Electrolux | KGM64311X | User manual | Electrolux KGM64311X Пайдаланушы нұсқаулығы

Electrolux KGM64311X Пайдаланушы нұсқаулығы
KGM64311X
KK
KY
Пісіру алаңы
Тамак жасаган плитанын үстү
Қолдану туралы нұсқаулары
Колдонуучу нускамасы
2
21
2
www.electrolux.com
МАЗМҰНЫ
1. ҚАУІПСІЗДІК АҚПАРАТЫ................................................................................. 2
2. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ............................................................................ 5
3. ОРНАТУ............................................................................................................. 8
4. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ............................................................................... 12
5. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ...................................................................................... 12
6. АҚЫЛ-КЕҢЕС.................................................................................................. 14
7. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ................................................................................. 15
8. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ.....................................................................................16
9. ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕК.....................................................................................18
СІЗ ОЙЫМЫЗДА БОЛДЫҢЫЗ
Electrolux құрылғысын сатып алғаныңызға рахмет. Сіз ондаған жылдар
бойғы кәсіби тәжірибе мен инновацияға сүйеніп жасалған құрылғыны
таңдадыңыз. Тапқырлықтың туындысы болған, көз тартарлық бұл құрылғыны
жасау барысында сіз ойымызда болдыңыз. Сондықтан, қолданған сайын
тамаша нәтижеге қол жеткізе алатыныңызға сенімді болыңыз.
Electrolux әлеміне қош келдіңіз.
Біздің веб-сайтқа барып келесіні қараңыз:
Пайдалану туралы ақпарат, кітапша, ақаулықты түзету, қызмет ақпаратын
мына жерден алыңыз:
www.electrolux.com/webselfservice
Сізге барынша жақсы қызмет көрсету үшін өніміңізді мына жерге тіркеңіз:
www.registerelectrolux.com
Құрылғыңызға қажетті керек-жарақтарды, шығынды материалдарды және
фирмалық қосалқы бөлшектерді сатып алу үшін:
www.electrolux.com/shop
ТҰТЫНУШЫҒА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
Фирмалық заттарды қолдануды ұсынамыз.
Қызмет көрсету орталығына хабарласқанда келесі деректердің дайын
болуын қамтамасыз етіңіз. Үлгісі, Өнім нөмірі, Сериялық нөмірі.
Деректерді техникалық ақпарат тақтайшасынан алуға болады.
Ескерту / Қауіп-қатерден сақтандыру ақпараты
Жалпы ақпарат және ақыл-кеңес
Қоршаған ортаға қатысты ақпарат
Өндіруші ескертусіз өзгеріс енгізу құқығына ие.
1.
ҚАУІПСІЗДІК АҚПАРАТЫ
Құрылғыны орнатып іске қолданар алдында бірге
жеткізілген нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз.
Дұрыс орнатпау немесе пайдаланбау нәтижесінде
орын алған жарақат немесе зақымдарға өндіруші
ҚАЗАҚ
3
жауапты емес. Нұсқаулықтарды кейін қарап жүру
үшін әрқашан қауіпсіз және қол жетімді жерде
сақтаңыз.
1.1 Балалар мен дәрменсіз адамдардың
қауіпсіздігі
•
•
•
•
•
•
•
•
Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балалар мен
денесіне, сезім жүйесіне не ақыл-есіне зақым
келген не тәжірибесі аз адамдар өз қауіпсіздіктерін
қамтамасыз ететін адамның қадағалауы не
құрылғыны қауіпсіз қолдану бойынша берген
нұсқауына сүйеніп, дұрыс қолданбау салдарын
түсінсе, онда қолдануына болады.
3 және 8 жас арасындағы балалар мен
мүмкіндіктері өте шектеулі мүгедек адамдарды
басқалар қадағаламаған жағдайда алыс ұстау
керек.
3 жасқа толмаған балаларды үнемі қарап
отырмаған жағдайда алыс ұстау керек.
Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
Барлық орам материалдарын балалардан алыс
ұстап, қоқысқа тиісті түрде тастау керек.
Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда немесе ол суып
тұрғанда, балалар мен үй жануарларын оған
жақындатпаңыз. Қол жететін бөлшектері ыстық.
Құрылғыда бала қауіпсіздігінің құралы бар болса,
оны қосу керек.
Балалар құрылғыны жөндеу және тазалау
жұмыстарын бақылаусыз орындамауы керек.
1.2 Қауіпсіздік туралы жалпы ақпарат
•
•
ЕСКЕРТУ: Құрылғы мен оның қол жететін жердегі
бөлшектері қолдану барысында ысып тұрады.
Қыздырғыш элементтерге тиіп кетпеу үшін абайлау
керек.
Құрылғыны сыртқы таймермен немесе бөлек
қашықтан басқару жүйесімен басқармаңыз.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ЕСКЕРТУ: Май немесе өсімдік майы қосылған
тағамды пештің үстіне қараусыз қалдыру қауіпті
және өрт шығуы мүмкін.
Өртті ЕШҚАШАН сумен сөндіруге әрекет
жасамаңыз, оның орнына құрылғыны сөндіріп,
жалынды қақпақ немесе өртке төзімді көрпе, т.б.
тәрізді затпен жабыңыз.
АБАЙ БОЛЫҢЫЗ: Пісіру барысын қадағалап отыру
керек. Пісіру барысы қысқа болса, үздіксіз
қадағалап отыру керек.
ЕСКЕРТУ: Өрт қаупі бар: Пісіру алаңына зат
сақтамаңыз.
Пышақ, шанышқы, қасық және қақпақ тәрізді темір
заттарды пештің үстіне қоймаңыз, себебі ысып
кетеді.
Құрылғыны бумен тазалау құралын пайдаланып
тазаламаңыз.
Егер қуат cымына зақым келген болса, қатерден
сақтану үшін оны өндіруші немесе уәкілетті техник
немесе сол сияқты білікті маман ауыстыруға тиіс.
Құрылғыны тоққа тура қосу үшін, контакт
интервалы сақталатын, барлық полюстерде
оқшаулайтын айырып-қосқыш қажет. Тоқты айыру
жұмыстарын міндетті III-ші асқын кернеу санатында
көрсетілген жағдайларға сай іске асыру керек.
Жерге тұйықтау сымы қолданылмайды.
Электр сымын төсеген кезде, температурасы
бөлме температурасынан 50°C градус жоғары
болатын заттарға тура тигізбей (мысалы,
оқшаулағыш төлкені пайдаланып) орнатыңыз.
ЕСКЕРТУ: Пісіру құрылғысының өндірушісі жасаған
пеш қорғағыштарды ғана немесе құрылғы
өндірушісі пайдаланушы нұсқаулығында арнайы
көрсеткен немесе құрылғының өзіне орнатылған
қорғағыштарды ғана қолданыңыз. Сай келмейтін
қорғағыштарды пайдалансаңыз, оқыс жағдай орын
алуы мүмкін.
ҚАЗАҚ
5
2. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ
Бұл құрылғы келесі нарықтарға
арналған: UA
2.2 Электртоғына қосу
ЕСКЕРТУ!
Өрт және электр қатеріне
ұшырау қаупі бар.
2.1 Орнату
ЕСКЕРТУ!
Бұл құрылғыны тек білікті
маман ғана орнатуға тиіс.
ЕСКЕРТУ!
Жарақат алу немесе
құрылғыны бүлдіріп алу
қаупі бар.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Орам материалдарының барлығын
алыңыз.
Бүлінген құрылғыны орнатпаңыз
немесе іске қоспаңыз.
Құрылғымен бірге жеткізілген
орнату нұсқауларын орындаңыз.
Құрылғылар мен заттардың
арасындағы минимум қашықтықты
сақтаңыз.
Құрылғы ауыр болғандықтан,
орнынан жылжытқан кезде әрқашан
абай болыңыз. Әрқашан қауіпсіздік
қолғабы мен бітеу аяқ киім киіңіз.
Кесілген беттерге ылғал кіріп
үлкейтіп жібермес үшін
тығыздағышпен бітеңіз.
Құрылғының астыңғы жағын бу мен
ылғалдан қорғаңыз.
Құрылғыны есікке жақын жерге
терезенің астына қоймаңыз. Бұл
есік немесе терезе ашылған кезде
ыстық ыдыстар құрылғыдан құлап
кетпеу үшін қажет.
Егер құрылғыны тартпалардың
үстіне орнатсаңыз, құрылғының
астыңғы жағы мен үстіңгі тартпаның
арасында ауа ауысып тұруға
жеткілікті орын қалуын қамтамасыз
етіңіз.
Құрылғының астыңғы жағы ысып
кетеді. Құрылғының астыңғы жағын
қол жетпейтін етіп бітеу үшін
тұтанбайтын оқшаулағыш панель
орнатыңыз.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Электртоғына қосу жұмыстарын
білікті электрші ғана іске асыруға
тиіс.
Құрылғыны міндетті түрде жерге
тұйықтау қажет.
Қандай да бір жұмысты іске
асырмай тұрып, құрылғының электр
желісінен ажыратылғанына көз
жеткізіңіз.
Техникалық ақпарат тақтасындағы
параметрлердің негізгі қуатпен
жабдықтау желісіндегі электр
параметрлеріне сәйкес келетініне
көз жеткізіңіз.
Құрылғының дұрыс орнатылғаныа
көз жеткізіңіз. Босап қалған және
дұрыс жалғанбаған электр сымы
немесе ашасы (бар болса)
ағытпаны өте ысытып жіберуі
мүмкін.
Дұрыс электр сымын
пайдаланыңыз.
Электр сымдарының оратылуына
жол бермеңіз.
Электр қатерінен сақтандыру
құралының орнатылғанына көз
жеткізіңіз.
Сымды тартылудан босататын
қапсырманы пайдаланыңыз.
Құрылғыны жақын тұрған розеткаға
жалғаған кезде электр сымы
немесе ашасы (бар болса) ыстық
құрылғыға немесе ыстық ыдысқа
тиіп кетпес үшін абай болыңыз.
Көп тармақты адаптерлер мен
ұзартқыш сымдарды қолданбаңыз.
Құрылғының сымына немесе
ашасына (бар болса) зақым
келтірмеу үшін абай болыңыз.
Зақым келген электр сымын
ауыстырту үшін біздің уәкілетті
қызмет көрсету орталығына немесе
электршіге хабарласыңыз.
Тоққа қосулы тұрған және
оқшаулағышы бар бөлшектердің
электр қатерінен сақтандырғышын,
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
саймансыз алынбайтын етіп бекітіп
қою керек.
Құрылғының ашасын розеткаға тек
құрылғыны орнатып болғаннан
кейін ғана жалғаңыз. Орнатып
болғаннан кейін ашаның қол
жететін жерде тұрғанына көз
жеткізіңіз.
Егер розетка босап тұрса, оған
ашаны сұқпаңыз.
Құрылғыны тоқтан ажырату үшін
сымынан тартпаңыз. Әрқашан
ашасынан тартып суырыңыз.
Дұрыс оқшаулағыш құралдарды
ғана қолданыңыз. желіні қорғайтын
ажыратқыштар, сақтандырғыштар
(ұстатқыштан алынған бұрандалы
сақтандырғыштар), жерге
тұйықталудан қорғау тетіктері мен
тұйықтағыштар.
Электр жүйесі құрылғыны кез
келген полюсте ажыратуға
мүмкіндік беретін оқшаулағыш
құралмен жабықталуға тиіс.
Оқшаулағыш құралдың контакт ара
қашықтығы кем дегенде 3 мм
болуға тиіс.
2.3 Газға қосу
•
•
•
•
•
Газға қосу жұмыстарының
барлығын білікті маман ғана іске
асыруға тиіс.
Орнатар алдында жергілікті
жабдықтау жағдайлары (газдың түрі
мен газдың қысымы) мен құрылғы
параметрлерінің сәйкес келетініне
көз жеткізіңіз.
Құрылғының айналасында ауаның
айналуын қамтамасыз етіңіз.
Газбен жабдықтау туралы ақпарат
техникалық ақпарат тақтайшасында
берілген.
Бұл құрылғы жану өнімдерін тартып
әкететін құрылғыға жалғанбаған.
Құрылғыны ағымдық орнату
ережелеріне сай орнатыңыз.
Желдету талаптарының дұрыс
орындалуына көз жеткізіңіз.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ЕСКЕРТУ!
Өрт және жарылыс пайда
болу қаупі бар
•
•
•
•
Тоңмайларды немесе майды
қыздырған кезде тұтанғыш бу пайда
болады. Тоңмайға немесе майға
тамақ пісірген кезде қызған
заттарды немесе оттың жалынын
алыс ұстаңыз.
Қатты қызған майдан бөлініп
шығатын бу, кенет жарылыстың
орын алуына себеп болады.
Құрамында тағам қалдықтары бар
қолданылған май, бірінші рет
қолданылып отырған майға
қарағанда, төмен температурада
өрт пайда болуға әкелуі мүмкін.
Тұтанғыш заттарды немесе ішіне
тұтанғыш зат салынған дымқыл
заттарды құрылғының ішіне, қасына
немесе үстіне қоймаңыз.
ЕСКЕРТУ!
Құрылғыны бүлдіріп
алуыңыз мүмкін.
2.4 Пайдалану
ЕСКЕРТУ!
Жарақат алу, күйіп қалу
және тоқ соғу қаупі бар.
Алғаш пайдалану алдында барлық
орамдарын, жапсырмалары мен
қорғағыш таспасын (бар болса)
алыңыз.
Бұл тек үйде ғана пайдалануға
арналған құрылғы.
Бұл құрылғының техникалық
сипаттамасын өзгертпеңіз.
Желдеткіш саңылаулардың бітеліп
қалмағанына көз жеткізіңіз.
Жұмыс істеп тұрған құрылғыны
назардан тыс қалдырмаңыз.
Пісіру алаңын пайдаланып болған
сайын "off" қалпына қойыңыз.
Пісіру алаңдарына ас құралдарын
немесе кәстрөлдердің қақпақтарын
қоймаңыз. Қызып кетуі мүмкін.
Құрылғыны су қолмен іске қоспаңыз
немесе суға тиіп тұрған құрылғыны
пайдаланбаңыз.
Құрылғыны жұмыс орны немесе зат
сақтайтын орын ретінде
қолданбаңыз.
Тағамды ыстық майға салғанда,
май шашырауы мүмкін.
•
•
Басқару панеліне ыстық ыдыс
қоймаңыз.
Ыдысты ішіндегісі сарқылғанша
қайнатпаңыз.
ҚАЗАҚ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Құрылғының үстіне зат немесе
ыдыс құлап кетуге жол бермеңіз.
Құрылғының бетіне зақым келуі
мүмкін.
Пісіру алаңдарын бос ыдыс қойып
немесе ешбір ыдыс қоймай іске
қоспаңыз.
Құрылғының үстіне алюминий
жұқалтыр қоймаңыз.
Тағамды қатты оттықтың тура
үстіне пісіруге болмайды. Мұны сай
келетін ыдыспен бірге пайдалану
керек.
Пішімі дұрыс, диаметрі оттықтың
диаметрлерінен үлкен орнықты
ыдыстарды ғана пайдаланыңыз.
Ыдыстардың оттықтың тура
ортасына қойылғанына көз
жеткізіңіз.
Құрылғының шетін жауап қалатын
үлкен ыдыстарды пайдаланбаңыз.
Бұл жұмыс бетіне нұқсан келтруі
мүмкін.
Құрылғымен бірге жеткізілген керекжарақтарды ғана қолданыңыз.
Оттыққа жалын шашыратқышты
орнатпаңыз.
Газбен пісіретін құрылғыны
пайдаланған кезде қызу және ылғал
бөлінеді. Құрылғы орнатылған
бөлменің жақсы желдетілуін
қамтамасыз етіңіз.
Құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланған
кезде қосымша желдету қажет
болуы, мысалы, терезені ашу
немесе барынша тиімді желдету
тәсілін пайдалану қажет болуы
мүмкін, егер механикалық тартқыш
бар болса, оның қарқынын
арттыруға болады.
Бұл тек тағам пісіруге арналған
құрылғы. Басқа мақсатта, мысалы
бөлмені қыздыру үшін қолдануға
болмайды.
Сірке суы, лимон шырыны немесе
әк дағын кетіретін құралдар тәрізді
қышқыл заттарды пештің үстіне
тигізбеңіз. Бұл заттар ақтаңдақ із
қалады.
Құрылғының эмаль қаптамасының
немесе тот баспайтын болат
бөлігінің түсінің өзгеруі құрылғы
жұмысына әсер етпейді.
7
2.5 Күту менен тазалау
ЕСКЕРТУ!
Басқару панелінің
түймелерін, дисклерін
немесе тығыздағыштарын
алмаңыз. Құрылғының
ішіне су кіріп кетіп, зақым
келтіруі мүмкін.
•
•
•
•
•
•
Құрылғының бетіндегі материалдың
сапасы түспес үшін мезгіл-мезгіл
тазалаңыз.
Құрылғыны тазалардан бұрын
сөндіріңіз де, суығанша күтіңіз.
Қызмет көрсету алдында
құрылғыны электр желісінен
ажыратыңыз.
Құрылғыны тазалау үшін сулы
спрейді және буды қолданбаңыз.
Құрылғыны дымқыл, жұмсақ
шүберекпен тазалаңыз. Тек
бейтарап тазартқыш заттарды
қолданыңыз. Жеміргіш заттарды,
түрпілі жөкелерді, еріткіштерді
немесе металл заттарды
пайдаланбаңыз.
Оттықтарды ыдыс жуғыш
машинада жумаңыз.
2.6 Сервис
•
•
Құрылғыны жөндеу үшін уәкілетті
қызмет көрсету орталығына
хабарласыңыз.
Тек ғана фирмалық қосалқы
бөлшектерді қолданыңыз.
2.7 Құрылғыны тастау
ЕСКЕРТУ!
Жарақат алу немесе
тұншығып қалу қаупі бар.
•
•
•
•
Құрылғыны қоқысқа дұрыс тастауға
қатысты ақпаратты жергілікті
әкімшілік мекемеге хабарласып
алыңыз.
Құрылғыны электр желісінен
ажыратыңыз.
Құрылғыға жақын орналасқан
электр сымын кесіп, қоқысқа
тастаңыз.
Сыртқы газ түтіктерін
майыстырыңыз.
8
www.electrolux.com
3. ОРНАТУ
ЕСКЕРТУ!
Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
3.1 Орнату алдында
Пешті орнату алдында, техникалық
сипаттама тақтайшасынан келесі
деректерді жазыңыз. Техникалық
ақпарат тақтайшасы пештің астыңғы
жағында орналасқан.
Үлгі .......................................
Құрылғының нөмірі
(PNC) .........................
Сериялық
нөмірі ...........................
A
A. Сомыны бар сүмбінің ұшы
B. Құрылғымен бірге жеткізілген
шайба
C. Құрылғымен бірге жеткізілген келте
құбыр
ЕСКЕРТУ!
Келте құбырды дұрыс
орнату керек. Біріктіру
соңы иінмен
аяқталғандығына көз
жеткізіңіз. Содан кейін оны
пештің жалғастырғыш
түтігіне орнатыңыз. Дұрыс
құрастырмау газдың ағып
кетуіне әкелуі мүмкін.
3.2 Газға қосу
ЕСКЕРТУ!
Құрылғыны орнату, жалғау
мен жөндеу бойынша
төмендегі нұсқауларды
нормаларға және жергілікті
заң ережелеріне сәйкес
білікті техник қызметкерлер
іске асыруға тиіс.
Қолданыстағы ережелерге сәйкес
тұрақты қосылым сымдарын немесе
тот баспайтын болатпен қапталған
иілгіш түтікті таңдаңыз. Егер иілгіш
металл түтіктерді пайдаланатын
болcаңыз, олардың жылжымалы
бөлшектерге жанаспауын немесе
қысылып қалмауын қадағалаңыз.
Сондай-ақ пешті тұмшапешке абайлап
орнатыңыз.
Құрылғының газбен
жабдықтау қысымының
ұсынылған мәндерге
сәйкес екеніне көз
жеткізіңіз. Реттелетін
қосылым бұрандалы G 1/2"
сомынының көмегімен
ауқымды еңіске бекітіледі.
Бөлшектерді салмақ
салмай бұраңыз,
қосылымды қажетті
бағытқа қарай баптап,
барлығын қатайтыңыз.
B C
Сұйылтылған газ
Сұйылтылған газ үшін резеңке түтік
ұстатқышты пайдаланыңыз. Әрқашан
тығыздағышты орнатыңыз. Содан
кейін газ желісіне қосуды
жалғастырыңыз.
Иілгіш түтік төмендегі жағдайларда
қолдану үшін дайындалады:
•
ол бөлме температурасынан
жоғары, 30°C-тан асып қызып кете
алмаса;
• ұзындығы 1500 мм-ден аспаса;
• ешбір жері жаншылмаса;
• оны тартып не бұрап майыстыруға
болмаса;
• ол өткір жиектер мен бұрыштарға
жанаспаса;
• оның күйін тексеру үшін оны оңай
қарап шығу мүмкін болса.
Иілгіш түтіктің жақсы сақталғанын
бақылау үшін төмендегілерді тексеру
керек:
•
екі ұшында және ұзына бойында
жарылған, кесілген жерлер, күйген
белгілері болмауын;
ҚАЗАҚ
•
материал қатқылданбаған,
керісінше, серпімділігі дұрыс
болуын;
• бекіткіш қапсырмаларды тот
баспағанын;
• жарамдылық мерзімі өтіп
кетпегенін.
Егер бір немесе бірнеше ақаулығы
байқалса, түтікті жөндеудің керегі жоқ,
ауыстыру керек.
ЕСКЕРТУ!
Орнату аяқталғаннан кейін
әр түтік фиттингінің
жақсылап бекітілгенін
тексеріңіз. От емес, сабын
ерітіндісін пайдаланыңыз!
3.3 Инжекторды ауыстыру
1. Кәстрөл тірегіштерді алыңыз.
2. Оттықтың қақпақтары мен
шілтерлерін алыңыз.
3. 7-ші гайка кілтінің көмегімен
инжекторларды алып, оларды
қолданып отырған газдың түріне
сәйкес келетін инжекторлармен
ауыстырыңыз ("Техникалық дерек"
тарауын қараңыз).
4. Бөлшектерді құрастыру үшін
процедураларды кері ретпен
орындаңыз.
5. Техникалық ақпарат (газбен
жабдықтайтын құбырдың қасында)
тақтасын жаңа газға сәйкес келетін
тақтамен алмастырыңыз. Бұл
тақтаны құрылғымен бірге берілген
жинақтан табуға болады.
Берілетін газдың қысымы өзгермелі
болса немесе қажет қысымнан өзге
болса, құрылғының газбен жабдықтау
құбырына тиісті қысым реттегішті
орнату керек.
A
5. Егер ауыстырсаңыз:
• табиғи G20 13 мбар немесе G20
20 мбар газды сұйылтылған
газға ауыстырсаңыз, реттегіш
бұранданы шегіне дейін
қатайтыңыз.
• егер сұйылтылған газды G20 13
мбар табиғи газға
ауыстырсаңыз, реттегіш
бұранданы шамамен
айналымның 1/2 мөлшеріне
дейін .
• егер сұйылтылған газды G20 20
мбар табиғи газға
ауыстырсаңыз, реттегіш
бұранданы шамамен
айналымның 1/4 мөлшеріне
дейін .
• егер табиғи G20 13 мбар газды
G20 20 табиғи газға
ауыстырсаңыз, реттегіш
бұранданы шамамен
айналымның 1/4 мөлшеріне
дейін .
• егер табиғи G20 20 мбар газды
G20 13 табиғи газға
ауыстырсаңыз, реттегіш
бұранданы шамамен
айналымның 1/4 мөлшеріне
дейін .
ЕСКЕРТУ!
Тетікті ең үлкен қалпынан
ең кіші қалпына дейін
жылдам бұраған кезде,
жалынның өшіп
қалмайтынына көз
жеткізіңіз.
3.4 Ең кіші деңгейді лайықтау
Оттықтардың ең төменгі деңгейін
баптау үшін:
1.
2.
3.
4.
Оттықты жағыңыз.
Тетікті ең кіші қалыпқа бұраңыз.
Тетікті.
Жіңішке бұрандамен орағытпа
бұранданың орнын реттеңіз
(сыртқы A).
9
3.5 Электртоғына қосу
•
Техникалық ақпарат
тақтайшасындағы атаулы кернеу
мен электрмен жабдықтау түрінің
жергілікті кернеу мен қуатпен
10
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
жабдықтау мәндеріне сай
келетініне көз жеткізіңіз.
Құрылғы электр сымымен
жабдықталған. Оны техникалық
ақпарат тақтайшасындағы
жүктемені көтере алатын дұрыс
ашамен жабдықтау керек. Ашаның
сай келетін розеткаға қосылғанына
көз жеткізіңіз.
Әрқашан дұрыс орнатылған,
қатерден сақтандырылған
розетканы қолданыңыз.
Орнатып болғаннан кейін ашаның
қол жететін жерде тұрғанына көз
жеткізіңіз.
Құрылғыны тоқтан ажырату үшін
сымынан тартпаңыз. Әрқашан
ашасынан тартып суырыңыз.
Құрылғыны ұзартқыш сыммен,
адаптермен немесе көп тармақты
қосылым арқылы қосқан кезде өрт
шығу қаупі бар. Жерге тұйықтау
стандарттар мен ережелерге сай
іске асырылғанына көз жеткізіңіз.
Қуат сымын 90° C градустан асатын
температурамен қыздырмаңыз.
Көк бейтарап сымның "N"
таңбасы салынған
ағытпаға жалғанғанына көз
жеткізіңіз. Қоңыр (немесе
қара) фаза сымын "L"
таңбасы бар ағытпаға
жалғаңыз. Фаза сымын
үнемі қосып қойыңыз.
3.7 Құрастыру
1.
2.
3.
min.
450 mm
min.
650 mm
min.
55 mm
30 mm
3.6 Қосылым сымы
Қосылым кабелін ауыстыру үшін тек
арнайы кабельді немесе соның
баламасын пайдаланыңыз. Кабельдің
түрі: H05V2V2-F T90.
Кабельдің көлденең қимасы кернеу
мен жұмыс температурасына сай
келетініне көз жеткізіңіз. Жерге
тұйықтау үшін қолданылатын сары /
жасыл сым фазаның қоңыр (не қара)
сымынан шамамен 2 см ұзын болуы
керек.
480+02 mm
4.
560+02 mm
ҚАЗАҚ
11
10.
5.
АБАЙЛАҢЫЗ
Құрылғыны беті тегіс
жұмыс үстеліне ғана
орнатыңыз.
6.
3.8 Кірістіру жолдары
Пештің астына орнатылатын тақта
алуға оңай және техникалық қызмет
көрсету қажет болғанда қол жеткізуге
оңай болуға тиіс.
7.
Есігі ас үй жиһазы
8.
min 6 mm
A
A
B
B
9.
A) жинақпен берілген тығыздағыш
B) жинақпен берілген қапсырмалар
min 30 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
60 mm
A. Алынбалы тақта
B. Қосылым сымдарына арналған
орын
Тұмшапеш орнатылған ас үй
жиһазы
Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін және
тұмшапешті құрылғыдан оңай алу үшін
пештің үсті мен тұмшапешті электр
желісіне жеке-жеке қосу керек.
12
www.electrolux.com
4. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ
4.1 Пісіруге арналған беттің көрінісі
1
2
3
145
mm
6
5
Жартылай жылдам оттық
Электрлі пісіру алаңы
Жылдам оттық
Қосымша оттық
Басқару тетіктері
Қуат индикаторы
4
4.2 Басқару тетігі
Белгі
1
2
3
4
5
6
Сипаттама
газ берілмейді /
сөндірулі қалып
Белгі
Сипаттама
газ барынша аз
беріледі
жану қалпы / газ
барынша көп беріледі
5. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ
ЕСКЕРТУ!
Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
5.1 Оттыққа шолу
A
B
C
D
A. Оттық қақпағы
ҚАЗАҚ
B. Оттық шілтері
C. От алдырғыш
D. Термо құрал
5.2 Оттықты тұтату
Оттықты әрқашан ыдысты
қоймай тұрып жағыңыз.
ЕСКЕРТУ!
Ас үйде ашық отты
пайдаланған кезде өте
абай болыңыз. Жалын
дұрыс пайдаланылмаса,
өндіруші жауапты емес.
1. Басқару тетігін басып, сағат тілінің
бағытына қарсы ең жоғары газ
берілімі ( ) қалпына бұраңыз.
2. Басқару тетігін басып, 10 секунд
немесе одан аз уақыт ұстап
тұрыңыз. Сонда термоэлемент
жылиды. Бұлай істемеген
жағдайда газ беріліміне кедергі
келеді.
3. Жалынды бірқалыпты жанғаннан
кейін реттеңіз.
Егер бірнеше әрекеттен
кейін оттық жанбаса,
шілтер мен қақпақтың
дұрыс тұрғанын тексеріңіз.
ЕСКЕРТУ!
Басқару тетігін 15
секундтан артық басып
тұрмаңыз. Егер оттық 15
секундтан кейін жанбаса,
басқару тетігін босатыңыз,
оны өшірулі қалыпқа
бұраңыз да, кем дегенде 1
минуттан кейін оттықты
тағы бір рет жағып көріңіз.
АБАЙЛАҢЫЗ
Электр қуаты болмаған
кезде оттықты электр
құралын қолданбай жағуға
болады; мұндай жағдайда
оттыққа жалынды
жақындатып, басқару
тетігін сағат тілінің
бағытына қарсы бұрап,
газды ең көп шығару
қалпына бұраңыз да,
басыңыз. Термоэлемент
қызғанша басқару тетігін
10 секунд немесе одан аз
уақыт басып ұстап
тұрыңыз.
Егер оттық кездейсоқ сөніп
қалса, басқару түймешесін
сөндірулі қалыпқа бұраңыз
да, кем дегенде 1 минуттан
кейін оттықты тағы бір рет
жағып көріңіз.
Пешті орнатқаннан кейін
немесе қуат үзілісінен кейін
электр қуатын қосқан
кезде, тұтату генераторы
өздігінен іске қосылуы
мүмкін. Бұл қалыпты
жағдай.
Бұл пеш заманауи
клапандармен
жабдықталған. Бұлар
жалынды барынша нақты
реттейді.
5.3 Оттықты сөндіру
Жалынды өшіру үшін тетікті
қалпына бұраңыз.
ЕСКЕРТУ!
Кәстрөлдерді оттықтан
алардан бұрын үнемі отты
азайтыңыз немесе сөндіріп
қойыңыз.
5.4 Ең алғаш пайдалану
алдында
Су құйылған ыдыстарды электрлі
пісіру алаңдарының әрқайсысына
13
14
www.electrolux.com
қойыңыз да, ең жоғары қызу
параметрін орнатып, пешті 10 минут
қосыңыз. Бұл құрылғыда қалған
қалдық қоқыстарды жағу үшін қажет.
Содан кейін қызу параметрін ең төмен
қалыпқа қойып, пешті 20 минут іске
қосыңыз. Осы кезде иіс шығуы және
түтін бөлінуі мүмкін. Бұл қалыпты
жағдай. Ауаның жеткілікті түрде
айналып тұрғанына көз жеткізіңіз.
Электрлі пісіру алаңын дұрыс
пайдалану үшін төмендегі
диаграмманы қараңыз.
Қызу Қолданылуы:
парам
етрі:
2
Баппен қайнату
3
Баяу қайнату
4
Қуыру / қызарту
5
Қайнату
6
Қайнату / жылдам қуыру /
майға қуыру
5.6 Қызу параметріэлектрлі
пісіру алаңына арналған
Белгіше Функция
лер
Сөндіру қалпы
1-6
5.5 Электрлі пісіру алаңына
арналған тағам пісіру
бағдарламалары
Қызу Қолданылуы:
парам
етрі:
1
Жылы ұстау
Қыздыру параметрлері
Қуат тұтынуды азайту үшін
қалдық қызуды
пайдаланыңыз. Пісіру
алаңын тағам пісіруді
аяқтауға шамамен 5 - 10
минут қалғанда сөндіріңіз.
Таңдалған пісіру алаңының тетігін
қажетті қызу параметріне бұраңыз.
Тағам пісіруді аяқтау үшін басқару
тетігін "оff" қалпына койыңыз.
6. АҚЫЛ-КЕҢЕС
ЕСКЕРТУ!
Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
6.1 Ыдыс-аяқ
Электр қуаты:
Ыдыстың түбі барынша
қалың әрі мүмкіндігінше
жайпақ болуға тиіс.
Пештің үстіне қойылатын
ыдыс табанының құрғақ
және таза екенін тексеру
керек.
ҚАЗАҚ
АБАЙЛАҢЫЗ
Шойыннан құйылған
табаларды, фарфор не
балшықтан жасалған
ыдысты, гриль не тостер
табақтарын
пайдаланбаңыз. Тот
баспайтын болат қатты
қызғанда көмескі тартуы
мүмкін.
АБАЙЛАҢЫЗ
Кәстрөлді орнықты етіп
қою және газды
мүмкіндігінше аз
пайдалану үшін кәстрөлді
оттықтың ортасына
қойыңыз.
6.2 Ыдыстың диаметрі
Оттықтың диаметрлеріне
сай келетін ыдыстарды
пайдаланыңыз.
Газ:
ЕСКЕРТУ!
Бір табаны екі оттыққа
қоймаңыз.
ЕСКЕРТУ!
Орнықсыз не табанына
нұқсан келген кәстрөлдерді
ішіндегісі төгіліп, адам
жарақат алмау үшін
қолданбаңыз.
15
Оттық
Ыдыстың
диаметрі
(мм)
Жылдам
180 - 260
Жартылай жылдам
120 - 180
Қосымша
80 - 180
АБАЙЛАҢЫЗ
Кәстрөл саптарының пісіру
алаңының алдыңғы
қырының үстінде емес
екеніне көз жеткізіңіз.
7. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ
ЕСКЕРТУ!
Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
7.1 Жалпы ақпарат
Пештің үстін пайдаланған сайын
тазалаңыз.
• Әрқашан табаны таза ыдысты
пайдаланыңыз.
• Пештің үстіне түскен сызаттар
немесе қошқыл дақтар оның
жұмысына ешқандай әсер етпейді.
• Пештің бетіне арналған арнайы
тазалағышты пайдаланыңыз.
Тот баспайтын болат
•
•
•
•
•
Пештің тот баспайтын жиектерін тот
баспайтын болатқа арналған
тазалағыш құралмен тазалаңыз.
Пештің тот баспайтын болаттан
жасалған бұрыштары жоғары
•
•
температураның нәтижесінде түсін
өзгертуі мүмкін.
Тот баспайтын болат бөліктерін
сумен жуыңыз да, содан кейін
жұмсақ шүберекпен құрғатыңыз.
Күйген тағамды, майды және қатып
қалған дақтарды тазалау алдында
шамалы жұмсақ жуғыш зат құйып,
бірнеше минут жібітіңіз.
Болат беттерді қорғау үшін тот
баспайтын болатқа арналған жуғыш
заттарды пайдаланыңыз.
Хлорид тәрізді тот бастыратын
химиялық заттар қосылған жуғыш
құралдарды пайдаланбаңыз,
зарарсыздандыру, дақ немесе тот
кетіргіш немесе батыратын
сұйықтықтарды қолданбаңыз.
16
www.electrolux.com
7.2 Таба тағандары
Ыдыс тағандары ыдыс
жуғыш машинада жууға
төзімді емес. Оларды
қолмен жуу керек.
•
1. Пештің үстін оңай тазалау үшін
таба тағандарын алыңыз.
Пештің үстін бүлдіріп
алмас үшін таба
тағандарын орнына
қойған кезде абай
болыңыз.
2. Эмальмен қапталған ыдыстан
кейде жолақ қалуы мүмкін,
сондықтан, ыдыс тірегін қолмен
жуып, кептірген кезде байқаңыз.
Қажет болса, қатып қалған
дақтарды тазартқыш
қоймалжыңмен тазалаңыз.
3. Ыдыс тағандарын тазалап
болғаннан кейін орындарына
дұрыс салынғанына көз жеткізіңіз.
4. Оттық дұрыс жұмыс істеу үшін таба
тағандарының тармақтары
оттықтың ортасына дәл келіп
тұрғанына көз жеткізіңіз.
•
бар тағам немесе қоқыстар пештің
бетіне зақым келтіруі мүмкін. Күйіп
қалмау үшін абай болыңыз.
Пештің үсті жеткілікті түрде
суыған кезде алыңыз: әк дақтары,
су дақтары, май дақтары, металдың
жылтыраған дақтары. Пештің бетін
дымқыл шүберекпен және жеміргіш
емес жуғыш затпен тазалаңыз.
Тазалап болғаннан кейін пештің
үстін жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.
Эмальмен бөліктерін, қақпақшасы
мен шілтерін жылы сабыны бар
сумен жуып, орнына қайта қояр
алдында жақсылап құрғатыңыз.
7.4 От алдырғыш құралды
тазалау
Бұл функция керамикалық тұтандыру
білтесі мен металл электродтың
көмегімен орындалады. Тұтандыру
қиынға соқпауы үшін осы құрамдас
бөліктерді таза ұстаңыз және
оттықтағы шілтер тесіктерінің
бітелмегеніне көз жеткізіңіз.
7.5 Мерзімдік техникалық
қызмет көрсету
Газбен жабдықтау түтігінің, егер
орнатылған болса, қысым реттегіш
құралдың қалып-күйін тексеру үшін
жергілікті уәкілетті қызмет көрсету
орталығына уақытылы хабарласыңыз.
7.3 Пештің үстін тазалау
•
Дереу тазалаңыз: еріген пластик,
пластик жұқалтыр, қант және қанты
8. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ
ЕСКЕРТУ!
Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
ҚАЗАҚ
17
8.1 Не істерсіңіз, егер...
Ақаулық
Ықтимал себебі
Шешімі
Пешті қосып немесе іске
пайдалана алмадыңыз.
Пеш электр тоғына
қосылған жоқ немесе
теріс қосылған.
Пештің электр көзіне
дұрыс қосылғанына көз
жеткізіңіз.
Сақтандырғыш жанып
кеткен.
Ақаулыққа
сақтандырғыштың себеп
болғанына көз жеткізіңіз.
Сақтандырғыш қайтақайта жанып кетсе, білікті
электршіге
хабарласыңыз.
Оттықтың қақпағы мен
шілтері дұрыс
салынбаған.
Оттықтың қақпағы мен
шілтерін дұрыс
орнатыңыз.
Жалын тұтатқаннан кейін Қыздырғыш элемент
дереу сөніп қалады.
жеткілікті қызған жоқ.
От жанғаннан кейін
тетікті шамамен 10
секунд басып ұстап
біркелкі тұрыңыз.
Жалын шығырығы
біркелкі емес.
Инжектордың бітеліп
қалмағанын және оттық
шілтерінің таза екенін
тексеріңіз.
Оттықтың шілтерін тағам
қалдығы бітеп тастаған.
8.2 Ақаулықты түзету шешімін
өзіңіз таба алмасаңыз...
Ақаулықты түзету шешімін өзіңіз таба
алмасаңыз, дилеріңізге не уәкілетті
қызмет көрсету орталығына
хабарласыңыз. Техникалық ақпарат
тақтайшасындағы деректерді беріңіз.
Пешті дұрыс пайдаланғаныңызға көз
жеткізіңіз. Бұлай істемеген жағдайда,
қызмет көрсету орталығының технигі
немесе дилер көрсеткен қызмет,
кепілдік мерзімі кезінде де ақылы
болуы мүмкін. Қызмет көрсету
орталығына қатысты нұсқаулар мен
кепілдік шарттары кепілдік
кітапшасында берілген.
18
www.electrolux.com
8.3 Керек-жарақ салынған
қалтадағы жапсырмалар
Жабысқақ жапсырмаларды төменде
көрсетілгендей жапсырыңыз:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Кепілдік түбіртегіне жапсырып, осы
бөлшекті жіберіңіз (егер қажет
болса).
B. Кепілдік түбіртегіне жапсырып, осы
бөлшекті сақтаңыз (егер қажет
болса).
C. Нұсқаулық кітапшасына
жапсырыңыз.
9. ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕК
9.1 Пештің өлшемдерi
Ені
594 мм
Тереңдігі
510 мм
9.2 Байпас диаметрлері
ОТТЫҚ
Ø БАЙПАС 1/100 мм
Жылдам
42
Жартылай жылдам
32
Қосымша
28
ҚАЗАҚ
19
9.3 Басқа техникалық деректер
ТОЛЫҚ ҚУАТЫ:
Бастапқы газ:
G20 (2H) 13 мбар = 6,0 кВт
Газды ауыстыру:
G30/G31 (3B/P) 30/30 мбар = 422 г/сағ
G20 (2H) 20 мбар = 6,0 кВт
Электр
аймақтары:
1,0 кВт
Электрмен
жабдықтау:
220-240 В ~ 50-60 Гц
Құрылғының
санаты:
II2H3B/P
Газға қосу:
G 1/2"
Құрылғының
сыныбы:
3
9.4 ТАБИҒИ G20 13 мбар ГАЗҒА арналған газ оттықтары
ОТТЫҚ
ҚАЛЫПТЫ ҚУАТ
кВт
ЕҢ АЗ ҚУАТ кВт
ИНЖЕКТОР
ТАҢБАСЫ
Жылдам
3,0
0,75
149
Жартылай
жылдам
2,0
0,45
111
Қосымша
1,0
0,33
82
9.5 ТАБИҒИ G20 20 мбар ГАЗҒА арналған газ оттықтары
ОТТЫҚ
ҚАЛЫПТЫ ҚУАТ
кВт
ЕҢ АЗ ҚУАТ кВт
ИНЖЕКТОР
ТАҢБАСЫ
Жылдам
3,0
0,75
119
Жартылай
жылдам
2,0
0,45
96
Қосымша
1,0
0,33
70
9.6 G30/G31 30/30 мбар СГ-ға арналған газ оттықтары
ОТТЫҚ
ҚАЛЫПТЫ
ҚУАТ кВТ
ЕҢ АЗ ҚУАТ
кВТ
ИНЖЕКТОР
ГАЗДЫҢ
ТАҢБАЛАМА НОМИНАЛДЫ
СЫ
АҒЫСЫ г/сағ
Жылдам
2,8
0,75
86
204
Жартылай
жылдам
2,0
0,45
71
145
Қосымша
1,0
0,33
50
73
20
www.electrolux.com
9.7 Электрлі пісіру алаңдарының сипаттамасы
Пісіру алаңы
Артқы сол жақ
Номинальды қуат (ең
жоғары қызу параметрі) [Вт]
1000
Пісіру алаңының диаметрі
[мм]
145
Жақсы пісіру нәтижелеріне қол жеткізу
үшін пісіру алаңының диаметрінен
үлкен емес ыдыс қолданыңыз.
10. ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ҚАТЫСТЫ ЖАҒДАЙЛАР
Белгі
салынған материалдарды
қайта өңдеуден өткізуге тапсырыңыз.
Орам материалдарын қайта өңдеуден
өткізу үшін тиісті контейнерлерге
салыңыз. Электрлік және
электроникалық құрылғылардың
қалдығын қайта өңдеуден өткізу
арқылы, қоршаған ортаға және
адамның денсаулығына зиын
келтіретін жағдайларға жол бермеуге
өз үлесіңізді қосыңыз. Белгі
салынған құрылғыларды тұрмыстық
қалдықтармен бірге тастамаңыз.
Өнімді жергілікті қайта өңдеу
орталығына өткізіңіз немесе жергілікті
мекемеге хабарласыңыз.
КЫРГЫЗ ТИЛИ
21
МАЗМУН
1. КООПСУЗДУК МААЛЫМАТЫ........................................................................ 21
2. КООПСУЗДУК ЭРЕЖЕСИ.............................................................................. 24
3. ОРНОТУУ........................................................................................................ 27
4. ПРОДУКЦИЯНЫН БАЯНДООСУ................................................................... 31
5. КҮНДӨЛҮК КОЛДОНУУ..................................................................................31
6. НАСААТТАР ЖАНА КЕҢЕШТЕР....................................................................33
7. КАРОО ЖАНА ТАЗАЛОО............................................................................... 34
8. БУЗУКТУКТАРДЫ ТАБУУ............................................................................... 35
9. ТЕХНИКАЛЫК МААЛЫМАТ........................................................................... 37
БИЗ СИЗДИ ОЙЛОНОБУЗ
Electrolux жабдуусун сатып алганыңызга рахмат. Өзү менен кошо ондогон
жылдардагы кесипкөй тажрыйба жана инновация алып жүргөн өнүмдү
тандадыңыз. Кылдат жана стилдүү, ал сизди эске алуу менен
долбоорлонгон. Аны качан колдонсоңуз да, ар дайым сонун натыйжаларды
аларыңызды билип, коопсуз болосуз.
Electrolux-ка кош келиңиз.
Бул үчүн вебсайтка кириңиз:
Колдонууга кеңештерди, брошюраларды, бузулууларды табуучу шайман
жана тейлөө маалыматтарын алыңыз:
www.electrolux.com/webselfservice
Өнүмүңүз жакшыраак иштеши үчүн каттаңыз:
www.registerelectrolux.com
Шайманыңыз үчүн аксессуарларды, керектелүүчү бөлүктөрдү жана
түпнуска тетиктерди сатып алыңыз:
www.electrolux.com/shop
КАРДАРЛАРГА КАМ КӨРҮҮ ЖАНА КЫЗМАТ
Ар дайым түпнуска тетиктерди урунуңуз.
Ыйгарым укуктуу кызмат борборуна кайрылганда бул берилмелер
жаныңызда болушу керек: Модель, PNC, Сериялык Номуру.
Маалыматты баалоо табагынан тапса болот.
Эскертүү / Этият болуңуз-Коопсуздук маалыматы
Жалпы маалымат жана кеңештер
Айлана-чөйрө маалыматы
Эскертүүсүз өзгөрүлүшү мүмкүн.
1.
КООПСУЗДУК МААЛЫМАТЫ
Колдонмону орнотуудан жана колдонуудан мурун,
кошо берилген колдонмо китепчесин окуп чыгыңыз.
Туура эмес орнотмонун же колдонуунун
натыйжасынан чыккан зыян жана залал үчүн
22
www.electrolux.com
өндүрүүчү жооп бербейт. Кийин кайрылыш үчүн
нускамаларды дайыма коопсуз жана жеткиликтүү
жерде кармаңыз.
1.1 Балдар жана таасирленүүчү адамдар үчүн
коопсуздук
•
•
•
•
•
•
•
•
Бул шайман, чоңдордун көзөмөлүнүн астында же
шайманды коопсуз колдонуу боюнча
нускамалдарды жана анын кооптуулугу жөнүндө
маалыматтарды алган убакта 8 жаштан жогорку
балдар аркылуу, жана чектелген физикалык,
сенсордук же акыл-эси чектелген адамдар аркылуу
колдонулушу мүмкүн.
3 жаштан 8 жашка чейинки балдар жана өтө катуу
жана олуттуу жөндөмдүүлүктөрү чектелген
адамдар шаймандан алыс кармалып же
шаймандын жанында болгон кезде көзөмөлдө
болушу керек.
Дайыма каралып турбаган убакта, 3 жашка чыга
элек балдар алыс кармалышы керек.
Балдардын шайман менен ойноосуна уруксат
бербеңиз.
Бардык таңгактарды балдардан алыс кармаңыз
жана аларды ылайыктуу түрдө таштаңыз.
Шайман иштеп же муздатылып жатканда, ага
балдарды жана үй жандыктарын жакын
жолотпоңуз. Мүмкүн болгон бөлүктөрү ысык.
Эгер шайманда баланы коргоо системасы бар
болсо, ал күйгүзүлүшү керек.
Балдар көзөмөлсүз тазалоо жана жабдуу
пайдалануучу тейлөөсүн аткарбашы керек.
1.2 Жалпы коопсуздук
•
ЭСКЕРТҮҮ: Колдонуу учурунда, шайман жана
анын жеткиликтүү бөлүктөрү ысып кетет. Ысытуучу
компоненттерге тийип кетүүнү болтурбаш үчүн
абайлаш керек.
КЫРГЫЗ ТИЛИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
23
Шайманды тышкы убакыт көзөмөлдөгүч
каражаттары же өзүнчө аралыктан-көзөмөлдөө
системасы аркылуу иштетпеңиз.
ЭСКЕРТҮҮ: Плитада май же суюк май тамак
жасаган плитанын үстүндө тамак даярдап
жатканда, көңүл бурбоо менен тамак даярдоо
опурталдуу болушу же өрткө алып келиши мүмкүн.
Отту ЭЧ КАЧАН суу менен өчүрбөңүз, ордуна
шайманды өчүрүп, андан соң жалынды мис. капкак
же өрт жабуусу менен жабыңыз.
ЭТИЯТТЫК: Бышыруу процесси көзөмөлдөнүшү
керек. Кыска мөөнөттүү бышыруу процесси
токтоосуз көзөмөлдөнүшү керек.
ЭСКЕРТҮҮ: Өрт коркунучу: Тамак даярдоо
аянтына нерселерди койбоңуз.
Бычак, айры, кашык жана капкак сыяктуу темирден
жасалган нерселер ысып кетиши мүмкүн
болгондуктан, аларды тамак жасаган плитанын
үстүнө койбоо керек.
Шайманды тазалоо үчүн, буу тазалагычты
колдонбоңуз.
Эгерде ток берүүчү зым бузулса, зыянга учуратпоо
үчүн өндүрүүчү, атайын Кызмат көрсөтүүчү же
ушуга окшогон адиске алмаштыртуу керек.
Шайманды түздөн-түз кубаттуулукка уланган жерде
байланыш ажырымы бар, ток өткөрбөөчү өчүрүпкүйгүчгүч талап кылынат. III категориядагы жогорку
вольттуулукта белгиленген шарттарга жараша
байланышты толук үзүү кепилдениши керек. Бул
жер астындагы кабелге тиешелүү эмес.
Тармактык кабелдерди айландырганда, алардын
бөлмө 50°C өйдө болгон температурадагы
нерселерге түздөн түз туташпай (мисалы,
ажыраткыч түтүкчө колдонуп) турганын
текшериңиз.
ЭСКЕРТҮҮ: Бышыруу шайманынын өндүрүүчүсү
тарабынан жасалган бышыруу түздүгүнүн
24
www.electrolux.com
коргоочусун же өндүрүүчү тарабынан колдонуу
нускамасында ылайыктуу катары билдирилген же
жабдууда камтылган бышыруу түздүгүнүн
коргоочуларын гана колдонуңуз. Ылайыксыз
бышыруу түздүгүнүн коргоочуларын колдонуу
кырсыктарга алып барышы мүмкүн.
2. КООПСУЗДУК ЭРЕЖЕСИ
болтурбоо үчүн, шаймандын
астына күйбөс бөлүп туруучу
панель орнотулушуна көзүңүз
жетсин.
Бул шайман төмөнкү базарларга
ылайыктуу: UA
2.1 Орнотуу
ЭСКЕРТҮҮ!
Бул шаймандын
орнотуусун адис адам гана
аткаруусу керек.
ЭСКЕРТҮҮ!
Шаймандын жаракат же
зыянга учуроо коркунучу.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Бардык таңгактарды алып салыңыз.
Бузулган шайманды орнотпоңуз же
колдонбоңуз.
Шайман менен камсыздалган
орнотмо нускамасын жолдоңуз.
Башка шаймандар менен
бирдиктердин ортосунда
минималдуу аралыкты сактаңыз.
Шайманды жылдырууда дайыма
этият болуңуз, анткени ал оор.
Дайыма коопсуздук кол каптарын
жана жабык бут кийим колдонуңуз.
Кесилген жерлерди герметик менен
чаптаңыз, ошондо ным шишип
чыгуунун алдын алат.
Шаймандын түбүн буу жана нымдан
сактаңыз.
Шайманды эшикке жакын же
терезенин түбүнө орнотпоңуз. Бул,
эшик же терезе ачык болгондо,
ысык казандын шаймандын үстүнөн
түшүп кетүүсүнүн алдын алат.
Шайман суурмалардын үстүнө
орнотулган болсо, шаймандын түбү
менен үстүңкү суурманын
ортосунда абанын айлануусуна
жетиштүү болуусу зарыл.
Шаймандын түбү ысып кетиши
мүмкүн. Астына кирүү мүмкүндүгүн
2.2 Электрикалык туташуу
ЭСКЕРТҮҮ!
Өрт жана ток тартуу
коркунучу бар.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Бардык электр байланыштары
тажрыйбалуу электр адиси
тарабынан аткарылышы керек.
Шайман жерге орноштурулшу
керек.
Кандайдыр бир иш кылардан
мурун, шаймандын токтон суурулуп
турганын тактаңыз.
Шайман паспортундагы электр
маалыматы кубаттулук күчүнө туш
келүүсүн текшериңиз.
Шаймандын туура орнотулганын
текшериңиз. Кенен жана туура эмес
ток кабелдери жана штепсели
(эгерде болсо) терминалды катуу
ысытып жибериши мүмкүн.
Туура электр кабелин колдонуңуз.
Электр кабелдери оролуп
калбасын.
Ток тартууга каршы коопсуздук
орнотулганын текшериңиз.
Кабелдин үстүнөн кабелди
кыскычты колдонуңуз.
Электр кабели же штепсели (эгерде
болсо), шайманды жакынкы чекитке
туташтырганыңызда, ысык
шайманга же духовкага тийберин
текшериңиз.
Көп чекиттүү адаптерлерди жана
узартуучу кабелдерди колдонбоңуз.
Электр штепселине (эгерде болсо)
же кабелине зыян келтирбеңиз.
Бузулган кабелди алмаштыруу үчүн
КЫРГЫЗ ТИЛИ
•
•
•
•
•
•
Ыйгарым укуктуу Кызмат
Борборуна кайрылыңыз.
Ток тартууга каршы коюлган
жерлер жана ажыратылган
бөлүктөр, куралсыз жылбай
тургандай кылып катырылышы
керек.
Электр чекити менен токту
орнотуудан соң гана
туташтырыңыз. Орнотуудан соң
токко мүмкүнчүлүк болорун
текшериңиз.
Ток чекити кенен болсо, токту
улабаңыз.
Шайманды туташуудан чыгаруу
үчүн кабелди тартпаңыз. Ар дайым
кабелди тартыңыз.
Туура изоляциялоо түзмөктөрүн
гана колдонуңуз: линияны коргоочу
кесим, ашыкча кубаттуулуктан
сактагыч (туткадан алынып
салынган болт сыяктуу
сактагычтар), жердетилген
түзүлүштөр жана контакторлор.
Электр орнотуусунда шайманды
бардык тараптан токторду
ажыратууңузга мүмкүндүк берген
ажыраткыч болушу керек.
Ажыраткыч түзмөктө кеңдиги
минимум 3 мм болгон контакт
ачкычы болушу керек.
2.4 Колдонуу
ЭСКЕРТҮҮ!
Жаракат алуу, күйүү жана
ток тартуу коркунучу бар.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Бардык газ байланыштары
тажрыйбалуу адис тарабынан
аткарылуусу керек.
Орнотуудан мурун жергиликтүү
таратуу шарттарын (газ натурасы
жана газ басымы) жана шайман
менен шайкеш келерин тактаңыз.
Шаймандын айланасында аба
айланып туруусу зарыл.
Газ менен камсыз кылуу тууралуу
маалымат шайман паспортунда
берилген.
Бул шайман күйгүзүүчү
продукттарды бошотуучу түзмөккө
туташкан. Шайманды азыркы
орнотуу эрежесине ылайык
орнотуңуз. Туура вентиляциялоого
тиешелүү талаптарга көңүл
буруңуз.
Алгач колдонордон мурун, бардык
таңгактоо, этиккеттөө жана
тасмаларды (эгерде болсо) алып
салыңыз.
Бул шайман үй тиричилигинде гана
колдонуу үчүн арналган.
Шаймандын өзгөчөлүктөрүн
өзгөртпөңүз.
Вентиляция ачыктарынын
тосмолонбогонун ырастаңыз.
Иштеп жаткан учурда шайманды
кароосуз калтырбаңыз.
Ар бир колдонуудан кийин
бышыруу зонасын “Өчүрүү”
абалына коюңуз.
Бышыруу аянтына прибор же идиш
капкактарын койбоңуз. Алар ысып
кетүүсү мүмкүн.
Шайманды ным колуңуз менен же
ал сууга тийип турганда
кармабаңыз.
Шайманды жумуш аянтчасы же
сактоочу жай катары колдонбоңуз.
Тамакты ысык майга салсаңыз, ал
чачырашы мүмкүн.
ЭСКЕРТҮҮ!
Өрт жана жарылуу
коркунучу
2.3 Газды туташтыруу
•
25
•
•
•
•
Майлар жана өсүмдүк майлары/
суюк майлар ысытылганда,
жалындуу буу чыгарышы мүмкүн.
Майларды жана суюк майларды
колдонуу менен тамак даярдап
жатканда, жалын же ысытылган
жабдыктарды алардан узак
кармаңыз.
Өтө ысытылган майдан чыккан буу,
күтүлбөгөн өрттү пайда кылышы
мүмкүн.
Азык калдыктарын камтыган
колдонулган май, анын алгач
колдонуудагы табынан төмөн
болгон тапта өрт чыгарышы
мүмкүн.
Нымдуу болгон, ичинде күйүүчү
продукт бар күйүүчү продукттарды
же нерселерди шаймандын жанына
же үстүнө койбоңуз.
26
www.electrolux.com
ЭСКЕРТҮҮ!
Шаймандын зыянга учуроо
коркунучу.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Башкаруу панелинде казанды
ысытпаңыз.
Кургак казанды кайнатпаңыз.
Нерселер же казан шаймандын
үстүнө түшпөсүн. Үстү бузулуп
кетиши мүмкүн.
Бышыруу аянтын бош казан же
казансыз күйгүзбөңүз.
Шаймандын үстүнө алюминий
фольга койбоңуз.
Катуу, ысык тебекты түздөн-түз
бышыруу үчун колдонбоңуз. Бул
ылайыктуу бышыруу идиштери үчүн
колдонулушу керек.
Конфоркалардын көлөмүнөн
чоңураак болгон, туура формадагы
жана диаметрдеги туруктуу казанды
колдонуңуз.
Казан конфоркалардын үстүндө,
ортодого орнотулсун.
Шаймандын кырларынан ашып
чыккан чоң идиштерди
колдонбоңуз. Ал бышыруу
панелине зыян келтириши мүмкүн.
Шайман менен кошо келген
приборлорду гана колдонуңуз.
Конфоркага жалын диффузорун
орнотпоңуз.
Газ менен иштөөчү бышыруу
шайманын колдонуу ысыкты жана
нымдуулукту пайда кылат. Шайман
орнотулган бөлмөнү жакшы
вентиляция менен камсыз
кылыңыз.
Шайманды узак мөөнөткө жана
интенсивдүү колдонуу кошумча
вентиляцияны талап кылышы
мүмкүн. Мисалы, терезени ачуу же
механикалык вентилциянын
деңгээлин көтөрүү сыяктуу
эффективдүү вентиляция жүргүзүү
керек.
Бул шайман тамак-аш даярдоо үчүн
гана жасалган. Мисалы, аны бөлмө
жылытуу сыяктуу башка максаттар
үчүн колдонууга болбойт.
Уксус, лимон ширеси же кебээр
тазалагыч сыяктуу суюктуктар
тамак жасаган плитанын үстүнө
түшпөшү керек. Ал боз так
калтырышы мүмкүн.
•
Эмалдын же дат баспас болоттун
түсүнүн бузулушу, шаймандын
өндүрүмдүүлүгүнө эч кандай таасир
этпейт.
2.5 Кам көрүү жана тазалоо
ЭСКЕРТҮҮ!
Башкаруу панелиндеги
баскычтарды,
бурагычтарды же торлорду
алып салбаңыз.
Шаймандын ичине суу
кирип, зыян тийгизиши
мүмкүн.
•
•
•
•
•
•
Үстүнкү материалга зыян
тийгизүүнүн алдын алуу үчүн
шайманды маал маалы менен
тазалап туруңуз.
Тазалоодон мурун шайманды
өчүрүңүз жана муздатыңыз.
Улантуудан мурун шайманды
токтон үзүңүз.
Шайманды тазалоо үчүн суу
спрейин жана дымдоону
колдонбоңуз.
Шайманды нымдуу, жумшак
кездеме менен тазалаңыз.
Нейтралдуу каражаттарды гана
колдонуңуз. Жылмалоочу
өндүрүмдөрдү, тазалагыч
чүпөрөктөрдү, ээриткичтерди, же
темир нерселерди колдонбоңуз.
Идиш жуугучта конфоркаларды
тазалабаңыз.
2.6 Тейлөө
•
•
Жабдууну оңдош үчүн Ыйгарым
укуктуу тейлөө борборуна
кайрылыңыз.
Оригиналдуу кам тетиктерди гана
колдонуңуз.
2.7 Чыгаруу
ЭСКЕРТҮҮ!
Бузулуу же кысылуу
коркунучу.
•
•
Шайманды туура чыгаруу боюнча
маалыматты шаардык өкүлдөн
алыңыз.
Шайманды токтон ажыратыңыз.
КЫРГЫЗ ТИЛИ
•
Жабдууга жакын жерден электр
тармак кабелин кесип салыңыз
жана аны таштаңыз.
•
27
Тышкы газ түтүктөрүн жаткырыңыз.
3. ОРНОТУУ
ЭСКЕРТҮҮ!
Коопсуздук бөлүмдөрүн
караңыз.
3.1 Орнотуудан мурун
Тамак жасаган плитанын үстүн
орнотуудан мурун, шаймандын
паспортундагы маалыматты жазып
алыңыз. Шаймандын паспорту тамак
жасаган плитанын үстүнүн түбүндө
жайгашкан.
Жабдуунун газ камсыздоо
басымы көрсөтүлгөн
маанилерге баш ийгенине
көзүңүз жетсин. Жөнгө
салынуучу байланыш
кенен рампага G 1/2"
сайылуу бурама менен
бекитилет. Тетиктерди
күчкө салбай бураңыз,
байланышты керектүү
багытта жөнгө салыңыз
жана барын катырыңыз.
Модель .....................................
..
ПНК .........................................
Сериялык
номуру ...........................
3.2 Газ байланышы
ЭСКЕРТҮҮ!
Төмөнкү орнотуу, кошуу
жана кароо жөнүндө
нускама күчүнө кирген
стандарттарга жана
жергиликтүү эрежелерге
ылайык квалификациялуу
кызматкер тарабынан
аткарылышы керек.
Күчүнө кирген эрежеге жооп берген
бекитилген байланыштарды тандаңыз
же дат баспас болот ичиндеги
ийкемдүү түтүктү колдонуңуз. Эгерде
сиз ийкемдүү металл түтүктөрүн
колдонсоңуз, көңүл буруңуз, алар
жылып турган бөлүктөр менен
тийишпейт же алар кысылбайт. Андан
тышкары, меш духовка менен бирге
коюлганда да абайлаңыз.
A
B C
A. Бурамасы бар саптын аягы
B. Шайман менен кошо жуугуч да
камсыз кылынат
C. Шайман менен кошо чыканак да
камсыз кылынат
ЭСКЕРТҮҮ!
Бурчту туура орнотуу
маанилүү. Чыгып турган
жери жиптин аягында
экенине ынаныңыз. Андан
кийин аны конфорканын
байланыштыруучу түтүгүнө
орнотуңуз. Туура эмес
чогултуу газдын чыгуусуна
себеп болушу мүмкүн.
Суюк газ
Суюк газ үчүн резина түтүк
кармагычын колдонуңуз. Дайыма
сальникти иштетиңиз. Андан кийин газ
байланышын улантыңыз.
Ийкемдүү түтүктүн колдонууга даяр
болгон кези:
28
www.electrolux.com
•
ал бөлмө температурасынан ысык
болбойт, 30°C жогору;
• ал 1500 мм узун эмес;
• анда муунтуулар жок;
• ал тартууга жана толгоого учураган
эмес;
• ал кесүүчү учтар же бурчтар менен
тийишпейт;
• анын абалын камсыздоо үчүн оңой
эле текшерилет.
Ийкемдүү түтүктү сактоону контролдоо
төмөнкүнү текшерүүдөн турат:
•
анын эки учунда жана бардык
узундугу боюнча тешиктер,
кесилген жерлер, күйүү белгилери
жок болушу;
• материал кургаган эмес, бирок
туура серпилгичтигин көрсөтөт;
• бекитүү кыскычтарына дат баскан
эмес;
• колдонуу мөөнөтү өтө элек.
Эгерде бир же андан ашык
кемчиликтер көрүнүп турса, түтүктү
оңдобоңуз, аны алмаштырыңыз.
ЭСКЕРТҮҮ!
Орнотуу аяктаганда, ар
бир түтүк орнотуусунун
тыгыздаштыруучусу туура
болгондугуна көзүңүз
жетсин. Самын эритмесин
колдонуңуз, жалынды
эмес!
3.3 Инжекторлорду
алмаштыруу
1. Тор тешиктерди алып салуу.
2. Очоктун капкак жана көздөрүн
алып салыңыз.
3. 7 чөркө бурагычы менен
инжекторлорду алып салыңыз
жана аларды сиз колдонгон газ
түрү үчүн керек болгондор менен
алмаштырыңыз (“Техникалык
маалымат” бөлүмүндөгү
таблицаны кайрылыңыз).
4. Тетиктерди орнотуңуз, ошол эле
процедураны кайра артка жасаңыз.
5. Техникалык паспортту (ал газ
камсыздоо түтүгүнүн жанында) газ
камсыздоо жаңы түрү үчүн болгону
менен. Бул паспортту жабдуу
менен камсыздалган баштыкта
таба аласыз.
Камсыздалуучу газдын басымы
туруксуз же керектүү басымдан
айырмаланса, сиз газ камсыздоо
түтүгүнө ылайык басым жөнгө
салуучусун орнотушуңуз керек.
3.4 Минималдык деңгээлге
коюу
Очоктордун минималдык деңгээлине
коюш үчүн:
1. Очокту күйгүзүңүз.
2. Баскычты минималдык абалга
коюңуз.
3. Баскычты.
4. Айланма бурамасынын абалын
ичке бурагыч менен
ылайыкташтырыңыз (A).
A
5. Эгерде:
• G20 13 мбар жаратылыш газ же
G20 20 мбар жаратылыш газдан
суюк газга өтсөңүз, айланма
бурамасын толук катырыңыз.
• суюк газдан G20 13 мбар
жаратылыш газына өтсөңүз,
айланма бурамасын ½
айланышка бошотуңуз.
• суюк газдан G20 20 мбар
жаратылыш газына өтсөңүз,
айланма бурамасын 1/4
айланышка бошотуңуз.
• G20 13 мбар жаратылыш газдан
G20 20 мбар жаратылыш
газына, айланма бурамасын 1/4
айланышка бекитиңиз.
• G20 20 мбар жаратылыш газдан
G20 13 мбар жаратылыш
газына, айланма бурамасын 1/4
айланышка бошотуңуз.
КЫРГЫЗ ТИЛИ
ЭСКЕРТҮҮ!
Сиз баскычты тез
максималдык абалдан
минималдык абалга
которгондо жалындын өчүп
калбашына көзүңүз
жетсин.
3.5 Электр туташуусу
•
•
•
•
•
•
•
Техникалык паспорттогу эсептелген
вольтаж жана кубаттуулуктун түрү
жергиликтүү электр булагынын
вольтажы жана кубаттуулугуна
туура келишине көзүңүз жетсин.
Бул жабдуу тармак кабели менен
камсыздалат. Ал техникалык
паспортто көрсөтүлгөн жүктөмдү
кармай турган туура ачакей менен
камсыздалышы керек. Туура
розеткага ачакейди кошконуңузга
көзүңүз жетсин.
Ар дайым туура орнотулган, ток
урбай турган электр чекитин
колдонуңуз.
Орнотуудан кийин тармак кабелине
жетүүгө көзүңүз жетсин.
Шайманды туташуудан чыгаруу
үчүн кабелди тартпаңыз. Ар дайым
кабелди тартыңыз.
Жабдуу улоочу кабельге, адапторго
же көп кабельдүү туташууга
кошулса, өрт коркунучу бар.
Жердетүү стандарттар жана
эрежелерге туура келишине көзүңүз
жетсин.
Электр кабели 90° C ашык
температурага чейин ысышына жол
бербеңиз.
Көк нейтралдык кабелин
"N" тамгасы бар клеммага
кошконуңузга көзүңүз
жетсин. Күрөң (же кара)
фаза кабелин "L" тамгасы
бар клеммага кошуңуз.
Дайыма фаза кабелин
кошулуу болсун.
3.6 Байланыш кабели
Байланыш кабелин алмаштырыш үчүн
атайын кабелин же анын эквивалентин
гана колдонуңуз. Кабель түрү:
H05V2V2-F T90.
29
Кабельдин кесилиши вольтажга жана
иштөө температурасына ылайык
болушуна көзүңүз жетсин. Сары /
жашыл жер зымы күрөң (же кара)
фаза зымынан болжол менен 2 см
узун болушу керек.
3.7 Топтом
1.
2.
3.
min.
450 mm
min.
650 mm
min.
55 mm
30 mm
480+02 mm
4.
560+02 mm
30
www.electrolux.com
10.
5.
АБАЙЛАҢЫЗ!
Бети тегиз столешницанын
үстүнө гана жабдууну
орнотуңуз.
6.
3.8 Киргизүү мүмкүнчүлүктөрү
Мештин астында орнотулган панель
оңой алып салына турган болсун жана
техникалык кийлигишүү керек болсо
оңой жетүү болсун.
7.
Эшиги бар ашкана бирдиги
8.
min 6 mm
A
A
B
B
9.
A) камсыздалган тыгыздаштыруучу
B) камсыздалган кашаалар
min 30 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
60 mm
A. Алып салынуучу панель
B. Байланыштар үчүн боштук
Духовкасы бар ашкана бирдиги
Коопсуздук себептери үчүн жана
бирдиктен духовканы оңой алып
салыш үчүн мештин электр
байланышы өзүнчө орнотулушу керек.
КЫРГЫЗ ТИЛИ
4. ПРОДУКЦИЯНЫН БАЯНДООСУ
4.1 Бышыруу бетинин схемасы
1
2
3
145
mm
6
5
Чала ылдам очок
Электрикалык бышыруучу аймак
Ылдам очок
Жардамчы очок
Башкаруу бурагычтары
Кубат көрсөткүчү
4
4.2 Башкаруу бурагычы
Символ
1
2
3
4
5
6
Сүрөттөмө
газ камсыздоосу жок /
өчүк абалы
Символ
Сүрөттөмө
минималдык газ
камсыздоо
күйгүзүү абалы /
максималдык газ
камсыздоо
5. КҮНДӨЛҮК КОЛДОНУУ
ЭСКЕРТҮҮ!
Коопсуздук бөлүмдөрүн
караңыз.
5.1 Очок баяндамасы
A
B
C
D
31
32
www.electrolux.com
A.
B.
C.
D.
Очоктун капкагы
Очоктун көзү
Тутандыруу шамы
Термотүгөй
5.2 Очок тутандыруусу
Дайыма бышыруу идишин
коердон мурда очокту
күйгүзүңүз.
ЭСКЕРТҮҮ!
Ашкана чөйрөсүндө ачык
жалынды колдонууда этият
болуңуз. Жалын туура
эмес колдонулса,
өндүрүүчү эч кандай
жоопкерчиликти мойнуна
албайт.
1. Контролдоо баскычын ылдый
басыңыз жана аны саат жебесине
каршы максималдык газ камсыздоо
абалына бураңыз ( ).
2. Контролдоо баскычын 10
секундадай басып туруңуз. Бул
термотүгөйдү ысытат. Андай
кылбасаңыз, газ камсыздоосу
токтоп калат.
3. Туруктуу болгондо жалынды жөнгө
салыңыз.
Эгерде бир нече жолудан
кийин очок күйбөсө, көз
жана анын капкагы туура
абалда турганын
текшериңиз.
ЭСКЕРТҮҮ!
Контролдоо баскычын 15
секундадан көп басып
турбаңыз. Эгерде очок 15
секундадан кийин күйбөсө,
контролдоо баскычын кое
бериңиз, аны өчүк
абалына бураңыз жана
минимум 1 минутадан
кийин аны кайра
күйгүзгөнгө аракет
кылыңыз.
АБАЙЛАҢЫЗ!
Электр жок убагында, сиз
очокту электр аспабы жок
эле күйгүзө аласыз;
мындай учурда очокко
жалын менен жакындаңыз,
контролдоо баскычын саат
жебесине каршы
максималдык газ
камсыздоо абалына
бураңыз жана аны ылдый
басыңыз. Термотүгөйдү
ысытыш үчүн, контролдоо
баскычын 10 секундадай
басып туруңуз.
Эгерде очок капыстан өчүп
калса, контролдоо
баскычын өчүк абалына
бураңыз жана минимум 1
минутадан кийин аны
кайра күйгүзгөнгө аракет
кылыңыз.
Сиз электрди күйгүзгөндө,
орнотуудан кийин же
электр өчкөндөн кийин
тунгуч генератору
автоматикалык түрдө
иштеши мүмкүн. Бул
нормалдуу.
Меш прогрессивдүү
клапандар менен
камсыздалат. Алар
жалындын тууралашын
тагыраак кылат.
5.3 Очокту өчүрүү
Жалынды алыс кармаш үчүн,
баскычты өчүк абалына бураңыз
.
ЭСКЕРТҮҮ!
Очоктон тор тешиктерди
алаардан мурда жалынды
азайтыңыз же өчүрүңүз.
5.4 Биринчи жуугандан мурун
Ар бир электр бышыруу аймагына
суусу бар бышыруу идишин коюңуз,
максималдык абалга коюңуз жана
мешти 10 минута иштетиңиз. Бул
жабдуудагы калдыктарды күйгүзүп
КЫРГЫЗ ТИЛИ
салыш үчүн. Андан кийин, мешти
минималдык позицияда 20 мин
иштетиңиз. Бул мөөнөттө жыт жана
түтүн пайда болушу мүмкүн. Бул
кадыресе болуп эсептелинет. Абанын
агышы жетиштүү болушуна көзүңүз
жетсин.
Электрикалык бышыруу аймагын
туура иштетүү үчүн төмөндөгү
диаграмманы караңыз.
Жылу Колдонуу:
улук
көрсө
ткүчү:
3
Кайнатып туруу
4
Кууруу / кызартуу
5
Кайноого жеткирүү
6
Кайноого жеткирүү / ылдам
кууруу / катуу кууруу
5.6 электр бышыруу аймагы
үчүн ысык жөндөөлөрү
Символ Функция
дор
Өчүк абалы
1-6
5.5 Бышыруу
колдонмолорунун электр
бышыруу аймагына карат
мисалдары
Жылу Колдонуу:
улук
көрсө
ткүчү:
1
Жылуу кармоо
2
Жай кайнатып туруу
Ысытуу орнотуулары
Кубаттуулукту каржылоону
үнөмдөө үчүн калган
ысыкты колдонуңуз.
Бышыруу процесси
аяктаганга чейин,
бышыруу аймагын болжол
менен 5-10 мүнөткө өчүрүп
коюңуз.
Контролдоо баскычын тандалган
бышыруу аймагы үчүн керектүү
ысыктык орнотуусуна бураңыз.
Бышыруу процессин аяктоо үчүн,
бурагычты өчүк абалга буруңуз.
6. НАСААТТАР ЖАНА КЕҢЕШТЕР
ЭСКЕРТҮҮ!
Коопсуздук бөлүмдөрүн
караңыз.
6.1 Бышыруучу идиш
Электрикалык:
Бышыруу идиштин асты
мүмкүн болушунча калың
жана түз болушу керек.
Таба негиздери таза жана
кургак болгонун текшерип,
андан кийин бышыруу
аймагына жайгаштырыңыз.
33
34
www.electrolux.com
АБАЙЛАҢЫЗ!
Чоюн табаларын, чопо
идишин, гриль же нан
бышыруу табактарын
колдонбоңуз. Дат баспас
болот эгер аябай катуу
ысытылса, бозоруп кетиши
мүмкүн.
Газ:
АБАЙЛАҢЫЗ!
Максималдык
туруктуулукка жана
азыраак газ сарптоого
үчүн, мискейлерди очоктун
так ортосуна коюлушун
ырастаңыз.
6.2 Идиштин диаметри
Күйгүчтөрдүн көлөмүнө
колдонулган көлөмдөрү
менен идиш колдонуңуз.
ЭСКЕРТҮҮ!
Бир табаны эки очокко
койбоңуз.
ЭСКЕРТҮҮ!
Чачыроо жана жаракаттын
алдын алуу үчүн, туруксуз
же бузулган мискейлерди
бышыруу аймагынын
үстүнө койбоңуз.
Очок
Идиштин
диаметри
(мм)
Ылдам
180 - 260
Чала ылдам
120 - 180
АБАЙЛАҢЫЗ!
Мискейдин саптары
мештин маңдайынын
кырында болбошун
ырастаңыз.
Жардамчы
80 - 180
7. КАРОО ЖАНА ТАЗАЛОО
ЭСКЕРТҮҮ!
Коопсуздук бөлүмдөрүн
караңыз.
•
•
7.1 Жалпы маалымат
•
Мешти ар бир пайдалануудан кийин
тазалаңыз.
• Дайыма асты таза бышыруу
идишин колдонуңуз.
• Бетиндеги чийиктер жана кара
тактар мештин иштешине эч кандай
таасир бербейт.
• Мештин бетин тазалоого жарактуу
атайын жуучу каражатты
колдонуңуз.
Дат баспас болот
•
•
Мештин дат баспас болот учтарына
атайын дат баспас болотко
ылайыктуу жуучу каражат
колдонуңуз.
Мештин дат баспас болот учунун
өңү жогору температуранын
натыйжасында өзгөрүшү мүмкүн.
•
•
Дат баспас болот тетиктерин суу
менен жууңуз жана аларды жумшак
чүпүрөк менен кургатыңыз.
Тамактын күйгөн калдыктарын,
майларды жана кетүүсү кыйын
болгон тактарды кетирүү үчүн,
тазалоодон мурда аларды мелүүн
өлчөмдөгү тазалоо каражатын сээп,
бир нече мүнөткө чылап коюңуз.
Шаймандын бетине келтирилген
зыяндын алдын алуу үчүн, атайын
болоттон жасалган идиштерге
арналган тазалоо өндүмдөрүн
колдонуңуз.
Курамында хлор сыяктуу жеп
жиберүүчү химиялык заттарды
камтыган тазалоочу өндүмдөрдү
колдонбоңуз, дезинфекциялоочу
каражаттар, так же дат кетиргичтер
жана иммерсиялык тазалоо менен
тазалабаңыз.
КЫРГЫЗ ТИЛИ
7.2 Таба кармагычтары
Таба кармагычтары идиш
жууган машинада жуушка
туруктуу эмес. Алар колго
жуулуш керек.
1. Бышыруу панелин оңой тазалоо
үчүн, таба кармагычтарын алып
чыгарыңыз.
Таба кармагычтарын
алып чыгарып
жатканда, бышыруу
панелине зыян
келтирип албоо үчүн
өтө сак болуңуз.
2. Эмаль каптоосунун учтуу кырлары
болуусу мүмкүн, ошондуктан таба
кармагычтарын колго жууп жатып
же аларды кургатып жатып сак
болуңуз. Эгер зарыл болсо,
туруктуу тактарды тазалоочу паста
менен кетириңиз.
3. Таба кармагычтарын тазалагандан
кийин, алар туура абалда экенин
тактаңыз.
4. Очоктун туура иштөөсү үчүн, таба
кармагычтарынынын колдору
эмаль идиштин көңдөйүнө коюлган
күйгүчтүн.
35
7.3 Мешти тазалоо
•
•
•
Дароо алып салыңыз: ээриген
желим, пластикалык фольга, шекер
жана шекер кошулган тамак, же
болбосо кир бышыруу аймагына
таасирин тийгизиши мүмкүн. Күйүп
калбас үчүн кам көрүңүз.
Бышыруу аймагы жетишинче
муздаганда: була, суу издери, май
тактары, жалтыраган металл
боёктор. Мешти нымдуу чүпүрөк
жана абразивдүү эмес жуучу
каражат менен тазалаңыз.
Тазалоодон кийин мешти жумшак
чүпүрөк менен кургата арчыңыз.
Эмалдалган бөлүктөрүн, капкагын
жана очогун тазалаш үчүн аларды
жылуу самын суу менен жууңуз
жана аларды ордуна коердон мурда
абайлап кургатыңыз.
7.4 Шамды тазалоо
Бул өзгөчөлүк металл электроду
менен керамика жандыруу шамы
аркылуу камтылат. Жарык кылууда
кыйынчылыктардын алдын алуу жана
күйгүзгүч чокусунун жылчыктары
жабык эместигин текшерүү үчүн ушул
бардык компоненттерди жакшы
тазаланган кылып кармаңыз.
7.5 Маал-маалы менен кароо
Газ камсыздоо түтүгүнүн жана
басымды жөнгө салуучунун, эгерде
жабдылган болсо, абалын текшериш
үчүн жергиликтүү Ыйгарым укуктуу
тейлөө борборуна кайрылыңыз.
8. БУЗУКТУКТАРДЫ ТАБУУ
ЭСКЕРТҮҮ!
Коопсуздук бөлүмдөрүн
караңыз.
36
www.electrolux.com
8.1 Эмне кылыш керек эгер...
Көйгөй
Мүмкүн болгон себеби
Бузуктарды оңдоо
ыкмасы
Сиз тамак жасаган
плитанын үстүн иштете
албай жатасыз.
Тамак жасаган плитанын
үстү электрикалык
тармакка сайылган эмес
же туура эмес сайылган.
Тамак жасаган плитанын
үстү электрикалык
тармагына туура
сайылганын текшериңиз.
Предохранитель күйүп
кеткен.
Сактагычтын туурамес
иштешине себеп
болгондугун ырастаңыз.
Предохранитель кайра
күйүп жатса,
квалификациялуу
инженерге кайрылыңыз.
Очоктун капкагы жана
Очоктун капкагын жана
очок туура эмес коюлган. очокту туура коюңуз.
Жандыруудан кийин
жалын заматта өчүп
жатат.
Термотүгөй жетишерлик
ысый элек.
Жалынды күйгүзгөндөн
кийин баскычты басып,
10 секунда же андан аз
кармап туруңуз.
Жалын тегереги текши
эмес.
Очок тамак калдыктары
менен бүтөлгөн.
Инжектордун
бүтөлбөгөнүнө жана
очоктун таза болушуна
көзүңүз жетсин.
8.2 Айласын таба
албасаңыз...
Көйгөйгө чечим таба албасаңыз,
диллериңизге же Ыйгарым укуктуу
Кызмат Борборуна кайрылыңыз.
Шаймандын паспортундагы
маалыматты бериңиз. Мешти туура
колдонуңузга көзүңүз жетсин. Эгерде
туура иштетилген эмес болсо, техника
кызматкеринин же диллердин
көрсөткөн кызматы кепилдик
мөөнөтүндө да акысыз болбойт.
Кызмат көрсөтүү борбору жана
кепилдик шарттары тууралуу
көрсөтмөлөр кепилдик китепчесинде
көрсөтүлгөн.
КЫРГЫЗ ТИЛИ
8.3 Маркировка кошумча
шаймандар баштыгы менен
камсыз кылынган
Жабышкак маркировканы
төмөндөгүдөй жабыштырыңыз:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Аны гарантия картасына
жабыштырыңыз жана ошол
бөлүгүн жибериңиз (тийиштүү
болсо).
B. Аны гарантия картасына
жабыштырыңыз жана ошол
бөлүгүн сактаңыз (тийиштүү
болсо).
C. Аны нускама буклетине
жабыштырыңыз.
9. ТЕХНИКАЛЫК МААЛЫМАТ
9.1 Мештин өлчөмү
Туурасы
594 мм
Тереңдиги
510 мм
9.2 Айланманын диаметри
ОЧОК
Ø АЙЛАНМА 1/100 мм
Ылдам
42
Чала ылдам
32
Жардамчы
28
37
38
www.electrolux.com
9.3 Башка техникалык маалымат
ЖАЛПЫ
КУБАТТУУЛУК:
Чыныгы газ:
G20 (2H) 13 мбар = 6,0 кВт
Газ алмаштыруу:
G30/G31 (3B/P) 30/30 мбар = 422 г/с
G20 (2H) 20 мбар = 6,0 кВт
Электрикалык
аймактар:
1,0 кВт
Электр менен
камсыздоо:
220-240 В ~ 50-60 Гц
Аспаптын
категориясы:
II2H3B/P
Газ байланышы:
G 1/2"
Аспап табы:
3
9.4 G20 13 мбар жаратылыш газы үчүн газ очоктору
ОЧОК
НОРМАЛДУУ
КУБАТТУУЛУК кВт
МИНИМАЛДЫК
КУБАТТУУЛУК кВт
ИНЖЕКТОРДУН
ТҮРҮ
Ылдам
3,0
0,75
149
Чала ылдам
2,0
0,45
111
Жардамчы
1,0
0,33
82
9.5 G20 20 мбар жаратылыш газы үчүн газ очоктору
ОЧОК
НОРМАЛДУУ
КУБАТТУУЛУК
кВт
МИНИМАЛДЫК
КУБАТТУУЛУК
кВт
ИНЖЕКТОРДУН
ТҮРҮ
Ылдам
3,0
0,75
119
Чала ылдам
2,0
0,45
96
Жардамчы
1,0
0,33
70
9.6 Суюлтулган углеводород газы үчүн газ очоктору G30/G31
30/30 мбар
ОЧОК
НОРМАЛДУУ
КУБАТТУУЛУ
К кВт
МИНИМАЛД
ЫК
КУБАТТУУЛ
УК кВт
ИНЖЕКТОРД
УН ТҮРҮ
НОМИНАЛДЫК
ГАЗ АГЫМЫ г/с
Ылдам
2,8
0,75
86
204
Чала ылдам
2,0
0,45
71
145
Жардамчы
1,0
0,33
50
73
КЫРГЫЗ ТИЛИ
39
9.7 Электр бышыруу аймактарынын аныктамасы
Бышыруу
аянты
Арткы сол
Номиналдык кубаттуулук
(Максималдуу жылытуу
параметри) [Ватт]
1000
Бышыруу аянтынын
диаметри [мм]
145
Бышырууда оптималдуу натыйжа алуу
үчүн бышыруу аянтынан чоң казан
колдонбоңуз.
10. АЙЛАНА ЧӨЙРӨНҮН КАМЫН КӨРҮҮ
белгиси бар материалдарды кайра
иштетүүгө тапшыруу керек. Таңгакты,
экинчи ирээттеги сырьёнун
чогултулган тиешелүү
контейнерлерине салыңыз. Сиз, эски
электр-тиричилик шаймандарынын
кайра иштетүүсүнө катышуу аркылуу,
айлана чөйрөнү жана адам затынын
ден соолугун коргоого жардам
*
бересиз. белгиси менен
белгиленген тиричилик шаймандарын,
күнүмдүк таштандылары менен
таштабаңыз. Өнүмдү экинчи ирээттеги
сырьёну, жергиликтүү кайра иштеткен
ишканага же өзүңүздүн муниципалдык
башкармачылыгыңызга жеткириңиз.
867356014-B-272019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising