Electrolux | EIS824 | Quick Guide | Electrolux EIS824 Vodič za brzi početak

Electrolux EIS824 Vodič za brzi početak
Kratke upute
1
Pomoć za početak
rada. Pomoću
recepta na poleđini
otkrijte različite
značajke svojeg
uređaja.
Upozorenje: Uređaj ne
ostavljajte bez nadzora dok
radi.
Koristite polja senzora za
rukovanje uređajem. Zasloni,
indikatori i zvukovi pokazuju
koje funkcije rade.
2
3
4
5
12
Polje
senzora
Funkcija
6
7
11
10
8
9
Napomena
UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE
Za uključivanje i isključivanje ploče za kuhanje.
2.
Uređaj za zaključavanje/roditeljsku
blokadu
Za zaključavanje/otključavanje upravljačke ploče.
3.
SenseBoil®
Za uključivanje i isključivanje funkcije. Indikatori iznad
simbola pokazuju napredak izvršavanja funkcije.
4.
Pauza
Za uključivanje i isključivanje funkcije.
5.
6.
7.
Zaslon stupnja kuhanja
Indikatori tajmera zona kuhanja
Zaslon tajmera
8.
Hob²Hood
Za prikaz stupnja kuhanja.
Za prikaz zone za koju ste postavili vrijeme.
Za prikaz vremena u minutama.
Za uključivanje i isključivanje ručnog načina rada
funkcije.
1.
Za odabir zone kuhanja.
9.
Za povećanje ili smanjenje vremena.
10.
11.
12.
PowerBoost
Za uključivanje funkcije.
Upravljačka traka
Za postavljanje stupnja kuhanja.
SenseBoil®
SenseBoil®
Funkcija automatski prilagođava temperaturu vode kako
ne bi došlo do vrenja kada se dosegne temperatura
vrenja.
Ako postoji preostala toplina (
) na
zoni kuhanja koju želite upotrijebiti, emitira se
zvučni signal, a funkcija se ne pokreće.
Uključivanje i isključivanje SenseBoil® funkcije.
Za uključivanje funkcije.
Za isključivanje funkcije:
1. Dodirnite
• dodirnite
(funkcija se isključuje, a postavka
stupnja kuhanja pada na 0);
za uključivanje ploče za kuhanje.
za uključivanje funkcije. Znak
2. Dodirnite
koji treperi pojavljuje se za zone kuhanja na kojima
funkciju trenutačno možete upotrebljavati.
3. Dodirnite upravljačku traku bilo koje dostupne zone
kuhanja (u rasponu stupnja kuhanja 1-14) za koju
želite uključiti funkciju.
Funkcija se automatski pokreće.
Ako u roku 5 sekundi ne odaberete niti jednu zonu
kuhanja, funkcija se ne uključuje.
Nakon pokretanja funkcije indikatori iznad simbola
pale se jedan za drugim dok voda ne dosegne
temperaturu vrenja.
Kada funkcija otkrije točku vrelišta, ploča za kuhanje
emitira zvučni signal, a stupanj kuhanja automatski se
mijenja na 8.
Ako su sve zone kuhanja već u upotrebi ili ako u
svima postoji preostala toplina, ploča za kuhanje
emitira zvuk “bipa”, indikatori iznad simbola
trepere, a funkcija se ne pokreće.
• ili dodirnite upravljačku traku i ručno prilagodite
stupanj kuhanja.
Funkcija Pauza i podizanje lonca isključuju
funkciju SenseBoil®.
Savjeti
Kod indukcijskih zona kuhanja snažno
elektromagnetsko polje zone vrlo brzo
proizvodi toplinu u posuđu.
Posuđe za indukcijske zone kuhanja
Na indukcijskim zonama kuhanja koristite
samo prikladno posuđe.
Materijal posuđa
Lijevano željezo*, čelik, emajlirani
čelik, nehrđajući čelik, višeslojno dno
(kojeg je proizvođač označio kao
prikladno).
Aluminij, bakar, mjed, staklo,
keramika, porculan.
Posuđe je prikladno za indukcijsku
ploču za kuhanje ako:
• malo vode vrlo brzo zavrije na zoni postavljenoj
na najviši stupanj kuhanja.
• dno posude privlači magnet.
Dno posuđa za kuhanje treba biti što je
moguće deblje i ravnije.
* SenseBoil® možda neće ispravno raditi s
posuđem od lijevanog željeza.
Savjeti SenseBoil®
Funkcija najbolje radi za zagrijavanje vode do
vrenja i pripremu krumpira. Ne radi s
posuđem koje ima neprianjajuću oblogu, npr.
keramičku. Možda neće raditi s posuđem od
lijevanog željeza.
Za postizanje najboljih rezultata prilikom
zagrijavanja krumpira do vrenja preporučuje
se posuđe od emajliranog čelika. Na rezultate
mogu utjecati vrste lonaca, način na koji su
krumpiri rezani, oguljeni ili veličina krumpira.
Provjerite je li površina ploče za kuhanje
suha. Upotrebljavajte samo lonce sa suhim i
čistim dnom.
Provjerite je li lonac koji ste odabrali prikladan za
SenseBoil® praćenjem prvog postupka kuhanja u
njemu.
Da biste učinkovito koristili SenseBoil®, pridržavajte
se savjeta u nastavku:
Koristite samo hladnu vodu iz slavine.
• Lonac napunite između
polovice i tri četvrtine
hladnom vodom iz slavine
do maksimalno 4 cm
max. 5l / 5kg / 75%
od ruba lonca. Nemojte
min. 1l / 1kg / 50%
koristiti manje od 1 ili više
od 5 litara vode. Pazite
da je ukupna težina vode
(ili vode i krumpira) u rasponu od 1 do 5 kg.
• Ako želite kuhati krumpire, pazite da su potpuno
prekriveni vodom, ali ne zaboravite ostaviti
najmanje jednu četvrtinu lonca praznu.
• Za postizanje najboljih rezultata kuhajte samo
cijele, neoguljene krumpire srednje veličine.
• Izbjegavajte generiranje vanjskih vibracija (npr.
nastalih upotrebom blendera ili postavljanjem
mobilnog telefona pokraj uređaja) dok se funkcija
izvršava.
• Ako želite koristiti sol, dodajte je nakon što voda
dosegne točku vrenja.
• Funkcija možda neće ispravno raditi s kuhalima
za vodu ili posudama za espresso.
Ušteda energije
Ako slijedite savjete navedene u
nastavku, tijekom svakodnevnog
kuhanja možete uštedjeti energiju.
• Kad zagrijavate vodu, koristite samo količinu koju
trebate.
• Ako je moguće, posuđe poklopite poklopcem.
• Prije uključivanja zone kuhanja, na nju stavite
posuđe.
• Manje posuđe stavite na manje zone kuhanja.
• Posuđe stavite izravno na sredinu zone kuhanja.
• Koristite preostalu toplinu za održavanje hrane
toplom ili za topljenje namirnica.
Rješavanje problema
Brzo pronađite rješenje da biste s lakoćom nastavili kuhati.
‎Problem
Čujete zvuk “bipa”. indikatori iznad
simbola
trepere, a funkcija se
SenseBoil® ne pokreće.
Mogući uzrok
Rješenje
Niti jedna zona kuhanja nije spremna za upotrebu s funkcijom
Dovršite sve što ste kuhali, a zatim odaberite slobodnu zonu
SenseBoil®. Postoji preostala toplina u zonama za kuhanje
kuhanja bez preostale topline.
koje želite upotrijebiti ili su one još uvijek u upotrebi.
U loncu se nalazi premalo ili previše vode.
Kuhali ste sastojke koji nisu voda i krumpiri. Točka vrenja
vremenski se pomaknula, a funkcija SenseBoil® ne može
ispravno raditi.
F3
Lonac je prazan ili sadrži tekućinu koja nije voda.
F2
Upotrijebite ispravnu vrstu posuđa. Točne mjere lonaca
prikladnih za vaš uređaj nalaze se u poglavlju “Tehnički podaci”
ovog korisničkog priručnika. U savjetima su navedene vrste
prikladnog posuđa.
Ne uključujte niti jednu zonu na kojoj se nalazi prazan lonac.
Snaga je preniska za neprikladno posuđe ili prazan lonac.
F1
Lonac postavite na zonu kuhanja. Pazite da upotrebljavate
lonac ispravne vrste i veličine.
Na zoni kuhanja koju želite početi upotrebljavati ne nalazi se
posuđe ili lonac nije prikladan.
F
Izbjegavajte upotrebu ove funkcije s drugim tekućinama osim
vode.
Svakako napunite između polovice i tri četvrtine lonca hladnom
vodom iz slavine. Nemojte koristiti manje od 1 ili više od 5 litara
vode. Pomoću SenseBoil® zagrijavajte do vrenja samo vodu i
krumpire.
867349979-B-212019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising