Whirlpool | MD 674 IX HA | Setup and user guide | Whirlpool MD 674 IX HA Uživatelská příručka

Whirlpool MD 674 IX HA Uživatelská příručka
CS
PŘÍRUČKA
PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ
DĚKUJEME VÁM ZA NÁKUP PRODUKTU
HOTPOINT-ARISTON
Podrobnější informace a podporu získáte
registrací produktu na adrese
www.hotpoint.eu/register
WWW
Bezpečnostní pokyny a příručku pro
používání a péči si můžete stáhnout na
našich internetových stránkách
docs.hotpoint.eu a podle postupu na
zadní straně.
Před použitím produktu si pečlivě přečtěte bezpečnostní pokyny
POPIS PRODUKTU
1. Ovládací panel
2. Identifikační štítek
(neodstraňujte)
3. Dvířka
4. Horní topné těleso / gril
5. Osvětlení
6. Otočný talíř
1
4
5
2
6
3
OVLÁDACÍ PANEL
1 2
1. ON / OFF
Zapnutí nebo vypnutí trouby
a přerušení nebo vypnutí aktivní
funkce.
2. AUTOMATICKÉ FUNKCE
Pro rolování seznamem
automatických funkcí.
3. ZPĚT
3 4
5
6
7
8
4. S RUČNÍM NASTAVENÍM
7. TLAČÍTKO POTVRZENÍ
5. DISPLEJ
8. SPUSTIT
Pro rolování seznamem
manuálních funkcí.
6. NAVIGAČNÍ TLAČÍTKA
Pro změnu nastavení a hodnot
dané funkce.
Pro potvrzení vybrané funkce nebo
nastavené hodnoty.
Pro aktivaci funkce.
Je-li mikrovlnná trouba zapnutá,
aktivuje se funkce „Jet Start“.
Návrat do předcházející nabídky
nastavení.
1
PŘÍSLUŠENSTVÍ
OTOČNÝ TALÍŘ
Je-li umístěn v držáku, otočné
sklo lze využívat při všech
metodách vaření/pečení.
Otočný talíř musí být vždy
použit jako základna pro
postavení nádob a umístění dalšího příslušenství.
DRŽÁK OTOČNÉHO TALÍŘE
Skleněný otočný talíř pokládejte
pouze na držák otočného talíře. Na
držák nepokládejte jiné
příslušenství.
TALÍŘ CRISP
Lze použít pouze v rámci
funkce „Crisp Dynamic“.
Talíř Crisp musí být vždy
umístěn uprostřed otočného
skleněného podstavce, a jeli prázdný, lze jej předehřívat použitím speciální
funkce určené výhradně pro tento účel. Jídlo
položte rovnou na talíř Crisp.
WWW
Pro další informace si stáhněte návod k použití a údržbě
z webových stránek docs.hotpoint.eu
MŘÍŽKA
To vám umožňuje umístit
pokrm blíže ke grilu za účelem
dokonalého zhnědnutí
připravovaného jídla a dále pro
optimální cirkulaci horkého
vzduchu. Rošt umístěte na
otočný talíř a ujistěte se, že se nedotýká jiných
ploch.
KRYT (JE-LI VE VÝBAVĚ)
Užitečný k zakrytí nádob během
vaření nebo ohřívání pomocí
mikrovln.
Kryt omezuje vystříkávání, udržuje
optimální vlhkost jídla a lze jej
využít i jako druhou úroveň pro
umístění.
Není vhodný pro použití s funkcemi grilu (včetně
funkce „Crisp Dynamic“).
RUKOJEŤ PRO TALÍŘ CRISP
Je užitečná při vyndávání
horkého talíře Crisp z trouby.
Množství dodávaného příslušenství a jeho typy se mohou lišit v závislosti na zakoupeném modelu.
Další příslušenství, jež není součástí výbavy, lze zakoupit zvlášť prostřednictvím servisního centra.
Na trhu je mnoho různých druhů doplňků. Před
nákupem se vždy ujistěte, že dané příslušenství
je vhodné pro použití v mikrovlnné troubě a že je
odolné vůči teplotám uvnitř trouby.
Kovové nádoby na jídlo nebo nápoje by se neměly
nikdy používat při vaření pomocí mikrovln.
2
Vždy se ujistěte o tom, že se potraviny ani
příslušenství trouby nedostanou do styku s vnitřními
stěnami trouby.
Před zapnutím trouby se vždy ujistěte, že se otočný
talíř může volně otáčet. Při vkládání nebo vyjímání
jiného příslušenství buďte opatrní, abyste omylem
nevysadili otočný talíř z jeho držáku.
CS
FUNKCE
MIKROVLNY
Pro rychlé uvaření a opětovného ohřátí jídel
a nápojů.
POWER
DOPORUČENO PRO
1000 W
Rychlý ohřev nápojů nebo jídel
s vysokým obsahem vody
Vaření zeleniny
Vaření masa a ryb
Vaření masových omáček nebo
omáček s obsahem sýra nebo vajec.
Dopečení masových koláčů nebo
zapečených těstovin
Pomalé, mírné vaření. Velmi se hodí
pro rozpouštění másla nebo čokolády
Rozmrazování jídel nebo změknutí
másla a sýra
Změknutí zmrzliny
800 W
650 W
500 W
350 W
160 W
90 W
Pro další informace si stáhněte návod k použití a údržbě
z webových stránek docs.hotpoint.eu
WWW
AUTOMATICKÉ FUNKCE
Pro dosažení co nejlepších výsledků při použití
automatických funkcí jednoduše navolte hmotnost
nebo množství jídla. Trouba automaticky vypočítá a zvolí
optimální nastavení a v průběhu pečení je podle potřeby
upravuje.
DEFROST DYNAMIC
Pro rychlé rozmrazování různých
druhů jídel se zadáním pouze jejich hmotnosti.
Jídlo je třeba položit přímo na otočný talíř. Jakmile
vás trouba vyzve, jídlo obraťte.
DEFRO
KATEGORIE
DOPORUČENÁ JÍDLA
GRIL
Pro hnědnutí, grilování a gratinování.
Doporučujeme jídlo během grilování obrátit.
Pro dosažení co nejlepších výsledků gril nejprve na 3
až 5 minut předehřejte.
Doporučené příslušenství: rošt
GRIL + MIKROVLNY
Pro rychlé uvaření a gratinování s využitím
kombinovaných funkcí mikrovln a grilu.
Doporučené příslušenství: rošt
NASTAVENÍ
NASTA Pro
změnu nastavení trouby (jazyka,
hodin, hlasitosti zvukových signálů, jasu, úsporného
režimu [Eco]).
Upozornění: Když je režim Eco aktivní, jas displeje se po
několika sekundách sníží za účelem úspory energie. Displej
se znovu aktivuje automaticky při každém stisknutí tlačítka
atd.
100 g − 2 kg
DRŮBEŽ
100 g − 2,5 kg
RYBA
100 g − 1,5 kg
ZELENINA
100 g − 1,5 kg
(celé kuře, kousky, řízky)
(celé, řízky, filé)
(míchaná zelenina, hrášek, brokolice apod.)
CRISP DYNAMIC
Pro dokonalé zhnědnutí pokrmu, a to jak na
povrchu, tak vespod. Tuto funkci je nutné používat
výhradně se speciálním talířem Crisp.
Požadované příslušenství: Talíř „Crisp“, rukojeť pro talíř
„Crisp“
MASO
(mleté maso, karbanátky, steaky, pečeně)
Doporučené příslušenství: kryt
HMOTNOST
CHLÉB
(bochníky, sladké kynuté pečivo, housky) 100 g – 1 kg
REHEAT DYNAMIC
Slouží k ohřevu již hotových
mražených či chlazených jídel nebo jídel o pokojové
teplotě.
Trouba automaticky vypočítává hodnoty nezbytné
k dosažení co nejlepších výsledků v co nejkratším
čase. Jídlo vložte do trouby v žáruvzdorném talíři
nebo míse vhodné do mikrovlnné trouby.
REHEA
KATEGORIE
JÍDLO
HMOTNOST
VÍCEÚROVŇOVÉ PEČENÍ
250 g – 500 g
*
ZMRAZENÁ PORCE
250–500 g
*
MRAŽENÉ LASAGNE
250–500 g
POLÉVKY
200–800 g
NÁPOJE
1–5 dl
3
CRISP DYNAMIC
Pro rychlý ohřev a pečení
zmrazených jídel se zlatým a křupavým povrchem.
Tuto funkci používejte jen s talířem Crisp, jenž je
součástí vybavení. Jakmile vás trouba vyzve, jídlo
obraťte.
CRISP
KATEGORIE
JÍDLO
COOK DYNAMIC
Pro rychlou přípravu jídel v troubě
při současném dosažení co nejlepších výsledků.
Používejte žáruvzdorné nádobí, které je vhodné do
mikrovlnné trouby.
COOK
KATEGORIE
200 g – 1 kg
(Po výzvě obraťte.)
(před zahájením pečení vytvořte 200–500 g
rovnoměrnou vrstvu a posolte)
PIZZA, TENKÉ TĚSTO
200–600 g
PIZZA, SILNÁ KŮRKA
300–800 g
ČERSTVÁ ZELENINA
(Rovnoměrně pokrájejte
a přidejte 2 až 4 polévkové lžíce
vody. Zakryjte.)
*
KUŘECÍ KŘIDÉLKA, KUŘECÍ
KOUSKY
200–500 g
RYBÍ PRSTY
100–500 g
(talíř Crisp je třeba předehřát)
HMOTNOST
PEČENÉ BRAMBORY
HMOTNOST
BRAMBOROVÉ HRANOLKY
(talíř lehce vytřete olejem)
JÍDLO
200–800 g
MRAŽENÁ ZELENINA (Po výzvě 200–800 g
obraťte. Zakryjte.)
KONZERVOVANÁ ZELENINA
200–600 g
POPCORN
100 g
Požadované příslušenství: talíř „Crisp“, rukojeť pro talíř
„Crisp“
PRVNÍ POUŽITÍ
1. VYBERTE JAZYK
Při prvním zapnutí spotřebiče budete muset nastavit
jazyk a čas: na displeji se bude posouvat slovo
„ENGLISH“: K procházení seznamem dostupných
jazyků a výběru požadovaného z nich otáčejte
ovladačem.
K procházení seznamem dostupných jazyků použijte
nebo a z nich vyberte ten, který požadujete.
svou volbu potvrdíte.
Stiskem
Upozornění: Jazyk je možné změnit i později, a to pomocí
nabídky „Nastavení“.
2. NASTAVTE ČAS
Po volbě jazyka budete muset nastavit aktuální čas:
Na displeji budou blikat dvě číslice pro hodinu.
Pro správné nastavení hodiny stiskněte nebo
: Na displeji budou blikat
a pro potvrzení stiskněte
dvě číslice pro minuty.
4
Pro nastavení minut použijte
.
potvrzení stiskněte
nebo
a pro
Uvědomte si prosím: Čas může být nutné nastavit znovu po
delším výpadku napájení.
Když je trouba aktivována poprvé nebo po delší době
výpadku napájení, kontrolou se ujistěte, že dveře trouby jsou
zavřené, a poté pokračujte v nastavení hodin a jazyka.
CS
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
1. ZVOLTE FUNKCI
Pro zapnutí trouby stiskněte
, poté použijte
nebo
pro přístup do nabídek manuálních
a automatických funkcí.
nebo
Pro rolování nabídkou menu stiskávejte
, dokud se požadovaná funkce nezobrazí
na displeji. Na displeji se zobrazí symbol funkce
a základní nastavení pro tuto funkci, které můžete
změnit.
2. NASTAVENÍ FUNKCE
Nastavení můžete měnit po provedení výběru
požadované funkce.
Na displeji se zobrazí nastavení, které lze postupně
měnit.
Pokud na displeji bliká nastavení,
použijte nebo ke změně a poté, pro potvrzení
a pokračujte v přizpůsobování
volby, stiskněte
dalšího nastavení (je-li to možné).
. PAUZA
Přejete-li si pozastavit spuštěnou funkci, například za
účelem promíchání nebo obrácení jídla, jednoduše
otevřete dvířka.
Pokud chcete obnovit proces vaření, zavřete dvířka
a stiskněte .
. JET START
Je-li trouba vypnutá, pro zahájení vaření/pečení
pomocí mikrovln po dobu 30 sekund na plný výkon
(1 000 W) stiskněte .
Při každém dalším stisku tlačítka se doba vaření/
pečení prodlouží o 30 sekund.
AUTOMATICKÉ FUNKCE
KATEGORIE
Abyste dosáhli co nejlepších výsledků, bude při
použití určitých automatických funkcí třeba navolit
kategorii jídla.
Referenční kategorie odpovídá číslu uvedenému
v pravé horní části displeje.
Pro informace ohledně popisů kategorií se podívejte
do tabulky obsahující popisy funkcí.
JiDLO
g
Jakmile jste zvolili kategorii, u většiny automatických
funkcí bude třeba zadat i hmotnost daného jídla.
Upozornění: stisknutí
předcházející hodnotu.
uživateli umožňuje znovu upravit
3. AKTIVUJTE FUNKCI
Po provedení všech požadovaných nastavení aktivujte
.
funkci stiskem
STISK
K pozastavení probíhající funkce můžete kdykoli
stisknout .
.BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK
Tato funkce se automaticky aktivuje za účelem
předejít náhodnému zapnutí trouby.
DVirK
STUPEŇ PROPEČENOSTI
Většina automatických funkcí vás vyzve k výběru
požadovaného stupně propečenosti (minimální, nízký,
střední, vysoký, maximální).
Stupeň propečenosti lze měnit pouze během prvních
20 sekund od spuštění funkce: Aktivujte funkci a poté
stiskněte
nebo pro výběr požadovaného nastavení.
STRED
AKCE (PROMÍCHÁNÍ NEBO OBRÁCENÍ JÍDLA)
Některé automatické funkce vyžadují například ruční
obrácení nebo promíchání jídla a za tímto účelem se
pozastaví.
OTOcI
Otevřete a zavřete dvířka a poté, pro spuštění zvolené
funkce, stiskněte .
5
Jakmile se funkce přeruší, otevřete dvířka a proveďte
akci, kterou trouba požaduje. Poté
dvířka opět zavřete a pro pokračování v přípravě
stiskněte .
Upozornění: Při použití funkce „Defrost Dynamic“ se funkce
automaticky opětovně spustí po uplynutí dvou minut, a to
i v případě, že jídlo nebylo otočeno či promícháno.
. MINUTKA
Když je trouba vypnutá, displej je možné používat
jako samostatný časový spínač. Pro aktivaci funkce
a nastavení požadované doby stiskněte nebo
Pro aktivaci časového spínače stiskněte
: Po ukončení odpočítávání času nastaveného na
časovém spínači zazní signál a na displeji se zobrazí
upozornění.
Uvědomte si prosím: Časový spínač neaktivuje žádný z cyklů
vaření/pečení.
Pro změnu nastavení času na časovém spínači stiskněte
nebo ; pro jeho pozastavení a poté stiskněte
pro
opětovné zobrazení aktuálního času.
Poté, co byl časový spínač aktivován, můžete spustit
i funkci: Časový spínač bude dále automaticky
odpočítávat navolený čas, aniž by to jakkoli ovlivnilo
danou funkci.
Pokud se chcete vrátit k časovému spínači, počkejte
na dokončení funkce nebo vypněte troubu stisknutím
.
6
. NASTAVENÍ
Pro změnu nastavení trouby opakovaně stiskávejte
, dokud se na displeji nezobrazí položka
pro přístup do
„NASTAVENÍ“, a poté stiskněte
nabídky menu.
Použijte nebo pro procházení rolovacím
pro přístup k nastavení,
seznamem a stiskněte
které byste si přáli změnit.
Ke změně nastavení použijte nebo a proveďte
.
potvrzení stisknutím
CS
TABULKA TEPELNÉ ÚPRAVY
JÍDLO
FUNKCE
POWER (W) ČAS (MIN)
Piškotová buchta
-
7–15
Ovocný koláč
-
12–20
Sušenky
-
4–6
Pikantní nebo slaninový koláč
(1–1,2 kg)
-
18–25
800
4–7
Lasagne / zapékané těstoviny
350–500
15–25
Mražené lasagne (500–700 g)
500–800
14–20
Pizza (400–500 g)
-
10–12
Maso (řízky, steaky)
500
10–15
Drůbež (celá, 800 g – 1,5 kg)
350–500
30–45 *
Kuře, kousky nebo řízky
350–500
10–17
Pečeně (800 g – 1,2 kg)
350–500
25–40 *
Uzeniny/kebaby
-
20–40 *
Uzeniny/hamburgery
-
6–16 *
Ryba (plátky nebo filety)
160–350
15–20 *
Celá ryba (800 g – 1,2 kg)
160–350
20–30 *
Pečené brambory (600 g – 1 kg)
350–500
30–50 *
-
20–30
160–350
15–25
Polotovary (250–500 g)
Americké brambory (500 g – 800 g)
Pečená jablka
* V polovině doby pečení jídlo obraťte
** Předehřívejte talíř Crisp po dobu 3–5 minut
Crisp
PŘÍSLUŠENSTVÍ
-
-
**
WWW Stáhněte si Příručku pro použití a péči na adrese
docs.hotpoint.eu . Najdete zde tabulku odzkoušených
receptů sestavených pro potřeby certifikačních orgánů
v souladu s normou IEC 60350
Gril
Gril + mikrovlny
FUNKCE
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Tepluvzdorný talíř/nádoba vhodná pro
použití v mikrovlnné troubě
Mřížka
Talíř Crisp
7
ČIŠTĚNÍ
Před prováděním jakékoliv údržby a čištění se
ujistěte, že trouba stihla vychladnout.
Nepoužívejte parní čističe.
VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ POVRCHY
• Povrch čistěte vlhkým hadříkem z mikrovlákna.
Jsou-li velmi znečištěné, přidejte několik kapek pH
neutrálního čisticího prostředku. Nakonec jej otřete
suchým hadříkem.
• Sklo dveří omývejte vhodným tekutým čisticím
prostředkem.
• V pravidelných intervalech nebo v případě rozlití
odstraňte otočný talíř i s jeho držákem, abyste vyčistili
dno trouby a odstranili veškeré zbytky jídla.
• Gril není třeba čistit, neboť intenzivní teplotou se
veškeré nečistoty vypalují: Tuto funkci používejte
pravidelně.
Nepoužívejte drátěnku, drsné houbičky nebo
abrazivní/žíravé prostředky, protože by mohlo
dojít k poškození povrchu spotřebiče.
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Veškeré příslušenství s výjimkou talíře Crisp lze mýt
v myčce nádobí.
Talíř Crisp omývejte ve vlažné vodě s přidáním mycího
prostředku. Odolné nečistoty jemně vydrhněte
hadříkem. Před čištěním vždy nechejte talíř Crisp
vychladnout.
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
WWW
Pro další informace si stáhněte návod k použití a údržbě
z webových stránek docs.hotpoint.eu
Problém
Možná příčina
Řešení
Trouba nefunguje
Přerušení napájení
Odpojení od elektrické sítě
Zkontrolujte, zda síťové napájení je funkční a zda
je trouba připojená do elektrické zásuvky
Vypněte a opět zapněte troubu. Zjistíte tak, zda
porucha stále trvá.
Trouba je hlučná, i když je
vypnutá
Chladicí ventilátor
aktivní
Otevřete dvířka nebo vyčkejte, dokud proces
ochlazování neskončí.
Na displeji se zobrazuje zpráva
„Err“ (chyba)
Softwarová chyba
Kontaktujte nejbližší středisko poprodejních
služeb a uveďte písmeno nebo číslo, které
následuje za zkratkou „Err“.
PRODUKTOVÝ LIST
WWW Produktový list s energetickými údaji tohoto
spotřebiče je možné stáhnout z našich internetových
stránek docs.hotpoint.eu
KONTAKTOVÁNÍ CENTRA POPRODEJNÍCH
SLUŽEB PRO ZÁKAZNÍKY
Podrobné kontaktní údaje můžete najít v záruční
příručce. Při kontaktování
našeho centra poprodejních
služeb pro zákazníky prosím
uveďte kódy na identifikačním
štítku produktu.
JAK ZÍSKAT PŘÍRUČKU PRO POUŽÍVÁNÍ A PÉČI
> WWW Stáhněte si návod k použití a údržbě
z našich webových stránek
docs.hotpoint.eu (můžete použít tento kód
QR), přičemž zadejte obchodní kód produktu.
> Případně kontaktujte centrum poprodejních služeb
pro zákazníky
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXX/XXX
400010856704
001
8
Vytištěno v Itálii
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising