Electrolux | HOF850BMF | Quick Guide | Electrolux HOF850BMF Pikaopas

Electrolux HOF850BMF Pikaopas
Pikaopas
1
Käyttöönoton
avuksi. Tutustu
laitteesi eri
ominaisuuksiin
lukemalla
kääntöpuolen
resepti.
Varoitus: Älä jätä laitetta ilman
valvontaa toiminnan aikana.
Laitetta käytetään
kosketuspainikkeilla. Näytöt,
merkkivalot ja äänimerkit
ilmaisevat, mitkä toiminnot ovat
käytössä.
2
3
4
5
12
6
7
11
10
Kosketuspainike Toiminto
8
9
Kuvaus
1.
PÄÄLLE/POIS
Keittotason kytkeminen päälle ja pois päältä.
2.
Lukitus/lapsilukko
Käyttöpaneelin lukitseminen/lukituksen poistaminen.
3.
SenseBoil®
Toiminnon kytkeminen päälle ja pois päältä.
Symbolin yläpuolella olevat merkkivalot osoittavat
toiminnon edistymisen.
4.
Keskeytä
Toiminnon kytkeminen päälle ja pois päältä.
5.
6.
7.
Tehotason näyttö
Keittoalueiden ajastimen ilmaisimet
Ajastimen näyttö
8.
Hob²Hood
Tehotason näyttäminen.
Aika-asetusta koskevan keittoalueen osoittaminen.
Ajan osoittaminen minuutteina.
Toiminnon manuaalisen tilan kytkeminen päälle ja
pois päältä.
Keittoalueen valitseminen.
9.
Ajan lisääminen tai vähentäminen.
10.
11.
12.
PowerBoost
Toiminnon kytkeminen toimintaan.
Säätöpalkki
Tehotason säätäminen.
SenseBoil®
SenseBoil®
Toiminto säätää automaattisesti veden lämpötilaa niin,
ettei se kiehu yli kiehumispisteen saavuttamisen jälkeen.
Jos keittoalueella on hyödynnettävää jälkilämpöä
(
) äänimerkki aktivoituu ja toiminto ei
käynnisty.
SenseBoil®-toiminnon kytkeminen toimintaan ja pois toiminnasta.
Toiminnon kytkeminen toimintaan.
Toiminnon kytkeminen pois käytöstä:
1. Kytke keittotaso toimintaan koskettamalla
• kosketa
(toiminto kytkeytyy pois toiminnasta
ja tehotaso säätyy arvoon 0);
Vilkkuva
2. Aktivoi toiminto koskettamalla
ilmestyy keittoalueille, jossa toimintoa on sillä hetkellä
mahdollista käyttää.
3. Kosketa säätöpalkkia saatavilla olevalla keittoalueella
(tehotaso 1-14), jossa haluat käynnistää toiminnon.
Toiminto käynnistyy.
Jos mitään keittoaluetta ei valita 5 sekunnin kuluessa,
toiminto ei käynnisty.
Kun toiminto käynnistyy, symbolin
yläpuolella
olevat merkkivalot syttyvät yksi kerrallaan, kunnes
vesi saavuttaa kiehumispisteen.
Kun toiminto tunnistaa kiehumispisteen, keittotasosta
kuuluu äänimerkki ja tehotaso säätyy automaattisesti
arvoon 8.
Jos kaikki keittoalueet ovat jo käytössä tai niissä
kaikissa on jälkilämpöä, keittotasosta kuuluu
äänimerkki, symbolin
yläpuolella olevat
merkkivalot vilkkuvat ja toiminto ei käynnisty.
• tai kosketa säätöpalkkia ja säädä tehotaso
manuaalisesti.
Tauko-toiminto ja kattilan nostaminen
poistavat SenseBoil®-toiminnon käytöstä.
Neuvoja ja vinkkejä
Induktiokeittoalueilla voimakas
sähkömagneettinen kenttä luo keittoastian
lämmön erittäin nopeasti.
Induktiokeittoalueille soveltuvat
keittoastiat
Käytä induktiokeittoalueille soveltuvia
keittoastioita.
Keittoastian materiaali
Valurauta*, teräs, emaloitu teräs,
ruostumaton teräs, monikerroksinen
pohja (valmistajan merkintä ilmaisee
soveltuvuuden).
Alumiini, kupari, messinki, lasi,
keramiikka, posliini.
Keittoastia soveltuu käytettäväksi
induktiokeittotasolla, jos:
• pieni määrä vettä kuumenee hyvin nopeasti
korkeimmalla tehotasolla
• magneetti tarttuu astian pohjaan.
Keittoastian pohjan tulee olla mahdollisimman
paksu ja tasainen.
* SenseBoil® ei välttämättä toimi oikein
valurautaisilla keittoastioilla.
Neuvoja ja vinkkejä SenseBoil®
Toiminto sopii parhaiten veden
kiehauttamiseen ja perunoiden keittämiseen.
Se ei toimi tarttumattomalla pinnalla (esim.
keraamisella pinnalla) varustettujen
keittoastioiden kanssa. Se ei välttämättä toimi
valurautaisilla keittoastioilla.
Emaloidut teräsastiat ovat suositeltavia
parhaiden tulosten saavuttamiseksi perunoita
keittäessä. Muut keittoastiat sekä perunoiden
ominaisuudet (leikatut, kuoritut tai koko)
voivat vaikuttaa lopputulokseen.
Varmista, että keittotason pinta on kuiva.
Käytä ainoastaan keittoastioita, joiden pohja
on kuiva ja puhdas.
ovat kokonaan veden alla. Jätä kuitenkin aina
vähintään 1/4 keittoastiasta tyhjäksi.
• Keitä ainoastaan kokonaisia, kuorimattomia ja
keskisuuria perunoita parhaan lopputuloksen
saavuttamiseksi.
• Vältä tuottamasta ulkoista tärinää (esim.
käyttämällä tehosekoitinta tai asettamalla
matkapuhelin laitteen viereen) toiminnon ollessa
toiminnassa.
• Jos haluat käyttää suolaa, lisää se veden
kiehumispisteen saavuttamisen jälkeen.
• Toiminto ei välttämättä toimi oikein veden- tai
espressokeittimillä.
Energiansäästö
Tarkista keittoastian SenseBoil®-sopivuus
tarkkailemalla astiaa ensimmäisen käyttökerran
aikana.
Voit säästää energiaa jokapäiväisen
ruoanvalmistuksen aikana seuraavia
vinkkejä noudattamalla.
Noudata alla annettuja ohjeita SenseBoil®toiminnon tehokkuuden varmistamiseksi:
• Käytä veden kuumentamisen aikana ainoastaan
tarvittavaa vesimäärää.
Käytä ainoastaan kylmää hanavettä.
• Täytä keittoastia puoliksi
tai 3/4 täyteen kylmällä
hanavedellä jättäen 4
cm keittoastian reunasta
max. 5l / 5kg / 75%
tyhjäksi. Vettä on oltava
min. 1l / 1kg / 50%
vähintään yksi litra ja
korkeintaan viisi litraa.
Varmista, että veden (tai
veden ja perunoiden) kokonaispaino on 1-5 kg.
• Varmista perunoita keittäessä, että perunat
• Mikäli mahdollista, peitä keittoastia aina kannella.
• Aseta keittoastia keittoalueelle ennen alueen
kytkemistä toimintaan.
• Aseta pieni keittoastia pienemmälle
keittoalueelle.
• Aseta keittoastia suoraan keittoalueen keskelle.
• Käytä jälkilämpöä ruoan pitämiseksi lämpimänä
tai ruoan sulattamiseksi.
Vianmääritys
Löydä ratkaisu nopeasti jatkaaksesi helppoa ruoanvalmistusta.
Ongelma
Mahdollinen syy
Laitteesta kuuluu äänimerkki,
Mikään keittoalue ei ole valmis käytettäväksi SenseBoil®symbolin
yläpuolella olevat
toiminnolla. Valitsemillasi keittoalueilla on jälkilämpöä tai ne
merkkivalot vilkkuvat ja SenseBoil®ovat edelleen käytössä.
toiminto ei käynnisty.
Ratkaisu
Päätä käynnissä oleva ruoanvalmistus ja valitse vapaa
keittoalue, jossa ei ole jälkilämpöä.
Varmista, että keittoastia on täytetty puoliksi tai 3/4 täyteen
kylmällä hanavedellä. Vettä on oltava vähintään yksi litra
ja korkeintaan viisi litraa. Keitä SenseBoil®-toiminnolla
ainoastaan vettä ja perunoita.
Keittoastiassa on liikaa tai liian vähän vettä.
Olet keittänyt muuta kuin vettä ja perunoita. Kiehumispisteen
saavuttamiseen kulunut aika oli poikkeava ja SenseBoil®toiminto ei voinut toimia oikein.
F3
Vältä käyttämästä toimintoa muilla nesteillä kuin vedellä.
Keittoastia on tyhjä tai se sisältää jotakin muuta nestettä kuin
vettä.
F2
Käytä oikeanlaista keittoastiaa. Laitteeseen sopivien
keittoastioiden tarkat mitat ovat saatavilla ohjekirjan luvussa
“Tekniset tiedot”. Tarkista oikeanlaiset keittoastiat osiosta
“Neuvoja ja vinkkejä”.
Älä kytke keittoaluetta toimintaan, jos siinä on tyhjä keittoastia.
Tehotaso on liian matala sopimattoman tai tyhjän keittoastian
vuoksi.
F1
Valitsemallasi keittoalueella ei ole keittoastiaa tai keittoastia on Aseta keittoastia keittoalueelle. Varmista keittoastian oikea
sopimaton.
tyyppi ja koko.
F
867350126-B-212019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising