Zanussi | ZOB25602XU | User manual | ZANUSSI ZOB25602XU Εγχειρίδιο χρήστη

ZANUSSI ZOB25602XU Εγχειρίδιο χρήστη
User Manual
GETTING
STARTED?
EASY.
ZOB25602XU
EL Οδηγίες Χρήσης
Φούρνος
RO Manual de utilizare
Cuptor
2
27
ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής,
διαβάστε προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες. Ο
κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν τραυματισμούς ή
ζημίες που είναι αποτέλεσμα λανθασμένης εγκατάστασης ή
χρήσης. Να φυλάσσετε πάντα αυτές τις οδηγίες σε ένα
ασφαλές μέρος με εύκολη πρόσβαση για μελλοντική αναφορά.
ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΠΑΙΔΙΏΝ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΏΝ ΑΤΌΜΩΝ
•
•
•
•
•
•
•
•
Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά
ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή
έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή έχουν
λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή
τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται.
Παιδιά ηλικίας μεταξύ 3 και 8 ετών και άτομα με εκτεταμένες
και περίπλοκες αναπηρίες πρέπει να παραμένουν μακριά,
εκτός αν επιβλέπονται συνεχώς.
Παιδιά ηλικίας μικρότερης των 3 ετών πρέπει να παραμένουν
μακριά, εκτός αν επιβλέπονται συνεχώς
Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά
και απορρίψτε τα κατάλληλα.
Κρατάτε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από τη
συσκευή όταν λειτουργεί ή όταν ψύχεται. Τα προσβάσιμα
μέρη είναι πολύ ζεστά.
Εάν η συσκευή διαθέτει διάταξη ασφαλείας για παιδιά, θα
πρέπει να είναι ενεργοποιημένη.
Τα παιδιά δεν πρέπει να εκτελούν τον καθαρισμό και τη
συντήρηση που εκτελεί ο χρήστης στη συσκευή χωρίς
επίβλεψη.
ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
•
2
Η εγκατάσταση αυτής της συσκευής και η αντικατάσταση του
καλωδίου πρέπει να εκτελείται μόνο από κατάλληλα
καταρτισμένο άτομο.
•
•
•
•
•
•
•
•
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή και τα προσβάσιμα μέρη της
θερμαίνονται κατά τη χρήση. Χρειάζεται προσοχή για να μην
αγγίζετε τις αντιστάσεις.
Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια φούρνου όταν αφαιρείτε ή
εισάγετε εξαρτήματα ή σκεύη.
Πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης αποσυνδέετε τη
συσκευή από την πρίζα.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη προτού
αντικαταστήσετε τον λαμπτήρα για την αποφυγή πιθανότητας
ηλεκτροπληξίας.
Μη χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστή για τον καθαρισμό της
συσκευής.
Μη χρησιμοποιείτε ισχυρά λειαντικά καθαριστικά ή αιχμηρές
μεταλλικές ξύστρες για να καθαρίσετε τη γυάλινη πόρτα,
καθότι μπορεί να χαράξουν την επιφάνεια και αυτό μπορεί να
προκαλέσει θραύση του γυαλιού.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί φθορές, θα πρέπει
να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις ή ένα κατάλληλα
καταρτισμένο άτομο, ώστε να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος
από το ηλεκτρικό ρεύμα.
Για να αφαιρέσετε τα στηρίγματα σχαρών, πρώτα τραβήξτε
το μπροστινό άκρο του στηρίγματος σχάρας και κατόπιν το
πίσω άκρο από τα πλαϊνά τοιχώματα. Τοποθετήστε τα
στηρίγματα σχαρών στη θέση τους, ακολουθώντας την
παραπάνω διαδικασία με την αντίστροφη σειρά.
ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η εγκατάσταση
αυτής της συσκευής πρέπει να
εκτελείται μόνο από κατάλληλα
καταρτισμένο άτομο.
•
•
•
•
Αφαιρέστε όλα τα υλικά της συσκευασίας.
Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά, μην
προβείτε σε εγκατάσταση ή χρήση της.
Ακολουθείτε τις οδηγίες εγκατάστασης που
παρέχονται με τη συσκευή.
Πάντα να προσέχετε όταν μετακινείτε τη
συσκευή καθώς είναι βαριά. Να
•
•
•
•
χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας και
κλειστά παπούτσια.
Μην τραβάτε τη συσκευή από τη λαβή.
Τηρείτε την ελάχιστη απόσταση από άλλες
συσκευές και μονάδες.
Βεβαιωθείτε ότι οι κατασκευές κάτω από τις
οποίες ή δίπλα στις οποίες εγκαθίσταται η
συσκευή είναι ασφαλείς.
Οι πλευρές της συσκευής πρέπει να
πρόσκεινται σε συσκευές ή μονάδες με το ίδιο
ύψος.
3
•
Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με ηλεκτρικό
σύστημα ψύξης. Πρέπει να χρησιμοποιείται με
την ηλεκτρική παροχή.
ΧΡΉΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
τραυματισμού, εγκαυμάτων και
ηλεκτροπληξίας ή έκρηξης.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΉ ΣΎΝΔΕΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4
Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να
πραγματοποιούνται από επαγγελματία
ηλεκτρολόγο.
Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.
Βεβαιωθείτε ότι οι παράμετροι στην πινακίδα
τεχνικών χαρακτηριστικών είναι συμβατές με
τις ονομαστικές τιμές ηλεκτρικού ρεύματος της
παροχής ρεύματος.
Χρησιμοποιείτε πάντα σωστά εγκατεστημένη
πρίζα με προστασία κατά της ηλεκτροπληξίας.
Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα και
μπαλαντέζες.
Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά στο φις
τροφοδοσίας και το καλώδιο τροφοδοσίας. Σε
περίπτωση που πρέπει να αντικατασταθεί το
καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής, η
αντικατάσταση πρέπει να γίνει από το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις μας.
Μην επιτρέπετε σε καλώδια τροφοδοσίας να
βρίσκονται κοντά ή να έρχονται σε επαφή με
την πόρτα της συσκευής, ιδιαίτερα όταν η
πόρτα είναι ζεστή.
Η προστασία από ηλεκτροπληξία των υπό
τάση ή μονωμένων τμημάτων πρέπει να
στερεώνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην
είναι δυνατή η αφαίρεσή της χωρίς εργαλεία.
Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα
μόνον αφού έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.
Μετά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι είναι
δυνατή η πρόσβαση στο φις τροφοδοσίας.
Εάν η πρίζα είναι χαλαρή, μη συνδέετε το φις
τροφοδοσίας.
Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας για να
αποσυνδέσετε τη συσκευή. Τραβάτε πάντα το
φις τροφοδοσίας.
Χρησιμοποιείτε μόνο σωστές μονωτικές
διατάξεις: ασφαλειοδιακόπτες, ασφάλειες
(βιδωτές ασφάλειες αφαιρούμενες από την
υποδοχή), διακόπτες διαφυγής ρεύματος και
ρελέ.
Στην ηλεκτρική εγκατάσταση της συσκευής
πρέπει να προβλέπεται μονωτική διάταξη που
να επιτρέπει την αποσύνδεση της συσκευής
από το δίκτυο ρεύματος από όλους τους
πόλους. Η μονωτική διάταξη πρέπει να έχει
ελάχιστη απόσταση 3 mm μεταξύ των
επαφών.
Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τις
Οδηγίες της ΕΟΚ.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή
χρήση.
Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές αυτής της
συσκευής.
Βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα αερισμού δεν
είναι φραγμένα.
Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση
όταν μαγειρεύετε.
Απενεργοποιείτε τη συσκευή μετά από κάθε
χρήση.
Προσέχετε όταν ανοίγετε την πόρτα της
συσκευής ενόσω η συσκευή βρίσκεται σε
λειτουργία. Μπορεί να διαφύγει καυτός αέρας.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα
χέρια ή όταν βρίσκεται σε επαφή με νερό.
Μην εφαρμόζετε πίεση στην πόρτα της
συσκευής όταν η πόρτα είναι ανοιχτή.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως επιφάνεια
εργασίας ή ως επιφάνεια αποθήκευσης
αντικειμένων.
Ανοίγετε την πόρτα της συσκευής προσεκτικά.
Η χρήση υλικών με αλκοόλη μπορεί να
δημιουργήσει μείγμα αλκοόλης και αέρα.
Κατά το άνοιγμα της πόρτας, μην επιτρέπετε
σε σπινθήρες ή γυμνές φλόγες να έρθουν σε
επαφή με τη συσκευή.
Μην τοποθετείτε μέσα, κοντά ή επάνω στη
συσκευή εύφλεκτα αντικείμενα ή αντικείμενα
εμποτισμένα με εύφλεκτα προϊόντα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
πρόκλησης ζημιάς στη συσκευή.
•
•
Για να αποφευχθεί η πρόκληση ζημιάς ή ο
αποχρωματισμός της εμαγιέ επίστρωσης:
– μην τοποθετείτε σκεύη ή άλλα αντικείμενα
απευθείας σε επαφή με το δάπεδο της
συσκευής.
– μην τοποθετείτε αλουμινόχαρτο απευθείας
σε επαφή με το κάτω μέρος του
εσωτερικού της συσκευής.
– μην τοποθετείτε νερό απευθείας μέσα στη
συσκευή όταν αυτή είναι ζεστή.
– μην αφήνετε υγρά πιάτα και φαγητά μέσα
στη συσκευή μετά την ολοκλήρωση του
μαγειρέματος.
– κατά την αφαίρεση ή την τοποθέτηση των
εξαρτημάτων απαιτείται προσοχή.
Ο αποχρωματισμός της εμαγιέ επιφάνειας ή
της επιφάνειας από ανοξείδωτο ατσάλι δεν
επηρεάζει την απόδοση της συσκευής.
•
•
•
•
Χρησιμοποιείτε βαθύ ταψί για κέικ με μεγάλη
ποσότητα υγρών. Οι χυμοί φρούτων
προκαλούν λεκέδες οι οποίοι μπορεί να είναι
μόνιμοι.
Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για
μαγειρική χρήση. Δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις, όπως για
θέρμανση χώρων.
Ψήνετε πάντα με την πόρτα του φούρνου
κλειστή.
Αν η συσκευή έχει εγκατασταθεί πίσω από ένα
πλαίσιο επίπλου (π.χ. μια πόρτα) φροντίστε η
πόρτα να μην είναι ποτέ κλειστή όσο η
συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία. Μπορεί να
συσσωρευτεί θερμότητα και υγρασία σε ένα
κλειστό πλαίσιο επίπλου και να προκληθεί
ζημιά στη συσκευή, το έπιπλο εντοιχισμού ή
το δάπεδο. Μην κλείνετε το πλαίσιο του
επίπλου προτού η συσκευή έχει κρυώσει
εντελώς μετά τη χρήση.
ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
τραυματισμού, πυρκαγιάς, ή βλάβης
της συσκευής.
•
•
•
•
•
•
Πριν από την πραγματοποίηση συντήρησης,
απενεργοποιήστε τη συσκευή και
αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από την
πρίζα.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι κρύα.
Υπάρχει κίνδυνος θραύσης των τζαμιών.
Αντικαταστήστε άμεσα τα τζάμια της πόρτας
όταν έχουν υποστεί ζημιά. Επικοινωνήστε με
το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
Απαιτείται προσοχή κατά την αφαίρεση της
πόρτας από τη συσκευή. Η πόρτα είναι βαριά!
Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή για να
αποτραπεί η φθορά του υλικού της
επιφάνειας.
Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό μαλακό
πανί. Χρησιμοποιείτε μόνο ουδέτερα
απορρυπαντικά. Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά
•
•
προϊόντα, σφουγγαράκια που χαράσσουν,
διαλύτες ή μεταλλικά αντικείμενα.
Αν χρησιμοποιείτε σπρέι καθαρισμού για
φούρνους, ακολουθείτε τις οδηγίες ασφαλείας
στη συσκευασία.
Μην καθαρίζετε την καταλυτική εμαγιέ
επίστρωση (εάν υπάρχει) με κανένα είδος
απορρυπαντικού.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΌΣ ΦΩΤΙΣΜΌΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας.
•
•
•
Ο τύπος λαμπτήρα πυράκτωσης ή αλογόνου
που χρησιμοποιείται σε αυτήν τη συσκευή
προορίζεται μόνο για οικιακές συσκευές. Μην
τον χρησιμοποιείτε για οικιακό φωτισμό.
Πριν από την αντικατάσταση του λαμπτήρα,
αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την
ηλεκτρική τροφοδοσία.
Χρησιμοποιείτε μόνο λαμπτήρες με τις ίδιες
προδιαγραφές.
ΣΈΡΒΙΣ
• Για να επισκευάσετε τη συσκευή,
επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο
Κέντρο Σέρβις.
• Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
ΑΠΌΡΡΙΨΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
τραυματισμού ή ασφυξίας.
•
•
•
Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή
ρεύματος.
Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας κοντά στη
συσκευή και απορρίψτε το.
Αφαιρέστε το μάνταλο της πόρτας για να
αποτραπεί ο εγκλεισμός παιδιών ή ζώων μέσα
στη συσκευή.
5
ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΉ ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ
1 2 3
4
5
1 Πίνακας χειριστηρίων
2 Διακόπτης προγραμμάτων
6
3 Λυχνία / σύμβολο λειτουργίας
4 Οθόνη
7
5
8
4
12
3
9
2
1
10
11
ΑΞΕΣΟΥΆΡ
• Μεταλλική σχάρα
Για μαγειρικά σκεύη, φόρμες για κέικ, ψητά.
5 Διακόπτης θερμοκρασίας
6 Ένδειξη / σύμβολο θερμοκρασίας
7 Αντίσταση
8 Λαμπτήρας
9 Ανεμιστήρας
10 Δοχείο για τον καθαρισμό με νερό
11 Στήριγμα σχάρας, αποσπώμενο
12 Θέσεις σχαρών
•
Βαθύ ταψί ψησίματος
Για παρασκευή μουσακά.
ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΧΡΉΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε στα
κεφάλαια σχετικά με την Ασφάλεια.
ΠΡΟΘΈΡΜΑΝΣΗ
Προθερμάνετε τον άδειο φούρνο πριν από την
πρώτη χρήση.
Για να ρυθμίσετε την ώρα, ανατρέξτε
στο κεφάλαιο «Λειτουργίες
ρολογιού».
και τη μέγιστη
1. Επιλέξτε τη λειτουργία
θερμοκρασία.
2. Αφήστε τον φούρνο να λειτουργήσει για 1
ώρα.
ΠΡΏΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ
Αφαιρέστε όλα τα αξεσουάρ και τα αφαιρούμενα
στηρίγματα σχαρών από τον φούρνο.
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Φροντίδα
και καθάρισμα».
Καθαρίστε τον φούρνο και τα αξεσουάρ πριν από
την πρώτη χρήση.
Τοποθετήστε τα αξεσουάρ και τα αφαιρούμενα
στηρίγματα σχαρών στην αρχική τους θέση.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε στα
κεφάλαια σχετικά με την Ασφάλεια.
6
3. Επιλέξτε τη λειτουργία
και ρυθμίστε τη
μέγιστη θερμοκρασία.
4. Αφήστε τον φούρνο να λειτουργήσει για 15
λεπτά.
5. Σβήστε τον φούρνο και αφήστε τον να
κρυώσει.
Τα αξεσουάρ μπορεί να αποκτήσουν υψηλότερη
θερμοκρασία από ό,τι συνήθως. Από τον φούρνο
μπορεί να αναδυθεί μια οσμή και καπνός.
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής κυκλοφορία του
αέρα στο δωμάτιο.
ΒΥΘΙΖΌΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΌΠΤΕΣ
Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, πιέστε το
διακόπτη λειτουργίας. Ο διακόπτης λειτουργίας
θα πεταχτεί προς τα έξω.
Λειτουργία
φούρνου
ΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ
ΤΟΥ ΦΟΎΡΝΟΥ
1. Στρέψτε τον διακόπτη λειτουργιών φούρνου
για να επιλέξετε μια λειτουργία φούρνου.
2. Στρέψτε τον διακόπτη θερμοκρασίας για να
επιλέξετε μια ρύθμιση θερμοκρασίας.
3. Για να απενεργοποιήσετε τον φούρνο,
στρέψτε τον διακόπτη λειτουργιών φούρνου
και τον διακόπτη θερμοκρασίας στη θέση
απενεργοποίησης.
Ο λαμπτήρας ανάβει όταν ο φούρνος βρίσκεται
σε λειτουργία.
Υγρός
Θερμός
Αέρας
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ ΦΟΎΡΝΟΥ
Λειτουργία
φούρνου
Χρήση
Ο φούρνος είναι σβηστός.
Θέση απε‐
νεργοποίη‐
σης
Ψήσιμο με
Αέρα
Για ψήσιμο φαγητών στην ίδια
θερμοκρασία ψησίματος σε
περισσότερες από μία θέσεις
σχαρών, χωρίς ανάμειξη γεύ‐
σεων.
Κάτω Θέρ‐
μανση
Γκριλ
Γκριλ Γρή‐
γορο
Χρήση
Αυτή η λειτουργία σχεδιάστη‐
κε για να εξοικονομείτε ενέρ‐
γεια κατά το ψήσιμο. Για τις
οδηγίες μαγειρέματος ανα‐
τρέξτε στο κεφάλαιο «Υποδεί‐
ξεις και συμβουλές», Υγρός
Θερμός Αέρας. Η πόρτα του
φούρνου θα πρέπει να είναι
κλειστή κατά τη διάρκεια του
μαγειρέματος έτσι ώστε η λει‐
τουργία να μη διακόπτεται και
για να εξασφαλιστεί ότι ο
φούρνος λειτουργεί με την
υψηλότερη δυνατή ενεργειακή
απόδοση. Όταν χρησιμοποιεί‐
τε αυτή τη λειτουργία, η θερ‐
μοκρασία στο εσωτερικό του
φούρνου μπορεί να διαφέρει
από τη ρυθμισμένη θερμοκρα‐
σία. Η θερμαντική ισχύς μπο‐
ρεί να μειωθεί. Για γενικές
συμβουλές εξοικονόμησης
ενέργειας ανατρέξτε στο κεφά‐
λαιο «Ενεργειακή Απόδοση»,
Εξοικονόμηση ενέργειας.Αυτή
η λειτουργία χρησιμοποιού‐
νταν για συμμόρφωση με την
τάξη ενεργειακής απόδοσης
σύμφωνα με το πρότυπο EN
60350-1.
Για ψήσιμο κέικ με τραγανή
βάση, καθώς και για συντήρη‐
ση φαγητών.
Για ψήσιμο στο γκριλ φαγητού
σε φέτες, καθώς και για φρυ‐
γάνισμα ψωμιού.
Για ψήσιμο στο γκριλ μεγάλων
ποσοτήτων φαγητού σε φέτες,
καθώς και για φρυγάνισμα
ψωμιού.
Για ψήσιμο πίτσας. Για έντονο
ρόδισμα και τραγανή βάση.
Πίτσα
7
Λειτουργία
φούρνου
Πάνω +
Κάτω Θέρ‐
μανση
(Πάνω/
Κάτω Θέρ‐
μανση) /
Καθαρι‐
σμός με
Νερό
Χρήση
Για ψήσιμο φαγητού σε μία
θέση σχάρας.
Για περισσότερες πληροφο‐
ρίες σχετικά με τον Καθαρισμό
με Νερό, ανατρέξτε στο κεφά‐
λαιο «Φροντίδα και καθάρι‐
σμα».
ΟΘΌΝΗ
A
B
C
A. Ενδείξεις λειτουργιών
B. Ένδειξη ώρας
C. Ένδειξη λειτουργίας
ΚΟΥΜΠΙΆ
Πεδίο αφής / Κουμπί
Λειτουργία
Περιγραφή
ΠΛΗΝ
Για ρύθμιση της ώρας.
ΡΟΛΟΪ
Για ρύθμιση της λειτουργίας ρολογιού.
ΣΥΝ
Για ρύθμιση της ώρας.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ ΡΟΛΟΓΙΟΎ
ΠΊΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΏΝ ΡΟΛΟΓΙΟΎ
Λειτουργία ρολογιού
8
Χρήση
ΩΡΑ
Για ρύθμιση, αλλαγή ή έλεγχο της ώρας.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Για ρύθμιση της διάρκειας λειτουργίας της συσκευής.
ΤΕΛΟΣ
Για ρύθμιση της ώρας απενεργοποίησης της συσκευής.
Λειτουργία ρολογιού
Χρήση
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΥ‐
ΣΤΕΡΗΣΗΣ
Για συνδυασμό της λειτουργίας ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ΤΕΛΟΣ.
ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗ‐
ΤΗΣ
Για τη ρύθμιση του χρόνου αντίστροφης μέτρησης. Η λειτουργία
αυτή δεν έχει καμία επίδραση στη λειτουργία της συσκευής.
Μπορείτε να ρυθμίσετε τον ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΤΗ οποιαδήποτε
στιγμή, ακόμα και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
ΡΎΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΏΡΑΣ. ΑΛΛΑΓΉ ΤΗΣ ΏΡΑΣ
Πρέπει να ρυθμίσετε την ώρα πριν θέσετε σε
λειτουργία τον φούρνο.
αναβοσβήνει όταν συνδέσετε τη
Η ένδειξη
συσκευή στην τροφοδοσία ρεύματος, όταν
υπήρξε διακοπή ρεύματος ή όταν δεν έχει
ρυθμιστεί ο χρονοδιακόπτης.
Πιέστε το
ή το
για να ρυθμίσετε τη σωστή
ώρα.
Μετά από περίπου πέντε δευτερόλεπτα, η ένδειξη
σταματάει να αναβοσβήνει και στην οθόνη
εμφανίζεται η ώρα που ρυθμίσατε.
Για να αλλάξετε την ώρα, πιέστε το
επανειλημμένα μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει
η ένδειξη
.
ΡΎΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1. Επιλέξτε μια λειτουργία φούρνου και τη
θερμοκρασία.
2. Πιέστε το
επανειλημμένα μέχρι να αρχίσει
να αναβοσβήνει η ένδειξη
.
ή το
για να ρυθμίσετε τον
3. Πιέστε το
χρόνο για τη ΔΙΑΡΚΕΙΑ.
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη
.
4. Όταν τελειώσει ο χρόνος, η ένδειξη
αναβοσβήνει και ακούγεται ένα ηχητικό σήμα.
Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα.
5. Πιέστε οποιοδήποτε κουμπί για να
απενεργοποιήσετε το ηχητικό σήμα.
6. Στρέψτε τον διακόπτη λειτουργιών φούρνου
και τον διακόπτη θερμοκρασίας στη θέση
απενεργοποίησης.
ΡΎΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΤΕΛΟΣ
1. Επιλέξτε μια λειτουργία φούρνου και τη
θερμοκρασία.
2. Πιέστε το
επανειλημμένα μέχρι να αρχίσει
να αναβοσβήνει η ένδειξη
.
3. Πιέστε το
ή
για να ρυθμίσετε την ώρα.
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη
.
4. Όταν τελειώσει ο χρόνος, η ένδειξη
αναβοσβήνει και ακούγεται ένα ηχητικό σήμα.
Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα.
5. Πιέστε οποιοδήποτε κουμπί για να
απενεργοποιήσετε το ηχητικό σήμα.
6. Στρέψτε τον διακόπτη λειτουργιών φούρνου
και τον διακόπτη θερμοκρασίας στη θέση
απενεργοποίησης.
ΡΎΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΧΡΟΝΟΣ
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ
1. Επιλέξτε μια λειτουργία φούρνου και τη
θερμοκρασία.
2. Πιέστε το
επανειλημμένα μέχρι να αρχίσει
να αναβοσβήνει η ένδειξη
.
3. Πιέστε το
ή το
για να ρυθμίσετε τον
χρόνο για τη ΔΙΑΡΚΕΙΑ.
4. Πιέστε το
.
5. Πιέστε το
ή το
για να ρυθμίσετε τον
χρόνο για το ΤΕΛΟΣ.
6. Πιέστε το
για επιβεβαίωση.
Η συσκευή ενεργοποιείται αυτόματα αργότερα,
λειτουργεί για τη ρυθμισμένη ώρα ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ και
σταματάει στη ρυθμισμένη ώρα ΤΕΛΟΥΣ. Μόλις
παρέλθει ο ρυθμισμένος χρόνος, ακούγεται ένα
ηχητικό σήμα.
7. Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα.
Πιέστε οποιοδήποτε κουμπί για να
απενεργοποιήσετε το ηχητικό σήμα.
8. Στρέψτε τον διακόπτη λειτουργιών φούρνου
και τον διακόπτη θερμοκρασίας στη θέση
απενεργοποίησης.
ΡΎΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΤΗ
1. Πιέστε το
επανειλημμένα μέχρι να αρχίσει
να αναβοσβήνει η ένδειξη
.
9
2. Πιέστε το
ή το
για να ρυθμίσετε τον
απαιτούμενο χρόνο.
Ο Χρονομετρητής τίθεται αυτόματα σε λειτουργία
μετά από 5 δευτερόλεπτα.
3. Μόλις παρέλθει ο ρυθμισμένος χρόνος,
ακούγεται ένα ηχητικό σήμα. Πιέστε
οποιοδήποτε κουμπί για να
απενεργοποιήσετε το ηχητικό σήμα.
4. Στρέψτε τον διακόπτη λειτουργιών φούρνου
και τον διακόπτη θερμοκρασίας στη θέση
απενεργοποίησης.
ΑΚΎΡΩΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΏΝ ΡΟΛΟΓΙΟΎ
1. Πιέστε το
επανειλημμένα μέχρι να αρχίσει
να αναβοσβήνει η ένδειξη της κατάλληλης
λειτουργίας.
2. Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο
.
Η λειτουργία ρολογιού σβήνει μετά από μερικά
δευτερόλεπτα.
ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΆΤΩΝ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε στα
κεφάλαια σχετικά με την Ασφάλεια.
ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΆΡ
Μεταλλική σχάρα:
Σπρώξτε τη σχάρα ανάμεσα στις ράβδους
οδήγησης του στηρίγματος της σχάρας και
βεβαιωθείτε ότι τα πόδια είναι στραμμένα προς τα
κάτω.
Μεταλλική σχάρα και βαθύ ταψίμαζί:
Σπρώξτε το βαθύ ταψί ανάμεσα στις ράβδους
οδήγησης του στηρίγματος σχαρών και τη
μεταλλική σχάρα στις επάνω ράβδους οδήγησης.
Η μικρή εγκοπή στο πάνω μέρος
αυξάνει την ασφάλεια. Οι εγκοπές
λειτουργούν και ως ασφάλειες
ανατροπής. Το υπερυψωμένο
πλαίσιο γύρω από τη σχάρα
αποτρέπει την ολίσθηση των
μαγειρικών σκευών από αυτήν.
Βαθύ ταψί:
Σπρώξτε το βαθύ ταψί ανάμεσα στις ράβδους
οδήγησης του στηρίγματος σχαρών.
10
ΠΡΌΣΘΕΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ
ΑΝΕΜΙΣΤΉΡΑΣ ΨΎΞΗΣ
Όταν λειτουργεί ο φούρνος, ο ανεμιστήρας ψύξης
ενεργοποιείται αυτόματα για να διατηρούνται
ψυχρές οι επιφάνειες του φούρνου. Εάν
απενεργοποιήσετε τον φούρνο, ο ανεμιστήρας
μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι να
κρυώσει ο φούρνος.
προκαλέσουν επικίνδυνη υπερθέρμανση. Για να
αποτραπεί κάτι τέτοιο, ο φούρνος διαθέτει
θερμοστάτη ασφαλείας, ο οποίος διακόπτει την
παροχή ρεύματος. Ο φούρνος ενεργοποιείται
ξανά αυτόματα μόλις μειωθεί η θερμοκρασία.
ΘΕΡΜΟΣΤΆΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ
Η εσφαλμένη λειτουργία του φούρνου ή τα
ελαττωματικά εξαρτήματα μπορούν να
ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε στα
κεφάλαια σχετικά με την Ασφάλεια.
Οι τιμές θερμοκρασίας και χρόνου
ψησίματος στους πίνακες είναι μόνο
ενδεικτικές. Εξαρτώνται από τις
συνταγές, καθώς και από την
ποιότητα και ποσότητα των υλικών
που χρησιμοποιούνται.
ΣΥΣΤΆΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΈΜΑΤΟΣ
Ο φούρνος έχει πέντε θέσεις σχαρών.
Μετρήστε τις θέσεις των σχαρών αρχίζοντας από
το κάτω μέρος του φούρνου.
Ο καινούριος σας φούρνος μπορεί να ψήνει με
διαφορετικό τρόπο σε σχέση με τον φούρνο που
είχατε. Στους παρακάτω πίνακες μπορείτε να
δείτε τις τυπικές ρυθμίσεις για τη θερμοκρασία,
τον χρόνο μαγειρέματος και τη θέση σχάρας.
Εάν δεν μπορείτε να βρείτε τις ρυθμίσεις για μια
συγκεκριμένη συνταγή, αναζητήστε μια παρόμοια.
Μην τοποθετείτε το βαθύ ταψί ψησίματος στη
χαμηλότερη θέση σχάρας.
Ο φούρνος διαθέτει ένα ειδικό σύστημα για την
κυκλοφορία του αέρα και ανακυκλώνει διαρκώς
τον ατμό. Με το σύστημα αυτό, μπορείτε να
μαγειρέψετε σε ένα περιβάλλον ατμού,
διατηρώντας τα τρόφιμα μαλακά εσωτερικά και
τραγανά εξωτερικά. Μειώνει τον χρόνο
μαγειρέματος και την κατανάλωση ενέργειας.
Ψήσιμο κέικ
Μην ανοίγετε την πόρτα του φούρνου πριν
περάσουν 3/4 του καθορισμένου χρόνου
ψησίματος.
Εάν χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα δύο ταψιά
ψησίματος, αφήστε ένα κενό επίπεδο ανάμεσά
τους.
Μαγείρεμα κρέατος και ψαριού
Για τρόφιμα με πολύ λίπος, χρησιμοποιήστε ένα
βαθύ ταψί, προκειμένου να μη λερωθεί ο
φούρνος με λεκέδες που ίσως να μη βγαίνουν.
Αφήστε το κρέας να κρυώσει για περίπου 15
λεπτά πριν το κόψετε, ώστε να μη χάσει τους
χυμούς του.
Για να αποφύγετε τον πολύ καπνό στο φούρνο
όταν ψήνετε, προσθέστε λίγο νερό στο βαθύ ταψί.
Για να αποφύγετε τη συμπύκνωση του καπνού,
προσθέτετε νερό κάθε φορά που το νερό
εξατμίζεται.
Χρόνοι μαγειρέματος
Η διάρκεια μαγειρέματος εξαρτάται από το είδος
του φαγητού, τη σύσταση και τον όγκο του.
Αρχικά, παρακολουθείτε την απόδοση όταν
μαγειρεύετε. Βρείτε τις πλέον κατάλληλες
ρυθμίσεις (σκάλα μαγειρέματος, διάρκεια
μαγειρέματος κ.λπ.) για τα μαγειρικά σας σκεύη,
τις συνταγές σας και τις ποσότητες όταν
χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή.
11
ΠΊΝΑΚΑΣ ΜΑΓΕΙΡΈΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΗΣΊΜΑΤΟΣ
Κέικ
Πάνω/Κάτω Θέρμανση
Τύπος φαγη‐
τού
12
Ψήσιμο με Αέρα
Χρόνος (min)
Σχόλια
Θερμοκρα‐
Θερμοκρα‐
Θέση σχάρας
Θέση σχάρας
σία (°C)
σία (°C)
Ζύμη
170
2
160
3
45 - 60
Σε φόρμα
για κέικ
Ζύμη για
μπισκότα
σόρτμ‐
πρεντ
170
2
160
3
20 - 30
Σε φόρμα
για κέικ
Cheese
cake με ξι‐
νόγαλα
170
1
160
1
70 - 80
Σε φόρμα
για κέικ
των 26
cm επάνω
σε μεταλ‐
λική σχά‐
ρα
Κέικ μή‐
λου (Μη‐
λόπιτα)1)
170
2
160
2 (αριστε‐
ρά και δε‐
ξιά)
80 - 100
Σε δύο
φόρμες
για κέικ
των 20
cm επάνω
σε μεταλ‐
λική σχά‐
ρα
Στρούντελ
175
3
150
2
60 - 80
Σε ταψί
ψησίμα‐
τος
Πάστα
φλώρα
170
2
165
2 (αριστε‐
ρά και δε‐
ξιά)
30 - 40
Σε φόρμα
για κέικ
των 26
cm
Αφράτο
κέικ
170
2
160
2
50 - 60
Σε φόρμα
για κέικ
των 26
cm
Χριστου‐
γεννιάτικο
κέικ / Κέικ
φρούτων1)
160
2
150
2
90 - 120
Σε φόρμα
για κέικ
των 20
cm
Τάρτα με
δαμάσκη‐
να1)
175
1
160
2
50 - 60
Σε μακρό‐
στενη
φόρμα
Πάνω/Κάτω Θέρμανση
Τύπος φαγη‐
τού
Ψήσιμο με Αέρα
Χρόνος (min)
Σχόλια
Θερμοκρα‐
Θερμοκρα‐
Θέση σχάρας
Θέση σχάρας
σία (°C)
σία (°C)
Μικρά κέικ
- ένα επί‐
πεδο
170
3
140 - 150
3
20 - 30
Σε ταψί
ψησίμα‐
τος
Μικρά κέικ
- δύο επί‐
πεδα
-
-
140 - 150
2 και 4
25 - 35
Σε ταψί
ψησίμα‐
τος
Μπισκό‐
τα / ζύμη
σε λωρί‐
δες - ένα
επίπεδο
140
3
140 - 150
3
30 - 35
Σε ταψί
ψησίμα‐
τος
Μπισκό‐
τα / ζύμη
σε λωρί‐
δες - δύο
επίπεδα
-
-
140 - 150
2 και 4
35 - 40
Σε ταψί
ψησίμα‐
τος
Μαρέγκες
120
3
120
3
80 - 100
Σε ταψί
ψησίμα‐
τος
Φραντζο‐
λάκια1)
190
3
180
3
15 - 20
Σε ταψί
ψησίμα‐
τος
Εκλέρ
190
3
170
3
25 - 35
Σε ταψί
ψησίμα‐
τος
Τάρτες
180
2
170
2
45 - 70
Σε φόρμα
για κέικ
των 20
cm
Κέικ
φρούτων
160
1
150
2
110 - 120
Σε φόρμα
για κέικ
των 24
cm
Κέικ «σά‐
ντουιτς»1)
170
1
160
1
50 - 60
Σε φόρμα
για κέικ
των 20
cm
1) Προθερμάνετε τον φούρνο για 10 λεπτά.
13
Ψωμί και πίτσα
Πάνω/Κάτω Θέρμανση
Τύπος φαγη‐
τού
Ψήσιμο με Αέρα
Χρόνος (min)
Σχόλια
Θερμοκρα‐
Θερμοκρα‐
Θέση σχάρας
Θέση σχάρας
σία (°C)
σία (°C)
Λευκό
ψωμί1)
190
1
190
1
60 - 70
1 - 2 τεμά‐
χια, 500 g
το τεμάχιο
Ψωμί σί‐
καλης
190
1
180
1
30 - 45
Σε μακρό‐
στενη
φόρμα
Πίτσα1)
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
Σε ταψί
ψησίμα‐
τος ή βα‐
θύ ταψί
Βουτήμα‐
τα1)
200
3
190
3
10 - 20
Σε ταψί
ψησίμα‐
τος
Χρόνος (min)
Σχόλια
1) Προθερμάνετε τον φούρνο για 10 λεπτά.
Τάρτες
Πάνω/Κάτω Θέρμανση
Τύπος φαγη‐
τού
Θερμοκρα‐
Θερμοκρα‐
Θέση σχάρας
Θέση σχάρας
σία (°C)
σία (°C)
Σουφλέ
ζυμαρικών
200
2
180
2
40 - 50
Σε φόρμα
Σουφλέ
λαχανικών
200
2
175
2
45 - 60
Σε φόρμα
Κις1)
180
1
180
1
50 - 60
Σε φόρμα
Λαζάνια1)
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Σε φόρμα
Καννελό‐
νια1)
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Σε φόρμα
1) Προθερμάνετε τον φούρνο για 10 λεπτά.
14
Ψήσιμο με Αέρα
Κρέας
Πάνω/Κάτω Θέρμανση
Τύπος φαγη‐
τού
Ψήσιμο με Αέρα
Χρόνος (min)
Σχόλια
Θερμοκρα‐
Θερμοκρα‐
Θέση σχάρας
Θέση σχάρας
σία (°C)
σία (°C)
Βοδινό
200
2
190
2
50 - 70
Σε μεταλ‐
λική σχά‐
ρα
Χοιρινό
180
2
180
2
90 - 120
Σε μεταλ‐
λική σχά‐
ρα
Μοσχάρι
190
2
175
2
90 - 120
Σε μεταλ‐
λική σχά‐
ρα
Ψητό βο‐
δινό, λίγο
ψημένο
210
2
200
2
50 - 60
Σε μεταλ‐
λική σχά‐
ρα
Ψητό βο‐
δινό, μέ‐
τρια ψημέ‐
νο
210
2
200
2
60 - 70
Σε μεταλ‐
λική σχά‐
ρα
Ψητό βο‐
δινό, κα‐
λοψημένο
210
2
200
2
70 - 75
Σε μεταλ‐
λική σχά‐
ρα
Χοιρινό
ωμοπλάτη
180
2
170
2
120 - 150
Με την
πέτσα
Μπούτι
χοιρινό
180
2
160
2
100 - 120
Δύο κομ‐
μάτια
Αρνί
190
2
175
2
110 - 130
Μπούτι
Κοτόπου‐
λο
220
2
200
2
70 - 85
Ολόκληρο
Γαλοπού‐
λα
180
2
160
2
210 - 240
Ολόκληρο
Πάπια
175
2
220
2
120 - 150
Ολόκληρο
Χήνα
175
2
160
1
150 - 200
Ολόκληρο
Κουνέλι
190
2
175
2
60 - 80
Σε κομμά‐
τια
Λαγός
190
2
175
2
150 - 200
Σε κομμά‐
τια
Φασιανός
190
2
175
2
90 - 120
Ολόκληρο
15
Ψάρι
Πάνω/Κάτω Θέρμανση
Τύπος φαγη‐
τού
Ψήσιμο με Αέρα
Χρόνος (min)
Σχόλια
Θερμοκρα‐
Θερμοκρα‐
Θέση σχάρας
Θέση σχάρας
σία (°C)
σία (°C)
Πέστρο‐
φα / Συν‐
αγρίδα
190
2
175
2
40 - 55
3 - 4 ψά‐
ρια
Τόνος /
Σολομός
190
2
175
2
35 - 60
4 - 6 φιλέ‐
τα
ΓΚΡΙΛ
Προθερμάνετε τον φούρνο για 3 λεπτά.
Χρησιμοποιήστε την τέταρτη θέση σχάρας.
Ρυθμίστε τη μέγιστη θερμοκρασία.
Ποσότητα
Χρόνος (min)
Τύπος φαγητού
Κομμάτια
1η πλευρά
2η πλευρά
Μοσχαρίσια φιλέτα
4
0.8
12 - 15
12 - 14
Βοδινές μπριζόλες
4
0.6
10 - 12
6-8
Λουκάνικα
8
-
12 - 15
10 - 12
Χοιρινές μπριζόλες
4
0.6
12 - 16
12 - 14
Κοτόπουλο (κομμένο στα 2)
2
1
30 - 35
25 - 30
Κεμπάπ
4
-
10 - 15
10 - 12
Στήθος κοτόπουλο
4
0.4
12 - 15
12 - 14
Μπιφτέκι
6
0.6
20 - 30
-
Ψάρι φιλέτο
4
0.4
12 - 14
10 - 12
Τοστ (σάντουιτς)
4-6
-
5-7
-
Φρυγανισμένο ψωμί
4-6
-
2-4
2-3
ΥΓΡΌΣ ΘΕΡΜΌΣ ΑΈΡΑΣ
Για καλύτερα αποτελέσματα,
ακολουθήστε τις προτάσεις που
αναγράφονται στον παρακάτω
πίνακα.
16
Ποσότητα (kg)
Τύπος φαγητού
Αξεσουάρ
Θερμοκρασία
Θέση σχάρας Χρόνος (min)
(°C)
Γλυκά ψωμάκια,
12 τεμάχια
ταψί ψησίματος ή ταψί για
τα λίπη
175
3
40 - 50
Ψωμάκια, 9 τε‐
μάχια
ταψί ψησίματος ή ταψί για
τα λίπη
180
2
35 - 45
Πίτσα, κατεψυγ‐
μένη, 0,35 kg
μεταλλική σχάρα
180
2
45 - 55
Κέικ κορμός
ταψί ψησίματος ή ταψί για
τα λίπη
170
2
30 - 40
Kέικ Brownie
ταψί ψησίματος ή ταψί για
τα λίπη
170
2
45 - 50
Σουφλέ, 6 τεμά‐
χια
μικρές κεραμικές φόρμες
σε μεταλλική σχάρα
190
3
45 - 55
Βάση Τάρτας
από Αφράτη
Ζύμη
βαθύ ταψί/φόρμα βάσης
τάρτας σε μεταλλική σχά‐
ρα
180
2
35 - 45
Κέικ «σά‐
ντουιτς»
σκεύος ψησίματος σε με‐
ταλλική σχάρα
170
2
35 - 50
Ψάρι ποσέ, 0,3
kg
ταψί ψησίματος ή ταψί για
τα λίπη
180
2
35 - 45
Ψάρι ολόκληρο,
0,2 kg
ταψί ψησίματος ή ταψί για
τα λίπη
180
3
25 - 35
Ψάρι φιλέτο, 0,3
kg
ταψί πίτσας σε μεταλλική
σχάρα
170
3
30 - 40
Κρέας ποσέ
(0,25 kg)
ταψί ψησίματος ή ταψί για
τα λίπη
180
3
35 - 45
Σουβλάκια, 0,5
kg
ταψί ψησίματος ή ταψί για
τα λίπη
180
3
40 - 50
Μπισκότα, 16
τεμάχια
ταψί ψησίματος ή ταψί για
τα λίπη
150
2
30 - 45
Μακαρόν, 20 τε‐
μάχια
ταψί ψησίματος ή ταψί για
τα λίπη
180
2
45 - 55
Κέικ Muffins, 12
τεμάχια
ταψί ψησίματος ή ταψί για
τα λίπη
170
2
30 - 40
Αλμυρά με σφο‐
λιάτα, 16 τεμά‐
χια
ταψί ψησίματος ή ταψί για
τα λίπη
170
2
35 - 45
Μπισκότα βου‐
τύρου, 20 τεμά‐
χια
ταψί ψησίματος ή ταψί για
τα λίπη
150
2
40 - 50
17
Τύπος φαγητού
Θερμοκρασία
Θέση σχάρας Χρόνος (min)
(°C)
Αξεσουάρ
Ταρτάκια, 8 τε‐
μάχια
ταψί ψησίματος ή ταψί για
τα λίπη
170
2
30 - 40
Λαχανικά ποσέ,
0,4 kg
ταψί ψησίματος ή ταψί για
τα λίπη
180
2
35 - 45
Χορτοφαγική
ομελέτα
ταψί πίτσας σε μεταλλική
σχάρα
180
3
35 - 45
Λαχανικά, μεσο‐
γειακά, 0,7 kg
ταψί ψησίματος ή ταψί για
τα λίπη
180
4
35 - 45
ΞΉΡΑΝΣΗ - ΨΉΣΙΜΟ ΜΕ ΑΈΡΑ
• Καλύψτε τα ταψιά με χαρτί ανθεκτικό στο
λίπος ή λαδόκολλα.
• Για καλύτερα αποτελέσματα, σταματήστε το
φούρνο μόλις περάσει ο μισός χρόνος
ξήρανσης, ανοίξτε την πόρτα και αφήστε τον
να κρυώσει για μια νύχτα για να ολοκληρωθεί
η ξήρανση.
Λαχανικά
Θέση σχάρας
Τύπος φαγητού
Θερμοκρασία (°C)
Χρόνος (h)
1 θέση
2 θέσεις
Φασόλια
60 - 70
6-8
3
1/4
Πιπεριές
60 - 70
5-6
3
1/4
Λαχανικά για
σούπα
60 - 70
5-6
3
1/4
Μανιτάρια
50 - 60
6-8
3
1/4
Μυρωδικά
40 - 50
2-3
3
1/4
Φρούτα
Θέση σχάρας
Τύπος φαγητού
Θερμοκρασία (°C)
Χρόνος (h)
1 θέση
18
2 θέσεις
Δαμάσκηνα
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Βερίκοκα
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Φέτες μήλου
60 - 70
6-8
3
1/4
Αχλάδια
60 - 70
6-9
3
1/4
ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΎΤΑ ΔΟΚΙΜΏΝ
Δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60350-1.
Τύπος φα‐
γητού
Λειτουργία
Αξεσουάρ
Θερμο‐
Θέση
κρασία
σχάρας
(°C)
Χρόνος (min)
Σχόλια
Μικρό
κέικ
Πάνω + Κά‐
τω Θέρμαν‐
ση
Ταψί
ψησίμα‐
τος
3
170
20 - 30
Τοποθετήστε 20
μικρά κέικ ανά τα‐
ψί ψησίματος.
Μικρό
κέικ
Θερμός Αέ‐
ρας / Ψήσι‐
μο με Αέρα
Ταψί
ψησίμα‐
τος
3
150 160
20 - 35
Τοποθετήστε 20
μικρά κέικ ανά τα‐
ψί ψησίματος.
Μικρό
κέικ
Θερμός Αέ‐
ρας / Ψήσι‐
μο με Αέρα
Ταψί
ψησίμα‐
τος
2 και
4
150 160
20 - 35
Τοποθετήστε 20
μικρά κέικ ανά τα‐
ψί ψησίματος.
Μηλόπι‐
τα
Πάνω + Κά‐
τω Θέρμαν‐
ση
Μεταλλι‐
κή σχά‐
ρα
2
180
70 - 90
Χρησιμοποιήστε 2
βαθιά ταψιά/
φόρμες (διαμέ‐
τρου 20 cm), το‐
ποθετημένα δια‐
γώνια.
Μηλόπι‐
τα
Θερμός Αέ‐
ρας / Ψήσι‐
μο με Αέρα
Μεταλλι‐
κή σχά‐
ρα
2
160
70 - 90
Χρησιμοποιήστε 2
βαθιά ταψιά/
φόρμες (διαμέ‐
τρου 20 cm), το‐
ποθετημένα δια‐
γώνια.
Άπαχο
αφράτο
κέικ
Πάνω + Κά‐
τω Θέρμαν‐
ση
Μεταλλι‐
κή σχά‐
ρα
2
170
40 - 50
Χρησιμοποιήστε
φόρμα για κέικ
(διάμετρος 26
cm).
Προθερμάνετε τον
φούρνο για 10 λε‐
πτά.
Άπαχο
αφράτο
κέικ
Θερμός Αέ‐
ρας / Ψήσι‐
μο με Αέρα
Μεταλλι‐
κή σχά‐
ρα
2
160
40 - 50
Χρησιμοποιήστε
φόρμα για κέικ
(διάμετρος 26
cm).
Προθερμάνετε τον
φούρνο για 10 λε‐
πτά.
19
Τύπος φα‐
γητού
Λειτουργία
Αξεσουάρ
Θερμο‐
Θέση
κρασία
σχάρας
(°C)
Χρόνος (min)
Σχόλια
Άπαχο
αφράτο
κέικ
Θερμός Αέ‐
ρας / Ψήσι‐
μο με Αέρα
Μεταλλι‐
κή σχά‐
ρα
2 και
4
160
40 - 60
Χρησιμοποιήστε
φόρμα για κέικ
(διάμετρος 26
cm). Τοποθετημέ‐
νη διαγώνια.
Προθερμάνετε τον
φούρνο για 10 λε‐
πτά.
Μπισκό‐
τα
σόρτμ‐
πρεντ
Θερμός Αέ‐
ρας / Ψήσι‐
μο με Αέρα
Ταψί
ψησίμα‐
τος
3
140 150
20 - 40
-
Μπισκό‐
τα
σόρτμ‐
πρεντ
Θερμός Αέ‐
ρας / Ψήσι‐
μο με Αέρα
Ταψί
ψησίμα‐
τος
2 και
4
140 150
25 - 45
-
Μπισκό‐
τα
σόρτμ‐
πρεντ
Πάνω + Κά‐
τω Θέρμαν‐
ση
Ταψί
ψησίμα‐
τος
3
140 150
25 - 45
-
Φρυγα‐
νισμένο
ψωμί
4 - 6 τε‐
μάχια
Γκριλ
Μεταλλι‐
κή σχά‐
ρα
4
μέγ.
2 - 3 λεπτά
πρώτη πλευ‐
ρά, 2 - 3 λε‐
πτά δεύτερη
πλευρά
Προθερμάνετε τον
φούρνο για 3 λε‐
πτά.
Μοσχα‐
ρίσιο
μπιφτέκι
6 τεμά‐
χια, 0,6
kg
Γκριλ
Σε με‐
ταλλική
σχάρα
και βαθύ
ταψί
4
μέγ.
20 - 30
Τοποθετήστε τη
μεταλλική σχάρα
στο τέταρτο επί‐
πεδο και το ταψί
για τα λίπη στο
τρίτο επίπεδο του
φούρνου. Γυρίστε
το φαγητό μόλις
περάσει ο μισός
χρόνος μαγειρέ‐
ματος.
Προθερμάνετε τον
φούρνο για 3 λε‐
πτά.
ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε στα
κεφάλαια σχετικά με την Ασφάλεια.
20
ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΌ
Καθαρίστε την πρόσοψη του φούρνου με ένα
μαλακό πανί, ζεστό νερό και κάποιο απαλό
καθαριστικό.
Για να καθαρίσετε τις μεταλλικές επιφάνειες,
χρησιμοποιήστε ένα εξειδικευμένο καθαριστικό.
Καθαρίζετε το εσωτερικό του φούρνου μετά από
κάθε χρήση. Η συσσώρευση λίπους ή άλλων
υπολειμμάτων φαγητού μπορεί να προκαλέσει
πυρκαγιά. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για το
ταψί του γκριλ.
Καθαρίζετε όλα τα αξεσουάρ μετά από κάθε
χρήση και αφήνετέ τα να στεγνώσουν.
Χρησιμοποιείτε ένα μαλακό πανί, χλιαρό νερό και
κάποιο καθαριστικό. Τα αξεσουάρ δεν πλένονται
στο πλυντήριο πιάτων.
Καθαρίστε τους επίμονους λεκέδες με ειδικά
καθαριστικά για φούρνους.
Αν χρησιμοποιείτε αντικολλητικά αξεσουάρ, μην
τα καθαρίζετε με ισχυρά καθαριστικά, αιχμηρά
αντικείμενα ή στο πλυντήριο πιάτων. Μπορεί να
προκληθεί ζημιά στην αντικολλητική επικάλυψη.
Μπορεί να σχηματιστούν συμπυκνωμένοι ατμοί
στο εσωτερικό ή στα τζάμια της πόρτας του
φούρνου. Για να μειώσετε τη συμπύκνωση
υδρατμών, αφήστε τον φούρνο να λειτουργήσει
για 10 λεπτά πριν από το μαγείρεμα.Καθαρίζετε
την υγρασία από το εσωτερικό έπειτα από κάθε
χρήση.
1. Τραβήξτε το μπροστινό τμήμα του
στηρίγματος σχαρών για να το αποσπάσετε
από το πλαϊνό τοίχωμα.
ΦΟΎΡΝΟΙ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ Ή
ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ
Καθαρίστε την πόρτα του φούρνου
χρησιμοποιώντας μόνο ένα υγρό πανί ή ένα
σφουγγάρι. Στεγνώστε την με ένα μαλακό πανί.
Μη χρησιμοποιείτε σύρμα, οξέα ή προϊόντα που
χαράσσουν, διότι μπορεί να καταστρέψουν την
επιφάνεια του φούρνου. Καθαρίστε το χειριστήριο
του φούρνου λαμβάνοντας τις ίδιες προφυλάξεις.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΜΕ ΝΕΡΌ
Αυτή η διαδικασία καθαρισμού χρησιμοποιεί
υγρασία προκειμένου να συμβάλει στην αφαίρεση
υπολειμμάτων λίπους και τροφών από τον
φούρνο.
1. Τοποθετήστε 300 ml νερό στο ανάγλυφο
τμήμα του εσωτερικού του φούρνου που
βρίσκεται στο κάτω μέρος του φούρνου.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΤΟΥ ΛΆΣΤΙΧΟΥ ΤΗΣ ΠΌΡΤΑΣ
Ελέγχετε τακτικά το λάστιχο της πόρτας. Το
λάστιχο της πόρτας βρίσκεται περιφερειακά του
πλαισίου του εσωτερικού του φούρνου. Μη
χρησιμοποιήσετε τον φούρνο εάν έχει
καταστραφεί το λάστιχο της πόρτας.
Επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο
Σέρβις.
Για το καθάρισμα του λάστιχου της πόρτας,
ανατρέξτε στις γενικές πληροφορίες για το
καθάρισμα.
ΑΦΑΊΡΕΣΗ ΤΩΝ ΣΤΗΡΙΓΜΆΤΩΝ ΣΧΑΡΏΝ .
Για να καθαρίσετε τον φούρνο, αφαιρέστε τα
στηρίγματα σχαρών.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Απαιτείται προσοχή
όταν αφαιρείτε τα στηρίγματα
σχαρών.
2. Τραβήξτε το πίσω άκρο του στηρίγματος
σχαρών από το πλαϊνό τοίχωμα και
αφαιρέστε το.
1
2
Τοποθετήστε τα αξεσουάρ που αφαιρέσατε
ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία με την
αντίστροφη σειρά.
2. Ρυθμίστε τη λειτουργία:
.
3. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία στους 90 °C.
4. Αφήστε τον φούρνο να λειτουργήσει για 30
λεπτά.
5. Σβήστε τον φούρνο και αφήστε τον να
κρυώσει.
6. Όταν ο φούρνος κρυώσει, καθαρίστε τον με
ένα μαλακό πανί.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Βεβαιωθείτε
ότι ο φούρνος έχει κρυώσει πριν
τον αγγίξετε. Υπάρχει κίνδυνος
εγκαυμάτων.
ΑΦΑΊΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΌΡΤΑΣ
Η πόρτα του φούρνου διαθέτει δύο τζάμια.
Μπορείτε να αφαιρέσετε την πόρτα του φούρνου
και το εσωτερικό τζάμι για να το καθαρίσετε.
21
Η πόρτα του φούρνου μπορεί να
κλείσει αν επιχειρήσετε να
αφαιρέσετε το εσωτερικό τζάμι πριν
αφαιρέσετε την πόρτα του φούρνου.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη χρησιμοποιείτε τον
φούρνο χωρίς το εσωτερικό τζάμι.
1. Ανοίξτε πλήρως την πόρτα και κρατήστε και
τους δύο μεντεσέδες.
4. Τοποθετήστε την πόρτα επάνω σε ένα απαλό
πανί και σε σταθερή επιφάνεια.
5. Κρατήστε το πλαίσιο της πόρτας (B) στο
πάνω άκρο της πόρτας και από τις δύο
πλευρές και σπρώξτε το προς τα μέσα για να
απασφαλιστεί το κλιπ.
2
2. Ανασηκώστε και στρέψτε τους μοχλούς και
στους δύο μεντεσέδες.
B
1
6. Τραβήξτε το πλαίσιο της πόρτας προς τα
εμπρός για να το αφαιρέσετε.
7. Κρατήστε το τζάμι της πόρτας από την επάνω
πλευρά του και τραβήξτε το προσεκτικά προς
τα έξω. Βεβαιωθείτε ότι το τζάμι ολισθαίνει
εντελώς εκτός των στηριγμάτων.
3. Κλείστε την πόρτα του φούρνου μέχρι τη
μέση της πρώτης θέσης ανοίγματος. Στη
συνέχεια, τραβήξτε την πόρτα προς τα
εμπρός και αφαιρέστε την από την έδρα της.
22
8. Καθαρίστε το τζάμι με νερό και σαπούνι.
Σκουπίστε προσεκτικά το τζάμι.
Αφού ολοκληρωθεί ο καθαρισμός, τοποθετήστε
το τζάμι και την πόρτα του φούρνου στη θέση
τους. Πραγματοποιήστε τα παραπάνω βήματα με
την αντίστροφη σειρά.
Η εκτυπωμένη ζώνη πρέπει να είναι στραμμένη
προς την εσωτερική πλευρά της πόρτας.
Βεβαιωθείτε ότι, μετά την εγκατάσταση, η
επιφάνεια του πλαισίου του τζαμιού στις
εκτυπωμένες ζώνες δεν είναι άγρια στην υφή
όταν την αγγίζετε.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει το εσωτερικό
τζάμι στις υποδοχές σωστά.
2. Αποσυνδέστε τον φούρνο από το ρεύμα.
3. Τοποθετήστε ένα πανί στο κάτω μέρος του
εσωτερικού του φούρνου.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Πιάνετε πάντα το
λαμπτήρα αλογόνου με ένα πανί, για
να αποτρέψετε το κάψιμο
υπολειμμάτων λίπους επάνω στο
λαμπτήρα.
A
ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΜΠΤΉΡΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας.
Ο λαμπτήρας μπορεί να είναι ζεστός.
1. Απενεργοποιήστε τον φούρνο.
Περιμένετε μέχρι να κρυώσει ο φούρνος.
Ο πίσω λαμπτήρας
1. Στρέψτε το γυάλινο κάλυμμα του λαμπτήρα
για να το αφαιρέσετε.
2. Καθαρίστε το γυάλινο κάλυμμα.
3. Αντικαταστήστε τον λαμπτήρα με κατάλληλο
λαμπτήρα ανθεκτικό στη θερμότητα σε
θερμοκρασίες έως 300 °C.
4. Τοποθετήστε το γυάλινο κάλυμμα στη θέση
του.
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε στα
κεφάλαια σχετικά με την Ασφάλεια.
ΤΙ ΝΑ ΚΆΝΕΤΕ ΑΝ...
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Αντιμετώπιση
Ο φούρνος δεν θερμαίνεται.
Ο φούρνος είναι απενεργο‐
ποιημένος.
Ενεργοποιήστε τον φούρνο.
Ο φούρνος δεν θερμαίνεται.
Δεν έχει ρυθμιστεί το ρολόι.
Ρυθμίστε το ρολόι.
Ο φούρνος δεν θερμαίνεται.
Δεν έχουν γίνει οι απαραίτη‐
τες ρυθμίσεις.
Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις
είναι σωστές.
Ο φούρνος δεν θερμαίνεται.
Έχει καεί η ασφάλεια.
Ελέγξτε αν η ασφάλεια είναι η
αιτία της δυσλειτουργίας. Αν η
ασφάλεια πέφτει επανειλημ‐
μένα, επικοινωνήστε με έναν
πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο.
Ο λαμπτήρας δεν λειτουργεί.
Ο λαμπτήρας είναι ελαττωμα‐
τικός.
Αντικαταστήστε τον λαμπτή‐
ρα.
Υπάρχει επικάθηση ατμών και
σταγονιδίων στο φαγητό και
το εσωτερικό του φούρνου.
Έχετε αφήσει το φαγητό μέσα
στον φούρνο για πολύ μεγάλο
χρονικό διάστημα.
Μην αφήνετε το φαγητό μέσα
στον φούρνο για διάστημα
άνω των 15 - 20 λεπτών μετά
την ολοκλήρωση του ψησίμα‐
τος.
23
ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΣΈΡΒΙΣ
Εάν δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα
μόνοι σας, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό
μαςή το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
Τα απαραίτητα στοιχεία για το κέντρο σέρβις
βρίσκονται στην πινακίδα τεχνικών
χαρακτηριστικών. Η πινακίδα τεχνικών
χαρακτηριστικών βρίσκεται στο μπροστινό
πλαίσιο στο εσωτερικό του φούρνου. Μην
αφαιρείτε την πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών
από το εσωτερικό του φούρνου.
Σας συνιστούμε να σημειώσετε τα σχετικά στοιχεία εδώ:
Μοντέλο (MOD.)
.........................................
Κωδικός προϊόντος (PNC)
.........................................
Αριθμός σειράς (S.N.)
.........................................
ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε στα
κεφάλαια σχετικά με την Ασφάλεια.
ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΌΣ
546
min. 550
21
560
80
60 520
33
20
600
114
4
18
589
471 594
min. 560
100
200
595
+-1
5
3
min. 1200
24
546
70
min. 550
20
60
520
33
114
4
18
590
100
21
560
min. 560
589
471 594
200
595
+-1
5
3
min. 1200
ΣΤΕΡΈΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ ΣΤΟ ΝΤΟΥΛΆΠΙ
A
B
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05
V2V2-F (T90), H05 BB-F
Για τη διατομή του καλωδίου, ανατρέξτε στη
συνολική ισχύ στην πινακίδα τεχνικών
χαρακτηριστικών. Μπορείτε επίσης να ανατρέξετε
στον πίνακα:
Συνολική ισχύς (W)
ΗΛΕΚΤΡΙΚΉ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ
Ο κατασκευαστής δεν είναι
υπεύθυνος για τυχόν βλάβες σε
περίπτωση μη τήρησης των
προφυλάξεων ασφαλείας των
κεφαλαίων σχετικά με την ασφάλεια.
Διατομή του καλωδίου
(mm²)
μέγιστη 1.380
3 x 0.75
μέγιστη 2.300
3x1
μέγιστη 3.680
3 x 1.5
Το καλώδιο της γείωσης (πράσινο / κίτρινο
καλώδιο) πρέπει να είναι 2 cm μακρύτερο από τα
καλώδια της φάσης και του ουδέτερου (καφέ και
μπλε καλώδια, αντίστοιχα).
Η συσκευή παρέχεται με καλώδιο τροφοδοσίας.
ΚΑΛΏΔΙΟ
Κατάλληλοι τύποι καλωδίου για εγκατάσταση ή
αντικατάσταση:
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉ ΑΠΌΔΟΣΗ
ΔΕΛΤΊΟ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌ ΤΗΣ ΕΕ
65-66/2014
Όνομα προμηθευτή
Zanussi
25
Αναγνωριστικό μοντέλου
ZOB25602XU
Δείκτης Ενεργειακής Απόδοσης
95.3
Τάξη ενεργειακής απόδοσης
A
Κατανάλωση ενέργειας με τυπικό φορτίο, σε λειτουργία
Πάνω + Κάτω Θέρμανση
0.95 kWh/κύκλο
Κατανάλωση ενέργειας με τυπικό φορτίο, σε λειτουργία
με αντιστάσεις και αέρα
0.81 kWh/κύκλο
Πλήθος θαλάμων
1
Πηγή θερμότητας
Ηλεκτρική ενέργεια
Όγκος
72 l
Τύπος φούρνου
Εντοιχιζόμενος φούρνος
Μάζα
27.3 kg
EN 60350-1 - Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές
μαγειρέματος - Μέρος 1: Μαγειρεία, φούρνοι,
φούρνοι ατμού και γκριλ - Μέθοδοι μέτρησης της
επίδοσης.
ΕΞΟΙΚΟΝΌΜΗΣΗ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ
Ο φούρνος περιλαμβάνει
δυνατότητες που συμβάλλουν στην
εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη
διάρκεια του καθημερινού
μαγειρέματος.
Γενικές συμβουλές
Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα φούρνου είναι σωστά
κλεισμένη ενώ ο φούρνος βρίσκεται σε
λειτουργία. Μην ανοίγετε την πόρτα της συσκευής
συχνά κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.
Διατηρείτε καθαρό το λάστιχο της πόρτας και
βεβαιωθείτε ότι είναι καλά στερεωμένο στη θέση
του.
Χρησιμοποιείτε μεταλλικά σκεύη για να
βελτιώσετε την εξοικονόμηση ενέργειας.
Όταν είναι εφικτό, μην προθερμαίνετε τον φούρνο
προτού τοποθετήσετε το φαγητό μέσα στον
φούρνο.
Όταν η διάρκεια μαγειρέματος είναι μεγαλύτερη
από 30 λεπτά, μειώστε τη θερμοκρασία του
φούρνου στο ελάχιστο 3 - 10 λεπτά προτού ο
χρόνος μαγειρέματος ολοκληρωθεί, ανάλογα με
τη διάρκεια μαγειρέματος. Η υπολειπόμενη
θερμότητα μέσα στον φούρνο θα συνεχίσει το
μαγείρεμα.
Χρησιμοποιήστε την υπολειπόμενη θερμότητα για
να ζεστάνετε άλλα φαγητά.
Όταν μαγειρεύετε λίγα φαγητά τη φορά, μην
αφήνετε να παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα
μεταξύ του ψησίματός τους.
Μαγείρεμα με αέρα
Όποτε είναι εφικτό, χρησιμοποιήστε τις
λειτουργίες μαγειρέματος με αέρα για να
εξοικονομήσετε ενέργεια.
Διατήρηση του φαγητού ζεστού
Επιλέξετε τη χαμηλότερη δυνατή ρύθμιση
θερμοκρασίας για να χρησιμοποιήσετε την
υπολειπόμενη θερμότητα και να διατηρήσετε
ζεστό ένα φαγητό.
Υγρός Θερμός Αέρας
Λειτουργία που σχεδιάστηκε για να εξοικονομείτε
ενέργεια κατά το ψήσιμο.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το σύμβολο
απορρίπτετε με τα οικιακά απορρίμματα συσκευές
. Τοποθετήστε τα υλικά συσκευασίας σε
κατάλληλα δοχεία για ανακύκλωση. Συμβάλετε
στην προστασία του περιβάλλοντος και της
ανθρώπινης υγείας ανακυκλώνοντας τις άχρηστες
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μην
που φέρουν το σύμβολο . Επιστρέψτε το
προϊόν στην τοπική σας μονάδα ανακύκλωσης ή
επικοινωνήστε με τη δημοτική αρχή.
26
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu atenţie
instrucţiunile furnizate. Producătorul nu este responsabil
pentru nicio vătămare sau daună rezultată din instalarea sau
utilizarea incorectă. Păstraţi permanent instrucţiunile într-un loc
sigur şi accesibil pentru o consultare ulterioară.
SIGURANŢA COPIILOR ŞI A PERSOANELOR
VULNERABILE
•
•
•
•
•
•
•
•
Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai mare de
8 ani, de persoanele cu capacităţi fizice, senzoriale sau
mentale reduse sau de persoanele fără cunoştinţe sau
experienţă doar sub supraveghere sau după o scurtă
instruire care să le ofere informaţiile necesare despre
utilizarea sigură a aparatului şi să le permită să înţeleagă
pericolele la care se expun.
Copiii cu vârsta între 3 şi 8 ani şi persoanele cu dizabilităţi
profunde şi complexe nu trebuie lăsate să se apropie de
aparat dacă nu sunt supravegheate permanent.
Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani nu trebuie lăsaţi să se
apropie de aparat dacă nu sunt supravegheaţi permanent
Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
Nu lăsaţi ambalajele la îndemâna copiilor şi aruncaţi-le
conform reglementărilor.
Nu lăsaţi copiii şi animalele să se apropie de aparat atunci
când acesta este în funcţiune sau când se răceşte.
Componentele accesibile sunt fierbinţi.
Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranţă pentru copii,
acesta trebuie activat.
Copiii nu vor realiza curăţarea sau întreţinerea realizată de
utilizator asupra aparatului fără a fi supravegheaţi.
ASPECTE GENERALE PRIVIND SIGURANŢA
•
Doar o persoană calificată trebuie să instaleze acest aparat
şi să înlocuiască cablul.
27
•
•
•
•
•
•
•
•
AVERTISMENT: Aparatul şi părţile accesibile ale acestuia
devin fierbinţi pe durata utilizării. Aveţi grijă să nu atingeţi
elementele de încălzire.
Folosiţi întotdeauna mănuşi de protecţie pentru a scoate sau
a pune în interior accesorii sau vase.
Deconectaţi aparatul de la sursa de alimentare înainte de a
efectua orice operaţie de întreţinere.
Asiguraţi-vă că aparatul este oprit înainte de a înlocui becul
pentru a evita o posibilă electrocutare.
Nu folosiţi un aparat de curăţat cu abur pentru a curăţa
aparatul.
Nu folosiţi substanţe abrazive dure sau raclete ascuţite de
metal pentru a curăţa sticla uşii deoarece acestea pot zgâria
suprafaţa, ceea ce poate conduce la spargerea sticlei.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta
trebuie înlocuit de producător, de Centrul de service
autorizat al acestuia sau de persoane cu o calificare similară
pentru a se evita electrocutarea.
Pentru a scoate suporturile pentru raft trebuie să trageţi mai
întâi de partea din faţă a suportului, după care să îndepărtaţi
capătul din spate de pereţii laterali. Instalaţi suporturile
pentru raft în ordine inversă.
INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ
INSTALAREA
AVERTISMENT! Doar o persoană
calificată trebuie să instaleze acest
aparat.
•
•
•
•
•
•
•
28
Îndepărtaţi toate ambalajele.
Dacă aparatul este deteriorat, nu îl instalaţi
sau utilizaţi.
Urmaţi instrucţiunile de instalare furnizate
împreună cu aparatul.
Aveţi întotdeauna grijă când mutaţi aparatul
deoarece acesta este greu. Folosiţi
întotdeauna mănuşi de protecţie şi
încălţăminte închisă.
Nu trageţi aparatul de mâner.
Respectaţi distanţele minime faţă de alte
aparate şi corpuri de mobilier.
Verificaţi dacă aparatul este instalat având în
jurul său structuri de siguranţă.
•
•
Laturile aparatului trebuie să rămână în
apropierea altor aparate sau unităţi cu
aceeaşi înălţime.
Aparatul este echipat cu un sistem de răcire
electric. Acesta trebuie utilizat cu o sursă de
alimentare electrică.
CONEXIUNEA LA REŢEAUA ELECTRICĂ
AVERTISMENT! Pericol de incendiu
şi electrocutare.
•
•
•
Toate conexiunile electrice trebuie realizate
de către un electrician calificat.
Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare.
Asiguraţi-vă că parametrii de pe plăcuţa cu
date tehnice sunt compatibili cu valorile
nominale ale sursei de alimentare.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Utilizaţi întotdeauna o priză cu protecţie
(împământare) contra electrocutării, montată
corect.
Nu folosiţi prize multiple şi cabluri
prelungitoare.
Procedaţi cu atenţie pentru a nu deteriora
ştecherul şi cablul de alimentare electrică.
Dacă este necesară înlocuirea cablului de
alimentare, acesta trebuie înlocuit numai de
către Centrul de service autorizat.
Nu lăsaţi cablurile de alimentare electrică să
atingă sau să se afle în apropierea uşii
aparatului, în special atunci când uşa este
fierbinte.
Protecţia la electrocutare a pieselor aflate sub
tensiune şi izolate trebuie fixată astfel încât să
nu permită scoaterea ei fără folosirea unor
unelte.
Introduceţi ştecherul în priză numai după
încheierea procedurii de instalare. Asiguraţi
accesul la priză după instalare.
Dacă priza de curent prezintă jocuri, nu
conectaţi ştecherul.
Nu trageţi de cablul de alimentare pentru a
scoate din priză aparatul. Trageţi întotdeauna
de ştecher.
Folosiţi doar dispozitive de izolare adecvate:
întrerupătoare pentru protecţia liniei, siguranţe
(siguranţe înfiletabile scoase din suport),
contactori şi declanşatori la protecţia de
împământare.
Instalaţia electrică trebuie să fie prevăzută cu
un dispozitiv de izolare, care să vă permită să
deconectaţi aparatul de la reţea la toţi polii.
Dispozitivul izolator trebuie să aibă o
deschidere între contacte de cel puţin 3 mm.
Acest aparat este conform cu Directivele
C.E.E.
UTILIZARE
•
•
•
•
•
AVERTISMENT! Pericol de
deteriorare a aparatului.
•
•
•
•
•
•
AVERTISMENT! Pericol de rănire,
arsuri şi electrocutare sau explozie.
•
•
•
•
•
•
•
Acest aparat este destinat exclusiv pentru uz
casnic.
Nu modificaţi specificaţiile acestui aparat.
Nu blocaţi fantele de ventilaţie.
Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat în timpul
funcţionării.
Dezactivaţi aparatul după fiecare
întrebuinţare.
Procedaţi cu atenţie la deschiderea uşii
aparatului atunci când aparatul este în
funcţiune. Este posibilă emisia de aer
fierbinte.
Nu acţionaţi aparatul având mâinile umede
sau când acesta este în contact cu apa.
Nu aplicaţi presiune asupra uşii deschise.
Nu utilizaţi aparatul ca suprafaţă de lucru sau
ca loc de depozitare.
Deschideţi uşa aparatului cu atenţie.
Utilizarea unor ingrediente cu conţinut de
alcool poate determina prezenţa aburilor de
alcool în aer.
Nu lăsaţi scânteile sau flăcările deschise să
intre în contact cu aparatul atunci când
deschideţi uşa.
Produsele inflamabile sau obiectele umezite
cu produse inflamabile nu trebuie introduse în
aparat, nici puse adiacent sau deasupra
acestuia.
Pentru a preveni deteriorarea sau decolorarea
emailului:
– nu puneţi vase sau alte obiecte în aparat
direct pe baza acestuia.
– nu puneţi folie din aluminiu direct pe baza
cavităţii aparatului.
– nu puneţi apă direct în aparatul fierbinte.
– nu ţineţi vase umede şi alimente în
interior după încheierea gătirii.
– procedaţi cu atenţie la demontarea sau
instalarea accesoriilor.
Decolorarea emailului sau a oţelului inoxidabil
nu are niciun efect asupra funcţionării
aparatului.
Folosiţi o cratiţă adâncă pentru prăjiturile
siropoase. Sucurile de fructe lasă pete care
pot fi permanente.
Acest aparat poate fi utilizat numai pentru
gătit. Nu trebuie utilizat în alte scopuri, de
exemplu pentru încălzirea camerei.
Gătiţi întotdeauna cu uşa cuptorului închisă.
Dacă aparatul este instalat în spatele unui
panou de mobilă (de ex. o uşă), asiguraţi-vă
că uşa nu se închide niciodată atunci când
aparatul funcţionează. Căldura şi umezeala
se pot acumula în spatele panoului închis de
mobilă ceea ce produce daune aparatului,
unităţii de mobilier sau podelei. Nu închideţi
panoul de mobilă dacă aparatul nu s-a răcit
complet după utilizare.
ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
AVERTISMENT! Pericol de rănire,
incendiu sau de deteriorare a
aparatului.
•
Înainte de a efectua operaţiile de întreţinere,
dezactivaţi aparatul şi scoateţi ştecherul din
priză.
29
•
•
•
•
•
•
•
Verificaţi dacă aparatul s-a răcit. Există riscul
de spargere a panourilor de sticlă.
Înlocuiţi imediat panourile de sticlă ale uşii
dacă acestea sunt deteriorate. Contactaţi
Centrul de service autorizat.
Aveţi grijă atunci când îndepărtaţi uşa
aparatului. Uşa este grea!
Curăţaţi regulat aparatul pentru a preveni
deteriorarea materialului de la suprafaţă.
Curăţaţi aparatul cu o lavetă moale, umedă.
Utilizaţi numai detergenţi neutri. Nu folosiţi
niciun produs abraziv, burete abraziv, solvent
sau obiect metalic.
Dacă folosiţi un spray pentru cuptor,
respectaţi instrucţiunile de siguranţă de pe
ambalajul acestuia.
Nu curăţaţi emailul catalitic (dacă este cazul)
cu nici un tip de detergent.
BECUL INTERIOR
•
SERVICE
• Pentru a repara aparatul contactaţi un Centru
de service autorizat.
• Utilizaţi numai piese de schimb originale.
GESTIONAREA DEŞEURILOR DUPĂ
ÎNCHEIEREA CICLULUI DE VIAŢĂ AL
APARATULUI
AVERTISMENT! Pericol de
vătămare sau sufocare.
•
•
AVERTISMENT! Pericol de
electrocutare.
•
•
doar la aparatele electrocasnice. Nu îl utilizaţi
în alte scopuri.
Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare electrică înainte de a înlocui becul.
Folosiţi exclusiv becuri cu aceleaşi specificaţii.
•
Tipul de bec cu incandescenţă sau de bec cu
halogen folosit la acest aparat poate fi utilizat
Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare electrică.
Tăiaţi cablul de alimentare electrică chiar de
lângă aparat şi aruncaţi-l.
Scoateţi încuietoarea uşii pentru a nu permite
copiilor sau animalelor de companie să
rămână blocaţi în aparat.
DESCRIEREA PRODUSULUI
PREZENTARE GENERALĂ
1 2 3
4
5
1 Panou de comandă
2 Buton de selectare pentru funcţii de gătire
3 Bec / simbol alimentare
6
7
5
8
4
12
3
9
2
1
10
11
ACCESORII
• Raft de sârmă
Pentru veselă, forme pentru prăjituri, fripturi.
30
4 Afişaj
5 Buton de selectare pentru temperatură
6 Indicator / simbol pentru temperatură
7 Element de încălzire
8 Bec
9 Ventilator
10 Recipient pentru curăţarea cu apă
11 Suport pentru raft, detaşabil
12 Poziţii rafturi
•
Cratiţă foarte adâncă
Pentru a face musaca.
ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
PREÎNCĂLZIREA
Preîncălziţi cuptorul gol înainte de a-l folosi prima
dată.
Pentru a seta Timpul, consultaţi
capitolul „Funcţiile ceasului”.
şi temperatura maximă.
1. Setaţi funcţia
2. Lăsaţi cuptorul să funcţioneze timp de 1 oră.
PRIMA CURĂŢARE
Scoateţi din cuptor toate accesoriile şi suporturile
pentru raftul mobil.
Consultaţi capitolul „Îngrijirea şi
curăţarea”.
3. Setaţi funcţia
şi setaţi temperatura
maximă.
4. Lăsaţi cuptorul să funcţioneze timp de 15
minute.
5. Opriţi cuptorul şi lăsaţi-l să se răcească.
Accesoriile pot deveni mai fierbinţi decât de
obicei. Cuptorul poate emite un miros şi fum.
Aerisiţi bine încăperea.
Curăţaţi cuptorul şi accesoriile înainte de prima
utilizare.
Puneţi accesoriile şi suporturile pentru raftul
mobil înapoi în poziţia lor iniţială.
UTILIZAREA ZILNICĂ
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Funcţia cup‐
torului
BUTOANE DE SELECTARE RETRACTABILE
Pentru a utiliza aparatul, apăsaţi butonul de
comandă. Butonul de comandă iese în afară.
PORNIREA ŞI OPRIREA CUPTORULUI
1. Rotiţi butonul de selectare pentru funcţiile
cuptorului pentru a selecta o funcţie de gătit.
2. Pentru a selecta o temperatură rotiţi butonul
de selectare corespunzător.
3. Opriţi cuptorul, rotiţi butoanele de selectare
pentru funcţiile cuptorului şi temperatură la
poziţia oprit.
Becul se aprinde atunci când cuptorul
funcţionează.
Gătire cu
aer cald
Aplicaţie
Pentru a frige sau coace ali‐
mente cu aceeaşi tempera‐
tură de gătire pe mai mult de
o poziţie a raftului, fără trans‐
fer de aromă.
FUNCŢIILE CUPTORULUI
Funcţia cup‐
torului
Aplicaţie
Cuptorul este oprit.
Poziţia
Sfârşit
31
Funcţia cup‐
torului
Aer Cald
(Umed)
Incalzire
Jos
Funcţia cup‐
torului
Aplicaţie
Această funcţie este conce‐
pută să economisească ener‐
gia în timpul gătitului. Pentru
instrucţiuni pentru gătit, con‐
sultaţi capitolul „Informaţii şi
sfaturi”, Aer Cald (Umed).
Uşa cuptorului trebuie închisă
pe durata gătirii pentru a nu
întrerupe funcţia şi pentru a
asigura funcţionarea cuptoru‐
lui cu cea mai ridicată efi‐
cienţă energetică posibilă.
Atunci când folosiţi această
funcţie, temperatura din cavi‐
tate poate fi diferită de tempe‐
ratura setată. Nivelul de
căldură ar putea fi redus.
Pentru recomandări generale
privind economia de energie,
consultaţi capitolul „Eficienţa
energetică”, Economisirea
energiei.Această funcţie a fost
folosită pentru satisfacerea
cerinţelor clasei de eficienţă
energetică conform EN
60350-1.
Grill
Grill Rapid
Pizza
Încălzire
sus/jos
(Încălzire
Sus/Jos) /
Curăţarea
cu apă
Aplicaţie
Pentru frigerea la grătar a ali‐
mentelor plate şi pentru pâine
prăjită.
Pentru frigerea la grătar a ali‐
mentelor plate în cantităţi mari
şi pentru pâine prăjită.
Pentru a coace pizza. Pentru
o rumenire intensivă şi o bază
crocantă.
Pentru a coace şi a prăji ali‐
mentele pe o singură poziţie a
raftului.
Pentru mai multe informaţii
despre Aqua Clean, consultaţi
capitolul „Îngrijirea şi curăţa‐
rea”.
Pentru a coace prăjituri cu
coajă crocantă şi pentru a
conserva alimentele.
AFIŞAJ
A
B
C
A. Indicatoarele funcţiei
B. Afişaj pentru oră
C. Indicator funcţie
BUTOANE
Câmp cu senzor / Buton
Funcţie
MINUS
32
Descriere
Pentru a seta timpul.
Câmp cu senzor / Buton
Funcţie
Descriere
CEAS
Pentru a seta o funcţie ceas.
PLUS
Pentru a seta timpul.
FUNCŢIILE CEASULUI
TABELUL CU FUNCŢIILE CEASULUI
Funcţia ceasului
Aplicaţie
ORA CURENTĂ
Pentru a seta, modifica sau verifica ora.
DURATA
Pentru a seta durata de funcţionare a aparatului.
SFÂRŞIT
Pentru a seta ora de dezactivare a aparatului.
TEMPORIZARE
Pentru a combina funcţiile DURATA şi SFÂRŞIT.
CRONOMETRU
Pentru a seta timpul pentru numărătoarea inversă. Această
funcţie nu are nicio influenţă asupra funcţionării aparatului. Pu‐
teţi seta CRONOMETRUL oricând, chiar dacă aparatul este
oprit.
SETAREA OREI. MODIFICAREA OREI
Trebuie să setaţi ora înainte de a pune în
funcţiune cuptorul.
se aprinde intermitent când conectaţi aparatul
la reţeaua electrică, când a fost o pană de curent
sau când cronometrul nu este setat.
Pentru a seta ora corectă apăsaţi
sau
.
După aproximativ cinci secunde, indicatorul
pentru oră încetează aprinderea intermitentă, iar
afişajul indică ora setată.
Pentru a modifica ora curentă, apăsaţi în mod
repetat
până când
începe să clipească.
SETAREA FUNCŢIEI DURATA
1. Setaţi o funcţie a cuptorului şi temperatura.
2. Apăsaţi
în mod repetat până când
începe să clipească.
3. Apăsaţi
sau
pentru DURATA.
Afişajul indică
.
pentru a seta timpul
4. La încheierea duratei,
clipeşte şi este
emis un semnal sonor. Aparatul se
dezactivează automat.
5. Pentru a opri semnalul apăsaţi orice buton.
6. Rotiţi butonul pentru funcţiile cuptorului şi
butonul pentru temperatură în poziţia oprit.
SETAREA FUNCŢIEI SFÂRŞIT
1. Setaţi o funcţie a cuptorului şi temperatura.
2. Apăsaţi
în mod repetat până când
începe să clipească.
3. Apăsaţi
Afişajul indică
sau
pentru a seta timpul.
.
4. La încheierea duratei,
clipeşte şi este
emis un semnal sonor. Aparatul se
dezactivează automat.
5. Pentru a opri semnalul apăsaţi orice buton.
6. Rotiţi butonul pentru funcţiile cuptorului şi
butonul pentru temperatură în poziţia oprit.
SETAREA TEMPORIZĂRII
1. Setaţi o funcţie a cuptorului şi temperatura.
33
2. Apăsaţi
în mod repetat până când
începe să clipească.
3. Apăsaţi
sau
pentru DURATA.
4. Apăsaţi
pentru a seta timpul
.
5. Apăsaţi
sau
pentru a seta timpul
pentru SFÂRŞIT.
6. Apăsaţi
pentru a confirma.
Aparatul porneşte automat mai târziu,
funcţionează pentru timpul setat la DURATA şi se
opreşte la ora setată la SFÂRŞIT. La ora setată,
este emis un semnal sonor.
7. Aparatul se dezactivează automat. Pentru a
opri semnalul apăsaţi orice buton.
8. Rotiţi butonul pentru funcţiile cuptorului şi
butonul pentru temperatură în poziţia oprit.
sau
pentru a seta ora dorită.
2. Apăsaţi
Cronometrul porneşte automat după 5 secunde.
3. La încheierea duratei setate, este emis un
semnal sonor. Pentru a opri semnalul apăsaţi
orice buton.
4. Rotiţi butonul pentru funcţiile cuptorului şi
butonul pentru temperatură în poziţia oprit.
ANULAREA FUNCŢIILOR CEASULUI
1. Apăsaţi repetat
până când indicatorul
corespunzător funcţiei dorite începe să
clipească.
2. Apăsaţi lung
.
După câteva secunde simbolul funcţiei ceasului
dispare.
SETAREA CRONOMETRULUI
1. Apăsaţi
în mod repetat până când
începe să clipească.
UTILIZAREA ACCESORIILOR
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
INTRODUCEREA ACCESORIILOR
Raftul de sârmă:
Împingeţi raftul între şinele de ghidaj ale
suportului raftului şi asiguraţi-vă că picioruşele
sunt îndreptate în jos.
Raft de sârmă şi cratiţa adâncăîmpreună:
Împingeţi cratiţa adâncă între barele de ghidaj ale
suportului raftului şi raftul de sârmă deasupra
barelor de ghidaj.
Cratiţă adâncă:
Împingeţi cratiţa adâncă între şinele de ghidaj ale
suportului raftului.
34
Mica proeminenţă de sus creşte
siguranţa. Proeminenţele sunt, de
asemenea, dispozitive antirăsturnare. Muchia ridicată din jurul
raftului împiedică alunecarea vaselor
de pe raft.
FUNCŢII SUPLIMENTARE
SUFLANTA CU AER RECE
Atunci când cuptorul funcţionează, suflanta cu
aer rece porneşte automat pentru a menţine reci
suprafeţele cuptorului. Dacă opriţi cuptorul,
suflanta cu aer rece continuă să funcţioneze
până când aparatul se răceşte.
supraîncălzirea periculoasă. Pentru a preveni
acest lucru, cuptorul are un termostat de
siguranţă care întrerupe alimentarea cu curent. În
momentul în care temperatura scade, cuptorul
porneşte din nou în mod automat.
TERMOSTATUL DE SIGURANŢĂ
Funcţionarea incorectă a cuptorului sau
componentele defecte pot să cauzeze
INFORMAŢII ŞI SFATURI
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Temperatura şi duratele de coacere
din tabele au rol consultativ. Acestea
depind de reţete şi de calitatea şi
cantitatea ingredientelor utilizate.
RECOMANDĂRI PENTRU GĂTIT
Cuptorul are cinci poziţii pentru rafturi.
Număraţi poziţiile rafturilor începând din partea
de jos a podelei cuptorului.
Cuptorul dumneavoastră poate să aibă un alt
comportament la coacere/frigere faţă de cuptorul
de până acum. Tabelele de mai jos vă indică
setările standard pentru temperatură, durata
gătitului şi poziţia raftului.
Dacă nu puteţi găsi setările pentru o reţetă
specială, căutaţi alta similară.
Nu puneţi cratiţa foarte adâncă pe poziţia cea
mai de jos a raftului.
Cuptorul are un sistem special care produce o
circulaţie naturală a aerului şi o reciclare
constantă a aburului. Cu acest sistem puteţi găti
într-un mediu cu aburi şi puteţi păstra preparatele
moi în interior şi crocante la exterior. Aceasta
reduce durata de gătire şi consumul de energie.
Coacerea prăjiturilor
Nu deschideţi uşa cuptorului înainte ca 3/4 din
durata de coacere să fi trecut.
Dacă utilizaţi două tăvi de gătit în acelaşi timp,
lăsaţi un nivel liber între ele.
Gătirea cărnii şi a peştelui
Utilizaţi o cratiţă adâncă pentru alimentele foarte
grase pentru a evita pătarea permanentă a
cuptorului.
Lăsaţi carnea aproximativ 15 minute înainte de a
o tăia, astfel încât sucul să nu se prelingă afară.
Pentru a împiedica formarea de prea mult fum în
cuptor pe durata frigerii, se recomandă
adăugarea de puţină apă în cratiţa adâncă.
Pentru a preveni condensarea fumului, adăugaţi
apă de fiecare dată după ce se evaporă.
Durate de gătit
Duratele de gătit depind de tipul de alimente, de
consistenţa şi volumul lor.
La început, monitorizaţi performanţa când gătiţi.
Găsiţi cele mai bune setări (setarea căldurii,
durata de gătit, etc.) pentru vasele, reţetele şi
cantităţile dvs. când utilizaţi acest aparat.
35
TABELE PENTRU COACERE ŞI FRIGERE
Prăjituri
Încălzire Sus/Jos
Gătire cu aer cald
Aliment
Durată (min) Comentarii
Temperatura
(°C)
36
Nivel raft
Temperatura
(°C)
Nivel raft
Reţete cu
compozi‐
ţie bătută
cu telul
170
2
160
3
45 - 60
Într-o
formă
pentru
prăjituri
Aluat fra‐
ged
170
2
160
3
20 - 30
Într-o
formă
pentru
prăjituri
Prăjitură
cu brânză
şi lapte
bătut
170
1
160
1
70 - 80
Într-o
formă
pentru
prăjituri
de 26 cm
pe un raft
de sârmă
Prăjitură
cu mere
(plăcintă
cu mere)1)
170
2
160
2 (stânga
şi dreap‐
ta)
80 - 100
În două
forme
pentru
prăjituri
de 20 cm
pe un raft
de sârmă
Strudel
175
3
150
2
60 - 80
Într-o tavă
de coace‐
re
Tartă cu
gem
170
2
165
2 (stânga
şi dreap‐
ta)
30 - 40
Într-o
formă
pentru
prăjituri
de 26 cm
Pandis‐
pan
170
2
160
2
50 - 60
Într-o
formă
pentru
prăjituri
de 26 cm
Tort de
Crăciun /
Tort bogat
în fructe1)
160
2
150
2
90 - 120
Într-o
formă
pentru
prăjituri
de 20 cm
Încălzire Sus/Jos
Gătire cu aer cald
Aliment
Durată (min) Comentarii
Temperatura
(°C)
Nivel raft
Temperatura
(°C)
Nivel raft
Prăjitură
cu prune1)
175
1
160
2
50 - 60
Într-o
formă de
pâine
Prăjituri
mici - pe
un nivel
170
3
140 - 150
3
20 - 30
Într-o tavă
de coace‐
re
Prăjituri
mici - pe
două nive‐
luri
-
-
140 - 150
2 şi 4
25 - 35
Într-o tavă
de coace‐
re
Biscuit /
patiserie pe un ni‐
vel
140
3
140 - 150
3
30 - 35
Într-o tavă
de coace‐
re
Biscuit /
patiserie pe două
niveluri
-
-
140 - 150
2 şi 4
35 - 40
Într-o tavă
de coace‐
re
Bezele
120
3
120
3
80 - 100
Într-o tavă
de coace‐
re
Chifle dul‐
ci1)
190
3
180
3
15 - 20
Într-o tavă
de coace‐
re
Eclere
190
3
170
3
25 - 35
Într-o tavă
de coace‐
re
Tarte
180
2
170
2
45 - 70
Într-o
formă
pentru
prăjituri
de 20 cm
Tort cu
multe
fructe
160
1
150
2
110 - 120
Într-o
formă
pentru
prăjituri
de 24 cm
37
Încălzire Sus/Jos
Gătire cu aer cald
Aliment
Durată (min) Comentarii
Temperatura
(°C)
Sandviş
Victoria1)
170
Nivel raft
1
Temperatura
(°C)
160
Nivel raft
1
50 - 60
Într-o
formă
pentru
prăjituri
de 20 cm
1) Preîncălziţi cuptorul timp de 10 minute.
Pâine şi pizza
Încălzire Sus/Jos
Gătire cu aer cald
Aliment
Durată (min) Comentarii
Temperatura
(°C)
Nivel raft
Nivel raft
Pâine
albă1)
190
1
190
1
60 - 70
1-2
bucăţi,
500 g per
bucată
Pâine de
secară
190
1
180
1
30 - 45
Într-o
formă de
pâine
Pizza1)
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
Într-o tavă
de coace‐
re sau
cratiţă
adâncă
Pateuri1)
200
3
190
3
10 - 20
Într-o tavă
de coace‐
re
1) Preîncălziţi cuptorul timp de 10 minute.
38
Temperatura
(°C)
Tarte
Încălzire Sus/Jos
Gătire cu aer cald
Aliment
Durată (min) Comentarii
Temperatura
(°C)
Nivel raft
Temperatura
(°C)
Nivel raft
Tarte cu
paste
200
2
180
2
40 - 50
Într-o
formă
Tarte cu
legume
200
2
175
2
45 - 60
Într-o
formă
Tarte tip
Quiche1)
180
1
180
1
50 - 60
Într-o
formă
Lasagne1)
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Într-o
formă
Paste
Cannello‐
ni1)
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Într-o
formă
1) Preîncălziţi cuptorul timp de 10 minute.
Carne
Încălzire Sus/Jos
Gătire cu aer cald
Aliment
Durată (min) Comentarii
Temperatura
(°C)
Nivel raft
Temperatura
(°C)
Nivel raft
Vită
200
2
190
2
50 - 70
Pe un raft
de sârmă
Porc
180
2
180
2
90 - 120
Pe un raft
de sârmă
Viţel
190
2
175
2
90 - 120
Pe un raft
de sârmă
Friptură
de vită en‐
gle‐
zească, în
sânge
210
2
200
2
50 - 60
Pe un raft
de sârmă
Friptură
de vită en‐
gle‐
zească,
gătită me‐
diu
210
2
200
2
60 - 70
Pe un raft
de sârmă
39
Încălzire Sus/Jos
Gătire cu aer cald
Aliment
Durată (min) Comentarii
Temperatura
(°C)
Nivel raft
Temperatura
(°C)
Nivel raft
Friptură
de vită en‐
gle‐
zească,
bine
făcută
210
2
200
2
70 - 75
Pe un raft
de sârmă
Ceafă de
porc
180
2
170
2
120 - 150
Cu şorici
Picior de
porc
180
2
160
2
100 - 120
Două
bucăţi
Miel
190
2
175
2
110 - 130
Rasol
Pui
220
2
200
2
70 - 85
Întreg
Curcan
180
2
160
2
210 - 240
Întreg
Raţă
175
2
220
2
120 - 150
Întreg
Gâscă
175
2
160
1
150 - 200
Întreg
Iepure
190
2
175
2
60 - 80
Bucăţi
Iepure
sălbatic
190
2
175
2
150 - 200
Bucăţi
Fazan
190
2
175
2
90 - 120
Întreg
Peşte
Încălzire Sus/Jos
Gătire cu aer cald
Durată (min) Comentarii
Aliment
Temperatura
(°C)
Nivel raft
Nivel raft
Păstrăv /
Doradă
190
2
175
2
40 - 55
3 - 4 peşti
Ton / So‐
mon
190
2
175
2
35 - 60
4 - 6 fileu‐
ri
GRILL
Preîncălziţi cuptorul timp de 3 minute.
Utilizaţi raftul de pe al patrulea nivel.
40
Temperatura
(°C)
Setaţi temperatura maximă.
Cantitate
Durată (min)
Aliment
Bucăţi
Cantitate (kg)
Pe o parte
Pe cealaltă
parte
File bucăţi
4
0.8
12 - 15
12 - 14
Fripturi de vită
4
0.6
10 - 12
6-8
Cârnaţi
8
-
12 - 15
10 - 12
Cotlet de porc
4
0.6
12 - 16
12 - 14
Pui (tăiat în 2)
2
1
30 - 35
25 - 30
Kebab
4
-
10 - 15
10 - 12
Piept de pui
4
0.4
12 - 15
12 - 14
Hamburger
6
0.6
20 - 30
-
File de peşte
4
0.4
12 - 14
10 - 12
Sandviş cu pâine prăjită
4-6
-
5-7
-
Pâine prăjită
4-6
-
2-4
2-3
AER CALD (UMED)
Pentru cele mai bune rezultate,
respectaţi sugestiile din tabelul de
mai jos.
Aliment
Accesorii
Temperatura
(°C)
Nivel raft
Durată (min)
Rulouri dulci, 12
bucăţi
tavă de gătit sau tavă de
colectare
175
3
40 - 50
Rulouri, 9
bucăţi
tavă de gătit sau tavă de
colectare
180
2
35 - 45
Pizza, congela‐
ta, 0,35 kg
raft sarma
180
2
45 - 55
Ruladă
tavă de gătit sau tavă de
colectare
170
2
30 - 40
Negresă
tavă de gătit sau tavă de
colectare
170
2
45 - 50
Sufle, 6 bucăţi
vas ceramic ramekin pe
raft de sârmă
190
3
45 - 55
41
Accesorii
Blat de pandiş‐
pan
formă pentru aluat fraged
pe raft de sârmă
180
2
35 - 45
Sandviş Victoria
vas de copt pe raft de
sârmă
170
2
35 - 50
Peşte fiert, 0,3
kg
tavă de gătit sau tavă de
colectare
180
2
35 - 45
Peşte întreg,
0,2 kg
tavă de gătit sau tavă de
colectare
180
3
25 - 35
File de peşte,
0,3 kg
tavă de pizza pe raft de
sârmă
170
3
30 - 40
Carne fiartă,
0.25 kg
tavă de gătit sau tavă de
colectare
180
3
35 - 45
Shashlik, 0,5 kg
tavă de gătit sau tavă de
colectare
180
3
40 - 50
Fursecuri, 16
bucăţi
tavă de gătit sau tavă de
colectare
150
2
30 - 45
Pricomigdale,
20 de bucăţi
tavă de gătit sau tavă de
colectare
180
2
45 - 55
Brioşe, 12
bucăţi
tavă de gătit sau tavă de
colectare
170
2
30 - 40
Patiserie
sărată, 16
bucăţi
tavă de gătit sau tavă de
colectare
170
2
35 - 45
Biscuiţi cu aluat
fraged, 20 de
bucăţi
tavă de gătit sau tavă de
colectare
150
2
40 - 50
Tarte, 8 bucăţi
tavă de gătit sau tavă de
colectare
170
2
30 - 40
Legume opări‐
te, 0,4 kg
tavă de gătit sau tavă de
colectare
180
2
35 - 45
Omletă vegeta‐
riană
tavă de pizza pe raft de
sârmă
180
3
35 - 45
Legume, medi‐
teraneene 0,7
kg
tavă de gătit sau tavă de
colectare
180
4
35 - 45
USCARE - GĂTIRE CU AER CALD
• Acoperiţi tăvile cu hârtie cerată sau cu
pergament.
• Pentru rezultate mai bune, opriţi cuptorul la
jumătatea duratei de uscare, deschideţi uşa şi
42
Temperatura
(°C)
Aliment
Nivel raft
Durată (min)
lăsaţi să se răcească peste noapte pentru
terminarea uscării.
Legume
Nivel raft
Aliment
Temperatura (°C)
Durată (h)
1 poziţie
2 poziţii
Fasole
60 - 70
6-8
3
1/4
Ardei
60 - 70
5-6
3
1/4
Legume pentru
supă
60 - 70
5-6
3
1/4
Ciuperci
50 - 60
6-8
3
1/4
Ierburi
40 - 50
2-3
3
1/4
Fructe
Nivel raft
Aliment
Temperatura (°C)
Durată (h)
1 poziţie
2 poziţii
Prune
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Caise
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Felii de măr
60 - 70
6-8
3
1/4
Pere
60 - 70
6-9
3
1/4
Durată (min)
Comentarii
INFORMAŢII PENTRU INSTITUTELE DE
TESTARE
Teste conform cu IEC 60350-1.
Nivel
raft
Tempe‐
ratura
(°C)
Aliment
Funcţie
Accesorii
Prăjituri
mici
Încălzire
sus/jos
Tavă
pentru
prăjituri
3
170
20 - 30
Puneţi 20 de
prăjituri mici pe o
tavă pentru prăji‐
turi.
Prăjituri
mici
Aer Cald /
Gătire cu
aer cald
Tavă
pentru
prăjituri
3
150 160
20 - 35
Puneţi 20 de
prăjituri mici pe o
tavă pentru prăji‐
turi.
43
44
Nivel
raft
Tempe‐
ratura
(°C)
Aliment
Funcţie
Accesorii
Durată (min)
Comentarii
Prăjituri
mici
Aer Cald /
Gătire cu
aer cald
Tavă
pentru
prăjituri
2 şi
4
150 160
20 - 35
Puneţi 20 de
prăjituri mici pe o
tavă pentru prăji‐
turi.
Plăcintă
cu mere
Încălzire
sus/jos
Raft de
sârmă
2
180
70 - 90
Folosiţi 2 forme
(diametrul de 20
cm), aşezate pe
diagonală.
Plăcintă
cu mere
Aer Cald /
Gătire cu
aer cald
Raft de
sârmă
2
160
70 - 90
Folosiţi 2 forme
(diametrul de 20
cm), aşezate pe
diagonală.
Pandiş‐
pan fără
grăsime
Încălzire
sus/jos
Raft de
sârmă
2
170
40 - 50
Folosiţi o formă
de prăjitură (dia‐
metrul de 26 cm).
Preîncălziţi cupto‐
rul timp de 10 mi‐
nute.
Pandiş‐
pan fără
grăsime
Aer Cald /
Gătire cu
aer cald
Raft de
sârmă
2
160
40 - 50
Folosiţi o formă
de prăjitură (dia‐
metrul de 26 cm).
Preîncălziţi cupto‐
rul timp de 10 mi‐
nute.
Pandiş‐
pan fără
grăsime
Aer Cald /
Gătire cu
aer cald
Raft de
sârmă
2 şi
4
160
40 - 60
Folosiţi o formă
de prăjitură (dia‐
metrul de 26 cm).
Aşezată pe dia‐
gonală.
Preîncălziţi cupto‐
rul timp de 10 mi‐
nute.
Biscuit
sfărâmi‐
cios
Aer Cald /
Gătire cu
aer cald
Tavă
pentru
prăjituri
3
140 150
20 - 40
-
Biscuit
sfărâmi‐
cios
Aer Cald /
Gătire cu
aer cald
Tavă
pentru
prăjituri
2 şi
4
140 150
25 - 45
-
Biscuit
sfărâmi‐
cios
Încălzire
sus/jos
Tavă
pentru
prăjituri
3
140 150
25 - 45
-
Aliment
Funcţie
Accesorii
Nivel
raft
Tempe‐
ratura
(°C)
Durată (min)
Comentarii
Pâine
prăjită
4-6
bucăţi
Grill
Raft de
sârmă
4
max.
2 - 3 minute
pe o parte; 2 3 minute pe
cealaltă parte
Preîncălziţi cupto‐
rul timp de 3 mi‐
nute.
Burger
de vită
6 bucăţi,
0,6 kg
Grill
Raft de
sârmă şi
tavă de
colecta‐
re
4
max.
20 - 30
Puneţi raftul de
sârmă pe al pa‐
trulea nivel şi tava
de colectare pe al
treilea nivel al
cuptorului. Întoar‐
ceţi alimentele la
jumătatea duratei
de gătire.
Preîncălziţi cupto‐
rul timp de 3 mi‐
nute.
ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
NOTE CU PRIVIRE LA CURĂŢARE
Curăţaţi partea din faţă a cuptorului cu o lavetă
moale, apă caldă şi agent de curăţare slab.
Utilizaţi un agent de curăţare dedicat pentru
curăţarea suprafeţelor metalice.
Curăţaţi interiorul cuptorului după fiecare
utilizare. Acumularea de grăsimi sau de orice alte
resturi alimentare poate provoca un incendiu.
Riscul este mai mare pentru tava pentru grătar.
Curăţaţi toate accesoriile după fiecare utilizare şi
uscaţi-le. Folosiţi o lavetă moale cu apă caldă şi
un agent de curăţare. Nu curăţaţi accesoriile în
maşina de spălat vase.
Curăţaţi murdăria rezistentă cu produs special de
curăţat cuptorul.
Dacă aveţi accesorii anti-aderente, nu le curăţaţi
utilizând agenţi agresivi, obiecte cu margini
ascuţite sau în maşina de spălat vase. Stratul
anti-aderent poate fi deteriorat.
Umezeala poate produce condens în cuptor sau
pe panourile de sticlă ale uşii. Pentru a reduce
condensul, porniţi cuptorul cu 10 minute înainte
de a găti.Curăţaţi umezeala din cavitate după
fiecare utilizare.
PENTRU CUPTOARELE DIN INOX SAU
ALUMINIU
Curăţaţi uşa cuptorului numai cu o lavetă sau
burete umed. Uscaţi-o cu o lavetă moale.
A nu se folosi bureţi din sârmă, acizi sau produse
abrazive, deoarece pot deteriora suprafaţa
cuptorului. Curăţaţi panoul de comandă al
cuptorului cu aceeaşi precauţie.
CURĂŢAREA GARNITURII UŞII
Verificaţi la intervale regulate garnitura uşii.
Garnitura uşii se află în jurul cadrului cavităţii
cuptorului. Nu utilizaţi cuptorul dacă garnitura uşii
este deteriorată. Contactaţi un Centru de service
autorizat.
Pentru a curăţa garnitura uşii consultaţi
informaţiile generale despre curăţenie.
SCOATEREA SUPORTURILOR RAFTULUI
Pentru a curăţa cuptorul, scoateţi suporturile
pentru raft.
ATENŢIE! Aveţi grijă când scoateţi
suporturile pentru raft.
1. Trageţi partea din faţă a suportului pentru
rafturi şi îndepărtaţi-o de peretele lateral.
45
2. Trageţi partea din spate a suportului pentru
raft şi îndepărtaţi-o de peretele lateral şi
scoateţi-o în afară.
1
2
2. Ridicaţi şi rotiţi mânerele ambelor balamale.
Instalaţi accesoriile scoase în ordine inversă.
AQUA CLEAN
Această procedură de curăţare foloseşte
umiditatea pentru a elimina grăsimile şi resturile
de mâncare rămase în cuptor.
1. Puneţi 300 ml de apă în adâncitura cavităţii
de la baza cuptorului.
2. Setaţi funcţia:
.
3. Setaţi temperatura la 90°C.
4. Lăsaţi cuptorul să funcţioneze timp de 30
minute.
5. Opriţi cuptorul şi lăsaţi-l să se răcească.
6. După răcirea cuptorului, curăţaţi-l cu o lavetă
moale.
AVERTISMENT! Înainte de a
atinge cuptorul, verificaţi dacă
acesta s-a răcit. Pericol de
arsuri.
3. Închideţi pe jumătate uşa cuptorului până la
prima poziţie de deschidere. După aceea
împingeţi şi scoateţi uşa din locaş.
SCOATEREA ŞI MONTAREA UŞII
Uşa cuptorului are două panouri din sticlă. Puteţi
scoate uşa cuptorului şi panoul din sticlă de la
interior pentru a-l curăţa.
Uşa cuptorului se poate închide dacă
încercaţi să scoateţi panoul intern
din sticlă înainte de a scoate uşa
cuptorului.
ATENŢIE! Nu utilizaţi cuptorul fără
panoul din sticlă de la interior.
1. Deschideţi complet uşa şi ţineţi ambele
balamale.
46
4. Puneţi uşa pe o lavetă moale, pe o suprafaţă
stabilă.
5. Apucaţi garnitura profilată a uşii (B) de pe
partea superioară a uşii, de ambele părţi şi
apăsaţi-o către interior pentru a elibera
cârligul.
vă că suprafaţa cadrului panoului din sticlă din
zonele serigrafiate nu prezintă asperităţi la
atingere.
Asiguraţi-vă că aţi montat corect în locaşul său
panoul din sticlă de la interior.
A
2
B
1
6. Trageţi în afară de garnitura profilată a uşii
pentru a o scoate.
7. Ţineţi panoul din sticlă al uşii de partea
superioară şi scoateţi-l cu atenţie. Asiguraţivă că sticla iese complet din suporturi.
8. Curăţaţi panoul din sticlă cu apă şi săpun.
Uscaţi cu atenţie panoul din sticlă.
După terminarea curăţeniei, montaţi panoul din
sticlă şi uşa cuptorului. Urmaţi paşii de mai sus în
ordine inversă.
Zona serigrafiată trebuie îndreptată cu faţa spre
partea interioară a uşii. După instalare, asiguraţi-
ÎNLOCUIREA BECULUI
AVERTISMENT! Pericol de
electrocutare.
Becul poate fi fierbinte.
1. Opriţi cuptorul.
Aşteptaţi până când cuptorul s-a răcit.
2. Deconectaţi cuptorul de la sursa de
alimentare electrică.
3. Puneţi o lavetă pe fundul cavităţii.
ATENŢIE! Întotdeauna ţineţi becul
halogen cu ajutorul unei cârpe
pentru a preveni arderea reziduurilor
de grăsime pe bec.
Becul din spate
1. Rotiţi capacul din sticlă al becului şi scoateţil.
2. Curăţaţi capacul de sticlă.
3. Înlocuiţi becul cu un bec adecvat rezistent la
o căldură de 300°C.
4. Montaţi capacul de sticlă.
DEPANARE
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
CE TREBUIE FĂCUT DACĂ...
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Cuptorul nu se încălzeşte.
Cuptorul este oprit.
Activaţi cuptorul.
Cuptorul nu se încălzeşte.
Ceasul nu este setat.
Setaţi ceasul.
Cuptorul nu se încălzeşte.
Nu au fost efectuate setările
necesare.
Verificaţi dacă setările sunt
corecte.
47
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Cuptorul nu se încălzeşte.
Siguranţa este arsă.
Verificaţi dacă siguranţa este
cauza defecţiunii. Dacă sigu‐
ranţele se ard în mod repetat,
adresaţi-vă unui electrician
calificat.
Becul nu funcţionează.
Becul este defect.
Înlocuiţi becul.
Aburul şi condensul se depun
pe alimente şi în cavitatea
cuptorului.
Aţi lăsat vasul cu mâncare
prea mult timp în cuptor.
Nu lăsaţi vasele cu mâncare
în cuptor pentru mai mult de
15 - 20 de minute după termi‐
narea procesului de gătit.
DATE PENTRU SERVICE
Dacă nu puteţi găsi singur o soluţie, adresaţi-vă
comerciantului sau unui Centru de service
autorizat.
Datele necesare centrului de service se găsesc
pe plăcuţa cu date tehnice. Aceasta este
amplasată pe cadrul frontal din interiorul
cuptorului. Nu scoateţi plăcuţa cu date tehnice
din interiorul cuptorului.
Vă recomandăm să notaţi datele aici:
Model (MOD.)
.........................................
Codul numeric al produsului (PNC)
.........................................
Numărul de serie (S.N.)
.........................................
INSTALAREA
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
48
ÎNCASTRAREA ÎN MOBILIER
546
min. 550
21
560
80
20
600
60 520
33
114
4
18
589
471 594
min. 560
100
200
595
+-1
5
3
min. 1200
546
70
min. 550
20
60
520
33
114
4
18
590
100
21
560
min. 560
589
471 594
200
595
+-1
5
3
min. 1200
FIXAREA APARATULUI DE MOBILIER
A
B
CONECTAREA LA ALIMENTAREA
ELECTRICĂ
Producătorul nu este responsabil
dacă nu respectaţi măsurile de
siguranţă descrise în capitolele
privind Siguranţa.
Acest aparat este furnizat doar cu un cablu
electric.
CABLUL
Tipurile de cabluri adecvate pentru instalare sau
înlocuire:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05
V2V2-F (T90), H05 BB-F
49
Pentru secţiunea cablului consultaţi puterea
totală consumată de pe plăcuţa cu date tehnice.
De asemenea, puteţi consulta tabelul:
Putere totală (W)
Secţiunea cablului
(mm²)
maxim 1380
3 x 0.75
maxim 2300
3x1
Putere totală (W)
Secţiunea cablului
(mm²)
maxim 3680
3 x 1.5
Cablul de masă (cablul verde/galben) va fi cu 2
cm mai lung decât cele de fază şi de nul
(cablurile albastru şi maro).
EFICIENŢĂ ENERGETICĂ
FIŞA PRODUSULUI ŞI INFORMAŢII ÎN CONFORMITATE CU UE 65-66/2014
Numele furnizorului
Zanussi
Identificarea modelului
ZOB25602XU
Indexul de eficienţă energetică
95.3
Clasa de eficienţă energetică
A
Consumul de energie cu o încărcătură standard, modul
convenţional
0.95 kWh/ciclu
Consumul de energie cu o încărcătură standard, modul
de ventilaţie
0.81 kWh/ciclu
Numărul de incinte
1
Sursa de căldură
Energie electrică
Volum
72 l
Tipul cuptorului
Cuptor încastrat
Masă
27.3 kg
EN 60350-1 - Aparate de gătit electrocasnice Partea 1: Game, cuptoare, cuptoare cu abur şi
grătare - Metode de măsurare a performanţei.
ECONOMISIREA ENERGIEI
Cuptorul dispune de unele funcţii
care vă ajută la economisirea
energiei în timpul procesului zilnic de
gătire.
Sfaturi generale
Asiguraţi-vă că uşa cuptorului este închisă corect
în timpul funcţionării cuptorului. Nu deschideţi
uşa prea des în timpul gătirii. Menţineţi curată
garnitura uşii şi asiguraţi-vă că este bine fixată în
poziţie.
50
Folosiţi vase din metal pentru a îmbunătăţi
economia de energie.
Atunci când este posibil, nu pre-încălziţi cuptorul
înainte de a introduce alimente în interior.
Atunci când durata de gătire este mai mare de 30
de minute, reduceţi temperatura cuptorului la
minim cu 3 - 10 minute, în funcţie de durata
gătirii, înainte de terminarea duratei de gătire.
Căldura reziduală din interiorul cuptorului va
continua gătirea.
Folosiţi căldura reziduală pentru a încălzi alte
preparate.
Faceţi pauze cât mai mici între două coaceri
atunci când pregătiţi câteva preparate simultan.
Gătitul cu ventilator
Aer Cald (Umed)
Atunci când este posibil, folosiţi funcţiile de gătit
cu ventilator pentru a economisi energie.
Funcţie concepută să economisească energia în
timpul gătitului.
Menţinerea caldă a alimentelor
Alegeţi setarea pentru cea mai mică temperatură
posibilă pentru a folosi căldura reziduală şi
menţine o mâncare caldă.
INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL
electrocasnice. Nu aruncaţi aparatele marcate cu
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul
.
Pentru a recicla ambalajele, acestea trebuie puse
în containerele corespunzătoare. Ajutaţi la
protejarea mediului şi a sănătăţii umane şi la
reciclarea deşeurilor din aparatele electrice şi
acest simbol împreună cu deşeurile menajere.
Returnaţi produsul la centrul local de reciclare
sau contactaţi administraţia oraşului dvs.
51
*
867341621-B-342019
WWW.ZANUSSI.COM/SHOP
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising