Electrolux | EHF93320NK | User manual | Electrolux EHF93320NK Пайдаланушы нұсқаулығы

Electrolux EHF93320NK Пайдаланушы нұсқаулығы
EHF93320NK
HY
KK
KY
Սալօջախ
Пісіру алаңы
Тамак жасаган плитанын үстү
Օգտվողի ձեռնարկ
Қолдану туралы нұсқаулары
Колдонуучу нускамасы
2
19
37
2
www.electrolux.com
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
1. ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ.............................2
2. ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐ..........................................................................5
3. ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ..........................................................................................................7
4. ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ...................................................................... 9
5. ԱՄԵՆՕՐՅԱ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ................................................................................ 11
6. ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐ ԵՒ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ............................................................................12
7. ԽՆԱՄՔ ԵՒ ՄԱՔՐՈՒՄ..........................................................................................13
8. ԽԱՓԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՈՒՄ.......................................................................14
9. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ................................................................................... 17
10. ԷՆԵՐԳԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆ..................................................................... 17
ՄԵՆՔ ՄՏԱԾՈՒՄ ԵՆՔ ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ
Շնորհակալ ենք Electrolux սարքը գնելու համար: Դուք ընտրել եք այն սարքը, որը ստեղծվել է
մասնիգիտական փորձառության և նորարաության տասնամյակների հիման վրա: Ձեր
հանգստությունը ապահովելու համար ստեղծվել է այս ճարտարամիտ և նորաձև սարքը: Այսպիսով,
ամեն անգամ այս սարքից անվտանգ կերպով օգտվելիս կստանաք ամենալավ արդյունքը:
Բարի գալուստ Electrolux:
Այցելեք մեր ինտերնետային կայքը.
Գտնել օգտագործման վերաբերյալ խորհուրդներ, շահագործման ձեռնարկներ,
անսարքությունների վերացման մասնագետ, տեխնիկական սպասարկման վերաբերյալ
տեղեկատվություն:
www.electrolux.com/webselfservice
Գրանցեք ձեր սարքը ավելի լավ սպասարկում ստանալու համար.
www.registerelectrolux.com
Ձեր սարքի համար գնեք օժանդակ պարագաներ, լրացուցիչ փոխադրիչ մասնիկներ և օրիգինալ
պահեստամասեր.
www.electrolux.com/shop
ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
Միշտ օգտագործեք օրիգինալ պահեստամասեր:
Հեղինակազորված Սպասարկման Կենտրոնի հետ կապվելու դեպքում համոզվեք, որ առկա են
հետևյալ տվյալները. Մոդելը , PNC , Սերիական համարը:
Այս տեղեկությունները կարելի է գտնել տեխնիկական տվյալների աղյուսակում:
Զգուշացում / նախազգուշացում` անվտանգության մասին տեղեկություններ
Ընդհանուր տեղեկություններ և ակնարկներ
Բնապահպանական տեղեկություններ
Սույն փաստաթուղթը չպետք է փոփոխվի առանց նախնական ծանուցման.
1. ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ
ՄԱՍԻՆ
Սարքը տեղադրելուց և օգտագործելուց առաջ, ուշադիր կարդացեք
շահագործման հրահանգները: Ոչ ճիշտ տեղադրման կամ
ՀԱՅԵՐԵՆ
3
օգտագործման հետևանքով առաջացած վնասվածքների դեպքում
արտադրողը պատասխանատվուտթյուն չի կրում: Շահագործման
հրահանգները հետագա օգտագործման համար միշտ պահեք ապահով
և հասանելի վայրում:
1.1 Երեխաների և սահմանափակ հնարավորություններով
մարդկանց անվտանգությունը
•
•
•
•
•
•
•
•
Տվյալ սարքը կարող են շահագործել 8 կամ ավելի բարձր տարիքի
երեխաներ, ֆիզիկապես, սենսորային կամ մտավոր սահմանափակ
հնարավորություններով մարդիկ, փորձի կամ համապատասխան
գիտելիքների և փորձի պակաս ունեցող մարդիկ` միայն այն
պայմանով, որ նրանք վերահսկվում են, կամ համապատասխան
հրահանգներ ստանալու դեպքում` սարքը անվտանգ շահագործելու
և դրա շահագործման հետ կապված վտանգները գիտակցելու
վերաբերհալ:
3-ից 8 տարեկան երեխաները և ծայրահեղ ու բարդ
հաշմանդամություն ունեցող անձիք պետք է հեռու մնան սարքից,
եթե մշտական վերահսկողության տակ չեն գտնվում:
3 տարեկանից փոքր երեխաներին հարկավոր է հեռու պահել
սարքից, բացառությամբ, երբ նրանք մեծահասակների անընդհատ
հսկողության տակ են գտնվում:
Արգելեք երեխաներին խաղալ սարքի հետ:
Ողջ փաթեթավորումը հեռու պահեք երեխաներից և պատշաճ ձևով
կազմակերպեք դրանց մասերի հեռացումը:
Երեխաներին և ընտանի կենդանիներին հեռու պահեք սարքից, երբ
այն աշխատում կամ հովանում է: Շահագործման ընթացում սարքը
և նրա հասանելի մասերը ուժեղ տաքանում են:
Եթե սարքն ունի պաշտպանություն երեխաներից ֆունկցիա, ապա
հարկավոր է այն միացնել:
Առանց հսկողության երեխաները չպետք է իրականացնեն սարքի
մաքրման և թույլատրելի տեխնիկական սպասարկման
աշխատանքներ:
1.2 Անվտանգության տեխնիկայի ընդհանուր կանոններ
•
ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ՝ Շահագործման ընթացում սարքը և նրա
հասանելի մասերը ուժեղ տաքանում են: Զգույշ եղեք և խուսափեք
տաքացնող տարրերի հետ կոնտակտից:
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ՝ Եփող մակերեսին առանց հսկողության
թողնված յուղով կամ ձեթով պատրաստվող մթերքները կարող են
վտանգ ներկայացնել և հրդեհի պատճառ հանդիսանալ:
ՈՉ ՄԻ ԴԵՊՔՈՒՄ մի փորձեք բոցի վրա ջուր լցնել, դրա
փոխարեն անջատեք սարքը և ծածկեք բոցը, օրինակ, կափարիչով
կամ հակահրդեհային սավանով:
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Սարքն չպետք է սպասարկվի արտաքին
փոխարկման սարքի միջոցով, ինչպես օրինակ` տայմերը, կամ
միացված լինի շղթային, որը պարբերաբար միանում և անջատվում
է սպասարկող ծրագրի միջոցով:
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Կերակուր պատրաստելու գործընթացը
պետք է վերահսկվի: Կարճ ժամանակում պատրաստվող
կերակուրների հսկողությունը պետք է անընդհատ լինի:
ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ՝ Հրավտանգ է՝ Եփող մակերեսներ մի
օգտագործեք իրեր պահպանելու նպատակով:
Մետաղական իրերը, օրինակ՝ դանակները, պատառաքաղները,
գդալները և կափարիչները, չպետք է դրվեն եփող մակերեսի վրա,
քանի որ դրանք կարող են տաքանալ:
Սարքը մի օգտագործեք նախքան երկառուցված կառուցվածքի մեջ
տեղադրելը:
Սարքի մաքրման համար գոլորշամաքրիչ մի օգտագործեք:
Անջատեք սարքը և հանեք լարը ցանցային խրոցից`
հոսանքահարումից խուսափոխու համար, եթե ապակե
կերամիկայի / ապակե մակերեսը ճաքած է: Եթե սարքը միացրած է
անմիջապես ցանցային մալուխին բաշխիչ տուփի միջոցով, ապա
հանեք ապահովիչը` սարքն էլեկտրասնուցումից անջատելու
համար: Ամեն դեպքում դիմեք Հեղինակազորված Սպասարկման
Կենտրոն:
Հոսանքահարումից խուսափոխու համար սնուցող ցանցային
մալուխի վնասման դեպքում, այն պետք է փոխարինվի արտադրողի,
նրա Հեղինակազորված Սպասարկման Կենտրոնի կամ համանման
որակավորված անձնակազմի կողմից:
ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ՝ Օգտագործեք միայն կերակրի
պատրաստման սարքի արտադրողի մշակած եփող մակերեսի
պաշտանիչներ կամ շահագործման ձեռնարկում սարքը արտադրողի
կողմից որպես թույլատրելի մատնանշված պաշտպանիչներ կամ
սարքին ներկառուցված պաշտպանիչներ: Եփող մակերեսների այլ
ՀԱՅԵՐԵՆ
5
տիպի պաշտպանիչների օգտագործումը կարող է դժբախտ
պատահարի պատճառ դառնալ:
2. ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐ
2.1 Տեղադրում
ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ
Սարքի տեղադրումը պետք է
կատարի միայն որակավորում
ունեցող անձը:
ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ
Վնասվածքներ ստանալու կամ
սարքը վնասվելու վտանգ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Հեռացրեք բոլոր փաթեթավորումը:
Պետք չէ տեղադրել կամ օգտագործել
խափանումներ ունեցող սարք:
Հետևեք սարքի լրակազմում առկա տեղադրման
ձեռնարկի ցուցումներին:
Այլ սարքերից և իրերից նվազագույն
հեռավորություն ապահովեք:
Քանի որ սարքը ծանր է, զգույշ եղեք այն
տեղափոխելիս: Օգտագործեք անվտանգության
ձեռնոցներ և փակ ոտնամաններ:
Կահույքի կտրվածքների մակերեսը հարկավոր
է ծածկել հերմետիկ նյութով, որպեսզի
պաշտպանել դրանք ուռելուց խոնավության
պատճառով:
Պաշտպանեք սարքի տակի մասը գոլորշուց և
խոնավությունից:
Պետք չէ տեղադրել սարքը դռան մոտ կամ
պատուհանների տակ: Սա կբացառի սարքի
վրայից տաք խոհանոցային սպասքի ընկնելը
դուռը կամ պատուհանը բացելիս:
Եթե սարքը տեղադրված է շարժական
դարակների վերևում, ապա ապահովեք, որ
սարքի ստորին մասի և վերին դարակի միջև
տարածությունը բավարար լինի լավ
օդափոխության համար:
Սարքի հատակը կարող է ուժեղ տաքանալ:
Համոզվեք, որ սարքի տակ տեղադրված է
նրբատախտակից, խոհանոցային կարկասի
նյութից կամ այլ չհրկիզվող նյութերից
պատրաստված բաժանարար միջնորմը՝ այն
հատակից տարանջատելու համար:
Բաժանարար միջնորմը պետք է
ամբողջությամբ ծածկի եփող մակերեսի տակ
գտնվող տարածքը:
2.2 Միացում Էլեկտրական ցանցին
ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ
Այրվածքներ ստանալու կամ
էլեկտրահարման վտանգ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Բոլոր էլեկտրական միացումները պետք է
կատարի որակավորված էլեկտրիկը:
Սարքը պետք է հողանցվի:
Որևէ գործողություն կատարելուց առաջ
անհրաժեշտ է անջատել սարքի
էլեկտրասնուցումը:
Համոզվեք, որ տեխնիկական տվյալների
ցուցակի պարամետրերը համապատասխանում
են էլեկտրասնուցմանը:
Համոզվեք, որ սարքը ճիշտ է տեղադրված:
Թույլ կամ սխալ ամրացված ցանցային
մալուխը կամ խրոցը (եթե առկա է) կարող է
լարերի գերտաքացում առաջացնել:
Օգտագործեք ճիշտ էլեկտրասնուցման
ցանցային մալուխ:
Բացառեք էլեկտրասնուցման ցանցային
մալուխի խճճումը:
Համոզվեք որ, հոսանքահարումից
պաշտպանության սարքը տեղադրված է:
Մալուխի վրա տեղադրեք ձգումը թուլացնող
օղակ:
Համոզվեք, որ սարքը մոտակա վարդակին
միացնելիս, ցանցային մալուխը կամ խրոցը
(եթե առկա է) չի շփվում սարքի կամ
խոհանոցային սպասքի տաքացած
մակերևույթների հետ:
Հոսանքի բաշխիչներ և երկարացման լարեր մի
օգտագործեք:
Հետևեք, որ էլեկտրասնուցման խրոցը
(առկայության դեպքում) ու ցանցային մալուխը
չվնասվեն: Ցանցային մալուխը փոխարինելու
համար դիմեք Հեղինակազորված Սպասարկման
Կենտրոն կամ էլեկտրիկին:
Սարքի էլեկտրաուղղուրդիչ կամ մեկուսիչ
մասերը պաշտպանող դետալները պետք է
այնպես ամրացված լինեն, որ հանվեն միայն
հատուկ գործիքների օգնությամբ:
Ցանցային մալուխի խրոցը մտցրեք վարդակի
մեջ միայն սարքի տեղադրումից հետո:
Տեղադրումից հետո համոզվեք, որ
էլեկտրասնուցման ցանցային խրոցը հասանելի
է:
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
Եթե ցանցային վարդակը թույլ է, խրոցը նրան
մի միացրեք:
Սարքն անջատելու համար ցանցային
մալուխից մի քաշեք: Միշտ քաշեք խրոցից:
Օգտագործեք միայն ճիշտ մեկուսիչ սարքեր.
լարերը պահպանող կտրվածքներ, ավտոմատ
ապահովիչներ (բնիկի պտուտակաձև
ապահովիչներ), թափառող հոսանքի ավտոմատ
ապահովիչներ և անջատիչներ:
Սարքը էլեկտրասնուցմանը պետք է միանա
մեկուսիչ բլոկի միջոցով, որը թույլ կտա
անջատել այն էլեկտրասնուցման ցանցի բոլոր
բևեռներից: Մեկուսիչ բլոկը պետք է
կոնտակների միջև առնվազն 3 մմ
հեռավորություն պաշտպանի:
•
•
•
•
ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ
Սարքը վնասվելու վտանգ:
2.3 Շահագործում
ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ
Շահագործումը կապված է
վնասվածքներ, այրվածքներ և
էլեկտրահարում ստանալու ռիսկի
հետ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Սկզբնական գործարկումից առաջ պետք է
հանել ամբողջ փաթեթավորումը, պիտակները
և պաշտպանիչ թաղանթները (եթե այդպիսիք
կան):
Այս սարքը նախատեսված է միայն կենցաղային
օգտագործման համար:
Փոփոխություններ մի մտցրեք սարքի
պարամետրերի մեջ:
Համոզվեք, որ օդափոխության անցքերը
խցանված չեն:
Աշխատանքի ընթացքում սարքը մի թողեք
առանց հսկողության:
Յուրաքանչյուր օգտագործումից հետո
այրիչները պետք է անջատել:
Սպասքը և կաթսաների կափարիչները չի
կարելի դնել այրիչների վրա: Դրանք կարող են
ուժեղ տաքանալ:
Մի շահագործեք սարքը խոնավ ձեռքերով կամ
երբ ջուր է թափվել վրան:
Սարքը մի օգտագործեք որպես աշխատասեղան
կամ ատեստավորման մակերես:
Սարքի մակերեսի վրա ճաքերի առաջացման
դեպքում անմիջապես անջատեք սարքը
էլեկտրոսնուցումից: Դա հնարավորություն է
տալիս կանխել հոսանքահարումը:
Մթերքները տաք յուղի մեջ դնելուց, զգուշացեք
վերջինիս ցայտումներից:
ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ
Բռնկվելու կամ պայթյունի վտանգ
Ճարպերը և յուղերը տաքացնելիս կարող են
դյուրավառ գոլորշիներ արձակվել: Ճարպերով
և յուղերով պատրաստելիս պահպանեք դրանք
կրակից կամ տաքացած օբյեկտներից
հեռավորության վրա:
Շատ տաքացած յուղերի գոլորշիները կարող
են ինքնաբուխ հրդեհի պատճառ հանդիսանալ:
Օգտագործված յուղը, որը կարող է մթերքների
մնացորդներ պարունակել, կարող է ավելի
ցածր ջերմաստիճանում հրդեհի բռնկման
պատճառ հանդիսանալ, քան առաջին անգամ
օգտագործվող յուղը:
Սարքի մեջ, մոտ կամ վրա մի դրեք դյուրավառ
ապրանքներ կամ իրեր, որոնք ներծծված են
դյուրավառ նյութերով:
•
•
•
•
•
•
•
•
Տաք խոհանոցային սպասքը մի դրեք
կառավարման վահանակի վրա:
Տաք թավայի կափարիչը մի դրեք ջեռոցի
ապակե մակերեսին:
Թույլ մի տվեք, որ խոհանոցային սպասքը
դատարկ եռա:
Թույլ մի տվեք, որ սարքի մակերևույթի վրա
խոհանոցային սպասք կամ այլ առարկաներ
ընկնեն: Սարքը կարող է վնասվել:
Մի միացրեք այրիչները դատարկ կամ առանց
խոհանոցային սպասքի դեպքերում:
Սարքի վրա մի դրեք ալյումինե փայլաթիթեղ:
Չուգունե, ալյումինե կամ վնասված հատակով
սպասքը կարող է քերծվածքներ առաջացնել
ապակու/ապակե կերամիկայի մակերևույթի
վրա: Նման առարկաները եփող մակերևույթից
միշտ վեր տեղափոխեք:
Այս սարքը նախատեսված է միայն ուտեստներ
պատրաստելու համար: Այն չի կարելի այլ
նպատակներով օգտագործել, օրինակ՝ սենյակի
տաքացման համար:
2.4 Խնամք և մաքրում
•
•
•
•
•
Սարքի արտաքին մակերեսի մաշվածությունը
կանխելու համար կանոնավոր կերպով մաքրեք
այն:
Ամեն անգամ մաքրելուց առաջ անջատեք
սարքը և թողեք, որ այն հովանա:
Տեհնիկական սպասարկումից առաջ անջատեք
սարքը էլեկտրասնուցման ցանցից:
Սարքի մաքրման համար մի օգտագործեք
բարձր ճնշման սրսկիչներ և գոլորշի:
Սարքը մաքրեք խոնավ փափուկ շորով:
Օգտագործեք միայն չեզոք լվացող նյութեր:
Մի օգտագործեք հղկող միջոցներ, հղկող
ՀԱՅԵՐԵՆ
սպունգներ, լուծիչներ կամ մետաղական
առարկաներ:
•
2.5 Ծառայություն
•
•
•
•
Սարքը վերանորոգելու համար դիմեք
Հեղինակազորված Սպասարկման Կենտրոն:
Օգտագործեք միայն իսկական
պահեստամասերը:
7
Դիմեք տեղական իշխանության մարմիններին
սարքի ճիշտ օգտահանման մասին
տեղեկատվություն ստանալու համար:
Անջատեք սարքի խրոցը էլեկտրասնուցման
ցանցից:
Էլեկտրասնուցող մալուխը սարքին
հնարավորինս մոտեցրեք՝ կտրելով և
հեռացնելով ավելորդը:
2.6 Oգտահանում
ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ
Վնասվածքներ ստանալու և
խեղդվելու վտանգ:
3. ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ
ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ
Տես Անվտանգությանը վերաբերվող
բաժինները:
3.1 Տեղադրելուց առաջ
Եփող մակերեսը տեղադրելուց առաջ արտագրեք
աղյուսակում բերված տեխնիկական տվյալները,
որոնք ներառում են հետևյալ տեղեկությունները:
Տեհնիկական տվյալների աղյուսակը գտնվում է
եփող մակերեսի տակի մասում:
Մոդելը .......................................
PNC .........................................
Սերիական № ...........................
3.2 Ներկառուցվող եփող մակերեսներ
Ներկառուցվող եփող մակերեսները օգտագործեք
միայն կահույքի ճիշտ բացվածքի մեջ և
մակերեսների վրա տեղավորելուց հետո՝
աշխատելով ստանդարտներին համապատասխան:
3.3 Ցանցային մալուխ
•
Եփոխ մակերեսը մատակարարվում է
ցանցային մալուխի հետ:
•
Վնասված ցանցային մալուխը փոխարինելիս
հարկավոր է օգտագործել հետևյալ տեսակի
(կամ գերազանցող պարամետրերով) մալուխ. :
H05V2V2-F T առնվազն 90°C: Դիմեք
տեղական Սպասարկման Կենտրոն:
3.4 Ամրակի տեղադրումը
1. Մաքրեք աշխատասեղանի բացվածքի շուրջ
տարածքը:
2. Ամրացնող ժապավենով ապակե կերամիկայի
արտաքին մակերեսի եզրով փակեք եփող
մակերեսի ներքևի եզրը: Մի ձգեք ժապավենը:
Համոզվեք, որ ամրացնող ժապավենի ծայրերը
տեղադրված են եփող մակերեսի մի կողմի
միջնամասում:
3. Ամրացնող ժապավենը կտրելիս մի քանի մմ
ավել թողեք:
4. Ամրացնող ժապավենի երկու կողմերը կպցրեք
իրար:
8
www.electrolux.com
3.5 Մոնտաժում
min.
500mm
R 5mm
min.
50mm
min.
55mm
490+1mm
270+1mm
min.
12 mm
min.
28 mm
min.
20 mm
ՀԱՅԵՐԵՆ
3.6 Ավելի քան մեկ եփող մակերեսի
տեղադրում:
min. 650 mm
Մի քանի 30 սմ-անոց եփող մակերեսների կողքկողքի, միևնույն մակերեսի վրա տեղադրման
անհրաժեշտության դեպքում, մեր
Հեղինակազորված Սպասարկման Կենտրոնում
կգտնեք կողային բռնակներ և լրացուցիչ
ամրակներ պարունակող հավաքածուն:
Հավաքածուի փաթեթը ներառում է տեղադրման
համապատասխան հրահանգները:
490+02 mm
40-50 mm
55 mm
30 mm
270+02 mm
4. ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
4.1 Եփող մակերեսի ֆունկցիոնալ տարրեր
1 Այրիչ
2 Կառավարման վահանակ
1
120/180
mm
1
145 mm
2
4.2 Կառավարման վահանակի գծագիր
1
2 3
4
5
10
6
9
7
8
Սարքը շահագործեք սենսորային դաշտերի միջոցով: Ֆունկցիաների գործելը հաստատվում է
դիսպլեյներիի, ինդիկատորների և ձայնային ահազանգերի աշխատանքով:
Սենսոր Ֆունկցիա
ային
դաշտ
1
«ՄԻԱՑՈՒՄ/ԱՆՋԱՏՈՒՄ»
Մեկնաբանություն
Եփող մակերեսի միացում և անջատում:
9
10
www.electrolux.com
Սենսոր Ֆունկցիա
ային
դաշտ
Մեկնաբանություն
2
Արգելափակում /
Կառավարման վահանակի արգելափակում/
Պաշտպանություն Երեխաներից արգելաբացում:
ֆունկցիա
3
STOP+GO
Ֆունկցիաների միացում և անջատում:
4
-
Արտաքին եզրագծերի միացում և անջատում:
-
Տաքացման աստիճանի
կարգավորումների դիսպլեյ
Տաքացման աստիճանի կարգավորումներ:
-
Այրիչների տայմերի
ինդիկատորներ
Ցույց է տալիս, թե որ այրիչի համար է կատարվել
ժամանակի կարգավորում:
-
Տայմերի դիսպլեյ
Ցույց է տալիս ժամանակը րոպեներով:
-
Այրիչն ընտրելու համար:
/
-
Ժամանակի ավելացում պակասեցում:
/
-
Տաքացման աստիճանի կարգավորումների
ցուցադրում:
5
6
7
8
9
10
4.3 Տաքացման աստիճանի դիսպլեյի ցուցիչները
Դիսպլեյ
Նկարագրություն
Այրիչն անջատվում է:
Այրիչն գործում է:
-
STOP+GO գործում է:
+ թիվ
Խափանում է տեղի ունեցել:
Այրիչը դեռ չի սառել (մնացորդային ջերմություն):
Արգելափակում / Պաշտպանություն Երեխաներից ֆունկցիա գործում է:
Ավտոմատ անջատում գործում է:
4.4 Մնացորդային ջերմության
ինդիկատոր
ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ
Մնացորդային տաքությունից
այրվածք ստանալու վտանգ կա:
Ինդիկատորները ցույց են տալիս ներկայումս
օգտագործվող այրիչների մնացորդային
ջերմության մակարդակը: Ինդիկատորը կարող է
գործել նաև հարակից այրիչների համար,
նույնիսկ եթե դրանք չեք օգտագործում:
ՀԱՅԵՐԵՆ
11
5. ԱՄԵՆՕՐՅԱ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ
5.4 Արտաքին եզրագծերի միացումը և
անջատումը:
ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ
Տես Անվտանգությանը վերաբերվող
բաժինները:
Հնարավոր է ընտրել տաքացման մակերեսը
խոհանոցային սպասքին համապատասխան:
5.1 Միացում կամ անջատում
Սեղմեք մեկ վայրկյանով
անջատվի ջեռոցը:
, որպեսզի միանա կամ
5.2 Ավտոմատ անջատում
Օգտագործեք սենսորային դաշտը.
Արտաքին եզրագիծը միացնելու համար.
սեղմեք սենսորային դաշտը: Միանում է
ինդիկատորը:
Այս ֆունկցիան ավտոմատ անջատում է
եփող մակերեսը, եթե
Արտաքին եզրագիծն անջատելու համար.
սեղմեք սենսորային դաշտը, մինչև ինդիկատորը
հանգչի:
•
•
5.5 Տայմեր
•
•
անջատված են բոլոր այրիչները,
եփող մակերեսը միացնելուց հետո տաքացման
աստիճան ընտրված չէ,
ինչ-որ բան եք թափել կամ 10 վայրկյանից
ինչ-որ իր եք դրել (թավա, կտոր, այլ)
կառավարման վահանակի վրա: Լսվում է
ձայնային ազդանշան, որից հետո եփող
մակերեսը անջատվում է: Հեռացրեք կողմնակի
առարկան կամ մաքրեք կառավարման
վահանակը:
չեք անջատել եփող մակերեսը կամ փոխել նրա
տաքացման աստիճանը: Որոշ ժամանակ անց
միանում է
և եփող մակերեսն անջատվում
է:
Կապը տաքացման աստիճանի և եփող
մակերեսի անջատման ժամանակի միջև՝
Տաքացման
աստիճանի
կարգավորումներ
Ջեռոցը կանջատվի
այս ժամանակից
հետո
3-4
5 ժամից
5
4 ժամից
6-9
1.5 ժամ
Սեղմեք
փոխելու համար. սեղմեք
կամ
տայմերով
ընտրեք ժամանակը (00-99 րոպե): Երբ այրիչի
ինդիկատորը սկսում է դանդաղ թարթել, ապա
միանում է ժամանակի հետհաշվարկը:
Ֆունկցիան անջատելու համար. կարգավորեք
Սահմանված ժամանակի ավարտին
ձայնային ազդանշան է լսվում և
00 թարթում է: Այրիչն անջատվում
է:
տաքացման աստիճանը
այրիչը միացնելու համար:
Ֆունկցիան միացնելու կամ ժամանակը
այրիչը
-ով և սեղմեք : Սարքը մնացած
ժամանակի հետհաշվարկ է կատարում մինչև 00:
Այրիչի ինդիկատորը հանգչում է:
տաքացման աստիճանը ավելացնելու
նվազեցվելու համար: Սեղմեք միաժամանակ
Այրիչը միացնելու համար. սեղմեք
այնքան,
մինչև անհրաժեշտ այրիչի ինդիկատորը միանա:
կարգավորեք այրիչը -ով : Այրիչի ինդիկատորը
սկսում է արագ թարթել: Դիսպլեյին հայտնվում է
մնացած ժամանակը:
5.3 Տաքացման աստիճանի
կարգավորումը
համար: Սեղմեք
Սկզբում հարկավոր է ընտրել այրիչներից մեկի
տաքացման աստիճանը, ապա` ֆունկցիան:
Մնացած ժամանակը տեսնելու համար.
6 ժամից
, 1-2
Հետադարձ հաշվարկի տայմեր
Տվյալ ֆունկցիան հնարավոր է օգտագործել,
որպեսզի սահմանել այրիչի գործարկման
տևողությունը պատրաստման մեկ ցիկլի համար:
և
Ձայնն անջատելու համար. սեղմեք
:
Հետհաշվարկի տայմեր
Տվյալ ֆունկցիան կարելի է օգտագործել որպես
Հետհաշվարկի տայմեր, երբ միացված է եփող
մակերեսը, իսկ այրիչները չեն օգտագործվում:
12
www.electrolux.com
Տաքացման աստիճանի կարգավորման դիսպլեյին
հայտնվում է
:
Ֆունկցիան միացնելու համար. սեղմեք
Ֆունկցիան միացնելու համար. սեղմեք
:
կամ տայմերի ` ժամանակը նշելու
Սեղմեք
համար: Սահմանված ժամանակի ավարտին
ձայնային ազդանշան է լսվում և 00 թարթում է:
Ձայնն անջատելու համար. սեղմեք
:
Ֆունկցիան անջատելու համար. սեղմեք
Սկզբում մուտքագրեք ջերմության
կարգավորումները:
և
հետո : Սարքը մնացած ժամանակի
հետհաշվարկ է կատարում մինչև 00
:
միանում է 4 վայրկյանից:Տայմերը
կշարունակի աշխատել:
Ֆունկցիան անջատելու համար. սեղմեք :
Հայտնվում է նախորդ տաքացման աստիճանի
կարգավորումը:
Եփող մակերեսը անջատվելիս նաև
անջատվում է տվյալ ֆունկցիան:
5.8 Պաշտպանություն Երեխաներից
ֆունկցիա
Տվյալ ֆունկցիան չի ազդում
այրիչի աշխատանքին:
5.6 STOP+GO
Այս ֆունկցիան կանխում է եփող մակերեսի
հանկարծակի գործարկումը:
Այս ֆունկցիան իջեցնում է բոլոր աշխատող
այրիչները ամենացածր ջերմային ռեժիմի:
Ֆունկցիան միացնելու համար`միացրեք եփող
Այս ֆունկցիայի գործարկման ժամանակ
տաքացման աստիճանը փոխել չեք կարող:
ընտրեք: Սեղմեք
Այս ֆունկցիան չի կանգնեցնում տայմերի
գործողությունը:
Ֆունկցիան անջատելու համար. միացրեք
Ֆունկցիան միացնելու համար. սեղմեք
մակերեսը
4 վայրկյանով:
է: Անջատեք եփող մակերեսը
:
միանում է:
Ֆունկցիան անջատելու համար. սեղմեք
Հայտնվում է նախորդ տաքացման աստիճանի
կարգավորումը:
: Տաքացման որևէ ռեժիմ մի
:
5.7 Արգելափակում
Այրիչները աշխատեցնելիս կարող եք
արգելափակել կառավարման վահանակը: Դա
կբացառի տաքացման աստիճանի հանկարծակի
փոփոխումը:
միանում
:
եփող մակերեսը
: Տաքացման որևէ ռեժիմ մի
ընտրեք: Սեղմեք
4 վայրկյանով:
է: Անջատեք եփող մակերեսը
միանում
:
Տվյալ ֆունկցիան մեկ անգամ ընտրած
այրիչը միացնելու համար.միացրեք եփող
մակերեսը -ով:
միանում է: Սեղմեք
4
վայրկյանով: 10 վայրկյանից ընտրեք
տաքացման աստիճանը: Կարող եք օգտագործել
եփող մակերեսը: Եփող մակերեսն անջատելիս
նշված ֆունկցիան կրկին գործարկվում է:
6. ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐ ԵՒ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ
ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ
Տես Անվտանգությանը վերաբերվող
բաժինները:
6.1 Խոհանոցային սպասք
Խոհանոցային սպասքի հատակը
պետք է լինի հնարավորինս հաստ
և հարթ:
Համոզվեք, որ կաթսաների
տակդիրները մաքուր են և
չորացրեք դրանք` նախքան եփող
մակերեսի վրա դրանք տեղադրելը:
ՀԱՅԵՐԵՆ
Արծնապատ պողպատից
պատրաստված խոհանոցային
սպասքը, ինչպես նաև ալյումինե
կամ պղինձե հատակով
խոհանոցային սպասքը կարող է
փոփոխել ապակե կերամիկայի
մակերեսի գույնը:
6.2 Եփող մակերեսի օգտագործման
օրինակներ
Աղյուսակում ներկայացված
տվյալները մոտավոր են:
Տաքացման
Նշանակությունը.
աստիճանի
կարգավորումն
եր
-1
13
Ժաման
ակ
(րոպե)
Կերակուրի տաքության
պահպանում:
Խորհուրդներ
անհրաժե Ծածկեք սպասքը կափարիչով:
շտության
դեպքում
1-2
Հոլանդական սոուսի պատրաստում, 5 - 25
կարագի, շոկոլադի, ժելատինի
հալում և այլն:
Ժամանակ առ ժամանակ խառնեք:
1-2
Պնդացում` հարած օմլետների,
տապակած ձվի:
10 - 40
Պատրաստեք փակ կափարիչի
պայմանում:
2-3
Բրնձի և կաթնային
ճաշատեսակների պատրաստում
մարմանդ կրակին, պատրաստի
ուտեստների տաքացում:
25 - 50
Ավելացրեք ջուրը` բրնձի քանակից
առնվազն երկու անգամ ավել
չափով: Կաթնային
ճաշատեսակները պատրաստելու
ժամանակի կեսին խառնեք:
3-4
Բանջարեղենի, ձկան, մսի
պատրաստում գոլորշիով:
20 - 45
Ավելացրեք մոտ երկու ճաշի գդալ
հեղուկ:
4-5
Կարտոֆիլի պատրաստում
գոլորշիով:
20 - 60
Օգտագործեք առավելագույնը ¼ լ
ջուր 750 գ կարտոֆիլի համար:
4-5
Մեծ ծավալի սննդի, ռագուների և
ճաշերի պատրաստում:
60 150
Մինչև 3 լ հեղուկ` գումարած
բաղադրամասերը:
6-7
Մեղմ տապակում. էսկալոպներ,
հորթի մսից կորդոն բլյու, թակած
կոտլետներ, նրբերշիկ, լյարդ,
խավիծ, ձու, բլիթներ, պոնչիկներ:
անհրաժե Պատրաստման ժամանակի կեսն
շտության անցնելիս շրջեք:
դեպքում
7-8
Ուժեղ տապակում, կարտոֆիլի
ձիթաբլիթներ, տավարի ֆիլեից
սթեյքեր:
5-15
9
Ջրի եռում, մակարոնեղենի եփում, մսի տապակում (գուլյաշ, կճուճներում տապակած
միս), կարտոֆիլի տապակում ֆրիտյուրի մեջ:
Պատրաստման ժամանակի կեսն
անցնելիս շրջեք:
7. ԽՆԱՄՔ ԵՒ ՄԱՔՐՈՒՄ
ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ
Տես Անվտանգությանը վերաբերվող
բաժինները:
7.1 Ընդհանուր տեղեկատվություն
•
Եփող մակերեսը հարկավոր է մաքրել ամեն
անգամ օգտագործելուց հետո:
14
www.electrolux.com
•
•
•
•
Միշտ օգտագործեք մաքուր հիմքով սպասք:
Մակերեսի քերծվածքները կամ մուգ բծերը չեն
ազդում եփող մակերեսի աշխատանքին:
Եփող մակերեսը մաքրելու համար օգտագործեք
համապատասխան մաքրման միջոց:
Օգտագործեք ապակու համար նախատեսված
հատուկ քերիչ:
•
7.2 Եփող մակերեսի մաքրում
•
Անմիջապես հանեք. հալած պլաստիկ
զանգվածը, պոլիէթիլենային թաղանթը, շաքար
պարունակող մթերքները, հակառակ դեպքում`
աղտոտումը կարող է հանգեցնել եփող
մակերեսի վնասվածքներին: Այրվածքներ
չստանալու համար զգույշ եղեք: Կիրառեք
•
հատուկ քերիչը, բռնելով այն ապակե
մակերեսի հանդեպ սուր անկյան տակ և
այդպես տեղաշարժեք այն մակերեսի վրա:
Երբ եփող մակերեսը սառը վիճակում է
գտնվում, հեռացրեք. կրային բծերը, ջրի
հետքերը, յուղի կաթիլները, մետալիկ փայլով
սպիտակավուն բծերը: Եփող մակերեսը
հարկավոր է մաքրել խոնավ շորով և
չքայքայող մաքրող միջոցով: Մաքրելուց հետո
չորացրեք եփող մակերեսը փափուկ շորով:
Փայլուն մետաղի գունաթափումը
վերացնելու համար.: թրջիր կտորը
քացախաջրի լուծույթի մեջ և մաքրիր ապակյա
մակերեսը:
8. ԽԱՓԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՈՒՄ
ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ
Տես Անվտանգությանը վերաբերվող
բաժինները:
8.1 Ինչ անել, եթե...
Խնդիր
Հնարավոր պատճառը
Լուծում
Չի հաջողվում միացնել կամ
գործարկել եփող մակերեսը:
Եփող մակերեսը միացված չէ
կամ սխալ է միացված
էլեկտրասնուցման ցանցից:
Ստուգեք, թե արդյոք եփող
մակերեսը ճիշտ է միացված
էլեկտրասնուցման ցանցին:
Առաջնորդվեք միացման
սխեմայով:
Գործել է ապահովիչը:
Համոզվեք, որ խնդիրը կապված է
ապահովիչի հետ: Եթե
ապահովիչը գործում է մեկից
ավելի անգամ, ապա դիմեք
որակավորված էլեկտրիկի:
Պետք չէ սահմանել տաքացման
աստիճանի կարգավորումը 10
վայրկյանի ռեժիմում:
Նորից միացրեք եփող մակերեսը
և կարգավորեք տաքացման
աստիճանը առավելագույնը 10
վայրկյանի ընթացքում:
Միաժամանակ սեղմվել են 2 կամ Հարկավոր է սեղմել միայն մեկ
ավելի սենսորային դաշտեր:
սենսորային դաշտը:
STOP+GO գործում է:
Տես «Ամենօրյա օգտագործում»
բաժինը:
Կառավարման վահանակի վրա
ջուր կամ յուղ է թափվել:
Մաքրեք կառավարման
վահանակը:
ՀԱՅԵՐԵՆ
Խնդիր
Հնարավոր պատճառը
Լուծում
Լսվում է ձայնային ազդանշան,
որից հետո եփող մակերեսը
անջատվում է:
Անջատված եփող մակերեսը
ձայնային ազդանշան է հանում:
Մեկ կամ ավելի սենսորային
դաշտերի վրա կողմնակի
առարկա է դրվել:
Հեռացրեք կողմնակի առարկան
սենսորային դաշտերի վրայից:
Եփող մակերեսը անջատվում է:
Սենսորային դաշտի վրա
կողմնակի առարկա է գտնվում
Հեռացրեք կողմնակի առարկան
սենսորային դաշտի վրայից:
15
:
Մնացորդային ջերմության
ինդիկատորը չի լուսարձակում:
Այրիչը չի տաքացել, քանի որ
Եթե այրիչը գործել է
կարճ ժամանակով է գործել, կամ բավականին երկար ժամանակ և
սենսորը վնասված է:
պետք է տաքացած լիներ, դիմեք
Հեղինակազորված Սպասարկման
Կենտրոն:
Չի միանում տաքացման
արտաքին եզրագիծը:
Սկզբից միացրեք այլ ներքին
եզրագիծը, փոխելով տաքացման
աստիճանի կարգավորումը:
Մի քանի գոտի ունեցող այրիչի
վրա խավար հատվածը` նորմալ
Մի քանի գոտի ունեցող
այրիչի վրա խավար հատված կա: երևույթ է:
Սենսորային դաշտերը տաքանում Խոյանոցային սպասքը
են:
չափազանց մեծ է, կամ այն
կառավարման տարրերին շատ
մոտ է տեղադրվել:
Մեծ խոհանոցային սպասք
օգտագործելիս հարկավոր է
տեղադրել այն հետևի
այրիչներին` հնարավորության
դեպքում:
նշանն է հայտնվում:
Ավտոմատ անջատում գործում է: Անջատեք եփող մակերեսը և
նորից միացրեք այն:
նշանն է հայտնվում:
Պաշտպանություն Երեխաներից
ֆունկցիա կամ Արգելափակում
գործում է:
Տես «Ամենօրյա օգտագործում»
բաժինը:
Հայտնվում է նշանը և
թվանշան:
Եփող մակերեսի աշխատանքի
խափանում է տեղի ունեցել:
Անջատեք եփող մակերեսը և
նորից միացրեք այն 30
Դուք կարող եք լսել անընդհատ
կրկնակող ձայն:
Էլեկտրական միացումը սխալ է
կատարված:
վայրկյան անց: Եթե
նորից է
հայտնվում. անջատեք եփող
մակերեսը էլեկտրասնուցումից:
30 վայրկյան անց նորից
միացրեք եփող մակերեսը:
Խնդիրը կրկնվելու դեպքում
դիմեք Հեղինակազորված
Սպասարկման Կենտրոն:
Անջատեք եփող մակերեսը
էլեկտրասնուցման ցանցից:
Դիմեք որակավորված
էլեկտրիկին կամ ստուգեք սարքի
տեղադրման ճշտությունը:
16
www.electrolux.com
Խնդիր
Հնարավոր պատճառը
Էներգամատակարարման երկրորդ Ստուգեք, թե արդյոք եփող
փուլը բացակայում է:
մակերեսը ճիշտ է միացված
էլեկտրասնուցման ցանցին:
Հանեք ապահովիչները, սպասեք
մեկ րոպե և նորից տեղադրեք
ապահովիչները:
նշանն է հայտնվում:
8.2 Եթե չի հաջողվում լուծում
գտնել...
դեպքում` դիլերի կամ սպասարկման կենտրոնի
մասնագետի կողմից տրամադրվող սպասարկումը
կլինի վճարովի, նույնիսկ երաշխիքային ժամկետը
սպառված չլինելու դեպքում Սպասարկման
Կենտրոնի վերաբերյալ հրահանգները և
երաշխիքային պայմանները ներկայացված են
երաշխիքային բուկլետում:
Եթե չի հաջողվում ինքնուրույն լուծում գտնել,
ապա դիմեք դիլերին կամ Հեղինակազորված
Սպասարկման Կենտրոն: Ներկայացրեք
տեխնիկական տվյալների աղյուսակում նշված
տվյալները: Նաև ներկայացրեք ապակե
կերամիկայի մակերեսի կոդը, որը բաղկացած է
երեք թվանշաններից (այն նշված է ապակե
վահանակի անկյունում) և սխալի մասին
հայտնվող հաղորդագրությունը: Համոզվեք, որ
ճիշտ եք գործարկում եփող մակերեսը: Հակառակ
A
Լուծում
8.3 Օժանդակ պարագաների
փաթեթում ներդրված պիտակները:
Կպցրեք ինքնակպչող պիտակները, ինչպես
ցուցադրված է ստորև.
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
A. Կպցրեք երաշխիքային կտրոնի վրա և
ուղարկեք (եթե կիրառելի է):
B. Կպցրեք երաշխիքային կտրոնի վրա և
պահպանեք (եթե կիրառելի է):
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
C. Կպցրեք շահագործման ձեռնարկի վրա:
ՀԱՅԵՐԵՆ
17
9. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
9.1 Այրիչների հատկավորում
Անվանական հզորությունը
(տաքացման առավելագույն
աստիճանը) [Վտ]
Այրիչ
Այրիչի տրամագիծը, [մմ]
Մեջտեղի առջևի
1200
145
Մեջտեղի հետևի
700 / 1700
120 / 180
Պատրաստման լավագույն արդյունքին հասնելու
համար օգտագործեք խոհանոցային սպասք, որի
չափսը չի գերազանցում այրիչի տրամագիծը:
10. ԷՆԵՐԳԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
10.1 Տեղեկություններ արտադրանքի մասին` համաձայն EU 66/2014 -ի, որն
ուժի մեջ է միայն ԵՄ շուկայի համար
Մոդելի նույնականացուցիչը
EHF93320NK
Եփող մակերեսի տեսակը
Ներկառուցվող Եփող
մակերես
Այրիչների քանակը
2
Տաքացման տեխնոլոգիան
Ճառագայթող
Տաքացուցիչ
Կլոր այրիչների տրամագիծը
(Ø)
Մեջտեղի առջևի
Մեջտեղի հետևի
14,5 սմ
18,0 սմ
Յուրաքանչյուր այրիչի
էներգիայի սպառում (EC
electric cooking)
Մեջտեղի առջևի
Մեջտեղի հետևի
188,0 Վտ·ժ/կգ
191,6 Վտ·ժ/կգ
Եփող մակերեսի էներգիայի
սպառում (EC electric hob)
189,8 Վտ·ժ/կգ
EN 60350-2 - Կերակուր պատրաստելու համար
կենցաղային սարքեր` Մաս 2. Եփող մակերեսներ`
Շահագործման բնութագրերի որոշման մեթոդներ
•
10.2 Էլեկտրաէներգիայի խնայում
•
Օգտվելով նշված խորհուրդներից հնարավոր է
պատրաստման ժամանակ խնայել
էլեկտրաէներգիան:
•
•
•
Ջուրը տաքացնելիս օգտագործեք այնքան ջուր,
որքան անհրաժեշտ է:
Հնարավորինս միշտ փակեք խոհանոցային
սպասքը կափարիչով:
•
•
Այրիչը միացնելուց առաջ տեղադրեք դրա վրա
խոհանոցային սպասքը:
Խոհանոցային սպասքի հատակի և այրիչի
տրամագծերը պետք է համընկնեն:
Փոքր չափսերի խոհանոցային սպասքը
տեղադրեք փոքր չափսերի այրիչների վրա:
Միշտ տեղադրեք խոհանոցային սպասքը
այրիչի կենտրոնական մասում:
Օգտագործեք մնացորդային տաքությունը`
կերակուրը տաք վիճակում պահպանելու կամ
մթերքը հալեցնելու համար:
18
www.electrolux.com
11. ՀՈԳԱՑՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ՇՐԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՄԱՍԻՆ։
նշաններով նյութերը հարկ է հանձնել
վերամշակման։ Փաթեթը դրեք երկրորդային հումքի
հավաքման համապատասխան արկղերի մեջ։
Մասնակցելով հին կեցաղային
էլեկտրասարքավորումների վերամշակմանը, դուք
օգնում եք պահպանել շրջակա միջավայրն ու
մարդու առողջությունը։ նշանով նշված
կեցաղային տեխնիկան մի թափեք կեցաղային
աղբի հետ։ Սարքավորումը տարեք երկրորդային
հումքի վերամշակման ձեռնարկություն կամ դիմեք
ձեր թաղապետարանի վարչություն։
ҚАЗАҚ
19
МАЗМҰНЫ
1. ҚАУІПСІЗДІК АҚПАРАТЫ............................................................................... 19
2. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ.......................................................................... 22
3. ОРНАТУ........................................................................................................... 24
4. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ............................................................................... 26
5. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ...................................................................................... 28
6. АҚЫЛ-КЕҢЕС.................................................................................................. 30
7. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ................................................................................. 31
8. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ.....................................................................................32
9. ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕК.....................................................................................34
10. ҚУАТ ТИІМДІЛІГІ........................................................................................... 35
СІЗ ОЙЫМЫЗДА БОЛДЫҢЫЗ
Electrolux құрылғысын сатып алғаныңызға рахмет. Сіз ондаған жылдар
бойғы кәсіби тәжірибе мен инновацияға сүйеніп жасалған құрылғыны
таңдадыңыз. Тапқырлықтың туындысы болған, көз тартарлық бұл құрылғыны
жасау барысында сіз ойымызда болдыңыз. Сондықтан, қолданған сайын
тамаша нәтижеге қол жеткізе алатыныңызға сенімді болыңыз.
Electrolux әлеміне қош келдіңіз.
Біздің веб-сайтқа барып келесіні қараңыз:
Пайдалану туралы ақпарат, кітапша, ақаулықты түзету, қызмет ақпаратын
мына жерден алыңыз:
www.electrolux.com/webselfservice
Сізге барынша жақсы қызмет көрсету үшін өніміңізді мына жерге тіркеңіз:
www.registerelectrolux.com
Құрылғыңызға қажетті керек-жарақтарды, шығынды материалдарды және
фирмалық қосалқы бөлшектерді сатып алу үшін:
www.electrolux.com/shop
ТҰТЫНУШЫҒА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
Фирмалық заттарды қолдануды ұсынамыз.
Қызмет көрсету орталығына хабарласқанда келесі деректердің дайын
болуын қамтамасыз етіңіз. Үлгісі, Өнім нөмірі, Сериялық нөмірі.
Деректерді техникалық ақпарат тақтайшасынан алуға болады.
Ескерту / Қауіп-қатерден сақтандыру ақпараты
Жалпы ақпарат және ақыл-кеңес
Қоршаған ортаға қатысты ақпарат
Өндіруші ескертусіз өзгеріс енгізу құқығына ие.
1.
ҚАУІПСІЗДІК АҚПАРАТЫ
Құрылғыны орнатып іске қолданар алдында бірге
жеткізілген нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз.
Дұрыс орнатпау немесе пайдаланбау нәтижесінде
20
www.electrolux.com
орын алған жарақат немесе зақымға өндіруші
жауапты емес. Нұсқаулықтарды кейін қарап жүру
үшін әрқашан қауіпсіз және қол жетімді жерде
сақтаңыз.
1.1 Балалар мен дәрменсіз адамдардың
қауіпсіздігі
•
•
•
•
•
•
•
•
Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балалар мен
денесіне, сезім жүйесіне не ақыл-есіне зақым
келген не тәжірибесі аз адамдар өз қауіпсіздіктерін
қамтамасыз ететін адамның қадағалауы не
құрылғыны қауіпсіз қолдану бойынша берген
нұсқауына сүйеніп, дұрыс қолданбау салдарын
түсінсе, онда қолдануына болады.
3 және 8 жас арасындағы балалар мен
мүмкіндіктері өте шектеулі мүгедек адамдарды
басқалар қадағаламаған жағдайда құрылғыдан
алыс ұстау керек.
3 жасқа толмаған балаларды үнемі қарап
отырмаған жағдайда құрылғыдан алыс ұстау керек.
Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
Барлық орам материалдарын балалардан алыс
ұстап, қоқысқа тиісті түрде тастау керек.
Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда немесе ол суып
тұрғанда, балалар мен үй жануарларын оған
жақындатпаңыз. Қол жетімді бөлшектер пайдалану
кезінде ыстық болуы мүмкін.
Құрылғыда бала қауіпсіздігінің құралы бар болса,
оны қосу керек.
Балалар құрылғыны жөндеу және тазалау
жұмыстарын бақылаусыз орындамауы керек.
1.2 Қауіпсіздік туралы жалпы ақпарат
•
ЕСКЕРТУ: Құрылғы мен оның қол жететін жердегі
бөлшектері қолдану барысында ысып тұрады.
Қыздырғыш элементтерге тиіп кетпеу үшін абайлау
керек.
ҚАЗАҚ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
21
ЕСКЕРТУ: Май немесе өсімдік майы қосылған
тағамды пештің үстіне қараусыз қалдыру қауіпті
және өрт шығуы мүмкін.
Өртті ЕШҚАШАН сумен сөндіруге әрекет
жасамаңыз, оның орнына құрылғыны сөндіріп,
жалынды қақпақ немесе өртке төзімді көрпе, т.б.
тәрізді затпен жабыңыз.
АБАЙ БОЛЫҢЫЗ: Құрылғыны таймер сияқты
сырттан қосатын құралмен жабдықтамау немесе
жиі қосылып және сөніп тұратын желілерге қоспау
керек.
АБАЙ БОЛЫҢЫЗ: Пісіру барысын қадағалап отыру
керек. Пісіру барысы қысқа болса, үздіксіз
қадағалап отыру керек.
ЕСКЕРТУ: Өрт қаупі бар: Пісіру алаңына зат
сақтамаңыз.
Пышақ, шанышқы, қасық және қақпақ тәрізді темір
заттарды пештің үстіне қоймаңыз, себебі ысып
кетеді.
Құрылғыны кіріктіріп орнату алдында қолданбаңыз.
Құрылғыны бумен тазалау құралын пайдаланып
тазаламаңыз.
Егер шыны керамика бет / шыны сынса, электр
қатері пайда болмас үшін құрылғыны сөндіріңіз
және ток көзінен ағытыңыз. Құрылғы ток көзіне
электр корапшасы арқылы қосылған болса,
құрылғыны тоқтан ағыту үшін сақтандырғышты
алыңыз. Осы жағдайларда уәкілетті қызмет
көрсету орталығына хабарласыңыз.
Егер қуат cымына зақым келген болса, қатерден
сақтану үшін оны өндіруші немесе уәкілетті техник
немесе сол сияқты білікті маман ауыстыруға тиіс.
ЕСКЕРТУ: Пісіру құрылғысының өндірушісі жасаған
пеш қорғағыштарды ғана немесе құрылғы
өндірушісі пайдаланушы нұсқаулығында арнайы
көрсеткен немесе құрылғының өзіне орнатылған
қорғағыштарды ғана қолданыңыз. Сай келмейтін
22
www.electrolux.com
қорғағыштарды пайдалансаңыз, оқыс жағдай орын
алуы мүмкін.
2. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ
2.1 Орнату
ЕСКЕРТУ!
Бұл құрылғыны тек білікті
маман ғана орнатуға тиіс.
ЕСКЕРТУ!
Жарақат алу немесе
құрылғыны бүлдіріп алу
қаупі бар.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Орам материалдарының барлығын
алыңыз.
Бүлінген құрылғыны орнатпаңыз
немесе іске қоспаңыз.
Құрылғымен бірге жеткізілген
орнату нұсқауларын орындаңыз.
Құрылғылар мен заттардың
арасындағы минимум қашықтықты
сақтаңыз.
Құрылғы ауыр болғандықтан,
орнынан жылжытқан кезде әрқашан
абай болыңыз. Әрқашан қауіпсіздік
қолғабы мен бітеу аяқ киім киіңіз.
Кесілген беттерге ылғал кіріп
үлкейтіп жібермес үшін
тығыздағышпен бітеңіз.
Құрылғының астыңғы жағын бу мен
ылғалдан қорғаңыз.
Құрылғыны есікке жақын жерге
терезенің астына қоймаңыз. Бұл
есік немесе терезе ашылған кезде
ыстық ыдыстар құрылғыдан құлап
кетпеу үшін қажет.
Егер құрылғыны тартпалардың
үстіне орнатсаңыз, құрылғының
астыңғы жағы мен үстіңгі тартпаның
арасында ауа ауысып тұруға
жеткілікті орын қалуын қамтамасыз
етіңіз.
Құрылғының астыңғы жағы ысып
кетеді. Фанера, ас үйге арналған
жақтау материал не басқа
жанбайтын материалдан
оқшаулағыш панель жасап, оны
құрылғының астыңғы жағынан
кірмеу үшін орнатыңыз.
•
Бөлгіш панель пештің астыңғы
жағындағы аумақты толық жабуы
керек.
2.2 Электртоғына қосу
ЕСКЕРТУ!
Өрт және электр қатеріне
ұшырау қаупі бар.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Электртоғына қосу жұмыстарының
барлығын білікті электрші ғана іске
асыруы керек.
Құрылғыны міндетті түрде жерге
тұйықтау қажет.
Қандай да бір жұмысты іске
асырмай тұрып, құрылғының электр
желісінен ажыратылғанына көз
жеткізіңіз.
Техникалық ақпарат тақтасындағы
параметрлердің негізгі қуатпен
жабдықтау желісіндегі электр
параметрлеріне сәйкес келетініне
көз жеткізіңіз.
Құрылғының дұрыс орнатылғаныа
көз жеткізіңіз. Босап қалған және
дұрыс жалғанбаған электр сымы
немесе ашасы (бар болса)
ағытпаны өте ысытып жіберуі
мүмкін.
Дұрыс электр сымын
пайдаланыңыз.
Электр сымдарының оратылуына
жол бермеңіз.
Электр қатерінен сақтандыру
құралының орнатылғанына көз
жеткізіңіз.
Сымды тартылудан босататын
қапсырманы пайдаланыңыз.
Құрылғыны жақын тұрған розеткаға
жалғаған кезде электр сымы
немесе ашасы (бар болса) ыстық
құрылғыға немесе ыстық ыдысқа
тиіп кетпес үшін абай болыңыз.
Көп тармақты адаптер мен
ұзартқыш сымды қолданбаңыз.
Құрылғының сымына немесе
ашасына (бар болса) зақым
келтірмеу үшін абай болыңыз.
ҚАЗАҚ
•
•
•
•
•
•
Зақым келген электр сымын
ауыстырту үшін біздің уәкілетті
қызмет көрсету орталығына немесе
электршіге хабарласыңыз.
Ток жүріп тұрған және
гидроизоляциясы бар бөлшектерді
электр қатерінен қорғау үшін
құралсыз алынбайтын етіп мықтап
орнату керек.
Құрылғының ашасын розеткаға тек
құрылғыны орнатып болғаннан
кейін ғана қосыңыз. Орнатып
болғаннан кейін ашаның қол
жететін жерде тұрғанына көз
жеткізіңіз.
Егер розетка бекітілмеген болса,
ашаны жалғамаңыз.
Құрылғыны ажырату үшін электр
сымынан тартпаңыз. Әрдайым
қорек ашаны қолмен тартып
шығарыңыз.
Тек дұрыс оқшаулағыш құралдарды
қолданыңыз: желіні қорғайтын
ажыратқыштарды,
сақтандырғыштарды (ұстатқыштан
алынған бұрандалы
сақтандырғыштар), жерге
тұйықталудан қорғау тетіктері мен
тұйықтағыштарды пайдаланыңыз.
Электр қондырғысында құрылғыны
кез келген ток полюстерінен
ажыратуға мүмкіндік беретін
оқшаулағыш құрылғы болуы керек.
Оқшаулағыш құрылғыда кеңдігі 3
мм-ден кем емес саңылау болу
керек.
•
•
•
•
•
•
ЕСКЕРТУ!
Өрт және жарылыс пайда
болу қаупі бар
•
•
•
•
2.3 Пайдалану
ЕСКЕРТУ!
Жарақат алу, күйіп қалу
және тоқ соғу қаупі бар.
•
•
•
•
•
Алғаш пайдалану алдында барлық
орамдарын, жапсырмалары мен
қорғағыш таспасын (бар болса)
алыңыз.
Бұл тек үйде ғана пайдалануға
арналған құрылғы.
Бұл құрылғының техникалық
сипаттамасын өзгертпеңіз.
Желдеткіш саңылаулардың
бітелмегенін тексеріңіз.
Жұмыс істеп тұрған құрылғыны
назардан тыс қалдырмаңыз.
23
Пісіру алаңын пайдаланып болған
сайын "off" қалпына қойыңыз.
Пісіру алаңдарына ас құралдарын
немесе кәстрөлдердің қақпақтарын
қоймаңыз. Қызып кетуі мүмкін.
Құрылғыны дымқыл қолмен немесе
суды қолданып тұрған кезде
пайдаланбаңыз.
Құрылғыны жұмыс орны немесе зат
сақтайтын орын ретінде
қолданбаңыз.
Құрылғының бетіне сызат түссе,
дереу тоқ көзінен ағытыңыз. Бұл
әрекет электр қатеріне ұшырап
қалуға жол бермейді.
Тағамды ыстық майға салғанда,
май шашырауы мүмкін.
Тоңмайларды немесе майды
қыздырған кезде тұтанғыш бу пайда
болады. Тоңмайға немесе майға
тамақ пісірген кезде қызған
заттарды немесе оттың жалынын
алыс ұстаңыз.
Қатты қызған майдан бөлініп
шығатын бу, кенет жарылыстың
орын алуына себеп болады.
Құрамында тағам қалдықтары бар
қолданылған май, бірінші рет
қолданылып отырған майға
қарағанда, төмен температурада
өрт пайда болуға әкелуі мүмкін.
Тез тұтанатын өнімдерді немесе
жанғыш, дымқыл заттарды
құрылғының ішіне, жанына немесе
үстіне қоймаңыз.
ЕСКЕРТУ!
Құрылғыны бүлдіріп
алуыңыз мүмкін.
•
•
•
•
Басқару панеліне ыстық ыдыс
қоймаңыз.
Ыстық табаның қақпағын пештің
ыстық әйнек бетіне қоймаңыз.
Ыдыстың ішіндегісі сарқылғанша
қайнатпаңыз.
Құрылғының үстіне зат немесе
ыдыс құлап кетуге жол бермеңіз.
Құрылғының бетіне зақым келуі
мүмкін.
24
www.electrolux.com
•
•
•
•
Пісіру алаңдарын бос ыдыс қойып
немесе ешбір ыдыс қоймай іске
қоспаңыз.
Құрылғының үстіне алюминий
жұқалтыр қоймаңыз.
Құйылған шойыннан, алюминийден
жасалған немесе астына нұқсан
келген ыдыстар, шыны / шыны
керамика бетке сызат түсіреді.
Бұндай заттарды құрылғының
бетінде үнемі көтеріп жылжыту
керек.
Бұл тек тағам пісіруге арналған
құрылғы. Басқа мақсатта, мысалы
бөлмені қыздыру үшін қолдануға
болмайды.
жуғыш заттарды ғана қолданыңыз.
Жеміргіш заттарды, түрпілі
жөкелерді, еріткіштерді немесе
металл заттарды пайдаланбаңыз.
2.5 Сервис
•
•
2.6 Құрылғыны тастау
ЕСКЕРТУ!
Жарақат алу немесе
тұншығып қалу қаупі бар.
2.4 Күту менен тазалау
•
•
•
•
•
Құрылғының бетіндегі материалдың
сапасы түспес үшін мезгіл-мезгіл
тазалаңыз.
Құрылғыны тазалардан бұрын
сөндіріңіз де, суығанша күтіңіз.
Техникалық қызмет көрсету
алдында құрылғыны электр
желісінен ажыратыңыз.
Құрылғыны тазалау үшін сулы
спрейді және буды қолданбаңыз.
Құрылғыны дымқыл жұмсақ
шүберекпен тазалаңыз. Бейтарап
Құрылғыны жөндеу үшін уәкілетті
қызмет көрсету орталығына
хабарласыңыз.
Тек ғана фирмалық қосалқы
бөлшектерді қолданыңыз.
•
•
•
Құрылғыны қоқысқа дұрыс тастауға
қатысты ақпаратты жергілікті
әкімшілік мекемеге хабарласып
алыңыз.
Құрылғыны электр желісінен
ажыратыңыз.
Құрылғыға жақын орналасқан
электр сымын кесіп, қоқысқа
тастаңыз.
3. ОРНАТУ
ЕСКЕРТУ!
Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
3.1 Орнату алдында
Пешті орнату алдында, техникалық
сипаттама тақтайшасынан келесі
деректерді жазыңыз. Техникалық
ақпарат тақтайшасы пештің астыңғы
жағында орналасқан.
Үлгі .......................................
Құрылғының нөмірі
(PNC) .........................
Сериялық
нөмірі ...........................
3.2 Кіріктірілген пештер
Кіріктірілген пештерді, пешті дұрыс
қондырылған құрылғыларға және
стандартты талаптарға сай келетін
жұмыс беттеріне құрастырғаннан кейін
ғана пайдаланыңыз.
3.3 Қосылым сымы
•
•
Пеш электр қосылымы сымымен
жабдықталған.
Зақымданған қуат сымын ауыстыру
үшін келесі сымның түрлерін
(немесе жоғары) қолданыңыз:
H05V2V2-F T кемінде 90°C.
Жергілікті қызмет көрсету
орталығына хабарласыңыз.
ҚАЗАҚ
3.4 Тығыздағышты салу
1. Кесілген аумақтың айналасындағы
жұмыс алаңын тазалаңыз.
2. Тұмшалағыш таспаны пештің
астыңғы жиегі мен шыны
керамиканың сыртқы жиегіне
ораңыз. Оны тартпаңыз.
Тұмшалағыш таспаның ұштарының
3.5 Құрастыру
min.
500mm
25
пештің бір жағының ортасында көз
жеткізіңіз.
3. Тұмшалағыш таспаның ұзындығын
келтіріп қиғанда біраз мм
қалдырыңыз.
4. Тұмшалағыш таспаның екі ұшын
бірге басыңыз.
R 5mm
min.
50mm
min.
55mm
490+1mm
270+1mm
min.
12 mm
min.
28 mm
min.
20 mm
26
www.electrolux.com
3.6 Бірнеше пешті орнату
min. 650 mm
40-50 mm
490+02 mm
55 mm
30 mm
270+02 mm
Егер бірнеше 30 см өлшемді пештерді
кішкене қаптамаға қатарластыра
орнату керек болса, уәкілетті қызмет
көрсету орталықтарынан жақтау
қапсырмалары мен қосымша
тығыздағыштардан тұратын жинақты
алуға болады. Орнатуға қатысты
нұсқауларды жинақ орамынан таба
аласыз.
4. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ
4.1 Пісіруге арналған беттің көрінісі
1 Пісіру алаңы
2 Басқару панелі
120/180
mm
1
1
145 mm
2
ҚАЗАҚ
27
4.2 Басқару панелінің көрінісі
1
2 3
4
5
10
6
9
7
8
Құрылғыны іске қосу үшін сенсорлық өрістерді пайдаланыңыз. Бейнебеттер,
индикаторлар мен дыбыстық сигналдар қай функциялардың жұмыс жасайтынын
көрсетеді.
Сенсо Функция
рлық
өріс
Түсіндірме
ҚОСУ/СӨНДІРУ
Пештің үстін қосуға және сөндіруге
арналған.
2
Құлып / Бала
қауіпсіздігінің құралы
Басқару панелін құрсаулайды/құрсауын
ағытады.
3
STOP+GO
Функцияны іске қосады және сөндіреді.
-
Сыртқы шеңберді іске қосуға және
сөндіруге арналған.
-
Қыздыру параметрінің
бейнебеті
Қыздыру параметрін көрсетуге
арналған.
-
Пісіру алаңдарының
индикаторлары
Уақыттың қай пісіру алаңы үшін
орнатылғанын көрсетуге арналған.
-
Таймер бейнебеті
Уақытты минут бойынша көрсетуге
арналған.
-
Пісіру алаңын таңдауға арналған.
/
-
Уақытты көбейтуге немесе азайтуға
арналған.
/
-
Қызу параметрін орнатуға арналған.
1
4
5
6
7
8
9
10
4.3 Қызу параметрінің бейнебеттері
Дисплей
Сипаттамасы
Пісіру алаңы сөндірулі.
28
www.electrolux.com
Дисплей
Сипаттамасы
Пісіру алаңы жұмыс істейді.
-
STOP+GO жұмыс істейді.
+ сан
Ақаулық орын алды.
Пісіру алаңы әлі ыстық (қалдық қызу).
Құлып / Бала қауіпсіздігінің құралы жұмыс істейді.
Автоматты түрде сөндіру жұмыс істейді.
4.4 Қалдық қызу индикаторы
ЕСКЕРТУ!
Қалдық қызуға күйіп
қалу қаупі бар.
қызуын көрсетеді. Қолданылмай
тұрған көршілес орналасқан пісіру
алаңдарының да индикаторлары
жануы мүмкін.
Индикаторлар қазір пайдаланылып
тұрған пісіру алаңдарының қалдық
5. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ
ЕСКЕРТУ!
Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
5.1 Іске қосу және сөндіру
Пештің үстін қосу немесе сөндіру үшін
белгісін 1 секунд түртіңіз.
Аздан кейін
жанады да, пештің
үсті сөнеді.
Пештің үстін сөндіргеннен кейінгі
уақыт пен қызу параметрінің
арасындағы байланыс:
Қызу параметрі
5.2 Автоматты түрде сөндіру
Функция пештің үстін төмендегі
жағдайларда автоматты түрде
сөндіреді:
•
•
•
•
барлық пісіру алаңдары сөндірулі
болса,
пештің үстін іске қосқан соң қызу
параметрін орнатпасаңыз,
басқару панеліне бір нәрсе төгіліп
қалса немесе ол 10 секундтан
артық (ыдыс, киім т.с.с.) жабық
қалса. Дыбыстық сигнал естіліп,
пештің үсті сөнеді. Заттарды
алыңыз немесе басқару панелін
тазалаңыз.
пісіру алаңын сөндірмесеңіз немесе
қызу параметрін өзгертпесеңіз.
,1-2
Пештің үсті
мына уақыттан
кейін сөнеді:
6 сағат
3-4
5 сағат
5
4 сағат
6-9
1,5 сағаттан кейін
5.3 Қызу параметрі
Қызу параметрі мәнін көбейту үшін
белгісін түртіңіз. Қызу параметрі мәнін
азайту үшін
белгісін түртіңіз. Пісіру
алаңын сөндіру үшін
және
белгісін бір уақытта басыңыз.
ҚАЗАҚ
5.4 Сыртқы шеңберлерді іске
қосу және сөндіру
Шеңбердің бетін қолданылатын
ыдыстың өлшемдеріне сай келтіре
аласыз.
Сенсорлық өрісті пайдаланыңыз:
Сыртқы шеңберді іске қосу үшін:
сенсорлық алаңды басыңыз.
Индикатор жанады.
Сыртқы шеңберді сөндіру үшін:
сенсорлық алаңды индикатор
сөнгенше басыңыз.
5.5 Таймер
Таймерді кері санау
Бұл функцияны қолданып пісіру
алаңының бір пісіру циклы кезінде
қанша уақыт жұмыс істейтінін
көрсетіңіз.
Алдымен пісіру алаңы үшін қыздыру
параметрін, содан кейін функцияны
орнатыңыз.
Пісіру алаңын орнату үшін:
түймешігін қажетті пісіру алаңының
индикаторы жанғанша қайта-қайта
басыңыз.
Функцияны іске қосу немесе
уақытты өзгерту үшін: Таймердің
немесе
түймешігін басып, уақытты
(00 - 99 минут) орнатыңыз. Пісіру
алаңының индикаторы баяу
жыпылықтай бастаған кезде, уақыт
кері санала бастайды.
Қалған уақытты қарау үшін: пісіру
алаңын
арқылы орнатыңыз. Пісіру
алаңының индикаторы жылдам
жыпылықтай бастайды. Бейнебетте
қалған уақыт көрсетіледі.
Функцияны сөндіру үшін: пісіру
алаңын
арқылы орнатып,
түртіңіз. Қалған уақыт 00-ге кері
санайды. Пісіру алаңының индикаторы
сөнеді.
29
Уақыт аяқталған кезде,
дыбыстық сигнал естіліп,
00 жыпылықтайды. Пісіру
алаңы сөндіріледі.
Дыбыстық сигналды тоқтату үшін:
түймешігін басыңыз.
Минут операторы
Бұл функцияны пісіру алаңдары
жұмыс істемей, пеш іске қосылып
тұрғанда Минут операторы ретінде
қолдануға болады. Бейнебетте
қыздыру параметрі көрсетіледі
.
Функцияны қосу үшін:
түймешігін
басыңыз. Уақытты орнату үшін
таймердің
немесе
түймешігін
басыңыз. Уақыт аяқталған кезде,
дыбыстық сигнал естіліп, 00
жыпылықтайды.
Дыбыстық сигналды тоқтату үшін:
түймешігін басыңыз.
Функцияны сөндіру үшін:
түймешігін, содан кейін
түймешігін
түртіңіз. Қалған уақыт 00-ге дейін кері
саналады
Бұл функция пісіру
алаңдарының жұмысына
еш әсер етпейді.
5.6 STOP+GO
Бұл функция пісіру алаңдарының
барлығын ең төменгі қыздыру
параметріне орнатады.
Функция жұмыс істеп тұрғанда, сіз
қызу параметрін өзгерте алмайсыз.
Функция таймер функцияларын
тоқтатпайды.
Функцияны қосу үшін:
жанады.
түртіңіз.
Функцияны сөндіру үшін:
түймешігін басыңыз. Алдыңғы қыздыру
параметрі жанады.
30
www.electrolux.com
5.7 Құлып
Функцияны қосу үшін: пештің үстін
Басқару панелін пісіру алаңдары
жұмыс істеп тұрғанда бұғаттауға
болады. Ол қызу параметрінің
кездейсоқ өзгеруіне жол бермейді.
көмегімен қосыңыз. Қызу
параметрін орнатпаңыз.
4 секунд басыңыз.
белгішесін
жанады. Пешті
көмегімен сөндіріңіз.
Әуелі қыздыру параметрін
орнатыңыз.
Функцияны сөндіру үшін: пештің
түртіңіз.
Функцияны қосу үшін:
белгішесі 4 секундқа жанады.Таймер
қосулы күйде қалады.
параметрін орнатпаңыз.
Функцияны сөндіру үшін:
түймешігін басыңыз. Алдыңғы қыздыру
параметрі жанады.
Пешті сөндірген кезде, осы
функция да тоқтайды.
5.8 Бала қауіпсіздігінің құралы
Бұл функция пеш үстінің кездейсоқ
қосылып кетуіне жол бермейді.
үстін
көмегімен қосыңыз. Қызу
4 секунд басыңыз.
белгішесін
жанады. Пешті
көмегімен сөндіріңіз.
Функцияны бір пісіру уақыты үшін
ғана болдырмау үшін: пештің үстін
көмегімен қосыңыз.
жанады.
белгішесін 4 секунд басыңыз. Қызу
параметрін 10 секунд ішінде
орнатыңыз. Пештің үстін іске қосуға
болады. Пешті
көмегімен сөндірген
кезде, функция қайтадан іске
қосылады.
6. АҚЫЛ-КЕҢЕС
ЕСКЕРТУ!
Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
Эмальмен қапталған
темірден және табаны
алюминий не мыстан
жасалған ыдыстар шыны
керамика беттің түсін
өзгертуі мүмкін.
6.1 Ыдыс-аяқ
Ыдыстың түбі барынша
қалың әрі мүмкіндігінше
жайпақ болуға тиіс.
Пештің үстіне қойылатын
ыдыс табанының құрғақ
және таза екенін тексеру
керек.
Қызу
параметрі
-1
1-2
6.2 Тағам пісіру
бағдарламаларының үлгілері
Кестедегі деректер
жалпылама нұсқау ретінде
ғана берілген.
Пайдалану:
Уақыт
(мин.)
Ақыл-кеңес
Піскен тағамды жылы
ұстаңыз.
қажет
Ыдыстың қақпағын
болған жабыңыз.
жағдай
да
Голланд тұздығы,
балқытылған: сары май,
шоколад, желатин.
5 - 25
Ара-тұра араластырыңыз.
ҚАЗАҚ
Уақыт
(мин.)
31
Қызу
параметрі
Пайдалану:
Ақыл-кеңес
1-2
Қойылту: шайқалған омлет, 10 - 40
піскен жұмыртқалар.
Қақпағын жауып пісіру
керек.
2-3
Күріш және сүтке пісірілген
тағамдарды баяу қайнату,
дайын тағамдарды
жылыту.
25 - 50
Кемінде күріштен екі есе
көп сұйық қосыңыз, сүт
тағамдарын пісірудің
ортасына келгенде
араластырыңыз.
3-4
Буға піскен көкөністер,
балық, ет.
20 - 45
Бірнеше ас қасық сұйықтық
құйыңыз.
4-5
Буға піскен картоптар.
20 - 60
750 г картопқа ең көбі ¼ л
су пайдаланыңыз.
4-5
Көп мөлшердегі тағамдар,
бұқтырылған тағамдар мен
көже пісіру.
60 150
3 литрге дейін су және
құраластар.
6-7
Баппен қуыру: эскалоп,
"кордон блё" бұзау еті,
котлет, риссоль, шұжық,
бауыр, майға қуырылған
ұн, жұмыртқа, құймақ,
бауырсақ.
қажет
Уақыттың жартысы
болған өткенде аударыңыз.
жағдай
да
7-8
Қатты қуыру, қуырылған
картоп, қоң ет,
бифштекстер.
5 - 15
9
Суды қайнату, макарон пісіру, етті қызартып қуыру (гуляш,
бұқтырып пісіру), фри қуыру үшін.
Уақыттың жартысы
өткенде аударыңыз.
7. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ
ЕСКЕРТУ!
Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
7.2 Пештің үстін тазалау
•
7.1 Жалпы ақпарат
•
•
•
•
•
Пештің үстін пайдаланған сайын
тазалаңыз.
Әрқашан табаны таза ыдысты
пайдаланыңыз.
Пештің үстіне түскен сызаттар
немесе қошқыл дақтар оның
жұмысына ешқандай әсер етпейді.
Пештің бетіне арналған арнайы
тазалағышты пайдаланыңыз.
Шыныға арналған арнайы
қырғышты қолданыңыз.
•
Дереу тазалаңыз: еріген пластик,
пластик жұқалтыр, қант және қанты
бар тағам немесе қоқыстар пештің
бетіне зақым келтіруі мүмкін. Күйіп
қалмау үшін абай болыңыз.
Қырғышты шыны бетке арнайы
сүйір бұрыш жасап қойып, оны
жылжыта отырып тазалаңыз.
Пештің үсті жеткілікті түрде
суыған кезде алыңыз: әк дақтары,
су дақтары, май дақтары, металдың
жылтыраған дақтары. Пештің бетін
дымқыл шүберекпен және жеміргіш
емес жуғыш затпен тазалаңыз.
Тазалап болғаннан кейін пештің
үстін жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.
32
www.electrolux.com
•
Жылтыраған металл дақтарын
кетіріңіз: сірке суы қосылған су
ерітіндісін пайдаланып, әйнек бетін
шүберекпен тазалаңыз.
8. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ
ЕСКЕРТУ!
Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
8.1 Не істерсіз, егер...
Ақаулық
Ықтимал себептері
Шешім
Пешті қосып немесе іске
пайдалана алмадыңыз.
Пеш электр тоғына
қосылған жоқ немесе
теріс қосылған.
Пештің электр көзіне
дұрыс қосылғанына көз
жеткізіңіз. Қосылым
сызбасын қайта қараңыз.
Сақтандырғыш жанып
кеткен.
Ақаулыққа
сақтандырғыштың себеп
болмағанын тексеріңіз.
Сақтандырғыш қайтақайта жанып кетсе, білікті
электршіге
хабарласыңыз.
Қызу параметрі 10 секунд Пешті қайта іске қосыңыз
қойылмай тұрса.
да, қызу параметрін 10
секундтан аз уақыт
ішінде орнатыңыз.
Бір уақытта 2 немесе
одан да көп сенсорлық
өрістерді басып
қойғансыз.
Бір ғана сенсорлық өрісті
басыңыз.
STOP+GO жұмыс істейді. "Күнделікті қолдану"
тарауын қараңыз.
Басқару панеліне су
немесе май шашыраған.
Дыбыстық сигнал естіліп, Бір немесе бірнеше
пештің үсті сөнеді.
сенсорлық өріске зат
Пеш сөнген кезде
қойылған.
дыбыстық сигнал
естіледі.
Пештің үсті сөнеді.
Сенсорлық өріске
зат қойылған.
Басқару панелін
тазалаңыз.
Сенсорлық өрістердегі
затты алыңыз.
бір
Сенсорлық өрістердегі
заттарды алыңыз.
ҚАЗАҚ
Ақаулық
Ықтимал себептері
33
Шешім
Қалдық жылу индикаторы Алаң ыстық емес, себебі
жанбай тұр.
ол аз уақыт ғана қосылып
тұрған не сенсордың
ақауы бар.
Егер алаң қызу үшін
едәуір ұзақ жұмыс істесе,
уәкілетті қызмет көрсету
орталығына
хабарласыңыз.
Сыртқы шеңберді іске
қоса алмадыңыз.
Әуелі қызу параметрін
өзгертіп, ішкі шеңберді
қосыңыз.
Бірнеше шеңбері
алаңның қара жері бар.
Бұл қалыпты жағдай,
себебі, бірнеше шеңбері
алаңның қара жері бар.
Сенсорлық өрістер қызып Тым үлкен ыдыс
кетеді.
қолданылған немесе
ыдыстар басқару
құралдарына тым жақын
қойылған.
Үлкен ыдыстарды артқы
пісіру алаңдарына
қойыңыз.
жанады.
Автоматты түрде сөндіру
жұмыс істейді.
Пешті ажыратыңыз да,
қайта қосыңыз.
жанады.
Бала қауіпсіздігінің
құралы немесе Құлып
жұмыс істейді.
"Күнделікті қолдану"
тарауын қараңыз.
және сан жанады.
Пеште ақау бар.
Пешті сөндіріңіз де, қайта
30 секундтан кейін іске
қосыңыз. Егер
қайта
жанса, пешті тоқ көзінен
ағытыңыз. 30 секундтан
кейін пешті қайта
қосыңыз. Ақаулық
жойылмаса уәкілетті
қызмет көрсету
орталығына
хабарласыңыз.
Үздіксіз сигнал естілуі
мүмкін.
жанады.
Электр қосылымы дұрыс
емес.
Пешті электр желісінен
ажыратыңыз. Білікті
электршіге хабарласып,
қалай орнатылғанын
тексертіңіз.
Қуатпен жабдықтаудың
екінші фазасы жетіспей
тұр.
Пештің электр көзіне
дұрыс қосылғанына көз
жеткізіңіз.
Сақтандырғышты алып,
бір минут күтіп,
сақтандырғышты қайта
салыңыз.
34
www.electrolux.com
8.2 Ақаулықты түзету шешімін
өзіңіз таба алмасаңыз...
қызмет көрсету орталығының технигі
немесе дилер көрсеткен қызмет,
кепілдік мерзімі кезінде де ақылы
болуы мүмкін. Қызмет көрсету
орталығына қатысты нұсқаулар мен
кепілдік шарттары кепілдік
кітапшасында берілген.
Ақаулықты түзету шешімін өзіңіз таба
алмасаңыз, дилеріңізге не уәкілетті
қызмет көрсету орталығына
хабарласыңыз. Техникалық ақпарат
тақтайшасындағы деректерді беріңіз.
Сонымен қоса, шыны керамиканың үш
саннан тұратын нөмірін, (шынының
бетіндегі бұрышта) және ақаулық орын
алғанда көрсетілген хабарды беріңіз.
Пешті дұрыс пайдаланғаныңызға көз
жеткізіңіз. Бұлай істемеген жағдайда,
A
8.3 Керек-жарақ салынған
қалтадағы жапсырмалар
Жабысқақ жапсырмаларды төменде
көрсетілгендей жапсырыңыз:
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Кепілдік түбіртегіне жапсырып, осы
бөлшекті жіберіңіз (егер қажет
болса).
B. Кепілдік түбіртегіне жапсырып, осы
бөлшекті сақтаңыз (егер қажет
болса).
C. Нұсқаулық кітапшасына
жапсырыңыз.
9. ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕК
9.1 Пісіру алаңдарының сипаттамасы
Пісіру алаңы
Ортаңғы
алдыңғы жақ
Номинальды қуат (ең
жоғары қызу параметрі) [Вт]
1200
Ортаңғы артқы 700 / 1700
жақ
Пісіру алаңының диаметрі
[мм]
145
120 / 180
ҚАЗАҚ
Жақсы пісіру нәтижелеріне қол жеткізу
үшін пісіру алаңының диаметрінен
35
үлкен болмайтын ыдысты
қолданыңыз.
10. ҚУАТ ТИІМДІЛІГІ
10.1 EU 66/2014 стандартына сай берілген өнім туралы
ақпарат тек ЕО нарығы үшін жарамды
Үлгіні идентификаторы
EHF93320NK
Пеш үстінің түрі
Кіріктірілген пеш
Пісіру алаңдарының
саны
2
Қыздыру технологиясы
Қыздырғыш
Дөңгелек пісіру
алаңдарының диаметрі
(Ø)
Ортаңғы алдыңғы жақ
Ортаңғы артқы жақ
14,5 см
18,0 см
Әр пісіру алаңының
пайдаланатын қуат
мөлшері (EC electric
cooking)
Ортаңғы алдыңғы жақ
Ортаңғы артқы жақ
188,0 Вт-сағ / кг
191,6 Вт-сағ / кг
Пештің пайдаланатын
қуат мөлшері (EC
electric hob)
189,8 Вт-сағ / кг
EN 60350-2 - Тағам пісіретін
тұрмыстық электр құрылғылары - 2бөлім: Пештің үсті - Жұмыс тиімділігін
өлшеу тәсілдері
•
10.2 Қуатты үнемдеу
•
Төмендегі кеңестерді орындасаңыз,
күнделікті тағам пісірген кезде қуатты
үнемдеуге болады.
•
•
•
Суды тек қажетті мөлшерде ғана
ысытыңыз.
Егер мүмкін болса, ыдысқа әрқашан
қақпақ жабыңыз.
•
•
Пісіру алаңын іске қосу алдында
оған ыдыс қойыңыз.
Ыдыс табанының диаметрі пісіру
алаңының диаметрімен бірдей
болуға тиіс.
Шағын ыдысты шағын пісіру
алаңдарына қойыңыз.
Ыдыстарды пісіру алаңының тура
ортасына қойыңыз.
Тағамды жылы ұстау немесе жібіту
үшін қалдық қызуды пайдаланыңыз.
11. ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ҚАТЫСТЫ ЖАҒДАЙЛАР
Белгі
салынған материалдарды
қайта өңдеуден өткізуге тапсырыңыз.
Орам материалдарын қайта өңдеуден
өткізу үшін тиісті контейнерлерге
салыңыз. Электрлік және
электроникалық құрылғылардың
қалдығын қайта өңдеуден өткізу
арқылы, қоршаған ортаға және
адамның денсаулығына зиын
келтіретін жағдайларға жол бермеуге
өз үлесіңізді қосыңыз. Белгі
салынған құрылғыларды тұрмыстық
қалдықтармен бірге тастамаңыз.
Өнімді жергілікті қайта өңдеу
орталығына өткізіңіз немесе жергілікті
мекемеге хабарласыңыз.
36
www.electrolux.com
Осы өнімнің өндірілген күні сериялық нөмірде көрсетілген,
оның нөмірінің бірінші саны өндірілген жылдың соңғы
санына, екінші және үшінші сандар аптаның реттік нөміріне
сәйкес келеді. Мысалы, 84512345 сериялық нөмірі өнім 2018
жылдың қырық бесінші аптасында өндірілгенін білдіреді.
Өндіруші: Electrolux Appliances AB, St. Göransgatan 143, 105
45 Stockholm, Швеция
Импорттаушы және өндірушінің уәкілетті ұйымы:
OOO «Электролюкс Рус», Кожевнический проезд 1, 115114,
Мәскеу/Москва, тел.: 8-800-200-3589
Италияда жасалған
КЫРГЫЗ ТИЛИ
37
МАЗМУН
1. КООПСУЗДУК МААЛЫМАТЫ........................................................................ 37
2. КООПСУЗДУК ЭРЕЖЕСИ.............................................................................. 40
3. ОРНОТУУ........................................................................................................ 42
4. ПРОДУКЦИЯНЫН БАЯНДООСУ................................................................... 44
5. КҮНДӨЛҮК КОЛДОНУУ..................................................................................46
6. НАСААТТАР ЖАНА КЕҢЕШТЕР....................................................................48
7. КАРОО ЖАНА ТАЗАЛОО............................................................................... 49
8. БУЗУКТУКТАРДЫ ТАБУУ............................................................................... 50
9. ТЕХНИКАЛЫК МААЛЫМАТ........................................................................... 53
10. КУБАТТУУЛУКТУН ЭФФЕКТИВДҮҮЛҮГҮ.................................................. 54
БИЗ СИЗДИ ОЙЛОНОБУЗ
Electrolux жабдуусун сатып алганыңызга рахмат. Өзү менен кошо ондогон
жылдардагы кесипкөй тажрыйба жана инновация алып жүргөн өнүмдү
тандадыңыз. Кылдат жана стилдүү, ал сизди эске алуу менен
долбоорлонгон. Аны качан колдонсоңуз да, ар дайым сонун натыйжаларды
аларыңызды билип, коопсуз болосуз.
Electrolux-ка кош келиңиз.
Бул үчүн вебсайтка кириңиз:
Колдонууга кеңештерди, брошюраларды, бузулууларды табуучу шайман
жана тейлөө маалыматтарын алыңыз:
www.electrolux.com/webselfservice
Өнүмүңүз жакшыраак иштеши үчүн каттаңыз:
www.registerelectrolux.com
Шайманыңыз үчүн аксессуарларды, керектелүүчү бөлүктөрдү жана
түпнуска тетиктерди сатып алыңыз:
www.electrolux.com/shop
КАРДАРЛАРГА КАМ КӨРҮҮ ЖАНА КЫЗМАТ
Ар дайым түпнуска тетиктерди урунуңуз.
Ыйгарым укуктуу кызмат борборуна кайрылганда бул берилмелер
жаныңызда болушу керек: Модель, PNC, Сериялык Номуру.
Маалыматты баалоо табагынан тапса болот.
Эскертүү / Этият болуңуз-Коопсуздук маалыматы
Жалпы маалымат жана кеңештер
Айлана-чөйрө маалыматы
Эскертүүсүз өзгөрүлүшү мүмкүн.
1.
КООПСУЗДУК МААЛЫМАТЫ
Шайманды орнотуудан жана колдонуудан мурун,
кошо берилген колдонмо китепчесин окуп чыгыңыз.
Өндүрүүчү туура эмес орнотуудан же колдонуудан
38
www.electrolux.com
келип чыккан кандайдыр бир жаракатка же зыянга
жоопкерчилик тартпайт. Кийин кайрылыш үчүн
нускамаларды дайыма коопсуз жана жеткиликтүү
жерде кармаңыз.
1.1 Балдар жана таасирленүүчү адамдар үчүн
коопсуздук
•
•
•
•
•
•
•
•
Бул шайман, чоңдордун көзөмөлү менен же
шайманды коопсуз колдонуу боюнча
нускамалдарды жана анын кооптуулугу жөнүндө
маалыматтарды алганда, 8 жаштан жогорку
балдар жана физикалык, сенсордук же акыл-эс
жөндөмдүүлугү чектелген адамдар тарабынан
колдонулушу мүмкүн.
3 жана 8 жаш арасындагы балдар жана өтө катуу
жана олуттуу жөндөмдүүлүктөрү чектелген
адамдар үзгүлтүксүз көзөмөл алдында болмоюн
шаймандан алыс кармаш керек.
3 жаштан кичүү балдарды үзгүлтүксүз көзөмөл
алдында болмоюн шаймандан алыс кармаш керек.
Балдардын шайман менен ойноосуна уруксат
бербеңиз.
Бардык таңгактарды балдардан алыс кармаңыз
жана аларды туура жок кылыңыз.
Шайман иштеп же муздатылып жатканда, ага
балдарды жана үй жандыктарын жакын
жолотпоңуз. Колдонуу учурунда жеткиликтүү
бөлүктөрү ысып кетиши мүмкүн.
Эгер шаймандын баланы коргоо тузмөгү бар
болсо, ал күйгүзүлүшү керек.
Балдар көзөмөлсүз тазалоо жана анын тейлөөсүн
аткарбашы керек.
1.2 Жалпы коопсуздук
•
ЭСКЕРТҮҮ: Колдонуу учурунда, шайман жана
анын жеткиликтүү бөлүктөрү ысып кетет. Ысытуучу
КЫРГЫЗ ТИЛИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
39
компоненттерге тийип кетүүгө жол бербөө үчүн
абайлаш керек.
ЭСКЕРТҮҮ: Плитада май же суюк май менен тамак
даярдап жатканда, көңүл бурбоо опурталдуу
болуп, өрткө алып келиши мүмкүн.
Отту ЭЧ КАЧАН суу менен өчүрбөңүз, бирок
шайманды өчүрүп, андан соң жалынды капкак же
өрт жабуусу менен жабыңыз.
ЭТИЯТТЫК: Шайман, таймер сыяктуу тышкы
которуу түзмөгү аркылуу же пайдалуулук аркылуу
кайра-кайра өчүрүлүп-күйгүзүлүп турган схема
аркылуу камсыздалбашы керек.
ЭТИЯТТЫК: Бышыруу процесси көзөмөлдөнүшү
керек. Кыска мөөнөттүү бышыруу процесси
үзгүлтүксүз көзөмөлдөнүшү керек.
ЭСКЕРТҮҮ: Өрт коркунучу: Тамак даярдоо бетине
нерселерди койбоңуз.
Бычак, айры, кашык жана капкак сыяктуу темирден
жасалган нерселер ысып кетиши мүмкүн
болгондуктан, аларды тамак жасаган плитанын
үстүнө койбоо керек.
Шайманды кыналган стурктурга орнотуудан мурун
колдонбоңуз.
Шайманды тазалоо үчүн, буу тазалагычты
колдонбоңуз.
Эгерде керамика / айнек беттеринде жарака кетсе,
шайманды өчүрүп, аны электр кубатынан алыс
кармаңыз. Эгер шайман электр кубатына түздөнтүз бөлүштүргүч кутусу аркылуу туташылган болсо,
шайманды электр кубатынан ажыратыш үчүн
сактагычты алып салыңыз. Каалаган жагдайда,
ыйгарым укуктуу тейлөө кызматы менен
байланышыңыз.
Эгерде ток берүүчү зым бузулса, зыянга учуратпоо
үчүн өндүрүүчү, атайын Кызмат көрсөтүүчү же
ушуга окшогон адиске алмаштыртуу керек.
40
www.electrolux.com
•
ЭСКЕРТҮҮ: Бышыруу шайманынын өндүрүүчүсү
тарабынан жасалган конфорка коргоочусун же
өндүрүүчү тарабынан колдонуу нускамасында
ылайыктуу катары билдирилген же шайманда
камтылган конфорка коргоочуларын гана
колдонуңуз. Ылайыксыз конфорка коргоочуларын
колдонуу кырсыктарга себеп болушу мумкүн.
2. КООПСУЗДУК ЭРЕЖЕСИ
2.1 Орнотуу
ЭСКЕРТҮҮ!
Бул шаймандын
орнотуусун адис адам гана
аткаруусу керек.
ЭСКЕРТҮҮ!
Шаймандын жаракат же
зыянга учуроо коркунучу.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Бардык таңгактарды алып салыңыз.
Бузулган шайманды орнотпоңуз же
колдонбоңуз.
Шайман менен камсыздалган
орнотуу нускамасын аткарыңыз.
Башка шаймандар менен
бирдиктердин ортосунда
минималдуу аралыкты сактаңыз.
Шайманды жылдырууда дайыма
этият болуңуз, анткени ал оор.
Дайыма коопсуздук кол каптарын
жана жабык бут кийим колдонуңуз.
Кесилген жерлерди герметик менен
чаптаңыз, ошондо ным шишип
чыгуунун алдын алат.
Шаймандын төмөн жагын буудан
жана нымдуулуктан коргоңуз.
Шайманды эшикке жакын же
терезенин түбүнө орнотпоңуз. Бул,
эшик же терезе ачык болгондо,
ысык казандын шаймандын үстүнөн
түшүп кетүүсүнүн алдын алат.
Шайман сурмалардын үстүндө
орнотулган болсо, шаймандын
төмөн жагы менен үстүңкү
сурманын арасында жетиштүү аба
айланышынын болушуна
ынаныңыз.
Шаймандын түбү ысып кетиши
мүмкүн. Шаймандын түбү жерге
тийбегендей кылып, фанера, каркас
•
же башка күйбөй турган
материалдан жасалган ажыратып
туруучу панелин орнотуңуз.
Бөлүү панели бышыруу түздүгүнүн
астындагы жерди толугу менен
жабышы керек.
2.2 Электрикалык туташуу
ЭСКЕРТҮҮ!
Өрт жана ток тартуу
коркунучу бар.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Бардык электр байланыштары
тажрыйбалуу электр адиси
тарабынан аткарылышы керек.
Шайман жерге орноштурулшу
керек.
Кандайдыр бир иш кылардан
мурун, шаймандын токтон суурулуп
турганын тактаңыз.
Шайман паспортундагы электр
маалыматы тармак кубатына дал
келүүсүн текшериңиз.
Шаймандын туура орнотулганын
текшериңиз. Кенен жана туура эмес
ток кабелдери жана штепсели
(эгерде болсо) терминалды катуу
ысытып жибериши мүмкүн.
Туура электр кабелин колдонуңуз.
Электр кабелдери оролуп
калбасын.
Ток тартууга каршы коопсуздук
орнотулганын текшериңиз.
Кабелдин үстүнөн кабелди
кыскычты колдонуңуз.
Электр кабели же штепсели (эгерде
болсо), шайманды жакынкы чекитке
туташтырганыңызда, ысык
шайманга же духовкага тийберин
текшериңиз.
КЫРГЫЗ ТИЛИ
•
•
•
•
•
•
•
•
Көп штепселдүү адаптерлерди
жана узартуучу кабелдерди
колдонбоңуз.
Электр штепселине (эгерде болсо)
же кабелине зыян келтирбеңиз.
Бузулган кабелди алмаштыруу үчүн
Ыйгарым укуктуу Кызмат
Борборуна кайрылыңыз.
Ток тартууга каршы коюлган
жерлер жана ажыратылган
бөлүктөр, куралсыз жылбай
тургандай кылып катырылышы
керек.
Тармак штепселин тармак
розеткасына орнотуудан соң гана
туташтырыңыз. Орнотуудан соң
тармак штепселине мүмкүнчүлүк
болорун текшериңиз.
Эгерде тармак розкеткасы катуу
бекитилбесе, тармак штепселин
туташтырбаңыз.
Шайманды ажыратуу үчүн тармак
кабелинен тартпаңыз. Ар дайым
тармак штепселинен тартыңыз.
Туура изоляция түзмөктөрүн гана
колдонуңуз: чекти коргоочу
ажыраткычтар, сактагычтар
(кармагычтан алынып салынган
бурама сыяктуу сактагычтар), жерге
карата агым коммутаторлору жана
контакторлор.
Электр орнотуусунда шайманды
бардык тараптан тармактан
ажыратууңузга мүмкүндүк берген
ажыраткыч түзмөгү болушу керек.
Ажыраткыч түзмөктө кеңдиги
минимум 3 мм болгон контакт
ачкычы болушу керек.
2.3 Колдонуңуз
•
•
•
•
•
•
•
ЭСКЕРТҮҮ!
Өрт жана жарылуу
коркунучу
•
•
•
•
ЭСКЕРТҮҮ!
Жаракат алуу, күйүү жана
ток тартуу коркунучу бар.
•
•
•
•
Алгач колдонордон мурун, бардык
таңгактоо, этиккеттөө жана
тасмаларды (эгерде болсо) алып
салыңыз.
Бул шайман үй тиричилигинде гана
колдонууга арналган.
Шаймандын техникалык
мүнөздөмөлөрүн өзгөртпөңүз.
Вентиляция тешиктеринин
бөгөттөлбөгөнүн текшериңиз.
41
Иштеп жаткан учурда шайманды
кароосуз калтырбаңыз.
Ар бир колдонуудан кийин
бышыруу зонасын “Өчүрүү”
абалына коюңуз.
Бышыруу аянтына прибор же идиш
капкактарын койбоңуз. Алар ысып
кетүүсү мүмкүн.
Шайманды ным колуңуз менен же
ал сууга тийип турганда
кармабаңыз.
Шайманды жумуш аянтчасы же
сактоочу жай катары колдонбоңуз.
Эгерде шаймандын бетинде жарака
кете турган болсо, анда аны дароо
электр тогунан ажыратыңыз. Бул
электр тогуна урунуунун алдын
алуу үчүн.
Тамакты ысык майга салсаңыз, ал
чачырашы мүмкүн.
Майлар жана суюк майлар
ысытылганда, жалындуу буу
чыгарышы мүмкүн. Майларды жана
суюк майларды колдонуу менен
тамак даярдап жатканда, жалын же
ысытылган жабдыктарды алардан
узак кармаңыз.
Өтө ысытылган майдан чыккан буу,
күтүлбөгөн өрттү пайда кылышы
мүмкүн.
Азык калдыктарын камтыган
колдонулган май, анын алгач
колдонуудагы табынан төмөн
болгон тапта өрт чыгарышы
мүмкүн.
Күйүүчү өнүмдөрдү же күйүүчү
өнүмдөрдүн жанына нымдуу
нерселерди шаймандын ичине,
жанына же үстүнө койбоңуз.
ЭСКЕРТҮҮ!
Шаймандын зыянга учуроо
коркунучу.
•
•
•
•
Башкаруу панелинде казанды
ысытпаңыз.
Ысык табанын түбүн мештин айнек
бетине койбоңуз.
Казандарды кургак кайнатпаңыз.
Нерселер же казан шаймандын
үстүнө түшпөсүн. Үстү бузулуп
кетиши мүмкүн.
42
www.electrolux.com
•
•
•
•
Бышыруу аянтын бош казан же
казансыз күйгүзбөңүз.
Шаймандын үстүнө алюминий
фольга койбоңуз.
Куйма темирден, алюминийден
жасалган же түбү кырылган казан
айнек/керамиканы кырып салышы
мүмкүн. Мындай нерселерди
жылдырыш керек болсо, ар дайым
көтөрүп жылдырыңыз.
Бул шайман тамак-аш даярдоого
шана арналган. Мисалы, аны бөлмө
жылытуу сыяктуу башка максаттар
үчүн колдонууга болбойт.
2.4 Кам көрүү жана тазалоо
•
•
•
•
•
Үстүнкү материалга зыян
тийгизүүнүн алдын алуу үчүн
шайманды маал маалы менен
тазалап туруңуз.
Тазалоодон мурун шайманды
өчүрүңүз жана муздатыңыз.
Улантуудан мурун шайманды
токтон үзүңүз.
Шайманды тазалоо үчүн суу
спрейин жана дымдоону
колдонбоңуз.
Шайманды нымдуу, жумшак
кездеме менен тазалаңыз.
Нейтралдуу жуучу каражатты гана
колдонуңуз. Катуу продукттарды,
катуу тазалоочу каражаттарды,
эриткичтерди же металл
куралдарды колдонбоңуз.
2.5 Тейлөө
•
•
Шаймайнды оңдоо үчүн ыйгарым
укуктуу тейлөө борборуна
кайрылыңыз.
Оригиналдуу кам тетиктерди гана
колдонуңуз.
2.6 Чыгаруу
ЭСКЕРТҮҮ!
Бузулуу же кысылуу
коркунучу.
•
•
•
Шайманды туура чыгаруу боюнча
маалыматты шаардык өкүлдөн
алыңыз.
Шайманды токтон ажыратыңыз.
Жабдууга жакын жерден электр
тармак кабелин кесип салыңыз
жана аны таштаңыз.
3. ОРНОТУУ
ЭСКЕРТҮҮ!
Коопсуздук бөлүмдөрүн
караңыз.
3.1 Орнотуудан мурун
Тамак жасаган плитанын үстүн
орнотуудан мурун, шаймандын
паспортундагы маалыматты жазып
алыңыз. Шаймандын паспорту тамак
жасаган плитанын үстүнүн түбүндө
жайгашкан.
Модель .....................................
..
ПНК .........................................
Сериялык
номуру ...........................
3.2 Өзүнчө орнотулуучу тамак
жасаган плитанын үстү
Өзүнчө орнотулуучу тамак жасаган
плитанын үстүлөрүн, аларды
орнотулушу керек болгон туура
бирдиктерге жана стандартка туура
келген иш тактага орноткон соң гана
иштетиңиз.
3.3 Байланыш кабели
•
•
Тамак жасаган плитанын үстү
байланыш кабели менен кошо
камсыз кылынат.
Бузулган кабель түрлөрүн
алмаштыруу үчүн төмөнкү (же
жогорку) кабель түрлөрүн
колдонуңуз: H05V2V2-F T мин 90°C.
Жергиликтүү тейлөө борборуңузга
кайрылыңыз.
КЫРГЫЗ ТИЛИ
3.4 Герметикти жабыштыруу
1. Аянт кесиминин тегерегиндеги
иштактаны тазалаңыз.
2. Кошо келген герметик тасмасын
тамак жасаган плитанын үстүнүн
ылдыйкы кырына айнек
керамикасын бойлой
жайбыштырыңыз. Ашыкча
кылбаңыз. Герметик тасмасынын
3.5 Топтом
min.
500mm
43
учтары тамак жасаган плитанын
үстүнүн бир тарабынын ортосунда
жайгашуусу керек.
3. Герметик тасмасын узундугуна
карай кескенде, бир нече мм кошуп
кесиңиз.
4. Герметик тасмасынын эки учун
кошо түртүңүз.
R 5mm
min.
50mm
min.
55mm
490+1mm
270+1mm
min.
12 mm
min.
28 mm
min.
20 mm
44
www.electrolux.com
3.6 Бирден көп мешти
орнотуу
min. 650 mm
40-50 mm
490+02 mm
55 mm
30 mm
Эгерде бир нече 30 см мештер
катарынан бир эле профильге
орнотула турган болсо, Ыйгарым
укуктуу тейлөө борборунда кармоочу
каптал кронштейни жана кошумча
замазкалар ичине кирген
инструменттер топтому бар. Тийиштүү
орнотмо нускамалары топтом
баштыгынын ичинде камтылган.
270+02 mm
4. ПРОДУКЦИЯНЫН БАЯНДООСУ
4.1 Бышыруу бетинин схемасы
1 Бышыруу аймагы
2 Башкаруу панели
120/180
mm
1
1
145 mm
2
КЫРГЫЗ ТИЛИ
45
4.2 Башкаруу панелинин жайгашуусу
1
2 3
4
5
10
6
9
7
8
Жабдууну иштетиш үчүн сенсорлорду колдонуңуз. Дисплейлер, индикаторлор
жана үндөр кайсы функциялар иштеп жатканын көрсөтөт.
Сенсо Функция
р
Комментарий
1
КҮЙГҮЗҮҮ / ӨЧҮРҮҮ
Мешти күйгүзүп жана өчүрүш үчүн.
2
Баскычтардын
блокировкасы / Баланы
коргоо түзмөгү
Башкаруу панелин бөгөттөө /
бөгөттөөдөн чыгаруу үчүн.
3
STOP+GO
Функцияны күйгүзүп жана өчүрүш үчүн.
-
Сырткы тегеректи күйгүзүп жана
өчүрүш үчүн.
-
Жылуулук орнотуу
дисплеи
Жылуулук орнотуусун көрсөтүш үчүн.
-
Бышыруу зоналардын
таймер индикаторлору
Кайсы зонага убакытты койгонуңузду
көрсөтүү үчүн.
-
Таймер дисплеи
Саатты минуталар менен көрсөтүш
үчүн.
-
Бышыруу аймагын тандоо үчүн.
/
-
Убакытты көбөйтүп же азайтуу үчүн.
/
-
Жылуулук көрсөткүчүн коюш үчүн.
4
5
6
7
8
9
10
4.3 Жылытуу параметринин экрандары
Экран
Сүрөттөлүшү
Бышыруу аянты өчүк.
-
Бышыруу аянты иштейт.
46
www.electrolux.com
Экран
Сүрөттөлүшү
STOP+GO иштейт.
+ сан
Бул туура эмес аткарылган.
Бышыруу аянты дагы деле ысык (калган жылуулук).
Баскычтардын блокировкасы / Баланы коргоо түзмөгү
иштейт.
Автоматикалык өчүү иштейт.
4.4 Калган ысыктын
көрсөткүчү
ЭСКЕРТҮҮ!
Калдык жылуулуктан
күйүп калуу коркунучу бар.
жылуулуктун деңгээлин көрсөтөт.
Эгерде сиз бышыруу аймактарын
колдонбосоңуз да, индикаторлор
кошуна бышыруу аймактарына
жайгашышы мүмкүн.
Бышыруу аймактары сиз колдонуп
жаткан индикаторлордун калдык
5. КҮНДӨЛҮК КОЛДОНУУ
ЭСКЕРТҮҮ!
Коопсуздук бөлүмдөрүн
караңыз.
5.1 Күйгүзүү жана өчүрүү
Тамак жасаган плитанын үстүн
күйгүзүү же өчүрүү үчүн
секунд басыңыз.
ны 1
5.2 Автоматикалык өчүү
Төмөнкү учурда функция тамак
жасаган плитанын үстүн
автоматтык түрдө өчүрөт:
•
•
•
бардык бышыруу аянттары өчүк
болгондо,
тамак жасаган плитанын үстүн
иштеткен соң, ысытуу параметрин
орнотпосоңуз,
башкаруу панелине бир нерсе
төксөңүз же бир нерсени 10
секундаджан көп (идиш, кездеме,
ж.б.) койсоңуз. Акустикалык үн
сигналы жана тамак жасаган
плитанын үстү өчөт. Буюмду алып
салыңыз же башкаруу панелин
тазалаңыз.
•
бышыруу аянтын өчүрбөгөнүңүздө
же жылытуу параметрин
өзгөртпөгөнүңүздө. Бираздан соң
пайда болот жана тамак жасаган
плитанын үстү өчөт.
Тамак жасаган плитанын үстү
өчкөндөн кийинки жылытуу
параметри менен убакыттын
байланышы:
Жылуулук
көрсөткүчү
,1-2
Тамак жасаган
плитанын үстү
төмөнкү
убакыттан соң
өчөт:
6 сааттан соң
3-4
5 сааттан соң
5
4 сааттан соң
6-9
1,5 сааттан соң
5.3 Жылытуу параметри
Жылытуу параметрин көбөйтүү үчүн
га басыңыз. Жылытуу параметрин
КЫРГЫЗ ТИЛИ
азайтуу үчүн
га басыңыз. Бышыруу
аянтын өчүрүү үчүн
менен
бир мезгилде басыңыз.
Убакыт аяктаганда, үн
чыгат жана 00 күйөт.
Бышыруу аянты өчөт.
ны
5.4 Тышкы шакекчелерди
иштетүү жана өчүрүү
47
Үндү токтотуу үчүн: басыңыз
.
Бышырып жаткан аянттын үстүн
казандын өлчөмүнө ылайыктай
аласыз.
Мүнөт таймери
Меш күйүп, бышыруу аймактары
иштебей турганда, бул функцияны
таймер катары Мүнөт таймери
колдоно аласыз. Жылуулук көрсөткүч
Сенсордук аянтты колдонуңуз:
дисплеи
Тышкы шакекти иштетүү үчүн:
сенсордук аянтын басыңыз. Индикатор
пайда болот.
Функцияны иштетүү үчүн: ,
басыңыз. Убакытты орнотуу үчүн
Тышкы шакекти өчүрүү үчүн:
индикатор кеткенге чейин сенсордук
аянтты басып туруңуз.
көрсөтөт.
таймердин
же
басыңыз. Убакыт
аяктаганда, үн чыгат жана 00 күйөт.
.
Үндү токтотуу үчүн: басыңыз
5.5 Таймер
Функцияны өчүрүү үчүн: басып
Артка саноо таймери
Бул функцияны бир бышыруу
сессиясы канча убакыт иштеп туруусу
керек экендигин орнотуу үчүн колдоно
аласыз.
жана андан соң
басыңыз. Калган
убакыт 00 га карай артка санайт
Биринчи бышыруу зонасы үчүн
жылуулук көрсөткүчүн тандаңыз андан
кийин функцияны коюңуз.
Бышыруу аймагын орнотуу үчүн: га
кайра керектүү бышыруу аянтынын
индикатору чыкканга чейин басыңыз.
Функцияны иштетип же убакытты
өзгөртүү үчүн: таймердин же
басып
таймерди орнотуңуз (00 - 99
мүнөт). Бышыруу аянтынын
индикатору күйүп баштаганда, убакыт
азая баштайт.
Калган убакытты көрүү үчүн:
менен
бышыруу зонасын
орнотуңуз. Бышыруу аянтынын
индикатору бат баттан күйө баштайт.
Экран калган убакытты көрсөтөт.
Функцияны өчүрүү үчүн: бышыруу
зонасын
менен орнотуңуз .
Калган убакыт 00 га карай артка
санайт. Бышыруу аянтынын
индикатору кетет.
Функция бышыруу
аянттарынын иштөөсүнө
таасирин тийгизбейт.
5.6 STOP+GO
Бул функция төмөнкү жылытуу
параметринде иштеген бардык
бушуруу аянттарына орнотот.
Функция иштегенже, жылытуу
параметрин өзгөртө албайсыз.
Функция таймердин функцияларын
токтотпойт.
Функцияны иштетүү үчүн:
коюңуз.
тийип
чыгат.
Функцияны иштен чыгаруу үчүн:
басыңыз . Мурунку жылытуу
параметри пайда болот.
5.7 Баскычтардын
блокировкасы
Бышыруу аянттары иштеп жатканда,
башкаруу панелин тосмолоп турсаңыз
болот. Бул жылытуу параметринин
кокустан өзгөрүп кетүүсүнүн алдын
алат.
48
www.electrolux.com
Алгач жылытуу параметрин
орнотуңуз.
Функцияны иштетүү үчүн:
коюңуз.
калат.
4 секунда кармап туруңуз.
тийип
4 секундага чыгат. Таймер
тийип
Функцияны өчүрүү үчүн:
коюңуз. Мурунку жылытуу параметри
пайда болот.
Тамак жасаган плитанын
үстүн өчүргөнүңүздө, бул
функцияны да өчүрөсүз.
5.8 Баланы коргоо түзмөгү
Бул функция тамак жасаган плитанын
үстүн туура эмес иштешинин алдын
алат.
Функцияны иштетүү үчүн: тамак
менен иштетиңиз.
жасаган плитаны
Жылытуу параметрин койбоңуз. Басып
чыгат.
менен тамак жасаган плитанын
үстүн өчүрүңүз.
Функцияны өчүрүү үчүн: тамак
менен
бышыруучу плитаны
иштетиңиз. Жылытуу параметрин
койбоңуз. Басып
4 секунда кармап
туруңуз. көрүнөт. менен тамак
жасаган плитанын үстүн өчүрүңүз.
Функцияны бир жолку бышыруу
убакыты үчүн иштеткиңиз келсе:
тамак жасаган плитаны
менен
чыгат. Басып
4
иштетиңиз.
секунда кармап туруңуз.Жылытуу
параметрин 10 секундага орнотуңуз.
Тамак жасаган плитанын үстүн иштете
аласыз. Тамак жасаган плитанын
үстүн
менен өчүрсөңүз, функция
кайрадан иштейт.
6. НАСААТТАР ЖАНА КЕҢЕШТЕР
ЭСКЕРТҮҮ!
Коопсуздук бөлүмдөрүн
караңыз.
Эмалдалган болот жана
асты алюминий же жезден
жасалган бышыруу идиши
айнек керамиканын
бетинин өңүн өзгөртүшү
мүмкүн.
6.1 Бышыруучу идиш
Бышыруу идиштин асты
мүмкүн болушунча калың
жана түз болушу керек.
Таба негиздери таза жана
кургак болгонун текшерип,
андан кийин бышыруу
аймагына жайгаштырыңыз.
Жылуулук
көрсөткүчү
-1
1-2
6.2 Бышыруу колдонморуна
мисалдар
Таблицадагы маалыматтар
нускама үчүн гана.
Үчүн колдонуу:
Убакы
т
(мүн.)
Кеңештер
Бышкан тамакты жылуу
кармаңыз.
керек
учурда
Идиштердин капкагын
жабыңыз.
Голланд соусу, эритилген:
май, шоколад., килкилдек.
5 - 25
Кээде аралаштырыңыз.
КЫРГЫЗ ТИЛИ
49
Жылуулук
көрсөткүчү
Үчүн колдонуу:
Убакы
т
(мүн.)
Кеңештер
1-2
Түруктуу кылуу: омлеттер,
духовкада бышкан
жумуртка.
10-40
Капкагын жапкан бойдон
бышырыңыз.
2-3
Демдеп бышырылган күрүч 25-50
жана сүт тамактары, даяр
тамактарды ысытуу.
Күрүчтүн көлөмүнөн эң аз
эки эсе көп суу кошуңуз,
аралаштырылган сүт
тамактары.
3-4
Бууда бышкан
жашылчалар, балык, эт.
20 - 45
Бир, эки чай кашык суюктук
кошуңуз.
4-5
Бууда бышкан картошка.
20-60
Эң көп ¼ л сууну 750 гр
картошка үчүн колдонуңуз.
4-5
Көбүрөөк көлөмдө тамак,
бууга бышырылган тамак
жана шорпо бышырыңыз.
60 150
3 л. чейин суюктук плюс
ингредиенттер.
6-7
Жакшы кууруу: эскалоп,
“кордон блё” музоо эти,
котлеттер, чабылып
тууралган котлет,
сосискалар, боор,
жумурткалар, куймактар,
пончиктер.
керек
учурда
Жарым убакыттан кийин
буруңуз.
7-8
Катуу кууруу, картошкадан 5 - 15
оладьи, филеден стейктер,
стейктер.
9
Суу кайнатыңыз, паста жасаңыз, демделген эт (гуляш, куурдак),
катуу куурулган чипсы.
Жарым убакыттан кийин
буруңуз.
7. КАРОО ЖАНА ТАЗАЛОО
ЭСКЕРТҮҮ!
Коопсуздук бөлүмдөрүн
караңыз.
7.1 Жалпы маалымат
•
•
•
•
Мешти ар бир пайдалануудан кийин
тазалаңыз.
Дайыма асты таза бышыруу
идишин колдонуңуз.
Бетиндеги чийиктер жана кара
тактар мештин иштешине эч кандай
таасир бербейт.
Мештин бетин тазалоого жарактуу
атайын жуучу каражатты
колдонуңуз.
•
Атайын айнек үчүн кыргычты
колдонуңуз.
7.2 Мешти тазалоо
•
•
Дароо алып салыңыз: ээриген
желим, пластикалык фольга, шекер
жана шекер кошулган тамак, же
болбосо кир бышыруу аймагына
таасирин тийгизиши мүмкүн. Күйүп
калбас үчүн кам көрүңүз. Атайын
кыргычты айнек бетке тар бурчта
коюңуз жана мизи менен үстүнөн
жылдырыңыз.
Бышыруу аймагы жетишинче
муздаганда: була, суу издери, май
тактары, жалтыраган металл
50
www.electrolux.com
•
боёктор. Мешти нымдуу чүпүрөк
жана абразивдүү эмес жуучу
каражат менен тазалаңыз.
Тазалоодон кийин мешти жумшак
чүпүрөк менен кургата арчыңыз.
Жылтылдаган темир боёгун
алып салуу: суу менен уксус
эритмесин колдонуңуз жана айнек
бетти нымдуу чүпүрөк менен
тазалаңыз.
8. БУЗУКТУКТАРДЫ ТАБУУ
ЭСКЕРТҮҮ!
Коопсуздук бөлүмдөрүн
караңыз.
8.1 Эмне кылыш керек эгер...
Көйгөй
Мүмкүн болгон себеби
Бузуктарды оңдоо
ыкмасы
Сиз тамак жасаган
плитанын үстүн иштете
албай жатасыз.
Тамак жасаган плитанын
үстү электрикалык
тармакка сайылган эмес
же туура эмес сайылган.
Тамак жасаган плитанын
үстү электрикалык
тармагына туура
сайылганын текшериңиз.
Туташуу диаграммасын
караңыз.
Предохранитель күйүп
кеткен.
Сактагычтын туурамес
иштешине себеп
болгондугун ырастаңыз.
Предохранитель кайра
күйүп жатса,
квалификациялуу
инженерге кайрылыңыз.
Жылытуу параметрин 10
секундага орнотпоңуз.
Тамак жасаган плитанын
үстүн кайра иштетип,
ысытуу орнотуусун 10
секундадан ылдый
убакытка орнотуңуз.
Сиз 2 же андан көп
сенсор аянтчаларын бир
убакта бастыңыз.
Бир гана сенсор
аянтчасын басыңыз.
STOP+GO иштейт.
"Күнүмдүк колдонулушун"
караңыз.
Башкаруу панелинде суу
же май калдыктары бар.
Башкаруу панелин
тазалаңыз.
КЫРГЫЗ ТИЛИ
Көйгөй
Мүмкүн болгон себеби
Бузуктарды оңдоо
ыкмасы
Акустикалык үн сигналы Сиз бир же андан көп
жана тамак жасаган
сенсордук аянтчаларга
плитанын үстү өчөт.
бир нерсени койдуңуз.
Тамак жасаган плитанын
үстү иштен чыгарылганда
акустикалык сигнал
чыгат.
Нерсени сенсор
аянтчаларынан алып
салыңыз.
Меш иштебей жатат.
Нерсени сенсор
аянтчасынан алып
салыңыз.
Сиз сенсорго бир нерсе
койдуңуз
Калдык жылуулук
индикатору чыкпай
жатат.
.
51
Аянтча ысык эмес себеби Эгер аянтча ысык
ал аз убакытта иштеди
болгудай көпкө иштесе,
же сенсор бузулган.
Ыйгарым укуктуу Кызмат
Борборуна кайрылыңыз.
Сиз сырткы шакекчени
иштете албай жатасыз.
Биринчи, ысытуу
жөндөөсүн өзгөртүү
менен ички шакекчени
иштетиңиз.
Эгер көп сандуу аянтчада
кара аймак бар
Көп сандуу
аянтчада кара аймак бар. болгондугу нормалдуу.
Сенсордук аянчалар
ысый баштайт.
Казан өтө эле чоң же сиз
аны башкаруу панелине
жакын койдуңуз.
Чоң казандарды мүмкүн
болушунча арт жактарга
коюууга аракет кылыңыз.
чыгат.
Автоматикалык өчүү
иштейт.
Тамак жасаган плитанын
үстүн өчүрүңүп, кайра
күйгүзүңүз.
чыгат.
Баланы коргоо түзмөгү
же Баскычтардын
блокировкасы иштейт.
"Күнүмдүк колдонулушун"
караңыз.
52
www.electrolux.com
Көйгөй
жана сан чыгат.
Мүмкүн болгон себеби
Бузуктарды оңдоо
ыкмасы
Тамак жасаган плитанын
үстүндө ката бар.
Тамак жасаган плитанын
үстүн өчүрүп 30
секундадан кийин кайра
күйгүзүңүз. Эгерде
кайра күйсө, тамак
жасаган плитанын үстүн
электр булагынан бир
нече убакытка
ажыратыңыз. 30
секундадан кийин,
бышыруу панелин кайра
туташтырыңыз. Эгер
көйгөй жагы эле
улантыла берсе,
Ыйгарым укуктуу Кызмат
Борборуна кайрылыңыз.
Сиз туруктуу бип үнун
угасыз.
чыгат.
Электр кошуусу туура
эмес.
Тамак жасаган плитанын
үстүн электр булагынан
бир нече убакытка
ажыратыңыз. Орнотмону
текшериш үчүн
квалификациялуу
электрикке кайрылыңыз.
Кубат менен
камсыздоонун экинчи
фазасы жок.
Тамак жасаган плитанын
үстү электрикалык
тармагына туура
сайылганын текшериңиз.
Эриме сактагычты алып
салып, бир мүнөт күтүңүз
да, аны кайра салыңыз.
8.2 Айласын таба
албасаңыз...
Көйгөйгө чечим таба албасаңыз,
диллериңизге же Ыйгарым укуктуу
Кызмат Борборуна кайрылыңыз.
Шаймандын паспортундагы
маалыматты бериңиз. Айнек
керамикасынын (ал айнек бетинин
бурчунда) үч орундуу кодун жана
чыккан ката маалыматынын кодун
бериңиз. Мешти туура колдонуңузга
көзүңүз жетсин. Эгерде туура
иштетилген эмес болсо, техника
кызматкеринин же диллердин
көрсөткөн кызматы кепилдик
мөөнөтүндө да акысыз болбойт.
Кызмат көрсөтүү борбору жана
кепилдик шарттары тууралуу
көрсөтмөлөр кепилдик китепчесинде
көрсөтүлгөн.
КЫРГЫЗ ТИЛИ
8.3 Маркировка кошумча
шаймандар баштыгы менен
камсыз кылынган
Жабышкак маркировканы
төмөндөгүдөй жабыштырыңыз:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Аны гарантия картасына
жабыштырыңыз жана ошол
бөлүгүн жибериңиз (тийиштүү
болсо).
B. Аны гарантия картасына
жабыштырыңыз жана ошол
бөлүгүн сактаңыз (тийиштүү
болсо).
C. Аны нускама буклетине
жабыштырыңыз.
9. ТЕХНИКАЛЫК МААЛЫМАТ
9.1 Бышыруу аянтынын өзгөчөлүктөрү
Бышыруу
аймагы
Номиналдык кубаттуулук
(Максималдуу жылытуу
параметри) [Вт]
Бышыруу аянтынын
диаметри [мм]
Алдыңкы орто
1200
145
Арткы орто
700 / 1700
120 / 180
Бышырууда оптималдуу натыйжа алуу
үчүн бышыруу аянтынан чоң казан
колдонбоңуз.
53
54
www.electrolux.com
10. КУБАТТУУЛУКТУН ЭФФЕКТИВДҮҮЛҮГҮ
10.1 EU 66/2014 ылайык, товарга байланыштуу маалымат
Европа Бирлигинин базарында гана жарамдуу
Моделдин аныктамасы
EHF93320NK
Тамак жасаган
плитанын үстүнүн түрү
Өзүнчө
орнотулган
Тамак жасаган
плитанын үстү
Бышыруу
аймактарынын саны
2
Жылытуу технологиясы
Радианттык
жылыткыч
Тегерек бышыруу
аймактарынын
диаметри (Ø)
Алдыңкы орто
Арткы орто
14,5 см
18,0 см
Ар бир бышыруу
аймагы үчүн
кубаттуулук керектөөсү
(EC electric cooking)
Алдыңкы орто
Арткы орто
188,0 Вт*с/ кг
191,6 Вт*с/ кг
Тамак жасаган
плитанын үстүнүн
кубаттуулук керектөөсү
(EC electric hob)
EN 60350-2 - Үй тиричилигиндеги
электрдик бышыруу шаймандары – 2бөлүм: Тамак жасаган плитанын
үстүлөрү – Иштөөсүн ченөөнүн
ыкмалары
10.2 Кубаттуулукту үнөмдөө
Сиз төмөндөгү кеңештерди
колдонсоңуз, күндөлүк тамак
бышырууда кубаттуулукту үнөмдөй
аласыз.
•
Сиз суу ысытканыңызда, сизге
керектелүүчү көлөмдү гана
колдонуңуз.
189,8 Вт*с/ кг
•
•
•
•
•
•
Мүмкүн болсо, дайыма бышыруу
идишин капкак менен жабыңыз.
Бышыруу зонасын күйгүзөөрдөн
мурда бышыруу идишин анын
үстүнө коюңуз.
Бышыруу идишинин астынын
диаметри бышыруу зонасыныкы
менен бирдей болушу керек.
Кичирээк бышыруу идиштерин
кичирээк бышыруу зоналарына
коюңуз.
Казанды бышыруу аянтынын так
ортосуна коюңуз.
Калган жылуулукту тамакты жылуу
кармоо же эритүү үчүн колдонуңуз.
11. АЙЛАНА ЧӨЙРӨНҮН КАМЫН КӨРҮҮ
белгиси бар материалдарды кайра
иштетүүгө тапшыруу керек. Таңгакты,
экинчи ирээттеги сырьёнун
чогултулган тиешелүү
контейнерлерине салыңыз. Сиз, эски
электр-тиричилик шаймандарынын
кайра иштетүүсүнө катышуу аркылуу,
айлана чөйрөнү жана адам затынын
ден соолугун коргоого жардам
бересиз.
белгиси менен
КЫРГЫЗ ТИЛИ
белгиленген тиричилик шаймандарын,
күнүмдүк таштандылары менен
таштабаңыз. Өнүмдү экинчи ирээттеги
сырьёну, жергиликтүү кайра иштеткен
*
55
ишканага же өзүңүздүн муниципалдык
башкармачылыгыңызга жеткириңиз.
867357824-A-382019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising