Whirlpool | FI6 874 SC IX HA | Use and care guide | Whirlpool FI6 874 SC IX HA User guide

Whirlpool FI6 874 SC IX HA User guide
Օգտագործման և Խնամքի ուղեցույց
www.hotpoint.eu/register
ՀԱՅԵՐԵՆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2
HY
ԱՆԳԼԵՐԵՆ
ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ, ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՎ
ԽՆԱՄՔԻ և ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ
ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ HOTPOINT-ARISTON ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԸ ԳՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ
Ավելի համապարփակ օգնություն և աջակցություն ստանալու համար գրանցեք Ձեր
ապրանքը www.hotpoint.eu/register հղումով:
Ինդեքս
Առողջության և Անվտանգության ուղեցույց . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ՊԱՀՊԱՆԵԼ ՄԻՋԱՎԱՅՐԸ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Օգտագործման և Խնամքի ուղեցույց. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ՑԱՆՑԵ ԴԱՐԱԿԻ ԵՎ ՄՅՈՒՍ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄԸ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ԴԱՐԱԿԻ ՈՒՂՂԻՉՆԵՐԻ ՀԱՆՈՒՄԸ ԵՎ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄԸ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ԻՆՉՊԵՍ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ ՎԱՌԱՐԱՆԸ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
ԱՄԵՆՕՐՅԱ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
ՕԳՏԱԿԱՐ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
ՍՏՈՒԳՎԱԾ ԲԱՂԱԴՐԱՏՈՄՍԵՐ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ՄԱՔՐՈՒՄ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
ԴՌԱՆ ՀԱՆՈՒՄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
ԴՌԱՆ ՎԵՐԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
ԼԱՄՊԻ ՓՈԽԱՐԻՆՈՒՄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ՎԵՐԻՆ ՋԵՐՄԱՅԻՆ ԷԼԵՄԵՆՏԻ ԻՋԵՑՈՒՄ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ԱՆՍԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԿՈԴԱՎՈՐՈՒՄ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Տեղադրման Ուղեցույց. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ
ԿԱՐևՈՐ Է ԿԱՐԴԱԼ և ԴԻՏԱՐԿԵԼ
Նախքան սարքի օգտագործումը,
ընթերցեք այս հրահանգները:
Պահեք դրանք հետագայում
անդրադառնալու համար:
Այս ցուցումներն ու
սարքավորումները պարունակում են
կարևոր անվտանգության
նախազգուշացումներ, որոնք պետք է
դիտարկել ցանկացած ժամանակ:
Արտադրողը որևէ
պատասխանատվություն չի կրում այս
անվտանգության ցուցումներին
չհետևելու, սարքերի ոչ պատշաճ
օգտագործման և վերահսկողության
համակարգի սխալ տեղադրման
համար:
վառարանի համար խորհուրդ տրվող
ջերմաստիճանը:
Հագուստը կամ այլ դյուրավառ
նյութեր հեռու պահեք
սարքավորումից մինչև դրա բոլոր
բաղադրիչներն ամբողջությամբ
սառչեն:
Տաքացած ձեթից և յուղից հեշտորեն
կրակ է բռնկվում: Միշտ զգոն եղեք
յուղոտ, ձեթոտ մթերք պատրաստելիս
կամ ալկոհոլ ավելացնելիս (օրինակ՝
ռոմ, կոնյակ, գինի) - հրդեհի
բռնկման վտանգ կա:
Օգտագործեք վառարանի համար
նախատեսված ձեռնոցներ թավաները
և մյուս պարագաները հանելու
համար` չդիպչելով տաքացած
մասերին:
Պատրաստման վերջում զգուշորեն
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ
բացեք դուռը, որպեսզի տաք օդը կամ
ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄՆԵՐ
գոլորշին դուրս գա, նախքան
Շատ փոքր (0-3 տարեկան) և փոքր
սարքավորում մուտք գործելը:
երեխաներին (3-8 տարեկան) պետք է Չի կարելի խոչընդոտել վառարանի
հեռու պահել սարքերից և
առջևի տաք օդային անցքերին:
շարունակաբար վերահսկել:
8 տարեկան և ավելի երեխաները,
ինչպես նաև այն անձիք ովքեր ունեն ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ
ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ. Այս սարքավորումը
թույլ ֆիզիկական, զգայական և
մտավոր կարողություններ և սարքերի նախատեսված չէ արտաքին
ժամանակաչափի կամ
վերաբերյալ փորձի և գիտելիքի
հեռակառավարվող համակարգի
պակաս, կարող են առնչվել այդ
միջոցով շահագործելու համար:
սարքերի հետ, եթե նրանց տրվել է
Այս սարքավորումը նախատեսված է
դրանց օգտագործման համար
բացառապես տնային օգտագօրծման
անհրաժեշտ անվտանգության
ցուցումներ, ինչպես նաև գիտակցում համար այլ ոչ թե պրոֆեսիոնալ
օգտագործման:
են թե ինչպիսի վտանգ են դրանք
Չի կարելի սարքն օգտագործել
պարունակում: Երեխաները չպետք է
դրսում:
խաղան սարքերի հետ: Դրանց
Չի կարելի պահել պայթուցիկ կամ
մաքրումը և պահպանումը չպետք է
դյուրավառ նյութեր, ինչպիսիք են
իրականացվի երեխաների կողմից
աերոզոլների տարաները, ինչպես
առանց խորհրդատվության:
նաև դնել կամ օգտագործել բենզին
ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ. Սարքը և
կամ այլ դյուրավառ նյութեր սարքի
վերջինիս մեջ մտնող պարագաները
օգտագործման ընթացքում տաքանում մոտ, քանի որ հրդեհ կարող է
են, 8 տարեկանից ցածր երեխաներին բռնկվել, եթե սարքավորումը
պատահաբար միացած լինի:
չի թույլատրվում մոտենալ դրանց
Այլ օգտագործում չի թույլատրվում
առանց վերահսկողության:
(օր.` տաքացնել սենյակները):
ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ. Խուսափեք
ջերմային էլեմենտներին կամ ներքին
մակերեսին դիպչելուց - կա այրվածք ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ
ստանալու ռիսկ:
Սարքավորումը պետք է տեղադրեն
Երբեք սարքավորումն
երկու կամ ավելի անձիք: Պետք է
անուշադրության մի մատնեք մթերքը օգտագործել պաշտպանիչ ձեռնոցներ
չորացնելիս:
սարքը փաթեթավորումից հանելու և
Եթե սարքը հարմար է փորձարկման
տեղադրելու համար:
համար, կիրառեք միայն այս
4
Տեղադրումը և վերանորոգումը պետք
է իրականացվի որակյալ տեխնիկի
կողմից ըստ արտադրողի
ցուցումների և տեղի անվտանգության
կանոնների: Չի կարելի վերանորոգել
կամ փոխել սարքի որևէ մաս, եթե
տվյալ արտադրանքի ձեռնարկում
նշված չէ:
Երեխաները չպետք է կատարեն
տեղադրման աշխատանքներ: Հեռու
պահել երեխաներին սարքավորումը
տեղադրելիս: Փաթեթավորման
նյութերը (պլաստմասե արկղեր,
պենոպոլիստիրոլե մասեր և այլն)
պետք է հեռու պահել երեխաներից
տեղադրման ժամանակ և դրանից
հետո:
Սարքավորումը փաթեթավորումից
հանելուց հետո պետք է համոզվել, որ
այն չի վնասվել տեղափոխման
ժամանակ: Խնդիրների դեպքում կապ
հաստատեք մատակարարի կամ Ձեր
մոտակա Վաճառված Ապրանքների
Սպասարկման Ծառայության հետ:
Սարքավորումը չպետք է միացված
լինի հոսանքին նախքան տեղադրելը:
Տեղադրման ընթացքում համոզվեք որ
սարքավորումը չի վնասել հոսանքի
մալուխը:
Ակտիվացրեք սարքավորումը միայն
երբ տեղադրումն ավարտել եք:
Տեղադրելուց հետո վառարանի
հատակն այլևս չպետք է հասանելի
լինի:
Կատարեք խցիկի կտրումը նախքան
սարքավորումը կահույքի մեջ
տեղադրելը և զգուշորեն հեռացրեք
փայտի տաշեղները և թեփը:
Չի կարելի խոչընդոտել այն մինիմում
հեռավորությանը որ կա խոհանոցի
կահույքի և վառարանի վերևի ծայրի
միջև:
Տեղադրելու ժամանակ հեռացրեք
միայն դրա փրփրապոլիստիրոլե
հիմքը:
Սարքը չի կարելի տեղադրել
դեկորատիվ դռան հետևում - հրդեհի
բռնկման վտանգ կա:
ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ
ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄՆԵՐ
Որպեսզի տեղադրումը իրականացվի
գործող անվտանգության
կանոնակարգերին համապատասխան,
բազմաբևեռ անջատիչ է հարկավոր
HY
նվազագույնը 3մմ կոնտակտային
անցքով և սարքը պետք է հատակին
դրված լինի:
Եթե հոսանքի մալուխը վնասվել է,
փոխարինեք այն դրան համարժեք
մալուխով: Հոսանքի մալուխը պետք է
փոխի միայն որակավորված տեխնիկը
ըստ արտադրողի ցուցումների և
ընթացիկ անվտանգության
կանոնների: Կապ հաստատեք
լիազորված սպասարկման կենտրոնի
հետ:
Սարքը պետք է հնարավոր լինի
անջատել հոսանքից՝ խրոցակը
հանելով, եթե խրոցակը հասանելի է
կամ հասանելի բազմաբևեռ
անջատիչի միջոցով, որը տեղադրված
է վարդակի վրա էլեկտրաէներգիայի
անվտագության տեղական
չափանիշներին համապատասխան:
Տեխնիկական տվյալների սանդղակը
գտնվում է վառարանի առջևի ծայրին
(տեսանելի է երբ դուռը բաց է):
Հոսանքի մալուխը փոխելու
անհրաժեշտության դեպքում, կապ
հաստատեք լիազորված սպասարկման
կենտրոնի հետ:
Անհրաժեշտ է կապ հաստատել
որակավորված տեխնիկի հետ, եթե
նախատեսված վարդակը չի
համապատասխանում Ձեր խրոցակին:
Հոսանքի մալուխը պետք է
բավականաչափ երկար լինի սարքին
միացնելու համար: Չի կարելի քաշել
հոսանք մատակարարող մալուխը:
Չի կարելի օգտագործել երկարացման
լարեր, բազմաթիվ վարդակներ կամ
ադապտերներ:
Չի կարելի օգտագործել
սարքավորումը, եթե այն ունի
վնասված լարեր կամ վարդակ, կամ
եթե այն պատշաճ կերպով չի
աշխատում, կամ եթե այն վնասվել
կամ ընկել է: Անհրաժեշտ է լարը
հեռու պահել տաք մակերեսներից:
Էլեկտրական բաղադրիչները չպետք է
հասանելի լինեն օգտագործողին
տեղադրելուց հետո:
Չի կարելի դիպչել սարքավորմանը
մարմնի որևէ թաց մասով և չի
կարելի այն շահագործել երբ
ոտաբոբիկ եք:
ՄԱՔՐՈՒՄԸ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ
Երբեք չօգտագործել գոլորշիով
մաքրող սարքեր:
ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ. Համոզվեք որ
սարքավորումն անջատված է նախքան
լամպը փոխելը, որպեսզի խուսափեք
էլեկտրահարվելու
հավանականությունից:
Չի կարելի օգտագործել կոպիտ
հղկող մաքրիչներ կամ սուր
մետաղական քերիչներ սարքի դռան
ապակին մաքրելու համար, քանի որ
դրանք կարող են խազեր առաջացնել
մակերեսին, որը կարող է ապակու
փշրման պատճառ դառնալ:
Մաքրման և պահպանման համար
անհրաժեշտ է կրել պաշտպանիչ
ձեռնոցներ:
Սարքը պետք է անջատել հոսանքից
նախքան պահպանման հետ կապված
որևէ գործողություն իրականացնելը:
Համոզվեք, որ սարքը սառն է,
նախքան մաքրման կամ սպասարկման
որևէ գործողություն իրականացնելը:
5
ՊԱՀՊԱՆԵԼ ՄԻՋԱՎԱՅՐԸ
ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ
ՀԵՌԱՑՈՒՄ
Փաթեթավորման նյութը 100%-ով
վերամշակման ենթակա է և նշված է այդ
նշանով : Փաթեթավորման տարբեր
մասերը պետք է հեռացնել պատշաճ կերպով
և աղբի հեռացման տեղի իրավական
կանոններին համապատասխան:
ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ԴԵՆ
ՆԵՏՈՒՄԸ (ՀԵՌԱՑՈՒՄԸ)
Սարքավորումը հեռացնելիս անհրաժեշտ է
այն հանել օգտագործումից անջատելով
հոսանքի մալուխը և հեռացնելով դռներն ու
դարակները (եթե առկա են), որպեսզի
երեխաները չկարողանան հայտնվել այնտեղ
և փակվեն դրանց մեջ:
Այս սարքավորումն արտադրված է
կամ վերաօգտագործվող
վերամշակվող
նյութերից: Դրա հեռացումն անհրաժեշտ է
կատարել տեղի աղբահանման կանոններին
համապատասխան:
Կենցաղային էլեկտրատեխնիկաների
վերանորոգման և վերամշակման
վերաբերյալ ինֆորմացիա ստանալու համար
անհրաժեշտ է կապ հաստատել Ձեր
տեղամասի կենցաղային աղբի հավաքման
ծառայության հետ կամ դիմել այն խանութը
որտեղից գնել եք սարքավորումը:
Այս սարքավորումը նշված է ըստ
Եվրոպական հրահանգի 2012/19/ԵՄ,
Էլեկտրական և Էլեկտրոնային
Սարքավորումներ:
Համոզվելով որ այս արտադրանքը հեռացվել
է պատշաճ կերպով, դրանով օգնած կլինեք
կանխելու հնարավոր բացասական
հետևանքները շրջակա միջավայրի և
մարդու առողջության վրա, որը կարող է
առաջանալ տվյալ արտադրանքի ոչ
պատշաճ աղբահանության արդյունքում:
Արտադրանքի վրա կամ դրա
ցույց է
փաստաթղթերում նշված նշանը
տալիս որ այն չպետք է մշակվի որպես
կենցաղային աղբ այլ պետք է տեղափոխել
համապատասխան կենտրոն, որտեղ
կատարվում է էլեկտրական և էլեկտրոնային
սարքերի վերամշակում:
ԷՆԵՐԳԱԽՆԱՅՈՂՈՒԹՅԱՆ
ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ
Վառարանը նախօրոք տաքացրեք միայն եթե
նշված է պատրաստման աղյուսակում կամ
Ձեր բաղադրատոմսում:
Օգտագործեք մուգ լաքապատ կամ էմալե
թխելու կաղապարներ, քանի որ դրանք լավ
են կլանում ջերմությունը:
ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ
Այս սարքավորումը նախագծվել, կառուցվել
և բաշխվել է համաձայն Եվրոպական
Հրահանգների պահանջների.
ՑԼՀ 2014/35/ԵՄ, ԷՄՀ 2014/30/ԵՀ և
ՎՆՍ 2011/65/ԵՄ:
6
Այս սարքը, որը նախատեսված է մթերքի
հետ շփման համար, համապատասխանում է
Եվրոպական Կանոնակարգին
հ. 1935/2004.
Այս սարքավորումը համապատասխանում է
Եվրոպական կանոնակարգերի հ. 65/2014,
և հ. 66/2014 էկոդիզայնին` համաձայն
Եվրոպական Ստանդարտի ԵՆ 60350-1:
HY
Օգտագործման և Խնամքի ուղեցույց
ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ
ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
1
2
3
4
5
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
7
8
9
10
1. վերահսկողության վահանակ
2. Օդափոխիչ
3. Շրջանաձև ջեռուցման էլեմենտ
(ոչ տեսանելի)
4. Դարակի ուղղիչներ
(մակարդակը ներկայացված է գազօջախի
դիմային մասում)
5. Դուռ
6. Ամենավերևի ջերմային էլեմենտ/
խորովելու ցանց
7. Լամպ
8. Մսի փորձարկման սարքի միացում
9. Նույնականացման վահանակ
(չի կարելի հեռացնել)
10. Հատակը ջեռուցող տարր
(անտեսանելի)
Խնդրում ենք հաշվի առնել.
Սառեցման օդափոխիչը կարող է հաճախ ինքն իրեն միանալ պատրաստելու ընթացքում էներգիայի սպառումը կրճատելու համար:
Երբ պատրաստման գործընթացն ավարտված է և վառարանն անջատված է, սառեցման օդափոխիչը դեռ կարող է աշխատել մի որոշ
ժամանակ:
Երբ վառարանի դուռը բացվում է պատրաստման ժամանակ, ջերմային էլեմենտներն անջատվում են:
7
ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՎԱՀԱՆԱԿ
1 2
1. ՄԻԱՑՈՒՄ/ԱՆՋԱՏՈՒՄ
Վառարանը միացնելու և անջատելու
համար, ինչպես նաև ապաակտիվացնելու
համար:
2. ԱՎՏՈՄԱՏ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐ
Գործառույթները ավտոմատ փոխելու
համար:
3. ԵՏ
Նախկին կարգավորումների ցանկին
վերադառնելու համար:
3 4
5
6
7
8
4. ՁԵՌՔՈՎ ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ
ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐ
Ձեռքով աշխատող գործառույթները
փոխելու համար:
7. ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ԿՈՃԱԿ
Ընտրված գործառույթը կամ
կարգավորված արժեքը հաստատելու
համար:
5. ԷԿՐԱՆ
6. ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿՈՃԱԿՆԵՐ
Կարագավորումները և գործառույթի
արժեքը փոխելու համար:
8. ՄԵԿՆԱՐԿ
Գործառույթը մեկնարկելու համար`
օգտագործելով հատուկ կամ հիմնական
կարգավորումները:
ԷԿՐԱՆԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
3
2
1. Ընտրված գործառույթի նշան,
պատրաստման մակարդակի ցուցիչ:
1
ECO
7
8
6
4
5
2. Գործառույթներ. հալեցում,
տաքության պահպանում, բարձրացում,
կարմրացում, մաքրում:
3. Գործառույթների կարգավորումներ
(ջերմաստիճան, գրիլի մակարդակ և
այլն)
4. Ավտոմատ
5. Էկո գործառույթ
6. Թվային
էկրան
7. Ժամացույցը, հետաձգված մեկնարկը,
պատրաստման ժամանակը և
ժամանակաչափը սահմանելու համար
HY
ՊԱՐԱԳԱՆԵՐ
ՑԱՆՑԵ ԴԱՐԱԿ
ԿԱԹԻԼԱՅԻՆ ԹԱՎԱ
ԹԽԵԼՈՒ ՍԿՈՒՏԵՂ
Օգտագործվում է մթերքի
պատրաստման համար
կամ ծառայում է որպես
թավաների, թխելու
թավաների և վառարանում
պատրաստման համար
նախատեսված այլ
պարագաների հենակ:
Օգտագործվում է որպես
վառարանային սկուտեղ
մսի, ձկան, բանջարեղենի,
ֆոկաչոյի և այլնի
պատրաստման համար կամ
ցանցե դարակի տակ դրվելու
դեպքում, հավաքում է
պատրաստման ընթացքում
առաջացած հեղուկները:
Օգտագործվում է հացի և
խմորեղենի պատրաստման
համար, ինչպես նաև մսի,
ձկան պապիլոտի և այլնի
պատրաստման համար:
Պարագաների քանակը կարող է լինել տարբեր` կախված այն բանից թե որ մոդելն եք գնել:
Մյուս պարագաներն առանձին կարող եք գնել Վաճառված ապրանքների սպասարկման Ծառայությունից:
ՑԱՆՑԵ ԴԱՐԱԿԻ ԵՎ ՄՅՈՒՍ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄԸ
1. Տեղադրեք ցանցե դարակը հորիզոնական` սահեցնելով այն
դարակի ուղղիչներով և համոզվեք որ բարձրացված ծայրով
կողմը դեպի վերև է:
2. Մյուս պարագաները, ինչպես օրինակ՝ կաթիլային սկուտեղը
և թխելու սկուտեղը, տեղադրվում են հորիզոնական դիրքով՝
ցանցե դարակի նման:
9
ԴԱՐԱԿԻ ՈՒՂՂԻՉՆԵՐԻ ՀԱՆՈՒՄԸ ԵՎ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄԸ
1. Դարակի ուղղիչները հանելու, բարձրացնելու (1) և ներքևի
հատվածը զգույշ իր հենակի վրա հրելու համար (2):
դարակի ուղղիչները կարող եք այժմ հանել:
1. Դարակի ուղղիչները կրկին մոնտաժելու համար նախ վերևի
հենակի վրա տեղադրեք:
1
2
2. Բարձր պահելով՝ սահեցրեք խցիկին մեջ:
3. Դիրքավորեք ներքևի հենակների վրա:
10
HY
ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐ
MANUAL (ՁԵՌՆԱՐԿ)
CONVENTIONAL (ՋԵՐՄԱՅԻՆ)* 1-9
Միայն մեկ դարակի վրա ցանկացած կերակուր
պատրաստելու համար: Օգտագործեք 3-րդ դարակը:
Պիցցա, կծու կարկանդակներ և հեղուկով լի քաղցրավենիք
պատրաստելու համար օգտագործեք 1-ին կամ 2-րդ
դարակը: Նախապես տաքցարեք վառարանը, նախքան
մթերքը դրա մեջ դնելը:
CONVECTION BAKE (ՋԵՐՄԱՅԻՆ ԹԽՈՒՄ)
Միևնույն դարակում միս և հյութալի միջուկներով
տորթեր (համեմված կամ քաղցր) պատրաստելու համար:
Օգտագործեք 3-րդ դարակը: Նախապես տաքացրեք
վառարանը, նախքան պատրաստելը:
FORCED AIR (ՄՂՎԱԾ ՕԴ) 3-9
Մի քանի դարակներում (մաքսիմում երեք)
պատրաստման միևնույն ջերմաստիճանը պահանջող
մթերքների տեսականի միևնույն ժամանակ պատրաստելու
համար (օր.` ձուկ, բանջարեղեն, տորթ): Այս գործառույթը
կարող եք օգտագործել տարբեր մթերքներ պատրաստելու
համար` առանց մեկը մյուսի հոտեր փոխանցելու:
Օգտագործեք 3-րդ մակարդակը միայն մեկ դարակի վրա
պատրաստելու համար 1-ինն ու 4-րդը երկու դարակների
վրա պատրաստելու համար իսկ երեք դարակների վրա
պատրաստելու համար 1-ինը, 3-րդը և 5-րդը: Նախապես
տաքցարեք վառարանը, նախքան մթերքը դրա մեջ դնելը:
GRILL (ԳՐԻԼ) 4-9
Սթեյք, քաբաբ,նրբերշիկ խորովելու և բանջարեղենի
գրատեն կամ չորացրած հաց պատրաստելու համար:
Խորհուրդ ենք տալիս տեղադրել մթերքը 5 դարակներից
4-րդում: Միս խորովելիս խորհուրդ է տրվում օգտագործել
կաթիլային թավան` պատրաստման ընթացքում առաջաած
հեղուկները հավաքելու համար: Տեղադրեք այն 3-րդ
կամ 4-րդ դարակում՝ավելացնելով մոտ 500 մլ խմելու
ջուր: Կարիք չկա վառարանը նախապես տաքացնել:
Պատրաստման ընթացքում վառարանի դուռը պետք է փակ
լինի:
MAXI COOKING (ՄԱՔՍԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ) 6-9
Մսի մեծ կտորներ պատրաստելու համար (2.5 կգ-ից
ավել): Օգտագործեք 1-ին և 2-րդ դարակները՝ կախված
կտորների մեծությունից: Կարիք չկա վառարանը նախապես
տաքացնել: Խորհուրդ ենք տալիս շրջել միսը պատրաստման
ընթացքում՝ երկու կողմերը հավասարապես կարմրացնելու
համար: Խորհուրդ է տրվում անընդհատ ծեծել միսը,
որպեսզի այն չչորանա:
AST PREHEATING
F
(ԱՐԱԳ ՆԱԽԱՊԵՍ ՏԱՔԱՑՈՒՄ) 7-9
Վառարանը արագ նախապես տաքացնելու համար:
E
CO FORCED AIR
(ԷԿՈ ՄՂՎԱԾ ՕԴ)* 8-9
Լցոնած տապակած մսի կտորներ` առանձին դարակի վրա
պատրաստելու համար: Այս գործառույթը ընդհատվում
է թեթև օդափոխմամբ, որպեսզի սնունդը չափից
շատ չջրազրկվի: Երբ ECO գործառույթը ակտիվ է,
պատրաստման ընթացքում լույսը անջատվում է: ԷԿՈ
ցիկլի օգտագործման և դրանով իսկ էներգիայի սպառման
օպտիմալացման համար վառարանի դուռը չի կարելի բացել
մինչև մթերքը ամբողջությամբ պատրաստվի: Առաջարկում
ենք օգտագործել 3-րդ դարակը: Կարիք չկա դրանից առաջ
վառարանը նախապես տաքացնել:
ECO
SETTING (ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄ) 9-9
Վառարանի կարգավորումները փոխելու
համար (ժամանակ, լեզու, լսելի ազդանշանի ձայն,
պայծառություն, Էկո ռեժիմ, չափման միավոր,
հզորություն):
SETTI
Խնդրում ենք հաշվի առնել. Երբ Էկո ռեժիմն ակտիվ է, էկրանի
պայծառությունը կնվազի մի քանի վայրկյան հետո էներգիա
խնայելու համար: Այն կրկին ավտոմատ ակտիվանում է, երբ
կոճակներից ցանկացածը սեղմվում է և այլն:
TURBO GRILL (ՏՈՒՐԲՈ ԳՐԻԼ) 5-9
Մսի մեծ կտորներ տապակելու համար
(ոտքեր,տապակած տավարի միս, հավ): Դրեք մթերքը
մեջտեղի դարակներում: Խորհուրդ ենք տալիս օգտագործել
կաթիլային սկուտեղը պատրաստման ընթացքում առաջացած
հեղուկի հավաքելու համար. Տեղադրեք այն 1-ին կամ 2-րդ
դարակում՝ ավելացնելով մոտ 500 մլ խմելու ջուր: Կարիք
չկա վառարանը նախապես տաքացնել: Պատրաստման
ընթացքում վառարանի դուռը պետք է փակ լինի:
* Գործառույթը օգտագործվում է էներգիայի խնայողության
հայտարարագրի համաձայն՝ (ԵՄ) համար 65/2014 Կանոնակարգի
համապատասխան:
11
AUTOMATIC (ԱՎՏՈՄԱՏ)
MEAT (ՄԻՍ) 1-9
Այս գործառույթն ավտոմատ կերպով
ընտրում է լավագույն ջերմաստիճան և պատրաստման
մեթոդ` մսի համար (տավարի միս, հորթի միս, խոզի միս,
գառան միս և այլն): Ջերմաստիճանը կարող է փոխվել
տվյալ տիրույթում`տարբեր բաղադրատոմսերին և
անձնական ճաշակին կատարելապես համապատասխանելու
համար: Այս գործառույթն ընդհատումներով ակտիվացնում
է օդափոխիչը ցածր արագությամբ, որպեսզի մթերքը չափից
շատ չչորանա: Օգտագործեք 2-րդ դարակը: Կարիք չկա
վառարանը նախապես տաքացնել:
MEAT
POULTRY (ԹՌՉՆԱՄԻՍ) 2-9
Այս գործառույթն ավտոմատ կերպով
ընտրում է լավագույն ջերմաստիճան և պատրաստման
մեթոդ`թռչնամսի համար: Ջերմաստիճանը կարող է
փոխվել տվյալ տիրույթում`տարբեր բաղադրատոմսերին և
անձնական ճաշակին կատարելապես համապատասխանելու
համար: Այս գործառույթն ընդհատումներով ակտիվացնում
է օդափոխիչը ցածր արագությամբ, որպեսզի մթերքը չափից
շատ չչորանա: Օգտագործեք 2-րդ դարակը: Կարիք չկա
վառարանը նախապես տաքացնել:
POULT
CASSEROLE (ԿԱՍԵՐՈԼ) 3-9
Այս գործառույթն ավտոմատ կերպով
ընտրում է լավագույն պատրաստման ռեժիմ և
ջերմաստիճան`մակարոնեղենով պատրաստված ցանկացած
ուտեստ պատրաստելու համար (լազանյա, կանելոնի
և այլն): Ջերմաստիճանը կարող է փոխվել տվյալ
տիրույթում`տարբեր բաղադրատոմսերին և անձնական
ճաշակին կատարելապես համապատասխանելու համար:
Օգտագործեք 2-րդ դարակը: Կարիք չկա վառարանը
նախապես տաքացնել:
CASSE
BREAD (ՀԱՑ) 4-9
Այս գործառույթն ավտոմատ
կերպով ընտրում է լավագույն պատրաստման ռեժիմ
և ջերմաստիճան` ցանկացած տեսակի հաց թխելու
համար (բագետներ, գլանաձև հացեր, սենդվիչի հաց
և այլն): Ջերմաստիճանը կարող է փոխվել տվյալ
տիրույթում`տարբեր բաղադրատոմսերին և անձնական
ճաշակին կատարելապես համապատասխանելու համար:
Օգտագործեք 2-րդ դարակը: Կարիք չկա վառարանը
նախապես տաքացնել:
BREAD
12
PIZZA (ՊԻՑՑԱ) 5-9
Այս գործառույթն ավտոմատ կերպով
ընտրում է լավագույն պատրաստման ռեժիմ և
ջերմաստիճան` ցանկացած տեսակի պիցցա թխելու
համար (բարակ պիցցա, տնական պիցցա, ֆոկաչո
և այլն): Ջերմաստիճանը կարող է փոխվել տվյալ
տիրույթում`տարբեր բաղադրատոմսերին և անձնական
ճաշակին կատարելապես համապատասխանելու համար:
Օգտագործեք 2-րդ դարակը: Կարիք չկա վառարանը
նախապես տաքացնել:
PIZZA
PASTRY (ՀՐՈՒՇԱԿԵՂԵՆ) 6-9
Այս գործառույթն ավտոմատ կերպով
ընտրում է լավագույն պատրաստման մեթոդ և
ջերմաստիճան` հրուշակեղենի բոլոր տեսակների
համար (թթխմորով տորթեր, միջուկով տորթեր, մրգային
կարկանդակներ և այլն): Ջերմաստիճանը կարող է
փոխվել տվյալ տիրույթում`տարբեր բաղադրատոմսերին և
անձնական ճաշակին կատարելապես համապատասխանելու
համար: Օգտագործեք 2-րդ և 3-րդ դարակը: Կարիք չկա
վառարանը նախապես տաքացնել:
pastr
RISING (ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄ) 7-9
Քաղցր և համեմված խմորի լավ
բարձրանալու համար: Դրեք խմորը 2-րդ դարակում: Կարիք
չկա վառարանը նախապես տաքացնել: Հասունացման որակը
պահպանելու համար չի կարելի գործառույթն ակտիվացնել,
եթե վառարանը դեռ տաք է և պատրաստման փուլում է:
risin
WARM KEEPING (ՏԱՔՈՒԹՅԱՆ
ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ) 8-9
Հենց նոր պատրաստված մթերքը տաք և փխրուն պահելու
համար (օր.` միս, տապակած միս կամ պիրոգ): Մթերքը
տեղադրեք մեջտեղի դարակում: Գործառույթը չի
ակտիվանա, եթե խցիկի ջերմաստիճանը 65°C-ից բարձր է:
warm
SLOW COOKING (ԴԱՆԴԱՂ
ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ) 9-9
Միսը (90°C-ում) և ձուկը (85°C-ում) նրբորեն
պատրաստելու համար: Այս գործառույթը մթերքը դանդաղ
է պատրաստում՝ պահպանելով այն փափուկ և հյութալի:
Շնորհիվ ցածր ջերմաստիճանի, մթերքը չի կարմրում և
վերջնական արդյունքն այն է, որ կարծես շոգեխաշված
լինի:
Միսը կարմրացնելու համար նախ խորուրդ ենք տալիս
թավայի մեջ կտորները տապակել, ապա եփել իր բնական
հյութի մեջ:
Պատրաստման ժամանակը տատանվում է 300 գրամանոց
ձկան համար երկու ժամից մինչև 3 կգ ձկան համար չորսից
հինգ ժամ: Մսի պատրաստման ժամանակը տատանվում
է. 1կգ կտորների համար 4ժ. իսկ 3կգ կտորների համար
6-7ժ.:
Լավագույն արդյունք ստանալու համար, անհրաժեշտ է
պատրաստման գործընթացի ժամանակ դուռը չբացել,
քանի որ տաքությունը կարող է դուրս գալ: Օգտագործեք
մսի փորձարկման սարք (եթե առկա է) կամ վառարանի
ստանդարտ ջերմաչափ մթերքի ջերմաստիճանը չափելու
համար: Միսը (90°C-ում) և ձուկը (85°C-ում) նրբորեն
պատրաստելու համար:
slow
HY
ԻՆՉՊԵՍ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ
ՎԱՌԱՐԱՆԸ
Նախքան սարքավորումն օգտագործելը, մանրամասն կարդացեք Առողջության և Անվտանգության ուղեցույցը:
ՍԱՐՔԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ
1. ԸՆՏՐԵՔ ԼԵԶՈՒՆ
Դուք պետք է սահմանեք լեզուն և ժամանակը, երբ
սարքավորումն առաջին անգամ եք միացնում. Էկրանը
թերթելով՝ ընտրեք «ENGLISH»:
Օգտագործեք կամ
առկա լեզուները թերթեք և ընտրեք
Ձեզ անհրաժեշտ լեզուն:
Ձեր ընտրությունը հաստատելու համար:
Սեղմեք
Խնդրում ենք հաշվի առնել. Լեզուն հետագայում հնարավոր է
փոխել «SETTING» մենյուից:
2. ՍԱՀՄԱՆԵՔ ԺԱՄԱՆԱԿ
Լեզուն ընտրելուց հետո դուք պետք է սահմանեք ընթացիկ
ժամանակը. Ժամը ցույց տվող երկու թվերը կթարթեն
էկրանին:
Օգտագործեք
կամ
ճիշտ ժամը կարգավորելու համար
հաստատելու համար: Րոպեները ցույց տվող
և սեղմեք
երկու թվերը կթարթեն էկրանին:
Օգտագործեք
կամ
րոպեները կարգավորելու համար և
հաստատելու համար:
սեղմեք
Խնդրում ենք հաշվի առնել. Դուք կարող եք կրկին ժամանակ
սահմանելու անհրաժեշտություն ունենալ` երկարատև հոսանքի
կորստի դեպքում:
3. ԿԱՐԳԱՎՈՐԵԼ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՍՊԱՌՈՒՄԸ
Վառարանը ծրագրավորված է 3 կվ-ից բարձր տնային ցանցին
համարժեք էլեկտրական հոսանքի սպառման համար: եթե Ձեր
տան հոսանքը ցածր է, անհրաժեշտ է իջեցնել այս միջակայքը:
կոճակը` մինչև էկրանին տեսնեք
Սեղմեք
հաստատելու համար:
«SETTING», իսկ հետո սեղմեք
կամ
որպեսզի մենյուից ընտրեք «POWER»
Սեղմեք
հաստատելու համար:
և սեղմեք
POWER
Օգտագործեք
կամ
որպեսզի ընտրեք «LOW» և
սեղմեք
հաստատելու համար:
LOW
4. ՏԱՔԱՑՆԵԼ ՎԱՌԱՐԱՆԸ
Նոր վառարանից կարող են հոտեր առաջանալ, որոնք մնացել
են արտադրելու ժամանակ. սա միանգամայն նորմալ է:
Մինչ մթերքի պատրաստման մեկնարկը, խորհուրդ ենք տալիս
դատարկ վառարանը տաքացնել, որպեսզի բոլոր հնարավոր
տհաճ հոտերն անցնեն:
Հեռացրեք վառարանից ամեն տեսակ պաշտպանիչ
ստրվարաթուղթ կամ թափանցիկ ժապավեն և ներսում եղած
ցանկացած պարագա:
Տաքացնել վառարանը մինչև 200°C մոտ մեկ ժամ,
իդեալական կլինի, եթե օգտագործվի օդի շրջանառությամբ
աշխատող գործառույթ (Forced Air” or “Convection
Bake օրինակ՝ Մղված օդ կամ Ջերմային թխում):
Գործառույթը ճիշտ սահմանելու համար հետևեք
ցուցումներին:
Խնդրում ենք հաշվի առնել. Խորհուրդ է տրվում սենյակն օդափոխել
այս սարքավորումն առաջին անգամ օգտագործելուց հետո:
13
ԱՄԵՆՕՐՅԱ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ
1. ԸՆՏՐԵՔ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹ
Սեղմեք
վառարանը միացնելու համար, իսկ հետո
կամ
ավտոմատ գործառույթների և
օգտագործեք
ձեռնարկի մենյուն թերթելու համար:
կամ
մինչ Ձեզ անհրաժեշտ
Շարունակեք սեղմել
գործառույթը էկրանին կհայտնվի, իսկ հետո սեղմեք
հաստատելու համար:
ՍԱՀՄԱՆԵՔ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԱՎԱՐՏԻ ԺԱՄԱՆԱԿ
ՀԵՏԱՁԳՎԱԾ ՄԵԿՆԱՐԿ
Շատ գործառույթների ժամանակ, երբ սահմանում եք
պատրաստման ժամանակ, կարող եք հետաձգել այն`
ծրագրավորելով դրա ավարտման ժամանակը:
Էկրանին ցուցադրվում է ընթացիկ ավարտման ժամանակը,
պատկերը թարթում է:
որը սահմանվել է և
CONVE
2. ԿԱՐԳԱՎՈՐԵՔ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹԸ
Ձեզ անհրաժեշտ գործառույթը ընտրելուց հետո դուք կարող
եք կարգավորել վերջինիս գործողությունները:
Էկրանին կհայտվեն կարգավորումները, որոնք կարող եք
փոխել հերթականությամբ:
ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆ/ԳՐԻԼԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿ
Երբ միջակայքը թարթում է էկրանին,
կամ
այն փոխելու համար, իսկ հետո
օգտագործեք
հաստատելու և հաջորդ կարգավորումները
սեղմեք
փոխելու համար (եթե հնարավոր է):
Խնդրում ենք հաշվի առնել. Գործառույթն ակտիվանալուն պես,
դուք կարող եք կարգավորել ջերմաստիճանն` օգտագործելով
կամ :
ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
Երբ
պատկերը թարթում է էկրանին,
կամ
անհրաժեշտ պատրաստման
օգտագործեք
ժամանակը սահմանելու համար, իսկ հետո սեղմեք
հաստատելու համար:
Պետք չէ պատրաստման ժամանակ նշանակել, եթե ցանկանում
հաստատելու և
եք պատրաստել ձեռքով. Սեղմեք
գործառույթը մեկնարկելու համար:
Այս դեպքում դուք չեք կարող նշանակել պատրաստման
ավարտի ժամանակ` ծրագրավորելով հետաձգված մեկնարկ:
Խնդրում ենք հաշվի առնել. Դուք կարող եք կարգավորել
պատրաստման ժամանակը, որը սահմանել եք` սեղմելով
. Օգտագործեք
կամ
կարգավորելու համար և
հաստատելու համար:
Օգտագործեք
կամ
որպեսզի սահմանեք պատրաստման
գործընթացի ավարտի Ձեր նախընտրած ժամանակը, իսկ հետո
հաստատելու համար և մեկնարկեք գործառույթը:
սեղմեք
Դրեք մթերքը վառարանի մեջ և փակեք դուռը. Հաշվարկած
ժամանակից որոշ ժամանակ անց, գործառույթն ավտոմատ
կերպով կմեկնարկի` պատրաստման գործընթացը Ձեր
սահմանած ժամանակին ավարտելու համար:
Դուք կարող եք այս գործառույթն անմիջապես ակտիվացնել և
:
չեղարկել սպասման ժամանակը` կրկին սեղմելով
Խնդրում ենք հաշվի առնել. Հետաձգված պատրաստման
մեկնարկի ժամանակը ծրագրավորելիս` վառարանի նախապես
տաքացման փուլն ապաակտիվանում է:
Սպասման ժամանակի ընթացքում կարող եք օգտագործել
ծրագրված ավարտի ժամանակը կարգավորելու համար
կամ
սահմանված միջակայքերը փոխելու համար:
կամ սեղմել
3. ԱԿՏԻՎԱՑՐԵՔ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹԸ
Նախընտրելի միջակայքերը մտնելիս` սեղմեք
գործառույթը մեկնարկելու համար` օգտագործելով հատուկ
կամ հիմնական կարգավորումները:
Խնդրում ենք հաշվի առնել. Պատրաստման գործընթացն
սկսելուն պես, էկրանը Ձեզ կառաջարկի յուրաքանչյուր
գործառույթի համար ամենահարմար մակարդակը:
Դուք կարող եք յուրաքանչյուր պահի դադարեցնել ակտիվ
գործառույթը
4. ՆԱԽԱՊԵՍ ՏԱՔԱՑՈՒՄ
Որոշ գործառույթներ ունեն վառարանի նախապես տաքացման
փուլ. Պատրաստման գործընթացն սկսելուն պես, էկրանը
ցույց է տալիս, որ նախապես տաքացման փուլն ակտիվացել է:
PRE
14
Այս փուլն ավարտվելուն պես հնչում է ձայնային ազդանշան
և էկրանը ցույց է տալիս, որ վառարանը հասել է սահմանված
ջերմաստիճանին:
. ԺԱՄԱՆԱԿԱՉԱՓ
HY
Երբ գործառույթն անջատված է, էկրանը կարող է
օգտագործվել որպես ժամանակաչափ: Գործառույթն
ակտիվացնելու համար` համոզվեք, արդյոք վառարանն
կամ
. Պատկերը
անջատված է, իսկ հետո սեղմեք
կթարթի էկրանին:
Այդ ժամանակ բացեք դուռը, մթերքը դրեք վառարանի մեջ,
փակեք դուռը և սկսեք պատրաստման գործընթացը:
Խնդրում ենք հաշվի առնել. Մթերքը վառարանի մեջ դնելը,
նախքան նախապես տաքացման գործընթացի ավարտը, կարող է
բացասական ազդեցություն ունենալ պատրաստման վերջնական
արդյունքի վրա:
Եթե նախապես տաքացման փուլում դուռը բացեք, այն կկանգնի:
Պատրաստման ժամանակը չի ներառում նախապես տաքացման
փուլը:
Դուք կարող եք մշտապես փոխել ջերմաստիճանը` սեղմելով
կամ
:
5. ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԱՎԱՐՏ
Կհնչի ձայնային ազդանշան, իսկ էկրանը ցույց կտա, որ
պատրաստման գործընթացն ավարտված է:
Սեղմեք
պատրաստման գործընթացը ձեռքով ռեժիմում
շարունակելու համար (առանց ծրագրված պատրաստման
պատրաստման ժամանակը
ժամանակի) կամ օգտագործեք
երկարացնելու համար` սահմանելով նոր տևողություն:
Երկու դեպքում էլ ջերմաստիճանը և գրիլի մակարդակի
կարգավորումները կպահպանվեն:
ԿԱՐՄՐԱՑՈՒՄ
Վառարանի որոշ գործառույթներ հնարավորություն են տալիս
մթերքի մակերեսը կարմրացնել՝ պատրաստման ավարտին
խորովելու գործառույթը ակտիվացնելով:
PRESS
Երբ էկրանին ցուցադրվում է համապատասխան
հաղորդագրություն` անհրաժեշտության դեպքում սեղմեք
հինգ րոպեանոց կարմրացնելու փուլն սկսելու համար:
Ակտիվացած ժամանակ գործառույթը կանգնեցնելու համար`
սեղմեք
Օգտագործեք
կամ
որպեսզի սահմանեք Ձեզ
անհրաժեշտ ժամանակի տևողությունը, իսկ հետո սեղմեք
ժամանակաչափն ակտիվացնելու համար:
Ձայնային ազդանշան կհնչի և էկրանին կերևա, երբ
ժամանակաչափով կլրանա ընտրված ժամանակը:
Խնդրում ենք հաշվի առնել. Ժամանակաչափը չի ակտիվացնում
որևէ պատրաստման գործընթաց:
կամ
ժամանակաչափը փոխելու համար.
Օգտագործեք
սեղմեք
ժամանակաչափը ցանկացած ժամանակ անջատելու
համար:
Ժամանակաչափն ակտիվանալուն պես, դուք կարող եք ընտրել
և ակտիվացնել որևէ գործառույթ:
վառարանը միացնելու համար, իսկ հետո ընտրեք
Սեղմեք
Ձեր նախընտրելի գործառույթը:
Գործառույթն սկսելուն պես` ժամանակաչափը կսկսի
հաշվարկը` առանց գործառույթին խանգարելու:
conve
Ժամանակաչափն ապաակտիվացնելու համար, սկզբում սեղմեք
ակտիվ գործառույթը կանգնեցնելու համար, իսկ հետո
:
սեղմեք
. ՍՏԵՂՆԵՐԻ ՓԱԿՈՒՄ
Ստեղնաշարն արգելափակելու համար սեղմեք և պահեք
միևնույն ժամանակ առնվազն հինգ վայրկյան:
և
Արեք այս նույնը, ստեղնաշարն արգելափակումից հանելու
համար:
Խնդրում ենք հաշվի առնել. Այս գործառույթը կարող եք
ակտիվացնել նաև պատրաստելու ընթացքում: Անվտանգության
նկատառումներից ելնելով` վառարանը կարող է անջատվել
ցանկացած ժամանակ` սեղմելով և պահելով
15
ՕԳՏԱԿԱՐ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ
ԻՆՉՊԵՍ ԿԱՐԴԱԼ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԱՂՅՈՒՍԱԿԸ
Աղյուսակում ներկայացված են տարբեր տեսակի մթերքների
պատրաստման համար լավագույն գործառույթները,
պարագաները և մակարդակները: Պատրաստման ժամանակը
մեկնարկում է այն պահից, երբ մթերքը դրվում է վառարանի
մեջ` նախապես տաքացման գործընթացը հանած (ըստ
անհրաժեշտության):
Պատրաստման ջերմաստիճանները և ժամանակը մոտավոր են
և կախված են մթերքի քանակից և օգտագործվող պարագայի
տեսակից:
Սկսելու համար, օգտագործեք առաջարկվող կարգավորումները
և, եթե մթերքը չի պատրաստվում ինչպես հարկն է, այդ
դեպքում նշանակեք ավելի բարձր կարգավորումներ:
Օգտագործեք մատակարարված պարագաները, նախըտրելի է
մուգ գույնի պատրաստման տարաներ և թխելու սկուտեղներ:
Դուք կարող եք նաև օգտագործել ապակե կամ կավե թավաներ
և պարագաներ, բայց հիշեք որ պատրաստման ժամանակը
կլինի մի փոքր ավելի երկար:
ՏԱՐԲԵՐ ՄԹԵՐՔՆԵՐԻ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ
Forced Air (Մղված Օդ) գործառույթը թույլ է տալիս
միաժամանակ պատրաստել տարբեր մթերքներ (ինչպես
օրինակ՝ ձուկ և բանջարեղեն) տարբեր դարակներում:
Հանեք վառարանից այն մթերքները, որոնց պատրաստման
համար ավելի քիչ ժամանակ է պահանջվում և թողեք նրանք,
որոնց պատրաստման համար ավելի երկար ժամանակ է
պահանջվում:
ԱՂԱՆԴԵՐ
Պատրաստեք նրբահամ աղանդեր պայմանական գործառույթով
միայն մեկ դարակի վրա:
Օգտագործեք մուգ ներկված մետաղական թխելու թավաներ և
միշտ տեղադրեք դրանք մատակարարված ցանցե դարակի վրա:
Մեկից ավել դարակներում պատրաստելու համար ընտրեք
«Forced Air» (Մղված Օդ) գործառույթը և տեղադրեք
տորթի տարաները տարբեր դարակներում՝ ապահովելով տաք
օդի շրջանառություն:
Ստուգելու համար արդյոք տորթի խմորը եփել, թե ոչ, տորթի
միջնամասում փայտյա ատամի փայտիկ մտցրեք: Եթե ատամի
փայտիկը մաքուր է դուրս գալիս, ապա տորթը պատրաստ է:
Ոչ կայուն թխելու թավաներ օգտագործելու դեպքում,
ծայրերին կարագ մի քսեք, քանի որ տորթը անհավասար
կբարձրանա:
Եթե այն ինչ թխում եք ուռչում է թխելու ժամանակ, ապա
հաջորդ անգամ օգտագործեք ավելի ցածր ջերմաստիճան և
կրճատեք ավելացվող հեղուկի քանակը կամ խառնուրդն ավելի
նրբորեն խառնեք:
Մածուկ միջուկով քաղցրավենիքի համար (չիզքեյք կամ
մրգային կարկանդակներ) օգտագործեք “Convection Bake
(Ջերմային Թխում) գործառույթը:
Եթե տորթի հատակը թաց է, ապա իջեցրեք դարակը և տորթի
հատակին շաղ տվեք հացի կամ բիսկվիթի փշրանքներ, նախքան
միջուկն ավելացնելը:
16
PIZZA
Թեթևակի յուղեք սկուտեղները, որպեսզի պիցցան լինի
խրթխրթան:
Պատրաստելու ընթացքում երկու երրորդով ցանեք մոցառելլա
պանիրը պիցցայի վրա:
RISING
Անհրաժեշտ է միշտ խմորը ծածկել խոնավ շորով նախքան այն
վառարանը դնելը:
Խմորի բարձարցումը այս գործառույթով մոտ մեկ երրորդով
կրճատվում է սենյակային պայմաններում (20- 25°C)
բարձրանալու համեմատ:
Պիցցայի 1 կգ խմորը բարձրանում է մոտ մեկ ժամից:
MEAT
Օգտագործեք ցանկացած տիպի թխելու ափսե կամ
ջերմակայուն ապակե աման, որը համապատասխան է
պատրաստվելիք մսի կտորի չափին:
Տապակած կտորների դեպքում խորհուրդ է տրվում ուտեստի
տակ ավելացնել մի փոքր պաշար` պատրաստման ընթացքում
հեղուկ լցնելով մսի վրա լրացուցիչ համ հաղորդելու համար:
Երբ տապակած միսը պատրաստ է, թողեք այն հանգստանա
10‑15 րոպե կամ փաթաթեք այն ալյումինե փայլաթիթեղով:
Երբ ուզում եք միս խորովել, ընտրեք հարթ հաստության
կտորներ, որպեսզի պատրաստման արդյունքները լինեն
միատեսակ: Մսի շատ հաստ կտորների համար ավելի երկար
պատրաստման ժամանակ է պահանջվում: Որպեսզի կանխեք
մսի երեսամասն այրվելուց, իջեցրեք ցանցե դարակն ավելի
ներքև` հեռու պահելով մթերքը գրիլի ցանցից: Պատրաստման
երկու-երրորդ ճանապարհին շրջել մթերքը:
Պատրաստման ընթացքում առաջացած հեղուկները հավաքելու
համար տեղադրեք կաթիլային սկուտեղը անմիջապես
խորովելու ցանցի տակ, որի վրա տեղադրված է միսը:
Հավաքեք, երբ անհրաժեշտ է:
HY
ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԱՂՅՈՒՍԱԿ
ԲԱՂԱԴՐԱՏՈՄՍ
ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹ
PASTR
Թթխոմորով տորթեր
Միջուկով տորթ
(չիզքեյք, շտրուդել, մրգային
կարկանդակ)
PASTR
PASTR
Բիսկվիթներ/Աղանդեր
Չամիչով բլիթներ
Բեզե
PIZZA
Պիցցա (բարակ, հաստ, ֆոկաչո)
ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ
ՆԱԽԱՊԵՍ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
ՏԱՔԱՑՈՒՄ:
(Նվազագույնը)
ՄԱԿԱՐԴԱԿ ԵՎ
ՊԱՐԱԳԱՆԵՐ
-
160-180
30-90
2/3
Այո
160 - 180
30 - 90
4
-
160 – 200
30 - 85
3
Այո
160–200
35 - 90
4
-
170 - 180
15 - 45
3
Այո
160 - 170
20 - 45
4
1
Այո
160 - 170
20 - 45 ***
5
3
Այո
180 - 200
30 - 40
3
Այո
180 - 190
35 - 45
4
1
Այո
180 - 190
35 - 45 ***
5
3
Այո
90
110 - 150
3
Այո
90
130 - 150
4
1
Այո
90
140 - 160 ***
5
3
-
220 - 250
20 - 40
2
Այո
220 - 240
20 - 40
4
1
Այո
220 - 240
25 - 50 ***
5
3
1
1
Բոքոն հաց 1 կգ
BREAD
-
180 - 220
50 - 70
2
Ռուլետներ
BREAD
-
180 - 220
30 - 50
2
Այո
180 - 200
30 - 60
4
Այո
250
10 - 20
3
Այո
250
10 - 20
4
Այո
180 - 190
40 - 55
2/3
Այո
180 - 190
45 - 60
4
1
Այո
180 - 190
45 - 70 ***
5
3
Հաց
PIZZA
Սառեցրած պիցցա
Կծու խմորեղեն
(բանջարեղենով կարկանդակ,
քուինչ)
ՁԵՌՔՈՎ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ
ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐ
ԱՎՏՈՄԱՏ
ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐ
ՊԱՐԱԳԱՆԵՐ
1
1
1
1
1
1
1
ECO
Conventional
(Պայմանական)
MEAT
Meat (Միս)
Ցանցե դարակ
Grill (Խորովելու ցանց)
POULT
Poultry (Թռչնամիս)
Թխելու սկուտեղ կամ տորթի
տարա ցանցե դարակի վրա
Turbo Grill (Տուրբո
խորովելու ցանց)
CASSE
Casserole (Կասերոլ)
Կաթելու սկուտեղ /
թխելու սկուտեղ / վառարանի
սկուտեղ ցանցե դարակի վրա
Forced Air (Մղված օդ)
BREAD
Bread (Հաց)
Կաթելու թավա
Convection Bake
Eco Forced Air (Էկո Մղված Օդ)
(ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ԹԽՈՒՄ)
PIZZA
PASTR
Pizza (Պիցցա)
Pastry (Մակարոնեղեն)
Կաթիլային սկուտեղ` 500
մլ ջրով
Թխելու սկուտեղ
17
ՆԱԽԱՊԵՍ
ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹ ՏԱՔԱՑՈՒՄ:
ԲԱՂԱԴՐԱՏՈՄՍ
Վոլովեն / շերտավոր խմորից
կրեկերներ
ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ
ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
(Նվազագույնը)
ՄԱԿԱՐԴԱԿ ԵՎ
ՊԱՐԱԳԱՆԵՐ
Այո
190 - 200
20-30
3
Այո
180-190
20-40
4
1
Այո
180-190
20-40 ***
5
3
Լազանյա/սուֆլե
CASSE
-
190-200
40 - 65
3
Եփած մակարոնեղեն/ Կանելոնի
CASSE
-
190-200
25 - 45
3
Գառ / հորթ / տավար / խոզ 1 կգ
MEAT
-
190 - 200
60 - 90
3
Թռչնամիս/ճագար/բադ 1 կգ
POULT
-
200-230
50 - 80
3
Հնդկահավ / սագ 3 կգ
POULT
-
190 - 200
90 - 150
2
Այո
180 - 200
40 - 60
3
Այո
180 - 200
50 - 60
2
Չորացրած հաց
-
3 (Բարձր)
3-6
5
Ձկան ֆիլե/ բարակ շերտեր
-
2 (Միջին)
20-30 *
4
3
Նրբերշիկ/ քաբաբ/ խոզի
կողիկներ/համբուրգեր
-
2-3
Միջին-Բարձր)
15 - 30 *
5
4
Տապակած հավ 1-1.3 կգ
-
2 (Միջին)
55 - 70 **
2
1
Տապակած տավարի միս 1 կգ
-
2 (Միջին)
35 - 50 **
3
Գառան ոտքեր / մատեր
-
2 (Միջին)
60 - 90 **
3
Տապակած կարտոֆիլ
-
2 (Միջին)
35 - 55 **
3
Բանջարեղենային գրատին
-
3 (Բարձր)
10 - 25
3
Լազանյա և միս
Այո
200
50-100 ***
4
1
Միս և կարտոֆիլ
Այո
200
45-100 ***
4
1
Ձուկ և բանջարեղեն
Այո
180
30 - 50 ***
4
1
Ամբողջական ուտելիք.
Մրգային տարտ (5-րդ մակարդակ)
/ լազանյա (3-րդ մակարդակ) / միս
(1-ին մակարդակ)
Այո
190
40-120 ***
5
3
Տապակած ձուկ / ստվարաթիթեղի
մեջ (ֆիլե, ամբողջական)
Լցոնված բանջարեղեն
(պոմիդոր, դդմիկ, սմբուկ)
ՁԵՌՔՈՎ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ
ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐ
ԱՎՏՈՄԱՏ
ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐ
ՊԱՐԱԳԱՆԵՐ
18
1
1
ECO
Conventional
(Պայմանական)
MEAT
Meat (Միս)
Ցանցե դարակ
Grill (Խորովելու ցանց)
POULT
Poultry (Թռչնամիս)
Թխելու սկուտեղ կամ տորթի
տարա ցանցե դարակի վրա
Turbo Grill (Տուրբո
խորովելու ցանց)
CASSE
Casserole (Կասերոլ)
Կաթելու սկուտեղ/
Թխելու սկուտեղ / գազօջախի
սկուտեղ ցանցե դարակի վրա
Forced Air (Մղված օդ)
BREAD
Bread (Հաց)
Կաթիլային սկուտեղ
Convection Bake
Eco Forced Air (Էկո Մղված Օդ)
(ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ԹԽՈՒՄ)
PIZZA
PASTR
Pizza (Պիցցա)
Pastry (Մակարոնեղեն)
Կաթիլային սկուտեղ` 500
մլ ջրով
Թխելու սկուտեղ
ԲԱՂԱԴՐԱՏՈՄՍ
Լցոնված հոդերի տապակա
Կտորներով միս
((ճագար, հավ, գառի միս))
ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ
ՆԱԽԱՊԵՍ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹ ՏԱՔԱՑՈՒՄ:
(Նվազագույնը)
ECO
200
80-120 ***
-
ECO
200
*
Պատրաստման կես ճանապարհին շրջել մթերքը:
**
Պատրաստման երկու երրորդ ճանապարհին շրջել մթերքը (եթե անհրաժեշտ է):
50 - 100 ***
HY
ՄԱԿԱՐԴԱԿ ԵՎ
ՊԱՐԱԳԱՆԵՐ
3
3
*** Մոտավոր տևողություն՝ Կախված անձնական նախասիրություններից՝ կերակուրները կարող եք հանել վառարանից տարբեր
ժամերի
ՁԵՌՔՈՎ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ
ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐ
ԱՎՏՈՄԱՏ
ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐ
ՊԱՐԱԳԱՆԵՐ
ECO
Conventional
(Պայմանական)
MEAT
Meat (Միս)
Ցանցե դարակ
Grill (Խորովելու ցանց)
Turbo Grill (Տուրբո խորովելու
Forced Air (Մղված օդ)
ցանց)
POULT
Poultry (Թռչնամիս)
Թխելու սկուտեղ կամ տորթի
տարա ցանցե դարակի վրա
CASSE
Casserole (Կասերոլ)
Կաթելու սկուտեղ /
թխելու սկուտեղ / վառարանի
սկուտեղ ցանցե դարակի վրա
BREAD
Convection Bake
Eco Forced Air (Էկո Մղված
(ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ԹԽՈՒՄ)
Օդ)
PIZZA
PASTR
Bread (Հաց)
Pizza (Պիցցա)
Pastry (Մակարոնեղեն)
Կաթելու թավա
Կաթիլային սկուտեղ` 500
մլ ջրով
Թխելու սկուտեղ
19
ՍՏՈՒԳՎԱԾ ԲԱՂԱԴՐԱՏՈՄՍԵՐ
Կազմված ըստ հավաստագրող մարմինների` համաձայն ՄԷԿ
60350-1 ստանդարտի
ՆԱԽԱՊԵՍ ՄԱԿԱՐԴԱԿ
ԲԱՂԱԴՐԱՏՈՄՍ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹ ՏԱՔԱՑՈՒՄ:
Բատոն հաց
(Բատոն հաց)
Փոքր տորթեր
(Փոքր տորթեր)
Բիսկվիթ
(Բիսկվիթ)
2 խնձորի
կարկանդակ
(Խնձորի
կարկանդակ)
Տոստ
Կաթելու սկուտեղ / թխելու
սկուտեղ
Կաթելու սկուտեղ / թխելու
սկուտեղ
Դարակ 4: թխելու սկուտեղ
Դարակ 1: կաթելու սկուտեղ
/ թխելու սկուտեղ
150
30 - 40
Այո
3
150
25 - 35
Այո
1-4
150
25 - 35
Այո
3
170
20 - 30
Այո
3
160
20 - 30
Այո
1-4
160
25 - 35
Այո
2
170
30 - 40
Այո
2
160
30 - 40
Այո
1-4
160
35 - 45
Այո
2
185
70 - 90
Այո
2
175
70 - 90
Այո
1-4
175
75 - 95
-
5
3
(Բարձր)
4-6
Ցանցե դարակ
18 - 30
Դարակ 5: ցանցե դարակ
(պատրաստման ընթացքում
կիսով չափ շրջեք մթերքը)
Դարակ 4: կաթելու սկուտեղ
ջրով
5
Աղյուսակում ներկայացված այս ուղեցույցները նախատեսված
չեն սահող գլանվակներով օգտագործման համար: Անհրաժեշտ
է փորձարկել տարբեր ջերմաստիճաններ և պատրաստման
տևողություններ, օրինակ՝ առանց սահող գլանվակների:
20
ՊԱՐԱԳԱՆԵՐ* և
ԾԱՆՈՒՑՈՒՄՆԵՐ
3
* Չմատակարարված ցանկացած պարագա կարող եք ձեռք բերել
Վաճառված Ապրանքների Սպասարկման Ծառայությունից:
ՁԵՌՔՈՎ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ
ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐ
ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ
ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
(Նվազագույնը)
Այո
-
Համբուրգերներ
ՋԵՐՄ.
(°C)
3
(Բարձր)
Կաթելու սկուտեղ / թխելու
սկուտեղ
Կաթելու սկուտեղ / թխելու
սկուտեղ
Դարակ 4: թխելու սկուտեղ
Դարակ 1: կաթելու սկուտեղ
/ թխելու սկուտեղ
Տորթի տարա ցանցե դարակի
վրա
Տորթի տարա ցանցե դարակի
վրա
Դարակ 4: տորթի տարա
ցանցե դարակի վրա
Դարակ 1: Թխելու թավա
ցանցե դարակի վրա
Տորթի տարա ցանցե դարակի
վրա
Տորթի տարա ցանցե դարակի
վրա
Դարակ 4: տորթի տարա
ցանցե դարակի վրա
Դարակ 1: տորթի տարա
ցանցե դարակի վրա
Էներգախնայողության կարգ (ՄԷՀ 60350-1 չափանիշի
համաձայն): Տես հատուկ աղյուսկը փորձարկում իրականացնելու
համար:
ECO
Conventional
(Պայմանական)
Grill (Խորովելու ցանց)
Turbo Grill
(Տուրբո խորովելու ցանց)
Forced Air (Մղված օդ)
Convection Bake
(ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ԹԽՈՒՄ)
Eco Forced Air
(Էկո Մղված Օդ)
HY
ՄԱՔՐՈՒՄ
Չի կարելի օգտագործել գոլորշով մաքրող
սարք:
Պահանջվող գործողությունները
իրականացրեք, երբ վառարանը սառն է:
Բոլոր գործողությունները իրականացրեք
պաշտպանիչ ձեռնոցներով:
Անջատեք վառարանն
էլեկտրամատակարարումից:
Չի կարելի օգտագործել կոշտ բրդյա
մաքրիչ, հղկող մաքրիչներ կամ հղկող/
քայքայող մաքրման միջոցներ, քանի որ
դրանք կարող են վնասել սարքավորման
մակերեսը:
ԱՐՏԱՔԻՆ ՄԱԿԵՐԵՍՆԵՐ
•
Մաքրեք մակերեսները միկրոֆայբրային խոնավ կտորով:
Եթե այն շատ կեղտոտ է, ապա ավելացրեք մի քանի կաթիլ
pH-չեզոք մաքրող միջոց: Վերջում ավարտեք աշխատանքը
չոր կտորով:
•
Չի կարելի քայքայիչ և հղկող ախտահանիչներ օգտագործել:
Եթե այս ապրանքներից որևէ մեկը պատահաբար շփվում է
սարքի մակերեսի հետ, անմիջապես մաքրեք այն մանրաթելից
խոնավ կտորով:
•
Մաքրեք դռան ապակին համապատասխան մաքրող հեղուկով:
•
Վառարանի դուռը կարող եք հեռացնել մաքրման
իրականացման համար:
•
Խորովելու ցանցի ամենաբարձր տաքացնող էլեմենտը կարող
եք իջացնել վառարանի վերևի վահանակը մաքրելու համար:
ՆԵՐՔԻՆ ՄԱԿԵՐԵՍՆԵՐ
•
•
Ամեն անգամ օգտագործելուց հետո, թողեք որպեսզի
վառարանը սառի, իսկ հետո մաքրեք այն, նախընտրելի է
որ այն դեռ տաք լինի` մթերքի մնացորդներից առաջացած
կեղտը և հետքերը հեռացնելու համար: Գոլորշին չորացնելու
համար, որն առաջանում է ջրի բարձր պարունակությամբ
մթերքներ պատրաստելիս, թողեք որպեսզի վառարանն
ամբողջությամբ սառի, իսկ հետո սրբեք այն կտորով կամ
սպունգով:
ԿԱՏԱԼԻՏԻԿ ՎԱՀԱՆԱԿՆԵՐԻ ՄԱՔՐՈՒՄԸ
Այս վառարանը զինված է հատուկ կատալիտիկ
վահանակներով, որոնք ապահովում են պատրաստման խցիկի
մաքրումը հատուկ ինքնամաքրման ծածկույթի շնորհիվ, որը
չափազանց ծակոտկեն է և կլանում է յուղն ու մուրը:
Այս վահանակները մոտաժված են դարակի ուղղիչներին:
Դարակի ուղղիչները վերադիրքավորելիս և վերամոնտաժելիս
համոզվեք, որ վերին կախիչները ամրացված են վահանակների
համապատասխան կեռիկներին:
Այս կատալիտիկ վահանակների ինքնամաքրման
հատկությունների լավագույն կիրառման համար, խորհուրս
ենք տալիս մոտ մեկ ժամ տաքացնել վառարանը 200 °C
՝ օգտագործելով «Convection Bake» :Վառարանը այդ
ընթացքում պետք է դատարկ լինի:
Այդ դեպքում թողեք որպեսզի վառարանը սառի` նախքան
մթերքի մնացորդները հեռացնելը` օգտագործելով
ոչ հղկող սպունգ:
Խնդրում ենք հաշվի առնել. Քայքայիչ կամ հղկող մաքրման
միջոցներ, կոպիտ խոզանակներ, թավաների քերիչներ
կամ վառարանի ջրափոշիներ օգտագործելով՝ կարող եք
վնասել կատալիտիկ մակերեսը և վտանգել ինքնամաքրման
հատկությունները:
Կապ հաստատեք Վաճառված Ապրանքների Սպասարկման
Ծառայության հետ, եթե վահանակները փոխարինելու
անհրաժեշտություն կա:
ՊԱՐԱԳԱՆԵՐ
Օգտագործումից հետո պարագաները ներծծեք լվանալու
հեղուկ լուծույթի մեջ՝ բռնելով դրանք վառարանի
ձեռնոցներով, եթե դեռ տաք են:
Սննդի մնացորդները կարող եք հեռացվել լվանալու
խոզանակի կամ սպունգի օգնությամբ:
21
ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ
Բոլոր գործողությունները իրականացրեք
պաշտպանիչ ձեռնոցներով:
Պահանջվող գործողությունները
իրականացրեք, երբ վառարանը սառն է:
Անջատեք վառարանն
էլեկտրամատակարարումից:
ԴՌԱՆ ՀԱՆՈՒՄ
1. Ամբողջությամբ բացեք դուռը
4. Երկու ձեռքով ամուր պահեք դուռը- մի բռնեք այն բռնակով:
Դուռը պարզապես հանեք՝ շարունակելով փակել այն միևնույն
ժամանակ այն հրելով դեպի վերև այնքան մինչև առանձնանա
իր հենակից:
~15°
b
2. Ամրակները որքան հնարավոր է իջացրեք:
a
b
3.
Դուռը որքան հնարավոր է փակեք:
~60°
22
a
5. Դուռը մի կողմ դրեք՝ հենելով փափուկ մակերեսի վրա:
HY
ԴՌԱՆ ՎԵՐԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ
1. Դուռը դեպի վառարանը շարժեք՝ կախիչների կեռիկները
իրենց հենակների ուղղությամբ դիրքավորելով:
5. Թեթևակի ուժ գործադրեք ստուգելու համար արդյոք
ամրակները իրենց համապատասխան դիրքում են:
“CLICK”
2. Վերևի մասը ապահով տեղադրեք հենակի վրա:
6. Փորձեք փակել դուռը և ստուգել, որ այն վերահսկողության
վահանակի հետ մի ուղղության վրա է: Եթե ոչ, ապա կրկնեք
վերոնշյալ քայլերը՝ Դուռը կարող է վնասվել, եթե այն
պատշաճ չաշխատի:
3. Իջեցրեք դուռը, ապա բացեք այն ամբողջությամբ:
7.
4. Ամրակները իջացրեք իրենց նախնական դիրքով դրեք:
Համոզվեք, որ լրիվ իջացրել եք դրանք:
a
b
23
ԼԱՄՊԻ ՓՈԽԱՐԻՆՈՒՄ
1. Անջատեք վառարանն էլեկտրամատակարարումից:
2. Թուլացնել լույսի կափարիչը, փոխել լամպը և կրկին
ամրացնել կափարիչը լույսի վրա:
Խնդրում ենք հաշվի առնել. Օգտագործեք միայն 25-40 Վ/230
Վ տեսակի E-14, Ջ300°C շիկացող լամպեր կամ 20-40
Վ/230 Վ տեսակի G9, Ջ300°C հալոգեն լամպեր:
Ապրանքի լամպը հատուկ նախատեսված է տնային
սարքավորումների համար և հարմար չէ տան մեջ ընդհանուր
սենյակի լուսավորության համար (ԵԽ Կանոնակարգ
244/2009).
Լույսի լամպերը առկա են Վաճառված Ապրանքների
Սպասարկման Ծառայությունում:
- Հալոգեն լամպեր օգտագործելիս չի կարելի դրանք բռնել
ձեռքով, քանի որ Ձեր մատնահետքերը կարող են վնասել դրանք:
Չի կարելի վառարանը օգտագործել, քանի դեռ լույսի կափարիչը
չի տեղադրվել:
3. Նորից միացրեք վառարանն էլեկտրամատակարարմանը:
ՎԵՐԻՆ ՋԵՐՄԱՅԻՆ ԷԼԵՄԵՆՏԻ ԻՋԵՑՈՒՄ
1. Հանեք դարակի ուղղիչները:
3. Իջեցրեք ջերմային էլեմենտը:
1
2
2. Զգույշ հանեք տաքացնող էլեմենտը:
24
4. Ջերմային էլեմենտը վերադիրքավորելու համար,
բարձրացրեք այն վերև` քաշելով մի փոքր դեպի Ձեզ`
համոզվելով որ այն կնստի կողային հենարանների վրա:
HY
ԱՆՍԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆ
Ցանկացած խնդիր, որը կարող է ծագել կամ առաջանալ, հաճախ կարող եք հեշտությամբ լուծել:
Նախքան Վաճառված Ապրանքների Սպասարկման Ծառայության հետ կապ հաստատելը ստուգեք հետևյալ աղյուսակը, տեսնելու
արդյոք կարող եք խնդիրն ինքներդ լուծել:
Եթե խնդիրը չի կարգավորվում, ապա կապ հաստատեք Ձեր մոտակա Վաճառված ապրանքների սպասարկման Ծառայության
հետ:
Մանրամասն կարդացեք անվտանգության ցուցումները,
նախքան հետևյալ աշխատանքներից որևէ մեկն իրականացնելը
ԽՆԴԻՐ
ՀՆԱՐԱՎՈՐ ՊԱՏՃԱՌ
Հոսանքի անջատում:
Վառարանը չի աշխատում:
Անջատում հիմնական լարից:
Անսարքություն:
ԼՈՒԾՈՒՄ
Ստուգեք էլեկտրական հոսանքի հիմնական
լարը և արդյոք վառարանը միացած է
էլեկտրամատակարարմանը:
Անջատեք վառարանը և կրկին միացրեք
ստուգելու համար արդյոք խնդիրը դեռ առկա
է, թե ոչ:
Ընտրված գործառույթ:
Ընտրեք այլ գործառույթ: Անջատեք
վառարանը և նորից միացրեք այն, տեսնելու
արդյոք խնդիրը վերացել է:
Դուռը բաց է:
Փակեք դուռը և ստուգեք արդյոք դեռ
անսարք է:
Վառարանը չի տաքանում:
Ժամանակը թարթում է:
Հոսանքի անջատում:
Էկրանը ցույց է տալիս «F» տառը, որին Վթար:
հաջորդում է թիվ:
Դուք պետք է կրկին սահմանեք
ժամանակը: Հետևեք «Սարքավորման
առաջին օգտագործում» բաժնում տրված
ցուցումներին:
Կապ հաստատեք Ձեր մոտակա Վաճառված
ապրանքների սպասարկման Ծառայության
Հաճախորդների Կենտրոնի հետ և նշեք այն
թիվը, որը հաջորդում է «F» տառին:
Դուռը պատշաճ չի փակվում:
Անվտանգության ամրակները սխալ
դիրքով են:
Համոզվեք, որ անվտանգության ամրակները
ճիշտ դիրքով են՝ հետևելով
«Սպասարկում» բաժնում ներկայացված
դռան հանելու և մոտաժելու հրահանգներին:
Պատրաստումը չի սկսվի և /կամ
ձայնային ազդանշան կհնչի:
Ընտրված գործառույթը համատեղելի
չէ այն գործողության հետ, որը
ցանկանում եք իրականացնել:
Նորից ընտրեք գործառույթը: Հանեք և ապա
կրկին մտցրեք մսի փորձարկման սարքը:
25
ԷԿՈ ռեժիմն ակտիվացած է:
Մտեք «SETTING» մենյու` ECO ռեժիմն
ապաակտիվացնելու համար:
«Eco forced air» (ԷԿՈ ՄՂՎԱԾ
ՕԴ)գործառույթն ընտրված է:
Ընտրեք այլ գործառույթ:
Լամպը չի աշխատում:
Լամպը փոխարինելու կարիք կա:
Հետևեք «Սպասարկում» բաժնում
ներկայացված լամպի փոփոխման
հրահանգներին:
Էկրանի պայծառությունը նվազում է:
ECO ռեժիմն ակտիվացած է:
Մտեք «SETTING» մենյու` ECO ռեժիմն
ապաակտիվացնելու համար:
Լույսը անջատվում է պատրաստման
ընթացքում:
վառարանը միացնելու
Սեղմեք և պահեք
համար և տեսեք` արդյոք խնդիրը վերացել
է:
Ստեղնաշարի
արգելափակումն
Ապաակտիվացրեք ստեղնաշարի
Ոչինչ տեղի չի ունենում, երբ սեղմում եք ակտիվացել է:
և
արգելափակումը` սեղմելով
կոճակները:
կոճակները միևնույն ժամանակ:
Վերահսկողության վահանակը կեղտոտ Մաքրեք վերահսկողության վահանակի
է:
մակերեսը սինթետիկ կտորով («Մաքրում»
բաժնում):
Վառարանը Անջատված է:
Վառարանը ձայներ է արձակում
նույնիսկ երբ չի աշխատում:
26
Սառեցնող օդափոխիչը
միացված է:
Բացեք դուռը կամ սպասեք մինչև սառելու
գործընթացը ավարտվի:
HY
ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԿՈԴԱՎՈՐՈՒՄ
WWW
Այս սարքավորման համար նախատեսված արտադրանքի թերթիկը` ներառյալ էներգետիկ տվյալները, կարող եք
ներբեռնել վեբ կայքից docs.hotpoint.eu
ՎԱՃԱՌՎԱԾ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
ՆԱԽՔԱՆ ԿԱՊ ՀԱՍՏԱՏԵԼԸ ՄԵՐ
ՎԱՃԱՌՎԱԾ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ
ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՀԵՏ
1. Պարզեք, արդյոք կարող եք խնդիրը ինքնուրույն լուծել՝
իրականացնելով Անսարքությունների վերացման
աղյուսակում ներկայացված միջոցառումները:
2. Անջատեք վառարանը և կրկին միացրեք ստուգելու համար
արդյոք խնդիրը դեռ առկա է, թե ոչ:
ԵԹԵ ԲՈԼՈՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԸ
ԻՐԱԿԱՆՑՆԵԼՈՒՑ ՀԵՏՈ ԽՆԴԻՐԸ ԴԵՌ ԱՌԿԱ Է, ԿԱՊ
ՀԱՍՏԱՏԵՔ ՄՈՏԱԿԱ ՎԱՃԱՌՎԱԾ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ
ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՀԵՏ:
Աջակցություն ստանալու համար զանգահարեք արտադրանքին
կից երաշխիքային թերթիկում նշված համարով կամ հետևեք
մեր վեբ կայքում նշված ցուցումներին: Պատրաստ եղեք
տրամադրելու.
• Խնդրի համառոտ նկարագրություն
• Ձեր արտադրանքի մոդելի ճշգրիտ տեսակը
• Աջակցման կոդը (այն թիվը, որը գտնվում է ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ
բառից հետո, որը գտնվում է արտադրանքին կից
նույնականացման սանդղակի վրա, այն կարող եք տեսնել
ներսում` աջ կողմի ծայրին, երբ գազօջախի դուռը բացվում
է):
Աջակցման կոդը տրված է նաև Ձեր երաշխիքային թերթիկում:
• Ձեր ամբողջական հասցեն
• Կոնտակտային համար
XXXXXXXXXX
XXX
XX
XXXXXX
XXXX
XX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Model: xxxXXXXxx
XXXXXX XXXXXX
XXXXX XXXXXXX
XXXXXX
Խնդրում ենք հաշվի առնել. Եթե վերանորոգման
անհրաժեշտություն կա, ապա կապ հաստատեք լիազորված
սպասարկման կենտրոնի հետ, որը երաշխավորում է օրիգինալ
պահեստամասերի օգտագործումը և վերանորոգումն
իրականացնում է ճիշտ կերպով:
Երաշխիքի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկություն կարող եք
ստանալ կից երաշխիքային թերթիկից:
27
x2
90°C
28
HY
345
540
20
95
482
595
89° max
537
572
5,5
6
4
595
538
min 550
min 550
min 500
600
30 mm
min 560
min 500
min 560
583 + 2
30
5
29
=
=
400010859017
001
30
Տպագրված է Իտալիայում
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising