Bauknecht | KGNXL 19 A3+ IN | Use and care guide | Bauknecht KGNXL 19 A3+ IN Használati útmutató

Bauknecht KGNXL 19 A3+ IN Használati útmutató
Egészségvédelmi és biztonsági, használati és kezelési,
valamint üzembe helyezési útmutató
www.bauknecht.eu/register
MAGYAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2
HU
MAGYAR
EGÉSZSÉGVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI,
HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI, valamint
ÜZEMBE HELYEZÉSI ÚTMUTATÓ
KÖSZÖNJÜK, HOGY A BAUKNECHT TERMÉKÉT VÁLASZTOTTA!
Ahhoz, hogy átfogóbb támogatásban részesüljön, kérjük, regisztrálja
készülékét a www.bauknecht.eu/register oldalon
Tárgymutató
Egészségvédelmi és biztonsági útmutató
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Használati és kezelési útmutató
A TERMÉK BEMUTATÁSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
KÉSZÜLÉK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
VEZÉRLŐPANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
AJTÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
A HŰTŐSZEKRÉNY VILÁGÍTÁSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
POLCOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
VENTILÁTOR + ANTIBAKTERIÁLIS SZŰRŐ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
JEGESEDÉSMENTES HŰTŐTÉR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
JEGESEDÉSMENTES FAGYASZTÓTÉR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
TARTOZÉKOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
ELSŐ HASZNÁLAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
ÜZEMBE HELYEZÉS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
MINDENNAPI HASZNÁLAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
FUNKCIÓK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
ÉLELMISZER-TÁROLÁSI TANÁCSOK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
ÉLELMISZEREK ÉS ITALOK TÁROLÁSA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
AJÁNLÁSOK ARRA AZ ESETRE, HA NEM HASZNÁLJA A KÉSZÜLÉKET. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS VEVŐSZOLGÁLAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
MŰKÖDÉSI ZAJOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
VEVŐSZOLGÁLAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Üzembe helyezési útmutató. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
OLVASSA EL ÉS TARTSA BE
A készülék használata előtt
olvassa el az alábbi biztonsági
útmutatót.
Őrizze meg a későbbi
felhasználás érdekében.
A kézikönyvben és a készüléken
található fontos biztonsági
figyelmeztetéseket mindig
olvassa el és tartsa be.
A gyártó nem vállal jogi
felelősséget a biztonsági
utasítások figyelmen kívül
hagyásából, a készülék nem
rendeltetésszerű használatából
vagy a készülék
kezelőszerveinek helytelen
beállításaiból eredő károkért.
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
A nagyon kicsi (0-3 éves) és a
kisgyermekeket (3-8 éves) távol
kell tartani a készüléktől, hacsak
nincsenek folyamatos felügyelet
alatt.
A 8 éves vagy idősebb
gyermekek, továbbá csökkent
fizikai, érzékszervi vagy mentális
képességekkel élő, illetve kellő
tapasztalattal és a készülékre
vonatkozó ismeretekkel nem
rendelkező személyek csak
felügyelet mellett használhatják a
készüléket, továbbá ha előzőleg
ellátták őket útmutatásokkal a
készülék használatára
vonatkozóan, és ismerik a
használatból eredő esetleges
kockázatokat. Soha ne engedje,
hogy a gyermekek játsszanak a
készülékkel. Gyermekek nem
végezhetik a készülék tisztítását és
karbantartását felügyelet nélkül.
RENDELTETÉSSZERŰ
HASZNÁLAT
FIGYELEM: Kialakításából
adódóan a készülék
működtetése nem lehetséges
külső időzítő szerkezettel vagy
külön távirányítóval.
A készüléket kizárólag háztartási,
nem ipari használatra tervezték.
Ne használja a készüléket a
4
szabadban.
Ne tároljon robbanásveszélyes
vagy gyúlékony anyagokat (pl.
aeroszolos flakont) a
készülékben vagy annak
közelében. Ne tegyen benzint
vagy egyéb gyúlékony anyagot
a készülékbe vagy annak
közelébe: ezek ugyanis a
készülék véletlen bekapcsolása
esetén meggyulladhatnak.
A készülék háztartási használatra,
illetve hasonló felhasználási célra
készült, úgymint:
– üzletekben, irodákban és
munkahelyeken lévő konyhákban;
– vidéki házakban, továbbá
hotelek, motelek és más
lakókörnyezetek vendégei
számára;
– panzió jellegű szálláshelyek
számára;
– vendéglátóipari és más
hasonló, nem kereskedelmi
környezetek számára.
A készülékben lévő izzót
kifejezetten háztartási gépekhez
tervezték, ezért helyiségek
megvilágítására nem alkalmas
(244/2009/EK rendelet).
A készüléket az alábbi
hőmérsékleti tartományok közül
abban a klímaosztályban kell
üzemeltetni, amelynek jelzése a
készülék adattábláján fel van
tüntetve. Előfordulhat, hogy a
készülék nem működik
megfelelően, ha hosszabb időn
át az előírt tartományon kívüli
hőmérsékleten üzemelteti.
Klímaosztály Körny. hőm. (°C)
SN 10–32
N 16–32
ST 16–38
T 16–43
Ez a készülék nem tartalmaz
CFC-ket. A hűtőkör R600a (HC)
hűtőközeget tartalmaz.
Izobutánt (R600a) alkalmazó
készülékek: Az izobután olyan
földgáz, amely nem károsítja a
környezetet, viszont gyúlékony.
Ezért győződjön meg arról, hogy
nem sérültek-e a hűtőkör csövei.
Legyen fokozottan körültekintő,
amennyiben a hűtőrendszer
csövei sérültek.
VIGYÁZAT! Tilos a készülék
hűtőkörének csöveit megrongálni.
VIGYÁZAT! Hagyja szabadon a
készülék házán és a beépített
részeken lévő szellőzőnyílásokat.
VIGYÁZAT! A leolvasztás
felgyorsítása érdekében
kizárólag a gyártó ajánlásait
kövesse, és ne alkalmazzon
egyéb mechanikus, elektromos
vagy vegyi módszereket.
VIGYÁZAT! Ne tegyen a
készülékbe a gyártó által
ajánlottaktól eltérő típusú
elektromos berendezéseket,
illetve ne használjon ilyeneket.
VIGYÁZAT! A vízvezetékre nem
közvetlenül csatlakoztatott
jégkockakészítőt és/vagy
vízadagolót kizárólag ivóvízzel
szabad feltölteni.
VIGYÁZAT! Az automata
jégkockakészítőt és/vagy
vízadagolót kizárólag olyan
ivóvízhálózatra szabad
csatlakoztatni, amelynek
nyomása a 0,17 és 0,81 MPa (1,7 és
8,1 bar) közötti tartományba esik.
Ne nyelje le a jégakkuban lévő
(nem mérgező) folyadékot (ha a
készülék jégakkuval rendelkezik).
Miután a jégkockákat vagy a
jégkrémet kivette a készülékből,
ne fogyassza el azonnal, mert
fagyási sérüléseket szenvedhet.
Ha a készülék ventilátorának
burkolata alatt levegőszűrő
található, a szűrőnek a készülék
használata közben mindig a
helyén kell lennie.
A fagyasztótérben ne tároljon
folyadékot üvegedényekben,
mert az edények széttörhetnek.
A ventilátort (ha van) ne takarja
el élelmiszerekkel.
Az élelmiszerek behelyezése
után győződjön meg arról, hogy
a hűtőszekrény ajtajai –
különösen a fagyasztó ajtaja –
megfelelően be vannak zárva.
A sérült tömítést a lehető
leghamarabb ki kell cserélni.
A hűtőteret kizárólag friss
élelmiszerek tárolására, a
fagyasztóteret pedig mélyhűtött
ételek tárolására, friss ételek
lefagyasztására és
jégkockakészítésre használja.
A nem csomagolt élelmiszereket
úgy helyezze el, hogy azok ne
érjenek hozzá a hűtőtér/
fagyasztótér falához.
A készülékek speciális
rekeszekkel vannak kialakítva
(pl. friss élelmiszereket tároló
rekesz, zéró hőmérsékletű rekesz
stb.). Ha a készülékhez kapott
tájékoztató másként nem
rendelkezik, a rekeszek
eltávolíthatók anélkül, hogy a
teljesítmény csökkenne.
A c-pentán egy gyúlékony gáz,
amelyet habosítóanyagként
használnak a szigetelőhabhoz.
ÜZEMBE HELYEZÉS
A készülék mozgatását és
üzembe helyezését két vagy
több személy végezze.
Használjon védőkesztyűt a
készülék kicsomagolásakor és
üzembe helyezésekor.
A készülék üzembe helyezését
és javítását szakembernek kell
végeznie a gyártó utasításaival
és a helyi biztonsági előírásokkal
összhangban. Csak akkor javítsa
meg vagy cserélje ki a készülék
egyes alkatrészeit, ha az adott
művelet szerepel a felhasználói
kézikönyvben.
Gyermekek nem végezhetik az
üzembe helyezési műveleteket.
Az üzembe helyezés során tartsa
távol a gyermekeket a
készüléktől. Az üzembe helyezés
során és az után a
csomagolóanyagot (műanyag
zacskók, polisztirolból készült
elemek stb.) tartsa gyermekek
által nem elérhető helyen.
A készülék mozgatása közben
ügyeljen a padló (pl. parketta)
épségére. A készüléket olyan
helyiségben helyezze el, ahol a
padló vagy az emelvény elbírja a
készülék súlyát, és amely
megfelel a készülék méretének
és rendeltetésének.
A kicsomagolás után ellenőrizze,
hogy a készülék sérült-e a
szállítás során. Probléma esetén
vegye fel a kapcsolatot a
kereskedővel vagy a
legközelebbi vevőszolgálattal.
Az üzembe helyezési műveletek
előtt húzza ki a készülék hálózati
csatlakozóját.
Az üzembe helyezés során
ügyeljen, hogy a készülék ne
károsítsa a tápkábelt.
A megfelelő szellőzés érdekében
hagyjon üres helyet a készülék
két oldalánál, illetve a készülék
felett. A készülék hátoldala és a
készülék mögötti fal között
50 mm távolságnak kell lenni a
forró felületekkel való érintkezés
elkerülése érdekében. Ennél
kisebb távolság esetén nő a
készülék energiafogyasztása.
A készüléket csak a megfelelő
üzembe helyezést követően
kapcsolja be.
A készülék bekapcsolása előtt
várjon legalább két órát, hogy a
hűtőrendszer tökéletes
hatásfokkal működjön.
Ügyeljen arra, hogy a készülék
közelében ne legyen hőforrás.
ELEKTROMOS ÁRAMMAL
KAPCSOLATOS
FIGYELMEZTETÉSEK
Az érvényben lévő biztonsági
előírásoknak megfelelően a
beszereléshez egy többpólusú,
legalább 3 mm-es
érintkezőtávolságú, földelt
kapcsoló szükséges.
Szükség esetén a hálózati kábelt
az eredetivel megegyező
kábellel kell kicserélni. A
tápkábel cseréjét képzett
szakembernek kell elvégeznie a
gyártó utasításainak és az
érvényben lévő biztonsági
előírásoknak megfelelően.
Vegye fel a kapcsolatot a
hivatalos vevőszolgálattal.
Ha a készülékre szerelt
csatlakozó nem megfelelő az Ön
konnektorába, kérje szakképzett
villanyszerelő segítségét.
A tápkábelnek elég hosszúnak
kell lennie ahhoz, hogy a házba
beszerelt készülék
HU
csatlakoztatható legyen a
hálózati aljzathoz. Ne feszítse
meg a tápkábelt.
Ne használjon hosszabbítót,
elosztót vagy adaptert!
Ne használja a készüléket akkor,
ha a hálózati tápkábel vagy a
villásdugó sérült, továbbá ha a
készülék nem működik
megfelelően, vagy ha megsérült
vagy leesett. A hálózati
tápkábelt ne helyezze meleg
felületek közelébe.
Beszerelés után az elektromos
alkatrészeknek
hozzáférhetetlennek kell lenniük
a felhasználó számára.
Ne érjen a készülékhez nedves
testrésszel, és ne használja a
készüléket, ha mezítláb van.
TISZTÍTÁS ÉS
KARBANTARTÁS
Soha ne használjon
gőznyomással működő
tisztítókészüléket.
Viseljen védőkesztyűt a készülék
tisztításához és
karbantartásához.
A karbantartási műveletek előtt
húzza ki a készülék hálózati
csatlakozóját.
Ne használjon maró hatású vagy
erős tisztítószereket, például
ablaktisztító sprayt, súrolószert,
gyúlékony folyadékot,
ápolóviaszt, mosogatószerkoncentrátumot vagy
kőolajszármazékokat a készülék
műanyag részein, belsejében,
illetve az ajtó tömítésein. Ne
használjon papírtörlőt,
dörzsszivacsot vagy más durva
tisztítóeszközt.
5
KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK
A CSOMAGOLÓANYAGOK
ÁRTALMATLANÍTÁSA
A csomagolóanyag 100%-ban
újrahasznosítható, és el van látva az
újrahasznosítás jelével . A
csomagolás különféle részeinek
hulladékba helyezését ezért
felelősségteljesen és a hulladékok
elhelyezését szabályozó helyi
rendelkezésekkel teljes összhangban
végezze.
HÁZTARTÁSI KÉSZÜLÉKEK
LESELEJTEZÉSE
A készülék kiselejtezésekor tegye azt
használhatatlanná: vágja le a
tápkábelt, távolítsa el az ajtókat és
kihúzható elemeket (ha vannak), így
elkerülhető, hogy a gyermekek
könnyedén bemásszanak és a
készülékbe szoruljanak.
Ez a készülék újrahasznosítható
vagy újrafelhasználható anyagok
felhasználásával készült.
Leselejtezésekor a helyi
hulladékelhelyezési szabályokkal
összhangban járjon el.
Az elektromos háztartási készülékek
kezelésére, hasznosítására és
újrafeldolgozására vonatkozó további
információkért forduljon az illetékes
helyi hatósághoz, a háztartási
hulladékok begyűjtését végző
vállalathoz vagy az üzlethez, ahol a
készüléket vásárolta.
Ez a készülék az elektromos és
elektronikus berendezések
hulladékairól szóló 2012/19/EK irányelv
szerinti jelölésekkel rendelkezik.
A termék megfelelő hulladékkezelése
esetén elkerülhetők a környezetet és
az emberi egészséget érintő esetleges
negatív következmények, amelyek a
termék nem megfelelő
ártalmatlanítása esetén fennállnak.
A terméken vagy a kísérő
jel
dokumentumokon található
azt jelzi, hogy a készüléket nem
szabad háztartási hulladékként
kezelni, hanem az elektromos és
elektronikai készülékeknek megfelelő
gyűjtőhelyen kell leadni.
ENERGIATAKARÉKOSSÁGI
TANÁCSOK
A készülék beüzemelésére egy száraz,
jól szellőző helyiséget válasszon
hőforrásoktól (pl. radiátortól, tűzhelytől
stb.) távol, olyan helyen, amelyet nem
ér közvetlenül napfény. Igény szerint
használjon szigetelőlapot.
A megfelelő szellőzés biztosítása
érdekében kövesse a beszerelési
utasításokat. Ha a készülék
hátoldalánál nem megfelelő a
szellőzés, nő az energiafogyasztás, és
csökken a hűtési hatékonyság.
A gyakori ajtónyitás az
energiafogyasztás növekedéséhez
vezethet.
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
A készülék tervezése, gyártása és
forgalmazása a következő EK-irányelvek
előírásainak betartásával történt:
LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU és
RoHS 2011/65/EU.
6
A készülék tervezése, kialakítása és
forgalmazása a következő
irányelveknek megfelelően történt:
2009/125/EK és 2010/30/EU.
A készülék belső hőmérsékletét és
energiafogyasztását a környezeti
hőmérséklet, az ajtónyitások
gyakorisága, valamint a készülék
elhelyezkedése befolyásolhatja. A
hőmérséklet beállításánál ezeket a
tényezőket figyelembe kell venni.
Minél kevesebbszer nyissa ki az ajtót.
Kiolvasztáskor tegye a fagyasztott
élelmiszereket a hűtőtérbe. A
fagyasztott élelmiszerek alacsony
hőmérséklete lehűti a hűtőtérben lévő
élelmiszereket.
Várja meg, amíg a meleg élelmiszerek
és italok lehűlnek, mielőtt betenné
őket a hűtőszekrénybe.
A hűtőszekrényben lévő polcok
elrendezése nem befolyásolja a
hatékony energiafelhasználást. Az
élelmiszereket úgy kell elhelyezni a
polcokon, hogy a levegőzés megfelelő
legyen (ügyeljen arra, hogy az
élelmiszerek ne érjenek egymáshoz,
és tartson megfelelő távolságot az
élelmiszerek, illetve a készülék
hátlapja között).
A fagyasztott élelmiszerek tárolási
kapacitásának növelése érdekében a
kosarak és a jégtelenítő polcok
eltávolíthatók anélkül, hogy az
energiafogyasztás megváltozna.
A magas energiaosztályú termékek
olyan, nagy teljesítményű motorokkal
rendelkeznek, amelyek kisebb
energiafogyasztás mellett hosszabb
ideig maradnak működőképesek.
Nem kell aggódnia, ha a motor hosszú
ideig folyamatosan üzemel.
HU
Használati és kezelési útmutató
A TERMÉK
BEMUTATÁSA
KÉSZÜLÉK
5
6
7
8
1
2
3
1. Zöldség-gyümölcs fiók *
2. 0 °C-os zóna / Biztonságos
kiolvasztás*
3. Palacktartó polc *
4. Fagyasztó- és tárolórekesz
5. Tejtermék polc *
6. Áthelyezhető polcok *
7. Hőmérséklet kijelzése *
8. Palackállvány*
9. Állítható lábak
4
9
* Számuk és/vagy helyük változó, csak
bizonyos modelleknél elérhetők.
7
VEZÉRLŐPANEL
1. BEKAPCSOLT/KÉSZENLÉTI ÁLLAPOT jelzőlámpája
és gombja
2. Hűtőtér hőmérsékletét jelző lámpa
3. Hűtőtér hőmérséklete / Gyorshűtés gomb
4. Fagyasztótér hőmérsékletét jelző lámpa
5. Fagyasztótér hőmérséklete / Gyorsfagyasztás
gomb
6. Party üzemmód jelzőfénye
7. Riasztás kikapcsolása gomb (lásd az alábbi
Riasztások táblázatát)
8. Áramszünettel kapcsolatos riasztás - Hosszan
tartó áramszünetet jelző lámpa (lásd a Használati
útmutatót)
2
6
1
7
4
8
3
8
5
HU
AJTÓ
MEGFORDÍTHATÓ AJTÓ
Megjegyzés: Az ajtónyitás iránya módosítható. Ha ezt a
műveletet a vevőszolgálat végzi, a munkára nem terjed ki a
garancia.
Azt javasoljuk, hogy az ajtónyitás irányának megfordítását két
személy végezze.
Kövesse az Üzembe helyezési útmutató utasításait.
A HŰTŐSZEKRÉNY VILÁGÍTÁSA
A hűtőtérben lévő világítórendszer LED-világítást
használ, ami jobb megvilágítást és rendkívül alacsony
energiafogyasztást eredményez.
Ha a LED-világítás nem működik, a csere érdekében
vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal.
Fontos megjegyzés: A hűtőtér belső világítása akkor
kapcsol be, ha a hűtő ajtaját kinyitja. Ha az ajtó 10
percnél hosszabb ideig marad nyitva, a világítás
automatikusan kikapcsol.
POLCOK
Az összes polc, eszköztartó elem és kihúzható kosár
eltávolítható. Az összes polc, eszköztartó elem és
kihúzható kosár eltávolítható.
VENTILÁTOR + ANTIBAKTERIÁLIS SZŰRŐ
A ventilátor segítségével egyenletesebb hőmérséklet
biztosítható a készülékben, így hatékonyabban
tárolhatók az élelmiszerek.
Megjegyzés: Ne takarja el élelmiszerekkel a levegőbemenetet.
Ha a készülék rendelkezik
ventilátorral, a ventilátort
antibakteriális szűrővel lehet
felszerelni.
Vegye ki a frissen tartó rekeszben
található dobozból, és illessze a
ventilátor burkolatába az ábrán
látható módon.
A csere menetének leírása a szűrődobozban található.
JEGESEDÉSMENTES
HŰTŐTÉR
A hűtőtér leolvasztása teljesen automatikus.
A leolvasztott víz automatikusan a Multi-flow
mögötti leeresztő nyílásba folyik, és összegyűlik egy
edényben, amelyből elpárolog.
9
JEGESEDÉSMENTES
FAGYASZTÓTÉR
A jegesedésmentes fagyasztók hűtött levegőt
áramoltatnak a tárolóterületek körül, és
megakadályozzák a jégképződést, így egyáltalán
nincs szükség leolvasztásra.
A fagyasztott élelmiszerek nem tapadnak hozzá a
készülék falához, a címkék olvashatók maradnak, és a
tárolóterület is tiszta marad.
TARTOZÉKOK
JÉGKOCKAKÉSZÍTŐ
10
PALACKTARTÓ
HU
TARTOZÉKOK
HŐMÉRSÉKLET JELZŐFÉNY*
A hűtő leghidegebb területének meghatározására
szolgál.
1. Ellenőrizze, hogy az „OK” jelzés látható-e a
jelzőfényen (lásd az alábbi ábrát).
2. Ha nem látható az „OK” jelzés, a hűtőtér
hőmérséklete túl magas: állítson be alacsonyabb
hőmérsékletet, és várjon kb. 10 órát, hogy a
hőmérséklet stabilizálódjon.
3. Ellenőrizze ismét a jelzőfényt: ha szükséges,
ismételje meg az előző beállítási lépéseket. Ha
nagyobb mennyiségű ételt tesz a hűtőbe, vagy
gyakran kinyitja a hűtő ajtaját, előfordulhat, hogy
a kijelzőn nem látható az „OK” felirat. Várjon
legalább 10 órát, mielőtt a HŰTŐ BEKAPCSOLÁSA
gombbal magasabb értéket állítana be.
0 °C-OS ZÓNA / BIZTONSÁGOS KIOLVASZTÁS*:
Ez a rekesz a gyorsan romlandó ételek (pl. hús,
hal) frissen tartására szolgál. A rekesz alacsony
hőmérséklete révén a romlandó élelmiszerek akár
egy hétig is eltarthatók – ezt húskészítményeken
teszteltük – anélkül, hogy azok tápértéke,
megjelenése vagy íze megváltozna.
A rekesz kifejezetten alkalmas továbbá fagyasztott
ételek egészséges felengedésére is, mivel az alacsony
hőmérsékleten történő kiolvasztással megelőzhető
a mikroorganizmusok elszaporodása, miközben az
ételek íze és megjelenése megőrződik.
Ez a rekesz gyümölcsök, zöldségek és zöld saláták
tárolására nem alkalmas. Viszont kiválóan használható
töltött friss tészták, főtt ételek és maradékok
tárolására.
POLCOK *
A speciális tartósínek révén a polcok kivehetők és más
magasságba helyezhetők, így könnyedén tárolhatók
nagyobb méretű edények, ételek is.
ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS FIÓK*
A hűtőszekrénybe illesztett zöldség-gyümölcs fiók
kifejezetten arra a célra készült, hogy frissen és
ropogósan tartsa a gyümölcsöket és zöldségeket.
Nyissa ki a páratartalom-szabályzót (B állás), ha
kevésbé párás környezetben szeretné tárolni az
élelmiszert, vagy zárja be azt (A állás), ha párásabb
környezetben szeretné tárolni az élelmiszereket,
például a zöldségeket.
A
B
A
B
11
A KÉSZÜLÉK
HASZNÁLATA
ELSŐ HASZNÁLAT
A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA
Miután a készüléket csatlakoztatta az elektromos
hálózathoz, automatikusan működni kezd.
A készülék bekapcsolása után várjon legalább 4-6
órát, mielőtt az élelmiszert a készülékbe helyezné.
A HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA
A készülék gyárilag az ajánlott közepes hőmérsékletre
van beállítva.
A hőmérséklet beállítására vonatkozó részletes
tudnivalókat lásd a Rövid használati útmutatóban.
Az elektromos hálózatra való csatlakoztatáskor a
kijelző világítani kezd, és körülbelül egy másodpercre
az összes ikon megjelenik a kijelzőn. A hűtőtér
beállításainak alapértelmezett (gyári) értékei világítani
kezdenek.
Megjegyzés: A kijelzett értékek a hűtőszekrény egészére
jellemző átlaghőmérsékletet jelölik.
ÜZEMBE HELYEZÉS
EGYETLEN KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE
A megfelelő szellőzés érdekében hagyjon üres helyet
a készülék két oldalánál, illetve a készülék felett.
A készülék hátoldala és a készülék mögötti fal között
legalább 50 mm távolságnak kell lennie.
Ennél kisebb távolság esetén nő a készülék
energiafogyasztása.
50mm
50mm
12
A TÁVTARTÓK BESZERELÉSE
Szerelje be a távtartókat a készülék hátoldalán a
kondenzátor felső és alsó részére (az ábra szerint).
HU
MINDENNAPI HASZNÁLAT
A FAGYASZTÓTÉR KAPACITÁSÁNAK NÖVELÉSE
•
•
•
•
•
Ne takarja el élelmiszerekkel a (készülék belsejének
hátsó falán és alján lévő) levegőkimeneti zónákat.
Az összes polc és kihúzható kosár kivehető.
•
•
Nagyméretű élelmiszerek tárolásához vegye ki a
kosarakat.
Helyezze az élelmiszereket közvetlenül a fagyasztó
polcaira.
Vegye ki a kiegészítő kivehető tartozékokat.
A készülék belső hőmérsékletét a környezeti
hőmérséklet, az ajtónyitások gyakorisága, valamint
a készülék elhelyezkedése befolyásolhatja. A
hőmérséklet beállításánál ezeket a tényezőket
figyelembe kell venni.
Eltérő jelölés hiányában a készülék tartozékai
mosogatógépben nem moshatók.
FUNKCIÓK
BE/KÉSZENLÉT
Ezzel a funkcióval bekapcsolhatja,
illetve készenléti üzemmódra
állíthatja a hűtőszekrényt. A
készülék készenléti üzemmódba
állításához nyomja meg és tartsa
lenyomva 3 másodpercig a Be/
Készenlét gombot. A bekapcsolt/
készenléti állapot ikonjának
háttérfénye kivételével az összes
ikon jelzőfénye kialszik, ami azt
jelzi, hogy a készülék készenléti
üzemmódra van állítva.
Amikor a készülék készenléti
üzemmódra van állítva,
a hűtőtér belsejében lévő lámpa
nem világít.
Ne feledje, hogy ez a művelet
nem kapcsolja le a készüléket az
elektromos hálózatról.
Ha ismét be szeretné kapcsolni
a készüléket, tartsa lenyomva
3 másodpercig a bekapcsolt/
készenléti állapot gombját.
INTELLIGENS KIJELZŐ
Ezzel az opcionális funkcióval
energiát takaríthat meg. Az
intelligens kijelző aktiválásához
nyomja meg egyszerre és tartsa
lenyomva 3 másodpercig a Hűtő
°C és a Fagyasztó °C gombot,
amíg hangjelzést nem hall.
A funkció inaktiválásához ismételje
meg ugyanezt az eljárást. Vegye
figyelembe, hogy ez a funkció nem
kapcsolja le a készüléket a hálózati
áramforrásról, csupán a külső
kijelző áramfogyasztását csökkenti.
6TH SENSE JELZŐFÉNYE
Ez a funkció automatikusan
beállítja az élelmiszerek
tárolásához optimális feltételeket.
Eltérés esetén a Frissen tartás
funkció azonnal visszaállítja az
ideális körülményeket.
Kiváló eredménnyel:
akár 4-szer hosszabb ideig biztosít
frissességet a hűtőtérben.
13
GYORSHŰTÉS
A Gyorshűtés funkció használatával
igény szerint növelheti a hűtési
teljesítményt a hűtőtérben. Ennek
a funkciónak a használata akkor
ajánlott, amikor nagyon nagy
mennyiségű élelmiszert helyez be
a hűtőtérbe. A Gyorshűtés funkció
aktiválásához nyomja meg a Hűtő
°C gombot, és tartsa megnyomva 3
másodpercig
Az aktiválást követően a hűtőtér
hőmérsékletét jelző LED-ek
megjelenítik a Gyorshűtés
funkció állapotát, ahogy ez az
oldalsó ábrán látható. A funkció
6 óra eltelte után automatikusan
kikapcsol, de igény szerint
manuálisan is kikapcsolható a Hűtő
°C gomb megnyomásával.
GYORSFAGYASZTÁS
A funkció használata akkor
ajánlott, ha nagy mennyiségű
lefagyasztandó élelmiszert helyez
a fagyasztótérbe.
24 órával a friss élelmiszerek
lefagyasztása előtt nyomja
meg és tartsa 3 másodpercig
lenyomva a Fagyasztó gombot
a Gyorsfagyasztás funkció
aktiválásához.
Az aktiválást követően a fagyasztó
hőmérsékletét jelző LED-fények
megjelenítik a Gyorsfagyasztás
funkció állapotát, ahogy ez az
oldalsó ábrán látható. 24 óra
elteltével helyezze a lefagyasztásra
kerülő élelmiszert a mélyhűtőtér
felső kosarába. A funkció 48 óra
elteltével automatikusan kikapcsol,
illetve kikapcsolható a Fagyasztó
°C gomb megnyomásával.
GOMBZÁR
Ez a funkció megakadályozza,
hogy bárki is véletlenül módosítsa
a beállításokat vagy kikapcsolja a
készüléket.
A gombok lezárásához tartsa
lenyomva a Party üzemmód
gombot 3 másodpercig, amíg
a kijelzőn látható nem lesz a
Gombzár ikon, és egy hangjelzés
erősíti meg a funkció kiválasztását.
3 másodperc múlva a Gombzár
ikon kikapcsol.
Ha a gombzár aktív, (a Party
üzemmód gomb kivételével)
bármely gomb megnyomásakor
hangjelzés hallható, és a kijelzőn
felvillan a Gombzár ikon.
Ha a gombzár aktív, bármelyik
figyelmeztetést ki lehet kapcsolni.
A gombzár kikapcsolásához
kövesse ugyanazokat a lépéseket,
amíg a kijelzőn meg nem jelenik a
Gombzár ikon, és egy hangjelzés
meg nem erősíti a funkció
kikapcsolását. 1 másodperc
elteltével az ikon kialszik.
PARTY ÜZEMMÓD
Ezzel a funkcióval italokat hűthet
le a fagyasztótérben. A Party
üzemmód gombbal be- vagy
kikapcsolhatja ezt a funkciót.
A Party üzemmód aktiválása után
30 perccel hangjelzés hallható,
amely arra figyelmeztet, hogy a
korábban elhelyezett italt/üveget
ideje kivenni a fagyasztóból.
A figyelmeztető hangjelzést a
Riasztás kikapcsolása gombbal
vagy a Party üzemmód gombbal,
azaz a funkció kikapcsolásával
lehet leállítani.
Fontos: A palackot csak addig
tartsa a fagyasztótérben, amíg a
funkció aktív (30 perc).
14
HU
NYITOTT AJTÓRA
FIGYELMEZTETŐ JELZÉS
Az „Ajtó nyitva” figyelmeztetés
akkor kapcsol be, ha az ajtó 2
percnél tovább marad nyitva.
Csukja be a készülék ajtaját, vagy
nyomja meg a figyelmeztetéskikapcsoló gombot a hangjelzés
elnémításához.
HŐMÉRSÉKLETTEL
KAPCSOLATOS
FIGYELMEZTETÉS
A Hőmérséklet kijelző (°C) villog, a
Riasztások jelzőfénye világít.
Nyomja meg a figyelmeztetés
kikapcsolása gombot
; a hangjelzés megszűnik, a
Hőmérséklet kijelző (°C) villog és
a Riasztások jelzőfénye világít,
amíg a hőmérséklet -10 °C alá nem
süllyed.
PARTY ÜZEMMÓD RIASZTÁSA
A Party üzemmód jelzőfénye
villog, és hangjelzés hallatszik.
Nyomja meg a Riasztás
kikapcsolása gombot,
és távolítsa el az üveget a
fagyasztóból.
TARTÓS ÁRAMSZÜNETRE
TÖRTÉNŐ FIGYELMEZTETÉS
Az Áramszünet ikon világít,
a Riasztások jelzőfénye és a
Hőmérséklet jelzőfény (°C) villog.
Nyomja meg a figyelmeztetés
kikapcsolása gombot
; a hangjelzés megszűnik, a
Hőmérséklet kijelző (°C) villog, és
a figyelmeztető jelzés világít,
amíg a hőmérséklet -10 °C alá nem
süllyed.
15
ÉLELMISZER-TÁROLÁSI TANÁCSOK
HŰTŐTÉR
A hűtőszekrény készételek, friss és tartósított
élelmiszerek, tejtermékek, gyümölcsök, zöldségek és
italok tárolására szolgál.
SZELLŐZÉS
A hűtőtérben a levegő természetes áramlása
különböző hőmérsékletű zónákat eredményez. A
hőmérséklet közvetlenül a gyümölcsös és zöldséges
rekesz felett, illetve a készülék hátlapjánál a
legalacsonyabb. A hőmérséklet a hűtőtér elülső felső
részén a legmagasabb.
FRISS ÉLELMISZEREK ÉS ITALOK TÁROLÁSA
› Az ételek csomagolásához használjon
újrahasznosítható, műanyagból, fémből,
alumíniumból és üvegből készült tárolóedényeket,
illetve háztartási fóliát.
› Használjon zárt tárolóedényeket a folyadékokhoz
és azokhoz az élelmiszerekhez, amelyek erőteljes
szagokat/ízeket bocsáthatnak ki vagy vehetnek át,
illetve fedje be ezeket.
› A nagy mennyiségű etilént kibocsátó és az erre
érzékeny élelmiszereket (pl. gyümölcsök, zöldségek,
saláta) egymástól elkülönítve vagy becsomagolva kell
tárolni eltarthatóságuk megőrzése érdekében; például
ne tároljon együtt paradicsomot kivivel vagy fejes
káposztával.
FRISS ÉLELMISZEREK ÉS ITALOK TÁROLÁSI HELYE
› A hűtőszekrény polcain: készételek, déligyümölcsök,
sajtok, csemegeáruk.
› A leghidegebb területen (a gyümölcsös és zöldséges
rekesz felett): hús, hal, felvágott, torta
16
Ha a szellőzés nem megfelelő, az energiafogyasztás
nő, a hűtési teljesítmény pedig csökken.
Ne takarja el a szellőzőket élelmiszerrel vagy más
tárgyakkal – ezek biztosítják a levegő megfelelő
keringetését és az ételek megfelelő tárolását.
› Ne tegye túl közel egymáshoz az élelmiszereket,
hogy a levegő megfelelően tudjon áramlani.
› Az üvegek felborulása megelőzhető a palacktartó
segítségével.
› Ha a hűtőtérben kis mennyiségű élelmiszert kíván
tárolni, javasoljuk, hogy a gyümölcsös és zöldséges
rekesz feletti polcokat használja, mivel a hűtőtérnek
ez a leghidegebb része.
› Ügyeljen arra, hogy ne takarja el a szellőzőnyílásokat
az élelmiszerrel.
› A gyümölcsös és zöldséges rekeszben: gyümölcsök,
saláták, zöldségek.
› Az ajtóban: vajak, lekvárok, szószok, savanyúságok,
konzervek, üvegek, italos dobozok, tojások.
HU
ÉLELMISZEREK
ÉS ITALOK TÁROLÁSA
Jelmagyarázat
HIDEG ZÓNA
Italok, tej, tejtermékek, csemegeáruk,
joghurt, tojás, vaj, szószok, savanyúságok és
desszertek tárolásához ajánljuk
ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS FIÓK
HIDEG ZÓNA:
0 °C-OS ZÓNA / BIZTONSÁGOS
KIOLVASZTÁS *
Hús, hal, felvágottak, friss töltött tészták,
főtt ételek és maradékok tárolásához
ajánljuk. Ez a zóna a fagyasztott ételek
felengedéséhez is használható.
GYORSFAGYASZTÓ ZÓNA REKESZE
Ez a leghidegebb zóna, amely friss és főtt
ételek fagyasztásához ajánlott.
NORMÁL FAGYASZTÓREKESZEK
Fagyasztott ételek és fagylalt tárolásához
ajánljuk.
Megjegyzés: A jelmagyarázatban használt szürke
árnyalatok nem a rekeszek valódi színét jelzik
17
MÉLYHŰTŐTÉR
A fagyasztó a fagyasztott ételek tárolására, jégkockák
készítésére és friss élelmiszerek lefagyasztására
használható.
A készülék adattábláján megtekinthető, hogy 24
óra alatt maximum hány kilogramm friss élelmiszer
lefagyasztása lehetséges (… kg/24 óra).
TANÁCSOK FRISS ÉLELMISZEREK
FAGYASZTÁSÁHOZ ÉS TÁROLÁSÁHOZ
› Javasoljuk, hogy minden fagyasztott ételt
címkézzen fel, és tüntesse fel rajtuk a dátumot. A
címkék segítségével azonosítani tudja az ételeket,
és láthatja, meddig kell felhasználnia azokat, hogy
ne romoljanak meg. A felengedett ételeket soha ne
fagyassza le újra.
› Fagyasztás előtt csomagolja be és zárja le a friss
élelmiszereket a következők segítségével: alufólia,
folpack, levegő- és vízzáró műanyag zacskó, fedővel
ellátott polietilén tárolóedény, friss élelmiszerek
fagyasztásához megfelelő fagyasztóedény.
› Ha jó minőségű fagyasztott élelmiszert kíván
készíteni, az élelmiszernek frissnek, érettnek és kiváló
minőségűnek kell lennie.
› A friss zöldségeket és gyümölcsöket lehetőség
szerint közvetlenül a leszedés után kell lefagyasztani,
hogy megőrizzék teljes tápértéküket, eredeti
állagukat, színüket és ízüket. Egyes húsokat,
különösen a vadakat, lefagyasztás előtt érlelni kell.
VÁSÁRLÁSI TANÁCSOK FAGYASZTOTT
ÉLELMISZEREKHEZ
Fagyasztott élelmiszerek vásárlásakor:
› Győződjön meg arról, hogy a csomagolás nem sérült
(előfordulhat, hogy a sérült csomagolású élelmiszer
megromlott). Ha a csomagolás felpuffadt vagy
nedvességfoltok láthatók rajta, előfordulhat, hogy a
tárolás nem megfelelő körülmények között történt, és
az élelmiszer már elkezdett kiolvadni.
› A fagyasztott élelmiszereket a vásárlás végén vegye
meg, és hőszigetelt hűtőtáskában szállítsa.
18
Ha csak kis mennyiségű élelmiszert kíván tárolni
a fagyasztóban, javasoljuk, hogy a fagyasztótér
leghidegebb részét, azaz a középső zónát használja.
› A forró ételeket hagyja kihűlni, mielőtt a
fagyasztóba tenné őket.
› A teljesen vagy részben kiolvadt ételeket azonnal
fogyassza el.
Ne fagyassza le újra az ételeket, hacsak nem főzte
meg azokat kiolvasztás után. Főzés után a kiolvasztott
élelmiszert vissza lehet fagyasztani.
› Ne fagyasszon le folyadékkal teli üvegeket.
› Kérjük, hogy használja a Gyorshűtés funkciót a
hűtési vagy fagyasztási folyamat felgyorsításához
(lásd a Rövid használati útmutatót).
› Otthon azonnal tegye be a fagyasztott
élelmiszereket a mélyhűtőbe.
› Ha az élelmiszer akár csak részben kiolvadt, ne
fagyassza le újra. 24 órán belül fogyassza el.
› Kerülje el vagy csökkentse minimálisra a
hőmérséklet-változásokat. Tartsa be a csomagoláson
feltüntetett szavatossági időt.
› Tartsa be a csomagoláson jelzett tárolási
utasításokat.
HU
FAGYASZTOTT ÉLELMISZEREK
ELTARTHATÓSÁGA
HÚS
PÖRKÖLT
Marha
hónap
8-12
Sertés, borjú
6-9
TEJTERMÉKEK
Bárány
6-8
Vaj
Nyúlhús
4-6
Hús, szárnyas
Sajt
hónap
2-3
6
3
GYÜMÖLCSÖK
Alma
hónap
12
Sárgabarack
8
Szeder
8-12
Ribizli/fekete ribizli
8-12
Darált hús/belsőség
2-3
Tejszín
1-2
Cseresznye
10
Kolbász
1-2
Jégkrém
2-3
Őszibarack
10
Tojás
8
Körte
8-12
Szilva
10
SZÁRNYAS
Csirke
5-7
LEVESEK ÉS SZÓSZOK
Pulyka
6
Leves
2-3
Málna
8-12
Szárnyasaprólék
2-3
Hússzósz
2-3
Eper
10
Pástétom
1
Rebarbara
10
8
Gyümölcslé (narancs,
citrom, grépfrút)
4-6
RÁKFÉLÉK
Puhatestűek, homár
Rák, homár
1-2
1-2
KAGYLÓK
Osztriga (héjában)
1-2
Ratatouille
TÉSZTAFÉLÉL ÉS
KENYEREK
Kenyér
Sütemény (töltelék
nélkül)
ZÖLDSÉGEK
1-2
4
Spárga
Bazsalikom
8-10
6-8
2-3
Bab
12
HAL
Torta
„Zsíros” (lazac, hering, 2-3
makréla)
Palacsinta
„Sovány” (tőkehal,
nyelvhal)
Nyers tészta
2-3
Brokkoli
8-10
Lepény
1-2
Kelbimbó
8-10
Pizza
1-2
Karfiol
8-10
Répa
10-12
Zeller
6-8
Gomba
8
Petrezselyem
6-8
Paprika
10-12
Borsó
12
Futóbab
12
Spenót
12
Paradicsom
8-10
Cukkini
8-10
3-4
1-2
Articsóka
8-10
19
AJÁNLÁSOK ARRA AZ ESETRE,
HA NEM HASZNÁLJA A KÉSZÜLÉKET
TÁVOLLÉT / NYARALÁS
KÖLTÖZÉS
Vegye ki az összes belső alkatrészt.
1.
2. Csomagolja be és rögzítse egymáshoz őket
ragasztószalaggal úgy, hogy ne ütődjenek
egymáshoz, és ne vesszenek el.
ÁRAMSZÜNET
Áramkimaradás esetén hívja fel az áramszolgáltató
ügyfélszolgálatát, és kérdezze meg, milyen hosszú
ideig fog tartani az áramszünet.
Megjegyzés: Ne feledje, hogy a teljesen telepakolt készülék
hosszabb ideig tartja a hideget, mint a csak részben feltöltött.
Ha még láthatók jégkristályok az élelmiszereken, azok
ismét lefagyaszthatók, bár elképzelhető, hogy ízük és
aromájuk romlik.
Ha az élelmiszer rossz állapotban van, a legbiztosabb,
ha kidobja.
20
Hosszabb távollét esetén javasoljuk, hogy használja
fel az élelmiszert, és energiatakarékossági okokból
válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.
3. Csavarja vissza az állítható lábakat, hogy ne
érjenek hozzá a támasztófelülethez.
4. Zárja be az ajtót és rögzítse ragasztószalaggal,
majd rögzítse a csatlakozókábelt a készülékhez
szintén ragasztószalaggal.
24 óránál rövidebb áramkimaradás esetén.
Tartsa zárva a készülék ajtaját. Ezáltal a készülékben
lévő élelmiszerek a lehető leghosszabb ideig hidegen
maradnak.
24 óránál hosszabb áramkimaradás esetén.
Ürítse ki a fagyasztóteret, és tegye az élelmiszereket
hordozható fagyasztóba. Ha nem rendelkezik
ilyen fagyasztódobozzal, és jégakkuk sem állnak
rendelkezésére, próbálja meg felhasználni a
könnyebben romló élelmiszereket.
Ürítse ki a jégkockatartót.
HU
TISZTÍTÁS ÉS
KARBANTARTÁS
A tisztítási vagy karbantartási műveletek
megkezdése előtt húzza ki a készülék tápkábelét
a csatlakozóaljzatból, vagy szüntesse meg a
tápellátást.
Soha ne használjon súrolószereket. Soha ne tisztítsa
a hűtőszekrény alkatrészeit gyúlékony folyadékkal.
› Időnként tisztítsa meg a készüléket kifejezetten
hűtőszekrények belsejének tisztítására szolgáló
semleges tisztítószeres, langyos vizes oldatba mártott
törlőkendővel.
› A készülék külső felületét és az ajtó tömítését
nedves ruhadarabbal tisztítsa, majd egy puha
ruhadarabbal törölje szárazra.
› A készülék hátoldalán lévő kondenzátort
rendszeresen meg kell tisztítani porszívóval.
Ne használjon gőzzel tisztító berendezéseket.
A gombok és a vezérlőpanel kijelzője nem
tisztítható alkohollal vagy alkoholszármazékokkal;
kizárólag száraz törlőkendőt használjon.
Fontos:
› A gombok és a vezérlőpanel kijelzője nem
tisztítható alkohollal vagy alkoholszármazékokkal;
kizárólag száraz törlőkendőt használjon.
› A hűtőrendszer csövei a leolvasztótálca közelében
találhatók, és felforrósodhatnak. Időnként tisztítsa
meg ezeket porszívóval.
21
HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ
ÉS VEVŐSZOLGÁLAT
MIELŐTT A VEVŐSZOLGÁLATHOZ FORDUL...
A teljesítménnyel kapcsolatos problémák gyakran
olyan, apró dolgokból adódnak, amelyeket
mindenféle szerszám nélkül Ön is ki tud küszöbölni.
MŰKÖDÉSI ZAJOK
A készülék által kiadott zajok hozzátartoznak
a normál működéshez, mivel a berendezés a
teljesítményszabályozás érdekében számos
ventilátorral és motorral rendelkezik, amelyek
automatikusan be- és kikapcsolnak.
ENNEK ELLENÉRE A MŰKÖDÉS KÖZBEN HALLHATÓ
ZAJOK EGY RÉSZE CSÖKKENTHETŐ, HA:
› A készüléket vízszintesen, egyenletes felületen
helyezi üzembe.
› Elegendő szabad helyet hagy a készülék és a
bútorok között.
› Ellenőrzi, hogy a belső alkatrészek megfelelően
vannak-e elhelyezve.
› Ellenőrzi, hogy az üvegek és tárolóedények nem
érintkeznek-e egymással.
A KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSE KÖZBEN HALLHATÓ
ZAJOK
Sípoló hang, amikor első
alkalommal vagy hosszú idő után
kapcsolja be a készüléket.
Csörgedező hang, amikor
a hűtőfolyadék befolyik a
csövekbe.
Zúgó hang, amikor a
kompresszor működik.
Búgó hang, amikor a vízszelep
vagy a ventilátor aktiválódik.
Recsegő hang, amikor a
kompresszor elindul.
Kattanó hang, amikor a termosztát
beállítja, milyen gyakran
kapcsoljon be a kompresszor.
22
HU
HIBAELHÁRÍTÁSI
ÚTMUTATÓ
Probléma
Lehetséges ok
Megoldás
A KÉSZÜLÉK NEM MŰKÖDIK
Lehetséges, hogy a készülék
elektromos tápellátásával van
gond.
› Ellenőrizze, hogy a
tápkábel működő, megfelelő
feszültségű konnektorba van-e
csatlakoztatva.
› Ellenőrizze a lakás elektromos
rendszerének védelmi
berendezéseit és biztosítékait.
VÍZ TALÁLHATÓ A
LEOLVASZTÓTÁLCÁBAN
Ez meleg, párás időben normális
jelenség. A tálca akár félig is tele
lehet.
› Győződjön meg arról, hogy a
készülék vízszintesen áll, nehogy
a víz kifolyjon.
A KÉSZÜLÉK AJTÓTÖMÍTÉSSEL
ÉRINTKEZŐ SZÉLEI
ÉRINTÉSKOR MELEGEK
Nem jelent meghibásodást.
Meleg időben és a kompresszor
működése esetén ez normális
jelenség.
NEM MŰKÖDIK A VILÁGÍTÁS
Lehetséges, hogy ki kell cserélni
az izzót.
Lehetséges, hogy a készülék
bekapcsolt/készenléti állapotban
van.
ÚGY TŰNIK, HOGY A MOTOR
TÚL HOSSZAN MŰKÖDIK
A motor működési ideje az
alábbiaktól függ: az ajtónyitások
száma, a tárolt élelmiszer
mennyisége, a helyiség
hőmérséklete, a hőmérsékletszabályozók beállítása.
› Ellenőrizze, hogy a lakás
elektromos rendszerének
védelmi berendezései és
biztosítékai megfelelően
működnek-e.
› Ellenőrizze, hogy a
tápkábel működő, megfelelő
feszültségű konnektorba van-e
csatlakoztatva.
› Ha a LED-ek kiégtek, vegye fel
a kapcsolatot a vevőszolgálattal
az azonos típusú izzóra történő
csere érdekében, amely
kizárólag a vevőszolgálatnál
vagy a hivatalos forgalmazóknál
szerezhető be.
› Ellenőrizze, hogy a készülék
vezérlőelemei megfelelően
vannak-e beállítva.
› Ellenőrizze, hogy nem
helyezett-e nagy mennyiségű
élelmiszert a készülékbe.
› Ellenőrizze, hogy nem nyitják-e
ki túl gyakran az ajtót.
› Ellenőrizze, hogy az ajtó
megfelelően zár-e.
23
Probléma
Lehetséges ok
Megoldás
A KÉSZÜLÉK HŐMÉRSÉKLETE
TÚL MAGAS
Ennek különböző okai lehetnek
(lásd a „Megoldások” oszlopot).
› Ellenőrizze, hogy a (készülék
hátulján lévő) kondenzátor nem
túl poros, szennyezett-e.
› Ellenőrizze, hogy az ajtó
megfelelően be van-e csukva.
› Ellenőrizze, hogy az ajtó
tömítése megfelelő-e.
› Forró napokon vagy ha a
helyiségben meleg van, a motor
természetesen hosszabb ideig
működik.
› Ha a készülék ajtaja egy ideig
nyitva volt, vagy nagyobb
mennyiségű élelmiszert helyezett
a készülékbe, a motor hosszabb
ideig működik annak érdekében,
hogy a készülék belsejét lehűtse.
AZ AJTÓK NYITÁSA VAGY
ZÁRÁSA NEM MEGFELELŐ
Ennek különböző okai lehetnek
(lásd a „Megoldások” oszlopot).
› Ellenőrizze, hogy az élelmiszer
nem akadályozza-e az ajtó
csukását.
› Ellenőrizze, hogy a belső
alkatrészek és az automatikus
jégkockakészítő a megfelelő
helyen van-e.
› Ellenőrizze, hogy nincs-e
szennyeződés vagy ragadós
anyag az ajtótömítésen.
› Győződjön meg arról, hogy a
készülék vízszintesen áll.
24
VEVŐSZOLGÁLAT
MIELŐTT A VEVŐSZOLGÁLATOT HÍVNÁ
HU
1. Ellenőrizze, hogy a probléma megoldható-e a
HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ részben ismertetett
javaslatok segítségével.
2. Kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra a készüléket,
hogy lássa, fennáll-e még a hiba
HA A FENTI LÉPÉSEK ELVÉGZÉSE UTÁN A HIBA
TOVÁBBRA IS FENNÁLL, LÉPJEN KAPCSOLATBA A
HELYI VEVŐSZOLGÁLATTAL
Ha segítségre van szüksége, hívja a garanciafüzetben
található telefonszámot, vagy kövesse a
www.bauknecht.eu weboldalon megadott utasításokat
Mindig adja meg:
• a hiba rövid leírását;
• a készülék típusát és pontos modellszámát;
• a szervizszámot (az adattáblán a „Service” szó után
látható). A szervizszám a garancialevélen is fel van
tüntetve;
• a teljes címét;
• a telefonszámát.
Ha bármilyen javításra van szükség, csak a hivatalos
vevőszolgálathoz forduljon (így biztosítható az eredeti
alkatrészek használata és a megfelelő javítás).
Gyártó:
Whirlpool Europe s.r.l. - Socio Unico
Viale Guido Borghi 27
21025 Comerio (VA)
Italy
25
x1
x1
x1
x1
x1
50mm
26
1
2
3
4
5
6
7
8
HU
9
27
10
11
14
16
28
12
13
15
ad
d
le
nd
ha
he
re
.
ad
d
d
ad
ha
le
23
re
.
re
.
he
17
he
nd
le
nd
ha
HU
18
19
20
21
22
24
29
001
19514304101
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising