AEG | IAE84421FB | Quick Guide | Aeg IAE84421FB Snelstartgids

Aeg IAE84421FB Snelstartgids
Beknopte instructies
Snelstartgids
1 2
3
4
5
12
We helpen u op weg.
Gebruik het recept op
de ommezijde om de
verschillende functies
van het apparaat te
ontdekken.
Waarschuwing: Laat het apparaat
tijdens het gebruik niet onbeheerd
achter.
Gebruik de tiptoetsen om het
apparaat te bedienen. De displays,
indicatielampjes en geluiden tonen
welke functies worden gebruikt.
Tiptoets
Functie
6
7
11
10
8
9
Opmerking
1.
AAN / UIT
De kookplaat in- en uitschakelen.
2.
Slot/kinderbeveiliging
Het bedieningspaneel vergrendelen/ontgrendelen.
3.
SenseBoil®
De functie in- en uitschakelen. De indicatielampjes boven het symbool
tonen de voortgang van de functie.
4.
Bridge
De functie in- en uitschakelen.
De kookstand weergeven.
6.
Kookstanddisplay
Timerindicatie voor de
kookzones
Timerdisplay
Hob²Hood
De handmatige modus van functie in- en uitschakelen.
5.
7.
8.
Geeft aan voor welke zone u de tijd instelt.
De tijd in minuten weergeven.
9.
Kookzone selecteren.
10.
De tijd verlengen of verkorten.
11.
12.
PowerBoost
Het inschakelen van de functie.
Bedieningsstrip
Het instellen van de kookstand.
NL
SenseBoil®
SenseBoil®
De SenseBoil® functie in- en uitschakelen.
De functie past automatisch de watertemperatuur aan,
opdat het wate rniet overkookt wanneer het kookpunt
wordt bereikt.
Als er restwarmte (
) is op de
kookzone die u wilt gebruiken, wordt een
geluidssignaal weergegeven en start de functie
niet.
Het inschakelen van de functie:
De functie uitschakelen:
1. Raak
• raak
(aan de functie wordt uitgeschakeld en de
kookstand daalt tot 0);
aan om de kookplaat in te schakelen.
aan om de functie in te schakelen. Voor
2. Raak
de kookzones waarop u de functie momenteel kunt
.
gebruiken, verschijnt een knipperende
3. Raak de bedieningsstrip aan van een beschikbare
kookzone (tussen kookstanden 1-14) waarvoor u de
functie wilt starten.
De functie begint.
Als u geen kookzone kiest binnen de 5 seconden,
wordt de functie niet ingeschakeld.
Zodra de functie begint, gaan de indicatielampjes
-symbool een voor een aan, tot
boven het
het water het kookpunt bereikt.
Wanneer de functie het kookpunt detecteert, geeft
de kookplaat een geluidssignaal weer, en wordt het
warmteniveau automatisch overgeschakeld naar 8.
Als alle kookzones al in gebruik zijn of als er op
alle kookzones restwarmte is, geeft de kookplaat
een pieptoon weer, gaan de indicatielampjes
knipperen en werkt de functie niet.
boven
• of raak de bedieningsstrip aan en regel de kookstand
handmatig.
Praktische tips
Bij een inductiekookzone zorgt een sterk
elektromagnetisch veld ervoor dat het kookgerei
erg snel heet wordt.
Kookgerei voor inductiekookzones
Gebruik de inductiekookzones met geschikt
kookgerei.
Materiaal van het kookgerei
Gietijzer*, staal, geëmailleerd staal,
roestvrij staal, meerlaagse bodem
(aangemerkt als geschikt voor inductie
door de fabrikant).
Aluminium, koper, messing, glas,
keramiek, porselein.
Een pan is geschikt voor een
inductiekookplaat als:
Praktische tips voor SenseBoil®
De functie werkt het best voor het koken van
water en het bereiden van aardappelen. Ze werkt
niet voor kookgerei met een antiaanbaklaag, bijv.
met een keramieklaag. Ze werkt mogelijk niet met
gietijzeren kookgerei.
Voor de beste resultaten bij het koken van
aardappelen worden geëmailleerde stalen
kookpotten aanbevolen. Andere soorten
kookpotten en gesneden of geschilde
aardappelen of aardappelen van een andere
grootte kunnen een invloed hebben op de
resultaten.
Zorg ervoor dat het oppervlak van de kookplaat
droog is. Gebruik alleen kookpotten met een
droge en schone bodem.
• een beetje water op een zone met de hoogste
kookstand binnen korte tijd wordt verwarmd.
Controleer of de pot die u kiest geschikt is voor
SenseBoil® door de eerste kooksessie te observeren.
• een magneet vast blijft zitten aan de bodem van het
kookgerei.
Volg de onderstaande aanbevelingen voor een efficiënt
gebruik van SenseBoil®:
De bodem van het kookgerei moet zo dik en vlak
mogelijk zijn.
* SenseBoil® werkt mogelijk niet met gietijzeren
kookgerei.
Gebruik uitsluitend koud leidingwater.
• Vul de helft tot drie vierde
van de kookpot met koud
leidingwater, en laat 4 cm
vanaf de rand van de pot
leeg. Gebruik niet minder
dan 1 of meer dan 5 liter
water. Zorg ervoor dat het
totale gewicht van het water
(of het water en de aardappelen) tussen 1-5 kg ligt.
• Als u aardappelen wilt koken, zorg er dan voor dat
deze volledig bedekt zijn met water, maar denk eraan
dat u minstens één kwart van de kookpot leeg moet
laten.
• Kook voor de beste resultaten alleen volledige,
ongeschilde aardappelen van gemiddelde grootte.
• Vermijd externe trillingen (bijv. door het gebruik van
een mixer of door een mobiele telefoon langs het
apparaat te plaatsen) terwijl de functie in werking is.
• Als u zout wilt gebruiken, voeg dit dan toe nadat het
water het kookpunt heeft bereikt.
• De functie werkt mogelijk niet goed voor waterkokers
en espressopotten.
Energie besparen
U kunt elke dag energie besparen tijdens
het koken door de onderstaande tips te
volgen.
• Warm alleen de hoeveelheid water op die u nodig
heeft.
• Doe indien mogelijk altijd een deksel op het
kookgerei.
• Zet uw kookgerei op de kookzone voordat u deze
activeert.
• Zet kleiner kookgerei op kleinere kookzones.
max. 5l / 5kg / 75%
min. 1l / 1kg / 50%
• Plaats het kookgerei precies in het midden van de
kookzone.
• Gebruik de restwarmte om het eten warm te houden
of te smelten.
Probleemoplossing
Zoek snel de oplossing om comfortabel te kunnen blijven koken.
Probleem
Mogelijke oorzaak
U hoort een pieptoon, de
Geen enkele kookzone is klaar voor gebruik met de
indicatielampjes boven
SenseBoil® functie. Er is restwarmte op de kookzones die u
knipperen en de SenseBoil® functie
wilt te kiezen, of deze zijn nog in gebruik.
begint niet.
Oplossing
Beëindig uw vorige kookactiviteiten en kies een vrije kookzone
zonder restwarmte.
Er is teveel of te weinig water in de kookpot.
U heeft ander eten gekookt dan water en aardappelen. Het
kookpunt werd verplaatst in de tijd, en de SenseBoil® functie
kon niet goed werken.
F3
De kookpot is leeg of bevat een andere vloeistof dan water.
F2
Gebruik de juiste soort kookgerei. U vindt de exacte
afmetingen van de potten die geschikt zijn voor uw
Het vermogen is te laag vanwege ongeschikt kookgerei of een apparaat in het hoofdstuk "Technische gegevens" van de
lege kookpot.
Gebruikershandleiding. Raadpleeg de praktische tips voor de
juiste soorten kookgerei.
Schakel geen zone in waar een lege kookpot op staat.
F1
Er staat geen kookgerei op de kookzone die u wilt beginnen te Zet een kookpot op de kookzone. Controleer of de kookpot van
gebruiken, of de kookpot is niet geschikt.
het juiste type en de juiste grootte is.
F
Vermijd het gebruik van de functie met andere vloeistoffen dan
water.
Zorg ervoor dat u tussen de helft en drie vierde van de kookpot
vult met koud leidingwater. Gebruik niet minder dan 1 of meer
dan 5 liter water. Kook het water en de aardappelen uitsluitend
met behulp van SenseBoil®.
867357620-A-312019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising