AEG | IAE84431FB | Quick Guide | Aeg IAE84431FB Snabbstartsguide

Aeg IAE84431FB Snabbstartsguide
KORT INFORMATION
SNABBGUIDE
1 2 3 4 5
12
Låt oss hjälpa dig att komma
igång. Titta på nästa sida
i receptet för att upptäcka
produktens olika funktioner.
Funktion
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
PÅ / AV
Funktionslås / Barnlås
Paus
Fry Assist
Värmelägesdisplay
Timerindikatorer för kokzonerna
Timerdisplay
8. Hob²Hood
Använd touchkontrollerna för att
använda produkten. Displayerna,
indikeringarna och ljudsignalerna
markerar vilka funktioner som är
aktiverade.
6
7
11
10
8
9
Kommentar
För att aktivera och avaktivera hällen.
För att låsa/låsa upp kontrollpanelen.
För att aktivera och avaktivera funktionen.
För att aktivera och avaktivera funktionen.
För att visa det inställda värmeläget.
För att visa för vilken kokzon tiden är inställd.
För att visa tiden i minuter.
För att aktivera och avaktivera manuellt läge för
funktionen.
9.
För att välja kokzon.
10.
För att öka eller minska tiden.
11. Effektfunktion
12. Inställningslist
För att aktivera och avaktivera funktionen.
För inställning av värmeläge.
SV
Fry Assist-funktion.
Med den här funktionen kan du ställa in en
värmelägesnivå för att steka maten. Hällen håller
vald temperatur automatiskt under stekning. När
värmelägesnivån är inställd behövs ingen manuell
temperaturjustering.
Ägg
Värmelägesnivå
Omelett, stekta ägg
1-3
Äggröra
4-6
Du kan ställa in funktionen för den främre vänstra
kokzonen på hällen.
Fisk
Värmelägesnivå
Fiskfilé, fiskpinnar, fisk och skaldjur
4-6
VARNING!
Kött
Värmelägesnivå
Kotlett, kycklingbröst, kalkonbröst
1-3
Använd bara laminerade kokkärl med låg
värmelägesnivå för att undvika att kokkärlen
överhettas och skadas.
Hamburgare, köttbullar
2-4
För aktivera funktionen:
Schnitzel, filé, biff medium / genomstekt, stekt korv, köttfärs
4-6
1. Sätt en tom kastrull på den främre vänstra kokzonen.
Använd inte lock med funktionen.
Blodig biff
7-9
Grönsaker
Värmelägesnivå
Stekt potatis, rå
1-3
Stekt potatis, rösti
4-6
Grönsaker
4-6
. Indikatorn ovanför symbolen tänds. Ett
2. Tryck på
värmeläge har ställts in på
.
3. Ställ in det bästa värmeläget för maten du vill steka.
Titta i tabellen i avsnittet Råd och tips. Indikatorerna
ovanför symbolen börjar blinka sakta. Kokzonen
hettas upp.
Uppgifterna i tabellerna visar exempel på mat för varje värmelägesnivå. Mängden, tjockleken,
kvaliteten och temperaturen (dvs. fryst) på maten påverkar den rätta värmelägesnivån. Välj
värmelägesnivå och justering som passar dina tillagningsvanor och kokkärl bäst.
4. Vänta tills kokkärlet når inställd temperatur. En
ljudsignal avges. Alla indikatorer ovanför symbolen
lyser.
5. Lägg maten och lite fett i kokkärlet.
Avaktivera funktionen:
Tryck på 0 på främre vänstra kokzonen eller tryck på
.
Råd och tips för Fry Assist-funktionen
VARNING!
Använd bara laminerade kokkärl med
låg och medelhög nivå för att undvika att
kokkärlen skadas eller överhettas.
Kokkärl för induktionskokzoner
Använd induktionskokzonerna med korrekt
kokkärl.
Kokkärlsmaterial
Gjutjärn, stål, emaljerat stål, rostfritt
stål, botten med flera lager (märkt
som lämpligt av tillverkaren).
Använd inte lock med Fry Assistfunktionen.
Induktionskokzoner
För induktionskokzoner genereras värme
mycket snabbt i kokkärlet av ett kraftigt
elektromagnetiskt fält.
Aluminium, koppar, mässing, glas,
keramik, porslin.
Kokkärl är lämpliga för en induktionshäll om:
•
lite vatten kokar mycket snabbt upp på
en kokzon som är inställd på det högsta
värmeläget.
•
en magnet fastnar på kokkärlets botten.
Kokkärlets botten ska vara så tjock och så
plan som möjligt.
Så här sparar du energi
•
•
Sätt kokkärl på kokzonen innan den
slås på.
Använd restvärmen för att hålla maten
varm eller för att smälta den.
Råd och tips för Fry Assist-funktionen
För att få bästa resultat med Fry Assistfunktionen:
Du kan justera stekresultatet om du inte
är nöjd. Gör så här:
Använd inte kokkärl med upphöjd relief i
bottens mitt.
•
•
Använd kokkärl gjort av rostfritt stål med
sandwich-botten.
•
•
Starta funktionen med kall produkt (ingen
manuell uppvärmning av kokkärlet behövs).
•
•
Minska steknivån om maten är för brun/mörk
eller om den fortfarande är rå.
Olikar storlekar på kokkärl kan ge olika
uppvärmningstider. Tunga kokkärl tar mer
värme än lätta kokkärl men de tar längre
tid att värma upp.
Öka steknivån om maten är för blek.
Ibland kan det vara nödvändigt att ändra
steknivån.
Rätt kokkärl för Fry Assist-funktionen
Använd endast kokkärl med flat botten. Kontrollera
om kokkärlet passar:
1. Ställ kokkärlet upp och ned.
2. Lägg en linjal i botten av kokkärlet.
3. Försök att lägga ett 1-, 2- eller 5-eurocentmynt
(eller ett mynt med samma tjocklek) mellan linjalen
och kokkärlets botten.
a. Kokkärlet passar inte om du kan lägga
myntet mellan linjalen och kokkärlet.
b. Kokkärlet passar om du inte kan lägga
myntet mellan linjalen och kokkärlet.
867350178-A-382018
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising