Whirlpool | SH8 1D XROFD | Setup and user guide | Whirlpool SH8 1D XROFD Használati útmutató

Whirlpool SH8 1D XROFD Használati útmutató
RÖVID BEÜZEMELÉSI ÚTMUTATÓ
INTELLIGENS KIJELZŐ
Ezzel az opcionális funkcióval energiát takaríthat meg. Az intelligens kijelző
aktiválásához/inaktiválásához nyomja meg egyszerre a Gyorshűtés és
a Távollét gombot, és tartsa lenyomva azokat 3 másodpercig, amíg egy
hangjelzést nem hall. A kijelző átmeneti újraaktiválásához nyomjon meg egy
tetszőleges gombot. Kérjük, ne feledje, hogy ez a funkció nem kapcsolja le a
készüléket a hálózati áramforrásról, csupán a külső kijelző áramfogyasztását
csökkenti (lásd a Használati útmutatót).
1
15
17
11
7
X
GYORSHŰTÉS gomb
A Gyorshűtés funkció segítségével növelhető a hűtési kapacitás a hűtőtérben. Ennek
a funkciónak a használata akkor ajánlott, amikor nagyon nagy mennyiségű élelmiszert
helyez be a hűtőtérbe. Nyomja meg a Gyorshűtés gombot a Gyorshűtés funkció
aktiválásához. A funkció aktiválásakor a Gyorshűtés jelzőfénye világítani kezd. A funkció
6 óra eltelte után automatikusan kikapcsol, de igény szerint manuálisan is kikapcsolható a
Gyorshűtés gomb ismételt megnyomásával.
X
8
BEKAPCSOLÁS/KÉSZENLÉTI ÁLLAPOT
Ha a készüléket készenléti üzemmódra szeretné állítani, tartsa megnyomva
3 másodpercig a gombot. A bekapcsolt/készenléti állapot jelzőfénye
kivételével az összes ikon jelzőfénye kialszik. A készülék újraaktiválásához
nyomja meg ismét (röviden) a gombot. (lásd a használati útmutatót)
16
9
10
12
13
14
18
1. Vezérlőpanel
2. Fő LED-világítás*
3. Ventilátor
4. Opcionális világítás a Multi-flow* rendszerben
5. Polcelválasztó*
6. Multi-flow hideglevegő-keringető terület*
7. Palackállvány*
8. Az érzékelő burkolata
9. Adattábla a kereskedelmi névvel
10. Hidegebb tér (halak és húsok számára ideális)*
11. Polctér
12. Rekesz a zöldségek és gyümölcsök frissen tartásához
13. Dobozelválasztó*
14. Ajtónyitás irányának megfordításához szükséges készlet*
15. Tojástartó*
16. Elválasztóelem palackokhoz*
17. Ajtópolcok
18. Ajtótömítés
Ha segítségre van szüksége, hívja a garanciafüzetben
található telefonszámot, vagy kövesse a weboldalon
(www.hotpoint.eu) megadott utasításokat.
FIGYELMEZTETÉSKIKAPCSOLÓ gomb
Figyelmeztetés esetén a gomb megnyomásával elnémíthatja a
hangjelzést.
HŐMÉRSÉKLET gomb
A hőmérséklet gomb
megnyomásával módosíthatja a
hőmérsékletet: a hőmérséklet 8 °C és 2 °C között ciklikusan
változik.
TÁVOLLÉT GOMB
Ezzel a funkcióval hosszabb időre csökkentheti a készülék
energiafogyasztását.
A funkció aktiválása előtt minden romlandó élelmiszert távolítson el
a hűtőtérből, és győződjön meg arról, hogy az ajtó megfelelően zár,
mivel a készülék a kellemetlen szagok megelőzése érdekében egy
megfelelő hőmérsékleti szintre áll be (+12 °C).
Az aktiváláshoz/inaktiváláshoz tartsa megnyomva a Távollét
gombot 3 másodpercig. Amikor a funkció be van kapcsolva, a
funkciót jelölő szimbólum világítani kezd, és a hűtőtér hőmérséklete
egy magasabb beállítási értékre módosul (a hőmérséklet-kijelzőn
új hőmérsékletként +12 °C lesz látható). A hőmérséklet beállított
értékének megváltoztatásakor a funkció automatikusan kikapcsol.
Megjegyzés: A megjelenített értékek a készülék egészében
mért átlaghőmérsékletet jelzik.
VENTILÁTOR
A ventilátor segítségével egyenletesebb hőmérséklet biztosítható a készülékben,
így hatékonyabban tárolhatók az élelmiszerek. Alapértelmezett beállításként a
ventilátor be van kapcsolva, és a Ventilátor szimbólum látható a kezelőpanelen.
A ventilátor kikapcsolásához nyomja meg egyszerre a Gyorshűtés és a BE/
KÉSZENLÉTI ÁLLAPOT gombot, és tartsa lenyomva azokat 3 másodpercig,
amíg egy hangjelzést nem hall. A ventilátor ikonja kialszik, ami azt jelzi, hogy a
ventilátor ki lett kapcsolva.
A ventilátor bekapcsolásához ismételje meg ugyanezt az eljárást. A bekapcsolás
visszaigazolásaként egy hangjelzés hallható, és a ventilátor ikonja világítani kezd.
A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA
Miután a készüléket csatlakoztatta az elektromos hálózathoz,
automatikusan működni kezd. A készülék bekapcsolása után
várjon legalább 4-6 órát, mielőtt az élelmiszert a készülékbe
helyezné. Az elektromos hálózatra való csatlakoztatáskor
a kijelző világítani kezd, és körülbelül egy másodpercre az
összes ikon megjelenik a kijelzőn.
A hűtőtér beállításainak alapértelmezett (gyári) értékei
világítani kezdenek.
A készülék jellemzői, a műszaki adatok és a képek
típustól függően eltérőek lehetnek.
FIGYELMEZTETÉSEK ikonja
(lásd lent a figyelmeztetések táblázatát)
HŐMÉRSÉKLET-KIJELZŐ
* Csak egyes modelleknél áll rendelkezésre
AZ AJTÓNYITÁS IRÁNYÁNAK MEGFORDÍTÁSA
- lásd a készülékhez kapott Használati útmutatót
(1. verzió)
Azt javasoljuk, hogy az ajtónyitás irányának megfordítását két
személy végezze. Az ajtó nyitásának iránya nem fordítható
meg:
- a beépített fogantyút tartalmazó modellek esetében
- az ajtón üvegpanellel ellátott modellek esetében.
NYITOTT AJTÓRA FIGYELMEZTETŐ JELZÉS ikonja
(lásd lent a figyelmeztetések táblázatát)
Megjegyzés: A ventilátor kikapcsolásának szükségességére
vonatkozó részletekért tekintse meg a Használati útmutatóban az
ENERGIATAKARÉKOSSÁGI TIPPEK című részt.
FIGYELMEZTETÉSEK TÁBLÁZATA
FIGYELMEZTETÉS
TÍPUSA
Jelzés
Ok
Megoldás
Nyitott ajtóra figyelmeztető jelzés
villog,
A figyelmeztető hangjelzés bekapcsol. A figyelmeztetések jelzőfénye
és a nyitott ajtóra figyelmeztető jelzés ikonja
világít, amíg be nem zárják az
ajtót
(akkor is, ha a többi figyelmeztetést jóváhagyták).
Az ajtó 2 percnél tovább maradt nyitva.
Csukja be a készülék ajtaját, vagy nyomja meg a figyelmeztetéskikapcsoló
gombot a hangjelzés elnémításához.
Hibás működés.
Az „F” betű villog a kijelzőn (°C).
A készülék hibás működése.
Vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal.
BG
CS
HU
KK
PL
RO
RU
SK
UK
GB
04/16 - Whirlpool® Bejegyzett védjegy/TM A Whirlpool vállalatcsoport védjegye – © Copyright Whirlpool Europe s.r.l. 2015. Minden jog fenntartva. - http://www.whirlpool.eu
2
3
4
5
6
Nyomtatva Olaszországban
A készülék használata előtt olvassa el
figyelmesen a használati útmutatót.
HU
19514529000
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising