Electrolux | HOF650BMF | Quick Guide | Electrolux HOF650BMF Snabbstartsguide

Electrolux HOF650BMF Snabbstartsguide
Kort information
1
Låt oss hjälpa dig
att komma igång.
Titta på nästa
sida i receptet
för att upptäcka
produktens olika
funktioner.
Varning: Lämna inte produkten
utan tillsyn under användning.
Använd touchkontrollerna för att
använda produkten.
Displayerna, indikeringarna och
ljudsignalerna markerar vilka
funktioner som är aktiverade.
2
3
4
5
12
Touchkontroll
Funktion
6
7
11
10
8
9
Beskrivning
1.
PÅ/AV (ON/OFF)
För att aktivera och avaktivera hällen.
2.
Funktionslåset/Barnlåset
För att låsa/låsa upp kontrollpanelen.
3.
SenseBoil®
För att aktivera och avaktivera funktionen. Indikatorerna
ovanför symbolen visar hur programmet fortskrider.
4.
Paus
För att aktivera och avaktivera funktionen.
5.
6.
7.
Värmelägesdisplay
Timerindikatorer för kokzonerna
Timerdisplay
8.
Hob²Hood
För att visa det inställda värmeläget.
För att visa för vilken kokzon tiden är inställd.
För att visa tiden i minuter.
För att aktivera och inaktivera manuellt läge för
funktionen.
9.
För att välja kokzon.
10.
För att öka eller minska tiden.
11.
12.
PowerBoost
För att aktivera funktionen.
Inställningslist
För inställning av värmeläge.
SenseBoil®
SenseBoil®
Funktionen justerar automatiskt vattentemperaturen så att
den inte kokar över när den når kokpunkten.
Om det finns någon restvärme (
) på
kokzonen som du vill använda, avges en akustisk
signal och funktionen startar inte.
Aktivera och avaktivera SenseBoil® funktionen.
För att aktivera funktionen.
För att avaktivera funktionen:
1. Tryck på
• tryck på
(funktionen avaktiveras och
värmeinställningen går ner till 0);
för att aktivera hällen.
för att aktivera funktionen. Ett blinkande
2. Tryck på
visas för kokzoner där du för närvarande kan
använda funktionen.
3. Tryck på kontrollfältet för någon tillgänglig kokzon
(mellan värmeinställningarna 1-14) för vilken du vill
starta funktionen.
Funktionen startar.
Om du inte väljer någon kokzon inom 5 sekunder
aktiveras inte funktionen.
När funktionen startar tänds indikatorerna ovanför
efter varandra tills vattnet når kokpunkten.
När funktionen känner av kokpunkten avger hällen en
ljudsignal och värmenivån ändras automatiskt till 8.
inte.
Om alla kokzoner redan är i bruk eller det finns lite
restvärme på alla, avger hällen ett pipljud,
indikatorerna över
blinkar och funktionen startar
• eller tryck på kontrollpanelen och justera
värmeinställningen manuellt.
Paus-funktionen och upplyftning av kastrullen
aktiverar SenseBoil®-funktionen.
Tips och råd
För induktionskokzoner genereras värme
mycket snabbt i kokkärlet av ett kraftigt
elektromagnetiskt fält.
Kokkärl för induktionskokzoner
Använd induktionskokzonerna med lämpligt
kokkärl.
Kokkärlsmaterial
Gjutjärn, stål, emaljerat stål, rostfritt
stål, botten med flera lager (märkt
som lämpligt av tillverkaren).
Aluminium, koppar, mässing, glas,
keramik, porslin.
Kokkärl är lämpliga för en
induktionshäll om:
• lite vatten kokar upp mycket snabbt på en kokzon
som är inställd på det högsta värmeläget.
• en magnet fastnar på kokkärlets botten.
Kokkärlens botten skall vara så tjock och så
plan som möjligt.
* SenseBoil® kanske inte fungerar korrekt med
gjutjärnspanna.
Tips och råd för SenseBoil®
Funktionen fungerar bäst för att koka vatten
och potatis. Det fungerar inte med nonstickkokkärl, t.ex. med en keramisk beläggning.
Det kanske inte fungerar med kokkärl av
gjutjärn.
Kastruller av emaljerat stål rekommenderas
för att uppnå bästa resultat när du kokar
potatis. Andra typer av kastruller samt potatis
som är skurna, skalade eller av olika storlekar
kan påverka resultatet.
Kontrollera att hällens yta är torr. Använd
bara kastruller med en ren och torr botten.
Kontrollera om kokkärlet är lämpligt för SenseBoil®
genom att övervaka den första kokningen.
För användning av SenseBoil® effektivt, följ våra
råd nedan:
Använd bara kallt kranvatten.
• Fyll mellan halva och tre
fjärdedelar av kokkärlet
med kallt kranvatten,
men lämna 4 cm fritt från
max. 5l / 5kg / 75%
översta kanten. Använd
min. 1l / 1kg / 50%
inte mindre än 1 liter men
inte mer än 5 liter. Se
till den totala vikten av
vattnet (eller vattnet och potatisen) ligger mellan
1-5 kg.
• Om du vill koka potatis, se till att de är helt täckta
med vatten, men kom ihåg att lämna minst en
fjärdedel av kokkärlet tomt.
• För att uppnå bästa resultat använd bara hela,
oskalade, medelstora potatis.
• Undvik externa vibrationer (t.ex. använda en
mixer eller placera en mobiltelefon bredvid
produkten) när funktionen är igång.
• Om du vill använda salt, tillsätt det när vattnet når
kokpunkten.
• Funktionen kanske inte fungerar ordentligt för
vattenkokare och mokabryggare.
Sparar energi
Du kan spara energi vid
vardagsmatlagningen om du följer
nedanstående tips.
• Värm bara upp den mängd vatten du behöver.
• Sätt om möjligt alltid ett lock på kokkärlet.
• Ställ kokkärlet på kokzonen innan du aktiverar
den.
• Ställ ett mindre kokkärl på mindre kokzoner.
• Ställ kokkärlet i mitten av kokzonen.
• Använd restvärmen för att hålla maten varm eller
för att smälta något.
Felsökning
Hitta lösningen snabbt för att fortsätta matlagningen.
Problem
Möjlig orsak
Du hör ett pipljud, indikatorerna
Ingen av kokzonerna är klar att användas med SenseBoil®ovanför
blinkar och SenseBoil®- funktionen. Det finns lite restvärme på kokzonerna du vill
funktionen startar inte.
använda eller så används de fortfarande.
Åtgärd
Avsluta dina tidigare tillagningar och välj en ledig kokzon utan
restvärme.
Se till att fylla medllan halva och tre fjärdedelar av kokkärlet
med kallt kranvatten. Använd inte mindre än 1 liter men inte
mer än 5 liter. Koka bara vatten och potatis med SenseBoil®.
Det finns för mycket eller för lite vatten i kokkärlet.
Du kokade något annat än vatten och potatis. Kokpunkten
flyttades i tid och SenseBoil®-funktionen kunde inte fungera
som den ska.
F3
Undvik att använda funktionen med någon annan vätska än
vatten.
Kokkärlet är tomt eller innehåller någon annan vätska än
vatten.
F2
Använd rätt typ av kokkärl. Du hittar de exakta måtten på
kokkärl som är lämpliga för din produkt i kapitlet “Tekniska
data” i användarmanualen. För rätt sorts kokkärl, se våra tips
och råd.
Slå inte på någon kokzon med en tom kastrull på.
Effekten är för låg på grund av olämpligt kokkärl eller att
kokkärlet är tomt.
F1
Det finns inget kokkärl på kokzonen du vill börja använda eller Ställ ett kokkärl på kokzonen. Se till att använda ett kokkärl av
så är inte kokkärlet lämpligt.
rätt typ och storlek.
F
867350128-B-212019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising