Zanussi | IPZS6452KC | Quick Guide | ZANUSSI IPZS6452KC Короткий посібник

ZANUSSI IPZS6452KC Короткий посібник
UK
Короткі інструкції
Експресдовідник
1 2
3
4
5
12
Допомагає розпочати
роботу з приладом.
Дотримуйтеся наступних
інструкцій, аби розкрити
різноманітні функції
вашого приладу.
Сенсорна
кнопка
1.
11
10
8
9
Коментар
Увімкнення та вимкнення варильної поверхні.
2.
Блокування/пристрій захисту від
доступу дітей
Блокування/розблокування панелі керування.
3.
BoilAssist
Увімкнення та вимкнення функції.
Індикатори над символом показують хід виконання
функції.
4.
Пауза
Увімкнення та вимкнення функції.
6.
7.
8.
Керування приладом здійснюється
за допомогою сенсорних кнопок.
Символи на дисплеї, індикатори
та звукові сигнали вказують на
активовані функції.
7
УВІМК./ВИМК.
5.
Увага! Не залишайте прилад, який
працює, без нагляду.
Функція
6
Дисплей установленого ступеня
нагрівання
Індикатори таймера зон нагрівання
Дисплей таймера
Hob²Hood
Відображення встановленого ступеня нагрівання.
Відображення зони, для якої встановлюється час.
Відображення часу у хвилинах.
Увімкнення та вимкнення ручного режиму функції.
9.
Вибір зони нагрівання.
10.
Збільшення або зменшення тривалості.
11.
12.
PowerBoost
Увімкнення функції.
Сектор керування
Установлення ступеня нагрівання.
BoilAssist
BoilAssist
Увімкнення та вимкнення функції BoilAssist.
Функція автоматично регулює температуру води
так, аби вона не википіла після досягнення точки
кипіння.
Якщо на зоні нагрівання, яку ви бажаєте
використовувати, є залишкове тепло (
) , лунає звуковий сигнал і
функція не розпочинає роботу.
Увімкнення функції:
Вимкнення функції:
1. Доторкніться до
поверхню.
, щоб увімкнути варильну
• торкніться
(функція вимикається і ступінь
нагрівання знижується до 0);
2. Доторкніться до
, щоб увімкнути функцію.
• або торкніться сектору керування і налаштуйте
ступінь нагрівання вручну
З’являється символ
, що мигтить, для зон
нагрівання, на яких в даний момент можна
використовувати цю функцію.
3. Торкніться сектору керування будь-якої з
доступних зон нагрівання (у діапазоні нагрівання
від 1 до 14), для якої ви хочете увімкнути цю
функцію.
Функція починає роботу.
Якщо не було обрано жодної зони нагрівання
протягом 5 секунд, функція не вмикається.
Після початку функції поперемінно світяться
, доки вода не
індикатори над символом
досягне точки кипіння.
При визначенні функцією точки кипіння лунає
звуковий сигнал і рівень нагрівання автоматично
змінюється на 8.
Якщо всі зони нагрівання вже
використовуються або на всіх з них є
залишкове тепло, лунає звуковий сигнал,
і функція не
мигтять індикатори над
починає роботу.
Якщо увімкнути функцію «Пауза» і підняти
каструлю, функція BoilAssist вимикається.
Поради і рекомендації
Завдяки сильному електромагнітному полю
індукційних зон нагрівання тепло дуже швидко
виникає безпосередньо в посуді.
Посуд для індукційних зон нагрівання
Користуйтеся посудом, який підходить для
індукційних зон нагрівання.
Матеріал посуду
Чавун*, сталь, емальована
сталь, іржостійка сталь, посуд із
багатошаровим дном (позначений
виробником як відповідний).
Алюміній, мідь, латунь, скло, кераміка,
порцеляна.
Посуд придатний для індукційної
варильної поверхні, якщо:
• невелика кількість води швидко закипає в посуді
на зоні нагрівання, для якої встановлено найвищий
ступінь нагріву;
• до дна посуду притягується магніт.
Дно посуду має бути якомога товстішим і
рівнішим.
* Функція BoilAssist може не працювати належним
чином при використанні чавунного посуду.
Поради і рекомендації для функції
BoilAssist
Ця функція найкраще працює для кип’ятіння води
і приготування картоплі. Вона не працює з
посудом із протипригарним покриттям, напр., з
керамічним покриттям.
Вона може не працювати при використанні
чавунного посуду.
Для досягнення найкращого результату для
варіння картоплі рекомендується
використовувати емальовані каструлі. Інші види
каструль, або нарізана, очищена картопля чи
картопля іншого розміру можуть вплинути на
кінцевий результат приготування.
Переконайтеся, що поверхня варильної панелі
суха. Користуйтеся лише посудом з сухим і
чистим дном.
• Якщо ви хочете приготувати картоплю,
переконайтеся, що вона повністю покрита водою,
але не забувайте залишити мінімум одну чверть
каструлі порожньою.
• Для досягнення найкращих результатів готуйте лише
цілу, неочищену картоплю середнього розміру.
• Уникайте зовнішніх вібрацій (напр., від використання
блендера або розміщення мобільного телефону
поблизу приладу) під час роботи функції.
• Сіль слід додавати після досягнення водою точки
кипіння.
• Ця функція може не працювати належним чином для
чайників або посуду для приготування еспресо.
Енергозбереження
Скористайтеся нижченаведеними
порадами для щоденного
енергозбереження.
Перевірте, чи вибрана каструля підходить для функції
BoilAssist, слідкуючи за першим сеансом приготування.
• При нагріванні води використовуйте лише потрібну
кількість.
Для ефективного використання BoilAssist слідуйте
наступним порадам:
• По можливості завжди накривайте посуд кришкою.
• Заповніть каструлю на половину або три чверті
холодною водопровідною водою, залишаючи
порожніми 4 см до краю каструлі. Не використовуйте
менше 1 або більше
5 літрів води.
Переконайтеся, що
загальна вага води
max. 5l / 5kg / 75%
(або води і картоплі)
знаходиться в діапазоні
min. 1l / 1kg / 50%
від 1 до 5 кг.
• Перед увімкненням зони нагрівання розмістіть на ній
посуд.
• На менших зонах нагрівання розміщуйте менший
посуд.
• Розміщуйте посуд безпосередньо в центрі зони
нагрівання.
• Використовуйте залишкове тепло для підтримання
страви теплою або розтоплювання продуктів.
Усунення проблем
Швидко знаходьте рішення для легкого приготування.
Проблема
Можлива причина
Жодна із зон нагрівання не готова до використання
Лунає звуковий сигнал, індикатори
з функцією BoilAssist. На зонах нагрівання, які ви
над
мигтять і функція
бажаєте обрати, є залишкове тепло або вони все ще
BoilAssist не запускається.
використовуються.
Занадто багато або мало води в каструлі.
Ви варили іншу їжу, ніж вода і картопля.
Точку кипіння було перенесено в часі і функція BoilAssist
не спрацювала належним чином.
F3
Посуд порожній або містить рідину іншу, ніж вода.
F2
Занадто низька потужність через
непідходящий або порожній посуд.
F1
На зоні нагрівання, яку ви хочете використовувати,
немає посуду або посуд непідходящий.
F
Рішення
Завершіть попереднє готування або оберіть вільну зону
нагрівання без залишкового тепла.
Поставте посуд на зону нагрівання. Переконайтеся, що ви
використовуєте посуд підходящого типу та розміру.
Використовуйте підходящий вид посуду. Точні розміри
посуду, що підходить для вашого приладу, наведені
у розділі «Технічні дані» Інструкції з експлуатації. Щоб
дізнатися про підходящі види посуду, див. розділ «Поради
і рекомендації».
Не вмикайте зону нагрівання, на якій стоїть порожній
посуд.
Не використовуйте цю функцію з рідинами іншими, ніж
вода.
Переконайтеся, що каструля на половину або три
чверті заповнена холодною водопровідною водою. Не
використовуйте менше 1 або більше 5 літрів води. З
використанням функції BoilAssist можна лише варити
картоплю.
867357654-A-352019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising