Zanussi | ZIAN644K | Quick Guide | ZANUSSI ZIAN644K Snelstartgids

ZANUSSI ZIAN644K Snelstartgids
NL
Beknopte instructies
Snelstartgids
1 2
3
4
5
12
Laten we u op weg helpen.
Volg de onderstaande
instructies om de
verschillende functies van
uw apparaat te ontdekken.
Waarschuwing: Laat het apparaat
tijdens het gebruik niet onbeheerd
achter.
Gebruik de tiptoetsen om het
apparaat te bedienen. De displays,
indicatielampjes en geluiden tonen
welke functies worden gebruikt.
6
7
11
10
8
9
Tiptoets Functie
Opmerking
1.
AAN / UIT
De kookplaat in- en uitschakelen.
2.
Slot/kinderbeveiliging
Het bedieningspaneel vergrendelen/ontgrendelen.
3.
BoilAssist
De functie in- en uitschakelen.
De indicatielampjes boven het symbool tonen de
voortgang van de functie.
4.
Pauze
De functie in- en uitschakelen.
5.
6.
7.
Kookstanddisplay
Timerindicatie voor de kookzones
Timerdisplay
8.
Hob²Hood
De kookstand weergeven.
Geeft aan voor welke zone u de tijd instelt.
De tijd in minuten weergeven.
De handmatige modus van functie in- en
uitschakelen.
9.
Kookzone selecteren.
10.
De tijd verlengen of verkorten.
11.
12.
PowerBoost
Het inschakelen van de functie.
Bedieningsstrip
Het instellen van de kookstand.
BoilAssist
BoilAssist
De BoilAssist functie in- en uitschakelen.
De functie past automatisch de watertemperatuur aan,
opdat het wate rniet overkookt wanneer het kookpunt
wordt bereikt.
Als er restwarmte (
) is op de
kookzone die u wilt gebruiken, wordt een
geluidssignaal weergegeven en start de functie
niet.
Het inschakelen van de functie:
De functie uitschakelen:
1. Raak
aan om de kookplaat in te schakelen.
2. Raak
aan om de functie in te schakelen.
• raak
aan (de functie wordt uitgeschakeld en de
kookstand daalt tot 0);
Voor de kookzones waarop u de functie momenteel
kunt gebruiken, verschijnt een knipperende
.
3. Raak de bedieningsstrip aan van een beschikbare
kookzone (tussen kookstanden 1-14) waarvoor u de
functie wilt starten.
De functie begint.
Als u geen kookzone kiest binnen de 5 seconden,
wordt de functie niet ingeschakeld.
Zodra de functie begint, gaan de indicatielampjes
-symbool een voor een aan, tot
boven het
het water het kookpunt bereikt.
Wanneer de functie het kookpunt detecteert, geeft
de kookplaat een geluidssignaal weer, en wordt het
warmteniveau automatisch overgeschakeld naar 8.
Als alle kookzones al in gebruik zijn of als er op
alle kookzones restwarmte is, geeft de kookplaat
een pieptoon weer, gaan de indicatielampjes
knipperen en werkt de functie niet.
boven
• of raak de bedieningsstrip aan en regel de kookstand
handmatig
De pauzefunctie en het optillen van de pot
deactiveert de functie BoilAssist.
Praktische tips
Bij een inductiekookzone zorgt een sterk
elektromagnetisch veld ervoor dat het kookgerei
erg snel heet wordt.
Kookgerei voor inductiekookzones
Gebruik de inductiekookzones met geschikt
kookgerei.
Materiaal van het kookgerei
Gietijzer*, staal, geëmailleerd staal,
roestvrij staal, meerlaagse bodem
(aangemerkt als geschikt voor inductie
door de fabrikant).
Aluminium, koper, messing, glas,
keramiek, porselein.
Een pan is geschikt voor een
inductiekookplaat als:
• een beetje water op een zone met de hoogste
kookstand binnen korte tijd wordt verwarmd.
• een magneet vast blijft zitten aan de bodem van het
kookgerei.
De bodem van het kookgerei moet zo dik en vlak
mogelijk zijn.
* BoilAssist werkt mogelijk niet met gietijzeren kookgerei.
Praktische tips voor BoilAssist
De functie werkt het best voor het koken van water
en het bereiden van aardappelen. Ze werkt niet voor
kookgerei met een antiaanbaklaag, bijv. met een
keramieklaag.
Ze werkt mogelijk niet met gietijzeren kookgerei.
Voor de beste resultaten bij het koken van
aardappelen worden geëmailleerde stalen
kookpotten aanbevolen. Andere soorten kookpotten
en gesneden of geschilde aardappelen of
aardappelen van een andere grootte kunnen een
invloed hebben op de resultaten.
Zorg ervoor dat het oppervlak van de kookplaat
droog is. Gebruik alleen kookpotten met een droge
en schone bodem.
Controleer of de pot die u kiest geschikt is voor BoilAssist
door de eerste kooksessie te observeren.
Volg de onderstaande aanbevelingen voor een efficiënt
gebruik van BoilAssist:
• Vul de helft tot drie vierde van de kookpot met koud
leidingwater, en laat 4 cm vanaf de rand van de pot leeg.
Gebruik niet minder dan 1 of meer dan 5 liter water. Zorg
ervoor dat het totale gewicht van het water (of het water
en de aardappelen) tussen 1-5 kg ligt.
• Als u aardappelen wilt
koken, zorg er dan voor dat
deze volledig bedekt zijn
met water, maar denk eraan
dat u minstens één kwart
van de kookpot leeg moet
laten.
max. 5l / 5kg / 75%
min. 1l / 1kg / 50%
• Kook voor de beste resultaten alleen volledige,
ongeschilde aardappelen van gemiddelde grootte.
• Vermijd externe trillingen (bijv. door het gebruik van een
mixer of door een mobiele telefoon langs het apparaat te
plaatsen) terwijl de functie in werking is.
• Als u zout wilt gebruiken, voeg dit dan toe nadat het
water het kookpunt heeft bereikt.
• De functie werkt mogelijk niet goed voor waterkokers en
espressopotten.
Energie besparen
U kunt elke dag energie besparen tijdens
het koken door de onderstaande tips te
volgen.
• Warm alleen de hoeveelheid water op die u nodig heeft.
• Doe indien mogelijk altijd een deksel op het kookgerei.
• Zet uw kookgerei op de kookzone voordat u deze
activeert.
• Zet kleiner kookgerei op kleinere kookzones.
• Plaats het kookgerei precies in het midden van de
kookzone.
• Gebruik de restwarmte om het eten warm te houden of
te smelten.
Probleemoplossing
Zoek snel de oplossing om comfortabel te kunnen blijven koken.
Probleem
U hoort een pieptoon, de
indicatielampjes boven
knipperen en de BoilAssist functie
begint niet.
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Geen enkele kookzone is klaar voor gebruik met de BoilAssist
Beëindig uw vorige kookactiviteiten en kies een vrije kookzone
functie. Er is restwarmte op de kookzones die u wilt te kiezen,
zonder restwarmte.
of deze zijn nog in gebruik.
Er is teveel of te weinig water in de kookpot.
U heeft ander eten gekookt dan water en aardappelen.
Het kookpunt werd verplaatst in de tijd, en de BoilAssist functie
kon niet goed werken.
F3
Vermijd het gebruik van de functie met andere vloeistoffen dan
water.
De kookpot is leeg of bevat een andere vloeistof dan water.
F2
Gebruik de juiste soort kookgerei. U vindt de exacte
afmetingen van de potten die geschikt zijn voor uw
apparaat in het hoofdstuk “Technische gegevens” van de
Gebruikershandleiding. Raadpleeg de praktische tips voor de
juiste soorten kookgerei.
Schakel geen zone in waar een lege kookpot op staat.
Het vermogen is te laag vanwege ongeschikt
kookgerei of een lege kookpot.
F1
Zet een kookpot op de kookzone. Controleer of de kookpot van
het juiste type en de juiste grootte is.
Er staat geen kookgerei op de kookzone die u wilt
beginnen te gebruiken, of de kookpot is niet geschikt.
F
Zorg ervoor dat u tussen de helft en drie vierde van de kookpot
vult met koud leidingwater. Gebruik niet minder dan 1 of meer
dan 5 liter water. Kook het water en de aardappelen uitsluitend
met behulp van BoilAssist.
867357652-A-352019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising