Electrolux | ENN92800AW | User manual | Electrolux ENN92800AW Пайдаланушы нұсқаулығы

Electrolux ENN92800AW Пайдаланушы нұсқаулығы
ENN92800AW
KK
RU
UK
Тоңазытқыш-мұздатқыш
Холодильник-морозильник
Холодильник-морозильник
Қолдану туралы нұсқаулары
Инструкция по эксплуатации
Інструкція
2
18
36
2
www.electrolux.com
МАЗМҰНЫ
1. ҚАУІПСІЗДІК АҚПАРАТЫ................................................................................. 2
2. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ............................................................................ 4
3. ОРНАТУ............................................................................................................. 6
4. ЖҰМЫС ЖҮЙЕСІ.............................................................................................. 7
5. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ........................................................................................ 8
6. АҚЫЛ-КЕҢЕС.................................................................................................... 9
7. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ................................................................................. 11
8. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ.....................................................................................13
9. ШУЫЛ ТҮРЛЕРІ.............................................................................................. 15
10. ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕК...................................................................................16
СІЗ ОЙЫМЫЗДА БОЛДЫҢЫЗ
Electrolux құрылғысын сатып алғаныңызға рахмет. Сіз ондаған жылдар
бойғы кәсіби тәжірибе мен инновацияға сүйеніп жасалған құрылғыны
таңдадыңыз. Тапқырлықтың туындысы болған, көз тартарлық бұл құрылғыны
жасау барысында сіз ойымызда болдыңыз. Сондықтан, қолданған сайын
тамаша нәтижеге қол жеткізе алатыныңызға сенімді болыңыз.
Electrolux әлеміне қош келдіңіз.
Біздің веб-сайтқа барып келесіні қараңыз:
Пайдалану туралы ақпарат, кітапша, ақаулықты түзету, қызмет ақпаратын
мына жерден алыңыз:
www.electrolux.com/webselfservice
Сізге барынша жақсы қызмет көрсету үшін өніміңізді мына жерге тіркеңіз:
www.registerelectrolux.com
Құрылғыңызға қажетті керек-жарақтарды, шығынды материалдарды және
фирмалық қосалқы бөлшектерді сатып алу үшін:
www.electrolux.com/shop
ТҰТЫНУШЫҒА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
Фирмалық заттарды қолдануды ұсынамыз.
Қызмет көрсету орталығына хабарласқанда келесі деректердің дайын
болуын қамтамасыз етіңіз. Үлгісі, Өнім нөмірі, Сериялық нөмірі.
Деректерді техникалық ақпарат тақтайшасынан алуға болады.
Ескерту / Қауіп-қатерден сақтандыру ақпараты
Жалпы ақпарат және ақыл-кеңес
Қоршаған ортаға қатысты ақпарат
Өндіруші ескертусіз өзгеріс енгізу құқығына ие.
1.
ҚАУІПСІЗДІК АҚПАРАТЫ
Құрылғыны орнатып іске қолданар алдында бірге
жеткізілген нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз.
Дұрыс орнатпау немесе пайдаланбау нәтижесінде
ҚАЗАҚ
3
орын алған жарақат немесе зақымға өндіруші
жауапты емес. Нұсқаулықтарды кейін қарап жүру
үшін әрқашан қауіпсіз және қол жетімді жерде
сақтаңыз.
1.1 Балалар мен дәрменсіз адамдардың
қауіпсіздігі
•
•
•
•
•
•
Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балалар мен
денесіне, сезім жүйесіне не ақыл-есіне зақым
келген не тәжірибесі аз адамдар өз қауіпсіздіктерін
қамтамасыз ететін адамның қадағалауы не
құрылғыны қауіпсіз қолдану бойынша берген
нұсқауына сүйеніп, дұрыс қолданбау салдарын
түсінсе, онда қолдануына болады.
Бұл құрылғыны 3 және 8 жас арасындағы балалар
мен мүмкіндіктері өте шектеулі мүгедек адамдар,
басқалардың қадағалауында болса пайдалана
алады.
3 жасқа толмаған балаларды үнемі қарап
отырмаған жағдайда құрылғыдан алыс ұстау керек.
Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
Балалар құрылғыны жөндеу және тазалау
жұмыстарын бақылаусыз орындамауы керек.
Барлық орам материалдарын балалардан алыс
ұстап, қоқысқа тиісті түрде тастау керек.
1.2 Қауіпсіздік туралы жалпы ақпарат
•
Бұл құрылғы үйде не сол сияқты төменде аталған
жерлерде пайдалану үшін жасалған:
– Фермадағы үйлердің; дүкендердегі, кеңселер
мен басқа жұмыс орындарындағы
қызметкерлерге арналған ас бөлмелерде
– Қонақ үйлерде, мотельдерде, төсек және таңғы
аспен қамтамасыз ететін қонақжайларда және
басқа тұрғынды жерлерде
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
ЕСКЕРТУ: Құрылғының корпусындағы немесе
кіріктірілген элементіндегі желдеткіш
саңылауларды бітемей, ашық ұстаңыз.
ЕСКЕРТУ: Жібіту үдерісін жылдамдату үшін
өндіруші ұсынған құралдардан басқа құралдарды
немесе механикалық құралдарды қолданбаңыз.
ЕСКЕРТУ: Салқындатқыш жүйенің контурын
зақымдамаңыз.
ЕСКЕРТУ: Құрылғының ішіндегі азық-түлікті
сақтауға арналған бөліктерге электр
құрылғыларын, егер оларды өндіруші ұсынбаған
болса қолданбаңыз.
Құрылғыны тазалау үшін сулы спрейді және буды
қолданбаңыз.
Құрылғыны дымқыл, жұмсақ шүберекпен
тазалаңыз. Тек бейтарап тазартқыш заттарды
қолданыңыз. Жеміргіш заттарды, түрпілі жөкені,
еріткіштерді немесе темір заттарды
пайдаланбаңыз.
Құрылғы ішінде жанатын заты бар аэрозоль
сауыттары тәрізді жарылатын затты сақтамаңыз.
Егер қуат cымына зақым келсе, қатерден сақтану
үшін оны өндіруші немесе уәкілетті қызмет көрсету
орталығы немесе сол сияқты білікті маман
ауыстыруға тиіс.
2. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ
2.1 Орнату
ЕСКЕРТУ!
Бұл құрылғыны тек білікті
маман ғана орнатуға тиіс.
•
•
•
•
Орам материалдарының барлығын
алыңыз.
Бүлінген құрылғыны орнатпаңыз
немесе іске қоспаңыз.
Қауіпсіздік техникасына
байланысты құрылғыны кіріктіріп
орнату алдында қолданбаңыз.
Құрылғымен бірге жеткізілген
орнату нұсқауларын орындаңыз.
•
•
•
•
Құрылғы ауыр болғандықтан,
орнынан жылжытқан кезде әрқашан
абай болыңыз. Әрқашан қауіпсіздік
қолғабы мен бітеу аяқ киім киіңіз.
Құрылғының айналасында ауа
айналып тұруын қамтамасыз етіңіз.
Алғаш рет орнатқаннан кейін не
есіктің орнын ауыстырғаннан кейін
құрылғыны тоққа қосу алдында
кемінде 4 сағат күтіңіз. Бұл майдың
компрессорға қайта құйылуына
мүмкіндік беру үшін қажет.
Құрылғыға қатысты қандай да бір
жұмыс орындау алдында (мысалы,
ҚАЗАҚ
•
•
•
•
•
•
есіктің орнын ауыстырғанда) ашаны
розеткадан ағытыңыз.
Құрылғыны радиаторға немесе
пештерге, тұмшапешке не пештің
үстіне жақын орнатпаңыз.
Құрылғыны жаңбырға шығармаңыз.
Құрылғыны күннің жарығы тура
түсетін жерге қоймаңыз.
Бұл құрылғыны тым ылғал немесе
тым суық жерге орнатпаңыз.
Құрылғыны жылжытқан кезде,
еденге сызат түсіріп алмау үшін
алдыңғы бұрышынан ұстап
көтеріңіз.
Құрылғыда құрғатқыш зат салынған
қалта бар. Бұл ойыншық емес. Бұл
тағам емес. Мұны дереу тастауды
өтінеміз.
2.2 Электртоғына қосу
ЕСКЕРТУ!
Өрт және электр қатеріне
ұшырау қаупі бар.
•
•
•
•
•
•
•
2.3 Қолдану
ЕСКЕРТУ!
Жарақат алу, күйіп қалу,
электр тоғының қатеріне
ұшырау не өрт шығу қаупі
бар.
Құрылғының құрамында жылдам
тұтанатын изобутон (R600a), қоршаған
ортамен сыйысымдылығы өте жоғары
табиғи газ бар. Изобутоны бар
салқындатқыш жүйеге зақым келтіріп
алмас үшін абай болыңыз.
ЕСКЕРТУ!
Құрылғыны орнатқанда
қуат сымының кептеліп
немесе оған нұқсан
келмегеніне көз жеткізіңіз.
•
ЕСКЕРТУ!
Көп тармақты адаптерлер
мен ұзартқыш сымдарды
қолданбаңыз.
•
Құрылғыны міндетті түрде жерге
тұйықтау қажет.
Техникалық ақпарат тақтасындағы
параметрлердің негізгі қуатпен
жабдықтау желісіндегі электр
параметрлеріне сәйкес келетініне
көз жеткізіңіз.
Әрқашан дұрыс орнатылған,
соққыға төзімді розетканы
қолданыңыз.
Электр бөлшектеріне зақым
келтірмеңіз (мысалы, ашасына,
сымына, компрессорға). Электр
бөлшектерін ауыстыру үшін қызмет
уәкілетті көрсету орталығына
немесе электршіге хабарласыңыз.
Қорек сымы ашаның деңгейінен
төмен орналасуға тиіс.
Құрылғының ашасын розеткаға тек
құрылғыны орнатып болғаннан
5
кейін ғана қосыңыз. Орнатып
болғаннан кейін ашаның қол
жететін жерде тұрғанына көз
жеткізіңіз.
Құрылғыны ажырату үшін электр
сымынан тартпаңыз. Әрдайым
қорек ашаны қолмен тартып
шығарыңыз.
•
•
•
•
•
•
•
Бұл құрылғының техникалық
сипаттамасын өзгертпеңіз.
Электр құрылғыларын (мысалы,
балмұздақ жасағыш құрылғы) егер
өндірушісі арнайы көрсетпесе,
құрылғыға салуға болмайды.
Егер салқындатқыш жүйеге зақым
келсе, бөлмеде ешбір оттың
жалыны және тұтануға себеп
болатын көздердің болмауын
қамтамасыз етіңіз. Бөлмені
желдетіңіз.
Ыстық заттарды құрылғының
пластик бөліктеріне тигізбеңіз.
Алкогольсыз сусындарды
мұздатқыш бөлікке қоймаңыз.
Себебі сусынның ыдысында қысым
пайда болады.
Құрылғыда тұтанғыш газ бен
сұйықтықты сақтамаңыз.
Тұтанғыш заттарды немесе ішіне
тұтанғыш зат салынған дымқыл
заттарды құрылғының ішіне, қасына
немесе үстіне қоймаңыз.
Компрессорға немесе
конденсаторға қол тигізбеңіз. Олар
ыстық.
Қолыңыз су немесе дымқыл болса
мұздатқыш бөліктегі заттарды
алмаңыз немесе ұстамаңыз.
6
www.electrolux.com
•
•
•
Жібіген тағамды қайта
мұздатпаңыз.
Мұздатылған тағамның
орамындағы тағам сақтау
нұсқауларын орындаңыз.
Тағамды мұздатқыш бөлікке салмас
бұрын, басқа тағамға тимес үшін
материалмен ораңыз.
2.4 Ішкі жарықтама
ЕСКЕРТУ!
Электр қатері бар.
•
Бұл құрылғы үшін тек тұрмыстық
құрылғыларда пайдаланылатын
шам қолданылады. Оны бөлмені
жарықтандыру үшін қолданбаңыз.
2.5 Күту менен тазалау
ЕСКЕРТУ!
Жарақат алу немесе
құрылғыны бүлдіріп алу
қаупі бар.
•
•
•
Құрылғыны жөндеу алдында электр
желісінен ағытып, ашасын
розеткадан суырыңыз.
Бұл құрылғының салқындатқыш
жүйесінде көмірсутек бар. Жүйеге
күтім көрсету және оны қайта
толтыру жұмыстарын тек білікті
маман ғана іске асыруға тиіс.
Құрылғының су төгетін түтіктерін
уақытылы тексеріңіз, егер тазалау
керек болса тазалаңыз. Су ағатын
түтік бітелсе, еріген су құрылғының
табанына жиналады.
2.6 Сервис
•
•
Құрылғыны жөндеу үшін уәкілетті
қызмет көрсету орталығына
хабарласыңыз.
Тек ғана фирмалық қосалқы
бөлшектерді қолданыңыз.
2.7 Құрылғыны тастау
ЕСКЕРТУ!
Жарақат алу немесе
тұншығып қалу қаупі бар.
•
•
•
•
•
•
Құрылғыны электр желісінен
ажыратыңыз.
Қуат сымын кесіп алыңыз да,
қоқысқа тастаңыз.
Балалар мен жануарлар құрылғы
ішіне қамалып қалмас үшін есікті
ағытып алыңыз.
Құрылғының салқындатқыш жүйесі
мен изоляция материалдарының
озонға зияны жоқ.
Изоляция көбігінің құрамында
тұтанғыш газ бар. Құрылғыны
қоқысқа дұрыс тастауға қатысты
ақпаратты жергілікті әкімшілік
мекемеге хабарласып алыңыз.
Салқындатқыш жүйенің қызу
алмастырғышқа жақын орналасқан
жеріндегі бөлігіне зақым
келтірмеңіз.
3. ОРНАТУ
ЕСКЕРТУ!
Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
3.1 Орналасуы
Орнату және құрастыру
нұсқауларын орындаңыз.
Құрылғы барынша жақсы жұмыс істеуі
үшін оны радиаторлар, бойлерлер,
тура түскен күннің жарығы сияқты
жылу көздерінен мүмкіндігінше алыс
орнату қажет. Құрылғының артқы
жағында ауаның айналып тұруын
қамтамасыз етіңіз.
3.2 Орналастыру
Құрылғыны құрғақ, жақсы желдетілген,
бөлме температурасы құрылғынының
техникалық ақпарат тақтайшасында
көрсетілген температураға сай келетін
жерге орнату қажет.
ҚАЗАҚ
АуаБөлме температурасы
райы
санаты
SN
+10°C бастап + 32°C дейін
N
+16°C бастап + 32°C дейін
ST
+16°C бастап + 38°C дейін
T
+16°C бастап + 43°C дейін
Осы ауқымнан тыс
пайдаланған кезде кей
үлгілерде кейбір
функциональдық ақаулар
пайда болуы мүмкін. Дұрыс
температура ауқымында
пайдаланғанда ғана
жұмыстың дұрыс
болатынына кепілдік
беріледі. Құрылғыны
орнататын жерді дұрыс
анықтай алмасаңыз,
сатушыға, сатып алушыға
қызмет көрсету немесе
жақын жердегі уәкілетті
қызмет көрсету
орталығына
хабарласыңыз.
•
•
7
ашасы контактісімен бірге берілген.
Егер қуатпен жабдықтау жүйесінің
розеткасы жерге тұйықталмаса,
құрылғыны білікті электршіден
кеңес алып, қолданыстағы
ережелерді орындай отырып, жерге
жеке тұйықтау керек.
Жоғарыда көрсетілген қауіпсіздік
шаралары орындалмаса, өндіруші
ешқандай жауапкершілік алмайды.
Бұл құрылғы E.E.C. ережелеріне
сай келеді.
3.4 Желдетуге қойылатын
талаптар
Құрылғының арт жағында ауа жақсы
айналып тұруға тиіс.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
3.3 Электр қосылымы
•
•
Құрылғыны қуат көзіне қосу
алдында үйдегі қуат көзінің
техникалық ақпарат тақтайшасында
көрсетілген кернеу мен жиілікке
сәйкестігіне көз жеткізіңіз.
Құрылғыны міндетті түрде жерге
тұйықтау қажет. Бұл үшін қуат
АБАЙЛАҢЫЗ
Орнату және құрастыру
нұсқауларын орындаңыз.
4. ЖҰМЫС ЖҮЙЕСІ
4.1 Іске қосу
4.3 Температураны реттеу
1. Ашаны розеткаға сұғыңыз.
2. Температура тетігін сағат тілінің
бағытымен бұрап орташа
температураға қойыңыз.
Температура автоматты түрде
реттеледі.
4.2 Сөндіру
Құрылғыны сөндіру үшін температура
тетігін "O" қалпына бұраңыз.
1. Минималды суық температураны
орнату үшін температураны реттеу
құралын төменірек параметрлерге
қарай бұраңыз.
2. Максималды суық температураны
орнату үшін температура реттеу
құралын төменірек параметрлерге
қарай бұраңыз.
8
www.electrolux.com
Әдетте орташа суықтықты
таңдаған дұрыс.
Дегенмен, дәл мәнді
құрылғының ішіндегі
температураның төмендегі
жағдайларға тәуелді
болатынын ескеріп таңдау
керек:
• бөлме температурасы,
• есіктің қаншалықты жиі
ашылғаны,
• сақталған тағамның
мөлшері,
• құрылғы орналасқан
жер.
АБАЙЛАҢЫЗ
Егер бөлме температурасы
жоғары болса не тағам
тоңазытқыш ішіне толтыра
салынса және құрылғы
төменгі температурада
тұрса, құрылғы үздіксіз
жұмыс жасап оның
қабырғасына қырау тұруы
мүмкін. Бұндай жағдайда
тетікті жоғары
температураға қойып,
құрылғы мұзын қуатты көп
шығындамай, өздігінен
еріп кетуіне мүмкіндік беру
қажет.
5. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ
ЕСКЕРТУ!
Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
5.1 Пештің ішін тазалау
Құрылғыны ең алғаш пайдалану
алдында, іші мен барлық ішкі керекжарақтарын, аздап бейтарап сабын
қосылған жылы сумен жуып, ондағы
әдетте жаңа затқа тән келетін иісті
жуып, содан кейін мұқият құрғатыңыз.
АБАЙЛАҢЫЗ
Жуғыш заттарды, жеміргіш
ұнтақтарды, хлор немесе
май қосылған жуғыш
заттарды пайдаланбaңыз,
қаптаманы бүлдіреді.
5.2 Есіктің сөрелерін
орналастыру
Әр түрлі мөлшерде оралған
тағамдарды орналастыру үшін есіктегі
сөрелерді түрлі биіктікке қоюға
болады.
1. Сөрені алынғанша баяу тартыңыз.
2. Қажетінше басқа деңгейге
салыңыз.
Бұл үлгі бүйір жақтарға қарай
қозғауға болатын жылжымалы
тартпамен жабдықталған.
5.3 Жылжымалы сөрелер
Тоңазытқыштың қабырғасында
сөрелерді қалауыңызша
орналастыруға арналған бірнеше
бағыттауыш бар.
ҚАЗАҚ
Ауаның дұрыс айналуын
қамтамасыз ету үшін,
көкөніс салынатын
тартпаның бетіндегі шыны
сөрені алмаңыз.
5.4 Мұздатылған тағамды
мұздату және сақтау
Мұздатқыш бөлік жаңа тағамды
мұздату мен тоңазыған және
мұздатылған тағамдарды ұзақ уақыт
сақтауға жарайды.
Құрылғыны жаңа іске қосарда не біраз
уақыт пайдаланбай барып іске
қосқанда, тағамды бөліктерге салмай
тұрып, құрылғыны кем дегенде 2 сағат,
ең жоғары параметрлерге қойып іске
қосыңыз.
Жаңа піскен тағамды мұздатуға
ортаңғы бөлік арналған.
24 сағат ішінде мұздатуға болатын
тағамның ең көп мөлшері құрылғының
ішіндегі техникалық ақпарат
тақтайшасында көрсетілген.
9
5.5 Жібіту
Қатты мұздатылған немесе
мұздатылған тағамды пайдалану
алдында егер уақыт бар болса,
тоңазытқыш бөлікке салып немесе
бөлме температурасында жібіту керек.
Кішкене тағамдарды мұздатқыштан
алған бетте тура пісіре беруге болады.
бұндай жағдайда пісіру ұзаққа
созылады.
5.6 Мұз текшелерін жасау
Бұл құрылғы мұз текшелерін жасауға
арналған бір немесе бірнеше науамен
жабдықталған.
Науаларды мұздатқыштан
алу үшін темір
инструментті қолданбаңыз.
1. Осы науаларды суға толтырыңыз
2. Мұз науаларын мұздатқыш бөлікке
қойыңыз.
Мұздату үдерісі 24 сағатқа созылады,
осы уақытта басқа мұздатылатын
тағамды қосып салмаңыз.
Мұздату үдерісі аяқталғанда алдыңғы
орнатылған температураны қалпына
келтіруге болады.
Тағам кенет жібіп кетсе,
мысалы, электр қуатының
ажырауына байланысты,
электр қуаты
"температураның көтерілу"
уақыты кестесінде
көрсетілген уақыттан ұзақ
уақыт сөнсе, жібітілген
тағамды дереу пайдалану
керек немесе пісіріп, содан
кейін қайта мұздату керек
(пісіргеннен кейін).
6. АҚЫЛ-КЕҢЕС
6.1 Қалыпты жұмыс шуылы
Жұмыс істеп тұрған кезде келесі
дыбыстардың естілуі қалыпты жағдай:
•
Салқындатқыш сұйық жіберілген
кезде көпіршіктенген және
сылдырлаған дыбыс шығуы мүмкін.
10
www.electrolux.com
•
•
•
Салқындатқыш сұйық жіберілген
кезде компрессордан діріл және
сылдырдың дыбысы естіледі.
Қызудың әсерінен пайда болатын
дилатацияға (табиғи және қауіпті
емес физикалық құбылыс)
байланысты құрылғының ішінде
кенет пайда болатын сырт-сырт
еткен дыбыс.
Компрессор қосылғанда немесе
сөндірілгенде температураны
реттегіштен әлсіз дыбыс естілуі
мүмкін.
6.2 Қуатты үнемдеуге
арналған кеңестер
•
Егер аса қажет болмаса есікті жиі
ашпаңыз немесе ұзақ уақыт ашып
қалдырмаңыз.
6.3 Жаңа тағамды тоңазытуға
қатысты ақыл-кеңес
•
•
•
Жылы тағамды немесе буы
бұрқырап тұрған сұйықтарды
тоңазытқышқа қоймаңыз.
Әсіресе иісі күшті шығатын
тағамдардың бетін жабыңыз
немесе орап қойыңыз.
Тағамдарды ауа еркін айнала
алатын етіп орналастырыңыз.
6.4 Тоңазытуға қатысты ақылкеңес
Пайдалы кеңес:
•
•
•
•
Ет (барлық түрі) : жарамды
орауышқа орып, көкөніс
тартпасының үстіңгі жағындағы
шыны сөреге қойыңыз. Етті ең көбі
1-2 күн сақтаңыз.
Піскен тағамдар, салқын тағамдар:
бетін жауып, кез келген сөреге
қойыңыз.
Жемістер мен көкөністер: мұқият
тазалап, арнайы тартпаға салыңыз.
Банан, картоп, пияз және сарымсақ
оралмаған болса, тоңазытқышта
сақтамау керек.
Сары май және ірімшік: ауа
өткізбейтін арнайы сауытқа салу
немесе ауаны мүмкіндігінше
•
кіргізбеу үшін алюминий таспаға
орау не полиэтилен қалтаға салу
керек.
Шөлмектер: қақпақ жауып, есіктің
шөлмек сөресіне немесе шөлмек
сөресіне (бар болса) сақтау керек.
6.5 Мұздатуға қатысты ақыл
кеңес
•
•
•
•
•
•
•
Жоғары сапалы, жаңа және мұқият
тазаланған тағамдарды ғана
мұздатыңыз.
Тағамды барынша тиімді мұздату
және жібіту үшін шағын бөліктерге
бөліңіз.
Тағамды алюминий жұқалтырға
немесе пластикке ораңыз.
Орамдардың ауа өткізбейтініне көз
жеткізіңіз.
Мұздатылған тағамның
температурасының жоғарылауына
жол бермеу үшін оның қасына
мұздатылмаған жаңа тағамды
қоймаңыз.
Майсыз тағамдар майлы тағамға
қарағанда ұзақ сақталады. Тұз
тағамды сақтау уақытын азайтады.
Мұз текшелерін, мұздақтарды
немесе лолли тәрізді тағамдарды
мұздатқыштан алған бетте жемеңіз.
Қарып кетуі мүмкін.
Тағамды сақтау уақытын есепке
алып отыру үшін, әр орамның
сыртына мұздатылған ай-күнін
жазып қою ұсынылады.
6.6 Мұздатылған тағамды
сақтау бойынша кеңес
•
•
•
•
Ретейлер дүкендерде мұздаған
қалпы сатылатын тағамдарды тиісті
түрде мұздатқанына көз жеткізіңіз.
Мұздатылған тағамдарды дүкеннен
мұздатқышқа барынша қысқа уақыт
ішінде жеткізіңіз.
Тағамды жібіткеннен кейін сапасы
дереу түсе бастайды және оны
қайта мұздатуға болмайды.
Тағамды өндіруші көрсеткен
жарамдылық мерзімінен артық
уақыт сақтамаңыз.
ҚАЗАҚ
11
7. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ
ЕСКЕРТУ!
Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
7.1 Жалпы ескертулер
АБАЙЛАҢЫЗ
Қандай да бір жөндеу
жұмысын орындау
алдында, құрылғыны
сөндіріңіз.
Құрылғының
салқындатқыш жүйесінде
көмірсутек бар; жөндеу
және оны қайта толтыру
жұмыстарын тек уәкілетті
маман ғана іске асыруға
тиіс.
Құрылғының керекжарақтары мен
бөлшектерін ыдыс жуғыш
машинамен жууға
болмайды.
7.2 Мерзімді тазалау
АБАЙЛАҢЫЗ
Құрылғының ішіндегі
түтікше және/немесе
сымдардың ешқайсысын
тартуға, қозғауға немесе
бүлдіруге болмайды.
АБАЙЛАҢЫЗ
Салқындатқыш жүйені
зақымдамаңыз.
Құрылғыны жиі тазалап отыру керек:
1. Құрылғының іші мен керекжарақтарын бейтарап сабын мен
жылымшы сумен тазалаңыз.
2. Есіктің тығыздағыштарын
уақытылы тексеріп, таза және
қоқыссыз болуын қамтамасыз ету
үшін сүртіңіз.
3. Мұқият шайыңыз және құрғатыңыз.
4. Қол жетіп тұрса, құрылғының
артындағы конденсатор мен
компрессорды шөткемен
тазалаңыз.
Бұлай тазалау құрылғының
жұмысын жақсартып, электр
қуатын тұтынуды азайтуға
көмектеседі.
7.3 Тоңазытқышты жібіту
Құрылғы қалыпты жұмыс істеп тұрса,
қырау тоңазытқыш камерадағы
буландырғыштан, мотор компрессоры
тоқтаған сайын автоматты түрде
шығарылады. Еріген су науа арқылы
құрылғының артқы жағында, мотор
компрессорының үстінде орналасқан
арнайы сауытқа жиналады да, сол
жерде буға айналады.
Жиналған су ағып, тоңазытқыштағы
тағамға тамшыламас үшін тоңазытқыш
бөліктегі науаның ортасындағы еріген
су ағатын саңылауды мезгіл-мезгіл
тазалап тұрған маңызды.
12
www.electrolux.com
7.4 Мұздатқыштың мұзын
еріту
АБАЙЛАҢЫЗ
Буландырғыштағы
қырауды ешқашан өткір
металл қырғышпен
қырмаңыз, оны бүлдіріп
алуыңыз мүмкін. Мұзды
жылдам еріту үшін
өндіруші ұсынған
құралдардан өзге
механикалық немесе басқа
жасанды заттарды
ешқашан қолданбаңыз.
Құрылғының мұзын еріту
кезінде, оралып
мұздатылған тағамдардың
температурасының
жоғарылауы олардың
қауіпсіз сақталу мерзімін
қысқартуы мүмкін.
Жібітуге шамамен 12 сағат
қалғанда, құрылғы жұмысы
уақытша тоқтатылған
кезде ішіндегі суық
жеткілікті болуы үшін
төмен температураны
орнатыңыз.
Мұздатқыш сөрелері мен үстіңгі
камераның айналасына белгілі бір
мөлшерде қырау әрқашан жиналады.
Мұздатқыш қырауының қалыңдығы
шамамен 3-5 мм болғанда жібітіңіз.
1. Құрылғыны сөндіріңіз немесе
ашаны розеткадан суырыңыз.
2. Ішінде тағам тұрса, оны алып,
бірнеше қабат газетке ораңыз да,
салқын жерге қойыңыз.
ЕСКЕРТУ!
Мұздатылған заттарды
дымқыл қолмен
ұстамаңыз.
Қолдарыңыз
мұздатылған заттарға
жабысып қалуы мүмкін.
3. Есікті ашық қалдырыңыз.
Жібіту үрдісін жылдамдату үшін
мұздатқыш бөліктің ортасына
жылы су құйылған стакан қойыңыз.
Сонымен қатар сындыруға
болатын мұзды ерімей тұрып
алыңыз.
4. Мұзды ерітіп болғаннан кейін
құрылғының ішін жақсылап
құрғатыңыз.
5. Құрылғыны қосыңыз.
Үш сағаттан кейін алдында алынған
тағамдарды мұздатқыш бөлікке қайта
салыңыз.
7.5 Құрылғыны қолданбаған
кезде
Құрылғыны ұзақ уақыт бойы
қолданбаған кезде мына сақтық
шараларын орындаңыз:
1. Құрылғыны электр желісінен
ажыратыңыз.
2. Тағамдардың барлығын
шығарыңыз.
3. Құрылғыны жібітіңіз (қажет болса).
4. Құрылғыны және оның керекжарақтарының барлығын
тазалаңыз.
5. Жағымсыз иіс пайда болмау үшін
есікті/есіктерді ашық қалдырыңыз.
АБАЙЛАҢЫЗ
Құрылғыны қосып
қойғыңыз келсе, электр
қуаты өшіп қалса сақталған
тағам бұзылып кетпес
үшін, басқа бір адамның
арасында бір рет тексеріп
қоюын сұраңыз.
ҚАЗАҚ
13
8. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ
ЕСКЕРТУ!
Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
8.1 Не істерсіңіз, егер...
Ақаулық
Ықтимал себептері
Шешімі
Құрылғы жұмыс
істемейді.
Құрылғы сөндірулі.
Құрылғыны қосыңыз.
Қуат ашасы розеткаға
дұрыс сұғылмаған.
Ашаны розеткаға дұрыстап
сұғыңыз.
Розеткада тоқ жоқ.
Розеткаға басқа электр
құрылғысын қосып көріңіз.
Электрші маманға
хабарласыңыз.
Шам күту режимінде
тұр.
Есікті жауып, қайта
ашыңыз.
Шамда ақау бар.
"Шамды ауыстыру"
тарауын қараңыз.
Температура дұрыс
орнатылған жоқ.
"Іске пайдалану" тарауын
қараңыз.
Бір мезгілде тым көп
тағам қойылған.
Бірнеше сағат күтіңіз де,
температурасын қайта
тексеріңіз.
Бөлме температурасы
тым жоғары.
Техникалық ақпарат
тақтайшасындағы ауарайы санатын қараңыз.
Құрылғыға тым жылы
тағамдар қойылған.
Тағамдарды бөлме
температурасына дейін
салқындатып алғаннан
кейін салыңыз.
Шам жанбайды.
Компрессор үздіксіз
жұмыс істейді.
Есік дұрыс жабылмаған. "Есікті жабу" тарауын
қараңыз.
Қырау, мұз тым көп
қатқан.
Есік дұрыс жабылмаған "Есікті жабу" тарауын
немесе тығыздағышы
қараңыз.
жапырылған/кірлеген.
Құрылғы әбден
толтырылған.
Жоғарырақ температураға
қойыңыз. "Іске пайдалану"
тарауын қараңыз.
Құрылғының ішіндегі
Жоғарырақ температураға
температура тым төмен қойыңыз. "Іске пайдалану"
орнатылған.
тарауын қараңыз
14
www.electrolux.com
Ақаулық
Су тоңазытқыштың ішіне
ағады.
Ықтимал себептері
Шешімі
Температура дұрыс
орнатылған жоқ.
"Іске пайдалану" тарауын
қараңыз.
Тағамдар судың су
коллекторына қарай
ағуына бөгет жасайды.
Тағамдардың артқы
тақтаға тимейтінін
тексеріңіз.
Су ағатын түтікше
бітеліп қалған.
Су ағатын түтікшені
тазалаңыз.
Су еденге ағады.
Еріген су ағатын
Еріген су ағатын түтікшені
түтікше, компрессордың буландырғыш науаға
үстіндегі буландырғыш жалғаңыз.
науаға қосылмаған.
Құрылғының ішіндегі
температура өте
төмен/өте жоғары.
Температура тетігі
дұрыс мәнге
қойылмаған.
Жоғарырақ/төменірек
температураға қойыңыз.
Есік дұрыс жабылмаған. "Есікті жабу" тарауын
қараңыз.
Азық-түліктердің
температурасы өте
жоғары.
Азық-түліктің
температурасын бөлме
температурасына дейін
азайтып барып сақтаңыз.
Бір мезгілде тым көп
тағам сақтауға
қойылған.
Бір мезгілде аз азық-түлік
сақтаңыз.
Мұздың қалыңдығы 4-5
мм.
Құрылғының мұзын
жібітіңіз.
Есік тым жиі ашылған.
Есікті ашу қажет болса
ғана ашыңыз.
Құрылғының ішінде
суық ауа айналымы
жоқ.
Құрылғы ішінде суық
ауаның айналуын
қамтамасыз етіңіз.
Егер ақыл-кеңес күткен
нәтиже бермесе, жақын
жердегі уәкілетті қызмет
көрсету орталығына
хабарласыңыз.
8.2 Шамды ауыстыру
Құрылғы қолданыс мерзімі
ұзақ LED ішкі жарықтама
шамымен жабдықталған.
Тек түпнұсқа қосалқы
бөлшектерді пайдалануды
қатаң ескертеміз.
LED шамдарын ғана (E14
негізгі) пайдаланыңыз. Ең
үлкен қуат мәні шам
элементінде көрсетіледі.
АБАЙЛАҢЫЗ
Ашаны розеткадан
ағытыңыз.
ҚАЗАҚ
1. Мөлдір қақпақты ағыту үшін
саусақтарыңызбен екі жағын
шамалы сырғытыңыз және
қақпақты көрсеткілердің
бағытымен тартып алыңыз.
1
8.3 Есікті жабу
2
1. Есіктің тығыздағыштарын
тазалаңыз.
2. Қажет болса, есікті реттеңіз.
Құрастыру нұсқауларын қараңыз.
3. Қажет болса, зақым келген
тығыздағыштарды өзгертіңіз.
Уәкілетті қызмет көрсету
орталығына хабарласыңыз.
1
2. Шамның орнына тұрмыстық
құрылғыларға ғана арналған, қуат
9. ШУЫЛ ТҮРЛЕРІ
Құрылғы қалыпты жұмыс істеп тұрған кезде түрлі шуыл естіледі (компрессор,
салқындатқыш сұйықтықтың айналуы).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
SSSRRR!
UB
BL
SSSRRR!
15
параметрлері дәл сондай бір шам
салыңыз.
3. Шамның қақпағын орнына қайта
салыңыз.
4. Ашаны розеткаға сұғыңыз.
5. Есікті ашыңыз.
Шамның қосылатынына көз
жеткізіңіз.
B!
CLICK!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
CLICK!
K!
16
www.electrolux.com
HISSS!
BLUBB!
BRRR!
HISSS!
BLUBB!
CRACK!
BRRR!
CRACK!
10. ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕК
10.1 Техникалық мәліметтер
Ұяның өлшемдері
Биіктігі
1780 мм
Ені
560 мм
Тереңдігі
550 мм
Кернеу
230 - 240 В
Жиілік
50 Гц
Темп. жоғарылау
уақыты
22 сағ
Техникалық ақпарат құрылғының
сыртқы немесе ішкі жағындағы
техникалық ақпарат тақтайшасында
және қуат жапсырмасында
көрсетілген.
11. ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ҚАТЫСТЫ ЖАҒДАЙЛАР
Белгі
салынған материалдарды
қайта өңдеуден өткізуге тапсырыңыз.
Орам материалдарын қайта өңдеуден
өткізу үшін тиісті контейнерлерге
салыңыз. Электрлік және
электроникалық құрылғылардың
қалдығын қайта өңдеуден өткізу
арқылы, қоршаған ортаға және
адамның денсаулығына зиын
келтіретін жағдайларға жол бермеуге
өз үлесіңізді қосыңыз. Белгі
салынған құрылғыларды тұрмыстық
қалдықтармен бірге тастамаңыз.
Өнімді жергілікті қайта өңдеу
орталығына өткізіңіз немесе жергілікті
мекемеге хабарласыңыз.
ҚАЗАҚ
Осы өнімнің өндірілген күні сериялық нөмірде көрсетілген,
оның нөмірінің бірінші саны өндірілген жылдың соңғы
санына, екінші және үшінші сандар аптаның реттік нөміріне
сәйкес келеді. Мысалы, 84512345 сериялық нөмірі өнім 2018
жылдың қырық бесінші аптасында өндірілгенін білдіреді.
Өндіруші: Electrolux Appliances AB, St. Göransgatan 143, 105
45 Stockholm, Швеция
Импорттаушы және өндірушінің уәкілетті ұйымы:
OOO «Электролюкс Рус», Кожевнический проезд 1, 115114,
Мәскеу/Москва, тел.: 8-800-200-3589
Италияда жасалған
17
18
www.electrolux.com
СОДЕРЖАНИЕ
1. СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ...............................................19
2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ................................................................. 21
3. УСТАНОВКА.................................................................................................... 23
4. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ..................................................................................... 24
5. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.............................................................. 25
6. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ.....................................................................................27
7. УХОД И ОЧИСТКА.......................................................................................... 28
8. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ............................................30
9. ШУМЫ ПРИ РАБОТЕ...................................................................................... 33
10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ............................................................................ 34
МЫ ДУМАЕМ О ВАС
Благодарим вас за приобретение прибора Electrolux. Вы выбрали изделие,
за которым стоят десятилетия профессионального опыта и инноваций.
Уникальное и стильное, оно создавалось с заботой о вас. Поэтому когда бы
вы ни воспользовались им, вы можете быть уверены: результаты всегда
будут превосходными.
Добро пожаловать в Electrolux!
На нашем веб-сайте вы сможете:
Найти рекомендации по использованию изделий, руководства по
эксплуатации, мастер устранения неисправностей, информацию о
техническом обслуживании:
www.electrolux.ru/support
Зарегистрировать свое изделие для улучшения обслуживания:
www.promo.electrolux.ru
Приобрести дополнительные принадлежности, расходные материалы и
фирменные запасные части для своего прибора:
www.electrolux-1.ru
ПОДДЕРЖКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И СЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Мы рекомендуем использовать оригинальные запчасти.
При обращении в сервис-центр следует иметь под рукой следующую
информацию: модель, продуктовый номер (PNC), серийный номер.
Данная информация находится на табличке с техническими данными.
Внимание / Важные сведения по технике безопасности.
Общая информация и рекомендации
Информация по охране окружающей среды
Право на изменения сохраняется.
РУССКИЙ
1.
19
СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед установкой и эксплуатацией прибора
внимательно ознакомьтесь с приложенным
руководством. Производитель не несет
ответственность за какие-либо травмы или ущерб,
возникшие вследствие неправильной установки или
эксплуатации. Всегда храните эту Инструкцию под
рукой в надежном месте для последующего
использования.
1.1 Безопасность детей и лиц с ограниченными
возможностями
•
•
•
•
•
Данный прибор может эксплуатироваться детьми,
если их возраст превышает 8 лет, и лицами с
ограниченными физическими, сенсорными или
умственными способностями и с недостаточным
опытом или знаниями только при условии
нахождения под присмотром лица, отвечающего за
их безопасность, или после получения
соответствующих инструкций, позволяющих им
безопасно эксплуатировать электроприбор и
дающих им представление об опасности,
сопряженной с его эксплуатацией.
Допускается использование прибора детьми в
возрасте от 3 до 8 лет, а также лицами с ярко
выраженными и комплексными нарушениями
здоровья при условии надлежащего надзора за
ними.
Детям младше 3 лет запрещается находиться
рядом с прибором, если только за ними не
обеспечивается постоянный надзор взрослых.
Не позволяйте детям играть с прибором.
Очистка и доступное пользователю техническое
обслуживание прибора не должно производиться
детьми без присмотра.
20
www.electrolux.com
•
Храните все упаковочные материалы вне
досягаемости детей и утилизируйте материалы
надлежащим образом.
1.2 Общие правила техники безопасности
•
•
•
•
•
•
•
•
Прибор предназначен для домашнего бытового и
аналогичного применения, например:
– В сельских жилых домах; в помещениях,
служащих кухнями для обслуживающего
персонала в магазинах, офисах и на других
рабочих местах.
– Для использования клиентами отелей, мотелей
мини-гостиниц типа «ночлег и завтрак» и других
мест проживания.
ВНИМАНИЕ: Не перекрывайте вентиляционные
отверстия в корпусе прибора или в мебели, в
которую он встроен.
ВНИМАНИЕ: Не используйте механические
устройства или любые другие средства, кроме
рекомендованных производителем, для ускорения
процесса размораживания.
ВНИМАНИЕ: Не допускайте повреждения контура
холодильника.
ВНИМАНИЕ: Не используйте внутри отсеков для
хранения пищевых продуктов электрические
приборы, если они не рекомендованы
производителем.
Не используйте для очистки прибора подаваемую
под давлением воду или пар.
Протирайте прибор мягкой влажной тряпкой.
Используйте только нейтральные моющие
средства. Не используйте абразивные средства,
абразивные губки, растворители или
металлические предметы.
Не используйте прибор для хранения
взрывоопасных веществ, таких как аэрозольные
баллоны с взрывоопасным газом-вытеснителем.
РУССКИЙ
•
21
В случае повреждения шнура питания во
избежание несчастного случая он должен быть
заменен изготовителем, авторизованным
сервисным центром или специалистом с
аналогичной квалификацией.
2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
2.1 Установка
ВНИМАНИЕ!
Установка прибора должна
осуществляться только
квалифицированным
персоналом!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Удалите всю упаковку.
Не устанавливайте и не
подключайте прибор, имеющий
повреждения.
Не эксплуатируйте прибор до его
установки в мебель, в которую он
должен быть встроен, в целях
соблюдения мер безопасности.
Следуйте приложенной к прибору
Инструкции по установке.
Никогда не забывайте о мерах
предосторожности при его
перемещении: прибор имеет
большой вес. Всегда используйте
защитные перчатки и закрытую
обувь.
Убедитесь, что вокруг прибора
имеется достаточная вентиляция.
Перед первой установкой или
перевешиванием дверцы
подождите не мене 4 часов, прежде
чем подключать прибор к сети
электропитания. Это необходимо
сделать для того, чтобы масло
могло вернуться в компрессор.
Перед выполнением любой
операции с прибором (например,
перевешивание дверцы) выньте
вилку из сетевой розетки.
Не устанавливайте прибор рядом с
радиаторами отопления, кухонными
плитами, духовыми шкафами или
варочными панелями.
Не подвергайте прибор
воздействию дождя.
•
•
•
•
Не устанавливайте прибор там, где
на него может падать прямой
солнечный свет.
Не устанавливайте прибор в
слишком влажных или холодных
местах.
При перемещении прибора
поднимайте его за передний край,
чтобы не допустить появления на
полу царапин.
В приборе находится пакет с
влагопоглотителем. Это не
игрушка. Это не продукт питания.
Просьба немедленно его
утилизировать.
2.2 Подключение к
электросети
ВНИМАНИЕ!
Существует риск пожара и
поражения электрическим
током.
ВНИМАНИЕ!
При выборе места
установки прибора
убедитесь, что шнур
электропитания не зажат и
не поврежден.
ВНИМАНИЕ!
Не используйте тройники и
удлинители.
•
•
•
Прибор должен быть заземлен.
Убедитесь, что параметры,
указанные на табличке с
техническими данными,
соответствуют характеристикам
электросети.
Включайте прибор только в
установленную надлежащим
образом электророзетку с
защитным контактом.
22
www.electrolux.com
•
•
•
•
Следите за тем, чтобы не
повредить электрические
компоненты прибора (вилку кабеля
электропитания, кабель
электропитания, компрессор и т.д.)
Для замены электрических
компонентов обратитесь в
авторизованный сервисный центр
или к электрику.
Кабель электропитания должен
располагаться ниже уровня вилки
электропитания.
Вставляйте вилку сетевого кабеля в
розетку только по окончании
установки прибора. Убедитесь, что
после установки прибора к вилке
электропитания имеется свободный
доступ.
Для отключения прибора от
электросети не тяните за кабель
электропитания. Всегда беритесь
за саму вилку.
2.3 Эксплуатация
ВНИМАНИЕ!
Существует риск
получения травмы, ожога,
поражения электрическим
током или пожара.
Прибор содержит горючий газ
изобутан (R600a). Это природный газ,
безвредный для окружающей среды.
Следите за тем, чтобы не повредить
контур холодильника, содержащий
изобутан.
•
•
•
•
•
Не вносите изменения в параметры
данного прибора.
Не помещайте в прибор
электроприборы (например,
мороженицы), если их
производителем не указано, что
подобное их применение
допустимо.
В случае повреждения контура
холодильника следует исключить
появление в помещении открытого
пламени и источников возгорания.
Хорошо проветрите помещение.
Не ставьте на пластмассовые части
прибора горячую посуду.
Не помещайте прохладительные
напитки в морозильное отделение.
•
•
•
•
•
•
•
Это приведет к возникновению
излишнего давления в емкости, в
которой содержится напиток.
Не храните внутри прибора
горючие газы и жидкости.
Не помещайте на прибор, рядом с
ним или внутрь него
легковоспламеняющиеся вещества
или изделия, пропитанные
легковоспламеняющимися
веществами.
Не прикасайтесь к компрессору или
конденсатору. Они горячие.
Не извлекайте и не касайтесь
предметов в морозильном
отделении мокрыми или влажными
руками.
На замораживайте повторно уже
размороженные продукты.
Выполняйте инструкции по
хранению, приведенные на
упаковке замороженных продуктов.
Перед укладкой продуктов в
морозильное отделение оберните
их в любую пищевую упаковку.
2.4 Внутреннее освещение
ВНИМАНИЕ!
Существует опасность
поражения электрическим
током.
•
Тип лампы, используемой в данной
приборе, предназначен для
бытовой техники. Не используйте
ее для освещения дома.
2.5 Уход и очистка
ВНИМАНИЕ!
Это может привести к
повреждению прибора или
травмам.
•
•
Перед выполнением операций по
чистке и уходу выключите прибор и
извлеките вилку сетевого шнура из
розетки.
В холодильном контуре данного
прибора содержатся углеводороды.
Техническое обслуживание и
перезарядка должны выполняться
только квалифицированным
специалистом.
РУССКИЙ
•
Регулярно проверяйте сливное
отверстие в корпусе прибора и при
необходимости прочищайте его. В
случае засорения отверстия талая
вода будет скапливаться в нижней
части прибора.
2.6 Сервис
•
•
Для ремонта прибора обратитесь в
авторизованный сервисный центр.
Применяйте только оригинальные
запасные части.
•
•
•
•
2.7 Утилизация
ВНИМАНИЕ!
Существует опасность
травмы или удушья.
•
•
23
Отрежьте и утилизируйте кабель
электропитания.
Удалите дверцу, чтобы
предотвратить риск ее запирания
при попадании внутрь прибора
детей и домашних животных.
Содержимое холодильного контура
и изоляционные материалы
данного прибора не вредят
озоновому слою.
Изоляционный пенопласт содержит
горючий газ. Для получения
информации о том, как надлежит
утилизировать данный прибор,
обратитесь в местные
муниципальные органы власти.
Не повреждайте часть узла
охлаждения, которая находится
рядом с теплообменником.
Отключите прибор от электросети.
3. УСТАНОВКА
ВНИМАНИЕ!
См. главы, содержащие
Сведения по технике
безопасности.
3.1 Выбор места установки
При установке см.
указания по сборке.
Для обеспечения оптимальной работы
устанавливайте прибор вдали от
источников тепла, таких как
радиаторы отопления, котлы, прямые
солнечные лучи и т.д. Убедитесь в
свободной циркуляции воздуха вокруг
задней стенки прибора.
3.2 Размещение
Устанавливайте прибор в сухом,
хорошо вентилируемом помещении,
где температура окружающей среды
соответствует климатическому классу,
указанному на табличке с
техническими данными прибора.
Клима‐
тиче‐
ский
класс
Температура окружающей
среды
SN
от +10°C до + 32°C
N
от +16°C до + 32°C
ST
от +16°C до + 38°C
T
от +16°C до + 43°C
При работе за рамками
данного диапазона у ряда
моделей могут
наблюдаться
определенные проблемы с
функционированием.
Надлежащая работа может
быть гарантирована только
в рамках заданного
диапазона температур. В
случае сомнений при
выборе места установки
прибора обратитесь в
место продажи, в
авторизованный
сервисный центр или в
ближайший центр
обслуживания.
24
www.electrolux.com
3.3 Подключение к
электросети
•
•
•
•
Перед включением прибора в сеть
удостоверьтесь, что напряжение и
частота, указанные в табличке с
техническими данными,
соответствуют параметрам
домашней электрической сети.
Прибор должен быть заземлен. Для
этого вилка сетевого кабеля имеет
специальный контакт заземления.
Если розетка электрической сети не
заземлена, выполните отдельное
заземление прибора в
соответствии с действующими
нормами, поручив эту операцию
квалифицированному электрику.
Изготовитель снимает с себя
всякую ответственность в случае
несоблюдения вышеуказанных
правил техники безопасности.
Данный прибор соответствует
директивам E.E.C.
3.4 Требования к вентиляции
Необходимо обеспечить достаточную
циркуляцию воздуха с задней стороны
прибора.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При установке см.
указания по сборке.
4. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
4.1 Включение
1. Вставьте вилку сетевого шнура в
розетку.
2. Поверните регулятор температуры
по часовой стрелке на среднее
значение.
4.2 Выключение
Чтобы выключить прибор, поверните
регулятор температуры в положение
«О».
4.3 Регулировка температуры
Температура регулируется
автоматически.
1. Поверните регулятор температуры
на самое низкое значение, чтобы
установить минимальный холод.
2. Поверните регулятор температуры
на самое высокое значение, чтобы
установить максимальный холод.
Обычно оптимальным
является среднее
положение.
При выборе конкретного
значения температуры
следует иметь в виду, что
температура внутри
прибора зависит от:
• температуры в
помещении;
• частоты открывания
дверцы;
• количества хранящихся
продуктов;
• места расположения
прибора.
РУССКИЙ
25
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если температура
окружающего воздуха в
помещении высокая,
прибор полностью
заполнен или задано
самое низкое значение
температуры, то прибор
может работать
непрерывно; при этом его
задняя стенка будет
покрываться льдом. В этом
случае следует задать
более высокую
температуру, чтобы
сделать возможным
автоматическое
размораживание и, таким
образом, уменьшить
расход энергии.
5. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ВНИМАНИЕ!
См. главы, содержащие
Сведения по технике
безопасности.
5.1 Очистка внутренних
поверхностей
Перед первым включением прибора
вымойте его внутренние поверхности
и все внутренние принадлежности
теплой водой с нейтральным мылом,
чтобы удалить запах, характерный для
недавно изготовленного изделия, а
затем тщательно протрите их.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не используйте моющие
или абразивные средства
и очистители на основе
хлора или на масляной
основе, т.к. они могут
повредить покрытие
поверхностей
холодильника.
5.2 Размещение полок
дверцы
Чтобы обеспечить возможность
хранения упаковок продуктов
различных размеров, полки дверцы
можно размещать на разной высоте.
1. Постепенно поднимайте полку,
пока она не высвободится.
2. Меняйте положение по мере
необходимости.
Данная модель оснащена
съемным ящичком, который может
сдвигаться вправо или влево.
26
www.electrolux.com
5.3 Передвижные полки
Расположенные на стенках
холодильника направляющие
позволяют размещать полки на
нужной высоте.
Чтобы была обеспечена
правильная циркуляция
воздуха, не снимайте
стеклянную полку,
расположенную над
ящиком для овощей.
5.4 Замораживание и
хранение замороженных
продуктов
Морозильное отделение
предназначено для замораживания
свежих продуктов и для
продолжительного хранения
замороженных продуктов, а также
продуктов глубокой заморозки.
При первом включении холодильника
или после продолжительного периода,
в течение которого он не
использовался, перед тем, как
помещать в морозильное отделение
продукты, дайте холодильнику
поработать два часа при ручке
термостата, установленной на
максимально низкую температуру.
Для замораживания свежих продуктов
поместите их в в среднее отделение.
Максимальное количество продуктов,
которое может быть заморожено за 24
часа, указано на табличке с
техническими данными,
расположенной внутри прибора.
Процесс замораживания длится 24
часа; в течение этого времени не
добавляйте другие продукты для
замораживания.
Когда процесс заморозки завершится,
можно вернуть температуру, заданную
ранее.
При случайном
размораживании
продуктов, например, при
сбое электропитания, если
напряжение в сети
отсутствовало в течение
времени, превышающего
указанное в таблице
технических данных
«время повышения
температуры»,
размороженные продукты
следует быстро
употребить в пищу или
немедленно подвергнуть
тепловой обработке, затем
повторно заморозить
(после того, как они
остынут).
5.5 Оттаивание
Замороженные продукты, включая
продукты глубокой заморозки, перед
использованием можно
размораживать в холодильном
отделении или при комнатной
температуре, в зависимости от
времени, которое имеется на
выполнение этой операции.
Маленькие куски можно готовить,
даже не размораживая, в том виде, в
каком они взяты из морозильного
отделения: в этом случае процесс
приготовления пищи займет больше
времени.
5.6 Изготовление кубиков
льда
В этом приборе есть один или
несколько лотков для изготовления
кубиков льда.
РУССКИЙ
Не используйте
металлические
инструменты для
отделения ванночек от дна
морозильного отделения.
27
1. Наполните данные ванночки
водой.
2. Поместите ванночки для льда в
морозильное отделение.
6. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
6.1 Нормальные звуки во
время работы
Следующие звуки в ходе работы
прибора являются нормальным
явлением:
•
•
•
•
Слабое журчание и бульканье,
исходящие от змеевиков во время
прокачивания хладагента.
Жужжание и пульсация, исходящие
от компрессора при прокачке
хладагента.
Резкое потрескивание, исходящее
изнутри прибора и вызванное
тепловым расширением
(естественным и неопасным
физическим явлением).
Тихое щелканье регулятора
температуры при включении и
выключении компрессора.
6.2 Рекомендации по
экономии электроэнергии
•
Не открывайте дверцу слишком
часто и не держите ее открытой
дольше необходимого.
6.3 Рекомендации по
охлаждению продуктов
•
•
•
не помещайте в холодильник
теплые продукты или
испаряющиеся жидкости;
Закрывайте или заворачивайте
продукты, в особенности если они
имеют сильный запах.
располагайте продукты таким
образом, чтобы вокруг них мог
свободно циркулировать воздух.
6.4 Рекомендации по
охлаждению
Полезные советы
•
•
•
•
•
Мясо (всех типов): помещайте в
подходящий упаковочный материал
и кладите на стеклянную полку,
расположенную над ящиком для
овощей. Храните мясо не более 1-2
дней.
Продукты, подвергшиеся тепловой
обработке и холодные блюда:
накройте и храните на любой полке.
Фрукты и овощи: тщательно
промойте и поместите в
специальный выдвижной ящик.
Бананы, картофель, лук и чеснок не
должны храниться в холодильнике
в неупакованном виде.
Сливочное масло и сыр: поместите
в специальный
воздухонепроницаемый контейнер,
заверните в алюминиевую фольгу
или положите в полиэтиленовый
пакет, чтобы максимально
ограничить контакт с воздухом.
Бутылки: закройте крышкой и
храните на дверной полке для
бутылок или в стойке для бутылок
(если прибор ей оборудован).
6.5 Рекомендации по
замораживанию
•
•
•
•
Замораживайте только
высококачественные, свежие и
тщательно вымытые продукты.
Для повышения эффективности
замораживания и размораживания
делите продукты на небольшие
порции.
Заворачивайте продукты в
алюминиевую фольгу или
полиэтилен. Позаботьтесь о том,
чтобы упаковка была
воздухонепроницаемой.
Во избежание нагрева уже
замороженных продуктов не
кладите прямо рядом с ними
свежие незамороженные продукты.
28
www.electrolux.com
•
•
•
Постные продукты сохраняются
лучше и дольше, чем жирные. Соль
сокращает срок хранения
продуктов.
Не употребляйте кубики льда и
фруктовый лед сразу после
извлечения из морозильника.
Существует опасность
обморожения.
Чтобы контролировать срок
хранения, рекомендуется
указывать дату замораживания на
каждой упаковке.
6.6 Рекомендации по
хранению замороженных
продуктов
•
•
•
•
хранились у продавца в должных
условиях.
Обеспечьте минимальный
интервал времени между
приобретением замороженных
продуктов в магазине и их
помещением в морозильное
отделение холодильника.
После размораживания продукты
быстро портятся и не подлежат
повторному замораживанию.
Не превышайте время хранения,
указанное изготовителем
продуктов.
Убедитесь, что продукты
промышленной заморозки
7. УХОД И ОЧИСТКА
ВНИМАНИЕ!
См. главы, содержащие
Сведения по технике
безопасности.
7.1 Общие предупреждения
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Перед выполнением какихлибо операций по чистке
или уходу за прибором
выньте вилку сетевого
шнура из розетки.
Холодильный контур
данного прибора содержит
углеводороды, поэтому
техническое обслуживание
и перезарядка должны
выполняться только
авторизованным
специалистом.
Принадлежности и детали
прибора не подлежат
мойке в посудомоечной
машине.
7.2 Периодическая чистка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Запрещается вытягивать,
перемещать или
повреждать какие-либо
трубки и (или) кабели,
находящиеся внутри
прибора.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не допускайте
повреждения
холодильного контура.
Прибор необходимо регулярно
чистить:
1. Очищайте внутренние поверхности
и принадлежности с помощью
теплой воды и нейтрального мыла.
2. Регулярно проверяйте и
протирайте уплотнения дверцы,
чтобы обеспечить чистоту и
отсутствие загрязнений.
3. Ополосните чистой водой и
вытрите насухо.
4. В случае наличия доступа
очищайте конденсатор и
компрессор, расположенные с
задней стороны прибора, при
помощи щетки.
РУССКИЙ
Эта повышает эффективность
работы прибора и снижает
потребление электроэнергии.
7.3 Размораживание
холодильника
При нормальных условиях
эксплуатации удаление инея с
испарителя холодильной камеры
происходит автоматически при каждом
выключении компрессора. Талая вода
сливается в специальный поддон,
установленный с задней стороны
прибора над компрессором, где она
испаряется.
Необходимо регулярно прочищать
сливное отверстие, находящееся в
середине канала холодильного
отделения, во избежание накопления
воды и попадания капель на
находящиеся внутри продукты.
29
7.4 Размораживание
морозильника
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ни в коем случае не
используйте острые
металлические
инструменты для удаления
наледи с испарителя во
избежание его
повреждения. Не
используйте механические
устройства или любые
другие средства, кроме
рекомендованных
производителем, для
ускорения процесса
размораживания.
Повышение температуры
упаковок с замороженными
продуктами при
размораживании может
привести к сокращению
безопасного срока их
хранения.
Примерно за 12 часов до
начала размораживания
установите при помощи
регулятора температуры
более низкую температуру,
чтобы создать
достаточный резерв
холода на время перерыва
в работе.
На полках и вокруг верхнего
отделения морозильника всегда
образуется определенное количество
наледи.
Размораживайте морозильник, когда
слой наледи достигнет толщины около
3-5 мм.
1. Выключите прибор или выньте
вилку из стенной розетки.
2. Извлеките из него все продукты,
заверните их в несколько слоев
газетной бумаги и поместите в
прохладное место.
30
www.electrolux.com
ВНИМАНИЕ!
Не касайтесь
замороженных
продуктов влажными
руками. Руки могут к
ним примерзнуть.
3. Оставьте дверцу открытой.
Чтобы ускорить процесс
размораживания, поставьте в
морозильное отделение кастрюлю
с горячей водой. Также удаляйте
падающие кусочки наледи, не
дожидаясь их полного таяния.
4. По завершении размораживания
тщательно вытрите камеру
изнутри.
5. Включите прибор.
Спустя три часа верните в
морозильное отделение ранее
убранные из него продукты.
примите следующие меры
предосторожности:
1. Отключите прибор от сети
электропитания.
2. Извлеките из него все продукты.
3. Разморозьте прибор (если это
необходимо).
4. Вымойте прибор и все
принадлежности.
5. Оставьте дверцы приоткрытыми,
чтобы предотвратить появление
неприятного запаха.
7.5 Перерывы в эксплуатации
Если прибор не будет использоваться
в течение длительного времени,
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если требуется, чтобы
прибор продолжал
работать, попросите коголибо проверять его время
от времени, чтобы не
допустить порчи
находящихся в нем
продуктов в случае
отключения
электроэнергии.
8. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ВНИМАНИЕ!
См. главы, содержащие
Сведения по технике
безопасности.
8.1 Что делать, если...
Неполадка
Возможная причина
Устранение
Прибор не работает.
Прибор выключен.
Включите прибор.
Вилка сетевого шнура
Правильно вставьте вилку
неправильно вставлена сетевого шнура в розетку.
в розетку.
Лампочка не горит.
Отсутствует напряже‐
ние в сетевой розетке.
Подключите к этой сетевой
розетке другой электропри‐
бор. Обратитесь к квали‐
фицированному электрику.
Лампа находится в ре‐
жиме ожидания.
Откройте и закройте двер‐
цу.
Лампа освещения пере‐ См. раздел "Замена лам‐
горела.
почки".
РУССКИЙ
Неполадка
Возможная причина
Постоянно работает ком‐ Неверно задано значе‐
прессор.
ние температуры.
Слишком много льда и
инея.
Вода стекает внутрь хо‐
лодильника.
31
Устранение
См. раздел «Описание ра‐
боты».
Одновременно было
помещено много пище‐
вых продуктов.
Подождите несколько ча‐
сов, а затем проверьте
температуру снова.
Температура воздуха в
помещении слишком
высокая.
См. климатический класс в
табличке с техническими
данными.
Положенные в прибор
пищевые продукты бы‐
ли слишком теплыми.
Прежде чем положить пи‐
щевые продукты на хране‐
ние, дайте им остыть до
комнатной температуры.
Неплотно закрыта
дверца.
См. раздел "Закрытие
дверцы".
Дверца закрыта неплот‐ См. раздел "Закрытие
но или деформирован/ дверцы".
загрязнен уплотнитель.
Прибор полностью за‐
гружен.
Задайте более высокую
температуру. См. раздел
«Описание работы».
Заданная для прибора
температура слишком
низкая.
Задайте более высокую
температуру. См. «Описа‐
ние работы»
Неверно задано значе‐
ние температуры.
См. раздел «Описание ра‐
боты».
Пищевые продукты ме‐ Убедитесь, что пищевые
шают воде стекать в во‐ продукты не касаются за‐
досборник.
дней стенки.
Засорилось сливное от‐ Прочистите сливное отвер‐
верстие.
стие.
На пол течет вода.
Сброс талой воды не
Направьте сброс талой во‐
подсоединен к поддону ды в поддон испарителя.
испарителя, располо‐
женного над компрессо‐
ром.
Температура внутри при‐ Температура задана
бора слишком низкая/
неправильно.
слишком высокая.
Неплотно закрыта
дверца.
Задайте более высокую/
более низкую температуру.
См. раздел "Закрытие
дверцы".
32
www.electrolux.com
Неполадка
Возможная причина
Устранение
Слишком высокая тем‐ Прежде чем положить пи‐
пература пищевых про‐ щевые продукты на хране‐
дуктов.
ние, дайте им охладиться
до комнатной температу‐
ры.
Одновременно хранит‐
ся слишком много пи‐
щевых продуктов.
Одновременно заклады‐
вайте меньшее количество
пищевых продуктов.
Толщина наледи пре‐
вышает 4-5 мм.
Разморозьте прибор.
Часто открывалась
дверца.
Открывайте дверцу только
по необходимости.
Внутри прибора нет
циркуляции холодного
воздуха.
Убедитесь, что внутри при‐
бора циркулирует холод‐
ный воздух.
Если приведенная
рекомендация не
позволяет достичь
желаемого эффекта,
обратитесь в ближайший
авторизованный
сервисный центр.
8.2 Замена лампы
его в направлении, указанном
стрелками.
1
2
1
Прибор оборудован
светодиодной лампой
длительного срока службы.
Крайне рекомендуется
использовать только
фирменные запасные
части.
Используйте только
светодиодные модули
(цоколь E14).
Максимальная мощность
указана на модуле
освещения.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Выньте вилку сетевого
шнура из розетки.
1. Слегка сожмите пальцами с обеих
сторон прозрачный плафон, чтобы
высвободить защелки, и снимите
2. Замените лампу новой, с
идентичными характеристиками, и
предназначенной специально для
бытовых приборов.
3. Установите плафон на место.
4. Вставьте вилку сетевого шнура в
розетку.
5. Откройте дверцу.
Убедитесь, что лампа включается.
8.3 Закрывание дверцы
1. Почистите уплотнения дверцы.
2. При необходимости отрегулируйте
дверцу. См. инструкции по сборке.
3. При необходимости замените
непригодные уплотнения дверцы.
РУССКИЙ
Обратитесь в авторизованный
сервисный центр.
9. ШУМЫ ПРИ РАБОТЕ
При нормальных условиях работы слышны некоторые звуки (работы
компрессора, циркуляции хладагента).
SSS
R
RR!
HISSS!
OK
UB
BL
SSSRRR!
HISSS!
SSSRRR!
HISSS!
B!
CLICK!
BRRR!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
CLICK!
BRRR!
K!
33
34
www.electrolux.com
BLUBB!
BLUBB!
CRACK!
CRACK!
10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
10.1 Технические данные
Размеры ниши
Высота
1780 мм
Ширина
560 мм
Глубина
550 мм
Напряжение
230 - 240 В
Частота
50 Гц
Время повышения
температуры
22 час
Технические данные указаны на
табличке с техническими данными на
наружной или внутренней стенке
прибора и на табличке
энергопотребления.
11. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Материалы с символом
следует
сдавать на переработку. Положите
упаковку в соответствующие
контейнеры для сбора вторичного
сырья. Принимая участие в
переработке старого электробытового
оборудования, Вы помогаете
защитить окружающую среду и
здоровье человека. Не выбрасывайте
вместе с бытовыми отходами бытовую
технику, помеченную символом .
Доставьте изделие на местное
предприятие по переработке
вторичного сырья или обратитесь в
свое муниципальное управление.
РУССКИЙ
Класс энергетической эффективности в Российской Федерации: A+
Дата изготовления изделия указана в его серийном номере,
где первая цифра номера соответствует последней цифре
года изготовления, а вторая и третья цифры – порядковому
номеру недели. Например, серийный номер 84512345
означает, что изделие изготовлено на сорок пятой неделе
2018 года.
Изготовитель: Electrolux Appliances AB, St. Göransgatan 143,
105 45 Stockholm, Швеция
Импортёр и уполномоченная изготовителем организация:
ООО ”Электролюкс Рус”, Кожевнический проезд 1, 115114,
Москва, тел.: 8-800-200-3589
Изготовлено в Италии
35
36
www.electrolux.com
ЗМІСТ
1. ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ..............................................................36
2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ................................................................. 38
3. УСТАНОВКА.................................................................................................... 40
4. ОПИС РОБОТИ............................................................................................... 42
5. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ.........................................................................42
6. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ............................................................................ 44
7. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА...................................................................................... 45
8. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ...................................................................................47
9. ШУМИ...............................................................................................................50
10. ТЕХНІЧНІ ДАНІ..............................................................................................51
З ДУМКОЮ ПРО ВАС
Дякуємо за придбання приладу Electrolux. Вибраний вами виріб є
результатом поєднання багаторічного професійного досвіду та новітніх
технологій. Оригінальний і стильний – сконструйований із думкою про вас.
Користуючись ним, ви завжди отримуватимете найкращий результат.
Компанія Electrolux вітає вас!
Відвідайте наш веб-сайт:
Поради з використання, брошури, інструкції з усунення несправностей,
сервісна інформація:
www.electrolux.com/webselfservice
Зареєструйте виріб, щоб отримати покращене обслуговування:
www.registerelectrolux.com
Придбання приладдя, витратних матеріалів та оригінальних запчастин
для вашого приладу:
www.electrolux.com/shop
РОБОТА З КЛІЄНТАМИ ТА СЕРВІСНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ
Рекомендується використовувати оригінальні запчастини.
У разі звертання до сервісного центру необхідно мати наступну інформацію:
модель, номер виробу (PNC), серійний номер.
Цю інформацію можна знайти на табличці з технічними даними.
Увага! Важлива інформація з техніки безпеки
Загальна інформація й рекомендації
Інформація щодо захисту навколишнього середовища
Може змінитися без оповіщення.
1.
ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Перед установкою та експлуатацією приладу слід
уважно прочитати інструкцію користувача. Виробник
УКРАЇНСЬКА
37
не несе відповідальності за травми або збитки через
неправильне встановлення або використання.
Інструкції з експлуатації слід зберігати в безпечному і
доступному місці з метою користування в
майбутньому.
1.1 Безпека дітей і вразливих осіб
•
•
•
•
•
•
Діти від 8 років, особи з обмеженими фізичними,
сенсорними чи розумовими здібностями та особи
без відповідного досвіду та знань можуть
користуватися цим приладом лише під наглядом
або після отримання інструктажу стосовно
безпечного користування приладом і пов’язаних
ризиків.
Діти у віці від 3 до 8 років та особи зі значними та
складними обмеженими можливостями можуть
користуватися приладом лише після належного
навчання.
Не слід залишати дітей до трьох років без
постійного нагляду поблизу приладу.
Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
Дітям забороняється виконувати очищення чи
роботи з обслуговування приладу, які можуть
виконуватися користувачем, без нагляду.
Тримайте всі пакувальні матеріали подалі від дітей
та утилізуйте ці матеріали належним чином.
1.2 Загальні правила безпеки
•
•
Цей прилад призначено для використання в
побутових і аналогічних сферах:
– у фермерських будинках, на кухнях магазинів,
офісів та інших робочих середовищ;
– клієнтами готелів, мотелів, міні-готелів та в
інших житлових приміщеннях.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Вентиляційні отвори в корпусі
приладу та у вбудованій конструкції мають бути
відкритими.
38
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Для прискорення процесу
розморожування не застосовуйте механічні
пристрої або інші засоби, окрім тих, що
рекомендовані виробником.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Стежте за тим, щоб не
пошкодити контур циркуляції холодоагенту.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Не застосовуйте електричні
пристрої всередині відділень для зберігання
продуктів, якщо вони не передбачені для цієї мети
виробником.
Не застосовуйте водяні розпилювачі або пару для
чищення.
Протріть прилад вологою м’якою ганчіркою.
Використовуйте тільки нейтральні миючі засоби.
Не використовуйте абразивні засоби, жорсткі
серветки для очищення, розчинники або металеві
предмети.
Не зберігайте в цьому приладі легкозаймисті
речовини, зокрема аерозольні балончики з
паливом.
Задля уникнення небезпеки при пошкодженні
електричного кабелю його заміну має здійснювати
виробник, представник його авторизованого
сервісного центру або інша кваліфікована особа.
2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
2.1 Встановлення
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Установлювати цей прилад
повинен лише
кваліфікований фахівець.
•
•
•
•
Повністю зніміть упаковку.
Не встановлюйте й не
використовуйте пошкоджений
прилад.
Не користуйтеся приладом, доки
його не буде безпечно встановлено
у вбудовану конструкцію.
Дотримуйтеся інструкцій зі
встановлення, що постачаються
разом із приладом.
•
•
•
•
Будьте обережні під час
переміщення приладу, оскільки він
важкий. Використовуйте захисні
рукавички та взуття, що
постачається в комплекті.
Подбайте про те, щоб повітря
могло вільно циркулювати навколо
приладу.
Під час першої установки або після
переставлення дверцят зачекайте
принаймні 4 години, перш ніж
підключати прилад до живлення. Це
потрібно для того, щоб масло могло
стекти назад до компресора.
Перш ніж виконувати будь-які
операції на приладі (наприклад,
УКРАЇНСЬКА
•
•
•
•
•
•
переставлення дверцят), витягніть
вилку з електричної розетки.
Не встановлюйте прилад поблизу
обігрівачів, кухонних плит, духових
шаф чи варильних поверхонь.
Встановлюйте прилад там, де на
нього не потраплятиме дощ.
Встановлюйте прилад так, щоб на
нього не попадало пряме сонячне
проміння.
Не встановлюйте прилад у місцях з
високою вологістю або низькою
температурою.
Пересуваючи прилад, піднімайте
його за передній край, аби не
подряпати підлогу.
Прилад містить упаковку
вологовбирача. Це не іграшка. Його
не можна їсти. Негайно утилізуйте
його.
•
•
•
2.3 Користування
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує небезпека
травмування, опіків,
ураження електричним
струмом і пожежі.
2.2 Під’єднання до
електромережі
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик займання та
ураження електричним
струмом.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
При розміщенні приладу
переконайтеся, що шнур
живлення не затиснуто і не
пошкоджено.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Не використовуйте
розгалужувачі, перехідники
й подовжувачі.
•
•
•
•
Прилад повинен бути заземленим.
Переконайтеся в тому, що
параметри на табличці з технічними
даними сумісні з електричними
параметрами електроживлення від
мережі.
Завжди використовуйте правильно
встановлену протиударну розетку.
Стежте за тим, щоб не пошкодити
електричні компоненти (наприклад,
штепсель, кабель живлення,
компресор). При необхідності
заміни електричних компонентів
слід звернутися до авторизованого
39
сервісного центру або до
електрика.
Кабель живлення повинен
знаходитися нижче рівня
штепсельної вилки.
Вставляйте штепсельну вилку в
розетку електроживлення лише
після закінчення установки.
Переконайтеся, що після установки
є вільний доступ до розетки
електроживлення.
Не тягніть за кабель живлення, щоб
відключити прилад з мережі.
Завжди вимикайте, витягаючи
штепсельну вилку.
У приладі міститься
легкозаймистий газ, ізобутан (R600a),
— природний газ з високим рівнем
екологічності. Стежте за тим, щоб не
пошкодити контур циркуляції
холодоагенту, що містить ізобутан.
•
•
•
•
•
•
•
Не змінюйте технічні специфікації
цього приладу.
Не дозволяється класти всередину
приладу інші електричні прилади
(наприклад, апарати для
виготовлення морозива), якщо інше
не зазначається виробником.
У разі пошкодження контуру
циркуляції холодоагенту,
переконайтесь у відсутності полум’я
та джерел займання в кімнаті.
Провітріть приміщення.
Не ставте гарячі предмети на
пластикові частини приладу.
Не кладіть газовані напої в
морозильну камеру. Це створить
тиск на пляшку з напоєм.
Не зберігайте у приладі займисті
гази та рідини.
Не кладіть усередину приладу,
поряд із ним або на нього
легкозаймисті речовини чи
предмети, змочені в
легкозаймистих речовинах.
40
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
Не торкайтеся компресора чи
конденсатора. Вони гарячі.
Не виймайте предмети з
морозильної камери та не
торкайтеся їх мокрими або
вологими руками.
Не заморожуйте ті продукти, що
були раніше розморожені.
Дотримуйтеся вказаних на упаковці
із замороженими продуктами
інструкцій щодо зберігання.
Замотуйте продукти у пакування,
придатне для харчових продуктів,
перш, ніж класти їх у морозильну
камеру.
необхідності. У разі блокування
отвору розморожена вода
збиратиметься на дні приладу.
2.6 Сервіс
•
•
2.7 Утилізація
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує небезпека
задушення.
2.4 Внутрішня підсвітка
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Небезпека враження
електричним струмом.
•
Тип лампи, що застосовується у
цьому приладі, призначено лише
для побутових приладів. Не
використовуйте її для освітлення
оселі.
2.5 Догляд і чищення
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик травмування
або пошкодження приладу.
•
•
•
Перед початком ремонту прилад
треба від’єднати від електромережі,
знявши запобіжник або витягнувши
шнур живлення з розетки.
У холодильному агрегаті цього
приладу містяться вуглеводні.
Обслуговування та перезаряджання
агрегату повинен виконувати лише
кваліфікований спеціаліст.
Регулярно оглядайте дренажний
отвір приладу та очищуйте його за
Для ремонту приладу звертайтеся
до авторизованого сервісного
центру.
Використовуйте лише оригінальні
запасні частини.
•
•
•
•
•
•
Від’єднайте прилад від
електромережі.
Відріжте кабель живлення й
викиньте його.
Зніміть дверцята, щоб запобігти
запиранню дітей чи домашніх
тварин усередині приладу.
Контур циркуляції холодоагенту й
ізоляційні матеріали приладу є
екологічно чистими.
Ізоляційна піна містить займистий
газ. Щоб отримати інформацію про
належну утилізацію приладу, слід
звернутися до органів
муніципальної влади.
Не пошкоджуйте елементи
охолоджувача, що знаходяться
поруч із теплообмінником.
Цей продукт по змісту небезпечних
речовин відповідає вимогам
Технічного регламенту обмеження
використання деяких небезпечних
речовин в електричному та
електронному обладнанні (постанова
Кабінета Міністрів України №1057 від 3
грудня 2008р.)
3. УСТАНОВКА
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
3.1 Місцезнаходження
Зверніться до інструкцій із
монтажу, щоб отримати
відомості про
встановлення.
УКРАЇНСЬКА
Для забезпечення максимальної
надійності встановіть прилад подалі
від джерел тепла, таких як батареї,
бойлери, пряме сонячне світло тощо.
Переконайтеся, що повітря може
вільно циркулювати довкола задньої
панелі приладу.
•
3.2 Розміщення
Установіть прилад у сухому, добре
провітрюваному приміщенні, де
температура навколишнього
середовища відповідає кліматичному
класу, вказаному на табличці з
технічними даними приладу.
Кліма‐ Навколишня температура
тичний
клас
SN
Від +10 °C до + 32 °C
N
Від +16 °C до + 32 °C
ST
Від +16 °C до + 38 °C
T
Від +16 °C до + 43 °C
При експлуатації за
межами цього діапазону
для деяких типів моделей
можуть виникнути певні
проблеми в роботі.
Правильна робота
гарантується лише при
експлуатації в зазначеному
діапазоні температур. При
виникненні сумнівів щодо
того, де встановлювати
прилад, зверніться до
продавця, нашої служби
обслуговування клієнтів
або в найближчий
авторизований сервісний
центр.
3.3 Під’єднання до
електромережі
•
Перш ніж під’єднати прилад до
електромережі, переконайтеся, що
•
•
41
показники напруги й частоти,
вказані на табличці з паспортними
даними, відповідають показникам
мережі у вашому регіоні.
Прилад повинен бути заземленим.
З цією метою вилка приладу
оснащена спеціальним контактом.
Якщо у розетці заземлення немає,
заземліть прилад окремо у
відповідності до чинних
нормативних вимог,
проконсультувавшись із
кваліфікованим електриком.
Виробник не несе відповідальності
у разі недотримання цих правил
техніки безпеки.
Цей прилад відповідає директивам
ЄЕС.
3.4 Вимоги щодо вентиляції
Позаду приладу має бути достатньо
місця для циркуляції повітря.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
УВАГА
Див. інструкції з монтажу,
щоб отримати відомості
щодо встановлення.
42
www.electrolux.com
4. ОПИС РОБОТИ
4.1 Увімкнення
УВАГА
Якщо температура
навколишнього
середовища висока або
прилад повністю
заповнений і в ньому
встановлена найнижча
температура, прилад може
працювати безперервно,
що спричиняє
наморожування на задній
панелі. У такому випадку
за допомогою регулятора
слід вибрати більш високу
температуру. Це дозволить
автоматично
розморожувати й разом із
цим зменшувати
споживання енергії.
1. Вставте вилку у стінну розетку.
2. Поверніть регулятор температури
за годинниковою стрілкою в
середнє положення.
4.2 Вимкнення
Щоб вимкнути прилад, поверніть
регулятор температури в положення
«O».
4.3 Регулювання температури
Температура регулюється
автоматично.
1. Поверніть регулятор температури
до меншого значення, щоб
забезпечити мінімальне
охолодження.
2. Поверніть регулятор температури
до більшого значення, щоб
забезпечити максимальне
охолодження.
Середнє значення в
налаштуваннях зазвичай є
оптимальним.
Однак обираючи точне
налаштування, слід
пам’ятати, що температура
всередині пристрою
залежить від наступних
факторів:
• температури у
приміщенні;
• частоти відкривання
дверцят;
• кількості продуктів
усередині відділення;
• розташування приладу.
5. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
5.1 Очищення камери
Щоб усунути типовий запах нового
приладу, перш ніж користуватися ним,
помийте камеру і все внутрішнє
приладдя теплою водою з
нейтральним милом, а потім ретельно
витріть.
УКРАЇНСЬКА
УВАГА
Не використовуйте миючі
засоби, абразивні
порошки, хлор або засоби
для чищення на основі
масла, оскільки вони
можуть пошкодити
оздоблення поверхні.
5.2 Встановлення полиць на
дверцятах
Для зберігання упаковок із продуктами
різного розміру полички на дверцятах
можна встановити на різній висоті.
1. Повільно потягніть поличку вверх,
доки вона не зніметься.
2. Потім встановіть її у потрібному
місці.
43
Для правильної циркуляції
повітря не розміщуйте
скляну поличку над
шухлядою для овочів.
5.4 Заморожування та
зберігання заморожених
продуктів
Морозильна камера підходить для
заморожування свіжих продуктів, а
також для тривалого зберігання
заморожених продуктів і продуктів
глибокого заморожування.
Перед тим як завантажувати продукти
при першому увімкненні, а також після
тривалого періоду бездіяльності,
дайте приладу попрацювати
щонайменше 2 години, встановивши
більш холодну температуру.
Для заморожування продуктів
помістіть їх у середнє відділення.
Максимальну кількість продуктів, яку
можна заморозити за 24 години,
зазначено в таблиці з технічними
даними, розташованій усередині
приладу.
Ця модель оснащена змінним
контейнером для зберігання, який
може переміщатись убік.
5.3 Знімні полички
Стінки холодильника мають ряд
напрямних, тому висоту поличок
можна змінювати за бажанням.
Процес заморожування триває
24 години: впродовж цього періоду не
додавайте нові продукти для
заморожування.
Після завершення процесу
заморожування можна відновити
раніше встановлену температуру.
У разі випадкового
розморожування,
наприклад, через перебої в
постачанні електроенергії,
якщо електропостачання
переривалося на довший
час, ніж зазначено на
табличці технічних
характеристик у графі «час
виходу в робочий режим»,
продукти, що
розморозилися, необхідно
якнайшвидше спожити або
негайно приготувати, а
потім знову заморозити
(попередньо охолодивши).
44
www.electrolux.com
5.5 Розморожування
Перш ніж споживати продукти глибокої
заморозки, їх можна розморозити в
холодильному відділенні або при
кімнатній температурі, залежно від
того, скільки часу у вас є на це.
Невеликі шматки можна готувати
навіть замороженими, відразу з
морозильника: у цьому разі на
готування піде більше часу.
Виймаючи лотки з
морозильника, не
користуйтеся металевими
інструментами.
1. Заповніть ці лотки водою.
2. Поставте лотки для льоду в
морозильник.
5.6 Приготування кубиків
льоду
Цей прилад оснащений одним або
кількома лотками для приготування
кубиків льоду.
6. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
6.1 Нормальні звуки при
роботі приладу
Наступні звуки є нормальними під час
роботи:
•
•
•
•
Слабке булькання під час
закачування холодоагента через
батарею охолодження.
Дзижчання й пульсування від
компресора під час закачування
холодоагента.
Раптовий тріск зсередини приладу
внаслідок термічної дилатації
(природного і безпечного фізичного
явища).
Слабке клацання регулятора
температури, коли компресор
вмикається або вимикається.
6.2 Поради щодо економії
електроенергії
•
Не відкривайте часто дверцята і не
залишайте їх відкритими довше, ніж
це необхідно.
6.3 Рекомендації щодо
зберігання в холодильнику
свіжих продуктів
•
Не зберігайте в холодильнику
страви, коли вони теплі; не
•
•
зберігайте рідини, що
випаровуються.
Накривайте або загортайте
продукти, особливо ті, що мають
сильний запах.
Розміщуйте продукти так, щоб
повітря могло вільно циркулювати
довкола них.
6.4 Поради щодо
охолодження
Корисні поради:
•
•
•
•
•
М’ясо (будь-якого типу): покладіть у
належну упаковку й поставте на
скляну поличку над шухлядою для
овочів. М’ясо може зберігатися не
довше 1–2 днів.
Готові страви, холодні страви:
накрийте та поставте на поличку.
Фрукти та овочі: ретельно очистіть і
розмістіть у спеціальній шухляді.
Банани, картопля, цибуля та часник
(якщо вони не упаковані): не слід
зберігати в холодильнику.
Масло і сир: розмістіть у
спеціальному вакуумному
контейнері або загорніть в
алюмінієву фольгу чи
поліетиленовий пакет, щоб якомога
ретельніше виключити доступ
повітря.
Пляшки: закрийте кришкою та
поставте на дверну поличку для
УКРАЇНСЬКА
пляшок чи на підставку для пляшок
(якщо наявна).
6.5 Поради щодо
заморожування
•
•
•
•
•
•
Заморожуйте лише свіжі й ретельно
вимиті продукти найвищої якості.
Для ефективнішого заморожування
та розморожування діліть продукти
на невеликі порції.
Загортайте продукти в алюмінієву
фольгу або поліетилен. Пакування
має бути герметичним.
Щоб уникнути підвищення
температури вже заморожених
продуктів, не кладіть
безпосередньо поруч з ними свіжі
незаморожені продукти.
Пісні продукти зберігаються краще і
довше, ніж жирні. Сіль зменшує
термін зберігання продуктів.
Не споживайте кубики льоду,
заморожену воду або льодяники
відразу після того, як дістали їх з
•
45
морозильника. Існує небезпека
обмороження.
Рекомендується вказувати на
кожній окремій упаковці дату
заморожування, щоб не
перевищувати тривалість
зберігання.
6.6 Поради щодо зберігання
заморожених продуктів
•
•
•
•
Переконайтеся, що продукти, які
продаються замороженими,
належним чином зберігалися в
магазині.
Подбайте про те, щоб заморожені
продукти якнайшвидше були
перенесені з продуктового магазину
до морозильника.
Після розморожування продукти
швидко псуються та не можуть бути
заморожені знову.
Не можна зберігати продукти
довше, ніж вказано компанієювиробником продуктів.
7. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
7.1 Загальні застереження
УВАГА
Перш ніж виконувати
операції з технічного
обслуговування, завжди
виймайте вилку з розетки.
У холодильному агрегаті
цього приладу містяться
вуглеводні, тому його
технічне обслуговування
та перезаправляння має
виконувати лише
уповноважений
кваліфікований майстер.
Аксесуари та деталі
приладу не призначені для
миття в посудомийній
машині.
7.2 Періодичне очищення
УВАГА
Не тягніть, не пересувайте
та не пошкоджуйте трубки
й кабелі всередині
приладу.
УВАГА
Стежте за тим, щоб не
пошкодити систему
охолодження.
Прилад необхідно регулярно чистити:
1. Камеру та аксесуари мийте теплою
водою з нейтральним милом.
2. Регулярно перевіряйте
ущільнювачі дверцят і очищуйте їх
від бруду та залишків продуктів.
3. Промийте чистою водою і ретельно
витріть.
4. Конденсатор і компресор у задній
частині приладу необхідно чистити
за допомогою щітки.
Це покращить роботу приладу та
дозволить заощадити
електроенергію.
46
www.electrolux.com
7.3 Розморожування
холодильника
У режимі звичайної експлуатації іній
автоматично видаляється з випарника
холодильного відділення щоразу, коли
компресор зупиняється. Тала вода
витікає через жолоб у спеціальний
контейнер, що розташований в задній
частині приладу, над двигуном
компресора, де потім випаровується.
Важливо періодично чистити зливний
отвір для талої води посередині
холодильного відділення, щоб
запобігти переливанню води через
край і потраплянню на продукти в
холодильнику.
7.4 Розморожування
морозильника
УВАГА
У жодному разі не
використовуйте металеві
предмети для видалення
інею з випарника, щоб не
пошкодити його. Для
прискорення процесу
розморожування не
застосовуйте механічні
пристрої чи інші засоби,
окрім засобів,
рекомендованих
виробником. Підвищення
температури заморожених
продуктів під час
розморожування може
скоротити термін їхньої
придатності.
Приблизно за 12 годин до
розморожування
встановіть нижчу
температуру, щоб
накопичити достатній
резерв холоду, зважаючи
на заплановану перерву в
роботі приладу.
На поличках морозильника й навколо
верхнього відділення завжди
формується певна кількість інею.
Коли товщина шару інею досягне
приблизно 3-5 мм, розморозьте
морозильник.
1. Вимкніть прилад або витягніть
вилку з розетки.
2. Вийміть продукти, загорніть їх у
декілька газет і покладіть у
прохолодне місце.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Не торкайтеся
заморожених продуктів
вологими руками. Руки
можуть примерзнути до
предметів.
3. Залиште дверцята відкритими.
Для прискорення процесу
розморожування поставте у
морозильне відділення посудину з
теплою водою. Також видаляйте
кусочки льоду, що відколюються в
процесі розморожування.
4. Після завершення розморожування
насухо витріть внутрішню камеру
морозильника.
5. Увімкніть прилад.
Через три години знову покладіть у
відділення раніше вийняті продукти.
7.5 Періоди простою
Якщо прилад не використовується
протягом тривалого часу, виконайте
вказані далі запобіжні дії.
1. Від’єднайте прилад від
електромережі.
2. Вийміть всі продукти.
3. Розморозьте прилад (за
необхідності).
4. Помийте прилад і все приладдя.
УКРАЇНСЬКА
5. Залиште дверцята відчиненими,
щоб запобігти утворенню
неприємних запахів.
47
УВАГА
Якщо ви не виключатимете
прилад, попросіть когонебудь періодично
перевіряти продукти, які в
ньому знаходяться, щоб
уникнути їх псування через
відключення
електропостачання.
8. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
8.1 Необхідні дії в разі виникнення проблем
Несправність
Можлива причина
Спосіб усунення
Прилад не працює.
Прилад вимкнений.
Увімкніть прилад.
Вилка кабелю живлення Правильно під’єднайте
неправильно під’єднана вилку кабелю живлення до
до розетки.
розетки.
Відсутня напруга в ро‐
зетці.
Лампа не світиться.
Компресор працює без
зупинок.
Під’єднайте до розетки ін‐
ший електричний прилад.
Зверніться до кваліфікова‐
ного електрика.
Лампа працює в режимі Зачиніть, а потім відчиніть
очікування.
дверцята.
Лампа несправна.
Див. розділ «Заміна лам‐
пи».
Неправильно налашто‐
вано температуру.
Див. розділ «Опис роботи».
У приладі одночасно
зберігається багато
продуктів.
Зачекайте кілька годин, а
потім знову перевірте тем‐
пературу.
Кімнатна температура
занадто висока.
Див. діаграму кліматичного
класу на табличці з техніч‐
ними даними.
Продукти, покладені в
Перш ніж завантажувати
прилад, були недо‐
харчові продукти для збері‐
статньо охолодженими. гання, зачекайте, доки во‐
ни охолонуть до кімнатної
температури.
48
www.electrolux.com
Несправність
Утворюється забагато
інею та льоду.
Можлива причина
Спосіб усунення
Дверцята зачинені не‐
щільно.
Див. розділ «Закриття
дверцят».
Дверцята зачинено не‐
правильно, або про‐
кладка деформувалася
чи забруднилася.
Див. розділ «Закриття
дверцят».
Прилад повністю заван‐ Установіть вищу темпера‐
тажений.
туру. Див. розділ «Опис ро‐
боти».
Температура, встано‐
Установіть вищу темпера‐
влена всередині прила‐ туру. Див. розділ «Опис ро‐
ду, надто низька.
боти»
Неправильно налашто‐
вано температуру.
Див. розділ «Опис роботи».
Продукти харчування
перешкоджають стікан‐
ню води в збірник.
Переконайтеся в тому, що
продукти харчування не
торкаються задньої стінки.
Забився отвір для зли‐
вання води.
Очистьте отвір для зливан‐
ня води.
Вода тече на підлогу.
Отвір для зливання та‐
лої води не під’єднано
до випарного дека, яке
знаходиться над ком‐
пресором.
Під’єднайте випарне деко
до отвору для зливання та‐
лої води.
Температура всередині
приладу занадто низька
або занадто висока.
Неправильно налашто‐
вано регулятор темпе‐
ратури.
Установіть більше або мен‐
ше значення температури.
Дверцята зачинені не‐
щільно.
Див. розділ «Закриття
дверцят».
Вода затікає всередину
холодильника.
Температура продуктів Зачекайте, доки продукти
харчування занадто ви‐ харчування охолонуть до
сока.
кімнатної температури,
перш ніж завантажувати їх
для зберігання.
У приладі одночасно
зберігається багато
продуктів.
Не кладіть в холодильник
значну кількість продуктів
харчування одночасно.
Товщина інею переви‐
щує 4-5 мм.
Розморозьте прилад.
Дверцята часто відчи‐
няли.
Відкривайте дверцята ли‐
ше в разі потреби.
УКРАЇНСЬКА
Несправність
Можлива причина
49
Спосіб усунення
Всередині приладу від‐ Переконайтеся в тому, що
сутня циркуляція холод‐ холодне повітря може віль‐
ного повітря.
но циркулювати всередині
приладу.
Якщо ці поради не
допомогли, зверніться до
найближчого
авторизованого сервісного
центру.
8.2 Заміна лампи
Прилад оснащено
довговічною світлодіодною
лампою.
Наполегливо
рекомендується
використовувати лише
оригінальні запасні
частини.
Використовуйте лише
світлодіодні лампи (база
Е14). Максимальна
потужність зазначена на
плафоні.
УВАГА
Витягніть вилку з розетки.
1. Злегка розтягніть пальцями з обох
боків прозорого плафону, аби
вийняти його з гачків, та зніміть
плафон, потягнувши його у
напрямку стрілок.
1
2
1
2. Вставте нову лампочку з такими
самими характеристиками,
спеціально призначену для
побутових приладів.
3. Встановіть плафон на місце.
4. Підключіть вилку до розетки.
5. Відчиніть дверцята.
Переконайтеся в тому, що лампа
світиться.
8.3 Закриття дверцят
1. Прочистьте прокладки дверцят.
2. У разі потреби відкоригуйте
дверцята. Зверніться до інструкцій
щодо збирання.
3. У разі потреби замініть прокладки
дверцят, що вийшли з ладу.
Зверніться в сервісний центр.
50
www.electrolux.com
9. ШУМИ
Під час нормальної роботи приладу чути певні звуки (спричинені компресором
або циркуляцією холодоагенту).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
UB
BL
SSSRRR!
HISSS!
SSSRRR!
HISSS!
B!
CLICK!
BRRR!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
CLICK!
BRRR!
K!
УКРАЇНСЬКА
BLUBB!
CRACK!
BLUBB!
51
CRACK!
10. ТЕХНІЧНІ ДАНІ
10.1 Технічні дані
Розміри ніші
Висота
1780 мм
Ширина
560 мм
Товщина
550 мм
Напруга
230 - 240 В
Частота
50 Гц
Час виходу в робо‐
чий режим
22 год.
Технічна інформація міститься на
табличці з технічними даними,
розташованій на зовнішній або
внутрішній поверхні приладу, і на
табличці електричних параметрів.
11. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ
Здавайте на повторну переробку
матеріали, позначені відповідним
приладів. Не викидайте прилади,
символом . Викидайте упаковку у
відповідні контейнери для вторинної
сировини. Допоможіть захистити
навколишнє середовище та здоров’я
інших людей і забезпечити вторинну
переробку електричних і електронних
*
позначені відповідним символом ,
разом з іншим домашнім сміттям.
Поверніть продукт до заводу із
вторинної переробки у вашій
місцевості або зверніться до місцевих
муніципальних органів влади.
222376661-A-122019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising