Whirlpool | FI7 871 SC IX HA | Use and care guide | Whirlpool FI7 871 SC IX HA Manualul utilizatorului

Whirlpool FI7 871 SC IX HA Manualul utilizatorului
Ghid de utilizare şi întreţinere
www.hotpoint.eu/register
ROMÂNĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2
RO
ROMÂNĂ
GHID PRIVIND SĂNĂTATEA ŞI SIGURANŢA, UTILIZAREA ŞI ÎNTREŢINEREA,
precum şi INSTALAREA
VĂ MULŢUMIM PENTRU CĂ AŢI ACHIZIŢIONAT UN PRODUS
HOTPOINT-ARISTON
Pentru a putea beneficia de servicii de asistenţă completă, vă rugăm să vă
înregistraţi produsul la www.hotpoint.eu/register
Cuprins
Ghid privind sănătatea şi siguranţa
INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
RECOMANDĂRI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ghid de utilizare şi întreţinere
DESCRIEREA PRODUSULUI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
INTRODUCEREA GRĂTARULUI METALIC ŞI A ALTOR ACCESORII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
DEMONTAREA ŞI REMONTAREA GHIDAJELOR PENTRU GRĂTAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
MONTAREA ŞINELOR CULISANTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
UTILIZAREA CUPTORULUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
UTILIZAREA ZILNICĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
RECOMANDĂRI UTILE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
REŢETE TESTATE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
CURĂŢAREA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
ÎNTREŢINEREA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCOATEREA UŞII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
REMONTAREA UŞII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÎNLOCUIREA BECULUI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COBORÂREA REZISTENŢEI SUPERIOARE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
REMEDIEREA PROBLEMELOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FIŞA TEHNICĂ A PRODUSULUI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
24
25
26
26
27
29
Ghid de instalare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3
INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ
IMPORTANT: TREBUIE CITITE
ŞI RESPECTATE
Înainte de a utiliza aparatul, citiţi
aceste instrucţiuni privind
siguranţa.
Păstraţi-le pentru a le consulta şi
pe viitor.
Aceste instrucţiuni şi aparatul în
sine furnizează avertismente
importante privind siguranţa,
care trebuie respectate
întotdeauna.
Producătorul nu îşi asumă nicio
răspundere pentru
nerespectarea acestor
instrucţiuni de siguranţă, pentru
utilizarea necorespunzătoare a
aparatului sau pentru setarea
incorectă a butoanelor de
comandă.
AVERTISMENTE PRIVIND
SIGURANŢA
Copiii foarte mici (0-3 ani) şi mici
(3-8 ani) nu trebuie lăsaţi să se
apropie de aparat, cu excepţia
cazurilor în care sunt
supravegheaţi în permanenţă.
Copiii cu vârsta de peste 8 ani şi
persoanele cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mintale reduse
sau fără experienţă şi cunoştinţe
pot folosi acest aparat doar dacă
sunt supravegheate sau au fost
instruite cu privire la utilizarea în
siguranţă şi înţeleg riscurile
implicate. Copiii nu trebuie să se
joace cu aparatul. Curăţarea şi
întreţinerea nu trebuie să fie
efectuate de către copii fără a fi
supravegheaţi.
AVERTIZARE: Aparatul şi părţile
sale accesibile se înfierbântă în
timpul utilizării; copiii cu vârste
mai mici de 8 ani nu trebuie
lăsaţi să se apropie de aparat, cu
excepţia cazurilor în care sunt
supravegheaţi în permanenţă.
AVERTIZARE: Evitaţi să atingeţi
rezistenţele sau suprafaţa
internă - pericol de arsuri.
Nu lăsaţi niciodată aparatul
nesupravegheat în timpul
deshidratării alimentelor.
Dacă se poate utiliza o sondă cu
4
aparatul, folosiţi exclusiv o
sondă de temperatură
recomandată pentru acest
cuptor.
Nu amplasaţi articole
vestimentare sau materiale
inflamabile lângă aparat până
când nu s-au răcit complet toate
componentele.
Uleiurile şi grăsimile
supraîncălzite se aprind uşor. Fiţi
întotdeauna atenţi când
preparaţi alimente bogate în
grăsimi, ulei sau când adăugaţi
alcool (de ex. rom, coniac, vin)
- pericol de incendiu.
Folosiţi mănuşi de protecţie
pentru a scoate tăvile şi
accesoriile, având grijă să nu
atingeţi rezistenţele.
La finalizarea procesului de
preparare, aveţi grijă ca, atunci
când deschideţi uşa, să lăsaţi
aerul fierbinte sau aburii să iasă
treptat, înainte de a umbla în
aparat.
Nu blocaţi orificiile de ventilare a
aerului fierbinte din partea
frontală a cuptorului.
UTILIZAREA PERMISĂ
ATENŢIE: Aparatul nu trebuie să
fie pus în funcţiune prin
intermediul unui temporizator
extern sau al unui sistem de
comandă la distanţă separat.
Acest aparat este destinat
exclusiv uzului casnic, fiind
interzisă utilizarea sa în scop
profesional.
Nu utilizaţi aparatul afară.
Nu depozitaţi substanţe
explozive sau inflamabile,
precum doze de aerosoli, nu
amplasaţi şi nu utilizaţi benzină
sau alte materiale inflamabile în
interiorul sau în apropierea
aparatului: Dacă aparatul este
pus în funcţiune din greşeală, ar
putea lua foc.
Nu este permisă nicio altă
utilizare (de ex. încălzirea
încăperilor).
INSTALAREA
Manevrarea şi instalarea
aparatului trebuie să fie
efectuate de două sau mai
multe persoane. Folosiţi mănuşi
de protecţie pentru a
despacheta şi instala aparatul.
Instalarea şi reparaţiile trebuie să
fie efectuate de către un
tehnician calificat, în
conformitate cu instrucţiunile
fabricantului şi cu normele
locale referitoare la siguranţă.
Nu reparaţi şi nu înlocuiţi nicio
piesă a aparatului, dacă acest
lucru nu este indicat în mod
expres în manualul de utilizare.
Efectuarea operaţiilor de
instalare de către copii este
interzisă. Nu lăsaţi copiii în
apropierea aparatului în timpul
instalării. Nu lăsaţi ambalajele
(saci din plastic, bucăţi de
polistiren etc.) la îndemâna
copiilor în timpul instalării şi
după finalizarea acesteia.
După despachetarea aparatului,
asiguraţi-vă că nu a fost
deteriorat în timpul
transportului. Dacă apar
probleme, contactaţi dealerul
sau cel mai apropiat serviciu de
asistenţă tehnică post-vânzare.
Înainte de orice operaţie de
instalare, aparatul trebuie să fie
deconectat de la reţeaua de
alimentare cu energie electrică.
În timpul instalării, aveţi grijă ca
aparatul să nu deterioreze cablul
de alimentare.
Activaţi aparatul numai atunci
când instalarea a fost finalizată.
După instalare, partea inferioară
a aparatului nu trebuie să mai fie
accesibilă.
Executaţi toate operaţiunile de
decupare a mobilei înainte de a
introduce aparatul şi înlăturaţi
cu grijă toate aşchiile de lemn şi
rumeguşul.
Nu obstrucţionaţi deschiderea
minimă dintre blatul de lucru şi
marginea superioară a
cuptorului.
Demontaţi cuptorul de pe
suportul din polistiren doar în
RO
momentul instalării.
Nu instalaţi aparatul în spatele
unei uşi decorative - Pericol de
incendiu.
AVERTISMENTE PRIVIND
ALIMENTAREA CU ENERGIE
ELECTRICĂ
Pentru ca instalarea să fie
conformă cu normele de
siguranţă în vigoare, este
necesar un întrerupător
omnipolar cu o distanţă minimă
între contacte de 3 mm şi
aparatul trebuie să fie
împământat.
În cazul în care cablul de
alimentare este deteriorat,
înlocuiţi-l cu unul echivalent.
Cablul de alimentare trebuie
înlocuit numai de către un
tehnician calificat, în
conformitate cu instrucţiunile
fabricantului şi cu reglementările
curente de siguranţă. Contactaţi
un centru de service autorizat.
Aparatul trebuie să poată fi
deconectat de la reţeaua
electrică fie prin scoaterea
ştecherului din priză (dacă
ştecherul este disponibil), fie
prin intermediul unui
întrerupător multipolar de reţea
situat în amonte de priză, în
conformitate cu standardele
naţionale privind siguranţa
electrică.
Plăcuţa cu datele tehnice este
vizibilă pe marginea frontală a
cuptorului, când se deschide
uşa.
În cazul în care este necesară
înlocuirea cablului de
alimentare, contactaţi un centru
de service autorizat.
Dacă ştecherul prevăzut nu este
adecvat pentru priza
dumneavoastră, contactaţi un
tehnician calificat.
Cablul de alimentare trebuie să
fie suficient de lung pentru a
putea conecta aparatul la
reţeaua de alimentare cu
energie electrică, după ce a fost
încastrat în mobilă. Nu trageţi de
cablul de alimentare.
Nu utilizaţi prelungitoare, prize
multiple sau adaptoare.
Nu puneţi în funcţiune acest
aparat dacă a fost deteriorat
cablul de alimentare sau
ştecherul, dacă nu funcţionează
corect, sau dacă a fost deteriorat
sau a căzut pe jos. Menţineţi
cablul la distanţă de suprafeţele
fierbinţi.
După finalizarea instalării,
componentele electrice nu
trebuie să mai fie accesibile
pentru utilizator.
Nu atingeţi aparatul dacă aveţi
părţi ale corpului umede şi nu-l
utilizaţi când sunteţi desculţi.
CURĂŢAREA ŞI
ÎNTREŢINEREA
Nu folosiţi niciodată aparate de
curăţare cu aburi.
AVERTIZARE: Înainte de a
înlocui becul, asiguraţi-vă că
aparatul este oprit, pentru a
evita posibilitatea electrocutării.
Nu utilizaţi substanţe abrazive
de curăţare sau răzuitoare
metalice ascuţite pentru a curăţa
uşa de sticlă a aparatului;
acestea pot zgâria suprafaţa,
ceea ce poate duce la spargerea
sticlei.
Purtaţi mănuşi de protecţie în
timpul operaţiilor de curăţare şi
întreţinere.
Înainte de orice operaţie de
întreţinere, aparatul trebuie să
fie deconectat de la reţeaua de
alimentare cu energie electrică.
Asiguraţi-vă că aparatul s-a răcit
înainte de a efectua orice
operaţie de curăţare sau
întreţinere.
5
RECOMANDĂRI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI
ÎNCONJURĂTOR
ELIMINAREA AMBALAJULUI
Ambalajul este reciclabil în proporţie
de 100% şi este marcat cu simbolul
reciclării . Diferitele părţi ale
ambalajului nu trebuie aruncate la
întâmplare, ci trebuie reciclate în
conformitate cu normele stabilite de
autorităţile locale.
ELIMINAREA APARATELOR
ELECTROCASNICE UZATE
Atunci când eliminaţi aparatul uzat,
faceţi-l inutilizabil tăind cablul de
alimentare şi scoţând uşile şi grătarele
(dacă intră în dotare), astfel încât copiii
să nu poată pătrunde cu uşurinţă în
interior şi să rămână blocaţi.
Acest aparat este fabricat din
materiale reciclabile sau
reutilizabile. Eliminaţi-l în conformitate
cu normele locale referitoare la
eliminarea deşeurilor.
Pentru informaţii ulterioare referitoare
la eliminarea, valorificarea şi reciclarea
aparatelor electrocasnice, contactaţi
autorităţile locale competente,
serviciul de eliminare a deşeurilor
menajere sau magazinul de unde aţi
cumpărat aparatul.
Acest aparat este marcat în
conformitate cu Directiva europeană
2012/19/UE privind deşeurile de
echipamente electrice şi electronice
(DEEE).
Asigurându-vă că acest produs este
eliminat în mod corect, contribuiţi la
prevenirea potenţialelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător
şi sănătăţii persoanelor, consecinţe
care ar putea fi cauzate de eliminarea
necorespunzătoare a acestui produs.
RECOMANDĂRI PENTRU
ECONOMISIREA ENERGIEI
Preîncălziţi cuptorul numai dacă se
specifică astfel în tabelul cu informaţii
privind modul de preparare sau în
reţeta dumneavoastră.
Folosiţi forme de copt închise la
culoare, lăcuite sau emailate, pentru
că absorb căldura mai bine.
de pe produs sau de pe
Simbolul
documentele care îl însoţesc indică
faptul că acest aparat nu trebuie
eliminat ca deşeu menajer, ci trebuie
predat la un centru de colectare
corespunzător, pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi
electronice.
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
Acest aparat a fost proiectat, construit
şi distribuit în conformitate cu
cerinţele directivelor europene:
LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE şi
RoHS 2011/65/UE.
6
Acest aparat, care a fost proiectat
pentru a veni în contact cu produse
alimentare, este în conformitate cu
nr.
Regulamentul european
1935/2004.
Acest aparat îndeplineşte cerinţele de
proiectare ecologică prevăzute de
Regulamentele europene nr. 65/2014
şi nr. 66/2014, în conformitate cu
standardul european EN 60350-1.
RO
Ghid de utilizare şi întreţinere
DESCRIEREA
PRODUSULUI
1
2
3
4
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
7
8
9
10
1. Panou de comandă
2. Ventilator
3. Rezistenţa circulară
(nu este vizibilă)
4. Ghidaje pentru grătar
(nivelul este indicat pe
partea frontală a cuptorului)
5. Uşă
6. Rezistenţa superioară / grill
7. Becul
8. Racordul sondei pentru carne
9. Plăcuţa cu datele de identificare
(a nu se demonta)
10. Rezistenţa inferioară
(nu este vizibilă)
5
Vă rugăm să reţineţi:
În timpul procesului de preparare, este posibil ca ventilatorul de răcire să se activeze din când în când pentru a reduce
consumul de energie.
Odată procesul de preparare finalizat şi cuptorul oprit, este posibil ca ventilatorul de răcire să continue să funcţioneze pentru o
anumită perioadă de timp.
În cazul deschiderii uşii cuptorului în timpul procesului de coacere, rezistenţele se dezactivează.
7
PANOUL DE COMANDĂ
1 2
1. PORNIRE/OPRIRE
Pentru pornirea şi oprirea
cuptorului, precum şi pentru
oprirea unei funcţii active.
2. FUNCŢII AUTOMATE
Pentru derularea listei de funcţii
automate.
3 4
5
6
4. FUNCŢII MANUALE
Pentru derularea listei de funcţii
manuale.
5. AFIŞAJ
6. BUTOANE DE NAVIGARE
Pentru modificarea setărilor şi
valorilor unei funcţii.
3. ÎNAPOI
Pentru revenirea la meniul de setări
anterior.
7
8
7. BUTON DE CONFIRMARE
Pentru confirmarea unei funcţii
selectate sau a unei valori setate.
8. PORNIRE
Pentru a porni o funcţie folosind
setările specificate sau de bază.
DESCRIEREA AFIŞAJULUI
3
2
1. Simbolul funcţiei selectate,
indicatorul nivelului de preparare.
1
ECO
7
8
6
4
5
2. Funcţii: defrost (decongelare),
warm keeping (menţinere la
cald), rising (dospire), browning
(rumenire), cleaning (curăţare).
3. Setările funcţiilor
(temperatură, nivel grill etc.)
4. Control
5. Funcţia Eco
6. Afişaj digital
7. Setarea temporizatorului, duratei
de preparare, pornirii temporizate
şi a ceasului.
RO
ACCESORII
GRĂTARUL METALIC
TAVĂ DE COLECTARE A
PICĂTURILOR
TAVĂ DE COPT
GHIDAJE CULISANTE
Utilizare pentru
prepararea alimentelor
sau ca suport pentru
tigăi, forme pentru
prăjituri şi alte articole
ale accesoriilor pentru
gătit adecvate pentru
cuptor.
Pentru utilizare ca tavă
de cuptor pentru a
prepara carne, peşte,
legume, focaccia etc. sau
poziţionarea sub grătarul
metalic pentru a colecta
zeama rezultată în urma
preparării.
Utilizare pentru coacerea
pâinii şi produselor de
patiserie, dar şi pentru
fripturi, peşte în papiotă
etc.
Acestea uşurează
poziţionarea accesoriilor
înăuntru şi scoaterea
acestora din cuptor.
Numărul de accesorii poate varia în funcţie de modelul achiziţionat.
ACCESORII SUPLIMENTARE: Alte accesorii care nu sunt furnizate pot fi achiziţionate separat de la serviciul de asistenţă tehnică
post-vânzare.
INTRODUCEREA GRĂTARULUI METALIC ŞI A ALTOR
ACCESORII
1. Introduceţi grătarul metalic orizontal, culisându-l
pe ghidaje şi asigurându-vă că partea cu marginea
ridicată este orientată în sus.
2. Alte accesorii, cum ar fi tava de colectare a
picăturilor şi tava de copt, sunt introduse orizontal,
în acelaşi mod ca şi grătarul metalic.
9
DEMONTAREA ŞI REMONTAREA GHIDAJELOR PENTRU
GRĂTAR
1. Pentru a demonta ghidajele pentru grătar, ridicaţile (1) şi apoi trageţi uşor partea inferioară din locaş
(2): ghidajele pentru grătar pot fi acum demontate.
1. Pentru a remonta ghidajele pentru grătar,
reintroduceţi-le mai întâi în locaşul superior.
1
2
2. Menţinându-le ridicate, culisaţi-le în compartimentul
pentru preparare.
3. Coborâţi-le pentru poziţionarea lor în locaşul
inferior.
10
RO
MONTAREA ŞINELOR
CULISANTE
1. Scoateţi ghidajele pentru grătar.
2. Scoateţi folia protectoare de pe ghidajele culisante.
3. Cuplaţi clema superioară a şinei pe ghidajul pentru
grătar şi culisaţi-o până la capăt. Coborâţi şi cealaltă
clemă în poziţie.
4. Pentru a fixa ghidajul, apăsaţi ferm porţiunea
inferioară a clemei spre ghidajul pentru grătar.
Asiguraţi-vă că şinele se pot deplasa liber.
5. Repetaţi aceşti paşi şi pentru celălalt ghidaj pentru
grătar de la acelaşi nivel. Şinele culisante pot fi
montate pe orice nivel.
6. Repoziţionaţi ghidajele pentru nivel.
7.
Aşezaţi accesoriile pe ghidajele culisante
11
FUNCŢII
MANUAL
CONVENTIONAL (CONVENŢIONAL)* 1-9
Pentru a prepara orice fel de alimente, pe
un singur nivel. Utilizaţi nivelul 3. Pentru coacerea
pizzei, a plăcintelor picante şi a prăjiturilor cu
umpluturi lichide, folosiţi nivelul 1 sau 2. Preîncălziţi
cuptorul înainte de a introduce alimentele.
CONVECTION BAKE (COACERE CONVECŢIE)
Pentru gătirea cărnii şi a prăjiturilor cu
umplutură lichidă (picante sau dulci) pe un singur
nivel. Utilizaţi nivelul 3. Preîncălziţi cuptorul înainte
de a introduce alimentele.
FORCED AIR (AER FORŢAT) 3-9
Pentru a găti simultan, pe mai multe niveluri
(maximum trei) alimente, chiar şi diferite, care
necesită aceeaşi temperatură de preparare (de ex.:
peşte, legume, prăjituri). Această funcţie poate
fi folosită pentru a prepara diverse alimente fără
ca mirosurile să treacă de la un aliment la altul.
Se recomandă utilizarea nivelului 3 pentru a găti
numai pe un singur grătar; nivelurile 1 şi 4 pentru a
găti pe două niveluri; şi nivelurile 1, 3 şi 5 pentru a
găti pe trei niveluri. Preîncălziţi cuptorul înainte de
a introduce alimentele.
GRILL 4-9
Pentru a frige medalioane, frigărui şi cârnaţi,
pentru a gratina legume sau pentru a prăji pâinea.
Vă recomandăm poziţionarea alimentelor pe nivelul
4 sau 5. Atunci când frigeţi carne, vă recomandăm
să utilizaţi o tavă de colectare a grăsimii scurse
pentru a colecta zeama rezultată în urma preparării:
Poziţionaţi-o pe nivelul 3 sau 4, adăugând
aprox. 500 ml de apă potabilă. Nu este necesar
să preîncălziţi cuptorul. În timpul procesului de
preparare, uşa cuptorului trebuie să rămână închisă.
MAXI COOKING (COACERE MAXI) 6-9
Pentru prepararea bucăţilor mari de carne
(peste 2,5 kg). Utilizaţi nivelul 1 sau 2, în
funcţie de dimensiunile bucăţii de carne. Nu este
necesar să preîncălziţi cuptorul. Vă sugerăm să
întoarceţi carnea în timpul preparării pentru a
obţine rumenirea uniformă pe ambele părţi. Se
recomandă să stropiţi carnea din când în când
pentru ca aceasta să nu devină prea uscată.
UICK PREHEAT
Q
(PREÎNCĂLZIRE RAPIDĂ) 7-9
Pentru preîncălzirea rapidă a cuptorului.
ECO FORCED AIR (AER FORŢAT
ECO)* 8-9
Pentru prepararea fripturilor umplute şi a bucăţilor
de carne pe un singur nivel. Această funcţie permite
circularea delicată, intermitentă a aerului pentru
prevenirea uscării excesive a alimentelor. Atunci
când se utilizează această funcţie, lumina aferentă
funcţiei ECO va rămâne stinsă pe parcursul
desfăşurării procesului de preparare, însă poate fi
reaprinsă temporar apăsând pe butonul OK. Pentru
a utiliza ciclul ECO şi, în consecinţă, pentru a
optimiza consumul de energie, uşa cuptorului nu
trebuie deschisă până când alimentele nu sunt
gătite complet. Se recomandă utilizarea nivelului 3.
Nu este necesar să preîncălziţi cuptorul.
ECO
SETTING (SETARE) 9-9
Pentru modificarea setărilor cuptorului
(oră, limbă, volum semnal sonor,
luminozitate, mod Eco, unitate de măsură, putere).
SETTI
Vă rugăm să reţineţi: Când modul Eco este activ,
luminozitatea afişajului va fi redusă după câteva secunde,
pentru a se economisi energie. Aceasta este reactivată
automat după apăsarea oricăruia dintre butoane etc.
TURBO GRILL 5-9
Pentru a frige bucăţi mari de carne (pulpe,
rosbif, carne de pui). Poziţionaţi alimentele
pe nivelurile din mijloc. Vă recomandăm să utilizaţi
o tavă de colectare a picăturilor pentru a colecta
zeama rezultată în urma preparării: Poziţionaţi-o
pe nivelul 1 sau 2, adăugând aprox. 500 ml de apă
potabilă. Nu este necesar să preîncălziţi cuptorul.
În timpul procesului de preparare, uşa cuptorului
trebuie să rămână închisă.
* Funcţie utilizată ca referinţă pentru declararea eficienţei
energetice în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 65/2014
12
RO
AUTOMAT
MEAT (CARNE) 1-9
Această funcţie selectează automat
temperatura şi metoda de preparare
optime pentru carne (vită, viţel, porc, miel etc.).
Temperatura poate fi modificată într-un anumit
interval pentru a se adapta perfect la diferitele
reţete şi gusturi personale. Această funcţie
activează intermitent ventilatorul la viteză mică
pentru a preveni uscarea excesivă a alimentelor.
Utilizaţi nivelul 2. Nu este necesar să preîncălziţi
cuptorul
CARNE
POULTRY (CARNE DE PASĂRE) 2-9
Această funcţie selectează automat
temperatura şi metoda de preparare
optime pentru carnea de pasăre. Temperatura
poate fi modificată într-un anumit interval pentru
a se adapta perfect la diferitele reţete şi gusturi
personale. Această funcţie activează intermitent
ventilatorul la viteză mică pentru a preveni uscarea
excesivă a alimentelor. Utilizaţi nivelul 2. Nu este
necesar să preîncălziţi cuptorul.
POULT
CASSEROLE (PREPARAT RAPID) 3-9
Această funcţie selectează automat
modul optim de preparare şi
temperatura aferentă pentru prepararea oricărui
fel pregătit cu paste (lasagna, cannelloni etc.).
Temperatura poate fi modificată într-un anumit
interval pentru a se adapta perfect la diferitele
reţete şi gusturi personale. Utilizaţi nivelul 2. Nu
este necesar să preîncălziţi cuptorul.
CASSE
PIZZA 5-9
Această funcţie selectează automat
modul optim de preparare şi
temperatura aferentă pentru prepararea oricărui fel
de pizza (pizza subţire, pizza de casă, focaccia etc.).
Temperatura poate fi modificată într-un anumit
interval pentru a se adapta perfect la diferitele
reţete şi gusturi personale. Utilizaţi nivelul 2. Nu
este necesar să preîncălziţi cuptorul.
PIZZA
PASTRY (PRODUSE DE PATISERIE)
6-9
Această funcţie selectează automat
temperatura şi metoda de preparare optime pentru
toate tipurile de produse de patiserie (torturi
dospite, prăjituri umplute, tarte etc.). Temperatura
poate fi modificată într-un anumit interval pentru
a se adapta perfect la diferitele reţete şi gusturi
personale. Utilizaţi nivelurile 2 sau 3. Nu este
necesar să preîncălziţi cuptorul.
pastr
RISING (DOSPIRE) 7-9
Pentru a ajuta la dospirea eficientă
a aluaturilor dulci sau picante.
Amplasaţi aluatul pe nivelul 2. Nu este necesar să
preîncălziţi cuptorul. Pentru a menţine calitatea
dospirii, nu activaţi funcţia în cazul în care cuptorul
este încă fierbinte după finalizarea unui ciclu de
preparare.
risin
WARM KEEPING (MENŢINERE LA
CALD) 8-9
Pentru a menţine calde şi crocante alimentele
proaspăt preparate (de ex.: carne, alimente prăjite
sau budinci). Poziţionaţi alimentele pe nivelul din
mijloc. Funcţia nu se activează dacă temperatura
din interior depăşeşte 65°C.
warm
BREAD (PÂINE) 4-9
Această funcţie selectează automat
modul optim de preparare şi
temperatura aferentă pentru prepararea oricărui
fel de pâine (baghete, chifle, pâine la tavă etc.).
Temperatura poate fi modificată într-un anumit
interval pentru a se adapta perfect la diferitele
reţete şi gusturi personale. Utilizaţi nivelul 2. Nu
este necesar să preîncălziţi cuptorul.
BREAD
13
SLOW COOKING (PREPARARE
LENTĂ) 9-9
Pentru prepararea delicată a cărnii
(la 90 °C) şi a peştelui (la 85 °C). Această funcţie
găteşte alimentele încet pentru a vă asigura că
se vor menţine fragede şi suculente. Datorită
temperaturii joase, preparatul nu se rumeneşte la
exterior, iar rezultatul final este similar celui obţinut
în urma preparării cu aburi.
Vă recomandăm să prăjiţi mai întâi friptura într-o
tigaie pentru a rumeni carnea şi a-i păstra sucurile
naturale.
Duratele de preparare variază de la două ore
pentru un peşte de 300 g până la patru - cinci ore
pentru un peşte de 3 kg. Pentru carne, duratele de
preparare variază de la 4 ore pentru 1 kg de friptură
până la 6-7 ore pentru 3 kg de friptură.
Pentru rezultate optime, nu deschideţi uşa
cuptorului în timpul preparării pentru că astfel se va
permite ieşirea căldurii. Utilizaţi sonda pentru carne
(dacă este disponibilă) sau un termometru standard
de cuptor pentru măsurarea temperaturii de
preparare a alimentelor. Pentru prepararea delicată
a cărnii (la 90 °C) şi a peştelui (la 85 °C).
slow
14
RO
UTILIZAREA
CUPTORULUI
Înainte de a utiliza aparatul, citiţi cu atenţie Ghidul privind sănătatea şi siguranţa
PRIMA UTILIZARE A APARATULUI
1. SELECTAREA LIMBII
Va trebui să setaţi limba şi ora atunci când porniţi
aparatul pentru prima dată: Mesajul „ENGLISH” se va
derula pe ecran.
engli
Utilizaţi sau pentru a derula lista cu limbile
disponibile şi selectaţi-o pe cea dorită.
pentru a confirma selecţia.
Apăsaţi
3. SETAŢI CONSUMUL DE ENERGIE
Cuptorul este programat pentru a consuma un nivel
de energie electrică compatibil cu reţeaua internă,
care are o capacitate de peste 3 kW: dacă locuinţa este
alimentată cu putere mai mică, va trebui să reduceţi
această valoare.
până când pe afişaj apare
Apăsaţi pe butonul
pentru a
mesajul „SETTING”, apoi apăsaţi pe
confirma.
pentru a selecta elementul de
Apăsaţi pe sau
pentru a
meniu „POWER” (PUTERE) şi apăsaţi pe
confirma.
Vă rugăm să reţineţi: Limba poate fi modificată la un
moment ulterior, din meniul „SETTING” (SETARE).
2. SETAŢI ORA
După selectarea limbii, va trebui să setaţi ora curentă:
Cele două cifre care reprezintă ora vor clipi pe afişaj.
POWER
Utilizaţi
apăsaţi
sau
pentru a selecta „LOW” (REDUSĂ) şi
pentru a confirma.
LOW
Utilizaţi sau pentru a seta ora corectă şi apăsaţi
pentru a confirma: Cele două cifre care
pe
reprezintă minutele vor clipi pe afişaj.
Utilizaţi sau pentru a seta minutele şi apăsaţi
pentru a confirma.
Vă rugăm să reţineţi: Este posibil să fie necesară resetarea orei
în urma unor pene de curent de lungă durată.
4. ÎNCĂLZIŢI CUPTORUL
Un cuptor nou poate emana mirosuri rămase din
timpul procesului de fabricaţie: Acest lucru este
absolut normal.
Prin urmare, înainte de a începe să preparaţi
alimentele, vă recomandăm să încălziţi cuptorul gol
pentru a îndepărta posibilele mirosuri neplăcute.
Îndepărtaţi elementele de protecţie din carton
sau foliile transparente ale cuptorului şi scoateţi
accesoriile din interiorul acestuia.
Încălziţi cuptorul la 200 °C timp de aproximativ o oră,
folosind în mod ideal o funcţie de circulaţie a aerului
(de exemplu „Forced Air” (Aer forţat) sau „Convection
Bake” (Coacere convecţie)).
Respectaţi instrucţiunile pentru setarea corectă a
funcţiei.
Vă rugăm să reţineţi: Se recomandă să aerisiţi încăperea după
utilizarea aparatului pentru prima dată.
15
UTILIZAREA ZILNICĂ
1. SELECTAREA UNEI FUNCŢII
Apăsaţi pe
pentru a porni cuptorul, apoi utilizaţi
sau
pentru a derula meniurile pentru
funcţiile manuale şi automate.
sau
până când funcţia
Menţineţi apăsat pe
pentru a
dorită apare pe afişaj şi apoi apăsaţi pe
confirma.
CONVE
2. SETAREA FUNCŢIEI
După selectarea funcţiei dorite, puteţi modifica
setările acesteia.
Pe afişaj vor fi prezentate secvenţial setările care pot
fi modificate.
NIVEL DE TEMPERATURĂ/DE PUTERE PENTRU GRILL
Atunci când valoarea clipeşte pe afişaj,
utilizaţi sau pentru a o modifica, apoi apăsaţi
pentru a confirma şi continuaţi să modificaţi
setările care urmează (dacă este posibil).
Vă rugăm să reţineţi: Odată ce funcţia a fost activată,
puteţi regla temperatura utilizând sau .
DURATA
preparare apăsând pe
: Utilizaţi
pentru a confirma.
o regla şi
sau
pentru a
SETAREA OREI DE FINALIZARE A PREPARĂRII
PORNIRE CU ÎNTÂRZIERE
În cazul mai multor funcţii, odată ce aţi setat o durată
de preparare, puteţi amâna pornirea funcţiei prin
programarea orei de finalizare a acesteia.
Pe afişaj apare ora de finalizare setată în mod curent,
clipeşte.
iar pictograma
Utilizaţi
sau
pentru a seta ora la care doriţi să se
finalizeze procesul de preparare, apoi apăsaţi pe
pentru a confirma şi a porni funcţia.
Introduceţi alimentele în cuptor şi închideţi uşa:
Funcţia va porni automat după calcularea perioadei
de timp necesară pentru finalizarea preparării la ora
setată.
Puteţi activa această funcţie imediat şi puteţi anula
.
timpul de aşteptare apăsând din nou pe
Vă rugăm să reţineţi: Programarea unei ore de
începere temporizată a procesului de preparare
va dezactiva întotdeauna faza de preîncălzire a
cuptorului.
În perioada de aşteptare, puteţi utiliza sau
pentru a regla ora de finalizare programată sau
pentru a modifica valorile setate.
apăsaţi pe
3. ACTIVAREA FUNCŢIEI
Odată introduse valorile necesare, apăsaţi pe
pentru a porni funcţia folosind setările specificate sau
de bază.
Vă rugăm să reţineţi: Odată început procesul de
preparare, pe afişaj vi se va recomanda cel mai
adecvat nivel pentru fiecare funcţie.
Atunci când pictograma
clipeşte pe afişaj,
utilizaţi sau pentru a seta durata de preparare
pentru a confirma.
necesară şi apoi apăsaţi pe
Nu este necesar să setaţi durata de preparare dacă
doriţi să gestionaţi procesul de preparare în mod
pentru a confirma şi a
manual: Apăsaţi tasta
activa funcţia.
În acest caz, nu puteţi seta ora de finalizare a
preparării prin programarea unei porniri temporizate.
Vă rugăm să reţineţi: Puteţi regla durata de preparare
care a fost setată în timpul desfăşurării procesului de
16
Puteţi apăsa
în orice moment pentru a întrerupe
funcţia care este activă în mod curent.
RO
4. PREÎNCĂLZIRE
Unele funcţii includ o fază de preîncălzire a cuptorului:
Odată funcţia pornită, pe afişaj este indicat faptul că
faza de preîncălzire a fost activată.
PRE
pe
. TEMPORIZATORUL
Când cuptorul este oprit, afişajul poate fi utilizat ca
temporizator. Pentru a activa funcţia, asiguraţi-vă
sau :
că este oprit cuptorul şi apoi apăsaţi pe
Pictograma va clipi pe afişaj.
Odată ce această fază este finalizată, se va emite un
semnal sonor, iar afişajul va indica faptul că cuptorul a
atins temperatura setată.
În acest moment, deschideţi uşa, introduceţi
alimentele în cuptor, închideţi uşa şi începeţi
prepararea.
Vă rugăm să reţineţi: Introducerea alimentelor în
cuptor înainte de finalizarea preîncălzirii poate avea
un efect negativ asupra rezultatului de preparare final.
Deschiderea uşii în timpul fazei de preîncălzire o va
întrerupe pentru un timp.
Durata de preparare nu include şi faza de preîncălzire.
Puteţi modifica oricând temperatura pe care doriţi să
sau .
o atingeţi apăsând pe
5. FINALIZAREA PREPARĂRII
Va fi emis un semnal sonor, iar pe afişaj se va indica
faptul că prepararea a fost finalizată.
Apăsaţi pe
pentru a continua prepararea în mod
manual (fără a programa o durată de preparare) sau
pentru a prelungi durata de preparare prin
utilizaţi
setarea uneia noi.
În ambele cazuri, setarea nivelului de temperatură sau
de putere pentru grill va fi memorată.
RUMENIRE
Unele funcţii ale cuptorului permit rumenirea
suprafeţei alimentelor prin activarea grillului odată ce
prepararea a fost finalizată.
Utilizaţi
sau
pentru a seta durata de timp
pentru a activa
necesară şi apoi apăsaţi
temporizatorul.
Odată ce temporizatorul a finalizat numărătoarea
inversă a duratei de timp selectate, se va emite un
semnal sonor, iar pe afişaj va fi indicat acest lucru.
Vă rugăm să reţineţi: Temporizatorul nu activează
niciunul din ciclurile de preparare.
sau
pentru a modifica temporizatorul;
Utilizaţi
pentru a opri temporizatorul în orice
apăsaţi
moment.
Odată ce temporizatorul a fost activat, puteţi, de
asemenea, selecta şi activa o funcţie.
pentru a porni cuptorul, apoi selectaţi
Apăsaţi pe
funcţia necesară.
Odată ce funcţia a pornit, temporizatorul va continua
numărătoarea inversă în mod independent, fără a
influenţa funcţia în sine.
conve
Pentru a dezactiva temporizatorul, apăsaţi mai întâi
pentru a opri funcţia activă, apoi apăsaţi pe
pe
.
. BLOCAREA TASTELOR
Pentru a bloca tastatura, apăsaţi şi menţineţi apăsate
şi
timp de cel puţin cinci
simultan tastele
secunde.
PRESS
Atunci când pe afişaj apare mesajul aferent, dacă este
pentru a porni un ciclu de
necesar, apăsaţi pe
rumenire de cinci minute.
Pentru a opri în orice moment funcţia activată, apăsaţi
Pentru a debloca tastatura, efectuaţi aceeaşi
procedură.
Vă rugăm să reţineţi: Puteţi activa această funcţie şi în
timpul procesului de preparare a alimentelor. Din motive
de siguranţă, cuptorul poate fi oprit oricând apăsând şi
menţinând apăsat
17
RECOMANDĂRI UTILE
CITIREA TABELULUI CU INFORMAŢII PRIVIND
PREPARAREA
Tabelul indică funcţiile, accesoriile şi nivelurile optime
care trebuie utilizate atunci când sunt preparate
diferite tipuri de alimente. Duratele de coacere încep
din momentul în care alimentele sunt introduse
în cuptor, fără a se lua în calcul şi preîncălzirea (în
cazurile în care este necesară).
Temperaturile şi duratele de preparare au caracter
orientativ şi depind de cantitatea de alimente şi de
tipul de accesorii utilizate.
La început, folosiţi cele mai mici setări recomandate,
apoi, dacă alimentele nu sunt gătite suficient, treceţi
la setări mai mari.
Se recomandă să folosiţi accesoriile din dotare,
precum şi tăvi de copt şi forme pentru prăjituri din
metal, de culoare închisă. De asemenea, puteţi folosi
cratiţe şi accesorii Pyrex sau din ceramică, dar, în cazul
acestora, duratele de preparare vor fi puţin mai mari.
GĂTITUL SIMULTAN A UNOR ALIMENTE DIFERITE
Funcţia „Forced Air" (Aer forţat) vă permite să
preparaţi alimente diferite (de exemplu, peşte şi
legume) pe niveluri diferite, în acelaşi timp.
să reduceţi cantitatea de lichid adăugat sau să
amestecaţi mai uşor.
Deserturile cu umpluturi umede (prăjitură cu brânză
sau plăcinte cu fructe) necesită utilizarea funcţiei
Coacere cu convecţie.
Dacă baza prăjiturii este prea umedă, folosiţi un
nivel inferior şi presăraţi la baza prăjiturii pesmet sau
biscuiţi sfărâmaţi înainte de a adăuga umplutura.
PIZZA
Ungeţi puţin tăvile de copt pentru ca blatul pizzei să
fie crocant.
Presăraţi mozzarella peste pizza după ce au trecut
două treimi din durata de preparare.
DOSPIRE
Se recomandă să acoperiţi întotdeauna cu o lavetă
umedă aluatul înainte de a-l introduce în cuptor.
Cu această funcţie, durata de dospire a aluatului se
reduce cu aproximativ o treime, în comparaţie cu
dospirea la temperatura camerei (20 - 25 °C).
Durata de dospire pentru pizza este de aproximativ o
oră pentru 1 kg de aluat.
Scoateţi alimentele care necesită o durată de
preparare mai scurtă şi lăsaţi în cuptor alimentele care
necesită un timp de preparare mai îndelungat.
CARNE
Folosiţi orice fel de tavă de copt sau vas Pyrex,
adecvate pentru dimensiunea bucăţii de carne pe care
o veţi prepara.
DESERTURI
Gătiţi deserturi delicate cu funcţia Conventional
(Convenţional), numai pe un singur nivel.
Folosiţi tăvi de copt din metal, de culoare închisă, şi
aşezaţi-le întotdeauna pe grătarul metalic din dotare.
Când preparaţi fripturi, adăugaţi supă de carne în
tavă, stropind carnea în timpul gătitului pentru a
obţine un gust mai bun. Când friptura este gata,
lăsaţi-o în cuptor încă 10-15 minute sau înveliţi-o în
folie de aluminiu.
Pentru a găti pe mai mult de un nivel, selectaţi funcţia
„Aer forţat” şi poziţionaţi formele pentru prăjituri
pe diferite niveluri pentru a facilita circulaţia aerului
fierbinte.
Când doriţi să frigeţi carne pe grill, alegeţi bucăţi de
carne cu grosime egală pentru a obţine o preparare
uniformă. Bucăţile de carne foarte groase necesită
durate de preparare mai îndelungate. Pentru a evita
arderea cărnii la exterior, coborâţi grătarul metalic,
menţinând carnea la o distanţă mai mare faţă de
grătar. Întoarceţi carnea după ce s-au scurs două
treimi din durata de preparare.
Pentru a verifica dacă un tort dospit s-a copt pe
deplin, introduceţi o scobitoare din lemn în centrul
tortului. Dacă scobitoarea iese curată, prăjitura este
gata.
Dacă folosiţi tăvi de copt antiaderente, nu ungeţi cu
unt marginile, deoarece este posibil ca desertul să nu
crească uniform pe margini.
Dacă preparatul „se umflă” în timpul coacerii, folosiţi
o temperatură mai scăzută data viitoare şi încercaţi
18
Pentru a colecta zeama rezultată în urma preparării,
se recomandă amplasarea unei tăvi de colectare a
picăturilor, umplută cu jumătate de litru de apă, direct
sub grillul pe care se află carnea. Completaţi cu apă
când este necesar.
RO
TABEL CU INFORMAŢII PRIVIND PREPARAREA
REŢETĂ
FUNCŢIE
PASTR
Torturi dospite
PASTR
Prăjitură umplută
(prăjitură cu brânză, ştrudel, tartă cu
fructe)
PASTR
Biscuiţi / Tarte mici
Choux à la crème
Bezele
PIZZA
Pizza (blat subţire, blat pufos,
focaccia)
PREÎN- TEMPERATURĂ
CĂLZIRE
(°C)
DURATĂ DE
PREPARARE
(Min.)
NIVEL ŞI
ACCESORII
-
160-180
30-90
2/3
Da
160 - 180
30 - 90
4
-
160 – 200
30 - 85
3
Da
160–200
35 - 90
4
-
170 – 180
15 - 45
3
Da
160 - 170
20 - 45
4
1
Da
160 - 170
20 - 45 ***
5
3
Da
180 - 200
30 - 40
3
Da
180 - 190
35 - 45
4
1
Da
180 - 190
35 - 45 ***
5
3
Da
90
110 - 150
3
Da
90
130 - 150
4
1
Da
90
140 - 160 ***
5
3
-
220 - 250
20 - 40
2
Da
220 - 240
20 - 40
4
1
Da
220 - 240
25 - 50 ***
5
3
1
1
Franzelă 1 kg
BREAD
-
180 - 220
50 - 70
2
Cornuri
BREAD
-
180 - 220
30 - 50
2
Da
180 - 200
30 - 60
4
Da
250
10 - 20
3
Da
250
10 - 20
4
Da
180 - 190
40 - 55
2/3
Da
180 - 190
45 - 60
4
1
Da
180 - 190
45 - 70 ***
5
3
Pâine
PIZZA
Pizza congelată
Prăjituri picante
(tartă cu legume, quiche)
FUNCŢII
MANUALE
FUNCŢII
AUTOMATE
ACCESORIILE
1
1
1
1
1
1
1
ECO
Conventional
(Convenţional)
MEAT
Meat (Carne)
Grătar metalic
Grill
POULT
Poultry (Carne de pasăre)
Tavă de copt sau formă
pentru prăjituri pe grătarul
metalic
Turbo Grill
CASSE
Casserole (Tocană)
Tavă de colectare a
picăturilor / tavă de copt
/ tavă de cuptor, pe grătar
metalic
Forced Air (Aer forţat)
BREAD
Bread (Pâine)
Tavă de colectare a
grăsimii scurse
Convection Bake (Coacere
convecţie)
PIZZA
Eco Forced Air (Eco aer forţat)
PASTR
Pizza
Pastry (Patiserie)
Tavă de colectare a
grăsimii scurse cu 500 ml
de apă
Tavă de copt
19
REŢETĂ
FUNCŢIE
Vols-au-vent/pateuri din aluat
de foietaj
Da
190 - 200
DURATĂ DE
PREPARARE
(Min.)
20-30
Da
180-190
20-40
4
1
Da
180-190
20-40 ***
5
3
PREÎN- TEMPERATURĂ
CĂLZIRE
(°C)
NIVEL
ŞI ACCESORII
3
Lasagna/sufleu
CASSE
-
190-200
40 - 65
3
Paste la cuptor/cannelloni
CASSE
-
190-200
25 - 45
3
Miel/viţel/vită/porc 1 kg
MEAT
-
190 - 200
60 - 90
3
Pasăre/iepure/raţă 1 kg
POULT
-
200-230
50 - 80
3
Curcan/gâscă 3 kg
POULT
-
190 - 200
90 - 150
2
Da
180 - 200
40 - 60
3
Da
180 - 200
50 - 60
2
Pâine prăjită
-
3 (Ridicată)
3-6
5
Fileuri/medalioane de peşte
-
2 (Medie)
20-30 *
4
3
Cârnaţi/frigărui/coaste/
hamburgeri
-
2-3
(Medie - ridicată)
15 - 30 *
5
4
Friptură de pui 1-1,3 kg
-
2 (Medie)
55 - 70 **
2
1
Muşchi de vită în sânge 1 kg
-
2 (Medie)
35 - 50 **
3
Pulpă de miel / But
-
2 (Medie)
60 - 90 **
3
Cartofi copţi
-
2 (Medie)
35 - 55 **
3
Legume gratinate
-
3 (Ridicată)
10 - 25
3
Lasagna şi carne
Da
200
50-100 ***
4
1
Carne şi cartofi
Da
200
45-100 ***
4
1
Peşte şi legume
Da
180
30 - 50 ***
4
1
Masă completă:
Tartă (nivel 5) / lasagna (nivel 3) /
carne (nivel 1)
Da
190
40-120 ***
5
3
Peşte la cuptor/în papiotă
(file, întreg)
Legume umplute
(roşii, dovlecei, vinete)
FUNCŢII
MANUALE
FUNCŢII
AUTOMATE
ACCESORIILE
20
1
1
ECO
Conventional
(Convenţional)
MEAT
Meat (Carne)
Grătar metalic
Grill
POULT
Poultry (Carne de pasăre)
Turbo Grill
CASSE
Casserole (Tocană)
Tavă de copt sau formă
Tavă de colectare a
pentru prăjituri pe grătarul picăturilor/tavă de copt/tavă
metalic
de cuptor pe grătar metalic
Forced Air (Aer forţat)
BREAD
Bread (Pâine)
Tavă de colectare a
picăturilor
Convection Bake (Coacere
convecţie)
PIZZA
Eco Forced Air (Eco aer forţat)
PASTR
Pizza
Pastry (Patiserie)
Tavă de colectare a
grăsimii scurse cu 500 ml
de apă
Tavă de copt
RO
Fripturi umplute
ECO
-
200
DURATĂ DE
PREPARARE
(Min.)
80-120 ***
Carne tăiată în bucăţi
(iepure, pui, miel)
ECO
-
200
50 - 100 ***
REŢETĂ
*
FUNCŢIE
PREÎN- TEMPERATURĂ
CĂLZIRE
(°C)
NIVEL
ŞI ACCESORII
3
3
Întoarceţi alimentele la jumătatea duratei de preparare.
** Întoarceţi alimentele după ce au trecut două treimi din durata de preparare (dacă este necesar).
*** Durata de timp estimată: Preparatele pot fi scoase din cuptor la intervale de timp diferite, în funcţie de
preferinţele personale
FUNCŢII
MANUALE
FUNCŢII
AUTOMATE
ACCESORIILE
ECO
Conventional (Convenţional)
MEAT
Grill
POULT
Turbo Grill
CASSE
Meat (Carne)
Poultry (Carne de pasăre)
Casserole (Tocană)
Grătar metalic
Tavă de copt sau formă Tavă de colectare a picăturilor
pentru prăjituri pe grătarul / tavă de copt / tavă de cuptor,
metalic
pe grătar metalic
Forced Air (Aer forţat)
BREAD
Convection Bake (Coacere
convecţie)
PIZZA
Eco Forced Air (Eco aer
forţat)
PASTR
Bread (Pâine)
Pizza
Pastry (Patiserie)
Tavă de colectare a
grăsimii scurse
Tavă de colectare a
grăsimii scurse cu 500 ml
de apă
Tavă de copt
21
REŢETE TESTATE
REŢETĂ
FUNCŢIE
Biscuiţi din
aluat fraged
Prăjiturele
Pandişpan fără
grăsimi
2 plăcinte cu
mere
Pâine prăjită
Hamburgeri
Întocmite pentru autorităţile de certificare în
conformitate cu standardul IEC 60350-1
DURATĂ
TEMP. (°C) COACERE
(Min.)
PREÎNCĂLZIRE
NIVEL
Da
3
150
30 - 40
Da
3
150
25 - 35
Da
1-4
150
25 - 35
Da
3
170
20 - 30
Da
3
160
20 - 30
Da
1-4
160
25 - 35
Da
2
170
30 - 40
Da
2
160
30 - 40
Da
1-4
160
35 - 45
Da
2
185
70 - 90
Da
2
175
70 - 90
Da
1-4
175
75 - 95
-
5
3 (Ridicată)
4-6
Grătar metalic
18 - 30
Nivel 5: Grătar metalic (întoarceţi
alimentele la jumătatea coacerii)
Nivel 4: tavă de colectare a
grăsimii scurse, cu apă
-
5
3 (Ridicată)
* Puteţi obţine orice accesorii care nu sunt furnizate de
serviciul nostru de asistenţă tehnică post-vânzare .
Indicaţiile din tabel nu sunt destinate spre utilizare
cu ghidajele culisante. Va trebui să testaţi diferite
temperaturi şi durate de preparare etc., fără ghidajele
culisante.
FUNCŢII
MANUALE
22
ACCESORII* ŞI NOTE
Tavă pentru scurgerea grăsimii/
tavă de copt
Tavă pentru scurgerea grăsimii/
tavă de copt
Nivel 4: tavă de copt
Nivel 1: Tavă pentru scurgerea
grăsimii/tavă de copt
Tavă pentru scurgerea grăsimii/
tavă de copt
Tavă pentru scurgerea grăsimii/
tavă de copt
Nivel 4: tavă de copt
Nivel 1: Tavă pentru scurgerea
grăsimii/tavă de copt
Formă pentru prăjituri pe grătar
metalic
Formă pentru prăjituri pe grătar
metalic
Nivel 4: Formă pentru prăjituri pe
grătar metalic
Nivel 1: Tavă de copt pe grătarul
metalic
Formă pentru prăjituri pe grătar
metalic
Formă pentru prăjituri pe grătar
metalic
Nivel 4: Formă pentru prăjituri pe
grătar metalic
Nivel 1: Formă pentru prăjituri pe
grătar metalic
Clasa de eficienţă energetică (în conformitate cu
standardul IEC 60350-1): Consultaţi tabelul specific
pentru efectuarea testului.
ECO
Conventional
(Convenţional)
Grill
Turbo Grill
Forced Air (Aer forţat)
Convection Bake (Coacere Eco Forced Air (Eco aer
convecţie)
forţat)
RO
CURĂŢAREA
Nu utilizaţi aparate de curăţat cu
aburi.
Efectuaţi operaţiunile necesare
numai când cuptorul este rece.
Utilizaţi mănuşi de protecţie
pe parcursul tuturor acestor
operaţiuni.
Deconectaţi cuptorul de la
reţeaua electrică.
Nu utilizaţi bureţi de sârmă,
bureţi abrazivi sau produse
de curăţare abrazive/corozive,
deoarece acestea ar putea
deteriora suprafaţa aparatului.
SUPRAFEŢELE EXTERIOARE
•
Curăţaţi suprafeţele cu ajutorul unei lavete umede
din microfibre. Dacă acestea sunt foarte murdare,
adăugaţi câteva picături de detergent cu pH neutru.
La final, ştergeţi cu o lavetă uscată.
•
Nu folosiţi detergenţi corozivi sau abrazivi. Dacă
un asemenea produs intră accidental în contact cu
suprafeţele aparatului, curăţaţi-l imediat cu o lavetă
din microfibre umedă.
După fiecare utilizare, lăsaţi cuptorul să se răcească şi •
apoi curăţaţi-l, de preferat cât încă este cald, pentru a
îndepărta depunerile sau petele cauzate de resturile •
de alimente. Pentru a îndepărta condensul care s-a
format în urma preparării alimentelor cu un conţinut
de apă ridicat, lăsaţi cuptorul să se răcească complet •
şi apoi ştergeţi-l folosind o lavetă sau un burete.
Curăţaţi geamul uşii cu un detergent lichid adecvat.
SUPRAFEŢELE INTERIOARE
•
CURĂŢAREA PANOURILOR CATALITICE
Acest cuptor este dotat cu panouri catalitice speciale,
care facilitează curăţarea compartimentului pentru
preparare, datorită stratului special cu autocurăţare,
deosebit de poros şi care absoarbe grăsimea şi
murdăria.
Aceste panouri sunt montate pe ghidajele grătarului:
La repoziţionarea şi remontarea ghidajelor pentru
grătar, asiguraţi-vă că clemele din partea superioară
sunt introduse în orificiile corespunzătoare din
panouri.
Uşa cuptorului poate fi demontată pentru a facilita
curăţarea.
Rezistenţa superioară a grillului poate fi coborâtă
pentru a curăţa panoul superior al cuptorului.
Pentru utilizarea optimă a proprietăţilor de
autocurăţare ale panourilor catalitice, vă recomandăm
să încălziţi cuptorul la 200 °C timp de aproximativ o
oră, folosind funcţia „Convection Bake” (Coacere cu
convecţie). Cuptorul trebuie să fie gol în acest interval
de timp.
Apoi, lăsaţi cuptorul să se răcească înainte
de a îndepărta resturi de alimente rămase folosind
un burete non-abraziv.
Vă rugăm să reţineţi: Folosind agenţi de curăţare corozivi
sau abrazivi, perii aspre, bureţi de sârmă sau sprayuri
pentru cuptor, puteţi deteriora suprafaţa catalitică şi puteţi
compromite proprietăţile de autocurăţare.
Vă rugăm să contactaţi serviciul de asistenţă tehnică postvânzare dacă este necesară înlocuirea panourilor.
ACCESORII
După utilizare, puneţi accesoriile la înmuiat în apă
cu detergent lichid de spălare, manipulându-le cu
mănuşi pentru cuptor dacă sunt încă fierbinţi.
Resturile de mâncare pot fi îndepărtate cu o perie de
curăţare sau cu un burete.
23
ÎNTREŢINEREA
Utilizaţi mănuşi de protecţie
pe parcursul tuturor acestor
operaţiuni.
Efectuaţi operaţiunile necesare
numai când cuptorul este rece.
Deconectaţi cuptorul de la
reţeaua electrică.
SCOATEREA UŞII
1. Deschideţi complet uşa
4. Apucaţi bine uşa cu ambele mâini – nu o ţineţi de
mâner.
Demontaţi pur şi simplu uşa, continuând să o
închideţi şi trăgând-o în sus în acelaşi timp, până când
se eliberează din locaş.
~15°
b
2. Coborâţi dispozitivele de oprire atât cât este posibil.
a
a
b
3. Închideţi uşa cât de mult posibil.
~60°
24
5. Lăsaţi uşa deoparte, sprijinită pe o suprafaţă moale.
RO
REMONTAREA UŞII
1. Deplasaţi uşa spre cuptor, aliniind cuplajele
balamalelor cu locaşurile lor.
a
b
2. Fixaţi partea superioară în locaşul său.
3. Coborâţi uşa şi apoi deschideţi-o complet.
5. Aplicaţi o presiune uşoară pentru a verifica dacă
dispozitivele de oprire se află în poziţia corectă.
6. Încercaţi să închideţi uşa şi asiguraţi-vă că se aliniază
cu panoul de comandă. În caz contrar, repetaţi
paşii de mai sus: Uşa s-ar putea deteriora dacă nu
funcţionează corespunzător.
7.
4. Coborâţi dispozitivele de oprire în poziţia iniţială:
Asiguraţi-vă că le-aţi coborât complet.
25
ÎNLOCUIREA BECULUI
1. Deconectaţi cuptorul de la reţeaua electrică.
2. Desfiletaţi capacul becului, înlocuiţi becul şi înfiletaţi
la loc capacul becului.
Vă rugăm să reţineţi: Folosiţi numai becuri cu
incandescenţă de 25-40 W/230 V, tip E-14, T300 °C sau
becuri cu halogen de 20-40 W/230 V, tip G9, T300 °C.
Becul din interiorul produsului este proiectat special
pentru aparate de uz casnic şi nu este destinat iluminatului
unei încăperi dintr-o locuinţă (Regulamentul CE nr.
244/2009).
Becurile sunt disponibile la serviciul nostru de asistenţă
tehnică post-vânzare.
- Dacă folosiţi becuri cu halogen, nu le manevraţi cu
mâinile neprotejate, deoarece amprentele digitale le pot
deteriora. Nu folosiţi cuptorul până ce capacul becului nu a
fost montat la loc.
3. Conectaţi din nou aparatul la reţeaua de alimentare
cu energie electrică.
COBORÂREA REZISTENŢEI SUPERIOARE
1. Scoateţi ghidajele pentru grătar.
3. Coborâţi rezistenţa.
1
2
2. Scoateţi cu atenţie rezistenţa.
26
4. Pentru a pune la loc rezistenţa, ridicaţi-o, trageţi-o
puţin către dumneavoastră, având grijă ca aceasta să
se sprijine pe suporturile laterale.
RO
REMEDIEREA PROBLEMELOR
Problemele sau defecţiunile care apar pot fi adesea soluţionate cu uşurinţă.
Înainte de a contacta serviciul de asistenţă tehnică post-vânzare, verificaţi următorul tabel pentru a vedea dacă
puteţi rezolva problema pe cont propriu.
Dacă problema persistă, contactaţi cel mai apropiat centru de servicii de asistenţă tehnică post-vânzare.
Citiţi cu atenţie instrucţiunile privind siguranţa
înainte de a efectua oricare dintre următoarele operaţii
PROBLEMĂ
CAUZĂ POSIBILĂ
Întreruperea curentului electric.
Cuptorul nu funcţionează.
Deconectare de la reţeaua
electrică.
Defecţiune.
SOLUŢIE
Asiguraţi-vă că nu este întrerupt
curentul electric, iar cuptorul este
conectat la reţeaua electrică.
Opriţi şi reporniţi cuptorul, pentru a
verifica dacă problema persistă.
Funcţia selectată.
Selectaţi o funcţie diferită. Opriţi şi
reporniţi cuptorul, pentru a verifica dacă
defecţiunea persistă.
Uşa este deschisă.
Închideţi uşa şi verificaţi dacă
defecţiunea persistă.
Pană de curent.
Trebuie să resetaţi ora: Respectaţi
instrucţiunile din secţiunea „Utilizarea
aparatului pentru prima dată”.
Cuptorul nu încălzeşte.
Ora clipeşte.
Pe afişaj apare litera „F” urmată de Defecţiune.
un număr.
Contactaţi cel mai apropiat serviciu de
asistenţă tehnică post-vânzare şi indicaţi
numărul care urmează litera „F”.
Uşa nu se va închide
corespunzător.
Asiguraţi-vă că dispozitivele de
oprire în siguranţă sunt în poziţia
corectă urmând instrucţiunile pentru
demontarea şi remontarea uşii din
secţiunea „Întreţinere”.
Dispozitivele de oprire în
siguranţă sunt poziţionate greşit.
Funcţia selectată nu este
Procesul de preparare nu porneşte
compatibilă cu acţiunea pe care
şi/sau este emis un semnal sonor.
doriţi să o efectuaţi.
Selectaţi funcţia din nou. Scoateţi şi apoi
reintroduceţi sonda pentru carne.
27
Modul ECO activat.
Accesaţi meniul „SETTING” (SETARE)
pentru a dezactiva modul ECO.
Funcţia „Eco forced air” (Aer forţat
Eco) selectată.
Selectaţi o funcţie diferită.
Lumina nu funcţionează.
Becul trebuie înlocuit.
Respectaţi instrucţiunile pentru
înlocuirea becului prevăzute în secţiunea
„Întreţinere”.
Luminozitatea afişajului este
redusă.
Modul ECO activat.
Accesaţi meniul „SETTING” (SETARE)
pentru a dezactiva modul ECO.
Becul se stinge în timpul
preparării.
Cuptor stins.
Nu se întâmplă nimic atunci când
Blocarea tastelor activată.
sunt apăsate butoanele.
Panoul de comandă este murdar.
Cuptorul produce zgomote, chiar Ventilatorul de răcire
este pornit.
şi atunci când este oprit.
28
Apăsaţi şi menţineţi apăsat pe
pentru a porni cuptorul şi verificaţi
dacă problema persistă.
Dezactivaţi blocarea tastelor apăsând
pe butoanele
şi
în acelaşi
timp.
Curăţaţi suprafaţa panoului de
comandă folosind o lavetă din
microfibră (consultaţi secţiunea
„Curăţare”).
Deschideţi uşa sau aşteptaţi până când
procesul de răcire este finalizat.
RO
FIŞA TEHNICĂ A PRODUSULUI
Fişa produsului, care include datele energetice ale acestui aparat, poate fi descărcată de pe site-ul web
docs.hotpoint.eu
WWW
SERVICIUL DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ
POST-VÂNZARE
ÎNAINTE DE A CONTACTA SERVICIUL
NOSTRU DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ
POST-VÂNZARE
1. Verificaţi dacă puteţi rezolva problema pe cont
propriu folosind oricare dintre măsurile descrise în
tabelul pentru Remedierea defecţiunilor.
2. Opriţi şi reporniţi cuptorul, pentru a verifica dacă
problema persistă.
DACĂ PROBLEMA PERSISTĂ DUPĂ CE AŢI EFECTUAT
TOATE VERIFICĂRILE NECESARE, CONTACTAŢI CEL
MAI APROPIAT CENTRU DE SERVICII DE ASISTENŢĂ
TEHNICĂ POST-VÂNZARE.
Pentru asistenţă, sunaţi la numărul indicat pe
certificatul de garanţie furnizat împreună cu produsul
sau urmaţi instrucţiunile de pe site-ul nostru web. Fiţi
pregătiţi să oferiţi:
• O scurtă descriere a tipului de defecţiune
• Modelul exact al produsului dumneavoastră
• Codul de asistenţă (numărul care urmează cuvântul
SERVICE de pe plăcuţa cu date de identificare
ataşată pe produs; acesta poate fi găsit pe marginea
interioară din dreapta atunci când uşa cuptorului
este deschisă).
Codul de asistenţă este, de asemenea, furnizat în
certificatul de garanţie.
• adresa dv. completă
• Un număr de telefon pentru contact
XXXXXXXXXX
XXX
XX
XXXXXX
XXXX
XX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Model: xxxXXXXxx
XXXXXX XXXXXX
XXXXX XXXXXXX
XXXXXX
Vă rugăm să reţineţi: Dacă sunt necesare reparaţii,
contactaţi un centru de service autorizat care utilizează
piese de schimb originale şi efectuează reparaţiile în mod
corespunzător.
Vă rugăm să consultaţi certificatul de garanţie inclus
pentru mai multe informaţii privind garanţia.
29
x2
90°C
30
RO
20
345
540
95
482
595
89° max
537
572
5,5
6
4
595
538
min 550
min 550
min 500
600
30 mm
min 560
min 500
min 560
583 + 2
30
5
31
=
=
400010853266
001
32
Tipărit în Italia
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising