9 01
Tipărit în Italia
4
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising