Whirlpool | FI9 891 SP IX HA | Setup and user guide | Whirlpool FI9 891 SP IX HA Kasutusjuhend

Whirlpool FI9 891 SP IX HA Kasutusjuhend
ET
IGAPÄEVASE KASUTAMISE
JUHEND
TÄNAME, ET OSTSITE HOTPOINT - ARISTON
TOOTE
Täielikuma hoolduse ja toe saamiseks
registreerige oma seade aadressil
www.‌hotpoint.‌eu/‌register
WWW
Ohutusjuhised ning kasutus- ja
hooldusjuhendi saate alla laadida meie
veebilehelt docs‌.‌hotpoint‌.‌eu, järgides
voldiku lõpus olevaid juhiseid.
Lugege ohutusjuhised enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi.
TOOTE KIRJELDUS
1. Juhtpaneel
2. Ventilaator
3. Ringikujuline kütteelement
(pole nähtaval)
4. Riiulisiinid
(taseme number on märgitud ahju
esiküljel)
5. Uks
6. Ülemine küttekeha/grill
7. Lamp
8. Lihatermomeetri ühendus
9. Identimisplaat
(ärge eemaldage)
10. Alumine küttekeha
(pole nähtaval)
1
6
2
3
4
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
7
8
9
10
5
JUHTPANEEL
1
23
4
5
6
1. SISSE/VÄLJA
Ahju sisse-/väljalülitamine.
4. TAGASI
Eelmisele menüüle naasmiseks.
2. MENÜÜ
Kiirtee peamenüü juurde.
5. DISPLEI
3. LEMMIKUD
Kuni kümne lemmikfunktsiooni
salvestamiseks ja kiireks
leidmiseks.
6. NAVIGEERIMISNUPUD
Menüüs liikumiseks, kursori
liigutamiseks ja seadete
muutmiseks.
7
8
7. OK/VALI
Funktsioonide valimiseks ja
seadete kinnitamiseks.
8. KÄIVITUS
Valitud funktsiooni käivitamiseks.
1
TARVIKUD
REST
NÕRGUMISPANN
KÜPSETUSPLAAT
LIHATERMOMEETER
GRILLVARRAS
Tarvikute arv võib sõltuvalt ostetud mudelist olla erinev.
Muid tarvikuid saab eraldi juurde osta teenindusest.
RESTI JA MUUDE TARVIKUTE PAIGALDAMINE
Veenduge, et resti tõstetud äär on ülevalpool, ja
lükake rest rõhtsalt mööda riiulisooni ahju.
Muud tarvikud, nt nõrgumispann ja küpsetusplaat,
tuleb sarnaselt restiga rõhtsalt sisse lükata.
LIUGSIINIDE PAIGALDAMINE
Eemaldage ahjust riiulisiinid ja eemaldage liugsiinide
plastist kaitsekatted.
Kinnitage siini ülemine
klamber riiulisoone külge
ja libistage see nii kaugele,
kui see liigub. Laske teine
klamber alla oma kohta.
Siini kinnitamiseks lükake
klambri alumine osa tugevalt
vastu riiulisiini. Veenduge,
et siinid liiguvad vabalt.
Korrake toimingut teisel
samal tasemel asuval
riiulisoonel.
Pange tähele! Liugsiinid võib kinnitada ükskõik millisele
tasemele
2
LIUGSIINID
RIIULISOONTE EEMALDAMINE JA
ÜMBERPAIGUTAMINE
• Riiulisiinide eemaldamiseks tõstke siinid ülespoole
ja tõmmake alumine osa oma pesast välja. Nüüd saab
siinid eemaldada.
• Riiulisiinide tagasipaigaldamiseks paigutage
kõigepealt oma pessa siinide ülemine osa. Hoidke
neid üleval, libistage küpsetuskambrisse, seejärel
laske alla oma kohale alumises pesas.
GRILLVARDA KASUTAMINE
Asetage küpsetusvarras
lihatüki keskele ja lükake liha
vardale, kuni see istub
kindlalt kahvli otsas ja enam
liikuma ei anna (linnuliha
siduge eelnevalt nööriga
kokku). Lükake teine kahvel
vardale ja libistage see nii
kaugele, et see hoiaks liha
kindlalt paigal. Keerake
kinnituskruvi kõvasti kinni, et kahvel oma kohal
püsiks.
Asetage varda ots ahju
seinas asuvasse õõnsusse
ja ümar ots vastavale
toele.
Pange tähele!
Küpsetusmahlade
kogumiseks asetage alla
nõrgumispann ja valage
sinna 500 ml vett. Et ennast
mitte kõrvetada, kasutage
vardaga toimetamiseks plastist käepidet (mis tuleb enne
küpsetamist eemaldada).
ET
FUNKTSIOONID
TRADITIONAL (TAVALINE)
AST PREHEATING
F
(KIIRE EELKUUMUTAMINE)
Ahju kiire eelkuumutamine.
CONVENTIONAL*
(TAVAPÄRANE KÜPSETAMINE*)
Mis tahes tüüpi roogade küpsetamine ainult
ühel ahjutasandil.
GRILL (GRILLIMINE)
Liha, kebabi ja vorstide grillimine, köögiviljade
gratineerimine või leiva röstimine. Grillimisel
soovitame asetada liha alla küpsetusmahlade
kogumiseks nõrgumispanni: Paigutage
nõrgumispann ükskõik millisele alumisele tasemele
ja valage sinna 500 ml vett.
TURBOGRILL
Suurte lihatükkide (koivad, loomalihapraad,
kanad) grillimiseks. Soovitame asetada liha alla
nõrgumispanni küpsetusmahlade kogumiseks:
Paigutage nõrgumispann ükskõik millisele
alumisele tasemele ja valage sinna 500 ml vett. Selle
funktsiooniga tuleb kasutada grillvarrast (kui on
olemas).
SPECIAL FUNCTIONS
(ERIFUNKTSIOONID)
DEFROST (SULATUS)
Toidu kiire sulatamine
KEEP WARM (SOOJASHOID)
Äsja küpsetatud toidu sooja ja krõbedana
hoidmine.
RISING (KERGITAMINE)
Magusa või soolase taigna tõhus
kergitamine. Kerkimise kvaliteedi tagamiseks ärge
aktiveerige seda funktsiooni, kui ahi on eelmisest
küpsetustsüklist veel kuum.
CONVENIENCE (VALMISTOIDUD)
See funktsioon küpsetab kõiki toite
kiirest ja õrnalt. Samuti võib seda kasutada
toatemperatuuril või külmkapist võetud valmistoidu
ülessoojendamiseks.
MAXI COOKING (SUUR KÜPSETAMINE)
Suurte lihatükkide (üle 2,5 kg) küpsetamine.
Soovitame liha küpsetamise ajal ümber pöörata, et
mõlemad pooled ühtlaselt pruunistuksid. Samuti
soovitame liha mõne aja tagant leemega üle valada,
et see ära ei kuivaks.
FORCED AIR (SUNDÕHK)
Samal ajal erinevate roogade küpsetamiseks
mitmel erineval tasandil (max kolmel), mis
vajavad valmimiseks sama temperatuuri. Seda
funktsiooni saab kasutada eri toitude üheaegseks
küpsetamiseks, ilma et ühe toidu lõhn või maitse
kanduks üle teisele.
FROZEN FOOD (KÜLMUTATUD TOIT)
Lasanje - pitsa - struudel - friikartulid leib, sai. Funktsioon valib viie erinevat tüüpi
külmutatud valmistoitudele automaatselt sobiva
valmistamistemperatuuri ja -režiimi. Muud tüüpi
toidu puhul valige temperatuuri seadmiseks Custom
(Kohandatud).
ONVECTION BAKE
C
(KONVEKTSIOON KÜPSETUS)
Liha või vedela sisuga kookide küpsetamiseks
ühel tasandil.
SLOW COOKING (AEGLANE KÜPSETAMINE)
Liha ja kala õrn küpsetamine, et need jääksid
pehmeks ja mahlaseks. Soovitame liha enne pannil
pruunistada, et mahlad välja ei nõrguks. Kala
küpsetamine võtab aega alates kahest tunnist (300
g), kuni viie tunnini (3 kg) ja liha alates neljast tunnist
(1 kg) kuni kuue või seitsme tunnini (3 kg).
ECO FORCED AIR (SÄÄSTLIK SUNDÕHK)*
Ühel tasandil täidetud prae või fileelõikude
küpsetamine. Õrn ja hootine õhuringlus takistab
toidu kuivamist. Selle funktsiooni kasutamisel ei
sütti tuli ECO, kuid selle saab ajutiselt sisse lülitada,
. ECO-tsükli kasutamiseks ja
vajutades nuppu
energiakulu vähendamiseks ei tohi ahjuust avada
enne, kui küpsetamine on lõppenud.
* Funktsiooni kasutatakse Euroopa Liidu energiatõhususe
deklaratsiooni soovituste kohaselt vastavalt määrusele (EL)
nr 65‌/‌2014
3
AUTOMATIC CLEANING - PYRO
(AUTOMAATPUHASTUS - PYRO)
Küpsetuspritsmete eemaldamine väga kuuma
tsükli abil (umbes 500 °C). Saadaval on kaks
isepuhastustsüklit: täispikkuses tsükkel (PYRO) ja
lühem tsükkel (PYRO EXPRESS). Soovitame kasutada
lühemat tsüklit regulaarselt ja pikemat tsüklit ainult
siis, kui ahi on väga must.
SETTINGS (SEADED)
Ahju seadete muutmine (keel, aeg, helisignaali
tugevus, ekraani heledus, ökorežiim).
Pange tähele: Kui ahi on välja lülitatud, kuid ökorežiim on
aktiivne, vähendatakse ekraani heledust, et energiat kokku
hoida. Kui mõnele nupule vajutada, aktiveeritakse ekraan
uuesti.
FULLY AUTOMATIC RECIPES
(TÄISAUTOMAATSED RETSEPTID)
Selle funktsiooni õigeks kasutamiseks laadige alla
meie retseptiraamat aadressilt docs‌.‌hotpoint‌.‌eu ja
lugege seda.
28-st eelseadistatud retseptist valimine.
Ahi valib automaatselt optimaalse
valmistamistemperatuuri, -funktsiooni ja -aja.
MEAT PROBE RECIPES
(LIHATERMOMEETRIGA RETSEPTID)
Funktsioon valib automaatselt erinevat tüüpi
lihale sobiva valmistamistemperatuuri ja -režiimi.
Funktsioon soovitab sõltuvalt valitud liha tüübist
sobiva küpsetuskambri temperatuuri ja liha
sisetemperatuuri.
Selleks et veenduda, et kasutate ja sisestate sondi
õigesti, lugege juhiseid vastavast lõigust.
SEADME ESMAKORDNE KASUTAMINE
1. VALIGE KEEL
Seadme esimesel sisselülitamisel tuleb määrata keel ja
kellaaeg: ekraanile kuvatakse võimalike keelte loend.
Please select language
Soovitud keele valimiseks vajutage
või ,
.
kinnitamiseks vajutage
Pange tähele! Keelt saab hiljem muuta menüüst Seaded.
2. MÄÄRAKE AEG
Pärast keele määramist tuleb sisestada kellaaeg:
ekraanil vilgub 12:00.
12:00
HH
HH
MM
MM
Premere
impostare
il tempo,
OK perdone
terminare
Press per to
set time,
OK when
Kellaaja seadmiseks kasutage
või ,
.
kinnitamiseks vajutage
Pange tähele! Pärast voolukatkestust tuleb kellaaeg alati
uuesti seada.
4
3. VÕIMSUSTARBE SEADMINE
Ahi on programmeeritud tarbima elektrit koguses, mis
vastab kodusele elektrivõrgule, mille nimivõimsus on
suurem kui 3 kW: Kui teie majapidamises on võimalik
tarbitav võimsus väiksem, tuleb seda väärtust
vähendada.
Vajutage või , et valida menüüst Settings,
, valige Power ja vajutage kinnitamiseks
vajutage
.
Bassa
Low
Alta
High
Più di 2.5
2,5 kW
Over
kW
Vajutage või
kinnitamiseks
, et valida Low, ja vajutage
.
4. AHJU KUUMUTAMINE
Uus ahi võib eraldada tootmisest jäänud lõhnu. See
on täiesti tavapärane.
Soovitame enne esimest küpsetamist ahju tühjalt
kuumutada, et eemalduksid võimalikud lõhnad.
Eemaldage ahju pealt kõik kile- ja pappkatted ja seest
kõik tarvikud.
Kuumutage ahju umbes tund aega 200 °C juures ja
soovitavalt mõne õhuringlust sisaldava funktsiooniga
(nt Sundõhk või Konvektsioonküpsetus).
Funktsiooni õigesti kasutamiseks järgige juhiseid.
Pange tähele! Pärast seadme esmakordset kasutamist on
soovitatav ruumi tuulutada.
ET
IGAPÄEVANE KASUTAMINE
1. FUNKTSIOONI VALIMINE
1.
2.
3.
4.
Impostazioni
Settings
1
Traditional
Tradizionali
2
Funzioni
Speciali
Special
Functions
3
4
Funzioni
di cottura
manuali
Traditional
manualtradizionali
cooking functions
AHJU SISSELÜLITAMINE
Hoidke all : Ekraanile kuvatakse peamenüü
Valitud funktsiooni sümbol
Valitud funktsioon
Muud võimalikud funktsioonid
Valitud funktsiooni kirjeldus
MENÜÜS VALIKU TEGEMINE
Kui soovitud valik on ekraanil märgitud, vajutage
ja liikuge seejärel seadete
valiku kinnitamiseks
menüüsse (vt all) või funktsioonide loendisse.
MENÜÜS LIIKUMINE
Nuppudega ja saab liikuda peamenüüs ja
märkida ära soovitud valiku.
FUNKTSIOONI VALIMINE
Ekraani loendis liikumiseks vajutage
või .
ja liikuge edasi seadete
Vajutage kinnitamiseks
menüüsse.
2. FUNKTSIOONI SEADMINE JA KÄIVITAMINE
1. Kursor
(tõstab esile tehtud valiku)
2. Temperatuur/grilli võimsus
3. Eelkuumutamine
4. Kestus
5. Funktsiooni lõppemise aeg
6. Funktsiooni nimi
1
02:00
200°C
2
TEMPERATURE
TEMPERATURA
3
No
COOK
TIME
TEMPO
COTTURA
Conventional
Statico
19:20
4
5
END TIME
TEMPO
FINE
PREHEAT.
PRERISC.
6
SEADETE MÄÄRAMINE
Kursori liigutamiseks seadetele, mida saate muuta,
või .
vajutage
Kui kursor on paigas, vajutage seade muutmiseks
Valitud seade hakkab vilkuma.
ja
Väärtuse muutmiseks vajutage või
.
kinnitamiseks
3. EELKUUMUTAMINE
Selle ahjuga saab küpsetada iga tüüpi toitu nii
eelkuumutamisega kui ilma.
Kui valite Ei, väheneb üldine küpsetusaeg (sh
eelkuumutamine) ja energiakulu kuni 25%.
Eelkuumutamise saab aktiveerida koos enamike
funktsioonidega.
Kui eelkuumutamine on lõppenud, annab helisignaal
märku, et ahi on jõudnud seatud temperatuurini.
Asetage toit ahju ja alustage küpsetamist.
Pange tähele! Kui panete toidu ahju enne eelkuumutamise
lõppemist, võib see küpsetustulemusele halvasti mõjuda.
:
FUNKTSIOONI AKTIVEERIMINE
Kui kuvatud seaded on sellised, nagu teil vaja,
. Pange toit
vajutage funktsiooni aktiveerimiseks
ahju ja seejärel vajutage funktsiooni aktiveerimiseks
.
uuesti
Pange tähele! Mõningaid seadeid saab muuta ka
küpsetamise ajal.
4. VALMISTAMISE LÕPUAJA VALIMINE
(VIITKÄIVITUS)
Mitmed funktsioonid võimaldavad valida küpsetamise
lõpuaja ja seega küpsetamise alguse hilisemaks
lükata.
Funktsiooni kestuse seadmisel näitab ekraan
või
küpsetamise eeldatavat lõpuaega. Vajutage
, et viia kursor valikule END TIME, ja siis vajutage
:
Aeg hakkab vilkuma.
02:00
200°C
TEMPERATURE
TEMPERATURA
No
PRERISC.
PREHEAT.
TEMPO COTTURA
COOK
TIME
Statico
Conventional
19:20
TEMPO
FINE
END
TIME
Küpsetuse lõpuaja valimiseks vajutage
või
ja
. Vajutage
, pange toit ahju ja
seejärel vajutage
seejärel vajutage funktsiooni aktiveerimiseks .
5
Selleks et küpsetamine lõppeks teie seatud
ajal, lülitub ahi pärast arvutatud aja möödumist
automaatselt sisse.
-07:10
200°C
TEMPERATURE
TEMPERATURA
AVVIOIN
IN
START
Partenza
ritardata
Start Delayed
20:20
TEMPO
FINE
END
TIME
Pange tähele! Funktsiooni kohe käivitamiseks ja ooteaja
tühistamiseks vajutage
.
Seda seadet saab kasutada ainult juhul, kui ahju
eelkuumutamine pole nõutav.
. PRUUNISTAMINE
Mõned funktsioonid võimaldavad toidu pealispinda
pruunistada ja käivitavad selleks pärast küpsetamise
lõppemist grilli.
. TÄISAUTOMAATSED RETSEPTID
Ahjul on 28 täisautomaatset retsepti, kus sobivad
funktsioonid ja küpsetustemperatuurid on eelseatud.
Selle funktsiooni kõigi võimaluste kasutamiseks ja
parimate küpsetustulemuste saavutamiseks laadige
alla meie retseptiraamat aadressilt docs‌.‌hotpoint‌.‌eu
ja lugege seda.
või
abil peamenüüst Recipes. Vajutage
Valige
ja liigute olemasolevate roogade
kinnitamiseks
loendisse.
või , oma valiku
Loendis liikumiseks vajutage
.
kinnitamiseks vajutage
-00:32
TEMPO COTTURA
COOK
TIME
Pollo chicken
arrosto
Roast
19:20
TEMPO
FINE
END
TIME
Vajutage
ja pange toit ahju. Funktsiooni
.
aktiveerimiseks vajutage uuesti
Nende retseptide puhul on võimalik seada
küpsetamise lõpuaega.
Pange tähele! Kõlab helisignaal ja ekraanile kuvatakse
toimingud, mida teil valitud funktsiooni puhul tuleb teha ja
mis ajal, nt toitu ümber pöörata või kontrollida küpsetamise
edenemist.
6
100°
TEMPERATURE
TEMPERATURA
Vajaduse korral vajutage
, et käivitada viie minuti
pikkune pruunistustsükkel. Valitud funktsiooniga
.
küpsetamist saab ka pikendada, selleks vajutage
Pruunistamise peatamiseks vajutage ahju välja
.
lülitamiseks või peamenüüle liikumiseks
Automatic
Automatico
Lihatermomeetriga saab küpsetamise ajal mõõta
toidu sisetemperatuuri.
või , et valida peamenüüst „Meat
Vajutage
Probe Recipes“ ja seejärel vajutage .
Valige loendist soovitud roog ning vajutage
.
kinnitamiseks
Pange tähele! Kui valite „Custom Meat“, saate muuta kõiki
seadeid (ahju temperatuur ja sondi temperatuur). Teised
retseptid lubavad muuta ainult mõnda seadet.
Lükake termomeetri varras
sügavale liha sisse, vältige konte ja
rasvaseid kohti.
Linnuliha puhul torgake ots rinnaku
keskelt pikisuunas sisse, vältige
kehaõõnsusi.
Asetage toit ahju ja ühendage
pistik vastavasse pessa, mis asub
küpsetuskambri paremal küljel.
150°C
Cooking
finishedalleat20:00
20:00
Cottura terminata
per
prolungare,OK
OK per
dorare
to prolong,
to brown
CONTROL
CONTROLLO
. LIHASONDI RETSEPTID
SONDA
CARNE
MEAT
PROBE
COTTURA
Cooking
79°
ATTUALE
CURRENT
Muutke (kui on võimalik)
.
eelmääratud seadeid või vajutage
Kõlab helisignaal ja ekraan annab märku, et
termomeeter on jõudnud seatud temperatuurini.
Kui küpsetamine on lõppenud, võib tulemuse
viimistlemiseks küpsetusaega pikendada.
või :
Soovitud vältuse seadmiseks vajutage
Ahi kasutab automaatselt funktsiooni Conventional
küpsetamine.
Pange tähele! Kui termomeeter pole korralikult ühendatud,
kuvatakse vastav teade ja kõlab helisignaal.
LIHASONDI KASUTAMINE KÄSIJUHITAVATE
FUNKTSIOONIDEGA
Parima tulemuse saavutamiseks saab kiha
küpsetamisel kasutada lihatermomeetri ka koos
mõnede käsijuhitavate funktsioonidega.
Valige käsijuhitav funktsioon ja ühendage
sond: Ekraani ülaosa vasakusse serva kuvatakse
temperatuur, milleni sond peab jõudma.
100°
180°C
TEMPERATURE
TEMPERATURA
SONDAPROBE
CARNE
MEAT
Statico
Conventional
Selle seade muutmiseks vajutage või , et viia
.
kursor järgmisele väärtusele, ja siis vajutage
Kui seade hakkab ekraanil vilkuma, vajutage või
, et määrata soovitud väärtus, ja seejärel vajutage
.
kinnitamiseks
Erinevat tüüpi lihadele soovitatavate temperatuuride
tabeli vaatamiseks laadige alla kasutamis- ja
hooldusjuhend leheküljelt docs‌.‌hotpoint‌.‌eu
. LEMMIKUD
Et ahju oleks lihtsam kasutada, oskab see salvestada
kuni 10 lemmikfunktsiooni.
Kui soovite funktsiooni hetke seadetega lemmikuks
salvestada, vajutage pärast küpsetamise lõppu .
: Ekraanil palutakse teil
Kinnitamiseks vajutage
salvestada funktsioon lemmikute loendisse ühe
numbri alla vahemikus 1 kuni 10.
ET
. AUTOMAATPUHASTUS – PYRO
Vajutage
või , et valida peamenüüst „Cleaning“
ja seejärel vajutage
Pirolisi
Pyro express
Express
Pirolisi
Pyro
Pulizia
di 2 temperature
ore ad alta temperatura
2 hour
high
cleaning
1
Termoventilato
Forced Air
Premere
OKto
persave
salvare
annullare
Press
OK
or<< perto
cancel
Numbri valimiseks vajutage
või
ja seejärel
.
vajutage kinnitamiseks
Pange tähele! Tühistamiseks vajutage
.
Kui kogu mälu on täis või antud mälupesa on juba kasutusel,
kirjutatakse see üle.
Salvestatud funktsioonide kuvamiseks, vajutage :
Ekraanile kuvatakse lemmikfunktsioonide loend.
Statico
Conventional
Termoventilato
Forced Air
Pizza
Pizza
La selezione
delle
ricette preferite
Your
selection
oftue
favourite
recipes
Funktsiooni valimiseks vajutage
või
, kinnitamiseks vajutage
ja seejärel vajutage
.
aktiveerimiseks
. TAIMER
Kui ahi on välja lülitatud, saab ekraani kasutada
taimerina. Veenduge, et ahi on välja lülitatud, ja
. Ekraanil hakkab vilkuma taimer.
seejärel vajutage
Valige menüüst „Pyro“ või „Pyro Express“ ja vajutage
. Ekraanile kuvatakse valitud tsükli kestus ja
lõpuaeg.
: Ekraanile kuvatakse
Vajutage nuppu
puhastustsükli alustamiseks vajalikud juhised.
2/3
gli accessori
PleaseRimuovere
remove alltutti
accessories
from the
dal forno e premere OK
oven and press OK
Ilmtingimata tuleb enne puhastamist ahjust kõik
tarvikud eemaldada, sh riiulisooned.
, et liikuda
Kui olete kõik juhised täitnud, vajutage
järgmise etapi juurde.
Pärast viimast kinnitamist alustab ahi puhastustsüklit
ja uks lukustub automaatselt. Ekraanile kuvatakse
teade koos puhastustsükli edenemist näitava ribaga.
La porta verrà bloccata
Door will durante
be locked
during cleaning
la pulizia
-00:59
TEMPO
TIME
Pulizia
Cleaning
00 : 00 : 00
(HH)
HH
(MM)
MM
(SS)
SS
Pressper impostare
to set timer,
OKOK
toper
start
Premere
il timer,
avviare
Soovitus vältuse seadmiseks vajutage
või
ja
. Kui
seejärel vajutage taimeri aktiveerimiseks
taimer on seatud aja lugemisel jõudnud nulli, kõlab
helisignaal.
Pange tähele! Taimeri võib mis tahes ajal peatada, selleks
vajutage
.
15:00
TEMPO
FINE
END
TIME
Kui tsükkel on lõpetatud, hakkab teade ekraanil
vilkuma. Ekraanile kuvatakse puhastamisest jäänud
temperatuuri näit ja uks jääb lukku, kuni temperatuur
küpsetuskambris on langenud ohutule tasemele.
Seejärel kuvatakse ekraanil praegune kellaaeg.
. KLAHVILUKK
Nuppude lukustamiseks vajutage samal ajal
hoidke all vähemalt viis sekundit. Nuppude
ja
avamiseks korrake toimingut.
Pange tähele! Selle funktsiooni saab aktiveerida ka
toiduvalmistamise ajal.
Ohutuse tagamiseks on võimalik ahi igal ajal välja lülitada,
selleks vajutage nuppu .
7
KÜPSETUSTABEL
RETSEPT
Pärmitainast koogid
Täidisega kook
(juustukook, struudel, puuviljakook)
Küpsised/korvikesed
Tuuletaskud
Besee
Sai/pitsa/focaccia
Soolased pirukad
(juurviljapirukas, lahtine plaadipirukas)
Volovanid / lehttainast
küpsised
Lasanje/küpsetatud pasta/
täidetud pastatorud/lahtine
pirukas
Lambaliha/vasikaliha/
veiseliha/sealiha 1 kg
Kanapraad/jänesepraad/
pardipraad 1 kg
Kalkunipraad/hanepraad 3 kg
Küpsetatud kala / kala
küpsetuspaberis (filee, terve)
Täidetud köögiviljad
(tomatid, suvikõrvitsad, baklažaanid)
8
FUNKTSIOON
EELKUUMUTUS
TEMPERATUUR
(°C)
KÜPSETUSAEG
(min)
TASE
JA TARVIKUD
-
160-180
30-90
2/3
-
160–180
30–90
4
-
160–200
35–90
3
-
160–200
40–90
4
-
160–180
20–45
3
-
160–170
20–45
4
1
-
160–170
20–45 ***
5
3
-
180–200
30–40
3
-
180–190
35–45
4
1
-
180–190
35–45 ***
5
3
-
90
110–150
3
-
90
140–160
4
1
-
90
140–160 ***
5
3
-
190–250
15–50
1/2
-
190–250
20–50
4
1
-
190–250
25-50 ***
5
3
-
180–190
40-55
2/3
-
180–190
45–70
4
1
-
180–190
45–70 ***
5
3
-
190–200
20–30
3
-
180–190
20–40
4
1
-
180–190
20–40 ***
5
3
-
190–200
45–65
3
-
190–200
80–110
3
-
200–230
50–100
3
-
190–200
80–130
2
-
180–200
50–60
3
-
180–200
40–60
2
1
1
1
1
1
1
1
1
ET
EELKUUMUTUS
TEMPERATUUR
(°C)
KÜPSETUSAEG
(min)
Röstitud sai/leib
-
Kõrge
3–6
5
Kalafilee/-lõigud
-
Keskmine
20-30 *
4
3
Vorstid/kebab/ribi/kotletid
-
Keskmine kõrge
15–30 *
5
4
Praekana 1–1,3 kg
-
Keskmine
55–70 **
2
1
Praekana 1–1,3 kg
-
Kõrge
60–80
2
1
Poolküps rostbiif 1 kg
-
Keskmine
35–50 **
3
Lambakoot
-
Keskmine
60–90 **
3
Ahjukartulid
-
Keskmine
35–55 **
3
Köögiviljagratään
-
Kõrge
10–25
3
Lasanje ja liha
-
200
50–100 ***
4
1
Liha ja kartulid
-
180
45–100 ***
4
1
Kala ja köögiviljad
-
190
30–50 ***
4
1
Terve söögikord: Puuviljakook
(tase 5)/lasanje (tase 3)/liha (tase 1)
-
190
40–120 ***
5
3
-
Autom
10–15
3
-
Autom
15–20
4
1
-
Autom
20–30
4
2
1
-
Autom
20–30
4
3–2
1
Täidetud praad
-
200
80-120 ***
3
Lihalõigud (küülik, kana, lammas)
-
200
50-100 ***
3
RETSEPT
FUNKTSIOON
Sügavkülmutatud pitsa
* Keerake toitu poole küpsetusaja möödudes.
**Vajadusel pöörake toit ümber pärast 2/3 küpsetusaja
möödumist.
*** Arvestuslik ajakulu. Toidu võib vastavalt isiklikule maitseeelistusele ahjust välja võtta erineval ajal.
TASE
JA TARVIKUD
1
WWW Laadige kasutus- ja hooldusjuhend alla leheküljelt
docs‌.‌hotpoint‌.e
‌ u, millest leiate kontrollitud retseptide
tabeli, mis on koostatud sertifitseerimisasutuste jaoks
vastavuses standardiga IEC 60350-1.
WWW Laadige kasutus- ja hooldusjuhend alla aadressilt docs‌.‌hotpoint‌.‌eu, millest leiate tabeli retseptidest, mis nõuavad
lihatermomeetri kasutamist.
FUNKTSIOONID
Conventional
(Tavapärane
küpsetamine)
TARVI KUD
Rest
Grill (Grillimine)
Turbogrill
Forced Air
(Sundõhk)
Convection Bake
Eco Forced Air
(Konvektsioonküp- Defrost (Sulatus)
(Säästlik sundõhk)
setus)
Ahjunõud või
Nõrgumispann/
Nõrgumispann
küpsetuspann
Nõrgumispann
küpsetusplaat
500 ml veega
restil
küpsetusplaat
Grillvarras
LIHATERMOMEETER (valikuline)
9
SEADME HOOLDAMINE JA
PUHASTAMINE
Enne hooldamist või puhastamist
veenduge, et ahi on maha
jahtunud.
Ärge kasutage
aurpuhastusseadmeid.
Ärge kasutage traatnuustikut,
abrasiivseid küürimispastasid
ega abrasiivseid/söövitavaid
puhastusvahendeid, kuna need
võivad kahjustada seadme pinda.
VÄLISPIND
• Puhastage välispindu ainult niiske mikrokiudlapiga.
Kui see on väga must, lisage paar tilka neutraalse pHga puhastusvahendit. Lõpetage puhastamine kuiva
lapiga.
• Ärge kasutage abrasiivseid ega söövitavaid
puhastusvahendeid! Juhul kui mõni selline aine peaks
kogemata mõne seadme pinnaga kokku puutuma,
pühkige seade kohe niiske mikrokiudlapiga puhtaks.
SISEPIND
• Pärast iga kasutust laske ahjul jahtuda, seejärel
(soovitatavalt siis, kui ahi on veel soe) puhastage see,
eemaldades kõik toidujäägid ja -plekid.
Kandke kaitsekindaid.
Enne mis tahes hooldustööd
tuleb ahi vooluvõrgust lahti
ühendada.
Suure niiskusesisaldusega toitude küpsetamisel
tekkinud kondensaadi kuivatamiseks laske ahjul
täielikult maha jahtuda ja seejärel kuivatage lapi või
käsnaga.
• Puhastage ukseklaasi sobiva vedela
puhastusvahendiga.
• Ust on võimalik puhastamise lihtsustamiseks
eemaldada.
TARVIKUD
Leotage tarvikuid pärast kasutamist pesuvees,
hoides neid kinni pajalappidega, juhul kui need on
veel kuumad. Toidujääke saab kergesti eemaldada
pesuharja või svammiga.
KÜPSETUSKAMBRI PUHASTAMINE PYRO TSÜKLIGA
Ärge puudutage ahju Pyro tsükli ajal.
See funktsioon võimaldab kuuma temperatuuriga
(umbes 500 °C) eemaldada küpsetuspritsmed. Sellisel
temperatuuril toidujäägid tuhastuvad ja tuha saab
lihtsalt pärast ahju jahtumist niiske käsnaga ära
pühkida.
Kui ahi on paigaldatud pliidi alla, siis veenduge,
et kõik põletid ja elektrilised pliidiplaadid oleksid
isepuhastusrežiimi ajal välja lülitatud.
Ahjust tuleb enne puhastamist eemaldada kõik
tarvikud, sh riiulisiinid.
Parima tulemuse saavutamiseks eemaldage enne Pyro
funktsiooni kasutamist niiske käsnaga kõige suurem
mustus.
LAMBIPIRNI VAHETAMINE
1. Eemaldage ahi vooluvõrgust.
2. Keerake kate lahti, vahetage pirn ja keerake kate
tagasi.
3. Ühendage ahi uuesti elektrivõrku.
10
Hoide Pyro tsükli ajal lapsed ja loomad eemal ja
ärge laske neid ahjule ligi enne, kui ruum on pärast
tsükli lõppu õhutatud.
Ahjul on kaks pürolüütilist puhastusfunktsiooni:
Standardtsükkel (PYRO) on põhjalikuks
puhastamiseks, kui ahi on väga määrdunud; säästlik
tsükkel (PYRO EXPRESS) on lühem ja kulutab vähem
energiat kui standardtsükkel, mistõttu on see sobiv
regulaarselt kasutamiseks.
Kasutage Pyro funktsiooni ainult siis, kui ahi on väga
must või eritab küpsetamise ajal halba lõhna.
Pange tähele! Pürolüütilise puhastuse ajal ahju ust avada ei
saa. Uks jääb lukku, kuni temperatuur on langenud ohutule
tasemele.
Pärast Pyro tsükli kasutamist õhutage ruumi.
Pange tähele: Kasutage ainult 20–40 W/230 ~ V tüüp G9,
T300°C halogeenlampe. Seadmes kasutatav lambipirn on
loodud spetsiaalselt kodumasinatele ja ei sobi kodus tubade
üldiseks valgustamiseks (EÜ määrus nr 244/2009). Pirnid on
saadaval teeninduses. Ärge käsitsege lambipirne paljaste
kätega, kuna sõrmejäljed võivad neid kahjustada. Ärge
kasutage ahju enne, kui olete lambikatte tagasi pannud.
UKSE EEMALDAMINE JA TAGASI PAIGUTAMINE
1. Ukse eemaldamiseks tehke see lõpuni lahti, laske
fiksaatorid alla, kuni need on lukust lahti.
a
b
ET
3. Ukse tagasipaigaldamiseks asetage see vastu
ahju, joondage hingede haagid pesadega ja kinnitage
ülemine osa oma pessa.
4. Laske uks alla ja seejärel avage täielikult.
Langetage fiksaatorid algasendisse tagasi. Veenduge,
et need liiguvad lõpuni alla.
a
b
2. Sulgege uks nii tihedalt kui võimalik.
Võtke uksest mõlema käega kõvasti kinni – ärge
hoidke seda käepidemest.
Ukse eemaldamiseks lükake seda edasi kinni,
tõmmates samal ajal ülespoole, kuni see oma pesast
lahti tuleb. Pange uks pehme pinna peale ühele
küljele maha.
Nihutage õrnalt, et veenduda, et fiksaatorid on õiges
asendis.
~15°
b
“CLICK”
a
5. Proovige ust sulgeda ja vaadake, et see oleks
juhtpaneeliga ühel joonel. Kui pole, korrake
ülalkirjeldatud toiminguid. Kui uks ei liigu korralikult,
võib see viga saada.
RIKKEOTSING
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Ahi ei tööta.
Voolukatkestus.
Vooluvõrgust lahti
ühendatud.
Kontrollige, kas vool on olemas ja kas ahi on
vooluvõrku ühendatud.
Lülitage ahi välja ja uuesti sisse, et näha, kas viga
püsib.
Uks ei avane.
Ukse luku viga.
Puhastusprotsess pooleli.
Lülitage seade välja ja uuesti sisse, et näha, kas
viga püsib. Oodake, kuni funktsioon lõpeb ja ahi
maha jahtub.
Ekraanil on kuvatud täht F ja
selle järel number.
Tarkvara viga.
Võtke ühendust lähima teenindusega ja öelge
neile F tähele järgnev number.
11
KASULIKUD NÄPUNÄITED
KUIDAS KÜPSETUSTABELIT LUGEDA
Tabelis on eri toitude küpsetamiseks sobivaimad
funktsioonid, tarvikud ja tasemed. Küpsetusaeg
algab hetkest, kui toit pannakse ahju, kuid
ei sisalda eelsoojendamiseks kuluvat aega.
Küpsetustemperatuurid ja ajad on ligikaudsed ning
sõltuvad toidu kogusest ja kasutatavast tarvikust.
Kasutage alguses kõige madalamat soovituslikku
seadet ja kui toit ei ole piisavalt küps, siis kasutage
kõrgemaid seadeid. Kasutage kaasasolevaid tarvikuid
ja eelistatavalt tumedat värvi metallist koogivorme
ja küpsetusplaate. Kasutada võib ka püreksklaasist ja
keraamilisi nõusid, kuid tuleb meeles pidada, et nende
kasutamisel on küpsetusajad veidi pikemad.
ERINEVATE TOITUDE SAMAAEGNE
KÜPSETAMINE
Sundõhu funktsioon võimaldab küpsetada erinevaid
toite (nt kala ja köögivilju) eri riiulitel samal ajal.
Võtke lühema küpsetusajaga road ahjust välja varem
ja jätke pikemat küpsemist vajavad toidud kauemaks
ahju.
TOOTE KIRJELDUS
WWW Toote kirjelduse koos seadme
energiamärgistusega saate alla laadida meie
veebilehelt docs‌.‌hotpoint‌.‌eu
TEENINDUSE KONTAKT
Kontaktandmed leiate
garantiijuhendist.
Kui võtate ühendust
teenindusega, palun
öelge oma toote
andmeplaadil olevad
koodid.
KUST SAADA KASUTAMIS- JA HOOLDUSJUHEND
> WWW Laadige kasutus- ja hooldusjuhend alla
veebilehelt docs‌.‌hotpoint‌.‌eu (selleks võite
kasutada seda QR-koodi), täpsustamiseks on
vaja lisada toote kaubanduslik kood.
> Teine võimalus on võtta ühendust meie
teenindusega.
XXXXXXXXXX
XXX
XX
XXXXXX
XXXX
XX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Model: xxxXXXXxx
XXXXXX XXXXXX
XXXXX XXXXXXX
XXXXXX
400011246142
001
12
Trükitud Itaalias
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising