IKEA | MHGA2K | User manual | IKEA MHGA2K Vartotojo vadovas

IKEA MHGA2K Vartotojo vadovas
TR
MÖJLIG
LT
SK
LT
SK
TR
TÜRKÇE
IKEA tarafından tayin edilen Satış Sonrası Servis Sağlayıcılarının ve
ilgili ulusal telefon numaralarının tam listesi için lütfen bu kılavuzun
son sayfasına bakınız.
LIETUVIŲ
Visą „IKEA“ paskirtų aptarnavimo po pardavimo paslaugų teikėjų
ir atitinkamų nacionalinių telefonų numerių sąrašą rasite
paskutiniame šio vadovo puslapyje.
SLOVENSKY
Pozrite si poslednú stranu tohto návodu, kde nájdete kompletný
zoznam autorizovaných stredísk poverených spoločnosťou IKEA a
príslušné telefónne čísla.
DIL, KALBA, JAZYK
ÜLKE, ŠALIS, KRAJINA
TR TÜRKÇE
4
LT LIETUVIŲ
24
SK SLOVENSKY
43
4
TÜRKÇE
İçindekiler
Güvenlik Bilgileri
Güvenlik talimatları
Montaj
Ürün tanımı
Günlük kullanım
İpuçları ve yararlı bilgiler
Bakım ve temizlik
Sorun giderme
4
6
9
11
11
13
13
14
Teknik veriler
Elektrik bağlantısı
Gaz bağlantısı
Enerji verimliliği
Çevreyle İlgılı bılgıler
Tüketicinin Seçimlik Hakları
IKEA GARANTİSİ
14
16
17
19
19
20
20
Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Güvenlik Bilgileri
Cihazın montaj ve kullanımından önce, verilen talimatları
dikkatlice okuyun. Üretici, yanlış bir montajın ve kullanımın
yaralanma ve hasara neden olması durumunda sorumluluk
kabul etmez. Talimatları daha sonra da kullanmak için saklayın.
Çocukların ve tehlikeye açık kişilerin güvenliği
•
•
•
•
•
•
Bu cihaz, güvenli şekilde kullanımı ve oluşabilecek tehlikeler
hakkında talimat, gözetim veya bilgi verilmesi halinde 8 yaş
ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyumsal veya zihinsel kapasitesi
düşük veya bilgi ve deneyimi olmayan kişiler tarafından
kullanılabilir.
3 ile 8 yaş arasındaki çocuklar ve ileri düzey zihinsel ile
fiziksel engellere sahip kişiler gözetim altında bulunmadıkları
müddetçe bu ürünü tek başına kullanmamalıdır.
3 yaşından küçük çocuklar, sürekli olarak gözlemlenmedikçe
cihazdan uzak tutulmalıdır.
Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
Tüm ambalajları çocuklardan uzak tutun ve uygun şekilde
bertaraf edin.
Cihaz çalışırken veya soğuma aşamasındayken çocukları ve
evcil hayvanları cihazdan uzak tutun. Fırının erişilebilir
kısımları kullanım esnasında sıcak olabilir.
TÜRKÇE
•
•
5
Cihazın çocuk güvenlik aygıtı varsa etkinleştirilmelidir.
Temizlik ve bakım işlemi çocuklar tarafından, denetim altında
olmadıkları sürece, yapılmamalıdır.
Genel Güvenlik
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
UYARI: Cihaz ve erişilebilir parçalar kullanım esnasında ısınır.
Isıtma elemanlarına dokunmaktan kaçının.
Cihazı çalıştırmak için harici bir zamanlayıcı ya da ayrı bir
uzaktan kumanda sistemi kullanmayın.
UYARI: Başında bulunmadığınız durumlarda ocak üzerinde
katı veya sıvı yağ kullanarak pişirme yapmanız yangına
neden olabilir.
Yangını ASLA su ile söndürmeye çalışmayın. Cihazın elektrik
bağlantısını kesin ve ateşin üstünü bir kapak veya yangın
battaniyesi ile kapatın.
DİKKAT: Pişirme süreci kontrol edilmelidir. Kısa süreli pişirme
süreçleri sürekli olarak kontrol edilmelidir.
UYARI: Yangın tehlikesi: Öğeleri pişirme alanları üzerinde
bırakmayın.
Isınabileceklerinden dolayı ocak yüzeyleri üzerine bıçak,
çatal, kaşık ve tencere kapakları gibi metal nesneler
bırakmayın.
Cihazı, yerleşik yapıya kurmadan kullanmayın.
Cihazı temizlemek için buharlı bir temizleyici kullanmayın.
Elektrik kablosunun zarar görmesi durumunda, bir kazanın
meydana gelmesine engel olmak için kablonun değişimi,
üretici, Yetkili Servis veya benzer nitelikteki kalifiye bir kişi
tarafından yapılmalıdır.
Cihazın doğrudan elektrik kaynağına bağlandığı yerlerde,
kontak aralığına sahip bir tüm kutuplu izolasyon anahtarı
olmalıdır. Aşırı gerilim kategorisi III'de belirtilen şartlara
uygun şekilde tam ayırma sağlanmalıdır. Toprak kablosu
buna dahil değildir.
6
TÜRKÇE
•
•
Ana kabloyu yönlendirdiğinizde, kablonun, oda sıcaklığının
50°C üstüne çıkabilen parçalar ile doğrudan temas
etmediğinden emin olun (örneğin yalıtıcı manşonlar).
UYARI: Sadece pişirme cihazının üreticisi tarafından
tasarlanmış veya cihazın üreticisi tarafından talimatlarda
kullanıma uygun gösterilmiş ya da cihazdaki dahili ocak
korumalarını kullanın. Uygunsuz korumaları kullanmak
kazalara neden olabilir.
Güvenlik talimatları
Montaj
UYARI! Cihazın montajı, kalifiye
kişiler tarafından yapılmalıdır.
• Tüm ambalajları çıkartın.
• Hasarlı bir cihazı monte etmeyin ya da
kullanmayın.
• Cihazla birlikte verilen montaj
talimatlarını takip edin.
• Diğer cihazlar ve üniteler arasında
olması gereken minimum mesafeyi
koruyun.
• Cihazı hareket ettirdiğinizde dikkatli
olun, cihaz ağırdır. Her zaman koruyucu
eldiven ve koruyuculu ayakkabı kullanın.
• Nemin kabarmaya neden olmasını
önlemek için kesik yüzeyleri yalıtkan
malzeme ile yalıtın.
• Cihazın altını buhar ve nemden koruyun.
• Cihazı, kapının yakınına veya pencere
altına monte etmeyin. Böylece, kapı ya
da pencere açıldığında sıcak pişirme
kaplarının cihazın üstünden düşmesini
önleyebilirsiniz.
• Cihaz, çekmecelerin üzerine takılmış ise
cihaz ile üst çekmece arasındaki
boşluğun hava dolaşımı için yeterli
olduğundan emin olun.
• Cihazın alt kısmı ısınabilir. Cihazın altına,
teması engelleyecek ısıya dayanıklı
yanmaz bir panel koyduğunuzdan emin
olun.
Montaj talimatlarına bakın.
Elektrik Bağlantısı
UYARI! Yangın ve elektrik
çarpması riski.
• Tüm elektrik bağlantıları, kalifiye
personel tarafından yapılmalıdır.
• Cihaz topraklanmalıdır.
• Cihaz üzerinde herhangi bir müdahale
yapmadan önce elektrik bağlantısının
kesildiğinden emin olun.
• Anma değeri plakasındaki
parametrelerinin ana güç kaynağının
elektrik gücüne uygun olduğunda emin
olun.
• Cihazın montajının doğru yapıldığından
emin olun. Gevşek ve uygun olmayan fiş
ve priz bağlantıları (varsa) terminalin çok
fazla ısınmasına neden olabilir.
• Kriterlere uygun elektrik kablosu kullanın.
• Elektrik bağlantılarının dolanmasını
önleyin.
• Elektrik çarpmasına karşı bir koruma
olduğundan emin olun.
• Kablo üzerinde gerilim azaltıcı kelepçe
kullanın.
• Cihazı yakındaki prizlere taktığınızda,
elektrik bağlantılarının veya prizin
(varsa) cihaza ya da sıcak pişirme
kaplarına temas etmesini önleyin.
• Priz çoğaltıcılarını ve uzatma kablolarını
kullanmayın.
• Elektrik fişine (varsa) veya kablosuna
zarar vermemeye özen gösterin. Hasarlı
7
TÜRKÇE
•
•
•
•
•
•
bir kabloyu değiştirmek için Yetkili
Servisimize ya da bir elektrikçiye
başvurun.
Akım taşıyan ve izole edilmiş parçaların
darbe koruması araç kullanılmaksızın
çıkarılamayacak şekilde takılmalıdır.
Fişi prize sadece kurulum
tamamlandıktan sonra takın.
Kurulumdan sonra elektrik fişine
erişilebildiğinden emin olun.
Priz gevşemişse fişi takmayın.
Cihazın fişini prizden çıkarmak için
elektrik kablosunu çekmeyin. Her zaman
fişten tutarak çekin.
Sadece doğru yalıtım malzemelerini
kullanın: Hat koruyucu devre kesiciler,
sigortalar (yuvasından çıkarılan vida tipi
sigortalar), toprak kaçağı kesicileri ve
kontaktörler.
Elektrik tesisatı, cihazın ana şebeke
bağlantısını tüm kutuplardan
kesebilmenize olanak sağlayan bir
yalıtım malzemesine sahip olmalıdır.
Yalıtım malzemesinin kontak açıklığının
genişliği en az 3 mm olmalıdır.
Gaz bağlantısı
UYARI! Yangın ve yanma riski
• Tüm gaz bağlantıları, kalifiye personel
tarafından yapılmalıdır.
• Montaja başlamadan önce yerel dağıtım
koşullarının (gaz tipi ve gaz basıncı) ve
cihaz ayarlarının uyumlu olduğundan
emin olun.
• Cihaz çevresinde hava devridaimi
olduğundan emin olun.
• Gaz beslemesi ile ilgili bilgiler bilgi
etiketinde bulunmaktadır.
• Bu cihaz, yanma ürünlerini boşaltan bir
cihaza bağlı değildir. Cihazı mutlaka
geçerli montaj yönetmeliklerine göre
bağlayın. Yeterli havalandırma ile ilgili
gereksinimlere dikkat edin.
Kullanım
UYARI! Yaralanma, yanma ya
da elektrik çarpması riski vardır.
• İlk kullanımdan önce tüm ambalajı,
etiketleri ve koruyucu filmleri (varsa)
çıkarın.
• Bu cihaz, sadece evde kullanım içindir.
• Cihazın teknik özelliklerini kesinlikle
değiştirmeyin.
• Havalandırma boşluklarının kapalı
olmadığından emin olun.
• Cihaz çalışır durumdayken denetimsiz
bırakmayın.
• Her kullanımdan sonra pişirme bölgesini
"kapalı" konuma ayarlayın.
• Pişirme bölgelerinin üzerine çatal-bıçak
veya tencere kapağı koymayın.
Isınabilirler.
• Cihaz suyla temas halindeyken veya
ıslak ellerle cihazı kullanmayın.
• Cihazı bir çalışma tezgahı veya bir eşya
koyma masası gibi kullanmayın.
• Kızgın yağa yiyecek koyarken yağ
sıçrayabilir.
UYARI! Yangın ve yanma riski
• Katı ve sıvı yağlar ısıtıldıklarında yanıcı
buhar çıkarabilirler. Yemeklerinizi
pişirirken açık alevi ya da ısınmış
nesneleri yağlardan uzak tutun.
• Çok sıcak yağdan çıkan buhar, anlık
yanmaya neden olabilir.
• Yiyecek artıkları içerebilen kullanılmış
yağ, ilk kez kullanılan yağa göre daha
düşük sıcaklıklardayken yanabilir.
• Cihazın içine, üzerine veya yakınına
yanıcı ürünler ya da yanıcı ürünlerle
ıslanmış maddeler koymayın.
UYARI! Cihazın zarar görme riski
vardır.
• Kontrol paneli üzerine sıcak pişirme
kapları koymayın.
• Pişirme kaplarını kuruyana dek
kaynatmayın.
8
TÜRKÇE
• Nesnelerin ya da pişirme kaplarının
cihaz üzerine düşmesine izin vermeyin.
Yüzey zarar görebilir.
• Pişirme bölgelerini, üzerindeki pişirme
kapları boşken veya üzerinde pişirme
kabı yokken kullanmayın.
• Cihazın üzerine alüminyum folyo
koymayın.
• Beklerin boyutlarından büyük olan doğru
şekil ve çapa sahip, sağlam yapıdaki
pişirme kaplarını kullanın.
• Pişirme kaplarının, beklerin ortasına denk
gelecek şekilde yerleştirildiğinden emin
olun.
• Cihazın kenarlarını örtecek şekilde büyük
kaplar kullanmayın. Bu, tezgah yüzeyine
zarar verebilir.
• Düğmeyi maksimum pozisyondan
minimum pozisyona hızlı bir şekilde
döndürürken alevin sönmediğinden emin
olun.
• Sadece cihaz ile verilen aksesuarları
kullanın.
• Beke herhangi bir alev dağıtıcı takmayın.
• Bir gazlı pişirme cihazının kullanımı, ısı ve
nem oluşumuna neden olur. Cihazın
yerleştirildiği odayı iyice havalandırın.
• Cihazın uzun süre yoğun bir şekilde
kullanılması ek bir havalandırma
gerektirebilir, bir pencere açılması veya
varsa mekanik havalandırma seviyesinin
artırılması gibi daha etkin bir
havalandırma gerektirebilir.
• Bu cihaz sadece pişirme amaçlıdır. Oda
ısıtma gibi başka amaçlarla
kullanılmamalıdır.
• Sirke, limon suyu veya kireç sökücü
temizlik maddeleri gibi asitli sıvıların
ocağa temas etmesini önleyin. Aksi
takdirde mat lekeler oluşabilir.
• Emaye ya da paslanmaz çelik kısmın
renginin solması cihazın performansını
etkilemez.
Bakım ve temizlik
UYARI! Düğme, topuz ya da
contaları kontrol panelinden
çıkarmayın. Su cihaz içine girerek
hasara neden olabilir.
• Yüzey malzemesinin bozulmasını
önlemek için cihazı düzenli olarak
temizleyin.
• Cihazı temizlemek için su spreyi ve buhar
kullanmayın.
• Cihazı yumuşak, nemli bir bezle
temizleyin. Sadece nötr deterjanlar
kullanın. Aşındırıcı ürünleri, aşındırıcı
temizleme bezlerini, çözücüleri veya
metal cisimleri kullanmayın.
• Brülörleri bulaşık makinesinde yıkamayın.
Servis
• Cihazı onarmak için yetkili bir Servis
Merkezine başvurun.
• Sadece orijinal yedek parçalar kullanın.
Elden çıkarma
UYARI! Yaralanma ya da
boğulma riski.
• Cihazı nasıl doğru şekilde elden
çıkaracağınıza ilişkin bilgi için
belediyenize başvurun.
• Cihazın fişini prizden çekin.
• Cihazı yakın ana elektrik kablosunun
bağlantısını kesin ve atın.
• Harici gaz borularının bağlantısını kesin.
Üretici / İhracatçı :
ELECTROLUX APPLIANCES AB
BUSINESS SECTOR EMA-EMEA (SEE)
ST GÖRANSGATAN 143
SE-105 45 STOCKHOLM
SWEDEN
TEL: +46 (8) 738 60 00
FAX: +46 (8) 738 63 35
TÜRKÇE
9
www.electrolux.com
Kullanım Ömrü Bilgisi :
İthalatcı: Electrolux Dayanıklı Tüketim
Mamulleri San. ve Tic. AŞ.
Kullanım ömrü küçük ev aletlerinde 7 yıl,
diğer beyaz eşya ürünlerinde ise 10 yıldır.
Kullanım ömrü, üretici ve/veya ithalatçı
firmanın cihazınızla ilgili yedek parça temini
ve bakım süresini ifade eder.
TR-34435 Taksim-Beyoğlu-İstanbul
Müşteri Hizmetleri: 0 850 250 35 89
musteri_hizmetleri@electrolux.com
WEB: www.electrolux.com.tr
Montaj
UYARI! Güvenlik bölümlerine
bakın.
Genel bilgiler
UYARI! Bu cihaz, sadece kayıtlı
yetkin bir kişi tarafından ilgili gaz
standardına göre monte edilmeli,
bağlanmalı veya onarılmalıdır.
Sadece ürünle birlikte tedarik
edilen parçaları kullanın. Sadece
orijinal yedek parçalar kullanın.
Üretici şirket, aşağıdaki gerekliliklere
uyulmamasından kaynaklanan insan ve
evcil hayvan yaralanmalarından veya
eşyalarda meydana gelen hasarlardan
sorumlu değildir.
DİKKAT! Montaj sırasında,
Montaj Talimatlarını takip
etmeniz gerekir.
UYARI! Montaj işleminde cihazın
kullanıldığı ülkede geçerli olan
kanunlara, tüzüklere, direktiflere
ve standartlara, elektriksel
güvenlik kuralları ve
yönetmeliklerine, uygun şekilde
geri-dönüştürme kurallarına
uyulmalıdır.
Kurulumunu yapmadan önce,
yerel dağıtım koşullarının (doğal
gaz ve gaz basıncı gibi) ve cihaz
ayarlarının uyumlu olduğundan
emin olun.
Bu cihaz için ayar parametreleri,
bilgi etiketinde yazılıdır (Teknik
veriler bölümüne bakın).
UYARI! Cihaz topraklanmalıdır.
UYARI! Elektrik akımı nedeniyle
yaralanma riski.
• Elektrik ana sigorta kutusunda elektrik
akımı vardır.
• Elektrik ana sigorta kutusunda elektrik
olmamasını sağlayın.
• Gevşek ve uygun olmayan fiş ve priz
bağlantıları. Terminalin aşırı ısınmasına
neden olabilir.
• Sıkıştırma bağlantılarının doğru
takıldığından emin olun.
• Kabloyu, gerilim önleyici kelepçe ile
sabitleyin.
Montaj Talimatına göre diğer
cihazlara ve mutfak
mobilyalarına veya diğer
ünitelere olması gereken
minimum mesafelere uymanız
gerekir.
TÜRKÇE
10
Yan duvarla cihaz arasında korunması
gereken minimum mesafe 100 mm'dir.
Ocağın altında bir fırın yoksa, ocağın
tabanından en az 20 mm mesafede bir
ayırıcı panel yerleştirin.
Ürünün ilave torbasında bulunan uygun
izolasyon maddesini kullanarak, tezgahın
min. 500 mm
290 mm
490±1
mm
kesilen yüzeylerini nemden koruyun.
Tezgahla arada boşluk kalmayacak şekilde
yalıtım sağlayın. Cihaz ile tezgah arasında
silikon sızdırmazlık maddesi kullanmayın.
Cihazı kapıların yakınına ve pencere
altlarına monte etmeyin. Aksi takdirde, sıcak
pişirme kapları ızgaralardan düşebilir.
min.
28 mm
0 mm
520 mm
270±1
mm
100 mm
55 mm
max.
R 5 mm
min. 28 mm
Kurulum hakkında daha fazla bilgi için
Montaj Talimatına bakın.
min.
28 mm
TÜRKÇE
11
Ürün tanımı
Pişirme yüzeyi düzeni
1
2
5
3
1
2
3
4
5
Hızlı brülör
Yardımcı brülör
Hızlı brülör kontrol düğmesi
Yardımcı brülör kontrol düğmesi
Çıkarılabilir tencere desteği
4
Brülör kontrol düğmesi
Ocağın brüler kontrol düğmeleri ocağın ön
kısmındadır, .
Simge
Açıklaması
maksimum gaz beslemesi / ateşleme ayarı
minimum gaz beslemesi
brülör konumunu göstermek için
Simge
Açıklaması
gaz beslemesi yok / off
(kapalı) konum
Günlük kullanım
UYARI! Güvenlik bölümlerine
bakın.
Ocak bekini yakma
Brülörü daima, tava veya
tencereleri koymadan önce
yakın.
Brülörü ateşlemek için:
TÜRKÇE
12
1. Kontrol düğmesine basın ve saat
yönünün tersine
ile işaretli
maksimum konuma çevirin.
2. Kontrol düğmesini yaklaşık 5 saniye
basılı tutun. Sonuç olarak gaz kesme
emniyeti ısınır ve güvenlik cihazı
kapanır. Düğmeye basmazsanız, gaz
beslemesi kesilir.
3. Alevi yaktığınızda, bunu
ayarlayabilirsiniz.
Birkaç denemeden sonra brülör
yanmazsa, brülör başlığı ve
kapağının doğru olarak
yerleştirildiğinden emin olun.
1
2
3
1 Bek ve bek şapkası
2 Gaz kesme emniyet çubuğu
3 Ateşleme ucu
UYARI! Kontrol düğmesini 15
saniyeden daha uzun süre basılı
tutmayınız. Eğer brülör 15 saniye
geçmesine rağmen yanmazsa,
kontrol düğmesini bırakınız,
düğmeyi "off" (kapalı) konumuna
getiriniz ve brülörü tekrar
yakmaya çalışmadan önce en az
1 dakika bekleyiniz.
Elektrik olmaması halinde, ocak
bekini elektriksiz olarak da
ateşleyebilirsiniz. Böyle bir
durumda, brülöre bir ateş
yaklaştırınız, ilgili düğmeye basın
ve saatin tersi yönünde,
maksimum gaz çıkışı pozisyonuna
getirin.
UYARI! Mutfakta açık ateş
kullanırken dikkatli olun. Üretici,
ateşin yanlış kullanımı nedeniyle
ortaya çıkan durumlardan hiçbir
şekilde sorumlu değildir.
Eğer brülör kazara sönerse,
kontrol düğmesini off (kapalı)
konumuna getiriniz ve brülörü
tekrar yakmaya çalışmadan önce
en az 1 dakika bekleyiniz.
Montaj veya bir elektrik
kesintisinden sonra elektriği
açtığınızda, kıvılcım üreteci
otomatik olarak devreye girer.
Ocak, aşamalı valfler ile beslenir.
Bu valfler, alev düzenini daha
doğru hale getirirler.
Brülörü kapama
Alevi söndürmek için ilgili kontrol düğmesini
çevirerek
sembolüne getiriniz.
UYARI! Pişirme kaplarını ocak
bekinden almadan önce,
mutlaka alevi kısın veya
tamamen söndürün.
TÜRKÇE
13
İpuçları ve yararlı bilgiler
UYARI! Güvenlik bölümlerine
bakın.
Pişirme kaplarının çapları
Taban ölçüsü brülöre uygun olan tencere ve
tavalar kullanın.
Brülör
Tencere ve ta- Tencere ve tavaların mini- vaların maksimum çapı
mum çapı
Rapid (Hızlı)
160 mm
Brülör
Yardımcı
Tencere ve ta- Tencere ve tavaların mini- vaların maksimum çapı
mum çapı
80 mm
160 mm
Alt kısmı, kalın ve mümkün olduğunca düz
olmalıdır.
260 mm
Bakım ve temizlik
UYARI! Güvenlik bölümlerine
bakın.
Genel bilgiler
UYARI! Temizlemeden önce, fırını
kapayın ve soğumaya bırakın.
UYARI! Cihazı buhar basınçlı
veya yüksek basınçlı
temizleyicilerle temizlemeyin.
UYARI! Çelik yünü, asit veya
aşındırıcı temizleyiciler
kullanmayın. Bunlar cihaza zarar
verirler.
Birikmiş yemek artıklarını temizlemek için
kapakları ve alev başlıklarını sıcak sabunlu
suyla temizleyin.
Paslanmaz çelik kısımları su ile yıkayın ve
yumuşak bir bezle kurulayın.
Bu model elektrikli ateşleme ile
donatılmıştır. Ateşleme problemlerini
önlemek için elektrotlu seramik "mumu"
temiz tutun.
Izgaraları bulaşık makinesine
koymayın. Bunları elde yıkayın ve
yumuşak bir bezle kurulayın.
Temizledikten sonra, ızgaraların
yerlerine doğru şekilde
oturmasını sağlayın.
Gaz besleme borusu ve basınç
ayarlayıcı koşullarını kontrol
etmek için Satış Sonrası Servis
Sağlayıcı ile iletişime geçin.
Servis, ücretsiz değildir.
Temizlik işleminden sonra, yumuşak bir
bezle kurulayın.
TÜRKÇE
14
Sorun giderme
UYARI! Güvenlik bölümlerine
bakın.
Bu durumlarda ne yapmalı...
Problem
Gazı ateşlerken kıvılcım çıkmıyor.
Muhtemel neden
Çözüm
Elektrik beslemesi yoktur.
Cihazın fişinin takılı olduğundan ve elektrik beslemesinin
açık olduğundan emin olun.
Elektrik beslemesi yoktur.
Evin elektrik sigortasını kontrol edin.
Brülör ve başlığı yanlış yerleştirilmiştir.
Ocak beki kapağı ve alev
başlığının düzgün yerleştirildiğini kontrol edin.
Ateşlendikten hemen sonra
alev sönüyor.
Gaz kesme emniyeti yeterin- Alevi yaktıktan sonra,
ce ısınmamıştır.
düğmeyi yaklaşık 5 saniye
basılı tutun.
Gaz halkası düzensiz yanıyor.
Brülör başlığı, yiyecek artıkları ile tıkanmış olabilir.
Eğer bir arıza varsa önce sorunu kendiniz
gidermeye çalışın. Sorunu gideremediğiniz
takdirde IKEA mağazasıyla temasa geçin.
IKEA'nın tercih ettiği merkezlerin irtibat
ayrıntılarını bu kılavuzun sonunda
bulabilirsiniz.
Teknik veriler
Ocak boyutları
Genişlik
290 mm
Derinlik
520 mm
Ankastre yükseklik
45 mm
Ana enjektör ve ocak bekinin yiyecek artıklarıyla tıkalı
olup olmadığını kontrol edin.
Cihaz yanlış kullanılırsa veya
yetkili teknisyen tarafından
monte edilmemişse, garanti
süresi içinde bile servis ücretsiz
olmaz.
TÜRKÇE
15
Diğer teknik veriler
Cihaz Sınıfı: 3
Cihaz Kategorisi: II2H3B/P
Cihazın gaz beslemesi: Doğal
gaz G20(2H) 20 mbar
Bu cihaz, doğal gaz ile
kullanılmak üzere tasarlanmıştır
ancak aşağıdaki tablo
doğrultusunda, diğer gaz türleri
ile çalıştırılmak üzere modifiye
edilebilir.
TOPLAM GÜÇ
Orijinal gaz:
G20 (2H) 20 mbar = 3.9 kW
Gaz değişimi:
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar = 269 g/saat
Gaz bağlantısı: G 1/2"
Brülör tipi
Enjektör işa- Nominal Güç Nominal Debi İndirgenmiş
reti
kW
g/sa.
Güç kW
baypas
G20 20 mbar
Hızlı (geniş)
120X
2.9
-
0.75
52
Yardımcı (küçük)
70
1.0
-
0.33
28
G30/G31 30/30 mbar
Hızlı (geniş)
86
2.7
196
0.95
52
Yardımcı (küçük)
50
1,0
73
0,33
28
Bilgi Etiketi
Made In Italy
© Inter IKEA Systems B.V. 1999
0476
ZO
MOD:
PQM
000.000.00
21552
IKEA of Sweden AB
SE - 343 81 Älmhult
TYPE H0000-0/0
PNC. 000000000 00
Max Power = 6W
S.N.: 00000000
G2X XX mbar = XXkW
G3X XX mbar = XXXg/h
220-240 V
~ 50-60 Hz
0000000000000000000000
16
TÜRKÇE
Yukarıdaki grafik, cihazın alt kasasının
yüzeyinde bulunan cihaz bilgi etiketini
gösterir (üretim sırasında dinamik olarak
oluşturulan seri numarası hariç).
Sayın Müşteri, lütfen bu kısma ocak
ambalajının içerisindeki plastik torbada
bulacağınız etiketi yapıştırın. Böylece,
gelecekte teknik desteğimize ihtiyaç
duymanız halinde, ocağınızın tipini tam
olarak belirleyerek size daha iyi yardım
edebileceğiz. Yardımınız için teşekkür
ederiz!
Elektrik bağlantısı
UYARI! Güvenlik bölümlerine
bakın.
Bağlantı kablosu
DİKKAT! Sadece yetkili montaj
görevlisinin kullanımı için.
UYARI!
Cihaz topraklanmalıdır.
UYARI!
Elektrik akımı nedeniyle
yaralanma riski.
• Elektrik ana sigorta kutusunda elektrik
akımı vardır.
• Elektrik ana sigorta kutusunda elektrik
olmamasını sağlayın.
• Gevşek ve uygun olmayan fiş ve priz
bağlantıları. Terminalin aşırı ısınmasına
neden olabilir.
• Sıkıştırma bağlantılarının doğru şekilde
takıldığından emin olun.
• Kabloyu, gerilim önleyici kelepçe ile
sabitleyin.
Bağlantı yapılmadan önce, bilgi etiketinde
belirtilen nominal cihaz geriliminin mevcut
besleme gerilimine karşılık gelip
gelmediğini kontrol edin. Ayrıca, cihazın güç
değerini kontrol edin ve kablonun cihazın
güç değerine uygun boyutta olduğundan
emin olun. Teknik veriler bölümüne bakın.
Bilgi etiketi gövdenin altında yer alır.
Cihaz, bir bağlantı kablosuyla birlikte verilir.
Kabloya, bilgi etiketinde yazılı yük değerini
kaldırabilecek uygun bir fiş takılması
gerekir. Teknik veriler bölümüne bakın.
Fiş, uygun bir prize takılmalıdır. Eğer cihazı
doğrudan elektrik sistemine bağlıyorsanız,
cihaz ile elektrik besleme hattı arasına,
kontakları arasındaki açıklık mesafesi en az
3 mm olan bir çift kutuplu şalter takılması
gereklidir. Çift kutuplu şalterin, yürürlükteki
kanunlar uyarınca gerekli yükü
kaldırabilecek tipte olması gereklidir.
Bağlantı kablosu, kablonun hiçbir kısmı
90°C'den daha yüksek bir sıcaklığa
ulaşamayacak şekilde yerleştirilmelidir.
Mavi nötr kablosu "N" harfi ile işaretli
TÜRKÇE
terminal bloğuna bağlanmalıdır.
Kahverengi veya siyah faz kablosu ("L" ile
işaretlenmiş terminal blok kontağına
takılıdır) daima şebeke fazına
bağlanmalıdır.
Elektrik Gereksinimleri
Bu cihaz için ayar
parametrelerini bilgi etiketi
üzerinde kontrol edebilirsiniz.
Teknik veriler bölümüne bakın.
Bu güvenlik önlemleri alınmadığı
takdirde üretici firma herhangi
bir sorumluluk kabul etmez.
Ocak, 220-240 V 50-60 Hz AC elektrik
beslemesine bağlanacak şekilde
tasarlanmıştır.
Ocağı çalıştırmadan önce, şebeke elektriği
voltajının sınıf plakası üzerinde belirtilenle
aynı olduğundan emin olun. Bilgi etiketi
gövdenin altında yer alır.
17
Ocakla birlikte, 3 göbekli esnek kablo
verilir.
Kablonun son halinde herhangi bir kesik
veya kopukluk olmamalı ve dış muhafaza
üzerindeki kablo kelepçesi sağlam
olmalıdır.
Bağlantı kablosunun değiştirilmesi
UYARI! Elektrik kablosunu
sadece Satış Sonrası Servis
Sağlayıcı veya kalifiye bir elektrik
teknisyeni değiştirebilir.
Bağlantı kablosunun değiştirilmesi
gerekiyorsa, sadece H05V2V2-F T90
tipinde bir kablo kullanılmalıdır. Kablo kesiti
gerilim ve çalışma sıcaklığına uygun
olmalıdır. Sarı ve yeşil toprak kablosu,
kahverengi veya siyah faz kablosundan
yaklaşık 2 cm daha uzun olmalıdır.
Gaz bağlantısı
UYARI! Güvenlik bölümlerine
bakın.
DİKKAT! Sadece yetkili montaj
görevlisinin kullanımı için.
Ana boruya bağlantı
UYARI! Bu cihaz, bir yanma
ürünleri tahliye cihazına
bağlanmamıştır.
Montaj işlemi, mevcut yerel yönetmeliklere
uygun olmalıdır. Ocağın gaz boru tesisatı
veya gaz tüpü ile bağlantısı, fitinleri olan
sert bir bakır veya çelik boru vasıtasıyla
veya kesintisiz yüzeyli paslanmaz çelik
hortumu kullanılarak, yerel yönetmeliklere
uygun şekilde yapılmalıdır.
Boruyla ilgili bir sorun varsa,
kendiniz onarmayın. Yerel Satış
Sonrası Servis Sağlayıcı ile
iletişime geçin. Servis bölümüne
bakın.
Bağlantı doğru biçimde yapılmalı, ocak
bağlantı borusuna sabitlenmelidir. Aksi
takdirde, bağlantı borusundan gaz sızabilir.
UYARI! Montajı
tamamladığınızda sızdırmazlığı
ve boru sabitlemesini kontrol
edin. Montajı kontrol etmek için
sabunlu su kullanın. Alev
kullanmayın.
18
TÜRKÇE
Gaz ayarı dönüşümü
Bu modeli doğal gaz ile
kullanabilirsiniz. Ancak, doğru
enjektörler ile diğer gazlarla
kullanılacak şekilde
dönüştürebilirsiniz.
Enjektör değişimi hakkında daha fazla bilgi
için Teknik veriler bölümüne bakın.
UYARI! Dönüşüm veya değişim
sadece sertifikalı bir teknisyen
tarafından yapılabilir.
Enjektörleri değiştirmek için:
1. Ocak ızgaralarını çıkarınız.
2. Brülör kapağı ve alev başlığını çıkarınız.
3. Bir 7 numara lokma anahtar ile
enjektörleri sökün ve bunları,
kullandığınız gaz tipine uygun olan
yenileriyle değiştirin.
4. Aynı prosedürü tersten uygulayarak
parçaları geri yerine takın.
Cihazı contalamadan önce ilgili
bilgiyi içeren yeni gaz tipi bilgisi
etiketini tedarik borusunun
yanına yerleştirin. Cihaz önceden
contalanmışsa bu etiketi,
kullanma kılavuzundaki Teknik
veriler bölümünden hemen
sonraki bilgi etiketi çiziminin
yanına yapıştırın.
Bu etiketi, cihazla birlikte verilen
paket içerisinde bulabilirsiniz.
Gelen gaz basıncı gerekli
olandan farklı veya değişkense,
ürünle birlikte verilmeyen uygun
bir basınç ayarlayıcı parça
takmanız gerekir. Gerekirse,
yerel Satış Sonrası Servis
Sağlayıcıdan ayrı olarak satın
alınmalıdır; Servis bölümüne
bakın. Basınç ayarlayıcı, gaz
besleme borusunun üzerine
yürürlükteki kanunlara uygun
biçimde takılmalıdır.
Bilgi etiketi gövdenin altında yer alır.
Alev seviyesinin ayarlanması
Ocak monte edildikten sonra, minimum alev
ayarını kontrol etmeniz gerekir:
1. Gaz musluğunu, maksimum konumuna
çevirin ve ateşleme yapın.
2. Gaz musluğunu, minimum alev
pozisyonuna ayarlayın ve ardından
birkaç kez kontrol düğmesini
minimumdan maksimuma çevirin. Alev
düzenli değilse veya sönmüşse, sonraki
prosedürleri uygulayın.
3. Brülörü yeniden ateşleyin ve minimuma
ayarlayın.
4. Kontrol düğmesini ve .
5. Ayarlamak için ince bir tornavida
kullanarak, düğme minimumdan
maksimuma veya tersi yönde
çevrildiğinde alev düzenli oluncaya ve
sönmeyinceye kadar, ayar vidasını
çeviriniz (takip eden resme bakın).
6. Tüm brülörler için bu işlemi uygulayın.
7. Conta ve düğmeleri takın.
TÜRKÇE
19
UYARI! Cihaz sıvı gaza (G31
propan veya G30 butan)
bağlanmış ise ayar vidası
mümkün olduğunca
sıkılanmalıdır.
Enerji verimliliği
EU 66/2014'e göre ürün bilgisi
Model kimliği
MÖJLIG
402.371.52
Ocak tipi
Ankastre ocak
Gazlı brülör sayısı
2
Gazlı brülör başına enerji verimliliği
(EE gas burner)
Orta arka - Hızlı
59.2%
Orta ön - Yardımcı
ilgili değil
Gazlı ocak enerji verimliliği
(EE gas hob)
59.2%
EN 30-2-1: Gaz yakan ev pişirme cihazları - Parça 2-1: Rasyonel enerji kullanımı - Genel
Enerji tasarrufu
• Kullanmadan önce brülörü ve ızgara desteklerinin doğru şekilde monte edildiğinden
emin olun.
• Çapı brülörlerin boyutuna uygun olan pişirme kaplarını kullanın.
• Tencereyi brülörün ortasına yerleştirin.
• Su ısıttığınızda yalnızca ihtiyacınız olan kadarını kullanın.
• Mümkünse, kapakları her zaman pişirme kaplarının üzerine koyun.
• Sıvı kaynamaya başladığında alevin şiddetini azaltarak sıvının yavaş yavaş kaynamaya
devam etmesini sağlayın.
• Mümkünse bir düdüklü tencere kullanın. Kullanma kılavuzuna bakın.
Çevreyle İlgılı bılgıler
Şu sembole sahip malzemeler geri
dönüştürülebilir . Ambalajı geri dönüşüm
için uygun konteynerlere koyun. Elektrikli ve
elektronik cihaz atıklarının geri dönüşümüne
ve çevre ve insan sağlığının korunmasına
yardımcı olun. Ev atığı sembolü
bulunan
cihazları atmayın. Ürünü yerel geri dönüşüm
tesislerinize gönderin ya da belediye ile
irtibata geçin.
AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
TÜRKÇE
20
Tüketicinin Seçimlik Hakları
1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması
durumunda tüketici;
a. Satılanı geri vermeye hazır
olduğunu bildirerek sözleşmeden
dönme,
b. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış
bedelinden indirim isteme,
c. Aşırı bir masraf gerektirmediği
takdirde, bütün masrafları satıcıya
ait olmak üzere satılanın ücretsiz
onarılmasını isteme,
d. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir
misli ile değiştirilmesini isteme,
seçimlik haklarından birini
kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih
ettiği bu talebi yerine getirmekle
yükümlüdür.
2. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli
ile değiştirilmesi hakları üretici veya
ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu
fıkradaki hakların yerine getirilmesi
konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı
müteselsilen sorumludur. Üretici veya
ithalatçı, malın kendisi tarafından
piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın
doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu
tutulmaz.
3. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli
ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız
güçlükleri beraberinde getirecek olması
hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme
veya ayıp oranında bedelden indirim
haklarından birini kullanabilir.
Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız
değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik
haklara başvurmanın tüketici açısından
sorun teşkil edip etmeyeceği gibi
hususlar dikkate alınır.
4. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli
ile değiştirilmesi haklarından birinin
seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya,
üreticiye veya ithalatçıya
yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş
günü, konut ve tatil amaçlı
taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde
yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu
Kanunun 58 inci maddesi uyarınca
çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan
mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım
talebi, yönetmelikte belirlenen azami
tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi
hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını
kullanmakta serbesttir.
5. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya
ayıp oranında bedelden indirim hakkını
seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu
bedelin tümü veya bedelden yapılan
indirim tutarı derhâl tüketiciye iade
edilir.
6. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle
ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin
seçtiği hakkı yerine getiren tarafça
karşılanır. Tüketici bu seçimlik
haklarından biri ile birlikte 11/1/2011
tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar
Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da
talep edebilir.
Tüketici, garantiden doğan haklarının
kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek
uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin
bulunduğu veya tüketici işleminin
yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem
Heyetine veya Tüketici Mahkemesine
başvurabilir.
IKEA GARANTİSİ
IKEA garantisi ne kadar süre ile
geçerlidir?
Bu garanti, cihazınızın IKEA'dan ilk satın
alındığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir.
Satın alma işleminin kanıtı olarak orijinal
TÜRKÇE
satış makbuzu gerekmektedir. Servis
işlemlerinin garanti kapsamında
gerçekleştirilmesi halinde, bu durum cihazın
garanti süresini uzatmayacaktır.
Servisi kim yapacak?
IKEA servis sağlayıcısı, kendi servis işlemleri
veya yetkili servis partner ağı vasıtasıyla
servis sağlayacaktır.
Bu garanti neleri kapsar?
Bu garanti, IKEA'dan satın alınma
tarihinden itibaren, cihazın hatalı imalatı
veya malzeme hataları nedeniyle meydana
gelen arızaları kapsar. Bu garanti sadece
ev-içi kullanım için geçerlidir. İstisnalar, “Bu
garantinin altında neler kapsanmaktadır?”
başlığının altında belirtilmektedir. Cihazın
özel harcama yapılmaksızın tamir için
erişilebilir durumda olması ve hatanın
garanti kapsamındaki hatalı imalat veya
malzeme hatası ile ilgili olması koşuluyla,
garanti süresi içerisinde arızayı gidermek
için yapılan masraflar örn. tamirler,
parçalar, işçilik ve seyahat kapsanacaktır.
Bu koşullarda, AB yönetmelikleri (No.
99/44/EG) ve ilgili yerel düzenlemeler
geçerlidir. Değiştirilen parçalar IKEA'nın
malı olacaktır.
IKEA sorunu çözmek için ne yapacak?
IKEA tarafından tayin edilen servis
sağlayıcısı ürünü kontrol edecek ve kendi
takdirine göre, garanti kapsamında olup
olmadığına karar verecektir. Garanti
kapsamında olduğuna kanaat getirilmesi
halinde, IKEA servis sağlayıcısı veya yetkili
servis partneri kendi servis işlemleri
vasıtasıyla, kendi takdirine göre, özürlü
ürünü tamir edecek veya aynısıyla ya da
benzeri bir ürünle değiştirecektir.
Bu garantinin altında neler
kapsanmamaktadır?
• Normal yıpranma ve aşınma.
21
• Kasti veya ihmale dayalı hasarlar,
çalıştırma talimatlarına uyulmaması,
yanlış kurulum veya yanlış voltaja
bağlantısından kaynaklanan hasarlar,
kimyasal veya elektro-kimyasal tepkime,
pas, korozyon veya su kaynağında
bulunan kireçten kaynaklanan hasarlar
da dahil olmak üzere fakat bununla
sınırlı olmamak kaydıyla su hasarları,
anormal çevre koşullarının neden olduğu
hasarlar.
• Aküler ve lambalar dahil olmak üzere
sarf malzemeleri.
• Çizikler ve olası renk değişiklikleri de
dahil olmak üzere, cihazın normal
kullanımını etkilemeyen, fonksiyonel
olmayan parçalar ve dekoratif parçalar.
• Yabancı nesnelerden veya maddelerden
ve temizlik veya filtrelerin kilidinin
açılması, tahliye sistemleri veya sabun
çekmecelerinden kaynaklanan hasarlar.
• Şu parçalardaki hasarlar: Seramik cam,
aksesuarlar, çanak çömlek ve çatal-bıçak
sepetleri, besleme ve tahliye boruları,
contalar, lambalar ve lamba kapakları,
ekranlar, düğmeler, çerçeveler ve
çerçeve parçaları. Bu hasarların üretim
hatalarından kaynaklandığının
ispatlanamaması halinde.
• Teknisyen vizitesi esnasında herhangi bir
hatanın bulunamadığı durumlar.
• Tayin edilen servis sağlayıcılarımız ve/
veya yetkili bir servis sözleşmeli partner
tarafından yapılmayan veya orijinal
parçaların kullanılmadığı tamir işlemleri.
• Hatalı veya teknik özelliklere uygun
olmayan kurulumun sebep olduğu
tamirler.
• Cihazın ev-içi olmayan ortamlarda
kullanılması, örn. profesyonel kullanım.
• Nakliyeden kaynaklanan hasarlar. Eğer
bir müşteri, ürünü evine veya başka bir
adrese kendisi naklederse, nakliye
esnasında meydana gelecek
hasarlardan IKEA sorumlu değildir.
Ancak ürünü müşterinin teslimat adresine
IKEA teslim ediyorsa, nakliye esnasında
TÜRKÇE
ürünün göreceği hasarlar bu garanti
kapsamında olacaktır.
• IKEA cihazının ilk kurulum ücreti. Ancak
bir IKEA servis sağlayıcısı veya yetkili
servisi, ürünü bu garanti koşulları
kapsamında tamir eder veya değiştirirse,
servis sağlayıcı veya yetkili servis tamir
edilen veya değiştirilen cihazı gerekirse
yeniden kuracaktır / monte edecektir.
Bu kısıtlama, kalifiye uzman tarafından,
cihazı AB üye ülkelerinin güvenlik
spesifikasyonlarına adapte etmek için
orijinal parçalar kullanılarak yapılan hatasız
çalışmalar için geçerli değildir.
Ülke kanunları nasıl işler
IKEA garantisi size ülkeden ülkeye değişiklik
göstermekle birlikte yerel kanuni taleplerin
tümünü kapsayan veya aşan özel kanuni
haklar sağlar.
Geçerlilik alanı
Bir AB üyesi ülkede satın alınan ve başka
bir AB üyesi ülkeye götürülen cihazlar için,
servisler yeni ülkedeki garanti koşulları
çerçevesinde sağlanacaktır. Servisleri
garanti çerçevesinde yürütme zorunluluğu
sadece aşağıdaki durumlarda mevcuttur:
• Cihaz, garanti talebinin yapıldığı ülkenin
teknik spesifikasyonlarına uygunsa ve
uygun şekilde kurulmuşsa;
• Cihaz, Montaj Talimatlarına ve Kullanıcı
Kılavuzu Güvenlik Bilgilerine uygunsa ve
uygun şekilde kurulmuşsa.
IKEA cihazları için belirlenmiş yetkili
servisler:
Aşağıdaki konularda IKEA yetkili servisini
aramaktan lütfen çekinmeyiniz:
1. Bu garanti altında bir talepte bulunmak
için;
2. IKEA cihazının özel IKEA mutfağına
kurulumu hakkında açıklama istemek
için. Servis aşağıdaki konularda
açıklama yapmayacaktır:
• genel IKEA mutfak kurulumu,
22
• elektrik bağlantısı (eğer makine fişsiz
ve kablosuz gelmiş ise), su ve gaz
bağlantısı, bu işlemler yetkili servis
mühendisi tarafından yapılmalıdır.
3. Kullanıcı kılavuzunun içerikleri ve IKEA
cihazının spesifikasyonları hakkında
istenilen açıklamalar.
Size en iyi teknik desteği sağlayabilmemiz
için, bizi aramadan önce lütfen bu
kitapçığın Montaj Talimatları ve/veya
Kullanıcı Kılavuzu bölümünü dikkatlice
okuyunuz.
Servis ihtiyacı duyduğunuzda bize nasıl
ulaşabilirsiniz
IKEA iletişim noktaları ve ulusal yerel telefon
numaraları için lütfen bu kitapçığın son
sayfasına bakınız.
Size daha hızlı bir servis
sağlayabilmemiz için, bu
kılavuzun sonunda listelenen özel
telefon numaralarını kullanmanızı
önermekteyiz. Daima, teknik
desteğe ihtiyaç duyduğunuz özel
cihazın kitapçığında listelenen
numaralara bakınız. Bizi
aramadan önce, teknik desteğe
ihtiyaç duyduğunuz cihazın IKEA
ürün numarasının (8 rakamlı kod)
ve Seri Numarasının (bilgi
etiketinde yazılı 8 rakamlı kod)
yanınızda olduğundan emin olun.
TÜRKÇE
SATIŞ MAKBUZUNU
SAKLAYINIZ!
Bu sizin satın alma işleminizin
kanıtıdır ve garantinin
uygulanması için gereklidir.
Makbuzda, satın aldığınız her
cihazın IKEA ürün adı ve
numarası da (8 rakamlı kod)
belirtilmiş olmalıdır.
Daha fazla yardım istiyor musunuz?
Cihazınızın satış sonrası hizmetleriyle ilgili
olmayan konulardaki diğer sorularınız için,
lütfen size en yakın olan IKEA mağazamızı
arayınız. Bizimle temasa geçmeden önce
cihazınızın belgelerini tam olarak okumanızı
öneririz.
23
24
LIETUVIŲ
Turinys
Saugos informacija
Saugos instrukcijos
Įrengimas
Gaminio aprašymas
Kasdienis naudojimas
Patarimai
Valymas ir priežiūra
24
26
29
30
31
32
33
Trikčių šalinimas
Techniniai duomenys
Elektros prijungimas
Dujų prijungimas
Energijos efektyvumas
Aplinkos apsauga
„IKEA“ GARANTIJA
33
34
36
37
38
39
39
Galimi pakeitimai.
Saugos informacija
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai perskaitykite
pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako už sužalojimus ir žalą,
patirtą dėl netinkamo prietaiso įrengimo ir naudojimo. Visada
laikykite šią instrukciją šalia prietaiso, kad galėtumėte ja
pasinaudoti vėliau.
Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai, jutimo
arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems trūksta patirties
ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik tuomet, jei jie prižiūrimi
arba jiems buvo suteikti nurodymai, kaip saugiai naudoti
prietaisą, ir jei jie supranta su prietaiso naudojimu susijusius
pavojus.
Nuo 3 iki 8 metų vaikų ir asmenų, turinčių labai sunkią ir
sudėtingą negalią, negalima prileisti prie prietaiso, jeigu jie
nuolat nėra prižiūrimi.
Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima prileisti prie prietaiso,
jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir tinkamai
pašalinkite.
LIETUVIŲ
•
•
•
25
Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia
prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Pasiekiamos dalys
naudojimo metu gali įkaisti.
Jeigu prietaise yra apsaugos nuo vaikų įtaisas, jį reikia
suaktyvinti.
Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir
naudotojo priežiūros darbų.
Bendrieji saugos reikalavimai
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ĮSPĖJIMAS! Prietaisas ir jo pasiekiamos dalys naudojimo metu
įkaista. Būkite atsargūs, kad neprisiliestumėte prie kaitinimo
elementų.
Nenaudokite prietaiso su išoriniu laikmačiu arba atskira
nuotolinio valdymo sistema.
ĮSPĖJIMAS! Neprižiūrimas maisto gaminimas ant kaitlentės su
riebalais ar aliejumi gali būti pavojingas ir sukelti gaisrą.
NIEKADA negesinkite gaisro vandeniu, bet išjunkite prietaisą
ir tada uždenkite liepsną, pvz., dangčiu arba gesinimo
apdangalu.
DĖMESIO! Maisto gaminimo procesas turi būti prižiūrimas.
Trumpalaikis maisto gaminimo procesas turi būti nuolat
prižiūrimas.
ĮSPĖJIMAS! Gaisro pavojus: nelaikykite daiktų ant maisto
gaminimo paviršių.
Niekada nedėkite metalinių daiktų, tokių kaip dangčių, peilių
ar šaukštų ant kaitlentės viršaus, nes jie gali įkaisti.
Nenaudokite prietaiso, prieš įrengdami jį balduose.
Nenaudokite garintuvo prietaisui valyti.
Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti tik
gamintojui, jo įgaliotąjam techninės priežiūros centrui arba
panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip gali kilti pavojus.
Kai prietaisas yra tiesiogiai prijungtas prie maitinimo,
reikalingas visų polių išjungiklis su kontaktų tarpu. Turi būti
26
LIETUVIŲ
•
•
užtikrintas visiškas išjungimas pagal III viršįtampio kategorijai
nurodytas sąlygas. Įžeminimo kabelis į tai neįeina.
Kai tiesiate maitinimo laidą, užtikrinkite, kad laidas tiesiogiai
nesiliestų (pavyzdžiui, naudokite izoliacinę movą) su dalimis,
galinčiomis įkaisti 50 °C daugiau nei kambario temperatūra.
ĮSPĖJIMAS! Naudokite tik maisto gaminimo prietaiso
gamintojo sukurtas arba prietaiso gamintojo naudojimo
instrukcijoje nurodytas kaip tinkamas kaitlenčių apsaugas
arba prietaise jau integruotas kaitlenčių apsaugas.
Netinkamų apsaugų naudojimas gali sukelti nelaimingus
atsitikimus.
Saugos instrukcijos
Įrengimas
ĮSPĖJIMAS! Prietaisą turi įrengti
įgaliotasis montuotojas.
• Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
• Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
• Vadovaukitės su prietaisu pateiktomis
įrengimo instrukcijomis.
• Būtina paisyti minimalių atstumų iki kitų
prietaisų ir spintelių.
• Visada būkite atsargūs, kai perkeliate
prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada
mūvėkite apsaugines pirštines ir avėkite
uždarą avalynę.
• Apsaugokite nupjautus paviršius
hermetiku, kad jie nuo drėgmės
neišbrinktų.
• Apsaugokite prietaiso apačią nuo garų ir
drėgmės.
• Jokiu būdu neįrenkite prietaiso greta
durų ir po langu. Atidarant duris ar
langus, jie gali nuversti įkaitusius
prikaistuvius nuo prietaiso.
• Jeigu prietaisas įrengiamas virš stalčių,
įsitikinkite, kad tarp prietaiso apačios ir
apatinio stalčiaus yra pakankamai vietos
orui cirkuliuoti.
• Prietaiso apačia gali įkaisti. Būtinai po
prietaisu įrenkite nedegią pertvarą, kad
nebūtų prieigos prie apačios.
Žr. surinkimo instrukciją.
Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS! Gaisro ir elektros
smūgio pavojus.
• Visus elektros prijungimus turi atlikti
įgaliotasis montuotojas.
• Prietaisą privaloma įžeminti.
• Prieš atlikdami bet kokį veiksmą,
įsitikinkite, kad prietaisas būtų atjungtas
nuo maitinimo.
• Įsitikinkite, kad parametrai techninių
duomenų plokštelėje atitinka maitinimo
tinklo elektros vardinius duomenis.
• Įsitikinkite, kad prietaisas tinkamai
įrengtas. Dėl laisvo ir netinkamo elektros
maitinimo laido ar kištuko (jeigu
taikytina) gnybtas gali įkaisti.
• Naudokite tinkamą elektros maitinimo
laidą.
• Pasirūpinkite, kad elektros laidai
nesusipainiotų.
• Įsitikinkite, kad įrengta apsauga nuo
elektros smūgių.
27
LIETUVIŲ
• Ant laido naudokite įtempimą
mažinančią sąvaržą.
• Įsitikinkite, kad maitinimo laidas ar
kištukas (jeigu taikytina) neliestų karšto
prietaiso ar karštų prikaistuvių, kai
jungiate prietaisą į netoli esančius lizdus.
• Nenaudokite daugiakanalių adapterių ir
ilginamųjų laidų.
• Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte
elektros kištuko (jeigu taikytina) ar
maitinimo laido. Kreipkitės į mūsų
įgaliotąjį techninės priežiūros centrą
arba elektriką, jeigu reikia pakeisti
pažeistą maitinimo laidą.
• Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių
apsauga nuo smūgių turi būti pritvirtinta
taip, kad nebūtų galima nuimti be
įrankių.
• Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite įrengimą.
Įsitikinkite, kad įrengus prietaisą, elektros
laido kištuką būtų lengva pasiekti.
• Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs, nejunkite
kištuko.
• Norėdami išjungti prietaisą, netraukite už
maitinimo laido. Visada traukite paėmę
už elektros kištuko.
• Naudokite tik tinkamus izoliavimo įtaisus:
liniją apsaugančius automatinius
jungiklius, saugiklius (įsukami saugikliai
turi būti išimami iš jų laikiklio), įžeminimo
nuotėkio atjungiamuosius įtaisus ir
kontaktorius.
• Elektros instaliacija privalo turėti
izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti
prietaisą nuo maitinimo tinklo ties visais
poliais. Tarp izoliavimo įtaiso kontaktų
turi būti mažiausiai 3 mm pločio tarpelis.
Dujų prijungimas
ĮSPĖJIMAS! Gaisro ir sprogimo
pavojus
• Visus dujų prijungimus turi įvesti
įgaliotasis montuotojas.
• Prieš pradėdami įrengimą, įsitikinkite, ar
vietos tiekimo sąlygos (dujų rūšis ir slėgis)
atitinka šio prietaiso nustatymą.
• Pasirūpinkite, kad aplink prietaisą vyktų
oro cirkuliacija.
• Informacija apie dujų tiekimą nurodyta
techninių duomenų lentelėje.
• Šis prietaisas nėra prijungtas prie įtaiso,
šalinančio degant susidariusius
produktus. Būtinai prijunkite prietaisą
pagal esamas įrengimo taisykles.
Atkreipkite dėmesį į tinkamo vėdinimo
reikalavimus.
Naudojimas
ĮSPĖJIMAS! Pavojus susižaloti,
nudegti arba gauti elektros
smūgį.
• Prieš naudodami pirmąkart, išimkite visas
pakuotės medžiagas, nuimkite etiketes ir
apsauginę plėvelę (jeigu taikytina).
• Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje.
• Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
• Užtikrinkite, kad ventiliavimo angos
nebūtų uždengtos.
• Nepalikite veikiančio prietaiso be
priežiūros.
• Kiekvieną kartą panaudoję prietaisą,
kaitvietę išjunkite.
• Nedėkite stalo įrankių arba prikaistuvių
dangčių ant kaitviečių. Jie gali įkaisti.
• Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų
rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi prie
vandens.
• Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio
arba vietos daiktams laikyti.
• Kai dedate maistą į karštą aliejų, aliejus
gali ištikšti.
ĮSPĖJIMAS! Gaisro ir sprogimo
pavojus
• Kaitinant riebalus arba aliejų, gali kilti
lengvai užsiliepsnojančių garų.
Kaitindami riebalus ir aliejų, būkite
atsargūs, kad liepsna arba įkaitę daiktai
jų neuždegtų.
• Įkaitusio aliejaus garai gali savaime
užsiliepsnoti.
28
LIETUVIŲ
• Naudotas aliejus, kuriame yra maisto
likučių, gali užsiliepsnoti esant žemesnei
temperatūrai nei aliejus, kuris yra
naudojamas pirmą kartą.
• Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
ĮSPĖJIMAS! Pavojus sugadinti
prietaisą.
• Nestatykite įkaitusių prikaistuvių ant
valdymo skydelio.
• Nestatykite ant karštų kaitviečių tuščių
prikaistuvių.
• Būkite atsargūs, kad ant prietaiso
nenukristų daiktai arba prikaistuviai. Jie
gali pažeisti paviršių.
• Nejunkite kaitviečių, nepastatę ant jų
prikaistuvių arba ant jų pastatę tuščius
prikaistuvius.
• Nedėkite ant prietaiso aliuminio folijos.
• Naudokite tik stabilius, tinkamos formos
ir skersmens prikaistuvius, kurių skersmuo
yra didesnis, nei degiklių matmenys.
• Patikrinkite, ar prikaistuviai stovi ant
degiklių vidurio.
• Nenaudokite didelių prikaistuvių, kurie
išsikiša už prietaiso kraštų. Taip galite
sugadinti darbastalio paviršių.
• Patikrinkite, ar liepsna neužgęsta, greitai
pasukus rankenėlę iš didžiausios į
mažiausią padėtį.
• Naudokite tik su prietaisu pateikiamus
priedus.
• Ant degiklio neįrenkite liepsnos
sklaidiklio.
• Naudojant dujinį maisto gaminimo
prietaisą kaupiasi šiluma ir drėgmė.
Pasirūpinkite patalpos, kurioje įrengtas
prietaisas, geru vėdinimu.
• Jeigu prietaisas intensyviai
eksploatuojamas ilgą laiką, gali prireikti
papildomos ventiliacijos, pavyzdžiui,
atverti langą, arba dar veiksmingesnės
ventiliacijos, pavyzdžiui, padidinti
mechaninės ventiliacijos (jeigu ji įrengta)
pajėgumą.
• Šis prietaisas yra skirtas tik maistui
gaminti. Jį draudžiama naudoti kitais
tikslais, pavyzdžiui, patalpai šildyti.
• Saugokite kaitlentę nuo rūgščių skysčių,
pavyzdžiui, acto, citrinos sulčių arba
kalkių nuosėdų šalinimo priemonių. Ant
paviršiaus gali likti matinių dėmių.
• Emalio ar nerūdijančiojo plieno
išblukimas neturi poveikio prietaiso
veikimui.
Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS! Nepašalinkite
mygtukų, rankenėlių ar tarpiklių
nuo valdymo skydelio. Į prietaisą
gali patekti vandens ir jį
sugadinti.
• Reguliariai valykite prietaisą, kad
apsaugotumėte paviršių nuo
nusidėvėjimo.
• Prietaisui valyti nenaudokite garų ir
nepurkškite vandeniu.
• Valykite prietaisą drėgna, minkšta
šluoste. Naudokite tik neutralius
ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų
produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių
arba metalinių daiktų.
• Neplaukite degiklių indaplovėje.
Aptarnavimas
• Dėl prietaiso remonto kreipkitės į
įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
• Naudokite tik originalias atsargines
dalis.
Šalinimas
ĮSPĖJIMAS! Pavojus susižeisti
arba uždusti.
• Norėdami sužinoti, kaip tinkamai
pašalinti seną prietaisą, susisiekite su
atitinkama savivaldybės įstaiga.
• Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
• Nupjaukite maitinimo laidą arti prietaiso
ir pašalinkite jį.
29
LIETUVIŲ
• Suplokite išorinius dujų vamzdžius.
Įrengimas
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos skyrius.
Bendra informacija
ĮSPĖJIMAS! Šį prietaisą turi
įrengti, prijungti ar taisyti tik
registruotas kompetentingas
asmuo pagal atitinkamą dujų
standartą. Naudokite tik su
gaminiu pateiktas dalis.
Naudokite tik originalias
atsargines dalis.
Gamintojas neatsako už jokius žmonių ar
gyvūnų sužeidimus ar žalą turtui, kilusią
nesilaikant pirmiau minėtų saugos
reikalavimų.
DĖMESIO Įrengimo metu turite
žiūrėti į surinkimo instrukcijas.
ĮSPĖJIMAS! Įrengimo proceso
metu privaloma laikytis jūsų
šalyje galiojančių įstatymų,
potvarkių, taisyklių ir normų,
elektros saugos taisyklių bei
reikalavimų, tinkamo perdirbimo
pagal atitinkamus reglamentus.
Prieš pradėdami įrengimą,
įsitikinkite, ar vietos tiekimo
sąlygos (dujų rūšis ir slėgis)
atitinka šio prietaiso nustatymą.
Šio prietaiso reguliavimo
nuostatų parametrai nurodyti
techninių duomenų plokštelėje
(žr. techninių duomenų skyrių).
ĮSPĖJIMAS! Prietaisą privaloma
įžeminti.
ĮSPĖJIMAS! Kyla elektros smūgio
pavojus.
• Elektros tinklo išvade yra įtampa.
• Būtinai atjunkite įtampą nuo elektros
tinklo išvadų.
• Atsilaisvinę ir netinkamos kištuko ir lizdo
jungtys. Išvadas gali perkaisti.
• Įsitikinkite, kad tinkamai įrengtos
tvirtinimo jungtys.
• Pritvirtinkite kabelį įtempimą mažinančiu
spaustuku.
Būtina paisyti minimalių atstumų
iki kitų prietaisų ir baldų arba
kitų įrenginių, vadovaujantis
surinkimo instrukcija.
Tarp išpjauto krašto ir šoninės sienos
privaloma išlaikyti mažiausiai 100 mm
atstumą.
Jeigu po kaitlente orkaitė neįrengta, 20 mm
atstumu nuo kaitlentės apačios įdėkite
skiriamąją plokštę.
Apsaugokite stalviršio nupjautus paviršius
nuo drėgmės, naudodami tinkamą
sandarinimo medžiagą, pridėtą gaminio
papildomame maišelyje. Užpildykite
sandarinimo medžiaga visą tarpą tarp
prietaiso ir stalviršio. Tarp prietaiso ir
stalviršio netepkite silikoninio sandariklio.
Jokiu būdu neįrenkite prietaiso greta durų ir
po langais. Nes karšti prikaistuviai gali
nukristi nuo prikaistuvių atramų.
LIETUVIŲ
30
min.
28 mm
min. 500 mm
290 mm
0 mm
520 mm
270±1
mm
490±1
mm
100 mm
55 mm
min.
28 mm
max.
R 5 mm
min. 28 mm
Papildomos informacijos apie įrengimą
rasite surinkimo instrukcijoje.
Gaminio aprašymas
Maisto gaminimo paviršių išdėstymas
1
2
5
3
4
Degiklio valdymo rankenėlė
Kaitlentės degiklio valdymo rankenėlės yra
kaitlentės priekyje.
1
2
3
4
5
Spartusis degiklis
Papildomas degiklis
Sparčiojo degiklio valdymo rankenėlė
Pagalbinio degiklio valdymo rankenėlė
Nuimama prikaistuvių atrama
LIETUVIŲ
31
Simbolis
Aprašas
dujos tiekiamos maksimaliai / uždegimo nuostata
dujos tiekiamos minimaliai
rodo degiklio padėtį
Simbolis
Aprašas
dujos netiekiamos / išjungimo padėtis
Kasdienis naudojimas
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos skyrius.
Degiklio uždegimas
1
Degiklį visada uždekite prieš
dėdami keptuves arba puodus.
Degiklio uždegimas:
1. Paspauskite valdymo rankenėlę ir
pasukite ją prieš laikrodžio rodyklę iki
maksimalios padėties, pažymėtos
.
2. Laikykite valdymo rankenėlę nuspaustą
maždaug 5 sekundes. Šiluminis
elementas įkais ir išsijungs apsauginis
įtaisas. Jeigu nepaspausite rankenėlės,
dujų tiekimas bus nutrauktas.
3. Kai uždegate liepsną, galite ją
reguliuoti.
Jei po kelių bandymų degiklis
neužsidega, patikrinkite, ar
tinkamai uždėta jo karūnėlė ir
dangtelis.
2
3
1 Degiklio dangtelis ir karūnėlė
2 Šiluminis elementas
3 Uždegimo žvakė
LIETUVIŲ
32
ĮSPĖJIMAS! Nelaikykite
reguliavimo rankenėlės
nuspaudę ilgiau nei 15
sekundžių. Jeigu degiklis
neužsidega per 15 sekundžių,
atleiskite valdymo rankenėlę,
pasukite ją į išjungimo padėtį ir,
prieš mėgindami uždegti degiklį
dar kartą, palaukite ne mažiau
kaip 1 minutę.
Jeigu nėra elektros, degiklį galite
uždegti be elektros įtaiso. Tokiu
atveju pridėkite prie degiklio
liepsnos šaltinį, paspauskite
atitinkamą rankenėlę ir pasukite
ją prieš laikrodžio rodyklę į
maksimalią dujų išleidimo padėtį.
ĮSPĖJIMAS! Būkite atsargūs
virtuvėje naudodami atvirą
liepsną. Gamintojas neprisiima
jokios atsakomybės, jei liepsna
buvo netinkamai naudojama.
Jeigu degiklis netyčia užgęsta,
pasukite reguliavimo rankenėlę į
išjungimo padėtį ir, prieš
mėgindami uždegti degiklį dar
kartą, palaukite ne mažiau kaip
1 minutę.
Kai įjungiate maitinimą, įrengę
maitinimo atjungimą, žiežirbų
generatorius aktyvinamas
automatiškai.
Kaitlentė yra pristatyta su
progresiniais vožtuvais. Su jais
galima tiksliau reguliuoti liepsną.
Degiklių išjungimas
Norėdami užgesinti liepsną, pasukite
atitinkamą valdymo rankenėlę ties simboliu
.
ĮSPĖJIMAS! Visada sumažinkite
liepsną arba visai išjunkite, prieš
nukeldami prikaistuvius nuo
degiklio.
Patarimai
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos skyrius.
Prikaistuvių skersmenys
Degiklis
Naudokite keptuves ir puodus, kurių dugnų
skersmuo atitinka naudojamų degiklių dydį.
Degiklis
Spartusis
Maksimalus
Mažiausias
puodų ir pripuodų ir prikaistuvių
kaistuvių dugdugnų skersno skersmuo
muo
160 mm
260 mm
Pagalbinis
Maksimalus
Mažiausias
puodų ir pripuodų ir prikaistuvių
kaistuvių dugdugnų skersno skersmuo
muo
80 mm
160 mm
Prikaistuvio dugnas turi būti kuo storesnis ir
lygesnis.
LIETUVIŲ
33
Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos skyrius.
Bendroji informacija
ĮSPĖJIMAS! Prieš pradėdami
valyti, išjunkite prietaisą ir
palaukite, kol jis atvės.
ĮSPĖJIMAS! Nevalykite prietaiso
garų ar aukšto slėgio garų
valytuvais.
ĮSPĖJIMAS! Nenaudokite
šveičiamųjų valymo priemonių,
metalinių šveistukų arba rūgščių.
Jie gadina prietaisą.
Norėdami pašalinti maisto likučius,
nuplaukite emaliuotas dalis, dangtelius ir
karūnėles šiltu muiluotu vandeniu.
Šiame modelyje yra elektrinis uždegimas.
Norėdami išvengti uždegimo problemų,
išlaikykite keraminę žvakę su elektrodu
švariais.
Nedėkite prikaistuvių atramų į
indaplovę. Plaukite jas rankomis
ir nusausinkite minkšta šluoste.
Išplovę patikrinkite, ar
prikaistuvio atramos gerai
išdėstytos.
Jeigu norite patikrinti dujotiekio
vamzdžio ir slėgio reguliatoriaus
būklę, kreipkitės į techninės
priežiūros centrą. Ši paslauga
yra mokama.
Nuvalę būtinai nusausinkite minkšta šluoste.
Nerūdijančiojo plieno elementus nuplaukite
vandeniu ir nusausinkite minkšta šluoste.
Trikčių šalinimas
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos skyrius.
Ką daryti, jeigu...
Triktis
Uždegant dujas nėra žiežirbos.
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Nėra elektros maitinimo.
Patikrinkite, ar įkištas prietaiso kištukas ir ar įjungtas
elektros maitinimas.
Nėra elektros maitinimo.
Patikrinkite namų elektros
tinklo saugiklį.
Netinkamai uždėtas degiklio Patikrinkite, ar tinkamas uždangtelis ir karūnėlė.
dėtas degiklio dangtelis ir
karūnėlė.
LIETUVIŲ
34
Triktis
Galima priežastis
Liepsna užgęsta iš karto tik
uždegus.
Šiluminis elementas nepakankamai įkaito.
Dujų žiedas dega netolygiai. Degiklio karūnėlę užkimšo
maisto likučiai.
Jeigu yra klaida, iš pradžių pabandykite
problemos sprendimą rasti patys. Jeigu
patys negalite rasti problemos sprendimo,
kreipkitės į IKEA parduotuvės klientų
aptarnavimo centrą. IKEA paskirtų kontaktų
visą sąrašą galite rasti šio vadovo gale.
Atitaisymo būdas
Užsidegus liepsnai, rankenėlę laikykite paspaudę maždaug 5 sekundes.
Patikrinkite, ar pagrindinis
purkštukas ir degiklio karūnėlė nėra užkimšti maisto likučiais.
Jeigu prietaisas netinkamai
naudojamas arba įrengtas ne
įgaliotojo techniko, jo
aptarnavimas bus mokamas
netgi ir garantiniu laikotarpiu.
Techniniai duomenys
Kaitlentės matmenys
Kiti techniniai duomenys
Plotis
290 mm
Gylis
520 mm
Aukštis įmontavus
45 mm
Prietaiso klasė: 3
Prietaiso kategorija: II2H3B/P
Prietaiso dujų tiekimas: gamtinės
dujos G20 (2H) 20 milibarų
Šis prietaisas skirtas naudoti su
gamtinėmis dujomis, bet jį galima
pritaikyti naudoti su kitos rūšies
dujomis kaip nurodyta toliau
esančioje lentelėje.
BENDROJI GALIA
Pradinės dujos:
G20 (2H) 20 mbar = 3.9 kW
Pakeistos dujos:
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar = 269 g/h
Dujų prijungimas:
G 1/2"
LIETUVIŲ
Degiklio tipas
35
Purkštukų žy- Vardinė galia, Vardinis sraumėjimas
kW
tas, g/h
Sumažinta
galia, kW
pralaida
G20 20 mbar
Spartusis (didelis)
120X
2,9
–
0,75
52
Pagalbinis
(mažas)
70
1,0
–
0,33
28
G30/G31 30/30 mbar
Spartusis (didelis)
86
2,7
196
0,95
52
Pagalbinis
(mažas)
50
1,0
73
0,33
28
Techninių duomenų plokštelė
Made In Italy
© Inter IKEA Systems B.V. 1999
ZO
0476
MOD:
PQM
000.000.00
21552
IKEA of Sweden AB
SE - 343 81 Älmhult
TYPE H0000-0/0
PNC. 000000000 00
Max Power = 6W
S.N.: 00000000
G2X XX mbar = XXkW
G3X XX mbar = XXXg/h
220-240 V
Pirmiau esančiame paveikslėlyje
pavaizduota prietaiso techninių duomenų
plokštelė (be serijos numerio, kuris
dinamiškai sukuriamas gamybos proceso
metu); ji yra korpuso apatiniame paviršiuje.
Gerb. kliente, čia priklijuokite lipduką, kurį
rasite specialiame plastikiniame maišelyje,
~ 50-60 Hz
0000000000000000000000
esančiame kaitlentės pakuotės viduje.
Tuomet mums bus lengviau tiksliai nustatyti
jūsų kaitlentę tuo atveju, jeigu vėliau jums
prireiktų mūsų pagalbos. Ačiū už pagalbą!
36
LIETUVIŲ
Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos skyrius.
Prijungimo kabelis
DĖMESIO Informacija, skirta tik
įgaliotajam montuotojui.
ĮSPĖJIMAS!
Šis prietaisas turi būti įžemintas.
ĮSPĖJIMAS!
Kyla elektros smūgio pavojus.
• Elektros tinklo išvade yra įtampa.
• Būtinai atjunkite įtampą nuo elektros
tinklo išvadų.
• Atsilaisvinę ir netinkamos kištuko ir lizdo
jungtys. Išvadas gali perkaisti.
• Įsitikinkite, kad tinkamai įrengtos
tvirtinimo jungtys.
• Pritvirtinkite kabelį įtempimą mažinančiu
spaustuku.
Prieš prijungdami prietaisą prie elektros
tinklo, patikrinkite ar techninių duomenų
lentelėje nurodyta prietaiso vardinė įtampa
atitinka elektros tinklo įtampą. Taip pat
patikrinkite prietaiso galingumo klasę ir
įsitikinkite, kad laidas yra tinkamo dydžio
pagal prietaiso galingumo klasę. Žr. skyrių
„Techniniai duomenys“.
Techninių duomenų plokštelę rasite korpuso
apačioje.
Prietaisas pateikiamas su prijungimo laidu.
Laidas turi būti su tinkamu kištuku, pritaikytu
galiai, nurodytai techninių duomenų
plokštelėje. Žr. skyrių „Techniniai
duomenys“.
Kištuką reikia jungti į tinkamą elektros lizdą.
Jeigu prietaisą jungiate prie maitinimo
šaltinio tiesiogiai, tarp prietaiso ir maitinimo
tinklo būtina įrengti dvipolį jungiklį, kurio
minimalus atstumas tarp jungiklio kontaktų –
3 mm. Dvigubo poliaus jungiklis turi tikti
reikiamai galiai ir atitikti galiojančias
taisykles.
Jungiamasis laidas klojamas taip, kad nė
vienoje vietoje negalėtų įkaisti daugiau nei
iki 90 °C temperatūros. Mėlyną neutralų
laidą privaloma jungti prie gnybto,
pažymėto „N“. Rudą arba juodą fazės
laidą, išvadų bloke prijungtą prie „L“ raide
pažymėto išvado, reikia prijungti prie fazės
su įtampa.
Elektros reikalavimai
Šio prietaiso reguliuojamų
nuostatų parametrus rasite
techninių duomenų plokštelėje.
Žr. skyrių „Techniniai duomenys“.
Gamintojas neprisiima jokios
atsakomybės, jei nesilaikoma šių
saugos priemonių.
Ši kaitlentė skirta jungti prie 220–240 V,
50–60 Hz kintamosios srovės elektros tinklo.
Prieš prijungdami šį prietaisą į maitinimo
tinklą patikrinkite, ar kaitlentės techninių
duomenų plokštelėje nurodyta įtampa ir
dažnis atitinka pastato elektros įvado
duomenis. Techninių duomenų plokštelę
rasite korpuso apačioje.
Kaitlentė pateikiama su 3 gyslų lanksčiu
maitinimo kabeliu.
Atlikus prijungimą, neturi matytis pjūvio
arba atsiskyrusių laido vielelių, o laido
spaustukas turi būti tvirtai uždėtas ant
išorinio apvalkalo.
LIETUVIŲ
Maitinimo laido keitimas
ĮSPĖJIMAS! Elektros laidą gali
pakeisti tik techninės priežiūros
paslaugų teikėjas arba
kvalifikuotas elektrikas.
37
laidą. Laido skerspjūvis turi atitikti
maitinimo įtampą ir darbinę temperatūrą.
Geltonas ir žalias įžeminimo laidas privalo
būti maždaug 2 cm ilgesnis už rudą arba
juodą fazės laidą.
Jeigu prijungimo laidą reikėtų pakeisti,
galima naudoti tik H03V2V2-F T90 tipo
Dujų prijungimas
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos skyrius.
DĖMESIO Informacija, skirta tik
įgaliotajam montuotojui.
Prijungimas prie pagrindinio vamzdyno
ĮSPĖJIMAS! Šis prietaisas nėra
prijungtas prie degimo produktus
šalinančio įtaiso.
Įrengimas turi atitikti galiojančias vietines
taisykles. Vadovaujantis vietos taisyklėmis,
kaitvietę prie dujotiekio tinklo privaloma
jungti naudojant standųjį žalvarinį arba
plieninį vamzdį bei tvirtinimo dalis arba
naudojant vienalytę plieninę žarną.
Jeigu yra problemų su vamzdžiu,
patys jo netaisykite. Kreipkitės į
vietinį techninės priežiūros
centrą. Žr. skyrių „Techninė
priežiūra“.
Sujungimas turi būti tinkamas ir įtvirtintas
kaitlentės prijungimo vamzdyje. Kitaip iš
prijungimo vamzdžio gali tekėti dujos.
ĮSPĖJIMAS! Kai baigsite įrengti,
patikrinkite sandarumą ir
vamzdžio pritvirtinimą.
Norėdami patikrinti įrengimą,
naudokite muiluotą vandenį.
Nenaudokite liepsnos.
Dujų nuostatos keitimas
Šiam modeliui galite naudoti
gamtines dujas. Jūs galite
pakeisti ir naudoti jį su kitomis
dujomis, pasirūpinę tinkamais
purkštukais.
Informaciją apie purkštukų keitimą rasite
skyriuje „Techniniai duomenys“.
ĮSPĖJIMAS! Transformaciją arba
keitimą privalo atlikti tik
įgaliotasis technikas.
Purkštukų keitimas:
1. Nuimkite prikaistuvių atramą.
2. Nuimkite degiklio dangtelį ir karūnėlę.
3. 7 numerio veržliarakčiu atsukite ir
nuimkite purkštukus ir pakeiskite juos
reikiamais pagal naudojamą dujų rūšį.
4. Vėl surinkite detales, atlikdami tuos
pačius veiksmus atvirkštine tvarka.
Prieš užplombuodami prietaisą,
užklijuokite lipduką su aktualia
informacija naujos rūšies dujoms
netoli įvado vamzdžio. Jeigu
prietaisas jau yra užplombuotas,
priklijuokite jį tiesiai ant vartotojo
vadovo knygelės už techninių
duomenų skyriaus, šalia techninių
duomenų plokštelės brėžinio.
LIETUVIŲ
Šį lipduką rasite su prietaisu
pateikiamoje pakuotėje.
Jeigu tiekiamų dujų slėgis skiriasi
arba kinta nuo reikiamo,
privalote įrengti tinkamą slėgio
reguliatorių, kuris nėra
pristatomas su gaminiu. Jeigu
reikia, jį reikia užsakyti atskirai iš
vietinio techninės priežiūros
centro; žr. skyrių „Techninė
priežiūra“. Slėgio reguliatorių
privaloma įrengti ant dujotiekio
vamzdžio, vadovaujantis
galiojančiomis taisyklėmis.
Techninių duomenų plokštelę rasite korpuso
apačioje.
Liepsnos lygio reguliavimas
Kai įrengiate kaitlentę, būtina patikrinti
mažiausią liepsnos nustatymą:
1. Atsukite dujų čiaupą iki didžiausio dujų
srauto padėties ir uždekite.
2. Nustatykite dujų čiaupą iki mažiausios
liepsnos padėties ir kelis kartus pasukite
valdymo rankenėlę iš mažiausios į
didžiausią padėtį. Jeigu liepsna yra
nestabili arba užgęsta, laikykitės toliau
nurodyto proceso.
38
3. Vėl uždekite degiklį ir nustatykite į
mažiausią padėtį.
4. Nuimkite valdymo rankenėlę .
5. Reguliavimui naudokite ploną atsuktuvą
ir sukite reguliavimo varžtą, kol liepsna
bus stabili ir neužges, kai rankenėlė bus
sukama iš mažiausios į didžiausią
padėtį ir atvirkščiai (žr. toliau
pateikiamą paveikslėlį).
6. Pakartokite šį procesą visiems
degikliams.
7. Vėl uždėkite rankenėles.
ĮSPĖJIMAS! Jeigu prietaisas yra
prijungtas prie suskystintųjų dujų
(G31 propano arba G30 butano)
baliono, reguliavimo varžtą
privaloma kuo tvirčiau užveržti.
Energijos efektyvumas
Informacija apie gaminį pagal ES 66/2014 direktyvą
Modelio žymuo
MÖJLIG
402.371.52
Kaitlentės tipas
Įmontuojama kaitlentė
Dujinių degiklių skaičius
2
LIETUVIŲ
39
Dujinio degiklio energijos vartojimo Vidurinysis galinis. Spartusis
59,2 %
efektyvumas
Vidurinysis priekinis. Papildomas netaikoma
(EE gas burner)
Dujinės viryklės energijos vartojimo
efektyvumas
(EE gas hob)
59,2 %
EN 30-2-1. Buitiniai virtuvių dujų prietaisai. 2-1 dalis. Racionalus elektros energijos
vartojimas. Bendrieji reikalavimai
Energijos taupymas
• Prieš naudojimą patikrinkite, ar tinkamai surinkti degikliai ir puodų atramos.
• Naudokite prikaistuvius, kurių dugno skersmuo atitinka degiklių skersmenį.
• Padėkite puodą degiklio viduryje.
• Kai šildote vandenį, naudokite jo tik tiek, kiek reikia.
• Jeigu įmanoma, prikaistuvius uždenkite dangčiais.
• Kai skystis pradeda virti, sumažinkite liepsną, kad skystis lėtai virtų.
• Jeigu galima, naudokite slėginį prikaistuvį. Žr. jo naudojimo instrukciją.
Aplinkos apsauga
Atiduokite perdirbti medžiagas, pažymėtas
šiuo ženklu . Išmeskite pakuotę į
atitinkamą atliekų surinkimo konteinerį, kad
ji būtų perdirbta. Padėkite saugoti aplinką
bei žmonių sveikatą ir surinkti bei perdirbti
elektros ir elektronikos prietaisų atliekas.
Neišmeskite šiuo ženklu
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos
atliekų surinkimo punktą arba susisiekite su
vietnos savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
pažymėtų
„IKEA“ GARANTIJA
Cik ilgi IKEA garantija ir spēkā?
Šī garantija ir spēkā 5 gadus no oriģinālā
jūsu ierīces iegādes brīža IKEA veikalā.
Nepieciešams oriģinālais pirkuma čeks kā
pirkuma pierādījums. Ja garantijas laikā
tiek veikti kādi remontdarbi, tas nepagarina
ierīces garantijas laiku.
Kas atliks techninį aptarnavimą?
Techninį aptarnavimą atliks arba pats
„IKEA“ techninio aptarnavimo paslaugų
teikėjas, arba įgaliotųjų techninio
aptarnavimo partnerių tinklas.
Kam galioja ši garantija?
Ši garantija galioja prietaiso gedimams,
atsiradusiems dėl konstrukcijos arba
medžiagų defektų; garantija įsigalioja nuo
gaminio pirkimo iš „IKEA“ datos. Ši
garantija galioja tik tuo atveju, jeigu
LIETUVIŲ
gaminiai naudojami namų ūkyje. Išimtys
išdėstytos skyriuje „Kam negalioja ši
garantija?“. Garantinio laikotarpio metu
bus padengiamos išlaidos už gedimo
pataisymą, pavyzdžiui, remontą, dalis,
darbą ir kelionės išlaidas, su sąlyga, kad
prietaisas bus prieinamas remontui be
ypatingų išlaidų. Šiomis sąlygomis galioja
ES direktyvos (Nr. 99/44/EG) ir atitinkami
vietos reglamentai. Pakeistos sugedę dalys
tampa „IKEA“ nuosavybe.
Ką „IKEA“ darys, kad išspręstų
problemą?
Paskirtasis „IKEA“ techninio aptarnavimo
paslaugų teikėjas patikrins gaminį ir savo
paties nuožiūra nuspręs, ar jam galioja ši
garantija. Jeigu „IKEA“ techninio
aptarnavimo paslaugų teikėjas
nusprendžia, kad garantija galioja, jis,
vadovaudamasis savo techninio
aptarnavimo paslaugų teikimo procedūra,
pats, savo nuožiūra, sugedusį gaminį arba
pataiso, arba pakeičia jį tokiu pačiu ar
panašiu gaminiu.
Kam ši garantija netaikoma?
• Esant įprastam nusidėvėijmui.
• Tyčinės žalos arba žalos dėl
neatsargumo atveju; žalai, kurios
priežastys – nesivadovavimas naudojimo
instrukcija, netinkamas montavimas arba
prijungimas prie netinkamos įtampos
elektros lizdo; žalai, kurios priežastys –
cheminė arba elektrocheminė reakcija,
rūdys, korozija arba vandens padarytai
žalai, įskaitant, bet neapsiribojant žala
dėl per didelio kalkių kiekio
vandentiekyje; žalai dėl anomalių
aplinkos sąlygų.
• Sunaudojamoms keičiamosioms dalims,
įskaitant maitinimo elementus ir
lemputes.
• Nefunkcinėms ir dekoratyvinėms dalims,
kurios neturi įtakos įprastam prietaiso
naudojimui, įskaitant bet kokius
įbrėžimus ir galimą spalvų pasikeitimą.
40
• Netyčinei žalai, padarytai pašaliniais
daiktais arba medžiagomis, valant arba
atkemšant filtrus, kanalizacijos sistemas
arba skalbimo/plovimo priemonių
stalčius.
• Žalai, padarytai šioms dalims:
keraminiam stiklui, priedams, indų ir stalo
reikmenų krepšiams, vandens tiekimo ir
kanalizacijos vamzdžiams, lemputėms ir
lempučių gaubtams, ekranams,
rankenėlėms, aptaisams ir aptaisų dalims
(nebent galima būtų įrodyti, kad tokią
žalą sukėlė gamybos defektai).
• Tais atvejais, kai meistro apsilankymo
metu gedimo rasti nepavyko.
• Tais atvejais, kai remontą atliko ne
įgaliotieji techninio aptarnavimo
paslaugų teikėjai ir (arba) ne partneris,
sudaręs sutartį su įgaliotaja techninio
aptarnavimo tarnyba, arba tuo atveju,
jeigu buvo naudotos ne originalios dalys.
• Remonto darbams atlikus netinkamą
montavimą arba sumontavus ne pagal
specifikaciją.
• Naudojus prietaisą ne namų ūkio
aplinkoje, t. y. naudojus profesionaliems
darbams.
• Žalai, padarytai pervežant. Jeigu
klientas veža gaminį į savo namus arba
kitu adresu, „IKEA“ nėra atsakinga už
žalą, kuri gali kilti transportavimo metu.
Visgi, jeigu gaminį kliento pristatymo
adresu veža „IKEA“, tuomet už šio
pristatymo metu gaminiui padarytą žalą
atlyginama pagal šią garantiją.
• Išlaidoms už pradinį „IKEA“ prietaiso
įrengimą. Visgi jeigu prietaisą pagal šios
garantijos sąlygas taiso arba keičia
„IKEA“ techninio aptarnavimo paslaugų
teikėjas arba jo įgaliotasis techninio
aptarnavimo paslaugų teikimo partneris,
techninio aptarnavimo paslaugų teikėjas
arba jo įgaliotasis techninio aptarnavimo
paslaugų teikimo partneris iš naujo
įrengia prietaisą arba, jeigu reikia,
įrengia pakeistą naują prietaisą.
Šis apribojimas negalioja nepriekaištingam
darbui, atliktam kvalifikuoto specialisto,
41
LIETUVIŲ
naudojusio savo originalias dalis, siekusio,
kad prietaisas atitiktų kitos ES šalies
techninių saugos specifikacijų reikalavimus.
Šalies įstatymų galiojimas
„IKEA“ garantija suteikia jums ypatingų
juridinių teisių, kurios apima arba viršija
vietos reikalavimus. Visgi šios sąlygos
jokiais būdais neapriboja vartotojų teisių,
išdėstytų nacionalinės teisės aktuose.
Norėdami, kad mes užtikrintume jums
geriausią pagalbą, prieš kreipdamiesi į
mus, atidžiai perskaitykite montavimo
instrukciją ir (arba) šios informacinės
knygelės vartotojo vadovo skyrių.
Kaip susisiekti su mumis, jeigu jums reikia
mūsų techninio aptarnavimo paslaugos?
Galiojimo vieta
Prietaisams, įsigytiems vienoje ES šalyje ir
pervežtoms į kitą ES šalį, paslaugos
teikiamos pagal įprastas, toje kitoje šalyje
galiojančias garantines sąlygas.
Įsipareigojimas teikti paslaugas pagal
garantiją vykdomas tik tuo atveju, jeigu
prietaisas atitinka ir yra įrengtas pagal:
• technines šalies, kurioje pateikiama
garantinė pretenzija, specifikacijas;
• montavimo instrukciją ir vartotojo
vadove pateiktą saugos informaciją.
Pogarantinis „IKEA“ prietaisų techninis
aptarnavimas:
Nesivaržydami kreipkitės į
„IKEA“ pogarantinio techninio aptarnavimo
tarnybą, norėdami:
1. pateikti techninio aptarnavimo užklausą
pagal šią garantiją;
2. prašyti paaiškinti, kaip įmontuoti
„IKEA“ prietaisą numatytuose
„IKEA“ virtuvės balduose. Tarnyba
neteiks paaiškinimų, susijusių su:
• bendruoju „IKEA“ virtuvės baldų
montavimu;
• prijungimu prie elektros tinklo (jeigu
gaminys pateikiamas be elektros
kištuko ir maitinimo kabelio),
vandentiekio ir dujotiekio, nes šiuos
darbus privalo atlikti įgaliotasis
techninio aptarnavimo specialistas.
3. prašyti paaiškinti „IKEA“ prietaiso
vartotojo vadovo turinį ir jo technines
savybes.
Visą „IKEA“ paskirtųjų kontaktų ir atitinkamų
tarptautinių telefonų numerių sąrašą rasite
paskutiniame šio vartotojo vadovo
puslapyje.
Norint, kad paslaugos būtų
teikiamos greičiau,
rekomenduojame skambinti
specialiais, šio vartotojo vadovo
pabaigoje nurodytais telefonų
numeriais. Prireikus pagalbos,
visada skambinkite numeriais,
kurių sąrašas pateiktas
konkretaus prietaiso informacinės
knygelės pabaigoje. Prieš mums
skambindami, pasitikrinkite, ar
po ranka turite prietaiso, dėl
kurio reikalinga pagalba, IKEA
prekės numerį (8 skaitmenų
kodas) ir serijos numerį (8
skaitmenų kodas, nurodytas
techninių duomenų plokštelėje).
IŠSAUGOKITE PIRKIMO ČEKĮ!
Tai jūsų pirkimo įrodymas, kurio
reikia, norint, kad galiotų ši
garantija. Atkreipkite dėmesį,
kad perkant prietaisus, čekyje
taip pat būna įrašytas kiekvienos
„IKEA“ prekės pavadinimas ir
numeris (8 skaitmenų kodas).
Reikia papildomos pagalbos?
LIETUVIŲ
Jeigu turėtumėte kokių nors papildomų
klausimų, nesusijusių su pogarantiniu
prietaisų aptarnavimu, skambinkite mūsų
artimiausios „IKEA“ parduotuvės pagalbos
telefono linija. Prieš kreipiantis į mus,
rekomenduojame atidžiai perskaityti
prietaiso dokumentaciją.
42
43
SLOVENSKY
Obsah
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné pokyny
Inštalácia
Popis výrobku
Každodenné používanie
Tipy a rady
Ošetrovanie a čistenie
43
45
48
50
50
52
52
Riešenie problémov
Technické údaje
Zapojenie do elektrickej siete
Prívod plynu
Energetická účinnosť
Ochrana životného prostredia
ZÁRUKA IKEA
53
53
55
56
58
59
59
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
Bezpečnostné informácie
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte
priložený návod na používanie. Výrobca nie je zodpovedný za
škody a zranenia spôsobené nesprávnou inštaláciou a
používaním. Návod na používanie uchovávajte vždy v blízkosti
spotrebiča, aby ste doň mohli v budúcnosti nahliadnuť.
Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a
osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou
spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba
ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli
zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní
spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám.
Deti medzi 3 a 8 rokmi a osoby s veľmi rozsiahlymi a
zložitými hendikepmi nesmú mať prístup k spotrebiču, pokiaľ
nie sú pod nepretržitým dozorom.
Deti do 3 rokov nesmú mať prístup k spotrebiču, iba ak sú
nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
SLOVENSKY
•
•
•
44
Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k
spotrebiču, keď pracuje alebo keď sa chladí. Prístupné časti
sa môžu počas používania nahriať.
Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať žiadnu
údržbu na spotrebiči.
Všeobecná bezpečnosť
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VAROVANIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas
používania môžu značne zahriať. Nedotýkajte sa ohrevných
článkov.
Spotrebič nepoužívajte prostredníctvom externého časovača
ani samostatného diaľkového ovládania.
VAROVANIE: Varenie na oleji alebo tuku na varnom paneli
bez dohľadu môže byť nebezpečné a môže spôsobiť požiar.
NIKDY sa nepokúšajte zahasiť oheň vodou, ale vypnite
spotrebič a potom zakryte plameň, napr. pokrievkou alebo
nehorľavou pokrývkou.
UPOZORNENIE: Proces prípravy jedla musí byť pod
dozorom. Krátkodobý proces prípravy jedla si vyžaduje
nepretržitý dozor.
VAROVANIE: Nebezpečenstvo požiaru: Na varnom povrchu
nenechávajte žiadne predmety.
Kovové predmety, napríklad nože, vidličky, lyžice a pokrievky
by sa nemali klásť na povrch varného panela, pretože sa
môžu zohriať.
Spotrebič nepoužívajte pred jeho nainštalovaním do
zabudovanej štruktúry.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať
vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku
alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
SLOVENSKY
•
•
•
45
Ak je spotrebič priamo pripojený k zdroju napájania,
vyžaduje sa ochranný spínač s izoláciou všetkých pólov
a kontaktnou medzerou. Musí byť zaručené úplné odpojenie
v súlade s podmienkami uvedenými v kategórii prepätia III.
Výnimkou je uzemňovací kábel.
Pri vedení sieťového kábla zabezpečte (napríklad pomocou
izolačnej hadice), aby sa kábel nedostal do priameho
kontaktu so súčasťami, ktoré môžu dosahovať teplotu vyššiu
ako izbová teplota o viac ako 50 °C.
VAROVANIE: Používajte iba také ochranné lišty varného
panela, ktoré navrhol výrobca kuchynského spotrebiča, alebo
ich výrobca kuchynského spotrebiča uvádza ako vhodné v
návode na použitie, alebo ochranné lišty varného panela
zahrnuté v spotrebiči. Použitie nevhodných ochranných líšt
môže spôsobiť nehody.
Bezpečnostné pokyny
Inštalácia
VAROVANIE! Spotrebič musí
nainštalovať autorizovaný
inštalatér.
• Odstráňte všetky obaly.
• Neinštalujte ani nepoužívajte poškodený
spotrebič.
• Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.
• Dodržiavajte požadovanú minimálnu
vzdialenosť od iných spotrebičov a
nábytku.
• Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a uzavretú
obuv.
• Plochy výrezu utesnite tesniacim
materiálom, aby ste predišli vydutiu
spôsobenému vlhkosťou.
• Spodnú časť spotrebiča chráňte pred
parou a vlhkosťou.
• Spotrebič neinštalujte vedľa dverí ani
pod okno. Predídete tak zhodeniu
horúceho kuchynského riadu zo
spotrebiča pri otvorení dverí alebo okna.
• Ak je spotrebič nainštalovaný nad
zásuvkami, uistite sa, že je priestor medzi
spodnou časťou spotrebiča a hornou
zásuvkou postačujúci na cirkuláciu
vzduchu.
• Spodná časť spotrebiča sa môže
zohriať. Pod spotrebič nainštalujte
nehorľavý oddeľovací panel, ktorý
zamedzí prístupu k jeho spodnej časti.
Postupujte podľa inštalačných pokynov.
Elektrické zapojenie
VAROVANIE! Nebezpečenstvo
požiaru a zásahu elektrickým
prúdom.
• Všetky práce súvisiace s pripojením
elektriny musí vykonať autorizovaný
inštalatér.
46
SLOVENSKY
• Spotrebič musí byť uzemnený.
• Pred akýmkoľvek zásahom odpojte
spotrebič od elektrickej siete.
• Uistite sa, že parametre na typovom
štítku sú kompatibilné s elektrickým
napätím zdroja napájania.
• Skontrolujte, či je spotrebič správne
nainštalovaný. Uvoľnený a nesprávny
elektrický sieťový kábel alebo zástrčka
(ak sa používa) môže spôsobiť
nadmerné zohriatie zásuvky.
• Použite vhodný elektrický sieťový kábel.
• Elektrické sieťové káble sa nesmú
zamotať.
• Skontrolujte, či je nainštalovaná ochrana
proti zásahu elektrickým prúdom.
• Použite káblovú svorku na odľahčenie
ťahu.
• Ak zapojíte nejaký elektrický spotrebič
do elektrickej siete v blízkosti, dbajte na
to, aby sa sieťový kábel alebo zástrčka
(ak je k dispozícii) nedotýkala horúceho
varného spotrebiča alebo horúcej
kuchynského riadu.
• Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry
ani predlžovacie káble.
• Uistite sa, že zástrčka (ak sa používa)
alebo prívodný elektrický kábel nie sú
poškodené. Ak treba vymeniť poškodený
sieťový kábel, kontaktujte náš
autorizovaný servis alebo elektrikára.
• Zariadenie na ochranu pred dotykom
elektrických častí pod napätím a
izolovaných častí treba namontovať tak,
aby sa nedalo odstrániť bez nástrojov.
• Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej
zásuvky až po dokončení inštalácie. Po
inštalácii sa uistite, že máte prístup k
sieťovej zástrčke.
• Ak je sieťová zásuvka uvoľnená,
nezapájajte do nej sieťovú zástrčku.
• Spotrebič neodpájajte ťahaním za
napájací kábel. Vždy ťahajte za sieťovú
zástrčku.
• Použite iba správne odpájacie
zariadenia: ochranné ističe alebo poistky
(skrutkovacie poistky treba vybrať z
držiaka), uzemnenia a stýkače.
• Elektrická sieť v domácnosti musí mať
odpájacie zariadenie, ktoré umožní
odpojenie spotrebiča od elektrickej siete
na všetkých póloch. Vzdialenosť
kontaktov odpájacieho zariadenia musí
byť minimálne 3 mm.
Prívod plynu
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo požiaru a
výbuchu.
• Všetky práce súvisiace s pripojením na
prívod plynu musí vykonať autorizovaný
inštalatér.
• Pred inštaláciou sa ubezpečte, že sú
podmienky v miestnych rozvodoch
(druhu plynu a tlak plynu) a nastavenie
spotrebiča navzájom kompatibilné.
• Zabezpečte prúdenie vzduchu v okolí
spotrebiča.
• Informácie o prívode plynu nájdete na
typovom štítku.
• Tento spotrebič nie je pripojený k
zariadeniu, ktoré odvádza spaliny.
Dbajte na to, aby ste spotrebič zapojili
podľa aktuálnych inštalačných
predpisov. Venujte pozornosť
požiadavkám ohľadne primeraného
vetrania.
Použitie
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo poranenia,
popálenín alebo zásahu
elektrickým prúdom.
• Pred prvým použitím odstráňte zo
spotrebiča všetky obaly, značenia a
ochrannú fóliu (ak je použitá).
• Tento spotrebič je určený iba na použitie
v domácnosti.
• Nemeňte technické parametre tohto
spotrebiča.
• Zabezpečte, aby boli vetracie otvory
voľné.
47
SLOVENSKY
• Počas činnosti nenechávajte spotrebič
bez dozoru.
• Po každom použití varnú zónu vypnite.
• Na varné zóny neklaďte príbor ani
pokrievky. Môžu sa zohriať.
• Spotrebič nepoužívajte, keď máte mokré
ruky, ani keď je v kontakte s vodou.
• Nepoužívajte spotrebič ako pracovný
alebo odkladací povrch.
• Keď vkladáte pokrm do horúceho oleja,
môže olej vyprsknúť.
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo požiaru a
výbuchu.
• Tuky a oleje môžu pri zohriatí uvoľňovať
horľavé výpary. Pri príprave pokrmov
musia byť plamene alebo horúce
predmety v dostatočnej vzdialenosti od
tukov a olejov.
• Výpary, ktoré sa uvoľňujú z veľmi
horúcich olejov, môžu spôsobiť
spontánne vznietenie.
• Použitý olej, ktorý môže obsahovať
zvyšky pokrmov, môže spôsobiť požiar
pri nižšej teplote ako nový olej.
• Horľavé produkty alebo predmety, ktoré
obsahujú horľavé látky, nevkladajte do
spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň.
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo poškodenia
spotrebiča.
• Horúci kuchynský riad nenechávajte na
ovládacom paneli.
• Obsah kuchynského riadu nenechajte
vyvrieť.
• Dávajte pozor, aby na spotrebič
nespadli predmety alebo kuchynský riad.
Mohlo by dôjsť k poškodeniu povrchu
spotrebiča.
• Varné zóny nikdy nepoužívajte s
prázdnym kuchynským riadom ani bez
riadu.
• Na spotrebič nedávajte alobal.
• Používajte len stabilný kuchynský riad so
správnym tvarom a priemerom väčším
ako rozmery horákov.
• Skontrolujte, či je kuchynský riad na
horákoch vycentrovaný.
• Nepoužívajte veľký kuchynský riad, ktorý
presahuje okraje spotrebiča. Spôsobilo
by to poškodenie pracovného povrchu..
• Skontrolujte, či plameň nezhasne pri
rýchlom otočení ovládača z maximálnej
do minimálnej polohy.
• Používajte iba príslušenstvo dodané so
spotrebičom.
• Na horák neinštalujte rozptyľovač
plameňa.
• Pri používaní plynového kuchynského
spotrebiča vzniká teplo a vlhkosť.
Zabezpečte dobré vetranie v miestnosti,
kde je spotrebič nainštalovaný.
• Dlhodobé intenzívne používanie
spotrebiča si môže vyžadovať prídavné
vetranie, napríklad otvorenie okna alebo
účinnejšie vetranie, napríklad zvýšením
intenzity mechanickej ventilácie, ak je k
dispozícii.
• Tento spotrebič je určený iba na varenie.
Nesmie byť použitý na iné účely,
napríklad na vykurovanie miestnosti.
• Dbajte na to, aby sa do kontaktu s
varným panelom nedostali kyseliny,
napríklad ocot, citrónová šťava alebo
prípravky na čistenie vodného kameňa.
Môže to spôsobiť vznik matných miest.
• Zmena farby smaltu alebo ušľachtilej
ocele nemá žiadny vplyv na výkon
spotrebiča.
Starostlivosť a čistenie
VAROVANIE! Neodstraňujte
tlačidlá, gombíky alebo tesnenia
z ovládacieho panela. Voda sa
môže dostať dovnútra
spotrebiča a spôsobiť škodu.
• Spotrebič pravidelne čistite, aby ste
predišli znehodnoteniu povrchového
materiálu.
• Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd
vody ani paru.
• Spotrebič čistite vlhkou mäkkou
handričkou. Používajte iba neutrálne
SLOVENSKY
saponáty. Nepoužívajte abrazívne
prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani
kovové predmety.
• Horáky sa nesmú umývať v umývačke
riadu.
Servis
48
• Informácie o správnej likvidácii
spotrebiča vám poskytne váš miestny
úrad.
• Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
• Prívodný elektrický kábel odrežte blízko
pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
• Sploštite vonkajšie plynové trubice.
• Ak treba dať spotrebič opraviť, obráťte
sa na autorizované servisné stredisko.
• Používajte iba originálne náhradné
diely.
Likvidácia
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo poranenia
alebo udusenia.
Inštalácia
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
Všeobecné informácie
VAROVANIE! Tento spotrebič
smie nainštalovať, zapojiť a
opravovať výlučne registrovaná
kompetentná osoba v súlade s
príslušnými smernicami a
predpismi pre plynové
zariadenia. Používajte iba
súčiastky dodané s výrobkom.
Používajte iba originálne
náhradné súčiastky.
Výrobca nezodpovedá za telesnú ujmu
osôb ani domácich zvierat, ani za ujmu na
majetku, spôsobenú nedodržiavaním
nasledujúcich požiadaviek.
UPOZORNENIE! Počas inštalácie
si musíte pozrieť montážne
pokyny.
VAROVANIE! Pri inštalácii
spotrebiča musíte dodržiavať
zákony, nariadenia, smernice a
normy platné v krajine použitia,
bezpečnostné pravidlá a
predpisy, odborná a riadna
recyklácia v súlade s predpismi.
Skôr ako prejdete k inštalácii sa
presvedčite, či sú podmienky v
miestnych rozvodoch (druhu
plynu a tlak plynu) a nastavenie
spotrebiča navzájom
kompatibilné.
Parametre úpravy nastavenia
pre tento spotrebič sa uvádzajú
na typovom štítku (pozrite si
kapitolu Technické údaje).
VAROVANIE! Spotrebič musí byť
uzemnený.
SLOVENSKY
49
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom.
• Svorkovnica prívodu elektrickej energie
je pod napätím.
• Uistite sa, že je svorkovnica prívodu
elektrickej energie odpojená od napätia.
• Uvoľnite nevhodné zástrčkové a
zásuvkové pripojenia. Môže spôsobiť
prehriatie svorkovnice.
• Uistite sa, že sú svorkové pripojenia
správne nainštalované.
• Kábel zaistite svorkou na odľahčenie
ťahu.
Musíte dodržať minimálne
vzdialenosti od iných spotrebičov
a od nábytkových skríň alebo
iných zariadení uvedené v
montážnych pokynoch.
Ak pod varným panelom nie je rúra, vložte
oddeľovací panel vo vzdialenosti
minimálne 20 mm od dolnej časti varného
panela.
Odrezané povrchy pracovnej dosky chráňte
pred vlhkosťou vhodným tesniacim
materiálom, ktorý je priložený k výrobku a
nájdete ho v prídavnom vrecku. Utesnite
spotrebič v pracovnej doske bez medzier.
Na utesnenie rozhrania medzi spotrebičom
a pracovnou doskou nepoužívajte
silikónový tesniaci materiál. Spotrebič
neinštalujte vedľa dverí, ani pod oknami! V
opačnom prípade by mohol horúci
kuchynský riad spadnúť z podstavcov na
varné nádoby.
Musíte dodržať minimálnu vzdialenosť 100
mm medzi vyrezanou hranou a bočnou
stenou.
min. 500 mm
290 mm
490±1
mm
min.
28 mm
0 mm
520 mm
270±1
mm
100 mm
55 mm
max.
R 5 mm
min. 28 mm
Bližšie informácie o inštalácii nájdete v
montážnych pokynoch.
min.
28 mm
SLOVENSKY
50
Popis výrobku
Rozloženie varného povrchu
1
2
5
3
1
2
3
4
5
Rýchly horák
Pomocný horák
Ovládací gombík rýchleho horáka
Ovládací gombík pomocného horáka
Snímateľný podstavec na varnú nádobu
4
Ovládací gombík horáka
Ovládacie gombíky horáka varného panela
sa nachádzajú na prednej strane varného
panela.
Symbol
Popis
plyn sa neprivádza/poloha Vyp
maximálny prívod plynu /
nastavenie zapaľovania
minimálny prívod plynu
zobrazenie polohy horáka
Každodenné používanie
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
Zapálenie horáka
Horák zapáľte vždy pred
položením hrnca alebo panvice.
Zapálenie horáka:
1. Stlačte ovládací gombík a otočte ho
proti smeru hodinových ručičiek do
maximálnej polohy označenej s
.
2. Termočlánok podržte stlačený približne
5 sekúnd. Ohreje sa tým termočlánok a
vypne sa bezpečnostné zariadenie. Ak
gombík nestlačíte, prívod plynu sa
preruší.
3. Keď zapálite plameň, môžete ho
upraviť.
SLOVENSKY
51
Ak sa horák po opakovaných
pokusoch nezapáli správne,
skontrolujte, či je v správnej
polohe korunka a viečko horáka.
1
2
3
1 Viečko a korunka horáka
2 Termočlánok
3 Zapaľovacia sviečka
VAROVANIE! Nedržte ovládací
gombík stlačený dlhšie ako 15
sekúnd Ak sa horák nezapáli ani
po 15 sekundách, uvoľnite
ovládací gombík, otočte ho do
vypnutej polohy. Počkajte
najmenej 1 minútu a skúste
znova zapáliť horák.
V prípade výpadku elektrickej
energie je možné horák zapáliť
aj bez elektrického zariadenia. v
tomto prípade sa priblížte k
horáku s plameňom, stlačte
príslušný gombík a otočte ho
proti smeru hodinových ručičiek
do polohy uvoľnenia plynu.
VAROVANIE! Buďte opatrní,
keď používate otvorený oheň v
kuchyni. Výrobca odmieta
akúkoľvek zodpovednosť za
nevhodné zaobchádzanie s
plameňom.
Ak horák náhodne zhasne,
otočte ovládací gombík do
vypnutej polohy a počkajte
najmenej 1 minútu a skúste ho
znova zapáliť.
Keď zapnete napájanie po
inštalácii alebo výpadku
napájania, automaticky sa
zapne generátor iskier.
Varný panel je dodávaný s
progresívnymi ventilmi. Umožňujú
presnejšiu reguláciu plameňa.
Vypínanie horáka
Plameň sa zhasína otočením príslušného
gombíka na symbol
.
VAROVANIE! Pred
odstraňovaním hrncov z horáka
vždy znížte plameň na minimum
alebo ho vypnite.
SLOVENSKY
52
Tipy a rady
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
Priemery kuchynského riadu
Používajte hrnce a panvice, ktorých dno
zodpovedá veľkosti použitého horáka.
Horák
Rýchly
Minimálny
Maximálny
priemer hrpriemer hrncov a panvíc ncov a panvíc
160 mm
Horák
Pomocný
Minimálny
Maximálny
priemer hrpriemer hrncov a panvíc ncov a panvíc
80 mm
160 mm
Dno by malo byť podľa možnosti čo
najhrubšie a najrovnejšie.
260 mm
Ošetrovanie a čistenie
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
Všeobecné informácie
VAROVANIE! Pred čistením
spotrebiča ho vypnite a nechajte
vychladnúť.
VAROVANIE! Spotrebič nečistite
prúdom pary, ani
vysokotlakovým prúdom vody.
VAROVANIE! Nepoužívajte
abrazívne čistiace prostriedky,
drôtenky ani kyseliny. Poškodzujú
spotrebič.
Pripálené zvyšky jedál odstránite zo
smaltovaných dielov, viečok a koruniek,
vlažnou mydlovou vodou.
Diely z nehrdzavejúcej ocele umyte vodou
a utrite ich dosucha mäkkou handrou.
Tento model je vybavený elektrickým
zapaľovaním. Aby ste predišli problémom
so zapaľovaním, udržiavajte čistú
keramickú „sviečku“ s elektródou.
Podstavce na varné nádoby
nedávajte do umývačky. Umyte
ich ručne a osušte mäkkou
handričkou. Po vyčistení
skontrolujte, či sú podstavce
umiestnené správne.
Kontaktujte poskytovateľa
popredajného servisu, aby ste
skontrolovali podmienky rúrky
prívodu plynu. Servis nie je
bezplatný.
Po čistení ich starostlivo osušte mäkkou
handrou.
SLOVENSKY
53
Riešenie problémov
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
Čo robiť, keď...
Problém
Pri zapaľovaní plynu chýba
iskra.
Možné príčiny
Riešenie
Nie je k dispozícii elektrické
napätie.
Skontrolujte, či je spotrebič
zapojený do elektrickej siete
a či sú ističe v poriadku.
Nie je k dispozícii elektrické
napätie.
Skontrolujte poistky domovej
elektrickej inštalácie.
Viečko a korunka horáka nie Skontrolujte, či sú kryt a kosú položené správne.
runka horáka v správnej polohe.
Plameň zhasne okamžite po
zapálení.
Termočlánok nie je dostatoč- Po zapálení plameňa držte
ne zohriaty.
gombík približne 5 sekúnd
stlačený.
Plameň horáka je nerovnomerný.
Korunka horáka je upchatá
zvyškami potravín.
V prípade chyby sa najprv pokúste problém
odstrániť sami. Ak problém nedokážete
odstrániť sami, kontaktujte telefonické
stredisko vašej predajne IKEA. Na konci
tohto návodu nájdete kompletný zoznam
kontaktov autorizovaných spoločnosťou
IKEA.
Technické údaje
Rozmery varného panela
Šírka
290 mm
Hĺbka
520 mm
Výška po zabudovaní
45 mm
Skontrolujte, či nie sú hlavný
injektor a korunka horáka
blokované zvyškami potravín.
Ak nie je spotrebič používaný
správne alebo nie je
nainštalovaný autorizovaným
technikom, servis nie je
bezplatný, dokonca ani počas
záručnej doby.
SLOVENSKY
54
Ostatné technické údaje
Trieda spotrebiča: 3
Kategória spotrebiča: II2H3B/P
Prívod plynu: Zemný plyn G20
(2H) 20 mbar
Tento spotrebič je navrhnutý na
používanie so zemným plynom,
dá sa však prestaviť na použitie
s iným druhom plynu podľa
nasledujúcej tabuľky.
CELKOVÝ VÝKON
Pôvodne nastavený plyn:
Výmena plynu:
Pripojenie plynu:
Druh horáka
G20 (2H) 20 mbar = 3.9 kW
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar = 269 g/h
G 1/2"
Označenie in- Menovitý výjektora
kon kW
Menovitý
prietok g/
hod.
Znížený výkon kW
obtok
G20 20 mbar
Rýchly (veľký)
120X
2.9
-
0.75
52
Pomocný
(malý)
70
1.0
-
0.33
28
G30/G31 30/30 mbar
Rýchly (veľký)
86
2.7
196
0.95
52
Pomocný
(malý)
50
1.0
73
0.33
28
SLOVENSKY
55
Typový štítok
Made In Italy
© Inter IKEA Systems B.V. 1999
ZO
0476
MOD:
PQM
000.000.00
21552
IKEA of Sweden AB
SE - 343 81 Älmhult
TYPE H0000-0/0
PNC. 000000000 00
Max Power = 6W
S.N.: 00000000
G2X XX mbar = XXkW
G3X XX mbar = XXXg/h
220-240 V
Na hore uvedenom obrázku je zobrazený
typový štítok spotrebiča (bez výrobného
čísla vygenerovaného dynamicky pri
výrobe), ktorý sa nachádza na spodnej
časti viečka.
Vážený zákazník, sem prilepte nálepku,
ktorú nájdete v samostatnom plastovom
~ 50-60 Hz
0000000000000000000000
vrecku v obale so spotrebičom. Údaje na
nálepke nám umožnia pomôcť vám
efektívnejšie, pretože ak v budúcnosti
budete potrebovať naše služby, budeme
môcť presne identifikovať váš varný panel.
Ďakujeme vám za pomoc!
Zapojenie do elektrickej siete
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
Napájací kábel
UPOZORNENIE! Informácie iba
pre autorizovaného inštalatéra.
VAROVANIE!
Spotrebič musí byť uzemnený.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom.
• Svorkovnica prívodu elektrickej energie
je pod napätím.
• Uistite sa, že je svorkovnica prívodu
elektrickej energie odpojená od napätia.
• Uvoľnite nevhodné zástrčkové a
zásuvkové pripojenia. Môže spôsobiť
prehriatie svorkovnice.
• Uistite sa, že sú svorkové pripojenia
správne nainštalované.
• Kábel zaistite svorkou na odľahčenie
ťahu.
Pred zapojením skontrolujte, či menovité
napätie spotrebiča na typovom štítku
zodpovedá napájaciemu sieťovému
napätiu. Skontrolujte tiež menovitý príkon
spotrebiča a uistite sa, že má drôt rozmery
vhodné pre menovitý príkon spotrebiča.
Pozrite si kapitolu Technické údaje.
SLOVENSKY
Štítok s technickými údajmi je umiestnený
pod povrchom puzdra.
Spotrebič sa dodáva s pripojovacím
káblom. Kábel musí byť vybavený vhodnou
zástrčkou, ktorá zodpovedá zaťaženiu
uvedenému na typovom štítku. Pozrite si
kapitolu Technické údaje.
Zástrčku musíte zapojiť do vhodnej
zásuvky. Ak spotrebič pripájate priamo na
elektrické rozvody, medzi spotrebič a
elektrickú sieť sa musí nainštalovať
dvojpólový vypínač so vzdialenosťou medzi
kontaktmi vypínača najmenej 3 mm. Typ
dvojpólového vypínača musí byť vhodný
pre požadované zaťaženie, v súlade s
platnými predpismi.
Prívodný kábel sa musí viesť tak, aby
žiadna jeho časť nemohla dosiahnuť
teplotu vyššiu ako 90 °C. Modrý nulový
vodič musí byť pripojený k svorke
označenej „N“ na svorkovnici. Hnedý alebo
čierny fázový vodič, pripojený k svorke
označenej „L“ na svorkovnici, sa vždy musí
pripojiť k fázovému (živému) kontaktu.
Požiadavky na elektrické napájanie
Parametre úpravy nastavenia
pre tento spotrebič môžete
skontrolovať na typovom štítku.
Pozrite si kapitolu Technické
údaje.
56
Varný panel je určený na zapojenie do
elektrickej siete s napätím 220-240 V a
frekvenciou 50/-60 Hz AC.
Pred zapojením spotrebiča do elektrickej
siete skontrolujte, či napätie a frekvencia
uvedené na štítku s technickými údajmi
zodpovedajú napätiu a frekvencii vo vašej
elektrickej sieti. Štítok s technickými údajmi
je umiestnený pod povrchom puzdra.
Varný panel sa dodáva s 3-žilovým
flexibilným napájacím káblom.
Po ukončení inštalácie nesmú byť prítomné
žiadne odrezané alebo oddelené vodiče
kábla, a príchytka kábla musí byť pevne
pripevnená na vonkajšom plášti.
Výmena napájacieho kábla
VAROVANIE! Elektrický kábel
smie vymeniť iba poskytovateľ
popredajného servisu alebo
kvalifikovaný elektrikár.
V prípade nutnosti výmeny napájacieho
kábla sa smie použiť iba kábel typu
H03V2V2-F T90. Prierez kábla musí byť
vhodný pre dané napätie a pracovnú
teplotu. Žltý a zelený uzemňovací vodič
musí byť o približne 2 cm dlhší ako hnedý
alebo čierny fázový vodič.
Výrobca odmieta akúkoľvek
zodpovednosť, ak neboli
dodržané bezpečnostné pokyny.
Prívod plynu
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
UPOZORNENIE! Informácie iba
pre autorizovaného inštalatéra.
Pripojenie k hlavnému potrubiu
VAROVANIE! Tento spotrebič
nie je pripojený k zariadeniu na
odvod spalín.
57
SLOVENSKY
Inštalácia musí byť kompatibilná s platnými
miestnymi nariadeniami. V súlade s
miestnymi nariadeniami musí byť pripojenie
varnej dosky k plynovému rozvodu alebo k
plynovej bombe zhotovené z tuhej medenej
alebo oceľovej rúrky so spojovacími
prvkami, alebo pomocou antikorovej hadice
so spojitým povrchom.
V prípade problému s potrubím
ho neopravujte vlastnoručne.
Zavolajte miestneho
poskytovateľa servisných služieb.
Prečítajte si kapitolu Servis.
Prívod musí byť nainštalovaný správne a
pevne pripojený k pripojovacej rúrke
varného panela. V opačnom prípade môže
z pripojovacej rúrky unikať plyn.
VAROVANIE! Po dokončení
inštalácie skontrolujte tesnenie a
upevnenie rúrky. Na kontrolu
inštalácie použite mydlovú vodu.
Nepoužívajte plameň.
Prestavenie na iný plyn
Tento model môžete použiť s(o)
zemným plynom. Môžete ho však
prerobiť na používanie s inými
plynmi, za predpokladu použitia
správnych injektorov.
Bližšie informácie týkajúce sa výmeny
injektora nájdete v kapitole Technické
údaje.
VAROVANIE! Prestavbu alebo
výmenu môže vykonávať iba
autorizovaný technik.
Výmena injektorov:
1. Vyberte snímateľnú podložku pod
panvicu.
2. Vyberte viečko a korunku horáka.
3. Maticovým kľúčom 7 vyskrutkujte a
demontujte injektory, vymeňte ich za
injektory zodpovedajúce druhu
používaného plynu.
4. Namontujte všetky diely na miesto,
postupujte v opačnom poradí úkonov.
Pred utesnením spotrebiča
umiestnite štítok s relevantnými
informáciami pre nový typ plynu
blízko k prívodnému potrubiu. Ak
je spotrebič už zapečatený,
prilepte ho priamo na brožúru s
návodom na obsluhu za
kapitolou Technické údaje, do
blízkosti náčrtku typového štítka.
Tento štítok nájdete na obale
dodávanom so spotrebičom.
Ak je tlak privádzaného plynu
odlišný alebo ak sa bude meniť v
porovnaní s požadovaným
tlakom, musíte nainštalovať
vhodný regulátor tlaku. Ten sa s
týmto výrobkom nedodáva. V
prípade potreby ho musíte
objednať samostatne u
miestneho poskytovateľa
popredajného servisu, pozrite si
kapitolu Servis. Regulátor tlaku
sa musí namontovať na prívodné
plynové potrubie, v súlade s
požiadavkami platných
predpisov.
Štítok s technickými údajmi je umiestnený
pod povrchom puzdra.
Úprava úrovne plameňa
Po nainštalovaní varného panela treba ešte
skontrolovať nastavenie minimálneho
plameňa:
1. Ovládací gombík horáka otočte do
maximálnej polohy a zapáľte plameň.
SLOVENSKY
58
2. Potom gombík nastavte do polohy
minimálneho plameňa a niekoľkokrát
ho otočte z minimálnej do maximálnej
polohy. Ak je plameň nestabilný alebo
ak zhasne, postupujte podľa
nasledujúcich pokynov.
3. Znova zapáľte horák a nastavte ho na
minimum.
4. Odoberte ovládací gombík .
5. Pri nastavovaní použite skrutkovač s
tenkým hrotom a nastavovaciu skrutku
otáčajte až dovtedy, kým plameň
nebude stabilný a nezhasne pri
prestavovaní gombíka z minima na
maximum a naspäť (pozri nasledujúci
obrázok).
6. Tento postup zopakujte pre všetky
horáky.
7. Opäť namontujte ovládacie gombíky:
VAROVANIE! Ak je spotrebič
pripojený na kvapalný plyn
(propán G31 alebo bután G30),
regulačná skrutka sa musí čo
najsilnejšie zatiahnuť.
Energetická účinnosť
Informácie o produkte podľa EU 66/2014
Model
MÖJLIG
402.371.52
Typ varného panela
Zabudovateľný
varný panel
Počet plynových horákov
2
Energetická účinnosť jednotlivých
plynových horákov
(EE gas burner)
Energetická účinnosť plynového
varného panela
(EE gas hob)
Stredný zadný – rýchly
59.2%
Stredný predný – pomocný
neuvádza sa
59.2%
EN 30-2-1: Varné spotrebiče na plynové palivá pre domácnosť. Časť 2-1: Racionálne
využívanie energie. Všeobecne
SLOVENSKY
59
Úspora energie
• Pred použitím sa uistite, že sú správne nainštalované horáky a podstavce na varné
nádoby.
• Používajte kuchynský riad s priemerom zodpovedajúcim veľkosti horákov.
• Vycentrujte hrniec na horáku.
• Ohrejte iba potrebné množstvo vody.
• Na kuchynský riad podľa možností vždy položte pokrievku.
• Keď tekutina začne vrieť, znížte plameň tak, aby tekutina len slabo vrela.
• Ak je to možné, použite tlakový hrniec. Pozrite si návod na použitie.
Ochrana životného prostredia
Materiály označené symbolom odovzdajte
spotrebiče označené symbolom spolu s
na recykláciu. . Obal hoďte do
príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a
recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
ZÁRUKA IKEA
Ako dlho platí záruka IKEA?
Táto záruka platí počas 5 rokov od
pôvodného dátumu kúpy spotrebiča v
predajni IKEA. Ako doklad o kúpe sa
vyžaduje originálny pokladničný blok. V
prípade záručnej opravy sa záručná doba
spotrebiča nepredĺži.
Kto vykonáva servis?
Servisná služba IKEA zaručuje servis
prostredníctvom vlastných prevádzok alebo
siete servisných partnerov.
odstránenie porúch, napr. opravy,
náhradné diely, prácu a dopravu, hradené
za podmienky, že spotrebič bude prístupný
na vykonanie opravy bez toho, že by boli
nevyhnutné špeciálne výdavky a že
porucha je spôsobená výrobnými alebo
materiálovými chybami, na ktoré sa
vzťahuje záruka. Za týchto podmienok sa
aplikujú predpisy EÚ (č. 99/44/EG) a
príslušné miestne predpisy. Vymenené diely
sa stanú vlastníctvom spol. IKEA.
Na čo sa vzťahuje záruka?
Čo spol. IKEA urobí pre nápravu
problému?
Záruka sa vzťahuje na poruchy spotrebiča
spôsobené výrobnými alebo materiálovými
chybami od dátumu nákupu v predajni
IKEA. Táto záruka sa vzťahuje výhradne na
spotrebiče používané v domácnosti.
Výnimky sú uvedené pod titulom "Na čo sa
nevzťahuje táto záruka?" Počas doby
platnosti záruky budú náklady na
Servisné stredisko určené spol. IKEA
výrobok zhodnotí a rozhodne, na vlastnú
zodpovednosť, či sa na poruchu spotrebiča
vzťahuje záruka. V prípade, že sa na
poruchu vzťahuje záruka, servisné stredisko
IKEA alebo autorizovaný servisný partner
prostredníctvom svojich vlastných servisných
prevádzok, na vlastnú zodpovednosť,
60
SLOVENSKY
opraví pokazený výrobok alebo ho vymení
za rovnaký alebo porovnateľný výrobok.
Na čo sa nevzťahuje táto záruka?
• Normálne opotrebovanie a poškodenie.
• Úmyselné poškodenie alebo poškodenie
nedbalosťou, škody spôsobené
nedodržaním pracovných postupov,
nesprávna inštalácia alebo zapojenie do
elektrickej siete s nesprávnym napätím,
poškodenie spôsobené chemickou alebo
elektrochemickou reakciou, hrdza,
korózia alebo poškodenie vodou
vrátane škôd spôsobených nadmerným
množstvom vodného kameňa v
dodávanej vode, ale nielen tým, škody
spôsobené mimoriadnymi podmienkami
životného prostredia.
• Spotrebný materiál vrátane batérií a
žiaroviek.
• Časti bez funkcií a dekoračné časti, ktoré
bežne neovplyvňujú normálne
používanie spotrebiča, vrátane
škrabancov a možných farebných zmien.
• Náhodné poškodenie spôsobené
cudzími predmetmi alebo látkami,
poškodenie čistiacich alebo uvoľnených
filtrov, systém, odvodu vody alebo
zásuvky na saponáty.
• Poškodenie nasledujúcich častí:
keramické sklo, príslušenstvo, koše na
riad a príbor, prívodné a odtokové
hadice, tesnenia, žiarovky a kryty
osvetlenia, obrazovky, ovládacie
gombíky, puzdrá a časti krytov. S
výnimkou prípadov, kedy sa dá dokázať,
že uvedené poškodenia sú následkom
výrobných chýb.
• Prípady, pri ktorých nebola zistená
žiadna porucha pri prehliadke
technikom.
• Opravy, ktoré neboli vykonané v
autorizovanom stredisku a/alebo
stredisku autorizovaného servisného
partnera alebo prípady, kedy neboli
použité originálne náhradné diely.
• Opravy chýb spôsobených nesprávnou
inštaláciou alebo za nedodržania
technických špecifikácií.
• Použitie spotrebiča v prostredí odlišnom
od domácnosti, napr. profesionálne
použitie.
• Poškodenia spôsobené pri preprave. Ak
zákazník prepravuje tovar domov alebo
na nejakú inú adresu, IKEA nenesie
zodpovednosť za žiadnu škodu, ktorá by
mohla vzniknúť počas prepravy.
Naopak, ak IKEA doručí výrobok
zákazníkovi na jeho adresu, na
poškodenia výrobku vzniknuté počas
prepravy sa vzťahuje táto záruka.
• Náklady za vykonanie začiatočnej
inštalácie spotrebiča IKEA. V prípade, že
poskytovateľ servisných služieb IKEA
alebo ním poverený servisný partner
opraví alebo vymení spotrebič za
podmienok tejto záruky, poskytovateľ
servisných služieb alebo ním poverený
servisný partner znovu nainštalujte
opravený spotrebič alebo nainštaluje
nahradený, podľa potreby.
Toto obmedzenie sa nevzťahuje sa
bezporuchovú prácu vykonávanú
odborníkom použitím našich originálnych
dielov na prispôsobenie spotrebiča
technickým požiadavkám bezpečnostných
predpisov inej krajiny EÚ.
Ako sa aplikujú vnútroštátne predpisy
Záruka IKEA vám poskytuje špecifické
práva, ktoré sa môžu zhodovať alebo
presahovať nároky vnútroštátnych práv,
meniacich sa v závislosti od krajiny.
Oblasť platnosti
U spotrebičov kúpených v jednej krajine EÚ
a prenesených do inej krajiny EÚ budú
servis poskytovať prevádzky servisu za
normálnych záručných podmienok novej
krajiny. Povinnosť vykonania servisu v rámci
záruky sa vzťahuje iba na:
61
SLOVENSKY
• spotrebiče, ktoré vyhovujú technickým
požiadavkám krajiny, v ktorej sa žiada o
záručnú opravu.
• spotrebič vyhovuje údajom a je
nainštalovaný podľa pokynov v
inštalačnej príručke za dodržania
bezpečnostných predpisov.
Určené servisy pre spotrebiče IKEA:
Prosím, neváhajte a kontaktujte servis IKEA
na:
1. požiadaní o zásah v rámci tejto záruky;
2. požiadaní o vysvetlenia pri inštalácii
spotrebiča IKEA v kuchynskej linke IKEA.
Servis sa nevzťahuje sa objasnenia
týkajúce sa:
• inštalácie celej kuchynskej linky IKEA;
• elektrického zapojenia (ak sa
spotrebiče dodávajú bez zástrčky a
kábla), vodovodnej a plynovej
prípojky, pretože ich musí vykonať
autorizovaný servisný technik.
3. otázok o objasnenie obsahu návodu na
používanie a špecifikácií spotrebiča
IKEA.
Aby sme Vám vždy poskytovali najlepšie
služby servisu, predtým, ako nám zavoláte,
prečítajte si, prosím, starostlivo pokyny na
montáž a/alebo návod na používanie.
Ako nás kontaktovať, keď potrebujete
servis
Pozrite si poslednú stranu tohto návodu,
kde nájdete kompletný zoznam kontaktov
IKEA a príslušné vnútroštátne telefónne
čísla.
Na zaručenie poskytnuia rýchlej
služby vám odporúčame použiť
špecifické telefónne čísla
uvedené v zozname na konci
tohto návodu. Vždy použite čísla
uvedené v návode špecifického
spotrebiča, ktorého opravu
potrebujete. Skôr, ako nám
zavoláte, nezabudnite poskytnúť
spoločnosti IKEA číslo tovaru (8
miestny číselný kód) a Sériové
číslo (8 miestny číselný kód, ktorý
nájdete na štítku s údajmi o
tovare) elektrického zariadenia,
na ktoré potrebujete našu
podporu.
ODLOŽTE SI POKLADNIČNÝ
BLOK!
Je to Váš doklad o nákupe a
budete ho potrebovať pri
požiadaní o záručnú opravu.
Nezabudnite, že na
pokladničnom bloku je názov a
číslo výrobku IKEA (8-ciferný
číselný kód) každého spotrebiča,
ktorý ste kúpili.
Potrebujete mimoriadnu pomoc?
Ak máte akékoľvek doplnkové otázky, ktoré
sa nevzťahujú na servis spotrebičov,
obráťte sa na najbližšiu telefónnu službu
predajne IKEA. Predtým, ako nás zavoláte,
si pozorne prečítajte dokumentáciu
spotrebiča.
SLOVENSKY
Country
België
Belgique
62
Phone number
070 246016
Česká republika
00359888164080
0035924274080
246 019721
Danmark
70 15 09 09
Deutschland
+49 1806 33 45 32*
Ελλάδα
España
България
Call Fee
Opening time
Binnenlandse gesprekskosten
8 tot 20 Weekdagen
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
Такса за повикване от страната
От 9 до 18 ч в работни дни
Cena za místní hovor
8 až 20 v pracovních dnech
man. - fre. 09.00 - 20.00
lør. - søn. 09.00 - 18.00
Landstakst
211 176 8276
* 0,20 €/Verbindung aus dem
Festnetz max. 0,60 €/Verbindung
aus dem Mobilfunknetz
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
91 1875537
Tarifa de llamadas nacionales
De 8 a 20 en días laborables
France
0170 36 02 05
Tarif des appels nationaux
Hrvatska
00385 1 6323 339
Trošak poziva 27 lipa po minuti
Ireland
0 14845915
National call rate
9 à 21. En semaine
radnim danom od ponedjeljka
do petka od 08:00 do 16:00
8 till 20 Weekdays
Ísland
5880503
Italia
02 00620818
Innanlandsgjald fyrir síma
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος
22 030 529
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Werktags von 8.00 bis 20.00
9 til 18. Virka daga
Lietuva
5 230 06 99
Nacionalinių pokalbių tarifai
Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00
Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45
Magyarország
Belföldi díjszabás
Hétköznap 8 és 10 óra között
Geen extra kosten.
Alleen lokaal tarief.
ma-vr: 8.00 - 21.00
zat: 9.00 - 21.00
zon / pub. vakantie: 10.00 - 18.00
Norge
061 998 0549
0900 - 235 45 32
(0900-BEL IKEA)
0031 - 50 316 8772
(internationaal)
22 72 35 00
Takst innland
8 til 20 ukedager
Österreich
+43-1-2056356
max. 10 Cent/min.
Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr
Polska
801 400 711
Stawka wg taryfy krajowej
Portugal
211557985
Chamada Nacional
România
021 211 08 88
Россия
8 495 6662929
Tarif apel naţional
Действующие телефонные
тарифы
Tarif für Anrufe im Bundesgebiet
Od 8 do 20 w dni robocze
9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados
8 - 20 în zilele lucrătoare
с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское
8 bis 20 Werktage
Nederland
Luxembourg
Schweiz
Suisse
031 5500 324
Svizzera
Slovensko
(02) 3300 2554
Suomi
030 6005203
Sverige
0775 700 500
Україна
United Kingdom
044 586 2078
020 3347 0044
+381 11 7 555 444
(ако позивате изван Србије)
Србија
011 7 555 444
(ако позивате из Србије)
Eesti, Latvija, Slovenija
Tarif des appels nationaux
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
Cena vnútroštátneho hovoru
Lankapuhelinverkosta
0,0835 €/puhelu + 0,032 €/min
Matkapuhelinverkosta 0,192 €/min
8 à 20. En semaine
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
8 až 20 v pracovných dňoch
arkipäivisin 8.00 - 20.00
Міжміськи дзвінки платні
National call rate
mån-fre 8.30 - 20.00
lör-sön 9.30 - 18.00
9 - 21 В робочі дні
9 till 21. Weekdays
Цена позива у националном
саобраћају
Понедељак – субота: 09 – 20
Недеља: 09 – 18
lokalsamtal (lokal taxa)
www.ikea.com
*
SLOVENSKY
63
867356529-A-332019
© Inter IKEA Systems B.V. 2019
21552
AA-1997227-4
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising