Whirlpool | FI4 854 H IX HA | Setup and user guide | Whirlpool FI4 854 H IX HA Korisnički vodič

Whirlpool FI4 854 H IX HA Korisnički vodič
HR
VODIČ ZA
SVAKODNEVNU UPOTREBU
ZAHVALJUJEMO VAM NA KUPOVINI
PROIZVODA HOTPOINT – ARISTON
Kako biste dobili potpuniju pomoć i
podršku, svoj proizvod registrirajte na
www.hotpoint.eu/register
WWW
Sigurnosne upute i Vodič za upotrebu i
održavanje možete preuzeti tako da posjetite
naše web-mjesto docs.hotpoint.eu i slijedite
upute na poleđini ove knjižice.
Prije upotrebe uređaja pažljivo pročitajte vodič za zdravlje i sigurnost.
OPIS PROIZVODA
1. U
pravljačka ploča
2. Ventilator
3. Kružni grijač
(nije vidljiv)
4. Vodilice rešetke
(razina je označena na prednjem
dijelu pećnice)
5. Vrata
6. Gornji grijač/grill
7. Žarulja
8. Identifikacijska pločica
(ne skidati)
9. Donji grijač
(ne vidi se)
1
6
2
3
4
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
7
8
9
5
UPRAVLJAČKA PLOČA
1
1. LIJEVI ZASLON
2. ON/OFF (UKLJ/ISKLJ)
Za uključivanje i isključivanje
pećnice ili zaustavljanje uključene
funkcije u bilo koje vrijeme.
3. NATRAG
Za povratak na prethodni izbornik
prilikom konfiguriranja postavki.
23
4
5
6
78
4. TEMPERATURA
Za namještanje temperature.
5. GUMB
Za odabir stavki izbornika te
promjenu ili namještanje postavki
funkcije.
6. START
Za pokretanje funkcija i potvrdu
postavki.
9
7. VRIJEME
Za namještanje ili promjenu
vremena i podešavanje vremena
kuhanja.
8. POTVRDA
Za potvrdu odabrane stavke ili
postavki funkcije.
9. DESNI ZASLON
1
DODATNI PRIBOR
REŠETKA
PLITICA ZA
PRIKUPLJANJE SOKOVA
WWW
Za više informacija preuzmite Vodič za upotrebu i
održavanje s web-mjesta docs.hotpoint.eu
LIM ZA PEČENJE
KLIZNE VODILICE*
Broj komada dodatnog pribora može varirati, ovisno o
kupljenom modelu.
Ostali dodatni pribor može se odvojeno
kupiti u postprodajnom servisu.
* ako je dostupno
UMETANJE ŽIČANE REŠETKE I OSTALOG PRIBORA
Rešetku vodoravno umetnite tako da je kliznete kroz
vodilice rešetke pazeći da je strana s podignutim
rubom okrenuta prema gore.
Ostala dodatna oprema kao što je posuda za
prikupljanje sokova i lim za pečenje, postavlja se
vodoravno, na isti način kao i rešetka.
SKIDANJE I PONOVNO POSTAVLJANJE VODILICA
REŠETKI
. Klizne rešetke uklonite tako da podignete vodilice
i zatim lagano izvučete donji dio iz sjedišta: vodilice
rešetki sada se mogu ukloniti.
POSTAVLJANJE KLIZNIH VODILICA (AKO JE UREĐAJ
OPREMLJEN)
Uklonite vodilice rešetki iz pećnice i uklonite zaštitnu
plastiku s kliznih vodilica.
Pričvrstite gornju kopču
vodilice na vodilicu rešetke i
do kraja je klizno pomaknite.
Donju kopču spustite u
položaj.
Vodilicu učvrstite tako da
čvrsto pritisnete donji dio
kopče na vodilicu rešetke.
Provjerite mogu li se vodilice
slobodno pomicati. Ove
korake ponovite na drugoj
vodilici rešetke na istoj
razini.
Napominjemo: Klizne vodilice mogu se postaviti na bilo kojoj
razini.
2
. Vodilice rešetki postavite tako da ih najprije
postavite u njihovo gornje sjedište. Držeći ih, klizno
ih pomaknite u odjeljak za kuhanje, a zatim spustite u
položaj donjeg sjedišta.
FUNKCIJE
KONVENCIONALNO
Za pečenje bilo kojeg jela na samo jednoj
razini.
ROŠTILJ
Za roštiljanje odrezaka, kebaba i kobasica,
pripremu gratiniranog povrća ili tostiranje kruha. Kod
roštiljanja mesa upotrijebite pliticu za sakupljanje
viška tekućine za prikupljanje sokova koji nastaju
tijekom kuhanja: Pliticu postavite na bilo koju razinu
ispod rešetke i dodajte 500 ml vode.
TERMOVENTILACIJA
Za istovremeno pečenje različitih jela na istoj
temperaturi na nekoliko polica (maksimalno tri). Ova
funkcija može se upotrebljavati za kuhanje različitih
vrsta hrane, a da se mirisi ne prenose s jedne vrste
hrane na drugu.
KONVEKCIJSKO PEČENJE
Za pečenje mesa, kolača s punjenjem ili
pečenje punjenog povrća na samo jednoj rešetki.
Ta funkcija upotrebljava blago, intervalno kruženje
zraka kako bi se spriječilo pretjerano isušivanje jela.
AUTOMATSKE FUNKCIJE
HR
WWW
Za više informacija preuzmite Vodič za upotrebu i
održavanje s web-mjesta docs.hotpoint.eu
POSEBNE FUNKCIJE
BRZO PRETHODNO ZAGRIJAVANJE
Za brzo prethodno zagrijavanje pećnice.
Po završetku zagrijavanja pećnica će automatski
odabrati funkciju „Konvencionalno“. Pričekajte
završetak zagrijavanja prije stavljanja hrane u
pećnicu.
TURBO ROŠTILJ
Za roštiljanje velikih komada mesa (butova,
rostbifa, pilića). Preporučujemo upotrebu plitice za
sakupljanje viška tekućine za prikupljanje sokova koji
nastaju tijekom kuhanja: pliticu postavite na bilo koju
razinu ispod rešetke i dodajte 500 ml vode. Ražanj
(ako je uređaj opremljen) može se upotrebljavati s
tom funkcijom.
EKO TERMOVENTILACIJA*
Za pečenje punjenih komada mesa i fileta
mesa na jednoj rešetki. Pretjerano isušivanje
namirnica spriječeno je blagim, intervalnim
kruženjem zraka. Kada se upotrebljava funkcija
EKO, svjetlo ostaje isključeno tijekom kuhanja. Kako
biste upotrebljavali ciklus EKO, a tako i optimizirali
potrošnju energije, vrata ne smijete otvarati sve dok
jelo nije gotovo.
SLOŽENAC
Ta funkcija automatski odabire najbolju
temperaturu i način kuhanja za jela s tjesteninom.
ODRŽAVANJE TOPLINE
Za održavanje netom ispečene hrane toplom i
hrskavom.
MESO
Ta funkcija automatski odabire najbolju
temperaturu i način kuhanja za meso. Ta funkcija
povremeno uključuje ventilator na maloj brzini kako
bi se spriječilo preveliko isušivanje jela.
DIZANJE
Za optimalno dizanje slatkih i slanih tijesta.
Za održavanje kvalitete dizanja tijesta ne uključujte
funkciju ako je pećnica vruća nakon ciklusa kuhanja.
MAXI COOKING
Funkcija automatski odabire najbolji način
kuhanja i temperaturu za pripremu velikih
komada mesa (preko 2,5 kg). Preporučuje se
okretati meso tijekom pečenja, da bi s obje strane
jednako potamnilo. Najbolje ćete rezultate postići
povremenim polijevanjem mesa kako biste spriječili
da se osuši.
DIAMOND CLEAN
Djelovanje pare otpuštene tijekom ovog
posebnog ciklusa čišćenja na niskoj temperaturi
omogućuje lako otklanjanje prljavštine i ostataka
hrane. Stavite 200 ml vode na dno pećnice i uključite
funkciju samo kada je pećnica hladna.
KRUH
Ta funkcija automatski odabire najbolju
temperaturu i način kuhanja za sve vrste kruha.
PIZZA
Ta funkcija automatski odabire najbolju
temperaturu i način kuhanja za sve vrste pizza.
TIJESTO ZA KOLAČE
Ta funkcija automatski odabire najbolju
temperaturu i način kuhanja za sve vrste kolača.
* Funkcija koja se upotrebljava kao referenca za izjavu o
energetskoj učinkovitosti u skladu s Uredbom (EU) br. 65/2014‌
3
PRVA UPOTREBA UREĐAJA
1. POSTAVITE VRIJEME
Morat ćete postaviti vrijeme kada prvi put uključujete
pećnicu.
Dvije znamenke sata započet će treperiti: Okrenite
gumb za podešavanje za postavljanje sata i pritisnite
za potvrdu.
Okrenite gumb za odabir nazivne jakosti struje i zatim
za potvrdu.
pritisnite
Napominjemo: Pećnica je programirana za potrošnju razine
električne energije kompatibilne s mrežom u domaćinstvu
snage veće od 3 kW (16 A): Ako je snaga u vašem
domaćinstvu manja, morat ćete smanjiti tu vrijednost (13 A).
3. ZAGRIJAVANJE PEĆNICE
Dvije znamenke minuta započet će treperiti. Okrenite
gumb za podešavanje za postavljanje minuta i
za potvrdu.
pritisnite
Napominjemo: Za naknadnu promjenu vremena pritisnite
i držite pritisnutim
najmanje jednu sekundu sok je
pećnica isključena i ponovite gore navedene korake.
Vrijeme ćete možda trebati ponovno namjestiti nakon duljih
nestanaka struje.
2. POSTAVKE
Prema potrebi možete promijeniti zadane mjerne
jedinice, temperaturu (°C) i nazivnu jakost struje
(16 A).
Kada je pećnica isključena, pritisnite i držite
na najmanje 5 sekundi.
pritisnutim
Okrenite gumb za odabir mjerne jedinice i zatim
za potvrdu.
pritisnite
4
Nova pećnica može ispuštati mirise koji su nastali
tijekom proizvodnje: to je potpuno uobičajeno.
Stoga preporučujemo da prije početka pripreme jela
pećnicu zagrijete kako bi se uklonili mogući neugodni
mirisi.
Uklonite zaštitne kartone ili prozirne folije iz pećnice i
izvadite pribor koji se nalazi u pećnici.
Pećnicu zagrijavajte na 200 °C otprilike sat vremena,
po mogućnosti koristeći funkciju kruženja zraka (npr.
„Termo ventilacija“ ili „Konvekcijsko pečenje“).
Slijedite upute za ispravno postavljanje funkcije.
Napominjemo: preporučuje se prozračiti prostoriju nakon
prve upotrebe uređaja.
HR
SVAKODNEVNA UPORABA
1. ODABERITE FUNKCIJU
Kada je pećnica isključena, na zaslonu se prikazuje
za uključivanje
samo vrijeme. Pritisnite i držite
pećnice.
Okrenite gumb za prikaz glavnih dostupnih funkcija
na zaslonu s lijeve strane. Odaberite jednu i pritisnite
.
Za odabir podfunkcije (kada je dostupna) odaberite
i idite
glavne funkcije i zatim za potvrdu pritisnite
na zbornik funkcije.
Okrenite gumb za prikaz glavnih dostupnih funkcija
na zaslonu s desne strane. Odaberite jednu i pritisnite
za potvrdu.
2. POSTAVLJANJE FUNKCIJE
Nakon odabira željene funkcije možete promijeniti
njezine postavke.
Na zaslonu će se prikazati postavke koje možete
redom mijenjati.
TRAJANJE
Kada ikona
treperi na zaslonu, upotrijebite gumb
za podešavanje potrebnog trajanja kuhanja i zatim
za potvrdu.
pritisnite
Ne morate postavljati vrijeme kuhanja ako želite
za potvrdu i
ručno upravljati kuhanjem: Pritisnite
pokretanje funkcije.
U tom slučaju ne možete postaviti vrijeme završetka
kuhanja programirajući odgodu pokretanja.
Napominjemo: Vrijeme kuhanja koje je postavljeno možete
prilagoditi za vrijeme kuhanja pritiskom na
: Okrenite
gumb za promjenu sata i pritisnite
za potvrdu.
POSTAVLJANJE VREMENA ZAVRŠETKA KUHANJA/
ODGODE POKRETANJA
U brojnim funkcijama nakon postavljanja vremena
kuhanja možete odgoditi pokretanje funkcije tako da
programirate vrijeme završetka.
Kada promijenite vrijeme završetka na zaslonu će se
prikazati očekivano vrijeme završetka funkcije dok
treperi.
ikona
TEMPERATURA/RAZINA ROŠTILJA
Kada ikona °C/°F treperi na zaslonu okrenite gumb
za potvrdu
za promjenu vrijednosti i pritisnite
te nastavite s promjenom sljedećih postavki (ako je
moguće).
Istovremeno možete postaviti i razinu roštilja (3 =
visoka, 2 = srednja, 1 = niska).
Napominjemo: Nakon pokretanja funkcije temperaturu
ili razinu roštilja možete promijeniti pritiskom na
ili
izravnim okretanjem gumba.
Prema potrebi okrenite gumb za postavljanje
za
vremena završetka kuhanja, zatim pritisnite
potvrdu i pokrenite funkciju.
Stavite hranu u pećnicu i zatvorite vrata: funkcija
se automatski uključuje nakon isteka izračunatog
vremena kako bi kuhanje završilo u vrijeme koje ste
postavili.
Napominjemo: Programiranje odgode pokretanja kuhanja
onemogućuje fazu zagrijavanja pećnice. Pećnica će
postupno doseći potrebnu temperaturu što znači da će
vrijeme kuhanja biti malo dulje od onog navedenog u tablici
kuhanja.
Tijekom vremena čekanja možete upotrijebiti gumb za
promjenu programiranog vremena završetka.
Pritisnite
ili
za promjenu postavki temperature i
vremena kuhanja. Pritisnite
za potvrdu kada završite.
5
3. UKLJUČITE FUNKCIJU
Nakon primjene svih potrebnih postavki pritisnite
za uključivanje funkcije.
U bilo kojem trenutku možete pritisnuti i držati
za pauziranje trenutačno uključene
pritisnut
funkcije.
4. ZAGRIJAVANJE
Neke funkcije imaju fazu zagrijavanja pećnice: Nakon
pokretanja funkcije na zaslonu se prikazuje da
uključena faza zagrijavanja pećnice.
Po završetku te faze oglasit će se zvučni signal i
na zaslonu će se prikazati da je pećnica dosegna
postavljenu temperaturu.
Tada otvorite vrata, stavite namirnice u pećnicu,
.
zatvorite vrata i započnite kuhanje pritiskom na
Napominjemo: Postavljanje namirnica u pećnicu prije
završetka zagrijavanja može nepovoljno utjecati na završne
rezultate pečenja.
Otvaranje vrata tijekom faze zagrijavanja privremeno će
pauzirati fazu.
Vrijeme kuhanja ne uključuje fazu zagrijavanja.
Temperaturu koju želite doseći uvijek možete promijeniti
pomoću gumba.
5. ZAVRŠETAK KUHANJA
Oglasit će se zvučni signal i na zaslonu će se označiti
da je pečenje završeno.
Za produžavanje vremena kuhanja bez promjene
postavki okrenite gumb za postavljanje novog
.
vremena kuhanja i pritisnite
6
. AUTOMATSKE FUNKCIJE
OPORAVAK TEMPERATURE
Ako se temperatura u pećnici snizi tijekom ciklusa
kuhanja zbog otvaranja vrata, posebna će se funkcija
automatski uključiti kako bi se obnovila originalna
temperatura.
Dok se temperatura obnavlja na zaslonu se prikazuje
animacija „zmije“ sve dok se ne dosegne postavljena
temperatura.
Dok je ciklus kuhanja u tijeku vrijeme kuhanja može
se povećati ovisno o duljini otvaranja vrata kako bi se
mogli zajamčiti najbolji rezultati.
. POSEBNE FUNKCIJE
DIAMOND CLEAN
Da biste uključili funkciju „Diamond Clean” , još dok je
pećnica hladna, prolijte 200 ml vode po
dnu unutrašnjosti pećnice i zatim zatvorite vrata
pećnice.
Pristupite posebnim funkcijama i okrenite gumb
za
za odabir s izbornika. Zatim pritisnite
potvrdu.
kako biste odmah pokrenuli ciklus
Pritisnite
za postavljanje vremena
čišćenja ili pritisnite
završetka/odgode pokretanja.
Po završetku ciklusa pustite da se pećnica ohladi
i uklonite preostalu vodu iz pećnice te započnite
čišćenje spužvom navlaženom vrućom vodom
(čišćenje možda neće biti uspješno ako se odgodi za
više od 15 minuta).
Napominjemo: Trajanje i temperatura ciklusa čišćenja ne
mogu se postaviti
. ZAKLJUČAVANJE TIPKI
Za zaključavanje tipki pritisnite i držite pritisnutim
na najmanje 5 sekundi.
gumb
Isto ponovite za otključavanje tipki.
Napominjemo: Zaključavanje tipki može se uključiti i tijekom
kuhanja.
Iz sigurnosnih razloga, pećnica se u bilo kojem trenutku
može isključiti pritiskom na
.
KORISNI SAVJETI
KAKO ČITATI TABLICU KUHANJA
Tablica prikazuje najbolje funkcije, pribor i razinu
koja se upotrebljava za kuhanje različitih vrsta jela.
Vrijeme pečenja započinje u trenutku stavljanja
namirnice u pećnicu, ne računajući zagrijavanje (gdje
je potrebno). Temperatura i vrijeme kuhanja samo su
informativni i ovise o količini hrane i vrsti dodatnog
pribora koji upotrebljavate. Počnite s najnižim
preporučenim vrijednostima pa, ako jelo nije dovoljno
pečeno, podesite višu vrijednost. Upotrebljavajte
isporučeni dodatni pribor i, po mogućnosti, tamne,
metalne kalupe za kolače i posude za pečenje. Možete
upotrijebiti i vatrostalne ili kamene posude i pribor, ali
imajte na umu da će vrijeme kuhanja biti nešto dulje.
ISTOVREMENO KUHANJE RAZLIČITIH JELA
Primjenom funkcije „Termoventilacija“ možete
istovremeno kuhati različite jela koja zahtijevaju istu
temperaturu kuhanja (na primjer: ribu i povrće) na
više razina. Izvadite jelo koje zahtijeva kraće vrijeme
kuhanja i ostavite u pećnici ono koje zahtijeva dulje
vrijeme kuhanja.
MESO
Upotrebljavajte bilo koju vrstu plitice za pećnicu ili
vatrostalnu posudu koja odgovara veličini komada
mesa koji pečete. Kod pečenja s kostima najbolje je
dodati malo goveđe juhe na dno posude: meso će
imati bolji okus ako ga zalijevate tijekom kuhanja.
Napominjemo da se tijekom ovog postupka stvara
para. Kada je pečenje gotovo, ostavite ga u pećnici još
10 – 15 minuta ili omotajte aluminijskom folijom.
Kad želite roštiljati meso, izaberite komade
ravnomjerne debljine radi postizanja ujednačenih
rezultata pečenja. Vrlo debeli komadi mesa
zahtijevaju dulje vrijeme kuhanja. Kako biste spriječili
da meso izvana izgori, spustite rešetku u niži položaj,
tako da jelo bude dalje od roštilja. Okrenite meso kad
isteknu dvije trećine vremena kuhanja. Pazite prilikom
otvaranja vrata zbog izlaza pare.
HR
WWW
Za više informacija preuzmite Vodič za upotrebu i
održavanje s web-mjesta docs.hotpoint.eu
DESERTI
Osjetljive deserte pecite sa statičkom funkcijom na
samo jednoj razini.
Upotrebljavajte tamne, metalne kalupe i uvijek
ih stavite na isporučenu rešetku. Za pečenje na
više razina odaberite funkciju prinudnog strujanja
zraka i rasporedite kalupe za kolače cik-cak čime se
pospješuje optimalno strujanje vrućeg zraka.
Kako biste provjerili je li kolač pečen, probodite ga
drvenom čačkalicom u sredini. Ako izvadite čistu
čačkalicu, kolač je gotov.
Ako koristite neprianjajuće kalupe za kolače, rubove
nemojte namastiti maslacem jer kolač uz njih neće
ravnomjerno narasti.
Ako se jelo „napuše“ tijekom pečenja, sljedeći
put upotrijebite nižu temperaturu i razmislite o
smanjivanju količine tekućine koju dodajete ili lakše
promiješajte smjesu.
Za slastice s vlažnim nadjevom ili preljevima (pita od
sira ili voćne pite), koristite funkciju „Konvekcijsko
pečenje“. Ako je dno kolača gnjecavo, spustite razinu i
prije stavljanja nadjeva pospite dno kolača mrvicama
kruha ili keksa.
PIZZA
Malo namastite plitice da bi pizza imala hrskavo dno.
Posipite pizzu komadićima mozzarelle kad isteknu
dvije trećine vremena kuhanja.
DIZANJE
Najbolje je pokriti tijesto vlažnom krpom prije
stavljanja u pećnicu. Vrijeme dizanja tijesta ovom
se funkcijom smanjuje za otprilike jednu trećinu u
usporedbi s dizanjem na sobnoj temperaturi (20 – 25
°C). Vrijeme dizanja tijesta za pizzu iznosi oko jedan
sat za 1 kg tijesta.
Preporučujemo da za prikupljanje sokova pečenja
postavite posudu za prikupljanje sokova s pola litre
vode točno ispod rešetke na kojoj se nalazi jelo. Po
potrebi nadopunite.
7
TABLICA KUHANJA
ZAGRIJAV.
TEMPERATURA
(°C)
VRIJEME PEČENJA
(min)
-
160 – 180
30 – 90
2/3
Da
160 – 180
30 – 90
4
-
160 – 200
30 – 85
3
Da
160 – 200
35 – 90
4
-
170 – 180
15 – 45
3
Da
160 – 170
20 – 45
4
1
Da
160 – 170
20–45 ***
5
3
-
180 – 200
30–40
3
Da
180 – 190
35 – 45
4
1
Da
180 – 190
35–45 ***
5
3
Da
90
110 – 150
3
Da
90
130 – 150
4
1
Da
90
140–160 ***
5
3
-
220 – 250
20 – 40
2
Da
220 – 240
20 – 40
4
1
Da
220 – 240
25–50 ***
5
3
Štruca kruha 0,5 g
-
180 – 220
50 – 70
2
Kruščići
-
180 – 220
30 – 50
2
Da
180 – 200
30 – 60
4
-
220 – 250
20 – 40
2
Da
220 – 240
20 – 40
4
1
Da
220 – 240
25–50 ***
5
3
Da
180 – 190
45 – 60
2
Da
180 – 190
45 – 60
4
1
Da
180 – 190
45–70 ***
5
3
Da
190 – 200
20 – 30
3
Da
180 – 190
20 – 40
4
1
Da
180 – 190
20–40 ***
5
3
Lasagne/soufflé
-
190 – 200
40 – 65
3
Zapečena tjestenina/Cannelloni
-
190 – 200
25 – 45
3
RECEPT
Kolači od dizanog tijesta
Punjeni kolač
(torta od sira, štrudl, voćni kolač)
Keksi / voćne tortice
Peciva za princes krafne
Poljupci
Pizza (s tankim/debelim tijestom,
focaccia)
Kruh
Smrznuta pizza
Slani kolači
(pita od povrća, quiche)
Vols-au-vent/krekeri od lisnatog
tijesta
8
FUNKCIJA
RAZINA
I DODATNI PRIBOR
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
HR
ZAGRIJAV.
TEMPERATURA
(°C)
VRIJEME PEČENJA
(min)
-
190 – 200
60 – 90
3
-
170
110 – 150
2
Piletina/zečetina/pačetina 1 kg
-
200 – 230
50 –80
3
Puran/guska 3 kg
-
190 – 200
90 – 150
2
Cijela pečena riba (fileti, cijela)
Da
180 – 200
40 – 60
3
Punjeno povrće
(rajčice, tikvice, patlidžani)
Da
180 – 200
50 – 60
2
Prepečeni kruh
-
3 (visoko)
3–6
5
Riblji fileti/komadi
-
2 (srednje)
20–30 *
4
3
Kobasice/ražnjići/
rebarca/pljeskavice
-
2 – 3 (srednje –
visoko)
15 – 30 *
5
4
Pečeno pile 1 – 1,3 kg
-
2 (srednje)
55–70 **
2
1
Slabije pečeno goveđe pečenje 1 kg
-
2 (srednje)
35 – 50 **
3
Janjeći but/koljenica
-
2 (srednje)
60–90 **
3
Pečeni krumpir
-
2 (srednje)
35–55 **
3
Zapečeno povrće
-
3 (visoko)
10–25
3
Lasagne i meso
Da
200
50–100 ***
4
1
Meso i krumpiri
Da
200
45–100 ***
4
1
Riba i povrće
Da
180
30 – 50 ***
4
1
Kompletno jelo: Voćna torta (razina
5)/lasagne (razina 3)/meso (razina 1)
Da
190
40–120 ***
5
3
Punjena pečenka
-
200
80–120 ***
3
Mesni odresci
(meso kunića, piletina, janjetina)
-
200
50 – 100 ***
3
RECEPT
FUNKCIJA
Janjetina/teletina
/govedina / svinjetina 1 kg
Pečena svinjetina s hrskavom
kožicom 2 kg
* Okrenite hranu na polovici pečenja.
** Okrenite hranu na dvije trećine pečenja (po potrebi).
*** Procijenjeno trajanje: hrana se može izvaditi iz pećnice u
različita vremena, ovisno o željama.
FUNKCIJE KOJE
SE RUČNO
ODABIRU
AUTOMATSKE
FUNKCIJE
1
WWW Vodič za upotrebu i održavanje preuzmite na
docs.hotpoint.eu kako biste dobili tablicu isprobanih
recepata sastavljenu za ovlaštena tijela za certificiranje u
skladu sa standardima IEC i IEC 60350-1.
Konvencionalno
Roštilj
Turbo roštilj
Termoventilacija
Složenac
Meso
Maksi kuhanje
Kruh
Rešetka
Plitica za pečenje
ili kalup za torte na
rešetki
DODATNI PRIBOR
RAZINA
I DODATNI PRIBOR
Konvekcijsko Pečenje Eko termoventilacija
Pizza
Plitica za sakupljanje
Plitica za prikupljanje
sokova/ plitica za desert Plitica za prikupljanje
sokova s
ili plitica za pećnicu na
sokova
500 ml vode
rešetki
Tijesto za kolače
Lim za pečenje
9
ODRŽAVANJE I
ČIŠĆENJE
Provjerite je li se uređaj ohladio
prije obavljanja zahvata
održavanja ili čišćenja.
Nemojte koristite uređaje za
čišćenje parim.
WWW
Za više informacija preuzmite Vodič za upotrebu i
održavanje s web-mjesta docs.hotpoint.eu
Ne upotrebljavajte čeličnu vunu,
abrazivne žice ili abrazivna/
korozivna sredstva za čišćenje
jer bi to moglo oštetiti površinu
uređaja.
Nosite zaštitne rukavice.
Pećnicu morate iskopčati iz
napajanja prije bilo kakvih
zahvata održavanja.
VANJSKE POVRŠINE
• Očistite površine vlažnom krpom od mikro vlakana.
Ako su jako prljave, dodajte vodi nekoliko kapi pH
neutralnog deterdženta. Dovršite suhom krpom.
• Ne upotrebljavajte nagrizajuća ili abrazivna sredstva
za čišćenje. Ako bilo koji od tih proizvoda slučajno
dođe u dodir s uređajem, odmah očistite vlažnom
krpom od mikrovlakana.
• Staklo vrata čistite odgovarajućim tekućim
deterdžentom.
• Uključite funkciju “Diamond Clean” za optimalno
čišćenje unutarnjih površina.
• Radi lakšeg čišćenja, vrata pećnice mogu se izvaditi
WWW .
• Gornji grijač roštilja može se spustiti kako bi se
očistila gornja ploča pećnice.
UNUTARNJE POVRŠINE
• Nakon svake upotrebe ostavite pećnicu da se ohladi
i zatim je očistite po mogućnosti dok je još topla kako
biste uklonili sve taloge ili mrlje prouzročene ostacima
hrane. Kako biste osušili kondenzaciju do koje je došlo
zbog kuhanja namirnica s visokim udjelom vlage,
pustite da se pećnica do kraja ohladi i zatim je obrišite
krpom ili spužvom.
DODATNI PRIBOR
Dodatni pribor namočite sa sredstvom za pranje
posuđa odmah nakon uporabe; upotrijebite rukavice
za pećnicu ako su još vrući. Ostatke hrane lako možete
ukloniti četkicom ili spužvom.
ZAMJENA ŽARULJE
1. Iskopčajte pećnicu iz struje.
2. Odvijte pokrov svjetla, zamijenite žarulju i
ponovno zavijte pokrov na svjetlo.
3. Ponovno ukopčajte pećnicu u struju.
SPUŠTANJE GORNJEG GRIJAČA
1. Skinite bočne vodilice rešetke.
1
2
2. Izvucite grijač i malo ga spustite.
10
Napominjemo: Upotrebljavajte isključivo halogene žarulje
od 20 – 40 W / 230 V, tip G9, T300 °C. Žarulja koja se nalazi u
uređaju posebno je namijenjena za kućanske uređaje i nije
prikladna za rasvjetu u kućanstvu (Uredba EZ 244/2009).
Žarulje su dostupne u našem postprodajnom servisu.
– Ako upotrebljavate halogene žarulje, žaruljama ne
rukujte goloruki jer bi ih otisci prstiju mogli oštetiti. Ne
upotrebljavajte pećnicu prije nego što ponovno postavite
pokrov svjetla.
3. Za ponovno namještanje grijača, podignite lagano
ga povlačeći prema sebi i provjerite je li sjeo na
bočne nosače.
SKIDANJE I POSTAVLJANJE VRATA
1. Vrata skinite tako da ih do kraja otvorite i spustite
zasune dok ne dođu u položaj za odbravljivanje.
a
HR
4. Spustite vrata pa ih otvorite do kraja.
Šarke spustite u njihov početni položaj: provjerite
jeste li ih do kraja spustili.
a
b
b
2. Zatvorite vrata koliko god to možete.
Čvrsto uhvatite vrata s obje ruke; ne držite ih za ručku.
Vrata jednostavno skinite tako da ih nastavljate
zatvarati dok ih istovremeno vučete prema gore
dok se ne otpuste iz ležišta. Stavite vrata sa strane,
oslanjajući ih na meku površinu.
~15°
Lagano pritisnite kako biste provjerili jesu li šarke u
ispravnom položaju.
“CLICK”
b
a
3. Ponovno postavite vrata pomičući ih prema
5. Pokušajte zatvoriti vrata i provjerite jesu li
poravnata s upravljačkom pločom. Ako nisu, ponovite
gore opisane korake: Vrata se mogu oštetiti ako
ispravno ne rade.
pećnici, poravnavajući kuke šarki s ležištima i
učvršćujući gornji dio na njegovo ležište.
11
RJEŠAVANJE PROBLEMA
WWW
Za više informacija preuzmite Vodič za upotrebu i
održavanje s web-mjesta docs.hotpoint.eu
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Pećnica ne radi.
Nestalo je struje.
Došlo je do isključenja iz
mreže.
Provjerite ima li struje u mreži i je li pećnica
ukopčana u struju.
Isključite i ponovno uključite pećnicu kako
biste provjerili javlja li se kvar i dalje.
Na zaslonu se prikazuje slovo
„F“ iza kojeg slijedi broj ili slovo.
Softverski problem.
Obratite se najbližem postprodajnom servisu
za korisnike i navedite broj iza kojeg slijedi
slovo „F“.
OBRAZAC PROIZVODA
WWW Letak proizvoda s podacima o potrošnji
energije može se preuzeti na web-mjestu
docs.hotpoint.eu
NAČIN DOBIVANJA VODIČA ZA UPOTREBU I
ODRŽAVANJE
> WWW Vodič za upotrebu i održavanje
preuzmite s našeg web-mjesta
docs.hotpoint.eu (možete upotrijebiti ovaj
QR kod) navodeći prodajnu šifru proizvoda.
KONTAKTIRANJE NAŠEG PROSTPRODAJNOG
SERVISA
Podatke za kontakt možete pronaći u priručniku
jamstva. Kada se
obraćate našem
postprodajnom servisu
za korisnike navedite
kodove navedene na
identifikacijskoj pločici
proizvoda.
XXXXXXXX
XXX
XXXXXXXXX
XX XXXXXXXXXX
Model: xxxXXXXxx
XXXXXXXXXX
XXXXXX
XXXXXX XXXXXX
XXXXX XXXXXXX
> Ili kontaktirajte naš postprodajni servis za korisnike.
400011332803
Tiskano u Italiji
12
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising