IKEA | LAGANOV | User manual | IKEA LAGANOV Handleiding

IKEA LAGANOV Handleiding
LAGAN
GR
NL
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον
πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης
της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.
NEDERLANDS
Op de laatste pagina van deze handleiding vindt u de volledige
lijst van door IKEA erkende servicebedrijven voor aftersales met de
bijbehorende nationale telefoonnummers.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
NEDERLANDS
4
28
4
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Περιεχόμενα
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Οδηγίες για την ασφάλεια
Εγκατάσταση
Περιγραφή προϊόντος
Πριν από την πρώτη χρήση
Καθημερινή χρήση
Χρήση των εξαρτημάτων
Πρόσθετες λειτουργίες
4
6
9
10
10
11
13
13
Υποδείξεις και συμβουλές
Φροντίδα και καθάρισμα
Αντιμετωπιση προβληματων
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ενεργειακή απόδοση
Περιβαλλοντικα θεματα
ΕΓΓΥΗΣΗ IKEA
13
19
21
22
23
24
24
Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση.
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής, διαβάστε
προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες. Ο κατασκευαστής δεν
ευθύνεται αν προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά από λανθασμένη
εγκατάσταση και χρήση. Να φυλάσσετε πάντα αυτές τις οδηγίες
μαζί με τη συσκευή για μελλοντική αναφορά.
Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών ατόμων
•
•
•
•
•
Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά
ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή
έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή έχουν
λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή
τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται.
Παιδιά ηλικίας μεταξύ 3 και 8 ετών και άτομα με εκτενείς και
περίπλοκες αναπηρίες πρέπει να παραμένουν μακριά από τη
συσκευή, εκτός αν επιβλέπονται συνεχώς.
Παιδιά ηλικίας μικρότερης των 3 ετών πρέπει να παραμένουν
μακριά από τη συσκευή εκτός αν επιβλέπονται συνεχώς.
Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά
και απορρίψτε τα κατάλληλα.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
•
•
•
5
Κρατάτε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από τη
συσκευή όταν λειτουργεί ή όταν ψύχεται. Τα προσβάσιμα
μέρη θερμαίνονται κατά τη χρήση.
Εάν η συσκευή διαθέτει διάταξη ασφαλείας για παιδιά, θα
πρέπει να είναι ενεργοποιημένη.
Τα παιδιά δεν πρέπει να εκτελούν τον καθαρισμό και τη
συντήρηση που εκτελεί ο χρήστης στη συσκευή χωρίς
επίβλεψη.
Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Η εγκατάσταση αυτής της συσκευής και η αντικατάσταση του
καλωδίου πρέπει να εκτελείται μόνο από κατάλληλα
καταρτισμένο άτομο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή και τα προσβάσιμα μέρη της
θερμαίνονται κατά τη χρήση. Χρειάζεται προσοχή για να μην
αγγίζετε τις αντιστάσεις.
Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια φούρνου όταν αφαιρείτε ή
εισάγετε εξαρτήματα ή σκεύη.
Πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης, διακόπτετε την
παροχή ρεύματος.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι
απενεργοποιημένη προτού αντικαταστήσετε τον λαμπτήρα για
την αποφυγή πιθανότητας ηλεκτροπληξίας.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, προτού την τοποθετήσετε στην
κατασκευή εντοιχισμού.
Μη χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστή για τον καθαρισμό της
συσκευής.
Μη χρησιμοποιείτε ισχυρά λειαντικά καθαριστικά ή αιχμηρές
μεταλλικές ξύστρες για να καθαρίσετε τη γυάλινη πόρτα,
καθότι μπορεί να χαράξουν την επιφάνεια και αυτό μπορεί να
προκαλέσει θραύση του γυαλιού.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί φθορές, θα πρέπει
να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις ή ένα κατάλληλα
6
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
καταρτισμένο άτομο, ώστε να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος από
το ηλεκτρικό ρεύμα.
Οδηγίες για την ασφάλεια
Εγκατάσταση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η
εγκατάσταση αυτής της συσκευής
πρέπει να εκτελείται μόνο από
κατάλληλα καταρτισμένο άτομο.
• Αφαιρέστε όλα τα υλικά της
συσκευασίας.
• Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά, μην
προβείτε σε εγκατάσταση ή χρήση της.
• Ακολουθείτε τις οδηγίες εγκατάστασης
που παρέχονται με τη συσκευή.
• Πάντα να προσέχετε όταν μετακινείτε τη
συσκευή καθώς είναι βαριά. Να
χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας
και κλειστά παπούτσια.
• Μην τραβάτε τη συσκευή από τη λαβή.
• Τοποθετήστε τη συσκευή σε κατάλληλο
και ασφαλές μέρος που πληροί τις
απαιτήσεις εγκατάστασης.
• Τηρείτε την ελάχιστη απόσταση από
άλλες συσκευές και μονάδες.
• Προτού εγκαταστήσετε τη συσκευή,
ελέγξτε ότι η πόρτα του φούρνου ανοίγει
χωρίς εμπόδια.
Ελάχιστο ύψος ντουλαπιού (Ελάχιστο
ύψος ντουλαπιού κάτω από τον πάγκο)
580 (600) mm
Πλάτος μπροστινού
μέρους της συσκευής
594 mm
Πλάτος του πίσω μέρους της συσκευής
558 mm
Βάθος της συσκευής
561 mm
Βάθος εντοιχισμού
της συσκευής
540 mm
Βάθος με ανοιχτή
πόρτα
1007 mm
Ελάχιστο μέγεθος
ανοίγματος εξαερισμού. Άνοιγμα στο
κάτω μέρος της πίσω
πλευράς
560x20 mm
Μήκος καλωδίου
ηλεκτρικής τροφοδοσίας. Το καλώδιο είναι τοποθετημένο στη
δεξιά γωνία στην πίσω πλευρά
1100 mm
Βίδες τοποθέτησης
4x25 mm
Ηλεκτρική σύνδεση
Πλάτος ντουλαπιού
560 mm
Βάθος ντουλαπιού
550 (550) mm
Ύψος μπροστινού μέρους της συσκευής
589 mm
Ύψος του πίσω μέρους της συσκευής
570 mm
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας.
• Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να
πραγματοποιούνται από επαγγελματία
ηλεκτρολόγο.
• Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.
• Βεβαιωθείτε ότι οι παράμετροι στην
πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών είναι
συμβατές με τις ονομαστικές τιμές
7
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ηλεκτρικού ρεύματος της παροχής
ρεύματος.
Χρησιμοποιείτε πάντα σωστά
εγκατεστημένη πρίζα με προστασία κατά
της ηλεκτροπληξίας.
Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα και
μπαλαντέζες.
Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά στο
φις τροφοδοσίας και το καλώδιο
τροφοδοσίας. Σε περίπτωση που πρέπει
να αντικατασταθεί το καλώδιο
τροφοδοσίας της συσκευής, η
αντικατάσταση πρέπει να γίνει από το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις μας.
Μην επιτρέπετε σε καλώδια τροφοδοσίας
να βρίσκονται κοντά ή να έρχονται σε
επαφή με την πόρτα της συσκευής ή με
την εσοχή κάτω από τη συσκευή,
ιδιαίτερα όταν βρίσκεται σε λειτουργία ή
η πόρτα είναι ζεστή.
Η προστασία από ηλεκτροπληξία των
υπό τάση ή μονωμένων τμημάτων πρέπει
να στερεώνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να
μην είναι δυνατή η αφαίρεσή της χωρίς
εργαλεία.
Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα
μόνον αφού έχει ολοκληρωθεί η
εγκατάσταση. Μετά την εγκατάσταση,
βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση
στο φις τροφοδοσίας.
Εάν η πρίζα είναι χαλαρή, μη συνδέετε το
φις τροφοδοσίας.
Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας
για να αποσυνδέσετε τη συσκευή.
Τραβάτε πάντα το φις τροφοδοσίας.
Χρησιμοποιείτε μόνο σωστές μονωτικές
διατάξεις: ασφαλειοδιακόπτες,
ασφάλειες (βιδωτές ασφάλειες
αφαιρούμενες από την υποδοχή),
διακόπτες διαφυγής ρεύματος και ρελέ.
Στην ηλεκτρική εγκατάσταση της
συσκευής πρέπει να προβλέπεται
μονωτική διάταξη που να επιτρέπει την
αποσύνδεση της συσκευής από το δίκτυο
ρεύματος από όλους τους πόλους. Η
μονωτική διάταξη πρέπει να έχει ελάχιστη
απόσταση 3 mm μεταξύ των επαφών.
Χρήση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
τραυματισμού, εγκαυμάτων και
ηλεκτροπληξίας ή έκρηξης.
• Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για
οικιακή χρήση.
• Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές αυτής
της συσκευής.
• Βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα αερισμού
δεν είναι φραγμένα.
• Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς
επιτήρηση κατά τη λειτουργία.
• Απενεργοποιείτε τη συσκευή μετά από
κάθε χρήση.
• Προσέχετε όταν ανοίγετε την πόρτα της
συσκευής ενόσω η συσκευή βρίσκεται σε
λειτουργία. Μπορεί να διαφύγει καυτός
αέρας.
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με
βρεγμένα χέρια ή όταν βρίσκεται σε
επαφή με νερό.
• Μην εφαρμόζετε πίεση στην πόρτα της
συσκευής όταν η πόρτα είναι ανοιχτή.
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως
επιφάνεια εργασίας ή ως επιφάνεια
αποθήκευσης αντικειμένων.
• Ανοίγετε την πόρτα της συσκευής
προσεκτικά. Η χρήση υλικών με αλκοόλη
μπορεί να δημιουργήσει μείγμα
αλκοόλης και αέρα.
• Κατά το άνοιγμα της πόρτας, μην
επιτρέπετε σε σπινθήρες ή γυμνές φλόγες
να έρθουν σε επαφή με τη συσκευή.
• Μην τοποθετείτε μέσα, κοντά ή επάνω
στη συσκευή εύφλεκτα αντικείμενα ή
αντικείμενα εμποτισμένα με εύφλεκτα
προϊόντα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
πρόκλησης ζημιάς στη συσκευή.
• Για να αποφευχθεί η πρόκληση ζημιάς ή
ο αποχρωματισμός της εμαγιέ
επίστρωσης:
– μην τοποθετείτε σκεύη ή άλλα
αντικείμενα μέσα στη συσκευή
απευθείας σε επαφή με το κάτω
μέρος της.
8
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
•
•
•
•
•
– μην τοποθετείτε αλουμινόχαρτο
απευθείας σε επαφή με το κάτω
μέρος του εσωτερικού της συσκευής.
– μην τοποθετείτε νερό απευθείας μέσα
στη συσκευή όταν αυτή είναι ζεστή.
– μην αφήνετε υγρά πιάτα και φαγητά
μέσα στη συσκευή μετά την
ολοκλήρωση του μαγειρέματος.
– κατά την αφαίρεση ή την τοποθέτηση
των αξεσουάρ απαιτείται προσοχή.
Ο αποχρωματισμός της εμαγιέ
επιφάνειας ή της επιφάνειας από
ανοξείδωτο ατσάλι δεν επηρεάζει την
απόδοση της συσκευής.
Χρησιμοποιείτε βαθύ ταψί για κέικ με
μεγάλη ποσότητα υγρών. Οι χυμοί
φρούτων προκαλούν λεκέδες οι οποίοι
μπορεί να είναι μόνιμοι.
Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για
μαγειρική χρήση. Δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις, όπως
για θέρμανση χώρων.
Ψήνετε πάντα με την πόρτα του φούρνου
κλειστή.
Αν η συσκευή έχει εγκατασταθεί πίσω
από ένα πλαίσιο επίπλου (π.χ. μια πόρτα)
φροντίστε η πόρτα να μην είναι ποτέ
κλειστή όσο η συσκευή βρίσκεται σε
λειτουργία. Μπορεί να συσσωρευτεί
θερμότητα και υγρασία σε ένα κλειστό
πλαίσιο επίπλου και να προκληθεί ζημιά
στη συσκευή, το έπιπλο εντοιχισμού ή το
δάπεδο. Μην κλείνετε το πλαίσιο του
επίπλου προτού η συσκευή έχει κρυώσει
εντελώς μετά τη χρήση.
Φροντίδα και καθάρισμα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
τραυματισμού, πυρκαγιάς, ή
βλάβης της συσκευής.
• Πριν από την πραγματοποίηση
συντήρησης, απενεργοποιήστε τη
συσκευή και αποσυνδέστε το φις
τροφοδοσίας από την πρίζα.
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι κρύα.
Υπάρχει κίνδυνος θραύσης των τζαμιών.
• Αντικαταστήστε άμεσα τα τζάμια της
πόρτας όταν έχουν υποστεί ζημιά.
Επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο
Κέντρο Σέρβις.
• Απαιτείται προσοχή κατά την αφαίρεση
της πόρτας από τη συσκευή. Η πόρτα
είναι βαριά!
• Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή για να
αποτραπεί η φθορά του υλικού της
επιφάνειας.
• Υπολείμματα λίπους ή τροφών στη
συσκευή μπορούν να προκαλέσουν
πυρκαγιά.
• Αν χρησιμοποιείτε σπρέι καθαρισμού για
φούρνους, ακολουθείτε τις οδηγίες
ασφαλείας στη συσκευασία.
• Μην αφαιρείτε τους διακόπτες από τη
συσκευή.
Εσωτερικός φωτισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας.
• Ο τύπος λαμπτήρα πυράκτωσης ή
αλογόνου που χρησιμοποιείται σε αυτήν
τη συσκευή προορίζεται μόνο για
οικιακές συσκευές. Μην τον
χρησιμοποιείτε για οικιακό φωτισμό.
• Πριν από την αντικατάσταση του
λαμπτήρα, αποσυνδέετε πάντα τη
συσκευή από την ηλεκτρική τροφοδοσία.
• Χρησιμοποιείτε μόνο λαμπτήρες με τις
ίδιες προδιαγραφές.
Σέρβις
• Για την επισκευή της συσκευής,
επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο
Κέντρο Σέρβις.
• Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια
ανταλλακτικά.
Απόρριψη
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
τραυματισμού ή ασφυξίας.
• Αποσυνδέστε τη συσκευή από την
παροχή ρεύματος.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
• Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας κοντά
στη συσκευή και απορρίψτε το.
• Αφαιρέστε την πόρτα για να αποτραπεί ο
εγκλεισμός παιδιών ή ζώων μέσα στη
συσκευή.
• Υλικό συσκευασίας:
Το υλικό συσκευασίας είναι
ανακυκλώσιμο. Τα πλαστικά εξαρτήματα
9
επισημαίνονται με τις διεθνείς
συντομογραφίες, όπως PE, PS, κ.λπ.
Απορρίψτε το υλικό συσκευασίας στους
κάδους που παρέχονται για το σκοπό
αυτό στις τοπικές εγκαταστάσεις
διαχείρισης απορριμμάτων.
Εγκατάσταση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε
στα κεφάλαια σχετικά με την
Ασφάλεια.
Συναρμολόγηση
Ανατρέξτε στις Οδηγίες
συναρμολόγησης για την
εγκατάσταση.
Ηλεκτρική εγκατάσταση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η ηλεκτρική
εγκατάσταση πρέπει να
πραγματοποιείται μόνο από
κατάλληλα καταρτισμένο άτομο.
Ο κατασκευαστής δεν είναι
υπεύθυνος για τυχόν βλάβες σε
περίπτωση μη τήρησης των
προφυλάξεων ασφαλείας των
κεφαλαίων σχετικά με την
ασφάλεια.
Ο φούρνος παρέχεται μόνο με καλώδιο
τροφοδοσίας.
Καλώδιο
Κατάλληλοι τύποι καλωδίου για
εγκατάσταση ή αντικατάσταση:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Για τη διατομή του καλωδίου, ανατρέξτε στη
συνολική ισχύ στην πινακίδα τεχνικών
χαρακτηριστικών. Μπορείτε επίσης να
ανατρέξετε στον πίνακα:
Συνολική ισχύς (W) Διατομή του καλωδίου (mm²)
μέγιστη 1.380
3 x 0.75
μέγιστη 2.300
3x1
μέγιστη 3.680
3 x 1.5
Το καλώδιο της γείωσης (πράσινο / κίτρινο
καλώδιο) πρέπει να είναι 2 cm μακρύτερο
από τα καλώδια της φάσης και του
ουδέτερου (καφέ και μπλε καλώδια,
αντίστοιχα).
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
10
Περιγραφή προϊόντος
Γενική επισκόπηση
2
3
4
1
5
1
2
3
4
5
6
4
3
9
7
2
1
8
Αξεσουάρ
• Μεταλλική σχάρα x 1
Για μαγειρικά σκεύη, φόρμες γλυκών,
ψητά.
6
7
8
9
Πίνακας χειριστηρίων
Διακόπτης προγραμμάτων
Διακόπτης λειτουργίας
Ένδειξη Θερμοκρασίας
Ανοίγματα αερισμού για τον ανεμιστήρα
ψύξης
Γκριλ
Λαμπτήρας
Πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών
Θέσεις σχαρών
• Ταψί ψησίματος x 1
Για κέικ και μπισκότα.
Πριν από την πρώτη χρήση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε
στα κεφάλαια σχετικά με την
Ασφάλεια.
Πρώτος καθαρισμός
Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα από τον
φούρνο.
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο
«Φροντίδα και καθάρισμα».
Καθαρίστε τον φούρνο και τα αξεσουάρ
πριν από την πρώτη χρήση.
Τοποθετήστε τα αξεσουάρ στην αρχική τους
θέση.
Προθέρμανση
1. Επιλέξτε τη λειτουργία
και τη μέγιστη
θερμοκρασία.
2. Αφήστε τον φούρνο να λειτουργήσει για
1 ώρα.
3. Επιλέξτε τη λειτουργία
και ρυθμίστε
τη μέγιστη θερμοκρασία.
4. Αφήστε τον φούρνο να λειτουργήσει για
15 λεπτά.
5. Σβήστε τον φούρνο και αφήστε τον να
κρυώσει.
Τα αξεσουάρ μπορεί να αποκτήσουν
υψηλότερη θερμοκρασία από ό,τι συνήθως.
Από τον φούρνο μπορεί να αναδυθεί μια
οσμή και καπνός. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει
επαρκής κυκλοφορία του αέρα στο δωμάτιο.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Χρήση του Μηχανικού κλειδώματος
ασφαλείας για παιδιά
Ο φούρνος έχει εγκατεστημένο το κλείδωμα
ασφαλείας για παιδιά. Βρίσκεται στη δεξιά
πλευρά του φούρνου, κάτω από τον πίνακα
χειριστηρίων.
11
Για να αφαιρέσετε το κλείδωμα ασφαλείας
για παιδιά, ανοίξτε την πόρτα του φούρνου
και αφαιρέστε το κλείδωμα ασφαλείας για
παιδιά με το κλειδί torx. Το κλειδί torx
περιλαμβάνεται στη συσκευασία
εξαρτημάτων του φούρνου.
Για να ανοίξετε την πόρτα του φούρνου με
ενεργοποιημένο το κλείδωμα ασφαλείας για
παιδιά:
1. Τραβήξτε και κρατήστε τη λαβή του
κλειδώματος ασφαλείας για παιδιά προς
τα πάνω, όπως φαίνεται στην εικόνα.
Βιδώστε πάλι τη βίδα στην οπή αφού
αφαιρέσετε το κλείδωμα ασφαλείας για
παιδιά.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Προσέξτε να
μη γρατζουνίσετε το χειριστήριο.
2. Ανοίξτε την πόρτα.
Κλείστε την πόρτα του φούρνου χωρίς να
τραβήξετε το κλείδωμα ασφαλείας για
παιδιά.
Καθημερινή χρήση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε
στα κεφάλαια σχετικά με την
Ασφάλεια.
Προγράμματα
Πρόγραμμα
Ο φούρνος είναι σβηστός.
Ρύθμιση ενός προγράμματος
1. Στρέψτε τον διακόπτη προγραμμάτων
για να επιλέξετε ένα πρόγραμμα.
2. Στρέψτε τον διακόπτη λειτουργίας για να
επιλέξετε τη θερμοκρασία.
Ο λαμπτήρας ανάβει όταν ο φούρνος
βρίσκεται σε λειτουργία.
3. Για να απενεργοποιήσετε τον φούρνο,
στρέψτε τους διακόπτες στη θέση
απενεργοποίησης.
Χρήση
Θέση απενεργοποίησης
Κάτω Θέρμανση
Για ψήσιμο κέικ με τραγανή
βάση, καθώς και για συντήρηση φαγητών.
12
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Πρόγραμμα
Χρήση
Για ψήσιμο στο γκριλ μεγάλων ποσοτήτων φαγητού
Γκριλ Γρήγο- σε φέτες, καθώς και για
φρυγάνισμα ψωμιού.
ρο
Για ψήσιμο φαγητού σε μία
θέση σχάρας.
Πάνω + Κάτω Θέρμανση
Πρόγραμμα
Μαγείρεμα
ECO
Χρήση
Αυτή η λειτουργία σχεδιάστηκε για να εξοικονομείτε
ενέργεια κατά το ψήσιμο.
Για τις οδηγίες μαγειρέματος ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Υποδείξεις και συμβουλές», Μαγείρεμα ECO.
Η πόρτα του φούρνου θα
πρέπει να είναι κλειστή κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος έτσι ώστε η λειτουργία να μη διακόπτεται
και για να εξασφαλιστεί ότι
ο φούρνος λειτουργεί με
την υψηλότερη δυνατή
ενεργειακή απόδοση. Όταν
χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία, η θερμοκρασία
στο εσωτερικό του φούρνου μπορεί να διαφέρει
από τη ρυθμισμένη θερμοκρασία. Η θερμαντική
ισχύς μπορεί να μειωθεί.
Για γενικές συμβουλές
εξοικονόμησης ενέργειας
ανατρέξτε στο κεφάλαιο
«Ενεργειακή Απόδοση»,
Εξοικονόμηση ενέργειας.Αυτή η λειτουργία
χρησιμοποιούνταν για
συμμόρφωση με την τάξη
ενεργειακής απόδοσης
σύμφωνα με το πρότυπο
EN 60350-1. Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία, ο λαμπτήρας απενεργοποιείται αυτόματα.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
13
Χρήση των εξαρτημάτων
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε
στα κεφάλαια σχετικά με την
Ασφάλεια.
Τοποθέτηση των αξεσουάρ
Ταψί ψησίματος:
Σπρώξτε το ταψί ψησίματος ανάμεσα στις
ράβδους οδήγησης του στηρίγματος
σχαρών.
Μεταλλική σχάρα:
Σπρώξτε τη σχάρα ανάμεσα στις ράβδους
οδήγησης του στηρίγματος της σχάρας .
Πρόσθετες λειτουργίες
Ανεμιστήρας ψύξης
Όταν λειτουργεί ο φούρνος, ο ανεμιστήρας
ψύξης ενεργοποιείται αυτόματα για να
διατηρούνται ψυχρές οι επιφάνειες του
φούρνου. Εάν απενεργοποιήσετε τον
φούρνο, ο ανεμιστήρας ψύξης σταματά.
προκαλέσουν επικίνδυνη υπερθέρμανση.
Για να αποτραπεί κάτι τέτοιο, ο φούρνος
διαθέτει θερμοστάτη ασφαλείας, ο οποίος
διακόπτει την παροχή ρεύματος. Ο φούρνος
ενεργοποιείται ξανά αυτόματα μόλις μειωθεί
η θερμοκρασία.
Θερμοστάτης ασφαλείας
Η εσφαλμένη λειτουργία του φούρνου ή τα
ελαττωματικά εξαρτήματα μπορούν να
Υποδείξεις και συμβουλές
Συστάσεις μαγειρέματος
Όποτε κάνετε προθέρμανση, αφαιρείτε τις
μεταλλικές σχάρες και τα ταψιά από το
εσωτερικό για να επιτύχετε την ταχύτερη
απόδοση.
Ο φούρνος έχει τέσσερις θέσεις σχαρών.
Μετρήστε τις θέσεις των σχαρών
αρχίζοντας από το κάτω μέρος του
εσωτερικού του φούρνου.
Μπορεί να σχηματιστούν συμπυκνωμένοι
ατμοί στο εσωτερικό ή στα τζάμια της
πόρτας του φούρνου κατά τη διάρκεια του
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
14
μαγειρέματος. Να στέκεστε πάντα μακριά
από τον φούρνο όταν ανοίγετε την πόρτα
του φούρνου.
στο βαθύ ταψί. Για να αποφύγετε τη
συμπύκνωση του καπνού, προσθέτετε νερό
κάθε φορά που το νερό εξατμίζεται.
Όταν κρυώσει ο φούρνος, καθαρίστε το
εσωτερικό του φούρνου με ένα μαλακό
πανί.
Χρόνοι μαγειρέματος
Ψήσιμο κέικ
Μην ανοίγετε την πόρτα του φούρνου πριν
περάσουν 3/4 του καθορισμένου χρόνου
ψησίματος.
Μαγείρεμα κρέατος και ψαριού
Αφήστε το κρέας να κρυώσει για περίπου
15 λεπτά πριν το κόψετε, ώστε να μη χάσει
τους χυμούς του.
Η διάρκεια μαγειρέματος εξαρτάται από το
είδος του φαγητού, τη σύσταση και τον όγκο
του.
Αρχικά, παρακολουθείτε την απόδοση όταν
μαγειρεύετε. Βρείτε τις πλέον κατάλληλες
ρυθμίσεις (σκάλα μαγειρέματος, διάρκεια
μαγειρέματος κ.λπ.) για τα μαγειρικά σας
σκεύη, τις συνταγές σας και τις ποσότητες
όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή.
Για να αποφύγετε τον πολύ καπνό στο
φούρνο όταν ψήνετε, προσθέστε λίγο νερό
Πίνακας μαγειρέματος
Ποσότητα
(kg)
Τύπος φαγητού
Λειτουρ- Θέση σχά- Θερμοκρασία Χρόνος (min)
γία
ρας
(°C)
1
Χοιρινό / Αρνί
2
180
110 - 130
1
Μοσχάρι / Βοδινό
2
190
70 - 100
1.2
Κοτόπουλο / Κουνέλι
2
190
70 - 80
1.5
Πάπια
1
160
120 - 150
3
Χήνα
1
160
150 - 200
4
Τουρκία
1
180
210 - 240
1
Ψάρι
2
190
30 - 40
1
Γεμιστές πιπεριές, ντομάτες / Ψητές πατάτες
2
190
50 - 70
-
Κέικ στιγμής
2
160
45 - 55
1
Πίτες
2
170
80 - 100
-
Μπισκότα
3
140
25 - 35
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ποσότητα
(kg)
15
Τύπος φαγητού
Λειτουρ- Θέση σχά- Θερμοκρασία Χρόνος (min)
γία
ρας
(°C)
2
Λαζάνια
2
180
45 - 60
1
Λευκό ψωμί
2
190, προθερμάνετε για 10
λεπτά
50 - 60
1
Πίτσα
1
190, προθερμάνετε για 10
λεπτά
25 - 35
Μαγείρεμα ECO
Για καλύτερα αποτελέσματα,
ακολουθήστε τις προτάσεις που
αναγράφονται στον παρακάτω
πίνακα.
Τύπος φαγητού
Αξεσουάρ
Θερμοκρασία Θέση σχά(°C)
ρας
Χρόνος (min)
Γλυκά ψωμάκια, ταψί ψησίματος ή ταψί για 180
12 τεμάχια
τα λίπη
2
35 - 40
Ψωμάκια, 9 τεμάχια
2
35 - 40
220
2
35 - 40
Κέικ κορμός
ταψί ψησίματος ή ταψί για 170
τα λίπη
2
30 - 40
Kέικ Brownie
ταψί ψησίματος ή ταψί για 180
τα λίπη
2
30 - 40
Σουφλέ, 6 τεμάχια
μικρές κεραμικές φόρμες
σε μεταλλική σχάρα
200
3
30 - 40
Βάση Τάρτας
βαθύ ταψί/φόρμα βάσης 170
από Αφράτη Ζύ- τάρτας σε μεταλλική σχάμη
ρα
2
20 - 30
Κέικ «σάντουιτς»
2
35 - 45
ταψί ψησίματος ή ταψί για 180
τα λίπη
Πίτσα, κατεψυγ- μεταλλική σχάρα
μένη, 0,35 kg
σκεύος ψησίματος σε μεταλλική σχάρα
170
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Τύπος φαγητού
Ψάρι ποσέ, 0,3
kg
16
Αξεσουάρ
Θερμοκρασία Θέση σχά(°C)
ρας
Χρόνος (min)
ταψί ψησίματος ή ταψί για 180
τα λίπη
3
35 - 45
Ψάρι ολόκληρο, ταψί ψησίματος ή ταψί για 180
0,2 kg
τα λίπη
3
35 - 45
Ψάρι φιλέτο, 0,3 ταψί πίτσας σε μεταλλική
kg
σχάρα
180
3
35 - 45
Κρέας ποσέ
(0,25 kg)
ταψί ψησίματος ή ταψί για 200
τα λίπη
3
40 - 50
Σουβλάκια, 0,5
kg
ταψί ψησίματος ή ταψί για 200
τα λίπη
3
25 - 35
Μπισκότα, 16
τεμάχια
ταψί ψησίματος ή ταψί για 180
τα λίπη
2
20 - 30
Μακαρόν, 20
τεμάχια
ταψί ψησίματος ή ταψί για 180
τα λίπη
2
40 - 45
Κέικ Muffins, 12
τεμάχια
ταψί ψησίματος ή ταψί για 170
τα λίπη
2
30 - 40
Αλμυρά με σφο- ταψί ψησίματος ή ταψί για 170
λιάτα, 16 τεμά- τα λίπη
χια
2
35 - 45
Μπισκότα βουτύρου, 20 τεμάχια
ταψί ψησίματος ή ταψί για 150
τα λίπη
2
40 - 50
Ταρτάκια, 8 τεμάχια
ταψί ψησίματος ή ταψί για 170
τα λίπη
2
20 - 30
Λαχανικά ποσέ,
0,4 kg
ταψί ψησίματος ή ταψί για 180
τα λίπη
3
35 - 40
Χορτοφαγική
ομελέτα
ταψί πίτσας σε μεταλλική
σχάρα
200
3
30 - 45
Λαχανικά, μεσο- ταψί ψησίματος ή ταψί για 180
γειακά, 0,7 kg
τα λίπη
4
35 - 40
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
17
καλύτερη απορρόφηση θερμότητας από τα
ανοιχτόχρωμα και ανακλαστικά σκεύη.
Μαγείρεμα ECO - προτεινόμενα αξεσουάρ
Χρησιμοποιείτε σκούρα και μη ανακλαστικά
βαθιά ταψιά/φόρμες και δοχεία. Έχουν
Αξεσουάρ
Μέγεθος
Ταψί πίτσας, σκούρο, μη
ανακλαστικό
Διαμέτρου 28 cm
Σκεύος ψησίματος, σκούρο, μη ανακλαστικό
Διαμέτρου 26 cm
Μικρή φόρμα, κεραμική
Διαμέτρου 8 cm, ύψους 5
cm
Βαθύ ταψί/φόρμα βάσης
τάρτας, σκούρα, μη ανακλαστική
Διαμέτρου 28 cm
Εικόνα
Πληροφορίες για ινστιτούτα δοκιμών
Δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο IEC
60350-1.
Φαγητό
Μικρό
κέικ
Λειτουργία Αξεσουάρ Θέση Θερμο- Χρόνος (λεπ.)
σχάρας κρασία
(°C)
Πάνω + Κά- Ταψί ψητω Θέρμαν- σίματος
ση
3
170
20 - 30
Σχόλια
Τοποθετήστε 20
μικρά κέικ ανά
ταψί ψησίματος.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Φαγητό
18
Λειτουργία Αξεσουάρ Θέση Θερμο- Χρόνος (λεπ.)
σχάρας κρασία
(°C)
Σχόλια
Μηλόπιτα Πάνω + Κά- Μεταλλι- 1
τω Θέρμαν- κή σχάρα
ση
170
80 - 120
Χρησιμοποιήστε 2
βαθιά ταψιά/
φόρμες (διαμέτρου 20 cm), τοποθετημένα διαγώνια.
Αφράτο
κέικ
170
35 - 45
Χρησιμοποιήστε
φόρμα για κέικ
(διαμέτρου 26
cm).
3
150
20 - 35
Προθερμάνετε
τον φούρνο για
10 λεπτά.
Γκριλ
Μεταλλι- 3
κή σχάρα
μέγ.
2 - 4 λεπτά η
Προθερμάνετε
πρώτη πλευρά, τον φούρνο για 3
2 - 3 λεπτά η
λεπτά.
δεύτερη πλευρά
Μοσχαρί- Γκριλ
σιο μπιφτέκι
6 τεμάχια,
0,6 kg
Μεταλλι- 3
κή σχάρα
και ταψί
για τα λίπη
μέγ.
20 - 30
Πάνω + Κά- Μεταλλι- 2
τω Θέρμαν- κή σχάρα
ση
Μπισκότα Πάνω + Κά- Ταψί ψησόρτμτω Θέρμαν- σίματος
πρεντ
ση
Φρυγανισμένο
ψωμί
4 - 6 τεμάχια
Τοποθετήστε τη
μεταλλική σχάρα
στο τρίτο επίπεδο
και το ταψί για τα
λίπη στο δεύτερο
επίπεδο του
φούρνου. Γυρίστε
το φαγητό μόλις
περάσει ο μισός
χρόνος μαγειρέματος.
Προθερμάνετε
τον φούρνο για 3
λεπτά.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
19
Φροντίδα και καθάρισμα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε
στα κεφάλαια σχετικά με την
Ασφάλεια.
Σημειώσεις για τον καθαρισμό
Καθαρίστε την πρόσοψη του φούρνου με
ένα μαλακό πανί, ζεστό νερό και κάποιο
απαλό καθαριστικό.
Για να καθαρίσετε τις μεταλλικές επιφάνειες,
χρησιμοποιήστε ένα εξειδικευμένο
καθαριστικό.
Καθαρίζετε το εσωτερικό του φούρνου μετά
από κάθε χρήση. Η συσσώρευση λίπους ή
άλλων υπολειμμάτων φαγητού μπορεί να
προκαλέσει πυρκαγιά.
Καθαρίζετε όλα τα αξεσουάρ μετά από
κάθε χρήση και αφήνετέ τα να στεγνώσουν.
Χρησιμοποιείτε ένα μαλακό πανί, χλιαρό
νερό και κάποιο καθαριστικό. Τα αξεσουάρ
δεν πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.
Καθαρίστε τους επίμονους λεκέδες με ειδικά
καθαριστικά για φούρνους.
Αν χρησιμοποιείτε αντικολλητικά αξεσουάρ,
μην τα καθαρίζετε με ισχυρά καθαριστικά,
αιχμηρά αντικείμενα ή στο πλυντήριο
πιάτων. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στην
αντικολλητική επικάλυψη.
Μπορεί να σχηματιστούν συμπυκνωμένοι
ατμοί στο εσωτερικό ή στα τζάμια της
πόρτας του φούρνου. Για να μειώσετε τη
συμπύκνωση υδρατμών, αφήστε τον φούρνο
να λειτουργήσει για 10 λεπτά πριν από το
μαγείρεμα.Καθαρίζετε την υγρασία από το
εσωτερικό έπειτα από κάθε χρήση.
Φούρνοι από ανοξείδωτο χάλυβα ή
αλουμίνιο
Καθαρίστε την πόρτα του φούρνου
χρησιμοποιώντας μόνο ένα υγρό πανί ή ένα
σφουγγάρι. Στεγνώστε την με ένα μαλακό
πανί.
Μη χρησιμοποιείτε σύρμα, οξέα ή προϊόντα
που χαράσσουν, διότι μπορεί να
καταστρέψουν την επιφάνεια του φούρνου.
Καθαρίστε το χειριστήριο του φούρνου
λαμβάνοντας τις ίδιες προφυλάξεις.
Καθαρισμός του λάστιχου της πόρτας
Ελέγχετε τακτικά το λάστιχο της πόρτας. Το
λάστιχο της πόρτας βρίσκεται περιφερειακά
του πλαισίου του εσωτερικού του φούρνου.
Μη χρησιμοποιήσετε τον φούρνο εάν έχει
καταστραφεί το λάστιχο της πόρτας.
Επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο
Κέντρο Σέρβις.
Για το καθάρισμα του λάστιχου της πόρτας,
ανατρέξτε στις γενικές πληροφορίες για το
καθάρισμα.
Καθαρισμός της πόρτας του φούρνου
Η πόρτα του φούρνου διαθέτει δύο τζάμια.
Μπορείτε να αφαιρέσετε την πόρτα του
φούρνου και το εσωτερικό τζάμι για να το
καθαρίσετε.
Η πόρτα του φούρνου μπορεί να
κλείσει αν επιχειρήσετε να
αφαιρέσετε το εσωτερικό τζάμι
πριν αφαιρέσετε την πόρτα του
φούρνου.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη χρησιμοποιείτε
τη συσκευή χωρίς το εσωτερικό
τζάμι.
20
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
1
2
6
5
90°
Ανοίξτε εντελώς την
πόρτα και κρατήστε
τους δύο μεντεσέδες
της πόρτας.
3
Κλείστε την πόρτα
του φούρνου μέχρι
τη μέση της πρώτης
θέσης ανοίγματος.
Στη συνέχεια,
τραβήξτε την πόρτα
προς τα εμπρός και
αφαιρέστε την από
την έδρα της.
Ανασηκώστε και
στρέψτε τους
μοχλούς των δύο
μεντεσέδων με ένα
κατσαβίδι.
4
Τοποθετήστε την
πόρτα επάνω σε ένα
απαλό πανί και σε
σταθερή επιφάνεια.
Αφαιρέστε τους
Απασφαλίστε το
σύστημα ασφάλισης, συνδετήρες από τις
υποδοχές τους.
για να αφαιρέσετε
το εσωτερικό τζάμι.
Στρέψτε τους δύο
συνδετήρες κατά
90°.
7
1
2
Πρώτα σηκώστε
προσεκτικά και
κατόπιν αφαιρέστε
το τζάμι.
Τραβήξτε το πλαίσιο της πόρτας προς τα
εμπρός για να το αφαιρέσετε
Καθαρίστε το τζάμι με νερό και σαπούνι.
Σκουπίστε προσεκτικά το τζάμι.
Αφού ολοκληρωθεί ο καθαρισμός,
τοποθετήστε το τζάμι και την πόρτα του
φούρνου στη θέση τους. Πραγματοποιήστε
τα παραπάνω βήματα με την αντίστροφη
σειρά.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει το
εσωτερικό τζάμι στις υποδοχές σωστά και με
τη σωστή σειρά.Το εσωτερικό τζάμι έχει ένα
σύμβολο τυπωμένο στη γωνία της μίας
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
21
πλευράς. Το σύμβολο πρέπει να είναι
στραμμένο προς την εξωτερική πλευρά της
πόρτας και το εξωτερικό τζάμι.
Αντικατάσταση του λαμπτήρα
Τοποθετήστε ένα πανί στο κάτω μέρος του
εσωτερικού του φούρνου. Αποτρέπει τη
ζημιά στο γυάλινο κάλυμμα του λαμπτήρα
και στο εσωτερικό του φούρνου.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας! Αποσυνδέστε
την ασφάλεια προτού
αντικαταστήσετε το λαμπτήρα.
Ο λαμπτήρας και το γυάλινο
κάλυμμα του λαμπτήρα μπορεί να
είναι ζεστά.
1. Απενεργοποιήστε τον φούρνο.
2. Αφαιρέστε τις ασφάλειες από τον πίνακα
ασφαλειών ή απενεργοποιήστε τον
ασφαλειοδιακόπτη κυκλώματος.
3. Στρέψτε το γυάλινο κάλυμμα του
λαμπτήρα αριστερόστροφα για να το
αφαιρέσετε.
4. Καθαρίστε το γυάλινο κάλυμμα.
5. Αντικαταστήστε τον λαμπτήρα φούρνου
με έναν ανθεκτικό στη θερμότητα
λαμπτήρα φούρνου 25 W, 230 V (50
Hz), 300 °C (τύπος σύνδεσης: E14).
6. Τοποθετήστε το γυάλινο κάλυμμα στη
θέση του.
Αντιμετωπιση προβληματων
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε
στα κεφάλαια σχετικά με την
Ασφάλεια.
Τι να κάνετε αν...
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Αντιμετώπιση
Ο φούρνος δεν θερμαίνεται. Ο φούρνος είναι απενεργοποιημένος.
Ενεργοποιήστε τον φούρνο.
Ο φούρνος δεν θερμαίνεται. Έχει καεί η ασφάλεια.
Ελέγξτε αν η ασφάλεια είναι
η αιτία της δυσλειτουργίας.
Αν η ασφάλεια πέφτει επανειλημμένα, επικοινωνήστε
με έναν πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
22
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Αντιμετώπιση
Ο λαμπτήρας δεν λειτουργεί. Ο λαμπτήρας είναι ελαττωματικός.
Αντικαταστήστε τον λαμπτήρα.
Υπάρχει επικάθηση ατμών
και σταγονιδίων στο φαγητό
και το εσωτερικό του φούρνου.
Έχετε αφήσει το φαγητό μέσα στον φούρνο για πολύ
μεγάλο χρονικό διάστημα.
Μην αφήνετε το φαγητό μέσα στον φούρνο για διάστημα άνω των 15 - 20 λεπτών
μετά την ολοκλήρωση του
ψησίματος.
Ο λαμπτήρας είναι σβηστός.
Η λειτουργία Μαγείρεμα
ECO είναι ενεργοποιημένη.
Φυσιολογική συμπεριφορά
της λειτουργίας Μαγείρεμα
ECO. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Καθημερινή χρήση»,
Προγράμματα.
Δεδομένα Σέρβις
Εάν δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε το
πρόβλημα μόνοι σας, επικοινωνήστε με ή το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
Τα απαραίτητα στοιχεία για το κέντρο
σέρβις βρίσκονται στην πινακίδα τεχνικών
χαρακτηριστικών. Η πινακίδα τεχνικών
χαρακτηριστικών βρίσκεται στο μπροστινό
πλαίσιο στο εσωτερικό του φούρνου. Μην
αφαιρείτε την πινακίδα τεχνικών
χαρακτηριστικών από το εσωτερικό του
φούρνου.
Σας συνιστούμε να σημειώσετε τα σχετικά στοιχεία εδώ:
Μοντέλο (MOD.)
.........................................
Κωδικός προϊόντος (PNC)
.........................................
Αριθμός σειράς (S.N.)
.........................................
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Διαστάσεις (εσωτερικές)
Πλάτος
Ύψος
Βάθος
Επιφάνεια ταψιού ψησίματος
1140 cm²
Πάνω αντίσταση
800 W
Κάτω αντίσταση
1000 W
408 mm
329 mm
417 mm
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
23
Γκριλ
1650 W
Συνολική κατανάλωση
2500 W
Τάση
220 - 240 V
Συχνότητα
50 - 60 Hz
Αριθμός λειτουργιών
4
Ενεργειακή απόδοση
Πληροφορίες Προϊόντος και Φύλλο Πληροφοριών Προϊόντος*
Όνομα προμηθευτή
IKEA
Αναγνωριστικό μοντέλου
LAGAN 504.169.21
Δείκτης Ενεργειακής Απόδοσης
94.9
Τάξη ενεργειακής απόδοσης
A
Κατανάλωση ενέργειας με τυποποιημένο φορτίο, κατά 0.75 kWh/κύκλο
τη συμβατική λειτουργία
Πλήθος θαλάμων
1
Πηγή θερμότητας
Ηλεκτρική ενέργεια
Όγκος
56 l
Τύπος φούρνου
Εντοιχιζόμενος Φούρνος
Μάζα
25.1 kg
* Για την Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τους Κανονισμούς της ΕΕ 65/2014 και 66/2014.
Για τη Δημοκρατία της Λευκορωσίας σύμφωνα με το πρότυπο STB 2478-2017, Παράρτημα
G και το πρότυπο STB 2477-2017, Παραρτήματα A και B.
Για την Ουκρανία σύμφωνα με τον κανονισμό 568/32020.
Η τάξη ενεργειακής απόδοσης δεν ισχύει για τη Ρωσία.
EN 60350-1 - Οικιακές ηλεκτρικές συσκευές μαγειρέματος - Μέρος 1: Μαγειρεία, φούρνοι, φούρνοι ατμού και γκριλ - Μέθοδοι μέτρησης της επίδοσης.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Εξοικονόμηση ενέργειας
Ο φούρνος περιλαμβάνει
δυνατότητες που συμβάλλουν
στην εξοικονόμηση ενέργειας
κατά τη διάρκεια του
καθημερινού μαγειρέματος.
Γενικές συμβουλές
Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα φούρνου είναι
σωστά κλεισμένη ενώ ο φούρνος βρίσκεται
σε λειτουργία. Μην ανοίγετε την πόρτα της
συσκευής συχνά κατά τη διάρκεια του
μαγειρέματος. Διατηρείτε καθαρό το
λάστιχο της πόρτας και βεβαιωθείτε ότι είναι
καλά στερεωμένο στη θέση του.
Χρησιμοποιείτε μεταλλικά σκεύη για να
βελτιώσετε την εξοικονόμηση ενέργειας.
Όταν είναι εφικτό, μην προθερμαίνετε τον
φούρνο προτού τοποθετήσετε το φαγητό
μέσα στον φούρνο.
Όταν η διάρκεια μαγειρέματος είναι
μεγαλύτερη από 30 λεπτά, μειώστε τη
24
θερμοκρασία του φούρνου στο ελάχιστο 3 10 λεπτά προτού ο χρόνος μαγειρέματος
ολοκληρωθεί, ανάλογα με τη διάρκεια
μαγειρέματος. Η υπολειπόμενη θερμότητα
μέσα στον φούρνο θα συνεχίσει το
μαγείρεμα.
Χρησιμοποιήστε την υπολειπόμενη
θερμότητα για να ζεστάνετε άλλα φαγητά.
Όταν μαγειρεύετε λίγα φαγητά τη φορά, μην
αφήνετε να παρέλθει μεγάλο χρονικό
διάστημα μεταξύ του ψησίματός τους.
Διατήρηση του φαγητού ζεστού
Επιλέξετε τη χαμηλότερη δυνατή ρύθμιση
θερμοκρασίας για να χρησιμοποιήσετε την
υπολειπόμενη θερμότητα και να διατηρήσετε
ζεστό ένα φαγητό.
Μαγείρεμα ECO
Λειτουργία που σχεδιάστηκε για να
εξοικονομείτε ενέργεια κατά το ψήσιμο.
Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία, ο
λαμπτήρας απενεργοποιείται αυτόματα.
Περιβαλλοντικα θεματα
Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το
απορρίπτετε με τα οικιακά απορρίμματα
σύμβολο . Τοποθετήστε τα υλικά
συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία για
ανακύκλωση. Συμβάλετε στην προστασία
του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης
υγείας ανακυκλώνοντας τις άχρηστες
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μην
συσκευές που φέρουν το σύμβολο .
Επιστρέψτε το προϊόν στην τοπική σας
μονάδα ανακύκλωσης ή επικοινωνήστε με τη
δημοτική αρχή.
ΕΓΓΥΗΣΗ IKEA
Για πόσο χρόνο ισχύει η εγγύηση IKEA;
Αυτή η εγγύηση ισχύει για 2 έτη από την
αρχική ημερομηνία αγοράς της συσκευής
σας στην IKEA. Ως αποδεικτικό αγοράς
απαιτείται η αρχική απόδειξη πώλησης. Αν
στο πλαίσιο της εγγύησης γίνουν εργασίες
επισκευής, δεν παρατείνεται η χρονική
διάρκεια της εγγύησης για τη συσκευή.
Ποιος θα πραγματοποιήσει την επισκευή;
Ο πάροχος τεχνικής εξυπηρέτησης της IKEA
θα μεριμνήσει για την επισκευή μέσω του
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
εξουσιοδοτημένου δικτύου συνεργατών
τεχνικής εξυπηρέτησης.
Τι καλύπτεται από αυτή την εγγύηση;
Η εγγύηση καλύπτει προβλήματα της
συσκευής, τα οποία έχουν προκληθεί από
προβληματική κατασκευή ή αστοχίες υλικών
από την ημερομηνία αγοράς από την IKEA.
Αυτή η εγγύηση ισχύει μόνο για οικιακή
χρήση της συσκευής. Οι εξαιρέσεις
προσδιορίζονται στο τμήμα με τον τίτλο “Τι
δεν καλύπτεται από αυτήν την εγγύηση;”
Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, το κόστος
για την αποκατάσταση του προβλήματος π.χ.
επισκευές, ανταλλακτικά, εργατικά και
μεταφορά θα καλύπτονται, με την
προϋπόθεση ότι η πρόσβαση στη συσκευή
δεν απαιτεί ειδικές δαπάνες και ότι το
ελάττωμα σχετίζεται με προβληματική
κατασκευή ή αστοχία υλικών που
καλύπτονται από την εγγύηση. Υπό αυτές τις
προϋποθέσεις εφαρμόζονται οι οδηγίες της
ΕΕ (Αρ. 99/44/ΕΚ) και οι αντίστοιχες
εθνικές διατάξεις. Τα εξαρτήματα που
αντικαθιστώνται περιέρχονται στην
ιδιοκτησία της IKEA
Τι θα κάνει η IKEA για να διορθώσει το
πρόβλημα;
Ο πάροχος τεχνικής εξυπηρέτησης της IKEA
θα εξετάσει το προϊόν και θα αποφασίσει,
κατά την αποκλειστική διακριτική του
ευχέρεια, αν καλύπτεται από την παρούσα
εγγύηση. Εφόσον αυτό κριθεί ότι καλύπτεται,
ο πάροχος τεχνικής εξυπηρέτησης της IKEA
ή ο εξουσιοδοτημένος συνεργάτης τεχνικής
εξυπηρέτησης, θα προβεί στη συνέχεια,
κατά την αποκλειστική διακριτική του
ευχέρεια, είτε στην επισκευή του
προβληματικού προϊόντος, είτε στην
αντικατάστασή του με άλλο ίδιο ή αντίστοιχο
προϊόν.
Τι δεν καλύπτεται από αυτήν την εγγύηση;
• Η φυσιολογική φθορά.
25
• Η εσκεμμένη ή από αμέλεια φθορά, η
βλάβη που προκλήθηκε από τη μη τήρηση
των οδηγιών χρήσης, από εσφαλμένη
εγκατάσταση ή από σύνδεση σε
εσφαλμένη ηλεκτρική τάση, η φθορά που
προκαλείται από χημική ή ηλεκτροχημική
αντίδραση, η σκουριά, η διάβρωση ή η
φθορά από νερό, η οποία περιλαμβάνει
ενδεικτικά την υπερβολική σκληρότητα
νερού, η φθορά που προκαλείται από μη
φυσιολογικές περιβαλλοντικές συνθήκες.
• Τα αναλώσιμα μεταξύ των οποίων οι
μπαταρίες και οι λαμπτήρες.
• Τα μη λειτουργικά και τα διακοσμητικά
μέρη τα οποία δεν επηρεάζουν την
κανονική χρήση της συσκευής, καθώς και
οι γρατσουνιές και οι τυχόν χρωματικές
διαφορές.
• Η ακούσια φθορά που προκαλείται από
ξένα αντικείμενα ή ουσίες και ο
καθαρισμός ή η απόφραξη των φίλτρων,
των συστημάτων αποστράγγισης ή των
θηκών σαπουνιού.
• Η φθορά στα παρακάτω μέρη:
υαλοκεραμική επιφάνεια, βοηθητικά
εξαρτήματα, καλάθια για
μαχαιροπίρουνα και πιατικά, σωλήνες
παροχής και αποστράγγισης, στοιχεία
στεγανοποίησης, λαμπτήρες και
καλύμματα λαμπτήρων, οθόνες,
διακόπτες, κελύφη και τμήματα κελυφών.
Από αυτές τις φθορές εξαιρούνται όσες
αποδεικνύεται ότι έχουν προκληθεί από
σφάλματα της παραγωγής.
• Οι περιπτώσεις όπου δε διαπιστώθηκε
πρόβλημα κατά την επίσκεψη τεχνικού.
• Οι επισκευές που δεν πραγματοποιούνται
από τους διορισμένους μας παρόχους
τεχνικής εξυπηρέτησης και/ή
εξουσιοδοτημένο συνεργάτη τεχνικής
εξυπηρέτησης ή στις οποίες δεν
χρησιμοποιήθηκαν γνήσια ανταλλακτικά.
• Οι επισκευές που προκαλούνται από
εγκατάσταση που είναι προβληματική ή
δεν τηρεί τις προδιαγραφές.
• Η χρήση της συσκευής σε μη οικιακό
περιβάλλον δηλ. η επαγγελματική χρήση
26
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
• Ζημιές λόγω μεταφοράς. Εάν ένας
πελάτης μεταφέρει το προϊόν στο σπίτι
του ή σε άλλη διεύθυνση, η IKEA δεν
είναι υπεύθυνη για τυχόν ζημιές που θα
προκληθούν κατά τη μεταφορά. Ωστόσο,
εάν η IKEA μεταφέρει το προϊόν στη
διεύθυνση παράδοσης του πελάτη, τότε
τυχόν ζημιές που θα προκληθούν στο
προϊόν κατά τη μεταφορά καλύπτονται
από την παρούσα εγγύηση.
• Κόστος αρχικής εγκατάστασης της
συσκευής IKEA. Ωστόσο, εάν ο παροχέας
υπηρεσιών επισκευής της IKEA ή ο
εξουσιοδοτημένος συνεργάτης
υπηρεσιών επισκευής επισκευάσει ή
αντικαταστήσει τη συσκευή βάσει των
όρων της παρούσας εγγύησης, ο
παροχέας υπηρεσιών επισκευής ή ο
εξουσιοδοτημένος συνεργάτης
υπηρεσιών επισκευής θα εγκαταστήσει
ξανά την επισκευασμένη συσκευή ή θα
εγκαταστήσει τη συσκευή
αντικατάστασης, εάν απαιτείται.
Αυτός ο περιορισμός δεν ισχύει σε
περίπτωση εργασιών, χωρίς τεχνικό
πρόβλημα, από εξουσιοδοτημένο ειδικό, ο
οποίος χρησιμοποιεί δικά μας γνήσια
ανταλλακτικά για να προσαρμόσει τη
συσκευή στις τεχνικές προδιαγραφές
ασφάλειας άλλης χώρας της ΕΕ.
Πώς ισχύει η εθνική νομοθεσία
Η εγγύηση της IKEA σας παραχωρεί
ιδιαίτερα νομικά δικαιώματα, τα οποία
καλύπτουν ή υπερκαλύπτουν όλες τις
εθνικές νομικές απαιτήσεις που
ενδεχομένως να διαφοροποιούνται από
χώρα σε χώρα.
Πεδίο ισχύος
Για συσκευές που αγοράστηκαν σε μία
χώρα της ΕΕ και μεταφέρθηκαν σε άλλη
χώρα της ΕΕ, οι υπηρεσίες θα παρέχονται
στο πλαίσιο των όρων εγγύησης που
ισχύουν στη νέα χώρα. Η υποχρέωση για
εκτέλεση υπηρεσιών στο πλαίσιο της
εγγύησης υφίσταται μόνο εφόσον:
• η συσκευή τηρεί και έχει εγκατασταθεί
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές
της χώρας στην οποία υποβάλλεται η
αξίωση εγγύησης,
• η συσκευή τηρεί και έχει εγκατασταθεί
σύμφωνα με τις Οδηγίες
Συναρμολόγησης και τις Πληροφορίες
Ασφαλείας του Εγχειριδίου Χρήστη.
Αποκλειστική υπηρεσία εξυπηρέτησης
μετά την πώληση για συσκευές IKEA:
Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την
υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση
της IKEA για:
1. να υποβάλλετε αξίωση στο πλαίσιο
αυτής της εγγύησης,
2. να ζητήσετε διευκρινίσεις για την
εγκατάσταση της συσκευής IKEA στο
έπιπλο κουζίνας IKEA. Η τεχνική
εξυπηρέτηση δε θα παράσχει
διευκρινίσεις σχετικά με:
• τη συνολική εγκατάσταση της
κουζίνας της IKEA,
• τις συνδέσεις στις παροχές
ενέργειας: ηλεκτρικού ρεύματος
(εφόσον η συσκευή παρέχεται χωρίς
ρευματολήπτη και καλώδιο), νερού
και αερίου καθώς αυτές πρέπει να
εκτελούνται από εξουσιοδοτημένο
τεχνικό προσωπικό.
3. να ζητήσετε διευκρινίσεις για το
εγχειρίδιο χρήστη και για τις
προδιαγραφές της συσκευής της IKEA.
Για να εξασφαλιστεί ότι σας παρέχουμε την
καλύτερη δυνατή υποστήριξη, παρακαλούμε
διαβάστε προσεκτικά τις Οδηγίες
Συναρμολόγησης και/ή την ενότητα του
Εγχειριδίου Χρήστη του παρόντος
φυλλαδίου προτού επικοινωνήσετε μαζί μας.
Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας αν
χρειαστείτε τις υπηρεσίες μας
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
27
πλησιέστερου καταστήματος IKEA.
Συνιστάται να διαβάσετε προσεκτικά το
εγχειρίδιο της συσκευής πριν
επικοινωνήσετε μαζί μας.
Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του
παρόντος εγχειριδίου για μια πλήρη λίστα
των επιλεγμένων παροχέων υπηρεσιών της
IKEA και των σχετικών τηλεφωνικών
αριθμών σε κάθε χώρα.
Προκειμένου να σας
προσφέρουμε γρήγορη
εξυπηρέτηση, συνιστούμε να
χρησιμοποιείτε τους αριθμούς
τηλεφώνου που αναγράφονται
στο τέλος του παρόντος
εγχειριδίου. Πάντα να
ανατρέχετε στους αριθμούς που
αναγράφονται στο φυλλάδιο της
εκάστοτε συσκευής για την οποία
χρειάζεστε βοήθεια. Προτού μας
καλέσετε, φροντίστε να έχετε
πρόχειρο τον αριθμό προϊόντος
IKEA (κωδικός 8 ψηφίων) και τον
Αριθμό Σειράς (κωδικός 8
ψηφίων που βρίσκεται στην
πινακίδα τεχνικών
χαρακτηριστικών) της συσκευής
για την οποία θέλετε βοήθεια.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΠΩΛΗΣΗΣ! Αποτελεί τη δική σας
απόδειξη αγοράς και είναι
απαραίτητη για να ισχύσει η
εγγύηση. Μην ξεχνάτε ότι η
απόδειξη αναφέρει επίσης το
όνομα και τον αριθμό είδους
IKEA (8-ψήφιος κωδικός) για
κάθε μία από τις συσκευές που
αγοράσατε.
Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;
Για επιπλέον ερωτήσεις που δεν αφορούν
την εξυπηρέτηση μετά την πώληση,
επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό κέντρο του
28
NEDERLANDS
Inhoudsopgave
Veiligheidsinformatie
Veiligheidsvoorschriften
Montage
Beschrijving van het product
Voordat u het apparaat voor de
eerste keer gebruikt
Dagelijks gebruik
Gebruik van de accessoires
28
30
33
33
34
35
36
Extra functies
Aanwijzingen en tips
Onderhoud en reiniging
Probleemoplossing
Technische gegevens
Energiezuinigheid
Milieubescherming
IKEA GARANTIE
36
36
41
44
45
45
46
47
Wijzigingen voorbehouden.
Veiligheidsinformatie
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en
gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk
voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie.
Bewaar de instructies van het apparaat voor toekomstig
gebruik.
De veiligheid van kinderen en kwetsbare personen
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar
en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke,
zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan
ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of
instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het
apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.
Kinderen tussen de 3 en 8 jaar oud en personen met zware
en complexe beperkingen dienen altijd uit de buurt van het
apparaat te worden gehouden, tenzij ze voortdurend onder
toezicht staan.
Kinderen jonger dan 3 jaar dienen, mits zij voortdurend
onder toezicht staan, bij het apparaat uit de buurt te worden
gehouden.
Laat kinderen niet spelen met het apparaat.
NEDERLANDS
•
•
•
•
29
Houd alle verpakkingen uit de buurt van kinderen en
verwijder ze op gepaste wijze.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat
als het in werking is of afkoelt. Makkelijk toegankelijke
onderdelen kunnen heet worden tijdens gebruik.
Als het apparaat is voorzien van een kinderslot, dient dit te
worden geactiveerd.
Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.
Algemene veiligheid
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alleen een erkende installatietechnicus mag het apparaat
installeren en de kabel vervangen.
WAARSCHUWING: Het apparaat en de toegankelijke
onderdelen ervan worden heet tijdens gebruik. U dient te
voorkomen de verwarmingselementen aan te raken.
Gebruik altijd ovenhandschoenen om accessoires of
kookgerei te plaatsen of verwijderen.
Zet de stroomtoevoer uit alvorens onderhoud te plegen.
WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat het apparaat is
uitgeschakeld voordat u de lamp vervangt om elektrische
schokken te voorkomen.
Gebruik het apparaat niet voordat u het in de ingebouwde
structuur installeert.
Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon te
maken.
Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen of scherpe
metalen schrapers om de glazen deur schoon te maken, deze
kunnen krassen veroorzaken op het oppervlak, waardoor het
glas zou kunnen breken.
Als het netsnoer beschadigd is, moet de fabrikant, een
erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze
vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.
30
NEDERLANDS
Veiligheidsvoorschriften
Installatie
WAARSCHUWING! Alleen een
erkende installatietechnicus mag
het apparaat installeren.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen beschadigd
apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
• Pas altijd op bij verplaatsing van het
apparaat, want het is zwaar. Gebruik
altijd veiligheidshandschoenen en
gesloten schoeisel.
• Trek het apparaat nooit aan de
handgreep van zijn plaats.
• Installeer het apparaat op een veilige en
geschikte plaats die aan alle installatieeisen voldoet.
• Houd de minimumafstand naar andere
apparaten en units in acht.
• Controleer voordat u het apparaat
monteert of de ovendeur onbelemmerd
opent.
Minimumhoogte kast
(Minimumhoogte kast
onder werkblad)
Kastbreedte
Kastdiepte
580 (600) mm
560 mm
550 (550) mm
Hoogte van de voorkant van het apparaat
589 mm
Hoogte van de achterkant van het apparaat
570 mm
Breedte van de voorkant van het apparaat
594 mm
Breedte van de achterkant van het apparaat
558 mm
Diepte van het apparaat
561 mm
Ingebouwde diepte
van het apparaat
540 mm
Diepte met open
deur
1007 mm
Minimumgrootte ventilatieopening. Opening geplaatst aan
de onderkant van de
achterzijde
560x20 mm
Lengte netvoedingskabel. Kabel wordt in
de rechterhoek van
de achterzijde geplaatst
1100 mm
Bevestigingsschroeven
4x25 mm
Elektrische aansluiting
WAARSCHUWING! Gevaar voor
brand en elektrische schokken.
• Alle elektrische aansluitingen moeten
door een gediplomeerd elektromonteur
worden gemaakt.
• Dit apparaat moet worden aangesloten
op een geaard stopcontact.
• Zorg ervoor dat de parameters op het
vermogensplaatje overeenkomen met
elektrische vermogen van de netstroom.
• Gebruik altijd een juist geïnstalleerd
schokbestendig stopcontact.
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
NEDERLANDS
• Zorg dat u de hoofdstekker en kabel niet
beschadigt. Indien de voedingskabel
moet worden vervangen, dan moet dit
gebeuren door onze Klantenservice.
• Laat de stroomkabel niet in aanraking
komen met de deur van het apparaat of
de niche onder het apparaat, met name
niet als deze werkt of als de deur heet is.
• De schokbescherming van delen onder
stroom en geïsoleerde delen moet op
zo'n manier worden bevestigd dat het
niet zonder gereedschap kan worden
verplaatst.
• Steek de stekker pas in het stopcontact
als de installatie is voltooid. Zorg ervoor
dat het netsnoer na installatie
bereikbaar is.
• Sluit de stroomstekker niet aan op een
losse stroomaansluiting.
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd aan
de stekker.
• Gebruik enkel correcte
isolatievoorzieningen:
stroomonderbrekers, zekeringen
(schroefzekeringen moeten uit de houder
worden verwijderd), aardlekschakelaars
en contactgevers.
• De elektrische installatie moet een
isolatieapparaat bevatten waardoor het
apparaat volledig van het lichtnet
afgesloten kan worden. Het
isolatieapparaat moet een
contactopening hebben met een
minimale breedte van 3 mm.
Gebruik
WAARSCHUWING! Gevaar voor
letsel, brandwonden, elektrische
schokken of een explosie.
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor
huishoudelijk gebruik.
• De specificatie van dit apparaat niet
wijzigen.
• Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen
niet geblokkeerd zijn.
31
• Laat het apparaat tijdens het gebruik
niet onbeheerd achter.
• Schakel het apparaat telkens na gebruik
uit.
• Wees voorzichtig met het openen van de
deur van het apparaat als het apparaat
aan staat. Er kan hete lucht ontsnappen.
• Bedien het apparaat niet met natte
handen of als het contact maakt met
water.
• Oefen geen kracht uit op een geopende
deur.
• Het apparaat mag niet worden gebruikt
als werkblad of aanrecht.
• Open de deur van het apparaat
voorzichtig. Als u alcoholische
toevoegingen gebruikt, kan er alcoholluchtmengsel ontstaan.
• Houd vonken of open vlammen uit de
buurt van het apparaat bij het openen
van de deur.
• Plaats geen ontvlambare producten of
items die vochtig zijn door ontvlambare
producten in, bij of op het apparaat.
WAARSCHUWING! Risico op
schade aan het apparaat.
• Om schade of verkleuring van het email
te voorkomen:
– zet geen kookgerei of andere
voorwerpen direct op de bodem van
het apparaat.
– leg geen aluminiumfolie op de
bodem van de ruimte in het
apparaat.
– plaats geen water direct in het hete
apparaat.
– haal vochthoudende schotels en eten
uit het apparaat als u klaar bent met
koken.
– wees voorzichtig bij het verwijderen
of bevestigen van accessoires.
• Verkleuring van het email of roestvrij
staal is niet van invloed op de werking
van het apparaat.
• Gebruik een diepe pan voor vochtige
taarten. Fruitsappen kunnen permanente
vlekken maken.
32
NEDERLANDS
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd om
mee te koken. Het mag niet worden
gebruikt voor andere doeleinden, zoals
het verwarmen van een kamer.
• Alle bereidingen moeten worden
uitgevoerd met gesloten ovendeur.
• Als het apparaat achter een
meubelpaneel gemonteerd is (bijv. een
deur), zorg er dan voor dat de deur
nooit gesloten is als het apparaat in
werking is. Warmte en vocht kunnen
achter een gesloten meubelpaneel
ophopen en schade aan het apparaat,
de behuizing of de vloer veroorzaken.
Sluit het meubelpaneel niet tot het
apparaat volledig afgekoeld is na
gebruik.
Reiniging en onderhoud
WAARSCHUWING! Gevaar voor
letsel, brand en schade aan het
apparaat.
• Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
• Zorg ervoor dat het apparaat is
afgekoeld. De glazen panelen kunnen
breken.
• Vervang direct de glazen deurpanelen
als deze beschadigd zijn. Neem contact
op met een erkend servicecentrum.
• Wees voorzichtig als u de deur van het
apparaat verwijdert. De deur is zwaar!
• Reinig het apparaat regelmatig om te
voorkomen dat het materiaal van het
oppervlak achteruitgaat.
• Vet en voedsel dat in het apparaat
achterblijft, kan brand veroorzaken.
• Raadpleeg als u een ovenspray gebruikt
eerst de aanwijzingen op de verpakking.
• Verwijder de knoppen niet van het
apparaat.
Binnenverlichting
WAARSCHUWING! Gevaar voor
elektrische schokken.
• Het type gloeilampje of halogeenlampje
dat voor dit apparaat wordt gebruikt, is
alleen geschikt voor huishoudelijke
apparaten. Gebruik het niet voor de
verlichting in huis.
• Voordat u het lampje vervangt, dient u
de stekker van het apparaat uit het
stopcontact te halen.
• Gebruik alleen lampjes met dezelfde
specificaties.
Service
• Neem contact op met de erkende
servicedienst voor reparatie van het
apparaat.
• Gebruik uitsluitend originele
reserveonderdelen.
Verwijdering
WAARSCHUWING! Gevaar voor
letsel of verstikking.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snijd het netsnoer vlak bij het apparaat
af en gooi het weg.
• Verwijder de deurgreep om te
voorkomen dat kinderen en huisdieren
opgesloten raken in het apparaat.
• Verpakkingsmateriaal:
Het verpakkingsmateriaal is recyclebaar.
Kunststofonderdelen worden aangeduid
met internationale afkortingen, zoals PE,
PS, enz. Gooi het verpakkingsmateriaal
weg in de daarvoor bestemde
containers van uw vuilnisophaaldienst.
NEDERLANDS
33
Montage
Kabel
WAARSCHUWING! Raadpleeg
de hoofdstukken Veiligheid.
Kabeltypes die van toepassing zijn op de
installatie of vervanging:
Assemblage
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Raadpleeg de montageinstructies voor de installatie.
Voor het deel van de kabel raadpleegt u
het totale vermogen op het typeplaatje. U
kunt ook de tabel raadplegen:
Elektrische installatie
WAARSCHUWING! De
elektrische installatie mag
uitsluitend worden uitgevoerd
door een gekwalificeerd
persoon.
Totaal vermogen
(W)
De fabrikant is niet
verantwoordelijk indien u deze
veiligheidsmaatregelen uit
hoofdstuk 'Veiligheidsinformatie'
niet opvolgt.
Deel van de kabel
(mm²)
maximaal 1380
3 x 0.75
maximaal 2300
3x1
maximaal 3680
3 x 1.5
De aardekabel (groene/gele kabel) moet 2
cm langer zijn dan de fase- en neutrale
kabels (blauwe en bruine kabels).
Deze oven wordt geleverd met een
netsnoer.
Beschrijving van het product
Algemeen overzicht
2
3
4
1
5
6
4
9
8
3
2
1
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bedieningspaneel
Knop voor verwarmingsfuncties
Bedieningsknop
Indicatielampje voor temperatuur
Luchtopeningen voor koelventilator
Grillen
Lampje
Typeplaatje
Roosterhoogtes
NEDERLANDS
Accessoires
• Bakrooster x 1
Voor kookgerei, bak- en braadvormen.
34
• Bakplaat x 1
Voor gebak en koekjes.
Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt
WAARSCHUWING! Raadpleeg
de hoofdstukken Veiligheid.
1. Trek aan de kinderslothendel en houd
deze vast zoals getoond in de
afbeelding.
Eerste reiniging
Verwijder alle onderdelen van de oven.
Zie het hoofdstuk 'Onderhoud en
reiniging'.
Reinig de oven en accessoires voor het
eerste gebruik.
Zet de accessoires terug in de beginstand.
Voorverwarmen
1. Stel de functie
en de
maximumtemperatuur in.
2. Laat het apparaat een uur werken.
3. Stel de functie
en stel de
maximumtemperatuur in.
4. Laat de oven 15 minuten werken.
5. Zet de oven uit en laat deze afkoelen.
Accessoires kunnen heter worden dan
normaal. De oven kan een vreemde geur
en rook afgeven. Zorg dat er voldoende
luchtcirculatie in de ruimte is.
Gebruik van het mechanische kinderslot
Het kinderslot is geïnstalleerd op de oven.
Het zit rechts op de oven onder het
bedieningspaneel.
Openen van de ovendeur met het
kinderslot:
2. Open de deur.
Sluit de ovendeur zonder aan het kinderslot
te trekken.
Om het kinderslot te verwijderen, opent u
de ovendeur en verwijdert u het kinderslot
met de torsiesleutel. De torsiesleutel zit in
het zakje dat is meegeleverd bij de oven.
Draai de schroef terug in het gat nadat u
het kinderslot heeft verwijderd.
WAARSCHUWING! Zorg ervoor
dat het bedieningspaneel niet
wordt bekrast.
35
NEDERLANDS
Dagelijks gebruik
WAARSCHUWING! Raadpleeg
de hoofdstukken Veiligheid.
Een verwarmingsfunctie instellen
1. Draai aan de knop van de
verwarmingsfuncties om een
verwarmingsfunctie te selecteren.
2. Draai aan de regelknop om de
temperatuur te kiezen.
Het lampje gaat aan wanneer de oven in
werking is.
3. Draai de knoppen naar de uitstand om
de oven uit te zetten.
Verwarmingsfuncties
Verwarmingsfunctie
Applicatie
De oven staat uit.
Uit-stand
Voor het bakken van taarten met een knapperige
Onderwarm- bodem en het inmaken
van voedsel.
te
Grill Intens
Voor het roosteren van
plat voedsel in grote hoeveelheden en voor het maken van toast.
Voor het bakken en braden op een ovenniveau.
Conventioneel (Boven
+ onderwarmte)
Verwarmingsfunctie
Applicatie
Deze functie is ontworpen
om tijdens de bereiding
Ecobereiding energie te besparen. Zie
'Hints and tips' hoofdstuk
Ecobereiding voor bereidingsinstructies. De ovendeur dient tijdens de bereiding gesloten te zijn zodat de functie niet wordt
onderbroken en om ervoor
te zorgen dat de oven
werkt op de hoogst mogelijke energie-efficiëntie. Bij
het gebruik van deze functie kan de temparatuur in
de ruimte verschillen van
de ingestelde temperatuur.
Het verwarmingsvermogen
kan worden verminderd.
Zie voor algemene energiebesparingsaanbevelingen 'Energie-efficiëntie'
hoofdstuk Energiebesparing.Deze functie werd gebruik om te voldoen aan
de energie-efficiëntieklasse volgens EN 60350-1. Bij
gebruik van deze functie
gaat de verlichting automatisch uit.
NEDERLANDS
36
Gebruik van de accessoires
WAARSCHUWING! Raadpleeg
de hoofdstukken Veiligheid.
De accessoires plaatsen
Bakplaat:
Schuif de bakplaat tussen de
geleidestangen van de roostersteun.
Bakrooster:
Plaats het rooster tussen de geleidestangen
van de roostersteun .
Extra functies
Koelventilator
Als de oven in werking is, wordt de
koelventilator automatisch ingeschakeld om
de oppervlakken van de oven koel te
houden. Na het uitschakelen van de oven
stopt te koelventilator.
oververhitting veroorzaken. Om dit te
voorkomen is de oven voorzien van een
veiligheidsthermostaat die de
stroomtoevoer onderbreekt. Zodra de
temperatuur is gedaald, wordt de oven
automatisch weer ingeschakeld.
Veiligheidsthermostaat
Een onjuiste bediening van de oven of
defecte componenten kunnen gevaarlijke
Aanwijzingen en tips
Kookadviezen
Verwijder bij het voorverwarmen de
draadroosters en bakblikken uit de
ovenruimte om de snelste resultaten te
bereiken.
De oven heeft vier inzetniveaus. Tel de
inzetniveaus vanaf de bodem van de
ovenruimte.
Tijdens de bereiding kan vocht in de oven
of op de glazen deurpanelen condenseren.
Ga altijd iets terug staan van de oven als u
de deur van de oven opent.
Maak de ovenruimte van de afgekoelde
oven schoon met een zachte doek.
NEDERLANDS
37
Voor de bereiding van gebak
De ovendeur mag pas worden geopend als
driekwart van de baktijd is verstreken.
Voor de bereiding van vlees en vis
Laat het vlees ongeveer 15 minuten rusten
voordat u het aansnijdt, zodat het vleessap
er niet uit stroomt.
Om te veel rook tijdens het braden in de
oven te vermijden, kunt u een beetje water
in de lekbak gieten. Om rook te vermijden,
voegt u water toe wanneer het is
opgedroogd.
Bereidingstijden
De bereidingsduur is afhankelijk van het
soort voedsel, de samenstelling en het
volume.
Houd in eerste instantie het
bereidingsproces in de gaten. Zoek bij het
gebruik van dit apparaat de beste
instellingen (temperatuur, bereidingsduur,
etc.) voor uw kookgerei, recepten en
hoeveelheden.
Bereidingstabel
Hoeveelheid (kg)
Gerecht
-functie
Roosterhoogte
Temperatuur
(°C)
Tijd (min)
1
Varkensvlees / lamsvlees
2
180
110 - 130
1
Kalfsvlees / Rundvlees
2
190
70 - 100
1.2
Kip / Konijn
2
190
70 - 80
1.5
eend
1
160
120 - 150
3
gans
1
160
150 - 200
4
Turkije
1
180
210 - 240
1
Vis
2
190
30 - 40
1
Gevulde paprika's/
tomaten/Gebakken
aardappelen
2
190
50 - 70
-
Kant-en-klare taart
2
160
45 - 55
1
Hartige taarten
2
170
80 - 100
-
Koekjes
3
140
25 - 35
2
Lasagne
2
180
45 - 60
NEDERLANDS
Hoeveelheid (kg)
38
Gerecht
-functie
Roosterhoogte
Temperatuur
(°C)
Tijd (min)
1
Witbrood
2
Warm de
50 - 60
oven 10 minuten voor op
190 graden.
1
Pizza
1
Warm de
25 - 35
oven 10 minuten voor op
190 graden.
Ecobereiding
Volg voor de beste resultaten de
volgende aanwijzingen op die
hieronder in de tabel staan.
Gerecht
Accessoires
Temperatuur
(°C)
Roosterhoogte
Tijd (min)
Zoete broodjes,
12 stuks
bakplaat of lekschaal
180
2
35 - 40
Broodjes, 9
stuks
bakplaat of lekschaal
180
2
35 - 40
Pizza, bevroren, bakrooster
0,35 kg
220
2
35 - 40
Koninginnenbakplaat of lekschaal
brood (opgerolde cake met
jam)
170
2
30 - 40
Brownie
bakplaat of lekschaal
180
2
30 - 40
Soufflé, 6 stuks
keramieken vormpjes op
rooster
200
3
30 - 40
Luchtige flanbo- flanvorm op rooster
dem
170
2
20 - 30
Victoriataart
met jamvulling
170
2
35 - 45
ovenschaal op rooster
NEDERLANDS
Gerecht
39
Accessoires
Temperatuur
(°C)
Roosterhoogte
Tijd (min)
Gepocheerde
vis, 0,3 kg
bakplaat of lekschaal
180
3
35 - 45
Hele vis, 0,2 kg
bakplaat of lekschaal
180
3
35 - 45
Visfilets 0,3 kg
pizzavorm op rooster
180
3
35 - 45
Vlees in braadzak, 0,25 kg
bakplaat of lekschaal
200
3
40 - 50
Sjasliek, 0,5 kg
bakplaat of lekschaal
200
3
25 - 35
Koekjes, 16
stuks
bakplaat of lekschaal
180
2
20 - 30
Makronen, 20
stuks
bakplaat of lekschaal
180
2
40 - 45
Muffins, 12 stuks bakplaat of lekschaal
170
2
30 - 40
Hartige pasteitjes, 16 stuks
bakplaat of lekschaal
170
2
35 - 45
Zandkoekjes, 20 bakplaat of lekschaal
stuks
150
2
40 - 50
Taartjes, 8 stuks bakplaat of lekschaal
170
2
20 - 30
Gepocheerde
bakplaat of lekschaal
groenten, 0,4 kg
180
3
35 - 40
Vegetarische
omelet
pizzavorm op rooster
200
3
30 - 45
Groenten, medi- bakplaat of lekschaal
terraans 0,7 kg
180
4
35 - 40
Ecobereiding - aanbevolen accessoires
Gebruik de donkere en niet-reflecterende
bakjes en schalen. Ze nemen de warmte
beter op dan licht en reflecterend servies.
NEDERLANDS
40
Accessoires
Grootte
Afbeelding
Pizzapan, donker, niet-re- Diameter van 28 cm
flecterend
Bakschaal, donker, nietreflecterend
Diameter van 26 cm
Bakjes, keramiek
8 cm diameter, 5 cm hoog
Flanvorm, donker, niet-re- Diameter van 28 cm
flecterend
Aanwijzingen voor testinstituten
Testen volgens IEC 60350-1.
Gerecht
Functie
Accessoi- Rek- Temperes
stand ratuur
(°C)
Tijd (min)
Opmerkingen
Kleine ca- Conventio- Bakplaat
ke
neel (Boven
+ onderwarmte)
3
170
20 - 30
Plaats per bakplaat 20 kleine
cakejes.
Appeltaart
Conventio- Bakroosneel (Boven ter
+ onderwarmte)
1
170
80 - 120
Gebruik 2 vormen
(20 cm diameter),
diagonaal geplaatst.
Biscuitge- Conventio- Bakroosbak
neel (Boven ter
+ onderwarmte)
2
170
35 - 45
Gebruik een cakevorm (26 cm diameter).
NEDERLANDS
Gerecht
Functie
41
Accessoi- Rek- Temperes
stand ratuur
(°C)
Tijd (min)
Opmerkingen
ZandConventio- Bakplaat
taartdeeg neel (Boven
+ onderwarmte)
3
150
20 - 35
GerooGrill
sterd
brood
4 - 6 stuks
Bakrooster
3
max.
2 - 4 minuten
Verwarm de oven
eerste kant; 2 - 3 minuten voor.
3 minuten
tweede kant
Runderburger
6 stuks,
0,6 kg
Rooster
3
en lekbak
max.
20 - 30
Grill
Verwarm de oven
10 minuten voor.
Plaats het rooster
op het derde niveau en de lekbak op het tweede niveau in de
oven. Draai het
voedsel halverwege de bereidingstijd om.
Verwarm de oven
3 minuten voor.
Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING! Raadpleeg
de hoofdstukken Veiligheid.
Opmerkingen over schoonmaken
Maak de voorkant van de oven schoon met
een zachte doek, warm water en een mild
reinigingsmiddel.
Gebruik voor metalen oppervlakken een
specifiek reinigingsmiddel.
Reinig de binnenkant van de oven na elk
gebruik. Vetophoping of andere
voedingsresten kunnen brand veroorzaken.
Reinig alle accessoires na elk gebruik en
laat ze drogen. Gebruik een zachte doek
met een warm sopje en een
reinigingsmiddel. De accessoires niet in de
afwasmachine reinigen.
Verwijder hardnekkig vuil met een speciale
ovenreiniger.
Toebehoren met antiaanbaklaag mogen
niet worden schoongemaakt met een
agressief reinigingsmiddel, voorwerpen met
scherpe randen of een afwasautomaat. Dit
kan de antiaanbaklaag beschadigen.
Vocht kan in de oven of op de glazen
deurpanelen condenseren. Om de
condensvorming te verminderen, laat u de
oven voor het bereiden 10 minuten
werken.Neem het vocht uit de ruimte na
ieder gebruik af.
NEDERLANDS
Ovens van roestvrij staal of aluminium
42
1
2
Open de deur
volledig en houd de
twee
deurscharnieren
vast.
3
Til de hendels op de
twee scharnieren
met een
schroevendraaier
omhoog.
4
Sluit de ovendeur
halverwege tot de
eerste
openingsstand. Trek
hem daarna naar
voren en haal hem
uit zijn zitting.
Leg de deur op een
zachte doek op een
stabiele
ondergrond.
Maak de ovendeur alleen met een vochtige
doek of natte spons schoon. Droog maken
met een zachte doek.
Vermijd het gebruik van staalwol, zure of
schurende producten, deze kunnen de
oppervlakken van de oven beschadigen.
Maak het bedieningspaneel van de oven
net zo voorzichtig schoon
De afdichting van de deur schoonmaken
Voer regelmatig een controle van de
deurafdichting uit. De afdichting van de
deur bevindt zich rondom het frame aan de
binnenkant van de oven. Gebruik de oven
niet als de afdichting van de deur is
beschadigd. Neem contact op met de
klantenservice.
Voor meer informatie over het
schoonmaken van de deurafdichting,
raadpleegt u de algemene informatie over
reiniging.
De ovendeur reinigen
De ovendeur heeft twee glazen panelen. U
kunt de ovendeur en interne glasplaat
verwijderen om ze te reinigen.
De ovendeur kan dichtslaan als u
de interne glasplaat probeert te
verwijderen als de deur nog
gemonteerd is.
Let op! Gebruik het apparaat
nooit zonder de interne
glasplaat.
43
NEDERLANDS
5
6
één kant in een hoek een symbool geprint.
Het symbool moet naar de buitenkant van
de deur en het buitenste glazen paneel zijn
gericht.
90°
Maak het
Verwijder de
vergrendelingssyste bevestigingen van
em open om de
hun plaats.
interne glasplaat te
verwijderen. Draai
de twee
bevestingen in een
hoek van 90°.
7
Het lampje vervangen
1
2
De glasplaat
voorzichtig optillen
en verwijderen.
Trek de deur naar voren om hem te
verwijderen
Reinig de glasplaat met een sopje. Droog
de glasplaat voorzichtig af.
Als u ze gereinigd hebt, monteer dan de
glasplaat en de ovendeur. Voer
bovenstaande stappen uit in de
omgekeerde volgorde.
Zorg ervoor dat u de interne glasplaat
goed op zijn plek plaatst en in de juiste
volgorde.De binnentste glasplaat heeft aan
Leg een doek op de bodem van de
binnenkant van de oven. Dit voorkomt
schade aan het afdekglas en de
ovenruimte.
WAARSCHUWING! Gevaar voor
elektrocutie! Maak de zekering
los voordat u de lamp vervangt.
De lamp en het afdekglas
kunnen heet zijn.
1. Oven uitschakelen.
2. Verwijder de zekeringen in de
zekeringenkast, of schakel de
stroomonderbreker uit.
3. Draai het afdekglas van de lamp naar
links en verwijder het.
4. Reinig de glasafdekking.
5. Vervang het ovenlampje door een
hittebestendig ovenlampje van 25 W,
230 V (50 Hz), 300 °C (type: E14).
6. Plaats het afdekglas terug.
NEDERLANDS
44
Probleemoplossing
WAARSCHUWING! Raadpleeg
de hoofdstukken Veiligheid.
Problemen oplossen
Probleem
Mogelijke oorzaak
oplossing
De oven wordt niet warm.
De oven is uitgeschakeld.
Schakel de oven in.
De oven wordt niet warm.
De zekering is doorgeslagen.
Controleer of de zekering de
oorzaak van de storing is.
Als de zekeringen keer op
keer doorslaan, neemt u
contact op met een erkende
installateur.
Het lampje brandt niet.
Het lampje is stuk.
Vervang het lampje.
Stoom en condens slaan
neer op de gerechten en in
de ovenruimte.
Het gerecht heeft te lang in
de oven gestaan.
Laat gerechten na het bereiden niet langer dan 15 - 20
minuten in de oven staan.
De lamp is uit.
De functie Ecobereiding is
aan.
Normaal gedrag van de
Ecobereiding-functie. Raadpleeg 'Dagelijks gebruik' in
het hoofdstuk 'Verwarmingsfuncties'.
Onderhoudsgegevens
Als u niet zelf het probleem kunt verhelpen,
neem dan contact op met een erkende
serviceafdeling.
bevindt zich aan de voorkant van de
binnenkant van de oven. Verwijder het
typeplaatje niet uit de ovenruimte.
De contactgegevens van het servicecentrum
staan op het typeplaatje. Het typeplaatje
Wij adviseren u om de gegevens hier te noteren:
Model (MOD.)
.........................................
Productnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
NEDERLANDS
45
Technische gegevens
Technische gegevens
Afmetingen (binnenkant)
Breedte
In hoogte
Diepte
Gebied van bakplaat
1140 cm²
Bovenste verwarmingselement
800 W
Onderwarmte-element
1000 W
Grillen
1650 W
Totaal vermogen
2500 W
Spanning
220 - 240 V
Frequentie
50 - 60 Hz
Aantal functies
4
Energiezuinigheid
Productinformatie en productinformatieblad*
Naam leverancier
IKEA
Modelidentificatie
LAGAN 504.169.21
Energie-efficiëntie-index
94.9
Energie-efficiëntieklasse
A
Energieverbruik bij een standaardbelasting, stand
boven + onderwarmte
0.75 kWh/cyclus
Aantal ruimten
1
Warmtebron
Elektriciteit
Volume
56 l
Soort oven
Inbouwoven
Massa
25.1 kg
408 mm
329 mm
417 mm
NEDERLANDS
46
* Voor de Europese Unie overeenkomstig EU-verordeningen 65/2014 en 66/2014.
Voor de Republiek Belarus overeenkomstig STB 2478-2017, aanhangsel G; STB
2477-2017, bijlagen A en B.
Voor Oekraïne overeenkomstig 568/32020.
De energie-efficiëntieklasse is niet van toepassing op Rusland.
EN 60350-1 - Elektrische huishoudelijke kookapparaten - Deel 1: Range-ovens, ovens,
stoomovens en grills - Methoden voor prestatiemeting.
Energiebesparing
Deze oven bevat functies die u
helpen energie te besparen
tijdens het dagelijks koken.
Algemene tips
Zorg ervoor dat de ovendeur goed
gesloten is als u de oven in werking stelt. De
deur niet openen tijdens de bereiding met
stoom. Houd het deurrubber schoon en
zorg ervoor dat het goed op zijn plaats
vastzit.
Gebruik metalen schalen om meer energie
te besparen.
Indien mogelijk de oven niet
voorverwarmen voordat u er voedsel in
plaatst.
Verlaag bij een bereidingsduur langer dan
30 minuten de oventemperatuur met
minimaal 3 - 10 minuten, afhankelijk van de
bereidingsduur voordat de kooktijd
verstrijkt. De restwarmte in de oven zorgt
ervoor dat het gerecht wordt voltooid.
U kunt de restwarmte gebruiken om andere
maaltijden op te warmen.
Houd de onderbrekingen tussen het bakken
zo kort mogelijk als u een aantal gerechten
tegelijkertijd bereidt.
Eten warm houden
Kies de laagst mogelijke
temperatuurinstelling om de restwarmte te
gebruiken en een maaltijd warm te houden.
Ecobereiding
Functie is ontworpen om tijdens de
bereiding energie te besparen.
Als u deze functie gebruikt, gaat de
verlichting automatisch uit.
Milieubescherming
Recycleer de materialen met het symbool
apparaten. Gooi apparaten gemarkeerd
. Gooi de verpakking in een geschikte
afvalcontainer om het te recycleren.
Bescherm het milieu en de volksgezondheid
en recycleer op een correcte manier het
afval van elektrische en elektronische
met het symbool niet weg met het
huishoudelijk afval. Breng het product naar
het milieustation bij u in de buurt of neem
contact op met de gemeente.
47
NEDERLANDS
IKEA GARANTIE
Hoe lang is de garantie van IKEA geldig?
Deze garantie is geldig voor 2 jaar vanaf
de orginele datum van aankoop van Uw
apparaat bij IKEA. De orginele verkoopbon
is benodigd als bewijs van aankoop. Indien
onderhoudswerk is uitgevoerd onder de
garantie, zal dit de garantie periode voor
het apparaat niet verlengen.
Wie zal de service uitvoeren?
De IKEA servicedienst zal de service
uitvoeren via het eigen bedrijf of het
erkende servicepartnernetwerk.
Wat valt er onder de garantie?
De garantie dekt storingen van het
apparaat, die veroorzaakt zijn door
verkeerde constructie of materiaalfouten
vanaf de aankoopdatum bij IKEA. Deze
garantie is uitsluitend van toepassing bij
huishoudelijk gebruik. De uitzonderingen
worden onder de hoofding “Wat valt er niet
onder deze garantie?” gespecificeerd.
Binnen de garantieperiode worden er geen
kosten om de storing te verhelpen
aangerekend, d.w.z. reparaties,
onderdelen, arbeidsloon en transport, op
voorwaarde dat het apparaat toegankelijk
is voor reparatie zonder speciale kosten en
dat het defect betrekking heeft op
verkeerde constructie of materiaalfouten
die onder de garantie vallen. Op deze
voorwaarden zijn de EG-richtlijnen (Nr.
99/44/EG) en de respectievelijke
plaatselijke voorschriften van toepassing.
Vervangen onderdelen worden het
eigendom van IKEA.
Wat zal IKEA doen om het probleem op te
lossen?
De door IKEA aangestelde servicedienst zal
het product onderzoeken en bepalen, dit
uitsluitend ter eigen beoordeling, of het
gedekt wordt door deze garantie. Als het
gedekt blijkt te zijn, zal de IKEA
servicedienst of de erkende servicepartner
dan via het eigen bedrijf, uitsluitend ter
eigen beoordeling, ofwel het defecte
product repareren of het vervangen door
hetzelfde of een vergelijkbaar product.
Wat valt er niet onder deze garantie?
• Normale slijtage.
• Opzettelijk aangebrachte schade of
schade door verwaarlozing, schade
veroorzaakt door het niet opvolgen van
de bedieningshandleiding, onjuiste
installatie of aansluiting op een verkeerd
voltage, schade veroorzaakt door
chemische of elektro-chemische reactie,
roest, corrosie of waterschade, maar niet
beperkt tot schade veroorzaakt door
overmatig kalkgehalte van de
watertoevoer, schade veroor zaakt door
abnormale omgevingsomstandigheden.
• Verbruiksonderdelen, met inbegrip van
batterijen en lampjes.
• Niet-functionele en decoratieve
onderdelen die niet van invloed zijn op
het normale gebruik van het apparaat,
inclusief eventuele krassen en mogelijke
kleurverschillen.
• Onvoorziene schade veroorzaakt door
vreemde voor-werpen of stoffen en het
reinigen of deblokkeren van filters,
afvoersystemen of wasmiddellades.
• Schade aan de volgende onderdelen:
glaskeramiek, accessoires, serviesgoed
en bestekmandjes, toevoer- en
afvoerpijpen, afdichtingen, lampen en
lampenkapjes, schermen, knoppen,
behuizingen en gedeeltes van
behuizingen, tenzij kan worden
aangetoond dat deze veroorzaakt zijn
door fabricagefouten.
48
NEDERLANDS
• Gevallen waarbij geen storing
geconstateerd kon worden tijdens het
bezoek van een technicus.
• Reparaties die niet zijn uitgevoerd door
onze aange-stelde servicediensten en/of
een erkende contractuele servicepartner
of wanneer er niet-originele onderdelen
gebruikt zijn.
• Reparaties die veroorzaakt zijn door
installatie die verkeerd of niet in
overeenstemming met de specificatie is
uitgevoerd.
• Gebruik van het apparaat in niethuishoudelijke omgeving d.w.z.
professioneel gebruik.
• Transportschade. Indien het apparaat
door een klant naar zijn huis of een
ander adres vervoert, kan IKEA niet
aansprakelijk gesteld worden voor
eventuele transportschade. Indien IKEA
het apparaat aflevert op het door de
klant aangegeven adres, dan is
eventuele schade die ontstaan is tijdens
de aflevering gedekt door de garantie.
• Kosten voor de uitvoering van de
installatie van het IKEA-apparaat. Indien
de IKEA servicedienst of de erkende
servicepartner het apparaat, binnen de
voorwaarden van deze garantie,
repareert of vervangt, zal de
servicedienst of de erkende
servicepartner, indien nodig, het
gerepareerde apparaat of het
vervangende apparaat installeren.
Deze beperking is niet van toepassing op
foutloze werkzaamheden uitgevoerd door
een gekwalificeerd specialist met gebruik
van onze originele onderdelen teneinde het
apparaat aan te passen aan de technische
veiligheidsspecificaties van een ander EUland.
Hoe zijn de landelijke wetten van
toepassing
De garantie van IKEA geeft u specifieke
wettelijke rechten, die op zijn minst voldoen
aan alle plaatselijke wettelijke eisen die per
land verschillend zijn.
Gebied van geldigheid
Voor apparaten die in een EU-land zijn
aangeschaft en meegenomen worden naar
een ander EU-land, zal de dienstverlening
uitgevoerd worden in het kader van de
garantievoorwaarden die in het nieuwe
land gebruikelijk zijn. Een verplichting om
diensten te verlenen in het kader van de
garantie bestaat uitsluitend als:
• het apparaat en de installatie ervan
voldoen aan de technische specificaties
van het land waarin aanspraak gemaakt
wordt op de garantie;
• het apparaat en de installatie ervan in
overeen-stemming zijn met de montageinstructies en de veiligheidsinformatie die
in de gebruikershandleiding staan.
De speciale Klantenservice voor
apparaten van IKEA:
Aarzel alstublieft niet om contact op te
nemen met de speciale IKEA Klantenservice
om:
1. een beroep te doen op deze garantie;
2. uitleg te vragen over de installatie van
het IKEA appa-raat in het daarvoor
bedoelde keukenmeubel van IKEA. De
service geeft u geen uitleg met
betrekking tot:
• de volledige installatie van uw IKEA
keuken;
• aansluitingen op het elektriciteitsnet
(als het appa-raat geleverd wordt
zonder stekker en kabel), op de
water- en gasleiding, want dit moet
gedaan worden door een erkend
installateur.
3. uitleg te vragen over de
gebruikershandleiding en de
specificaties van het IKEA apparaat.
Om ervoor te zorgen dat wij u de beste
service verlenen, verzoeken wij u de
montage-instructies en/of de gebrui-
NEDERLANDS
kershandleiding in dit boekje zorgvuldig te
lezen voordat u contact met ons opneemt.
Hoe kunt u ons bereiken als u hulp nodig
hebt
Op de laatste pagina van deze
handleiding vindt u de volledige lijst van
door IKEA erkende servicebedrijven met de
bijbehorende nationale telefoonnummers.
Om u sneller van dienst te
kunnen zijn, advi-seren wij u de
specifieke telefoonnummers te
bellen die aan het eind van deze
handleiding vermeld zijn.
Gebruik altijd de telefoonnummers die in het boekje staan
van het apparaat waarvoor u
assistentie nodig heeft. Voordat
u ons belt, zorg ervoor dat u het
IKEA-artikelnummer (8 cijfers) en
het serienummer (8 cijfers die op
het typeplaatje staan) bij de
hand hebt voor het apparaat
waarvoor u onze hulp nodig
hebt.
BEWAAR DE KASSABON!
Dit is uw aankoopbewijs en
nodig om de garantie te doen
gelden. Op de kassabon staat
ook de naam van het IKEA
artikel en het nummer (8 cijfers)
voor elk apparaat dat u gekocht
heeft.
Hebt u meer hulp nodig?
Neem, voor alle andere vragen die geen
betrekking hebben op de service voor
apparaten, contact op met het call center
van de dichtstbijzijnde vestiging van IKEA.
49
Wij raden u aan de documentatie van het
apparaat zorgvuldig te lezen voordat u
contact met ons opneemt.
50
Country
België
Belgique
Phone number
070 246016
Česká republika
00359888164080
0035924274080
246 019721
Danmark
70 15 09 09
Deutschland
+49 1806 33 45 32*
Ελλάδα
España
България
Call Fee
Opening time
Binnenlandse gesprekskosten
8 tot 20 Weekdagen
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
Такса за повикване от страната
От 9 до 18 ч в работни дни
Cena za místní hovor
8 až 20 v pracovních dnech
man. - fre. 09.00 - 20.00
lør. - søn. 09.00 - 18.00
Landstakst
211 176 8276
* 0,20 €/Verbindung aus dem
Festnetz max. 0,60 €/Verbindung
aus dem Mobilfunknetz
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
91 1875537
Tarifa de llamadas nacionales
De 8 a 20 en días laborables
France
0170 36 02 05
Tarif des appels nationaux
Hrvatska
00385 1 6323 339
Trošak poziva 27 lipa po minuti
Ireland
0 14845915
National call rate
9 à 21. En semaine
radnim danom od ponedjeljka
do petka od 08:00 do 16:00
8 till 20 Weekdays
Ísland
5880503
Italia
02 00620818
Innanlandsgjald fyrir síma
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος
22 030 529
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Werktags von 8.00 bis 20.00
9 til 18. Virka daga
Lietuva
5 230 06 99
Nacionalinių pokalbių tarifai
Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00
Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45
Magyarország
Belföldi díjszabás
Hétköznap 8 és 10 óra között
Geen extra kosten.
Alleen lokaal tarief.
ma-vr: 8.00 - 21.00
zat: 9.00 - 21.00
zon / pub. vakantie: 10.00 - 18.00
Norge
061 998 0549
0900 - 235 45 32
(0900-BEL IKEA)
0031 - 50 316 8772
(internationaal)
22 72 35 00
Takst innland
8 til 20 ukedager
Österreich
+43-1-2056356
max. 10 Cent/min.
Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr
Polska
801 400 711
Stawka wg taryfy krajowej
Portugal
211557985
Chamada Nacional
România
021 211 08 88
Россия
8 495 6662929
Tarif apel naţional
Действующие телефонные
тарифы
Tarif für Anrufe im Bundesgebiet
Od 8 do 20 w dni robocze
9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados
8 - 20 în zilele lucrătoare
с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское
8 bis 20 Werktage
Nederland
Luxembourg
Schweiz
Suisse
031 5500 324
Svizzera
Slovensko
(02) 3300 2554
Suomi
030 6005203
Sverige
0775 700 500
Україна
United Kingdom
044 586 2078
020 3347 0044
+381 11 7 555 444
(ако позивате изван Србије)
Србија
011 7 555 444
(ако позивате из Србије)
Eesti, Latvija, Slovenija
Tarif des appels nationaux
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
Cena vnútroštátneho hovoru
Lankapuhelinverkosta
0,0835 €/puhelu + 0,032 €/min
Matkapuhelinverkosta 0,192 €/min
8 à 20. En semaine
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
8 až 20 v pracovných dňoch
arkipäivisin 8.00 - 20.00
Міжміськи дзвінки платні
National call rate
mån-fre 8.30 - 20.00
lör-sön 9.30 - 18.00
9 - 21 В робочі дні
9 till 21. Weekdays
Цена позива у националном
саобраћају
Понедељак – субота: 09 – 20
Недеља: 09 – 18
lokalsamtal (lokal taxa)
www.ikea.com
*
51
867359113-A-302019
© Inter IKEA Systems B.V. 2019
21552
AA-2049117-2
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising