Electrolux | IPE6440KX | User manual | Electrolux IPE6440KX Пайдаланушы нұсқаулығы

Electrolux IPE6440KX Пайдаланушы нұсқаулығы
IPE6440KX
KK
RU
UK
Пісіру алаңы
Варочная панель
Варильна поверхня
Қолдану туралы нұсқаулары
Инструкция по эксплуатации
Інструкція
2
21
42
2
www.electrolux.com
МАЗМҰНЫ
1. ҚАУІПСІЗДІК АҚПАРАТЫ................................................................................. 2
2. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ............................................................................ 5
3. ОРНАТУ............................................................................................................. 7
4. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ................................................................................. 9
5. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ...................................................................................... 11
6. АҚЫЛ-КЕҢЕС.................................................................................................. 14
7. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ................................................................................. 15
8. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ.....................................................................................16
9. ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕК.....................................................................................18
10. ҚУАТ ТИІМДІЛІГІ........................................................................................... 19
СІЗ ОЙЫМЫЗДА БОЛДЫҢЫЗ
Electrolux құрылғысын сатып алғаныңызға рахмет. Сіз ондаған жылдар
бойғы кәсіби тәжірибе мен инновацияға сүйеніп жасалған құрылғыны
таңдадыңыз. Тапқырлықтың туындысы болған, көз тартарлық бұл құрылғыны
жасау барысында сіз ойымызда болдыңыз. Сондықтан, қолданған сайын
тамаша нәтижеге қол жеткізе алатыныңызға сенімді болыңыз.
Electrolux әлеміне қош келдіңіз.
Біздің веб-сайтқа барып келесіні қараңыз:
Пайдалану туралы ақпарат, кітапша, ақаулықты түзету, қызмет ақпаратын
мына жерден алыңыз:
www.electrolux.com/webselfservice
Сізге барынша жақсы қызмет көрсету үшін өніміңізді мына жерге тіркеңіз:
www.registerelectrolux.com
Құрылғыңызға қажетті керек-жарақтарды, шығынды материалдарды және
фирмалық қосалқы бөлшектерді сатып алу үшін:
www.electrolux.com/shop
ТҰТЫНУШЫҒА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
Фирмалық заттарды қолдануды ұсынамыз.
Қызмет көрсету орталығына хабарласқанда келесі деректердің дайын
болуын қамтамасыз етіңіз. Үлгісі, Өнім нөмірі, Сериялық нөмірі.
Деректерді техникалық ақпарат тақтайшасынан алуға болады.
Ескерту / Қауіп-қатерден сақтандыру ақпараты
Жалпы ақпарат және ақыл-кеңес
Қоршаған ортаға қатысты ақпарат
Өндіруші ескертусіз өзгеріс енгізу құқығына ие.
1.
ҚАУІПСІЗДІК АҚПАРАТЫ
Құрылғыны орнатып іске қолданар алдында бірге
жеткізілген нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз.
Дұрыс орнатпау немесе пайдаланбау нәтижесінде
ҚАЗАҚ
3
орын алған жарақат немесе зақымдарға өндіруші
жауапты емес. Нұсқаулықтарды кейін қарап жүру
үшін әрқашан қауіпсіз және қол жетімді жерде
сақтаңыз.
1.1 Балалар мен дәрменсіз адамдардың
қауіпсіздігі
•
•
•
•
•
•
•
•
Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балалар мен
денесіне, сезім жүйесіне не ақыл-есіне зақым
келген не тәжірибесі аз адамдар өз қауіпсіздіктерін
қамтамасыз ететін адамның қадағалауы не
құрылғыны қауіпсіз қолдану бойынша берген
нұсқауына сүйеніп, дұрыс қолданбау салдарын
түсінсе, онда қолдануына болады.
3 және 8 жас арасындағы балалар мен
мүмкіндіктері өте шектеулі мүгедек адамдарды
басқалар қадағаламаған жағдайда алыс ұстау
керек.
3 жасқа толмаған балаларды үнемі қарап
отырмаған жағдайда алыс ұстау керек.
Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
Барлық орам материалдарын балалардан алыс
ұстап, қоқысқа тиісті түрде тастау керек.
Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда немесе ол суып
тұрғанда, балалар мен үй жануарларын оған
жақындатпаңыз. Қол жететін бөлшектері ыстық.
Құрылғыда бала қауіпсіздігінің құралы бар болса,
оны қосу керек.
Балалар құрылғыны жөндеу және тазалау
жұмыстарын бақылаусыз орындамауы керек.
1.2 Қауіпсіздік туралы жалпы ақпарат
•
ЕСКЕРТУ: Құрылғы мен оның қол жететін жердегі
бөлшектері қолдану барысында ысып тұрады.
Қыздырғыш элементтерге тиіп кетпеу үшін абайлау
керек.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Құрылғыны сыртқы таймермен немесе бөлек
қашықтан басқару жүйесімен басқармаңыз.
ЕСКЕРТУ: Май немесе өсімдік майы қосылған
тағамды пештің үстіне қараусыз қалдыру қауіпті
және өрт шығуы мүмкін.
Өртті ЕШҚАШАН сумен сөндіруге әрекет
жасамаңыз, оның орнына құрылғыны сөндіріп,
жалынды қақпақ немесе өртке төзімді көрпе, т.б.
тәрізді затпен жабыңыз.
АБАЙ БОЛЫҢЫЗ: Пісіру барысын қадағалап отыру
керек. Пісіру барысы қысқа болса, үздіксіз
қадағалап отыру керек.
ЕСКЕРТУ: Өрт қаупі бар: Пісіру алаңына зат
сақтамаңыз.
Пышақ, шанышқы, қасық және қақпақ тәрізді темір
заттарды пештің үстіне қоймаңыз, себебі ысып
кетеді.
Құрылғыны бумен тазалау құралын пайдаланып
тазаламаңыз.
Пайдаланып болғаннан кейін пеш үстінің
элементін, ыдыс анықтағышқа сүйенбей, оның
басқару тетігімен сөндіріңіз.
Егер шыны керамика бет / шыны сынса, электр
қатері пайда болмас үшін құрылғыны сөндіріңіз
және ток көзінен ағытыңыз. Құрылғы ток көзіне
электр корапшасы арқылы қосылған болса,
құрылғыны тоқтан ағыту үшін сақтандырғышты
алыңыз. Осы жағдайларда уәкілетті қызмет
көрсету орталығына хабарласыңыз.
Егер қуат cымына зақым келген болса, қатерден
сақтану үшін оны өндіруші немесе уәкілетті техник
немесе сол сияқты білікті маман ауыстыруға тиіс.
ЕСКЕРТУ: Пісіру құрылғысының өндірушісі жасаған
пеш қорғағыштарды ғана немесе құрылғы
өндірушісі пайдаланушы нұсқаулығында арнайы
көрсеткен немесе құрылғының өзіне орнатылған
қорғағыштарды ғана қолданыңыз. Сай келмейтін
ҚАЗАҚ
5
қорғағыштарды пайдалансаңыз, оқыс жағдай орын
алуы мүмкін.
2. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ
2.1 Орнату
ЕСКЕРТУ!
Бұл құрылғыны тек білікті
маман ғана орнатуға тиіс.
ЕСКЕРТУ!
Жарақат алу немесе
құрылғыны бүлдіріп алу
қаупі бар.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Орам материалдарының барлығын
алыңыз.
Бүлінген құрылғыны орнатпаңыз
немесе іске қоспаңыз.
Құрылғымен бірге жеткізілген
орнату нұсқауларын орындаңыз.
Құрылғылар мен заттардың
арасындағы минимум қашықтықты
сақтаңыз.
Құрылғы ауыр болғандықтан,
орнынан жылжытқан кезде әрқашан
абай болыңыз. Әрқашан қауіпсіздік
қолғабы мен бітеу аяқ киім киіңіз.
Кесілген беттерге ылғал кіріп
үлкейтіп жібермес үшін
тығыздағышпен бітеңіз.
Құрылғының астыңғы жағын бу мен
ылғалдан қорғаңыз.
Құрылғыны есікке жақын жерге
терезенің астына қоймаңыз. Бұл
есік немесе терезе ашылған кезде
ыстық ыдыстар құрылғыдан құлап
кетпеу үшін қажет.
Әр құрылғының астыңғы жағында
өз желдеткіштері бар.
Егер құрылғы тартпаның үстіне
орнатылса:
– Желдеткішке кіріп кетуі мүмкін
кішкене қағаздарды немесе
парақтарды сақтамаңыз, себебі
олар салқындатқышқа зақым
келтіруі немесе салқындату
жүйесін зақымдауы мүмкін.
– Құрылғының астыңғы жағы мен
тартпада сақталған заттардың
арасына кемінде 2 см орын
қалдырыңыз.
•
Құрылғының астыңғы жағында
орналасқан кез келген бөлгіш
панельді алыңыз.
2.2 Электртоғына қосу
ЕСКЕРТУ!
Өрт және электр қатеріне
ұшырау қаупі бар.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Электртоғына қосу жұмыстарын
білікті электрші ғана іске асыруға
тиіс.
Құрылғыны міндетті түрде жерге
тұйықтау қажет.
Қандай да бір жұмысты іске
асырмай тұрып, құрылғының электр
желісінен ажыратылғанына көз
жеткізіңіз.
Техникалық ақпарат тақтасындағы
параметрлердің негізгі қуатпен
жабдықтау желісіндегі электр
параметрлеріне сәйкес келетініне
көз жеткізіңіз.
Құрылғының дұрыс орнатылғаныа
көз жеткізіңіз. Босап қалған және
дұрыс жалғанбаған электр сымы
немесе ашасы (бар болса)
ағытпаны өте ысытып жіберуі
мүмкін.
Дұрыс электр сымын
пайдаланыңыз.
Электр сымдарының оратылуына
жол бермеңіз.
Электр қатерінен сақтандыру
құралының орнатылғанына көз
жеткізіңіз.
Сымды тартылудан босататын
қапсырманы пайдаланыңыз.
Құрылғыны жақын тұрған розеткаға
жалғаған кезде электр сымы
немесе ашасы (бар болса) ыстық
құрылғыға немесе ыстық ыдысқа
тиіп кетпес үшін абай болыңыз.
Көп тармақты адаптерлер мен
ұзартқыш сымдарды қолданбаңыз.
Құрылғының сымына немесе
ашасына (бар болса) зақым
келтірмеу үшін абай болыңыз.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
Зақым келген электр сымын
ауыстырту үшін біздің уәкілетті
қызмет көрсету орталығына немесе
электршіге хабарласыңыз.
Тоққа қосулы тұрған және
оқшаулағышы бар бөлшектердің
электр қатерінен сақтандырғышын,
саймансыз алынбайтын етіп бекітіп
қою керек.
Құрылғының ашасын розеткаға тек
құрылғыны орнатып болғаннан
кейін ғана жалғаңыз. Орнатып
болғаннан кейін ашаның қол
жететін жерде тұрғанына көз
жеткізіңіз.
Егер розетка босап тұрса, оған
ашаны сұқпаңыз.
Құрылғыны тоқтан ажырату үшін
сымынан тартпаңыз. Әрқашан
ашасынан тартып суырыңыз.
Дұрыс оқшаулағыш құралдарды
ғана қолданыңыз. желіні қорғайтын
ажыратқыштар, сақтандырғыштар
(ұстатқыштан алынған бұрандалы
сақтандырғыштар), жерге
тұйықталудан қорғау тетіктері мен
тұйықтағыштар.
Электр жүйесі құрылғыны кез
келген полюсте ажыратуға
мүмкіндік беретін оқшаулағыш
құралмен жабықталуға тиіс.
Оқшаулағыш құралдың контакт ара
қашықтығы кем дегенде 3 мм
болуға тиіс.
•
•
•
•
•
•
ЕСКЕРТУ!
Өрт және жарылыс пайда
болу қаупі бар
•
•
•
2.3 Пайдалану
ЕСКЕРТУ!
Жарақат алу, күйіп қалу
және тоқ соғу қаупі бар.
•
•
•
•
•
•
•
Алғаш пайдалану алдында барлық
орамдарын, жапсырмалары мен
қорғағыш таспасын (бар болса)
алыңыз.
Бұл тек үйде ғана пайдалануға
арналған құрылғы.
Бұл құрылғының техникалық
сипаттамасын өзгертпеңіз.
Желдеткіш саңылаулардың бітеліп
қалмағанына көз жеткізіңіз.
Жұмыс істеп тұрған құрылғыны
назардан тыс қалдырмаңыз.
Пісіру алаңын пайдаланып болған
сайын "off" қалпына қойыңыз.
Ыдыс анықтағышқа сенбеңіз.
Пісіру алаңдарына ас құралдарын
немесе кәстрөлдердің қақпақтарын
қоймаңыз. Қызып кетуі мүмкін.
Құрылғыны су қолмен іске қоспаңыз
немесе суға тиіп тұрған құрылғыны
пайдаланбаңыз.
Құрылғыны жұмыс орны немесе зат
сақтайтын орын ретінде
қолданбаңыз.
Құрылғының бетіне сызат түссе,
дереу тоқ көзінен ағытыңыз. Бұл
әрекет электр қатеріне ұшырап
қалуға жол бермейді.
Кардиостимуляторы бар адамдар
құрылғы іске қосылып тұрған кезде
индукциялық пісіру алаңдарынан
кем дегенде 30 см алыс тұруға тиіс.
Тағамды ыстық майға салғанда,
май шашырауы мүмкін.
•
Тоңмайларды немесе майды
қыздырған кезде тұтанғыш бу пайда
болады. Тоңмайға немесе майға
тамақ пісірген кезде қызған
заттарды немесе оттың жалынын
алыс ұстаңыз.
Қатты қызған майдан бөлініп
шығатын бу, кенет жарылыстың
орын алуына себеп болады.
Құрамында тағам қалдықтары бар
қолданылған май, бірінші рет
қолданылып отырған майға
қарағанда, төмен температурада
өрт пайда болуға әкелуі мүмкін.
Тұтанғыш заттарды немесе ішіне
тұтанғыш зат салынған дымқыл
заттарды құрылғының ішіне, қасына
немесе үстіне қоймаңыз.
ЕСКЕРТУ!
Құрылғыны бүлдіріп
алуыңыз мүмкін.
•
•
•
•
Басқару панеліне ыстық ыдыс
қоймаңыз.
Ыстық табаның қақпағын пештің
ыстық әйнек бетіне қоймаңыз.
Ыдысты ішіндегісі сарқылғанша
қайнатпаңыз.
Құрылғының үстіне зат немесе
ыдыс құлап кетуге жол бермеңіз.
Құрылғының бетіне зақым келуі
мүмкін.
ҚАЗАҚ
•
•
•
•
Пісіру алаңдарын бос ыдыс қойып
немесе ешбір ыдыс қоймай іске
қоспаңыз.
Құрылғының үстіне алюминий
жұқалтыр қоймаңыз.
Құйылған шойыннан, алюминийден
жасалған немесе астына нұқсан
келген ыдыстар, шыны / шыны
керамика бетке сызат түсіреді.
Бұндай заттарды құрылғының
бетінде үнемі көтеріп жылжыту
керек.
Бұл тек тағам пісіруге арналған
құрылғы. Басқа мақсатта, мысалы
бөлмені қыздыру үшін қолдануға
болмайды.
2.5 Сервис
•
•
•
•
•
•
Құрылғының бетіндегі материалдың
сапасы түспес үшін мезгіл-мезгіл
тазалаңыз.
Құрылғыны тазалардан бұрын
сөндіріңіз де, суығанша күтіңіз.
Қызмет көрсету алдында
құрылғыны электр желісінен
ажыратыңыз.
Құрылғыны тазалау үшін сулы
спрейді және буды қолданбаңыз.
Құрылғыны дымқыл, жұмсақ
шүберекпен тазалаңыз. Тек
Құрылғыны жөндеу үшін уәкілетті
қызмет көрсету орталығына
хабарласыңыз.
Тек ғана фирмалық қосалқы
бөлшектерді қолданыңыз.
2.6 Құрылғыны тастау
ЕСКЕРТУ!
Жарақат алу немесе
тұншығып қалу қаупі бар.
2.4 Күту менен тазалау
•
7
бейтарап тазартқыш заттарды
қолданыңыз. Жеміргіш заттарды,
түрпілі жөкелерді, еріткіштерді
немесе металл заттарды
пайдаланбаңыз.
•
•
•
Құрылғыны қоқысқа дұрыс тастауға
қатысты ақпаратты жергілікті
әкімшілік мекемеге хабарласып
алыңыз.
Құрылғыны электр желісінен
ажыратыңыз.
Құрылғыға жақын орналасқан
электр сымын кесіп, қоқысқа
тастаңыз.
3. ОРНАТУ
ЕСКЕРТУ!
Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
3.1 Орнату алдында
Пешті орнату алдында, техникалық
сипаттама тақтайшасынан келесі
деректерді жазыңыз. Техникалық
ақпарат тақтайшасы пештің астыңғы
жағында орналасқан.
Сериялық
нөмірі ...........................
3.2 Кіріктірілген пештер
Кіріктірілген пештерді, пешті дұрыс
қондырылған құрылғыларға және
стандартты талаптарға сай келетін
жұмыс беттеріне құрастырғаннан кейін
ғана пайдаланыңыз.
3.3 Қосылым сымы
•
•
Пеш электр қосылымы сымымен
жабдықталған.
Нұқсан келген қуат сымын
ауыстыру үшін мына кабель түрін
қолданыңыз: H05V2V2-F, 90°C
немесе одан жоғары температураға
төзімді. Жергілікті қызмет көрсету
орталығына хабарласыңыз.
8
www.electrolux.com
3.4 Құрастыру
Құрылғы тартпаның үстіне
орнатылса, пештің
желдеткіші тағам пісіру
барысында тартпадағы
заттарды жылытуы мүмкін.
min.
500mm
min.
50mm
ҚАЗАҚ
9
4. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ
4.1 Пісіруге арналған беттің көрінісі
1 Индукциялық пісіру алаңы
2 Басқару панелі
1
1
180 mm
180 mm
210 mm
145 mm
1
1
2
4.2 Басқару панелінің көрінісі
1
2 3
4
10
9
5
8
6
7
Құрылғыны іске қосу үшін сенсорлық өрістерді пайдаланыңыз. Бейнебеттер,
индикаторлар мен дыбыстық сигналдар қай функциялардың жұмыс жасайтынын
көрсетеді.
Сенсо Функция
рлық
өріс
Түсіндірме
ҚОСУ/СӨНДІРУ
Пештің үстін қосуға және сөндіруге
арналған.
2
Құлып / Бала
қауіпсіздігінің құралы
Басқару панелін құрсаулайды/құрсауын
ағытады.
3
Үзіліс
Функцияны іске қосады және сөндіреді.
-
Қыздыру параметрінің
бейнебеті
Қыздыру параметрін көрсетуге
арналған.
-
Пісіру алаңдарының
индикаторлары
Уақыттың қай пісіру алаңы үшін
орнатылғанын көрсетуге арналған.
1
4
5
10
www.electrolux.com
6
Сенсо Функция
рлық
өріс
Түсіндірме
-
Таймер бейнебеті
Уақытты минут бойынша көрсетуге
арналған.
-
Пісіру алаңын таңдауға арналған.
/
-
Уақытты көбейтуге немесе азайтуға
арналған.
/
-
Қызу параметрін орнатуға арналған.
PowerBoost
Функцияны қосуға арналған.
7
8
9
10
4.3 Қызу параметрінің бейнебеттері
Дисплей
Сипаттама
Пісіру алаңы сөндірулі.
-
/
-
Пісіру алаңы жұмыс істейді.
Нүкте қыздыру деңгейінің жартысы бойынша өзгеруді
білдіреді.
Үзіліс жұмыс істейді.
Автоматты түрде қыздыру жұмыс істейді.
PowerBoost жұмыс істейді.
+ сан
Ақаулық орын алды.
Пісіру алаңы әлі ыстық (қалдық қызу).
Құлып /Бала қауіпсіздігінің құралы жұмыс істейді.
Пісіру алаңына жарамсыз ыдыс немесе тым кішкене ыдыс
қойылған не мүлдем ыдыс қойылмаған.
Автоматты түрде сөндіру жұмыс істейді.
ҚАЗАҚ
4.4 Қалдық қызу индикаторы
ЕСКЕРТУ!
Қалдық қызуға күйіп
қалу қаупі бар.
Индикаторлар қазір
пайдаланылып тұрған
пісіру алаңдарының
қалдық қызуын көрсетеді.
Қолданылмай тұрған
көршілес орналасқан пісіру
алаңдарының да
индикаторлары жануы
мүмкін.
11
Индукциялық пісіру алаңдары тағам
пісіру үшін қажет қызуды ыдыстың
табанына тура жібереді. Ыдыстағы
қалдық қызу пештің керамика бетін
қыздырады.
5. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ
ЕСКЕРТУ!
Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
5.1 Іске қосу және сөндіру
Пештің үстін қосу немесе сөндіру үшін
белгісін 1 секунд түртіңіз.
Шамалы уақыттан кейін
жанады
да, пеш жұмысын тоқтатады.
Пештің үстін сөндіргеннен кейінгі
уақыт пен қызу параметрінің
арасындағы байланыс:
Қызу параметрі
5.2 Автоматты түрде сөндіру
Функция пештің үстін келесі
жағдайларда автоматты түрде
сөндіреді:
•
•
•
•
•
•
барлық пісіру алаңдары сөндірулі
болса,
пештің үстін іске қосқан соң қызу
параметрін орнатпасаңыз,
басқару панеліне бір нәрсе төгіліп
қалса немесе ол 10 секундтан
артық (ыдыс, киім т.с.с.) жабық
қалса. Дыбыстық сигнал естіліп,
пештің үсті сөнеді. Заттарды
алыңыз немесе басқару панелін
тазалаңыз.
пештің үсті қатты қызып кетсе
(мысалы, кәстрөлдің ішіндегісі
сарқылғанша қайнаса). Пештің үстін
қайта қолдану алдында пісіру
алаңын салқындатыңыз.
егер сай келмейтін ыдыс
пайдаланылса.
белгісі жанып,
пісіру алаңы 2 минуттан кейін
автоматты түрде сөнеді.
пісіру алаңын сөндірмесеңіз немесе
қызу параметрін өзгертпесеңіз.
,1-2
Пештің үсті
мына уақыттан
кейін сөнеді:
6 сағаттан кейін
3-4
5 сағаттан кейін
5
4 сағаттан кейін
6-9
1,5 сағаттан кейін
5.3 Қызу параметрі
Қызу параметрі мәнін көбейту үшін
белгісін түртіңіз. Қызу параметрі мәнін
азайту үшін
белгісін түртіңіз. Пісіру
алаңын сөндіру үшін
және
белгісін бір уақытта басыңыз.
5.4 Автоматты түрде қыздыру
Егер осы функцияны іске қоссаңыз,
қысқа уақыт ішінде қажетті қызу
параметріне қол жеткізесіз. Бұл
функция біраз уақыт қыздыру
параметрінің ең жоғары мәнін
орнатады да, содан кейін дұрыс
қыздыру параметріне дейін түсіреді.
12
www.electrolux.com
Бұл функцияны іске қосу
үшін, пісіру алаңы суық
болуы керек.
Функцияны пісіру алаңы үшін
қосқыңыз келсе:
басыңыз (
түймешігін
жанады). Дереу
түймешігін түртіңіз (
жанады). Дұрыс
қызу параметрі жанғанша,
тетігін
дереу басыңыз. 3 секундтан кейін
жанады.
Функцияны сөндіру үшін:
түймешігін басыңыз.
уақытты өзгерту үшін: таймердің
немесе
түймешігін басып уақытты
(00 - 99 минут) орнатыңыз. Пісіру
алаңының индикаторы баяу
жыпылықтай бастаған кезде, уақыт
кері санала бастайды.
Қалған уақытты қарау үшін: пісіру
арқылы орнатыңыз. Пісіру
алаңын
алаңының индикаторы жылдам
жыпылықтай бастайды. Бейнебетте
қалған уақыт көрсетіледі.
Функцияны сөндіру үшін: пісіру
5.5 PowerBoost
Бұл функция индукциялық пісіру
алаңдарына көп қуат береді. Функция
шекті уақыт аралығында индукциялық
пісіру алаңдары үшін ғана іске
қосылуы мүмкін. Осы уақыт өткеннен
кейін, индукциялық пісіру алаңы
автоматты түрде ең үлкен қыздыру
параметріне қойылады.
"Техникалық ақпарат"
тарауын қараңыз.
Функцияны пісіру алаңы үшін іске
қосу:
белгішесін басыңыз.
белгішесі жанады.
Функцияны сөндіру үшін:
Функцияны іске қосу немесе
арқылы орнатыңыз және
алаңын
белгішесін басыңыз. Қалған уақыт 00ге кері санайды. Пісіру алаңының
индикаторы сөнеді.
Уақыт аяқталған кезде,
дыбыстық сигнал естіліп,
00 жыпылықтайды. Пісіру
алаңы сөндіріледі.
Дыбыстық сигналды тоқтату үшін:
түймешігін басыңыз.
Минут операторы
Бұл функцияны пісіру алаңдары
жұмыс істемей, пеш іске қосылып
тұрғанда Минут операторы ретінде
қолдануға болады. Бейнебетте
қыздыру параметрі көрсетіледі
немесе
түймешігін басыңыз.
5.6 Таймер
Кері санақ таймері
Бұл функцияны қолданып пісіру
алаңының бір пісіру циклы кезінде
қанша уақыт жұмыс істейтінін
көрсетіңіз.
Алдымен пісіру алаңы үшін қыздыру
параметрін, содан кейін функцияны
орнатыңыз.
Пісіру алаңын орнату үшін:
түймешігін қажетті пісіру алаңының
индикаторы жанғанша қайта-қайта
басыңыз.
.
Функцияны қосу үшін:
түймешігін
басыңыз. Уақытты орнату үшін
таймердің
немесе
түймешігін
басыңыз. Уақыт аяқталған кезде,
дыбыстық сигнал естіліп, 00
жыпылықтайды.
Дыбыстық сигналды тоқтату үшін:
түймешігін басыңыз.
Функцияны сөндіру үшін:
түймешігін, содан кейін
түймешігін
түртіңіз. Қалған уақыт 00-ге дейін кері
саналады
Бұл функция пісіру
алаңдарының жұмысына
еш әсер етпейді.
ҚАЗАҚ
5.7 Үзіліс
Бұл функция ең төмен қыздыру
параметрі бойынша жұмыс істейтін
пісіру алаңдарының барлығын
орнатады.
Функция жұмыс істеп тұрғанда,
басқару панеліндегі басқа белгілер
бұғатталып тұрады.
Функция таймер функцияларын
тоқтатпайды.
Функцияны іске қосу үшін
түймешігін басыңыз.
жанады.Қызу параметрі 1 қалпына
қойылады.
Функцияны сөндіру үшін
түртіңіз.
Алдыңғы қызу параметрлері
қосылады.
5.8 Құлып
үстін
Әуелі қыздыру параметрін
орнатыңыз.
Функцияны қосу үшін:
белгішесін
4 секунд басыңыз.
Пешті сөндірген кезде, осы
функция да сөнеді.
5.9 Бала қауіпсіздігінің құралы
Бұл функция пеш үстінің кездейсоқ
қосылып кетуіне жол бермейді.
Функцияны қосу үшін: пештің үстін
көмегімен қосыңыз. Қызу
параметрін орнатпаңыз.
жанады. Пештің үстін
сөндіріңіз.
белгішесін
белгішесі
көмегімен
белгішесін
белгішесі
жанады. Пештің үстін
сөндіріңіз.
көмегімен
Функцияны бір пісіру уақыты үшін
ғана қайта орнату: пештің үстін
көмегімен іске қосыңыз.
белгішесі
жанады. белгішесін 4 секунд
басыңыз. Қызу параметрін 10 секунд
ішінде орнатыңыз. Пештің үстін іске
қосуға болады. Пешті
көмегімен
сөндірген кезде, функция қайта жұмыс
істейді.
5.10 Қуатты басқару
•
•
•
басыңыз.
белгішесі 4 секунд
жанады.Таймер қосулы күйде қалады.
Функцияны сөндіру үшін:
түймешігін басыңыз. Алдыңғы қызу
параметрі жанады.
көмегімен қосыңыз. Қызу
параметрін орнатпаңыз.
•
Басқару панелін пісіру алаңдары
жұмыс істеп тұрғанда бұғаттауға
болады. Ол қызу параметрінің
кездейсоқ өзгеруіне жол бермейді.
4 секунд басыңыз.
13
Функцияны сөндіру үшін: пештің
•
•
Пісіру алаңдары пештегі фаза
санымен және орналасқан
орындарына қарай
топтастырылған. Суретке қараңыз.
Әр фаза ең көбі 3700 Вт электр
жүктемесін көтере алады.
Бұл функция бір фазаға қосылған
пісіру алаңдарының арасындағы
қуат мөлшерін бөледі.
Бұл функция бір фазаға қосылған
пісіру алаңдарының жалпы электр
жүктемесі 3700 Вт-тан артқанда іске
қосылады.
Бұл функция бір фазаға қосылған
басқа пісіру алаңдарының қуат
мөлшерін төмендетеді.
Қуаты азайған алаңдардың қызу
параметрін көрсететін дисплейде
екі деңгей кезек-кезек көрсетіліп
тұрады.
14
www.electrolux.com
6. АҚЫЛ-КЕҢЕС
ЕСКЕРТУ!
Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
көрсетілген ең кіші диаметрден кіші
ыдыс, пісіру алаңынан бөлінетін
қуаттың тек бір бөлігін ғана қабылдай
алады.
6.1 Ыдыс-аяқ
Индукциялық пісіру
алаңдарында, электрмагнитті өріс ыдыс ішінде
жылдам қызу пайда
болдырады.
Индукциялық пісіру
алаңдарын сай келетін
ыдыспен бірге
пайдаланыңыз.
Ыдыс-аяқтың материалы
•
жарамды: шойын, темір, эмальмен
қапталған болат, тоттанбайтын
темір, табаны көп қабаттан тұратын
ыдыс (өндіруші тарапынан дұрыс
таңба салынған).
• жарамсыз: алюминий, мыс, сары
мыс, шыны, керамика, фарфор.
Ыдыс индукция пешіне сай келеді,
егер:
•
•
жоғары қызу параметрі орнатылған
пісіру алаңындағы су өте жылдам
қайнап кетсе.
ыдыстың түбіне магнитке жабысса.
Ыдыстың түбі барынша
қалың әрі мүмкіндігінше
жайпақ болуға тиіс.
Пештің үстіне қойылатын
ыдыс табанының құрғақ
және таза екенін тексеру
керек.
Ыдыстардың өлшемдері
Индукциялық пісіру алаңдары, ыдыс
табанының өлшеміне автоматты түрде
бейімделеді.
Пісіру алаңының тиімділігі ыдыстың
диаметріне байланысты. Диаметрі
"Техникалық сипаттама"
тарауын қараңыз.
6.2 Жұмыс барысындағы
шуыл
Егер мынаны естісеңіз:
•
сытырлаған дыбыс: ыдыс әр түрлі
материалдан жасалған (сэндвич
тәсілімен)
• ысылдаған дыбыс: пісіру алаңының
қуаты өте жоғары және ыдыс әр
түрлі материалдан жасалған
(сэндвич тәсілімен)
• ызыңдау: жоғары қуат деңгейін
пайдаланып отырсыз.
• сыртылдау: электр желісінің
қосылуы.
• ысылдау, ызыңдау: желдеткіш
жұмыс істеп тұр.
Шуылдың болуы қалыпты жағдай
және бұлар ешбір ақауды
білдірмейді.
6.3 Тағам пісіру
бағдарламаларының үлгілері
Пісіру алаңының қызу параметрі мен
қуатты тұтыну мәні өзара тура
байланысты емес. Қызу параметрін
көбейткен кезде, пісіру алаңы
пайдаланатын қуат мәні
пропорциональды түрде көбеймейді.
Сондықтан орташа қызу параметрін
қолданатын пісіру алаңы, өз қуатының
жартысынан азын жұмсайды.
Кестедегі деректер
жалпылама нұсқау ретінде
ғана берілген.
ҚАЗАҚ
Қызу
параметрі
15
Пайдалану:
Уақыт
(мин.)
Піскен тағамды жылы
ұстаңыз.
қажетін Ыдыстың қақпағын
е орай жабыңыз.
1 - 2.
Голланд тұздығы,
балқытылған: сары май,
шоколад, желатин.
5 - 25
1 - 2.
Қойылту: шайқалған омлет, 10 - 40
піскен жұмыртқалар.
Қақпағын жауып пісіріңіз.
2. - 3.
Күріш және сүтке пісірілген
тағамдарды баяу қайнату,
дайын тағамдарды
жылыту.
25 - 50
Кемінде күріштен екі есе
көп сұйық қосыңыз, сүт
тағамдарын пісірудің
ортасына келгенде
араластырыңыз.
3. - 4.
Буға піскен көкөністер,
балық, ет.
20 - 45
Бірнеше ас қасық сұйықтық
құйыңыз.
4. - 5.
Буға піскен картоптар.
20 - 60
750 г картопқа ең көбі ¼ л
су пайдаланыңыз.
4. - 5.
Көп мөлшердегі тағамдар,
бұқтырылған тағамдар мен
көже пісіру.
60 150
3 литрге дейін су және
құраластар.
5. - 7
Баппен қуыру: эскалоп,
"кордон блё" бұзау еті,
котлет, риссоль, шұжық,
бауыр, майға қуырылған
ұн, жұмыртқа, құймақ,
бауырсақ.
қажетін Орта тұсында аударыңыз.
е орай
7-8
Қатты қуыру, қуырылған
картоп, қоң ет,
бифштекстер.
5 - 15
9
Суды қайнату, макарон пісіру, етті қызартып қуыру (гуляш,
бұқтырып пісіру), фри қуыру үшін.
-1
Ақыл-кеңес
Ара-тұра араластырыңыз.
Орта тұсында аударыңыз.
Суды көп мөлшерде қайнатыңыз. PowerBoost қосылады.
7. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ
ЕСКЕРТУ!
Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
7.1 Жалпы ақпарат
•
•
Пештің үстін пайдаланған сайын
тазалаңыз.
Әрқашан табаны таза ыдысты
пайдаланыңыз.
•
•
•
Пештің үстіне түскен сызаттар
немесе қошқыл дақтар оның
жұмысына ешқандай әсер етпейді.
Пештің бетіне арналған арнайы
тазалағышты пайдаланыңыз.
Шыныға арналған арнайы
қырғышты қолданыңыз.
16
www.electrolux.com
7.2 Пештің үстін тазалау
•
•
Дереу тазалаңыз: еріген пластик,
пластик жұқалтыр, қант және қанты
бар тағам немесе қоқыстар пештің
бетіне зақым келтіруі мүмкін. Күйіп
қалмау үшін абай болыңыз.
Қырғышты шыны бетке арнайы
сүйір бұрыш жасап қойып, оны
жылжыта отырып тазалаңыз.
Пештің үсті жеткілікті түрде
суыған кезде алыңыз: әк дақтары,
•
су дақтары, май дақтары, металдың
жылтыраған дақтары. Пештің бетін
дымқыл шүберекпен және жеміргіш
емес жуғыш затпен тазалаңыз.
Тазалап болғаннан кейін пештің
үстін жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.
Жылтыраған металл дақтарын
кетіріңіз: сірке суы қосылған су
ерітіндісін пайдаланып, әйнек бетін
шүберекпен тазалаңыз.
8. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ
ЕСКЕРТУ!
Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
8.1 Не істерсіңіз, егер...
Ақаулық
Ықтимал себебі
Шешімі
Пешті қосып немесе іске
пайдалана алмадыңыз.
Пеш электр тоғына
қосылған жоқ немесе
теріс қосылған.
Пештің электр көзіне
дұрыс қосылғанына көз
жеткізіңіз. Қосылым
сызбасын қайта қараңыз.
Сақтандырғыш жанып
кеткен.
Ақаулыққа
сақтандырғыштың себеп
болғанына көз жеткізіңіз.
Сақтандырғыш қайтақайта жанып кетсе, білікті
электршіге
хабарласыңыз.
Қызу параметрі 10 секунд Пешті қайта іске қосыңыз
қойылмай тұрса.
да, қызу параметрін 10
секундтан аз уақыт
ішінде орнатыңыз.
Бір уақытта 2 немесе
одан да көп сенсорлық
өрістерді басып
қойғансыз.
Бір ғана сенсорлық өрісті
басыңыз.
Үзіліс жұмыс істейді.
"Күнделікті қолдану"
тарауын қараңыз.
Басқару панеліне су
немесе май шашыраған.
Басқару панелін
тазалаңыз.
ҚАЗАҚ
Ақаулық
Ықтимал себебі
Шешімі
Дыбыстық сигнал естіліп, Бір немесе бірнеше
пештің үсті сөнеді.
сенсорлық өріске зат
Пеш сөнген кезде
қойылған.
дыбыстық сигнал
естіледі.
Пештің үсті сөнеді.
Сенсорлық өріске
зат қойылған.
17
Сенсорлық өрістердегі
затты алыңыз.
бір
Сенсорлық өрістердегі
заттарды алыңыз.
Қалдық жылу индикаторы Алаң ыстық емес, себебі
жанбай тұр.
ол аз уақыт ғана қосылып
тұрған не сенсордың
ақауы бар.
Егер алаң қызу үшін
едәуір ұзақ жұмыс істесе,
уәкілетті қызмет көрсету
орталығына
хабарласыңыз.
Автоматты түрде
қыздыру жұмыс
істемейді.
Алаң ыстық.
Алаңды әбден
салқындатып алыңыз.
Қызу параметрінің ең
жоғары мәні орнатылған.
Ең жоғары қызу
параметрінің қуаты,
функциясының қуатымен
бірдей.
Қуатты басқару жұмыс
істейді.
"Күнделікті қолдану"
тарауын қараңыз.
Екі қызу параметрі
ауысып көрсетіледі.
Сенсорлық өрістер қызып Тым үлкен ыдыс
кетеді.
қолданылған немесе
ыдыстар басқару
құралдарына тым жақын
қойылған.
Үлкен ыдыстарды артқы
пісіру алаңдарына
қойыңыз.
жанады.
Бала қауіпсіздігінің
құралы немесе Құлып
қосылады.
"Күнделікті қолдану"
тарауын қараңыз.
жанады.
Алаңда ешбір ыдыс жоқ.
Алаңға ыдыс қойыңыз.
Ыдыс сай келмейді.
Жарамды ыдысты
пайдаланыңыз. "Ақылкеңестер және
ұсыныстар" тармағын
қараңыз.
Ыдыс түбінің диаметрі
алаң үшін тым кішкене.
Өлшемі сай келетін
ыдысты пайдаланыңыз.
"Техникалық сипаттама"
тарауын қараңыз.
18
www.electrolux.com
Ақаулық
және сан жанады.
Ықтимал себебі
Шешімі
Пеште ақау бар.
Пешті сөндіріңіз де, қайта
30 секундтан кейін іске
қосыңыз. Егер
қайта
жанса, пешті тоқ көзінен
ағытыңыз. 30 секундтан
кейін пешті қайта
қосыңыз. Ақаулық
жойылмаса уәкілетті
қызмет көрсету
орталығына
хабарласыңыз.
Үздіксіз сигнал естілуі
мүмкін.
Электр қосылымы дұрыс
емес.
8.2 Ақаулықты түзету шешімін
өзіңіз таба алмасаңыз...
Ақаулықты түзету шешімін өзіңіз таба
алмасаңыз, дилеріңізге не уәкілетті
қызмет көрсету орталығына
хабарласыңыз. Техникалық ақпарат
тақтайшасындағы деректерді беріңіз.
Сонымен қоса, шыны керамиканың үш
саннан тұратын нөмірін, (шынының
бетіндегі бұрышта) және ақаулық орын
Пешті электр желісінен
ажыратыңыз. Білікті
электршіге хабарласып,
қалай орнатылғанын
тексертіңіз.
алғанда көрсетілген хабарды беріңіз.
Пешті дұрыс пайдаланғаныңызға көз
жеткізіңіз. Бұлай істемеген жағдайда,
қызмет көрсету орталығының технигі
немесе дилер көрсеткен қызмет,
кепілдік мерзімі кезінде де ақылы
болуы мүмкін. Қызмет көрсету
орталығына қатысты нұсқаулар мен
кепілдік шарттары кепілдік
кітапшасында берілген.
9. ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕК
9.1 Техникалық ақпарат
тақтайшасы
Үлгісі IPE6440KX
Түрі 61 B4A 00 AA
Индукция 7.35 кВт
Сер.№. .................
ELECTROLUX
PNC 949 492 332 00
220 - 240 В / 400 В 2N 50 - 60 Гц
Румынияда жасалған
7.35 кВт
ҚАЗАҚ
19
9.2 Пісіру алаңдарының сипаттамасы
Пісіру алаңы
Номинальды PowerBoost
қуат (ең
[Вт]
жоғары қызу
параметрі)
[Вт]
PowerBoost
Ыдыстың
ең көп
диаметрі [мм]
ұзақтық [мин]
Алдыңғы сол
жақ
2300
3700
10
180 - 210
Артқы сол жақ 1800
2800
10
145 - 180
Алдыңғы оң
жақ
1400
2500
4
125 - 145
Артқы оң жақ
1800
2800
10
145 - 180
Пісіру алаңдарының қуаты кестеде
көрсетілген мәндерден сәл ғана
өзгеше болуы мүмкін. Бұл мәндер
ыдыстың материалы мен өлшемдеріне
байланысты өзгереді.
Жақсы пісіру нәтижелеріне жету үшін
диаметрі кестеде көрсетілгеннен үлкен
емес ыдысты қолданыңыз.
10. ҚУАТ ТИІМДІЛІГІ
10.1 EU 66/2014 стандарты бойынша берілген өнім ақпараты
Үлгінің техникалық
параметрлері
IPE6440KX
Пеш үстінің түрі
Кіріктірілген пеш
Пісіру алаңдарының
саны
4
Қыздыру технологиясы
Индукция
Дөңгелек пісіру
алаңдарының диаметрі
(Ø)
Алдыңғы сол жақ
Артқы сол жақ
Алдыңғы оң жақ
Артқы оң жақ
21,0 см
18,0 см
14,5 см
18,0 см
Әр пісіру алаңының
пайдаланатын қуат
мөлшері (EC electric
cooking)
Алдыңғы сол жақ
Артқы сол жақ
Алдыңғы оң жақ
Артқы оң жақ
178,4 Вт-сағ / кг
184,9 Вт-сағ / кг
183,2 Вт-сағ / кг
184,9 Вт-сағ / кг
Пештің пайдаланатын
қуат мөлшері (EC
electric hob)
EN 60350-2 - Тағам пісіретін
тұрмыстық электр құрылғылары - 2бөлім: Пештің үсті - Жұмыс тиімділігін
өлшеу тәсілдері
182,9 Вт-сағ / кг
10.2 Қуатты үнемдеу
Төмендегі кеңестерді орындасаңыз,
күнделікті тағам пісірген кезде қуатты
үнемдеуге болады.
20
www.electrolux.com
•
•
•
•
Суды тек қажетті мөлшерде ғана
ысытыңыз.
Егер мүмкін болса, ыдысқа әрқашан
қақпақ жабыңыз.
Пісіру алаңын іске қосу алдында
оған ыдыс қойыңыз.
Шағын ыдысты шағын пісіру
алаңдарына қойыңыз.
•
•
Ыдыстарды пісіру алаңының тура
ортасына қойыңыз.
Тағамды жылы ұстау немесе жібіту
үшін қалдық қызуды пайдаланыңыз.
11. ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ҚАТЫСТЫ ЖАҒДАЙЛАР
Белгі
салынған материалдарды
қайта өңдеуден өткізуге тапсырыңыз.
Орам материалдарын қайта өңдеуден
өткізу үшін тиісті контейнерлерге
салыңыз. Электрлік және
электроникалық құрылғылардың
қалдығын қайта өңдеуден өткізу
арқылы, қоршаған ортаға және
адамның денсаулығына зиын
келтіретін жағдайларға жол бермеуге
өз үлесіңізді қосыңыз. Белгі
салынған құрылғыларды тұрмыстық
қалдықтармен бірге тастамаңыз.
Өнімді жергілікті қайта өңдеу
орталығына өткізіңіз немесе жергілікті
мекемеге хабарласыңыз.
Осы өнімнің өндірілген күні сериялық нөмірде көрсетілген,
оның нөмірінің бірінші саны өндірілген жылдың соңғы
санына, екінші және үшінші сандар аптаның реттік нөміріне
сәйкес келеді. Мысалы, 84512345 сериялық нөмірі өнім 2018
жылдың қырық бесінші аптасында өндірілгенін білдіреді.
Өндіруші: Electrolux Appliances AB, St. Göransgatan 143, 105
45 Stockholm, Швеция
Импорттаушы және өндірушінің уәкілетті ұйымы:
OOO «Электролюкс Рус», Кожевнический проезд 1, 115114,
Мәскеу/Москва, тел.: 8-800-200-3589
Румыния жасалған
РУССКИЙ
21
СОДЕРЖАНИЕ
1. СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ...............................................22
2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ................................................................. 24
3. УСТАНОВКА.................................................................................................... 27
4. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ................................................................................... 29
5. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.............................................................. 31
6. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ.....................................................................................34
7. УХОД И ОЧИСТКА.......................................................................................... 36
8. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ............................................36
9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.............................................................................. 39
10. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ.....................................................40
МЫ ДУМАЕМ О ВАС
Благодарим вас за приобретение прибора Electrolux. Вы выбрали изделие,
за которым стоят десятилетия профессионального опыта и инноваций.
Уникальное и стильное, оно создавалось с заботой о вас. Поэтому когда бы
вы ни воспользовались им, вы можете быть уверены: результаты всегда
будут превосходными.
Добро пожаловать в Electrolux!
На нашем веб-сайте вы сможете:
Найти рекомендации по использованию изделий, руководства по
эксплуатации, мастер устранения неисправностей, информацию о
техническом обслуживании:
www.electrolux.ru/support
Зарегистрировать свое изделие для улучшения обслуживания:
www.promo.electrolux.ru
Приобрести дополнительные принадлежности, расходные материалы и
фирменные запасные части для своего прибора:
www.electrolux-1.ru
ПОДДЕРЖКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И СЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Мы рекомендуем использовать оригинальные запчасти.
При обращении в сервис-центр следует иметь под рукой следующую
информацию: модель, продуктовый номер (PNC), серийный номер.
Данная информация находится на табличке с техническими данными.
Внимание / Важные сведения по технике безопасности.
Общая информация и рекомендации
Информация по охране окружающей среды
Право на изменения сохраняется.
22
1.
www.electrolux.com
СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед установкой и эксплуатацией прибора
внимательно ознакомьтесь с настоящей
Инструкцией. Производитель не несет
ответственности за какие-либо травмы или ущерб,
возникший вследствие неправильной установки или
эксплуатации. Всегда храните эту Инструкцию под
рукой в надежном месте для последующего
использования.
1.1 Безопасность детей и лиц с ограниченными
возможностями
•
•
•
•
•
•
Данный прибор может эксплуатироваться детьми,
если их возраст превышает 8 лет, и лицами с
ограниченными физическими, сенсорными или
умственными способностями и с недостаточным
опытом или знаниями только при условии
нахождения под присмотром лица, отвечающего за
их безопасность, или после получения
соответствующих инструкций, позволяющих им
безопасно эксплуатировать электроприбор и
дающих им представление об опасности,
сопряженной с его эксплуатацией.
Детям в возрасте от 3 до 8 лет, а также лицам с
ярко выраженными и комплексными нарушениями
здоровья запрещается находиться рядом с
прибором, если только за ними не обеспечивается
постоянный надзор.
Детям младше 3 лет запрещается находиться
рядом с прибором, если только за ними не
обеспечивается постоянный надзор взрослых.
Не позволяйте детям играть с прибором.
Храните все упаковочные материалы вне
досягаемости детей и утилизируйте материалы
надлежащим образом.
Не подпускайте детей и домашних животных к
прибору, когда он работает или остывает.
РУССКИЙ
•
•
23
Доступные для контакта части прибора сохраняют
высокую температуру.
Если прибор оснащен устройством защиты детей,
его следует включить.
Очистка и доступное пользователю техническое
обслуживание прибора не должно производиться
детьми без присмотра.
1.2 Общие правила техники безопасности
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ВНИМАНИЕ: Прибор и его доступные для контакта
части сильно нагреваются во время эксплуатации.
Будьте осторожны и не прикасайтесь к
нагревательным элементам.
Не эксплуатируйте данный прибор с помощью
внешнего таймера или отдельной системы
дистанционного управления.
ВНИМАНИЕ: Оставление на варочной поверхности
продуктов, готовящихся на жире или масле, может
представлять опасность и привести к пожару.
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не пытайтесь залить пламя
водой; вместо этого выключите прибор и накройте
пламя, например, крышкой или противопожарным
одеялом.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ход приготовления требует
надзора. При малом времени приготовления
надзор должен быть постоянным.
ВНИМАНИЕ: Опасность возгорания: не
используйте варочные поверхности для хранения
каких-либо предметов.
Не следует класть на варочную поверхность
металлические предметы, такие как ножи, вилки,
ложки и крышки, так как они могут нагреться.
Не используйте пароочистители для очистки
прибора.
После использования выключите конфорку ее
ручкой управления и не полагайтесь на датчик
обнаружения посуды.
24
www.electrolux.com
•
•
•
При обнаружении трещин на стеклокерамической
поверхности или при ее растрескивании
выключите прибор и отсоедините его от сети
электропитания. Если прибор подключен
напрямую при помощи клеммной колодки,
извлеките плавкий предохранитель, чтобы
отсоединить прибор от сети. В любом случае
обратитесь в авторизованный сервисный центр.
В случае повреждения шнура питания во
избежание несчастного случая он должен быть
заменен изготовителем, авторизованным
сервисным центром или специалистом с
равнозначной квалификацией.
ВНИМАНИЕ: Используйте только защиту варочной
поверхности, которая была разработана
производителем прибора для приготовления пищи,
обозначена производителем прибора в
инструкциях в качестве пригодной для
использования с данным прибором, либо встроена
в прибор. Использование ненадлежащей защиты
может стать причиной несчастного случая.
2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
2.1 Установка
•
•
•
•
ВНИМАНИЕ!
Установка прибора должна
осуществляться только
квалифицированным
персоналом!
•
ВНИМАНИЕ!
Это может привести к
повреждению прибора или
травмам.
•
Удалите всю упаковку.
Не устанавливайте и не
подключайте прибор, имеющий
повреждения.
Следуйте приложенной к прибору
Инструкции по установке.
Обеспечьте наличие минимально
допустимых зазоров между
•
•
соседними приборами и
предметами мебели.
Никогда не забывайте о мерах
предосторожности при его
перемещении: прибор имеет
большой вес. Всегда используйте
защитные перчатки и закрытую
обувь.
Поверхности срезов столешницы
необходимо покрыть герметиком во
избежание их разбухания под
воздействием влаги.
Защитите днище прибора от пара и
влаги.
Не устанавливайте прибор возле
дверей или под окнами. Это
позволит избежать падения с
прибора кухонной посуды при
открывании двери или окна.
РУССКИЙ
•
•
•
На дне каждого прибора
установлены вентиляторы
охлаждения.
При установке прибора над
выдвижным ящиком:
– Не храните небольшие
предметы или листы бумаги,
которые могут быть затянуты
внутрь и повредить
вентиляторы охлаждения или
ухудшить работу системы
охлаждения.
– Между прибором и предметами,
хранящимися в ящике,
обязательно должен быть зазор
размером не менее 2 см.
Уберите какие бы то ни было
разделительные панели,
установленные в мебели под
прибором.
2.2 Подключение к
электросети
ВНИМАНИЕ!
Существует риск пожара и
поражения электрическим
током.
•
•
•
•
•
•
•
Все подключения к электросети
должны производиться
квалифицированным электриком.
Прибор должен быть заземлен.
Перед выполнением каких-либо
операций по чистке прибора или по
уходу за ним его следует отключить
от сети электропитания.
Убедитесь, что параметры,
указанные на табличке с
техническими данными,
соответствуют характеристикам
электросети.
Убедитесь в правильности
установки прибора. Неплотно
зафиксированный сетевой шнур
или вилка (если это применимо к
данному прибору), которая
неплотно держится в розетке,
может привести к перегреву
контактов.
Используйте соответствующий
электросетевой кабель.
Не допускайте спутывания
электропроводов.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
25
Позаботьтесь об установке защиты
от поражения электрическим током.
Сетевой шнур не должен быть туго
натянут.
При подключении прибора к
розеткам, расположенным на
близком от него расстоянии,
убедитесь, что сетевой шнур или
вилка (если это применимо к
данному прибору) не касается
горячего прибора или горячей
посуды.
Не используйте тройники и
удлинители.
Следите за тем, чтобы не
повредить вилку (если это
применимо к данному прибору) и
сетевой кабель. Для замены
сетевого кабеля обратитесь в
авторизованный сервисный центр
или к электрику.
Детали, защищающие токоведущие
или изолированные части прибора,
должны быть закреплены так,
чтобы их было невозможно удалить
без специальных инструментов.
Вставляйте вилку сетевого кабеля в
розетку только по окончании
установки прибора. Убедитесь, что
после установки прибора к вилке
электропитания имеется свободный
доступ.
Не подключайте прибор к розетке
электропитания, если она плохо
закреплена или если вилка
неплотно входит в розетку.
Для отключения прибора от
электросети не тяните за кабель
электропитания. Всегда беритесь
за саму вилку.
Следует использовать подходящие
размыкающие устройства:
предохранительные
автоматические выключатели,
плавкие предохранители
(резьбовые плавкие
предохранители следует
выкручивать из гнезда), автоматы
защиты от тока утечки и пускатели.
Прибор должен быть подключен к
электросети через устройство для
изоляции, позволяющее
отсоединять от сети все контакты.
Устройство для изоляции должно
обеспечивать зазор между
26
www.electrolux.com
разомкнутыми контактами не менее
3 мм.
•
2.3 Эксплуатация
ВНИМАНИЕ!
Существует риск травмы,
ожогов и поражения
электрическим током.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Перед первым использованием
удалите всю упаковку, наклейки и
защитную пленку (если она
имеется).
Данный прибор предназначен
только для бытового применения.
Не вносите изменения в параметры
данного прибора.
Удостоверьтесь, что
вентиляционные отверстия не
закрыты.
Во время работы прибора не
оставляйте его без присмотра.
После каждого использования
выключайте конфорки.
Не полагайтесь на детектор
наличия посуды.
Не кладите на конфорки столовые
приборы или крышки кастрюль. Они
могут сильно нагреться.
При использовании прибора не
касайтесь его мокрыми руками; не
касайтесь прибора, если на него
попала вода.
Не используйте прибор в качестве
столешницы или подставки для
каких-либо предметов.
В случае образования на приборе
трещин немедленно отключите его
от сети электропитания. Это
позволит предотвратить поражение
электрическим током.
Пользователи с
имплантированными
кардиостимуляторами не должны
приближаться к работающему
прибору с индукционными
конфорками ближе чем на 30 см.
Помещение продуктов в горячее
масло может привести к его
разбрызгиванию.
ВНИМАНИЕ!
Существует опасность
возгорания или взрыва.
•
•
•
При нагреве жиры и масла могут
выделять легковоспламеняющиеся
пары. Не допускайте присутствия
открытого пламени и нагретых
предметов при использовании для
приготовления жиров и масел.
Образуемые сильно нагретым
маслом пары могут привести
самопроизвольному возгоранию.
Использованное масло может
содержать остатки продуктов, что
может привести к его возгоранию
при более низких температурах по
сравнению с маслом, которое
используется в первый раз.
Не помещайте на прибор, рядом с
ним или внутрь него
легковоспламеняющиеся вещества
или изделия, пропитанные
легковоспламеняющимися
веществами.
ВНИМАНИЕ!
Существует риск
повреждения прибора.
•
•
•
•
•
•
•
•
Не ставьте на панель управления
горячую кухонную посуду.
Не кладите на стеклянную
поверхность варочной поверхности
горячие крышки сковород.
Не позволяйте жидкости полностью
выкипать из посуды.
Не допускайте падения на
поверхность прибора каких-либо
предметов или кухонной посуды.
Это может привести к ее
повреждению.
Не включайте конфорки без
кухонной посуды или с пустой
кухонной посудой.
Не кладите на прибор
алюминиевую фольгу.
Стеклянную/стеклокерамическую
поверхность можно поцарапать,
передвигая по нему чугунную или
алюминиевую посуду, а также
посуду с поврежденным дном. При
перемещении подобных предметов
обязательно поднимайте их с
варочной поверхности.
Данный прибор предназначен
только для приготовления пищи.
Его не следует использовать в
других целях, например, для
обогрева помещений.
РУССКИЙ
2.4 Уход и очистка
•
•
•
•
•
Во избежание повреждения
покрытия прибора производите его
регулярную очистку.
Перед каждой очисткой
выключайте прибор и давайте ему
остыть.
Отключайте прибор от электросети
перед его профилактическим
обслуживанием.
Не используйте для очистки
прибора подаваемую под
давлением воду или пар.
Протирайте прибор мягкой влажной
тряпкой. Используйте только
нейтральные моющие средства. Не
используйте абразивные средства,
абразивные губки, растворители
или металлические предметы.
•
27
Применяйте только оригинальные
запасные части.
2.6 Утилизация
ВНИМАНИЕ!
Существует опасность
травмы или удушья.
•
•
•
Для получения информации о том,
как надлежит утилизировать
данный прибор, обратитесь в
местные муниципальные органы
власти.
Отключите прибор от сети
электропитания.
Обрежьте кабель электропитания
как можно ближе к прибору и
утилизируйте его.
2.5 Сервис
•
Для ремонта прибора обратитесь в
авторизованный сервисный центр.
3. УСТАНОВКА
ВНИМАНИЕ!
См. главы, содержащие
Сведения по технике
безопасности.
3.1 Перед установкой
Перед установкой варочной панели
перепишите с таблички с
техническими данными
перечисленные ниже сведения.
Табличка с техническими данными
находится на днище варочной панели.
Серийный
номер ...........................
3.2 Встраиваемые варочные
панели
Эксплуатация встраиваемых варочных
панелей разрешена только после их
монтажа в мебель, предназначенную
для встраиваемых варочных панелей
и отвечающую необходимым
стандартам.
3.3 Сетевой шнур
•
•
Варочная поверхность
поставляется с сетевым шнуром.
При замене поврежденного
сетевого шнура используйте кабель
типа H05V2V2-F, устойчивый к
температуре 90°C и выше.
Обратитесь в местный сервисный
центр.
28
www.electrolux.com
3.4 Сборка
В случае установки
прибора над выдвижным
ящиком система
вентиляции варочной
поверхности может во
время приготовления
нагревать предметы,
хранящиеся в ящике.
min.
500mm
min.
50mm
РУССКИЙ
29
4. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
4.1 Функциональные элементы варочной поверхности
1 Индукционная зона нагрева
2 Панель управления
1
1
180 mm
180 mm
210 mm
145 mm
1
1
2
4.2 Функциональные элементы панели управления
1
2 3
4
10
9
5
8
6
7
Управление прибором осуществляется с помощью сенсорных полей. Работа
функций подтверждается выводом информации на дисплей, а также визуальной
и звуковой индикацией.
Сен‐
сор‐
ное
поле
Описание
Комментарий
«ВКЛ/ВЫКЛ»
Включение и выключение варочной па‐
нели.
2
Блокировка / Система
защиты от детей
Блокировка/разблокировка панели
управления.
3
Пауза
Включение и выключение функции.
-
Индикация мощности
нагрева
Отображение значения мощности на‐
грева.
-
Индикаторы конфорок
для таймера
Отображение конфорки, для которой
установлен таймер.
1
4
5
30
www.electrolux.com
6
Сен‐
сор‐
ное
поле
Описание
Комментарий
-
Дисплей таймера
Отображение времени в минутах.
-
Выбор конфорки
/
-
Увеличение или уменьшение времени.
/
-
Установка мощности нагрева.
PowerBoost
Включение функции.
7
8
9
10
4.3 Индикаторы ступеней нагрева
Дисплей
Описание
Конфорка выключена.
-
/
-
Конфорка работает.
Точка обозначает изменение уровня нагрева на ½.
Работает Пауза.
Работает Автоматический нагрев.
Работает PowerBoost.
+ число.
Возникла неисправность.
Конфорка еще не остыла (остаточное тепло).
Работает Блокировка /Система защиты от детей.
На конфорке находится неподходящая посуда, или она сли‐
шком мала, или посуды вообще нет.
Работает Автоматическое отключение.
РУССКИЙ
4.4 Индикация остаточного
тепла
ВНИМАНИЕ!
Существует опасность
ожога из-за остаточного
тепла. Индкаторы
отражают уровень
остаточного тепла
используемых в данный
момент конфорок. Также
могут зажечься
индикаторы соседних
конфорок, даже если они
не используются.
31
Индукционные конфорки создают
тепло, необходимое для
приготовления пищи,
непосредственно в днище
установленной на них посуды.
Стеклокерамика нагревается от тепла
кухонной посуды.
5. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ВНИМАНИЕ!
См. главы, содержащие
Сведения по технике
безопасности.
5.1 Включение или
выключение
Коснитесь на одну секунду , чтобы
включить или выключить варочную
панель.
5.2 Автоматическое
отключение
Данная функция автоматически
выключает варочную панель, если:
•
•
•
•
выключены все конфорки;
не установлена мощность после
включения варочной панели;
панель управления чем-либо
залита или на ней что-либо
находится дольше десяти секунд
(сковорода, тряпка и т.п.). Выдается
звуковой сигнал, после чего
варочная панель выключается.
Уберите предмет или протрите
панель управления.
панель становится слишком
горячей (например, когда жидкость
в посуде выкипает досуха). Перед
следующим использованием
варочной панели дайте конфорке
остыть.
•
•
используется неподходящая
посуда. Загорается значок , и
через две минуты конфорка
автоматически прекращает работу.
конфорка не была выключена или
не была изменена мощность
нагрева. Через некоторое время
загорается значок , и варочная
панель выключается.
Соотношение уровня мощности
нагрева и времени работы, после
которого варочная панель
выключается:
Мощность на‐
грева
,1-2
Варочная па‐
нель отключает‐
ся через
6 часов
3-4
5 часов
5
4 часа
6-9
1,5 часа
5.3 Значение мощности
нагрева
Нажмите на
, чтобы увеличить
мощность нагрева. Нажмите на
,
чтобы уменьшить мощность нагрева.
Нажмите одновременно на
чтобы выключить конфорку.
и
,
32
www.electrolux.com
5.4 Автоматический нагрев
Включение данной функции позволяет
достичь нужной мощности нагрева в
более короткий срок. На некоторое
время функция устанавливает
максимальную мощность нагрева, а
затем уменьшает ее до требуемого
уровня.
текущего времени: коснитесь
выбранной конфорки: коснитесь
). Сразу же коснитесь
Просмотр оставшегося времени:
). Сразу же
выберите конфорку с помощью .
Индикатор конфорки начнет быстро
мигать. На дисплее отобразится
оставшееся до конца отсчета время.
коснитесь
, пока не высветится
нужный уровень мощности. Через 3
.
секунды высветится
Чтобы выключить эту функцию:
Чтобы выключить эту функцию:
коснитесь
выберите конфорку с
.
Данная функция усиливает нагрев на
индукционных конфорках. Функцию
можно включить для индукционной
конфорки только на ограниченный
период времени. По истечении этого
времени индукционная конфорка
автоматически переключается
обратно на максимальный уровень
мощности.
По истечении заданного
времени выдается
звуковой сигнал и
начинает мигать «00».
Конфорка отключается.
Отключение звука: коснитесь
Для включения функции для
.
.
или
отображается ступень нагрева
.
Для включения этой функции:
Чтобы выключить эту функцию:
коснитесь
.
Таймер
Можно использовать данную функцию
в качестве таймера, когда варочная
панель включена, а конфорки для
жарки не используются. На дисплее
См. Главу «Технические
данные».
Высветится
и коснитесь
. Прибор произведет обратный
отсчет оставшегося времени до 00.
Индикатор конфорки погаснет.
5.5 PowerBoost
выбранной конфорки: коснитесь
или
таймера, чтобы установить время
(от 00 до 99 минут). Когда индикатор
конфорки начинает медленно мигать,
запускается обратный отсчет времени.
Для включения этой функции для
(высветится
Выбор конфорки: коснитесь
несколько раз до тех пор, пока не
загорится индикатор,
соответствующий необходимой
конфорке.
Включение функции или изменение
Для включения функции
конфорка должна быть
холодной.
(высветится
Сначала задайте ступень нагрева
нужной конфорки, а затем выберите
функцию.
.
5.6 Таймер
Таймер обратного отсчета
Данная функция используется для
отсчета продолжительности работы
конфорки за один цикл приготовления.
коснитесь . Коснитесь
или
таймера, чтобы задать время. По
истечении заданного времени
выдается звуковой сигнал и начинает
мигать 00.
Отключение звука: коснитесь
.
Чтобы выключить эту функцию:
коснитесь
, а затем коснитесь
.
РУССКИЙ
Прибор произведет обратный отсчет
оставшегося времени до 00.
Данная функция не влияет
на работу конфорок.
помощи . Не задавайте никакого
уровня мощности нагрева. Коснитесь
и удерживайте четыре секунды.
Высветится
. Выключите варочную
панель при помощи
5.7 Пауза
Данная функция переводит все
работающие конфорки на
наименьшую мощность нагрева.
При включении данной функции все
символы панели управления
блокируются.
Даная функция не отключает функции
отсчета времени.
Для включения функции нажмите на
.Мощность нагрева будет понижена
до значения «1».
Для выключения функции коснитесь
. Высветится предыдущее значение
уровня мощности нагрева.
5.8 Блокировка
Во время работы конфорок можно
заблокировать панель управления.
Это предотвращает случайное
изменение мощности нагрева.
помощи . Не задавайте никакого
уровня мощности нагрева. Коснитесь
и удерживайте
Высветится
четыре секунды.
. Выключите варочную
панель при помощи
коснитесь
. На 4 секунды появится
.Таймер продолжит работу.
Чтобы выключить эту функцию:
коснитесь . Высветится предыдущее
значение уровня мощности нагрева.
При выключении варочной
панели выключается и эта
функция.
Для включения этой функции:
Включите варочную панель при
. Высветится
. Коснитесь и удерживайте
4
секунды. Выберите ступень нагрева
в течение 10 секунд. Варочной
панелью можно пользоваться. После
выключения варочной панели при
помощи
данная функция
включается снова.
5.10 Система управления
мощностью
•
•
•
•
•
5.9 Система защиты от детей
Эта функция предотвращает
случайное использование варочной
панели.
.
Отмена функции на один цикл
приготовления: Включите варочную
Сначала установите желаемый
уровень нагрева.
Для включения этой функции:
.
Чтобы выключить эту функцию:
Включите варочную панель при
панель при помощи
.
33
•
Конфорки объединяются в группы
согласно их расположению и
номеру фазы в варочной
поверхности. См. иллюстрацию.
Максимальная электрическая
нагрузка на каждую фазу
составляет 3700 Вт.
Данная функция делит мощность
между двумя конфорками,
подключенными к одной фазе.
Функция запускается, когда общая
электрическая нагрузка конфорок,
подключенных к одной фазе,
превышает 3700 Вт.
Данная функция уменьшает
мощность, подводимую к двум
другим конфоркам, подключенным
к той же фазе.
В зоне дисплея, относящейся к
конфорке, мощность которой
снижена, поочередно
отображаются два уровня нагрева.
34
www.electrolux.com
6. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
ВНИМАНИЕ!
См. главы, содержащие
Сведения по технике
безопасности.
Дно посуды должно быть
как можно более толстым
и плоским.
Прежде чем ставить
посуду на варочную
поверхность, убедитесь,
что дно посуды сухое и
чистое.
6.1 Кухонная посуда
В индукционных зонах
нагрева работает
электромагнитное поле,
которое очень быстро
нагревает посуду.
Устанавливайте на зоны
нагрева только посуду,
пригодную для
использования с
индукционными
варочными панелями
Размеры посуды
Индукционные конфорки
автоматически подстраиваются под
размер дна посуды.
Энергоэффективность конфорки
зависит от диаметра кухонной посуды.
Посуда с днищем, размер которого
меньше минимально допустимого,
получает лишь часть энергии,
излучаемой конфоркой.
Материал посуды
подходит: чугун, сталь,
эмалированная сталь,
нержавеющая сталь, посуда с
многослойным дном (с надлежащей
маркировкой производителя).
• не подходит: алюминий, медь,
латунь, стекло, керамика, фарфор.
Посуда подходит для
использования на индукционных
варочных панелях, если:
См. «Технические
данные».
•
•
•
вода очень быстро закипает на
конфорке, на которой задана
максимальная ступень нагрева.
к дну посуды притягивается магнит.
6.2 Шум во время работы
Если Вы услышали:
•
•
•
•
потрескивание: посуда изготовлена
из нескольких материалов
(многослойное дно).
свист: используется конфорка, для
которой задан высокий уровень
мощности, а посуда изготовлена из
нескольких материалов
(многослойное дно).
гул: используется высокий уровень
мощности.
пощелкивание: происходят
электрические переключения.
РУССКИЙ
•
шипение, жужжание: работает
вентилятор.
Это нормальное явление. Оно не
говорит о какой-либо
неисправности.
6.3 Примеры использования
варочной поверхности
Приведенные в таблице
данные являются
ориентировочными.
Соотношение установки мощности
нагрева и энергопотребления
конфорки не является линейным. При
Мощность
нагрева
35
увеличении мощности нагрева
потребление электроэнергии
возрастает не в одинаковой
пропорции. Это означает, что на
средней ступени нагрева конфорка
потребляет менее половины от своей
номинальной мощности.
Назначение:
Время
(мин)
Советы
Сохранение приготовлен‐
ных блюд теплыми.
по го‐
товно‐
сти
Готовьте под крышкой.
1 - 2.
Голландский соус, раста‐
пливание: сливочного ма‐
сла, шоколада, желатина.
5 - 25
Время от времени переме‐
шивайте.
1 - 2.
Загущение, выпаривание:
взбитый омлет, запечен‐
ные яйца.
10 - 40
Готовьте под крышкой.
2. - 3.
Приготовление риса и мо‐ 25 - 50
лочных блюд на медлен‐
ном огне, разогрев готовых
блюд.
Добавьте воды в количе‐
стве, как минимум вдвое
превышающем количество
риса. Перемешивайте мо‐
лочные блюда на середи‐
не приготовления.
3. - 4.
Приготовление на пару
овощей, рыбы, мяса.
20 - 45
Добавьте несколько столо‐
вых ложек жидкости
4. - 5.
Приготовление картофеля
на пару.
20 - 60
Используйте макс. ¼ л во‐
ды на 750 г картофеля.
4. - 5.
Приготовление значитель‐
ных объемов пищи, рагу и
супов.
60 150
До 3 л жидкости плюс ин‐
гредиенты.
5. - 7
Легкое обжаривание: эска‐ по го‐
лопы, «кордон блю» из те‐ товно‐
лятины, котлеты, отбивные, сти
сосиски, печень, заправка
из муки, яйца, блины, по‐
нчики.
Перевернуть по истечении
половины времени.
7-8
Сильная обжарка, карто‐
5 - 15
фельные оладьи, стейки из
филе говядины, стейки.
Перевернуть по истечении
половины времени.
-1
36
www.electrolux.com
Мощность
нагрева
Назначение:
Время
(мин)
Советы
9
Кипячение воды, отваривание макаронных изделий, обжарива‐
ние мяса (гуляш, жаркое в горшочках), обжаривание картофеля
во фритюре.
Кипячение большого количества воды. Включена функция
PowerBoost.
7. УХОД И ОЧИСТКА
ВНИМАНИЕ!
См. главы, содержащие
Сведения по технике
безопасности.
7.1 Общая информация
•
•
•
•
•
Варочную поверхность необходимо
мыть после каждого использования.
Следите за тем, чтобы дно посуды
всегда было чистым.
Царапины или темные пятна на
поверхности не влияют на работу
варочной поверхности.
Используйте для очистки
специальное средство,
предназначенное для очистки
варочных поверхностей.
Используйте специальный скребок
для стекла.
7.2 Чистка варочной
поверхности
•
Удаляйте немедленно:
расплавленную пластмассу,
полиэтиленовую пленку, сахар и
•
•
пищевые продукты, содержащие
сахар, иначе данные загрязнения
могут привести к повреждению
варочной поверхности.
Соблюдайте осторожность, чтобы
не обжечься. Расположите
специальный скребок под острым
углом к стеклянной поверхности и
двигайте его по этой поверхности.
После того, как прибор
полностью остынет, удаляйте:
известковые пятна, водяные
разводы, капли жира, блестящие
белесые пятна с металлическим
отливом. Варочную поверхность
следует чистить влажной тряпкой с
неабразивным моющим средством.
После чистки вытрите варочную
поверхность насухо мягкой тряпкой.
Удаляйте пятна с металлическим
отливом, изменяющие
первоначальный цвет
поверхности: для этого протрите
стеклокерамическую поверхность
тряпкой, смоченной водой с
уксусом.
8. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ВНИМАНИЕ!
См. главы, содержащие
Сведения по технике
безопасности.
РУССКИЙ
37
8.1 Что делать, если...
Неисправность
Возможная причина
Решение
Варочная панель не
включается или не рабо‐
тает.
Варочная панель не под‐
ключена к электропита‐
нию, или подключение
произведено неверно.
Проверьте правильность
подключения варочной
панели и наличие напря‐
жение в сети. Руковод‐
ствуйтесь при этом схе‐
мой подключения.
Сработал предохрани‐
тель.
Проверьте, не является
ли предохранитель при‐
чиной неисправности.
Если предохранитель
срабатывает повторно
снова и снова, обрат‐
итесь к квалифицирован‐
ному электрику.
Не задавайте никакого
Повторно включите ва‐
уровня нагрева в течение рочную панель и менее
10 секунд.
чем 10 секунд установите
уровень нагрева.
Вы одновременно косну‐ Следует касаться только
лись двух или более сен‐ одного сенсора.
соров.
Работает Пауза.
См. «Ежедневное ис‐
пользование».
На панель управления
попала вода или капли
жира.
Протрите панель упра‐
вления.
Выдается звуковой сиг‐
На один или более сен‐
нал, после чего варочная соров был положен по‐
панель выключается.
сторонний предмет.
Выключенная варочная
панель выдает звуковой
сигнал.
Удалите посторонний
предмет с сенсоров.
Варочная панель отклю‐
чается.
Удалите посторонний
предмет с сенсорного по‐
ля.
На сенсорном поле
оказался посторонний
предмет.
Не включается индикатор Конфорка не нагрелась,
остаточного тепла.
поскольку работала в те‐
чение слишком короткого
времени или поврежден
датчик.
Если конфорка прорабо‐
тала достаточно долго и
должна была нагреться,
обратитесь в авторизо‐
ванный сервисный центр.
Не работает Автоматиче‐ Конфорка горячая.
ский нагрев.
Дайте конфорке как сле‐
дует остыть.
38
www.electrolux.com
Неисправность
Возможная причина
Решение
Установлен максималь‐
ный уровень нагрева.
Максимальный уровень
нагрева совпадает с
мощностью выбранной
функции.
На дисплее чередуются
Работает Система упра‐
два разных уровня нагре‐ вления мощностью.
ва.
См. «Ежедневное ис‐
пользование».
Сенсоры нагреваются.
Посуда слишком боль‐
шая, или вы поставили
ее слишком близко к эле‐
ментам управления.
При использовании боль‐
шой посуды по возмож‐
ности ставьте ее на за‐
дние конфорки.
Высветится
.
Работает Система защи‐
ты от детей или Блоки‐
ровка.
См. «Ежедневное ис‐
пользование».
Высветится
.
На конфорке отсутствует
посуда.
Поставьте на конфорку
посуду.
Неподходящий тип посу‐
ды.
Используйте подходя‐
щую посуду. См. «Указа‐
ния и рекомендации».
Диаметр дна посуды сли‐ Используйте посуду под‐
шком маленький для дан‐ ходящих размеров. См.
ной конфорки.
«Технические данные».
Высвечивается символ
и цифра.
Произошла ошибка в ра‐
боте варочной панели.
Выключите и снова вклю‐
чите варочную панель
спустя 30 секунд. Если
снова загорится , от‐
ключите варочную па‐
нель от сети электропи‐
тания. Примерно через
30 секунд снова включи‐
те варочную панель. В
случае повторного возни‐
кновения неисправности
обратитесь в авторизо‐
ванный сервисный центр.
Слышен постоянный зву‐ Неверно выполнено под‐
ковой сигнал.
ключение к электросети.
Отключите варочную па‐
нель от сети электропи‐
тания. Обратитесь к ква‐
лифицированному элек‐
трику или проверьте пра‐
вильность установки при‐
бора.
РУССКИЙ
8.2 Если решение найти не
удается...
Если самостоятельно справиться с
проблемой не удается, обращайтесь в
магазин или в авторизованный
сервисный центр. Предоставьте
данные, приведенные на табличке с
техническими данными. Также
приведите код стеклокерамики,
состоящий из трех цифр (он указан в
углу стеклянной панели), и
9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
9.1 Табличка с техническими
данными
Модель IPE6440KX
Тип 61 B4A 00 AA
Индукционная 7.35 кВт
Серийный № .................
ELECTROLUX
PNC (код изделия) 949 492 332 00
220-240 В / 400 В 2N 50-60 Гц
Сделано в Румынии
7.35 кВт
9.2 Спецификация конфорок
Конфорка
Номинальная PowerBoost
мощность
[Вт]
(максималь‐
ная мощ‐
ность нагре‐
ва) [Вт]
PowerBoost
максималь‐
ная продол‐
жительность
[мин]
Диаметр ку‐
хонной посу‐
ды [мм]
Передняя ле‐
вая
2300
3700
10
180 - 210
Задняя левая
1800
2800
10
145 - 180
Передняя пра‐ 1400
вая
2500
4
125 - 145
Задняя пра‐
вая
2800
10
145 - 180
1800
Мощность конфорок может
незначительно отличаться от
приведенных в таблице данных. Она
может варьироваться в зависимости
материала и размеров кухонной
посуды.
39
появляющееся сообщение об ошибке.
Убедитесь, что варочная панель
эксплуатировалась правильно. В
противном случае техническое
обслуживание, предоставляемое
специалистами сервисного центра или
продавца, будет платным, даже если
срок гарантии еще не истек.
Инструкции по сервисному центру и
условиям гарантии приведены в
гарантийном буклете.
Для достижения оптимальных
результатов приготовления
используйте кухонную посуду,
размеры которой не превышает
диаметр, указанный в Таблице.
40
www.electrolux.com
10. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
10.1 Сведения об изделии согласно EU 66/2014
Идентификатор модели
IPE6440KX
Тип варочной поверхно‐
сти
Встраиваемая
варочная по‐
верхность
Число конфорок
4
Технология нагрева
Индукция
Диаметр круглых конфо‐ Передняя левая
рок (Ø)
Задняя левая
Передняя правая
Задняя правая
21 см
18 см
14,5 см
18 см
Энергопотребление ка‐
ждой конфорки (EC
electric cooking)
178,4 Вт·ч/кг
184,9 Вт·ч/кг
183,2 Вт·ч/кг
184,9 Вт·ч/кг
Передняя левая
Задняя левая
Передняя правая
Задняя правая
Энергопотребление ва‐
рочной поверхности (EC
electric hob)
182,9 Вт·ч/кг
EN 60350-2 - Бытовые
электроприборы для приготовления
пищи – Часть 2: Варочные
поверхности – Методы определения
эксплуатационных характеристик
•
10.2 Экономия
электроэнергии
•
Используя приведенные ниже
рекомендации, можно экономить
электроэнергию во время
приготовления.
•
•
•
•
По возможности всегда накрывайте
посуду крышкой.
Прежде чем включить конфорку,
поставьте на нее кухонную посуду.
Посуду меньших размеров ставьте
на конфорки меньших размеров.
Всегда ставьте посуду
непосредственно по центру
конфорки.
Используйте остаточное тепло для
поддержания пищи в горячем
состоянии или для растапливания
продуктов.
При нагреве воды на наливайте
больше воды, чем требуется.
11. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Материалы с символом
следует
сдавать на переработку. Положите
упаковку в соответствующие
контейнеры для сбора вторичного
сырья. Принимая участие в
переработке старого электробытового
оборудования, Вы помогаете
защитить окружающую среду и
здоровье человека. Не выбрасывайте
вместе с бытовыми отходами бытовую
технику, помеченную символом .
Доставьте изделие на местное
предприятие по переработке
вторичного сырья или обратитесь в
свое муниципальное управление.
РУССКИЙ
Дата изготовления изделия указана в его серийном номере,
где первая цифра номера соответствует последней цифре
года изготовления, а вторая и третья цифры – порядковому
номеру недели. Например, серийный номер 84512345
означает, что изделие изготовлено на сорок пятой неделе
2018 года.
Изготовитель: Electrolux Appliances AB, St. Göransgatan 143,
105 45 Stockholm, Швеция
Импортёр и уполномоченная изготовителем организация:
ООО ”Электролюкс Рус”, Кожевнический проезд 1, 115114,
Москва, тел.: 8-800-200-3589
Изготовлено в Румынии
41
42
www.electrolux.com
ЗМІСТ
1. ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ..............................................................42
2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ................................................................. 45
3. УСТАНОВКА.................................................................................................... 48
4. ОПИС ВИРОБУ............................................................................................... 49
5. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ.........................................................................51
6. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ............................................................................ 54
7. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА...................................................................................... 56
8. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ...................................................................................56
9. ТЕХНІЧНІ ДАНІ................................................................................................58
10. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ..............................................................................59
З ДУМКОЮ ПРО ВАС
Дякуємо за придбання приладу Electrolux. Вибраний вами виріб є
результатом поєднання багаторічного професійного досвіду та новітніх
технологій. Оригінальний і стильний – сконструйований із думкою про вас.
Користуючись ним, ви завжди отримуватимете найкращий результат.
Компанія Electrolux вітає вас!
Відвідайте наш веб-сайт:
Поради з використання, брошури, інструкції з усунення несправностей,
сервісна інформація:
www.electrolux.com/webselfservice
Зареєструйте виріб, щоб отримати покращене обслуговування:
www.registerelectrolux.com
Придбання приладдя, витратних матеріалів та оригінальних запчастин
для вашого приладу:
www.electrolux.com/shop
РОБОТА З КЛІЄНТАМИ ТА СЕРВІСНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ
Рекомендується використовувати оригінальні запчастини.
У разі звертання до сервісного центру необхідно мати наступну інформацію:
модель, номер виробу (PNC), серійний номер.
Цю інформацію можна знайти на табличці з технічними даними.
Увага! Важлива інформація з техніки безпеки
Загальна інформація й рекомендації
Інформація щодо захисту навколишнього середовища
Може змінитися без оповіщення.
1.
ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Перед установкою та експлуатацією приладу слід
уважно прочитати інструкцію користувача. Виробник
УКРАЇНСЬКА
43
не несе відповідальності за травми або збитки через
неправильне встановлення або використання.
Інструкції з експлуатації приладу слід зберігати в
безпечному і доступному місці з метою користування
в майбутньому.
1.1 Безпека дітей і вразливих осіб
•
•
•
•
•
•
•
•
Діти від 8 років, особи з обмеженими фізичними,
сенсорними чи розумовими здібностями та особи
без відповідного досвіду та знань можуть
користуватися цим приладом лише під наглядом
або після отримання інструктажу стосовно
безпечного користування приладом і пов’язаних
ризиків.
Діти у віці від 3 до 8 років та особи зі значними та
складними обмеженими можливостями можуть
залишатися поблизу приладу лише за умови
постійного нагляду.
Не слід залишати дітей до трьох років без
постійного нагляду поблизу приладу.
Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
Тримайте всі пакувальні матеріали подалі від дітей
та утилізуйте ці матеріали належним чином.
Не допускайте дітей та домашніх тварин до
приладу під час його роботи чи охолодження.
Доступні частини — гарячі.
Якщо прилад обладнано пристроєм захисту від
доступу дітей, такий пристрій необхідно
активувати.
Дітям забороняється виконувати очищення чи
роботи з обслуговування приладу, які можуть
виконуватися користувачем, без нагляду.
1.2 Загальні правила безпеки
•
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Прилад і його доступні поверхні
нагріваються під час використання. Необхідно бути
44
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
обережним, щоб не торкатися нагрівальних
елементів.
Не використовуйте для керуванням приладом
зовнішній таймер або окрему систему
дистанційного керування.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Готування без нагляду на
варильній поверхні з використанням жиру чи олії
може спричинити пожежу.
НІКОЛИ не намагайтеся загасити вогонь водою.
Натомість вимкніть прилад і накрийте чимось
вогонь, наприклад кришкою або протипожежним
покривалом.
ОБЕРЕЖНО! Необхідно стежити за процесом
готування. Необхідно безперервно стежити за
короткотривалим процесом готування.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Небезпека займання. Не
зберігайте речі на поверхнях для готування.
Металеві предмети (наприклад, ножі, виделки,
ложки та кришки) не можна класти на варильну
поверхню, оскільки вони можуть нагрітися.
Не використовуйте пароочищувач для очищення
приладу.
Після користування елементом варильної поверхні
вимкніть його за допомогою відповідної ручки. Не
покладайтеся на детектор деко.
Якщо склокерамічна/скляна поверхня трісне,
вимкніть прилад та від'єднайте його від мережі
живлення. Якщо прилад підключено до мережі
живлення безпосередньо через розподільну
коробку, вийміть запобіжник, щоб відключити
прилад від джерела живлення. У будь-якому
випадку, зверніться до авторизованого сервісного
центру.
У разі пошкодження кабелю живлення зверніться
для його заміни до виробника, авторизованого
сервісного центру чи іншої кваліфікованої особи.
Робити це самостійно небезпечно.
УКРАЇНСЬКА
•
45
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Використовуйте лише
запобіжники варильної поверхні, розроблені
виробником приладу для приготування, визнані
придатними до використання відповідно до
інструкцій із експлуатації від виробника або
вбудовані у прилад. Використання неналежних
запобіжників може призвести до нещасних
випадків.
2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
2.1 Встановлення
•
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Цей прилад повинен
встановлювати лише
кваліфікований фахівець.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик травмування
або пошкодження приладу.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Повністю зніміть упаковку.
Не встановлюйте й не
використовуйте пошкоджений
прилад.
Дотримуйтеся інструкцій зі
встановлення, що постачаються
разом із приладом.
Дотримуйтеся вимог щодо
мінімальної відстані до інших
приладів чи предметів.
Будьте обережні під час
переміщення приладу, оскільки він
важкий. Використовуйте захисні
рукавички та взуття, що
постачається в комплекті.
Захистіть зрізи за допомогою
ущільнювального матеріалу, щоб
запобігти проникненню вологи, яка
викликає набухання.
Захистіть дно приладу від пари та
вологи.
Не встановлюйте прилад біля
дверей або під вікном. Це
допоможе запобігти падінню
гарячого посуду з приладу під час
відчинення дверей чи вікна.
На дні кожного приладу
знаходяться охолоджувальні
вентилятори.
•
Якщо прилад встановлено над
шухлядою, дотримуйтеся вказаних
нижче правил.
– Не зберігайте невеликі шматки
або аркуші паперу, які можуть
потрапити всередину, оскільки
вони можуть пошкодити
охолоджувальні вентилятори
або негативного вплинути на
систему охолодження.
– Слідкуйте за тим, щоб між дном
приладу та речами, що
зберігаються в шухляді,
залишалося щонайменше 2 см.
Зніміть розділювальні панелі,
встановлені в шафі під приладом.
2.2 Під’єднання до
електромережі
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик займання та
ураження електричним
струмом.
•
•
•
•
•
Усі роботи з під’єднання до
електромережі мають виконуватися
кваліфікованим електриком.
Прилад повинен бути заземленим.
Перш ніж виконувати будь-які
операції, переконайтеся, що прилад
від’єднано від електромережі.
Переконайтеся в тому, що
параметри на табличці з технічними
даними сумісні з електричними
параметрами електроживлення від
мережі.
Переконайтесь у правильному
встановленні приладу.
Незакріплений або неправильно
46
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
розташований кабель живлення або
штепсель (якщо є) можуть
призвести до значного нагрівання
роз’ємів.
Користуйтеся належним мережевим
електрокабелем.
Стежте за тим, щоб проводи
живлення не заплутувалися.
Переконайтеся в тому, що
встановлено захист від ураження
електричним струмом.
Використовуйте кабельний затискач
на кабелі.
Переконайтеся, що кабель
живлення або штепсель (якщо є) не
торкаються гарячого приладу або
посуду під час підключення приладу
до розташованої поруч розетки.
Не використовуйте розгалужувачі,
перехідники й подовжувачі.
Під час встановлення приладу
пильнуйте, щоб не пошкодити
кабель живлення та штепсель
(якщо є). Для заміни пошкодженого
кабелю слід звернутися до нашого
сервісного центру або до
електрика.
Елементи захисту від ураження
електричним струмом та ізоляція
мають бути закріплені так, аби їх не
можна було зняти без спеціального
інструмента.
Вставляйте штепсельну вилку в
розетку електроживлення лише
після закінчення установки.
Переконайтеся, що після установки
є вільний доступ до розетки
електроживлення.
Не вставляйте вилку в розетку, яка
ненадійно закріплена.
Не тягніть за кабель живлення, щоб
відключити прилад із мережі.
Завжди вимикайте, витягаючи
штепсельну вилку.
Використовуйте лише належні
ізолюючі пристрої, а саме: лінійні
роз’єднувачі, запобіжники (гвинтові
запобіжники слід викрутити з
патрона), реле захисту від
замикання на землю та контактори.
Електрообладнання має бути
оснащеним ізолюючим пристроєм
для повного відключення від
електромережі. Зазор між
контактами ізолюючого пристрою
має становити не менше 3 мм.
2.3 Користування
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує небезпека
травмування, опіків і
ураження електричним
струмом.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Перед першим використанням
зніміть усі пакувальні матеріали,
етикетки та захисну плівку (за
наявності).
Прилад призначено виключно для
застосування в домашніх умовах.
Не змінюйте технічні специфікації
цього приладу.
Переконайтеся в тому, що
вентиляційні отвори не заблоковані.
Не залишайте прилад без нагляду
під час користування ним.
Після кожного використання
вимикайте зону нагрівання.
Не покладайтеся на детектор
посуду.
Не кладіть столові прибори або
кришки каструль на зони
нагрівання. Вони можуть нагрітися.
Під час роботи з приладом руки не
повинні бути мокрими або
вологими. Не користуйтеся
приладом, якщо він контактує з
водою.
Не використовуйте прилад як
робочу поверхню та як поверхню
для зберігання речей.
Якщо на поверхні приладу
з’явились тріщини, негайно
від’єднайте його від електромережі.
Це дасть змогу запобігти враженню
електричним струмом.
Користувачі з кардіостимуляторами
мають дотримуватися мінімальної
відстані 30 см від індукційних зон
приготування під час роботи
приладу.
Коли ви кладете продукти в гарячу
олію, вона може бризкати.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує небезпека пожежі та
опіків
УКРАЇНСЬКА
•
•
•
•
Під час нагрівання жирів і олії
можуть вивільнятися займисті пари.
Готуючи з використанням жирів і
олії, тримайте їх осторонь від
відкритого вогню або гарячих
предметів.
Пари, які виділяє дуже гаряча олія,
можуть спричинити спонтанне
займання.
Використана олія, що містить
залишки їжі, може спричинити
пожежу за нижчої температури, ніж
олія, яка використовується вперше.
Не кладіть усередину приладу,
поряд із ним або на нього
легкозаймисті речовини чи
предмети, змочені в
легкозаймистих речовинах.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик пошкодження
приладу.
•
•
•
•
•
•
•
•
Не ставте гарячий посуд на панель
керування.
Не кладіть кришку гарячої каструлі
на скляну варильну поверхню.
Не допускайте, щоб з посуду
випаровувалася вся рідина.
Будьте обережні та пильнуйте, щоб
жодні предмети чи посуд не падали
на прилад. Це може призвести до
пошкодження поверхні.
Не вмикайте зони нагрівання, якщо
на них немає посуду або посуд
порожній.
Не кладіть алюмінієву фольгу на
прилад.
Кухонний посуд із чавуну, алюмінію
або з пошкодженим дном може
подряпати скло або склокераміку.
Завжди піднімайте такий посуд,
якщо його потрібно переставити в
інше місце на варильній поверхні.
Цей прилад призначений виключно
для приготування їжі. Його
забороняється використовувати
для інших цілей, наприклад
опалення приміщень.
2.4 Догляд і чищення
•
Регулярно очищуйте прилад, щоб
запобігти пошкодженню матеріалу
поверхні.
•
•
•
•
47
Перш ніж чистити прилад, вимкніть
його й зачекайте, доки він охолоне.
Відключіть прилад від джерела
живлення, перш ніж починати
технічне обслуговування.
Не використовуйте водяні
розпилювачі або пару для очистки
приладу.
Протріть прилад вологою м’якою
ганчіркою. Застосовуйте лише
нейтральні миючі засоби. Не
використовуйте будь-які абразивні
засоби, жорсткі серветки для
очищення, розчинники або металеві
предмети.
2.5 Сервіс
•
•
Для ремонту приладу зверніться в
авторизований сервісний центр.
Використовуйте лише оригінальні
запасні частини.
2.6 Утилізація
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує небезпека
задушення.
•
•
•
Щоб отримати інформацію про
належну утилізацію приладу, слід
звернутися до органів
муніципальної влади.
Від’єднайте прилад від
електромережі.
Відріжте кабель електричного
живлення близько до приладу та
утилізуйте його.
Цей продукт по змісту небезпечних
речовин відповідає вимогам
Технічного регламенту обмеження
використання деяких небезпечних
речовин в електричному та
електронному обладнанні (постанова
Кабінета Міністрів України №1057 від 3
грудня 2008р.)
48
www.electrolux.com
3. УСТАНОВКА
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
3.1 Перед встановленням
Перш ніж установлювати варильну
поверхню, запишіть наступну
інформацію з паспортної таблички. Ця
табличка розташована внизу
варильної поверхні.
Серійний
номер ...........................
3.2 Вбудовані варильні
поверхні
Експлуатувати вбудовані варильні
поверхні можна лише після
правильного вбудовування у шафки та
робочі поверхні, які підходять для
цього і відповідають нормам.
3.3 З’єднувальний кабель
•
•
Варильну поверхню оснащено
з’єднувальним кабелем.
Щоб замінити пошкоджений кабель
живлення, використовуйте кабель
живлення: H05V2V2-F, який
витримує температуру 90°C чи
вище. Звертайтеся до місцевого
сервісного центру.
3.4 Складання
min.
500mm
min.
50mm
Якщо прилад встановлено
над шухлядою, вентиляція
варильної поверхні під час
процесу готування може
нагрівати речі, що
зберігаються в шухляді.
УКРАЇНСЬКА
49
4. ОПИС ВИРОБУ
4.1 Схема варильної поверхні
1 Індукційна зона нагрівання
2 Панель керування
1
1
180 mm
180 mm
210 mm
145 mm
1
1
2
4.2 Структура панелі керування
1
2 3
4
10
9
5
8
6
7
Керування приладом здійснюється за допомогою сенсорних кнопок. Символи на
дисплеї, індикатори та звукові сигнали вказують на активовані функції.
Сен‐
Функція
сорна
кноп‐
ка
ВКЛ/ВИМК
1
Коментар
Увімкнення та вимкнення варильної по‐
верхні.
2
Блокування / Захист ду‐ Блокування та розблокування панелі
хової шафи від дітей
керування.
3
Пауза
Увімкнення та вимкнення функції.
-
Дисплей установленого
ступеня нагрівання
Відображення встановленого ступеня
нагрівання.
-
Індикатори таймера зон Показує, для якої зони встановлюється
нагрівання
час.
-
Дисплей таймера
4
5
6
Показує час у хвилинах.
50
www.electrolux.com
Сен‐
Функція
сорна
кноп‐
ка
-
Вибір зони нагрівання.
/
-
Збільшення або зменшення тривало‐
сті.
/
-
Установлення ступеня нагрівання.
PowerBoost
Увімкнення функції.
7
8
9
Коментар
10
4.3 Відображення ступеня нагріву
Дисплей
Опис
Зону нагрівання вимкнено.
-
/
-
Зона нагрівання працює.
Точка означає зміну ступеня нагрівання наполовину.
Працює Пауза.
Працює Автоматичне нагрівання.
Працює PowerBoost.
+ цифра
Виникла несправність.
Зона нагрівання ще гаряча (залишкове тепло).
Працює Блокування /Захист духової шафи від дітей.
Посуд невідповідний, надто малий або на зоні нагрівання не‐
має посуду.
Працює Автоматичне вимкнення.
УКРАЇНСЬКА
4.4 Індикатор залишкового
тепла
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Небезпека опіку
залишковим теплом!
Індикатори показують
рівень залишкового тепла
для зон нагрівання, які
використовуються в даний
момент. Індикатори можуть
також з'являтися для
сусідніх зон нагрівання,
навіть якщо ви їх не
використовуєте.
51
Тепло для процесу готування їжі
генерується індукційними зонами
нагрівання безпосередньо в дні
посуду. Склокераміка нагрівається
теплом від посуду.
5. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
5.1 Увімкнення та вимкнення
Торкніться
і утримуйте впродовж 1
секунди, щоб увімкнути або вимкнути
варильну поверхню.
5.2 Автоматичне вимкнення
Функція автоматично вимикає
варильну поверхню в разі, якщо:
•
•
•
•
•
усі зони нагрівання вимкнені;
після увімкнення варильної
поверхні ви не налаштували ступінь
нагріву;
ви вилили або поклали щось на
панель керування більш ніж на 10
секунд (каструлю, ганчірку тощо).
Лунає звуковий сигнал, і варильна
поверхня вимикається. Приберіть
сторонній предмет або очистіть
панель керування.
варильна поверхня занадто
нагрілася (наприклад, це може
статися після википання усієї води в
каструлі). Дочекайтеся, доки зона
нагрівання охолоне, перш ніж знову
використовувати варильну
поверхню.
використовується непідходящий
посуд. Починає світитися символ
, і через 2 хвилини зона
•
нагрівання автоматично
вимикається.
ви не вимикаєте зону нагрівання й
не змінюєте ступінь нагрівання.
Через певний час починає світитися
індикатор , після чого варильна
поверхня вимикається.
Співвідношення між ступенем
нагрівання та часом, після якого
вимикається варильна поверхня:
Ступінь нагрі‐
вання
,1-2
Варильна по‐
верхня вими‐
кається через
6 годин
3-4
5 годин
5
4 години
6-9
1,5 години
5.3 Ступінь нагріву
Щоб збільшити ступінь нагріву,
використовуйте сенсорну кнопку
Щоб зменшити ступінь нагріву,
.
використовуйте сенсорну кнопку
.
Одночасно торкніть
і
, щоб
вимкнути зону нагрівання.
52
www.electrolux.com
5.4 Автоматичне нагрівання
Якщо ця функція ввімкнена, можна
швидше отримати потрібний ступінь
нагріву. Функція встановлює найвищий
ступінь нагріву на певний час, а потім
знижує його до належного рівня.
Щоб увімкнути цю функцію,
зона нагрівання має бути
холодною.
Щоб увімкнути функцію для зони
нагрівання, торкніться
(загорається
). Одразу торкніться
(на дисплеї з’явиться
). Одразу
торкніться
й утримуйте, доки на
дисплеї не відобразиться належний
ступінь нагріву. Через 3 секунди на
дисплеї з’явиться
.
Щоб вимкнути функцію, торкніться
.
Спочатку встановіть ступінь нагріву
для зони нагрівання, а потім
налаштуйте функцію.
Вибір зони нагрівання: торкніться
кнопки
декілька разів, доки не
засвітиться індикатор потрібної зони
нагрівання.
Щоб увімкнути функцію або змінити
або
таймера,
час: торкніться
щоб встановити час (00–99 хвилин).
Коли індикатор зони нагрівання
починає блимати повільніше,
відбувається зворотний відлік часу.
Щоб дізнатися, скільки часу
залишилося, виберіть зону нагрівання
за допомогою . Індикатор зони
нагрівання почне швидко блимати. На
дисплеї відобразиться час, що
залишився.
Щоб вимкнути функцію, встановіть
зону нагрівання за допомогою
5.5 PowerBoost
Ця функція забезпечує індукційні зони
нагрівання додатковою потужністю.
Функцію можна ввімкнути для одної
індукційної зони нагрівання лише на
обмежений період часу. Після цього
індукційна зона нагрівання
автоматично перемикається на
найвищий ступінь нагріву.
Див. розділ «Технічні
дані».
Щоб увімкнути функцію для зони
нагрівання: торкніться
Загорається
.
.
Щоб вимкнути функцію, торкніться
або
.
5.6 Таймер
Таймер зворотного відліку часу
За допомогою цієї функції можна
встановити час, упродовж якого зона
нагрівання працюватиме протягом
одного сеансу готування.
і
торкніться . Час, що залишився,
відраховується назад до значення 00.
Індикатор зони нагрівання згасне.
Коли час збіжить, пролунає
звуковий сигнал і почне
блимати 00. Зона
нагрівання вимкнеться.
Щоб вимкнути звуковий сигнал,
торкніться
.
Таймер
Цю функцію можна використовувати як
Таймер, коли варильна поверхня
ввімкнена та зони нагрівання не
працюють. На дисплеї відображається
ступінь нагрівання
.
Для активації функції: торкніться
Щоб встановити час, торкніться
на таймері. Коли час збіжить,
пролунає звуковий сигнал і почне
блимати 00.
Щоб вимкнути звуковий сигнал,
торкніться
.
.
або
УКРАЇНСЬКА
Щоб вимкнути функцію, торкніться
Щоб увімкнути функцію: увімкніть
, а потім . Час, що залишився,
відраховується назад до значення 00
варильну поверхню за допомогою
Не встановлюйте ступінь нагріву.
Торкніться і утримуйте
Функція не впливає на
роботу зон нагрівання.
секунд. Загорається
. Вимкніть
варильну поверхню за допомогою
Не встановлюйте ступінь нагріву.
Торкніться і утримуйте
Під час роботи функції всі інші
символи на панелі управління
заблоковані.
секунд. Загорається
варильну поверхню за допомогою
Загорається
.Ступіть нагріву знижується до 1.
.
5.8 Блокування
Встановіть спочатку ступінь
нагріву.
•
. Загорається попередній ступінь
нагрівання.
При вимиканні варильної
поверхні ця функція також
вимикається.
5.9 Захист духової шафи від
дітей
Ця функція запобігає випадковому
вмиканню варильної поверхні.
.
. Торкніться та
, функція знову працюватиме.
•
Щоб вимкнути функцію: торкніться
.
утримуйте
впродовж 4 секунд.
Встановіть ступінь нагріву не
пізніше ніж через 10 секунд.
Варильною поверхнею можна
користуватися. Коли варильна
поверхня вимикається за допомогою
Можна заблокувати панель керування,
коли працюють зони нагрівання. Це
запобігає випадковій зміні
встановленого ступеня нагріву.
.
загорається на 4
секунди.Таймер залишається
увімкненим.
протягом 4
Щоб скасувати функцію лише на
один період готування: увімкніть
, щоб увімкнути
Щоб увімкнути функцію: торкніться
.
. Вимкніть
варильну поверхню за допомогою
Функція не припиняє роботу функції
«Таймер».
Щоб вимкнути функцію, торкніться
Загорається попередній ступінь
нагрівання.
.
Щоб вимкнути функцію: увімкніть
Функція налаштовує всі зони
нагрівання, які працюють, на режим
найнижчої температури.
Доторкніться до
функцію.
.
протягом 4
варильну поверхню за допомогою
5.7 Пауза
53
5.10 Керування потужністю
•
•
•
•
Зони нагрівання згруповано за
розташуванням і кількістю фаз у
варильній поверхні. Див. малюнок.
Кожна фаза витримує максимальне
електричне навантаження 3700 Вт.
Функція розподіляє потужність між
зонами нагрівання, підключеними
до однієї фази.
Функція вмикається, коли загальне
електричне навантаження для зон
нагрівання, під’єднаних до одної
фази, перевищує 3700 Вт.
Функція зменшує потужність для
інших зон нагрівання, підключених
до однієї фази.
Відображення ступеня нагрівання
зон зі зниженою потужністю
змінюється між двома рівнями.
54
www.electrolux.com
6. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
Дно посуду має бути
якомога товстішим і
рівнішим.
Перш, ніж ставити посуд
на варильну поверхню,
переконайтеся, що його
дно чисте та сухе.
6.1 Посуд
Завдяки сильному
електромагнітному полю
індукційних зон нагрівання
тепло дуже швидко
виникає безпосередньо в
посуді.
Користуйтеся посудом,
який підходить для зон
нагрівання.
Матеріал посуду
придатний: чавун, сталь,
емальована сталь, нержавіюча
сталь, посуд із багатошаровим
дном (позначений як придатний
виробником).
• непридатний: алюміній, мідь,
латунь, скло, кераміка, порцеляна.
Посуд придатний для індукційної
варильної поверхні, якщо:
Розміри посуду
Індукційні зони нагрівання
автоматично пристосовуються до
розміру дна посуду.
Ефективність зони нагрівання
залежить від діаметра посуду. Посуд із
діаметром менше мінімального
отримує лише частину енергії, що
виробляється зоною нагрівання.
Див. розділ «Технічні
дані».
•
•
•
вода швидко закипає в посуді на
зоні, для якої встановлено
найвищий ступінь нагрівання.
до дна посуду притягується магніт.
6.2 Шуми під час роботи
Якщо чути:
•
•
•
•
•
потріскування: посуд виготовлено з
різних матеріалів (складається з
багатьох шарів).
посвистування: увімкнено зону
нагрівання на високому рівні
потужності, а посуд виготовлено з
різних матеріалів (складається з
багатьох шарів).
гудіння: встановлено високий
рівень потужності.
клацання: виконується вмикання
або вимикання функцій.
шипіння, шум: працює вентилятор.
УКРАЇНСЬКА
Шуми є нормальними і не свідчать
про несправність.
6.3 Приклади застосування
Співвідношення між ступенем
нагрівання та споживанням
електроенергії зоною нагрівання не є
лінійним. Збільшення ступеня
Налашту‐
вання типу
нагрівання
-1
55
нагрівання не є пропорційним
збільшенню споживання
електроенергії. Це означає, що зона
нагрівання з середнім ступенем
нагрівання використовує менш ніж
половину своєї потужності.
Дані, наведені в таблиці, є
орієнтовними.
Призначення:
Час (у
хв.)
Поради
Підтримуйте готові страви
теплими.
за не‐
Накривайте посуд кри‐
обхідно‐ шкою.
сті
1 - 2.
Для приготування гол‐
5 - 25
ландського соусу розтопіть:
масло, шоколад, желатин.
Помішуйте час від часу.
1 - 2.
Згущування: збиті омлети,
запіканки з яєць.
Готуйте з накритою кри‐
шкою.
2. - 3.
Приготування рису та страв 25 - 50
на основі молока, розігрі‐
вання готових страв.
Додайте до рису щонай‐
менше вдвічі більше ріди‐
ни, молочні страви через
половину часу готування.
3. - 4.
Готування на парі овочів,
риби, м’яса.
Додайте кілька столових
ложок рідини.
4. - 5.
Готування картоплі на парі. 20 - 60
Використовуйте макс. ¼ л
води на 750 г картоплі.
4. - 5.
Приготування страв у вели‐ 60 кій кількості, звичайних та
150
густих супів.
До 3 л рідини плюс інгре‐
дієнти.
5. - 7
Легке підсмажування: шні‐ за не‐
Переверніть по завершенні
целів, кордон блю, відбив‐ обхідно‐ половини часу.
них, фрикадельок, сар‐
сті
дельок, печінки, борошня‐
ної підливки, яєць, омлетів,
оладок.
7-8
Сильне смаження дерунів,
філе, стейків.
9
Кип’ятіння води, готування макаронів, обсмажування м’яса (гу‐
ляш, тушковане м’ясо), приготування картоплі фрі.
10 - 40
20 - 45
5 - 15
Переверніть по завершенні
половини часу.
Кип’ятіння великої кількості води. Активовано PowerBoost.
56
www.electrolux.com
7. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
7.1 Загальна інформація
•
•
•
•
•
Чистьте варильну поверхню після
кожного використання.
Дно посуду, в якому ви готуєте, має
бути завжди чистим.
Подряпини або темні плями на
поверхні не впливають на роботу
варильної поверхні.
Використовуйте спеціальний засіб
для чищення, придатним для цієї
варильної поверхні.
Користуйтеся спеціальним
шкребком для скла.
7.2 Чищення варильної
поверхні
•
Негайно видаляйте такі типи
забруднень: розплавлену
•
•
пластмасу й полімерну плівку, цукор
та залишки страв, що містять цукор,
якщо цього не зробити, то
забруднення може призвести до
пошкодження варильної поверхні.
Будьте обережні, щоб уникнути
опіків. Використовуйте спеціальний
шкребок для варильних поверхонь
під гострим кутом до скляної
поверхні і пересувайте лезо по
поверхні.
Видаляйте залишки після того, як
прилад достатньо охолоне:
вапняні та водяні розводи, бризки
жиру та плями з металевим
відблиском. Очищуйте поверхню
вологою ганчіркою з нейтральним
миючим засобом. Після чищення
витріть поверхню м’якою тканиною.
Видаліть плями з металевим
відблиском: скористайтеся
розчином води з оцтом та витріть
скляну поверхню ганчіркою.
8. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
8.1 Необхідні дії в разі виникнення проблем
Проблема
Можлива причина
Вирішення
Ви не можете увімкнути
або користуватись ва‐
рильною поверхнею.
Варильну панель не
під’єднано до мережі або
під’єднано неправильно.
Перевірте, щоб варильна
поверхня була правильно
під’єднана до мережі. Ви‐
користовуйте схему елек‐
тричних з’єднань.
Запобіжник перегорів.
Переконайтеся, що запо‐
біжник є причиною не‐
справності. Якщо запо‐
біжник перегорить ще
раз, зверніться до квалі‐
фікованого електрика.
УКРАЇНСЬКА
Проблема
Можлива причина
57
Вирішення
Ви не встановили нала‐
Увімкніть варильну па‐
штування нагрівання про‐ нель і налаштуйте режим
тягом 10 секунд.
нагрівання не раніше ніж
через 10 секунд.
Ви доторкнулися до двох
або більше сенсорних
кнопок одночасно.
Торкайтеся лише однієї
сенсорної кнопки.
Працює Пауза.
Див. «Щоденне користу‐
вання».
На панелі керування вия‐ Очистіть панель керуван‐
влено плями води або
ня.
жиру.
Лунає звуковий сигнал, і Ви чимось накрили одну Приберіть сторонній
варильна поверхня вими‐ або кілька сенсорних кно‐ предмет із сенсорних
кається.
пок.
кнопок.
Коли ви вимикаєте ва‐
рильну панель, то чуєте
звуковий сигнал.
Варильна поверхня вими‐ Сенсорна кнопка
кається.
мось накрита.
чи‐
Приберіть сторонній
предмет із сенсорної
кнопки.
Не вмикається індикатор
залишкового тепла.
Зона не нагрівається, то‐
му що працює недовго
або датчик пошкоджено.
Якщо зона нагрівання
працює досить довго, але
не нагрівається, зверніть‐
ся до авторизованого
сервісного центру.
Автоматичне нагрівання
не працює.
Зона нагрівання гаряча.
Зачекайте, доки зона
охолоне.
Ви обрали максимальну
температуру нагрівання.
Режим максимального
нагрівання.
Існують два рівня нала‐
штування ступеню нагрі‐
ву.
Працює Керування по‐
тужністю.
Див. «Щоденне користу‐
вання».
Сенсорні кнопки нагріва‐
ються.
Посуд має завеликий
розмір або знаходиться
надто близько до еле‐
ментів керування.
Великий посуд розташо‐
вуйте як найдальше від
панелі керування.
На дисплеї відображаєть‐ Працює Захист духової
шафи від дітей або Бло‐
ся .
кування.
Див. «Щоденне користу‐
вання».
На дисплеї відображаєть‐ На варильній поверхні
немає посуду.
ся .
Помістіть кухонний посуд
на зону нагрівання.
58
www.electrolux.com
Проблема
Можлива причина
Вирішення
Непідходящий посуд.
Використовуйте придат‐
ний посуд. Див. розділ
«Поради і рекомендації».
Діаметр дна посуду не
відповідає діаметру зони
нагрівання.
Користуйтеся посудом
відповідних розмірів. Див.
розділ «Технічні дані».
На дисплеї відображаєть‐ Помилка функціонування Вимкніть варильну по‐
варильної панелі.
верхню та ввімкніть її
ся
і число.
знову через 30 секунд.
Якщо
загоряється зно‐
ву, від’єднайте прилад
від електромережі. Через
30 секунд знову підклю‐
чіть його. Якщо проблема
не зникає, зверніться до
авторизованого сервісно‐
го центру.
Чути постійний звуковий
сигнал.
Неправильне під’єднання Від’єднайте прилад від
до мережі електропоста‐ електромережі. Зверніть‐
чання.
ся до кваліфікованого
електрика, щоб перевіри‐
ти встановлення.
8.2 Якщо ви не можете
усунути проблему...
Якщо ви не можете усунути проблему,
зверніться до закладу, де ви придбали
прилад, або до служби технічної
підтримки. Повідомте їм дані, наведені
на паспортній табличці. Також
повідомте тризначний буквений код
склокераміки (див. у кутку поверхні) і
текст повідомлення про помилку, який
відображається на дисплеї.
Переконайтеся, що варильна поверхня
використовувала належним чином.
Якщо ви неправильно користувалися
приладом, візит майстра або продавця
буде платним навіть у гарантійний
період. Інструкції щодо центру
сервісного обслуговування та умови
гарантії описані в гарантійному
буклеті.
9. ТЕХНІЧНІ ДАНІ
9.1 Табличка з технічними
даними
Модель IPE6440KX
Тип 61 B4A 00 AA
Індукційне нагрівання 7.35 кВт
Сер. номер .................
ELECTROLUX
Номер виробу (PNC) 949 492 332 00
220-240 В / 400 В 2Н 50-60 Гц
Вироблено в Румунії
7.35 кВт
УКРАЇНСЬКА
9.2 Специфікація зон нагрівання
Зона нагрі‐
вання
Номінальна
потужність
(макс. сту‐
пінь нагрі‐
вання) (Вт)
PowerBoost [
Вт]
PowerBoost
макс. трива‐
лість [хв.]
Діаметр пос‐
уду (мм)
Передня ліва
2300
3700
10
180 - 210
Задня ліва
1800
2800
10
145 - 180
Передня пра‐
ва
1400
2500
4
125 - 145
Задня права
1800
2800
10
145 - 180
Потужність зон нагрівання може дещо
відрізнятися від значень, наведених у
таблиці. Вона змінюється в залежності
від матеріалу та розміру посуду.
Задля оптимальних результатів
готування не використовуйте посуд,
діаметр якого перевищує вказаний у
таблиці.
10. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ
10.1 Інформація щодо продукту згідно з EU 66/2014
Ідентифікатор моделі
IPE6440KX
Тип варильної поверхні
Вбудована ва‐
рильна поверх‐
ня
Кількість зон нагрівання
4
Технологія нагрівання
Індукція
Діаметр круглих зон на‐
грівання (Ø)
Передня ліва
Задня ліва
Передня права
Задня права
21,0 см
18,0 см
14,5 см
18,0 см
Споживання електрое‐
нергії однією зоною на‐
грівання (EC electric
cooking)
Передня ліва
Задня ліва
Передня права
Задня права
178,4 Вт·год/кг
184,9 Вт·год/кг
183,2 Вт·год/кг
184,9 Вт·год/кг
Споживання електрое‐
нергії варильною по‐
верхнею (EC electric
hob)
EN 60350-2 - Електричні побутові
прилади для готування їжі. Частина 2.
Варильні поверхні. Способи
вимірювання продуктивності
182,9 Вт·год/кг
10.2 Енергозбереження
Скористайтеся нижченаведеними
порадами для щоденного
енергозбереження.
59
60
www.electrolux.com
•
•
•
•
При нагріванні води використовуйте
лише потрібну кількість.
По можливості завжди накривайте
посуд кришкою.
Перед увімкненням зони нагрівання
розмістіть на ній посуд.
На менших зонах нагрівання
розміщуйте менший посуд.
•
•
Розміщуйте посуд безпосередньо в
центрі зони нагрівання.
Використовуйте залишкове тепло
для підтримання страви теплою або
розтоплювання продуктів.
11. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ
Здавайте на повторну переробку
матеріали, позначені відповідним
приладів. Не викидайте прилади,
символом . Викидайте упаковку у
відповідні контейнери для вторинної
сировини. Допоможіть захистити
навколишнє середовище та здоров’я
інших людей і забезпечити вторинну
переробку електричних і електронних
*
позначені відповідним символом ,
разом з іншим домашнім сміттям.
Поверніть продукт до заводу із
вторинної переробки у вашій
місцевості або зверніться до місцевих
муніципальних органів влади.
УКРАЇНСЬКА
61
62
www.electrolux.com
УКРАЇНСЬКА
63
867349305-A-282018
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising