IKEA | KYLANDE | User manual | IKEA KYLANDE User Manual

IKEA KYLANDE User Manual
KYLANDE
IS
ÍSLENSKA
Á öftustu síðu þessarar handbók er skrá yfir alla veitendur
eftirsöluþjónustu sem útnefndir hafa verið af IKEA og viðeigandi
símanúmer í hverju landi.
ÍSLENSKA
4
4
ÍSLENSKA
Efnisyfirlit
Öryggisupplýsingar
Öryggisleiðbeiningar
Innsetning
Vörulýsing
Notkun
Dagleg notkun
4
5
7
8
9
12
Góð ráð
Umhirða og þrif
Bilanaleit
Tæknigögn
Umhverfismál
IKEA-ÁBYRGÐ
14
15
16
18
19
20
Með fyrirvara á breytingum.
Öryggisupplýsingar
Fyrir uppsetningu og notkun heimilistækisins skal lesa
meðfylgjandi leiðbeiningar vandlega. Framleiðandinn ber ekki
ábyrgð á neinum meiðslum eða skemmdum sem leiða af rangri
uppsetningu eða notkun. Geymdu alltaf leiðbeiningarnar á
öruggum stað þar sem auðvelt er að nálgast þær til síðari
notkunar.
Öryggi barna og viðkvæmra einstaklinga
•
•
•
•
•
•
Börn, 8 ára og eldri og fólk með minnkaða líkamlega-, skyneða andlega getu, eða sem skortir reynslu og þekkingu,
mega nota þetta tæki, ef þau eru undir eftirliti eða hafa verið
veittar leiðbeiningar varðandi örugga notkun tækisins og ef
þau skilja hættuna sem því fylgir.
Börn á milli 3 og 8 ára gömul og fólk með miklar og flóknar
fatlanir mega nota þetta heimilistæki ef þau hafa fengið
almennilegar leiðbeiningar.
Halda skal börnum yngri en 3 ára frá tækinu nema þau séu
undir stöðugu eftirliti.
Leyfðu ekki börnum að leika sér með tækið.
Börn eiga ekki að hreinsa eða framkvæma notandaviðhald á
heimilistækinu án eftirlits.
Haltu öllum umbúðum frá börnum og fargaðu þeim á
viðeigandi hátt.
ÍSLENSKA
5
Almennt öryggi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Þetta heimilistæki er ætlað til notkunar á heimili og við
svipaðar aðstæður og:
– Á bóndabýlum; starfsmannaeldhúsum í verslun, á
skrifstofum og á öðrum vinnustöðum
– Af viðskiptavinum á hótelum, mótelum, gistiheimilum og á
öðrum íbúðarstöðum
Gættu þess að engar fyrirstöður séu í loftræstiopum, hvorki í
umlykju heimilistækisins né innbyggðum hlutum þess.
Ekki nota vélknúin búnað eða aðrar leiðir til þess að hraða
affrystingartímanum, önnur en þau sem framleiðandi mælir
með.
Ekki skadda kælirásina.
Ekki nota rafmagnstæki í matvælageymsluhólfi tækisins nema
framleiðandi mæli með slíkum gerðum.
Ekki nota vatnsúða og gufu til að hreinsa heimilistækið.
Þvoðu tækið með rökum og mjúkum klút. Notaðu aðeins mild
þvottaefni. Ekki nota rispandi efni, stálull, leysiefni eða
málmhluti.
Ekki geyma sprengifim efni, svo sem loftúðabrúsa með
eldfimum efnum í tækinu.
Ef rafmagnssnúran er skemmd, verður að fá nýja frá
framleiðanda, viðurkenndri þjónustumiðstöð eða svipað
hæfum aðila til þess að koma í veg fyrir hættu.
Öryggisleiðbeiningar
Uppsetning
AÐVÖRUN! Einungis löggildur
aðili má setja upp þetta
heimilistæki.
• Fjarlægðu allar umbúðir og
flutningsboltana.
• Ekki setja upp eða nota skemmt
heimilistæki.
• Fylgdu leiðbeiningum um uppsetningu
sem fylgja með heimilistækinu.
• Alltaf skal sýna aðgát þegar
heimilistækið er fært vegna þess að það
er þungt. Notaðu alltaf öryggishanska og
lokaðan skóbúnað.
• Gakktu úr skugga um að loft geti leikið
um heimilistækið.
• Við fyrstu uppsetningu eða eftir að
hurðinni hefur verið snúið skal bíða í að
ÍSLENSKA
•
•
•
•
•
minnsta kosti 4 klukkustundir áður en
heimilistækið er tengt við rafmagn. Þetta
er til að leyfa olíunni að renna aftur í
þjöppuna.
Áður en þú framkvæmir einhverjar
aðgerðir á heimilistækinu (t.d. snýrð við
hurðinni) skaltu taka klóna úr
rafmagnsinnstungunni.
Ekki setja heimilistækið upp nálægt
ofnum eða eldavélum, ofnum eða
helluborðum.
Ekki setja heimilistækið upp þar sem sól
skín beint á það.
Ekki setja þetta heimilistæki upp á
svæðum þar sem er of mikill raki eða of
kalt.
Þegar þú færir heimilistækið skaltu lyfta
því á brúninni að framan til þess að
forðast að rispa gólfið.
Tenging við rafmagn
AÐVÖRUN! Hætta á eldi og
raflosti.
• Heimilistækið verður að vera jarðtengt.
• Gakktu úr skugga um að færibreyturnar
á merkiplötunni séu samhæfar við
rafmagnsflokkun aðalæðar aflgjafa.
• Notaðu alltaf rétt ísetta innstungu sem
ekki veldur raflosti.
• Notaðu ekki fjöltengi eða
framlengingarsnúrur.
• Gættu þess að valda ekki skaða á
rafmagnsíhlutum (t.d. rafmagnskló,
rafmagnssnúru, þjöppu). Hafðu samband
við viðurkennda þjónustumiðstöð eða
rafvirkja til þess að skipta um
rafmagnsíhluti.
• Rafmagnssnúran þarf að vera fyrir
neðan rafmagnsklóna.
• Aðeins skal tengja rafmagnsklóna við
rafmagnsinnstunguna í lok
uppsetningarinnar. Gakktu úr skugga um
að rafmagnsklóin sé aðgengileg eftir
uppsetningu.
• Ekki toga í snúruna til að taka tækið úr
sambandi. Taktu alltaf um klóna.
6
Notkun
AÐVÖRUN! Hætta á meiðslum,
bruna, raflosti eða eldsvoða.
• Breyttu ekki tæknilýsingu fyrir þetta
heimilistæki.
• Ekki setja rafmagnstæki (t.d. ísvélar) í
heimilistækið nema framleiðandi þeirra
segi þau henta til slíks.
• Gætið þess að valda ekki skaða á
kælirásinni. Hún inniheldur ísóbútan
(R600a), náttúrulegt gas, sem er mjög
umhverfisvænt. Gasið er eldfimt.
• Ef kælirásin skemmist skal gæta þess að
engir logar eða leiðir til kveikingar séu í
herberginu. Loftræstu herbergið.
• Ekki láta heita hluti snerta plasthluti
tækisins.
• Ekki setja gosdrykki í frystihólfið. Það
mun skapa þrýsting á drykkjarílátið.
• Ekki geyma eldfimar gastegundir og
vökva í tækinu.
• Settu ekki eldfim efni eða hluti sem eru
blautir af eldfimum efnum í, nálægt eða
á heimilistækið.
• Ekki snerta þjöppuna eða þéttinn. Þau
eru heit.
• Ekki fjarlægja eða snerta hluti úr
frystihólfinu ef þú ert með blautar eða
rakar hendur.
• Ekki frysta aftur matvæli sem hafa verið
þídd.
• Fylgið geymsluleiðbeiningum á
umbúðum frystra matvæla.
Innri lýsing
AÐVÖRUN! Hætta á raflosti.
• Sú tegund ljóss sem notuð er fyrir þetta
tæki er aðeins ætluð heimilistækjum. Ekki
nota það sem heimilisljós.
Umhirða og þrif
AÐVÖRUN! Hætta á meiðslum
eða skemmdum á heimilistækinu.
ÍSLENSKA
7
• Áður en viðhald fer fram á tækinu skal
slökkva á því og aftengja aðalklóna frá
rafmagnsinnstungunni.
• Þetta tæki inniheldur kolvatnsefni í
kælieiningunni. Aðeins hæfir aðilar mega
sinna viðhaldi og endurhleðslu á
einingunni.
• Skoðið frárennsli tækisins reglulega og
hreinsið það ef þörf krefur. Ef frárennslið
er stíflað mun affryst vatn safnast fyrir í
botni heimilistækisins.
Þjónusta
• Hafðu samband við viðurkennda
þjónustumiðstöð til að gera við
heimilistækið.
• Notaðu eingöngu upprunalega varahluti.
• Aftengið heimilistækið frá
rafmagnsgjafanum.
• Klippa rafmagnssnúruna af og fleygið
henni.
• Fjarlægið hurðina til að koma í veg fyrir
að börn eða dýr geti lokast inni í tækinu.
• Kælirásin og einangrunarefnið á tækinu
eru ósónvæn.
• Einangrunarfroðan inniheldur eldfimar
lofttegundir. Hafið samband við
sveitarfélagið til að fá upplýsingar um
hvernig á að farga heimilistækinu á
réttan hátt.
• Ekki valda skaða á hluta
kælieiningarinnar sem er nálægt
hitaskiptinum.
Förgun
AÐVÖRUN! Hætta á meiðslum
eða köfnun.
Innsetning
AÐVÖRUN! Sjá kafla um
Öryggismál.
Staðsetning
Komdu þessu heimilistæki fyrir á vel
loftræstum stað innandyra þar sem hitastig
umhverfisins samsvarar loftslagsflokknum
sem gefinn er upp á merkiplötu
heimilistækisins:
Loftslagsflokkur
Umhverfishitastig
Vandamál varðandi virkni
búnaðarins geta komið upp hjá
sumum tegundum þegar verið er
vinna utan við þetta svið.
Einungis er hægt að tryggja rétta
virkni ef rétt hitastig er viðhaft. Ef
þú hefur einhverjar efasemdir
varðandi uppsetningu
heimilistækisins skaltu
vinsamlegast leita til söluaðilans,
til viðskiptavinaþjónustu okkar,
eða til næstu viðurkenndu
þjónustumiðstöðvar.
SN
+10°C til + 32°C
N
+16°C til + 32°C
Staðsetning
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
Til að tryggja að heimilistækið starfi sem
best skal setja það upp í góðri fjarlægð frá
hitagjöfum eins og ofnum, vatnshiturum,
beinu sólarljósi o.s.frv. Gætið þess að loft
streymi greiðlega um bakhlið skápsins.
ÍSLENSKA
8
Rafmagnstenging
Áður en stungið er í samband þarf að
fullvissa sig um að rafspennan og raftíðnin
sem sýnd er á tegundarspjaldinu samræmist
aflgjafa heimilisins.
Heimilistækið þarf að vera jarðtengt. Þess
vegna er kló aflgjafasnúrunnar útbúin með
sérstöku tengi. Ef rafmagnsinnstungan á
heimilinu er ekki jarðtengd skal setja
heimilistækið í annað jarðsamband eftir
gildandi reglugerðum, í samráði við
löggiltan rafvirkja.
Framleiðandinn afsalar sig allri ábyrgð ef
ofangreindum öryggisleiðbeiningum er ekki
fylgt.
Þetta heimilistæki samræmist EBEtilskipunum.
Vörulýsing
Yfirlit yfir vöruna
1
2
5
3
4
1 Stjórnborð
2 Frostflipar
3 Skúffur frystisins
4 Merkiplata
5 Maxibox-skúffur
ÍSLENSKA
9
Notkun
Stjórnborð
1
6 5
1
2
3
4
Skjár
Flöskukæling-hnappur
Hnappur fyrir lægra hitastig
Hnappur fyrir hærra hitastig
Mögulegt er að breyta forskilgreindu hljóði
hnappa með því að ýta saman á 5 Hamur
4
3
2
5 Hamur-hnappur
6 ON/OFF-hnappur
sekúndur. Hægt er að snúa breytingunni
við.
og hnapp 3 fyrir lægra hitastig í nokkrar
Skjár
A
G
A.
B.
C.
D.
Viðvörunarvísir
Vísir fyrir Sparaðgerð
Vísir fyrir Hraðfrystingaðgerð
Vísir fyrir hitastig
B
C
D
F
E. Súluvísar
F. Vísir fyrir Flöskukælingaðgerð
G. Vísir fyrir DEMO -ham
E
10
ÍSLENSKA
Eftir að hafa valið 5 Hamur eða
einn af hitastigshnöppunum 3 ,
4 hefst kynningarmyndin
Eftir val á hitastigi leiftrar
kynningarmyndin í nokkrar
mínútur.
.
Kveikt á
Tengdu klóna við rafmagnsinnstunguna.
Ýttu á 6 ON/OFF-hnappinn ef slökkt er á
skjánum.
Hljóðviðvörunin kann að virkjast eftir um
það bil 15 sekúndur.
Hitavísirinn sýnir sjálfgefið innstillt hitastig.
Til að endurstilla viðvörunina sjá „Viðvörun
um hátt hitastig“.
Til að velja annað innstillt hitastig, sjá
„Hitastýring“.
Ef DEMO birtist á skjánum er heimilistækið í
kynningarham. Þessi hamur er notaður af
söluaðilanum til að kynna notagildi
heimilistækisins. Sjá kaflann „Bilanaleit“ til
að afvirkja DEMO-haminn.
Ef hurðin helst opin í nokkrar
mínútur slokknar ljósið sjálfkrafa.
Ljósið er endurstillt með því að
loka hurðinni og opna hana.
Slökkt á
• Það hitastig sem óskað er eftir á
kvarðanum
• Hvort innstillt hitastig er hærra eða lægra
en fyrra hitastig (hreyfimynd með auknu
eða minnkandi)
Hitastjórnun
Stilltu hitastig frystisins með því að ýta á
hitastigshnappana 3 , 4 .
Sjálfgefið hitastig er -18°C fyrir frystinn.
Hitastigsvísirinn sýnir innstillt hitastig.
Innstillt hitastig næst innan
sólarhrings.
Eftir rafmagnsleysi helst innstillt
hitastig vistað.
Sparaðgerð
Veldu þessa aðgerð fyrir hagstæðustu
geymslu matvæla.
1. Til að kveikja á aðgerðinni:
a. Ýttu á 5 Hamur-hnappinn þar til
vísir fyrir Sparaðgerð birtist.
Hitastigsvísirinn sýnir hitann sem stillt er á:
fyrir frystinn: -18°C.
2. Til að slökkva á aðgerðinni:
a. Ýttu á 5 Hamur til að velja aðra
aðgerð eða þar til engar
aðgerðatáknmyndir eru sýnilegar á
skjánum.
Það slokknar á aðgerðinni
með því að velja annað
hitastig.
Ýttu á 6 ON/OFF-hnappinn í 3 sekúndur.
Það slokknar á skjánum.
Til að aftengja heimilistækið frá aflgjafanum
skaltu aftengja rafmagnsklóna frá
innstungunni.
Ef þú þarft að lækka hitastigið í fyrstihólfinu
hratt skaltu nota Hraðfrysting-aðgerðina
sem varðveitir gæði matvælanna.
Súluvísar
Til að kveikja á aðgerðinni:
Súlurnar leiðbeina þér við samskipti við
eininguna og gefa til kynna á hvaða stigi
einingin er að starfa. Súlurnar sýna:
1. Ýttu á 5 Hamur-hnappinn þar til vísir
fyrir Hraðfrysting-aðgerð birtist.
Hraðfrysting-aðgerðin slekkur sjálfkrafa
á sér eftir um það bil 52 klukkustundir.
Hraðfrysting-aðgerð
11
ÍSLENSKA
Til að slökkva á aðgerðinni áður en hún
slokknar sjálfkrafa:
1. Ýttu á 5 Hamur-hnappinn til að velja
aðra aðgerð eða þar til engar
aðgerðatáknmyndir eru sýnilegar á
skjánum.
Ef annað innstillt hitastig frystis er
valið slokknar á aðgerðinni.
Flöskukæling-aðgerð
Flöskukæling-aðgerðina á að nota til þess
að stilla hljóðviðvörunina á þann tíma sem
óskað er, sem er hentugt ef til dæmis
uppskrift gerir ráð fyrir kælingu vökva í
ákveðinn tíma eða þegar minna þarf á
flöskur í hraðkælingu í frystinum svo þær
gleymist ekki.
1. Til að kveikja á aðgerðinni skaltu ýta á
2 Flöskukæling-hnappinn.
Vísir fyrir Flöskukæling-aðgerð birtist.
Bíddu þar til tímastillirinn sýnir innstillt gildi
(30 mínútur).
2. Ýttu á hnappinn 3 fyrir lægra hitastig
og hnappinn 4 fyrir hærra hitastig til
að breyta gildi tímastillisins frá 1 til 90
mínútur.
Tímastillisvísirinn (min). birtist.
Þegar niðurtalningu lýkur, leiftrar vísir fyrir
Flöskukæling-aðgerðina og hljóðviðvörun
hljómar.
3. Fjarlægðu allar flöskur sem geymdar eru
í frystihólfinu.
4. Ýttu á 2 Flöskukæling-hnappinn til að
slökkva á hljóðinu og hætta við
aðgerðina.
Mögulegt er að gera
aðgerðina óvirka hvenær
sem er meðan á
niðurtalningu stendur með því
að ýta á 2 Flöskukælinghnappinn. Vísir fyrir
Flöskukæling-aðgerð
slokknar.
Hægt er að breyta tímanum
meðan á niðurtalningu
stendur og í lokin með því að
ýta á 3 hnappinn fyrir lægra
hitastig og 4 hnappinn fyrir
hærra hitastig.
Viðvörun um háan hita
Hækkun á hitastigi í frystihólfinu (til dæmis
vegna þess að rafmagn hefur farið af eða
dyr eru opnar) er gefin til kynna með
hljóðviðvörun, leiftrandi viðvörunarvísi og
hitavísi frystis.
Ýttu á hvaða hnapp sem er til að endurstilla
viðvörunina og slökkva á hljóðmerkinu.
Hitastigsvísir frystis sýnir hæsta hitastigið
sem náðist í nokkrar sekúndur. Því næst
sýnir hann aftur innstillta hitastigið.
Viðvörunarvísirinn heldur áfram að blikka
þar til eðlilegu ástandi hefur verið komið á,
síðan slokknar á honum.
Aðvörun um opna hurð
Ef hurðin er skilin eftir opin í um það bil 90
sekúndur byrjar hljóðviðvörunin og
viðvörunarvísir leiftrar.
Viðvörunin stöðvast eftir að dyrunum er
lokað. Meðan á viðvöruninni stendur er
hægt að þagga niður í hljóðmerkinu með
því að ýta á einhvern hnapp.
12
ÍSLENSKA
Dagleg notkun
Frystingardagatal
VARÚÐ! Notaðu ekki
málmverkfæri til að fjarlæga
bakkann úr frystinum.
1-2
3-4
3-6
3-6
3-6
3-6
10-12
10-12
10-12
10-12
Táknin sýna ýmsar gerðir frosinna matvæla.
Tölurnar sýna geymslutíma í mánuðum fyrir
viðeigandi gerðir frystivöru. Það fer eftir
gæðum matvörunnar og meðferð hennar
fyrir frystingu hvort lengra eða styttra
geymsluþolið sem gefið er upp er gildir.
VARÚÐ! Snertu ekki
heimilistækið með blautum
höndum, þar sem þær gætu fest
við innra yfirborðið.
Frystikubbar
Tveir frystikubbar fylgja með frystinum. Þeir
lengja tímann sem maturinn helst
varðveittur ef rafmagnsleysi eða bilun á sér
stað.
VARÚÐ! Opnaðu ekki eða
drekktu innihaldið í
frystikubbunum.
Fylgihlutir
Frysting ferskra matvæla
Ísbakki
Frystihólfið hentar til frystingar á ferskum
matvælum og geymslu á frystum og
djúpfrystum mat um lengri tíma.
Ekki er þörf á að breyta núverandi
stillingunni þegar frysta á lítið magn af
ferskum matvælum.
x1
Frystikubbar
x2
Ísmolaframleiðsla
Með þessu heimilistæki fylgir bakki til
ísmolagerðar.
1. Fylltu bakkann af vatni.
2. Settu bakkann í frystihólfið
Til að frysta fersk matvæli skal virkja
Hraðfrysting-aðgerðina minnst 24
klukkustundum áður en maturinn sem á að
frysta er settur í frystihólfið.
Settu ferska matinn sem á að frysta í í tvö
efstu hólfin.
Hámarksmagn matvæla sem hægt er að
frysta á sólarhring er tilgreint á
merkiplötunni, merkingu sem staðsett er inni
í heimilistækinu.
Frystingarferlið tekur sólarhring: Á þessu
tímabili má ekki bæta við öðrum mat sem á
að frysta.
13
ÍSLENSKA
Þegar frystingarferlinu er lokið skal snúa
aftur í það hitastig sem krafist er (sjá
„Hraðfrysting-aðgerðina“).
Geymsla frystra matvæla
Þegar heimilistækið er virkjað í fyrsta sinn
eða eftir notkunarhlé skaltu láta það ganga
í minnst 2 klukkustundir með kveikt á
Hraðfrysting-aðgerðinni áður en vörurnar
eru settar í hólfið.
Frystiskúffurnar tryggja að það sé auðvelt
og fljótlegt að finna matarpakkann sem þig
vantar. Ef geyma á mikið magn af mat er
hægt að fjarlægja allar skúffurnar nema
neðstu skúffuna en hún þarf að vera í til
þess að halda góðu loftstreymi. Geymdu
matinn á öllum hillum ekki nær hurðinni en
15 mm.
VARÚÐ! Ef þiðnun verður fyrir
slysni, til dæmis af því að
rafmagnið fer af, og
rafmagnsleysið hefur varað
lengur en gildið sem sýnt er í
tæknieiginleikatöflunni undir
„hækkunartími“, þarf að neyta
þídda matarins fljótt eða elda
hann strax, kæla og frysta hann
svo aftur.
Afþíðing
Djúpfryst eða fryst matvara, fyrir notkun, er
hægt að afþíða í ísskápnum eða við
stofuhita, eftir því hversu fljótt matvaran
þarf að afþiðna.
Litla bita af mat má jafnvel sjóða þegar
þeir eru enn frosnir, beint úr frystinum. í
þessu tilviki tekur suðan lengri tíma.
Frystikörfur og glerhillur fjarlægðar úr
frystinum
Frystikörfurnar og glerhillurnar hafa
stoppara til að koma í veg fyrir að þær séu
fjarlægðar óvart eða detti út.
Til að fjarlægja körfu úr frysti:
1. Togaðu körfuna í áttina til þín.
2. Þegar hún nær endastöðu skaltu
fjarlægja körfuna með því að halla
framenda hennar upp á við.
1
2
Til að setja körfu í frystinn:
1. Lyftu framenda körfunnar lítillega.
2. Þegar þú ert kominn yfir endamörkin
skaltu ýta körfunni aftur á sinn stað.
VARÚÐ! Gakktu úr skugga um
að fliparnir og körfunar séu lokuð
áður en þú lokar dyrunum.
Til að fjarlægja glerhillu úr frystinum:
1. Ýttu á krækjurnar á glerhillunni.
2. Togaðu hilluna út úr heimilistækinu.
14
ÍSLENSKA
Til að setja hillu aftur inn í heimilistækið:
1. Settu hilluna á rennurnar.
2. Togaðu hilluna inn og lyftu upp
afturhluta hennar.
1
2
1
Góð ráð
Eðlileg vinnsluhljóð
Eftirfarandi hljóð eru venjuleg við notkun:
• Dauft gjálfandi og vellandi hljóð frá
spólunum heyrast þegar kæliefninu er
dælt.
• Suðandi og titrandi hljóð frá þjöppunni
þegar kæliefninu er dælt.
• Skyndilegt smelluhljóð innan úr tækinu af
völdum hitabólgnunar (eðlilegt og
hættulaust náttúrulegt fyrirbæri).
• Dauft smelluhljóð frá hitastillingum þegar
kveiknar eða slökknar á þjöppunni.
Ábendingar um orkusparnað
• Ekki opna dyrnar oft eða hafa þær
opnar lengur en brýn nauðsyn krefur.
• Ekki fjarlægja frystikubba úr
frystikörfunni.
Ábendingar varðandi frystingu
• Aðeins skal frysta ferskar og vel
hreinsaðar gæðamatvörur.
• Til að fá skilvirkari frystingu og þíðingu
skaltu skipta matvælunum í minni
skammta.
• Pakkaðu matvælunum í álpappír eða
plast. Gakktu úr skugga um að pakkarnir
séu loftþéttir.
• Til að forðast hækkun hitastigs þegar
frosinna matvæla skal ekki setja fersk,
ófrosin matvæli beint við hlið þeirra.
• Magur matur geymist betur og lengur en
feitur. Salt minnkar geymsluþol matvæla.
• Ekki borða ísmola, vatnsís eða íspinna
strax eftir að þeir hafa verið teknir úr
frysti. Hætta er á kali.
• Ráðlegt er að sýna frystidagsetninguna
á hverjum pakka til að hægt sé að
fylgjast með geymslutímanum.
Vísbendingar fyrir geymslu frystra
matvæla
• Gættu þess að frystar matvörur úr búð
hafi verið geymdar á fullnægjandi hátt
hjá smásalanum.
• Gættu þess að fryst matvara sé flutt úr
matvörubúðinni og í frystinn á sem
skemmstum tíma.
• Eftir þiðnun skemmist matur fljótt og ekki
er hægt að frysta hann aftur.
• Ekki geyma matvöru lengur en
framleiðandi vörunnar mælir með.
• Geymdu ekki glerílát með vökva í
frystihólfinu vegna þess að þau geta
brotnað.
ÍSLENSKA
15
Umhirða og þrif
AÐVÖRUN! Sjá kafla um
Öryggismál.
Almennar viðvaranir
VARÚÐ! Takið heimilistækið úr
sambandi áður en það gengst
undir viðhald.
Í kælieiningu þessa heimilistækis
eru vetniskolefni; því mega
aðeins löggildir tæknimenn
framkvæma viðhald og
endurhleðslu á því.
Aukahluti og íhluti
heimilistækisins er ekki hægt að
þvo í uppþvottavél.
Innra rýmið hreinsað
Áður en heimilistækið er notað í fyrsta sinn
skal þvo innra rýmið og alla fylgihluti inni í
því með volgu sápuvatni og mildri sápu til
þess að fjarlægja lyktina sem er alltaf af
glænýrri vöru og þurrka svo vandlega.
VARÚÐ! Ekki nota þvottaefni,
slípiduft, klór eða hreinsiefni á
olíugrunni, þar sem það skemmir
áferðina.
Regluleg þrif
VARÚÐ! Ekki toga í, færa til eða
skemma neinar pípur og/eða
kapla inni í skápnum.
VARÚÐ! Gætið þess að skemma
ekki kælikerfið.
VARÚÐ! Þegar skápurinn er
færður til skal lyfta honum með
brúninni að framan til þess að
forðast að rispa gólfið.
Þrífa þarf búnaðinn reglulega:
1. Hreinsið innra rýmið og fylgihlutina með
volgu vatni og mildri sápu.
2. Skoðið reglulega dyraþéttingarnar og
strjúkið af þeim óhreinindi svo að þær
séu hreinar og lausar við smáagnir.
3. Skolið og þurrkið vandlega.
4. Ef hægt er, skal hreinsið þéttinn og
þjöppuna aftan á heimilistækinu með
bursta.
Það bætir afköst heimilistækisins og
sparar rafmagn.
Frystirinn þíddur
Frystihólfið er hrímfrítt. Það þýðir að ekkert
hrím safnast upp þegar það er í notkun,
hvorki á innri veggjum né á matvælunum.
Tímabil þegar ekki í notkun
Gerðu eftirfarandi ráðstafanir þegar
heimilistækið er ekki í notkun um lengri tíma:
1. Aftengdu heimilistækið frá
rafmagnsgjafa.
2. Fjarlægðu allan mat.
3. Hreinsaðu heimilistækið og allan
aukabúnað.
4. Skildu hurð/hurðir eftir opnar til að
koma í veg fyrir ógeðfellda lykt.
VARÚÐ! Ef þú vilt hafa
heimilistækið í gangi skaltu biðja
einhvern um að líta eftir því af og
til svo að maturinn sem í því er
skemmist ekki ef rafmagnið fer.
ÍSLENSKA
16
Bilanaleit
AÐVÖRUN! Sjá kafla um
Öryggismál.
Hvað skal gera ef...
Vandamál
Hugsanleg orsök
Lausn
Heimilistækið vinnur ekki.
Slökkt er á heimilistækinu.
Kveiktu á heimilistækinu.
Heimilistækið vinnur ekki.
Rafmagnsklóin er ekki rétt
tengd við rafmagnsinnstunguna.
Tengdu rafmagnsklóna rétt við
rafmagnsinnstunguna.
Heimilistækið vinnur ekki.
Enginn spenna er á innstungunni.
Tengdu annað raftæki við innstunguna. Hafðu samband við
löggildan rafvirkja.
Heimilistækið er hávaðasamt.
Heimilistækið fær ekki almennilegan stuðning.
Athugaðu hvort heimilistækið
stendur stöðugt.
Heyranleg eða sjónræn aðvörun er í gangi.
Nýlega hefur verið kveikt á Sjá „Aðvörun um hátt hitastig“.
skápnum eða hitastigið er
enn of hátt.
Heyranleg eða sjónræn aðvörun er í gangi.
Hurðin er skilin eftir opin.
Lokaðu hurðinni. Sjá „Aðvörun
um að hurð sé opin“.
Heyranleg eða sjónræn aðvörun er í gangi.
Hitastigið í heimilistækinu
er of hátt.
Hafðu samband við hæfan
rafvirkja eða næstu viðurkenndu þjónustumiðstöð.
Ferhyrnt eða ferningslaga
merki er sýnt í stað talna á
skjánum fyrir hitastig.
Hitaskynjaravandamál.
Hafðu samband við næstu viðurkenndu þjónustumiðstöð
(kælikerfið mun halda áfram
að halda matvælum köldum
en stilling á hitastigi er ekki
möguleg).
Ljósið virkar ekki.
Ljósið er í biðstillingu.
Lokaðu hurðinni og opnaðu
hana aftur.
Ljósið virkar ekki.
Ljósið er bilað.
Hafðu samband við næstu viðurkenndu þjónustumiðstöð.
Þjappan er stöðugt í gangi.
Hitastig er rangt stillt.
Sjá kaflann „Notkun“.
ÍSLENSKA
Vandamál
17
Hugsanleg orsök
Lausn
Þjappan er stöðugt í gangi.
Margar matvörur voru
settar inn á sama tíma.
Bíddu í nokkrar klukkustundir
og athugaðu svo hitastigið aftur.
Þjappan er stöðugt í gangi.
Hitinn í herberginu er of
hár.
Sjá töfluna yfir loftslagsflokkinn
á merkiplötunni.
Þjappan er stöðugt í gangi.
Matvæli sem sett voru í
heimilistækið voru of heit.
Leyfðu matvælum að kólna að
stofuhita áður en þau eru
geymd.
Þjappan er stöðugt í gangi.
Hurðin er ekki rétt lokuð.
Sjá „Hurðinni lokað“.
Þjappan er stöðugt í gangi.
Kveikt er á Hraðfrystingaðgerðinni.
Sjá „Hraðfrysting-aðgerðin“ .
Þjappan fer ekki strax í gang Þetta er eðlilegt, engin
eftir að Hraðfrysting-aðvilla hefur komið upp.
gerðin er ræst, eða eftir að
hitastigi er breytt.
Þjappan fer í gang eftir smátíma.
Vatn rennur niður á gólf.
Affallið fyrir bráðnandi
vatn er ekki tengt við uppgufunarbakkann fyrir ofan
þjöppuna.
Festu affall fyrir bráðnandi
vatn við uppgufunarbakkann.
Ekki er hægt að stilla hitastig.
Kveikt er á Hraðfrystingaðgerðinni.
Slökktu handvirkt á Hraðfrysting-aðgerðinni eða bíddu þar
til aðgerðin afvirkjast sjálfvirkt
til þess að stilla hitastigið. Sjá
„Hraðfrysting-aðgerðin“ .
DEMO birtist á skjánum.
Heimilistækið er í kynningarstillingu.
Haltu Hamur inni í um það bil
10 sekúndur þar til að langt
hljóð heyrist og skjárinn slekkur á sér í skamma stund.
Hitastigið í heimilistækinu er
of lágt/of hátt.
Hitastillirinn er ekki rétt
stilltur.
Stilltu á hærra/lægra hitastig.
Hitastigið í heimilistækinu er
of lágt/of hátt.
Hitastig matvörunnar er of
hátt.
Láttu hitastig matvörunnar
fara niður í stofuhita áður en
hún er sett í kælingu.
Hitastigið í heimilistækinu er
of lágt/of hátt.
Hurðin hefur verið opnuð
of oft.
Opnaðu hurðina aðeins þegar
þörf krefur.
ÍSLENSKA
Vandamál
18
Hugsanleg orsök
Lausn
Hitastigið í heimilistækinu er
of lágt/of hátt.
Kveikt er á Hraðfrystingaðgerðinni.
Sjá „Hraðfrysting-aðgerðin“ .
Hitastigið í heimilistækinu er
of lágt/of hátt.
Það er ekkert kalt loftstreymi í heimilistækinu.
Gættu þess að kalt loftstreymi
sé í heimilistækinu.
Hliðarspjöld heimilistækisins
eru heit.
Þetta er eðlilegt ástand
sem verður vegna vinnu
varmaskiptisins.
Gakktu úr skugga um að það
að minnsta kosti 30 mm bil á
hverrar hliðar heimilistækisins
og húsgagnanna umhverfis
þegar umhverfishitinn fer umfram 38°C.
Hurð opnast ekki auðveldlega.
Þú reyndir að opna hurðina aftur strax eftir að þú
lokaðir henni.
Bíddu í nokkrar sekúndur á
milli þess að loka og opna
hurðina aftur.
Ef heimilistækið þitt starfar enn
ekki rétt eftir að þú hefur gert
eftirfarandi athuganir skaltu hafa
samband við viðurkennda
þjónustumiðstöð. Þú finnur listann
aftast í þessari handbók.
Hurðinni lokað
1. Hreinsaðu hurðarþéttingarnar.
2. Stilltu hurðina ef þörf krefur. Fylgdu
samsetningarleiðbeiningunum.
3. Skiptu um ónýtar hurðarþéttingar ef
með þarf. Hafðu samband við
viðurkennda þjónustumiðstöð.
Skipt um ljósið
Inni í heimilistækinu er ljósdíóðuljós með
langan endingartíma.
Aðeins viðgerðarþjónustur okkar mega
skipta um ljósið. Hafðu samband við
viðurkenndu þjónustumiðstöðina.
Tæknigögn
Vöruflokkur
Tegund heimilistækis
Frystir
Tegund uppsetningar
Frístandandi
Mál og stærð vörunnar
Hæð
1854 mm
Breidd
595 mm
Dýpt
668 mm
ÍSLENSKA
19
Nettó rúmmál
Frystir
229 lítrar
Afþíðingarkerfi
Frystir
sjálfvirkt
Stjörnugjöf
Hækkunartími
28 klukkustundir
Frystigeta
20 kg/sólarhring
Orkunotkun
0,627 kWh/sólarhring
Hávaðastig
42 dB(A)
Orkuflokkur
A++
Spenna
230 - 240 V
Tíðni
50 Hz
Tæknilegar upplýsingar eru á merkiplötunni
innan á vinstri hlið heimilistækisins og á
miða með upplýsingum um orkunotkun.
Umhverfismál
Endurvinna þarf öll efni merkt tákninu .
Setjið umbúðirnar í viðeigandi sorpílát til
endurvinnslu. Leggið ykkar að mörkum til
verndar umhverfinu og heilsu manna og
dýra og endurvinnið rusl sem fylgir
raftækjum og raftrænum búnaði. Hendið
ekki heimilistækjum sem merkt eru með
tákninu í venjulegt heimilisrusl. Farið með
vöruna í næstu endurvinnslustöð eða hafið
samband við sveitarfélagið.
ÍSLENSKA
20
IKEA-ÁBYRGÐ
Hvað gildir IKEA-ábyrgðin lengi?
Ábyrgðin er í gildi í 5 ár frá kaupdegi
vörunnar í IKEA. Framvísa þarf upprunalegu
sölukvittuninni til sönnunar á kaupunum. Ef
gert er við heimilistækið á meðan það er í
ábyrgð, framlengir það ekki ábyrgðartíma
tækisins,
Hver sér um þjónustuna?
Þjónustuaðili IKEA veitir þjónustuna í
gegnum eigin viðgerðarþjónustu eða
samþykkta samstarfsviðgerðarþjónustu.
Hvað nær þessi ábyrgð yfir?
Ábyrgðin nær yfir bilanir á heimilistækinu,
sem orsakast af göllum í smíði þess eða
efniviði frá þeim degi sem það var keypt
hjá IKEA. Þess ábyrgð gildir eingöngu fyrir
heimilisnotkun. Undantekningarnar eru
taldar upp undir fyrirsögninni "Hvað nær
þessi ábyrgð ekki yfir?" Innan
ábyrgðartímans nær ábyrgðin yfir kostnað
af viðgerð vegna bilunar, þ.e. viðgerðir,
varahluti, vinnu og ferðir, að því tilskildu að
heimilistækið sé aðgengilegt til að gera við
án sérstakra útgjalda. Um þessa skilmála
gilda viðmiðunarreglur ESB (Nr. 99/44/EG)
og reglugerðir hlutaðeigandi lands. Íhlutir
sem teknir eru úr þegar skipt er um íhluti
verða eign IKEA.
Hvað gerir IKEA til að leysa vandamálið?
Þjónustuaðili, skipaður af IKEA, mun skoða
vöruna og taka einn ákvörðun um það hvort
þessi ábyrgð nái yfir hana. Ef ábyrgðin telst
ná yfir heimilistækið mun þjónustuaðili IKEA
eða samþykkt samstarfsfyrirtæki annað
hvort gera við gölluðu vöruna eða skipta
henni fyrir sömu eða sambærilega vöru, og
er ákvörðun um það alfarið í þeirra
höndum.
Hvað nær þessi ábyrgð ekki yfir?
• Venjulegt slit.
• Skemmdir af ásettu ráði eða vegna
vanrækslu, skemmdir vegna þess að
notkunarleiðbeiningum hefur ekki verið
fylgt, skemmdir vegna rangrar
uppsetningar eða vegna þess að tengt
er við ranga rafspennu, skemmdir sem
stafa af efnafræðilegum eða
rafefnafræðilegum viðbrögðum, ryði,
tæringu eða vatni, þar með talið en ekki
eingöngu skemmdir sem stafa af miklu
kalki í vatni og skemmdir sem stafa af
óeðlilegum umhverfisaðstæðum.
• Hluti sem eyðast eins og rafhlöður og
perur.
• Hluti sem hafa enga virkni eða eru
eingöngu til skrauts og hafa ekki áhrif á
venjulega notkun tækisins, þar með
taldar rispur og hugsanlegan litamun.
• Skemmdir sem verða fyrir slysni vegna
aðskotahluta eða -efna, hreinsunar eða
losunar stíflna í síum, frárennsliskerfum
eða sápuhólfum.
• Skemmdir á eftirfarandi hlutum:
keramíkgleri, aukahlutum, leirtaus- og
hnífaparakörfum, aðrennslis- og
frárennslisrörum, þéttum, perum og
peruhlífum, skjáum, hnöppum, hlífum og
hlífapörtum. Nema sannanlegt sé
skemmdirnar séu tilkomnar vegna
framleiðslugalla.
• Tilfelli þegar tæknimaður skoðar
heimilistækið og finnur engan galla.
• Viðgerðir ekki framkvæmdar af
þjónustuaðilum skipuðum af okkur
og/eða samþykktum þjónustuaðila sem
við eigum samning við eða notaðir hafa
verið varahlutir sem ekki eru
upprunalegir.
• Viðgerðin er tilkomin vegna
uppsetningar sem var röng eða ekki í
samræmi við tæknilýsingu.
• Notkun heimilistækisins annars staðar en
inni á heimilinu, þ.e. í atvinnuskyni.
• Skemmdir við flutninga. Ef viðskiptavinur
flytur vöruna heim til sín eða á annað
21
ÍSLENSKA
heimilisfang, er IKEA ekki ábyrgt fyrir
hugsanlegum skemmdum sem verða við
flutningana.
Hins vegar ef IKEA afhendir vöruna á
afhendingarheimilisfang
viðskiptavinarins, þá nær þessi ábyrgð
yfir skemmdir sem verða við flutningana.
• Kostnað við að setja upp IKEAheimilistækið í fyrsta sinn. Hins vegar ef
þjónustuaðili IKEA eða samþykkt
samstarfsviðgerðarþjónusta gerir við eða
skiptir heimilistækinu samkvæmt
skilmálum þessarar ábyrgðar, mun
þjónustuaðilinn eða samþykkta
samstarfsviðgerðarþjónustan setja
heimilistækið aftur upp eftir viðgerðina
eða setja upp nýja heimilistækið, ef með
þarf.
Þessi takmörkun á ekki við um verk sem
unnið er án mistaka af sérhæfðum aðila
með tilskilin réttindi sem notar upprunalega
varahluti okkar, í þeim tilgangi að aðlaga
heimilistækið að tæknilegum öryggiskröfum
annars ESB-lands.
Hvernig landslögin gilda
IKEA-ábyrgðin veitir þér tiltekin lagaleg
réttindi, sem samræmast eða ná út fyrir
kröfurnar í viðkomandi landi. Þessir
skilmálar takmarka þó ekki á neinn hátt
réttindi neytenda sem lýst er í lögum
viðkomandi lands.
• samsetningarleiðbeiningarnar og
öryggisupplýsingarnar í
notendahandbókinni;
Sérstök eftirsöluþjónusta (After Sales
Service) fyrir IKEA-heimilistæki:
Ekki hika við að hafa samband við
eftirsöluþjónustu IKEA til að:
1. óska eftir viðgerð sem þessi ábyrgð nær
yfir;
2. fá leiðbeiningar um hvernig á að setja
IKEA-heimilistækið inn í til þess ætlaða
IKEA-eldhúsinnréttingu. Þjónustan veitir
ekki nánari leiðbeiningar í tengslum við:
• uppsetningu á IKEA-eldhúsi í heild;
• tengingu við rafmagn (ef kló og
snúra fylgja ekki með tækinu) eða við
vatn eða gas, þar sem samþykktur
viðgerðaraðili þarf að sjá um slíkar
tengingu.
3. óska eftir nánari útskýringu á efni
notendahandbókarinnar eða
tæknilýsingu IKEA-heimilistækisins.
Til þess að við getum aðstoðað þig sem
best skaltu lesa samsetningarleiðbeiningar
og/eða notendahandbókarhluta þessa
bæklings vandlega áður en þú hefur
samband við okkur.
Leiðir til að ná í okkur ef þú þarfnast
aðstoðar
Gildissvæði
Fyrir heimilistæki sem keypt eru í einu ESBlandi og síðan flutt til annars ESB-lands
gildir þessi þjónusta innan ramma þeirra
ábyrgðarskilmála sem teljast eðlilegir í nýja
landinu. Skuldbinding til að gera við
heimilistækið innan ramma ábyrgðarinnar
er eingöngu til staðar ef heimilistækið
samræmist og er sett upp í samræmi við:
• tæknikröfur landsins þar sem
ábyrgðarkrafan er gerð;
Á öftustu síðu þessarar handbók er skrá yfir
alla tengiliði á vegum IKEA og viðeigandi
símanúmer í hverju landi.
ÍSLENSKA
Til þess að geta veitt þér hraðari
þjónustu mælum við með því að
þú notir eingöngu símanúmerin
sem gefin eru upp aftast í þessari
handbók. Notaðu alltaf númerin
sem gefin eru upp í bæklingnum
fyrir það tiltekna heimilistæki sem
þú þarft aðstoð fyrir. Áður en þú
hringir í okkur skaltu vera viss um
að hafa handtækt IKEAvörunúmerið (8 talna kóða) og
raðnúmerið (8 talna kóða sem
finna má á merkiplötunni) fyrir
heimilistækið sem þú þarft
aðstoð okkar við.
GEYMDU SÖLUKVITTUNINA!
Hún er þín staðfesting á
kaupunum og skilyrði þess að
ábyrgðin gildi. Athugaðu að á
kvittuninni sést jafnframt IKEAvöruheiti og -númer (8 stafa
talnaruna) hvers heimilistækis
sem þú keyptir.
Þarftu frekari hjálp?
Til að fá svör við öðrum spurningum sem
ekki tengjast eftirsöluþjónustu
heimilistækisins þíns skaltu hringja í
þjónustusíma næstu IKEA-verslunar. Við
mælum með að lesa bæklingana sem fylgdu
heimilistækinu áður en þú hefur samband
við okkur.
22
23
Country
België
Belgique
Phone number
070 246016
Česká republika
00359888164080
0035924274080
246 019721
Danmark
70 15 09 09
Deutschland
+49 1806 33 45 32*
Ελλάδα
España
България
Call Fee
Opening time
Binnenlandse gesprekskosten
8 tot 20 Weekdagen
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
Такса за повикване от страната
От 9 до 18 ч в работни дни
Cena za místní hovor
8 až 20 v pracovních dnech
man. - fre. 09.00 - 20.00
lør. - søn. 09.00 - 18.00
Landstakst
211 176 8276
* 0,20 €/Verbindung aus dem
Festnetz max. 0,60 €/Verbindung
aus dem Mobilfunknetz
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
91 1875537
Tarifa de llamadas nacionales
De 8 a 20 en días laborables
France
0170 36 02 05
Tarif des appels nationaux
Hrvatska
00385 1 6323 339
Trošak poziva 27 lipa po minuti
Ireland
0 14845915
National call rate
9 à 21. En semaine
radnim danom od ponedjeljka
do petka od 08:00 do 16:00
8 till 20 Weekdays
Ísland
5880503
Italia
02 00620818
Innanlandsgjald fyrir síma
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος
22 030 529
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Werktags von 8.00 bis 20.00
9 til 18. Virka daga
Lietuva
5 230 06 99
Nacionalinių pokalbių tarifai
Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00
Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45
Magyarország
Belföldi díjszabás
Hétköznap 8 és 10 óra között
Geen extra kosten.
Alleen lokaal tarief.
ma-vr: 8.00 - 21.00
zat: 9.00 - 21.00
zon / pub. vakantie: 10.00 - 18.00
Norge
061 998 0549
0900 - 235 45 32
(0900-BEL IKEA)
0031 - 50 316 8772
(internationaal)
22 72 35 00
Takst innland
8 til 20 ukedager
Österreich
+43-1-2056356
max. 10 Cent/min.
Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr
Polska
801 400 711
Stawka wg taryfy krajowej
Portugal
211557985
Chamada Nacional
România
021 211 08 88
Россия
8 495 6662929
Tarif apel naţional
Действующие телефонные
тарифы
Tarif für Anrufe im Bundesgebiet
Od 8 do 20 w dni robocze
9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados
8 - 20 în zilele lucrătoare
с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское
8 bis 20 Werktage
Nederland
Luxembourg
Schweiz
Suisse
031 5500 324
Svizzera
Slovensko
(02) 3300 2554
Suomi
030 6005203
Sverige
0775 700 500
Україна
United Kingdom
044 586 2078
020 3347 0044
+381 11 7 555 444
(ако позивате изван Србије)
Србија
011 7 555 444
(ако позивате из Србије)
Eesti, Latvija, Slovenija
Tarif des appels nationaux
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
Cena vnútroštátneho hovoru
Lankapuhelinverkosta
0,0835 €/puhelu + 0,032 €/min
Matkapuhelinverkosta 0,192 €/min
8 à 20. En semaine
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
8 až 20 v pracovných dňoch
arkipäivisin 8.00 - 20.00
Міжміськи дзвінки платні
National call rate
mån-fre 8.30 - 20.00
lör-sön 9.30 - 18.00
9 - 21 В робочі дні
9 till 21. Weekdays
Цена позива у националном
саобраћају
Понедељак – субота: 09 – 20
Недеља: 09 – 18
lokalsamtal (lokal taxa)
www.ikea.com
*
280158249-A-302019
© Inter IKEA Systems B.V. 2019
21552
AA-2061438-2
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising