Whirlpool | FI9 891 SP IX HA | Setup and user guide | Whirlpool FI9 891 SP IX HA пайдаланушы нұсқаулығы

Whirlpool FI9 891 SP IX HA пайдаланушы нұсқаулығы
KZ
КҮНДЕЛІКТІ АНЫҚТАМАЛЫҚ
НҰСҚАУЛЫҚ
HOTPOINT - ARISTON ӨНІМІН
ТАҢДАҒАНЫҢЫЗ ҮШІН
АЛҒЫСЫМЫЗДЫ БІЛДІРЕМІЗ
Қосымша көмек пен қолдау алу үшін
өніміңізді www.‌hotpoint.‌eu‌/‌register
веб-сайтында тіркеңіз
WWW
Қауіпсіздік туралы нұсқауларды
және Пайдалану мен күтіп ұстау
нұсқаулығын біздің docs‌.h
‌ otpoint‌.‌eu
веб-сайтынан осы кітапшаның артқы
жағындағы нұсқаулардың көмегімен
жүктеп алуға болады.
Аспапты пайдалану алдында Денсаулық
пен қауіпсіздік нұсқаулығын мұқият оқыңыз.
ӨНІМ СИПАТТАМАСЫ
1. Б
асқару тақтасы
2. Ж
елдеткіш
3. Д
искілік қыздыру элементі
(көрінбейді)
4. С өре бағыттауыштары
(деңгей пештің алдыңғы
жағында көрсетілген)
5. Есік
6. Үстіңгі қыздыру элементі/
гриль
7. Шам
8. Ет сүңгісін жалғау
9. Нөмірлік тақтайша
(алып тастамаңыз)
10. Астыңғы қыздыру элементі
(көрінбейді)
1
6
2
3
4
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
7
8
9
10
5
БАСҚАРУ ПАНЕЛІ
1
23
4
5
6
1. ҚОСУЛЫ/ӨШІРУЛІ
Пешті қосу және өшіру үшін.
4. КЕРІ
Алдыңғы мәзірге қайту үшін..
2. МӘЗІР
Негізгі мәзірге жылдам
қатынасу үшін.
5. ДИСПЛЕЙ
3. ТАҢДАУЛЫЛАР
10 таңдаулы функцияға дейін
сақтау және жылдам шығарып
алу үшін.
6. ШАРЛАУ ТҮЙМЕЛЕРІ
Мәзірлер ішінде ауысу,
курсорды жылжыту және
параметрлерді өзгерту үшін.
7
8
7. OK / ТАҢДАУ
Функцияларды таңдау және
параметрлерді растау үшін.
8. БАСТАУ
Таңдалған функцияларды іске
қосу үшін.
1
КЕРЕК-ЖАРАҚТАР
WWW
Қосымша ақпарат алу үшін "Пайдалану және күтіп ұстау
нұсқаулығын" docs.hotpoint.eu веб-сайтынан жүктеп алыңыз
ТОР СӨРЕ
ТАМШЫ НАУАСЫ
НАН ПІСІРУ НАУАСЫ
ЕТ СҮҢГІСІ
АУДАРМАЛЫ
ІСТІКШЕ
Керек-жарақтардың саны сатып алынған үлгіге
байланысты өзгеруі мүмкін.
Басқа аксессуарларды Сатылымнан кейінгі қызмет
ішінен бөлек сатып алуға болады.
ТОРЛЫ СӨРЕНІ ЖӘНЕ БАСҚА КЕРЕКЖАРАҚТАРДЫ ЕНГІЗУ
Торлы сөрені сөрелер бағыттауышының
бойымен сырғыту арқылы енгізіңіз, көтеріңкі
жиегі бар бүйірі жоғары қаратылуы тиіс.
Тамшы науасы және нан пісіру науасы сияқты
басқа аксессуарлар сымды сөре сияқты жолмен
салынады.
СЫРҒЫМАЛЫ РОЛИКТЕРДІ БЕКІТУ
Пештен сөре бағыттауыштарын алып, қорғағыш
пластикті сырғымалы роликтерден алыңыз.
Роликтің жоғарғы
қысқышын сөре
бағыттауышына
бекемдеп, мүмкіндігінше
артқа қарай сырғытыңыз.
Басқа қысқышты орнына
түсіріңіз.
Бағыттауышты
мықтап орнату үшін
қапсырманың астыңғы
жағын бағыттауыштың
үстінен қатты басыңыз.
Роликтердің еркін
қозғалатынына көз жеткізіңіз. Бұл қадамдарды
басқа сөре бағыттауышында дәл сондай
деңгейде қайталап шығыңыз.
Ескеріңіз: Сырғымалы роликтер кез келген деңгейге
орнатыла алады
2
СЫРҒЫМА ТЕТІКТЕР
СӨРЕ БАҒЫТТАУЫШТАРЫН АЛУ ЖӘНЕ
ҚАЙТА ОРНАТУ
• Сөре бағыттауыштарын алып шығу үшін
оларды жоғары қарай көтеріп, астыңғы жағынан
ұстап бері тартыңыз: Сөре бағыттауыштарын
енді алуға болады.
• Сөре бағыттауыштарын орнына қою үшін әуелі
оларды үстіңгі орнына орнатыңыз. Оларды ұстай
отырып пісіру бөлігіне қарай сырғытыңыз да,
төменгі орнындағы деңгейіне түсіріңіз.
ІСТІКТІ ПАЙДАЛАНУ
Істікті еттің ортасымен
шаншып өткізіп (үй
құсының етін жіппен
байлап алыңыз), ет
шаңышқыға бекем
орнатылып, жылжи
алмаған күйге дейін
істікке бекем етіп
салыңыз. Екінші
шаңышқыны істікке қарай
басып, ет орнында мықтап ұсталмағанша
жылжытыңыз. Оны орнында бекіту үшін
бекемдеу бұрандасын бұраңыз.
Ұшын пештің пісіру
бөлігінде бар ұяшыққа
қарай енгізіңіз де,
доңғалақ бөлігін сәйкес
тірекке салыңыз.
Ескеріңіз: Тағамның
сөлін жинау үшін тамшы
науасын төменгі бөлігіне
қойып, 500 мл су құйыңыз.
Істік қызған күйінде
қолыңызды күйдіріп алмас үшін, оны тек пластик
тұтқасын пайдаланып ұстаңыз (ол пісірудің алдында
алынып тасталуы тиіс).
ФУНКЦИЯЛАР
TRADITIONAL (ӘДЕТТЕГІ)
FAST PREHEATING
(ЖЫЛДАМ АЛДЫН АЛА ЖЫЛЫТУ)
Пешті жылдам алдын ала қыздыру үшін.
CONVENTIONAL (ДӘСТҮРЛІ)*
Кез келген тамақ түрін тек бір сөреде
пісіруге арналған.
GRILL (ГРИЛЬ)
Стейк, кәуап және шұжықтарды қуыру,
ұнға аунатылған көкөністерді пісіру немесе
нанды қатыруға арналған. Етті грильге
қуыру кезінде тағам сөлін жинау үшін тамшы
науасын пайдалану ұсынылады: Науаны
торлы сөренің астындағы кез келген деңгейге
орнатып, 500 мл су құйыңыз.
KZ
WWW
Қосымша ақпарат алу үшін "Пайдалану және күтіп ұстау
нұсқаулығын" docs.hotpoint.eu веб-сайтынан жүктеп алыңыз
SPECIAL FUNCTIONS
(АРНАЙЫ ФУНКЦИЯЛАР)
CONVENIENCE (ЫҢҒАЙЛЫЛЫҚ)
Функция тағамдардың кез келген
түрлерін жылдам әрі сапасын сақтай
отырып пісіреді. Ол, сондай-ақ, бөлме
температурасында немесе тоңазытқышта
сақталған піскен тағамдарды жылыту үшін
пайдаланыла алады.
MAXI COOKING (MAXI ПІСІРУ)
Еттің үлкен кесектерін (2,5 кг-нан көп)
пісіруге арналған. Еттің екі жағы да біркелкі
қуырылуы үшін оны пісіру барысында
аударып отыру қажет. Жіліктің шамадан тыс
құрғап кетуін болдырмау үшін кажетінше
суғару ұсынылады.
TURBO GRILL (ТУРБО ГРИЛЬ)
Үлкен ет кесектерін (жіліктер, қуырылған
сиыр еті, тауық) қуыруға арналған. Тағам
сөлін жинау үшін тамшы науасын пайдалану
ұсынылады: Науаны торлы сөренің астындағы
кез келген деңгейге орнатып, 500 мл су
құйыңыз. Қуыру істігі (бар болса) бұл
функциямен бірге пайдаланыла алады.
FROZEN FOOD (ҚАТЫРЫЛҒАН ТАҒАМ)
Лазанья - пицца - шттрудель қуырылған картоп - нан. Бұл функция бес
түрлі мұздатылған тағам үшін оңтайлы
пісіру температурасын және пісіру режимін
автоматты түрде таңдайды. Басқа тағам
түрлері үшін температураны орнату үшін
"Custom" мәнін таңдаңыз.
FORCED AIR (ЖЕЛДЕТІП ПІСІРУ)
Бір уақытта бірнеше сөрелерде (ең көбі
үш сөре) бірдей температураны қажет ететін
тағамдарды пісіруге арналған. Бұл функцияны
бір тағамнан басқасына иісін тасымалдатпай
түрлі тағамдарды пісіруге пайдалануға
болады.
SLOW COOKING (БАЯУ ПІСІРУ)
Ет пен балықты жұмсақ әрі балғын
күйде сақтай отырып пісіруге арналған.
Алдымен етті қызарту үшін жіліктерді табаға
қуырып алуды ұсынамыз, бұл оның табиғи
сөлін сақтауға мүмкіндік береді. Пісіру 300 г
балық үшін екі сағатты, 3 кг балық үшін төрт
немесе бес сағатты және 1 кг сирақ үшін төрт
сағаттан бастап, 3 кг сирақ үшін алты немесе
жеті сағатқа дейінгі уақытты алады.
CONVECTION BAKE
(КОНВЕКЦИЯЛЫҚ ПЕШ)
Етті дайындау немесе сұйық салмасы
бар тоқаштарды бір сөреде пісіруге арналған.
SPECIAL FUNCTIONS
(АРНАЙЫ ФУНКЦИЯЛАР)
DEFROST (ЖІБІТУ)
Тағамды жылдамырақ ерітуге арналған.
KEEP WARM (ЖЫЛЫ ҰСТАУ)
Жаңа ғана піскен тамақты ыстық және
қытырлақ күйде сақтауға арналған.
RISING (КӨТЕРУ)
Тәтті немесе тұщы қамырды
жылдамырақ ашытуға арналған. Ашыту
сапасын сақтау үшін пісіру циклынан кейін
пеш әлі де ыстық тұрса, функцияны қоспаңыз.
CO FORCED AIR
E
(ЭКО ЖЕЛДЕТІП ПІСІРУ)*
Сирақтар және сүйексіз етті бір
сөреде пісіруге арналған. Тағамдар жеңіл
ауа ағынының көмегімен құрғап кетуден
сақталады. Бұл функция пайдаланылған
кезде ҮНЕМДЕУ шамы пісіру кезінде өшірулі
түймешігін басу арқылы
қалады және оны
уақытша қосуға болады. ECO циклін қуат
тұтыну мөлшері азаятындай етіп пайдалану
үшін, пеш есігін рецепт бойынша пісіруің
аяқталуына дейін ашпау керек.
* №. 65/2014ережесіне (ЕО) сәйкес қуатты
үнемдеу декларациясына сай қолданылатын
функциялар
3
UTOMATIC CLEANING - PYRO
A
(АВТОМАТТЫ ТАЗАЛАУ- ПИРО)
Өте жоғары температураны (шамамен 500 °C)
қолданған кезде шашырауды болдырмауға
арналған. Екі өзін-өзі тазалау циклі
қолжетімді: Толық цикл (PYRO) және қысқа
цикл (PYRO EXPRESS). Жүйелі түрде тазалау
аралықтарында қысқа циклді, ал пеш қатты
кірленген кезде толық циклді пайдалану
ұсынылады.
SETTINGS (ПАРАМЕТРЛЕР)
Пеш параметрлерін (тіл, уақыт, жарықтық,
сигналдар дыбысының деңгейі, эко режим)
өзгертуге арналған.
Ескеріңіз: Пеш өшірулі, бірақ Үнемдеу режимі
белсенді болғанда, қуатты үнемдеу үшін пештің
жарықтығы азайтылады. Ол кез келген түймелер
басылған кезде автоматты түрде белсендіріледі.
ULLY AUTOMATIC RECIPES
F
(ТҮГЕЛДЕЙ АВТОМАТТЫ
РЕЦЕПТТЕР)
Функцияны дұрыс пайдаланатыныңызға
көз жеткізу үшін біздің рецепттер кітабын
docs‌.‌hotpoint‌.‌eu веб-сайтынан оқып, жүктеп
алыңыз
28 түрлі алдын ала орнатылған рецептілердің
бірін таңдау үшін.
Пеш оңтайлы пісіру температурасын, функцияны
және уақытты автоматты түрде орнатады.
MEAT PROBE RECIPES (ЕТ СҮҢГІСІ
ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН РЕЦЕПТТЕР)
Бұл функция еттің әр түрі үшін оңтайлы пісіру
режимін автоматты түрде таңдайды. Ол
таңдалған ет түріне байланысты пісіру бөлімі
мен тағамның ішінде оңтайлы температураны
ұсынады.
Зондтың дұрыс енгізіліп, қолданылуына көз
жеткізу үшін сәйкес параграфта берілген
нұсқауларды орындаңыз.
ҚҰРЫЛҒЫНЫ АЛҒАШ РЕТ ПАЙДАЛАНУ
1. ТІЛДІ ТАҢДАҢЫЗ
Құрылғыны алғаш рет қосқан кезде тіл мен
уақытты орнату қажет: Дисплейде қолжетімді
тілдер тізімі көрсетіледі.
Português do Brasil
English
Italiano
Please
select language
Please
select
language
Қажет тілді көрсету үшін
немесе
түймесін
түймесін басыңыз, растау үшін
түртіңіз
Ескеріңіз: Тілді кейінірек мәзірдегі "Settings"
тармағы арқылы өзгертіле алады.
2. УАҚЫТТЫ ОРНАТУ
Тіл таңдалғаннан кейін ағымдағы уақытты
орнату қажет: Дисплейде “12:00 ” жазуы
жыпылықтайды.
12:00
HH
HH
MM
MM
Premere
impostare
il tempo,
per terminare
Press perto
set time,
OK OK
when
done
Уақытты орнату үшін
немесе
түймесін
түймесін
пайдаланыңыз және растау үшін
басыңыз
Ескеріңіз: Қуат іркілісінен кейін уақыт ысырылады.
4
3. ҚУАТ ТҰТЫНЫЛУЫН ОРНАТУ
Пеш 3 кВт артық деңгейдегі жергілікті желімен
үйлесімді электр қуатын тұтынатындай
бағдарламаланған: егер үйіңізде төменірек
қуат қолданылса, бұл мәнді арттыру қажет.
"Settings" мәзір тармағын таңдау үшін
түймесін пайдаланыңыз,
басып,
немесе
"Power" тармағын таңдаңыз да, растау үшін
түймесін басыңыз.
Bassa
Low
Alta
High
Più di 2.5
2,5 kW
Over
kW
"Low" тармағын таңдау үшін
немесе
түймесін пайдаланыңыз және растау үшін
түймесін басыңыз .
4. ПЕШТІ ҚЫЗДЫРУ
Жаңа пештен өндіріс барысында қалып қойған
иіс шығуы мүмкін: Бұл қалыпты жағдай.
Тамақ пісірмес бұрын, кез келген иістерді жою
үшін пешті алдын ала қыздыру қажет.
Пештен кез келген қорғағыш картондарды
немесе мөлдір таспаларды алыңыз және ішінен
кез келген керек-жарақтарды шығарыңыз.
Пешті шамамен бір сағат бойы 200 °C
дейін қыздырыңыз, күшейтілген ауасы бар
функцияны пайдаланған дұрыс (мыс. “Forced
Air" немесе “Convection Bake”).
Функцияны дұрыс орнату үшін нұсқауларды
орындаңыз.
Ескеріңіз: Құрылғыны алғаш рет пайдаланудан
кейін бөлмені желдету ұсынылады.
KZ
КҮНДЕЛІКТІ ПАЙДАЛАНУ
1. ФУНКЦИЯНЫ ТАҢДАУ
Impostazioni
Settings
1
Traditional
Tradizionali
2
Funzioni
Speciali
Special
Functions
3
4
Traditional
manualtradizionali
cooking functions
Funzioni di cottura
manuali
ПЕШТІ ҚОСУ
басып ұстап тұрыңыз: Дисплейде негізгі
мәзір көрсетіледі.
МӘЗІР ІШІНДЕ АУЫСУ
Негізгі мәзірдің ішінде ауысу үшін
немесе
басыңыз және таңдалатын тармақты
бөлектеңіз.
2. ФУНКЦИЯНЫ ОРНАТУ ЖӘНЕ БЕЛСЕНДІРУ
1
200°C
2
TEMPERATURE
TEMPERATURA
3
No
02:00
4
19:20
5
COOKCOTTURA
TIME
TEMPO
Conventional
Statico
PREHEAT.
PRERISC.
END
TIME
TEMPO
FINE
1.
2.
3.
4.
Таңдалған функцияның белгісі
Функция таңдалды
Б асқа қолжетімді функциялар
Таңдалған функцияның сипаттамасы
МӘЗІРДЕН ТАРМАҚТЫ ТАҢДАУ
Таңдалатын тармақ дисплейде бөлектелгеннен
басып,
кейін, таңдауыңызды растау үшін
параметрлер мәзіріне (төменде көрсетілген)
немесе функциялар тізіміне өтіңіз.
ФУНКЦИЯНЫ ТАҢДАУ
Экрандағы тізімнің бойымен ауысу үшін
немесе
түймесін басыңыз. Растау үшін
басыңыз және параметрлер мәзіріне өтіңіз.
1. Курсор
(таңдалған параметрді бөлектейді)
2. Температура/гриль қуаты
3. Preheating (Алдын ала қыздыру)
4. Ұзақтығы
5. Функция аяқталатын уақыт
6. Функцияның атауы
6
ПАРАМЕТРЛЕРДІ ҚОЛДАНУ
Меңзерді өзгертіле алатын параметрлерге
немесе
түймесін басыңыз.
жылжыту үшін
Меңзер орнатылғаннан кейін параметрді
түймесін басып растаңыз: Таңдалған параметр
жыпылықтайды.
немесе
басып, растау
Мәнді өзгерту үшін
басыңыз.
үшін
ФУНКЦИЯНЫ БЕЛСЕНДІРУ
Қажет функциялар көрсетілгеннен кейін
түймесін
функцияны белсендіру үшін
басыңыз. Тағамды пешке салып, функцияны
түймесін қайта басыңыз.
белсендіру үшін
3. АЛДЫН АЛА ЖЫЛЫТУ
4. ПІСІРУДІ АЯҚТАУ УАҚЫТЫН ОРНАТУ
(КЕШІКТІРІП БАСТАУ)
Көптеген функциялар аяқталу уақытын орнату
арқылы пісірудің басталуын кідірту мүмкіндігін
береді.
Функцияны іске қосу үшін уақыт ұзақтығын
орнатқан кезде дисплейде болжамды аяқталу
уақыты көрсетіледі. Меңзерді АЯҚТАЛУ
немесе
УАҚЫТЫ мәніне жылжыту үшін
түймесін
түймесін пайдаланыңыз және
басыңыз: Уақыт жыпылықтайды.
Бұл пеште тағамның кез келген түрін алдын
ала қыздырумен немесе қыздырусыз пісіруге
болады.
"No" тармағын таңдау жалпы пісіру уақытын
(соның ішінде алдын ала қыздыру) және қуат
тұтынылуын 25% азайтады.
Алдын ала қыздыру функциялардың
басымдығына байланысты белсендіріле
алады.
Алдын ала қыздыру аяқталғаннан кейін пештің
орнатылған температураға жеткенін білдіру
үшін дыбыстық сигнал беріледі.
Тағамды ішіне салып, пісіруді жалғастырыңыз.
Ескеріңіз: Алдын ала қыздырудың аяқталуына дейін
тағамды пешке салу пісірудің нәтижесіне теріс әсер
етуі мүмкін.
Ескеріңіз: Пісіру барысында кейбір параметрлерді
өзгертуге болады.
200°C
TEMPERATURE
TEMPERATURA
No
PRERISC.
PREHEAT.
Statico
Conventional
02:00
TEMPO COTTURA
COOK
TIME
19:20
TEMPO
FINE
END
TIME
Пісірудің қажет уақытын таңдау үшін
немесе
түймесін пайдаланыңыз және
түймесін
5
басыңыз.
басып, тағамды пешке салыңыз
түймесін
да, функцияны белсендіру үшін
қайта басыңыз.
Сіз орнатқан уақытқа сәйкес пісіруді аяқтау
үшін есептелген уақыт ұзақтығынан кейін пеш
автоматты түрде іске қосылады.
-07:10
200°C
TEMPERATURE
TEMPERATURA
AVVIOIN
IN
START
Partenza
ritardata
Start Delayed
20:20
TEMPO
FINE
END
TIME
Ескеріңіз:
басу арқылы бұл функцияны дереу
белсендіруге және күту уақытын болдырмауға
болады.
Бұл параметр пешті алдын ала қыздыру қажет
болмаған кезде ғана қолданыла алады.
. ҚЫЗАРТУ
Пештің кейбір функциялары пісіру
аяқталғаннан кейін грильді белсендіру арқылы
тағамның бетін қызартуға мүмкіндік береді.
Cooking
finished
20:00
Cottura terminata
alleat
20:00
perprolong,
prolungare,OK
OK per
to
todorare
brown
Қажет болса, бес минуттық қызарту циклін
түймесін басыңыз.
белсендіру үшін
Ағымдағы уақытта таңдалған функцияны
түймесін басу арқылы
пайдаланып пісіру
белсендіріле алады.
түймесін
Қызарту функциясын тоқтату үшін
басып пешті өшіріңіз немесе негізгі мәзірге
басыңыз.
қатынасу үшін
ТОЛЫҒЫМЕН АВТОМАТТЫ РЕЦЕПТІЛЕР
Пештің 28 толығымен автоматты рецептілері
бар, олардың функциялары мен пісіру
температуралары оңтайлы етіп алдын ала
орнатылған. Бұл функцияны пайдалану және
оңтайлы пісіру нәтижелеріне қол жеткізу
үшін docs.hotpoint.eu веб-сайтынан біздің
рецепттер кітабын оқып, жүктеп алыңыз
немесе түймесін пайдаланып негізгі
мәзірден "Recipes" тармағын таңдаңыз.
басыңыз және қолжетімді
Растау үшін
тағамдардың тізімін ашыңыз.
немесе
Тізімді айналдырып өту үшін
түймесін пайдаланыңыз да, таңдауыңызды
басыңыз.
растау үшін
Automatic
Automatico
CONTROL
CONTROLLO
Pollo chicken
arrosto
Roast
-00:32
TEMPO COTTURA
COOK
TIME
19:20
TEMPO
FINE
END
TIME
басып, тағамды пешке салыңыз. Функцияны
қайта басыңыз.
белсендіру үшін
Бұл рецептілерде пісірудің аяқталу уақытын
орнатуға болады.
Ескеріңіз: Дыбыстық сигнал беріліп, дисплейде
таңдалған функциялар үшін қандай әрекет
орындалуы қажет екендігі көрсетіледі, мыс.,
6
тағамды аудару немесе пісірудің орындалу
барысын тексеру.
. ТЕМПЕРАТУРАЛЫҚ ЗОНД РЕЦЕПТІЛЕРІ
Температуралық зондты пайдалану пісіру
барысында тағамның ішкі температурасын
өлшеуге мүмкіндік береді.
Негізгі мәзірден "Meat Probe Recipes"
немесе
тармағын
тармағын таңдау үшін
түймесін басыңыз.
пайдаланыңыз және
Тізімнен қажет тағамды таңдап, растау үшін
түймесін басыңыз.
Ескеріңіз: "Custom Meat" тармағын таңдау барлық
параметрлерді өзгертуге мүмкіндік береді (пеш
температурасы және зонд температурасы). Басқа
рецептілер параметрлердің кейбірін өзгертуге
мүмкіндік береді.
Сүңгіні етке бойлай сұғыңыз
және сүйектері мен майлы
жерлеріне тигізбеуге
тырысыңыз.
Үй құсы үшін зондты төс
етінің ортасына қарай, сүйекті
аймақтарға тигізбей енгізіңіз.
Тағамды пешке салып,
ашаны пештің оң жағындағы
пісіру бөліміне салу арқылы
жалғаңыз.
100°
150°C
TEMPERATURE
TEMPERATURA
CARNE
MEATSONDA
PROBE
COTTURA
Cooking
79°
ATTUALE
CURRENT
Алдын ала орнатылған
параметрлерді қажетінше өзгертіңіз (мүмкін
түймесін басыңыз.
болса) немесе
Дыбыстық сигнал беріліп, дисплейде зонд
қажет температураға жеткені көрсетіледі.
Пісіру аяқталғаннан кейін, нәтижені пісіру
уақытын ұзарту арқылы кемеліне жеткізуге
болады.
немесе
Уақыт ұзақтығын орнату үшін
түймесін басыңыз: Пеште "Conventional"
функция автоматты түрде пайдаланылады.
Ескеріңіз: Дыбыстық сигнал беріліп, зонд тиісінше
жалғанбаған жағдайда хабарлама көрсетіледі.
ТЕМПЕРАТУРАЛЫҚ ЗОНДТЫ ҚОЛ
ФУНКЦИЯЛАРЫМЕН БІРГЕ ПАЙДАЛАНУ
Етті пісіру барысында оңтайлы нәтижелерге
қол жеткізу үшін температуралық зондты
пайдалануға болады.
Қол функциясын таңдап, зондты жалғаңыз:
Дисплейдің жоғарғы сол жағында зондтың
жетуі тиіс температурасы көрсетіледі.
180°C
TEMPERATURE
TEMPERATURA
100°
MEAT
PROBE
SONDA
CARNE
Statico
Conventional
Бұл параметрді өзгерту қажет болса,
немесе
түймесін
курсорды жылжыту үшін
түймесін басыңыз.
пайдаланыңыз да,
Параметр дисплейде жыпылықтай бастағанда,
қажет мәнді
немесе
түймесін пайдаланып
түймесін
орнатыңыз да, растау үшін
басыңыз.
Еттің әр түрі үшін ұсынылған температураны
білу үшін "Пайдалану және күтіп ұстау
нұсқаулығын" docs‌.‌hotpoint.eu веб-сайтынан
оқып, жүктеп алыңыз
. ТАҢДАУЛЫЛАР
Пештің пайдалануын оңайлату үшін, оған
10 таңдаулы функцияларыңызды сақтауға
болады.
Егер функцияны таңдаулы ретінде және
ағымдағы параметрлерді болашақта
пайдалану үшін сақтағыңыз келсе, пісіру
түймесін басыңыз.
аяқталғаннан кейін
түймесін басыңыз: Дисплейде
Растау үшін
функцияны таңдаулылар тізіміне 1 және 10
сандарының аралығында сақтау сұралады.
KZ
. ПЕРНЕ ҚҰЛПЫ
Пернетақтаны құлыптау үшін бір уақытта
түймелерін кем дегенде бес секунд
және
бойы басып ұстап тұрыңыз. Пернетақтаны
құлыптан босату үшін әрекетті қайталаңыз.
Ескеріңіз: Бұл функцияны тағам пісіру барысында
қосуға да болады.
Қауіпсіздік мақсаттарында пешті кез келген уақытта
түймесін басып өшіруге болады.
. АВТОМАТТЫ ТАЗАЛАУ – ПИРО
Негізгі мәзірден "Cleaning" тармағын таңдау
немесе
түймесін пайдаланыңыз да,
үшін
түймесін басыңыз.
Pirolisi
express
Pyro Express
Pirolisi
Pyro
Pulizia
di 2temperature
ore ad alta temperatura
2 hour
high
cleaning
Termoventilato
Forced Air
1
Premere
persave
salvareor
<< per annullare
Press
OKOKto
to cancel
Санды таңдау үшін
немесе
түймесін
түймесін басып,
пайдаланыңыз да,
жалғастырыңыз.
Ескеріңіз: Болдырмау үшін
түймесін басыңыз.
Егер жады толып кетсе немесе сан бұрыннан
пайдаланылса, функция қайта үстінен жазылады.
Сақталған функцияларды кейінірек қосу үшін,
түймесін басыңыз: Дисплейде таңдаулы
функциялардың тізімі көрсетіледі.
Statico
Conventional
Termoventilato
Forced Air
Pizza
Pizza
selezione delle
ricette preferite
YourLaselection
oftue
favourite
recipes
Функцияны таңдау үшін
немесе
түймесін
түймесін басып растаңыз
пайдаланыңыз,
түймесін басыңыз.
да, белсендіру үшін
ТАЙМЕР
Пеш өшірулі болғанда, дисплейді таймер
ретінде пайдалануға болады. Функцияны
белсендіру үшін пештің өшірулі екендігіне көз
түймесін басыңыз: Дисплейде
жеткізіп,
таймер жыпылықтайды.
00 : 00 : 00
(HH)
HH
(MM)
MM
(SS)
SS
Press per to
set timer,
OK
Premere
impostare
il timer,
OK to
perstart
avviare
Қажет уақыт ұзақтығын орнату үшін
немесе
түймесін басып, таймерді белсендіру үшін
түймесін басыңыз. Таңдалған уақыт
санауы біткеннен кейін таймер аяқталып,
дыбыстық сигнал беріледі.
Ескеріңіз: Таймерді кез келген уақытта
түймесін
басып тоқтатуға болады.
Мәзірден "Pyro" немесе "Pyro Express"
түймесін басыңыз:
тармақтарын таңдап,
Дисплейде таңдалған циклдің ұзақтығы және
оның аяқталу уақыты көрсетіледі.
түймесін басыңыз: Дисплейде тазалау
циклін бастау үшін нұсқаулар көрсетіледі.
2/3
tuttiaccessories
gli accessori from
PleaseRimuovere
remove all
forno e premere OK
thedaloven
and press OK
Тазалаудан бұрын пештен барлық керекжарақтарды, соның ішінде сөре
бағыттауыштарын алып тастаңыз.
Әр нұсқау орындалғаннан кейін, келесі қадамға
түймесін басыңыз.
өту үшін
Соңғы растаудан кейін пеш тазалау циклін
бастайды және есік автоматты түрде
құлыпталады: Дисплейде тазалау циклінің
орындалу барысын көрсететін хабарлама
пайда болады.
La will
portabe
verrà
bloccata
Door
locked
during
durante
la pulizia
cleaning
-00:59
TEMPO
TIME
Pulizia
Cleaning
15:00
TEMPO
FINE
END
TIME
Цикл аяқталғаннан кейін дисплейді сәйкес
хабарлама жыпылықтайды. Қалған
температура дисплейде көрсетіледі және
пештің ішіндегі температура қауіпсіз деңгейге
жетпегенше, есік құлыптаулы қалады.
Кейін дисплейде ағымдағы уақыт көрсетіледі.
7
ПІСІРУ КЕСТЕСІ
АЛДЫН
АЛА
ЖЫЛЫТУ
ТЕМПЕРАТУРА
(°C)
ПІСІРУ УАҚЫТЫ
(мин.)
-
160-180
30-90
2/3
-
160-180
30-90
4
-
160-200
35-90
3
-
160-200
40-90
4
-
160-180
20-45
3
-
160–170
20-45
4
1
-
160-170
20-45 ***
5
3
-
180-200
30-40
3
-
180-190
35-45
4
1
-
180-190
35-45 ***
5
3
-
90
110-150
3
-
90
140-160
4
1
-
90
140-160 ***
5
3
-
190-250
15-50
1/2
-
190-250
20-50
4
1
-
190-250
25-50 ***
5
3
-
180-190
40-55
2/3
-
180-190
45-70
4
1
-
180-190
45-70 ***
5
3
-
190-200
20-30
3
-
180-190
20-40
4
1
-
180-190
20-40 ***
5
3
Лазанья/паста/каннеллонни/
ашық бәліштер
-
190-200
45-65
3
Қой/бұзау/сиыр/шошқа 1 кг
-
190-200
80-110
3
Тауық/қоян/үйрек 1 кг
-
200-230
50-100
3
Күркетауық/қаз 3 кг
-
190-200
80-130
2
-
180-200
50-60
3
-
180-200
40-60
2
РЕЦЕПТ
Ашытқы қамырынан жасалған
тоқаштар
Толтырмасы бар тор
(чизкейк, штрудель, жеміс бәліш)
Бисквиттер/шағын торттар
Кремді бөлішкелер
Безе
Нан/пицца/фокачча
Тұзды бәліштер
(көкөніс бәліші, киш)
Волован/қатпарлы қамыр
қытырлақтары
Тұмшапешке пісірілген балық
/ қағазға оралған тағам (қоң ет,
бүтін)
Тартылған көкөністер
(қызанақтар, кәділер, кәді)
8
ФУНКЦИЯ
ДЕҢГЕЙ
ЖӘНЕ КЕРЕКЖАРАҚТАР
1
1
1
1
1
1
1
1
KZ
АЛДЫН
АЛА
ЖЫЛЫТУ
ТЕМПЕРАТУРА
(°C)
ПІСІРУ УАҚЫТЫ
(мин.)
Қуырылған нан
-
Жоғары
3-6
5
Балық еті/бөліктер
-
Орташа
20-30 *
4
3
Шұжықтар/кәуап/қабырғалар/
гамбургерлер
-
Орташа Жоғары
15-30 *
5
4
Қуырылған тауық еті 1-1,3 кг
-
Орташа
55-70 **
2
1
Қуырылған тауық еті 1-1,3 кг
-
Жоғары
60-80
2
1
Қуырылған сиыр етінің
кесіндісі 1 кг
-
Орташа
35-50 **
3
Қозы жіліктері/сирақ
-
Орташа
60-90 **
3
Қуырылған картоптар
-
Орташа
35-55 **
3
Көкөністі көміш
-
Жоғары
10-25
3
Лазанья және ет
-
200
50-100 ***
4
1
Ет және картоп
-
180
45-100 ***
4
1
Балық және көкөністер
-
190
30-50 ***
4
1
Толық тамақ: Жеміс бәліші
(5-деңгей)/лазанья (3-деңгей)/ет
(1-деңгей)
-
190
40-120 ***
5
3
-
Авт.
10-15
3
-
Авт.
15-20
4
1
-
Авт.
20-30
4
2
1
-
Авт.
20-30
4
3-2
1
Толтырмасы бар қуырылған
жіліктер
-
200
80-120 ***
3
Ет кесектері (қоян, тауық, қой)
-
200
50-100 ***
3
РЕЦЕПТ
ФУНКЦИЯ
Қатырылған пицца
* Пісіру барысында тағамды жартылай аударыңыз.
**Қажет болса, пісіру кезінде тағамды үштен екі
айналымға аударыңыз (қажет болса).
***Болжамды уақыт ұзақтығы: Тағамды пештен өз
қалауыңызға сәйкес әр түрлі уақытта алуға болады.
ДЕҢГЕЙ
ЖӘНЕ КЕРЕКЖАРАҚТАР
1
WWW Сертификаттау мекемелері үшін IEC 603501 стандартына сәйкес жиналған және тексерілген
"Пайдалану және күтіп ұстау нұсқаулығында"
берілген рецептілер кестесін docs‌.‌hotpoint‌.‌eu вебторабынан жүктеп алыңыз.
WWW Ет сүңгісі пайдаланылатын рецепттер кестесін алу үшін docs..hotpoint.eu веб-сайтынан "Пайдалану
және күтіп ұстау нұсқаулығын" жүктеп алыңыз.
ФУНКЦИЯЛАРЫ
АКСЕССУАРЛАР
Conventional
(дәстүрлі)
Сым сөре
Grill (Гриль)
Convection Bake
Turbo Grill (Турбо
Forced Air
(Конвекциялық Defrost (Жібіту)
гриль)
(Желдетіп пісіру)
пеш)
Керек-жарақ
Тамшы науасы
немесе таба
/ пісіру науасы
торлы сөреде
ТАМШЫ
НАУАСЫ
500 мл су бар НАН ПІСІРУ
тамшы науасы
НАУАСЫ
Аудармалы
істікше
Eco forced air
(Эко желдетіп
пісіру)
ЕТ СҮҢГІСІ
(қосымша)
9
ҚҰРЫЛҒЫҒА
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ
КӨРСЕТУ ЖӘНЕ ТАЗАЛАУ
Кез келген техникалық
қызмет көрсету немесе
тазалаудан бұрын пештің
суығанына көз жеткізіңіз.
Бу тазалағыштарды
пайдаланбаңыз.
WWW
Қосымша ақпарат алу үшін "Пайдалану және күтіп ұстау
нұсқаулығын" docs.hotpoint.eu веб-сайтынан жүктеп алыңыз
Ысқыш, қатты
тазалағыштарды немесе
абразивті/коррозиялық
тазалау заттарын
пайдаланбаңыз, бұлар
құрылғының бетін
зақымдауы мүмкін.
СЫРТҚЫ БЕТТЕР
• Сулы микроталшықты матамен беттерді
тазалаңыз. Олар қатты кір болса, бейтарап
жуғыш құралдың бірнеше тамшысын қосыңыз.
Құрғақ матамен аяқтаңыз.
• Жеміргіш немесе түрпілі тазартқыш заттарды
пайдаланбаңыз. Егер осы заттардың кез келгені
күтпеген жерден құрылғының беттерімен
байланысқа түссе, оны дереу дымқыл
микрофибра шүберегімен дереу тазалаңыз.
ІШКІ БЕТТЕР
• Әр пайдаланудан кейін пешті суытып, тағам
қалдықтарын немесе шашырауларды жою үшін
құрылғы сәл жылы болғанында тазалаңыз.
Қорғағыш қолғаптарын
киіңіз.
Техникалық қызмет
көрсетуден бұрын пеш қуат
көзінен ажыратылуы тиіс.
Тағам пісірудің нәтижесі ретінде түзілген
кез келген конденсатты құрғату үшін пешті
толығымен суытыңыз да, матамен немесе
ысқышпен сүртіңіз.
• Есіктің шынысын тиісті тазалау сұйықтығымен
тазалаңыз.
• Тазалауды оңайлату үшін пеш есігін алып
тастауға болады.
КЕРЕК-ЖАРАҚТАР
Қосымша құралдарды пайдаланған соң ыдыс
жуғыш сабынсу қосылған суға батырыңыз, олар
әлі де ыстық болса, қолғаппен ұстаңыз. Тағам
қалдықтарын жуғыш шөткемен немесе жөкемен
тазалауға болады.
ПІСІРУ БӨЛІМІН ПИРОЛИТ ЦИКЛІМЕН ТАЗАЛАУ
Пиролит циклі барысында құрылғыны
ұстамаңыз.
Бұл функция шамамен 500 °C температурасын
пайдаланып шашырандыларды тазалауға
мүмкіндік береді. Бұл температурада пеш
суығаннан кейін тағам қалдықтары дымқыл
матамен жеңіл сүртіле алатын тағам
қалдықтарына айналады.
Егер духовка плитаның астына орнатылған болса,
өзін-өзі тазалау функциясы жұмыс істеп тұрған
кезде барлық қыздырғыштар немесе электрлік
ыстық плиталар өшірілгеніне көз жеткізіңіз.
Пиролиз функциясын іске қоспас бұрын пештен
барлық керек-жарақтарды (соның ішінде сөре
бағыттауыштарын) шығарыңыз.
Оңтайлы тазалау нәтижелеріне қол жеткізу үшін
Пиролит функциясын пайдалану алдында дымқыл
ысқышпен қатты дақтарды жойыңыз.
ШАМДЫ АУЫСТЫРУ
1. Духовканы қуат көзінен ажыратыңыз.
2. Шамның қақпағын бұрап алыңыз да, лампаны
ауыстырыңыз және қақпақты қайта орнына бұрап
қойыңыз.
3. Духовканы қуат көзіне қосыңыз.
10
Пиролит циклінің барысында және одан
кейін балалар мен жануарларды пештен
алшақ ұстаңыз (бөлме желдетілмегенше).
Пештің екі түрлі пиролиттік тазалау функциясы
бар: Стандартты цикл (PYRO) пештің қатты кірлену
жағдайында толық тазалауды орындайды, ал
үнемді цикл (PYRO EXPRESS) стандартты циклге
қарағанда қысқарақ және азырақ энергияны
тұтынады, бұл жүйелі түрде пайдалану үшін
ыңғайлырақ келеді.
Құрылғы қатты кірленген болса немесе пісіу
барысында жаман иіс шығарғанда ғана Пиролит
функциясын орындаңыз.
Ескеріңіз: Пиролиттік тазалау орындалып жатқанында
пештің есігі ашыла алмайды. Температура қауіпсіз күйге
оралмағанша, пеш құлыптаулы күйде қалады.
Пиролит циклінің барысында және одан кейін бөлмені
желдету қажет.
Ескеріңіз: Тек 25-40 Вт/230 В E-14, T300°C түрлі
жылы шамдарды немесе 20-40 Вт/230 В G9, T300°C
түрлі галоген шамдарын пайдаланыңыз. Құрылғыда
пайдаланылған шам тұрмыстық техника үшін
арнайы жасақталған және үй ішіндегі жалпы бөлме
жарықтандыруы үшін жарамсыз болып табылады
(244/2009 ЕО ережесі). Шам лампаларын қызмет
орталығынан сатып алуға болады.
- Егер галоген шамдары пайдаланылса, саусақтар
зақым келтіретіндіктен жалаңаш қолмен өңдемеңіз. Шам
қақпағы орнына салынбайынша, пешті пайдаланбаңыз.
KZ
ЕСІКТІ АЛУ ЖӘНЕ ҚАЙТА ОРНАТУ
1. Есікті алу үшін оны толығымен ашыңыз
және ілмектері құлыпталмаған күйінде
болмайынша төмендетіңіз.
3. Есікті пешке қарай жылжытып, ілгектерді
ұяшықтарына сәйкестендіріп, жоғарғы бөлігін
ойықтарына бекітіп қайта орнатыңыз.
4. Есікті төмендетіңіз және толығымен ашыңыз.
Қысқыштарды бастапқы орнына түмендетіңіз:
Олардың толығымен төмендетілгеніне көз
жеткізіңіз.
a
b
a
b
2. Есікті мүмкіндігінше мықтап жабыңыз.
Есікті екі қолыңызбен мықтап ұстаңыз – оны
тұтқасынан ұстауға болмайды.
Есік орнынан босамағанша оны жоғары қарай
тартумен қатар жабуды жалғастырыңыз. Есікті
жұмсақ бетке салып, бір жаққа орнатыңыз.
Қысқыштардың тиісті орнында екендігіне көз
жеткізу үшін сәл қысым қолданыңыз.
~15°
b
“CLICK”
a
5. Есікті жауып көріңіз және оның басқару
тақтасымен турланатынына көз жеткізіңіз. Егер
тура болмаса, жоғарыдағы қадамдарды
қайталап шығыңыз: Есік тиісінше орнатылмаса,
зақымдалуы мүмкін.
АҚАУЛЫҚТАРДЫ ШЕШУ
WWW
Қосымша ақпарат алу үшін "Пайдалану және күтіп ұстау
нұсқаулығын" docs.hotpoint.eu веб-сайтынан жүктеп алыңыз
Ақаулық
Мүмкін себебі
Шешімі
Пеш жұмыс істемейді.
Қуат іркілісі.
Қуат көзінен
ажыратылды.
Розеткада ток бар-жоғын және
духовка электр көзіне жалғанғанын не
жалғанбағанын тексеріңіз.
Пешті өшіріңіз және қайта қосыңыз,
сосын ақаулықтың кеткенін не кетпегенін
тексеріңіз.
Есік ашылмайды.
Есік құлпы ақаулы.
Тазалау циклі
орындалуда.
Пешті өшіріп, қайта қосыңыз да,
ақаулықтың жойылғанын тексеріңіз.
Функцияның аяқталуын және пеш
суығанша күтіңіз.
Дисплейде “F” әрпінен кейін
сан көрсетіледі.
Бағдарламалық қамтым
ақауы.
Ең жақын Кепілдік бойынша қызмет
көрсету орталығына хабарласып,
“F” әрпінен кейін көрсетілген санды
хабарлаңыз.
11
ПАЙДАЛЫ КЕҢЕСТЕР
WWW
Қосымша ақпарат алу үшін "Пайдалану және күтіп ұстау
нұсқаулығын" docs.hotpoint.eu веб-сайтынан жүктеп алыңыз
ПІСІРУ КЕСТЕСІН ОҚУ
Тағамның әр түрін пісіру үшін кестеде үздік
пайдаланылатын функция, керек-жарақтар
және деңгей көрсетілген. Пісіру уақыты
алдын ала жылытуды ескермегенде тағам
пешке салынған уақыттан басталады (талап
етілген орында). Пісіру температуралары мен
уақыттары тек шамамен берілген және олар
тамақ мөлшеріне және қолданылатын қосымша
құрал түріне байланысты болады. Ең төменгі
ұсынылған параметрлерді пайдаланыңыз
және тағам пісіруге жеткіліксіз болған кезде
жоғары мәндерге жылжытыңыз. Қамтамасыз
етілген аксессуарларды, қара түсті металл
торт пішіндерін және пеш науаларын
пайдаланыңыз. Сонымен қатар, пирекс
немесе қыш табалары мен керек-жарақтарды
пайдалана аласыз, бірақ пісіру уақыттары
аздап ұзаратынын ескеріңіз.
БІР УАҚЫТТА ӘР ТҮРЛІ ТАМАҚ ПІСІРУ
"Forced Air" функциясы түрлі тағамдарды
(балық және көкөністер) түрлі сөрелерде бәр
уақытта пісіруге мүмкіндік береді.
Қысқа пісіру уақытын қажет ететін тамақты
алып тастап, ұзақ пісіру уақытын қажет ететін
тамақты пешке салыңыз.
ӨНІМ МИКРОФИШАСЫ
WWW Осы құрылғының қуат бойынша
деректері жазылған техникалық парақшасын
docs‌.‌hotpoint‌.‌eu веб-сайтынан жүктеп алуға
болады
КЕПІЛДІК БОЙЫНША ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
ОРТАЛЫҒЫНА ХАБАРЛАСУ
Біздің байланыс
ақпаратымызды
кепілдік
нұсқаулығынан
табуға болады.
Кепілдік бойынша
қызмет көрсету
орталығына
хабарласу кезінде өнімнің техникалық
кестесінде көрсетілген кодтарды хабарлаңыз.
ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ КҮТІМ НҰСҚАУЛЫҒЫН
ЖҮКТЕП АЛУ
> WWW Құрылғының коммерциялық
кодын көрсете отырып, Пайдалану
мен күтіп ұстау нұсқаулығын
docs‌.h
‌ otpoint‌.‌eu веб-сайтынан жүктеп
алыңыз (осы QR кодын пайдалануға
болады).
> Немесе Кепілді қызмет көрсету орталығына
хабарласыңыз.
XXXXXXXXXX
XXX
XX
XXXXXX
XXXX
XX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Model: xxxXXXXxx
XXXXXXXXXX
XXXXXX XXXXXX
XXXXX XXXXXXX
XXXXXX
400010904496
001
12
Италияда басып шығарылған
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising