Electrolux | EIS824 | Quick Guide | Electrolux EIS824 Greitas pradmenų gidas

Electrolux EIS824 Greitas pradmenų gidas
Trumpa instrukcija
1
Norėtume padėti
Jums pradėti
naudoti šį prietaisą.
Žr. kitą recepto
lapelio pusę – ten
rasite aprašytas
įvairias šio prietaiso
funkcijas.
Įspėjimas! Nepalikite veikiančio
prietaiso be priežiūros.
3
4
5
12
Jutiklio
laukas
6
7
11
10
Funkcija
8
9
Pastaba
1.
ĮJUNGTI / IŠJUNGTI
Kaitlentei įjungti ir išjungti.
2.
Užrakinimo / apsaugos nuo vaikų įtaisas
Valdymo skydeliui užrakinti / atrakinti.
3.
SenseBoil®
Įjungia ir išjungia funkciją. Virš simbolio esantys
indikatoriai parodo funkcijos eigą.
4.
Pristabdyti
Įjungia ir išjungia funkciją.
5.
6.
7.
Kaitinimo nuostatos rodmuo
Kaitviečių laikmačio indikatoriai
Laikmačio ekranas
Rodo kaitinimo lygį.
Rodo, kuriai kaitvietei nustatote laiką.
Rodo laiką minutėmis.
Hob²Hood
Įjungia ir išjungia funkcijos rankinio valdymo režimą.
8.
Prietaisą valdykite naudodami
jutiklių laukus. Rodiniai,
indikatoriai ir garso signalai
parodo, kurios funkcijos veikia.
2
Kaitvietės pasirinkimas.
9.
Pailgina arba sutrumpina laiką.
10.
11.
12.
PowerBoost
Įjungia funkciją.
Valdymo juosta
Nustato kaitinimo lygį.
SenseBoil®
SenseBoil®
Funkcija automatiškai reguliuoja vandens temperatūrą,
kad šis, pasiekęs virimo temperatūrą, neišbėgtų.
Jei kaitvietė, kurią norite naudoti, dar bus kiek nors
šilta dėl likusios šilumos (
) pasigirs
garso signalas ir funkcija neįsijungs.
Funkcijos SenseBoil® įjungimas ir išjungimas.
Įjungia funkciją:
Norėdami išjungti funkciją:
1. Palieskite
• palieskite
(funkcija išjungiama ir kaitinimo
nuostata sumažinama iki 0);
kad įjungtumėte kaitlentę.
kad įjungtumėte funkciją. Kaitvietes,
2. Palieskite
kurioms tuo metu galima naudoti funkciją, parodo
mirksintis
3. Palieskite be kurios kaitvietės, kuriai galima įjungti šią
funkciją, valdymo juostą (1–14 kaitinimo nuostatas).
Funkcija įjungiama.
Jei per 5 sekundes nepaliesite jokios kaitvietės, funkcija
nebus suaktyvinta.
Funkcijai įsijungus, virš simbolio
vienas po kito
užsidega indikatoriai, kol vanduo pasiekia virimo
temperatūrą.
Funkcijai aptikus virimo temperatūrą, pasigirsta garso
signalas ir kaitinimo lygis automatiškai sumažinamas iki 8.
Jei visos kaitvietės bus naudojamos arba visos jos
dar bus įkaitę, kaitlentė supypsės, indikatoriai virš
sumirksės ir funkcija neįsijungs.
• arba palieskite juostą ir patys nustatykite
kaitinimo nuostatą.
Pristabdymo funkcija ir puodo nukėlimas
išjungs funkciją SenseBoil®.
Užuominos ir patarimai
Stiprus elektromagnetinis indukcinių kaitviečių
laukas labai greitai įkaitina prikaistuvius.
Prikaistuviai indukcinėms kaitvietėms
Naudokite indukcinėms kaitvietėms tinkamus
prikaistuvius.
Prikaistuvių medžiaga
Ketus*, plienas, emaliuotas plienas,
nerūdijantis plienas, daugiasluoksnis
dugnas (su atitinkamu gamintojo
ženklu).
Aliuminis, varis, žalvaris, stiklas,
keramika, porcelianas.
Prikaistuviai tinka indukcinei viryklei,
jeigu:
• nedidelis kiekis vandens labai greitai užverda ant
kaitvietės, nustatytos aukščiausiu kaitinimo lygiu.
• prie prikaistuvio dugno limpa magnetas.
Prikaistuvio dugnas turi būti kuo storesnis ir
lygesnis.
* SenseBoil® ne visi ketaus prikaistuviai gali būti
tinkami.
Naudingi patarimai SenseBoil®
Ši funkcija geriausiai tinka vandeniui užvirti ir
bulvėms išvirti. Ji neveikia naudojant
prikaistuvius nesvylančia danga, pvz.,
keramine danga. Ji gali neveikti naudojant
ketaus prikaistuvius.
Norint geriausiai išvirti bulves,
rekomenduojama naudoti emaliuotus plieno
puodus. Rezultatai gali priklausyti nuo puodų
tipų, taip pat skirtingo bulvių dydžio, kaip jos
supjaustytos, ar nuskustos.
Kaitlentės paviršius privalo būti sausas.
Naudokite tik puodus sausais švariais
dugnais.
Patikrinkite, ar jūsų naudojamas puodas yra
tinkamas SenseBoil®, stebėdami pirmą virimo
seansą.
Norėdami efektyviai naudoti SenseBoil®,
vadovaukitės toliau pateiktu patarimu.
Naudokite tik šaltą vandenį iš čiaupo.
• Pripilkite į puodą šalto
vandens iš čiaupo,
užpildydami nuo pusės iki
trijų ketvirtadalių puodo,
max. 5l / 5kg / 75%
palikdami iki krašto 4 cm.
min. 1l / 1kg / 50%
Naudokite ne mažiau nei
1, bet ne daugiau nei 5
litrus vandens. Bendras
vandens (arba vandens ir bulvių) svoris turėtų
būti 1–1,5 kg.
• Jei norite virti bulves, jos būtinai turi būti visiškai
apsemtos vandens, bet nepamirškite, kad bent
vienas ketvirtadalis puodo turi būti tuščias.
• Norėdami pasiekti geriausių rezultatų virkite tik
nepjaustytas neskustas vidutinio dydžio bulves.
• Funkcijai veikiant stenkitės nesukelti išorinių
virpesių (pvz., nenaudokite plaktuvo ir nelaikykite
šalia prietaiso mobiliojo telefono).
• Jei norite naudoti druską, jos dėkite tada, kai
vanduo pasieks virimo temperatūrą.
• Funkcija gali netinkamai veikti naudojant vandens
virdulius ir espreso kavinukus.
Energijos taupymas
Jeigu laikysitės toliau pateiktų patarimų,
kasdien gamindami galėsite sutaupyti
energijos.
• Kai šildote vandenį, naudokite jo tik tiek, kiek
reikia.
• Jeigu įmanoma, prikaistuvius uždenkite
dangčiais.
• Uždėkite prikaistuvį, prieš įjungdami kaitvietę.
• Mažesnius prikaistuvius dėkite ant mažesnių
kaitviečių.
• Uždėkite prikaistuvį tiesiai ant kaitvietės vidurio.
• Maistui pašildyti arba išlydyti naudokite likusį
karštį.
Trikčių šalinimas
Greitai raskite problemos sprendimo būdą, kad maistą gaminti būtų lengva.
Problema
Girdimas pypsėjimas, indikatoriai
virš
mirksi, o funkcija
SenseBoil® neįsijungia.
Galima priežastis
Nei viena iš kaitviečių nėra paruošta naudoti su funkcija
SenseBoil®. Kaitvietės, kurias norite naudoti, dar yra įkaitę
arba jos vis dar naudojamos.
Sprendimas
Pabaikite gaminti kitus patiekalus ir pasirinkite laisvą neįkaitusią
kaitvietę.
Į puodą būtinai pripilkite nuo pusės iki trijų ketvirtadalių puodo
šalto vandens iš čiaupo. Naudokite ne mažiau nei 1, bet ne
daugiau nei 5 litrus vandens. Naudodami SenseBoil® virkite tik
vandenį ir bulves.
Puode per daug arba per mažai vandens.
Jūs verdate kitokį maistą, o ne vandenį ir bulves. Virimo
temperatūra pasiekta per kitokį laiką ir funkcija SenseBoil®
negali tinkamai veikti.
F3
Nenaudokite šios funkcijos kitiems skysčiams virti, išskyrus
vandenį.
Puodas tuščias arba jame yra kažkoks kitoks skystis, o ne
vanduo.
F2
Naudokite tinkamos rūšies prikaistuvį. Tikslius šiam prietaisui
tinkamų puodų matmenis rasite naudojimo instrukcijos skyriuje
„Techniniai duomenys“. Tinkamos prikaistuvių rūšys nurodytos
skyriuje „Naudingi patarimai“.
Neįjunkite jokios kaitvietės padėję ant jos tuščią puodą.
Per maža galios nuostata, nes naudojamas netinkamas
prikaistuvis arba jis yra tuščias.
F1
Ant kaitvietės, kurią norite naudoti, neuždėtas prikaistuvis arba Padėkite puodą ant kaitvietės. Būtinai naudokite tinkamo tipo ir
naudojamas netinkamas puodas.
dydžio puodą.
F
867349974-B-212019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising