Zanussi | ZEV6240FBA | User manual | ZANUSSI ZEV6240FBA Упутство за коришћење

ZANUSSI ZEV6240FBA Упутство за коришћење
User Manual
GETTING
STARTED?
EASY.
ZEV6240FBA
SR Упутство за употребу
Плоча за кување
БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Пре инсталације и коришћења уређаја, пажљиво
прочитајте приложено упутство. Произвођач није
одговоран за било какве повреде или штете које су
резултат неисправне инсталације или употребе. Чувајте
упутство за употребу на безбедном и приступачном месту
за будуће коришћење.
БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ И ОСЕТЉИВИХ ОСОБА
•
•
•
•
•
•
•
•
Овај уређај могу да користе деца старија од 8 година и
особе са смањеним физичким, чулним или менталним
способностима, kao особе којима недостају искуство и
знање, уколико им се обезбеди надзор или им се дају
упутства у вези са употребом уређаја на безбедан начин
и уколико схватају могуће опасности.
Децу узраста од 3 до 8 година и особе са веома веома
широким и сложеним инвалидитетом треба удаљити
уколико нису под непрекидним надзором.
Децу млађу од 3 године треба удаљити уколико нису под
непрекидним надзором.
Немојте да дозволите деци да се играју уређајем.
Држите сву амбалажу даље од деце и одлажите је на
одговарајући начин.
Постарајте се да деца и кућни љубимци не буду близу
уређаја док уређај ради или се расхлађује. Доступни
делови су врели.
Ако овај апарат има уређај за безбедност деце, исти би
требало да буде активиран.
Деца не смеју да обављају чишћење и корисничко
одржавање уређаја без надзора.
ОПШТЕ МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ
•
2
УПОЗОРЕЊЕ: Уређај и његови доступни делови могу
бити врели током коришћења. Треба бити пажљив како
би се избегло додиривање грејних елемената.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Уређајем немојте управљати помоћу спољашњег тајмера
или засебног система даљинског управљања.
УПОЗОРЕЊЕ: Опасно је остављати храну на грејној
плочи да се пржи на масти или уљу без надзора, јер
може доћи до пожара.
НИКАДА не покушавајте да пожар угасите водом, већ
најпре искључите уређај а затим прекријте пламен, нпр.
поклопцем или ћебетом.
ОПРЕЗ: Процес кувања мора да се надгледа.
Краткотрајан процес кувања мора да се надгледа
непрекидно.
УПОЗОРЕЊЕ: Опасност од пожара: Немојте одлагати
предмете на површине за кување.
Предмете од метала, попут ножева, виљушки, кашика и
поклопаца, не треба стављати на грејну површину јер
могу постати врели.
Немојте користити парочистач за чишћење уређаја.
Уколико стаклено керамичка површина / стаклена
површина напукне, искључите уређај и извадите кабл за
напајање из зидне утичнице. У случају да је уређај
прикључен на мрежу директно преко разводне кутије,
извадите осигурач да бисте искључили уређај из
напајања У оба случаја, обратите се овлашћеном
сервисном центру.
Уколико је кабл оштећен, мора га заменити произвођач,
овлашћени сервис, или лица сличних квалификација,
како би се избегла опасност.
УПОЗОРЕЊЕ: Користите само штитнике за плочу за
кување дизајниране од стране произвођача уређаја за
кување или оне коју су од стране произвођача уређаја у
упутствима за употребу наведени као погодни или
штитнике за плочу за кување који су инкорпорирани у
уређају. Коришћење неодговарајућих штитника за плочу
за кување може изазвати несреће.
3
БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА
ИНСТАЛИРАЊЕ
УПОЗОРЕЊЕ! Само
квалификована особа може да
инсталира овај уређај.
УПОЗОРЕЊЕ! Ризик од повреде
или оштећења уређаја.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Уклоните комплетну амбалажу.
Немојте да инсталирате или користите
оштећен уређај.
Придржавајте се упутстава за монтирање
које сте добили уз уређај.
Неопходно је придржавати се минималног
растојања од других уређаја и кухињских
елемената.
Увек водите рачуна приликом померања
уређаја зато што је тежак. Увек користите
заштитне рукавице и затворену обућу.
Заптијте исечене површине заптивним
материјалом да бисте спречили да влага
доведе до набреклина.
Заштитите доњу страну уређаја од паре и
влаге.
Немојте монтирати уређај поред врата или
испод прозора. Овим се спречава да врело
посуђе за кување падне са уређаја када се
отворе врата или прозор.
Ако се уређај монтира изнад фиока водите
рачуна да простор, између доњег дела
уређаја и горње фиоке, буде довољан за
циркулацију ваздуха.
Дно уређаја може да се загреје. Водите
рачуна да испод уређаја поставите таблу
од шпер-плоче, кухињске иверице или
другог незапаљивог материјала, како се
доњи део не би грејао.
Разделна табла треба у потпуности да
покрије област испод плоче за кување.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ПРИКЉУЧИВАЊЕ СТРУЈЕ
УПОЗОРЕЊЕ! Ризик од пожара и
струјног удара.
•
•
•
•
4
Сва прикључивања струје треба да обави
квалификован електричар.
Уређај мора да буде уземљен.
Пре извођења било какавих радова на
уређају, кабл за напајање обавезно
извадите из зидне утичнице.
Уверите се да су параметри на плочици са
техничким карактеристикама компатибилни
•
са одговарајућим параметрима електричне
мреже за напајање.
Проверите да ли је уређај правилно
инсталиран. Лоше причвршћен или
неодговарајући кабл или утикач (ако га
има) може проузроковати прегревање
електричног прикључка.
Користите одговарајући електрични кабл за
напајање.
Не дозволите да се електрични кабл
запетља.
Проверите да ли је инсталирана заштита
од струјног удара.
Употребите кабл са стезаљком са
растерећењем на вучу.
Када уређај прикључујете на оближњу
зидну утичницу водите рачуна да кабл за
напајање или утикач (ако га има) не дођу у
додир са врелим деловима уређаја или
врелим посуђем.
Немојте да користите адаптере са више
утичница и продужне каблове.
Проверите да нисте оштетили утикач за
напајање (ако га има) и кабл за напајање.
Обратите се нашем овлашћеном
сервисном центру или електричару ради
замене оштећеног кабла за напајање.
Заштита од удара делова под напоном и
изолованих делова мора да се причврсти
тако да не може да се уклони без алата.
Прикључите главни кабл за напајање на
зидну утичницу тек на крају инсталације.
Водите рачуна да постоји приступ мрежном
утикачу након инсталације.
Ако је зидна утичница лабава, немојте да
прикључујете мрежни утикач.
Не вуците кабл за напајање како бисте
искључили уређај. Кабл искључите тако
што ћете извући утикач из утичнице.
Користите само исправне раставне
прекидаче: заштитне прекидаче, осигураче
(осигураче са навојем треба скинути са
носача), аутоматске заштитне прекидаче и
контакторе.
У електричној инсталацији мора постојати
раставни прекидач који вам омогућава да
искључите све фазе напајања уређаја.
Ширина контактног отвора на раставном
прекидачу мора износити најмање 3 мм.
УПОТРЕБА
УПОЗОРЕЊЕ! Постоји ризик од
повреде, опекотина и струјног
удара.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Уклоните сво паковање, налепнице и
заштитну фолију (ако је има) пре првог
коришћења.
Уређај је само за кућну употребу.
Немојте да мењате спецификацију овог
уређаја.
Поведите рачуна да отвори за вентилацију
нису запушени.
Не остављајте уређај без надзора током
рада.
Подесите зону за кување на
„искључено“ након сваке употребе.
Немојте стављати прибор за јело или
поклопце шерпи на зоне за кување. Они
могу постати врели.
Немојте руковати уређајем када су вам
мокре руке или када је он у контакту са
водом.
Немојте користити уређај као радну
површину или простор за одлагање.
Ако је површина уређаја напукла, одмах га
искључите из зидне утичнице. То спречава
струјни удар.
Када ставите храну у вруће уље, може да
прсне.
УПОЗОРЕЊЕ! Ризик од пожара и
експлозије
•
•
•
•
Масти и уље када се загреју могу да
ослободе запаљива испарења. Држите
пламенове или загрејане предмете даље
од масти и уља када кувате са њима.
Испарења која ослобађају веома врела
уља могу да изазову спонтано сагоревање.
Употребљено уље, које може да садржи
остатке хране, може изазвати пожар при
нижој температури за разлику од уља које
се користи по први пут.
Запаљиве материје или предмете
натопљне запаљивим материјама немојте
стављати унутар и поред уређаја или на
њега.
УПОЗОРЕЊЕ! Постоји ризик од
оштећења уређаја.
•
•
Немојте стављати вруће посуђе за кување
на командну таблу.
Не стављајте врео поклопац тигања на
стаклену површину плоче за кување.
•
•
•
•
•
•
Немојте дозволити да течност у посуђу за
кување проври до краја.
Пазите да предмети или посуђе за кување
не падну на уређај. Може се оштетити
површина плоче.
Немојте укључивати зоне за кување
уколико је посуђе празно или га нема.
Не стављајте алуминијумску фолију на
уређај.
Посуђе за кување направљено од ливеног
гвожђа, ливеног алуминијума или са
оштећеним доњим површинама може да
направи огреботине на стаклу/
стаклокерамици. Увек подигните ове
предмете када треба да их померате по
површини за кување.
Овај уређај је намењен само за кување.
Немојте га користити у друге сврхе, на
пример за загревање просторије.
НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ
• Редовно чистите уређај да бисте спречили
пропадање површинског материјала.
• Пре чишћења деактивирајте уређај и
пустите да се охлади.
• Одвојте кабл за напајање уређаја од
електричног напајања пре почетка процеса
одржавања.
• Немојте да користите млаз воде или пару
за чишћење уређаја.
• Уређај чистите влажном, меком крпом. У ту
сврху користите само неутралне
детерџенте. Немојте да користите било
какве абразивне производе, абразивне
јастучиће за чишћење, раствараче или
металне предмете.
СЕРВИС
• За поправљање уређаја позовите
овлашћени сервисни центар.
• Користите само оригиналне резервне
делове.
ОДЛАГАЊЕ
УПОЗОРЕЊЕ! Ризик од повреде
или гушења.
•
•
•
Обратите се општинским органима да
бисте сазнали како да правилно одложите
уређај на отпад.
Искључите утикач кабла за напајање
уређаја из мрежне утичнице.
Исеците мрежни електрични кабл на месту
које је близу уређаја и одложите га.
5
ИНСТАЛАЦИЈА
УПОЗОРЕЊЕ! Погледајте
поглавља о безбедности.
ПРЕ ИНСТАЛИРАЊА
Пре него што инсталирате плочу за кување,
запишите доње информације са pločicе sa
tehničkim karakteristikama. Плочица са
техничким карактеристикама налази се на
доњој страни плоче за кување.
Серијски број ....................
УГРАДНЕ ПЛОЧЕ ЗА КУВАЊЕ
Уградне плоче за кување дозвољено је
користити само после уградње у одговарајуће
кухињске елементе за уградњу и радне
површине које су у складу са стандардима.
КАБЛ ЗА ПОВЕЗИВАЊЕ
• Плоча за кување се испоручује са каблом
за повезивање.
• За замену оштећеног кабла за напајање
користите тип кабла: H05V2V2-F који може
да издржи температуру од 90 °C или више.
Обратите се свом локалном сервисном
центру.
МОНТИРАЊЕ
min.
500mm
min.
50mm
6
min.
12
min.
28
min.
12 mm
min.
60 mm
ЗАШТИТНА КУТИЈА
Ако користите заштитну кутију (додатни
прибор), заштитни под директно испод плоче
за кување није неопходан. Прибор из
заштитне кутије можда неће бити доступан у
неким земљама. Контактирајте локалног
добављача.
Не можете да користите заштитну
кутију уколико инсталирате плочу
за кување изнад пећнице.
ОПИС ПРОИЗВОДА
ШЕМА ПОВРШИНЕ ЗА КУВАЊЕ
1
1
145 mm
180 mm
210 mm
145 mm
1
1 Зона за кување
2 Командна табла
1
2
ПРЕГЛЕД КОМАНДНЕ ТАБЛЕ
1
2
3
4
Употребите сензорска поља да бисте руковали уређајем. Дисплеји, индикатори и звучни
сигнали упућују на то које су функције активне.
7
Сензор
Функција
Коментар
1
УКЉУЧЕНО/
ИСКЉУЧЕНО
Служи за активирање и деактивирање
плоче за кување.
2
-
Служи за избор зоне за кување.
Дисплеј топлоте
Служи да прикаже степен топлоте.
-
Служи за подешавање степена топлоте.
-
3
/
4
ДИСПЛЕЈИ СТЕПЕНА ТОПЛОТЕ
Приказ
Опис
Зона за кување је деактивирана.
-
Зона за кување је активна.
+ цифра
Постоји квар.
Зона за кување је још увек врела (преостала топлота).
Aутоматско искључивање ради.
ИНДИКАТОР ПРЕОСТАЛЕ ТОПЛОТЕ
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик
од опекотина од преостале
топлоте. Индикатори приказују
ниво преостале топлоте зона за
кување које тренутно користите.
Индикатори могу да се упале и за
суседне зоне за кување чак и ако
их не користите.
СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА
УПОЗОРЕЊЕ! Погледајте
поглавља о безбедности.
АКТИВИРАЊЕ И ДЕАКТИВИРАЊЕ
Додирните
у трајању од 1 секунде да бисте
активирали или деактивирали плочу за
кување.
8
AУТОМАТСКО ИСКЉУЧИВАЊЕ
Ова функција аутоматски искључује плочу
у следећим случајевима:
• Све зоне за кување су деактивиране.
• Нисте подесили степен топлоте након што
сте активирали плочу за кување.
• Просули сте или ставили нешто на
командну таблу и оставили га дуже од 10
секунди (плех, крпу, итд.). Оглашава се
звучни сигнал и плоча за кување се
•
деактивира. Уклоните предмет или
очистите командну таблу.
Ако после одређеног времена не
искључите неку од зона за кување или ако
не промените подешен степен топлоте.
Након извесног времена
се укључује и
плоча за кување се деактивира.
Однос између степена топлоте и времена
након ког се плоча за кување деактивира:
Подешaвање степена Плоча за кување се
топлоте
деактивира након
6 сати
,1-2
3-4
5 сати
5
4 сата
Подешaвање степена Плоча за кување се
топлоте
деактивира након
6-9
1,5 сати
БИРАЊЕ ЗОНЕ ЗА КУВАЊЕ
Да бисте подесили зону за кување, додирните
сензорско поље
за ту зону. На дисплеју се
укључује индикатор подешавања топлоте
(
).
ПОДЕШАВАЊЕ ТОПЛОТЕ
Подесите зону за кување.
Додирните
да бисте повећали степен
топлоте. Додирните
да бисте смањили
степен топлоте. Истовремено додирните
и
да бисте деактивирали зоне за кување.
КОРИСНИ САВЕТИ
УПОЗОРЕЊЕ! Погледајте
поглавља о безбедности.
Посуђе од нерђајућег челика и са
дном од алуминијума или бакра
може да изазове промену боје на
стаклокерамичкој површини.
ПОСУЂЕ ЗА КУВАЊЕ
Дно посуђа за кување мора да
буде дебело и што је могуће
равније.
Осигурајте да су доње површине
посуда чисте и суве пре него што
их ставите на површину плоче.
Подешaвање
степена топло‐
те
ПРИМЕРИ ПРИМЕНЕ ЗА КУВАЊЕ
Користити за:
Подаци у табели су само
смернице.
Време
(min)
Савети
Одржавање топлоте спрем‐
љене хране.
по по‐
треби
Ставите поклопац на посуду
за кување.
1-2
Сос холандез, топљење: путе‐
ра, чоколаде, желатина.
5 - 25
Повремено промешајте.
1-2
Згушњавање: пуфнасти омле‐
ти, пржена јаја.
10 - 40
Кувајте са поклопцем на посу‐
ди за кување.
-1
9
Подешaвање
степена топло‐
те
Време
(min)
Користити за:
Савети
2-3
Крчкање јела са пиринчем и
млеком, подгревање готових
јела.
25 - 50
Додати најмање два пута ви‐
ше течности од количине пи‐
ринча, а јела са млеком про‐
мешати на пола времена ку‐
вања.
3-4
Кување поврћа, рибе, меса на
пари.
20 - 45
Додајте неколико супених ка‐
шика течности.
4-5
Кување кромпира на пари.
20 - 60
Користите макс. ¼ л воде на
750 г кромпира.
4-5
Кување великих количина хра‐
не, гулаша и супа.
60 150
Највише 3 л течности са са‐
стојцима.
6-7
Пржење на тихој ватри: шни‐
цли, пуњених телећих шни‐
цли, котлета, фашираних шни‐
цли, кобасица, џигерице, запр‐
шки, јаја, палачинки, крофни.
по по‐
треби
Окрените када истекне поло‐
вина времена.
7-8
Пржење ренданог кромпира,
каре одрезака, одрезака на ја‐
кој ватри.
5 - 15
Окрените када истекне поло‐
вина времена.
9
Довођење воде до кључања, кување тестенине, крчкање меса (гулаш, ме‐
со у лонцу), пржење кромпирића у дубоком уљу.
НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ
УПОЗОРЕЊЕ! Погледајте
поглавља о безбедности.
ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
• Очистите плочу за кување након сваке
употребе.
• Увек користите посуђе са чистом доњом
површином.
• Огреботине или тамне мрље на површини
не утичу на рад плоче за кување.
• Користите специјално средство за
чишћење погодно за површину плоче за
кување.
• Користите посебан стругач за стаклену
површину.
ЧИШЋЕЊЕ ПЛОЧЕ
• Уклоните одмах: топљену пластику,
пластичну фолију, шећер и храну са
10
•
•
шећером, јер уколико не уклоните,
прљавштина може проузроковати
оштећење плоче за кување. Водите рачуна
како бисте избегли опекотине. Користите
посебан стругач на стаклену површину под
оштрим углом и померајте оштрицу по
површини.
Када се плоча за кување довољно
охлади уклоните: светле кругове од
каменца и воде, испрскале масноће и
промену боје у виду светлуцања метала.
Очистите плочу за кување влажном крпом
и неабразивним детерџентом. Након
чишћења, обришите плочу за кување
меком крпом.
Уклоните промену боје у виду
светлуцања метала. користите раствор
воде са сирћитом и очистите површину
стакла крпом.
РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
УПОЗОРЕЊЕ! Погледајте
поглавља о безбедности.
ШТА УЧИНИТИ АКО...
Проблем
Могући узрок
Не можете да укључите
плочу за кување нити да је
користите.
Плоча за кување није при‐
кључена на електрично на‐
пајање или није правилно
прикључена.
Проверите да ли је плоча за
кување правилно при‐
кључена на електрично на‐
пајање. Погледајте дија‐
грам повезивања.
Осигурач је прегорео.
Проверите да осигурач није
узрок овога. Уколико осигу‐
рач непрекидно прегорева,
обратите се квалификова‐
ном, овлашћеном елек‐
тричару.
Ако не подесите степен то‐
плоте у року од 10 секунди.
Поново укључите плочу за
кување и подесите степен
топлоте за мање од 10 се‐
кунди.
Истовремено сте додирнули
два или више сензорских
поља.
Додирните само једно сен‐
зорско поље.
На командној табли постоје
мрље од воде или масти.
Обришите командну таблу.
Оглашава се звучни сигнал
и плоча за кување се деак‐
тивира.
Оглашава се звучни сигнал
када је плоча за кување ис‐
кључена.
Ставили сте нешто преко
једног или више сензорских
поља.
Уклоните предмет са сен‐
зорских поља.
Плоча за кување се деакти‐
вира.
Ставили сте нешто на сен‐
Уклоните предмет са сен‐
зорског поља.
Индикатор преостале то‐
плоте се не укључује.
Зона за кување није загреја‐
на јер је коришћена само у
кратком периоду или је сен‐
зор оштећен.
Уколико је зона радила до‐
вољно дуго да буде загреја‐
на, обратите се овлашће‐
ном сервисном центру.
Сензорска поља постају
врућа.
Посуђе за кување је преве‐
лико или сте га ставили
преблизу командама.
Уколико је могуће, ставите
велико посуђе за кување на
задње зоне.
Пали се
Aутоматско искључивање
ради.
Искључите плочу за кување
и поново је укључите.
.
зорско поље
.
Решење
11
Проблем
Пали се
број.
и приказује се
Могући узрок
Дошло је до грешке у плочи
за кување.
Решење
Искључите плочу за кување
и поново је укључите након
30 секунди. Ако се
поно‐
во укључи, искључијте
плочу за кување из елек‐
тричног напајања. Поново
је укључите након 30 секун‐
ди. Уколико се проблем на‐
стави, позовите Овлашћени
сервисни центар.
Можете чути константни
звучни сигнал.
Електрични прикључак је
неправилно повезан.
Одвојите плочу за кување
од електричног напајања.
Затражите од квалификова‐
ног електричара да провери
инсталацију.
Пали се
Недостаје друга фаза елек‐
тричног напајања.
Проверите да ли је плоча за
кување правилно при‐
кључена на електрично на‐
пајање. Извадите осигурач,
сачекајте један минут а за‐
тим поново ставите осигу‐
рач.
.
АКО НЕ МОЖЕТЕ ДА НАЂЕТЕ РЕШЕЊЕ...
Уколико не можете сами да пронађете
решење проблема, обратите се продавцу или
овлашћеном сервисном центру. Дајте податке
са плочицe са техничким карактеристикама.
Оставите такође код од три слова са стаклокерамичке површине (на углу стаклене
површине) и приказану поруку о грешки.
Уверите се да сте правилно руковали плочом
за кување. Ако нисте, сервисирање које пружи
сервисни центар или продавац, неће бити
бесплатно, чак ни током гарантног периода.
Упутства о услугама сервисног центра и
услови гаранције налазе се на гарантном
листу.
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ
ПЛОЧИЦА СА ТЕХНИЧКИМ
КАРАКТЕРИСТИКАМА
Модел ZEV6240FBA
Тип 60 HAD 54 AO
Сер.бр. ..........
ZANUSSI
12
PNC 949 492 071 02
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Направљено у Румунији
6.5 kW
СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗОНА ЗА КУВАЊЕ
Номинална снага (подешавање
максималне топлоте) [W]
Пречник зоне за кување [mm]
Предња лево
2300
210
Задња лево
1200
145
Предња десно
1200
145
Задња десно
1800
180
Зона за кување
За оптималне резултате кувања користите
посуђе за кување које није веће од пречника
зоне за кување.
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОИЗВОДУ ПРЕМА EU 66/2014
Идентификација модела
ZEV6240FBA
Тип плоче за кување
Уградна плоча за
кување
Број зона за кување
4
Технологија загревања
Грејач са
зрачењем
Пречник кружних зона за
кување (Ø)
Предња лево
Задња лево
Предња десно
Задња десно
21,0 цм
14,5 цм
14,5 цм
18,0 цм
Потрошња енергије по зо‐
ни за кување (EC electric
cooking)
Предња лево
Задња лево
Предња десно
Задња десно
200,1 Wh/кг
188,0 Wh/кг
188,0 Wh/кг
191,6 Wh/кг
Потрошња енергије плоче
за кување (EC electric hob)
EN 60350-2 - Електрични уређаји за спремање
у домаћинству - Део 2: Плоче за кување –
методе мерења перформанси
УШТЕДА ЕНЕРГИЈЕ
Током свакодневног кувања можете да
уштедите енергију ако уважите следеће
савете.
• Када загревате воду, користите само
онолико воде колико Вам треба.
• Уколико је могуће, увек поклопите посуђе
за кување.
191,9 Wh/кг
•
•
•
•
•
Ставите посуђе на зону за кување пре него
што је активирате.
Дно посуђа треба да има исти пречник као
и зона за кување.
Мање посуђе ставите на мање зоне за
кување.
Ставите посуђе за кување директно на
средину зоне за кување.
Искористите преосталу топлоту да
подгрејете или отопите храну.
13
ЕКОЛОШКА ПИТАЊА
обележене симболом немојте бацати
заједно са смећем. Производ вратите у
локални центар за рециклирање или се
обратите општинској канцеларији.
Рециклирајте материјале са симболом
.
Паковање одложите у одговарајуће контејнере
ради рециклирања. Помозите у заштити
животне средине и људског здравља као и у
рециклирању отпадног материјала од
електронских и електричних уређаја. Уређаје
14
*
15
867357659-A-352019
WWW.ZANUSSI.COM/SHOP
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising