Zanussi | ZFU20223WA | User manual | ZANUSSI ZFU20223WA User Manual

ZANUSSI ZFU20223WA User Manual
User Manual
GETTING
STARTED?
EASY.
ZFU20223WA
‫ הוראות שימוש‬HE
‫מקפיא‬
‫מידע על בטיחות‬
‫לפני ההתקנה והשימוש במכונה‪ ,‬קרא בעיון את ההוראות המצורפות‪.‬‬
‫היצרן אינו אחראי לכל פציעה או נזק שייגרמו כתוצאה מהתקנה לא‬
‫נכונה או משימוש לא נכון‪ .‬שמור תמיד את ההוראות במקום בטוח‬
‫ונגיש‪ ,‬לשימוש עתידי‪.‬‬
‫בטיחות ילדים ואנשים מוגבלים‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫השימוש במכשיר זה מותר לילדים מגיל ‪ 8‬ומעלה ולאנשים בעלי‬
‫מוגבלות גופנית‪ ,‬חושית או שכלית או לאנשים חסרי ניסיון וידע‪ ,‬אם‬
‫הדבר נעשה תחת פיקוח או אם ניתנה להם הדרכה לגבי שימוש בטוח‬
‫במכשיר‪ ,‬ובתנאי שהם מבינים את הסיכונים הקשורים לשימוש‪.‬‬
‫הפעלת המכונה מותרת לילדים מגיל ‪ 3‬עד ‪ 8‬ולאנשים הסובלים‬
‫ממוגבלות משמעותית ומורכבת מאד‪ ,‬בתנאי שקיבלו הדרכה נאותה‪.‬‬
‫יש להרחיק מהמכונה ילדים מתחת לגיל ‪ ,3‬אלא אם כן הם בפיקוח‬
‫צמוד‪.‬‬
‫אין להתיר לילדים לשחק במכונה‪.‬‬
‫אין לאפשר לילדים לבצע פעולות ניקוי ותחזוקת משתמש במכשיר‬
‫ללא השגחה‪.‬‬
‫הרחק את כל חומרי האריזה מהישג ידם של ילדים ודאג לסילוקם‬
‫כנדרש‪.‬‬
‫בטיחות כללית‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪2‬‬
‫מכשיר זה נועד לשימוש ביתי ולשימושים דומים כגון‪:‬‬
‫– בתי חווה ומשק; מטבחונים לעובדים בחנויות‪ ,‬במשרדים‬
‫ובסביבות עבודה אחרות;‬
‫– ללקוחות בבתי מלון‪ ,‬אכסניות‪ ,‬חדרי אירוח וסביבות מגורים‬
‫מסוגים אחרים‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬הקפד שפתחי האוורור יהיו פנויים‪ ,‬הן במעטפת המכשיר והן‬
‫במבנה המכשיר עצמו‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬אין להשתמש בהתקנים מכניים או אמצעים אחרים לשם‬
‫האצת תהליך ההפשרה‪ ,‬למעט אלה שהומלצו על ידי היצרן‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬הקפד לא לגרום נזק למעגל חומר הקירור‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬אין להשתמש במכשירי חשמל בתוך תאי אחסון המזון‬
‫במקרר‪ ,‬אלא אם הם מהסוג שהומלץ על ידי היצרן‪.‬‬
‫אין להשתמש בתרסיס מים או בקיטור לניקוי המכשיר‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫יש לנקות את המכשיר בעזרת סמרטוט רך ולח‪ .‬יש להשתמש רק‬
‫בחומרי ניקוי ניטרליים‪ .‬אין להשתמש במוצרים שוחקים‪ ,‬כריות ניקוי‬
‫שוחקות‪ ,‬ממיסים או חפצי מתכת‪.‬‬
‫אין לאחסן במכשיר חומרים נפיצים כמו פחיות תרסיס המכילות‬
‫חומר הצתה‪.‬‬
‫אם כבל אספקת המתח פגום‪ ,‬החלפתו חייבת להתבצע על ידי היצרן‪,‬‬
‫נציג מטעם מרכז השירות המורשה‪ ,‬או גורם מוסמך דומה‪ ,‬כדי למנוע‬
‫סכנה‪.‬‬
‫הוראות בטיחות‬
‫•‬
‫התקנה‬
‫אזהרה! התקנת המכשיר תיעשה רק על‬
‫ידי אדם מוסמך‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫הסר את כל האריזות‪.‬‬
‫אין להתקין או להשתמש במכשיר שניזוק‪.‬‬
‫פעל על פי הוראות ההתקנה שסופקו עם המכונה‪.‬‬
‫היזהר תמיד בעת הזזת המכונה‪ ,‬שכן היא כבדה‪.‬‬
‫השתמש תמיד בכפפות בטיחות ובנעליים סגורות‪.‬‬
‫יש לוודא שהמכשיר יונח במיקום מאוורר היטב‪.‬‬
‫בהתקנה ראשונה או לאחר הפיכת כיוון הדלת‪ ,‬יש‬
‫להמתין לפחות ‪ 4‬שעות לפני חיבור המכשיר‬
‫לאספקת החשמל‪ .‬זאת כדי לאפשר לשמן לזרום‬
‫חזרה לתוך המדחס‪.‬‬
‫לפני ביצוע כל פעולה במכשיר )למשל הפיכת כיוון‬
‫הדלת(‪ ,‬יש להוציא את התקע משקע החשמל‪.‬‬
‫אין להתקין את המכשיר בקרבת רדיאטורים או‬
‫כיריים‪ ,‬תנור או פלטה חשמלית‪.‬‬
‫אל תחשוף את המכשיר לגשם‪.‬‬
‫אין להתקין את המכשיר במיקום עם אור שמש ישיר‪.‬‬
‫אין להתקין את המכשיר באזורים לחים מדי או קרים‬
‫מדי‪.‬‬
‫בעת הזזה של המכשיר‪ ,‬יש להרים אותו בחלקו‬
‫הקדמי כדי להימנע משריטות על הרצפה‪.‬‬
‫חיבור לחשמל‬
‫אזהרה! קיימת סכנת שריפה‬
‫והתחשמלות‪.‬‬
‫אזהרה! בעת מיקום המכשיר‪ ,‬הקפד‬
‫שכבל המתח לא יימעך או יינזק‪.‬‬
‫אזהרה! אל תשתמש במתאמים מפצלים‬
‫או בכבלים מאריכים‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫יש להאריק את המכשיר‪.‬‬
‫ודא כי הפרמטרים שמופיעים על לוחית הדירוג‬
‫תואמים לדירוגים החשמליים של רשת החשמל‬
‫הביתית‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫הקפידו תמיד להשתמש בשקע מונע התחשמלות‬
‫שהותקן כהלכה‪.‬‬
‫יש להיזהר שלא לגרום נזק לרכיבים אלקטרוניים‬
‫)למשל תקע החשמל‪ ,‬כבל המתח‪ ,‬המדחס(‪ .‬יש‬
‫לפנות למרכז השירות המורשה או לחשמלאי לשם‬
‫החלפה של רכיבים אלקטרוניים‪.‬‬
‫יש להניח את כבל החשמל בגובה נמוך יותר מתקע‬
‫החשמל‪.‬‬
‫חבר את תקע החשמל לשקע חשמל בסיום ההתקנה‬
‫בלבד‪ .‬ודא שקיימת גישה לתקע החשמלי לאחר‬
‫ההתקנה‪.‬‬
‫אין למשוך בכבל המתח כדי לנתק את המכשיר‬
‫מהחשמל‪ .‬הקפידו תמיד למשוך את התקע‪.‬‬
‫שימוש‬
‫אזהרה! סכנה לפציעה‪ ,‬כוויות‪,‬‬
‫התחשמלות או דליקה‪.‬‬
‫המכשיר מכיל גז בעירה מסוג איזובוטאן‬
‫)‪ ,(R600a‬גז טבעי בעל רמה גבוהה של תאימות‬
‫סביבתית‪ .‬יש להיזהר שלא לגרום נזק למעגל הקירור‬
‫המכיל איזובוטאן‪.‬‬
‫• אל תבצע כל שינוי במפרט הטכני של המכשיר‪.‬‬
‫• אין להכניס מכשירים חשמליים )למשל מכונת גלידה(‬
‫בתוך המכשיר אלא אם צוינו על ידי היצרן‬
‫כמתאימים לכך‪.‬‬
‫• אם נגרם נזק למעגל הקירור‪ ,‬יש לוודא שאין בחדר‬
‫להבות או כל מקור הצתה‪ .‬יש לאוורר את החדר‪.‬‬
‫• אין לאפשר לפריטים חמים לגעת בחלקי הפלסטיק‬
‫של המכשיר‪.‬‬
‫• אין לשים משקאות תוססים בתוך תא ההקפאה‪ .‬זה‬
‫מייצר לחץ בתוך בקבוקי המשקה‪.‬‬
‫• אין לאחסן גזים או נוזלים דליקים בתוך המכשיר‪.‬‬
‫• אל תכניס למכשיר מוצרים דליקים או מוצרים‬
‫שנרטבו בחומרים דליקים וגם אל תניח מוצרים כאלה‬
‫על המכשיר או בקרבתו‪.‬‬
‫• אין לגעת במדחס או במעבה‪ .‬הם חמים‪.‬‬
‫• אין להוציא פריטים מתא ההקפאה בידיים רטובות‬
‫או לחות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫אין להקפיא שוב מזון שהופשר‪.‬‬
‫יש לפעול לפי הוראות האחסון המפורטות על‬
‫האריזות של מזון קפוא‪.‬‬
‫יש לעטוף את המזון בחומר כלשהו לעטיפת מזון‬
‫לפני שמניחים אותו בתא ההקפאה‪.‬‬
‫שמירה וניקוי‬
‫אזהרה! סכנה לפציעה או גרימת נזק‬
‫למכשיר‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫לפני פעולות תחזוקה‪ ,‬יש לכבות את המכשיר ולנתק‬
‫את כבל החשמל משקע החשמל‪.‬‬
‫מכשיר זה מכיל פחמימנים בתוך גוף הקירור‪.‬‬
‫התחזוקה והטעינה מחדש של גוף הקירור יבוצעו רק‬
‫על ידי אדם שעבר הכשרה לכך‪.‬‬
‫בדוק את צינור הניקוז של המכשיר באופן סדיר‪,‬‬
‫ונקה אותו אם יש צורך‪ .‬אם צינור הניקוז חסום‪ ,‬מים‬
‫מופשרים מצטברים בתחתית המכשיר‪.‬‬
‫•‬
‫השתמש אך ורק בחלקי חילוף מקוריים‪.‬‬
‫סילוק‬
‫אזהרה! קיימת סכנה לפציעה או חנק‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫נתק את המכשיר מאספקת החשמל‪.‬‬
‫חתוך את כבל המתח והשלך אותו לאשפה‪.‬‬
‫הסר את הדלת כדי למנוע מילדים וחיות מחמד‬
‫להינעל בתוך המכשיר‪.‬‬
‫מעגל הקירור וחומרי הבידוד במכשיר זה הם‬
‫ידידותיים לאוזון‪.‬‬
‫קצף הבידוד מכיל גז דליק‪ .‬צור קשר עם הרשות‬
‫המקומית לקבלת מידע על הדרך המתאימה לסילוק‬
‫המכשיר‪.‬‬
‫אין לגרום נזק לגוף הקירור בחלק שממוקם ליד ממיר‬
‫החום‪.‬‬
‫שירות‬
‫• כדי לתקן את המכשיר‪ ,‬צור קשר עם מרכז השירות‬
‫מורשה‪.‬‬
‫התקנה‬
‫אזהרה! עיין בפרקי '"בטיחות"‪.‬‬
‫מיקום‬
‫יש להתקין את המכשיר במקום יבש ומאוורר היטב‬
‫בתוך הבית‪ ,‬שבו טמפרטורת הסביבה תואמת לסוג‬
‫האקלים שמצוין על לוחית הדירוג של המכשיר‪:‬‬
‫סוג האקלים‬
‫‪SN‬‬
‫‪4‬‬
‫טמפרטורת הסביבה‬
‫‪ +10°C‬עד ‪32°C‬‬
‫‪N‬‬
‫‪ +16°C‬עד ‪32°C‬‬
‫‪ST‬‬
‫‪ +16°C‬עד ‪38°C‬‬
‫‪T‬‬
‫‪ +16°C‬עד ‪43°C‬‬
‫חיבור לחשמל‬
‫• לפני החיבור לחשמל‪ ,‬יש לוודא שהתדר החשמלי‬
‫והמתח החשמלי המצוינים בלוחית הדירוג תואמים‬
‫לנתוני אספקת החשמל המקומית‪.‬‬
‫• יש להאריק את המכשיר‪ .‬התקע של כבל אספקת‬
‫החשמל מצויד בחיבור שמיועד למטרה זו‪ .‬אם שקע‬
‫החשמל המקומי אינו מוארק‪ ,‬יש לחבר את המכשיר‬
‫להארקה נפרדת‪ ,‬בהתאם לתקנות החלות ובייעוץ של‬
‫חשמלאי מוסמך‪.‬‬
‫• היצרן דוחה כל אחריות אם לא נשמרו תנאי‬
‫הבטיחות הנזכרים לעיל‪.‬‬
‫• מכשיר זה עומד בהוראות הבאות של המועצה‬
‫האירופאית‪.‬‬
‫התקנת המכשיר והיפוך כיוון הדלת‬
‫נא עיין בהוראות הנפרדות להתקנה‬
‫)דרישות אוורור‪ ,‬פילוס( ולהיפוך כיוון‬
‫הדלת‪.‬‬
‫לחיצי הפעלה‬
‫‪ 1‬טווח הטמפרטורה‬
‫‪ 2‬מקש הטמפרטורה‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ 3‬הסמל של מצב ‪ECO‬‬
‫‪ 4‬סמל ‪QuickFreeze‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫הפעלה‬
‫‪ .1‬חבר את המכשיר לשקע של רשת החשמל‪.‬‬
‫‪ .2‬כדי להפעיל את המכשיר‪ ,‬גע במקש הטמפרטורה‬
‫עד שמחווני ה‪ LED-‬יידלקו‪.‬‬
‫לאחר כ‪ 3-‬שניות‪ ,‬מחווני ה‪ LED-‬יתעמעמו והטמפרטורה‬
‫תוגדר לרמת ברירת המחדל )מצב ‪ .(ECO‬מחוון ה‪LED-‬‬
‫שעל‪-‬יד הסמל של מצב ‪ ECO‬יידלק‪.‬‬
‫כיבוי‬
‫‪ .1‬כדי לכבות את המכשיר‪ ,‬לחץ על מקש הטמפרטורה‬
‫למשך ‪ 3‬שניות‪.‬‬
‫כל מחווני ה‪ LED-‬יכבו‪.‬‬
‫‪ .2‬כדי לנתק את המכשיר מרשת החשמל‪ ,‬שלוף את‬
‫תקע המתח מהשקע החשמלי‪.‬‬
‫ויסות טמפרטורה‬
‫כדי לווסת את הטמפרטורה‪ ,‬לחץ על מקש הטמפרטורה‪.‬‬
‫בכל לחיצה על המקש‪ ,‬הטמפרטורה המוגדרת משתנה‬
‫ברמה ‪ 1‬ומחוון ה‪ LED-‬המתאים נדלק‪ .‬לחץ על מקש‬
‫הטמפרטורה שוב ושוב עד שתופיע הטמפרטורה‬
‫המבוקשת‪ .‬ההגדרה תישמר‪.‬‬
‫הבחירה היא מדורגת‪ ,‬בטווח שבין ‪-15°C‬‬
‫לבין ‪.-24°C‬‬
‫ההגדרה הקרה ביותר‪.-24°C :‬‬
‫ההגדרה החמה ביותר‪-15°C :‬‬
‫‪ECO‬‬
‫ההגדרה המתאימה ביותר‪ :‬מצב‬
‫)‪.(-18°C‬‬
‫בחר את ההגדרה והתחשב בכך שהטמפרטורה בתוך‬
‫המכשיר תלויה‪:‬‬
‫• בטמפרטורת החדר‬
‫• בתכיפות שבה נפתחת הדלת‬
‫• בכמות המזון המאוחסן‬
‫• במיקום המכשיר‪.‬‬
‫מצב שינה של התצוגה‬
‫לאחר ‪ 30‬שניות ללא אינטראקציה עם המכשיר‪ ,‬התצוגה‬
‫עוברת למצב שינה‪ .‬רק מחוון ה‪ LED-‬שקשור‬
‫לטמפרטורה הנוכחית שהוגדרה נותר מואר באור נמוך‪.‬‬
‫כל שאר מחווני ה‪ LED-‬כבויים‪ .‬כדי להפסיק את מצב‬
‫השינה‪ ,‬לחץ על מקש הטמפרטורה‪.‬‬
‫מצב ‪ECO‬‬
‫במצב זה הטמפרטורה נקבעת לרמה של ‪.-18°C‬‬
‫זוהי הטמפרטורה הטובה ביותר להבטיח‬
‫שימור המזון כראוי‪ ,‬במינימום צריכת‬
‫חשמל‪.‬‬
‫כדי להפעיל את מצב ‪ ,ECO‬לחץ על מקש הטמפרטורה‬
‫שוב ושוב עד שיידלק מחוון ה‪ LED-‬שעל יד הסמל של‬
‫מצב ‪.ECO‬‬
‫הפונקציה ‪QUICKFREEZE‬‬
‫אם עליך להוריד במהירות את הטמפרטורה בתא‬
‫ההקפאה כדי להקפיא במהירות מזון טרי‪ ,‬אנו ממליצים‬
‫להפעיל את הפונקציה ‪ ,QuickFreeze‬כדי להבטיח‬
‫אחסון ראוי של המזון‪.‬‬
‫כדי להפעיל את הפונקציה‪ ,‬לחץ על מקש הטמפרטורה‬
‫שוב ושוב עד שיידלק מחוון ה‪ LED-‬ליד הסמל‬
‫‪ .QuickFreeze‬דולק מחוון ה‪ LED-‬של הטמפרטורה‬
‫הנוכחית שנבחרה‪.‬‬
‫פונקציה זו מפסיקה אוטומטית לאחר ‪52‬‬
‫שעות‪ .‬כאשר הפונקציה נפסקת‪ ,‬מוחזרת‬
‫הטמפרטורה הקודמת שהוגדרה‪.‬‬
‫ניתן גם להפסיק את הפונקציה בכל עת‪,‬‬
‫בלחיצה על מקש הטמפרטורה ובחירת‬
‫הגדרת טמפרטורה חדשה‪.‬‬
‫התרעת דלת פתוחה‬
‫אם הדלת הושארה פתוחה למשך כ‪ 80-‬שניות‪ ,‬תופעל‬
‫התרעת דלת פתוחה‪ .‬מחוון ה‪ LED-‬של הטמפרטורה‬
‫הנוכחית שהוגדרה מהבהב והצליל מופעל‪.‬‬
‫תוכל להפסיק את פעולת ההתרעה‬
‫בסגירת הדלת‪ ,‬או בלחיצה על מקש‬
‫הטמפרטורה‪.‬‬
‫התראת טמפרטורה גבוהה‬
‫עלייה בטמפרטורה של המכשיר )למשל בגלל תקלה‬
‫שהתרחשה קודם לכן ברשת החשמל‪ ,‬או בגלל פתיחה‬
‫של הדלת( תפעיל את התרעת הטמפרטורה הגבוהה‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫מחוון ה‪ LED-‬של הטמפרטורה הנוכחית שהוגדרה‬
‫מהבהב והצליל מופעל‪.‬‬
‫לאחר שהושגו מחדש תנאים נורמליים‪,‬‬
‫תופסק התרעת הטמפרטורה הגבוהה‪.‬‬
‫ניתן לכבות התרעה זו בלחיצה על מקש‬
‫הטמפרטורה‪.‬‬
‫שימוש יומיומי‬
‫אזהרה! עיין בפרקי '"בטיחות"‪.‬‬
‫אחסון של מזון קפוא‬
‫בהפעלה ראשונה של המכשיר‪ ,‬או לאחר תקופת‬
‫השבתה‪ ,‬לפני הכנסת המוצרים לתא ההקפאה יש לתת‬
‫למכשיר לפעול לפחות ‪ 2‬שעות במצב הפעולה‬
‫‪ .QuickFreeze‬שימוש במגירות המקפיא מבטיח שניתן‬
‫יהיה למצוא בקלות ובמהירות את אריזות המזון‬
‫המבוקשות‪ .‬אם מאחסנים כמויות גדולות של מזון‪,‬‬
‫מומלץ להסיר את כל המגירות‪ ,‬פרט למגירה התחתונה‬
‫שצריכה להיות במקום‪ ,‬כדי שזרימת האוויר תהיה טובה‪.‬‬
‫על כל המדפים ניתן להניח פריטי מזון שבולטים עד‬
‫למרחק של ‪ 15‬מ"מ מהדלת‪.‬‬
‫אזהרה! במקרה של הפשרה בלתי מכוונת‪,‬‬
‫למשל עקב הפסקת חשמל ‪ -‬אם החשמל‬
‫נותק לפרק זמן ארוך יותר מהערך שמצוין‬
‫בתרשים המאפיינים הטכניים תחת "זמן‬
‫אחסון בעת הפסקת חשמל"‪ ,‬יש לצרוך‬
‫במהירות את המזון שהופשר‪ ,‬או לבשל‬
‫אותו מיידית ואז להקפיאו שוב )לאחר‬
‫שיתקרר(‪.‬‬
‫הקפאת מזון טרי‬
‫תא ההקפאה מותאם להקפאה של מזון טרי ולאחסון של‬
‫מזון בהקפאה ומזון בהקפאה עמוקה למשך פרקי זמן‬
‫ארוכים‪.‬‬
‫כדי להקפיא כמות קטנה של מזון טרי‪ ,‬אין צורך לשנות‬
‫את ההגדרה הנוכחית‪.‬‬
‫כדי להקפיא מזון טרי‪ ,‬יש להפעיל את פונקציית‬
‫‪ QuickFreeze‬לפחות ‪ 24‬שעות לפני הנחת המזון‬
‫במקפיא‪.‬‬
‫הכנס את המזון הטרי שמיועד להקפאה אל שני התאים‬
‫העליונים‪.‬‬
‫הכמות המרבית של מזון שניתן להקפיא תוך ‪ 24‬שעות‬
‫מצוינת על גבי לוחית הדירוג‪.‬‬
‫תהליך ההקפאה נמשך ‪ 24‬שעות‪ :‬במשך זמן זה‪ ,‬אל‬
‫תוסיף מזון נוסף שמיועד להקפאה‪.‬‬
‫כאשר תהליך ההקפאה הושלם‪ ,‬חזור לטמפרטורה‬
‫הנדרשת )עיין בסעיף "הפעולה ‪.("QuickFreeze‬‬
‫שמירה וניקוי‬
‫אזהרה! עיין בפרקי '"בטיחות"‪.‬‬
‫ניקוי פנים המכשיר‬
‫לפני השימוש במכשיר בפעם הראשונה‪ ,‬יש לשטוף את‬
‫פנים המכשיר ואת האביזרים הפנימיים במים פושרים‬
‫וקצת סבון ניטרלי‪ ,‬כדי להסיר את הריח שאופייני‬
‫למוצרים חדשים‪ ,‬ואז יש לייבש אותם ביסודיות‪.‬‬
‫זהירות! אין להשתמש בתכשירי ניקוי‪,‬‬
‫אבקות שוחקות או חומרי ניקוי מבוססי‬
‫כלור או שמן‪ ,‬מכיוון שהם פוגעים בגימור‬
‫המכשיר‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫ניקוי תקופתי‬
‫זהירות! אין למשוך‪ ,‬או להזיז את‬
‫הצינורות ו‪/‬או הכבלים בתוך המכשיר‪,‬‬
‫ואין לגרום להם נזק‪.‬‬
‫זהירות! אין לפגוע במערכת הקירור‪.‬‬
‫יש לנקות את הציוד באופן קבוע‪:‬‬
‫‪ .1‬יש לנקות את החלק הפנימי ואת האביזרים במים‬
‫פושרים וסבון נייטרלי‪.‬‬
‫‪ .2‬יש לבדוק באופן קבוע את איטום הדלת‪ ,‬ולנגב‬
‫אותה כדי לוודא שהיא נקייה מלכלוך‪.‬‬
‫‪ .3‬יש לשטוף ולייבש ביסודיות‪.‬‬
‫‪ .4‬אם הם נגישים‪ ,‬יש לנקות את המעבה ואת המדחס‬
‫בחלק האחורי של המכשיר במברשת‪.‬‬
‫פעולה זו תשפר את ביצועי המכשיר ותחסוך‬
‫בצריכת החשמל‪.‬‬
‫הפשרת המקרר‬
‫תא ההקפאה מונע הצטברות קרח וכפור‪ .‬משמעות הדבר‬
‫היא שאין הצטברות של כפור במהלך פעולתו‪ ,‬הן על‬
‫הקירות הפנימיים והן על המאכלים‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫תקופות השבתה‬
‫כאשר המכשיר אינו בשימוש במשך זמן ארוך‪ ,‬נקוט‬
‫באמצעי הזהירות הבאים‪:‬‬
‫נתק את המכשיר מאספקת החשמל‪.‬‬
‫הוצא את כל המזון‪.‬‬
‫נקה את המכשיר ואת כל האביזרים‪.‬‬
‫השאר את הדלת‪/‬ות במצב פתוח כדי למנוע ריחות‬
‫לא נעימים‪.‬‬
‫איתור תקלות‬
‫אזהרה! עיין בפרקי '"בטיחות"‪.‬‬
‫מה לעשות אם‪...‬‬
‫בעיה‬
‫סיבה אפשרית‬
‫פתרון‬
‫המכשיר רועש‪.‬‬
‫המכשיר לא מונח ביציבות‪.‬‬
‫בדוק עם המכשיר עומד ביציבות‪.‬‬
‫מופעלת התראה קולית או‬
‫חזותית‪.‬‬
‫המכשיר הופעל לפני זמן קצר או‬
‫שהטמפרטורה עדיין גבוהה מדי‪.‬‬
‫עיין בסעיפים "התראת‪/‬מחוון דלת‬
‫פתוחה" או "התראת‪/‬מחוון‬
‫טמפרטורה גבוהה"‪.‬‬
‫הטמפרטורה במכשיר גבוהה‬
‫מדי‪.‬‬
‫עיין בסעיפים "התראת‪/‬מחוון דלת‬
‫פתוחה" או "התראת‪/‬מחוון‬
‫טמפרטורה גבוהה"‪.‬‬
‫הגדרות הטמפרטורה אינן‬
‫נכונות‪.‬‬
‫עיין בפרק "הפעלה"‪"/‬לוח בקרה"‪.‬‬
‫מוצרי מזון רבים הוכנסו בעת‬
‫ובעונה אחת‪.‬‬
‫חכה מספר שעות ואז בדוק שוב את‬
‫הטמפרטורה‪.‬‬
‫טמפרטורת החדר גבוהה מדי‪.‬‬
‫בדוק את סוג האקלים המצוין‬
‫בלוחית הדירוג‪.‬‬
‫מוצרי המזון שהוכנסו למכשיר‬
‫היו חמים מדי‪.‬‬
‫הנח למוצרי המזון להתקרר עד‬
‫לטמפרטורת החדר לפני אחסונם‪.‬‬
‫הפונקציה ‪QuickFreeze‬‬
‫מופעלת‪.‬‬
‫עיין בסעיף "פונקציית‬
‫‪."QuickFreeze‬‬
‫המדחס אינו מתחיל לפעול מיד‬
‫לאחר הלחיצה על ‪QuickFreeze‬‬
‫או לאחר שינוי הגדרות‬
‫הטמפרטורה‪.‬‬
‫זה נורמלי‪ ,‬לא קרתה כל תקלה‪.‬‬
‫המדחס מתחיל לפעול לאחר זמן מה‪.‬‬
‫מים זורמים על הרצפה‪.‬‬
‫צינור יציאת המים להמסה אינו‬
‫מחובר למגש האידוי שמעל‬
‫המדחס‪.‬‬
‫יש לחבר את צינור יציאת המים‬
‫להמסה אל מגש האידוי‪.‬‬
‫המדחס פועל ללא הפסקה‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫סיבה אפשרית‬
‫בעיה‬
‫פתרון‬
‫לא ניתן להגדיר את‬
‫הטמפרטורה‪.‬‬
‫הפונקציה ‪ QuickFreeze‬או‬
‫‪ QuickChill‬מופעלת‪.‬‬
‫כבה את ‪ QuickFreeze‬או את‬
‫‪ QuickChill‬ידנית‪ ,‬או המתן עד‬
‫שהפונקציה מתאפסת מעצמה‬
‫אוטומטית לפני שתגדיר את‬
‫הטמפרטורה‪ .‬עיין בסעיף‬
‫"הפונקציה ‪ QuickFreeze‬או‬
‫‪."QuickChill‬‬
‫הטמפרטורה בתוך המכשיר‬
‫נמוכה מדי‪/‬גבוהה מדי‪.‬‬
‫ההגדרות של וסת הטמפרטורה‬
‫אינן נכונות‪.‬‬
‫הגדר טמפרטורה גבוהה יותר‪/‬נמוכה‬
‫יותר‪.‬‬
‫טמפרטורת מוצרי המזון גבוהה‬
‫מדי‪.‬‬
‫הנח לטמפרטורה של מוצרי המזון‬
‫לרדת לטמפרטורת החדר לפני‬
‫האחסון‪.‬‬
‫הפונקציה ‪QuickFreeze‬‬
‫מופעלת‪.‬‬
‫עיין בסעיף "פונקציית‬
‫‪."QuickFreeze‬‬
‫ניסית לפתוח מחדש את הדלת‬
‫מייד לאחר שנסגרה‪.‬‬
‫המתן כמה שניות בין סגירת הדלת‬
‫לבין פתיחתה מחדש‪.‬‬
‫הדלת אינה נפתחת בקלות‪.‬‬
‫אם העצה אינה מובילה לתוצאה הרצויה‪,‬‬
‫ניתן לפנות למרכז השירות המורשה‬
‫הקרוב ביותר‪.‬‬
‫נתונים טכניים‬
‫גובה‬
‫‪ 1,550‬מ"מ‬
‫מתח חשמלי‬
‫‪230 - 240 V‬‬
‫רוחב‬
‫‪ 595‬מ"מ‬
‫תדירות‬
‫‪50 Hz‬‬
‫עומק‬
‫‪ 668‬מ"מ‬
‫זמן אחסון בעת הפסקת חשמל‬
‫‪ 11‬ש‬
‫המידע הטכני ממוקם על גבי לוחית הדירוג‪ ,‬על הצד‬
‫החיצוני או הפנימי של המכשיר ובתווית האנרגיה‪.‬‬
‫הגנת הסביבה‬
‫הנושאים את הסמל לפסולת הביתית‪ .‬החזר את את‬
‫המוצר למתקן המחזור במקום מגוריך או פנה לרשות‬
‫העירונית שלך‪.‬‬
‫‪ .‬השלך את‬
‫מחזר את החומרים הנושאים את הסמל‬
‫חומרי האריזה למכלי מחזור מתאימים‪ .‬סייע להגן על‬
‫הסביבה ולשמור על הבריאות ותרום למחזור פסולת‬
‫ממכשירים חשמליים ואלקטרוניים‪ .‬אל תשליך מכשירים‬
‫‪8‬‬
‫*‬
9
10
11
280158045-A-102019
WWW.ZANUSSI.COM/SHOP
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising