AEG | IAE84431FB | Quick Guide | Aeg IAE84431FB Hurtigstartveiledning

Aeg IAE84431FB Hurtigstartveiledning
KORTE INSTRUKSJONER
HURTIGVEILEDNING
La oss hjelpe deg med
å komme i gang. Bruk
oppskriftsheftet for å utforske
de ulike funksjonene til
produktet ditt.
1 2 3 4 5
12
Funksjon
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
PÅ/AV
Låsen/barnesikringen
Pause
Fry Assist
Varmeinnstillingsdisplay
Tidsindikatorer for kokesoner
Tidsurdisplay
8. Hob²Hood
Bruk sensorfeltene til å betjene
produktet. Displayer, indikatorer og
lydsignaler forteller hvilke funksjoner
som er i bruk.
6
7
11
10
8
9
Kommentar
For å slå komfyrtoppen av og på.
Låse/låse opp betjeningspanelet.
Aktiverer og deaktiverer funksjonen.
Aktiverer og deaktiverer funksjonen.
For å vise varmeinnstillingen.
Viser hvilken sone tiden er innstilt for.
For å vise tiden i minutter.
Aktiverer og deaktiverer den manuelle modusen
til funksjonen.
9.
For å velge kokesone.
10.
Øke eller redusere tiden.
11. Effektfunksjon
12. Betjeningslinje
Aktiverer og deaktiverer funksjonen.
Stille inn en varmeinnstilling.
NO
Fry Assistfunksjonen.
Dette funksjonen lar deg stille inn et varmenivå for å steke
maten din. Komfyrtoppen holder denne temperaturen
automatisk under stekingen. Når varmeinnstillingen er
gjort, trengs det ingen manuell justering av temperaturen.
Egg
Effekttrinn
Omelett, speilegg
1-3
Eggerøre
4-6
Fisk
Effekttrinn
Fiskefilet, fiskepinner, sjømat
4-6
Kjøtt
Effekttrinn
Kotelett, kyllingbryst, kalkunbryst
1-3
Hamburger, kjøttboller
2-4
Escalope, filet, stek medium/gjennomstekt, stekte pølser, kjøttdeig
4-6
Lite stekt biff
7-9
. Indikatoren over symbolet tennes.
2. Trykk
Varmeinnstillingen er satt til
.
Grønnsaker
Effekttrinn
3. Angi den beste varmeinnstillingen for maten som
du vil steke. Se tabellene i hint- og tips-kapittelet.
Indikatorene over symbolet begynner å blinke sakte.
Sonen varmes opp.
Stekte poteter, rå
1-3
Postei av stekte poteter
4-6
Grønnsaker
4-6
Du kan angi denne funksjonen til vestre foran
kokesonen på produktet.
FORSIKTIG!
Bare bruk laminerte panner på lavt kokenivå
for å forhindre skade på eller overoppheting av
kokekaret.
Aktivere funksjonen:
1. Sett en tom kjele på den vestre, femmere kokesonen.
Ikke bruk lokk når du bruker denne funksjonen.
4. Vent til pannen når temperaturen du har stilt inn. Det
høres et lydsignal. Alle indikatorene over symbolet
er på.
5. Legg maten og litt fett i pannen.
Deaktivere funksjonen:
Berør 0 på fremre venstre kokesone, eller berør
.
Dataene i tabellene viser eksempler på mat for hvert effekttrinn. Matens mengde, tykkelse, kvalitet
og temperatur (dvs. frossen) avgjør hva som er det riktige effekttrinnet. Velg effekttrinnet og
tilpassingen som er best egnet for dine tilberedningsvanene og pannene dine.
Hint og tips for Fry Assistfunksjonen
FORSIKTIG!
Bare bruk laminerte panner på lavt eller
middels kokenivå for å forhindre skade
eller overoppheting av kokekaret.
Kokekar til induksjonskokesoner
Bruk egnede kokekar på
induksjonskokesonene.
Materiale i kokekar
Støpejern, stål, emaljert stål,
rustfritt stål, bunn med flere lag
(med riktig merke fra produsenten).
Ikke bruk lokk når du bruker Fry
Assistfunksjonen.
Induksjonsvarmesoner
På induksjonskokesoner lager et sterkt
elektromagnetisk felt raskt varme i
kokekaret.
Aluminium, kobber, messing, glass,
keramikk, porselen.
Kokekaret er riktig til induksjonskoketopp,
hvis:
•
litt vann koker veldig raskt på en sone med
den høyeste varmeinnstillingen.
•
en magnet fester seg til bunnen av kokekaret.
Kokekarets bunn må være så tykk og jevn
som mulig.
Hvordan man sparer energi
•
•
Sett kokekaret på kokesonen før du slår
den på.
Bruk restvarmen for å holde maten
varm eller for å smelte den.
Hint og tips for Fry Assistfunksjonen
For å oppnå best mulig resultat med Fry
Assistfunksjonen:
Ikke bruk kokekar som har et opphøyd
midtpunkt under.
•
•
•
Du kan justere stekeresultatene hvis
de ikke er tilfredsstillende. For å gjøre
dette:
Noen ganger kan det være nødvendig å
endre stekenivået.
•
Øk stekenivået hvis maten er for blek.
•
Bru kokekar som er laget av rustfritt stål med
sandwich-bunn.
•
Start funksjonen når produktet er kaldt (det
er ikke nødvendig å varme opp kokekaret
manuelt).
Reduser stekenivået hvis maten er for brun /
mørk eller fortsatt er rå.
Ulike størrelser på kjeler kan kreve ulike
oppvarmingstider. Tunge panner lagrer
mer varme enn lette panner, men de
bruker lengre tid på å varme seg opp.
Riktige panner til Fry Assist funksjonen
Bruk bare panner med flat bunn. For å sjekke om
pannen er riktig:
1. Sett pannen opp ned.
2. Legg en linjal på bunnen av pannen.
3. Prøv å legge en 5, 10 eller 20-kronersmynt (eller
med lignende størrelse) mellom linjalen og bunnen
av pannen.
a. Pannen er feil hvis du kan sette mynten
mellom linjalen og pannen.
b. Pannen er riktig hvis du ikke kan sette
mynten mellom linjalen og pannen.
867350177-A-382018
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising