Electrolux | KMFE264TEW | User manual | Electrolux KMFE264TEW Manuali i perdoruesit

Electrolux KMFE264TEW Manuali i perdoruesit
1_ELECTROLUX_FINNISH_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 14:06 Page 1
KMFE264TE
FI
MK
NO
SQ
SV
Mikroaaltouuni
Микробранова печка
Mikrobølgeovn
Mikrovalë
Mikrovågsugn
Käyttöohje
Упатство За Употреба
Brukerhåndbok
Udhëzues për përdorim
Användarmanual
2
26
53
77
101
1_ELECTROLUX_FINNISH_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 14:06 Page 2
2
www.electrolux.com
sisäLLysLUETTELo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
TärKEiTä TUrvAohjEiTA..............................................................................................3
AsEnnUs ............................................................................................................................7
TUoTEKUvAUs................................................................................................................11
EnnEn KäyTTöä ............................................................................................................12
ToiMinTA ..........................................................................................................................13
KyPsEnnysTAULUKoT.................................................................................................16
vinKiT ................................................................................................................................22
ongELMATiLAnTEET.....................................................................................................24
TEKnisET TiEdoT...........................................................................................................25
yMPärisTöä KosKEviA TiETojA...............................................................................25
sUUnniTELTU TEiTä vArTEn
Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. olette valinneet tuotteen, joka perustuu
vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon. Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka
on suunniteltu teitä ajatellen. Laitetta käyttäessänne voitte olla aina varma erinomaisista
tuloksista. Tervetuloa Electroluxiin.
Vieraile verkkosivullamme:
saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huolto-ohjeita:
www.electrolux.com
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.electrolux.com/productregistration
ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.electrolux.com/shop
AsiAKAsPALvELU jA hUoLTo
suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
yleisohjeet ja vinkit
ympäristönsuojeluohjeita
oikeus muutoksiin pidätetään ilman erillistä ilmoitusta.
1_ELECTROLUX_FINNISH_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 14:06 Page 3
SUOMI
1.
3
TärKEiTä TUrvAohjEiTA
Kahdeksanvuotiaat ja sitä vanhemmat lapset, fyysisesti tai
henkisesti vammaiset, aistivammaiset sekä henkilöt, joilta
puuttuu riittävä kokemus tai tietämys, voivat käyttää tätä
laitetta valvotusti tai jos heitä on opastettu laitteen
turvallisessa käytössä ja jos he ymmärtävät laitteen käyttöön
liittyvät vaarat. on valvottava, että lapset eivät leiki laitteella.
Lapsi ei saa puhdistaa eikä huoltaa laitetta, paitsi jos hän on
vähintään 8-vuotias ja aikuisen valvonnassa.
Laitetta ei ole tarkoitettu käyttöön yli 2 000 metrin
korkeudella.
TÄRKEÄÄ! TärKEiTä TUrvAohjEiTA: LUE
hUoLELLisEsTi jA säiLyTä TULEvAA
TArvETTA vArTEn.
VAARA!
jos ovi tai tiivisteet vaurioituvat, uunia ei saa
käyttää ennen kuin pätevä henkilö on korjannut
sen.
VAARA!
Kaikille muille kuin pätevälle henkilölle on
vaarallista suorittaa mitään huolto- tai korjaustöitä,
joihin liittyy mikroaaltoenergialta suojaavan kannen
irrottaminen.
VAARA!
nesteitä ja muita ruokia ei saa kypsentää suljetuissa
astioissa, koska ne voivat räjähtää.
Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja
vastaavissa tiloissa: myymälöiden, toimistojen ja muiden
työympäristöjen työpaikkakeittiöt; maatilat; hotellien,
motellien ja muiden asuinympäristöjen asiakastilat;
aamiaismajoituspaikat.
1_ELECTROLUX_FINNISH_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 14:06 Page 4
4
www.electrolux.com
Käytä ainoastaan mikrouuninkestäviä astioita ja tarvikkeita.
Metalliset ruoka- tai juoma-astiat eivät ole sallittuja
mikroaaltouunissa kypsennettäessä.
Uunia ei saa jättää ilman valvontaa, kun käytetään
kertakäyttö-muovisia, -paperisia tai muita palavia astioita.
Mikroaaltouuni tarkoitettu elintarvikkeiden ja juomien
lämmittämiseen. Elintarvikkeiden ja vaatteiden kuivaaminen
sekä lämpötyynyjen, tohvelien, pesusienien, kosteiden
liinojen ja vastaavien lämmittäminen voi aiheuttaa
loukkaantumis-, sytytys- tai tulipalovaaran.
jos kuumennettava ruoka alkaa savuta, äLä AvAA
LUUKKUA. Katkaise virta, irrota uunin virtajohto
seinäpistorasiasta ja odota, että ruoka lakkaa savuamasta.
Luukun avaaminen ruoan savutessa saattaa aiheuttaa
tulipalon.
juomien kuumennus mikroaaltouunissa voi johtaa
kiehumiseen purkausm-aisesti viiveellä, joten astiaa on
käsiteltävä varoen.
Palovammojen välttämiseksi on tuttipulloja ja vauvanruokatölkkejä ravistettava tai sekoitettava, ja tuotteen
lämpötila on tarkistettava ennen käyttöä.
Kananmunia ei saa kypsentää kuorineen eikä
kovaksikeitettyjä kananmunia saa kuumentaa
mikroaaltouunissa, sillä ne voivat räjähtää vielä
mikroaaltokypsennyksen jälkeen.
1.1 hoito & puhdistus
Luukku:
Puhdista luukun molemmat puolet, tiivisteet ja
tiivistepinnat säännöllisesti kostealla, pehmeällä liinalla.
Uunin ovilasin puhdistukseen ei saa käyttää voimakkaita
hankausaineita tai teräviä metallisia raaputtimia. ne
voivat naarmuttaa pintaa ja aiheuttaa lasin rikkoutumisen.
1_ELECTROLUX_FINNISH_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 14:06 Page 5
SUOMI
5
Uunin sisäpinta:
Pyyhi roiskeet ja läikkynyt neste kostealla, pehmeällä
liinalla tai sienellä jokaisen käytön jälkeen, kun uuni on
vielä lämmin. irrota pinttynyt lika miedolla
saippualiuoksella ja pyyhi useita kertoja kostealla liinalla,
kunnes kaikki lika ja saippua lähtee pois. älä irrota
aaltoputken suojusta. varmista, ettei saippualiuosta tai
vettä pääse seinämien pieniin tuuletusaukkoihin. Muutoin
uuni voi vahingoittua. älä puhdista uunin sisäpintaa
suihkutettavilla puhdistusaineilla. Puhdista aaltoputken
suojus, uunin sisäpuoli, pyörivä alusta ja alustan kannatin
käytön jälkeen. näiden osien on oltava kuivat eikä niihin saa
jäädä rasvaa. rasvajäämät voivat ylikuumentua ja alkaa
savuta tai syttyä tuleen.
Uunin ulkopinta:
Uunin ulkopinta voidaan puhdistaa helposti miedolla
saippualiuoksella. Pyyhi puhdistuksen jälkeen ensin
kostealla liinalla ja kuivaa lopuksi pehmeällä pyyhkeellä.
Uunin säätimet:
Avaa luukku ennen puhdistusta, jotta uunin säätimet
kytkeytyvät pois toiminnasta. ohjauspaneeli on
puhdistettava varovasti. Pyyhi varovasti pelkällä vedellä
kostutetulla liinalla, kunnes se on puhdas. älä käytä liian
märkää liinaa. älä käytä mitään kemiallista
puhdistusainetta tai hankausainetta.
Pyörivä alusta & alustan kannatin:
Poista pyörivä alusta ja alustan kannatin uunista. Pese
pyörivä alusta ja alustan kannatin miedossa
saippualiuoksessa. Kuivaa pehmeällä liinalla. sekä
pyörivä alusta että alustan kannatin ovat konepesun
kestäviä.
1_ELECTROLUX_FINNISH_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 14:06 Page 6
6
www.electrolux.com
TÄRKEÄÄ!
Puhdista uuni säännöllisin väliajoin ja poista
mahdolliset ruoan jäämät. jos uunia ei pidetä
puhtaana, voi seurauksena olla pinnan
vaurioituminen, joka voi mahdollisesti vaikuttaa
laitteen käyttööikään ja aiheuttaa vaarallisia
tilanteita.
on huolehdittava, ettei pyörivä alusta lähde
paikoiltaan kun astioita otetaan pois laitteesta.
TÄRKEÄÄ!
älä käytä höyrypesuria.
Mikroaaltouuni on tarkoitettu käytettäväksi rakenteisiin
upotettuna.
Laite sekä sen osat, joihin pääsee käsiksi, kuumenevat
käytön aikana.
VAARA!
Pidä lapset poissa luukun luota palovammojen
välttämiseksi.
TÄRKEÄÄ!
älä käytä mikroaaltouunin minkään osien
puhdistukseen kaupallisia uuninpuhdis-tusaineita,
höyrypesuaineita, hankaavia tai karkeita
puhdistusaineita, natriumhy-droksidia sisältäviä
aineita tai hankaussieniä.
1_ELECTROLUX_FINNISH_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 14:06 Page 7
SUOMI
2. AsEnnUs
,
ϱϵϲ
DŝŶ͘
ϴϱϬ
Mikroaaltouuni voidaan asentaa paikkaan
A tai B:
A
B
Paikka
A
B
Syvennyksen koko
L
S
K
562 x 550 x 450
562 x 500 x 450
Mitat millimetreinä (mm)
Tavallinen
uuni
7
1_ELECTROLUX_FINNISH_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 14:06 Page 8
8
www.electrolux.com
2.1 Laitteen asentaminen
4 mm
4 mm
4 mm
1. Poista kaikki pakkausmateriaalit ja
tarkista huolellisesti, että laitteessa ei
ole vaurioita.
2. Kiinnitä kiinnityskoukut keittiökaappiin
mukana toimitetun ohjelehtisen ja
kaavaimen avulla.
3. Asenna laite keittiökaappiin varovasti ja
pakottamatta. Laite on nostettava
kiinnityskoukkuihin ja laskettava sitten
paikalleen. Koukut voidaan kääntää,
jos asennuspaikka on ahdas. Uunin
etukehyksen on asetuttava tiivisti
kaapin aukon etureunaa vasten.
4. varmista, että laite on vakaa ja ettei se
ole kallellaan. varmista, että hyllyn
yläreunan ja uunin etupaneelin
yläreunan välissä on 4 mm:n rako
(katso kuva).
1_ELECTROLUX_FINNISH_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 14:06 Page 9
SUOMI
9
2.2 Laitteen kytkeminen
sähköverkkoon
(A)
• Pistorasian on oltava helposti käsillä,
jotta laite voidaan kytkeä irti
vaaratilanteessa. Uuni voidaan kytkeä
irti verkkovirrasta myös kiinteään
johdotukseen ohjeiden mukaan
asennetun kytkimen avulla.
• virtajohdon saa vaihtaa vain
sähköasentaja.
• jos virtajohto on vaurioitunut, sen
vaihtaminen on vaaratilanteiden
välttämiseksi annettava valmistajan,
sen huoltoedustan tai vastaavan
pätevän henkilön tehtäväksi.
• Pistorasia ei saa olla hyllyn takana.
• Paras paikka on hyllyn yläpuolella,
katso (A).
• Kytke laite maadoitettuun
seinäpistorasiaan (220-240 v/50 hz).
Pistorasialla on oltava vähintään
10 A:n sulake.
• Kiinnitä virtajohtoon ennen asentamista
narunpätkä, jotta se on helpompi
kytkeä kohtaan (A), kun laite
asennetaan.
• Kun asennat laitetta korkeareunaiseen
hyllyyn, äLä anna virtajohdon litistyä.
• virtajohtoa tai pistoketta ei saa upottaa
veteen tai muuhun nesteeseen.
• virtajohto ei saa koskettaa kuumia tai
teräviä pintoja, kuten kuumaa
tuuletusaukkoa ylhäällä uunin takana.
1_ELECTROLUX_FINNISH_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 14:06 Page 10
10
www.electrolux.com
2.3 Lisäohjeita
Mikroaaltouunilla ei saa kuumentaa
uppopaistoon käytettävää rasvaa.
Lämpötilaa ei voi säädellä ja öljy voi syttyä
tuleen. Popcornin valmistukseen on
käytettävä erityisiä mikroaaltopopcornpakkauksia.
henkilöiden, joilla on
sydäMEnTAhdisTin, on noudatettava
lääkäriltä tai sydämentahdistimen
valmistajalta saamiaan mikroaaltouunien
käyttöön liittyviä varotoimia.
Laitteen koteloa ei saa koskaan irrottaa.
Luukun lukitus- ja tuuletusaukkoihin ei saa
koskaan päästää nestettä tai työntää
esineitä. jos näihin joutuu nestettä,
katkaise välittömästi virta, irrota uunin
virtajohto seinäpistorasiasta ja ota yhteys
valtuutettuun huolto-liikkeeseen. jos
havaitset vuodon, sammuta uuni ja irrota
sen pistoke välittömästi. suota
valtuutettuun ELECTroLUX-huoltoon.
Uunia ei saa muuntaa millään tavoin.
Uunissa saa käyttää vain siihen
tarkoitettua pyörivää alustaa ja alustan
kannatinta. Uunia ei saa käyttää ilman
pyörivää alustaa.
Pyörivän alustan vahingoittumisen
välttäminen:
• Pyörivän alustan on annettava jäähtyä
ennen kuin se puhdistetaan vedellä.
• Kylmälle alustalle ei saa asettaa
kuumia ruokia tai astioita.
• Kuumalle alustalle ei saa asettaa
kylmiä ruokia tai astioita.
valmistaja ja jälleen-myyjä eivät ota
vastuuta uunin vahingoittumisesta tai
henkilöva-hingoista, jotka seuraavat
virheellisestä sähkökytkennästä. Uunin
seinämiin sekä luukun tiivisteiden ja
tiivistepin-tojen ympärille voi toisinaan
tiivistyä kosteutta tai muodostua pisaroita.
Tämä on normaalia eikä tarkoita, että
mikroaaltoja vuotaisi laitteesta tai että se
olisi epäkunnossa.
1_ELECTROLUX_FINNISH_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 14:06 Page 11
SUOMI
11
3. TUoTEKUvAUs
3.1 Mikroaaltouuni
1
2
3
4
8
7
6
1
2
3
4
5
6
7
8
Etupaneeli
Uunin valo
ohjauspaneeli
Luukun avausnäppäin
Mikroaalto suoja
Uunin sisäpuoli
Alustan kiinnitysnapa
Luukun tiivisteet ja
tiivistepinnat
5
3.2 Lisävarusteet
1
2
Tarkista, että uunin mukana on toimitettu
seuraavat lisävarusteet:
1 Pyörivä alusta
2 Alustan kannatin
• Aseta pyörivä alusta mikroaaltouuniin
sille tarkoitettuun paikkaan.
• Aseta pyörivä alusta alustan
kannattimen päälle.
• varmista, että astiat eivät osu pyörivän
alustan reunaan, kun ne otetaan pois
uunista. Muuten alusta voi vahingoittua.
Kun tilaat tarvikkeita, mainitse
ELECTroLUX-jälleenmyyjälle kaksi
asiaa: osan nimi ja mallin nimi.
1_ELECTROLUX_FINNISH_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 14:06 Page 12
12
www.electrolux.com
3.3 ohjauspaneeli
1
2
Tehopainikkeet
3
suosikkipainikkeet
4
Automaattisulatuspainike
5
Ajastin-painike
Automaattisulatus
6
Lisää-/vähennäpainikkeet
Mikroaallot
7
Aloita/vahvista/
Pika-aloitus-painike
seis/Peru
8
seis-painike
9
Luukun avausnäppäin
digitaalinäyttö merkkivalot:
suosikit
1
Ajastin
2
3
4
5
Lapsilukko
Aseta kello
6
näytön osat
7
Paino
8
Tehot
9
4. EnnEn KäyTTöä
4.1 Kytkentä
Kun uuni kytketään pistorasiaan ensimmäisen kerran, voit asettaa kellonajan. Uunissa on 24 tunnin kello.
1. Uuni antaa äänimerkin, ja kaikki
näyttökuvakkeet ovat päällä puolen
sekunnin ajan.
Paina LISÄÄ-/VÄHENNÄ-painikkeita,
kunnes “on” tai “oFF” tulee näkyviin.
2a. sammuttaaksesi kellon, paina LISÄÄ/VÄHENNÄ-painikkeita, kunnes “oFF”
tulee näkyviin ja paina sitten STARTpainiketta. Uuni on valmis käytettäväksi.
jos olet kytkenyt kellon pois päältä ja
haluat kytkeä sen taas päälle, paina
AJASTIN-näppäintä kahdesti ja
noudata kohtaa 2b.
2b. Käynnistääksesi kellon, paina LISÄÄ/VÄHENNÄ-painikkeita, kunnes “on”
tulee näkyviin ja paina sitten STARTpainiketta.
Esimerkki: Aseta kellonajaksi 18.45.
1. Paina LISÄÄ-/VÄHENNÄ-painikkeita
säätääksesi tunnit.
2. Paina START-painiketta vahvistaaksesi.
3. Paina LISÄÄ-/VÄHENNÄ-painikkeita
säätääksesi minuutit.
4. Paina START-painiketta vahvistaaksesi.
1_ELECTROLUX_FINNISH_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 14:06 Page 13
SUOMI
Kun kello on asetettu, kellonaika
näytetään näytössä.
4.2 valmiustila (säästötila)
Uuni siirtyy automaattisesti valmiustilaan, jos
sitä ei käytetä 5 minuutin aikana.
Esimerkki: jos kelloa ei ole asetettu:
näyttö sammuu.
Avaa luukku tai paina mitä tahansa painiketta
poistuaksesi valmiustilasta.
Esimerkki: jos kello on asetettu:
Kun 5 minuuttia on kulunut, aika näytetään.
4.3 Kellon säätäminen
ensiasetuksen jälkeen
voit säätää kellonaikaa ajan asettamisen
jälkeen.
Esimerkki: vaihda aika 18.45:sta 19.50:een.
1. Paina AJASTIN-näppäintä kahdesti.
2. Paina START-painiketta.
3. Paina LISÄÄ-/VÄHENNÄ-painikkeita,
kunnes “19” tulee näkyviin.
4. Paina START-painiketta.
5. Paina LISÄÄ-/VÄHENNÄ-painikkeita,
kunnes “50” tulee näkyviin.
6. Paina START-painiketta
13
4.4 Peruuta kellonaika, ja aseta
valmiustila (säästötila)
1. Paina AJASTIN-näppäintä kahdesti.
2. Paina LISÄÄ-/VÄHENNÄ-painikkeita,
kunnes “oFF” tulee näkyviin.
3. Paina START-painiketta vahvistaaksesi.
4.5 Lapsilukko
Uunissa on turvatoiminto, joka estää lapsilta
tarkoituksettoman uunin käytön. Kun lukko on
asetettu päälle, mikään osa mikrouunista ei
toimi, ennen kuin lukko on sammutettu.
Lukon käyttöönotto tai sammuttaminen on
mahdollista vain, kun uuni ei ole käynnissä.
Esimerkki: ota lukko käyttöön.
Paina ja pidä painettuna STOP-painiketta,
kunnes “lapsilukko” -merkki syttyy.
Esimerkki: sammuta lukko.
Paina ja pidä painettuna STOP-painiketta,
kunnes “lapsilukko” -merkki sammuu.
Kun lapsilukko on käytössä, mikään
painike STOP-painiketta lukuun
ottamatta ei toimi.
5. ToiMinTA
5.1 Mikroaallot kypsennys
Esimerkki: Kun halutaan kuumentaa keittoa
2 minuutin ja 30 sekunnin ajan 630 W:n
mikroaaltoteholla.
1. Paina TEHOASETUS-painiketta
kolmion oikealla puolella, kunnes näet
“630 W”.
2. Paina LISÄÄ-/VÄHENNÄ-painikkeita
syöttääksesi ajan.
3. Paina START-painiketta.
voit säätää uunin tehoa mikroaallon
kypsennystilassa painamalla
painiketta suoraan halutun asetuksen
alapuolella.
voit säätää tehoa uunin ollessa
käynnissä painamalla ja pitämällä
painettuna haluttua TEHOASETUSpainiketta, kunnes uusi tehoasetus
näkyy näytössä. Liian suuri teho tai liian
pitkä valmistusaika saattaa
ylikuumentaa ruoan niin, että syttyy
tulipalo.
jos 900 W on valittu, pisin mahdollinen
kypsennysaika, jota voit käyttää tällä
asetuksella on 15 minuuttia.
jos uunia käytetään missä tahansa
tilassa vähintään 3 minuuttia, tuuletin
pysyy päällä 2 minuuttia kypsennyksen
loppumisen jälkeen. Avaa luukku, ja se
pysähtyy. sulje luukku, ja se käynnistyy
uudelleen,kunnes 2 minuuttia on täynnä
(sisältäen luukun aukioloajan). jos uuni
on päällä alle 3 minuuttia,tuuletin ei
käynnisty.
Kypsennyksen jälkeen pyörivä alusta
jatkaa pyörimistä, kunnes
kypsennysastia palaa alkuperäiseen
lähtöasentoonsa. sisävalo palaa
pyörimisen loppuun saakka tai
5 sekunnin ajan (kumpi on suurempi).
Uunista kuuluu piippaaus, kun
kypsennys on valmis. jos luukku
avataan tänä aikana, pyöriminen
lakkaa.
1_ELECTROLUX_FINNISH_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 14:06 Page 14
14
www.electrolux.com
5.2 Tehot
Tehotason
asetus
Ehdotettu käyttö
900 W/
KorKEA
Käytetään pikakypsennykseen tai esim. keittojen, laatikoiden, purkkiruokien,
kuumien juomien, vihannesten, kalan jne. lämmitykseen.
630 W
Käytetään tiiviiden ruokien, esim. paistien, lihamurekkeen ja valmisaterioiden
pitempään kypsennykseen, sekä herkkien ruokien, kuten juustokastikkeen ja
sokerikakkujen valmistukseen. Tällä asetuksella kastike ei kiehu yli ja ruoka
kypsyy tasaisesti ulompien osien kypsymättä liikaa.
450 W
90 W
Tiiviille ruoille, joiden kypsyminen kestää pitkään perinteisillä menetelmillä (esim.
naudanliha), kannattaa käyttää tätä tehoasetusta, jotta lihasta tulisi mureaa.
valitse sulatukseen tämä asetus, jotta ruoka sulaa tasaisesti. Tämä asetus sopii
myös erinomaisesti riisin, pastan ja mykyjen hiljalleen keittämiseen ja vanukkaan
kypsennykseen.
varovaiseen, esim. täytekakkujen tai leivonnaisten, sulatukseen.
0W
Tasaantumisaika/keittiöajastin.
270 W/
sULATUs
W = WATT, Teho
5.3 Automaattinen tehon vähennys
Kypsennystapa
Mikroaalto 900 W
Normaali aika
15 minuuttia
5.4 Kypsennysajan säätäminen
kypsennyksen aikana
voit säätää kypsennysaikaa kypsennyksen
aikana.
Esimerkki: Lisää 2 minuuttia (120 sekuntia)
käyttämällä START-painiketta.
1. Paina START-painiketta neljä kertaa.
Kypsennysaikaa jatketaan 120 sekuntia.
5.5 stop-painikkeen käyttö
Paina STOP-painiketta kerran asettaaksesi
Tauko-tilan.
Paina STOP-painiketta uudelleen peruaksesi kypsennysajan.
5.6 Ajastin
Ajastimen säätö.
1. Paina AJASTIN-painiketta.
2. Paina LISÄÄ-/VÄHENNÄ-painikkeita
syöttääksesi ajan.
3. Paina START-painiketta. Ajastin
käynnistyy automaattisesti.
Vähennetty teho
Mikroaalto 630 W
Aikaa voidaan lisätä, kun ajastin on
käynnissä painamalla STARTpainiketta.
Ajastimen käyttöönotto tai
sammuttaminen on mahdollista vain,
kun uuni ei ole käynnissä.
5.7 Pikakäynnistys
voit aloittaa kypsentämisen nopeasti
900 W/KorKEA -tilassa 30 sekunnin ajan
painamalla START-painiketta.
Lisää aikaa START-painikkeella.
5.8 hiljennä
hiljennä ääni.
1. Paina AJASTIN-painiketta kahdesti,
jolloin “soun” syttyy.
2. Paina LISÄÄ-/VÄHENNÄ-painikkeita,
kunnes “oFF” tulee näkyviin.
3. Paina START-painiketta.
1_ELECTROLUX_FINNISH_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 14:06 Page 15
SUOMI
ota äänet käyttöön.
1. Paina AJASTIN-painiketta kahdesti,
jolloin “soun” syttyy.
2. Paina LISÄÄ-/VÄHENNÄ-painikkeita,
kunnes “on” tulee näkyviin.
3. Paina START-painiketta.
5.9 Tauko
Tauko mikrouunin ollessa käynnissä.
1. Paina STOP-painiketta tai avaa luukku.
2. Uunin toiminto pysähtyy enintään 5
minuutiksi.
3. Paina START jatkaaksesi kypsennystä.
5.10 suosikit
Uunissa on kolme suosikkiohjelmaa.
Pehmennä voi
sulata suklaa
Mukikakku
Esimerkki: Pehmennä voi.
1. Paina SUOSIKKI 1-painiketta kahdesti.
2. Paina LISÄÄ-/VÄHENNÄ-painikkeita
valitaksesi painon.
3. Paina START-painiketta.
jos näytössä näkyy kiertävä kuvio, se
tarkoittaa, että ruokaa on sekoitettava
tai käännettävä. jatka kypsennystä
painamalla START-painikkeella.
ohjelma pysähtyy automaattisesti
automaattisen sulatusajan päätyttyä.
Esiasetettujen suosikkiohjelmien
tehoja ei voida säätää.
1-4 Mukikakkua voidaan kypsentää.
VAARA! suklaa voi olla erittäin
kuumaa! jos suklaa tarvitsee
pidemmän kypsennysajan, lisää 10
sekuntia.
huolehdi, ettei suklaa kuumene liikaa
eikä pala.
voit tallentaa suosikkien päälle myös omia
ohjelmia.
1. Paina TEHOASETUS-painiketta
valitaksesi tehon.
2. Paina LISÄÄ-/VÄHENNÄ-painikkeita
syöttääksesi ajan.
3. Paina ja pidä painettuna SUOSIKKI painiketta, jonka haluat ohjelmoida,
kunnes kuulet yhden piippauksen ja
suosikki-tähti syttyy.
15
suosikeiden nollaaminen tehdasasetuksiin.
1. Paina STOP-painiketta.
2. Paina ja pidä painettuna TEHOASETUS
450 W painikkeita 3 sekunnin ajan.
Uuni nollaa suosikit tehdasasetuksiin.
5.11 Automaattisulatus
Automaattisulatus määrittelee
automaattisesti oikean kypsennystilan ja ajan ruoan painon perusteella.
voit valita kahdesta automaattisulatusvalikosta.
1. Automaattisulatus: Liha/kala/linnut
2. Automaattisulatus: Leipä
Esimerkki: sulata 200 g pihvi.
1. valitse automaattisulatusvalikko
painamalla AUTOMAATTISULATUSpainiketta kerran.
2. Paina LISÄÄ-/VÄHENNÄ-painikkeita
valitaksesi painon.
3. Paina START-painiketta.
jos näytössä näkyy kiertävä kuvio, se
tarkoittaa, että ruokaa on sekoitettava
tai käännettävä. jatka kypsennystä
painamalla START-painikkeella.
ohjelma pysähtyy automaattisesti
automaattisen sulatusajan päätyttyä.
Ajan/tehon säätö ei ole käytettävissä
automaattisessa sulatustilassa.
1_ELECTROLUX_FINNISH_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 14:06 Page 16
16
www.electrolux.com
6. KyPsEnnysTAULUKoT
6.1 suosikit
Suosikit
Pehmennä voi
Paino
0,05-0,25 kg
Painike
Valmistuskypsennys
• Laita voi muoviastiaan.
sekoita hyvin pehmentämisen päätyttyä.
sulata suklaa
0,1-0,2 kg
•
Mukikakku
1-4 mukeja
•
Pilko suklaa pieniksi palasiksi. Laita voi
muoviastiaan. sekoita, kun kuulet
merkkiäänen. sekoita hyvin
pehmentämisen päätyttyä.
VAARA! suklaa voi olla erittäin
kuumaa! jos suklaa tarvitsee
pidemmän kypsennysajan, lisää 10
sekuntia. huolehdi, ettei suklaa
kuumene liikaa eikä pala.
valmista kakku reseptin mukaisesti. Aseta
muki pyörivän alustan reunalle. Anna seistä
30 sekuntia kypsennyksen jälkeen.
6.2 Mukikakkureseptit
Täyteläinen suklaamukikakku
ohjeet:
Ainesosat
yhteen mukilliseen:
1. Laita kaikki kuiva-ainekset mukiin, ja
sekoita huolellisesti haarukalla.
2. Lisää kasviöljy, vaniljauute ja muna, ja
sekoita hyvin.
3. Aseta muki pyörivän lautasen reunalle.
4. Kypsennä-toiminnolla
. Kakku
nousee mukista kypsennyksen aikana.
Anna seisoa 30 sekuntia kypsennyksen
jälkeen.
2½ rkl (25 g)
2 rkl (12 g)
2½ tl (30 g)
¼ tl
1½ rkl (15 g)
¼ tl
1
vehnäjauhoja
kaakaojauhoa
kidesokeria
leivinjauhetta
kasviöljyä
vaniljauutetta
keskikokoinen
kananmuna
Koristele suklaanmakuisella sokerikreemillä.
vinkki: Tee suklaa-appelsiini-mukikakku
korvaamalla vaniljauute ½ teelusikallisella
appelsiiniuutetta.
1_ELECTROLUX_FINNISH_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 14:06 Page 17
SUOMI
17
Vadelma-aalto-mukikakku
ohjeet:
Ainesosat
yhteen mukilliseen:
1. Laita kaikki kuiva-ainekset mukiin, ja
sekoita huolellisesti haarukalla.
2. Lisää kasviöljy, vaniljauute ja muna, ja
sekoita hyvin.
3. Kääntele sekaan hillo lusikalla siten,
että se juovittaa seoksen.
4. Aseta muki pyörivän lautasen reunalle.
5. Kypsennä-toiminnolla
. Kakku
nousee mukista kypsennyksen aikana.
Anna seisoa 30 sekuntia kypsennyksen
jälkeen.
2½ rkl (25 g)
2½ rkl (30 g)
¼ tl
1½ rkl (15 g)
½ tl
1
1½ rkl
vehnäjauhoja
kidesokeria
leivinjauhetta
kasviöljyä
vaniljauutetta
keskikokoinen
kananmuna
siemenetöntä
vadelmahilloa
Koristele vaniljanmakuisella sokerikreemillä.
Omenamuru-mukikakku
Ainesosat
yhteen mukilliseen:
2½ rkl (25 g)
2 rkl (30 g)
¼ tl
¼ tl
1½ rkl (15 g)
1
1½ rkl (30 g)
puolikas (7 g)
vehnäjauhoja
fariinisokeria
leivinjauhetta
jauhettua kanelia
kasviöljyä
keskikokoinen
kananmuna
omenahilloa
digestive-keksi murusina
ohjeet:
1. Laita kaikki kuiva-ainekset (paitsi
keksit) mukiin, ja sekoita huolellisesti
haarukalla.
2. Lisää kasviöljy, vaniljauute ja muna, ja
sekoita hyvin.
3. Kääntele varovasti sekaan omenahillo
lusikalla siten, että se juovittaa
seoksen.
4. Koristele keksinmurusilla.
5. Aseta muki pyörivän lautasen reunalle.
6. Kypsennä-toiminnolla
. Kakku
nousee mukista kypsennyksen aikana.
Anna seisoa 30 sekuntia kypsennyksen
jälkeen.
Koristele vaniljajäätelöpallolla.
VAARA! omenakastike on kuumaa.
1_ELECTROLUX_FINNISH_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 14:06 Page 18
18
www.electrolux.com
Pähkinävoi-mukikakku
Ainesosat
yhteen mukilliseen:
2½ rkl (25 g)
2 rkl (30 g)
¼ tl
1½ rkl (15 g)
¼ tl
2 rkl (30 g)
1
vehnäjauhoja
fariinisokeria
leivinjauhetta
kasviöljyä
vaniljauutetta
sileää maapähkinävoita
keskikokoinen
kananmuna
Porkkana-mukikakku
Ainesosat
yhteen mukilliseen:
2 rkl (20 g)
2½ rkl (30 g)
¼ tl
¼ tl
¼ tl
1 rkl
1½ rkl (15 g)
30 g
1
Kermakuorrutus:
vehnäjauhoja
fariinisokeria
leivinjauhetta
jauhettua kanelia
jauhettua muskottia
mantelirouhetta
auringonkukkaöljyä
puolikkaan appelsiinin
kuori
raastettua porkkanaa
keskikokoinen
kananmuna
15 g pehmeää voita
40 g tomusokeria
40 g täysrasvaista
tuorejuustoa
¼ tl appelsiinimehua
ohjeet:
1. Laita kaikki kuiva-ainekset mukiin, ja
sekoita huolellisesti haarukalla.
2. Lisää kasviöljy, vaniljauute,
maapähkinävoi ja muna, ja sekoita hyvin.
3. Aseta muki pyörivän lautasen reunalle.
4. Kypsennä-toiminnolla
. Kakku
nousee mukista kypsennyksen aikana.
Anna seisoa 30 sekuntia kypsennyksen
jälkeen.
Koristele suklaalevitteellä.
vinkki: Käytä halutessasi karkeaa
maapähkinävoita.
ohjeet:
1. Laita kaikki kuiva-ainekset mukiin, ja
sekoita huolellisesti haarukalla.
2. Lisää auringonkukkaöljy,
appelsiininkuori, raastettu porkkana ja
muna, ja sekoita hyvin.
3. Aseta muki pyörivän lautasen reunalle.
4. Kypsennä-toiminnolla
. Kakku
nousee mukista kypsennyksen aikana.
5. valmista kuorrute sekoittamalla voi,
tomusokeri, tuorejuusto ja
appelsiinimehu yhteen.
Anna seisoa 30 sekuntia kypsennyksen
jälkeen.
Anna kakun jäähtyä, ja levitä sitten
kuorrute.
1_ELECTROLUX_FINNISH_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 14:06 Page 19
SUOMI
19
Sitruunapisara-mukikakku
ohjeet:
Ainesosat
yhteen mukilliseen:
2½ rkl (25 g)
vehnäjauhoja
2½ rkl (30 g)
kidesokeria
¼ tl
leivinjauhetta
1½ rkl (15 g)
kasviöljyä
1 tl
sitruunankuorta
1
keskikokoinen
kananmuna
Kuorrute:
1 rkl sitruunamehua
sekoitettuna
2 ruokalusikalliseen
kidesokeria
1. Laita kaikki kuiva-ainekset mukiin, ja
sekoita huolellisesti haarukalla.
2. Lisää kasviöljy, sitruunankuori ja muna,
ja sekoita hyvin.
3. Aseta muki pyörivän lautasen reunalle.
4. Kypsennä-toiminnolla
. Kakku
nousee mukista kypsennyksen aikana.
5. valmista ripoteltava kuorrute
sekoittamalla sitruunamehua ja sokeria.
6. irrota kakku kypsennyksen jälkeen,
rei'itä yläosa ja ripottele kuorrute kakun
päälle. Anna seistä 30 sekuntia.
6.3 Automaattisulatus
Automaattisulatus Paino
Liha/kala/
0,2-1,0 kg
linnunliha
Painike
x1
(Kokonainen kala,
medaljongit,
kalafileet,
kanankoivet,
rintafileet, jauheliha,
pihvit, kyljykset,
jauhelihapihvit,
makkarat)
Leipä
Valmistuskypsennys
• Aseta ruoka paistinvuokaan pyörivän
alustan keskelle.
• Kun kuuluu äänimerkki, käännä ruoka,
järjestele se uudelleen ja erottele osiin.
suojaa ohuet osat ja lämpimät osat
alumiinifoliolla.
• Kääri sulattamisen jälkeen
alumiinifolioon 15-45 minuutiksi, kunnes
ruoka on sulanut kauttaaltaan.
• jauheliha: Kun kuuluu äänimerkki,
käännä ruoka. Poista sulatetut osat, jos
mahdollista.
Ei sovellu kokonaisten lintujen
kypsennykseen.
0,1-1,0 kg
x2
•
•
•
Aseta kakkuvuokaan pyörivän alustan
keskelle.1,0 kg jaotellaan suoraan
kääntölevylle.
Kun kuuluu äänimerkki, käännä, asettele
uudelleen ja poista sulaneet palaset.
Peitä sulattamisen jälkeen
alumiinifoliolla ja anna seistä 5-15
minuuttia, kunnes ruoka on sulanut
kauttaaltaan
Anna pelkän ruoan paino. älä lisää astian painoa.
jos ruoka painaa enemmän tai vähemmän kuin taulukossa mainitut painot/määrät, käytä
manuaalisia toimintoja.
valmiin ruoan lämpötila riippuu ruoan alkulämpötilasta.
Pihvit ja kyljykset tulee pakastaa yhtenä kerroksena.
jauheliha tulee pakastaa ohuena levynä.
1_ELECTROLUX_FINNISH_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 14:06 Page 20
20
www.electrolux.com
6.4 ruokien & juomien kuumennus
Ruoka/Juoma
Paino
-g/mlMaito, 1 kuppi
150
vesi, 1 kuppi
150
6 kuppia
900
1 kannullinen 1000
Tarjoilulautasia
400
Tehot
900 W
900 W
900 W
900 W
900 W
Aika
-Min1
2
8-10
9-11
4-6
Lihapata/keitto
200
900 W
1-2
vihannekset
500
900 W
3-5
Liha, 1 viipale 1)
200
900 W
3
Kalafilee 1)
200
900 W
3-5
Kakku, 1 viipale
vauvan ruoka, 1
purkki
150
190
450 W
450 W
½-1
½-1
Margariinin tai voin
sulatus 1)
suklaan sulatus
50
900 W
½
aseta kakkuvuokaan
siirrä mikrouunissa käytettäväksi
sopivaan astiaan, sekoita hyvin
lämmityksen jälkeen ja testaa
lämpötila
peitä
100
450 W
3-4
sekoita silloin tällöin
1)
Ohjeet
älä peitä
älä peitä
älä peitä
älä peitä
lisää vettä kastikkeeseen, peitä,
sekoita kerran lämmittämisen
aikana
peitä, sekoita kuumennuksen
jälkeen
lisää vettä, jos tarpeen, peitä,
sekoita puolivälissä lämmittämistä
levitä ohut kerros kastiketta päälle ja
peitä
peitä
jääkaappilämpöinen
6.5 sulatus
Ruoka
Paino
-g-
Tehot
Aika
-Min-
Ohjeet
gulassi
500
270 W
8-9
Kakku, 1
palanen
hedelmiä
150
90 W
1-3
sekoita puolivälissä
sulattamista
aseta kakkuvuokaan
250
270 W
3-5
levittele tasaisesti, käännä
puolivälissä sulattamista
Tasaantumisaika
-Min10-30
5
5
1_ELECTROLUX_FINNISH_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 14:06 Page 21
SUOMI
21
6.6 Kypsennys pakastetusta
Ruoka
Paino
-g-
Kalafilee
300
Tarjoilulautasia 400
Tehot
Aika
-Min-
Ohjeet
900 W
900 W
9-11
8-10
peitä
peitä, sekoita 6 minuutin
kuluttua
Tasaantumisaika
-Min2
2
6.7 Kypsentäminen
Ruoka
Paino
-g-
Tehot
Aika
-Min-
Ohjeet
Tasaantumisaika
-Min-
Parsakaali/
herneet
500
900 W
6-8
Porkkanat
500
900 W
9-11
Paahto
1000
630 W
34-38
Kalafilee
200
900 W
4-6
jaa kukintoihin, lisää 4-5 rkl
vettä, peitä, sekoita silloin
tällöin kypsennyksen aikana
viipaloi renkaiksi, lisää 4–5 rkl vettä, peitä, sekoita silloin
tällöin kypsennyksen aikana
mausta, aseta matalaan
10
piirakkavuokaan ja käännä
puolta kypsentämisen aikana
mausta maun mukaan, aseta 2
vuokaan, peitä
jos uunia käytetään missä tahansa tilassa vähintään 3 minuuttia, tuuletin pysyy päällä 2
minuuttia kypsennyksen loppumisen jälkeen. Avaa luukku, ja se pysähtyy. sulje luukku,
ja se käynnistyy uudelleen, kunnes 2 minuuttia on kulunut (sisältäen luukun avausajan).
jos uuni on päällä alle 3 minuuttia, tuuletin ei käynnisty.
1_ELECTROLUX_FINNISH_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 14:06 Page 22
22
www.electrolux.com
7. vinKiT
7.1 Mikroaaltouunin kestävät keittoastiat
Ruoanval
mistusastiat
Sopivuus
Kommentteja
mikrouunissa
käytettäväksi
Alumiinifolio/
Pientä alumiinifoliopalasta voidaan käyttää ruoan
3/7
folioastiat
suojelemiseksi ylikuumennusta vastaan. Aseta folio
vähintään 2 cm etäisyydelle uunin seinämistä, muuten voi
aiheutua kipinöintiä. Folioastioita saa käyttää vain niiden
valmistajan erityisestä suosituksesta, noudata tarkkaan
annettuja ohjeita.
Porsliini ja
Porsliiniset astiat, saviastiat, lasitetusta keramiikasta ja
3/7
keramiikka
luuporsliinista valmistetut astiat ovat yleensä sopivia
käytettäviksi, mikäli niissä ei ole metallikoristelua.
Lasiastiat, esim.
on syytä noudattaa varovaisuutta hienosta lasista
3
Pyrex ®
valmistettuja astioita käytettäessä, sillä ne voivat särkyä tai
haljeta ne äkillisesti kuumennettaessa.
Metalli
Metallisten astioiden käyttöä ei suositella mikroaaltotehoa
7
käytettäessä, muuten voi aiheutua kipinöintiä ja
seurauksena voi olla syttyminen tuleen.
Muovi/polystyreeni 3
on syytä noudattaa varovaisuutta, sillä jotkut astiat voivat
esim. pikaruokakorkeissa lämpötiloissa käyristyä, sulaa tai haalistua
astiat
väriltään.
Pakaste/ paistopussit 3
Täytyy lävistää höyryn päästämiseksi ulos. varmista, että
pussit sopivat käytettäväksi mikrouunissa. älä käytä
muovisia tai metallisia siteitä, sillä ne voivat sulaa tai syttyä
tuleen metallikipinöinnin aiheuttamana.
Paperi – lautaset,
Käytä vain lämmittämiseen tai kosteuden imemiseksi. on
3
kupit ja talouspaperi
syytä noudattaa varovaisuutta, sillä ylikuumennus voi
aiheuttaa syttymisen tuleen.
olki- ja puuastiat
valvo aina uunia näitä materiaaleja käytettäessä, sillä
3
ylikuumennus voi aiheuttaa syttymisen tuleen.
Kierrätetty paperi ja 7
voivat sisältää metalliuutteita, jotka voivat aiheuttaa
sanomalehti-paperi
’kipinöintiä’ ja syttymisen tuleen.
1_ELECTROLUX_FINNISH_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 14:06 Page 23
SUOMI
23
7.2 neuvoja ja vinkkejä
Neuvoja ja vinkkejä
Koostumus
Koko
Lämpötila
järjestele
Peitä
Lävistä
hämmennä,
kääntele ja
siirtele
seisota
suojele
ruoat, joissa on paljon rasvaa tai sokeria (esim. maustekakut ja tortut) vaativat
lyhyemmän kuumennusajan. on syytä noudattaa varovaisuutta, sillä
ylikuumennus voi aiheuttaa syttymisen palamaan.
Tasaisen kypsyttämisen saamiseksi on parasta, että kaikki ruoan osat
paloitellaan samankokoisiksi.
ruoan alustava lämpötila vaikuttaa kyseisen ruoan vaatiman kypsyttämisajan
pituuteen. halkaise ruoat, joissa on täytettä, kuten hillomunkit, niiden lämmön
laskemiseksi tai höyryn vähentämiseksi.
Aseta ruoan paksuimmat osat astian ulko-osaa kohti. Esim. kanankoivet.
Käytä ilmarei’illä varustettua mikroaaltokalvoa tai sopivaa kantta.
sellaisten ruokien pinta, joissa on kuori tai kalvo, on lävistettävä useissa kohdin
ennen kypsyttämistä tai uudelleenlämmittämistä, sillä muuten voi kehittyä
höyryä, joka aiheuttaa ruoan äkillisen ulospurkautumisen. esim. perunat, kala,
kana, makkarat.
TÄRKEÄÄ! Kananmunia, esim. paistettuja ja kovaksi keitettyjä munia, ei
saa kuumentaa mikroaaltoja käyttämällä, sillä ne voivat räjähtää vielä
senkin jälkeen kun kypsyttäminen on suoritettu.
Tasaisen kypsyttämisen aikaansaamiseksi on ehdottoman tärkeää hämmentää,
käännellä ja siirrellä ruokaa kypsyttämisen aikana. Muista aina hämmentää ja
siirtele ulkosivuilta keskikohtaa kohti.
seisonta-aika on välttämätön kypsyttämisen jälkeen niin että lämpö jakautuu
tasaisesti kautta koko ruoan.
nämä osat, kuten kanankoivet ja -siivet, voidaan peittää pienin
alumiinifoliopalasin, jotka heijastavat mikroaaltoja.
otettaessa ruokaa uunista on käytettävä pannulappuja tai patakintaita. valmistusastiat,
popcorn-pakkaukset, paistopussit jne. on avattava kasvoista ja käsistä poispäin höyryn
aiheuttamien palovammojen välttämiseksi.
Luukkua avattaessa on varottava kuumia höyryjä, jotka voivat aiheuttaa palovammoja.
Täytetyt ruoat on viipaloitava kuumennuksen jälkeen, jotta höyry pääsee purkautumaan ja
vältytään palovammoilta.
1_ELECTROLUX_FINNISH_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 14:06 Page 24
24
www.electrolux.com
8. ongELMATiLAnTEET
Oire
Tarkista/ohje . . .
Laite ei toimi kunnolla?
•
•
•
Mikroaaltouunitoiminto ei •
toimi?
•
•
Pyörivä alusta ei pyöri? •
•
•
Mikroaaltouunin virran
katkaisu ei onnistu?
Uunin lamppu ei toimi?
•
•
•
•
ruoan kuumeneminen ja •
kypsyminen kestää
aikaisempaa kauemmin? •
•
Luukku ei avaudu
•
sähkökatkon vuoksi?
sulakerasian sulakkeet toimivat.
Talossa ei ole ollut sähkökatkoa.
jos sulakkeet palavat toistuvasti, ota yhteys pätevään
sähköasentajaan.
Luukku on suljettu kunnolla.
Luukun tiivisteet ja niiden pinnat ovat puhtaat.
START-painiketta on painettu.
Alustan kannatin on asetettu alustan napaan oikein.
Astia ei ulotu pyörivän alustan ulkopuolelle.
ruoka ei ulotu pyörivän alustan ulkopuolelle ja estä sitä
pyörimästä.
Pyörivän alustan alla olevassa syvennyksessä ei ole mitään.
Eristä laite sulakerasiasta.
soita valtuutettuun ELECTroLUX-huoltoon.
soita valtuutettuun ELECTroLUX-huoltoon lähellä sinua.
sisävalon vaihdon saa tehdä ainoastaan valtuutettu
ELECTroLUX-huollon ammattilainen.
Aseta pitempi kypsennysaika (kaksinkertainen määrä = melkein
kaksinkertainen aika) tai,
jos ruoka on tavallista kylmempää, käännä se silloin tällöin tai,
Aseta suurempi teho.
Avaa luukku varovasti vetämällä ulospäin luukun lasin oikeasta
alakulmasta.
1_ELECTROLUX_FINNISH_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 14:06 Page 25
SUOMI
25
9. TEKnisET TiEdoT
verkkovirta (AC)
sulake/suojakatkaisin
vaadittu teho (AC):
Lähtöteho:
Mikroaaltotaajuus
Ulkomitat:
sisämitat
220-240 v, 50 hz, yksivaiheinen
Mikroaalto
Mikroaalto
KMFE264TE
vähintään 10 A
1.4 kW
900 W (iEC 60705)
2450 Mhz 1) (ryhmän 2/Luokan B)
596 mm (L) x 459 mm (K) x 404 mm (s)
342 mm (L) x 207 mm (K) x 368 mm (s) 2)
Uunin tilavuus
26 litraa 2)
Pyörivä alusta
ø 325 mm, lasia
Paino
noin. 19 kg
1)
2)
Tämä laite täyttää eurooppalaisen standardin En55011 vaatimukset.
Tämän standardin vaatimusten mukaisesti laite on luokiteltu ryhmän 2, luokan B laitteeksi.
ryhmän 2 tarkoittaa, että laite tuottaa tarkoituksella radiotaajuusenergiaa
sähkömagneettisen säteilyn muodossa ruoan kuumentamiseen.
Luokan B laite on laite, joka soveltuu käytettäväksi kotitalousympäristössä.
sisätilavuus on laskettu mittaamalla enimmäisleveys, syvyys ja korkeus.
Todellinen uuniin mahtuvan ruoan tilavuus on pienempi.
10. yMPärisTöä KosKEviA TiETojA
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä
. Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö-ja elektroniikkaromut.
älä hävitä merkillä
merkittyjä
kodinkoneita kotitalousjätteen mukana.
Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
2_ELECTROLUX_Macedonian_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 13:39 Page 26
26
www.electrolux.com
содржина
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Важни безбедносни упатстВа ........................................................................27
постаВуВање .............................................................................................................32
преглед на апаратот.............................................................................................36
пред прВата употреба ..........................................................................................37
работење......................................................................................................................38
табели со програМи................................................................................................42
насоКи и соВети........................................................................................................49
Што да сторите аКо................................................................................................51
специфиКации...........................................................................................................52
инфорМации за жиВотната средина...........................................................52
ние МислиМе на Вас
Ви благодариме што сте купиле Electrolux апарат. одбравте производ којшто носи со себе
децении на професионално искуство и иновации. уникатен и стилски, беше дизајниран специјално за Вас. секогаш кога ќе го користите, можете да бидете сигурни дека ќе имате
добри резултати во секое време. добродојдовте во Electrolux.
Посетете ја нашата веб страница за да:
добиете корисни совети, брошури, водич за решавање на проблеми,
информации за сервисирање:
www.electrolux.com
регистрирате Вашиот производ за подобри услуги:
www.electrolux.com/productregistration
Купувате додатоци, половни и оригинални делови за Вашиот апарат:
www.electrolux.com/shop
грижа и услуга за Корисници
Ви препорачуваме да користите оригинални делови.
Кога ќе контактирате со Сервисот, бидете сигурни дека ги имате на располагање следниве
податоци.
Информациите може да ги најдете на плочката со податоци. Модел, Број на производот,
Сериски број.
предупредување / Внимание - сигурносни информации
општи информации и совети
информации за околината
Можноста за промени е задржана.
2_ELECTROLUX_Macedonian_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 13:39 Page 27
МАКедОНСКИ
1.
27
Важни безбедносни упатстВа
овој апарат може да го користат деца со наполнети 8
години и постари, како и лица со намалени физички,
сетилни или ментални способности или оние на кои им
недостасува искуство ако се под надзор или биле обучени
како да го користат апаратот на безбеден начин и ги
разбрале опасностите што може да се појават. децата
треба да се под надзор за да се обезбеди да не си играат
со апаратот. децата не смее да го чистат и одржуваат
апаратот освен ако не се со наполнети 8 години или
постари и под надзор.
овој уред не е наменет да се користи на надморска
висина над 2000 м.
ВАЖНО! Важни безбедносни упатстВа:
прочитајте ги ВниМателно и чуВајте ги за
идни осВрти.
ПредуПредуВАње!
ако вратата или дихтувачите за вратата се
оштетени, не смее да се ракува со печката
додека не ја поправи компетентно лице.
ПредуПредуВАње!
опасно е секој кој не е компетентно лице да
врши каква било услуга или поправка што
вклучува отстранување на капак кој дава
заштита од изложување на микробанова
енергија.
ПредуПредуВАње!
течностите и другата храна не смеат да се загреваат
во запечатени садови бидејќи може да експлодираат.
овој уред е наменет за употреба во домаќинствата и за
слични намени како на пример: кујнски простории за
2_ELECTROLUX_Macedonian_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 13:39 Page 28
28
www.electrolux.com
персоналот во продавници, канцеларии и други работни
средини; куќи на фарма; клиенти во хотели, мотели и други
станбени средини; средини од типот ноќевање со појадок.
Користете само прибор и садови наменети за
микробранова печка.
Метални садови за храна и пијалаци не се дозволени
за време на готвење во микробранова печка.
не оставајте го апаратот сам кога користите пластика,
хартија или други запаливи садови за храна за една
употреба.
Микробрановата печка е наменета за затоплување храна и
пијалаци. сушењето храна или алишта и загревањето
перничиња со грејачи, влечки, сунѓери, влажни крпи и сл.
може да доведе до ризик од повреда, запалување или
пожар.
ако храната што се загрева почне да испушта чад, не
отВорајте ја Вратата. исклучете ја и извлечете го
приклучокот од штекер и почекајте храната да престане да
испушта чад. отворањето на вратата додека храната
испушта чад може да предизвика оган.
загревањето пијалаци во микробрановата печка може да
резултира со одложено еруптивно вриење. затоа, со садот
треба да се ракува со внимание.
содржината на шишињата за хранење и теглите за
бебешка храна треба да се промеша или протресе, а
температурата да се провери пред употреба, за да се
избегнат изгореници.
не гответе јајца во лушпа, а целите тврдо варени јајца не
смеат да се загреваат во микробрановата печка бидејќи
може да експлоди-раат дури и откако ќе истече времето за
готвење.
2_ELECTROLUX_Macedonian_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 13:39 Page 29
1.1 Грижа и чистење
МАКедОНСКИ
29
Врата:
чистете ги двете страни на вратата, гумата на
вратата и површините за спојување редовно за да ги
отстраните сите траги од нечистотии со сува, мека
крпа. не користете груби абразивни средства за
чистење, ниту остри метални жици за чистење на
стаклото на вратата бидејќи може да ја изгребат
површината што може да доведе до кршење на
стаклото.
Внатрешност на печката:
за чистење, избришете ги сите прскања или
истурања со мека сува крпа или сунѓер по секоја
употреба додека печката е уште топла. за поголеми
истурања, употребете благ сапун и избришете
неколку пати со сува крпа додека не се отстранат
сите остатоци. не вадете го капакот за микро
брановите. обезбедете сапунот и водата да не
навлегуваат во малите отвори на ѕидовите бидејќи
тоа може да ја оштети печката. не користете
средства за чистење во спреј за внатрешноста на
печката. чистете ги капакот за микробраново зрачење,
внатрешноста на печката, потпората на вртење и основата
по секое користење. истите мора да бидат суви и без
маснотии. наталожените маснотии може да се прегреат и
да почнат да чадат или да предизвикаат оган.
надворешност на печката:
надворешноста на печката може лесно да се исчисти
со нежен сапун и вода. избришете го сапунот со
влажна крпа и исушете на надворешноста со мека
крпа.
Контролен панел:
отворете ја врата пред чистење за да го
дезактивирате контролниот панел. исчистете го
2_ELECTROLUX_Macedonian_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 13:39 Page 30
30
www.electrolux.com
контролниот панел внимателно. со помош на крпа
натопена само со вода, нежно бришете го панелот
додека не се исчисти. избегнувајте големи количини
вода. не користете никакви видови хемиски или
абразивни средства за чистење.
Вртлива основа и вртлива потпора:
извадете ги вртливата основа и вртливата потпора
од печката. измијте ги вртливите основа и потпора со
благ сапун и вода. исушете со сува крпа. и вртливата
основа и вртливата потпора може да се перат во
машина за садови.
ВАЖНО!
чистете ја печката редовно и оtстранувајте ги
остатоците од храна. ако не ја одржувате
печката во чиста состојба може да доведе до
оштетување на површината што пак неповолно
ќе повлијае врз долготрајноста на апаратот и
може да резултира во опасна ситуација.
треба да се внимава да не се преместува
подвижната плоча при отстранување на садови
од апаратот.
ВАЖНО!
не смее да се користи чистач на пареа.
Микробрановата печка е наменета да се користи како
вградена.
апаратот и деловите што може да се дофатат стануваат
врели за време на употребата.
ПредуПредуВАње!
децата треба да се држат настрана за да се спречи
да се изгорат.
2_ELECTROLUX_Macedonian_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 13:39 Page 31
МАКедОНСКИ
31
ВАЖНО!
не користете комерцијални средства за чистење
рерни, чистачи на пареа, абразивни, груби
средства за чистење, никакви средства што
содржат натриум хидроксид или жици за
гребење на ниту еден дел на микробрановата
печка.
2_ELECTROLUX_Macedonian_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 13:39 Page 32
32
www.electrolux.com
2. постаВуВање
,
ϱϵϲ
DŝŶ͘
ϴϱϬ
Микробрановата печка може да се постави
во позиција A или б:
A
Б
Позиција
димензии на отворот
Ш
д
В
A
б
562 x 550 x 450
562 x 500 x 450
Мерки во (мм.)
Обична
рерна
2_ELECTROLUX_Macedonian_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 13:39 Page 33
МАКедОНСКИ
33
2.1 поставување на апаратот
4 mm
4 mm
4 mm
1. извадете го целото пакување и
проверете внимателно дали има
знаци на оштетување.
2. наместете ги куките за фиксирање
во кујнскиот елемент гледајќи во
доставените лист и урнек со
упатства.
3. наместете го уредот во кујнскиот
елемент полека и без примена на
сила. уредот треба да се подигне на
куките за закачување и да се
постави на место. ако некоја друга
склопка го попречува местењето,
оваа кука може да се мести и
обратно. предната рамка на рерната
треба да се залепи за предниот
отвор на кујнскиот елемент.
4. проверете дали е стабилен
апаратот и дали се закосува.
проверете дали има 4 мм. простор
меѓу вратата на елементот горе и
горната рамка (видете го
дијаграмот).
2_ELECTROLUX_Macedonian_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 13:39 Page 34
34
www.electrolux.com
2.2 поврзување на печката за
извор на електрично
напојување
(A)
• приклучокот за ел. напојување мора
да биде лесно достапен за да може
да се исклучи апаратот лесно во
случај на итност. или треба да биде
можно да се изолира печката од
напојување со поставување
прекинувач во фиксното поврзување
во согласност со правилата за
поврзување.
• Кабелот за напојување со ел.
енергија може да го смени само
електричар.
• ако кабелот за напојување е
оштетен, тој мора да биде заменет
од страна на производителот,
неговиот сервисер или слично
квалификувани лица за да се
избегне опасност.
• Штекерот не смее да се постави зад
елементот.
• најдобрата позиција е над
елементот, видете (а).
• поврзете ја печката за монофаза
220-240 V/50 Hz наизменична струја
преку правилно поставен заземјен
штекер. приклучокот мора да е
заштитен со осигурувач од 10 а.
• пред поставување, врзете парче
жица за кабелот за напојување со
ел. енергија за да го олесните
поврзувањето до точка (а) кога се
поставува апаратот.
• Кога го вметнувате апаратот во
елемент со високи страници, не
пригмечувајте го кабелот за
напојување.
• не потопувајте ги кабелот за
напојување или приклучокот во вода
или во каква било друга течност.
• не дозволувајте кабелот за
напојување да поминува преку
врели или остри површини како што
е областа за вентилација на врелиот
воздух горе одзади на печката.
2_ELECTROLUX_Macedonian_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 13:39 Page 35
МАКедОНСКИ
35
2.3 дополнителни совети
не користете ја микробрановата печка
за загревање масло или за пржење.
температурата не може да се
контролира и маслото може да се
запали. за правење пуканки, користете
само специјални садови за правење
пуканки во микробранова печка.
лицата со пејсМејКери треба да ги
проверат мерките за заштита во однос
на микробрановите печки кај докторот
или производителот на пејсмејкерот.
никогаш не пролевајте или не
вметнувајте предмети во отворите за
бравата на вратата или во отворите за
вентилација. Во случај на пролевање,
веднаш исклучете го и извадете го
приклучокот на печката и повикајте го
овластениот сервисер на
ELECTROLUX.
никогаш не менувајте ја печката на ниту
еден начин.
Користете ги само вртливите основа и
потпора што се дизајнирани за оваа
печка. не вклучувајте ја печката без
вртливата основа.
за да спречите кршење на вртливата
основа:
• пред чистење на вртливата основа
со вода, оставете ја да се излади.
• не ставајте врела храна или врел
прибор на ладна вртлива основа.
• не ставајте ладна храна или ладен
прибор на врела вртлива основа.
ниту производителот, ниту застапникот
нема да прифатат одговорност за
оштетување на печката или лична
повреда заради неследење на
правилната процедура за електрично
поврзување. од време навреме може
да се формираат пареа од вода или
капки на ѕидовите на печката или околу
гумата на вратата и површините за
спојување. ова е нормално и не е
индикација за протекување или дефект
на микробрановата печка.
2_ELECTROLUX_Macedonian_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 13:39 Page 36
36
www.electrolux.com
3. преглед на апаратот
3.1 Микробранова печка
1
2
1 предна рамка
2 сијаличка во печката
3 Контролен панел
4 Копче за отворена врата
3
5 Капак за изворот на
4
6 Внатрешност на печката
7 осовина
бранови
8 гума на вратата и
површини за
спојување
8
7
6
5
3.2 дополнителна опрема
1
2
проверете дали е доставена следната
дополнителна опрема:
1 Вртлива основа
2 Вртлива потпора
• поставете ја вртливата потпора на
дното од вдлабнатината.
• потоа, ставете ја вртливата основа
врз вртливата потпора.
• проверете дали садовите и чиниите
се чисти без остаток од тркалезна
рамка кога ги вадите од печката за да
избегнете оштетување на вртливата
основа.
Кога нарачувате дополнителна
опрема, посочете им две ставки:
име на делот и име на моделот на
застапникот или на овластениот
сервисер на ELECTROLUX.
2_ELECTROLUX_Macedonian_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 13:39 Page 37
МАКедОНСКИ
37
3.3 Контролен панел
1
2
Копчиња за нивоа
на моќност
3
Копчиња за
омилени рецепти
4
Кујнски тајмер
Копче за
автоматско
одмрзнување
автоматско одмрзнување 5
Копче за
кујнски тајмер
индикатори за дигитален
приказ:
1
омилени рецепти
2
3
4
Микро бранови
5
стопирај/откажи
6
Копчиња
повеќе/помалку
7
Копче за старт/
потврди/брз старт
8
Копче за стопирање
заштита за безбедност на
9
децата
6
Копче за отворена
врата
постави часовник
сегменти на екранот
7
8
тежина
нивоа на моќност
9
4. пред прВата употреба
4.1 приклучување
Кога ќе ја вклучите печката за првпат,
имате опција да го поставите часовникот. печката има 24-часовен систем.
1. печката ќе испушти звучен сигнал и
сите икони на екранот ќе се вклучат
во траење од половина секунда.
притискајте ги копчињата
ПОВеЌе/ПОМАЛКу сѐ додека не се
прикаже „on“ или „oFF“.
2a. за да го исклучите часовникот,
притискајте ги копчињата
ПОВеЌе/ПОМАЛКу сѐ додека не се
прикаже „oFF“, а потоа притиснете го
копчето СТАрТ. печката е
подготвена за употреба.
ако сте го исклучиле часовникот и
сакате повторно да го вклучите,
притиснете го копчето КуЈНСКИ
ТАЈМер двапати и следете ја
точката 2b.
2b. за да го вклучите часовникот,
притискајте ги копчињата
ПОВеЌе/ПОМАЛКу сѐ додека не се
прикаже „on“, а потоа притиснете го
копчето СТАрТ.
Пример: за да го поставите часовникот
на 18:45.
1. притиснете ги копчињата
ПОВеЌе/ПОМАЛКу за да го
прилагодите часот.
2. притиснете го копчето СТАрТ за да
потврдите.
2_ELECTROLUX_Macedonian_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 13:39 Page 38
38
www.electrolux.com
3. притиснете ги копчињата
ПОВеЌе/ПОМАЛКу за да ги
прилагодите минутите.
4. притиснете го копчето СТАрТ за да
потврдите.
Кога е поставен часовникот,
времето од денот ќе се прикаже на
екранот.
4.2 Мирување (економичен
режим)
печката автоматски ќе влезе во режим
на мирување ако не се користи во рок од
5 минути.
Пример: ако часовникот не бил
поставен:
екранот ќе се исклучи.
отворете ја вратата или притиснете на
кое било копче за да излезете од режимот на мирување.
Пример: ако часовникот бил поставен:
по периодот од 5 минути, времето ќе се
прикажува.
4.3 прилагодување на
часовникот кога е
поставено времето
Можете да го прилагодите часовникот
откако е поставено времето.
Пример: за да смените од 18:45 во
19:50.
1. двапати притиснете го копчето
КуЈНСКИ ТАЈМер.
2. притиснете го копчето СТАрТ.
3. притискајте ги копчињата
ПОВеЌе/ПОМАЛКу сѐ додека не се
прикаже „19”.
4. притиснете го копчето СТАрТ.
5. притискајте ги копчињата
ПОВеЌе/ПОМАЛКу сѐ додека не се
прикаже „50”.
6. притиснете го копчето СТАрТ.
4.4 за да го откажете
часовникот и да поставите
режим на мирување
(економичен режим)
1. двапати притиснете го копчето
КуЈНСКИ ТАЈМер.
2. притискајте ги копчињата
ПОВеЌе/ПОМАЛКу сѐ додека не се
прикаже „oFF“.
3. притиснете го копчето СТАрТ за да
потврдите.
4.5 заштита за безбедност на
децата
печката има безбедносна функција која
спречува случајно вклучување на печката од страна на дете. Кога е поставена
заштитата, ниту еден дел од микробрановата нема да работи сè додека не се
исклучи функцијата за заштита.
Вклучување или исклучување на заштитата е возможно само кога не работи
печката.
Пример: за да ја вклучите заштитата.
притиснете и држете на копчето СТОП
сè додека не се вклучи симболот „заштита за деца“.
Пример: за да ја исклучите заштитата.
притиснете и држете на копчето СТОП
сè додека не се исклучи симболот „заштита за деца“.
Кога заштитата за деца е вклучена,
сите копчиња се оневозможени
освен копчето СТОП.
5. работење
5.1 готвење во микробранова
печка
Пример: да се загрее супа 2 минути и
30 секунди на 630 W микробранова
моќност.
1. притискајте го копчето НИВО НА
МОЌНОСТ десно од триаголникот сѐ
додека не се прикаже „630 W”.
2. притиснете ги копчињата
ПОВеЌе/ПОМАЛКу за да го внесете
времето.
3. притиснете го копчето СТАрТ.
Во режим на готвење во
микробранова печка, можете да го
прилагодите нивото на моќност на
печката со притискање на копчето
директно под саканата поставка.
Можете да го поставите нивото на
моќност дури работи печката со
притискање и задржување на
саканото копче за НИВО НА
МОЌНОСТ сѐ додека новата
поставка за моќност не се обележи
на екранот. премногу високи нивоа
2_ELECTROLUX_Macedonian_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 13:39 Page 39
МАКедОНСКИ
39
за моќност или премногу долги
времиња за готвење може да ја
прегреат храната што ќе резултира
со оган.
кога е отворена вратата). ако
рерната работи помалку од 3
минути, вентилаторот нема да се
вклучи.
ако е избрано 900 W, тогаш
максималното време на
микробрановата кое може да се
внесе е 15 минути.
по готвењето, вртливата основа ќе
продолжи да ротира сѐ додека
садот за готвење не се врати на
својата почетна стартна позиција.
сијаличката во внатрешноста ќе
продолжи да свети сѐ додека не
заврши ротирањето или во рок од
5 секунди (кое и да е поголемо).
печката ќе бипне кога ќе заврши.
ако вратата е отворена за време на
овој процес, ротирањето ќе
престане.
ако печката работи во каков било
режим 3 минути или подолго,
вентилаторот ќе остане вклучен 2
минути откако ќе заврши готвењето.
отворете ја вратата и ќе престане,
затворете ја вратата и повторно ќе
почне додека не завршат 2-те
минути (вклучувајќи го и времето
5.2 нивоа на моќност
Поставува- Предложена употреба
ње моќност
900 W/
ВисоКо
се користи за брзо готвење или загревање, (на пр. супи, манџи,
конзервирана храна, топли пијалаци, зеленчук, риба и сл).
630 W
се користи за подолго готвење на густа храна како печени коленици,
печенки и порции, како и за деликатни јадења како сос со кашкавал и
пандишпан. на оваа намалена поставка, сосот нема да преврие и храната
ќе се зготви рамномерно без да се пече странично.
450 W
се препорачува да се користи оваа поставка за моќноста за густи јадења на
кои им треба долго време за готвење за да се подготви рамномерно и да се
обезбеди месото да биде меко.
270W/
одМрзнуВање
90 W
изберете ја оваа поставка за одмр-знување за да обезбедите дека
јадењето ќе се одмрзне рамномерно. оваа поставка е идеална и за
подготвување ориз, тестенини, кнедли и крем со јајца.
за постепено одмрзнување, (на пр. кремови за торти или печива).
0W
тајмер за дополнително време/кујна.
W = Вати
5.3 намалено ниво на моќност
режим на готвење
Стандардно време
Намалено ниво на моќност
Микро бранови 900 W
15 минути
Микро бранови 630 W
2_ELECTROLUX_Macedonian_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 13:39 Page 40
40
www.electrolux.com
5.4 прилагодување на
времето на готвење за
време на готвењето
2. притискајте ги копчињата
ПОВеЌе/ПОМАЛКу сѐ додека не се
прикаже „oFF“.
3. притиснете го копчето СТАрТ.
Можете да го прилагодите времето на
готвење за време на готвењето.
Пример: за да додадете 2 минути (120
секунди) со користење на копчето
СТАрТ.
1. притиснете го копчето СТАрТ
четирипати.
Времето на готвење ќе се зголеми за
120 секунди.
за да го вклучите звукот.
1. трипати притиснете го копчето
ТАЈМер сѐ додека не се прикаже
„звук“.
2. притискајте ги копчињата
ПОВеЌе/ПОМАЛКу сѐ додека не се
прикаже „on“.
3. притиснете го копчето СТАрТ.
5.5 Користење на копчето
стоп
еднаш притиснете го копчето СТОП за
да влезете во режим на пауза.
повторно притиснете го копчето СТОП
за да го откажете времето на готвење.
5.6 Кујнски тајмер
за да го поставите кујнскиот тајмер.
1. притиснете го копчето ТАЈМер.
2. притиснете ги копчињата
ПОВеЌе/ПОМАЛКу за да го внесете
времето.
3. притиснете го копчето СТАрТ.
тајмерот ќе започне автоматски.
Времето може да се продолжи кога
тајмерот работи со притискање на
копчето СТАрТ.
функцијата тајмер може да се
користи само кога не работи
печката.
5.7 брз почеток
Можете директно да започнете да
готвите на 900 W/ВисоКо ниво на
моќност на микробранови во
времетраење од 30 секунди со
притискање на копчето СТАрТ.
за да додадете повеќе време при
тиснете го копчето СТАрТ.
5.8 пригушување на звукот
за да го исклучите звукот.
1. трипати притиснете го копчето
ТАЈМер сѐ додека не се прикаже
„звук“.
5.9 пауза
за да паузирате додека работи
микробрановата.
1. притиснете го копчето СТОП или
отворете ја вратата.
2. печката ќе паузира до 5 минути.
3. притиснете на СТАрТ за да
продолжите со готвењето.
5.10 омилени рецепти
печката има 3 омилени рецепти.
омекнување путер
топење чоколадо
торта во чаша
Пример: за да омекнете путер.
1. еднаш притиснете го копчето
ОМИЛеН реЦеПТ 1.
2. притиснете ги копчињата
ПОВеЌе/ПОМАЛКу за да ја изберете
тежината.
3. притиснете го копчето СТАрТ.
ако сегментите на екранот
покажуваат ротирачка шема, тоа
значи дека храната треба да се
промеша или да се преврти. за да
продолжите со готвење, притиснете
го копчето СТАрТ. на крајот на
времето за автоматско
одмрзнување, програмата ќе запре
автоматски.
нивоата на моќност за претходно
поставените омилени рецепти не
можат да се прилагодат.
Може да се зготват 1-4 торти во
чаша.
2_ELECTROLUX_Macedonian_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 13:39 Page 41
МАКедОНСКИ
ПредуПредуВАње! чоколадото
може да стане многу жешко! ако на
чоколадото му е потребно подолго
време на готвење, тогаш додадете
10 секунди.
Внимавајте со чоколадото бидејќи
може да се прегрее и да изгори.
за да презапишете омилени рецепти за
сопствените рецепти.
1. притиснете го копчето за НИВО НА
МОЌНОСТ за да ја изберете
моќноста.
2. притиснете ги копчињата
ПОВеЌе/ПОМАЛКу за да го внесете
времето.
3. притискајте и држете на копчето за
ОМИЛеН реЦеПТ што сакате да го
поставите сѐ додека не слушнете
еден звучен сигнал и не стане
видлива ѕвездата за омилениот
рецепт.
за да ги ресетирате омилените рецепти
на фабрички поставки.
1. притиснете го копчето СТОП.
2. притискајте и држете на НИВО НА
МОЌНОСТ 450 W во рок од 3 секунди.
печката ќе ги ресетира омилените
рецепти на фабричките поставки.
5.11 автоматско одмрзнување
автоматското одмрзнување автоматски
ги одредува точниот режим на готвење и
времето на готвење врз основа на
тежината на храната.
Можете да изберете помеѓу 2 менија за
автоматско одмрзнување.
1. автоматско одмрзнување:
Месо/риба/Месо од живина
2. автоматско одмрзнување: леб
Пример: за одмрзнување на 0,2 кг. стек.
1. изберете го менито за автоматско
одмрзнување со притискање на
копчето за АВТОМАТСКО
ОдМрЗНуВАње еднаш.
2. притиснете ги копчињата
ПОВеЌе/ПОМАЛКу за да ја изберете
тежината.
3. притиснете го копчето СТАрТ.
41
ако сегментите на екранот
покажуваат ротирачка шема, тоа
значи дека храната треба да се
промеша или да се преврти. за да
продолжите со готвење, притиснете
го копчето СТАрТ. на крајот на
времето за автоматско
одмрзнување, програмата ќе запре
автоматски. прилагодувањето на
време/моќност не е достапно во
автоматско одмрзнување.
2_ELECTROLUX_Macedonian_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 13:39 Page 42
42
www.electrolux.com
6. табели со програМи
6.1 омилени рецепти
Омилени
рецепти
омекнување
путер
Тежина
Копче
0,05-0,25 kg
Процедура
•
ставете го путерот во сад од пирекс.
добро промешајте по готвењето.
топење чоколадо 0,1-0,2 kg
•
торта во чаша
•
искршете го чоколадото на мали
парчиња. ставете го чоколадото во
сад од пирекс. промешајте кога ќе се
огласи ѕвончето. добро промешајте
по готвењето.
ПредуПредуВАње! чоколадото
може да стане многу жешко! ако
на чоколадото му е потребно
подолго време на готвење,
тогаш додадете 10 секунди.
Внимавајте со чоколадото
бидејќи може да се прегрее и да
изгори.
направете ја тортата според
рецептот. ставете ја чашата кон
работ на вртливата основа.
почекајте 30 секунди по готвењето.
1-4 чаши
6.2 рецепти за торта во чаша
Торта во чаша со збогатено чоколадо
Метод:
состојки
за 1 чаша:
1. ставете ги сите суви состојки во
чаша, па добро промешајте со
виљушка.
2. додадете ги растителното масло,
екстрактот од ванила и јајцето, па
добро промешајте.
3. ставете ја чашата надвор од
центарот на вртливата основа.
4. гответе користејќи
. тортата ќе
нарасне над чашата за време на
готвењето.
по готвењето, почекајте 30 секунди.
2½ лажици
(25 гр.)
2 лажици
(12 гр.)
2½ лажици
(30 гр.)
¼ лажица
1½ лажица
(15 гр.)
¼ лажица
1
обично брашно
какао во прав
шеќер во прав
прашок за пециво
растително масло
екстракт од ванила
средно варено јајце
декорирајте во вид на спирала со крем
од маргарин и чоколадо.
совет: за да направите чоколадна
торта во чаша со портокал заменете го
екстрактот од ванила со ½ лажица екстракт од портокал.
2_ELECTROLUX_Macedonian_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 13:39 Page 43
МАКедОНСКИ
43
Торта во чаша со сируп од малини
Метод:
состојки
за 1 чаша:
1. ставете ги сите суви состојки во
чаша, па добро промешајте со
виљушка.
2. додадете ги растителното масло,
екстрактот од ванила и јајцето, па
добро промешајте.
3. изматете го мармаладот со лажица
за да се размати смесата.
4. ставете ја чашата надвор од
центарот на вртливата основа.
5. гответе користејќи
. тортата ќе
нарасне над чашата за време на
готвењето.
по готвењето, почекајте 30 секунди.
2½ лажици
(25 гр.)
2½ лажици
(30 гр.)
¼ лажица
1½ лажица
(15 гр.)
½ лажица
1
1½ лажица
обично брашно
шеќер во прав
прашок за пециво
растително масло
екстракт од ванила
средно варено јајце
мармалад од малини без
семки
декорирајте во вид на спирала со крем
од маргарин и ванила.
Торта во чаша со рендани јаболка
Метод:
состојки
за 1 чаша:
1. ставете ги сите суви состојки (освен
бисквитот) во чаша, па добро
промешајте со виљушка.
2. додадете ги растителното масло и
јајцето, па добро промешајте.
3. нежно изматете го сосот од јаболка
со лажица за да се размати смесата.
4. одозгора ставете го згмечениот
дигестив бисквит.
5. ставете ја чашата надвор од
центарот на вртливата основа.
6. гответе користејќи
. тортата ќе
нарасне над чашата за време на
готвењето.
по готвењето, почекајте 30 секунди.
2½ лажици
(25 гр.)
2 лажици
(30 гр.)
¼ лажица
¼ лажица
1½ лажица
(15 гр.)
1
1½ лажица
(30 гр.)
половина
(7 гр.)
обично брашно
мек кафеав шеќер
прашок за пециво
мелен цимет
растително масло
средно варено јајце
сос од јаболка
згмечен дигестив бисквит
одозгора ставете лажичка сладолед од
ванила.
ПредуПредуВАње! сосот од
јаболка ќе биде жежок.
2_ELECTROLUX_Macedonian_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 13:39 Page 44
44
www.electrolux.com
Торта во чаша со путер од кикирики
Метод:
состојки
за 1 чаша:
1. ставете ги сите суви состојки во
чаша, па добро промешајте со
виљушка.
2. додадете ги растителното масло,
екстрактот од ванила, путерот од
кикирики и јајцето, па добро
промешајте.
3. ставете ја чашата надвор од
центарот на вртливата основа.
4. гответе користејќи
. тортата ќе
нарасне над чашата за време на
готвењето.
по готвењето, почекајте 30 секунди.
2½ лажици
(25 гр.)
2 лажици
(30 гр.)
¼ лажица
1½ лажица
(15 гр.)
¼ лажица
2 лажици
(30 гр.)
1
обично брашно
мек кафеав шеќер
прашок за пециво
растително масло
екстракт од ванила
мазен путер од кикирики
средно варено јајце
одозгора ставете чоколаден прелив.
совет: Користете крцкав путер од кикирики ако повеќе сакате.
Торта во чаша со сируп од лимон
Метод:
состојки
за 1 чаша:
2½ лажици
(25 гр.)
2½ лажици
(30 гр.)
¼ лажица
1½ лажица
(15 гр.)
1 лажица
1
прелив:
1. ставете ги сите суви состојки во
чаша, па добро промешајте со
виљушка.
2. додадете ги растителното масло,
ренданата кора од лимон и јајцето,
па добро промешајте.
3. ставете ја чашата надвор од
центарот на вртливата основа.
4. гответе користејќи
. тортата ќе
нарасне над чашата за време на
готвењето.
5. направете го преливот од сируп
мешајќи го сокот од лимон со шеќер
во прав.
6. по готвењето, одлепете ја тортата
од садот, одозгора боцнете со
чепкалка, потоа наросете го
преливот врз тортата и почекајте 30
секунди.
обично брашно
шеќер во прав
прашок за пециво
растително масло
рендана кора од лимон
средно варено јајце
1 лажица сок од лимон помешана со 2 лажици
шеќер во прав
2_ELECTROLUX_Macedonian_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 13:39 Page 45
МАКедОНСКИ
45
Торта во чаша со моркови
Метод:
состојки
за 1 чаша:
2 лажици
(20 гр.)
2½ лажици
(30 гр.)
¼ лажица
¼ лажица
¼ лажица
1 лажица
1½ лажица
(15 гр.)
1. ставете ги сите суви состојки во
чаша, па добро промешајте со
виљушка.
2. додадете ги сончогледовото масло,
ренданата кора од портокал,
ренданиот морков и јајцето, па добро
промешајте.
3. ставете ја чашата надвор од
центарот на вртливата основа.
4. гответе користејќи
. тортата ќе
нарасне над чашата за време на
готвењето.
5. направете го преливот мешајќи ги
заедно путерот, шеќерот во прав,
крем сирењето и сокот од портокал.
по готвењето, почекајте 30 секунди.
30 гр.
1
Кремаст
прелив:
обично брашно
светло кафеав шеќер
прашок за пециво
мелен цимет
мелено морско оревче
мелени бадеми
сончогледово масло
и рендана кора од ½ портокал
рендан морков
средно варено јајце
15 гр. омекнат путер
40 гр. шеќер во прав
40 гр. полномасно крем
сирење
½ tsp Orange Juice½ лажица сок од портокал
оставете ја тортата да се излади, па
потоа додадете го преливот.
2_ELECTROLUX_Macedonian_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 13:39 Page 46
46
www.electrolux.com
6.3 автоматско одмрзнување
Автоматско
одмрзнување
Месо/риба/
пилешко
Тежина
0,2-1,0 kg
Копче
x1
Процедура
•
•
(цела риба,
стекови од риба,
филети риба,
пилешки батаци,
пилешки гради,
мелено месо,
стек, котлети,
плескавици,
колбаси)
•
•
ставете ја храната во тава во
центарот на вртливата основа.
Кога ќе го слушнете звукот на
ѕвонче, свртете ја храната,
прераспоредете и раздвојте ја.
покријте ги тенките парчиња и
врелите места со алуминиумска
фолија.
по одмрзнување, завиткајте во
алуминиумска фолија 15-45 минути
додека не се одмрзне целосно.
Мелено месо: кога ќе го слушнете
звукот на ѕвонче, свртете ја храната.
тргнете ги замрзнатите делови ако е
можно.
не е соодветно за цело пиле.
леб
0,1-1,0 kg
x2
•
•
•
распоредете во тавата во центарот
на вртливата основа. распоредете
1,0 кг. директно на вртливата
основа.
Кога ќе го слушнете звукот на
ѕвонче, свртете, прераспоредете и
извадете ги замрзнатите делови.
по одмрзнување, покријте со
алуминиумска фолија и почекајте 515 минути додека не се одмрзне
целосно.
Внесете ја само тежината на храната. не вклучувајте ја тежината на садот.
за храна која тежи повеќе или помалку од тежините/количините дадени во табелата, користете рачно работење.
Крајната температура ќе варира во согласност со првичната температура.
стековите и котлетите треба да се замрзнуваат во еден ред.
Меленото месо треба да се замрзнува тенко сплескано.
2_ELECTROLUX_Macedonian_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 13:39 Page 47
МАКедОНСКИ
47
6.4 згревање храна и пијалаци
Храна/пијалаци
Моќност
-Ниво-
Време
-Мин.-
Метод
Млеко, 1 шолја
Вода, 1 шолја
6 шолји
1 чинија
една порција
Количина
-гр./мл.150
150
900
1000
400
900 W
900 W
900 W
900 W
900 W
1
2
8-10
9-11
4-6
супа/чорба
200
900 W
1-2
зеленчук
500
900 W
3-5
Месо, 1 парче 1)
200
900 W
3
филети риба 1)
торта, 1 парче
Храна за бебиња,
1 тегличка
200
150
190
900 W
450 W
450 W
3-5
½ -1
½ -1
топење маргарин
или путер 1)
топење чоколадо
50
900 W
½
не покривајте
не покривајте
не покривајте
не покривајте
попрскајте малку вода врз сосот,
покријте и промешајте на
половина готвење
покријте, промешајте по
греењето
ако е неопходно, додајте малку
вода, покријте и промешајте на
половина готвење
прелијте сос тенко одозгора и
покријте
покријте
ставете во тава
префрлете во соодветен сад за
микропечка, по загревањето
промешајте убаво и проверете ја
температурата
покријте
100
450 W
3-4
промешајте повремено
ладно
1)
6.5 одмрзнување
Моќност Време
-Ниво-Мин.-
Метод
гулаш
Количина
-гр.500
270 W
8-9
торта, 1 парче
овошје
150
250
90 W
270 W
1-3
3-5
промешајте на средината 10-30
од одмрзнувањето
ставете во тава
5
распоредете еднакво,
5
превртете на средината од
одмрзнувањето
Храна
Време
-Мин.-
2_ELECTROLUX_Macedonian_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 13:39 Page 48
48
www.electrolux.com
6.6 готвење замрзната храна
Храна
Количина
-гр.филети риба 300
една порција 400
Моќност Време
-Ниво-Мин.-
Метод
Време
-Мин.-
900 W
900 W
покријте
покријте, промешајте по 6
минути
2
2
9-11
8-10
6.7 готвење
Храна
Количина
-гр.500
Моќност Време
-Ниво-Мин.-
Метод
Време
-Мин.-
900 W
6-8
-
Моркови
500
900 W
9-11
печења
1000
630 W
34-38
900 W
4-6
додајте 4-5 лажици вода,
покријте, измешајте на
половина готвење
исечете на кругови, додајте
4-5 лажици вода, покријте,
измешајте на половина
готвење
зачинете по сопствен вкус,
ставете во плиток сад за
печење, превртете кога
готвењето ќе е до половина
зачинете по вкус, ставете во
тава, свртете по
броколи/
грашок
филети риба 200
-
10
2
ако печката работи во каков било режим 3 минути или подолго, вентилаторот ќе
остане вклучен 2 минути откако ќе заврши готвењето. отворете ја вратата и ќе
престане, затворете ја вратата и повторно ќе почне додека не завршат 2-те минути
(вклучувајќи го и времето кога е отворена вратата). ако рерната работи помалку од
3 минути, вентилаторот нема да се вклучи.
2_ELECTROLUX_Macedonian_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 13:39 Page 49
МАКедОНСКИ
49
7. насоКи и соВети
7.1 безбедни садови за микропечка
Садови за готвење Безбедно за
микробрано
ви
алуминиумска
3/7
фолија/садови од
фолија
порцелан и
керамика
стаклени садови,
на пр. Pyrex ®
Метал
3/7
3
7
пластични/олис3
тиренски садови за
брза храна
Кеси за
3
замрзнувач/за
печење
Хартиени чинии,
чаши и кујнска
хартија
сламени и дрвени
садови
рециклирана
хартија
и весници
3
3
7
Коментар
Може да се користат мали парчиња алуминиумска
фолија за покривање на храната за да се спречи
прегревање. ставете ја фолијата најмалку 2 см.
оддалечено од ѕидовите на печката бидејќи може да
се појави искрење. садовите од фолија не се
препорачуваат освен ако не е посочено од
производителот, следете ги упатствата внимателно.
порцелан, глинени садови, глазирана грнчарија и фин
порцелан обично се соодветни, освен оние со метална
декорација.
треба да се поведе внимание ако се користат тенки
стаклени садови бидејќи може да се скршат или пукнат
ако се загреат одеднаш.
не се препорачува да се користат метални садови кога
се користи микробранова моќност затоа што ќе се
појават искри што ќе доведат до оган.
Мора да се поведе внимание бидејќи некои садови се
деформираат, топат или ја губат бојата на високи
температури.
Мора да се боцнат за да излегува пареата. проверете
дали кесите се соодветни за употреба во
микробранова печка. не користете пластични или
метални стегачи бидејќи може да се стопат или да се
запалат заради искрење на металот.
Користете ги само за топлење или апсорбирање влага.
Мора да се поведе внимание бидејќи прегревањето
може да предизвика оган.
секогаш стојте крај печката кога ги користите овие
материјали бидејќи прегревањето може да предизвика
оган.
Може да содржат екстракти од метал што ќе
предизвика искрење и може да доведе до оган.
2_ELECTROLUX_Macedonian_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 13:39 Page 50
50
www.electrolux.com
7.2 совети за готвење во микропечка
Совети за готвење во микропечка
состав
големина
температура
на храната
разместување
покривање
боцкање
Мешање,
превртување и
разместување
дополнително
време
покривање
Храна богата со шеќери или маснотии (на пр. божиќен пудинг, пита со
месо) бара помалку време за готвење. треба да се поведе внимание
бидејќи прегревањето може да доведе до оган.
направете ги сите парчиња со иста големина за еднакво готвење.
првичната температура на храната влијае врз вкупното потребно време
за готвење. расечете ја храната со полнење, (на пр. крофни со џем), за да
се испушти топлината или пареата.
ставете ги најдебелите делови на храната свртени кон надвор во
чинијата, (на пр. пилешките батаци.)
Користете фолија за прилепување со вентилирање за микробранови
печки или соодветен капак.
Храната во лушпа, кора или мембрана мора да се избоцка на неколку
места пред готвењето или загревањето бидејќи се собира пареа што
може да предизвика експлозија на храната, (на пр. компири, риба, пиле,
колбаси).
ВАЖНО! јајцата не смее да се загреваат со микробранова моќност
бидејќи може да експлодираат дури и откако ќе заврши готвењето,
(на пр. тврдо варени јајца или јајца на пареа).
неопходно е храната да се меша, превртува и разместува во текот на
готвењето за рамномерно готвење. секогаш мешајте и разместувајте од
надвор кон центарот.
неопходно е дополнително време по готвењето за да се овозможи
топлината да се распредели еднакво низ храната.
топлите делови треба да се покријат со мали парчиња фолија што ќе ги
одбива микро брановите, (на пр. батаци или крилца од кокошка).
Користете држачи за тенџериња или ракавици за рерна кога вадите храна од
печката за да спречите изгореници. секогаш отворајте ги садовите, вреќите за
пуканки, кесите за готвење во печката, итн. подалеку од лицето и рацете за да
избегнете изгореници од пареата.
секогаш стојте подалеку од вратата на печката кога ја отворате за да избегнете
изгореници од пареата и врелината што излегува. исечете ја на парчиња полнетата
печена храна по загревање за да овозможите да излезе пареата и да избегнете
изгореници.
2_ELECTROLUX_Macedonian_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 13:39 Page 51
МАКедОНСКИ
8. Што да сторите аКо
Проблем
Проверете дали. . .
Микробрановата печка •
не работи правилно?
•
•
Микробрановата печка •
не работи?
•
•
Вртливата основа не се •
врти?
•
•
•
Микробрановата печка •
не се исклучува?
•
Внатрешното светло не •
работи?
на храната ѝ треба
повеќе време да се
згрее и зготви од
порано?
•
•
•
Вратата не сака да се •
отвори поради пад на
електричната енергија?
осигурувачите во таблата работат правилно.
снемало струја.
ако осигурувачите и понатаму прегоруваат, контактирајте
квалификуван електричар.
Вратата е правилно затворена.
гумата на вратата и површините се чисти.
притиснато е копчето СТАрТ.
Вртливата потпора е правилно поставена на погонот.
садот не надвиснува над вртливата основа.
Храната излегува преку рабовите на вртливата основа и ја
спречува да ротира.
има нешто во отворот под вртливата основа.
изолирајте го апаратот од кутијата со осигурувачи.
повикајте го овластениот сервисер на ELECTROLUX.
повикајте го вашиот овластен сервисер на ELECTROLUX.
Внатрешната сијаличка може да ја смени само обучен и
овластен сервисер на ELECTROLUX.
поставете подолго време за готвење (двојна количина =
скоро двојно време) или
ако храната е постудена од вообичаено, ротирајте ја или
свртете ја од време навреме или
поставете повисоко ниво на моќност.
Внимателно отворете ја вратата влечејќи нанадвор кај
долниот десен агол од стаклото на вратата.
51
2_ELECTROLUX_Macedonian_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 13:39 Page 52
52
www.electrolux.com
9. специфиКации
AC мрежен напон
220-240 V, 50 Hz, монофазно
дистрибуција линија осигурач/прекинувачот
потребно AC-напојување: Микро бранови
излезна моќност:
Микро бранови
Микробранова фреквенција
излезна моќност:
KMFE264TE
димензии на внатрешноста
Минимум 10 A
1.4 kW
900 W (IEC 60705)
2450 MHz 1) (група 2/Класа B)
596 mm (Ш) x 459 mm (B) x 404 mm (д)
342 mm (Ш) x 207 mm (B) x 368 mm (д) 2)
Капацитет на печката
26 литри 2)
Вртлива основа
ø 325 мм, стакло
тежина
приближно 19 кг.
1)
2)
овој производ ги исполнува побарувањата на европскиот стандард EN55011.
Во согласност со овој стандард, овој производ е класифициран како опрема во група
2, класа В.
група 2 значи дека опремата намерно генерира радиофреквентна енергија во форма
на електромагнетно зрачење за топлински третман на храна.
опрема од Класа В значи дека истата е соодветна за употреба во домашни услови.
Внатрешниот капацитет се пресметува со мерење на максималните ширина,
длабочина и висина.
Вистинскиот капацитет на собирање храна е помал.
10. инфорМации за жиВотната средина
рециклирајте ги материјалите со
симболот
. ставете ја амбалажата
во соодветни контејнери за да ја
рециклирате.
помогнете во заштитата на живтната
средина и човековото здравје и
рециклирајте го отпадот од електрични
и електронски апарати.
не фрлајте ги апаратите озанчени со
симболот
во отпадот од
домаќинството. Вратете го производот
во вашиот локален капацитет за
рециклирање или контактирајте ја
вашата општинска канцеларија.
3_ELECTROLUX_NORWEGIAN_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 13:46 Page 53
NORSK
53
innhold
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner ....................................................................54
installering.................................................................................................................58
apparatoVersikt .......................................................................................................62
Før den brukes Første gang..............................................................................63
bruk..................................................................................................................................64
steketabeller ...........................................................................................................67
tips og ideer ...............................................................................................................73
hVa du gjør hVis.........................................................................................................75
spesiFikasjoner .........................................................................................................76
MiljøinForMasjon .....................................................................................................76
Vi tenker pÅ deg
takk for at du har kjøpt et produkt fra electrolux. du har valgt et produkt som bringer fler tiår
med erfaring og innovasjon med seg. genial og stilig, og den er designet med tanke på deg.
du kan være trygg på at du får gode resultater hver gang du bruker den. Velkommen til
electrolux.
Gå inn på nettstedet vårt for å:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.electrolux.com
registrere produktet ditt for å få bedre service:
www.electrolux.com/productregistration
kjøpe tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.electrolux.com/shop
kundestøtte og serViCe
Vi anbefaler at du bruker originale reservedeler.
når du kontakter serviceavdelingen, må du sørge for å ha følgende data for hånden.
informasjonen finner du på typeskiltet. Modell, pnC (produktnummer), serienummer.
advarsel/Forsiktig - sikkerhetsinformasjon
generell informasjon og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
3_ELECTROLUX_NORWEGIAN_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 13:46 Page 54
54
1.
www.electrolux.com
Viktige sikkerhetsinstruksjoner
dette apparatet kan brukes av barn fra åtte år og oppover
og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale
evner eller mangel på erfaring og kunnskap dersom de har
blitt holdt under oppsyn eller fått instruksjoner angående
sikker bruk av apparatet og forstår de tilknyttede farene.
barn bør være under oppsyn for å sikre at de ikke leker med
apparatet. rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres
av barn, med mindre de er åtte år eller eldre og holdes
under oppsyn.
apparatet er ikke beregnet for bruk over 2000 meter over
havet.
VIKTIG! Viktige sikkerhetsinstruksjoner:
les nøYe og oppbeVar For FreMtidig
reFeranse.
ADVARSEL!
hvis døren eller dørpakningen er skadet må ikke
ovnen brukes før skaden er utbedret av en
kvalifisert person.
ADVARSEL!
det er risikofylt for enhver annen person enn en
kvalifisert tekniker å utføre service- eller
reparasjonsarbeid som innebærer fjerning av
dekselet som beskytter mot eksponering mot
mikrobølgeenergi.
ADVARSEL!
Væsker og andre matvarer må ikke varmes opp i
forseglede beholdere, da de kan eksplodere.
dette apparatet er beregnet på bruk i privathusholdninger og
tilsvarende bruksområder som: kjøkkenområder for ansatte i
butikker, på kontorer og i andre arbeidsmiljøer; gårdshus; av
3_ELECTROLUX_NORWEGIAN_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 13:46 Page 55
NORSK
55
gjester ved hoteller, moteller og liknende overnattingssteder;
private overnattingssteder (f.eks. bed and breakfast).
bruk kun beholdere og utstyr som er beregnet på bruk i
mikrobølgeovn.
Metalliske beholdere for mat og drikkevarer tillattes ikke i
mikrobølgeovn.
ikke la ovnen stå uten tilsyn ved bruk av engangsbeholdere i
plast, papir eller andre brennbare matbeholdere.
Mikrobølgeovnen er beregnet på oppvarming av mat og
drikke. tørking av mat eller klesplagg og oppvarming av
varmeputer, tøfler, svamper, fuktige kluter o.l. kan medføre
fare for personskade, antenning eller brann.
hvis det begynner å ryke av maten som varmes, MÅ Man
ikke Åpne døren. slå av ovnen, trekk ut kontakten og
vent til maten ikke ryker lenger. Å åpne døren mens det
ryker av maten, kan føre til brann.
oppvarming av væsker i mikrobølgeovn kan føre til forsinket
eksplosjonsartet koking, derfor må man utvise forsiktighet
ved håndtering av beholderen.
innholdet på tåteflasker og babymatglass må røres og
ristes og temperaturen kontrolleres før innholdet serveres
barnet for å unngå skolding.
kok ikke egg i skallene, og hele, hardkokte egg bør ikke
varmes opp i mikrobølgeovn fordi de kan eksplodere selv
etter at mikrobølgeovnstilberedningen er avsluttet.
1.1 Vedlikehold og rengjøring
dør:
For å fjerne alle spor av smuss, rengjør både ut- og
innsiden av døren, dørforsegling og lukkeflater
regelmessig med en myk, fuktig klut. ikke bruk sterke
rengjøringsmidler med slipende effekt eller skarpe
3_ELECTROLUX_NORWEGIAN_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 13:46 Page 56
56
www.electrolux.com
metallskraper til å rengjøre glasset i ovnsdøren, da disse
kan lage riper overflaten og føre til at glasset knuses.
innsiden av ovnen:
For rengjøring: tørk bort sprut eller søl med en myk, fuktig
klut eller svamp etter hver bruk, mens ovnen fortsatt er
varm. Ved mye søl: bruk mild såpe og tørk over flere
ganger med en fuktig klut inntil alle matrester er borte.
avsetninger og sprut kan overoppvarmes og begynne å
ryke, ta fyr eller forårsake gnistoverslag. ikke fjern
bølgelederdekselet. pass på at det ikke kommer inn såpe
eller vann gjennom de små ventilåpningene i veggen,
dette kan føre til skade på ovnen. ikke bruk
rengjøringsmidler i sprayform inne i ovnen. rengjør
bølgelederdekselet, ovnsrommet, dreieplaten og
dreieplatestativet etter bruk. disse må være tørre og frie for
fett. Fettavsetninger kan overoppvarmes og begynne å ryke
eller ta fyr.
utsiden:
du kan enkelt gjøre ren utsiden av ovnen med mild såpe
og vann. tørk av såpen med en fuktig klut, og tørk av
utsiden med et mykt håndkle.
ovnens kontrollpanel:
Åpne døren før du gjør rent kontrollpanelet, slik at det
deaktiveres. Vær forsiktig ved rengjøring av
kontrollpanelet. bruk en klut som bare er lett fuktet med
vann, tørk forsiktig av panelet inntil det er rent. ikke bruk
for mye vann. ikke bruk noen form for kjemisk eller
slipende rengjøringsmiddel.
dreieplate og dreieplatestøtte:
ta dreieplaten og dennes støtte ut av ovnen. Vask
dreieplaten og støtten i mildt såpevann. tørk med en tørr
klut. både dreieplaten og støtten kan vaskes i
oppvaskmaskin.
3_ELECTROLUX_NORWEGIAN_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 13:46 Page 57
NORSK
VIKTIG!
rengjør ovnen med jevne mellomrom og fjern
eventuelle matrester. hvis ovnen ikke holdes ren
kan dette føre til at overflaten skades, noe som
igjen kan redusere apparatets levetid og muligvis
forårsake en farlig situasjon.
Forsiktighet bør utvises for ikke å fortrenge
dreieskiven når du fjerner beholderne fra apparatet.
VIKTIG!
Man bør ikke bruke damprengjørere.
Mikrobølgeovnen er utformet for innebygget bruk.
apparatet og dets tilgjengelige deler blir varme under bruk.
ADVARSEL!
hold barn borte fra døren for å forhindre dem i å
brenne seg.
VIKTIG!
ikke bruk kommersielle ovnrensere,
damprengjøring, slipende, grove vaskemidler,
midler som inneholder kaustisk soda eller
skureputer på noen deler av mikroovnen.
57
3_ELECTROLUX_NORWEGIAN_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 13:46 Page 58
58
www.electrolux.com
2. installering
,
ϱϵϲ
DŝŶ͘
ϴϱϬ
eksempler på tillatt installasjon a eller b:
A
B
Stilling
Størrelse på åpningen
B
D
H
a
b
562 x 550 x 450
562 x 500 x 450
Mål i (mm)
Stekeovn
3_ELECTROLUX_NORWEGIAN_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 13:46 Page 59
NORSK
59
2.1 installere ovnen
4 mm
4 mm
4 mm
1. Fjern all emballasje og kontroller om
det er tegn på skade.
2. Fest krokene til kjøkkenskapet ved å
følge det vedlagte instruksjonsarket og
malen.
3. Fest apparatet sakte inn i
kjøkkenskapet, uten å bruke kraft.
apparatet må løftes opp på
festekrokene og deretter senkes på
plass. i tilfelle konflikt i løpet av
installasjonen er denne kroken
vendbar. den fremre rammen på
ovnen skal ligge tett i tett mot den
fremre åpningen på skapet.
4. sikre at enheten er stabil og ikke sitter
skrått. pass på at det er en åpning på
4 mm mellom skapdøren og toppen av
rammen (se diagram).
3_ELECTROLUX_NORWEGIAN_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 13:46 Page 60
60
www.electrolux.com
2.2 tilkoble ovnen til
strømforsyning
(a)
• strømuttaket bør være lett tilgjengelig,
slik at enheten lett kan kobles fra
strømnettet i nødstilfelle. hvis det ikke
er tilfelle, skal det være mulig å bryte
strømforsyningen til ovnen ved å
montere en bryter på den faste
ledningen i overensstemmelse med
regelverk for elektriske tilkoblinger.
• strømledningen kan bare skiftes ut av
en autorisert elektriker.
• hvis strømledningen blir skadet, må
den erstattes av produsenten,
forhandleren eller tilsvarende kvalifisert
personell for å unngå farlige
situasjoner.
• stikkontakten bør ikke være plassert
bak skapet.
• den beste plasseringen er over skapet,
se (a).
• koble ovnen til enfaset vekselstrøm på
220-240 V/50 hz via et korrekt installert
og jordet uttak. uttaket må være utstyrt
med sikring på 10 a.
• Før installering binder man en hyssing
til strømledningen for å gjøre det lettere
å koble til punkt (a) når ovnen er
installert.
• pass på at strømledningen ikke
kommer i klem når ovnen settes inn i
skapet.
• ikke senk strømledningen eller
kontakten i vann eller andre væsker.
• ikke la strømledningen ligge over
varme eller skarpe overflater, så som
varmluftsventilasjonsåpningen bakerst
på toppen av ovnen.
3_ELECTROLUX_NORWEGIAN_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 13:46 Page 61
NORSK
61
2.3 Flere råd
Mikrobølgeovnen må ikke brukes til å
varme opp olje for fritering. temperaturen
kan ikke kontrolleres og oljen kan ta fyr.
Ved tilberedning av popkorn må man kun
bruke popkornbeholdere beregnet på bruk
i mikrobølgeovn.
personer med paCeMaker bør sjekke
med lege eller produsenten av pacemaker
for forholdsregler vedrørende
mikrobølgeovner.
ikke søl eller før inn gjenstander i
dørlåsåpningene eller
ventilasjonsåpningene. Ved eventuelt søl,
skru av ovnen og ta ut kontakten
umiddelbart, og ring en autorisert
eleCtroluX-servicetekniker.
ovnen må ikke modifiseres på noen måte.
bruk kun dreieplaten og dreieplatestativet
som er beregnet for denne ovnen. ikke
bruk ovnen uten dreieplaten.
For å unngå at dreieplaten knuses:
• la dreieplaten avkjøles før du rengjør
den med vann.
• ikke plasser varm mat eller varme
redskaper på en kald dreieplate.
• ikke plasser kald mat eller kalde
redskaper på en varm dreieplate.
Verken produsent eller forhandler kan påta
seg ansvar for skade på ovnen eller
personskader som oppstår fordi man ikke
har koblet ovnen til elektrisk strømkilde på
korrekt måte. Vanndamp eller -dråper kan
fra tid til annen dannes på ovnsveggene
eller rundt dørforseglinger og
lukkeoverflater. dette er normalt, og er ikke
tegn på at mikrobølgelekkasje eller
feilfunksjon.
3_ELECTROLUX_NORWEGIAN_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 13:46 Page 62
62
www.electrolux.com
3. apparatoVersikt
3.1 Mikrobølgeovn
1
2
3
4
8
7
6
1
2
3
4
5
Frontkant
ovnslampe
kontrollpanel
tast for å åpne dør
plate som beskytter
bølgeleder
6 ovnsrom
7 pakning for
dreietallerken
8 dørpakning og
lukkeflater
5
3.2 tilbehør
1
2
sjekk at følgende tilbehør medfølger:
1 dreieplate
2 dreieplatestativ
• plasser dreieskiven i hulrommet på
bunnen av ovnen.
• plasser så dreieplaten oppå
dreieplatestativet.
• For å unngå skade på dreieplaten bør
du sørge for at fat og beholdere løftes
over kanten på dreieplaten når du tar
dem ut av ovnen.
Ved bestilling av ekstrautstyr, oppgi
navn på delen og modellnavn til
forhandler eller kontakt en autorisert
eleCtroluX-servicetekniker.
3_ELECTROLUX_NORWEGIAN_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 13:46 Page 63
NORSK
63
3.3 kontrollpanel
1
2
effektnivåknapper
3
Favorittknapper
4
autotining-knapp
5
tidsur-knapp
6
Mer/Mindre-knapper
autotining
7
Mikrobølger
start/bekreft
hurtigstart-knapp
8
stoppknapp
9
tast for å åpne dør
digitalt display indikatorer:
Favoritter
1
tidsur
2
3
4
5
stopp/avbryt
barnesikring
still klokken
6
skjermens deler
7
Vekt
8
effektnivåinnstilling
9
4. Før den brukes Første gang
4.1 plugg inn
når ovnen kobles til for første gang, har du
muligheten til å stille klokken. ovnen har en
24-timers klokke.
1. ovnen piper og alle ikonene på
skjermen blir slått på innen et halvt
sekund.
trykk MER/MINDRE-knappen til «on»
eller «oFF» vises.
2a. hvis du vil slå av klokken, trykk på
MER/MINDRE-knappen til «oFF» vises
og trykk deretter på START-knappen.
ovnen er klar til bruk.
hvis du har slått av klokken og vil slå
den på igjen, trykker du på TIDSURtasten to ganger og følger 2b.
2b. hvis du vil slå på klokken, trykk på
MER/MINDRE-knappen til «on» vises
og trykk deretter på START-knappen.
Eksempel: For å stille klokken til 18.45.
1. trykk MER/MINDRE-knappen for å
justere tidtakeren.
2. trykk på START for å bekrefte.
3. trykk MER/MINDRE-knappen for å
justere minutter.
4. trykk på START for å bekrefte.
3_ELECTROLUX_NORWEGIAN_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 13:46 Page 64
64
www.electrolux.com
når klokken er stilt, vil klokkeslettet
vises på skjermen.
4.2 Ventemodus
(strømsparingsmodus)
ovnen vil automatisk gå i ventemodus hvis
den ikke brukes i løpet av en 5-minutters
periode.
Eksempel: hvis klokken ikke er stilt:
displayet slås av.
Åpne døren eller trykk en knapp for å avslutte ventemodus.
Eksempel: hvis klokken er stilt:
etter 5-minutters perioden vises tiden.
4.3 justering av klokken når
den allerede er stilt
klokken kan justeres etter at tiden er stilt
inn.
Eksempel: For å endre 18.45 til 19.50.
1. trykk to ganger på TIDSUR-tasten.
2. trykk på START.
3. trykk MER/MINDRE-knappen til «19»
vises.
4. trykk på START.
5. trykk MER/MINDRE-knappen til «50»
vises.
6. trykk på START.
4.4 For å avbryte klokken og gå
i standby
(strømsparingsmodus)
1. trykk to ganger på TIDSUR-tasten.
2. trykk MER/MINDRE-knappen til «oFF»
vises.
3. trykk på START for å bekrefte.
4.5 barnesikring
ovnen har en sikkerhetsfunksjon som
hindrer at barn bruker den. når låsen er
aktivert, vil ikke mikrobølgeovnen fungere
inntil sikkerhetsfunksjonen er slått av igjen.
det er kun mulig å slå av og på
sikkerhetslåsen når ovnen ikke er i bruk.
Eksempel: For å slå låsen på.
trykk og hold STOPP-knappen til «child
lock»-symbolet vises.
Eksempel: For å slå låsen av.
trykk og hold STOPP-knappen inne, inntil
«child lock»-symbolet er slått av.
når barnesikring er aktivert, virker
ingen knapper bortsett fra STOPPknappen.
5. bruk
5.1 Mikrobølger tilberedning
Eksempel: Varme opp suppe i to minutter
og 30 sekunder på 630 W
mikrobølgeeffektnivå.
1. trykk EFFEKTNIVÅ-knappen til høyre
for trekanten inntil «630 W» vises.
2. trykk MER/MINDRE-knappen for å
angi tid.
3. trykk på START.
i mikrobølgeovnens stekeprogram,
kan temperaturen endres ved å
trykke knappen rett under ønsket
innstilling.
når ovnen er i gang, kan
temperaturen stilles ved å holde
EFFEKTNIVÅ-knappen inne til
ønsket temperatur vises på skjermen.
For høye effektnivåer eller for lange
tilberedningstider kan føre til
overoppheting av matvarer og
resultere i brann.
Ved valg av 900 W, er innstillingen av
steketid maksimalt 15 min.
dersom mikrobølgeovnen brukes,
uansett innstilling, i 3 minutter eller
lengre, vil viften gå i 2 minutter etter
at programmet har stoppet. Åpne
døren og viften vil stoppe, lukk døren
og den vil starte inntil 2 minutter har
gått (inkludert tiden døren var oppe).
om ovnen brukes i mindre enn 3
minutter, kommer ikke viften på.
etter matlaging vil dreieskiven
fortsette å rotere til kokekaret er
tilbake i sin startposisjon. lyset vil
være på til rotasjonen er fullført eller i
5 sekunder (avhengig av hva som tar
lengst tid). ovnen vil pipe når den er
ferdig. hvis døren er åpen under
denne prosessen, vil rotasjonen
stoppe.
3_ELECTROLUX_NORWEGIAN_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 13:46 Page 65
NORSK
65
5.2 effektnivåinnstilling
Effektnivåin- Forslag til bruk
nstilling
900 W/høY brukes til hurtig matlaging eller oppvarming, (f.eks. supper, gryteretter,
hermetiske matvarer, varme drikker, grønnsaker, fisk og lignende).
630 W
brukes til lengre matlaging av tettere matvarer som stek, kjøttpudding, og
ferdigmåltider, også for ømtålige retter som ostesaus og sukkerbrød. Ved denne
lavere innstillingen vil ikke sausen koke over og mat vil tilberedes jevnt uten å
overkoke på sidene.
450 W
For tette matvarer som krever lang tilberedningstid når det tilberedes på
tradisjonell måte, (f.eks. retter med storfekjøtt), anbefales det å bruke denne
innstillingen for å sikre at kjøttet blir mørt.
270 W/
tining
90 W
For å tine, velg denne effektinnstillingen for å sikre at retten tines jevnt. denne
innstillingen er også ideell for å tilberede ris, pasta, melboller og lage eggekrem.
For forsiktig tining, (for eksempel kremkaker eller smørdeig).
0W
For nedtellingsinnstilling.
W = Watt
5.3 redusert effektnivå
Tilberedningsmodus
Standardtid
Redusert effektnivå
Mikrobølge 900 W
15 minutter
Mikrobølge 630 W
5.4 endre steketiden under bruk
5.7 hurtigstart
steketiden kan endres under bruk.
Eksempel: For å legge til 2 minutter
(120 sek.) bruk START-knappen.
1. trykk START fire ganger.
steketiden vil øke med 120 sekunder.
du kan starte steking direkte ved
900 W/høY i 30 sekunder ved å trykke
START.
5.5 bruk av stopp-knappen
trykk STOPP-knappen én gang for å
velge pause-modus.
trykk på STOPP-knappen igjen for å
avbryte steketiden.
5.6 tidsur
innstilling av tidsuret.
1. trykk på TIDSUR-knappen.
2. trykk MER/MINDRE-knappen for å
angi tid.
3. trykk på START. tiden vil automatisk
starte.
tiden kan utvides mens tidsuret går
ved å trykke på START-knappen.
tiden kan bare stilles dersom ovnen
ikke er i bruk.
For å legge til mer tid, trykk på
START.
5.8 stillemodus
For å slå av lyden.
1. trykk TIDSUR-knappen 3 ganger inntil
«soun» vises på skjermen.
2. trykk MER/MINDRE-knappen til «oFF»
vises.
3. trykk på START.
For å skru på lyden.
1. trykk TIDSUR-knappen 3 ganger inntil
«soun» vises på skjermen.
2. trykk MER/MINDRE-knappen til «on»
vises.
3. trykk på START.
3_ELECTROLUX_NORWEGIAN_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 13:46 Page 66
66
www.electrolux.com
5.9 pause
For å trykke pause mens mikroovnen er i
gang.
1. trykk STOPP-knappen eller åpne
døren.
2. ovnen vil gå i pausemodus i opptil 5
minutter.
3. press START for å fortsette.
5.10 Favoritter
ovnen har tre favorittoppskrifter.
smelte smør
smelte sjokolade
Mug Cake (koppkake)
Eksempel: For å mykne smør.
1. trykk på FAVORITT 1-knappen to
ganger.
2. trykk MER/MINDRE-knappen for å
velge vekten.
3. trykk på START.
hvis skjermen viser et roterende
mønster indikerer dette at maten må
røres i og snus. For å fortsette
matlagingen, trykker du på START.
på slutten av den automatiske tine
tiden , vil programmet automatisk
stoppe.
effektnivået på forhåndsinnstilte
Favoritt-oppskrifter kan ikke justeres.
1-4 mug cakes (koppkaker) kan lages
samtidig.
ADVARSEL! sjokoladen kan bli veldig
varm. trenger sjokoladen lenger koketid,
legg til 10 sekunder.
Vær forsiktig med sjokoladen da den kan
bli overopphetet og brenne seg.
For å overskrive Favoritter for egne
oppskrifter.
1. trykk på EFFEKTNIVA-knappen for å
velge effektnivå.
2. trykk MER/MINDRE-knappen for å
angi tid.
3. trykk og hold valgt FAVORITT-knapp inntil
du hører et pip og en favoritt-stjerne vises
på skjermen.
For å tilbakestille favoritter til
fabrikkinnstillinger.
1. trykk på STOPP.
2. trykk og hold EFFEKTNIVÅ-knappene
450 W i tre sekunder.
ovnen vil nullstille seg til
fabrikkinnstillinger.
5.11 automatisk tining
autotining-modus finner automatisk ut korrekt
tilberedning- og tidsinnstillingsmodus basert
på matens vekt.
Velg mellom to autotining-menyer.
1. automatisk tining: kjøtt/fisk/fjærfe
2. automatisk tining: brød
Eksempel: For å tine 0,2 kg biff.
1. Velg automatisk tining ved å trykke én
gang på knappen AUTOTINING.
2. trykk MER/MINDRE-knappen for å
velge vekten.
3. trykk på START.
hvis skjermen viser et roterende
mønster indikerer dette at maten må
røres i og snus. For å fortsette
matlagingen, trykker du på START.
på slutten av den automatiske tine
tiden, vil programmet automatisk
stoppe. tid-/effektjusteringer er ikke
tilgjengelig i automatisk tining.
3_ELECTROLUX_NORWEGIAN_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 13:46 Page 67
NORSK
67
6. steketabeller
6.1 Favoritter
Favoritter
smelte smør
Vekt
0,05-0,25 kg
smelte sjokolade
0,1-0,2 kg
Mug Cake
(koppkake)
1-4 kopper
Knapp
Fremgangsåte
• plasser smøret på en tallerken som
tåler varme.
rør godt etter steking.
• brekk sjokoladen i små biter. plasser
sjokoladen i en varmebestandig
tallerken. rør når klokken ringer. rør
godt etter steking.
ADVARSEL! sjokoladen kan bli
veldig varm. trenger sjokoladen
lenger koketid, l egg til 10 sekunder.
Vær forsiktig med sjokoladen da
den kan bli overopphetet og brenne
seg.
• lag kaken etter oppskriften. plasser
koppen mot kanten av dreieplaten. la
stå i 30 sekunder etter ferdig steking.
6.2 Mug cake (koppkake)-oppskrifter
Fyldig sjokolade-mug cake (koppkake)
Metode:
ingredienser
til 1 kopp:
1. hell de tørre ingrediensene i koppen og
rør med en skje.
2. tilsett vegetabilsk olje, vaniljeekstrakt
og egg, og rør godt.
3. plasser koppen utenfor midten av
dreieplaten.
4. stek ved å bruke
. kaken vil heve ut
av formen under stekingen.
la stå i 30 sekunder etter endt steketid.
2½ ss (25 g)
2 ss (12 g)
2½ ss ca (30 g)
¼ ts
1½ ss (15 g)
¼ ts
1
hvetemel
kakao pulver
sukker
bakepulver
Vegetabilsk olje
vaniljeekstrakt
egg
pynt kaken med sjokoladesmørkrem.
tips: For å lage appelsin-mug cake (koppkake), erstatter du vaniljeekstrakt med en
halv teskje appelsinekstrakt.
3_ELECTROLUX_NORWEGIAN_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 13:46 Page 68
68
www.electrolux.com
Bringebær Ripple-mug cake (koppkake)
Metode:
ingredienser
til 1 kopp:
1. hell de tørre ingrediensene i koppen og
rør med en skje.
2. tilsett vegetabilsk olje, vaniljeekstrakt
og egg, og rør godt.
3. bland inn syltetøy med en skje for å
jevne røren.
4. plasser koppen utenfor midten av
dreieplaten.
5. stek ved å bruke
. kaken vil heve ut
av formen under stekingen.
la stå i 30 sekunder etter endt steketid.
2½ ss (25 g)
2½ ss (30 g)
¼ ts
1½ ss (15 g)
½ ts
1
1½ ss
hvetemel
sukker
bakepulver
Vegetabilsk olje
vaniljeekstrakt
egg
bringebær syltetøy uten frø
pynt med vaniljekrem.
Eple-mug cake (koppkake)
Metode:
ingredienser
til 1 kopp:
1. hell alle de tørre ingrediensene
(bortsett fra kjeksen) i koppen, rør godt
med en gaffel.
2. bland inn vegetabilsk olje og egg og
bland godt.
3. bland forsiktig inn eplemosen ved å
bruke en skje.
4. dryss med kjekssmuler fra søt kjeks.
5. plasser koppen utenfor midten av
dreieplaten.
6. stek ved å bruke
. kaken vil heve
ut av formen under stekingen.
la stå i 30 sekunder etter endt steketid.
2½ ss (25 g)
2 ss (30 g)
¼ ts
¼ ts
1½ ss (15 g)
1
1½ ss (30 g)
(7 g)
hvetemel
mykt brunt sukker
bakepulver
malt kanel
Vegetabilsk olje
egg
eplejus
biter av knust søt kjeks
topp med en skjevanilje is.
ADVARSEL! eplemosen vil bli varm.
3_ELECTROLUX_NORWEGIAN_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 13:46 Page 69
NORSK
69
Peanøtt-mug cake (koppkake)
Metode:
ingredienser
til 1 kopp:
1. hell de tørre ingrediensene i koppen og
rør med en skje.
2. bland inn vegetabilsk olje, vaniljeekstrakt,
peanøttsmør og egg, og bland godt.
3. plasser koppen utenfor midten av
dreieplaten.
4. stek ved å bruke
. kaken vil heve
ut av formen under stekingen.
la stå i 30 sekunder etter endt steketid.
2½ ss (25 g)
2 ss (30 g)
¼ ts
1½ ss (15 g)
¼ ts
2 ss (30 g)
1
hvetemel
mykt brunt sukker
bakepulver
Vegetabilsk olje
vaniljeekstrakt
fin type peanøttsmør
egg
dryss med sjokoladedryss.
tip: bruk grovt peanøttsmør om du ønsker.
Gulrot-mug cake (koppkake)
Metode:
ingredienser
til 1 kopp:
2 ss (20 g)
2½ ss (30 g)
¼ ts
¼ ts
¼ ts
1 ss
1½ ss (15 g)
1. hell de tørre ingrediensene i koppen og
rør med en skje.
2. bland inn solsikkeolje, revet
appelsinskall, raspet gulrot og egg, og
bland godt.
3. plasser koppen utenfor midten av
dreieplaten.
4. stek ved å bruke
. kaken vil heve
ut av formen under stekingen.
5. lag kakedryss ved å blande smør, melis,
smøreost og appelsinjus.
la stå i 30 sekunder etter endt steketid.
30 g
1
kremet glasur:
hvetemel
brunt sukker
bakepulver
malt kanel
malt muskat
malte mandler
solsikkeolje
revet skall fra ½ appelsin
raspet gulrot
egg
15 g myknet smør
40 g melis
40 g krem ost, ikke mager
½ ts appelsinjuice
la kaken kjøle seg ned før du har på
kakedryss.
3_ELECTROLUX_NORWEGIAN_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 13:46 Page 70
70
www.electrolux.com
Sitron-mug cake (koppkake)
Metode:
ingredienser
til 1 kopp:
2½ ss (25 g)
2½ ss ca (30 g)
¼ ts
1½ ss (15 g)
1ts
1
kakedryss:
1. hell de tørre ingrediensene i koppen og
rør med en skje.
2. bland inn vegetabilsk olje, revet
sitronskall og egg, og bland godt.
3. plasser koppen utenfor midten av
dreieplaten.
4. stek ved å bruke
. kaken vil heve
ut av formen under stekingen.
5. lag dryss av sitronjust og sukker.
6. når kaken er ferdig, løsne kaken, stikk
små hull over hele kaken og dryss på
kakedrysset, og la stå i 30 sekunder.
hvetemel
sukker
bakepulver
Vegetabilsk olje
revet sitronskall
egg
1 ss sitronjus blandet med 2
ss sukker
6.3 automatisk tining
Automatisk tining Vekt
kjøtt/fisk/fugl
0,2-1,0 kg
Knapp
x1
(hel fisk,
fiskeskiver,
fiskefilet, kyllinglår,
kyllingbryst,
kjøttdeig, biff,
koteletter, burgere,
pølser)
brød
0,1-1,0 kg
x2
Fremgangsåte
• legg maten i en ildfast form, og sett
denne på det roterende fatet i ovnen.
• Vend maten når du hører lydsignalet,
og pass på at alle stykkene ligger hver
for seg. beskytt tynnere deler og
spesielt varme deler med
aluminiumsfolie.
• når tineprogrammet er fullført, pakker
du maten inn i aluminiumsfolie i 15-45
minutter til den er ferdigtint.
• kjøttdeig: Vend kjøttdeigen når du hører
lydsignalet. Fjern også eventuell
ferdigtint kjøttdeig.
passer ikke for hel fugl.
•
•
•
legg brødskivene i en ildfast form, og
sett denne på det roterende fatet i
ovnen. hvis det er snakk om mengder
på over 1,0 kg, legges brødet direkte på
det roterende fatet i ovnen. roterende
fatet i ovnen.
Vend brødskivene når du hører
lydsignalet, og pass på at alle stykkene
ligger hver for seg.
når tineprogrammet er fullført, pakker
du brødet inn i aluminiumsfolie i 5–15
minutter til det er ferdigtint.
legg kun inn matens vekt. ikke inkluder beholderens vekt.
For mat som veier mer eller mindre enn vekten som er oppgitt i tabellen, bruk manuell
vekt-funksjonen.
sluttemperaturen varierer avhengig av starttemperaturen.
biffer og koteletter bør fryses ned flatpakket.
kjøttdeig bør presses flat før den fryses ned.
3_ELECTROLUX_NORWEGIAN_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 13:46 Page 71
NORSK
71
6.4 Varme opp mat og drikke
Mat/drikke
1 kopp
1 kopp
6 kopper
1 bolle
tallerkenretter
Mengde
-g/ml150
150
900
1000
400
Effektnivå
Innstilling
900 W
900 W
900 W
900 W
900 W
Tid
-Min1
2
8-10
9-11
4-6
stuing/suppe
grønnsaker
200
500
900 W
900 W
1-2
3-5
kjøtt, 1 stykke 1)
Fiskefilet 1)
200
200
900 W
900 W
3
3-5
kake, 1 stykke
babymat, 1 glass
150
190
450 W
450 W
½-1
½-1
smelte margarin eller 50
smør 1)
smelte sjokolade
100
900 W
½
legg i en ildfast form
ha i en beholder beregnet på
mikrobølgeovner, og rør godt etter
oppvarming; sjekk at maten ikke er
for varm
dekk til
450 W
3-4
rør med jevne mellom rom
Melk,
Vann,
1)
Metode
skal ikke dekkes til
skal ikke dekkes til
skal ikke dekkes til
skal ikke dekkes til
skvett litt vann over sausen og dekk
til; rør etter halvgått program
til, rør etter oppvarming
ha i litt vann, om nødvendig og dekk
til; rør etter halvgått program
dekk med et tynt lag saus, og dekk til
dekk til
kjøleskapstemperatur
6.5 tining
Mat
gulasj
kaker, pr.
stykke
Frukt
Mengde
-g500
150
Effektnivå Tid
Innstilling -Min270 W
8-9
90 W
1-3
Metode
250
270 W
fordel frukten jevnt, og vend 5
den etter halvgått program
3-5
rør etter halvgått program
legg i en ildfast form
Hviletid
-Min10-30
5
3_ELECTROLUX_NORWEGIAN_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 13:46 Page 72
72
www.electrolux.com
6.6 Matlaging fra frossen mat
Mat
Mengde
-gFiskefilet
300
tallerkenretter 400
Effektnivå
Innstilling
900 W
900 W
Tid
-Min9-11
8-10
Metode
Mengde
-g500
Effektnivå Tid
Innstilling -Min900 W
6-8
Metode
500
900 W
9-11
ristede skiver 1000
630 W
34-38
Fiskefilet
900 W
4-6
dekk til
dekk til, rør etter 6 minutter
Hviletid
-Min2
2
6.7 Matlaging
Mat
brokkoli/
erter
gulrøtter
200
Hviletid
-Min-
del i små buketter, tilsett 4–5
ss vann, dekk til, rør av og til
under tilberedning
skjær i skiver, tilsett 4–5 ss
vann, dekk til, rør av og til
under tilberedning
tilsett krydder etter egen
10
smak, plasser i en grunn terteform og snu halvveis gjennom
tilberedningstiden
krydre etter smak, plasser i en 2
grunn terteform vend den etter
halvgått program
om mikroovnen brukes uansett innstilling i 3 minutter eller lengre, vil viften være på i 2
minutter etter at programmet har stoppet. Viften stopper når døren åpnes og starter når
døren lukkes, helt til 2 minutter har gått, (inkludert tiden døren var åpen). om ovnen
brukes i mindre enn 3 minutter, kommer ikke viften på.
3_ELECTROLUX_NORWEGIAN_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 13:46 Page 73
NORSK
73
7. tips og ideer
7.1 Mikrobølgesikre kokekar
Kokekar
aluminiumsfolie/
foliebeholdere
porselen og
keramikk
glasstøy, f.eks.
pyrex ®
Metall
plast/styrenplast,
f.eks. hurtigmatbeholdere
Fryse-/stekeposer
papir-tallerkener,
kopper og tørkerull
halm-og
trebeholdere
resirkulert papir og
avispapir
Mikrobølgesikker
3/7
3/7
3
7
3
3
3
3
7
Kommentarer
små stykker med aluminiumsfolie kan brukes til å beskytte
matvarer mot overoppheting. Folien må plasseres minst 2
cm fra veggene på ovnen, siden overslag kan forekomme.
Foliebeholdere anbefales ikke hvis ikke det er spesielt
oppgitt fra produsenten. Følg veiledningen nøye.
porselen, keramikk, glaserte leirvarer og benporselen kan
vanligvis brukes, bortsett fra de som har metalldekor.
Man bør være forsiktig med bruk av glasstøy, siden det
kan knuse eller sprekke dersom det varmes opp raskt.
Man anbefaler ikke bruk av metallkokekar i kombinasjon
med mikrobølgeenergi. overslag kan oppstå, og det kan
forårsake brann.
Man bør være forsiktig med bruk av disse, siden noen
beholdere deformeres, smelter eller misfarges ved høye
temperaturer.
de må stikkes hull i for å slippe ut damp. pass på at
posene er egnet for bruk i mikrobølgeovn. bruk ikke plasteller metallklips, disse kan smelte eller ta fyr på grunn av
overslag.
brukes kun til forsiktig oppvarming eller for å absorbere
fuktighet. Man bør være forsiktig, overoppheting kan
forårsake brann.
pass alltid på når disse materialene brukes, overoppheting
kan forårsake brann.
disse kan inneholde rester av metall, noe som kan
forårsake overslag og brann.
3_ELECTROLUX_NORWEGIAN_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 13:46 Page 74
74
www.electrolux.com
7.2 Mikrobølger tining råd
Mikrobølger tining råd
ingredienser
størrelse
temperatur
anrette
dekke til
stikke hull
rør, vend og
flytt på
hvile
dekke
Matvarer med mye fett eller sukker (f.eks. fete sauser eller eplepai) trenger
kortere oppvarming. Man bør være forsiktig da overoppheting kan forårsake
brann.
For jevn oppvarming bør alle bitene være like store.
starttemperaturen på maten vil påvirke oppvarmingstiden. skjær i mat med fyll,
(for eksempel berlinerboller), for å slippe ut varme eller damp.
plasser de tykkeste bitene av maten mot kantene på skålen. (f.eks. lårstykker
av kylling).
bruk plastfolie med luftehull for mikrobølgeovn eller et passende lokk.
Matvarer med skall, skinn eller hinne må stikkes hull i flere steder før
oppvarming, siden dampen som danner seg kan få maten til å eksplodere,
(f.eks. poteter, fisk, kylling, pølser).
VIKTIG! egg bør ikke kokes i mikrobølgeovn, siden de kan eksplodere
selv etter at oppvarmingen er ferdig, (for eksempel posjerte egg, speilegg
eller kokte egg).
For å få jevn oppvarming er det viktig å røre, vende og flytte på maten under
oppvarmingen. røring og flytting skal alltid skje fra kanten mot midten.
hviletid er nødvendig etter oppvarming, slik at varmen fordeles jevnt i maten.
Varme områder (f.eks. på lårstykker og kyllingvinger) kan dekkes med foliebiter
som reflekterer mikrobølgene.
bruk grytelapper eller -hansker når du tar mat ut av ovnen, for å unngå brannsår. Åpne
alltid beholdere, popkornposer, stekeposer osv. vendt fra ansikt og hender for å unngå
brannsår fra damp.
stå på litt avstand fra ovnsdøren når du åpner den, for å unngå brannsår fra damp og
varme som kommer ut fra døråpningen. del opp fylte bakervarer etter oppvarming for å
slippe ut damp og unngå brannsår.
3_ELECTROLUX_NORWEGIAN_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 13:46 Page 75
NORSK
75
8. hVa du gjør hVis
Hvis
Kontroll/råd . . .
Mikrobølgeovnen ikke
virker som den skal?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mikrobølgemodus ikke
virker som den skal?
dreieplaten ikke dreier?
Mikrobølgene ikke kan
slås av?
lyset inne i ovnen ikke
lyser som det skal?
•
•
•
•
det tar lengre tid å varme •
opp og tilberede mat enn
før?
•
•
Vil ikke døren åpne seg •
på grunn av strømbrudd?
sjekk sikringene i sikringsskapet.
ikke strømmen har gått.
hvis sikringene fortsetter å gå, kontakt en kvalifisert elektriker.
døren er lukket godt igjen.
dørtetningen og frontrammen er rene.
START-knappen har blitt trykket på.
dreieplatestativet er korrekt koblet til drevet.
Formene ikke går utover kanten av dreieplaten.
Maten ikke går utover kanten av dreieplaten slik at den ikke kan
rotere.
det ikke er noe i fordypningen under dreieplaten.
koble ovnen fra sikringsboksen.
ring en autorisert eleCtroluX-servicetekniker.
ring din autoriserte eleCtroluX-servicetekniker. det
innvendige lyset kan kun skiftes ut av en autorisert
eleCtroluX-servicetekniker eller serviceverksted.
still inn en lengre tilberedningstid (dobbel mengde mat = nesten
dobbel tilberedningstid) eller,
hvis maten er kaldere enn normalt, roter eller snu fra tid til annen
eller,
still inn et høyere effektnivå.
Åpne døren forsiktig ved å trekke utover nederst i høyre hjørne på
dørglasset.
3_ELECTROLUX_NORWEGIAN_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 13:46 Page 76
76
www.electrolux.com
9. spesiFikasjoner
nettspenning med vekselstrøm
220-240 V, 50 hz, enfaset
sikring/kretsbryter for fordelingsledning
nødvendig vekselstrømsspenning: Mikrobølge
utgangseffekt:
Mikrobølge
Mikrobølgefrekvens
utvendige dimensjoner:
kMFe264te
innvendige dimensjoner
Minimum 10 a
1.4 kW
900 W (ieC 60705)
2450 Mhz 1) (gruppe 2/klasse b)
596 mm (b) x 459 mm (h) x 404 mm (d)
342 mm (b) x 207 mm (h) x 368 mm (d) 2)
ovnskapasitet
26 litres 2)
dreieplate
ø 325 mm, glass
Vekt
ca. 19 kg
1)
2)
dette produktet oppfyller kravene i den europeiske standarden en55011.
i tråd med standarden er produktet klassifisert som ustyr i gruppe 2, klasse b.
gruppe 2 betyr at utstyret med overlegg genererer radiofrekvent energi i form av
elektromagnetisk stråling for varmebehandling av mat.
klasse b betyr at utstyret er egnet for bruk i private husholdninger.
iinnvendig kapasitet er beregnet ved å måle maksimal bredde, dybde og høyde.
Faktisk kapasitet for mat er mindre enn dette.
10. MiljøinForMasjon
resirkuler materialer som er merket med
symbolet
. legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det.
bidrar til å beskytte miljøet, menneskers
helse og for å resirkulere avfall av
elektriske og elektroniske produkter.
ikke kast produkter som er merket med
symbolet
sammen med
husholdningsavfallet. produktet kan
leveres der hvor tilsvarende produkt selges
eller på miljøstasjonen i kommunen.
kontakt kommunen for nærmere
opplysninger.
4_ELECTROLUX_SQ_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 14:05 Page 77
SHQIP
77
PËRMbAjTjA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
INFORMAcIONe sIguRIe ..............................................................................................78
INsTALIMI..........................................................................................................................82
PËRshkRIMI I PROdukTIT............................................................................................86
PARA PËRdORIMIT TË PARË........................................................................................87
FuNksIONIMI ...................................................................................................................88
TAbeLAT e gATIMIT........................................................................................................91
sheNjA PARALAjMËRuese dhe kËshILLA ............................................................97
RIPARIMI I deFekTeVe..................................................................................................99
INFORMAcIONe TekNIke ...........................................................................................100
PËRsA I PËRkeT AMbIeNTIT......................................................................................100
Ne MeNdOjMË PËR ju
Faleminderit që bletë një produkt electrolux. ju keni zgjedhur një produkt i cili sjell me vete
dekada të tëra me përvojë dhe risi nga profesionistë. gjenial dhe elegant, ky produkt është projektuar duke ju pasur ju në mendje. Pra, sa herë që ta përdorni mund të ndjeheni të sigurt se çdo
herë do të merrni prej tij rezultate të shkëlqyera. Mirë se vini në electrolux.
Vizitoni faqen tonë të internetit për:
udhëzime për përdorim, riparimin e defekteve, informacione shërbimi:
www.electrolux.com
Regjistroni produktin tuaj për shërbim më të mirë:
www.electrolux.com/productregistration
blini aksesorë, pjesë këmbimi konsumi dhe origjinale për pajisjen tuaj:
www.electrolux.com/shop
kujdesI NdAj kLIeNTIT dhe seRVIsIMI
Ne ju rekomandojmë përdorimin e pjesëve origjinale.
kur kontaktoni shërbimin, sigurohuni që keni të gatshme të dhënat si në vijim.
Informacioni mund të gjendet në pllakën e informacionit. Modeli, PNc, Numri serial.
Informacion sigurie –Paralajmërues/kaucion
Informacion i përgjithshëm dhe këshilla
Informacion ekologjik
subjekt për tu ndryshuar pa njoftim.
4_ELECTROLUX_SQ_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 14:05 Page 78
78
1.
www.electrolux.com
INFORMAcIONe sIguRIe
kjo pajisje mund të përdoret vetëm nga fëmijët mbi 8 vjeç
dhe nga personat me aftësi të kufizuara fizike, motorike
apo mendore apo dhe me mungesë përvoje dhe njohurie
vetëm nëse ata mbikëqyren apo u janë dhënë udhëzime
përsa i përket përdorimit të pajisjes në mënyrë të sigurtë
dhe që ata të kenë kuptuar rreziqet e mundshme. Fëmijët
duhet të mbikëqyren për tu siguruar që ata nuk luajnë me
pajisjen. Pastrimi dhe mirëmbajtja gjatë përdorimit nuk
duhet të kryhet nga fëmijët përderisa ata janë nën 8 vjeç
dhe nuk janë të mbikëqyrur.
kjo pajisje nuk mund të përdoret në lartësi mbi 2000m.
E RËNDËSISHME! udhËZIMe sIguRIe TË
RËNdËsIshMe: LeXONI Me kujdes dhe
RuAjeNI PËR ReFeReNcË NË TË ARdhMeN.
KUJDES!
Nëse dera ose dorezat e dyerve janë dëmtuar,
furra nuk duhet të vihet në funksionim derisa të jetë
riparuar nga një person i kualifikuar.
KUJDES!
Është e rrezikshme për cilindo person tjetër përveç
personit të kualifikuar të kryejë çdo shërbim apo
riparim që përfshin heqjen e një kapaku që jep
mbrojtje nga ekspozimi i energjisë në mikrovalë.
KUJDES!
Lëngjet dhe ushqime të tjera nuk duhet të nxehen
në enë hermetike pasi ato janë më të mundshme
për shpërthim.
kjo pajisje është prodhuar për përdorim shtëpiak dhe aplikacione të ngjashme si : ambiente kuzhine për stafin në
dyqane, zyra dhe ambiente të tjera pune; shtëpi fermere;
4_ELECTROLUX_SQ_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 14:05 Page 79
SHQIP
79
tek klientët në hotele, motele dhe ambiente të tjera
rezidenciale; në hotelet e llojit që ofrojnë fjetje dhe
mëngjes.
Përdorni mikrovalën vetëm me kuti dhe enë kuzhine të
sigurta.
enët metalike për ushqimin dhe pijet nuk lejohen gjatë
gatimit në mikrovalë.
Mos e lini sobën pa mbikëqyrje ndërkohë që përdorni enë
plastike, letre apo të tjera me ushqim të djegshëm.
soba me mikrovalë është projektuar për të ngrohur
ushqim dhe pije. Tharja e ushqimit apo e rrobave dhe
nxehja e jastëkëve ngrohës, shapkave, sfungjerëve,
leckave të lagura dhe të ngjashme mund të rrezikojë
lëndimin dhe ndezjen e zjarrit.
Nëse ushqimi që po ngrohet fillon të nxjerrë tym, MOs
hAPNI deRËN. Fikeni dhe hiqeni nga priza sobën dhe
prisni derisa ushqimi të mos nxjerrë më tym. duke hapur
derën ndërkohë që ushqimi nxjerr tym, ju mund të
shkaktoni zjarr.
Ngrohja në mikrovalë e pijeve mund të rezultojë me zierje
eruptive të vonuar, prandaj kujdesuni kur të veproni me
enën.
Përmbajtja e shisheve me ushqim dhe kavanozave me
ushqim për foshnja duhet të nxirren ose të tunden dhe
temperatura duhet të kontrollohet para konsumimit, në
mënyrë që të shmanget djegia.
Mos zieni vezë me lëvozhgë dhe vezët e ziera më parë
nuk mund të ngrohen në mikrovalë pasi ato mund të shpërthejnë pasi të ketë mbaruar gatimi në mikrovalë.
4_ELECTROLUX_SQ_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 14:05 Page 80
80
www.electrolux.com
1.1 Mirëmbajtja dhe pastrimi
dera:
Për të hequr gjithë papastërtitë, pastroni rregullisht të dyja
anët e derës, dorezat e derës dhe sipërfaqet e guarnicioneve me një pecetë të butë, të njomë. Mos përdorni
pastrues gërryes të fortë apo gërryes metalik të mprehtë
për të pastruar derën prej xhami të sobës pasi kjo mund
të gërvisht sipërfaqen, e cila mund të rezultojë me
shkatërrimin e xhamit.
Pjesa e brendshme e sobës:
Për pastrim, fshini çdo derdhje apo spërkatje me një
pecetë të njomë të butë ose me një sfungjer pas çdo
përdorimi ndërkohë që soba është e ngrohtë. Për ndotje
të mëdha, përdorni pecetë të njomur me ujë me sapun
disa herë derisa të keni hequr mbetjet. Mos zhvendosni
kapakun e mikrovalës. sigurohuni që uji me sapun apo
thjesht uji të mos depërtojë në vrimat e vogla në mure, të
cilat mund të shkaktojnë dëme të sobës. Mos përdorni
pastrues me spërkatje për interiorin e sobës. Pastroni
kapakun e mikrovalës, zgavrën e sobës, platformën
rrotulluese dhe mbështetësen e saj pas përdorimit. këto
duhet të jenë të thata dhe pa yndyrë. Yndyra e
grumbulluar mund të mbinxehet dhe të filloj të krijohet
tym apo të krijohet zjarr.
Pjesa e jashtme e sobës:
Pjesa e jashtme e sobës tuaj mund të pastrohet
lehtësisht me ujë dhe sapun. sigurohuni që keni një leckë
të njomë me sapun, dhe më pas thani pjesën e jashtme
me një pecetë të butë.
Paneli i kontrollit:
hapni derën para se ta pastroni dhe çaktivizoni panelin e
kontrollit. Tregoni kujdes kur pastroni panelin e kontrollit.
kur përdorni leckë të njomur me ujë, me kujdes fërkoni
panelin derisa të pastrohet. shmangni përdorimin e
4_ELECTROLUX_SQ_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 14:05 Page 81
SHQIP
81
sasive të mëdha të ujit. Mos përdorni ndonjë lloj pastruesi
kimik apo gërryes.
Platforma rrotulluese dhe mbështetësja e platformës:
hiqni platformën dhe mbështetësen e platformës nga
soba. Lani platformën dhe mbështetësen e platformës
me ujë dhe sapun. Thajini me një copë të butë. Të dyja si
platforma edhe mbështetësja e platformës janë të sigurta
për tu përdorur në lavastovilje.
E RËNDËSISHME!
Pastroni sobën në intervale kohe të caktuara dhe
hiqni mbetjet e ushqimit. gabimet në mirëmbajtjen
e sobës në kushtet e pastrimit mund të shkaktojnë
keqësimin e sipërfaqes e cila mund të ndikojë më
pas në jetëgjatësinë e pajisjes dhe ndoshta mund
të rezultojë në situata të rrezikshme.
duhet treguar kujdes, por jo duke zhvendosur
platformën rrotulluese duke lëvizur enët nga pajisja.
E RËNDËSISHME!
Nuk duhet përdorur pastrues me avull.
Furra me mikrovalë është projektuar për vendosje me
integrim.
kjo pajisje dhe pjesët e saj të aksesueshme mund të
nxehen gjatë përdorimit.
KUJDES!
Mbani fëmijët larg nga dera për të parandaluar
rrezikun që ata të digjen.
E RËNDËSISHME!
Mos përdorni pastrues komercial për sobën,
pastrues me avull, gërryes, pastrues të ashpër, apo
të tillë që përmbajnë hidroksid natriumi apo pade
pastrimi në ndonjë pjesë të sobës suaj me
mikrovalë.
4_ELECTROLUX_SQ_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 14:05 Page 82
82
www.electrolux.com
2. INsTALIMI
,
ϱϵϲ
DŝŶ͘
ϴϱϬ
Mikrovala mund të vendoset në pozicionin
A ose b:
A
B
Pozicioni
Numri Niche
Gj
Gj L
A
b
562 x 550 x 450
562 x 500 x 450
Përmasat në (mm)
konvencionale
soba
4_ELECTROLUX_SQ_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 14:05 Page 83
SHQIP
83
2.1 Instalimi i pajisjes
4 mm
4 mm
4 mm
1. hiqni paketimin dhe kontrolloni me
kujdes për ndonjë shenjë dëmtimi.
2. Vendosni çengelët fiksues në bufenë e
kuzhinës duke përdorur tabelën e
udhëzimeve dhe modelin e furnizuar.
3. Vendosni pajisjen me ngadalë në
kutinë e kuzhinës, dhe pa forcë. Pajisja
duhet të vendoset në çengelat fiksues
dhe më pas të ulet në vendin e vet. Në
rast interference gjatë montimit, kjo
vendosje është e kthyeshme. korniza
ballore e sobës duhet të vendoset në
hapjen ballore të bufes.
4. sigurohuni që pajisja është e
qëndrueshme dhe nuk lëkundet.
sigurohuni që të ruhet distanca 4 mm
midis derës së bufesë dhe pjesës
ballore të kornizës (shih diagramin).
4_ELECTROLUX_SQ_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 14:05 Page 84
84
www.electrolux.com
2.2 Lidhja e pajisjes me
energjinë
(A)
• kutia elektrike duhet të jetë lehtësisht e
arritshme në mënyrë që të hiqet
lehtësisht nga priza në rast
emergjence. Ose mundësisht duhet të
jetë e mundur për tu izoluar nga soba
nga furnizuesi duke inkorporuar çelësin
në telat e fiksuar në përputhje me
rregullat e kabllove.
• kordoni i furnizimit me energji mund të
zëvendësohet vetëm nga një
elektricist.
• Nëse kordoni i furnizimit është
dëmtuar, duhet të zëvendësohet nga
prodhuesi, agjenti i tij i shërbimit ose
personat e kualifikuar në mënyrë të
ngjashme në mënyrë që të shmanget
rreziku.
• kutia nuk duhet të lihet pas bufesë.
• Pozicioni më i mirë për afër bufesë,
shih (A).
• Lidhni pajisjen me një fazë
220-240 V/50 hz me rrymë të alternuar
me anë të një kutie të instaluar me
tokëzim. kutia duhet të lidhet me rrymë
10 A.
• Para instalimit, shtrëngoni një copë
nga kordoni i furnizimit me energji për
të lehtësuar lidhjen me pikën (A) kur
pajisja të jetë instaluar.
• kur fusni pajisjen në bufenë me
pozicionuar lart anash, MOs përthyeni
kordonin e furnizimit me energji.
• Mos zhysni kordonin e furnizimit me
energji ose ta vendosni në ujë apo
lëngje të tjera.
• Mos lejo që kabllo furnizues të bie mbi
sipërfaqe të nxehta apo të ashpra, siç
mund të jetë zona e ajrit të nxehtë në
pjesën e përparme të sobës.
4_ELECTROLUX_SQ_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 14:05 Page 85
SHQIP
85
2.3 këshilla shtesë
Mos përdorni sobën me mikrovalë për të
nxehur vajin për skuqje të thellë. Temperatura nuk mund të kontrollohet dhe vaji
mund të shkaktojë zjarr. Për të përgatitur
kokoshka, përdorni vetëm përgatitës
kokoshkash speciale për mikrovalë.
Individët me sTIMuLues kARdIAk duhet
të konsultohen me mjekun e tyre apo
prodhuesin e stimuluesit kardiak për masa
paraprake përsa i përket sobave me
mikrovalë.
Asnjëherë mos vendosni apo futni ndonjë
objekt në zgavrën e hapjes së derës apo
zgavrat e ventilimit. Në rast të ndonjë derdhjeje, fikni dhe hiqni menjëherë nga priza
sobën dhe kontaktoni agjentin e shërbimit
të autorizuar eLecTROLuX.
Asnjëherë mos modifikoni sobën në
ndonjë mënyrë.
Përdorni vetëm platformë rrotulluese dhe
suport për platformë të dizajnuar për këtë
sobë. Mos e vini në punë sobën pa
platformë rrotulluese.
Për të parandaluar thyerjen e platformës
rrotulluese:
• Para se ta pastroni platformën me ujë,
lëreni platformën të ftohet.
• Mos vendosni ushqime dhe enë të
nxehta në platformë të ftohtë.
• Mos vendosni ushqime dhe enë të
ftohta në platformë të nxehta.
As prodhuesi as shitësi nuk mund të
pranojnë përgjegjësinë për dëme në sobë
apo lëndime personale që kanë rezultuar
nga gabimet gjatë procedurave jo korrekte
të lidhjeve elektrike. Avujt dhe pikat e ujit
mund të krijohen në muret e sobës ose
përreth guarnicionit të derës dhe sipërfaqeve hermetike. kjo është një dukuri normale dhe nuk është tregues për rrjedhje të
mikrovalës apo mosfunksionim të saj.
4_ELECTROLUX_SQ_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 14:05 Page 86
86
www.electrolux.com
3. PËRshkRIMI I PROdukTIT
3.1 sobë me mikrovalë
1
2
1
2
3
4
3
4
8
7
6
5
6
7
8
Fletë ballore
Llamba e sobës
Paneli i kontrollit
button për hapjen e
derës
kapaku i valëve
Zgavra e sobës
Ambalazhim hermetik
guarnicion dere dhe
sipërfaqe hermetike
5
3.2 Aksesorë
1
2
kontrolloni për tu siguruar që aksesorët e
mëposhtëm janë furnizuar:
1 Platforma rrotulluese
2 suport i platformës rrotulluese
• Vendosni suportin e platformës
rrotulluese në bazamentin e zgavrës.
• Më pas vendosni platformën mbi
suportin e saj.
• Për të shmangur dëmtime të platformës
rrotulluese, sigurohuni që enët dhe
mbajtëset të jenë vendosur mirë në
buzët e platformës kur ta lëvizni nga
soba.
kur porosisni aksesorë, ju lutemi të
informoni për dy njësi: emri i pjesës
dhe emri i modelit tek shitësi juaj apo
tek një agjent i shërbimit të autorizuar
eLecTROLuX.
4_ELECTROLUX_SQ_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 14:05 Page 87
SHQIP
87
3.3 Paneli i kontrollit
1
2
Çelësat e nivelit
të fuqisë
3
Çelësat e preferuar
4
Çelësi i shkrirjes së
akullit automatikisht
5
Çelësi i orës së
kuzhinës
6
butonat
Më shumë/Më pak
stop/Fshi
7
siguresa për sigurinë
ndaj fëmijëve
start/konfirmo/
Çelësi i fillimit
të shpejtë
8
Çelësi i ndalimit
9
button për hapjen
e derës
Tregues dixhital në ekran:
Favorite
1
Ora e kuzhinës
2
3
shkrirja automatike
Mikrovala
4
5
6
Regjistro orën
segmente ekrani
7
Pesha
8
Nivelet e fuqisë
9
4. PARA PËRdORIMIT TË PARË
4.1 Vendos në prizë
kur furra është e mbyllur për herë të parë ju
keni mundësi të vendosni orën. soba ka një
orë 24h.
1. soba do të lëshoj një sinjal në ikonat e
ekranit dhe do të fiket për gjysëm
sekondë.
shtypni butonat MË SHUMË/MË PAK
derisa të shfaqet 'on' ose 'oFF'.
2a. Për ta çaktivizuar orën, shtypni butonat
MË SHUMË/MË PAK derisa të shfaqet
'oFF' dhe më pas shtypni butonin
START. Furra është gati për t'u
përdorur.
Nëse e keni fikur orën dhe dëshironi ta
ktheni atë përsëri, shtypni dy herë
OREN E KUZHINES dy herë dhe
ndiqni 2b.
2b. Për ta aktivizuar orën, shtypni butonat
MË SHUMË/MË PAK derisa të shfaqet
'on' dhe më pas shtypni butonin
START.
Shembull: Për të regjistruar orën 18:45.
1. shtypni butonat MË SHUMË/MË PAK
për të rregulluar orën.
2. shtypni START si çelës për konfirmim.
3. shtypni butonat MË SHUMË/MË PAK
për të rregulluar minutat.
4. shtypni START si çelës për konfirmim.
4_ELECTROLUX_SQ_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 14:05 Page 88
88
www.electrolux.com
kur regjistrohet ora, ora e ditës do të
shfaqet në ekran.
4.2 standby (Modaliteti
ekonomik)
soba do të kalojë automatikisht në
modalitetin standby nëse nuk do të përdoret
brenda një kohe prej 5 min.
Shembull: Nëse ora nuk është regjistruar:
ekrani do të fiket.
hapeni derën ose shtypni një buton çfarëdo
për të dalë nga modaliteti standby.
Shembull: Nëse ora është regjistruar:
Pas periudhës kohore 5 minutëshe, koha
do të shfaqet.
4.3 Rregulloni orën kur është
regjistruar
ju mund të rregulloni orën me zile pasi të
jetë regjistruar ora.
Shembull: Për të ndryshuar nga 18.45
tek19.50.
1. shtypni butonin ORA E KUZHINES dy
herë.
2. shtypni START si çelës.
3. shtypni butoant MË SHUMË/MË PAK
derisa të shfaqet ‘19’.
4. shtypni START si çelës.
5. shtypni butoant MË SHUMË/MË PAK
derisa të shfaqet ‘50’.
6. shtypni START si çelës.
4.4 Për të fshirë orën me zile
dhe regjistroni standby
(Modaliteti ekonomik)
1. shtypni butonin ORA E KUZHINES dy
herë.
2. shtypni butonat MË SHUMË/MË PAK
derisa të shfaqet 'oFF’.
3. shtypni START si çelës për konfirmim.
4.5 siguresa për sigurinë e
fëmijëve
soba ka një karakteristikë sigurie e cila
parandalon funksionimin aksidental të
sobës nga një fëmijë. Pasi është regjistruar
siguresa, asnjë pjesë e mikrovalës nuk do
të funksionojë derisa siguresa të jetë fikur.
Aktivizimi dhe çaktivizimi i siguresës është i
mundur vetëm kur soba nuk është në
funksionim.
Shembull: Për të aktivizuar siguresën.
shtypni dhe mbani STOP si çelës derisa
simboli ‘siguresa e fëmijëve’ të aktivizohet.
Shembull: Për të çaktivizuar siguresën.
shtypni dhe mbani STOP si çelës derisa
simboli ‘siguresa e fëmijëve’ të çaktivizohet.
kur siguresa për fëmijët është
aktivizuar, të gjithë çelësat janë
çaktivizuar përveç STOP si çelës.
5. FuNksIONIMI
5.1 gatimi në mikrovalë
Shembull: Për të nxehur supën 2 minuta
dhe 30 sekonda në fuqi mikrovale 630 W.
1. shtypni çelësin e NIVELIT TË FUQISË
në trekëndëshin djathtas derisa ‘630 W’
të shfaqet në ekran.
2. shtypni butonat MË SHUMË/MË PAK
për të regjistruar kohën.
3. shtyp START si çelës.
Në modalitetin e gatimit në mikrovalë,
ju mund të rregulloni nivelin e fuqisë
së sobës duke shtypur çelësin direkt
tek regjistrimet e kërkuara.
ju mund të regjistroni nivelin e fuqisë
kur soba punon, duke shtypur dhe
mbajtur NIVELIN e sobës që
kërkohet derisa fuqia e re shfaqet e
regjistruar në ekran. Nivelet e
energjisë që janë tepër të larta apo
kohët e gatimit që janë tepër të gjata
mund të mbinxehin ushqimin duke
rezultuar në zjarr.
Nëse keni selektuar 900 W dhe koha
maksimale e mikrovalës mund të
shtohet me 15 minuta.
soba funksionon në çdo modalitet për
3 minuta ose më gjatë, ventilatori rri
ndezur për 2 minuta pasi gatimi
mbaron. hapni derën dhe do ndalojë,
mbyll derën dhe do vazhdojë prapë
derisa 2 minuta të mbarojnë (përfshi
kohën e hapjes së derës). Nëse soba
punon për më shumë se 3 minuta
atëherë do fillojë të punojë ventilatori.
Pas gatimit, tabakaja rrotulluese do të
vazhdojë të rrotullohet derisa ena e
gatimit të kthehet në pozicionin fillestar
të startit. drita e zgavrës do të mbetet
4_ELECTROLUX_SQ_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 14:05 Page 89
SHQIP
e ndezur deri në përfundimin e
rrotullimit, ose për 5 sekonda (cilado
që është më e madhe). Furra do të
89
lëshojë sinjal zanor kur të përfundojë.
Nëse dera është hapur gjatë këtij
procesi, rrotullimi do të ndalet.
5.2 Nivelet e fuqisë
Përdorimi i sugjeruar
Fuqia
regjistrimi
900 W/LART Përdoret për gatim të shpejtë ose ringrohje ( p.sh. supë, tava, ushqim të konservuar, pije të nxehta, perime, peshk).
630 W
Përdoret për gatime të gjata të ushqimit të ngjeshur siç janë të skuqurat, piskavica
dhe gatime tave, gjithashtu për gatime sensitive siç është krem djathi dhe ëmbëlsira brumi. Në këtë regjistrim të reduktuar, salca nuk do të ziejë dhe të derdhet
dhe ushqimi do të gatuhet pa u derdhur në të dy anët.
450 W
Për ushqime të ngjeshura që kërkojnë kohë gatimi më të gjata kur gatuhet në
mënyrë konvencionale ( p.sh. biftekë) është e këshillueshme që të përdorni
regjistrimin e fuqisë për të siguruar që mishi piqet.
270 W/
shkRIRjA
90 W
Për të shkrirë, selekto regjistrimin e fuqisë, për të siguruar që gatimi do të shkrijë
si duhet. ky regjistrim është gjithashtu ideal për oriz të zier, makarona, njoki dhe
vezë të gatuara fort.
Për shkrirje të butë ( p.sh. krem kuzhine ose pastë).
0W
Për orën e kuzhinës/me zile.
W = WATT
5.3 Niveli i reduktuar i fuqisë
Modaliteti i gatimit
Mikrovala 900 W
Koha standarte
15 minuta
5.4 Rregullimi i kohës së gatimit
gjatë gatimit
ju mund të rregulloni kohën e gatimit gjatë
gatimit.
Shembull: Për të shtuar 2 minuta
(120 sekonda) përdorni START si çelës.
1. shtypni START si çelës katër herë.
koha e gatimit do të rritet me 120
sekonda.
5.5 Përdorim i çelësit stop
shtypni STOP si çelës njëherë për të hyrë
në modalitetin Pauzë.
shtypni STOP si çelës përsëri për të fshirë
kohën e gatimit.
Niveli i reduktuar i fuqisë
Mikrovala 630 W
5.6 Ora e kuzhinës
Të regjistrosh orën e kuzhinës.
1. shtypni ORA E KUZHINES si çelës.
2. shtypni butonat MË SHUMË/MË PAK
për të regjistruar kohën.
3. shtypni START si çelës. Ora do të
startojë automatikisht.
koha mund të zgjatet kur kohëmatësi
është në funksionim duke shtypur
butonin START.
Funksioni i orës mund të përdoret
vetëm nëse soba nuk është në
funksionim.
5.7 Fillimi i shpejtë
ju mund të startoni direkt gatimin me
900 W/LART për 30 sekonda duke shtypur
START si çelës.
4_ELECTROLUX_SQ_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 14:05 Page 90
90
www.electrolux.com
Për të shtuar më shumë kohë shtyp
START si çelës.
5.8 Pa sinjal
Fikni sinjalin.
1. shtyp ORA E KUZHINES si çelës 3
herë derisa në ekran të shfaqet ‘soun’.
2. shtypni butonat MË SHUMË/MË PAK
derisa të shfaqet 'oFF'.
3. shtypni START si çelës.
Për të aktivizuar sinjalin.
1. shtyp ORA E KUZHINES si çelës 3
herë derisa në ekran të shfaqet ‘soun’.
2. shtypni butonat MË SHUMË/MË PAK
derisa të shfaqet 'on'.
3. shtypni START si çelës.
5.9 Pauzë
Për ta ndaluar ndërkohë që mikrovala
është duke funksionuar.
1. shtyp STOP si çelës për të hapur
derën.
2. soba do të ndalojë për mbi 5 minuta.
3. shtyp START për të vazhduar me
gatimin.
5.10 Favorite
soba ka 3 receta favorite.
gjalp i shkrirë
Çokollatë e shkrirë
kek me formë
Shembull: Për të shkrirë gjalpin.
1. shtypni FAVORITE 1 si çelës njëherë.
2. shtypni butonat MË SHUMË/MË PAK
për të zgjedhur peshën.
3. shtypni START si çelës.
Nëse segmentet në ekran kalojnë
platformën rrotulluese, kjo tregon se
ushqimi duhet të trazohet ose të
hiqet. Për të vazhduar gatimin,
shtypni START si çelës. Në fund të
kohës së shkrirjes automatike,
programi do të ndalojë automatikisht.
Nivelet e fuqisë për të regjistruar më
parë recetat favorite nuk mund të
rregullohen.
1-4 kek në forma mund të gatuhen.
KUJDES! Çokollata mund të nxehet
shumë! Nëse çokollata ka nevojë për
më shumë kohë gatimi, atëherë
shtoni 10 sekonda.
Tregoni kujdes me çokollatën pasi
mund të mbinxehet dhe të digjet.
Për të shkruar mbi Favoritet për recetat
tuaja.
1. Shtypni çelësin e NIVELIT TË FUQISË
për të selektuar fuqinë.
2. shtypni butonat MË SHUMË/MË PAK
për të regjistruar kohën.
3. shtypni dhe mbani FAVORITE si çelës
që doni të regjistroni derisa të dëgjoni
sinjalin akustik dhe ylli favorit është i
dukshëm.
Për të regjistruar sërish Favorite tek
regjistrimet e fabrikës.
1. shtypni STOP si çelës.
2. shtypni dhe mbani NIVELIT TË
FUQISË 450 W për 3 sekonda.
soba do të kalojë Favorite në
regjistrimet e fabrikës.
5.11 shkrirja automatike
shkrirja automatike funksionon jashtë
modalitetit të gatimit dhe kohës së gatimit
bazuar në peshën e ushqimit.
ju mund të zgjidhni 2 menu shkrirje automatike.
1. shkrirja automatike:
Mish/Peshk/shpendë
2. shkrirja automatike: bukë
Shembull: Për të shkrirë 0.2 kg biftek.
1. selekto menunë e shkrirjes automatike
duke shtypur SHKRIRJA
AUTOMATIKE si çelës një herë.
2. shtypni butonat MË SHUMË/MË PAK
për të zgjedhur peshën.
3. shtyp START si çelës.
Nëse segmentet në ekran kalojnë
platformën rrotulluese, kjo tregon se
ushqimi duhet të trazohet ose të
hiqet. Për të vazhduar gatimin,
shtypni START si çelës. Në fund të
kohës së shkrirjes automatike,
programi do të ndalojë automatikisht.
Rregullimi i kohës/energjisë nuk është
i disponueshëm në shkrirjen
automatike.
4_ELECTROLUX_SQ_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 14:05 Page 91
SHQIP
91
6. TAbeLAT e gATIMIT
6.1 Favorite
Favorite
gjalp i shkrirë
Pesha
0.05-0.25 kg
Çelësi
Procedura
• Vendosni gjalpin në një tavë xhami.
Trazoni mirë pas gatimit.
Çokollatë e shkrirë 0.1-0.2 kg
•
kek me formë
•
1-4 forma
Ndani çokollatën në copa të vogla.
Vendosni çokollatën në një tavë xhami.
Trazoni kur të dëgjohet sinjali akustik.
Trazoni mirë pas gatimit.
KUJDES: Çokollata mund të nxehet shumë! Nëse çokollata do më
shumë kohë, atëherë shtoni edhe
10 sekonda kohë gatimi. Tregoni
kujdes me çokollatën pasi mund
të mbinxehet dhe të digjet.
Pregatisni kekun si në recetë.
Vendosni formën në këndin e
platformës. Lëreni për 30 sekonda pas
gatimit.
6.2 Receta kek me forma
Kek me forma me shumë çokollatë
Përbërësit
për një kupë:
2½ lugë çaji (25 g) Miell
2 lugë gjelle (12 g) Pluhur kakaoje
2½ lugë gjelle (30 g) sheqer Puhur
¼ lugë çaji
Pluhur gatimi
1½ lugë gjelle (15 g) Vaj gatimi
¼ lugë çaji
ekstrakt vanilje
1
Vezë mesatare
Metoda:
1. Vendos të gjithë përbërësit e thatë në
një kupë të madhe, përziejini mirë me
një pirun.
2. shtoni vaj perimesh, ekstrakt vanilje dhe
vezë, përziejini mirë.
3. Vendosni kupën në mes të platformës.
4. Përdorimi për gatim
. keku do të
fryhet dhe do të dalë nga kupa gjatë
gatimit.
Pas gatimit, lëreni aty për 30 sekonda.
dekoroni me një sasi krem çokollate të
trazuar.
këshillë: Për të pregatitur kek me çokollatë
dhe portokall, zëvendësoni ekstraktin e
vaniljes me ½ lugë çaji ekstrakt portokalli.
4_ELECTROLUX_SQ_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 14:05 Page 92
92
www.electrolux.com
Kek me fruta pylli
Metoda:
Përbërësit
për një kupë
1. Vendos të gjithë përbërësit e thatë në
një kupë të madhe, përziejini mirë me
një pirun.
2. shtoni vaj perimesh, ekstrakt vanilje
dhe vezë, përziejini mirë.
3. Zhysni lugën në përzierje dhe kështu
mund të trazoni më mirë.
4. Vendosni kupën në mes të platformës.
5. Përdorimi për gatimit
. keku do të
fryhet dhe do të dalë nga kupa gjatë
gatimit.
Pas gatimit, lëreni aty për 30 sekonda.
2½ lugë gjelle (25 g)
2½ lugë gjelle (30 g)
¼ lugë çaji
1½ lugë gjelle (15 g)
½ lugë çaji
1
1½ lugë gjelle
Miell
sheqer Puhur
Pluhur gatimi
Vaj gatimi
ekstrakt vanilje
Vezë mesatare
Reçel fruta pylli pa fara
dekoroni me një sasi krem vanilje.
Kek me copa molle
Metoda:
Përbërësit
për një kupë
1. Vendosni të gjithë përbërësit e thatë
(përveç biskotave) në një kupë,
përziejini mirë me pirun.
2. shtoni vaj vegjetal dhe vezë, përziejini
mirë.
3. Me kujdes trazoni salcën e mollës duke
përdorur një lugë që të rregullojë
përzierjen.
4. Mbuloni sipërfaqen me biskota
digjestive të thërrmuara.
5. Vendosni kupën në mes të platformës.
6. Përdorimi per gatimit
. keku do të
fryhet dhe do të dalë nga kupa gjatë
gatimit.
Pas gatimit, lëreni aty për 30 sekonda.
2½ lugë gjelle (25 g)
2 lugë gjelle (30 g)
¼ lugë çaji
¼ lugë çaji
1½ lugë gjelle (15 g)
1
1½ lugë gjelle (30 g)
gjysëm (7 g)
Miell
sheqer kaf
Pluhur gatimi
kanellë
Vaj gatimi
Vezë mesatare
salcë molle
biskota digjestive. të
thërrmuara
Mbuloni me një lugë të madhe krem vaniljeje.
Kujdes! salca e mollës do të
nxehet.
4_ELECTROLUX_SQ_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 14:05 Page 93
SHQIP
93
Kek me gjalp kikiriku
Metoda:
Përbërësit
për një kupë
1. Vendos të gjithë përbërësit e thatë në
një kupë të madhe, përziejini mirë me
një pirun.
2. shtoni vaj vegjetal, ekstrakt vanilje,
gjalp kikiriku, dhe trazoni mirë vezët.
3. Vendosni kupën në mes të platformës.
4. Përdorimi për gatim
. keku do të
fryhet dhe do të dalë nga kupa gjatë
gatimit.
Pas gatimit, lëreni aty për 30 sekonda.
2½ lugë gjelle(25 g)
2 lugë gjelle (30 g)
¼ lugë çaji
1½ lugë gjelle (15 g)
¼ lugë çaji
2 lugë gjelle (30 g)
1
Miell
sheqer kaf
Pluhur gatimi
Vaj gatimi
ekstrakt vanilje
gjalp kikiriku i butë
Vezë mesatare
sipërfaqen mbulojeni me copa çokollate.
këshillë: Përdorni gjalp kikiriku krokant
nëse e preferoni.
Kek me karrota
Përbërësit
për një kupë:
2 lugë gjelle (20 g)
2½ lugë gjelle(30 g)
¼ lugë çaji
¼ lugë çaji
¼ lugë çaji
1 lugë gjelle
1½ lugë gjelle (15 g)
30 g
1
Pregatitja e kremit:
Metoda:
Miell
sheqer kafe i lehtë
Pluhur gatimi
kanellë
bazë arra muskat
bazë bajame
Vaj luledielli
lëkurë ½ portokalli
karrotë e grirë
Vezë mesatare
15 g gjalp, i shkrirë
40 g sheqer i ngrirë, 40
g krem djathi, ½ lugë
çaji lëng portokalli
1. Vendos të gjithë përbërësit e thatë në
një kupë të madhe, përziejini mirë me
një pirun.
2. shtoni vaj luledielli, lëng portokalli,
karrotë të grirë dhe vezë, përziejini
mirë.
3. Vendosni kupën në mes të platformës.
4. Përdorimi për gatim
. keku do të
fryhet dhe do të dalë nga kupa gjatë
gatimit.
5. bëni sipërfaqen duke përzier gjalpin,
sheqer kokërr, krem djathi dhe lëng
portokalli të gjitha bashkë.
Pas gatimit, lëreni aty për 30 sekonda.
Lëreni kekun të ftohet, më pas shtoni
mbushjen.
4_ELECTROLUX_SQ_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 14:05 Page 94
94
www.electrolux.com
Kek me lëkurë limoni
Metoda:
Përbërësit
për një kupë:
2½ lugë gjelle (25 g)
2½ lugë gjelle (30 g)
¼ lugë çaji
1½ lugë gjelle (15 g)
1 lugë çaji
1
Pregatitja:
1. Vendos të gjithë përbërësit e thatë në
një kupë të madhe, përziejini mirë me
një pirun.
2. shtoni vaj vegjetal, lëng limoni dhe
vezë, përziejini mirë.
3. Vendosni kupën në mes të platformës
4. Përdorimi për gatim
. keku do të
fryhet dhe do të dalë nga kupa gjatë
gatimit.
5. bëni lyerjen e sipërfaqes me përzierje
lëng limoni me sheqer pluhur.
6. Pas gatimit, lëreni kekun, shponi
sipërfaqen, dhe më pas spërkatni
sipërfaqen e kekut, lëreni për 30
sekonda.
Miell
sheqer Puhur
Pluhur gatimi
Vaj gatimi
lëkurë limoni
Vezë mesatare
1lugë gjelle lëng limoni
përzihet me 2 lugë gjelle
sheqer kastori
6.3 shkrirja automatike
Shkrirja automatike Pesha
Mish/peshk/shpendë 0.2-1.0 kg
Çelësi
x1
(I gjithë peshku,
qofte peshku, fileto
peshku, kofshë pule,
gjoks pule, mish i
grirë, biftekë, bërxolla, hamburger, salsiçe)
Procedura
• Vendosni ushqimin në tabaka torte në
qendër të platformës.
• kur të dëgjohet sinjali akustik, nxirrni
ushqimin, riorganizoni dhe veçoni.
Pjesët e holla të tabelës dhe vendet e
ngrohta me qese alumini.
• Pas shkrirjes, mbajeni në qese
alumini për 15-45 min, derisa të
shkrijë e gjitha.
• Mish i grirë: kur dëgjohet sinjali
akustik, nxirrni ushqimin. hiqni pjesët
e shkrira nëse është e mundur.
jo e përshtatshme për të gjithë
pulën.
bukë
0.1-1.0 kg
x2
•
•
•
shpërndani në një enë të sheshtë në
qendër të platformës. Për 1.0 kg,
shpërndani direkt në platformë.
kur dëgjohet sinjali akustik, fikeni,
riorganizoni dhe hiqni pjesët e shkrira.
Pas shkrirjes mbulojeni me qese
alumini dhe lëreni 5-15 min derisa të
shkrijë e gjitha.
Regjistroni vetëm peshën e ushqimit. Mos përfshini edhe peshën e enës.
Për ushqimet që peshojnë më pak ose më shumë se pesha/sasia e dhënë në tabelë,
përdorni manualin e përdorimit.
Temperatura finale do të variojë në përputhje me temperaturën fillestare.
biftekët dhe bërxollat duhet të ngrihen në një shtresë.
Mishi i grirë duhet të ngrijë vetëm në feta të holla.
4_ELECTROLUX_SQ_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 14:05 Page 95
SHQIP
95
6.4 Ngrohja e ushqimit dhe pijeve
Ushqim/pije
Qumësht, 1 filxhan
ujë,
1 filxhan
6 filxhanë
1 tas
Një pjatë miell
supë/turli
Perime
Mish, 1 copë 1)
Sasi
-g/ml150
150
900
1000
400
200
500
200
Niveli i
Fuqise
900 W
900 W
900 W
900 W
900 W
900 W
900 W
900 W
Ora
-Min1
2
8-10
9-11
4-6
1-2
3-5
3
Fileto peshku 1)
200
900 W
3-5
kek, 1 fetë
ushqim bebe,
1 kavanoz
150
190
450 W
450 W
½-1
½-1
Margarinë ose gjalp i
shkrirë 1)
Çokollatë e shkrirë
50
900 W
½
vend në enë të sheshtë
zhvendosni në një enë të përshtatshme për mikrovalë, pas nxehjes trazoni mirë dhe testoni temperaturën
mbulo
100
450 W
3-4
trazoni herë pas here
1)
Metoda
mos e mbuloni
mos e mbuloni
mos e mbuloni
mos e mbuloni
mbulo, trazo gjatë gatimit
mbulo, trazo pas nxehjes
mbulo, trazo gjatë gatimit
shpërndani salcë mbi mbushjen,
mbulo
mbulo
nga e ftohur
6.5 shkrirja
Ushqimi
Sasi
-g-
Niveli i
Fuqise
Ora
-Min-
Metoda
gulash
kek, 1 sfetë
Fruta
500
150
250
270 W
90 W
270 W
8-9
1-3
3-5
trazoni ndërkohë që shkrin
vend në enë të sheshtë
nxirreni jashtë sipas rastit,
hiqeni nëse është gjysëm e
shkrirë
Koha e
ndenjies
-Min10-30
5
5
4_ELECTROLUX_SQ_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 14:05 Page 96
96
www.electrolux.com
6.6 gatimi nga ushqimet e ngrira
Ushqimi
Sasi
-g-
Fileto peshku 300
Një pjatë mielll 400
Niveli i
Fuqise
Ora
-Min-
Metoda
900 W
900 W
9-11
8-10
mbulo
mbulo, trazo pas 6 minutash
Koha e
ndenjies
-Min2
2
6.7 gatimi
Ushqimi
Sasi
-g-
Niveli i
Fuqise
Ora
-Min-
brokoli/bizele
500
900 W
6-8
karrota
500
900 W
9-11
Pjekja
1000
630 W
34-38
Fileto peshku
200
900 W
4-6
Metoda
Koha e
ndenjies
-Minshto 4-5 lugë gjelle ujë, mbulo, trazo nga mesi i gatimit
prit në rrathë, shto 4-5 lugë
gjelle ujë, mbulo, trazo nga
mesi i gatimit
sezoni për shije, vendosni në 10
një tigan gatimi, kthejeni në
anën tjetër gjatë gatimit
për shije, vendoseni në një
2
pjatë qeramike, mbulojeni
Nëse soba funksionon për 3 minuta ose më gjatë, ventilatori do të ndizet për 2 minuta
pasi mbaron gatimi. hapni derën dhe do ndalojë, mbyllni derën dhe do të fillojë sërish derisa të kenë mbaruar 2 minuta (përfshi edhe kohën e derës hapur) Nëse soba punon më
pak se 3 minuta, ventilatori nuk ndizet.
4_ELECTROLUX_SQ_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 14:05 Page 97
SHQIP
97
7. sheNjA PARALAjMËRuese dhe kËshILLA
7.1 enë gatimi të sigurta për mikrovalë
Enë gatimi
Qese alumini/enë
mbajtëse
kina dhe qeramika
enë qelqi
p.sh. tavë xhami ®
Metal
Mikrovala
e sigurtë
3/7
3/7
3
7
enë plastike/polis3
tireni psh. për ushqim
të shpejtë
Çanta
3
frigoriferike/pjekjeje
Pjata letra, kupa dhe 3
letër kuzhine
enë kashte dhe druri 3
Letër e riciklueshme
dhe gazetë
7
Komente
Pjesë të vogla prej qese alumini mund të përdoren për të
mbuluar ushqimin nga mbinxehja. Mbani qeset të paktën 2
cm larg mureve të sobës, pasi mund të krijohen shkëndija.
enët prej qese alumini nuk rekomandohen, vetëm nëse
specifikohen nga fabrikuesi. Ndiqni me kujdes udhëzimet.
Porcelani, qeramika, enë argjile xhami dhe kocke janë
zakonisht të përshtatshme, përjashto ato me dekorime
metalike.
Tregoni kujdes kur përdorni enë xhami fin pasi mund të
thyhet apo plasaritet nëse nxehet menjëherë.
Nuk rekomandohet të përdorni enë gatimi metalike duke
përdorur fuqinë e mikrovalës pasi mund të krijohen
shkëndija, që mund të çojnë në zjarr.
duhet të tregoni kujdes pasi disa enë mund të prishen,
shkrijnë apo çngjyrosen në temperatura të larta.
duhet shtypur për të lënë avullin të dalë.
sigurohuni që çantat janë të përshtatshme për përdorim
në mikrovalë. Mos përdorni lidhëse plastike ose metalike,
pasi ato mund të shkrijnë ose të shkaktojnë zjarr për shkak
të shkëndijave metalike.
Përdoreni vetëm për ngrohje ose për të thithur lagështinë.
Tregoni kujdes pasi nga mbinxehja mund të shkaktojë
zjarr.
gjithmonë mbikëqyreni sobën kur përdorni këto materiale
pasi mbinxehja mund të shkaktojë zjarr.
Mund të përmbaje ekstrakte metali që mund të shkaktojnë
shkëndija dhe rrjedhimisht zjarr.
4_ELECTROLUX_SQ_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 14:05 Page 98
98
www.electrolux.com
7.2 këshilla për gatimi në mikrovalë
Këshilla për gatimi në mikrovalë
Përbërja
ushqimet me përqindje të lartë yndyre ose sheqeri p.sh. puding krishtlindje,
byrek me mish) kërkojnë më pak kohë ngrohjeje. Tregoni kujdes pasi mbinxehja
mund të shkaktojë zjarr.
Madhësia
Për çdo gatim duhet të bëni të gjitha copat në madhësi të njëjtë.
Temperatura e Temperatura fillestare e ushqimit ndikon në sasinë e kohës së nevojshme për
ushqimit
gatim. Prisni ushqimet me mbushje (p.sh. me reçel dhe brumë) që të çlirojnë nxehtësinë apo avullin.
Organizimi
Vendosni pjesët më të trasha të ushqimit drejt me pjesën e jashtme të enës
(p.sh. stika me mish pule).
Mbulo
Vendosni qese të ajrosur për mikrovalë ose kapak të përshtatshëm.
shpimi
ushqimet me lëvozhgë, lëkurë apo membranë duhet të shpohen në vende të
ndryshme para se të gatuhen ose të ringrohen pasi mund të formohet avull dhe
të shkaktohet shpërthim i ushqimit (p.sh. patate, peshk, pulë, salsiçe).
E RËNDËSISHME! Vezët nuk duhet të nxehen duke përdorur fuqinë e
mikrovalës pasi ato mund të shpërthejnë, edhe pasi gatimi të ketë përfunduar (p.sh. vezët poshe, të ziera fort)
Trazo, rrotullo Për çdo gatim është esenciale të trazoni, rrotulloni dhe riorganizoni ushqimin
dhe riorganizo gjatë gatimit. gjithmonë shponi dhe riorganizoni nga ana e jashtme drejt
qendrës.
Lënia në vend koha e lënies në vend është e domosdoshme pas gatimit për të siguruar që
ngrohja të shpërndahet njësoj në gjithë ushqimin.
Mbulimi
Zonat e ngrohta mund të ruhen në copa të vogla qeseje, të cilat reflektojnë
mikrovalët (p.sh. krahët dhe kofshët e pulës).
Përdor mbajtëse tenxhereje apo dorashka kuzhine kur lëvizni ushqimin nga soba për të
parandaluar djegiet. gjithmonë hapni enët, përgatitësit e kokoshkave, qeset e gatimit në
sobë etj. larg fytyrës dhe duarve për të shmangur djegiet nga avulli.
gjithmonë qëndroni pak larg derës së sobës kur e hapni për të shmangur djegiet nga
avulli dhe nxehtësia që del. Prisni në feta gatimet e pjekura të mbushura pas ngrohjes për
të çliruar avullin dhe për të shmangur djegiet.
4_ELECTROLUX_SQ_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 14:05 Page 99
SHQIP
99
8. RIPARIMI I deFekTeVe
Problemi
Kontrollo nëse . . .
Pajisja juaj me mikrovalë •
nuk po punon si duhet? •
•
Modaliteti i mikrovalës
•
nuk po funksionon?
•
•
Platforma nuk rrotullohet? •
•
•
•
•
•
Llamba e brendshme nuk •
funksionon?
Mikrovala nuk fiket?
ushqimi kërkon më
•
shumë kohë për tu
ngrohur apo për tu gatuar •
se më parë?
•
dera nuk do të hapet për •
shkak të ndërprerjes së
energjisë?
siguresa në kutinë e siguresës punon.
Nuk ka pasur ndërprerje të energjisë.
Nëse siguresa godet, kontaktoni një elektricist të kualifikuar.
dera nuk është mbyllur si duhet.
guarnicionet e derës dhe sipërfaqet e tyre janë të pastra.
Atëherë START si çelës është shypur.
Mbështetësja e platformës është lidhur si duhet me mekanizmin.
Pjesët e sobës nuk kalojnë përtej platformës.
ushqimi nuk ka kaluar përtej këndit të platformës për të penguar
kështu rrotullimin.
Nuk kas asgjë që pengon afër platformës.
Izoloni pajisjen nga kutia e siguresave.
kontaktoni një agjent të shërbimit të autorizuar eLecTROLuX.
kontaktoni agjentin e shërbimit të autorizuar eLecTROLuX.
Llamba e interiorit mund të ndërrohet vetëm nga një agjent i
shërbimit të autorizuar i trajnuar eLecTROLuX.
Regjistro një kohë më të gjatë gatimit (sasia dyfish = koha afërsisht
dyfish) ose
Nëse ushqimi është më i ftohtë se zakonisht rrotulloni herë pas
here ose
Regjistro një gradë më të lartë energjie.
hapni derën me kujdes duke e tërhequr në këndin e poshtëm
djathtas të xhamit të derës.
4_ELECTROLUX_SQ_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 14:05 Page 100
100
www.electrolux.com
9. INFORMAcIONe TekNIke
Voltazhi i linjës Ac
220-240 V, 50 hz, faza singëll
kutia shpërndarëse/Qarku i shkurtër
Fuqia e kërkuar Ac:
Mikrovala
Fuqia e jashtme:
Mikrovala
Frekuenca e mikrovalës
dimensionet e jashtme:
kMFe264Te
dimensionet e zgavrës
Minimumi 10 A
1.4 kW
900 W (Iec 60705)
2450 Mhz 1) (grupi 2/klasa b)
596 mm (gj) x 459 mm (L) x 404 mm (gj)
342 mm (gj) x 207 mm (L) x 368 mm (gj) 2)
kapaciteti i sobës
26 litra 2)
Platforma rrotulluese
ø 325 mm, xham
Pesha
afro 19 kg
1)
2)
ky produkt plotëson të gjitha kërkesat e standardit evropian eN55011.
Në konformitet me këtë standard, ky produkt është klasifikuar si pajisje e grupit 2 klasa b.
grupi 2 do të thotë që pajisja me qëllim gjeneron energji radio-frekuence në një formë të
rrezatimit elektromagnetik për të ngrohur ushqimin.
Pajisja e klasës b do të thotë që pajisja është e përshtatshme për tu përdorur në ambiente
shtëpiake.
kapaciteti i brendshëm është llogaritur duke matur gjerësinë, thellësinë dhe lartësinë
maksimale.
kapaciteti aktual për të ruajtur ushqim është më i lartë.
10. PËRsA I PËRkeT AMbIeNTIT
Materiale riciklimi me simbolin
.
Vendosni paketimin në kazanët e aplikuar
për riciklim.
Ndihmoni për të mbrojtur mjedisin dhe
shëndetin njerëzor dhe ricikloni pajisjet
elektrike dhe elektronike.
Mos hidhni pajisjet e shënuara me simbolin
me mbeturinat shtëpiake. Riktheni
produktin në qendrën lokale të riciklimit
ose kontaktoni zyrën e komunës.
5_ELECTROLUX_swedish_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 14:15 Page 101
SVENSKA
101
innehÅll
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Viktiga säkerhetsinstruktioner ....................................................................102
installation ...............................................................................................................106
ProduktöVersikt ....................................................................................................110
innan första anVändning....................................................................................111
anVändning.................................................................................................................112
tillagningstaBeller .............................................................................................115
rÅd oCh tiPs ..............................................................................................................121
Vad gör jag om .........................................................................................................123
sPeCifikationer ........................................................................................................124
miljöinformation ....................................................................................................124
du stÅr i foCus
tack för att du köpt en electrolux-produkt. du har valt en produkt som för med sig årtionden av
yrkeserfarenhet och innovation. genial och snygg har den utformats med dig i åtanke. så när
du än använder den kan du känna dig trygg med att veta att du får fantastiska resultat varje
gång. Välkommen till electrolux.
Besök vår webbplats för att:
få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.electrolux.com
registrera din produkt för bättre service:
www.electrolux.com/productregistration
köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop
kundtjänst oCh serViCe
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen.
informationen finns på typskylten. modell, PnC, serienummer.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
allmän information och tips
miljöinformation
Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande.
5_ELECTROLUX_swedish_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 14:15 Page 102
102
1.
www.electrolux.com
Viktiga säkerhetsinstruktioner
den här produkten kan användas av barn från 8 år och
uppåt samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk
eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och
kunskaper om de har övervakats eller instruerats rörande
säkert bruk av produkten och förstår de risker som detta
bruk medför. håll barnen under uppsyn så att de inte
leker med apparaten. rengöring och användarunderhåll
får inte utföras av barn såvida de inte är minst 8 år och
övervakas under aktiviteten.
den här apparaten är inte avsedd för bruk på orter över
2 000 m över havet.
VIKTIGA! Viktiga
säkerhetsinstruktioner: läs denna
teXt noga oCh sPara den för framtida
Bruk.
VARNING!
om luckan eller lucktätningarna är skadade, får
ugnen inte användas förrän den har reparerats av
en behörig person.
VARNING!
det är farligt för andra än en behörig person att
utföra service eller reparation som innefattar
borttagande av ett hölje som skyddar mot
exponering av mikrovågsenergi.
VARNING!
Vätskor och annan mat får inte värmas upp i
förslutna behållare eftersom de kan explodera.
den här apparaten är avsedd för användning i hemmet
eller i liknande miljöer, till exempel: personalkök i affärer,
kontor eller andra arbetsplatser; lantgårdar; av kunder på
5_ELECTROLUX_swedish_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 14:15 Page 103
SVENSKA
103
hotell, motell eller andra bostadsmiljöer; vandrarhem, bed
and breakfast eller liknande miljöer.
använd endast mikrovågssäkra behållare och kärl.
metallbehållare för mat och dryck är inte tillåtet under
tillagning i mikrovågsugn.
lämna inte ugnen utan uppsikt vid användning av
engångsplast, papper eller andra lättantändliga
matbehållare.
mikrovågsugnen är avsedd för uppvärmning av mat och
dryck. torkning av mat eller kläder samt uppvärmning av
värmekuddar, tofflor, tvättsvampar, fuktiga trasor eller
liknande kan innebära risk för skada, antändning av
material eller eldsvåda.
öPPna inte dörren om mat som värms upp börjar
ryka. stäng av ugnen, dra ur sladden och vänta tills
maten har slutat att ryka. om du öppnar dörren medan
maten ryker kan detta orsaka eldsvåda.
uppvärmning av drycker i mikrovågsugn kan medföra
försenad eruptiv kokning, och därför måste försiktighet
iakttas vid hantering av behållaren.
innehållet i nappflaskor och barnmatsburkar skall röras
om eller skakas och temperaturen kontrolleras före konsumtion, för att undvika brännskador.
koka inte ägg i sina skal. hela hårdkokta ägg bör inte
värmas i mikrovågsugn då de kan explodera även efter
det att mikrovåg-suppvärmningen är klar.
1.1 Skötsel och rengöring
dörren:
rengör regelbundet dörrens båda sidor, dörrtätningarna
och tätningsytorna med en mjuk, fuktig trasa, för att ta
bort alla spår av smuts. använd inte grova
5_ELECTROLUX_swedish_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 14:15 Page 104
104
www.electrolux.com
rengöringsmedel med slipeffekt eller vassa metallskrapor
för att rengöra ugnens glasdörr eftersom de kan repa
ytan och göra så att glaset splittras.
ugnens insida:
använd en mjuk, fuktig trasa eller svamp till att torka ur
ugnen efter varje användning, medan den fortfarande är
varm. använd ett milt tvålmedel för grövre nedsmutsning,
och torka flera gånger med en fuktig trasa tills alla rester
har tagits borts. ta inte bort mikrovågsskyddet.
kontrollera så att det inte har kommit in handdiskmedel
eller vatten i de små ventilationsöppningarna på
väggarna, eftersom detta kan medföra skador på ugnen.
använd inte rengöringsmedel i sprejform till ugnens
insida. rengör mikrovågsskyddet, ugnsutrymmet, den
roterande tallriken och tallriksstödet efter användning.
dessa måste vara torra och fettfria. gammalt fett kan
överhettas och börja ryka eller fatta eld.
ugnens utsida:
du kan lätt rengöra ugnens utsida med ett milt
handdiskmedel och vatten. torka av diskmedlet med en
fuktig trasa, och torka utsidan torr med en mjuk handduk.
ugnens kontrollpanel:
öppna dörren före rengöring för att inaktivera ugnens
kontrollpanel. Var försiktig då du rengör ugnens
kontrollpanel. använd en trasa som endast har fuktats
med vatten, och torka försiktigt av panelen tills den är ren.
undvik att använda alltför rikliga mängder vatten. använd
inget rengöringsmedel, varken kemiskt eller med
slipeffekt.
roterande tallrik och tallriksstöd:
ta ur den roterande tallriken och stödet ur ugnen. rengör
den roterande tallriken och tallriksstödet med milt
handdiskmedel. torka torrt med en mjuk trasa. Både den
roterande tallriken och stödet tål att diskas i diskmaskin.
5_ELECTROLUX_swedish_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 14:15 Page 105
SVENSKA
105
VIKTIGA!
rengör ugnen regelbundet och ta bort eventuella
matrester. underlåtenhet att hålla ugnen ren kan
leda till förslitning av ytan som omvänt påverkar
dess livslängd och även kan resultera i en riskfylld
situation.
försiktighet bör iakttas för att inte flytta på den
roterande tallriken när du tar ut behållare från
enheten.
VIKTIGA!
Ångtvätt får inte användas.
mikrovågsugnen är avsedd att användas inbyggd.
den här produkten och dess åtkomstbara delar blir
varma under användningen.
VARNING!
håll barn borta från dörren för att förhindra att de
bränner sig.
VIKTIGA!
använd inte ugnsrengöringsmedel från handeln,
ångtvätt, sträva rengöringsprodukter med
slipverkan, något som innehåller natriumhydroxid
eller skursvampar på någon del av
mikrovågsugnen.
5_ELECTROLUX_swedish_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 14:15 Page 106
106
www.electrolux.com
2. installation
,
ϱϵϲ
DŝŶ͘
ϴϱϬ
om mikrovågsugnen installeras i läge a
eller B:
A
B
Läge
a
B
mått i (mm)
Vanlig ugn
Nichmått
B
D
H
562 x 550 x 450
562 x 500 x 450
5_ELECTROLUX_swedish_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 14:15 Page 107
SVENSKA
107
2.1 installera mikrovågsugnen
4 mm
4 mm
4 mm
1. avlägsna allt förpackningsmaterial och
undersök apparaten noggrant för
tecken på skador.
2. montera fästkrokarna i köksskåpet i
enlighet med det tillhandahållna
anvisningsbladet och mallen.
3. montera apparaten i köksskåpet
långsamt och försiktigt. apparaten ska
lyftas upp på fästkrokarna och sedan
sänkas på plats. krokarna låser inte, så
det går att göra flera försök. framsidan
av ugnen ska ligga dikt an mot
skåpsöppningen.
4. försäkra att apparaten står stadigt och
inte lutar. upprätthåll ett avstånd på
4 mm mellan skåpsdörren ovan och
ramens överdel (se figuren).
5_ELECTROLUX_swedish_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 14:15 Page 108
108
www.electrolux.com
2.2 ansluta apparaten till
strömkällan
(a)
• eluttaget ska vara lättillgänligt så att
enheten enkelt kan kopplas ur om en
nödsituation skulle uppstå. i annat fall
ska det vara möjligt att bryta strömmen
till ugnen genom att en brytare
monteras på det fasta kablaget i
enlighet med föreskrifterna för
elanslutningar.
• strömsladden får endast bytas ut av en
behörig elektriker.
• om nätsladden är skadad måste den
bytas ut av tillverkaren, dess
servicerepresentant, eller liknande
kvalificerad person för att undvika fara.
• kontakten får inte sitta bakom skåpet.
• det bästa läget är ovanför skåpet, se
(a).
• anslut apparaten till 220-240 V/50 hz
växelström (en-fas) via ett korrekt
installerat jordat uttag. uttaget måste
vara säkrat med en säkring på 10 a.
• knyt ett snöre runt strömsladden, före
installationen, för att underlätta
anslutning till läge (a) när apparaten
installeras.
• strömsladden fÅr inte vikas när
apparaten installeras i ett skåpt med
höga kanter.
• doppa inte strömsladden eller
kontakten i vatten eller annan vätska.
• låt inte strömsladden löpa över heta
eller vassa ytor, som t.ex. området
kring varmluftsventilen på den bakre
delen av ugnens ovansida.
5_ELECTROLUX_swedish_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 14:15 Page 109
SVENSKA
109
2.3 Ytterligare råd
använd inte mikrovågsugnen för att värma
upp olja till fritering. temperaturen kan inte
kontrolleras och oljan kan fatta eld.
använd endast specialpopcorn för
mikrovågsugnar, om du vill poppa
popcorn.
individer med PaCemaker bör rådfråga
sin läkare eller tillverkaren av pacemakern
om säkerhetsföreskrifter beträffande
mikrovågsugnar.
undvik att spilla och stoppa inte in föremål
i dörrlåsöppningarna eller ventilationsöppningarna. i händelse av spill: stäng av
och koppla ur ugnen omedelbart och
kontakta en behörig eleCtroluXservicerepresentant.
ändra aldrig ugnen på något sätt.
använd endast den roterande tallrik och
det tallriksstöd som är utformat för denna
ugn. använd inte ugnen utan den
roterande tallriken.
för att förhindra den roterande tallriken
från att gå sönder:
• låt den roterande tallriken svalna innan
den görs ren med vatten.
• ställ inte het mat eller heta kärl på en
kall roterande tallrik.
• ställ inte kall mat eller kalla kärl på en
het roterande tallrik.
Varken tillverkaren eller återförsäljaren
påtar sig något ansvar för skador på
ugnen, eller personskador, som uppstår till
följd av försummelse att utföra en korrekt
elektrisk anslutning. Vattenånga eller
vattendroppar kan tillfälligtvis uppstå på
ugnsväggarna eller runt dörrtätningarna
och tätningsytorna. detta är normalt och
inget tecken på mikrovågsläckage eller fel.
5_ELECTROLUX_swedish_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 14:15 Page 110
110
www.electrolux.com
3. ProduktöVersikt
3.1 mikrovågsugn
1
2
3
4
8
7
6
1
2
3
4
5
6
7
8
framsida
ugnslampa
kontrollpanel
lucköppningsknapp
mikrovågsskydd
ugnsutrymme
tätning
dörrtätning och
tätningsytor
5
3.2 tillbehör
1
2
kontrollera att följande tillbehör finns
med:
1 roterande tallrik
2 tallriksstöd
• Placera tallriksstödet på botten av
ugnsutrymmet.
• Placera sedan den roterande tallriken
på tallriksstödet.
• för att undvika skador på den
roterande tallriken måste du se till att
tallrikar eller behållare lyfts fritt från
den roterande tallrikens kant när du
tar ut dem ur ugnen.
när du beställer tillbehör av din
återförsäljare eller en behörig
eleCtroluX-servicerepresentant
behöver du uppge två saker:
artikelns namn och modellnamnet.
5_ELECTROLUX_swedish_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 14:15 Page 111
SVENSKA
111
3.3 kontrollpanel
1
kontrollpanel:
favoriter
1
kökstimer
2
3
autoupptining
mikrovågor
4
5
stopp/avbryt
2
effektnivåknappar
3
favoritknappar
4
knapp för
autoupptining
5
knapp för kökstimer
6
öka/minska-knappar
7
start/Bekräfta/
snabbstart-knapp
8
stopp-knapp
9
lucköppningsknapp
Barnlås
klockinställning
6
displaysegment
7
Vikt
8
effektnivåer
9
4. innan första anVändning
4.1 inkoppling
när ugnen kopplas in för första gången har
du möjlighet att ställa klockan. ugnen har
en 24-timmarsklocka.
1. ugnen avger en pipsignal och alla
displaysymbolerna tänds i en halv
sekund.
tryck på ÖKA/MINSKA-knapparna
tills "on" eller "off" visas.
2a. för att stänga av klockan, tryck på
ÖKA/MINSKA-knapparna tills "off"
visas och tryck sedan på STARTknappen. ugnen är klar att använda.
om du har stängt av klockan och vill
slå på den igen, tryck på knappen
KÖKSTIMER två gånger och följ 2b.
2b. för att slå på klockan, tryck på
ÖKA/MINSKA-knapparna tills "on"
visas och tryck sedan på STARTknappen.
Exempel: för att ställa in klockan på
18:45.
1. tryck på ÖKA/MINSKA-knapparna att
ställa in timvisningen.
2. tryck på START-knappen för att
bekräfta.
3. tryck på ÖKA/MINSKA-knapparna att
ställa in minutvisningen.
4. tryck på START-knappen för att
bekräfta.
5_ELECTROLUX_swedish_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 14:15 Page 112
112
www.electrolux.com
när klockan är inställd kommer
aktuell tid att visas i displayen.
4.2 standby (economy-läge)
ugnen går automatiskt över i standby-läge
om den inte används under en 5 minperiod.
Exempel: om klockan inte har ställts in:
displayen släcks.
öppna luckan eller tryck på någon knapp
för att gå ur standby-läget.
Exempel: om klockan har ställts in:
efter 5 minutersperioden, kommer tiden att
visas.
4.3 ställa om klockan när tiden
redan ställts in
det går att ställa om klockan när tiden
redan har ställts in.
Exempel: för att ändra från 18:45 till
19:50.
1. tryck på knappen KÖKSTIMER två
gånger.
2. tryck på START-knappen.
3. tryck på ÖKA/MINSKA-knapparna tills
“19” visas.
4. tryck på START-knappen.
5. tryck på ÖKA/MINSKA-knapparna tills
“50” visas.
6. tryck på START-knappen.
4.4 för att avbryta
klockvisningen och ställa in
standby-läge (economyläge)
1. tryck på knappen KÖKSTIMER två
gånger.
2. tryck på ÖKA/MINSKA-knapparna tills
"off" visas.
3. tryck på START-knappen för att
bekräfta.
4.5 Barnlås
ugnen har en säkerhetsfunktion som
förhindrar att barn startar ugnen av
misstag. när låset har aktiverats kan
ugnen inte användas innan låsfunktionen
har avaktiverats.
låsfunktionen kan bara aktiveras och
avaktiveras när ugnen inte används.
Exempel: för att aktivera låset.
tryck på STOPP-knappen och håll den
intryckt tills ”barnlås”-symbolen tänds.
Exempel: för att avaktivera låset.
tryck på STOPP-knappen och håll den
intryckt tills ”barnlås”-symbolen släcks.
när ”barnlås”-symbolen lyser är alla
knappar avaktiverade utom STOPPknappen.
5. anVändning
5.1 mikrovågor, tillagning
Exempel: anta att du vill värma upp soppa
i 2 minuter och 30 sekunder med en
mikrovågseffekt på 630 W.
1. tryck på EFFEKTNIVÅ-knappen till
höger om triangeln tills “630 W” visas.
2. tryck på ÖKA/MINSKA-knapparna för
att ange tiden.
3. tryck på START-knappen.
i mikrovågstillagningsläget kan du
ställa in ugnens effektnivå genom att
trycka på knappen direkt under
önskad inställning.
du kan ställa in effektnivån när ugnen
är igång genom att hålla önskad
EFFEKTNIVÅ-knapp intryckt tills den
nya effektinställningen visas på
displayen. för höga effektnivåer eller
för långa tillagningstider kan
överhetta maten och orsaka
eldsvåda.
om 900 W har valts är den maximala
tiden som kan matas in 15 minuter.
om ugnen är igång i något läge i
3 minuter eller längre fortsätter fläkten
att gå 2 minuter efter avslutad
tillagning. om luckan öppnas så
stannar den, och om luckan stängs
så fortsätter den att gå igen tills
2 minuter har förflutit (inkl. tid då
luckan är öppen). om ugnen är
igång mindre än 3 minuter aktiveras
inte fläkten.
efter tillagning kommer den roterande
tallriken att fortsätta att rotera tills
kokkärlet återvänder till sitt
ursprungliga startläge.
ugnsutrymmets lampa förblir tänd tills
fullbordan av rotationen, eller i
5 sekunder (beroende på vilket som
är störst). ugnen piper när det är
klart. om luckan öppnas under denna
process, stannar rotationen.
5_ELECTROLUX_swedish_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 14:15 Page 113
SVENSKA
113
5.2 effektnivåer
Effektinställning
Föreslagen användning
900 W/
högt
används för snabb tillagning eller återuppvärmning av t.ex. soppor, grytor,
burkmat, varma drycker, grönsaker, fisk etc.
630 W
används för längre tillagning av kompakt mat som t.ex. stekar, köttfärslimpa och
portionsrätter, men även för känsliga maträtter som t.ex. ostsås och sockerkaka.
Vid denna lägre inställning kokar inte såsen över och maten kommer att tillagas
jämnt utan att bli överkokt på sidorna.
450 W
för kompakt mat som behöver lång tillagningstid när den tillagas på vanligt sätt,
t.ex. kötträtter. Vi rekommenderar att du använder denna effektinställning för att
säkerställa att köttet inte blir segt.
270 W/
för upptining bör du välja denna effektinställning för att säkerställa att maten tinas
uPPtining jämnt. denna inställning är också idealisk för att sjuda ris, pasta, dumplings och
till att koka äggkräm.
90 W
för skonsam upptining, av t.ex. gräddtårtor eller bakverk.
0W
Vilotid/äggklocka.
W = Watt
5.3 minskad effektnivå
Tillagningsläge
Standardtid
Sänkt effektnivå
mikrovågseffekt 900 W
15 minuter
mikrovågseffekt 630 W
5.4 justera tillagningstiden
under tillagning
du kan justera tillagningstiden under
tillagning.
Exempel: för att lägga till 2 minuter
(120 sekunder) med START-knappen.
1. tryck på START-knappen fyra gånger.
tillagningstiden ökas med 120
sekunder.
5.5 med stopp-knappen
tryck på STOPP-knappen en gång för att
aktivera Paus-läget.
tryck på STOPP-knappen gång till för att ta
bort tillagningstiden.
5.6 kökstimer
för att ställa in kökstimern.
1. tryck på KÖKSTIMER-knappen.
2. tryck på ÖKA/MINSKA-knapparna för
att ange tiden.
3. tryck på START-knappen. timern
startar automatiskt.
tiden kan utökas när timern är
aktiverad genom att man trycker på
START-knappen.
timerfunktionen kan bara användas
när ugnen inte är igång.
5.7 snabbstart
du kan direkt starta tillagning på
900 W/högt i 30 sekunder genom att
trycka på START-knappen.
tryck på START-knappen för att öka
tiden.
5.8 stänga av ljudet
för att stänga av ljudet.
1. tryck på KÖKSTIMER-knappen 3
gånger tills “soun” visas.
2. tryck på ÖKA/MINSKA-knapparna tills
"off" visas.
3. tryck på START-knappen.
5_ELECTROLUX_swedish_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 14:15 Page 114
114
www.electrolux.com
för att sätta på ljudet.
1. tryck på KÖKSTIMER-knappen 3
gånger tills “soun” visas.
2. tryck på ÖKA/MINSKA-knapparna tills
"on" visas.
3. tryck på START-knappen.
5.9 Paus
för att göra paus medan mikrovågsugnen
är igång.
1. tryck på STOPP-knappen eller öppna
luckan.
2. ugnen gör paus i upp till 5 minuter.
3. tryck på START för att fortsätta
tillagningen.
5.10 favoriter
ugnen har 3 favoritrecept.
mjukgöra smör
smälta choklad
muggkaka
Exempel: för att mjukgöra smör.
1. tryck på FAVORIT 1-knappen en gång.
2. tryck på ÖKA/MINSKA-knapparna för
att välja vikten.
3. tryck på START-knappen.
om displaysegmenten visar ett
roterande mönster så indikerar detta
att matvarorna behöver röras om eller
vändas. tryck på START-knappen för
att fortsätta tillagningen. när
autoupptiningstiden är till ända stannar
programmet automatiskt.
effektnivåerna för de förinställda
favoritrecepten kan inte justeras.
1-4 muggkakor kan tillagas.
VARNING! Choklad kan bli mycket
het! om chokladen behöver tillagas
längre tid, lägg till 10 sekunder. Var
försiktig med choklad då den kan
överhettas och brännas vid.
för att skriva över favoriter med dina egna
recept.
1. tryck på EFFEKT-nivåknappen för att
välja effekt.
2. tryck på ÖKA/MINSKA-knapparna för
att ange tiden.
3. tryck på FAVORIT-knappen du vill
konfigurera och håll den intryckt tills du
hör en enstaka pipsignal och
favoritstjärnan visas.
för att återställa favoriter till
fabriksinställningarna.
1. tryck på STOPP-knappen.
2. tryck på EFFEKTNIVÅ 450 W och håll
dem intryckta i 3 sekunder.
favoriterna återställs till
fabriksinställningarna.
5.11 autoupptining
autoupptiningsfunktionen beräknar
automatiskt rätt tillagningsläge och
tillagningstid baserat på matvarornas vikt.
det finns 2 autoupptiningmenyer att välja
mellan.
1. autoupptining: kött/fisk/fågel
2. autoupptining: Bröd
Exempel: för att tina upp 0,2 kg stek.
1. Välj autoupptiningmenyn genom att
trycka på knappen AUTOUPPTINING
en gång.
2. tryck på ÖKA/MINSKA-knapparna för
att välja vikten.
3. tryck på START-knappen.
om displaysegmenten visar ett
roterande mönster så indikerar detta
att matvarorna behöver röras om eller
vändas. tryck på START-knappen för
att fortsätta tillagningen. när
autoupptiningstiden är till ända
stannar programmet automatiskt.
tid/effektjustering är inte tillgänglig i
autoupptining.
5_ELECTROLUX_swedish_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 14:15 Page 115
SVENSKA
115
6. tillagningstaBeller
6.1 favoriter
Favoriter
mjukgöra smör
Vikt
0,05-0,25 kg
Knapp
Tillvägagångssätt
• lägg smöret i en pyrex-form.
rör om ordentligt efter tillagning.
smälta choklad
0,1-0,2 kg
•
Bryt chokladen i små bitar. lägg
chokladen i en pyrex-form. rör om
när en ljudsignal hörs. rör om
ordentligt efter tillagning.
VARNING! Choklad kan bli
mycket het! om chokladen
behöver tillagas längre tid, lägg
till 10 sekunder. Var försiktig
med choklad då den kan
överhettas och brännas vid.
muggkaka
1-4 muggar
•
gör kakan efter receptet. Placera
muggen mot kanten av den roterande
tallriken. låt stå i 30 sekunder efter
tillagningen.
6.2 recept på muggkaka
Mäktig choklad-muggkaka
tillvägagångssätt:
ingredienser
för 1 mugg:
1. lägg alla de torra ingredienserna i en
mugg, och blanda dem ordentligt med
en gaffel.
2. tillsätt vegetabilisk olja, vaniljextrakt och
ägg, och blanda ordentligt.
3. ställ muggen en bit från mitten på den
roterande tallriken.
4. laga till med
. kakan sväller ut från
muggen under tillagningen.
låt stå i 30 sekunder efter tillagningen.
2½ msk (25 g)
2 msk (12 g)
2½ msk (30 g)
¼ tsk
1½ msk (15 g)
¼ tsk
1
vanligt mjöl
kakaopulver
strösocker
bakpulver
vegetabilisk olja
vaniljextrakt
medelstort ägg
garnera med chokladsmörkräm.
tips: för att göra choklad/apelsinmuggkaka, ersätt vaniljextraktet med ½ tsk
apelsinextrakt.
5_ELECTROLUX_swedish_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 14:15 Page 116
116
www.electrolux.com
Hallonripplad muggkaka
tillvägagångssätt:
ingredienser
för 1 mugg:
1. lägg alla de torra ingredienserna i en
mugg, och blanda dem ordentligt med
en gaffel.
2. tillsätt vegetabilisk olja, vaniljextrakt
och ägg, och blanda ordentligt.
3. lägg i sylten som en strimma i
blandningen med en sked.
4. ställ muggen en bit från mitten på den
roterande tallriken.
5. laga till med
. kakan sväller ut från
muggen under tillagningen.
låt stå i 30 sekunder efter tillagningen.
2½ msk (25 g)
2½ msk (30 g)
¼ tsk
1½ msk (15 g)
½ tsk
1
1½ msk
vanligt mjöl
strösocker
bakpulver
vegetabilisk olja
vaniljextrakt
medelstort ägg
kärnfri hallonsylt
garnera med vaniljsmörkräm.
Äppel/smul-muggkaka
tillvägagångssätt:
ingredienser
för 1 mugg:
1. lägg alla de torra ingredienserna (utom
kexet) i en mugg, och blanda dem
ordentligt med en gaffel.
2. tillsätt vegetabilisk olja och ägg, och
blanda ordentligt.
3. lägg försiktigt i äppelmoset som en
strimma i blandningen med en sked.
4. toppa med det smulade
digestivekexet.
5. ställ muggen en bit från mitten på den
roterande tallriken.
6. laga till med
. kakan sväller ut från
muggen under tillagningen.
låt stå i 30 sekunder efter tillagningen.
2½ msk (25 g)
2 msk (30 g)
¼ tsk
¼ tsk
1½ msk (15 g)
1
1½ msk (30 g)
ett halvt (7 g)
vanligt mjöl
farinsocker
bakpulver
malen kanel
vegetabilisk olja
medelstort ägg
äppelmos
digestivekex, smulat
toppa med en skopa vaniljglass.
VARNING! äppelmoset är varmt.
5_ELECTROLUX_swedish_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 14:15 Page 117
SVENSKA
117
Jordnötssmör-muggkaka
tillvägagångssätt:
ingredienser
för 1 mugg:
1. lägg alla de torra ingredienserna i en
mugg, och blanda dem ordentligt med
en gaffel.
2. tillsätt vegetabilisk olja, vaniljextrakt,
jordnötssmör och ägg, och blanda
ordentligt.
3. ställ muggen en bit från mitten på den
roterande tallriken.
4. laga till med
. kakan sväller ut från
muggen under tillagningen.
låt stå i 30 sekunder efter tillagningen.
2½ msk (25 g)
2 msk (30 g)
¼ tsk
1½ msk (15 g)
¼ tsk
2 msk (30 g)
1
vanligt mjöl
farinsocker
bakpulver
vegetabilisk olja
vaniljextrakt
slätt jordnötssmör
medelstort ägg
toppa med chokladkräm.
tips: använd om du vill knaprigt
jordnötssmör.
Citronsås-muggkaka
tillvägagångssätt:
ingredienser
för 1 mugg:
2½ msk (25 g)
2½ msk (30 g)
¼ tsk
1½ msk (15 g)
1 tsk
1
sås:
1. lägg alla de torra ingredienserna i en
mugg, och blanda dem ordentligt med
en gaffel.
2. tillsätt vegetabilisk olja, citronzest och
ägg, och blanda ordentligt.
3. ställ muggen en bit från mitten på den
roterande tallriken.
4. laga till med
. kakan sväller ut från
muggen under tillagningen.
5. gör såsen genom att blanda
citronjuicen med strösockret.
6. lossa efter tillagningen kakan,
perforera överdelen ordentligt med en
steknål och häll sedan såsen över
kakan och låt stå i 30 sekunder.
vanligt mjöl
strösocker
bakpulver
vegetabilisk olja
citronzest
medelstort ägg
1 msk citronjuice blandad
med 2 msk strösocker
5_ELECTROLUX_swedish_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 14:15 Page 118
118
www.electrolux.com
Morots-muggkaka
tillvägagångssätt:
ingredienser
för 1 mugg:
2 msk (20 g)
2½ msk (30 g)
¼ tsk
¼ tsk
¼ tsk
1 msk
1½ msk (15 g)
1. lägg alla de torra ingredienserna i en
mugg, och blanda dem ordentligt med
en gaffel.
2. tillsätt solrosolja, apelsinzest, riven
morot och ägg, och blanda ordentligt.
3. ställ muggen en bit från mitten på den
roterande tallriken.
4. laga till med
. kakan sväller ut från
muggen under tillagningen.
5. gör såsen genom att blanda smör,
florsocker, cream cheese och
apelsinjuice.
låt stå i 30 sekunder efter tillagningen.
30 g
1
sås:
vanligt mjöl
ljust farinsocker
bakpulver
malen kanel
malen muskot
malen mandel
solrosolja
zest från ½ apelsin
riven morot
medelstort ägg
15 g smör, mjukgjort
40 g florsocker
40 g färskost cream cheese
½ tsk apelsinjuice
låt kakan svalna, och tillsätt sedan
grasyren.
6.3 autoupptining
Autoupptining
kött/fisk/fågel
Vikt
0,2-1,0 kg
Knapp
x1
(hel fisk,
fiskkotletter,
fiskfiléer,
kycklinglår,
kycklingfiléer,
köttfärs, filéer,
kotletter,
hamburgare och
korvar)
Bröd
0,1-1,0 kg
Tillvägagångssätt
• lägg maten i en pajform och ställ
formen mitt på den roterande tallriken.
• Vänd på maten, placera om den och
dela på den när ljudsignalen hörs. täck
över tunna delar och varma fläckar med
aluminiumfolie.
• Vira in maten i aluminiumfolie och låt
vila i 15-45 minuter, efter upptining, tills
den är helt upptinad.
• köttfärs Vänd på maten när ljudsignalen
hörs. ta bort de delar som tinat, om det
går.
inte tillämpligt för hel fågel.
•
x2
•
•
lägg brödet i en pajform och ställ
formen mitt på den roterande tallriken.
1,0 kg kan läggas direkt på den
roterande tallriken.
Vänd på brödet när ljudsignalen hörs,
flytta om det och ta bort skivor som har
tinats upp.
täck över brödet med aluminiumfolie
efter upptining och låt stå i 5–15 minuter
tills det är helt upptinat.
ange endast matens vikt. räkna inte med behållarens vikt.
använd ett manuellt program om du ska tillaga mat som väger mer eller mindre än de
vikter som ges i tillagningstabellerna.
den slutliga temperaturen varierar beroende på matens starttemperatur.
Biffar och kotletter bör frysas in i ett lager.
köttfärs bör frysas in så platt som möjligt.
5_ELECTROLUX_swedish_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 14:15 Page 119
SVENSKA
119
6.4 Värma mat och dryck
Mängd
-g/ml150
150
900
1000
400
Effekt
Nivå
900 W
900 W
900 W
900 W
900 W
Tid
-Min1
2
8-10
9-11
4-6
stuvning/soppa
grönsaker
200
500
900 W
900 W
1-2
3-5
kött, 1 skiva 1)
200
900 W
3
fiskfilé 1)
200
900 W
3-5
kaka, 1 bit
Barnmat, 1 burk
150
190
450 W
450 W
½ -1
½ -1
smält margarin eller
smör 1)
smälta choklad
50
900 W
½
lägg i en pajform
lägg maten i en lämplig behållare
som tål mikrovågsungn, tillaga och
rör sedan om ordentligt innan du
kontrollerar temperaturen
täck över
100
450 W
3-4
rör om då och då
Mat/dryck
mjölk,
Vatten,
1 kopp
1 kopp
6 koppar
1 skål
uppläggningsfat
1)
Metod
täck inte över
täck inte över
täck inte över
täck inte över
stänk lite vatten över såsen över rör
om efter halva tillagningstiden
täck över; rör om efter uppvärmning
tillsätt vatten vid behov, täck över
rör om efter halva
uppvärmningstiden
stryk på ett tunt lager sås överst och
täck över
täck över
från kyld temperatur
6.5 upptining
Mat
gulash
Mängd
-g500
Effekt
Nivå
270 W
Tid
-Min8-9
kaka, 1 bit
frukt
150
250
90 W
270 W
1-3
3-5
Metod
Vilotid
-Min10-30
rör om efter halva
upptiningstiden
lägg i en pajform
5
sprid ut dem jämnt och vänd 5
på dem efter halva
upptiningstiden
5_ELECTROLUX_swedish_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 14:15 Page 120
120
www.electrolux.com
6.6 tillagning från fryst
Mat
Effekt
Nivå
900 W
900 W
Tid
-Min9-11
8-10
Mängd
-g500
Effekt
Nivå
900 W
Tid
-Min6-8
morötter
500
900 W
9-11
stekar
1000
630 W
34-38
fiskfilé
200
900 W
4-6
fiskfilé
Portionsrätt
Mängd
-g300
400
Metod
täck över
täck över och rör om efter 6
minuter
Vilotid
-Min2
2
6.7 tillagning
Mat
Broccoli/
ärtor
Metod
Vilotid
-Mindela upp i buketter, tillsätt 4-5 msk vatten och täck över. rör
om då och då under
tillagningen
skär i skivor, tillsätt 4-5 msk
vatten och täck över. rör om
då och då under tillagningen
krydda efter smak, placera i 10
en grund skål, vänd halvvägs
under tillagningen
krydda efter smak, lägg på en 2
tallrik och täck över
om ugnen är igång 3 minuter eller längre i något läge fortsätter fläkten att gå 2 minuter
efter avslutad tillagning. om luckan öppnas så stannar den, och om luckan stängs så
fortsätter den att gå igen tills 2 minuter har förflutit (inkl. tid då luckan är öppen). om
ugnen är igång mindre än 3 minuter aktiveras inte fläkten.
5_ELECTROLUX_swedish_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 14:15 Page 121
SVENSKA
121
7. rÅd oCh tiPs
7.1 redskap som tål mikrovågsugn
Tillagningskärl
aluminiumfolie/
foliebehållare
Porslin och keramik
Mikrovågssäker
3/7
3/7
glasgods,
3
exempelvis Pyrex ®
metall
Plast/polystyren,
exempelvis
matbehållare
frys-/stekpåsar
Papper tallrikar,
muggar och
hushållspapper
halm- och
träbehållare
returpapper och
tidningar
7
3
3
3
3
7
Säkerhetskommentarer
små bitar aluminiumfolie kan användas för att skydda
maten mot överhettning. håll folien minst 2 cm från
ugnsväggarma eftersom ljusbågar kan uppstå.
foliebehållare rekommenderas inte om de inte är
specificerade av tillverkaren, följ anvisningarna noggrant.
Porslin, lergods, glaserat lergods och benporslin är
vanligtvis lämpligt, med undantag för de med metallisk
dekoration.
försiktighet ska iakttagas vid användning av fint glasgods,
eftersom det kan bräckas eller spricka om det värms upp
plötsligt.
Vi rekommenderar inte användning av tillagningsgods i
metall, eftersom det bildar ljusbågar som kan leda till
brand.
försiktighet måste iakttagas eftersom en del behållare
förvrids, smälter eller missfärgas vid höga temperaturer.
måste genomborras för att låta ånga komma ut. kontrollera
att påsarna är lämpliga för mikrovågsugn. använd inte
plast- eller metallband eftersom de kan smälta eller fatta
eld på grund av ljusbågsbildning.
använd endast för uppvärmning eller för att absorbera fukt.
försiktighet måste iakttagas eftersom överhettning kan
orsaka brand.
Var alltid uppmärksam på ugnen när du använder dessa
material, eftersom överhettning kan orsaka brand.
kan innehålla extrakt av färg vilket kan orsaka
ljusbågsbildning och leda till brand.
5_ELECTROLUX_swedish_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 14:15 Page 122
122
www.electrolux.com
7.2 mikrovågor, tillagningsråd
Mikrovågor, tillagningsråd
sammansättning
storlek
temperatur
ordning
skydd
stick hål på
mat med mycket fett och socker (exempelvis finhackade pajer) kräver kortare
uppvärmningstid. försiktighet måste iakttagas eftersom överhettning kan leda
till brand.
se till att alla bitarna har samma storlek för jämn tillagning.
matens initiala temperatur påverkar tillagningstiden. skär i mat med fyllningar,
exempelvis syltmunkar, för att släppa ut värme eller ånga.
Placera de tjockaste delarna av maten mot fatets yttre kant. exempelvis
kycklinglår.
använd ventilerad mikrovågsfilm eller passande lock.
stick några hål i mat med skal, skinn eller hinna innan tillagning eller
återuppvärmning, eftersom ånga byggs upp som kan leda till att maten
exploderar. exempelvis potatis, fisk, kyckling, korv.
VIKTIGT!
rör om, vänd
och ordna om
låt stå
skydd
ägg ska inte värmas upp med mikrovågsenergi eftersom de kan
explodera, även efter tillagningen är över, exempelvis pocherade,
hårdkokta.
för jämn tillagning är det viktigt att röra om, vända och ordna om maten under
tillagning. rör alltid om och ordna om utifrån och in mot mitten.
att låta maten vila är nödvändigt efter tillagning för att göra det möjligt för
värmen att sprida sig jämnt genom maten.
Varma områden kan skyddas med små bitar folie, som reflekterar mikrovågor,
exempelvis ben och vingar på en kyckling.
använd grytlappar eller ugnsvantar när du tar ut mat ur ugnen för att förhindra
brännskador. håll alltid behållare som popcornpåsar, ugnspåsar etc. bortvända från
ansikte och händer när du öppnar dem, för att undvika att ångan orsakar brännskador.
stå alltid en bit ifrån ugnsdörren när du öppnar den för att undvika att brännas av ånga
och värme. skiva fyllda bakade maträtter efter uppvärmning för att släppa ut ånga och
undvika brännskador.
5_ELECTROLUX_swedish_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 14:15 Page 123
SVENSKA
123
8. Vad gör jag om
Symtom
Kontroll/råd . . .
mikrovågsugnen inte
fungerar som den ska?
•
•
•
mikrovågsläget fungera
inte?
•
•
•
•
•
•
den roterande tallriken
roterar inte?
mikrovågsugnen stängs
inte av?
Belysningen inuti ugnen
fungerar inte?
det tar längre tid att
värma upp och laga
maten jämfört med
tidigare?
luckan öppnas inte på
grund av strömavbrott?
•
•
•
•
•
•
•
•
säkringarna i proppskåpet fungerar.
att det inte har förekommit ett strömavbrott.
om säkringarna fortsätter lösa ut kontaktar du en behörig
elektriker.
dörren har stängts ordentligt.
dörrtätningarna och tätningsytorna är rena.
START-knappen har tryckts in.
tallriksstödet har anslutits korrekt till drivningen.
den eldfasta formen inte är större än den roterande tallriken.
mat inte förekommer utanför den roterande tallrikens kant så att
tallriken förhindras att rotera.
inget blockerar rotationen i utrymmet under den roterande tallriken.
isolera apparaten från proppskåpet.
kontakta en behörig eleCtroluX-servicerepresentant.
kontakta behörig eleCtroluX-servicerepresentant.
ugnslampan får endast bytas av en utbildad och behörig
eleCtroluX-servicerepresentant.
ställ in en längre tillagningstid (dubbel mängd = knappt dubbel
koktid) eller,
om maten är kallare än normalt, rotera eller vrid kärlet då och då
eller,
ställ in en högre effektinställning.
öppna luckan genom att försiktigt dra utåt i luckglasets nedre
högra hörn.
5_ELECTROLUX_swedish_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 14:15 Page 124
124
www.electrolux.com
9. sPeCifikationer
Växelspänning
220-240 V, 50 hz, en-fas
distributionssäkring/-relä
Växelströmseffekt som krävs: mikrovågsugn
uteffekt:
mikrovågsugn
mikrovågsfrekvens
utvändigt mått:
kmfe264te
invändigt mått
minst 10 a
1.4 kW
900 W (ieC 60705)
2450 mhz 1) (grupp 2/klass B)
596 mm (B) x 459 mm (h) x 404 mm (d)
342 mm (B) x 207 mm (h) x 368 mm (d) 2)
ugnskapacitet
26 liter 2)
roterande tallrik
ø 325 mm, glas
Vikt
ca. 19 kg
1)
2)
den här produkten uppfyller kraven i den europeiska standarden en55011.
i enlighet med denna standard har produkten klassificerats som utrustning i grupp 2, klass
B.
grupp 2 innebär att utrustningen avsiktligen genererar radiofrekvensenergi i form av
elektromagnetisk strålning för värmebehandling av livsmedel.
klass B innebär att utrustningen är lämplig för bruk i hemmiljö.
den invändiga kapaciteten beräknas genom att maximal bredd, djup och höjd mäts.
den faktiska kapaciteten för att rymma mat är mindre.
10. miljöinformation
Återvinn material med symbolen
.
Återvinn förpackningen genom att placera
den i lämpligt kärl.
Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa
genom att återvinna avfall från elektriska
och elektroniska produkter.
släng inte produkter märkta med
symbolen
med hushållsavfallet. lämna
in produkten på närmaste
återvinningsstation eller kontakta
kommunkontoret.
5_ELECTROLUX_swedish_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 14:15 Page 125
SVENSKA
125
5_ELECTROLUX_swedish_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 14:15 Page 126
126
www.electrolux.com
5_ELECTROLUX_swedish_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 14:15 Page 127
SVENSKA
127
electrolux.com/shop
tins-B245urr0
5_ELECTROLUX_swedish_MS_BASE_AJ26UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 07/11/2018 14:15 Page 128
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising