Electrolux | EKM61900OX | User manual | Electrolux EKM61900OX Упутство за коришћење

Electrolux EKM61900OX Упутство за коришћење
EKM61900OX
SR
Штедњак
Упутство за употребу
2
www.electrolux.com
САДРЖАЈ
1. БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ....................................................................3
2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА.............................................................................5
3. ИНСТАЛАЦИЈА................................................................................................. 9
4. ОПИС ПРОИЗВОДА........................................................................................15
5. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ................................................................................... 16
6. ПЛОЧА ЗА КУВАЊЕ – СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА....................................16
7. ПЛОЧА ЗА КУВАЊЕ - КОРИСНИ САВЕТИ...................................................18
8. ПЛОЧА ЗА КУВАЊЕ – ОДРЖАВАЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ...................................19
9. РЕРНА – СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА ......................................................... 20
10. РЕРНА – ФУНКЦИЈЕ САТА.......................................................................... 22
11. РЕРНА – КОРИШЋЕЊЕ ПРИБОРА.............................................................22
12. РЕРНА - КОРИСНИ САВЕТИ....................................................................... 23
13. РЕРНА – НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ......................................................................33
14. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА............................................................................. 37
15. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ...................................................................... 39
МИ МИСЛИМО НА ВАС
Хвала вам што сте купили Electrolux уређај. Одабрали сте производ који са
собом носи више деценија професионалног искуства и иновација. Генијалан
и модеран, дизајниран је имајући у виду вас. Према томе, сваки пут када га
користите можете бити сигурни да ћете добити одличне резултате.
Добро дошли у Electrolux.
Посетите наш веб сајт на адреси:
Обезбедите савете у вези са коришћењем, брошуре, решења за
проблеме, информације о сервисирању:
www.electrolux.com/webselfservice
Региструјте свој производ ради боље услуге:
www.registerelectrolux.com
Купите додатни прибор, потрошне материјале и оригиналне резервне
делове за свој уређај:
www.electrolux.com/shop
БРИГА О КОРИСНИКУ И СЕРВИСИРАЊЕ
Препоручујемо вам да користите оригиналне резервне делове.
Приликом обраћања сервисној служби, проверите да ли поседујете следеће
податке: Модел, број производа (PNC), серијски број.
Информације се могу наћи на плочици са техничким карактеристикама.
Упозорење/опрез - упутства о безбедности
Опште информације и савети
Информацији о заштити животне средине
Задржано право измена.
СРПСКИ
1.
БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Пре инсталације и коришћења уређаја, пажљиво
прочитајте приложено упутство. Произвођач није
одговоран за било какве повреде или штете које су
резултат неисправне инсталације или употребе.
Чувајте упутство за употребу на безбедном и
приступачном месту за будуће коришћење.
1.1 Безбедност деце и осетљивих особа
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од гушења, повређивања или
трајног инвалидитета.
•
•
•
•
•
•
•
Овај уређај могу да користе деца старија од 8
година и особе са смањеним физичким, чулним
или менталним способностима, kao особе којима
недостају искуство и знање, уколико им се
обезбеди надзор или им се дају упутства у вези са
употребом уређаја на безбедан начин и уколико
схватају могуће опасности.
Децу узраста од 3 до 8 година и особе са веома
веома широким и сложеним инвалидитетом треба
удаљити уколико нису под непрекидним надзором.
Децу млађу од 3 године треба удаљити уколико
нису под непрекидним надзором.
Немојте да дозволите деци да се играју уређајем.
Држите сву амбалажу даље од деце и одлажите је
на одговарајући начин.
Постарајте се да деца и кућни љубимци не буду
близу уређаја док уређај ради или се расхлађује.
Доступни делови су врели.
Деца не смеју да обављају чишћење и корисничко
одржавање уређаја без надзора.
1.2 Опште мере безбедности
•
Само овлашћена особа може да инсталира овај
уређај и замени кабл.
3
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Уређај мора да се прикључи на напајање преко
кабла типа H05VV-F који може да издржи
температуру задње плоче.
Предвиђено је да се овај уређај користи до 2000
метара надморске висине.
Овај уређај није предвиђен за коришћење на
бродовима, чамцима или пловилима.
Не инсталирајте уређај иза украсних врата како би
се избегло прегревање.
Немојте инсталирати уређај на платформу.
Уређајем немојте управљати помоћу спољашњег
тајмера или засебног система даљинског
управљања.
УПОЗОРЕЊЕ: Опасно је остављати храну на
грејној плочи да се пржи на масти или уљу без
надзора, јер може доћи до пожара.
НИКАДА не покушавајте да пожар угасите водом,
већ најпре искључите уређај а затим прекријте
пламен, нпр. поклопцем или ћебетом.
ОПРЕЗ: Процес кувања мора да се надгледа.
Краткотрајан процес кувања мора да се надгледа
непрекидно.
УПОЗОРЕЊЕ: Опасност од пожара: Немојте
одлагати предмете на површине за кување.
Немојте користити парочистач за чишћење
уређаја.
Немојте користити груба абразивна средства за
чишћење или оштре металне сунђере за чишћење
стаклених врата или стакла код шарки поклопца
плоче за кување јер они могу изгребати површину
због чега може доћи до распрскавања стакла.
Предмете од метала, попут ножева, виљушки,
кашика и поклопаца, не треба стављати на грејну
површину јер могу постати врели.
Пре отварања, уклоните сву просуту течност са
поклопца. Пустите да се површина плоче за
кување охлади пре него што затворите поклопац.
СРПСКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
УПОЗОРЕЊЕ: Уређај и његови доступни делови
могу бити врели током коришћења. Треба бити
пажљив како би се избегло додиривање грејних
елемената.
Увек користите заштитне рукавице кад вадите
прибор или посуђе из рерне или их стављате у
рерну.
Пре одржавања, прекините напајање електричном
енергијом.
Уверите се да је уређај искључен пре него што
замените сијалицу како бисте избегли могућност
да дође до електричног шока.
Уколико је кабл за напајање оштећен, њега мора
да замени произвођач, одговарајући Овлашћени
сервисни центар или лица сличне квалификације,
како би се избегла опасност од електрицитета.
Будите пажљиви када додирујете фиоку за
одлагање. Може бити врела.
Да бисте уклонили шине за подршку решетки прво
повуците предњи део шина за подршку а затим
задњи део од бочних зидова. Постављање шина за
подршку решетке врши се обрнутим редоследом.
Механизам искључења треба да буде уграђен у
фиксну електричну мрежу у складу с правилима о
електричним мрежама.
УПОЗОРЕЊЕ: Користите само штитнике за плочу
за кување дизајниране од стране произвођача
уређаја за кување или оне коју су од стране
произвођача уређаја у упутствима за употребу
наведени као погодни или штитнике за плочу за
кување који су инкорпорирани у уређају.
Коришћење неодговарајућих штитника за плочу за
кување може изазвати несреће.
2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА
Овај уређај је погодан за следећа
тржишта: RS
6
www.electrolux.com
2.1 Инсталирање
УПОЗОРЕЊЕ!
Само квалификована
особа може да инсталира
овај уређај.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Уклоните комплетну амбалажу.
Немојте да инсталирате или
користите оштећен уређај.
Придржавајте се упутстава за
монтирање које сте добили уз
уређај.
Увек водите рачуна приликом
померања уређаја зато што је
тежак. Увек користите заштитне
рукавице и затворену обућу.
Не вуците уређај за ручицу.
Кухињски део и удубљење морају
да имају одговарајуће димензије.
Неопходно је придржавати се
минималног растојања од других
уређаја и кухињских елемената.
Инсталирајте уређај на сигурно и
прикладно место које испуњава
захтеве за инсталацију.
Неки делови уређаја су под
напоном. Заградите уређај
намештајем како бисте спречили
додиривање опасних делова.
Стране уређаја морају бити поред
уређајa или јединица исте висине.
Немојте монтирати уређај поред
врата или испод прозора. Овим се
спречава да врело посуђе за
кување падне са уређаја када се
отворе врата или прозор.
Обавезно поставите помагало за
стабилизовање како се уређај не би
преврнуо. Погледајте одељак
„Инсталација“.
2.2 Прикључивање струје
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од пожара и струјног
удара.
•
•
•
Сва прикључивања струје треба да
обави квалификован електричар.
Уређај мора да буде уземљен.
Уверите се да су параметри на
плочици са техничким
карактеристикама компатибилни са
одговарајућим параметрима
електричне мреже за напајање.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Увек користите прописно уграђену
утичницу заштићену од струјног
удара.
Немојте да користите адаптере са
више утичница и продужне каблове.
Немојте да допустите да кабл за
напајање додирује или дође близу
вратима уређаја, посебно када су
врата врела.
Заштита од удара делова под
напоном и изолованих делова мора
да се причврсти тако да не може да
се уклони без алата.
Прикључите главни кабл за
напајање на зидну утичницу тек на
крају инсталације. Водите рачуна
да постоји приступ мрежном
утикачу након инсталације.
Ако је зидна утичница лабава,
немојте да прикључујете мрежни
утикач.
Не вуците кабл за напајање како
бисте искључили уређај. Кабл
искључите тако што ћете извући
утикач из утичнице.
Користите само исправне раставне
прекидаче: заштитне прекидаче,
осигураче (осигураче са навојем
треба скинути са носача),
аутоматске заштитне прекидаче и
контакторе.
У електричној инсталацији мора
постојати раставни прекидач који
вам омогућава да искључите све
фазе напајања уређаја. Ширина
контактног отвора на раставном
прекидачу мора износити најмање
3 мм.
Потпуно затворите врата на уређају
пре него што повежете мрежни
утикач у зидну утичницу.
2.3 Прикључивање на гас
•
•
•
•
Сва прикључивања гаса треба да
обави квалификована особа.
Пре инсталације, уверите се да су
услови локалне дистрибуције
(природа гаса и притисак гаса) и
прилагођавања уређаја
компатибилни.
Постарајте се да око уређаја
постоји струјање ваздуха.
Информације о доводу гаса налазе
се на плочици са техничким
карактеристикама.
СРПСКИ
•
Овај уређај није повезан на уређај
што изазива избацивање производа
сагоревања. Постарајте се да
уређај буде повезан у складу са
важећим инсталационим
прописима. Обратите пажњу на
захтеве који се тичу адекватне
вентилације.
•
•
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од
оштећења уређаја.
2.4 Употреба
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од повреде и
опекотина.
Ризик од струјног удара.
•
•
•
•
•
•
•
•
Уређај је само за кућну употребу.
Немојте да мењате спецификацију
овог уређаја.
Поведите рачуна да отвори за
вентилацију нису запушени.
Не остављајте уређај без надзора
током рада.
Уређај треба искључити након
сваке употребе.
Будите опрезни кад отварате врата
уређаја док он ради. Може се
десити да изађе врео ваздух.
Немојте руковати уређајем када су
вам мокре руке или када је он у
контакту са водом.
Немојте користити уређај као радну
површину или простор за
одлагање.
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од пожара и
експлозије
•
•
•
•
Масти и уље када се загреју могу
да ослободе запаљива испарења.
Држите пламенове или загрејане
предмете даље од масти и уља
када кувате са њима.
Испарења која ослобађају веома
врела уља могу да изазову
спонтано сагоревање.
Употребљено уље, које може да
садржи остатке хране, може
изазвати пожар при нижој
температури за разлику од уља које
се користи по први пут.
Запаљиве материје или предмете
натопљне запаљивим материјама
немојте стављати унутар и поред
уређаја или на њега.
7
Варнице или отворени пламен не
смеју да буду у близини уређаја
када отварате врата.
Пажљиво отворите врата уређаја.
Коришћење састојака који садрже
алкохол доводи до испаравања
алкохола и мешања са ваздухом.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Да бисте спречили оштећење или
губитак боје на емајлираним
површинама:
– Немојте стављати посуђе из
рерне или друге предмете у
уређају директно на дно.
– Немојте стављати воду
директно у врућ уређај.
– Немојте држати у уређају
влажно посуђе и храну након
завршетка кувања.
– Будите пажљиви када скидате
или постављате прибор.
Губитак боје на емајлираним
површинама или нерђајућем челику
не утиче на сам рад уређаја.
Користите дубоки плех за заливене
колаче. Воћни сок може да остави
трајне мрље.
Немојте стављати вруће посуђе за
кување на командну таблу.
Не дозволите да течност у посуђу
за кување потпуно испари.
Пазите да предмети или посуђе за
кување не падну на уређај. Може се
оштетити површина плоче.
Немојте укључивати зоне за кување
уколико је посуђе празно или га
нема.
Немојте стављати алуминијумску
фолију на уређај или директно на
дно уређаја.
Немојте да користите стандардну
плочу за директно кување. Она
мора да се користи са
одговарајућим посуђем за кување.
Посуђе за кување направљено од
ливеног гвожђа, ливеног
алуминијума или са оштећеним
доњим површинама може да
направи огреботине. Увек
подигните ове предмете када треба
да их померате по површини за
кување.
8
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
Обезбедите добру проветреност
просторије у којој је уређај
инсталиран.
Користите искључиво стабилно
посуђе за кување одговарајућег
облика и пречника већег од
димензија горионика.
Водите рачуна да се пламен не
гаси када брзо окрећете командно
дугме из положаја максимума на
положај минимума.
Користите искључиво прибор који је
испоручен са уређајем.
Немојте да инсталирате дифузор
пламена на горионик.
Овај уређај је намењен само за
кување. Немојте га користити у
друге сврхе, на пример за
загревање просторије.
•
•
Немојте чистити каталитички емајл
(уколико постоји) никаквим
детерџентом.
Не перите горионике у машини за
прање посуђа.
2.6 Поклопац
•
•
•
•
•
•
2.5 Одржавање и чишћење
Не мењајте спецификацију
поклопца.
Редовно чистите поклопац.
Немојте отварати полопац када на
површини постоје просуте мрље.
Пре него што затворите поклопац
искључите све горионике.
Немојте затварати поклопац док се
плоча за кување и пећница потпуно
не охладе.
Стаклени поклопац може да се
помера када се загреје (ако је
примењиво).
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од
озлеђивања, пожара или
оштећења уређаја.
•
•
•
•
•
•
•
•
Пре одржавања, деактивирајте
уређај.
Одвојте утикач кабла за напајање
од зидне утичнице.
Проверите да ли је уређај хладан.
Постоји ризик да се поломе
стаклене плоче.
Одмах замените стаклене плоче на
вратима ако се оштете. Обратите
се овлашћеном сервисном центру.
Будите пажљиви када уклањате
врата са уређаја. Врата су тешка!
Остаци масноће и хране у уређају
могу изазвати пожар.
Редовно чистите уређај да бисте
спречили пропадање површинског
материјала.
Уређај чистите влажном, меком
крпом. У ту сврху користите само
неутралне детерџенте. Немојте да
користите било какве абразивне
производе, абразивне јастучиће за
чишћење, раствараче или металне
предмете.
Уколико користите спреј за рерну,
придржавајте се упутстава о
безбедности на амбалажи.
2.7 Унутрашње осветљење
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од струјног удара.
•
•
•
Тип сијалице или халогене лампа
коришћене у овом уређају намењен
је искључиво за употребу у кућним
апаратима. Немојте га користити за
расвету у домаћинству.
Пре замене сијалице искључите
уређај са електричне мреже.
Користите само сијалице истих
спецификација.
2.8 Сервис
•
•
За поправљање уређаја позовите
овлашћени сервисни центар.
Користите само оригиналне
резервне делове.
2.9 Одлагање
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од повреде или
гушења.
СРПСКИ
•
•
•
Обратите се општинским органима
да бисте сазнали како да правилно
одложите уређај у отпад.
Искључите утикач кабла за
напајање уређаја из мрежне
утичнице.
Исеците мрежни електрични кабл
на месту које је близу уређаја и
одложите га.
•
•
3. ИНСТАЛАЦИЈА
Минималне раздаљине
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
Димензија
мм
A
400
3.1 Место за уређај
B
650
Уређај можете да поставите између
два кухињска елемента или у угао.
C
150
Раздаљина између уређаја
и задњег зида треба да
буде 1 цм како би поклопац
могао да се отвори.
Минимална растојања за уклапање
уређаја проверите у табели.
B
C
A
9
Уклоните ручицу од врата да бисте
спречили да се деца или кућни
љубимци заглаве у уређају.
Спљоштите спољашње цеви за гас.
3.2 Технички подаци
Напон
230 V
Фреквенција
50 - 60 Hz
Класа уређаја
1
Димензије
мм
Висина
857
Ширина
600
Дубина
600
3.3 Остали технички подаци
Категорија уређаја:
II2H3B/P
Гас оригинални:
G20 (2H) 20 mbar
Замена гаса:
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar
10
www.electrolux.com
3.4 Пречници премошћавања
ГОРИОНИК
Ø ПРЕМОШЋАВАЊЕ1) 1/100 мм
Помоћни
29 / 30
Полубрзи
32
Брзи
42
1) Тип премошћавања зависи од модела.
3.5 Гасни горионици за ПРИРОДНИ ГАС G20 од 20 mbar
ГОРИОНИК
НОРМАЛНА
СНАГА kW1)
СМАЊЕНА СНАГА
kW1)
ОЗНАКА БРИЗ‐
ГАЉКЕ 1/100 мм
3.0
0.72 / 0.75
119
Полубрзи
2.0 / 1.9
0.43 / 0.45
96
Помоћни
1.0
0.35
70
Брзи
1) Тип славине зависи од модела.
3.6 Гасни горионици за течни нафтни гас G30 од 30 mbar
ГОРИОНИК
НОРМАЛНА
СНАГА kW
СМАЊЕНА
СНАГА kW
ОЗНАКА
БРИЗГАЉКЕ
1/100 мм
НОМИНАЛНИ
ПРОТОК ГАСА
г/ч
Брзи
3.0
0.72
88
218
Полубрзи
2.0
0.43
71
145
Помоћни
1.0
0.35
50
73
3.7 Гасни горионици за течни нафтни гас G31 од 30 mbar
ГОРИОНИК НОРМАЛНА СМАЊЕНА СНА‐
ОЗНАКА
БРИЗГАЉКЕ
СНАГА kW1)
ГА kW1)
1/100 мм
НОМИНАЛНИ
ПРОТОК ГАСА
г/ч
Брзи
2.6
0.63
88
186
Полубрзи
1.7
0.38
71
121
Помоћни
0.85
0.31
50
61
1) Тип славине зависи од модела.
СРПСКИ
3.8 Прикључивање на гас
УПОЗОРЕЊЕ!
Пре него што прикључите
гас, искључите уређај из
струје или искључите
осигурач у кутији са
осигурачима.Затворите
примарни одвод за доток
гаса.
Користите фиксне прикључке или
флексибилне цеви од нерђајућег
челика у сагласности са важећим
прописима. Уколико користите
флексибилне металне цеви,
постарајте се да не дођу у додир са
покретним деловима и да не буду
пригњечене.
не може да се загреје више од
собне температуре, односно изнад
30 °C,
• није дужа од 1.500 мм,
• нигде нема сужења,
• није увијена или притегнута,
• не долази у додир са оштрим
ивицама или угловима,
• је могуће проверити њено стање у
сваком тренутку.
Када проверавате флексибилну цев,
уверите се:
•
да на њој нема пукотина,
напрслина, трагова горења на
крајевима нити на целокупној
дужини,
• да материјал није очврснуо, већ
поседује одговарајућу еластичност,
• да причврсне стезаљке нису
зарђале,
• да јој није истекао век употребе.
Уколико уочите једно или више
оштећења, не поправљајте цев, већ је
замените.
Рампа за довод гаса налази се са
задње стране командне табле.
УПОЗОРЕЊЕ!
Цев за прикључивање на
гас не сме да додирује део
уређаја који је приказан на
слици.
УПОЗОРЕЊЕ!
Када се инсталација
заврши, проверите да ли
на заптивености споја
сваке цеви нема цурења.
Да бисте проверили
заптивеност користите
сапуницу а не пламен.
3.9 Спој савитљивих
неметалних цеви
Уколико имате лак приступ овом споју,
можете да користите савитљиву цев.
Савитљива цев мора да се тесно
причврсти стезаљкама.
Приликом инсталације увек користите
држач цеви и заптивач. Флексибилна
цев може да се примени када:
11
•
3.10 Прилагођавање разним
врстама гаса
Прилагођавање
различитим врстама гаса
треба да ради искључиво
овлашћено лице.
Рерна је подешена за
природни гас, можете да
пређете на течни гас ако
ставите одговарајуће
бризгаљке.
Брзина испуштања гаса је
прилагођена.
Комплет за инсталацију
може се наручити од
Овлашћеног сервисног
центра.
12
www.electrolux.com
УПОЗОРЕЊЕ!
Пре него што замените
бризгаљке, уверите се да
се дугмад за гас налазе на
положају Искључено.
Одвојите уређај од
електричног напајања.
Пустите да се рерна
охлади. Постоји ризик од
повреда.
Рерна је подешена на
подразумевани гас. Да
бисте променили
подешавања увек
користите заптивку.
C
B
A
D
A. Тачка прикључења на довод гаса
(за рерну се примењује само једна
тачка)
B. Заптивка
C. Прилагодљив спој
D. Држач цеви за ТНГ
3.11 Замена бризгаљки на
плочи за кување
Замените бризгањке када мењате
врсту гаса.
1. Уклоните држаче за посуде.
2. Уклоните капе и круне горионика.
3. Уклоните бризгаљке помоћу
француског кључа за утичницу 7.
4. Замените бризгаљке са онима које
пдговарају врсти гас који
користите.
5. Замените плочицу са техничким
карактеристикама (налази се
поред црева за довод гаса)
ознаком са новим типом довода
гаса.
Ова плочица се налази
у кеси која је
достављена уз уређај.
Уколико притисак на доводу гаса није
константан или се разликује од
неопходног притиска, морате да
инсталирате одговарајући вентил за
подешавање притиска на цев за довод
гаса.
3.12 Подешавање
минималног нивоа гаса на
горионику плоче за кување
1. Искључите уређај из струје.
2. Уклоните командно дугме за плочу
за кување. Ако не можете да
приступите завртњу бајпаса,
искључите командну таблу пре
него што започнете подешавање.
3. Подесите завртањ бајпаса танким
и равним одвијачем A.
Модел одређује положај завртња
бајпаса A.
A
A
СРПСКИ
Прелазак са природног гаса
на течни гас
1. До краја причврстите завртањ
бајпаса.
2. Вратите командно дугме.
Прелазак са течног гаса на
природни гас
1. Одвијте за приближно један
окретај положај завртња бајпаса A.
2. Вратите командно дугме за плочу
за кување назад.
3. Прикључите уређај на струју.
4.
5.
6.
7.
8.
УПОЗОРЕЊЕ!
Утикач укључите у
мрежну утичницу само
ако су сви делови
враћени на место.
Постоји ризик од
повреда.
Упалите горионик.
Погледајте одељак „Плоча за
кување – свакодневна употреба“.
Окрените командно дугме за плочу
за кување до минималног
положаја.
Поново уклоните дугме за плочу за
кување.
Полако причврстите завртањ
бајпаса све док пламен не
достигне средњу висину и
стабилност.
Вратите командно дугме за плочу
за кување назад.
13
3.14 Заштита од нагињања
Изаберите праву висину и површину
за уређај пре него што поставите
заштиту од нагињања.
ОПРЕЗ
Проверите да ли сте
монтирали заштиту од
нагињања на правој
висини.
Проверите да ли је
површина иза уређаја
глатка.
Непходно је да монтирате заштиту од
нагињања. У супротном, уређај може
да се накриви.
На вашем уређају се налази симбол
приказан на слици (ако постоји) да би
Вас подсетио на потребу уградње
заштите од нагињања.
3.13 Нивелисање уређаја
Користите ножице на дну уређаја да
бисте подесили горњу површину
уређаја тако да буде у нивоу са
осталим површинама.
1. Монтирајте заштиту од нагињања
232 - 237 мм испод горње
површине уређаја и 110 - 115 мм
од бочне стране уређаја у кружни
отвор на подупирачу. Причврстите
је у чврсти материјал или
користите постојеће ојачање (зид).
14
www.electrolux.com
УПОЗОРЕЊЕ!
Пре но што проводнике
електричног кабла
повежете са изводима на
рерни, измерите напон
између фаза на кућној
електричној мрежи. Затим
извршите правилно
електрично повезивање,
према шеми одштампаној
на налепници са задње
стране уређаја. Овакав
редослед поступака
спречава грешке приликом
инсталације уређаја и
оштећење његових
електричних компонената.
110-115
mm
232- 237
mm
2. На левој страни, са задње стране
уређаја, постоји отвор. Подигните
предњи део уређаја и поставите га
на средину простора између
кухињских елемената. Уколико је
простор између дрвених
елемената већи од ширине
уређаја, мораћете да подесите
бочне мере да бисте центрирали
уређај.
Ако сте променили
димензије шпорета,
морате правилно да
поравнате уређај за
ненагињање.
ОПРЕЗ
Уколико је простор између
дрвених елемената већи
од ширине уређаја,
мораћете да подесите
бочне мере да бисте
центрирали уређај.
3.15 Инсталација на
електричну мрежу
УПОЗОРЕЊЕ!
Произвођач није одговоран
уколико не поштујете
безбедносне мере из
поглавља „Безбедност“.
Уређај се испоручује без мрежног
утикача или мрежног кабла.
Доступни типови каблова за
различите фазе:
Фаза
Мин. величина
кабла
1
3 x 2,5 мм²
3 са неутралним
5 x 0,75 мм²
УПОЗОРЕЊЕ!
Кабл за напајање не сме
да додирује део уређаја
који је осенчен на слици.
СРПСКИ
15
4. ОПИС ПРОИЗВОДА
4.1 Општи приказ
1 2
3 4 5 6
7
8
9
4
3
10
13
2
11
1
12
1 Лампица / симбол / индикатор
плоче за кување
2 Командна дугмад за плочу за
кување
3 Дугме за тајмер
4 Командно дугме (за температуру)
5 Индикатор / симбол температуре
6 Пара Плус
7 Командно дугме за функцијe
загревања
8 Грејни елемент
9 Сијалица
10 Вентилатор
11 Подршка решетке, могуће
уклањање
Утиснути
делови унутрашњости
12
Положаји
решетке
13
4.2 Шема површине за кување
1
2
3
180 mm
5
4
4.3 Делови
•
•
1 Помоћни горионик
2 Одвод паре - број и положај зависи
од модела
3 Зона за кување од 1500 W
4 Полубрзи горионик
5 Брзи горионик
Решеткаста полица
За посуђе за кување, калупе за
колаче, печење.
Плех за печење
•
За колаче и кекс.
Фиока за одлагање
Фиока за одлагање се налази
одмах испод унутрашњости рерне.
16
www.electrolux.com
5. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
5.1 Прво чишћење
Уклоните сав прибор и подршке
решетки из рерне.
Погледајте одељак „Нега и чишћење“.
Пре прве употребе очистите рерну и
прибор.
Прибор и подршке решетки вратите у
почетни положај.
5.2 Претходно загревање
Претходно загрејте рерну пре прве
употребе.
За функцију: PlusSteam
погледајте одељак
„Свакодневна употреба“,
подешавање функције:
PlusSteam".
1. Подесите функцију
и
максималну температуру.
2. Оставите рерну да ради 1 сат.
3. Подесите функцију
и подесите
максималну температуру.
Максимална температура за ову
функцију је 210 °C.
4. Оставите рерну да ради 15 минута.
5. Подесите функцију
,
притисните дугме Пара Плус
и
подесите максималну
температуру.
6. Оставите рерну да ради 15 минута.
7. Искључите рерну и оставите је да
се охлади.
Прибор може да постане врелији него
обично. Рерна може да испушта мирис
и дим. Проверите да ли је довољан
проток ваздуха у просторији.
6. ПЛОЧА ЗА КУВАЊЕ – СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
6.1 Паљење горионика на
плочи за кување
Увек упалите горионик пре
него што на њега ставите
посуђе за кување.
УПОЗОРЕЊЕ!
Будите пажљиви када у
кухињи користите
отворени пламен.
Произвођач не прихвата
никакву одговорност у
случају неправилне
употребе пламена.
1. Окрените командно дугме за
функције рерне за плочу за кување
супротно смеру кретања казаљке
на сату до положаја максималног
протока гаса
и притисните га
надоле да бисте укључили
горионик.
2. Држите командно дугме за плочу
за кување притиснуто 10 секунди
или краће; ово ће омогућити да се
термоспој загреје. У супротном,
прекида се довод гаса.
3. Подесите пламен када се
стабилизује.
УПОЗОРЕЊЕ!
Немојте држати контролно
дугме притиснуто дуже од
15 секунди. Уколико се
горионик не упали након
15 секунди, пустите
контролно дугме, окрените
га у положај „искључено“ а
затим, након најмање 1
минута, поново упалите
горионик.
СРПСКИ
A.
B.
C.
D.
Ако се и након неколико
покушаја горионик не
упали, проверите да ли су
круна и капа на доброј
позицији.
17
Поклопац горионика
Круна горионика
Свећица за паљење
Термоспој
6.3 Искључивање горионика
Током нестанка струје,
можете да упалите
горионик без електричног
уређаја. У том случају се
приближите горионику са
пламеном, притисните
одговарајуће командно
дугме и окрените га на
максимални положај.
Држите командно дугме
притиснуто 10 секунди или
краће; на овај начин ће се
термоспој загрејати.
Уколико се горионик
случајно угаси, окрените
командно дугме у положај
„искључено“, сачекајте
најмање 1 минут и затим
поново покушајте да
упалите горионик.
Да бисте угасили пламен, окрените
дугме до положаја „искључено“
.
УПОЗОРЕЊЕ!
Увек смањите пламен или
га искључите пре него што
склоните посуде са
горионика.
6.4 Подешавање степена
топлотеза електричну зону за
кување
Симбо‐
ли
Функција
Положај Искључено
1-6
Подешавања температуре
Користите преосталу
топлоту да бисте смањили
потрошњу енергије.
Деактивирајте зону за
кување око 5 - 10 минута
пре завршетка процеса
печења.
Генератор варница се
аутоматски покреће када
укључите кабл за
напајање, након
инсталације или нестанка
струје. То је нормално.
6.2 Приказ горионика
A
B
C
D
Окрените командно дугме за изабрану
зону за кување на неопходни степен
топлоте.
Индикатор командног дугмента се
укључује.
Да бисте завршили процес печења,
окрените дугме термостата на положај
за искључено.
Ако су зоне за кување деактивиране,
индикатор командног дугмета се гаси.
18
www.electrolux.com
7. ПЛОЧА ЗА КУВАЊЕ - КОРИСНИ САВЕТИ
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
Горионик
Пречници посу‐
ђа за кување
(мм)
7.1 Посуђе за кување
Помоћни
120 - 180
Електрична снага:
Полубрзи
140 - 220/2401)
Брзи
160 - 220/2601)
Дно посуђа за кување мора
да буде дебело и што је
могуће равније.
Осигурајте да су доње
површине посуда чисте и
суве пре него што их
ставите на површину
плоче.
Гас:
УПОЗОРЕЊЕ!
Немојте стављати исти
тигањ на два горионика.
УПОЗОРЕЊЕ!
Нестабилне или
деформисане шерпе
немојте стављати на
горионик да бисте
спречили просипање или
повређивање.
ОПРЕЗ
Уверите се да ручке на
посудама не прелазе преко
предње ивице површине
плоче за кување.
ОПРЕЗ
Уверите се да је посуда
постављена централно на
горионик, како би се
постигла максимална
стабилност и мања
потрошња гаса.
7.2 Пречници посуђа за
кување
УПОЗОРЕЊЕ!
Користите посуђе за
кување чији пречник
одговара величини
горионика.
1) Када се на плочи за кување користи
само једна посуда.
7.3 Примери примене за
кување за електричну зону за
кување
Под‐
Примена:
ешaва
ње
степе‐
на то‐
пло‐
те:
1
Одржавање топлоте
2
Лагано крчкање
3
Крчкање
4
Пржење / запецање
5
Довођење до кључања
6
Довођење до кључања / брзо
пржење / пржење у дубоком
уљу
СРПСКИ
19
8. ПЛОЧА ЗА КУВАЊЕ – ОДРЖАВАЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
8.1 Опште информације
•
Очистите плочу за кување након
сваке употребе.
• Увек користите посуђе са чистом
доњом површином.
• Огреботине или тамне мрље на
површини не утичу на рад плоче за
кување.
• Користите специјално средство за
чишћење погодно за површину
плоче за кување.
Нерђајући челик
•
•
•
За ивице од нерђајућег челика
плоче за кување, користите
посебно средство погодно за
чишћење нерђајућег челика.
Ивице од нерђајућег челика плоче
могу да промене боју услед високе
температуре.
Делове од нерђајућег челика
оперите водом и осушите их меком
крпом.
8.2 Чишћење плоче
•
•
•
Уклоните одмах: топљену
пластику, пластичну фолију, шећер
и храну са шећером, јер уколико не
уклоните, прљавштина може
проузроковати оштећење плоче за
кување. Водите рачуна како бисте
избегли опекотине.
Када се плоча за кување
довољно охлади уклоните:
светле кругове од каменца и воде,
испрскале масноће и промену боје
у виду светлуцања метала.
Очистите плочу за кување влажном
крпом и неабразивним
детерџентом. Након чишћења,
обришите плочу за кување меком
крпом.
Да бисте очистили емајлиране
делове, капице и круне, оперите их
топлом сапуницом и пажљиво
осушите пре него што их вратите на
место.
8.3 Чишћење електричне
грејне плоче
1. Користите прашак за чишћење или
јастуче за чишћење.
2. Очистите плочу за кување
влажном крпом и са мало
детерџента.
3. Загрејте грејну плочу да бисте
снизили температуру и пустите је
да се осуши.
4. Да бисте очували грејне плоче,
рeдовно их изрибајте уљем које се
користи за машину за шивење.
Уклоните уље помоћу упијајућег
папира.
8.4 Чишћење свећице за
искре
Ова функција се добија преко
керамичке свећице за паљење са
металном електродом. Одржавајте
ове делове чистим како би се избегле
потешкоће приликом паљења и
проверавајте да нису зачепљене
рупице на круни горионика.
8.5 Држачи за посуде
Држачи за посуде нису
погодни за прање у
машини за прање судова.
Они се морају прати ручно.
1. Скините држаче за посуде како
бисте лакше очистили плочу за
кување.
Будите веома пажљиви
приликом замене
држача за посуде како
не бисте оштетили
површину плоче за
кување.
2. На премазу од емајла понекад
остају грубе ивице, стога будите
пажљиви када ручно перете и
сушите држаче за посуде. Уколико
је потребно, уклоните упорне мрље
благим детерџентом у облику
пасте.
20
www.electrolux.com
3. Након што очистите држаче за
посуде, проверите да ли су
постављени у правилан положај.
4. У циљу правилног рада
горионика, проверите да ли су
краци држача за посуде поравнати
са центром горионика.
8.6 Периодично одржавање
Периодично тражите од локалног
овлашћеног сервисног центра да
изврши проверу стања цеви за довод
гаса и вентила за подешавање
притиска, ако је постављен.
9. РЕРНА – СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА
рерне и температуру на положај
„искључено“.
Лампица се укључује када рерна ради.
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
9.2 Безбедносни термостат
9.1 Укључивање и
искључивање рерне
1. Окрените дугме за функције рерне
да бисте изабрали неку функцију.
2. Окрените дугме за температуру да
бисте изабрали температуру.
3. Искључите рерну, окрените
командну дугмад за функције
Неправилан рад рерне или
неисправни делови могу довести до
опасног прегревања. Да би се ово
спречило, рерна има безбедносни
термостат који прекида напајање.
Рерна се поново аутоматски укључује
кад температура опадне.
9.3 Функције рерне
Симбол
Функције рер‐
не
Примена
Положај Ис‐
кључено
Рерна је искључена.
Сијалица у рер‐
ни
За укључивање лампице без функције
печења.
PlusSteam
За додавање влаге током печења. За добија‐
ње праве боје и хрскаве корице током
печења. Даје више сочности током поновног
загревања. За очување воћа или поврћа.
Лагано печење
уз вентилатор
Да припрему меког, сочног печења или да за
сушење било ког воћа и поврћа.
Загревање
одоздо
За печење хрскавих колача.
Уобичајено
печење
За печење теста и меса на једном положају
решетке.
+
СРПСКИ
Симбол
Функције рер‐
не
21
Примена
Брзо гриловање За печење пљоснатих намирница на грилу у
великим количинама и тостирање хлеба.
Турбо грилова‐
ње
За печење већих комада меса или живине с
костима на једнoj решетки. За спремање гра‐
тинираних јела и за запецање.
Печење уз вен‐
тилатор
За пржење или пржење и печење хране на
истој температури, на више од једног нивоа
решетке, без мешања укуса.
Печење уз
влажност
Ова функција је предвиђена за уштеду енер‐
гије током печења. За упутства за кување по‐
гледајте одељак „Напомене и савети“,
Печење уз влажност. Током печења врата
рерне треба да буду затворена како функци‐
ја не би била прекидана и како би се осигу‐
рало да рерна ради на највишем могућем
степену енергетске ефикасности. Када кори‐
стите ову функција, температура унутар рер‐
не може да се разликује од задате темпера‐
туре. Снага загревања може бити умањена.
За опште препоруке у вези са уштедом енер‐
гије погледајте поглавље „Енергетска ефи‐
касност“, Рерна - Уштеда енергије. Ова
функција је коришћена за усклађивање са
класом енергетске ефикасности у складу са
стандардом EN 60350-1.
Печење уз рав‐
ни вентил.
За печење на највише два положаја решетке
истовремено и за сушење хране.Подесите
температуру 20 - 40 °C ниже него за Уо‐
бичајено печење.
Одмрзавање
За одмрзавање хране (поврћа и воћа). Вре‐
ме одмрзавања зависи од количине и ве‐
личине смрзнуте хране.
9.4 Активирање функције:
PlusSteam
•
Ова функција омогућава побољшану
влажност током печења.
•
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од
опекотина и оштећења
уређаја.
Отпуштена влага може да изазове
опекотине:
Немојте отварати врата на уређају
када користите функцију:
PlusSteam.
Пажљиво отворите врата уређаја
након коришћења функције:
PlusSteam.
Погледајте одељак
„Напомене и савети”.
1. Отворите врата рерне.
2. Испуните удубљења у
унутрашњости рерне водом са
чесме.
22
www.electrolux.com
Максимални капацитет удубљења
у унутрашњости рерне је 250 мл.
Испуните удубљења у
унутрашњости рерне водом само
када је хладна.
3. Подесите функцију: PlusSteam
.
4. Притисните дугме Пара Плус
.
Дугме Пара Плус ради само са
функцијом: PlusSteam.
Индикатор се укључује.
5. Окрените дугме за температуру да
бисте изабрали температуру.
6. Ставите храну у уређај и затворите
врата рерне.
7. За деактивирање уређаја,
притисните дугме Пара Плус
,
окрените командну дугмад за
функције рерне и температуру на
положај „искључено“.
Индикатор дугмета Пара Плус се гаси.
8. Уклоните воду из удубљења у
унутрашњости рерне.
УПОЗОРЕЊЕ!
Проверите да ли је
уређај хладан пре него
што уклоните
преосталу воду из
удубљења у
унутрашњости.
ОПРЕЗ
Немојте да допуњавате
удубљења у
унутрашњости рерне
водом током печења
или када је рерна
врућа.
10. РЕРНА – ФУНКЦИЈЕ САТА
10.1 Тајмер
Користите га за подешавање
одбројавања времена.
Ова функција не утиче на
рад уређаја.
2. Командно дугме за тајмер
окрените до краја, а затим га
окрените до потребног временског
периода.
Када подешено време истекне,
оглашава се звучни сигнал.
1. Подесите функцију пећнице и
температуру.
11. РЕРНА – КОРИШЋЕЊЕ ПРИБОРА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
11.1 Постављање опреме
Решеткаста полица:
Ставите решетку између вођица на
носачу решетке.
Плех:
СРПСКИ
Плех за печење немојте
гурнути до краја ка задњем
зиду унутрашњости рерне.
Тиме би се онемогућило
кружење топлоте око
плеха. Храна може бити
препечена, нарочито на
задњем делу плеха.
23
Увуците плех или дубоки тигањ између
вођица за подршку полице. Уверите се
да не додирује задњи зид рерне.
12. РЕРНА - КОРИСНИ САВЕТИ
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
Температура и време
печења наведени у
табелама су само
оријентациони. Они зависе
од рецепата, квалитета и
количине употребљених
састојака.
•
•
12.2 Печење
12.1 Опште информације
•
•
•
•
•
Уређај има четири положаја
решетке. Избројте положаје
решетке, почев од оне најближе
дну уређаја.
Овај уређај има посебан систем за
кружење ваздуха и за непрекидно
кружење паре. Уз помоћ овог
система можете да припремате
храну на пари, како би храна у
средини била мека а споља
хрскава. Овај систем скраћује
време кувања и потрошњу енергије
своди на минимум.
У уређају или на стакленим
плочама на вратима може доћи до
кондензовања влаге. То је
нормално. Увек се мало удаљите
од уређаја када отварате врата док
уређај ради. Да би се смањила
кондензација, укључите уређај 10
минута пре почетка кувања.
Уређај треба очистити од влаге
након сваке употребе.
Када кувате, немојте стављати
предмете директно на дно уређаја
нити покривати делове
алуминијумском фолијом. То се
може одразити на резултате
печења и оштетити емајл.
•
•
Приликом прве употребе користите
нижу температуру.
Време печења можете продужити
за 10–15 минута уколико печете
колаче на више од једног положаја
решетке.
Колачи и пецива на различитим
висинама неће увек подједнако
потамнети. Нема потребе да
мењате подешавање температуре
ако све не потамни једнако.
Разлика ће се изједначити током
печења.
Плехови у рерни могу да се искриве
током печења. Када се плехови
охладе, исправиће се.
24
www.electrolux.com
12.3 Печење колача
Немојте да отварате врата рерне пре
него што прође 3/4 подешеног
времена за печење.
Уколико истовремено печете у два
плеха, оставите један празан ниво
између њих.
У прво време, надгледајте учинак
током кувања. Пронађите најбоља
подешавања за ваше посуђе, рецепте
и количине (степен топлоте, време
кувања, итд.) када користите овај
уређај.
12.6 PlusSteam
12.4 Печење меса и рибе
Пре него што претходно
загрејете унутрашњост
рерне, испуните удубљења
у њој водом само када је
хладна.
Оставите месо да одстоји петнаестак
минута пре него што га исечете како
се не би разлили сокови.
Да током печења на роштиљу не би
било превише дима у рерни, додајте
мало воде у дубоки плех. Да се дим не
би кондензовао, додајте воду сваки
пут када испари.
+
Погледајте одељак „Активирање
функције: PlusSteam"
12.5 Време кувања
Време кувања зависи од врсте хране,
њене густине и запремине.
Квасно тесто
Храна
Вода у ути‐ Темпера‐
снутим де‐ тура (°C)
ловима
унутрашњо‐
сти (ml)
Време
(min)
Ниво ре‐ Прибор
шетке
Бели
хлеб.1)
100
180
40 - 50
2
Користите плех
за печење.
Земичке1)
100
200
20 - 25
2
Користите плех
за печење.
Домаћа пи‐ 100
ца1)
230
15 - 25
2
Користите плех
за печење.
150
190
20 - 30
1
Користите плех
за печење.
Колачи,
100
чајна пеци‐
ва, кроаса‐
ни1)
160
10 - 20
2
Користите плех
за печење.
Фокача 1)
СРПСКИ
Храна
Вода у ути‐ Темпера‐
снутим де‐ тура (°C)
ловима
унутрашњо‐
сти (ml)
Колач од
100
шљива, пи‐
та с јабука‐
ма, зе‐
мичке са
циметом1)
160
Време
(min)
Ниво ре‐ Прибор
шетке
75 - 90
2
25
Користите калуп
за колаче.
1) Пре печења загрејте празну рерну у трајању од 5 минута.
Печење смрзнуте хране
Храна
Вода у ути‐ Темпера‐
снутим де‐ тура (°C)
ловима
унутрашњо‐
сти (ml)
Време
(min)
Ниво ре‐ Прибор
шетке
Замрзнута
пица1)
150
200
15 - 20
2
Користите плех
за печење.
Замрзнуте
лазање1)
200
180
35 - 50
2
Користите ре‐
шеткасту поли‐
цу.
Замрзнути 100
кроасани1)
170
20 - 30
2
Користите плех
за печење.
1) Пре печења загрејте празну рерну у трајању од 10 минута.
Регенерација хране
Храна
Вода у ути‐
снутим де‐
ловима
унутраш‐
њости (ml)
Темпера‐
тура (°C)
Време
(min)
Ниво ре‐ Прибор
шетке
Бели хлеб
100
110
15 - 25
2
Користите плех
за печење.
Векне хле‐
ба
100
110
10 - 20
2
Користите плех
за печење.
Домаћа пи‐ 100
ца
110
15 - 25
2
Користите плех
за печење.
Фокача
100
110
10 - 20
2
Користите плех
за печење.
Поврће
100
110
15 - 25
2
Користите плех
за печење.
26
www.electrolux.com
Храна
Вода у ути‐
снутим де‐
ловима
унутраш‐
њости (ml)
Темпера‐
тура (°C)
Време
(min)
Ниво ре‐ Прибор
шетке
Пиринач
100
110
15 - 25
2
Користите плех
за печење.
Запечена
тестенина
100
110
15 - 25
2
Користите плех
за печење.
Месо
100
110
15 - 25
2
Користите плех
за печење.
Вода у ути‐
снутим де‐
ловима
унутраш‐
њости (ml)
Темпера‐
тура (°C)
Време
(min)
Ниво ре‐ Прибор
шетке
Печена
200
свињетина
180
65 - 80
2
Користите ре‐
шеткасту поли‐
цу и плех за
печење.
Говеђе
печење,
слабо
печено
200
200
45 - 50
2
Користите ре‐
шеткасту поли‐
цу и плех за
печење.
Говеђе
печење,
средње
печено
200
200
50 - 55
2
Користите ре‐
шеткасту поли‐
цу и плех за
печење.
Ростбиф
добро
печен
200
200
55 - 60
2
Користите ре‐
шеткасту поли‐
цу и плех за
печење.
Пиле, по‐
ловина
200
210
50 - 60
2
Користите ре‐
шеткасту поли‐
цу и плех за
печење.
Пиле, цело 200
210
60 - 80
2
Користите ре‐
шеткасту поли‐
цу и плех за
печење.
Печена
ћурка
200
70 - 90
2
Користите ре‐
шеткасту поли‐
цу и плех за
печење.
Печење
Храна
200
СРПСКИ
12.7 Одржавање
+
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од
опекотина и оштећења
уређаја.
•
•
•
Користите искључиво тегле за
конзервирање истих димензија, које
се могу наћи на тржишту.
Немојте стављати на плех више од
шест тегли за конзервирање чија је
запремина пола литра.
Тегле равномерно напуните,
остављајући 1 цм ваздуха на врху
сваке тегле. Оставите поклопце
•
•
•
•
Мекано воће
Храна
Температура Време (min)
(°C)
Ниво
Прибор
решетке
Јагоде / боровнице / ма‐
лине
160
25 - 30
1
Храна
Температура
(°C)
Време (min)
Ниво
Прибор
решетке
Крушке / дуње / шљиве
160
35 - 40
1
Температура
(°C)
Време (min)
Ниво ре‐ Прибор
шетке
30 - 35
1
Користите
плех за
печење.
Коштуњаво воће
Користите
плех за
печење.
Мекано поврће
Храна
Тиквице / плави патли‐
160
џан / црни лук / парадајз
27
одозго али немојте да их
херметички затварате.
Тегле не треба да се међусобно
додирују.
Ставите 1/2 литре воде у плех за
печење и 1/4 литре воде у
удубљења у унутрашњости рерне
како бисте обезбедили довољно
влаге унутар рерне.
Изаберите функцију PlusSteam и
подесите одговарајућу температуру
на основу доње табеле.
Тегле могу да се затворе
херметички тек након што се ова
функција искључи.
Користите
плех за
печење.
Укисељено поврће
Храна
Температура
(°C)
Време (min)
Ниво ре‐ Прибор
шетке
Шаргарепа / краставци /
репа / целер
160
35 - 45
1
Користите
плех за
печење.
28
www.electrolux.com
12.8 Лагано печење уз вентилатор
Сушење
Храна
Температура
(°C)
Време (h)
Ниво решетке
Пасуљ
60 - 70
7-9
2
1/3
Сецкане па‐
прике
60 - 70
10 - 12
2
1/3
Поврће за ки‐
сељење
60 - 70
9 - 11
2
1/3
Сецкане
печурке
50 - 60
13 - 15
2
1/3
Зачинско би‐
ље
40 - 50
3-5
2
1/3
Шљиве, поло‐
вине
60 - 70
11 - 13
2
1/3
Кајсије, поло‐
вине
60 - 70
9 - 11
2
1/3
Кришке јабуке
60 - 70
6-8
2
1/3
Кришке кру‐
шке
60 - 70
7 - 10
2
1/3
један положај два положаја
Поврће
Воће
Споро печење
Храна
Количина
(kg)
Печење
са обе
стране
(min)
Температура Ниво
Време
(°C)
решетке (min)
Филе, средње
печен
1.0 - 1.5
2
80 - 100
2
60 - 90
Говеђе
печење, сред‐
ње печено
1.5 - 2.0
4
80 - 100
2
160 - 200
Филе розе
1.0 - 1.5
2
80 - 100
2
50 - 90
Каре, у једном
комаду
1.5 - 2.0
4
80 - 100
2
100 - 160
Говедина
Телетина
СРПСКИ
Храна
Количина
(kg)
Печење
са обе
стране
(min)
Температура Ниво
Време
(°C)
решетке (min)
Телеће
печење, сред‐
ње
1.5 - 2.0
4
80 - 100
2
100 - 160
Филе розе
1.0 - 1.5
2
80 - 100
2
60 - 100
Каре, у једном
комаду
1.5 - 2.0
4
80 - 100
2
100 - 160
Свињско
печење, сред‐
ње
1.5 - 2.0
4
80 - 100
2
100 - 160
29
Свињетина
12.9 Уобичајено печење
Печење
Храна
Температура
(°C)
Време (min)
Ниво решет‐
ке
Лепиња
160 - 170
25 - 35
2
Колач са квасцем са јабука‐ 170 - 190
ма
45 - 55
3
Колач у модли
170 - 180
35 - 45
2
Колач с мрвицама
170 - 190
50 - 60
3
Колач од сира
170 - 190
60 - 70
2
Сељачки хлеб
190 - 210
50 - 60
2
Румунски бисквит колач
165 - 175
35 - 45
2
Румунски бисквит колач традиционални
165 - 175
35 - 45
2
Земичке од киселог теста
180 - 200
15 - 25
2
Швајцарски ролат
150 - 170
15 - 25
2
Киш лорен
215 - 225
45 - 55
2
Храна
Температура
(°C)
Време (min)
Риба, цела
200 - 220
40 - 70
Печење
Ниво решет‐
ке
2
30
www.electrolux.com
12.10 Брзо гриловање
Храна
Температура
(°C)
Време (min)
Ниво решет‐
ке
Пиле, половина
230
50 - 60
2
Свињски котлети
230
40 - 50
3
Грилована сланина
250
17 - 25
2
Кобасице
250
20 - 30
2
Одрезак од говеђег меса:
средње
230
25 - 35
2
Храна
Температура
(°C)
Време (min)
Пилећа крилца
230
30 - 40
2
Свињски котлети
230
40 - 50
2
Одрезак од говеђег меса:
добро печено
250
35 - 40
2
12.11 Турбо гриловање
Ниво решет‐
ке
12.12 Печење уз вентилатор
Печење теста
Храна
Температура (°C) Време (min)
Ниво решет‐
ке
Пуњени колач са квас‐ 150 - 160
цем
20 - 30
2
Сендвич-торта „Викто‐ 170 - 190
рија“
30 - 40
2
Швајцарски колач са
јабукама
180 - 200
35 - 45
2
Божићни колач
150 - 160
40 - 50
2
Мадера колач
170 - 190
50 - 60
2
Пуслице
110 - 120
30 - 40
2
Гратинирани кромпир
180 - 200
40 - 50
2
Лазање
170 - 190
30 - 50
2
Запечени макарони
170 - 190
50 - 60
2
СРПСКИ
31
12.13 Печење уз влажност
Храна
Темпе‐ Време
ратура (min)
(°C)
Ниво
Прибор
решет‐
ке
Хлеб и пица
Земичке
190
25 - 30
2
плех за печење или грил- / по‐
суда за печење
Векне хлеба
200
40 - 45
2
плех за печење или грил- / по‐
суда за печење
Замрзнута пица
350 г
190
25 - 35
2
решеткаста полица
Колачи на плеховима за печење
Швајцарски ролат
180
20 - 30
2
плех за печење или грил- / по‐
суда за печење
Брауни
180
35 - 45
2
плех за печење или грил- / по‐
суда за печење
Колачи на плеховима
Суфле
210
35 - 45
2
шест керамичких посуда на
решеткастој полици
Корица за флан
180
25 - 35
2
плех за флан на решеткастој
полици
Бисквит торта
150
35 - 45
2
плех за торту на решеткастој
полици
Риба у кесицама
300 г
180
25 - 35
2
плех за печење или грил- / по‐
суда за печење
Цела риба, 200 г
180
25 - 35
2
плех за печење или грил- / по‐
суда за печење
Рибљи филет, 300
г
180
30 - 40
2
плех за пицу на решеткастој
полици
Месо у кесици 250
г
200
35 - 45
2
плех за печење или грил- / по‐
суда за печење
Ражњићи од меса
500 г
200
30 - 40
2
плех за печење или грил- / по‐
суда за печење
25 - 35
2
плех за печење или грил- / по‐
суда за печење
Риба
Месо
Мали печени залогаји
Колачи
170
32
www.electrolux.com
Храна
Темпе‐ Време
ратура (min)
(°C)
Ниво
Прибор
решет‐
ке
Колачи „Макарони“ 170
40 - 50
2
плех за печење или грил- / по‐
суда за печење
Mафини
180
30 - 40
2
плех за печење или грил- / по‐
суда за печење
Укусни крекери
160
25 - 35
2
плех за печење или грил- / по‐
суда за печење
Бисквити од хрска‐
вог теста
140
25 - 35
2
плех за печење или грил- / по‐
суда за печење
Мали тартови
170
20 - 30
2
плех за печење или грил- / по‐
суда за печење
Мешано поврће у
кеси 400 г
200
20 - 30
2
плех за печење или грил- / по‐
суда за печење
Омлет
200
30 - 40
2
плех за пицу на решеткастој
полици
Поврће на плеху
700 г
190
25 - 35
2
плех за печење или грил- / по‐
суда за печење
Вегетаријански
12.14 Печење уз равни вентил.
Печење теста
Храна
Температура
(°C)
Време (min)
Ниво решет‐
ке
Лепиња
140 - 160
40 - 50
1+3
Земичке са квасцем
190 - 210
10 - 20
1+3
Пуслице
100 - 120
55 - 65
1+3
Колач са путером
150 - 170
20 - 30
1+3
Пица
200 - 220
35 - 45
1+3
12.15 Информације за институте за тестирање
Храна
Функција
Темпе‐
ратура
(°C)
Прибор
Ниво
решет‐
ке
Време
(min)
Ситни колачи (16
по плеху)
Уобичајено
печење
160
плех за
печење
3
20 - 30
Ситни колачи (16
по плеху)
Печење уз
вентилатор
150
плех за
печење
3
20 - 30
СРПСКИ
33
Храна
Функција
Темпе‐
ратура
(°C)
Прибор
Ниво
решет‐
ке
Време
(min)
Ситни колачи (16
по плеху)
Печење уз
равни вен‐
тил.
160
плех за
печење
1+3
30 - 40
Пита са јабукама Уобичајено
(2 плеха, Ø 20 цм, печење
дијагонално по‐
стављено)
190
решеткаста
полица
1
65 - 75
Пита са јабукама Печење уз
(2 плеха, Ø 20 цм, вентилатор
дијагонално по‐
стављено)
180
решеткаста
полица
2
70 - 80
Бисквити без ма‐
сноће
Уобичајено
печење
180
решеткаста
полица
2
20 - 30
Бисквити без ма‐
сноће
Печење уз
вентилатор
160
решеткаста
полица
2
25 - 35
Бисквити без ма‐
сноће
Печење уз
равни вен‐
тил.
170
решеткаста
полица
1+3
30 - 40
Хрскави колач/
пециво у тракама
Уобичајено
печење
140
плех за
печење
3
15 - 30
Хрскави колач/
пециво у тракама
Печење уз
вентилатор
140
плех за
печење
3
20 - 30
Хрскави колач/
пециво у тракама
Печење уз
равни вен‐
тил.
140
плех за
печење
1+3
15 - 30
Тост
Брзо грило‐
вање
250
решеткаста
полица
3
5 - 10
Пљескавица
Турбо грило‐
вање
250
решеткаста
полица или
грил- / посуда
за печење
3
15 - 20
прву
страну;
10 -15
другу
страну
13. РЕРНА – НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
13.1 Напомене у вези са
чишћењем
Обришите предњу страну рерне меком
крпом, топлом водом и благим
средством за чишћење.
34
www.electrolux.com
За чишћење металних површина
користите наменско средство за
чишћење.
Унутрашњост рерне треба чистити
након сваке употребе. Нагомилана
масноћа или други остаци хране могу
проузроковати пожар.
Након сваке употребе, очистите сав
пибор и оставите га да се осуши.
Користите меку крпу са топлом водом
и средством за чишћење. Немојте
прати прибор у машини за прање
посуђа.
Користите раствор од 6% сирћета
без додатака зачина.
2. Оставите сирће да раствори
остатке каменца на собној
температури у трајању од око 30
минута.
3. Очистите шупљину топлом водом
и меком тканином.
13.4 Уклањање носача
решетке
Да бисте очистили рерну, уколните
носаче решетке .
Уклоните тврдокорну прљавштину
специјалним средством за чишћење
рерне.
Ако има тефлонских делова, немојте
их чистити агресивним средствима,
оштрим предметима нити у машини за
судове. На тај начин бисте могли
оштетити тефлонски премаз.
ОПРЕЗ
Будите пажљиви приликом
уклањања подршки
решетака.
1. Извуците предњи део подршке
решетке из бочног зида.
Очистите влагу из унутрашњости
након сваке употребе.
13.2 Рерне од нерђајућег
челика или алуминијума
Очистите врата рерне користећи
искључиво влажну крпу или сунђер.
Осушите меком крпом.
Немојте користити челичну вуну,
киселине, нити абразивне материјале,
јер они могу оштетити површину
рерне. Уз исте мере предострожносри
очистите и командну таблу рерне.
13.3 Чишћење утиснутих
делова у унутрашњости
2. Извуците задњи део подршке
решетке из бочног зида и уклоните
га.
1
2
Поступак чишћења уклања преостали
каменац из удубљења у унутрашњости
рерне након процеса печења на пари.
Препоручујемо да се
спроведете поступак
чишћења макар након
сваког 5. до 10. циклуса
ове функције: PlusSteam.
1. Ставите 250 мл белог сирћета у
утиснуте делове у унутрашњости
на дну рерне.
Инсталирајте извађени прибор
обрнутим редоследом.
13.5 Чишћење врата рерне
Врата рерне имају две стаклене
плоче. Врата рерне и унутрашњу
СРПСКИ
35
стаклену плочу можете скинути да
бисте их очистили.
Врата рерне могу да се
затворе ако покушате да
скинете унутрашњу
стаклену плочу пре него
што скинете врата рерне.
ОПРЕЗ
Немојте да користите
уређај без унутрашње
стаклене плоче.
1. До краја отворите врата и држите
обе шарке.
4. Ставите врата на меку крпу на
стабилној површини.
2. Подигните и до краја окрените
полуге на обема шаркама.
5. Отпустите систем за закључавање
да бисте извадили унутрашњу
стаклену плочу.
6. Окрените два причвршћивача за
90° и извадите их из лежишта.
3. Затворите врата рерне до пола, до
првог положаја за отварање. Затим
подигните и повуците врата према
себи и извадите их из лежишта.
36
www.electrolux.com
13.6 Вађење фиоке
90°
7. Стаклену плочу најпре пажљиво
подигните, а затим је извадите.
УПОЗОРЕЊЕ!
Немојте држати запаљиве
предмете (као што су
средства за чишћење,
пластичне кесе, рукавице
за пећницу, папир или
спрејеви за чишћење) у
фиоци. Када користите
пећницу, фиока се греје.
Постоји ризик од пожара.
Фиока испод пећнице може да се
скине ради чишћења.
1. Извуците фиоку све док се не
заустави.
1
2
8. Очистите стаклене плоче водом и
сапуницом. Пажљиво осушите
стаклене плоче. Не перите
стаклене плоче у машини за прање
судова.
Када се чишћење заврши, поставите
стаклену плочу и врата рерне. Горе
описани поступак обавите супротним
редоследом.
Водите рачуна да правилно поставите
унутрашњу стаклену плочу у лежишта.
2. Полако подигните фиоку.
3. Извуците фиоку потпуно.
Када поново монтирате фиоку,
пратите наведене кораке обрнутим
редоследом.
13.7 Замена сијалице
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од струјног удара.
Сијалица може бити врућа.
1. Искључите рерну.
Сачекајте да се рерна охлади.
2. Искључите рерну из мрежне
утичнице.
3. Дно унутрашњости рерне
прекријте крпом.
Задња сијалица
1. Окрените стаклени поклопац
сијалице како бисте га скинули.
2. Очистите стаклени поклопац.
СРПСКИ
3. Замените сијалицу одговарајућом
сијалицом која је отпорна на
топлоту до 300 °C.
37
4. Поставите стаклени поклопац.
14. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
14.1 Шта учинити ако...
Проблем
Могући узрок
Решење
Не можете да укључите
уређај.
Уређај није прикључен у
струју или није правилно
прикључен.
Проверите да ли је уре‐
ђај правилно прикључен
у струју.
Осигурач је прегорео.
Проверите да осигурач
није узрок овога. Уколико
осигурач непрекидно
прегорева, обратите се
квалификованом, овлаш‐
ћеном електричару.
Осигурач је прегорео.
Поново укључите плочу
за кување и подесите
степен топлоте за мање
од 10 секунди.
Не можете да укључите
плочу за кување нити да
је користите.
Не јавља се варница ка‐ Плоча за кување није
да покушате да активира‐ прикључена на елек‐
те генератор варница.
трично напајање или није
правилно прикључена.
Пламен нестаје одмах
након паљења.
Проверите да ли је плоча
за кување правилно при‐
кључена на електрично
напајање. Погледајте ди‐
јаграм повезивања.
Осигурач је прегорео.
Проверите да осигурач
није узрок овога. Уколико
осигурач непрекидно
прегорева, обратите се
квалификованом, овлаш‐
ћеном електричару.
Поклопац и круна горио‐
ника су неправилно по‐
стављени.
Поставите правилно по‐
клопац и круну гориони‐
ка.
Термоспој није довољно
загрејан.
Након паљења пламена,
нека генератор варница
буде активиран 10 секун‐
ди или краће.
38
www.electrolux.com
Проблем
Могући узрок
Прстен пламена није јед‐
нак.
Круну горионика блокира‐ Проверите да ли је
ју остаци хране.
убризгивач блокиран и да
ли је круна горионика
чиста.
Горионици не раде.
Нема довода гаса.
Пламен је наранџасте
или жуте боје.
Рерна се не загрева.
Решење
Проверите прикључак на
гас.
На неким деловима го‐
рионика може изгледати
као да је пламен наран‐
џасте или жуте боје. То је
нормално.
Рерна је деактивирана.
Активирајте рерну.
Нису обављена неопход‐
на подешавања.
Проверите да ли су сва
подешавања исправна.
Сијалица не ради.
Сијалица је неисправна.
Замените сијалицу.
Пара и кондензација се
таложе на храни и у уну‐
трашњости рерне.
Јело је остало у рерни
превише дуго.
Не остављајте јело у рер‐
ни дуже од 15-20 минута
након што се процес
печења заврши.
Сувише дуго траје кува‐
ње јела, или су она ску‐
вана сувише брзо.
Температура је прениска
или превисока.
Уколико је неопходно,
подесите температуру.
Пратите савет из упут‐
ства за употребу.
Функција не даје добре
резултате приликом
печења: PlusSteam.
Нисте активирали функ‐
цију PlusSteam.
Погледајте одељак „Акти‐
вирање функције: Plus‐
Steam".
Нисте испунили удубље‐
ња у унутрашњости рер‐
не водом.
Погледајте одељак „Акти‐
вирање функције: Plus‐
Steam".
Нисте правилно активи‐
Погледајте одељак „Акти‐
рали функцију PlusSteam вирање функције: Plus‐
са дугметом Пара Плус.
Steam".
Желите да активирате
функцију Лагано печење
уз вентилатор, али је ин‐
дикатор функције Пара
Плус укључен.
Функција PlusSteam је ак‐ Притисните дугме Пара
тивирана.
Плус
да бисте зауста‐
вили функцију PlusSteam.
Вода у удубљењима уну‐
трашњости рерне не
кључа.
Температура је сувише
ниска.
Подесите температуру
најмање на 110 °C.
Погледајте одељак „На‐
помене и савети“.
СРПСКИ
Проблем
Могући узрок
Решење
Вода излази из удубље‐ Има превише воде у
ња унутрашњости рерне. удубљењу у унутрашњо‐
сти рерне.
14.2 Подаци о сервисирању
Уколико не можете сами да пронађете
решење проблема, обратите се
продавцу или овлашћеном сервисном
центру.
Подаци потребни сервисном центру
налазе се на плочици са техничким
Деактивирајте рерну и
уверите се да је уређај
хладан. Обришите воду
користећи сунђер или
крпу. Додајте потребну
количину воде у удубље‐
ња у унутрашњости рер‐
не. Погледајте посебан
поступак.
карактеристикама. Плочица са
техничким карактеристикама налази
се на предњој страни оквира
унутрашњости рерне. Немојет
уклањати плочицу са техничким
карактеристикама из унутрашњости
рерне.
Препоручујемо вам да овде запишете податке:
Модел (MOD.)
.........................................
Број производа (PNC)
.........................................
Серијски број (S.N.)
.........................................
15. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
15.1 Информације о производу за плочу за кување према EU
66/2014
Идентифика‐
ција модела
EKM61900OX
Тип плоче за
кување
Плоча за кување унутар самостојећег шпорета
Број зона за
кување
1
Технологија
загревања
Стандардна плоча
Пречник
Задња десно
кружних зона
за кување (Ø)
39
18,0 цм
40
www.electrolux.com
Потрошња
енергије по
зони за кува‐
ње (EC elec‐
tric cooking)
Задња десно
194,9 Wh/кг
Број плинских 3
горионика
Енергетска
ефикасност
по гасном го‐
рионику (EE
gas burner)
Задњи леви - помоћни
није применљиво
Предњи десни – полубрзи
55.0%
Леви предњи - брзи
55.7%
Енергетска ефикасност за гасну плочу за кување (EE gas
hob)
55.4%
Потрошња енергије плоче за кување (EC electric hob)
194,9 Wh/кг
EN 60350-2 – Електрични уређаји за
кување у домаћинству – део 2: Плоче
за кување – методе мерења
перформанси.
EN 30-2-1: Уређаји за кување у
домаћинству на гас – део 2-1:
Рационална употреба енергије –
Опште одредбе
•
Дно посуђа треба да има исти
пречник као и зона за кување.
• Мање посуђе ставите на мање зоне
за кување.
• Ставите посуђе за кување директно
на средину зоне за кување.
• Искористите преосталу топлоту да
подгрејете или отопите храну.
Гасни горионици:
15.2 Плоча за кување –
уштеда енергије
•
Током свакодневног кувања можете да
уштедите енергију ако уважите
следеће савете.
•
•
Када загревате воду, користите
само онолико воде колико Вам
треба.
• Уколико је могуће, увек поклопите
посуђе за кување.
Електричне зоне за кување:
•
Ставите посуђе на зону за кување
пре него што је активирате.
•
•
•
Пре употребе горионика и држача
за посуде проверите да ли су
правилно састављени.
Дно посуђа треба да има пречник
који одговара величини горионика.
Ставите посуђе за кување директно
преко горионика, на средину.
Када течност почне да кључа,
смањите пламен како би се течност
лагано крчкала.
Ако је могуће, користите експрес
лонац. Прочитајте његово упутство
за употребу.
15.3 Кратак опис производа и информације о производу за
рерне према EU 65-66/2014
Назив добављача
Electrolux
Идентификација модела
EKM61900OX
Индекс енергетске ефикасности
94.9
СРПСКИ
Класа енергетске ефикасности
A
Потрошња енергије са стандардним пуњењем,
уобичајен режим
0,84 kWh/циклусу
Потрошња енергије са стандардним пуњењем,
режим са форсирањем вентилатора
0,75 kWh/циклусу
Број шупљина у рерни
1
Извор топлоте
Електрична струја
Јачина звука
58 л
Тип рерне
Рерна унутар самостојећег
шпорета
Маса
39.0 кг
EN 60350-1 – Електрични уређаји за
кување у домаћинству – део 1:
Шпорети, рерне, рерне на пару и
грилови – поступци за мерење учинка.
15.4 Рерна - уштеда енергије
Ова рерна има одређене
функције које вам помажу
да уштедите електирчну
енергију док свакодневно
припремате храну.
Општи савети
Проверите да ли су врата рерне добро
затворена када рерна ради. Не
отварајте врата сувише често током
кувања. Одржавајте заптивку врата
чистом и постарајте се да буде добро
причвршћена на свом месту.
Користите метално посуђе да бисте
повећали уштеду енергије.
Када је могуће, немојте да загревате
рерну пре него што ставите храну
унутра.
За печење које траје дуже од 30
минута, смањите температуру рерне
на минимум 3-10 минута пре истека
времена печења, у зависности од
његовог трајања. Месо ће наставити
да се пече користећи преосталу
топлоту у рерни.
Користите преосталу топлоту за
загревање друге хране.
Правите што краће размаке између
печења када истовремено припремате
неколико јела.
Печење са вентилатором
Када је могуће, користите функције
печења са вентилатором да бисте
уштедели енергију.
Одржавајте топлоту хране
Изаберите најниже могуће
подешавање температуре да бисте
помоћу преостале топлоте одржали
топлоту оброка.
Печење уз влажност
Функција предвиђена за уштеду
енергије током печења. За више
информација погледајте одељак
„Рерна - свакодневна употреба“,
Функције рерне.
16. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА
Рециклирајте материјале са симболом
. Паковање одложите у
одговарајуће контејнере ради
рециклирања. Помозите у заштити
животне средине и људског здравља
41
као и у рециклирању отпадног
материјала од електронских и
електричних уређаја. Уређаје
обележене симболом немојте
бацати заједно са смећем. Производ
42
www.electrolux.com
вратите у локални центар за
рециклирање или се обратите
општинској канцеларији.
*
СРПСКИ
43
867354373-A-302019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising