Whirlpool | FI4 854 H IX HA | Setup and user guide | Whirlpool FI4 854 H IX HA Käyttöohjeet

Whirlpool FI4 854 H IX HA Käyttöohjeet
FI
PÄIVITTÄISKÄYTÖN VIITE-OPAS
KIITOS, ETTÄ OSTIT HOTPOINT - ARISTON
-TUOTTEEN
Jos haluat tarkempia tietoja ja tukipalveluja,
rekisteröi tuotteesi osoitteessa
www.hotpoint.eu/register
WWW
Voit ladata Turvaohjeet sekä Käyttö- ja
huolto-oppaan osoitteesta
docs.hotpoint.eu noudattamalla tämän
vihkosen takakannen ohjeita.
Lue terveyttä ja turvallisuutta koskevat ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.
TUOTTEEN KUVAUS
1. K
äyttöpaneeli
2. Puhallin
3. P yöreä lämmitysvastus
(ei näkyvissä)
4. Hyllykköohjaimet
(taso osoitetaan uunin edessä)
5. Luukku
6. Ylempi lämpövastus/grilli
7. Valo
8. Tunnistekilpi
(älä poista)
9. Alempi lämpövastus
(ei näkyvissä)
1
6
2
3
4
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
7
8
9
5
OHJAUSPANEELI
1
1. VASEN NÄYTTÖ
2. ON / OFF
Kytkee uunin päälle ja pois
päältä sekä keskeyttää aktiivisen
toiminnon milloin tahansa.
3. TAKAISIN
Palaa edelliseen valikkoon
asetuksia konfiguroitaessa.
23
4
5
6
78
4. LÄMPÖTILA
Käytetään lämpötilan
asettamiseen.
5. NUPPI
Käytetään valikkokohtien valintaan
ja yksittäisen toiminnon asetusten
muuttamiseen tai säätämiseen.
6. KÄYNNISTYS
Käytetään toimintojen
käynnistämiseen sekä asetusten
vahvistamiseen.
9
7. AIKA
Käytetään kellonajan asettamiseen
tai muuttamiseen sekä
kypsennysajan säätämiseen.
8. VAHVISTAMINEN
Käytetään tehdyn valinnan tai
jonkin toiminnon asetusten
vahvistamiseen.
9. OIKEA NÄYTTÖ
1
VARUSTEET
RITILÄ
WWW
UUNIPANNU
LEIVINPELTI
Lataa Käyttö- ja huolto-opas osoitteesta
docs.hotpoint.eu lisätietoja varten
LIUKUKISKOT *
Varusteiden määrä vaihtelee ostetun mallin mukaan.
Muita lisävarusteita voi hankkia erikseen huoltopalvelusta.
* Mallikohtainen
RITILÄN JA MUIDEN VARUSTEIDEN LAITTAMINEN
Aseta ritilä vaakasuoraan työntämällä se
hyllykköohjaimiin ja varmista, että kohotetulla
reunalla varustettu puoli osoittaa ylöspäin.
Muut lisävarusteet, kuten uunipannu ja leivinpelti,
laitetaan uuniin vaakasuoraan asentoon samalla
tavalla kuin ritilä.
HYLLYKKÖOHJAIMIEN IRROTUS JA TAKAISIN ASETUS
. Poista hyllykköohjaimet nostamalla niitä ylös ja
vetämällä sitten kevyesti alaosa pois paikaltaan: Nyt
hyllykköohjaimet voidaan irrottaa.
LIUKUKISKOJEN KIINNITYS (MALLIKOHTAINEN)
Irrota hyllykköohjaimet uunista ja poista suojamuovi
liukukiskoista.
Kiinnitä liukukiskon ylempi
pidike hyllykköohjaimeen ja
liu´uta sitä niin pitkälle kuin
se menee. Laske toinen
pidike paikalleen.
Varmista ohjain
paikalleen painamalla
pidikkeen alaosaa tiukasti
hyllykköohjainta vasten.
Varmista, että liukukiskot
voivat liikkua vapaasti.
Toista nämä vaiheet toiselle
hyllykköohjaimelle samalla
tasolla.
Huomaa: Liukukiskot voidaan kiinnittää mille tasolle tahansa.
2
. Laita hyllykköohjaimet takaisin asettamalla ne
ensin ylemmälle paikalleen. Pidä niitä ylhäällä samalla
liu´uttaen ne kypsennysosastoon ja laske ne sitten
alemmalle paikalleen.
TOIMINNOT
PERINTEINEN
Kypsentää kaikenlaisia ruokia yhdellä tasolla.
GRILLI
Grillaa pihvit, kebabit tai makkarat, kypsentää
vihannekset gratinoimalla tai paahtaa leipää. Lihaa
grillattaessa suosittelemme käyttämään uunipannua
valuvien nesteiden keräämiseksi: Aseta pannu mille
tahansa ritilän alla olevalle tasolle ja lisää 500 ml
juomakelpoista vettä.
KIERTOILMA
Kypsennä ruokia, joiden vaatima
kypsennyslämpötila on sama, käyttämällä eri tasoja
(enintään kolmea) samanaikaisesti. Tällä toiminnolla
voit kypsentää useampia ruokalajeja ilman, että
tuoksut siirtyvät ruoasta toiseen.
PERINTEINEN LEIVONTA
Lihan kypsentämiseen, täytettä sisältävien
leivonnaisten leipomiseen sekä täytettyjen
vihannesten paistamiseen ainoastaan yhdellä tasolla.
Tämä toiminto käyttää ajoittaista, hellävaraista ilman
kierrätystä, joka estää ruoan liiallista kuivumista.
AUTOMAATTISET TOIMINNOT
PASTARUOKA
Tämä toiminto valitsee automaattisesti
pastaruoille parhaiten sopivan lämpötilan ja
kypsennystavan.
LIHA
Tämä toiminto valitsee automaattisesti lihalle
parhaiten sopivan lämpötilan ja kypsennystavan.
Tämä toiminto käynnistää ajoittain tuulettimen
alhaisella nopeudella; tarkoituksena on estää ruoan
liiallista kuivumista.
ISOT LIHAPALAT
Toiminto valitsee automaattisesti parhaan
kypsennystavan ja lämpötilan suurille lihapaloille (yli
2,5 kg). On suositeltavaa kääntää lihaa kypsennyksen
aikana, jotta se ruskistuu tasaisesti molemmin
puolin. On hyvä kostuttaa sitä silloin tällöin, jotta se
ei pääse kuivumaan liikaa.
FI
WWW
Lataa Käyttö- ja huolto-opas osoitteesta
docs.hotpoint.eu lisätietoja varten
ERIKOISTOIMINNOT
NOPEA ESIKUUMENNUS
Uunin nopea esikuumennus. Kun
esikuumennus on päättynyt, uuni valitsee
automaattisesti toiminnon “Perinteinen”. Odota
esikuumennuksen päättymistä ennen kuin laitat
ruoan uuniin.
TURBOGRILLI
Grillaa isot lihapalat (koivet, paahtopaisti,
broileri). Suosittelemme käyttämään uunipannua
valuvien nesteiden keräämiseksi: Aseta pelti mille
tahansa ritilän alla olevalle tasolle ja lisää 500 ml
juomakelpoista vettä. Paistinvarrasta (jos varusteena)
voidaan käyttää tämän toiminnon kanssa.
SÄÄSTÖ KIERTOILMA*
Kypsennä täytettyjä paisteja tai lihafileitä
yhdellä tasolla. Ruoka ei kuiva liikaa hellän
ja jaksollisen ilmankierron ansiosta. Tämän
säästötoiminnon ollessa käytössä valo ei
pala kypsennyksen aikana. Käytettäessä
energiankulutusta optimoivaa SÄÄSTÖ-jaksoa uunin
luukkua ei pitäisi avata ennen kuin ruoka on täysin
kypsynyt.
LÄMPIMÄNÄPITO
Säilytä juuri kypsennetyt ruoat kuumana ja
rapeana.
TAIKINAN KOHOTUS
Makeiden ja suolaisten taikinoiden
optimaalinen kohotus. Kohotustuloksen
takaamiseksi toimintoa ei saa käynnistää, jos uuni on
vielä kuuma edellisen kypsennysjakson jäljiltä.
DIAMOND CLEAN
Tämän matalassa lämpötilassa toimivan
erityisen puhdistusjakson aikana vapautuva
höyry helpottaa lian ja ruoasta jääneiden
tahrojen irtoamista. Kaada uunin pohjalle 200
ml juomakelpoista vettä ja käynnistä toiminto
ainoastaan kun uuni on kylmä.
LEIPÄ
Tämä toiminto valitsee automaattisesti
kaikentyyppisille leiville parhaiten sopivan
lämpötilan ja kypsennystavan.
PIZZA
Tämä toiminto valitsee automaattisesti
kaikentyyppisille pizzoille parhaiten sopivan
lämpötilan ja kypsennystavan.
KAKUT
Tämä toiminto valitsee automaattisesti
kaikentyyppisille leivonnaisille parhaiten sopivan
lämpötilan ja kypsennystavan.
* Toimintoa käytetään viitteenä energiatehokkuutta
koskevassa ilmoituksessa asetuksen (EU) N:o 65/2014
mukaisesti
3
LAITTEEN ENSIMMÄINEN KÄYTTÖ
1. ASETA AIKA
Kun kytket uunin päälle ensimmäisen kerran, on
tehtävä kelloasetukset.
Kaksi tunteja tarkoittavaa merkkiä alkaa vilkkua: Aseta
.
tunnit nuppia kääntämällä ja vahvista painamalla
Valitse nimellisvirta valintanuppia kääntämällä ja
.
vahvista sitten painamalla
Huomaa: Uuni on ohjelmoitu käyttämään sähkövirtaa tasolla,
joka sopii kodin sähköverkkoon, jonka luokitus on enemmän
kuin 3 kW (16 A): Jos kodin sähköverkon teho on alhaisempi,
sinun on laskettava kyseistä arvoa (13 A).
3. LÄMMITÄ UUNI
Kaksi minuutteja tarkoittavaa merkkiä alkaa vilkkua:
Aseta minuutit nuppia kääntämällä ja vahvista
.
painamalla
Huomaa: Jos haluat vaihtaa kellonajan myöhemmin, paina
ja pidä sitä painettuna vähintään sekunnin ajan uunin
ollessa sammutettuna ja toista yllä olevat vaiheet.
Sinun on ehkä asetettava aika uudelleen pitkän sähkökatkon
jälkeen.
2. ASETUKSET
Tarvittaessa voit vaihtaa oletusasetukset lämpötilan
mittayksikön (°C) ja nimellisvirran osalta (16 A).
ja pidä sitä
Uunin ollessa sammutettuna paina
painettuna vähintään 5 sekunnin ajan.
Valitse mittayksikkö valintanuppia kääntämällä ja
.
vahvista sitten painamalla
4
Uudesta uunista voi vapautua hajuja, jotka ovat
jääneet siihen valmistuksen aikana: tämä on täysin
normaalia.
Tämän vuoksi ennen ruokien kypsennystä
suosittelemme lämmittämään uunia tyhjänä, jotta
poistetaan mahdolliset hajut.
Poista mahdollinen suojapahvi tai kalvo uunista ja
poista myös kaikki sen sisällä olevat varusteet.
Lämmitä uunia 200 °C:ssa noin tunnin ajan ja käytä
mieluiten ilmankierrolla varustettua ohjelmaa (esim.
"Kiertoilma" tai "Perinteinen leivonta”).
Aseta toiminto oikein ohjeita noudattamalla.
Huomaa: Laitteen ensimmäisen käytön jälkeen on
suositeltavaa tuulettaa huone.
FI
PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
1. VALITSE TOIMINTO
Kun uuni on sammutettuna, ainoastaan aika näkyy
ja
näytöllä. Kytke uuni päälle painamalla
pitämällä sitä painettuna.
Tärkeimmät käytettävissä olevat toiminnot saadaan
näkyviin vasemmalle näytölle kääntämällä nuppia.
.
Valitse niistä yksi ja paina
Jos haluat valita alitoiminnon (silloin kun niitä on),
valitse ensin päätoiminto, vahvista sitten painamalla
ja mene toimintovalikkoon.
Käytettävissä olevat alitoiminnot saadaan näkyviin
oikealle näytölle kääntämällä nuppia. Valitse niistä
.
yksi ja vahvista painamalla
2. TEE TOIMINNON ASETUKSET
Haluamasi toiminnon valitsemisen jälkeen voit
muuttaa sen asetuksia.
Näytöllä näkyvät järjestyksessä asetukset, joita voit
muuttaa.
KESTO
Kun kuvake
vilkkuu näytöllä, aseta haluamasi
kypsennysaika säätönupista ja vahvista sitten
.
painamalla
Kypsennysaikaa ei ole pakollista asettaa, jos haluat
seurata kypsennystä manuaalisesti: Vahvista
ja käynnistä toiminto.
painamalla
Tässä tapauksessa et voi asettaa kypsennyksen
loppumisaikaa ohjelmoimalla viivästetyn
käynnistyksen (ajastus).
Huomaa: Voit säätää kypsennyksen aikana asetettua
kypsennysaikaa painamalla
: Muuta tunnit nuppia
kääntämällä ja vahvista painamalla
.
KYPSENNYKSEN PÄÄTTYMISAJAN ASETTAMINEN/
VIIVÄSTETTY KÄYNNISTYS
Monissa toiminnoissa on kypsennysajan
asettamisen jälkeen mahdollista viivästää toiminnon
käynnistymistä ohjelmoimalla sen päättymisaika.
Kun päättymisajan muuttaminen on mahdollista,
näytöllä näkyy kellonaika, jona toiminnon odotetaan
vilkkuessa.
loppuvan, kuvakkeen
LÄMPÖTILA/GRILLIN TASO
Kun näytöllä vilkkuu °C/°F-kuvake, vaihda arvo nuppia
ja jatka
kääntäen, vahvista sitten painamalla
edelleen seuraavien asetusten muuttamista (jos
mahdollista).
Voit myös asettaa grillitason (3 = korkea, 2 = keski, 1 =
matala) samaan aikaan.
Huomaa: Toiminnon käynnistyttyä voit muuttaa lämpötilaa
tai grillitasoa painamalla
tai kääntämällä suoraan
nupista.
Tarpeen vaatiessa aseta kypsennyksen haluttu
päättymisaika nuppia kääntämällä, vahvista sitten
ja käynnistä toiminto.
painamalla
Laita ruoka uuniin ja sulje luukku: Toiminto käynnistyy
automaattisesti sen jälkeen, kun on kulunut laskettu
aika, joka tarvitaan siihen, että kypsennys päättyy
asetettuna ajankohtana.
Huomaa: Kypsennyksen viivästetyn käynnistysajan
ohjelmoiminen sulkee pois käytöstä uunin
esikuumennusvaiheen. Uuni saavuttaa haluamasi lämpötilan
vaiheittain, minkä vuoksi kypsennysajat ovat hieman
kypsennystaulukossa lueteltuja pitempiä.
Odotusaikana voit käyttää nuppia ohjelmoidun
päättymisajan muuttamiseen.
Lämpötilan ja kypsennysajan asetuksia muutetaan
painamalla
- tai
-painiketta. Vahvista lopuksi
painamalla
.
5
3. AKTIVOI TOIMINTO
Kun olet tehnyt haluamasi asetukset, aktivoi toiminto
.
painamalla
Voit keskeyttää parhaillaan käynnissä olevan
ja
toiminnon milloin tahansa painamalla
pitämällä sitä painettuna.
4. ESIKUUMENNUS
Joihinkin toimintoihin kuuluu uunin
esikuumennusvaihe: Kun toiminto on käynnistynyt,
näyttö ilmoittaa, että esikuumennusvaihe on
käynnistynyt.
Kun tämä vaihe on päättynyt, kuuluu äänimerkki ja
näyttö osoittaa, että uuni on saavuttanut asetetun
lämpötilan.
Avaa nyt luukku, laita ruoka uuniin, sulje luukku ja
.
aloita kypsennys painamalla
Huomaa: Jos ruoka asetetaan uuniin ennen kuin
esikuumennus on päättynyt, se saattaa vaikuttaa
negatiivisesti lopulliseen kypsennystulokseen.
Luukun avaaminen esikuumennusvaiheen aikana aiheuttaa
sen keskeytymisen.
Kypsennysaikaan ei sisälly esikuumennusvaihetta.
Voit aina muuttaa lämpötilaa, jonka haluat saavuttaa, nuppia
käyttämällä.
5. KYPSENNYKSEN PÄÄTTYMINEN
Kuuluu äänimerkki ja näyttö ilmoittaa, että kypsennys
on päättynyt.
Voit pidentää kypsennysaikaa asetuksia muuttamatta
valitsemalla uuden kypsennysajan nuppia kääntäen ja
.
painamalla sitten
6
. AUTOMAATTISET TOIMINNOT
LÄMPÖTILAN PALAUTTAMINEN
Jos uunin sisällä oleva lämpötila laskee
kypsennysjakson aikana luukun avaamisen vuoksi,
käynnistyy automaattisesti erityistoiminto, joka
palauttaa alkuperäisen lämpötilan.
Lämpötilan palauttamisen aikana näytöllä näkyy
“käärme”-animaatio kunnes asetettu lämpötila on
saavutettu.
Ohjelmoidun kypsennysjakson ollessa käynnissä
kypsennysaikaa pidennetään luukun avausajan
mukaisesti parhaiden kypsennystulosten
takaamiseksi.
. ERIKOISTOIMINNOT
DIAMOND CLEAN
“Diamond Clean” -toiminto käynnistetään kylmälle
uunille levittämällä uunin pohjalle 200 ml vettä,
minkä jälkeen suljetaan uunin
luukku.
ja käännä nuppi
Mene erikoistoimintoihin
valinnan kohdalle valikosta; vahvista sitten
.
painamalla
Paina
, jos haluat käynnistää puhdistusjakson
, jos haluat asettaa päättymisajan/
heti, tai paina
ajastetun käynnistyksen.
Anna uunin jäähtyä jakson loputtua ja pyyhi
sitten kaikki jäljelle jäänyt vesi uunista ja ryhdy
puhdistamaan uunia kuumaan veteen kostutetulla
sienellä (puhdistus saattaa epäonnistua, jos tätä
vaihetta ei suoriteta 15 minuutin kuluessa).
Huomaa: Puhdistusjakson kestoa ja lämpötilaa ei voida säätää
. PAINIKELUKITUS
ja pitämällä sitä
Painikkeet lukitaan painamalla
painettuna vähintään 5 sekunnin ajan.
Toimi samoin näppäimistölukon avaamiseksi.
Huomaa: Painikelukitus voidaan käynnistää myös
kypsennyksen ollessa käynnissä.
Turvallisuussyistä uuni voidaan kytkeä pois päältä milloin
tahansa painamalla
.
HYÖDYLLISIÄ OHJEITA
KYPSENNYSTAULUKON LUKEMINEN
Taulukossa luetellaan paras toiminto, varusteet ja taso,
joita voidaan käyttää erityyppisille ruoille. Paistoaika
alkaa siitä hetkestä, jolloin ruoka laitetaan uuniin.
Aika ei sisällä esikuumennusta (mikäli se on vaadittu).
Kypsennyksen lämpötilat ja ajat ovat viitteellisiä ja ne
riippuvat ruoan määrästä ja käytettävien varusteiden
tyypistä. Käytä ensin alhaisimpia suositeltuja
asetuksia ja jos lopputulos ei vastaa odotuksia, siirry
korkeampiin asetuksiin. Käytä toimitettuja varusteita
ja mieluiten tummia metallisia vuokia ja uunipeltejä.
Voit käyttää myös pyrex- tai keramiikkavuokia ja
-varusteita, mutta muista, että tällöin paistoajat ovat
hieman pidempiä.
ERI RUOKIEN KYPSENNYS SAMANAIKAISESTI
Toiminnolla “Kiertoilma” on mahdollista kypsentää
samanaikaisesti saman kypsennyslämpötilan vaativia
ruokia (esimerkiksi kalaa ja vihanneksia), eri tasoilla.
Ota lyhyemmän paistoajan vaativat ruoat pois uunista
ensin ja jatka pidemmän ajan vaativien ruokien
kypsentämistä.
LIHA
Voit käyttää kaikenlaisia peltejä tai pyrexvuokia
paistettavan lihan koon mukaisesti. Paistia varten on
hyvä lisätä astian pohjalle lihalientä ja kostuttaa lihaa
kypsennyksen aikana. Se antaa myös lisää makua.
Huomaa, että tämän toiminnon aikana syntyy höyryä.
Kun paisti on kypsä, anna sen levätä uunissa vielä
10–15 minuuttia tai kääri liha alumiinifolioon.
Kun grillaat lihapaloja, valitse yhtä paksuja paloja,
jotta ne kypsyvät tasaisesti. Hyvin paksut lihapalat
vaativat pidemmän kypsennysajan. Aseta ritilä
alemmalle tasolle kauemmaksi grillivastuksesta, jotta
pinta ei pala. Käännä lihaa, kun kypsennysajasta on
kulunut kaksi kolmasosaa. Avaa luukku varovasti, sillä
sisältä tulee höyryä.
FI
WWW
Lataa Käyttö- ja huolto-opas osoitteesta
docs.hotpoint.eu lisätietoja varten
JÄLKIRUOAT
Paista huolellista paistamista vaativat jälkiruoat
perinteisellä toiminnolla yhdellä tasolla.
Käytä tummia metallisia paistopannuja ja laita ne aina
uunin mukana toimitetun ritilän päälle. Kun paistat
useammalla tasolla, valitse kiertoilmatoiminto ja laita
kakkuvuoat ritilöiden päälle eri kohtiin, jotta ilma
pääsee kiertämään hyvin.
Tarkista kohoavan kakun kypsyys puutikulla
työntämällä se kakun keskelle. Jos tikkuun ei tartu
taikinaa, kakku on kypsä.
Jos käytät paistopannuja, joissa on tarttumaton
pinnoitus, älä voitele vuokaa, sillä tällöin kakku ei
kohoa välttämättä tasaisesti reunoilta.
Jos leipomus “paisuu” leivonnan aikana, käytä
seuraavalla kerralla alhaisempaa lämpötilaa; voisit
myös vähentää lisättävän nesteen määrää tai
sekoittaa taikinaa varovaisemmin.
Jälkiruoat, joissa on runsaasti nestettä sisältävä
täyte tai kuorrutus (kuten esim. juustokakku tai
hedelmäpiirakat), on hyvä paistaa toiminnolla
Perinteinen leivonta. Jos kakun pohja jää liian
kosteaksi, paista kakku seuraavalla kerralla alemmalla
tasolla ja ripottele taikinapohjan päälle korppujauhoja
tai keksinmuruja ennen täytteen lisäämistä.
PIZZA
Voitele pellit kevyesti, jotta pizzan pohja paistuu
rapeaksi. Levitä mozzarellajuustoa pizzan päälle, kun
kypsennysajasta on kulunut kaksi kolmasosaa.
TAIKINAN KOHOTUS
Taikina on suositeltavaa peittää kostealla liinalla
ennen uuniin laittamista. Tällä toiminnolla
kohotusaika on noin kolmanneksen lyhyempi kuin
huoneenlämmössä (20–25 °C). Pizzan kohotusaika on
noin yksi tunti 1 kg:n taikinaa kohden.
Ruoasta tippuvien nesteiden keräämiseksi on ritilän
alle suositeltavaa asettaa uunipannu, jossa on puoli
litraa vettä. Lisää vettä tarvittaessa.
7
KYPSENNYSTAULUKKO
LÄMPÖTILA
(°C)
KYPSENNYSAIKA
(Min.)
-
160 - 180
30 - 90
2/3
Kyllä
160 - 180
30 - 90
4
-
160-200
30 - 85
3
Kyllä
160-200
35-90
4
-
170 – 180
15 - 45
3
Kyllä
160-170
20-45
4
1
Kyllä
160-170
20-45 ***
5
3
-
180-200
30-40
3
Kyllä
180-190
35-45
4
1
Kyllä
180-190
35-45 ***
5
3
Kyllä
90
110‑150
3
Kyllä
90
130 - 150
4
1
Kyllä
90
140-160 ***
5
3
-
220 - 250
20 - 40
2
Kyllä
220 - 240
20-40
4
1
Kyllä
220 - 240
25-50 ***
5
3
Leipä, limppu 0,5 kg
-
180 - 220
50 - 70
2
Sämpylät
-
180 - 220
30 - 50
2
Kyllä
180-200
30 - 60
4
-
220 - 250
20 - 40
2
Kyllä
220 - 240
20-40
4
1
Kyllä
220 - 240
25-50 ***
5
3
Kyllä
180 - 190
45 - 60
2
Kyllä
180-190
45 - 60
4
1
Kyllä
180-190
45-70 ***
5
3
Kyllä
190-200
20-30
3
Kyllä
180-190
20-40
4
1
Kyllä
180-190
20-40 ***
5
3
Lasagne/kohokas
-
190-200
40 - 65
3
Uunipasta/cannelloni
-
190-200
25 - 45
3
RESEPTI
Kohoavat kakut
Täytetty kakku
(juustokakku, struudeli,
hedelmäpiirakka)
Pikkuleivät/tortut
Tuulihatut
Marengit
Pizza (Ohut, paksu, focaccia)
Leipä
Pakastepizzat
Suolaiset leivonnaiset
(kasvispiirakka, quiche)
Tuulihatut/voitaikinapasteijat
8
TOIMINTO ESIKUUMENNUS.
TASO
JA VARUSTEET
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
FI
RESEPTI
TOIMINTO ESIKUUMENNUS.
LÄMPÖTILA
(°C)
KYPSENNYSAIKA
(Min.)
TASO
JA VARUSTEET
Lammas/vasikka/
nauta/porsas 1 kg
Rapeapintainen porsaanpaisti
2 kg
-
190 - 200
60 - 90
3
-
170
110‑150
2
Broileri/jänis/ankka 1 kg
-
200 - 230
50 -80
3
Kalkkuna/hanhi 3 kg
-
190 - 200
90 - 150
2
Kyllä
180-200
40-60
3
Kyllä
180-200
50-60
2
Paahtoleipä
-
3 (korkea)
3-6
5
Kalafileet/palat
-
2 (keskitaso)
20-30 *
4
3
Makkarat/lihavartaat/
grillikylki/jauhelihapihvit
-
2–3 (keskitaso–
korkea)
15 - 30 *
5
4
Broileri 1–1,3 kg
-
2 (keskitaso)
55-70 **
2
1
Paahtopaisti, raaka 1 kg
-
2 (keskitaso)
35 - 50 **
3
Karitsan koipi/potka
-
2 (keskitaso)
60-90 **
3
Paahdetut perunat
-
2 (keskitaso)
35-55 **
3
Vihannesgratiini
-
3 (korkea)
10‑25
3
Lasagne ja liha
Kyllä
200
50-100 ***
4
1
Liha ja perunat
Kyllä
200
45-100 ***
4
1
Kala ja vihannekset
Kyllä
180
30 - 50 ***
4
1
Kokonainen ateria:
hedelmäpiirakka (taso 5)/
lasagne (taso 3)/liha (taso 1)
Kyllä
190
40-120 ***
5
3
Täytetyt paistit
-
200
80-120 ***
3
Paloiteltu liha
(jänis, broileri, lammas)
-
200
50 - 100 ***
3
Haud. kokon. kala (fileenä,
kokonainen)
Täytetyt vihannekset
(tomaatit, zucchinit, munakoisot)
* Käännä ruokaa kypsennyksen puolivälissä.
** Käännä ruokaa, kun kypsennysajasta on kulunut 2/3 (jos
tarpeen).
*** Arvioitu aika: ruoat voidaan ottaa uunista eri aikoina
henkilökohtaisista mieltymyksistä riippuen.
MANUAALISET
TOIMINNOT
AUTOMAATTISET
TOIMINNOT
1
WWW Lataa käyttö- ja huolto-opas sivustolta
docs‌.‌hotpoint‌.‌eu ja saat testattujen reseptien taulukon; se
on koottu standardin IEC 60350-1 vaatimusten mukaisesti
sertifiointiviranomaisille.
Perinteinen
Grilli
Turbogrilli
Kiertoilma
Perinteinen leivonta
Säästö Kiertoilma
Pastaruoka
Liha
Isot lihapalat
Leipä
Pizza
Kakut
Ritilä
Leivinpelti tai
kakkuvuoka ritilällä
Uunipannu /
jälkiruokapelti /
leivinpelti ritilällä
Uunipannu
Uunipannu, jossa on
500 ml vettä
Leivinpelti
VARUSTEET
9
HUOLTO JA PUHDISTUS
Varmista, että uuni on jäähtynyt,
ennen kuin aloitat huolto- tai
puhdistustoimenpiteet.
Älä käytä höyrypesuria.
WWW
Älä käytä teräsvillaa, hankaavia
kaapimia tai hankaavia/
syövyttäviä puhdistusaineita,
koska ne voivat vahingoittaa
laitteen pintaa.
Lataa Käyttö- ja huolto-opas osoitteesta
docs.hotpoint.eu lisätietoja varten
Käytä suojakäsineitä.
Uuni on kytkettävä irti
sähköverkosta ennen minkään
tyyppisten huoltotöiden
aloittamista.
ULKOPINNAT
• Puhdista pinnat kostealla mikrokuituliinalla. Jos
pinnat ovat erittäin likaisia, voit lisätä muutaman
pisaran neutraalia puhdistusainetta. Kuivaa pinnat
lopuksi kuivalla liinalla.
• Älä käytä syövyttäviä tai hankaavia puhdistusaineita.
Jos mitään tällaista ainetta pääsee vahingossa
kosketukseen laitteen pintojen kanssa, pyyhi se heti
pois kostealla mikrokuituliinalla.
• Puhdista luukun lasi nestemäisellä
erikoispesuaineella.
• Käynnistä “Diamond Clean” -toiminto sisäpintojen
parhaiden mahdollisten puhdistustulosten saamiseksi.
• Uunin luukku voidaan irrottaa puhdistamisen
helpottamiseksi WWW .
• Grillin ylempää lämpövastusta voidaan laskea
alemmas siten, että uunin yläpaneeli saadaan
puhdistettua.
SISÄPINNAT
• Anna uunin jäähtyä jokaisen käyttökerran jälkeen
ja puhdista se sitten, mieluiten sen ollessa vielä
hieman lämmin; näin saat pois ruoasta jääneet tahrat
ja roiskeet. Kuivaa runsaasti vettä sisältävien ruokien
kypsennyksestä syntynyt kosteus antamalla uunin
jäähtyä kokonaan ja pyyhi se sitten liinalla tai sienellä.
VARUSTEET
Huuhtele varusteet astianpesuaineliuoksessa käytön
jälkeen ja käsittele niitä uunikintailla, jos ne ovat vielä
kuumia. Ruoantähteet voidaan poistaa harjalla tai
sienellä.
LAMPUN VAIHTAMINEN
1. Kytke uuni irti sähköverkosta.
2. Ruuvaa auki valon suojus ja vaihda lamppu sekä
ruuvaa suojus takaisin kiinni valoon.
3. Kytke uuni sähköverkkoon.
YLÄLÄMMITYSVASTEEN LASKEMINEN ALAS
1. Irrota sivuissa olevat hyllykköohjaimet.
1
2
2. Vedä vastusta hieman ulos ja laske sitä alas.
10
Huomaa: Käytä vain hehkulamppuja 25‑40 W/230 ~ V tyypit
E-14, T300°C tai halogeenilamppuja 20‑40 W/230 ~ V tyyppi
G9, T300°C. Tuotteessa käytetty lamppu on suunniteltu
erityisesti kodinkoneita varten eikä se sovellu yleiseen
huonevalaistukseen (EY:n asetus N:o 244/2009). Lamppuja on
saatavissa huoltopalvelusta.
- Jos käytetään halogeenilamppuja, älä käsittele niitä paljain
käsin, koska sormenjäljet voivat vahingoittaa niitä. Älä
käytä uunia ennen kuin valon suojus on asetettu takaisin
paikalleen.
3. Aseta vastus takaisin paikalleen nostamalla sitä ja
vetämällä hieman itseesi päin. Varmista, että se on
kohdallaan sivutuissa.
LUUKUN IRROTUS JA TAKAISIN ASETUS
1. Poista luukku avaamalla se kokonaan ja laskemalla
varmistimia, kunnes niiden lukitus vapautuu.
a
FI
4. Laske luukkua ja avaa se sitten kokonaan.
Laske varmistimet takaisin niiden alkuperäiseen
asentoon: Varmista, että laskit ne kokonaan.
a
b
b
2. Sulje luukkua niin paljon kuin voit.
Ota tukeva ote luukusta molemmilla käsillä – älä pidä
siitä kiinni vain yhdellä kädellä.
Yksinkertaisesti irrota luukku jatkamalla sen
sulkemista ja vetämällä sitä samalla ylöspäin, kunnes
se vapautuu paikaltaan. Laita luukku sivuun asettaen
se pehmeälle pinnalle.
Paina hieman tarkistaaksesi, että varmistimet ovat
oikeassa asennossa.
“CLICK”
~15°
b
a
3. Aseta luukku takaisin liikuttamalla sitä uunia
kohden ja linjaamalla saranoiden koukut niiden
paikalleen ja varmistamalla ylempi osa paikalleen.
5. Yritä sulkea luukku ja tarkista, että se osuu
kohdalleen ohjauspaneelin kanssa. Jos se ei ole
oikeassa asennossa, toista edelliset vaiheet: Luukku
saattaa vahingoittua, jos se ei toimi kunnolla.
11
VIANETSINTÄ
Lataa Käyttö- ja huolto-opas osoitteesta
docs.hotpoint.eu lisätietoja varten
WWW
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaus
Uuni ei toimi.
Sähkökatkos.
Kytkeytynyt irti
verkkovirrasta.
Tarkista, että verkossa on jännite ja että uuni
on kytketty verkkoon.
Kytke uuni pois päältä ja uudelleen päälle ja
tarkista, onko vika poistunut.
Näytölle tulee “F”-kirjain ja jokin
numero tai kirjain.
Ohjelmistossa on
ongelma.
Ota yhteys lähimpään
huoltopalvelupisteeseen ja ilmoita “F”kirjaimen perässä oleva numero.
TUOTESELOSTE
WWW Laitteen tuoteseloste energiankulutusta
koskevine tietoineen on ladattavissa sivustolta
docs‌.‌hotpoint‌.‌eu
MITEN SAADA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS
> WWW Lataa käyttö- ja huolto-opas
sivustoltamme docs.hotpoint.eu
(voit käyttää tätä QR-koodia), ilmoittamalla
tuotteen kaupallisen koodin.
YHTEYDEN OTTAMINEN HUOLTOPALVELUUN
Löydät yhteystietomme takuuoppaasta. Kun
otat yhteyttä
huoltopalveluun, ilmoita
tuotteen tunnistekilvessä
olevat koodit.
XXXXXXXX
XXX
XXXXXXXXX
XX XXXXXXXXXX
Model: xxxXXXXxx
XXXXXXXXXX
XXXXXX
XXXXXX XXXXXX
XXXXX XXXXXXX
> Tai ota yhteys meidän asiakkaiden myynnin
jälkeiseen palveluun.
400010890868
001
12
Painettu Italiassa
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising