Whirlpool | FI6 874 SC IX HA | Use and care guide | Whirlpool FI6 874 SC IX HA Kullanici rehberi

Whirlpool FI6 874 SC IX HA Kullanici rehberi
Kullanım ve Bakım kılavuzu
www.hotpoint.eu/register
TÜRKÇE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2
TR
TÜRKÇE
SAĞLIK & GÜVENLİK, KULLANIM & BAKIM
VEMONTAJ KILAVUZU
BİR HOTPOINT - ARISTON ÜRÜNÜ SATIN ALDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR
EDERİZ
Daha kapsamlı yardım ve destek için, lütfen ürününüzü aşağıdaki
adresten kaydedin www.hotpoint.eu/register
Dizin
Sağlık ve Güvenlik kılavuzu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
GÜVENLİK TALİMATLARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ÇEVRENİN KORUNMASI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
UYUMLULUK BEYANNAMESİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Kullanım ve Bakım kılavuzu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ÜRÜN TANIMI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
RAFIN VE DİĞER AKSESUARLARIN TAKILMASI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
RAF KILAVUZLARININ ÇIKARILMASI VE YERİNE TAKILMASI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
FIRININ KULLANIMI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
GÜNLÜK KULLANIM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
FAYDALI İPUÇLARI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
TEST EDİLMİŞ YEMEK TARİFLERİ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
TEMİZLİK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
BAKIM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
KAPAĞI ÇIKARTMA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
KAPAĞI YERİNE TAKMA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
LAMBANIN DEĞİŞTİRİLMESİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ÜST ISITMA ELEMANINI ALÇALTMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ARIZA GİDERME. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
ÜRÜN FİŞİ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Kurulum Kılavuzu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3
GÜVENLİK TALİMATLARI
OKUNMASI VE UYULMASI
ÖNEMLİ BİLGİLER
Cihazı kullanmadan önce, bu
güvenlik talimatlarını okuyun.
İleride başvurmak üzere saklayın.
Bu talimatlar ve cihazın kendisi,
her zaman uyulması gereken
önemli güvenlik uyarıları
içermektedir.
Üretici, bu güvenlik talimatlarına
uyulmaması, cihazın uygunsuz
kullanımı ve kontrollerin yanlış
ayarlanması ile ilgili her türlü
sorumluluğu reddeder.
GÜVENLİK UYARILARI
Çok küçük (0-3 yaş) ve küçük
çocuklar (3-8 yaş), devamlı
gözetim altında tutulmadığı
sürece cihazdan uzak
tutulmalıdır.
8 yaşındaki ve daha büyük
çocuklar ile fiziksel, algılama
veya akli yetenekleri kısıtlı ya da
deneyimi veya bilgisi olmayan
kişiler, bu cihazı yalnızca gözetim
altında olmaları ya da güvenli
kullanım konusunda talimatlar
almış ve söz konusu olabilecek
tehlikeleri anlıyor olmaları
durumunda kullanabilir.
Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
Temizlik ve kullanıcı bakımı
gözetim altında olmayan
çocuklar tarafından
yapılmamalıdır.
UYARI: Cihaz ve erişilebilir
parçaları kullanım sırasında çok
ısınır; sürekli gözetim altında
olmadıkları sürece 8 yaşından
küçük çocuklar uzak tutulmalıdır.
UYARI: Isıtma elemanlarına veya
iç yüzeye dokunmaktan sakının
- yanma riski.
Yiyecek kurutma esnasında
cihazı asla denetimsiz
bırakmayınız.
Cihaz sensör kullanımına
uygunsa, yalnızca bu fırın için
önerilen sıcaklık sensörünü
kullanın.
Bileşenlerin tümü tamamen
soğuyana kadar, giysilerinizi
veya diğer yanıcı malzemeleri
cihazdan uzak tutun.
4
Aşırı ısınmış yağlar ve sıvı yağlar
kolaylıkla alev alırlar. Katı yağ,
yağ bakımından zengin
yiyecekler pişirirken veya alkol
eklerken (örn. rom, konyak,
şarap) her zaman dikkatli olun
- yangın riski.
Isıtma elemanlarına
dokunmamaya dikkat ederek,
fırın tepsilerini ve aksesuarları
çıkarmak için fırın eldivenleri
kullanın.
Pişirme bittikten sonra cihaz
kapağını açarken dikkatli olun,
cihazın kapağını tam açmadan
sıcak havanın veya buharın azar
azar çıkmasını bekleyin.
Fırının önündeki sıcak hava
menfezlerini engellemeyin.
İZİN VERİLEN KULLANIM
DİKKAT: Bu cihaz, harici bir
zaman ayarı veya ayrı bir
uzaktan kumanda sistemi
yardımıyla çalıştırılmak üzere
tasarlanmamıştır.
Bu cihaz tamamen ev
kullanımına yöneliktir;
profesyonel kullanıma uygun
değildir.
Cihazı dış mekanda
kullanmayınız.
Aerosol kutuları gibi patlayıcı
veya yanıcı maddeleri cihazın
içinde veya yakınında
saklamayın ve benzin veya diğer
yanıcı malzemeleri cihazın içine
veya yakınına yerleştirmeyin:
cihaz yanlışlıkla çalıştırılırsa
yangın çıkabilir.
Başka bir kullanıma (ör. odaları
ısıtmak) izin verilmez.
MONTAJ
Cihaz, iki veya daha fazla kişi ile
kaldırılmalı ve monte edilmelidir.
Cihazı ambalajından çıkarmak ve
monte etmek için koruyucu
eldiven kullanın.
Montaj ve tamir işlemleri kalifiye
bir teknisyen tarafından,
üreticinin talimatlarına ve yerel
güvenlik yönetmeliklerine
uygun şekilde yapılmalıdır.
Kullanıcı kılavuzunda özellikle
belirtilmedikçe, cihazın hiçbir
parçasını tamir etmeyiniz veya
değiştirmeyiniz.
Montaj işlemlerini çocuklar
yapmamalıdır. Montaj sırasında
çocukları uzak tutun. Ambalaj
malzemelerini (plastik poşetler,
polistiren parçalar, vs.), montaj
esnasında ve sonrasında
çocukların ulaşamayacağı
yerlerde saklayın.
Cihazın ambalajını açtıktan
sonra, cihazın nakliye sırasında
hasar görmemiş olduğundan
emin olun. Sorunla karşılaşmanız
halinde, satıcınız veya size en
yakın yetkili servisle temasa
geçin.
Herhangi bir montaj işleminden
önce, cihazın fişi elektrik
prizinden çekilmelidir.
Montaj işlemi esnasında, cihazın
elektrik kablosuna hasar
vermemesine dikkat edin.
Cihazı ancak montaj
tamamlandıktan sonra
etkinleştirin.
Montajdan sonra, cihazın alt
kısmı artık erişilemiyor olmalıdır.
Tüm dolap kesme işlerini cihazı
mobilyaya yerleştirmeden önce
yapın ve tüm tahta kıymık ve
talaşlarını dikkate temizleyin.
Tezgah ile fırının üst kenarı
arasındaki minimum boşluğu
kapatmayın.
Fırını, polistiren köpük
kaidesinden ancak montaj
sırasında çıkarın.
Cihazı dekoratif bir kapının
arkasına monte etmeyin - Yangın
riski.
ELEKTRİKSEL UYARILAR
Montaj işleminin yürürlükteki
güvenlik kanunlarına uygun
olması için, en az 3 mm kontak
boşluğu olan omnipolar anahtar
gereklidir ve cihaz
topraklanmalıdır.
Güç kablosu hasar görmüş ise
aynısı ile değiştirin. Elektrik
kablosu sadece kalifiye bir
teknisyen tarafından, üreticinin
TR
talimatlarına ve geçerli güvenlik
kanunlarına uygun olarak
yapılmalıdır. Bir yetkili servis ile
temasa geçin.
Fiş erişilebilir ise, fişi çekerek
veya ulusal elektriksel güvenlik
standartları uyarınca prizin
yukarı akış yönüne takılı
erişilebilir bir çok kutuplu
anahtar kullanılarak cihazın güç
beslemesi ile bağlantısı
kesilebilmelidir.
Bilgi etiketi fırının ön tarafındadır
(kapak açıldığında görünür).
Elektrik kablosunun
değiştirilmesi durumunda, yetkili
bir servis merkeziyle irtibat
kurun.
Takılan fiş, priz çıkışınıza uygun
değilse, nitelikli bir teknisyenle
irtibata geçin.
Elektrik kablosu yerine
takıldıktan sonra, cihazın fişini
elektrik prizine takmak için
yeterli uzunlukta olmalıdır.
Cihazın fişini elektrik
kablosundan tutarak çekmeyin.
Uzatma kabloları, çoklu prizler
veya adaptörler kullanmayın.
Eğer elektrik kablosu veya fiş
hasarlıysa, cihaz gerektiği gibi
çalışmıyorsa veya hasar görmüş
veya yere düşürülmüşse, bu
cihazı çalıştırmayın. Kabloyu
sıcak yüzeylerden uzak tutun.
Montaj işleminden sonra
elektrikli bileşenler kullanıcı
tarafından erişilebilir
olmamalıdır.
Kesinlikle cihaza vücudunuzun
herhangi bir ıslak kısmı ile
dokunmayın ve ayaklarınız çıplak
iken cihazı çalıştırmayın.
TEMİZLİK VE BAKIM
Asla buharlı temizleme
ekipmanları kullanmayın.
UYARI: Elektrik çarpması riskini
önlemek için, lambayı
değiştirmeden önce cihazın
enerjisinin kesildiğinden emin
olun.
Cihazın kapak camını
temizlemek amacıyla sert,
aşındırıcı temizleyiciler veya
keskin metal kazıyıcılar
kullanmayın; bunlar camın
bozulmasına neden olabilir.
Temizlik ve bakım için koruyucu
eldiven takın.
Herhangi bir bakım işleminden
önce, cihazın fişi elektrik
prizinden çekilmelidir.
Herhangi bir temizlik veya bakım
işlemi yapmadan önce, cihazın
soğuduğundan emin olun.
5
ÇEVRENİN KORUNMASI
AMBALAJ MALZEMELERININ
BERTARAFI
Ambalaj malzemesi %100 geri
dönüştürülebilirdir ve geri
dönüştürme simgesi ile işaretlenmiştir.
Bu nedenle, ambalajın çeşitli parçaları,
çöplerin imhasına yönelik yerel
yönetmeliklere tümüyle uygun ve
sorumlu bir şekilde atılmalıdır.
BEYAZ EŞYALARIN ATILMASI
Cihaz hurdaya çıkarılırken, elektrik
kablosunu keserek cihazı kullanılmaz
hale getirin ve çocukların kolayca içine
tırmanıp kapalı kalamayacağı şekilde
kapak ve raflarını (varsa) çıkarın.
Bu cihaz geri dönüştürülebilir veya
yeniden kullanılabilir malzemelerle
üretilmiştir. Yerel atık imha
yönetmeliklerine uygun olarak çöpe
atılmalıdır.
Elektrikli ev eşyalarının muameleleri,
geri kazanımı ve geri dönüşümüyle
ilgili ayrıntılı bilgi için, ilgili yerel
makamlarınızla, ev atıklarını toplama
hizmetleriyle veya cihazı satın aldığınız
satıcı ile temasa geçin.
Bu cihaz, Atık Elektrik ve Elektronik
Cihazlar (WEEE) ile ilgili 2012/19/EU
Avrupa Direktifine uygun olarak
işaretlenmiştir.
Bu cihazın uygun olmayan biçimde
atık maddeye dönüştürülmesi, çevre
ve insan sağlığını tehlikeye sokacak
potansiyel olumsuz sonuçlar
doğurabileceği için, elden çıkarma
esnasında uygun prosedürlerin takip
edilmesi şarttır.
Ürün veya beraberindeki dokümanlar
ENERJİ TASARRUFU İÇİN
İPUÇLARI
Fırını sadece yemek tarifinizde veya
pişirme tablosunda belirtilmişse
önceden ısıtın.
Isıyı çok daha iyi emdiklerinden dolayı
koyu renk kaplamalı veya emaye
pişirme kaplarını kullanın.
simgesi, bu ürünün
üzerindeki
evsel atık olarak işlenmemesi, elektrikli
ve elektronik ekipmanların geri
dönüştürülmesine yönelik uygun bir
toplama merkezine götürülmesi
gerektiğini belirtir.
UYUMLULUK BEYANNAMESİ
Bu cihaz, aşağıdaki Avrupa
Direktiflerinin gerekliliklerine uygun
olarak tasarlanmış, üretilmiş ve
dağıtılmıştır:
LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU ve
RoHS 2011/65/EU.
6
Bu cihaz yiyecek maddeleri ile temas
edecek şekilde tasarlanmış olup,
1935/2004 sayılı Avrupa
uygundur.
Yönetmeliğine
Bu cihaz Avrupa Standardı EN 60350-1
ile uyumlu olarak 65/2014 ve 66/2014
sayılı Avrupa Yönetmeliklerinin Eko
Tasarım gerekliliklerini karşılar.
TR
Kullanım ve Bakım kılavuzu
ÜRÜN
TANIMI
1
2
3
4
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
7
8
9
10
1. Kontrol paneli
2. Fan
3. Yuvarlak ısıtma elemanı
(görünmez)
4. Raf kılavuzları
(seviye, fırının ön kısmında
gösterilmiştir)
5. Kapak
6. Üst ısıtma elemanı/ızgara
7. Lamba
8. Et sensörü bağlantısı
9. Tanıtım levhası
(çıkarmayın)
10. Alt ısıtma elemanı
(görünmez)
5
Lütfen dikkat edin:
Pişirme sırasında, enerji tüketimini azaltmak üzere soğutma fanı ara ara açılabilir.
Pişirme tamamlandıktan ve fırın kapatıldıktan sonra, soğutma fanı belli bir süre boyunca çalışmaya devam edebilir.
Pişirme sırasında fırının kapağı açıldığında, ısıtma elemanları kapanır.
7
KONTROL PANELİ
1 2
1. AÇIK/KAPALI
Fırını açmak ve kapatmak ve etkin
bir işlevi durdurmak için kullanılır.
2. OTOMATİK İŞLEVLER
Otomatik işlevler listesinde
gezinmek için kullanılır.
3. GERİ
Önceki ayarlar menüsüne geri
dönmek için kullanılır.
3 4
5
6
7
8
4. MANUEL İŞLEVLER
Manuel işlevler listesinde gezinmek
için kullanılır.
7. ONAYLAMA DÜĞMESİ
Seçilen bir işlevi veya ayarlanan bir
değeri onaylamak için kullanılır.
5. EKRAN
6. GEZİNTİ DÜĞMELERİ
Bir işlevin ayarlarını ve değerlerini
değiştirmek için kullanılır.
8. BAŞLAT
Belirtilen veya temel ayarları
kullanarak bir işlevi başlatmak için
kullanılır.
EKRAN AÇIKLAMASI
3
2
1. Seçilen işlevin simgesi, pişirme
seviyesi göstergesi
1
ECO
7
8
6
4
5
2. İşlevler: buz çözme, sıcak tutma,
kabartma, üstünü kızartma,
temizleme
3. İşlev ayarları
(sıcaklık, ızgara seviyesi vs.)
4. Otomatik
5. Eko işlevi
6. Dijital
ekran
7. Zamanlayıcı, pişirme süresi,
gecikmeli başlatma ve saatin
ayarlanması
TR
AKSESUARLAR
RAF
DAMLAMA KABI
FIRIN TEPSİSİ
Yemek pişirmek veya
tava, kek kalıbı ve fırın
kullanımına uygun diğer
pişirme kapları için
destek olarak kullanın.
Et, balık, sebze, focaccia
vs. pişirmek için fırın
tepsisi olarak kullanın
veya pişirme sırasında
çıkan sıvıları toplaması
için rafın altına
konumlandırın.
Her türlü ekmek ve
hamur işi, aynı zamanda
rosto, kağıtta balık vs.
pişirmek için kullanın.
Aksesuar sayısı, satın alınan modele bağlı olarak değişebilir.
Diğer aksesuarlar, Satış Sonrası Servisten ayrıca satın alınabilir.
RAFIN VE DİĞER AKSESUARLARIN TAKILMASI
1. Kalkık kenarın yukarı baktığından emin olarak,
rafı, raf kılavuzlarının üzerinde kaydırarak yatay bir
şekilde yerleştirin.
2. Tabak ve fırın tepsisi gibi diğer aksesuarlar rafla aynı
şekilde yatay olarak takılır.
9
RAF KILAVUZLARININ ÇIKARILMASI VE YERİNE TAKILMASI
1. Raf kılavuzlarını çıkarmak için, kılavuzları yukarı
kaldırın (1) ve ardından alt kısmını nazikçe çekerek
yuvasından (2) çıkarın: raf kılavuzları artık çıkarılabilir.
1. Raf kılavuzlarını yerine takmak için, önce üst
yuvalarına takın.
1
2
2. Yukarıda tutarak, pişirme bölmesine kaydırın.
3. Alçaltarak, alttaki yuvalarına geçirin.
10
TR
İŞLEVLER
MANUAL (MANUEL)
ONVENTIONAL*
C
(ALT VE ÜSTTEN ISITMA* 1-9)
Yalnızca bir rafta her türlü yemeği pişirmek için
kullanılır. 3. rafı kullanın. Pizza, tatlı tartlar ve sıvı
dolgulu tatlılar pişirmek için, 1. veya 2. rafı kullanın.
Yiyeceği içine koymadan önce fırını ısıtın.
CONVECTION BAKE (KONVEKSİYONLU)
Etleri ve sıvı kremalı pastaları (tuzlu veya tatlı)
tek bir rafta pişirmek için kullanılır. 3. rafı kullanın.
Pişirmeden önce fırında ön ısıtma yapın.
FORCED AIR (FANLI HAVA DOLAŞIMI) 3-9
Aynı anda birden fazla rafta (en fazla üç) ve
aynı sıcaklıkta pişirilmesi gereken çeşitli yiyecekleri
pişirmek için kullanılır (örnek: balık, sebzeler, kekler).
Bu işlev, farklı yiyecekleri, kokuları birbirlerine
karıştırmadan pişirmek için kullanılabilir. Sadece tek
bir rafta pişirmek için 3. seviyeyi kullanın; iki rafta
birden pişirmek için 1. ve 4. seviyeyi kullanın; ve
üç rafta pişirmek için 1., 3. ve 5. seviyeleri kullanın.
Yiyeceği içine koymadan önce fırını ısıtın.
GRILL (IZGARA) 4-9
Biftek, kebap ve sosis ızgara yapmak, sebze
ograten pişirmek veya ekmek kızartmak için
kullanılır. Yemeğin 4. veya 5. rafa yerleştirilmesini
öneriyoruz. Et ızgara yaparken, pişirme esnasında
çıkan sıvıları toplaması için damlama kabı
kullanılmasını öneriyoruz: İçine yaklaşık 500 ml
içme suyu ekleyerek 3. veya 4. rafta konumlandırın.
Fırına ön ısıtma uygulamak gerekmez. Pişirme işlemi
sırasında, fırının kapağı kapalı tutulmalıdır.
MAXI COOKING (BÜYÜK ET PİŞİRME) 6-9
Büyük et parçalarını (2,5 kg'nin üzerinde)
pişirmek için kullanılır. Parçaların büyüklüğüne
bağlı olarak 1. veya 2. rafı kullanın. Fırına ön ısıtma
uygulamak gerekmez. Her iki tarafının da eşit
esmerleşmesi için, pişirme işlemi sırasında eti
çevirmenizi öneriyoruz. Çok kurumaması için, etin
üzerine ara sıra su dökülmesi önerilir.
FAST PREHEATING (HIZLI ÖN ISITMA) 7-9
Fırında hızlıca ön ısıtma yapmak için kullanılır.
ECO FORCED AIR*
(EKO FANLI HAVA*)8-9
İçi doldurulmuş rostoluk et parçalarını
ve parça etleri tek bir rafta pişirmek için kullanılır. Bu
işlev, yemeğin aşırı kurumasını önlemek için nazik
ve aralıklı hava dolaşımı kullanır. Bu EKO işlevi
kullanılırken, pişirme sırasında ışık kapalı kalacaktır.
EKO çevrimini kullanarak güç tüketimini optimize
etmek için, fırının kapağı, yemek tamamen pişene
kadar açılmamalıdır. 3. seviyenin kullanılmasını
öneriyoruz. Fırının önceden ön ısıtmaya tabi
tutulması gerekmez.
ECO
SETTING (AYAR) 9-9
Fırının ayarlarını değiştirmek için
kullanılır (zaman, dil, sinyal ses düzeyi, parlaklık, EKO
modu, ölçüm birimi, güç).
SETTI
Lütfen dikkat edin: Eko modu etkin iken, enerji tasarrufu
sağlamak üzere ekran parlaklığı birkaç saniye sonra
düşürülecektir. Düğmelerden herhangi birine vs.
basıldığında, otomatik olarak yeniden etkinleştirilir.
TURBO GRILL (TURBO IZGARA) 5-9
Büyük et parçalarını kızartmak için kullanılır
(butlar, rozbif, tavuk). Yiyeceği orta raflara
koyun. Pişirme esnasında çıkan sıvıları toplaması
için bir tabak kullanılmasını öneriyoruz: İçine
yaklaşık 500 ml içme suyu ekleyerek 1. veya 2.
rafta konumlandırın. Fırına ön ısıtma uygulamak
gerekmez. Pişirme işlemi sırasında, fırının kapağı
kapalı tutulmalıdır.
* İşlev, 65/2014 sayılı Yönetmelik (AB) uyarınca, enerji
verimliliği beyanı için referans olarak kullanılmıştır
11
OTOMATİK
MEAT (ET) 1-9
Bu işlev, et için en iyi sıcaklığı ve
pişirme yöntemini otomatik olarak
seçer (sığır, dana, domuz, kuzu vs.). Sıcaklık, farklı
yemek tariflerine ve damak tadınıza göre belirtilen
aralıkta değiştirilebilir. Bu işlev, yemeğin çok
kurumasını önlemek için, fanı aralıklı olarak düşük
hızda etkinleştirir. 2. rafı kullanın. Fırına ön ısıtma
uygulamak gerekmez.
MEAT
POULTRY (TAVUK) 2-9
Bu işlev, tavuk türü etler için en
iyi sıcaklık ve pişirme yöntemini
otomatik olarak seçer. Sıcaklık, farklı yemek
tariflerine ve damak tadınıza göre belirtilen
aralıkta değiştirilebilir. Bu işlev, yemeğin çok
kurumasını önlemek için, fanı aralıklı olarak düşük
hızda etkinleştirir. 2. rafı kullanın. Fırına ön ısıtma
uygulamak gerekmez.
POULT
CASSEROLE (TENCERE YEMEĞİ) 3-9
İşlev, makarna ile hazırlanan her
türlü yemeği pişirmek için en iyi
pişirme modunu ve sıcaklığı otomatik olarak seçer
(lazanya, fırın rulo makarna vs). Sıcaklık, farklı yemek
tariflerine ve damak tadınıza göre belirtilen aralıkta
değiştirilebilir. 2. rafı kullanın. Fırına ön ısıtma
uygulamak gerekmez.
CASSE
BREAD (EKMEK) 4-9
İşlev, her türlü ekmeği pişirmek
için en iyi pişirme modunu ve
sıcaklığı otomatik olarak seçer (baget, küçük
ekmek, tost ekmeği vs). Sıcaklık, farklı yemek
tariflerine ve damak tadınıza göre belirtilen aralıkta
değiştirilebilir. 2. rafı kullanın. Fırına ön ısıtma
uygulamak gerekmez.
BREAD
12
PIZZA (PİZZA) 5-9
İşlev, her türlü pizzayı pişirmek
için en iyi pişirme modunu ve
sıcaklığı otomatik olarak seçer (ince pizza, ev
tarzı pizza, focaccia vs). Sıcaklık, farklı yemek
tariflerine ve damak tadınıza göre belirtilen aralıkta
değiştirilebilir. 2. rafı kullanın. Fırına ön ısıtma
uygulamak gerekmez.
PIZZA
PASTRY (HAMUR İŞİ) 6-9
Bu işlev, her türlü hamur işi için en iyi
sıcaklık ve pişirme yöntemini
otomatik olarak seçer (mayalı kekler, kremalı
pastalar, turtalar vs.). Sıcaklık, farklı yemek
tariflerine ve damak tadınıza göre belirtilen aralıkta
değiştirilebilir. 2. veya 3. rafı kullanın. Fırına ön
ısıtma uygulamak gerekmez.
pastr
RISING (KABARTMA) 7-9
Tatlı veya tuzlu hamurun etkili bir
şekilde kabarmasına yardımcı olmak
için kullanılır. Hamuru 2. rafa yerleştirin. Fırına ön
ısıtma uygulamak gerekmez. Kabartma kalitesini
korumak için, işlevi, bir pişirme çevriminden sonra
fırın hala sıcak iken etkinleştirmeyin.
risin
WARM KEEPING
(SICAK TUTMA) 8-9
Yeni pişirilen yemeği sıcak ve gevrek tutmak için
(örn: et, kızartma veya pide). Yiyeceği orta rafa
yerleştirin. Bölmenin sıcaklığı 65°C'nin üzerindeyse
işlev devreye girmez.
warm
LOW COOKING
S
(YAVAŞ PİŞİRME) 9-9
Nazikçe et (90°C'de) ve balık (85°C'de) pişirmek için
kullanılır. Bu işlev, yiyeceğin körpe ve sulu kalmasını
sağlamak üzere yiyecekleri yavaş bir şekilde pişirir.
Düşük sıcaklık sayesinde, yiyeceğin dış kısmı
esmerleşmez ve nihai sonuç, buharlı pişirmeye
benzerlik gösterir.
Etin üstünü kızartmak ve doğal suyunu korumasına
yardımcı olmak için rostoluk etlerin önce kızgın bir
tavada çevrilmesini öneriyoruz.
Pişirme süreleri, 300 g balık için iki saat iken, 3
kg balık için dört veya beş saattir. Süreler, 1 kg et
parçaları için 4 saat iken, 3 kg et parçaları için 6-7
saattir.
En iyi sonuç için, ısının dışarı çıkmasına yol
açacağından, pişirme işlemi sırasında fırının
kapağını açmayın. Yiyeceğin sıcaklığını ölçmek
için et sensörünü (varsa) veya standart bir fırın
termometresi kullanın. Nazikçe et (90°C'de) ve balık
(85°C'de) pişirmek için kullanılır.
slow
TR
FIRININ
KULLANIMI
Cihazı kullanmadan önce, Sağlık ve Güvenlik kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyun
CİHAZIN İLK KULLANIMI
1. DİLİ SEÇİN
Cihazı ilk açtığınızda dili ve saati ayarlamanız
gerekecek: Ekranda “ENGLISH” ifadesi görünecektir.
Kullanılabilir diller listesinde gezinmek için
'u kullanın ve istediğiniz dili seçin.
'a basın.
Seçimi teyit etmek için
veya
Lütfen dikkat edin: Dil, “SETTING” menüsünden sonradan
değiştirilebilir.
2. SAATİ AYARLAYIN
Dili seçtikten sonra, mevcut saati ayarlamanız
gerekecektir: Ekranda saate ait iki rakam yanıp
sönecektir.
Doğru saati ayarlamak için veya 'i kullanın ve
'e basın: Ekranda dakikaya ait iki
onaylamak için
rakam yanıp sönecektir.
Dakikayı ayarlamak için veya
'e basın.
onaylamak için
'i kullanın ve
Lütfen dikkat edin: Uzun süreli güç kesintilerinin ardından
saati tekrar ayarlamanız gerekebilir.
3. GÜÇ TÜKETİMİNİ AYARLAYIN
Fırın, 3 kW'den yüksek bir değere sahip ev şebekesi
ile uyumlu seviyede elektrik gücü tüketecek şekilde
programlanmıştır: evinizdeki güç seviyesi daha düşük
ise, bu değeri azaltmanız gerekecektir.
Ekranda "SETTING" ifadesini görene kadar
'e
düğmesine basın, ardından onaylamak için
basın.
"POWER" menü öğesini seçmek için veya 'e basın
'e basın.
ve onaylamak için
POWER
"LOW" ayarını seçmek için veya
onaylamak için
'e basın.
'i kullanın ve
LOW
4. FIRINI ISITIN
Yeni bir fırın, imalat esnasında kalmış olabilecek
kokular yayabilir: Bu tamamen normaldir.
Dolayısıyla yemek pişirmeye başlamadan önce, olası
kokuları gidermek için fırının içi boş halde ısıtılmasını
öneriyoruz.
Fırındaki koruyucu karton ambalajlarını veya şeffaf
filmleri ve içindeki aksesuarları çıkarın.
İdeal olarak hava dolaşımlı bir işlev kullanarak, fırını
yaklaşık bir saat boyunca 200 °C'ye ısıtın (örn. “Forced
Air” veya “Convection Bake”).
İşlevi doğru şekilde ayarlamak için talimatlara uyun.
Lütfen dikkat edin: cihazı ilk kez kullandıktan sonra odanın
havalandırılması tavsiye edilir.
13
GÜNLÜK KULLANIM
1. BİR İŞLEV SEÇİN
Fırını açmak için
'e basın, ardından manuel ve
veya
otomatik işlev menülerinde gezinmek için
'i kullanın.
İstediğiniz işlev ekranda gösterilinceye kadar
'e basmaya devam edin ve ardından
veya
'e basın.
onaylamak için
PİŞİRME BİTİŞ SAATİNİ AYARLAYIN
GECİKMELİ BAŞLATMA
Birçok işlevde, bir pişirme süresi ayarladıktan
sonra, bitiş saatini programlamak suretiyle işlevin
başlatılmasını geciktirebilirsiniz.
Ekranda, ayarlanan geçerli bitiş saati gösterilir ve
simgesi yanıp söner.
CONVE
Pişirmenin sona ermesini istediğiniz saati ayarlamak
veya 'i kullanın, ardından onaylamak için
için
'e basın ve işlevi başlatın.
Yemeği fırına yerleştirin ve kapağı kapatın: İşlev,
pişirme işleminin ayarladığınız saatte sona ermesi
için hesaplanan süreden sonra otomatik olarak
başlayacaktır.
2. İŞLEVİ AYARLAYIN
İstediğiniz işlevi seçtikten sonra, ayarlarını
değiştirebilirsiniz.
Ekranda, değiştirilebilecek ayarlar sıra ile
görüntülenecektir.
SICAKLIK/IZGARA SEVİYESİ
'e basarak, bu işlevi anında etkinleştirebilir ve
bekleme süresini iptal edebilirsiniz.
Ekranda değer yanıp söndüğünde,
değiştirmek için veya 'i kullanın, ardından
'e basın ve takip eden ayarları
onaylamak için
değiştirmeye devam edin (mümkünse).
Lütfen dikkat edin: İşlev etkinleştirildikten sonra,
'i kullanarak sıcaklığı ayarlayabilirsiniz.
Lütfen dikkat edin: Gecikmeli bir pişirme başlatma süresinin
programlanması, fırının ön ısıtma aşamasını daima devre
dışı bırakacaktır.
veya
Bekleme süresi boyunca, programlanan bitiş saatini
ayarlamak için veya 'i kullanabilir veya ayarlanan
'e basabilirsiniz.
değerleri değiştirmek için
SÜRE
3. İŞLEVİ ETKİNLEŞTİRİN
İstediğiniz değerleri girdikten sonra, işlevi, belirtilen
veya temel ayarları kullanarak başlatmak için
düğmesine basın.
Ekranda
simgesi yanıp söndüğünde,
istediğiniz pişirme süresini ayarlamak için veya
'e basın.
kullanın ve ardından onaylamak için
'i
Pişirme işlemini manuel olarak yönetmek isterseniz,
pişirme süresini ayarlamak zorunda değilsiniz:
'e basın.
Onaylamak ve işlevi başlatmak için
Bu durumda, gecikmeli başlatma programlayarak,
pişirme bitiş saatini ayarlayamazsınız.
Lütfen dikkat edin: Ayarlanmış olan pişirme süresini, pişirme
sırasında
'e basarak ayarlayabilirsiniz: ayarlamak için
veya 'i ve onaylamak için
'i kullanın.
14
Lütfen dikkat edin: Pişirme işlemi başladığında, ekranda, her
işlev için en uygun seviye önerilecektir.
Halihazırda geçerli olan işlevi duraklatmak için
'e basabilirsiniz.
herhangi bir zamanda
4. ÖN ISITMA
Bazı işlevler, fırın ön ısıtma aşamasına sahiptir: Bu
işlev başlatıldığında, ekranda, ön ısıtma aşamasının
etkinleştirildiği bildirilir.
PRE
Bu aşama bittiğinde, sesli bir sinyal duyulacak
ve fırının ayarlanan sıcaklığa ulaştığı ekranda
gösterilecektir.
TR
. ZAMAN AYARI
Fırın kapatıldığında, ekran bağımsız zamanlayıcı olarak
kullanılabilir. İşlevi etkinleştirmek için, fırının kapalı
veya 'e
olduğundan emin olun ve ardından
basın: simgesi ekranda yanıp sönecektir.
İstediğiniz uzunlukta süreyi ayarlamak için
veya
'i kullanın ve ardından zaman ayarını etkinleştirmek
'e basın.
için
Zaman ayarı seçilen süreyi geri saymayı bitirdiğinde
sesli bir sinyal duyulacak ve bu durum ekranda
gösterilecektir.
Bu noktada, kapağı açın, yemeği fırına yerleştirin,
kapağı kapatın ve pişirmeyi başlatın.
Lütfen dikkat edin: Ön ısıtma bitmeden yemeğin fırına
verilmesi, nihai pişirme sonucunu olumsuz etkileyebilir.
Ön ısıtma aşamasında kapağın açılması durumunda, aşama
duraklatılacaktır.
Pişirme süresi, ön ısıtma aşamasını içermez.
İstediğiniz sıcaklığı,
veya
'e basarak daima
değiştirebilirsiniz.
5. PİŞİRME SONU
Sesli bir sinyal duyulacak ve ekranda pişirmenin
tamamlandığı gösterilecektir.
Lütfen dikkat edin: Zaman ayarı, herhangi bir pişirme
çevrimini etkinleştirmez.
Bağımsız zamanlayıcıyı değiştirmek için
veya
'i
kullanın; zaman ayarını herhangi bir zamanda kapatmak
için
'e basın.
Zaman ayarı etkinleştirildikten sonra, bir işlevi de
seçebilir ve etkinleştirebilirsiniz.
'e basın, ardından istediğiniz işlevi
Fırını açmak için
seçin.
İşlev başlatıldığında, zaman ayarı, işleve müdahale
etmeden bağımsız bir şekilde geri saymayı
sürdürecektir.
conve
Manuel modda pişirmeye devam etmek için
'e
basın (programlanmış bir pişirme süresi olmadan)
veya yeni bir süre ayarlamak suretiyle pişirme süresini
'i kullanın.
uzatmak için
Her iki durumda da, sıcaklık veya ızgara seviyesi
ayarları korunacaktır.
Bağımsız zamanlayıcıyı devre dışı bırakmak için, önce
'e basın, ardından
etkin işlevi durdurmak üzere
'e basın.
ÜSTÜNÜ KIZARTMA
Fırının bazı işlevleri, pişirme tamamlandığında
ızgarayı etkinleştirmek suretiyle yiyeceğin yüzeyini
kızartmanızı sağlar.
. TUŞ KİLİDİ
ve
Tuşları kilitlemek için,
en az beş saniye basılı tutun.
'e aynı anda basarak
PRESS
Ekranda ilgili mesaj gösterildiğinde, gerekirse beş
dakikalık bir esmerleştirme çevrimini başlatmak için
'e basın.
Tuş kilidini açmak için bu işlemi tekrarlayın.
Lütfen dikkat edin: Bu işlev, pişirme sırasında da
etkinleştirilebilir. Güvenlik nedenlerinden ötürü, fırın,
düğmesine basılı tutularak herhangi bir zamanda kapatılabilir
Bağımsız zamanlayıcıyı etkin iken herhangi bir anda
'e basın
durdurmak için
15
FAYDALI İPUÇLARI
PİŞİRME TABLOSU NASIL OKUNMALIDIR
Tabloda, farklı türlerdeki yiyecekleri pişirirken
kullanılacak en iyi işlev, aksesuarlar ve seviye
listelenmiştir. Pişirme süreleri yemeğin fırına
konulduğu andan itibaren başlar, ön ısıtma (gerekirse)
hariç tutulmuştur.
Pişirme sıcaklıkları ve süreleri yaklaşık olarak verilmiştir
ve yemeğin miktarına ve kullanılan aksesuar türüne
göre değişir.
İlk başta önerilen en düşük ayarları kullanın, eğer
yemek yeterince pişmezse o zaman daha yüksek
ayarlara geçin.
Verilen aksesuarları kullanın ve koyu renkli metal
kek kaplarını ve fırın tepsilerini tercih edin. Ayrıca
ateşe dayanıklı (payreks) veya kumlu taştan yapılmış
tava ve aksesuarlar da kullanabilirsiniz, ancak
bunlarda pişirme süresinin biraz daha uzun olacağını
unutmayın.
BİRKAÇ YEMEĞİ AYNI ANDA PİŞİRME
"Forced Air" işlevi, farklı türlerdeki yiyecekleri (balık ve
sebze gibi) aynı anda farklı raflarda pişirmenizi sağlar.
Daha kısa pişirme süresi gerektiren yemeği çıkarın ve
daha uzun süre gerektiren yemeği fırında tutmaya
devam edin.
TATLI
Alt ve üstten ısıtma işleviyle tek bir raf üzerinde
lezzetli tatlılar pişirebilirsiniz.
Koyu renkli metal fırın kapları kullanın ve bunları
daima cihazla birlikte verilen rafın üzerine yerleştirin.
Birden fazla raf üzerinde pişirmek için "Forced
Air" işlevini seçin ve kek kalıplarını farklı raflar
üzerinde dağınık yerleştirerek, sıcak hava dolaşımını
kolaylaştırın.
Mayalı bir kekin tamamen pişip pişmediğini anlamak
için kekin ortasına tahta bir kürdan batırın. Eğer
kürdan dışarıya temiz çıkarsa kekiniz pişmiş demektir.
Eğer yapışmaz fırın kabı kullanıyorsanız kenarlarını
yağlamayın, yoksa tatlının kenarları eşit şekilde
kabarmayabilir.
Yiyeceğiniz, pişirme sırasında “şişerse”, bir sonraki
pişirmenizde daha düşük bir sıcaklık kullanın ve
eklediğiniz sıvı miktarını azaltmayı veya karışımı daha
nazik karıştırmayı düşünün.
Islak ve kremalı tatlılar (cheesecake veya meyveli
tartlar) Convection Bake işlevinin kullanılmasını
gerektirir.
Eğer kekin altı ıslaksa, rafı alçaltın ve iç dolgusunu
eklemeden önce kekin altına ekmek kırıntıları veya
bisküvi kırıkları serpin.
16
PIZZA
Pizzanın altının çıtır çıtır olması için pişirme tepsilerini
hafifçe yağlayın.
Mozzarellayı, pişirme süresinin üçte ikisine
geldiğinizde pizzanın üzerine serpin.
KABARTMA
Hamuru fırına koymadan önce üzerini nemli bir bezle
kapatmak her zaman en iyisidir.
Bu fonksiyonla hamurun kabarma süresi, oda
sıcaklığına (20- 25°C) göre üçte bir oranında
kısalmaktadır.
Pizza için kabarma süresi, 1 kg hamur için yaklaşık bir
saat civarından başlar.
ET
Pişirilecek parça etin büyüklüğüne uygun olan
herhangi bir fırın tepsisi veya ateşe dayanıklı (payreks)
kap kullanın.
Rostoluk etlerde, kabın içine biraz et suyu eklemenizi
ve lezzet katması için pişirme sırasında ara sıra bu
suyu etin üzerinde gezdirmenizi öneririz. Et pişince,
10-15 dakika daha fırında bekletin veya alüminyum
folyoya sarın.
Eti ızgarada pişirmek istediğinizde, her yerinin eşit
oranda pişmesi için her yerinden eşit kalınlıkta
kesmelisiniz. Çok kalın et parçalarının pişmesi daha
uzun sürer. Etin dışının yanmasını önlemek için, tel
rafın konumunu alçaltarak, eti ızgaradan daha uzağa
alın. Eti, pişirme süresinin üçte ikisine geldiğinizde
çevirin.
Etin pişme sularını toplamak için, etin konulduğu
ızgaranın hemen altına, içine yarım litre su konulmuş
bir tabak yerleştirin. Gerektikçe su ekleyin.
TR
PİŞİRME TABLOSU
YEMEK TARİFİ
İŞLEV
PASTR
Mayalı kekler
PASTR
Kremalı pasta
(cheese cake, strudel, meyveli turta)
PASTR
Çörekler/küçük tartlar
Profiterol çöreği
Beze
PIZZA
Pizza (ince, kalın, focaccia)
ÖN
ISITMA
SICAKLIK
(°C)
PİŞİRME
SÜRESİ (Dk.)
SEVİYE VE
AKSESUARLAR
2/3
-
160-180
30-90
Evet
160 - 180
30 - 90
4
-
160 – 200
30 - 85
3
Evet
160–200
35 - 90
4
-
170 – 180
15 - 45
3
Evet
160 - 170
20 - 45
4
1
Evet
160 - 170
20 - 45 ***
5
3
Evet
180 - 200
30 - 40
3
Evet
180 - 190
35 - 45
4
1
Evet
180 - 190
35 - 45 ***
5
3
Evet
90
110 - 150
3
Evet
90
130 - 150
4
1
Evet
90
140 - 160 ***
5
3
-
220 - 250
20 - 40
2
Evet
220 - 240
20 - 40
4
1
Evet
220 - 240
25 - 50 ***
5
3
1
1
Somun ekmek 1 kg
BREAD
-
180 - 220
50 - 70
2
Küçük ekmek
BREAD
-
180 - 220
30 - 50
2
Evet
180 - 200
30 - 60
4
Evet
250
10 - 20
3
Evet
250
10 - 20
4
Evet
180 - 190
40 - 55
2/3
Evet
180 - 190
45 - 60
4
1
Evet
180 - 190
45 - 70 ***
5
3
Ekmek
PIZZA
Dondurulmuş pizza
Tuzlu kekler
(sebzeli turta, kiş)
MANUEL
İŞLEVLER
OTOMATİK
İŞLEVLER
1
1
1
1
1
1
1
ECO
Conventional (Alt ve
üstten ısıtma)
MEAT
Meat (Et)
AKSESUARLAR
Raf
Grill (Izgara)
POULT
Poultry (Tavuk)
Fırın tepsisi veya rafın
üzerinde kek kalıbı
Turbo Grill (Turbo Izgara)
CASSE
Casserole (Tencere
yemeği)
Tabak /
pişirme tepsisi / rafın üzerinde
fırın tepsisi
Forced Air (Fanlı Hava
Dolaşımı)
Convection Bake
(Konveksiyonlu)
Eco Forced Air (Eko Fanlı Hava)
BREAD
PIZZA
PASTR
Bread (Ekmek)
Pizza (Pizza)
Pastry (Pasta)
İçerisine 500 ml su
konulmuş tabak
Fırın tepsisi
Damlama kabı
17
YEMEK TARİFİ
İŞLEV
Milföy tatlısı/Milföy krakerleri
ÖN
ISITMA
SICAKLIK
(°C)
PİŞİRME SÜRESİ
SEVİYE
(Dk.)
VE AKSESUARLAR
3
20-30
Evet
190 - 200
Evet
180-190
20-40
4
1
Evet
180-190
20-40 ***
5
3
Lazanya/sufle
CASSE
-
190-200
40 - 65
3
Fırında makarna/fırın rulo
makarna
CASSE
-
190-200
25 - 45
3
Kuzu/dana/ sığır/domuz 1 kg
MEAT
-
190 - 200
60 - 90
3
Tavuk/tavşan/ördek 1 kg
POULT
-
200-230
50 - 80
3
Hindi/kaz 3 kg
POULT
-
190 - 200
90 - 150
2
Fırında balık / kağıtta (fileto, bütün)
Evet
180 - 200
40 - 60
3
Dolmalar
(domates, kabak, patlıcan)
Evet
180 - 200
50 - 60
2
Kızarmış ekmek
-
3 (Yüksek)
3-6
5
Balık fileto/dilim
-
2 (Orta)
20-30 *
4
3
Sosis/kebap/pirzola/hamburger
-
2-3
(Orta-Yüksek)
15 - 30 *
5
4
Tavuk fırın 1-1,3 kg
-
2 (Orta)
55 - 70 **
2
1
Az pişmiş rozbif 1 kg
-
2 (Orta)
35 - 50 **
3
Kuzu budu/paça
-
2 (Orta)
60 - 90 **
3
Fırın patates
-
2 (Orta)
35 - 55 **
3
Sebze graten
-
3 (Yüksek)
10 - 25
3
Lazanya ve et
Evet
200
50-100 ***
4
1
Et ve patates
Evet
200
45-100 ***
4
1
Balık ve sebzeler
Evet
180
30 - 50 ***
4
1
Komple yemek:
Meyveli tart (seviye 5)/lazanya (seviye
3)/et (seviye 1)
Evet
190
40-120 ***
5
3
MANUEL
İŞLEVLER
OTOMATİK
İŞLEVLER
1
ECO
Conventional (Alt ve
üstten ısıtma)
MEAT
Meat (Et)
AKSESUARLAR
Raf
18
1
Grill (Izgara)
POULT
Poultry (Tavuk)
Fırın tepsisi veya rafın
üzerinde kek kalıbı
Turbo Grill (Turbo Izgara)
CASSE
Casserole (Tencere
yemeği)
Damlama tepsisi/
Rafın üzerinde fırın tepsisi/pişirme
tepsisi
Forced Air (Fanlı Hava
Dolaşımı)
Convection Bake
(Konveksiyonlu)
Eco Forced Air (Eko Fanlı Hava)
BREAD
PIZZA
PASTR
Bread (Ekmek)
Pizza (Pizza)
Pastry (Pasta)
İçerisine 500 ml su
konulmuş tabak
Fırın tepsisi
Tabak
TR
YEMEK TARİFİ
İçi doldurulmuş rostoluk et
parçaları
Eti parçalar halinde kesin
(tavşan, tavuk, kuzu)
*
ÖN
ISITMA
SICAKLIK
(°C)
ECO
-
200
ECO
-
200
İŞLEV
PİŞİRME SÜRESİ
SEVİYE
(Dk.)
VE AKSESUARLAR
3
80-120 ***
50 - 100 ***
3
Pişirme işleminin yarısına gelindiğinde yemeği çevirin.
** Pişirme işleminin üçte ikisine gelindiğinde yemeği çevirin (gerekirse).
*** Tahmini süre: Kişisel tercihe göre yemekler fırından farklı zamanlarda çıkarılabilir
MANUEL
İŞLEVLER
OTOMATİK
İŞLEVLER
ECO
Conventional (Alt ve üstten
ısıtma)
MEAT
Meat (Et)
AKSESUARLAR
Raf
Grill (Izgara)
POULT
Poultry (Tavuk)
Fırın tepsisi veya rafın
üzerinde kek kalıbı
Turbo Grill (Turbo Izgara)
CASSE
Casserole (Tencere
yemeği)
Tabak /
pişirme tepsisi / rafın üzerinde fırın
tepsisi
Forced Air (Fanlı Hava
Dolaşımı)
Convection Bake
(Konveksiyonlu)
Eco Forced Air (Eko Fanlı
Hava)
BREAD
PIZZA
PASTR
Bread (Ekmek)
Pizza (Pizza)
Pastry (Pasta)
Damlama kabı
İçerisine 500 ml su
konulmuş tabak
Fırın tepsisi
19
TEST EDİLMİŞ YEMEK TARİFLERİ
YEMEK TARİFİ
İŞLEV
Kurabiye
(Kurabiye)
Küçük kekler
(Küçük kekler)
Yağsız
pandispanya
(Yağsız
pandispanya)
2 elmalı tart
(Elmalı pay)
Tost
Hamburgerler
ÖN
ISITMA
SEVİYE
SIC. (°C)
PİŞİRME
SÜRESİ
(Dk.)
AKSESUARLAR* VE NOTLAR
Evet
3
150
30 - 40
Tabak/fırın tepsisi
Evet
3
150
25 - 35
Tabak/fırın tepsisi
Evet
1-4
150
25 - 35
Raf 4: fırın tepsisi
Raf 1: tabak/fırın tepsisi
Evet
3
170
20 - 30
Tabak/fırın tepsisi
Evet
3
160
20 - 30
Tabak/fırın tepsisi
Evet
1-4
160
25 - 35
Raf 4: fırın tepsisi
Raf 1: tabak/fırın tepsisi
Evet
2
170
30 - 40
Tel rafta kek kalıbı
Evet
2
160
30 - 40
Tel rafta kek kalıbı
Evet
1-4
160
35 - 45
Raf 4: rafta kek kalıbı
Raf 1: Rafın üzerinde fırın kabı
Evet
2
185
70 - 90
Tel rafta kek kalıbı
Evet
2
175
70 - 90
Tel rafta kek kalıbı
Evet
1-4
175
75 - 95
Raf 4: rafta kek kalıbı
Raf 1: rafta kek kalıbı
-
5
3 (Yüksek)
4-6
Raf
18 - 30
Raf 5: raf (pişirme işleminin
yarısına gelindiğinde yemeği
çevirin)
Raf 4: içerisine su konulmuş tabak
-
5
3 (Yüksek)
* Temin edilmemiş olan aksesuarları Satış sonrası
servisimizden alabilirsiniz.
Tabloda yer alan kılavuz ilkeler, kayar kılavuzlarla
kullanıma yönelik değildir. Farklı sıcaklıkları, pişirme
sürelerini vs. kayar kılavuzlar olmadan test etmeniz
MANUEL
İŞLEVLER
20
IEC 60350-1 standardı uyarınca sertifikasyon
makamlarına yönelik hazırlanmıştır
gerekecektir.
Enerji verimliliği sınıfı (IEC 60350-1 standardı
uyarınca): Testi gerçekleştirmek için ilgili tabloya bakın.
ECO
Conventional (Alt ve
üstten ısıtma)
Grill (Izgara)
Turbo Grill (Turbo Izgara)
Forced Air (Fanlı Hava
Dolaşımı)
Convection Bake
(Konveksiyonlu)
Eco Forced Air (Eko Fanlı
Hava)
TR
TEMİZLİK
Buharlı temizleme cihazları
kullanmayın.
Gereken işlemleri, fırın soğuk
iken gerçekleştirin.
Tüm işlemler sırasında koruyucu
eldiven kullanın.
Fırının elektrik fişini güç
beslemesinden çıkarın.
Cihazın yüzeylerine zarar
verebileceklerinden bulaşık
teli, aşındırıcı tel veya aşındırıcı/
korozif temizlik maddeleri
kullanmayın.
DIŞ YÜZEYLER
•
Yüzeyleri nemli bir mikrofiber bezle temizleyin. Çok
kirli ise, birkaç damla pH açısından nötr deterjan
damlatın. Kuru bir bezle silerek kurulayın.
•
Korozif veya aşındırıcı deterjanlar kullanmayın. Bu
tür ürünlerden herhangi biri dikkatsizlik sonucu
cihazın yüzeyleri ile temas ederse, derhal nemli bir
mikrofiber bezle temizleyin.
•
Kapak camını uygun bir sıvı deterjanla temizleyin.
•
Fırın kapağı, temizliği kolaylaştırmak amacıyla
çıkarılabilir.
•
Izgaranın üst ısıtma elemanı, fırının üst panelini
temizlemek üzere alçaltılabilir.
İÇ YÜZEYLER
•
Her kullanımdan sonra fırını soğumaya bırakın ve
ardından, yemek artıklarının neden olduğu kalıntı
veya lekeleri temizlemek için tercihen hala sıcakken
temizleyin Su içeriği yüksek yiyeceklerin pişirilmesi
sonucu oluşan yoğuşma suyunu kurutmak için, fırını
tamamen soğumaya bırakın ve ardından bir bez veya
süngerle silin.
KATALİTİK PANELLERİN TEMİZLİĞİ
Bu fırın, oldukça gözenekli olan ve yağ ve kirleri
emebilen özel kendi kendini temizleyen kaplaması
sayesinde, pişirme bölmesinin temizliğini kolaylaştıran
özel katalitik panellerle donatılmıştır.
Bu paneller, raf kılavuzlarına takılır: Raf kılavuzlarını
yeniden konumlandırır ve yerine takarken, üstteki
kancaların panellerde uygun deliklere geçirildiğinden
emin olun.
Katalitik panellerin kendi kendini temizleme
özelliklerinden en iyi şekilde yararlanmak için, fırının
"Convection Bake" işlevi kullanılarak yaklaşık bir saat
boyunca 200 °C'de ısıtılmasını öneriyoruz. Fırın, bu
süre boyunca boş olmalıdır.
Ardından aşındırıcı olmayan
bir sünger kullanarak yiyecek kalıntılarını
temizlemeden önce
fırını soğumaya bırakın.
Lütfen dikkat edin: Korozif veya aşındırıcı temizlik
maddeleri, sert fırçalar, bulaşık telleri veya fırın spreylerinin
kullanılması, katalitik yüzeye zarar verebilir ve kendi kendini
temizleme özelliklerini bozabilir.
Yedek panele ihtiyacınız olursa lütfen Satış Sonrası
Servisimizle irtibata geçin.
AKSESUARLAR
Kullanımdan sonra aksesuarları bulaşık deterjanı
çözeltisinin içine koyun, eğer hala sıcaksa bunları fırın
eldivenleriyle tutun.
Yemek artıkları, bir bulaşık fırçası veya sünger
kullanılarak çıkarılabilir.
21
BAKIM
Tüm işlemler sırasında koruyucu
eldiven kullanın.
Gereken işlemleri, fırın soğuk
iken gerçekleştirin.
Fırının elektrik fişini güç
beslemesinden çıkarın.
KAPAĞI ÇIKARTMA
1. Kapağı tamamen açın
4. Kapağı her iki elinizle sıkıca tutun – tutma kolundan
tutmayın.
Kapağı, yuvasından kurtulana kadar yukarı
doğru çekerken aynı anda kapatmayı sürdürerek
çıkarabilirsiniz.
~15°
b
2. Mandalları mümkün olduğunca alçaltın.
a
a
b
3. Kapağı kapatabildiğiniz kadar kapatın.
~60°
22
5. Kapağı, yumuşak bir yüzey üzerine dayayarak bir
tarafa koyun.
TR
KAPAĞI YERİNE TAKMA
1. Menteşelerin kancalarını yuvaları ile hizalayarak,
kapağı fırına doğru hareket ettirin.
5. Mandalların doğru konumda olduğunu kontrol
etmek için hafifçe baskı uygulayın.
“CLICK”
2. Üst kısmı yuvasına sabitleyin.
6. Kapağı kapatmayı deneyin ve kontrol paneli ile hizalı
olduğundan emin olmak için kontrol edin. Değilse,
yukarıdaki adımları tekrarlayın: Kapak, düzgün
çalışmazsa zarar görebilir.
3. Kapağı alçaltın ve ardından tamamen açın.
7.
4. Mandalları, orijinal konumlarına gelecek şekilde
alçaltın: Tamamen alçalttığınızdan emin olun.
a
b
23
LAMBANIN DEĞİŞTİRİLMESİ
1. Fırının elektrik fişini güç beslemesinden çıkarın.
2. Lambanın kapağını sökün, ampulü değiştirin ve
kapağı tekrar ampulün üzerine vidalayın.
Lütfen dikkat edin: Sadece 25-40 W/230 V tip E-14, T300 °C
akkor ampuller veya 20-40 W/230 V tip G9, T300 °C halojen
ampuller kullanın.
Ürünün içinde kullanılan ampul ev aletlerinde
kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve evin içindeki genel
oda aydınlatmasında kullanılmaya uygun değildir (EC
Düzenlemesi 244/2009).
Ampuller Satış Sonrası Servisimizden elde edilebilir.
- Halojen ampul kullanıyorsanız, parmak uçlarınız ampullere
zarar verebileceğinden, ampulleri çıplak elle tutmayın.
Lamba kapağı yerine takılmadan fırını kullanmayın.
3. Fırının fişini tekrar güç beslemesine takın.
ÜST ISITMA ELEMANINI ALÇALTMA
1. Raf kılavuzlarını çıkarın.
3. Isıtma elemanını alçaltın.
1
2
2. Isıtma elemanını dikkatlice çıkarın.
24
4. Isıtma elemanını yeniden yerine yerleştirmek
için, hafifçe kendinize doğru çekerek kaldırın, yan
desteklerin üzerine oturduğundan emin olun.
TR
ARIZA GİDERME
Meydana gelen sorunlar veya arızalar, çoğunlukla kolayca çözümlenebilmektedir.
Satış Sonrası Servisle irtibata geçmeden önce, sorunu kendi kendinize giderip gideremeyeceğinize bakmak için
aşağıdaki tabloyu kontrol edin.
Sorun hala devam ediyorsa, size en yakın Satış Sonrası Servis Merkezi ile iletişime geçin.
Aşağıdaki işlemlerden herhangi birini
gerçekleştirmeden önce güvenlik talimatlarını dikkatlice okuyun
SORUN
OLASI NEDEN
Güç kesintisi.
Fırın çalışmıyor.
Şebeke bağlantısının kesilmesi.
Arıza.
ÇÖZÜM
Şebeke elektrik gücü olup olmadığını
ve fırının elektrik beslemesine bağlı
olup olmadığını kontrol edin.
Sorunun giderilip giderilmediğini
görmek için, fırını kapatıp yeniden
açın.
Seçilen işlev.
Farklı bir işlev seçin. Sorunun gerilip
giderilmediğini görmek için, fırını
kapatıp yeniden açın.
Kapak açık.
Kapağı kapatın ve sorunun devam
edip etmediğine bakın.
Güç kesintisi.
Saati sıfırlamanız gerekir: “Cihazın
ilk kullanımı” bölümünde yer alan
talimatlara uyun.
Fırın ısıtmıyor.
Saat yanıp sönüyor.
Ekranda “F” harfi ve ardından bir Arıza.
rakam görünüyor.
Size en yakın Satış Sonrası Müşteri
Servis Merkezi ile irtibata geçin ve “F”
harfini takip eden rakamı belirtin.
"Bakım" bölümünde kapağın
çıkarılması ve yerine takılması ile ilgili
talimatları yerine getirerek, emniyet
mandallarının doğru konumda
olduğundan emin olun.
Kapak düzgün kapanmıyor.
Emniyet mandalları yanlış
konumda.
Pişirme başlatılmıyor ve/veya
sesli bir sinyal veriliyor.
Seçilen işlev, gerçekleştirmek
İşlevi tekrar seçin. Et sensörünü çıkarın
istediğiniz işlemle uyumlu değildir. ve ardından yeniden yerleştirin.
25
Eko modu etkin.
EKO modunu devre dışı bırakmak için
“SETTING” menüsüne gidin.
“Eco Forced Air” işlevi seçili.
Farklı bir işlev seçin.
Lamba çalışmıyor.
Ampulün değiştirilmesi
gerekiyordur.
“Bakım” bölümünde ampulü
değiştirmek için verilen talimatlara
uyun.
Ekranın parlaklığı azaldı.
Eko modu etkin.
EKO modunu devre dışı bırakmak için
“SETTING” menüsüne gidin.
Pişirme sırasında ışık kapanıyor.
Fırın KAPALI.
Düğmelere basıldığında hiçbir
şey olmuyor.
Tuş kilidi etkindir.
Kontrol paneli kirli.
Fırın, kapalı iken bile ses
çıkarıyor.
26
Soğutucu fan
açık.
Fırını açmak için 'i basılı tutun ve
sorunun devam edip etmediğine
bakın.
ve
düğmelerine aynı anda
basarak, tuş kilidini devre dışı bırakın.
Kontrol panelinin yüzeylerini
mikrofiber bir bezle temizleyin
(“Temizlik” bölümüne bakın).
Kapağı açın veya soğutma işlemi sona
erene kadar bekleyin.
TR
ÜRÜN FİŞİ
WWW
Bu cihazın enerji verilerini içeren ürün fişi, docs.hotpoint.eu internet adresinden indirilebilir
SATIŞ SONRASI
SERVİS
SATIŞ SONRASI SERVİSİMİZLE
İLETİŞİM KURMADAN ÖNCE
1. “Sorun giderme” tablosunda açıklanan önlemlerin
herhangi birini kullanarak sorunu kendi başınıza
çözüp çözemeyeceğinizi kontrol edin.
2. Sorunun giderilip giderilmediğini görmek için, fırını
kapatıp yeniden açın.
GEREKLİ KONTROLLERİN TÜMÜNÜ
GERÇEKLEŞTİRDİKTEN SONRA SORUN DEVAM
EDERSE, SİZE EN YAKIN SATIŞ SONRASI SERVİSE
BAŞVURUN.
Yardım almak için, ürünle birlikte verilen garanti
kitapçığındaki numarayı arayın veya internet
adresimizdeki talimatları uygulayın. Aşağıdaki bilgileri
vermeye hazır olun:
• Arızanın kısa bir açıklaması
• Ürününüzün tam tipi ve modeli
• Yardım kodu (ürüne ekli tanıtım levhasındaki SERVICE
kelimesini takip eden rakam; bu, fırının kapağı açık
iken sağ iç kısımdaki kenardan görülebilir).
Yardım kodu, garanti kitapçığınızda da belirtilmiştir.
• Tam adresiniz
• İrtibat için telefon numarası
XXXXXXXXXX
XXX
XX
XXXXXX
XXXX
XX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Model: xxxXXXXxx
XXXXXX XXXXXX
XXXXX XXXXXXX
XXXXXX
Lütfen dikkat edin: Onarım işlemi yapılması gerekirse,
orijinal yedek parça kullanma garantisine sahip ve onarım
işlemlerini doğru bir şekilde gerçekleştiren yetkili bir servis
merkezi ile irtibat kurun.
Garanti ile ilgili daha fazla bilgi için ekteki garanti
kitapçığına başvurun.
27
x2
90°C
28
TR
345
540
20
95
482
595
89° max
537
572
5,5
6
4
595
538
min 550
min 550
min 500
600
30 mm
min 560
min 500
min 560
583 + 2
30
5
29
=
=
400010859017
001
30
İtalya'da basılmıştır
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising