Electrolux | EVY9847AAX | User manual | Electrolux EVY9847AAX Kullanım kılavuzu

Electrolux EVY9847AAX Kullanım kılavuzu
EVY9847AAX
EVY9847AOX
TR
Buharlı ankastre fırın
Kullanma Kılavuzu
2
www.electrolux.com
İÇİNDEKİLER
1. GÜVENLIK BILGILERI....................................................................................... 3
2. GÜVENLIK TALIMATLARI................................................................................. 4
3. ÜRÜN TANIMI.................................................................................................... 7
4. KONTROL PANELI.............................................................................................8
5. İLK KULLANIMDAN ÖNCE.............................................................................. 10
6. GÜNLÜK KULLANIM........................................................................................11
7. SAAT FONKSIYONLARI.................................................................................. 20
8. OTOMATIK PROGRAMLAR............................................................................ 21
9. AKSESUARLARIN KULLANILMASI.................................................................21
10. EK FONKSIYONLAR......................................................................................23
11. İPUÇLARI VE YARARLI BILGILER................................................................24
12. BAKIM VE TEMIZLIK......................................................................................43
13. SORUN GIDERME......................................................................................... 47
14. TEKNIK VERILER.......................................................................................... 49
15. ENERJI VERIMLILIĞI.....................................................................................50
16. TÜKETICININ SEÇIMLIK HAKLARI............................................................... 51
BİZİM İÇİN ÖNEMLİSİNİZ
Bir Electrolux cihazı aldığınız için teşekkürler. Size onlarca yıllık profesyonel
deneyim ve yenilik sunan bir ürün tercih ettiniz. Sizi düşünerek tasarlanan yaratıcı
ve şık bir ürün. Bu ürünü her kullandığınızda, daima en iyi sonuçları
alacağınızdan emin olabilirsiniz.
Electrolux'e hoş geldiniz.
Aşağıdakiler için web sitemizi ziyaret edin:
Kullanım önerileri, broşürler, sorun giderme bilgileri, servis bilgileri edinmek
için:
www.electrolux.com/webselfservice
Ürününüzü daha iyi servis için kaydedin:
www.registerelectrolux.com
Cihazınız için Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Orijinal yedek parçalar satın
alın:
www.electrolux.com/shop
MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE SERVİS
Orijinal yedek parça kullanılmasını tavsiye ederiz.
Yetkili Servis Merkezimizle iletişim sırasında, aşağıdaki verilerin bulunduğunu
kontrol edin: Model, PNC, Seri Numarası.
Bilgiler, bilgi etiketinde yazılıdır.
Uyarı / Dikkat-Güvenlik bilgileri
Genel bilgiler ve tavsiyeler
Çevre ile ilgili bilgiler
Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.
TÜRKÇE
1.
3
GÜVENLIK BILGILERI
Cihazın montaj ve kullanımından önce, verilen talimatları
dikkatlice okuyun. Üretici, yanlış kurulum veya
kullanımdan kaynaklanan yaralanma ya da hasarlardan
sorumlu değildir. Talimatları, ileride kullanabilmeniz için
her zaman güvenli ve kolay ulaşılabilir bir yerde tutun.
1.1 Çocukların ve savunmasız kişilerin güvenliği
•
•
•
•
•
•
•
•
Bu cihaz, güvenli şekilde kullanımı ve oluşabilecek
tehlikeler hakkında talimat, gözetim veya bilgi
verilmesi halinde 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel,
duyumsal veya zihinsel kapasitesi düşük veya bilgi ve
deneyimi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.
3 ile 8 yaş arasındaki çocuklar ve ileri düzey zihinsel
ile fiziksel engellere sahip kişiler gözetim altında
bulunmadıkları müddetçe bu ürünü tek başına
kullanmamalıdır.
3 yaşından küçük çocuklar, sürekli olarak
gözlemlenmedikçe cihazdan uzak tutulmalıdır.
içeren cihazlar ve mobil cihazlarla oynamasına izin
vermeyin.
Tüm ambalajları çocuklardan uzak tutun ve uygun
şekilde bertaraf edin.
Cihaz çalışırken veya soğuma aşamasındayken
çocukları ve evcil hayvanları cihazdan uzak tutun.
Fırının erişilebilir kısımları kullanım esnasında sıcak
olabilir.
Cihazın çocuk güvenlik aygıtı varsa etkinleştirilmelidir.
Temizlik ve bakım işlemi çocuklar tarafından, denetim
altında olmadıkları sürece, yapılmamalıdır.
1.2 Genel Güvenlik
•
•
Cihazın montajı ve kablo değişimi yalnızca kalifiye bir
kişi tarafından yapılmalıdır.
UYARI: Cihaz ve erişilebilir parçalar kullanım
esnasında ısınır. Isıtma elemanlarına dokunmaktan
kaçının.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Cihaza tepsi veya aksesuarları yerleştirirken veya
çıkarırken mutlaka fırın eldiveni kullanın.
Herhangi bir bakım yürütmeden önce cihaz fişini
prizden çekin.
UYARI: Elektrik şoku ihtimalini ortadan kaldırmak için,
lambayı değiştirmeden önce cihazı mutlaka kapayın.
Cihazı, yerleşik yapıya kurmadan kullanmayın.
Cihazı temizlemek için buharlı bir temizleyici
kullanmayın.
Cam kapağı silmek için sert, aşındırıcı temizleyiciler
veya keskin metal kazıyıcılar kullanmayın. Bu tip
malzemeler, yüzeyi çizebilir ve camın kırılmasına
neden olabilir.
Ana güç kaynağı kablosunun zarar görmesi
durumunda, bir elektrik hasarının meydana gelmesine
engel olmak için, kablonun değişimi, üretici, Yetkili
Servis veya benzer nitelikteki kalifiye bir kişi tarafından
yapılmalıdır.
Raf desteklerini çıkarmak için öncelikle yan duvarda
bulunan ön raf desteğini ve ardından arka raf
desteğini çekip çıkarın. Raf desteklerini ters sırayla
takın.
Yalnızca bu cihaz için önerilen yemek sensörünü
(yemekölçeri) kullanın.
2. GÜVENLIK TALIMATLARI
2.1 Montaj
UYARI!
Cihazın montajı yalnızca
kalifiye bir kişi tarafından
yapılmalıdır.
•
•
•
•
•
Tüm ambalajları çıkartın.
Hasarlı bir cihazı monte etmeyin ya
da kullanmayın.
Cihazla birlikte verilen montaj
talimatlarını takip edin.
Cihazı hareket ettirdiğinizde dikkatli
olun, cihaz ağırdır. Her zaman
koruyucu eldiven ve koruyuculu
ayakkabı kullanın.
Cihazı kulpundan tutarak çekmeyin.
•
•
•
Diğer cihazlar ve üniteler arasında
olması gereken minimum mesafeyi
koruyun.
Cihazı, kurulum gerekliliklerini
karşılayan güvenli ve uygun bir yere
yerleştirin.
Ankastre üniteler DIN 68930
dayanıklılık gereksinimlerini
karşılamalıdır.
Kabin minimum yük‐
sekliği (Tezgah mi‐
nimum yüksekliğinin
altında kabin)
444 (460) mm
TÜRKÇE
•
Kabin genişliği
560 mm
Kabin derinliği
550 (550) mm
Cihazın ön yüksek‐
liği
455 mm
Cihazın arkasının
yüksekliği
440 mm
Cihazın ön genişliği
595 mm
Cihazın arka geniş‐
liği
559 mm
Cihazın derinliği
567 mm
Cihazın ankastre
derinliği
546 mm
Açık kapı ile derinlik
882 mm
Havalandırma açık‐
lığı minimum boyu‐
tu. Alt arka tarafta
bulunan açıklık
560x20 mm
Şebeke besleme
kablosu uzunluğu.
Kablo arka tarafta
sağ köşede bulunur
1500 mm
Montaj vidaları
•
3.5x25 mm
UYARI!
Yangın ve elektrik çarpması
riski.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.2 Elektrik bağlantısı
•
•
Tüm elektrik bağlantıları kalifiye bir
elektrik teknisyeni tarafından
yapılmalıdır.
Cihaz topraklanmalıdır.
Anma değeri plakasındaki
parametrelerinin ana güç kaynağının
elektrik gücüne uygun olduğunda
emin olun.
Her zaman doğru monte edilmiş,
darbeye dayanıklı bir priz kullanın.
Priz çoğaltıcılarını ve uzatma
kablolarını kullanmayın.
Elektrik fişine ve kablosuna zarar
vermemeye özen gösterin. Cihazın
ana kablosunun değiştirilmesi
gerekirse, bu işlem Yetkili Servis
tarafından yapılmalıdır.
•
5
Şebeke kablolarının, özellikle
çalışırken veya kapı sıcak olduğunda,
cihazın kapağına veya cihazın
altındaki yuvanın yakınına temas
etmesine veya yanmasına izin
vermeyin.
Akım taşıyan ve izole edilmiş
parçaların darbe koruması araç
kullanılmaksızın çıkarılamayacak
şekilde takılmalıdır.
Fişi prize sadece kurulum
tamamlandıktan sonra takın.
Kurulumdan sonra elektrik fişine
erişilebildiğinden emin olun.
Priz gevşemişse fişi takmayın.
Cihazın fişini prizden çıkarmak için
elektrik kablosunu çekmeyin. Her
zaman fişten tutarak çekin.
Sadece doğru yalıtım malzemelerini
kullanın: Hat koruyucu devre kesiciler,
sigortalar (yuvasından çıkarılan vida
tipi sigortalar), toprak kaçağı kesicileri
ve kontaktörler.
Elektrik tesisatı, cihazın ana şebeke
bağlantısını tüm kutuplardan
kesebilmenize olanak sağlayan bir
yalıtım malzemesine sahip olmalıdır.
Yalıtım malzemesinin kontak
açıklığının genişliği en az 3 mm
olmalıdır.
Bu cihaz, bir elektrik fişi ve elektrik
kablosu ile birlikte teslim edilir.
2.3 Kullanım
UYARI!
Yaralanma, yanma ve
elektrik çarpması veya
patlama riski vardır.
•
•
•
•
•
•
•
•
Bu cihaz, sadece evde kullanım
içindir.
Cihazın teknik özelliklerini kesinlikle
değiştirmeyin.
Havalandırma boşluklarının kapalı
olmadığından emin olun.
Cihaz çalışır durumdayken denetimsiz
bırakmayın.
Her kullanımdan sonra cihazı kapatın.
Çalışır konumdayken cihaz kapağını
dikkatli şekilde açın. Sıcak hava
çıkabilir.
Cihaz suyla temas halindeyken veya
ıslak ellerle cihazı kullanmayın.
Açık cihaz kapağına baskı
uygulamayın.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
Cihazı bir çalışma tezgahı veya bir
eşya koyma masası gibi kullanmayın.
Cihaz kapağını dikkatlice açın. Alkollü
malzemeler kullanılması, alkol ve
havanın karışmasına neden olabilir.
Kapağı açarken cihaza kıvılcım veya
çıplak alev temas etmemesine dikkat
edin.
Cihazın içine, üzerine veya yakınına
yanıcı ürünler ya da yanıcı ürünlerle
ıslanmış maddeler koymayın.
UYARI!
Cihazın zarar görme riski
vardır.
•
•
•
•
•
•
Emaye kısmın hasar görmesini veya
renginin solmasını önlemek için:
– cihazın alt kısmına fırın kabı veya
diğer cisimleri doğrudan
koymayın.
– cihazın alt boşluğuna doğrudan
alüminyum folyo koymayın.
– sıcak cihaza doğrudan su
koymayın.
– yemek pişirmeyi bitirdikten sonra
nemli tabak ve yiyecekleri cihazın
içinde bırakmayın.
– aksesuarları çıkarırken ve
takarken dikkatli olun.
Emaye ya da paslanmaz çelik kısmın
renginin solması cihazın
performansını etkilemez.
Yaş pasta için derin pişirme kabı
kullanın. Meyve suları kalıcı lekelere
neden olabilir.
Bu cihaz sadece pişirme amaçlıdır.
Oda ısıtma gibi başka amaçlarla
kullanılmamalıdır.
Pişirme işlemini daima fırın kapağı
kapalı halde yapınız.
Cihaz bir mobilya panelinin arkasına
monte edilirse (örneğin kapak), cihaz
çalışırken kapağının kapalı
olmamasına dikkat edin. Kapalı
mobilya panelinin arkasında sıcaklık
ve nem oluşabilir ve cihaza, muhafaza
ünitesine veya zemine zarar verebilir.
Cihazı kullandıktan sonra soğuyana
kadar mobilya panelini kapatmayın.
2.4 Bakım ve temizlik
UYARI!
Yaralanma, yangın veya
cihazın zarar görme riski söz
konusudur.
•
•
•
•
•
•
•
•
Bakım işleminden önce, cihazı devre
dışı bırakın ve elektrik bağlantısını
kesin.
Cihazın soğuduğundan emin olun.
Cam panellerin kırılma riski vardır.
Hasar gördüklerinde kapağın cam
panellerini hemen değiştirin. Yetkili
Servis Merkezini arayın.
Kapağı cihazdan çıkarırken dikkatli
olun. Kapı ağırdır!
Yüzey malzemesinin bozulmasını
önlemek için cihazı düzenli olarak
temizleyin.
Cihazı yumuşak, nemli bir bezle
temizleyin. Sadece nötr deterjanlar
kullanın. Aşındırıcı ürünleri, aşındırıcı
temizleme bezlerini, çözücüleri veya
metal cisimleri kullanmayın.
Fırın spreyi kullanıyorsanız paketinde
belirtilen güvenlik talimatlarını takip
edin.
Katalitik emayeyi (varsa) deterjanla
temizlemeyin.
2.5 Buharlı Pişirme
UYARI!
Yanma ve cihazın zarar
görme riski vardır.
•
Salınan Buhar yanmaya neden
olabilir:
– Fonksiyon etkinleştirildiğinde
cihaz kapağını dikkatli şekilde
açın. Buhar çıkabilir.
– Buharlı pişirme işleminden sonra
cihaz kapağını dikkatlice açın.
2.6 Dahili ışık
UYARI!
Elektrik çarpması riski.
•
•
Bu cihazda kullanılan lamba veya
halojen lamba tipi yalnızca ev aletleri
içindir. Ev aydınlatması için
kullanmayın.
Lambayı değiştirmeden önce cihaz
fişini prizden çekin.
TÜRKÇE
•
Sadece aynı özelliklerdeki lambaları
kullanın.
2.7 Servis
•
•
Cihazı onarmak için yetkili bir Servis
Merkezine başvurun.
Sadece orijinal yedek parçalar
kullanın.
TEL: +46 (8) 738 60 00
FAX: +46 (8) 738 63 35
www.electrolux.com
İthalatcı: Electrolux Dayanıklı Tüketim
Mamulleri San. ve Tic. AŞ.
TR-34435 Taksim-Beyoğlu-İstanbul
UYARI!
Yaralanma ya da boğulma
riski.
•
SE-105 45 STOCKHOLM
SWEDEN
2.8 Eski ürünü elden çıkarma
•
•
Müşteri Hizmetleri: 0 850 250 35 89
musteri_hizmetleri@electrolux.com
Cihazın fişini prizden çekin.
Cihazı yakın ana elektrik kablosunun
bağlantısını kesin ve atın.
Çocukların veya evcil hayvanların
cihaza sıkışmasını önlemek için kapı
mandalını kaldırın.
Üretici / İhracatçı :
ELECTROLUX APPLIANCES AB
WEB: www.electrolux.com.tr
Kullanım Ömrü Bilgisi :
Kullanım ömrü küçük ev aletlerinde 7 yıl,
diğer beyaz eşya ürünlerinde ise 10
yıldır. Kullanım ömrü, üretici ve/veya
ithalatçı firmanın cihazınızla ilgili yedek
parça temini ve bakım süresini ifade
eder.
BUSINESS SECTOR EMA-EMEA (SEE)
3. ÜRÜN TANIMI
3.1 Genel görünüm
1
2
3
4
5
6
7
4
10
7
ST GÖRANSGATAN 143
3
2
1
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kontrol paneli
Elektronik programlayıcı
Su çekmecesi
İç sıcaklık sensörü prizi
Isıtıcı eleman
Lamba
Fan
Boru çıkışında kireç çözme
Sürgülü kafes, çıkarılabilir
Raf konumları
8
www.electrolux.com
3.2 Aksesuarlar
Fırınlamak ve kızartmak için veya yağ
biriktirme tepsisi olarak kullanmak içindir.
Tel raf
Yemekölçer
Pişirme kapları, kek kalıpları, kızartmalar
için.
Yemeğin iç sıcaklığını ölçmek içindir.
Pişirme tepsisi
Buhar seti
Kek, çörek ve bisküviler için.
Bir deliksiz ve bir delikli yiyecek kabı.
Tava- / Kızartma kabı
Buhar seti buharla pişirme sırasında
yoğuşan suyu yiyecekten tahliye eder.
Sebze, balık ve tavuk göğsü hazırlamak
için kullanın. Set, suda pişirilmesi
gereken yiyecekler için uygun değildir
ör., pirinç, püre, makarna.
4. KONTROL PANELI
4.1 Elektronik programlayıcı
1
2 3 4 5
6
Cihazı çalıştırmak için sensör alanlarını kullanın.
Sensör
alanı
1
Fonksiyon
Açıklama
AÇIK/KAPALI
Fırını açıp kapamak içindir.
7 8 9 10 11
TÜRKÇE
Sensör
alanı
2
3
4
5
-
6
7
8
Fonksiyon
Açıklama
Isıtma Fonksi‐
yonları veya
Rehber
Bir ısıtma fonksiyonu ya da menü seçmek için
sensör alanına bir kez basın: Rehber. Menüler
arasında geçiş için sensör alanına yeniden ba‐
sın: Isıtma Fonksiyonları, Rehber. Işığı açmak
veya kapatmak için, 3 saniye boyunca alana
basın.
Geri
Menüde bir seviye geri gitmek içindir. Ana me‐
nüyü görmek için, alana 3 saniye süreyle doku‐
nun.
Sıcaklık ayarı/
Hızlı ısıtma
Sıcaklığı ayarlamak ya da fırının mevcut sıcak‐
lığını görmek içindir. Şu fonksiyonu açıp kapa‐
mak için 3 saniye alana basın: Hızlı ısıtma.
Favoriler
Sık kullandığınız favori programlarınızı kaydet‐
mek ve seçmek içindir.
Gösterge Ekranı
Fırında o an geçerli ayarları gösterir.
Yukarı
Menüde yukarı ilerlemek içindir.
Aşağı
Menüde aşağı ilerlemek içindir.
Zaman ve ek
fonksiyonlar
Farklı fonksiyonları ayarlamak içindir. Bir ısıtma
fonksiyonu çalışırken zamanlayıcıyı veya şu
fonksiyonları ayarlamak için sensör alanına ba‐
sın: Fonksiyon Kilidi, Favoriler, Isıt+Bek‐
let,Ayarla + Git. Çekirdek ısısı sensörünün
ayarlarını da değiştirebilirsiniz.
Zaman Ayarı
Şu fonksiyonu ayarlamak içindir: Zaman Ayarı.
Tamam
Bir seçimi veya ayarı onaylamak içindir.
9
10
11
4.2 Gösterge Ekranı
A
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Isıtma fonksiyonu
Saat
Isıtma göstergesi
Sıcaklık
Bir fonksiyonun süresi veya bitiş
zamanı
9
10
www.electrolux.com
Ekrandaki diğer göstergeler:
Simge
Fonksiyon
Zaman Ayarı
Fonksiyon çalışıyordur.
Saat
Ekranda geçerli zamanı görüntüler.
Süre
Ekranda pişirme için gerekli süre
gösterilir.
Bitiş
Ekranda pişirmenin ne zaman ta‐
mamlandığı gösterilir.
Sıcaklık
Ekran, sıcaklığı gösterir.
Zaman Göstergesi
Ekranda ısıtma fonksiyonunun ne
kadar çalışacağı gösterilir. Saati sı‐
fırlamak için
ve
nı anda basın.
tuşlarına ay‐
Hesaplama
Fırın, pişirme süresini hesaplar.
Isıtma Göstergesi
Ekranda fırının sıcaklığı gösterilir.
Hızlı ısıtma
Fonksiyon açık. Isıtma süresini azal‐
tır.
Otomatik Ağırlıkölçer
Ekranda otomatik tartma sisteminin
açık olduğu ya da ağırlığın değiştiri‐
lebileceği gösterilir.
Isıt+Beklet
Fonksiyon açık.
5. İLK KULLANIMDAN ÖNCE
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.
kontrastı, parlaklığı ve zaman ayarlarını
baştan yapmanız gerekecektir.
5.1 İlk Temizlik
1. Değeri ayarlamak için
seçeneğine basın.
Çıkarılabilir raf desteklerini ve
aksesuarları fırından çıkarın.
2. Onaylamak için
basın.
"Bakım ve Temizlik" bölümüne bakın.
5.3 Su sertliğinin ayarlanması
Fırını ve aksesuarları ilk kullanım
öncesinde temizleyin.
Aksesuarları ve çıkarılabilir raf
desteklerini başlangıçtaki yerlerine takın.
5.2 İlk Bağlantı
Fırını ana şebekeye bağladığınızda veya
bir elektrik kesintisi sonrasında dil, ekran
veya
seçeneğine
Fırını şebekeye bağladığınızda su sertlik
seviyesini ayarlamanız gerekir.
Aşağıdaki tablo, ilgili Kalsiyum tortusu ve
su kalitesi arasındaki su sertliği aralığını
(dH) açıklamaktadır.
TÜRKÇE
Su sertliği
11
Kalsiyum tortusu
(mmol/l)
Kalsiyum tortusu Su sınıflan‐
(mg/l)
dırması
Sınıf
dH
1
0-7
0 - 1.3
0 - 50
Yumuşak
2
7 - 14
1.3 - 2.5
50 - 100
Kısmen sert
3
14 - 21
2.5 - 3.8
100 - 150
Sert
4
21 üzeri
3,8 üzeri
150 üzeri
Çok sert
Su sertliği tabloda gösterilen değeri
aştığında, su haznesini damacana su ile
doldurun.
1. Fırında bulunan buhar seti ile tedarik
edilen dört renkli değiştirme
çubuğunu alın.
2. Çubuğun tepkime bölgesini yaklaşık
1 saniyeliğine suya koyun.
Çubuğu akan suya tutmayın.
3. Su kalıntısını temizlemek için çubuğu
sallayın.
4. Bir dakika bekleyin ve su sertliğini
aşağıdaki tablodan kontrol edin.
Tepkime bölgelerindeki renkler
değişmeye devam eder. Su sertliğini
testten 1 dakika sonra kontrol
etmeyin.
5. Su sertliğinin ayarlanması: menü:
Temel Ayarlar.
Test şeridi
Su sertliği
1
2
3
4
Menüdeki su sertliğini şu şekilde
değiştirebilirsiniz: Temel Ayarlar / Su
sertliği.
6. GÜNLÜK KULLANIM
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.
1. Fırını çalıştırın.
veya
seçeneğine basın.
3. Alt menüye geçmek veya ayarı kabul
etmek için
seçeneğine basın.
Herhangi bir noktada
seçeneğini kullanarak ana
menüye geri dönebilirsiniz.
Ana menü
Sembol / Menü Uygulama
öğesi
6.1 Menülerde gezinme
2. Menüde seçim yapmak için
6.2 Menülere genel bakış
Isıtma Fonksi‐
yonları
Tarifler
Favoriler
Isıtma fonksiyonları‐
nın bir listesini içerir.
Otomatik programla‐
rın listesini içerir.
Kullanıcı tarafından
oluşturulan favori pi‐
şirme programlarının
bir listesini içerir.
12
www.electrolux.com
Sembol / Menü Uygulama
öğesi
Temizleme
Programların bir liste‐
sini temizlemeyi içe‐
rir.
Temel Ayarlar
Cihaz yapılandırma‐
sını ayarlamak için
kullanılır.
Spesiyaliteler
Ek ısıtma fonksiyon‐
larının bir listesini içe‐
rir.
Rehber
Farklı türdeki yemek‐
ler için önerilen fırın
ayarlarını içerir. Bir
yemek seçin ve pişir‐
me işlemini başlatın.
Belirtilen sıcaklık ve
süre, iyi bir sonuç el‐
de etme amaçlı genel
ayarlardır ve ihtiyaca
göre değiştirilebilir.
Kullanacağınız sıcak‐
lık ve süre tariflere ve
kullanılan malzeme‐
lerin kalitesine ve
miktarına bağlıdır.
Şunun için alt menü: Temel Ayarlar
Sembol / Menü Açıklaması
öğesi
Isıt+Beklet
Zaman uzatma fonk‐
Zaman Uzatma siyonunu etkinleştirir
ve devre dışı bırakır.
Gösterge Kon‐
trastı
Gösterge kontrastını
kademe kademe
ayarlar.
Gösterge Par‐
laklığı
Gösterge parlaklığını
kademe kademe
ayarlar.
Dil
AÇIK iken cihazı ka‐
Zaman Göster‐ padığınızda, geçerli
saati gösterir.
gesi
Hızlı ısıtma
Ayarla + Git
AÇIKKEN, bu fonksi‐
yon ısıtma süresini
azaltır.
Bir fonksiyonu ayarla‐
mak ve kontrol pane‐
linde bulunan her‐
hangi bir sembole ba‐
sarak aktifleştirmek
içindir.
Gösterge ekranının
dilini ayarlar.
Tuş sesi ve sinyal se‐
Sinyal Ses Sevi‐ viyelerini kademe ka‐
deme ayarlar.
yesi
Tuş Sesleri
Sembol / Menü Açıklaması
öğesi
Saatteki geçerli za‐
Zamanı Ayarla‐ manı ayarlar.
yın
Pişirme süresi ta‐
mamlandığında ha‐
zırlanan yemeği 30
dakika boyunca sıcak
tutar.
Dokunmatik alanların
sesini etkinleştirir ve
devre dışı bırakır.
AÇMA / KAPAMA do‐
kunmatik alanının se‐
sini devre dışı bırak‐
mak mümkün değil‐
dir.
Alarm sinyallerini et‐
Alarm/Hata Sin‐ kinleştirir ve devre dı‐
şı bırakır.
yalleri
Su sertliği
Su sertliği seviyesini
ayarlar (1 - 4).
Cihazı temizleme za‐
Temizlik Uyarısı manını hatırlatır.
Servis
Yazılım sürümünü ve
yapılandırmasını gös‐
terir.
Tüm ayarları fabrika
Fabrika Ayarları ayarlarına getirir.
TÜRKÇE
13
6.3 Şunların alt menüleri: Temizleme
Simge
Menü ögesi
Açıklaması
Su tankı boşaltılıyor
Buhar fonksiyonlarının kullanımının ar‐
dından su haznesinden artık suyu alma
prosedürü.
Buharla yoğun temizleme
Fırın temizleyici yardımıyla inatçı lekeleri
temizleme prosedürü.
Buharla temizleme
Hafifçe kirlendiği ve birçok kez yanma‐
dığı zamanlarda cihazı temizleme prose‐
dürü.
Kireç çözme
Buhar üretim devresindeki kireç birikinti‐
lerini temizleme prosedürü.
Durulama
Buhar fonksiyonlarını sık sık kullandıktan
sonra buhar üretim devresini durulama
ve temizleme prosedürü.
6.4 Isıtma Fonksiyonları
Pişirme fonk‐
siyonu
Sıcak Hava
Uygulama
Aynı anda iki adede
kadar raf konumunda
pişirmek ve yiyecekleri
kurutmak içindir.Sıcak‐
lığı, fonksiyondan 20 40 °C daha düşük
ayarlayın: Alt+üst ısıt‐
ma.
Çok iyi kızarmış ve
gevrek tabanlı olması
Pizza Konumu gereken yemekleri tek
bir raf konumunda pi‐
şirmek içindir. Sıcak‐
lığı fonksiyon için 20 40 °C'den daha dü‐
şüğe ayarlayın: Alt
+üst ısıtma.
Özellikle yumuşak, su‐
lu et/tavuk kızartmaları
Yavaş pişirme içindir.
Alt+üst ısıtma
Tek raf konumunda pi‐
şirme ve kızartma yap‐
mak içindir.
Pişirme fonk‐
siyonu
Dondurulmuş
yiyecekler
Turbo ızgara
Izgara
Hızlı Izgara
Alt ısıtma
Uygulama
Hazır yemekleri (kibrit/
elma dilim patates ya
da sigara böreği gibi)
çıtır kalacak şekilde pi‐
şirmek içindir.
Büyük et parçalarını
veya kemikli kümes
hayvanlarını tek bir raf
konumunda kızartmak
içindir. Graten ve üst
yüzeyi kızartmak için‐
dir.
Yassı yiyecekleri ızga‐
ra yapmak ve ekmek
kızartmak içindir.
Çok miktardaki yassı
yiyeceği ızgara yap‐
mak ve ekmek kızart‐
mak içindir.
Alt kısmı gevrek kekler
pişirmek ve yiyecekleri
korumak içindir.
14
www.electrolux.com
Pişirme fonk‐
siyonu
Buz Çözme
Fanlı Pişirme
(Nemli)
Graten
Uygulama
Dondurulmuş yiyecek‐
lerin (sebze ve meyve)
buzunu çözmek için‐
dir. Buz çözme süresi
dondurulmuş yiye‐
ceğin miktarına ve bo‐
yutuna göre değişir.
Bu fonksiyon pişirme
sırasında enerji tasar‐
rufu sağlamak için ta‐
sarlanmıştır. Pişirme
talimatları için “İpuçları
ve faydalı bilgiler” Fan‐
lı Pişirme (Nemli) bölü‐
müne bakın. Fonksiyo‐
nun aksamadan çalış‐
ması ve fırının müm‐
kün olduğunca verimli
çalışması için pişirme
sırasında fırın kapağı
kapalı kalmalıdır. Bu
fonksiyonu kullan‐
dığınızda fırın içi sı‐
caklığı ayarladığınız
sıcaklıktan farklı olabi‐
lir. Geriye kalan ısı
kullanılır.Isıtma gücü
düşürülebilir. Genel
enerji tasarrufu öneri‐
leri için, "Enerji Verim‐
liliği" bölümünde Enerji
Tasarrufu kısmına ba‐
kın. Bu fonksiyon, EN
60350-1'e göre enerji
verimlilik sınıfına uyum
için kullanıldı. Bu fonk‐
siyonu kullandığınız‐
da, lamba 30 saniye
sonra otomatik olarak
devre dışı kalır.
Lazanya veya patates
graten gibi yemekler
içindir. Graten ve üst
yüzeyi kızartmak için‐
dir.
Pişirme fonk‐
siyonu
Ekmek
Sıcak Buhar
Konumu
Uygulama
Bu fonksiyonu çıtırlık,
renk ve yüzey parlak‐
lığı bakımından pro‐
fesyonel fırında pişiril‐
mişe benzer ekmek ve
sandviç ekmeği yap‐
mak için kullanın.
Ekmek pişirmek, iri et
parçalarını kızartmak
veya soğutulmuş veya
dondurulmuş yemekle‐
ri ısıtmak içindir.
Yoğun Buhar
Konumu
Nem seviyesi yüksek
yiyecekler, muhallebi‐
ler, etli jöleler ve balık
buğulama içindir.
Tam Buhar
Sebze, balık, patates,
pilav, makarna ve özel
mezeler içindir.
Bazı fırın fonksiyonlarında
lamba 60 °C'nin altında
otomatik olarak devre dışı
bırakılır.
6.5 Spesiyaliteler
Isıtma fonksi‐
yonu
Uygulama
Yiyeceği sıcak tutmak
içindir.
Sıcak Tutma
Tabak ısıtma
Konserve yap‐
ma
Kurutma
Bir tabağı, servis ön‐
cesinde ısıtmak için‐
dir.
Sebze konservesi
yapmak içindir (ör.
turşu).
Dilimlenmiş meyve,
sebze ve mantar ku‐
rutmak içindir.
TÜRKÇE
Isıtma fonksi‐
yonu
Hamur kabart‐
ma
Buharla tekrar
ısıtma
Uygulama
Mayalı hamurun ka‐
barmasını hızlandır‐
mak içindir. Hamur
yüzeyinin kurumasını
önler, hamurun es‐
nekliğini korur.
Yiyecekleri buharla
ısıtmak yüzeyin kuru‐
masını önler. Isı has‐
sasça eşit şekilde
dağıtılır böylece yiye‐
cek yeni pişirildiğin‐
deki tadına ve aroma‐
sına geri kavuşur. Bu
fonksiyonu kullanarak
yiyeceği doğrudan ta‐
bak içinde ısıtabilirsi‐
niz. Tabakları farklı
raflara yerleştirip yi‐
yecekleri aynı anda
ısıtabilirsiniz.
Yemek
Somon
Somon fileto
Bütün somon
Karides
Karides, taze
Karides, donmuş
Midye
-
Yiyecek Kategorisi: Kümes Hayvanı
Yemek
Kümes hayvanı,
kemikli
-
Kümes hayvanı,
-
kemikli
Tavuk kanatları,
taze
Tavuk kanat, don‐
durulmuş
Tavuk budu, taze
6.6 Rehber
Yiyecek Kategorisi: Balık/Deniz
Ürünleri
Tavuk
Tavuk budu, don‐
muş
Tavuk göğsü,
buğulama
Yemek
Balık
15
Balık, pişirilmiş
Tavuk, 2 yarım
Balık kroket
Bütün Tavuk
Balık fileto, ince
Balık fileto, kalın
Balık fileto, don‐
muş
Bütün küçük balık
Bütün balık,
buğulama
Bütün küçük balık,
ızgara
Bütün balık, ızgara
Bütün balık, ızgara
Alabalık
Bütün ördek
-
Bütün kaz
-
Bütün hindi
-
Yiyecek Kategorisi: et
Yemek
Haşlanmış sığır eti
Sığır eti
Et kavurma
Rulo köfte
16
www.electrolux.com
Yiyecek Kategorisi: Fırın Yemekleri
Yemek
Rozbif
Yemek
Az pişmiş
Lazanya
-
Az pişmiş
-
Orta
Lazanya/
Mantı,dondurul‐
muş
Orta
Makarna
-
İyi pişmiş
Patates graten
-
İyi pişmiş
Sebzeli graten
-
Tatlılar
-
Az pişmiş
İskandinav bifteği
Dana eti
Orta
Yiyecek Kategorisi: Pizza/Kiş
Yemek
İyi pişmiş
Pizza, ince tabanlı
Dana boğum
Dana sırtı
Pizza, ekstra üst
malzeme
Dana eti rosto
Pizza, dondurul‐
muş
Kuzu butu
Pizza
Kuzu eti rosto
Kuzu eti
Küçük Pizza, don‐
durulmuş
Sebze graten
-
pişmiş
Kızartılmış tart
-
Yaban Tavşanı
• Tavşan budu
• Tavşan sırtı
• Tavşan sırtı
İsviçre Tartı, tuzlu
-
Sebzeli turta
-
Kuzu pirzola, orta
Av Eti
Pizza, soğutulmuş
Kuzu Sırtı
Kuzu pirzola, orta
pişmiş
Amerikan Piz‐
za,dondurulmuş
Geyik
• Geyik budu
• Geyik Sırtı
Yiyecek Kategorisi: Kek/Kurabiye
Yemek
Kalıpta kek
-
Elmalı kek, kapalı
-
Av eti rostosu
Sünger kek
-
Sırt bölgesi - Av Eti
Elmalı turta
-
Peynirli kek, tepsi
-
Tatlı Çörek
-
Tart
-
TÜRKÇE
17
Yiyecek Kategorisi: Ekmek
Yemek
Yemek
İsviçre Tartı, tatlı
-
Bademli kek
-
Muffin
-
Börek
-
Poğaçalar
-
Profiterol
-
Puf böreği
-
Papatya ekmek
Ekler
-
Beyaz ekmek
Makaron
-
Mayalı çörek
Kurabiye hamurlu
bisküviler
-
Stollen Noel Ek‐
meği
-
Elmalı strudel,
dondurulmuş
-
Tepside Kek
Pandispanya ha‐
muru
Mayalı hamur
Ekmek
Ekmek
Rulolar, ön. pişmiş
Ekmek, donmuş
Ciabatta Ekmeği
Baget
Bagetler, pişirilmiş
Bagetler, donmuş
Kahverengi ekmek
Ekmek
Çavdar ekmeği
Tam tahıl ekmeği
Mayasız ekmek
Ekmek, dondurul‐
muş
Yiyecek Kategorisi: Sebzeler
Yemek
Peynirli kek, tepsi
-
Brownie
-
Brokoli, çiçekler
halinde
-
İsviçre rulosu
-
Brokoli, bütün
-
Mayalı Kek
-
Karnabahar, çiçek
halinde
-
Kırıntılı kek
Şekerli kek
-
Karnabahar, bütün Havuçlar
-
Turta tabanı
Gevrek hamur tur‐
ta tabanı
Kabak dilimleri
-
Turta tab.pand.kar.
Kuşkonmaz, yeşil
-
Hamurlu meyveli
turta
Kuşkonmaz, beyaz -
Meyveli pasta
Pandis. kar. mey‐
veli turta
Mayalı hamur
Biber şeritleri
-
Ispanak, taze
-
Pırasa, halkalar
halinde
-
Taze fasulye
-
18
www.electrolux.com
Yemek
Yemek
Patates kızartma‐
sı, kalın
-
-
Patates kızartma,
dondurulmuş
-
Kereviz, küp
-
Patates Köftesi
-
Bezelye
-
Patates Dilimleri
-
Patlıcan
-
Baharatlı patates‐
ler
-
Rezene
Enginar
-
-
Pancar kökü
-
Haşlanmış pata‐
tes, dilim
Siyah tekesakalı
-
Şeritler halinde
alabaş
-
Mantar dilimleri
-
Domates Közleme
-
Brüksel lahanası
Beyaz kuru fasulye Kara lahana
-
Yiyecek Kategorisi: Kremalar/
Güveçler
Yemek
Yumurta muhalle‐
bisi
-
Krem karamel
-
Güveç
Yumurta, az kay‐
namış
Yumurtalar
Yumurta, orta kay‐
namış
Fırında Patates/
Kumpir
-
Patates lokması
-
Ekmek lokması
-
Mayalı lokma, tuz‐
lu
-
Mayalı lokma, tatlı
-
Pirinç
-
Tagliatelle, taze
-
Polenta
-
Yemeğin ağırlığını ve
çekirdek ısısını değiştirmek
gerektiğinde, yeni değerleri
ayarlamak için
kullanın.
veya
Yumurta, çok kay‐
namış
6.7 Bir ısıtma fonksiyonu
ayarlama
Yumurta, pişirilmiş
1. Fırını çalıştırın.
2. Menüyü seçin: Isıtma Fonksiyonları.
Yiyecek Kategorisi: Yardımcı
yemekler
Yemek
Patates kızartma‐
sı, ince
Haşlanmış patates -
-
öğesine basın.
3. Onaylamak için
4. Bir ısıtma fonksiyonu seçin.
5. Onaylamak için
öğesine basın.
6. Sıcaklığı ayarlayın.
7. Onaylamak için
öğesine basın.
TÜRKÇE
6.8 Buharlı pişirme
Su haznesi kapağı kontrol panelindedir.
UYARI!
Sadece soğuk musluk suyu
veya ısıtılmamış içme suyu
kullanın. Filtrelenmiş
(demineralize) ya da
damıtılmış su kullanmayın.
Diğer sıvıları kullanmayın.
Yanıcı ya da uçucu sıvıları
su çekmecesine koymayın.
1. Su çekmecesini açmak için kapağına
basın.
2. Su çekmecesini sesli sinyal gelene
ya da ekranda mesaj gösterilene dek
soğuk suyla maksimum seviyeye
(yaklaşık 950 ml) kadar doldurun. Su
yaklaşık 50 dakika için yeterlidir. Su
çekmecesini maksimum kapasitesi
üzerinde doldurmayın. Su kaçağı,
taşma ve mobilya hasarı riski vardır.
3. Su çekmecesini ilk konumuna getirin.
4. Fırını çalıştırın.
5. Bir buhar fonksiyonu ve sıcaklığı
ayarlayın.
6. Gerekiyorsa şu fonksiyonu ayarlayın:
veya: Bitiş
.
Süre
Yaklaşık 2 dakika sonra buhar
görünecektir. Fırın önceden
ayarlanan ısıya ulaştığında, sinyal
sesi gelir.
Su çekmecesinde su kalmadığında,
sesli bir ikaz duyulur ve su
çekmecesinin buharlamaya devam
etmesi için, yukarıda açıklandığı gibi
yeniden doldurulması gerekir.
Pişirme süresinin sonunda sinyal sesi
duyulur.
7. Fırını kapatın.
8. Buharlı pişirme bittikten sonra su
çekmecesini boşaltın.
19
Temizleme fonksiyonuna bakın: Su
tankı boşaltılıyor.
DİKKAT!
Fırın sıcaktır. Yanma
riski vardır.
9. Buharlı Pişirme bittikten sonra buhar
iç kısmın tabanında yoğuşur.
Boşluğun alt kısmını daima fırın
soğuduğunda kurulayın.
Kapısını açarak fırının tamamen
kurumasını bekleyin. Kurutma işlemini
hızlandırmak için kapağı kapatabilir ve
fırını şu fonksiyonla ısıtabilirsiniz: Sıcak
Hava 150°C sıcaklıkta yaklaşık 15
dakika.
6.9 Isıtma göstergesi
Bir ısıtma fonksiyonunu çalıştırdığınızda,
ekrandaki çubuk yanar. Çubuk, sıcaklığın
arttığını gösterir. Sıcaklığa erişildiğinde 3
kere sinyal sesi duyulur, çubuk yanıp
söner ve kaybolur.
6.10 Hızlı ısıtma
Bu fonksiyon ısıtma süresini azaltır.
Hızlı ısıtma fonksiyonu
devredeyken fırına yemek
koymayın.
Fonksiyonu çalıştırmak için seçeneğini
3 saniye basılı tutun. Isıtma göstergesi
değişir.
Bu fonksiyon bazı fırın fonksiyonları için
geçerli değil.
6.11 Atıl ısı
Fırını kapadığınızda, ekran atıl (kalan)
ısıyı gösterir. Yemeği sıcak tutmak için
bu ısıyı kullanabilirsiniz.
20
www.electrolux.com
7. SAAT FONKSIYONLARI
7.1 Saat fonksiyonları tablosu
Saat fonksiyo‐ Uygulama
nu
7.2 Saat fonksiyonlarının
ayarlanması
Fonksiyonları kullanmadan
önce: Süre, Bitiş, öncelikle
bir ısıtma fonksiyonu ile
sıcaklığı ayarlamalısınız.
Fırın otomatik olarak
kapanır.
Şu fonksiyonları
kullanabilirsiniz: Süre ve
Bitiş seçeneğine birlikte
basın (fırının belirli bir süre
sonra otomatik olarak
açılmasını ve kapanmasını
istiyorsanız.)
Fonksiyonlar: Süre ve Bitiş
çalışmaz (yemekölçeri
kullandığınızda.)
Zaman Aya‐ Geri sayım ayarlamak
içindir (maksimum 2
rı
saat 30 dakika). Bu
fonksiyonun fırının ça‐
lışması üzerinde her‐
hangi bir etkisi yoktur.
Fonksiyonu etkinleştir‐
mek için
seçeneğini
kullanın. Dakikayı
ayarlamak için
ya
ve‐
seçeneğine,
başlatmak için de
seçeneğine basın.
Süre
Bitiş
Fırının ne kadar süre
kullanımda kalacağını
ayarlamak içindir
(maksimum 23 saat 59
dakika).
Bir ısıtma fonksiyonu‐
nun kapanma süresini
ayarlamak içindir
(maksimum 23 saat 59
dakika).
Bir saat fonksiyonu için zamanı
ayarladıysanız, 5 saniye sonra geri
sayım başlar.
Şu saat fonksiyonlarını
kullanıyorsanız: Süre, Bitiş,
sürenin %90’ı geçtikten
sonra fırın ısıtıcı elemanları
kapatır. Fırın, süre
tamamlanana kadar (3 - 20
dakika), pişirme işlemini
devam ettirmek için atıl ısıyı
kullanır.
1. Bir ısıtma fonksiyonunu ayarlayın.
2. Ekranda gerekli saat fonksiyonu ve
ilgili sembol görünene kadar
seçeneğine tekrar tekrar basın.
3. Gereken süreyi ayarlamak için
veya
seçeneğine basın.
4. Onaylamak için
seçeneğine
basın.
Süre bittiğinde, bir sinyal duyulur. Fırın
kapanır. Ekranda bir mesaj görüntülenir.
5. Sinyal sesini durdurmak için herhangi
bir sembole basın.
7.3 Isıt+Beklet
Fonksiyonun koşulları:
•
•
Ayarlanan sıcaklık 80 °C'nin
üzerindedir.
Şu fonksiyon: Süre ayarlanır.
Şu fonksiyon: Isıt+Beklet hazırlanan
yemeği 30 dakika süreyle 80 °C
sıcaklıkta tutar. Pişirme ya da kızartma
işlemi bittikten sonra devreye girer.
Fonksiyonu şu menüde açıp
kapayabilirsiniz: Temel Ayarlar.
1. Fırını çalıştırın.
2. Isıtma fonksiyonunu seçin.
3. Sıcaklığı 80 °C'nin üzerine ayarlayın.
TÜRKÇE
4. Ekranda şu görülene kadar
seçeneğine tekrar tekrar basın: Isıt
+Beklet.
5. Onaylamak için
öğesine basın.
Fonksiyon sona erdiğinde, bir sinyal
duyulur.
21
Yemekölçer gerektiren
ısıtma fonksiyonlarında
kullanılmaz.
1. Pişirme süresi bittiğinde, bir sinyal
duyulur. Herhangi bir sembole basın.
Ekranda mesaj gösterilir.
7.4 Zaman Uzatma
2. Açmak için
Şu fonksiyon: Zaman Uzatma Süre
bittikten sonra ısıtma fonksiyonunun
çalışmaya devam etmesini sağlar.
4.
seçeneğine veya iptal
seçeneğine basın.
etmek için
3. Fonksiyonun süresini ayarlayın.
seçeneğine basın.
8. OTOMATIK PROGRAMLAR
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.
8.1 İnternet'teki yemek tarifleri
Web sitemize giderek otomatik
programlara uygun yemek tarifleri
bulabilirsiniz.Yemek Tarifi Kitabı'nı
bulmak için fırın içinde ön çerçevedeki
bilgi plakasında bulunan PNC
numarasına göz atın.
1. Fırını çalıştırın.
2. Menüyü seçin: Tarifler. Onaylamak
için
seçeneğine basın.
3. Kategoriyi ve yemeği seçin.
Onaylamak için
basın.
seçeneğine
4. Bir tarif seçin. Onaylamak için
seçeneğine basın.
8.2 Tarifler ile Otomatik Tarifler
Bu fırında, kullanabileceğiniz hazır tarifler
vardır. Bu tarifler sabittir, değiştirilemez.
9. AKSESUARLARIN KULLANILMASI
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.
9.1 Yemekölçer
Ayarlanması gereken iki sıcaklık vardır:
fırın sıcaklığı ve yemekölçer.
Yemekölçer etin iç sıcaklığını ölçer. Et
ayarlanan sıcaklığa geldiğinde fırın
kapanır.
DİKKAT!
Yalnızca size verilen
yemekölçeri ya da doğru
yedek parçaları kullanın.
Yemekölçer pişirme
süresince etin içinde ve prize
takılı kalmalıdır.
1. Yemekölçerin ucunu etin merkezine
yerleştirin.
2. Yemekölçerin fişini, cihazın önündeki
prize takın.
22
www.electrolux.com
3. Fırını çalıştırın.
Ekranda yemekölçer sembolü gösterilir.
4. İç sıcaklığı ayarlamak için 5 saniye
veya
seçeneğine
geçmeden
basın.
5. Isıtma fonksiyonunu ve gerekirse fırın
sıcaklığını ayarlayın.
Fırın yaklaşık bir bitiş zamanı hesaplar.
Bitiş zamanı farklı yemek miktarlarına,
ayarlanan fırın sıcaklığına (minimum 120
°C) ve çalıştırma modlarına göre
değişiklik gösterir. Fırın yaklaşık 30
dakika içinde bitiş zamanını hesaplar.
6. Merkez sıcaklığı değiştirmek için
seçeneğine basın.
Et, ayarlanan iç sıcaklığa ulaştığında bir
sinyal duyulur. Fırın otomatik olarak
kapanır.
7. Sinyal sesini durdurmak için herhangi
bir sembole basın.
8. Yemekölçerin fişini prizden çıkarın ve
eti fırından alın.
9. Fırını kapatmak için
basın.
Pişirme tepsisi/ Derin pişirme kabı:
Pişirme tepsisini /derin pişirme kabını raf
desteğinin kılavuz rayları arasına itin.
Tel rafı ve pişirme tepsisini / derin
pişirme kabını birleştirin:
Pişirme tepsisini /derin pişirme kabını, raf
desteğinin kılavuz çubukları ve kılavuz
çubukları üzerindeki tel raf arasına itin.
seçeneğine
UYARI!
Yemekölçer sıcaktır. Yanma
riski söz konusudur.
Yemekölçerin ucunu ve fişini
çıkarırken dikkatli olun.
9.2 Aksesuarların takılması
Tel raf:
Rafı, raf desteğinin kılavuz çubuklarının
arasına itin ve ayakların aşağı doğru
baktığından emin olun.
Güvenliği artırmak için
yukarıda küçük girinti.
Girintiler, rafların düşmesini
de önleyen araçlardır. Rafın
etrafındaki yüksek kenar
pişirme kaplarının raftan
düşmesini engeller.
TÜRKÇE
23
10. EK FONKSIYONLAR
10.1 Favoriler
Süre, sıcaklık ya da ısıtma fonksiyonu
gibi favori ayarlarınızı kaydedebilirsiniz.
Bunlar şu menüde bulunmaktadır:
Favoriler. 20 adet program
kaydedebilirsiniz.
4. Sık kullandığınız program ismini
seçin.
5. Onaylamak için
basın.
seçeneğine
10.2 Çocuk Kilidinin Kullanımı
Bir programın kaydedilmesi
Çocuk Kilidi devredeyken fırını yanlışlıkla
çalıştırmak mümkün olmaz.
1. Fırını çalıştırın.
2. Bir ısıtma fonksiyonunu veya
otomatik programı ayarlayın.
seçeneğine
1. Ekranı açmak için
basın.
2. Ekranda bir mesaj ve çıkana kadar
3. Ekranda şu görülene kadar
seçeneğine tekrar tekrar basın:
KAYDET.
ile
seçeneklerine birlikte basın.
Çocuk Kilidini devre dışı bırakmak için 2.
adımı tekrarlayın.
seçeneğine
4. Onaylamak için
basın.
Ekranda ilk hafıza kayıt alanı konumu
gösterilir.
10.3 Fonksiyon Kilidi
5. Onaylamak için
seçeneğine
basın.
6. Programın adını girin.
İlk harf yanıp söner.
7. Harfi değiştirmek için
seçeneğine basın.
veya
8.
seçeneğine basın.
Sonraki harf yanıp söner.
9. Gerekirse 7. adımı tekrarlayın.
10. Kaydetmek için
seçeneğini basılı
tutun.
Bir hafıza kayıt alanı üzerine
yazabilirsiniz. Ekranda ilk hafıza kayıt
alanı konumu gösterildiğinde,
veya
seçeneğine ve var olan programın
üzerine yeni program kaydetmek için
seçeneğine basın.
Menüdeki program adını
değiştirebilirsiniz: Program İsmini
Değiştir.
Programın etkinleştirilmesi
1. Fırını çalıştırın.
2. Menüyü seçin: Favoriler.
3. Onaylamak için
basın.
seçeneğine
Bu fonksiyon, ısıtma fonksiyonunun
kazara değiştirilmesini önler. Bu özelliği
sadece fırın çalışırken
etkinleştirebilirsiniz.
1. Fırını çalıştırın.
2. Bir ısıtma fonksiyonu ya da ayarını
ayarlayın.
3. Ekranda şu görülene kadar
seçeneğine tekrar tekrar basın:
Fonksiyon Kilidi.
4. Onaylamak için
basın.
seçeneğine
Fonksiyonu kapatmak için
seçeneğine basın. Ekranda bir mesaj
görüntülenir.
onaylamak için
seçeneğine tekrar basıp
seçeneğine basın.
Fırını kapattığınızda
fonksiyon da devre dışı kalır.
10.4 Ayarla + Git
Bu fonksiyon, bir ısıtma fonksiyonu
ayarlamanızı (ya da programı) ve daha
sonra herhangi bir sembole basarak
kullanmanızı sağlar.
1. Fırını çalıştırın.
2. Bir ısıtma fonksiyonunu ayarlayın.
3. Ekranda şu görülene kadar
seçeneğine tekrar tekrar basın: Süre.
4. Süreyi ayarlayın.
24
www.electrolux.com
5. Ekranda şu görülene kadar
seçeneğine tekrar tekrar basın:
Ayarla + Git.
6. Onaylamak için
seçeneğine
basın.
Şu fonksiyonu başlatmak için herhangi
bir sembole ( hariç) basın: Ayarla +
Git. Ayarlanan ısıtma fonksiyonu
başlatılır.
Isıtma fonksiyonu sona erdiğinde, bir
sinyal duyulur.
•
•
Fonksiyon Kilidi , ısıtma
fonksiyonu çalışırken
açıktır.
Menü: Temel Ayarlar şu
fonksiyonu: Ayarla + Git
açıp kapamanızı sağlar.
(°C)
120 - 195
8.5
200 - 230
5.5
Otomatik Kapanma şu fonksiyonlarla
çalışmaz: Fırın İçi Aydınlatma,
Yemekölçer,Süre, Bitiş.
10.6 Ekran parlaklığı
Ekran parlaklığı için iki mod vardır:
•
•
10.5 Otomatik Devre Kesme
Güvenlik önlemi olarak, bir ısıtma
fonksiyonu çalışırken belirli bir süre
boyunca herhangi bir ayarı
değiştirmediğinizde fırın otomatik olarak
kapanır.
(°C)
30 - 115
(sa.)
12.5
(sa.)
Gece parlaklığı - cihaz kapalıyken
ekran parlaklığı 22:00 ile 06:00
saatleri arasında daha düşüktür.
Gündüz parlaklığı:
– fırın çalıştırıldığında.
– gece parlaklığı etkinken bir
sembole dokunursanız (AÇMA/
KAPAMA hariç) ekran 10
saniyeliğine yeniden gündüz
parlaklığına geçer.
– fırın kapalıysa ve şu fonksiyonu
seçerseniz: Zaman Ayarı.
Fonksiyon sonlandığında ekran
yeniden gece parlaklığına geçer.
10.7 Soğutma fanı
Fırın çalışırken, fırın yüzeyinin soğuk
kalması için soğutma fanı otomatik olarak
çalışır. Fırını kaparsanız, fırın soğuyana
kadar soğutma fanı çalışmaya devam
eder.
11. İPUÇLARI VE YARARLI BILGILER
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.
Tablolarda verilen sıcaklıklar
ve pişirme süreleri sadece
bilgi amaçlıdır. Gerçek
süreler tariflere ve kullanılan
malzemelerin kalitesine ve
miktarına bağlıdır.
11.1 Pişirme önerileri
Fırınınız eski fırınınıza göre farklı şekilde
pişiriyor ya da kızartıyor olabilir.
Aşağıdaki tabloda belirli yiyecek türleri
için önerilen sıcaklık, pişirme süresi ve
raf konumu ayarları gösterilir.
Belirli bir yemek tarifi için ilgili ayarları
bulamadığınız takdirde, benzer tariflere
bakınız.
11.2 Kapağının iç kısmı
Kapağın iç kısmında şunlar bulunur:
•
•
raf konumlarının sayıları.
ısıtma fonksiyonları hakkında bilgiler,
önerilen raf konumları ve yemekler
için gerekli sıcaklıklar.
TÜRKÇE
11.3 Fırının özel ısıtma
fonksiyonlarına ilişkin tavsiyeler
Sıcak Tutma
Bu fonksiyon yemekleri sıcak tutmanızı
sağlar. Sıcaklık otomatik olarak 80 °C'ye
ayarlanır.
Tabak ısıtma
Bu fonksiyonla tabakları ve yemekleri
servisten önce ısıtabilirsiniz. Sıcaklık
otomatik olarak 70 °C'ye ayarlanır.
Tabakları ve kapları, tel rafa eşit biçimde
yerleştirin. İlk raf konumunu kullanın.
Isıtma süresinin yarısına gelindiğinde
yerlerini değiştirin.
Hamur kabartma
Bu fonksiyonla mayalı hamur
kabartabilirsiniz. Hamuru büyük bir kaba
koyun. İlk raf konumunu kullanın.
Fonksiyonu ayarla: Hamur kabartma ve
pişirme zamanı.
Buz Çözme
olması için pişirme kapları arasında
yeterli boşluk bırakın.
Sterilizasyon
Bu fonksiyon ile kapları sterilize
edebilirsiniz (örneğin biberonlar).
Temiz kapları birinci seviyedeki rafın
ortasına yerleştirin. Kapların kapak
kısımlarının küçük bir açıyla aşağı
bakmasını sağlayın.
Hazneyi maksimum miktarda suyla
doldurun ve 40 dakikaya ayarlayın.
Birinci raf konumunu kullanın.
Aşağıdaki tabloda farklı bir ayar
önerilmediği sürece sıcaklığı 99 °C'ye
ayarlayın.
SEBZELER
(dak)
Brokoli, çiçekler halin‐ 13 - 15
de, boş fırını önceden
ısıtın
Domates közleme
10
Sebze, soyulmuş
15
Ispanak, taze
15 - 20
Kabak, dilimler halin‐
de
15 - 25
Fonksiyon etkinleştirildiğinde fırın
kapağını dikkatli şekilde açın. Buhar
çıkabilir.
Mantar dilimleri
15 - 20
Biber şeritleri
15 - 20
Bu fonksiyon taze ya da dondurulmuş
her türlü yiyecek için uygundur. Bu
fonksiyon ile sebzeler, et, balık,
makarna, pilav, mısır, irmik ve yumurta
pişirilebilir, ısıtılabilir, buzu çözdürülebilir,
suda uzun veya kısa süreli haşlanabilir.
Patlıcan
15 - 25
Brokoli, bütün
30 - 40
Kuşkonmaz, yeşil
15 - 25
Balkabağı, küpler ha‐
linde
15 - 25
Domates
15 - 25
Yiyecek ambalajını açın ve ardından
yiyeceği bir tabağa koyun. Erime süresini
uzatacağı için yemeğin üzerine
kapatmayın. İlk raf konumunu kullanın.
11.4 Tam Buhar
Tek seferde bir menünün tamamını
pişirebilirsiniz. Her yemeği doğru şekilde
pişirmek için birbirine yakın pişirme
zamanları olan yemekleri seçin. Su
haznesini maksimum seviyeye kadar
doldurun. Yemekleri doğru pişirme
kaplarına koyduktan sonra kapları tel
raflara yerleştirin. Buhar sirkülasyonu
Semiz otu, küçük par‐ 20 - 25
çalı
Fasulye, soyulmuş
20 - 25
25
26
www.electrolux.com
SEBZELER
YARDIMCI YEMEKLER / GAR‐
NİTÜRLER
(dak)
(dak)
Kara lahana
20 - 25
Bezelye
20 - 30
Kuskus, su / kuskus oranı
1:1
15 - 20
Rezene
25 - 35
Tagliatelle, taze
15 - 25
Havuçlar
25 - 35
İrmikli puding, süt / irmik
oranı 3.5:1
20 - 25
Pırasa, halkalar halin‐ 20 - 30
de
Kereviz, küp
20 - 30
Mercimek, kırmızı, su / mer‐ 20 - 30
cimek oranı 1:1
Sultani bezelye / Kai‐
ser biber
20 - 30
Spaetzle
Tatlı patates
20 - 30
25 - 30
Bulgur, su / bulgur oranı 1:1 25 - 35
Mayalı lokma
25 - 35
Karnabahar, çiçek ha‐ 25 - 35
linde
Kokulu pirinç, su / pirinç
oranı 1:1
30 - 35
Yer lahanası, şeritler
halinde
25 - 35
Haşlanmış patates, dilim
30 - 40
Brüksel lahanası
25 - 35
Ekmek lokması
35 - 45
Kuşkonmaz, beyaz
25 - 35
Patates lokması
35 - 45
Beyaz kuru fasulye
25 - 35
Koçanlı tatlı mısır
30 - 40
Karnabahar, bütün
35 - 45
Taze fasulye
35 - 45
Siyah tekesakalı
Pirinç, su / pirinç oranı 1:1, 35 - 45
su ve pirinç oranı pirinç tü‐
rüne göre farklılık gösterebi‐
lir
Polenta, sıvı oranı 3:1
40 - 50
35 - 45
Sütlaç, süt / pirinç oranı
2.5:1
40 - 55
Beyaz ya da kırmızı
lahana, şeritler halin‐
de
40 - 45
Kabuklu patates, orta boy
45 - 55
55 - 60
Enginar
50 - 60
Mercimek, kahverengi ve
yeşil, su / mercimek oranı
2:1
Kuru fasulye, ıslatıl‐
55 - 65
mış, su / fasulye oranı
2:1
Alman usulü lahana
turşusu
60 - 90
Pancar kökü
70 - 90
TÜRKÇE
MEYVE
27
YUMURTALAR
(dak)
(dak)
Elma dilimleri
10 - 15
Yumurta, az kaynamış
Böğürtlen
10 - 15
Yumurta, orta kaynamış 11 - 12
Çikolatanın eritilmesi
10 - 20
Yumurta, çok kaynamış
Meyve kompostosu
20 - 25
10 - 11
18 - 21
11.5 Fonksiyonu birleştirme:
Sıcak Hava + Tam Buhar
Bu fonksiyonları birleştirerek, et, sebze
ve yardımcı yemekleri tek seferde
pişirebilirsiniz.
BALIK
(°C)
(dak)
İnce balık fileto
75 - 80
15 - 20
Karides, taze
75 - 85
20 - 25
Midye
100
20 - 30
Kalın balık fileto
75 - 85
20 - 30
Alabalık, 0,25 kg
75 - 85
20 - 30
Karides, donmuş
75 - 85
30 - 40
1. Fonksiyonu ayarlayın: Sıcak Hava, et
kızartmak içindir.
2. Hazırlanan sebze ve yardımcı
yemekleri ekleyin.
3. Fırının sıcaklığını yaklaşık 80°C ısıya
sahip olana kadar azaltın. Fırın
kapağını yaklaşık 15 dakika boyunca
birinci konumda açık tutabilirsiniz.
4. Fonksiyonu başlatın: Tam Buhar.
Hazır olana kadar hepsini birlikte
pişirin.
Maksimum su miktarı 650 ml'dir.
11.6 Yoğun Buhar Konumu
İkinci raf konumunu kullanın.
ET
(°C)
(dak)
Tavuk göğsü,
buğulama
90
25 - 35
Tavuk, buğula‐
ma, 1,0 - 1,2 kg
99
Tafelspitz
99
(°C)
(dak)
35 - 45
60 - 70
Muhallebi /
90
Turta, küçük
dilimler halinde
Fırında yumur‐ 90 - 110
ta
15 - 30
110 - 120
Güveç
90
40 - 50
İnce balık fileto 85
15 - 25
Kalın balık file‐ 90
to
25 - 35
28
www.electrolux.com
(°C)
(dak)
Küçük balık,
0,35 kg'ya ka‐
dar
90
20 - 30
Bütün balık, 1
kg'ya kadar
90
30 - 40
Kaynatılmış
Hamur Tatlısı
(°C)
(dak)
120 - 130
40 - 50
11.7 Sıcak Buhar Konumu
İlk raf konumunu kullanın.
(kg)
(°C)
(dak)
Rozbif
1
180 - 200
60 - 90
Dana eti rosto
1
180
80 - 90
Rulo köfte, çiğ,
0.5
180
30 - 40
Tavuk
1
180 - 210
50 - 60
Ördek
1.5 - 2
180
70 - 90
Patates graten
-
160 - 170
50 - 60
Fırında makarna
-
170 - 190
40 - 50
Lazanya
-
170 - 180
45 - 55
Ekmek
0.5 - 1
180 - 190
45 - 60
Ekmek
0.04 - 0.06
180 - 200
25 - 35
Pişirmeye hazır ekmekler
-
200
15 - 20
Pişirmeye hazır bagetler
0.04 - 0.05
200
15 - 20
Pişirmeye hazır dondurul‐
muş bagetler
0.04 - 0.05
200
25 - 35
11.8 Buharla tekrar ısıtma
İlk raf konumunu kullanın.
(°C)
Tek porsiyonluk ye‐ 110
mekler
(dak)
10 15
(°C)
(dak)
Makarna
110
10 15
Pirinç
110
10 15
TÜRKÇE
Kaynatılmış Hamur
Tatlısı
(°C)
(dak)
110
15 25
11.9 Pişirme
29
Farklı yüksekliklerdeki kekler ve hamur
işleri her zaman eşit şekilde pişmez. Eşit
şekilde kızarmama durumu söz konusu
olduğunda sıcaklık ayarını değiştirmeye
gerek yoktur. Farklılıklar pişirme
esnasında eşitlenir.
Pişirme sırasında fırındaki tepsiler
bükülebilir. Tepsiler tekrar soğuduğunda,
bozulmalar ortadan kalkar.
İlk denemede düşük sıcaklık kullanın.
Birden fazla raf konumunda kek
pişiriyorsanız, pişirme sürelerini 10 – 15
dakika uzatabilirsiniz.
11.10 Pişirme ile ilgili ipuçları
Pişirme sonuçları
Muhtemel neden
Çözüm
Kekin altı yeterince
pişmiyor.
Raf konumu yanlıştır.
Keki bir alt fırın rafına koyun.
Kek çöküyor ve ıslak
veya çizgili kalıyor.
Fırın sıcaklığı çok yüksek‐ Gelecek sefer fırını daha düşük
tir.
sıcaklığa ayarlayın.
Pişirme süresi çok kısadır. Gelecek sefer pişirme süresini
uzatın ve fırını daha düşük sı‐
caklığa ayarlayın.
Kek çok kuru.
Kek homojen şekilde
pişmiyor.
Fırın sıcaklığı çok düşük‐
tür.
Gelecek sefer fırını daha yük‐
sek sıcaklığa ayarlayın.
Pişirme süresi çok uzun‐
dur.
Gelecek sefer pişirme süresini
azaltın.
Fırın sıcaklığı çok yüksek‐ Fırını daha düşük sıcaklığa
tir ve pişirme süresi çok kı‐ ayarlayın ve pişirme süresini
sadır.
uzatın.
Keke hamuru düzgün bir
şekilde dağılmamıştır.
Kek, tarifte belirtilen pi‐ Fırın sıcaklığı çok düşük‐
şirme süresinde pişmi‐ tür.
yor.
Gelecek sefer kek hamurunu pi‐
şirme tepsisine eşit bir şekilde
dağıtın.
Gelecek sefer fırını biraz daha
yüksek sıcaklığa ayarlayın.
30
www.electrolux.com
11.11 Tek fırın seviyesinde pişirme
KALIP KULLANARAK PİŞİRME
(°C)
(dakika)
Kalıpta kek / Tatlı Çörek
Sıcak Hava
150 - 160
50 - 70
1
Madeira keki / Meyveli kek
Sıcak Hava
140 - 160
70 - 90
1
Sünger kek
Sıcak Hava
140 - 150
35 - 50
1
Sünger kek
Alt+üst ısıtma
160
35 - 50
1
Turta tabanı - gevrek ha‐
murlu, boş fırını önceden
ısıtın
Sıcak Hava
150 - 160
20 - 30
2
Turta tabanı - pandispanya Sıcak Hava
karışımı
150 - 170
20 - 25
2
Elmalı kek, 2 kalıp Ø20 cm Sıcak Hava
160
70 - 90
2
Elmalı kek, 2 kalıp Ø20 cm Alt+üst ısıtma
180
70 - 90
1
Peynirli kek, derin pişirme
kabı kullanın
160 - 170
70 - 90
2
Alt+üst ısıtma
PİŞİRME TEPSİLERİNDE KEKLER / BÖREKLER / EKMEKLER
Boş fırını önceden ısıtın.
(°C)
(dakika)
Örgülü ekmek / Papatya
ekmek
Alt+üst ısıtma
170 - 190
30 - 40
1
Noel keki
Alt+üst ısıtma
160 - 180
50 - 70
1
Çavdar ekmeği
Alt+üst ısıtma
birinci: 230 20
daha son‐
ra: 160 180
30 - 60
1
Profiterol / Ekler
Alt+üst ısıtma
190 - 210
20 - 35
2
İsviçre rulosu
Alt+üst ısıtma
180 - 200
10 - 20
2
Ufalanmış üst malzemeli
kek
Sıcak Hava
150 - 160
20 - 40
2
TÜRKÇE
31
PİŞİRME TEPSİLERİNDE KEKLER / BÖREKLER / EKMEKLER
Boş fırını önceden ısıtın.
(°C)
(dakika)
Tereyağlı bademli kek /
Şekerli kek
Alt+üst ısıtma
190 - 210
20 - 30
2
Meyveli turtalar (mayalı
hamurdan / pandispanya
karışımından yapılmış)
Sıcak Hava
150 - 170
30 - 55
2
Meyveli turtalar (mayalı
hamurdan / pandispanya
karışımından yapılmış)
Alt+üst ısıtma
170
35 - 55
2
Gevrek hamurlu meyveli
turta
Sıcak Hava
160 - 170
40 - 80
2
160 - 180
40 - 80
2
Hafif üst malzemeli (ör. lor Alt+üst ısıtma
peyniri, krema, puding)
mayalı kek
BİSKÜVİLER
İkinci raf konumunu kullanın.
(°C)
(dakika)
Kurabiye hamurlu bisküviler
Sıcak Hava
150 - 160
15 - 25
Gevrek hamur / Poğaçalar
Sıcak Hava
140
20 - 35
Gevrek hamur / Poğaçalar,
boş fırını önceden ısıtın
Alt+üst ısıtma
160
20 - 30
Pandispanya karışımı ile ya‐
pılmış bisküviler
Sıcak Hava
150 - 160
15 - 20
Yumurta akı ile hazırlanan bö‐ Sıcak Hava
rekler
80 - 100
120 - 150
Makaron
Sıcak Hava
100 - 120
30 - 50
Mayalı hamurla hazırlanan ku‐ Sıcak Hava
rabiyeler
150 - 160
20 - 40
32
www.electrolux.com
BİSKÜVİLER
İkinci raf konumunu kullanın.
(°C)
Puf böreği, boş fırını önceden
ısıtın
Sıcak Hava
(dakika)
170 - 180
20 - 30
Ekmek, boş fırını önceden ısı‐ Sıcak Hava
tın
Alt+üst ısıtma
160
10 - 25
190 - 210
10 - 25
Küçük kekler, boş fırını önce‐
den ısıtın
Sıcak Hava
160
20 - 35
Alt+üst ısıtma
170
20 - 35
11.12 Kekler ve gratenler
İlk raf konumunu kullanın.
(°C)
(dak)
Fırında makarna
Alt+üst ısıtma
180 - 200
45 - 60
Lazanya
Alt+üst ısıtma
180 - 200
25 - 40
Sebzeli graten, boş fı‐ Turbo ızgara
rını önceden ısıtın
170 - 190
15 - 35
Eritilmiş Peynirli Ba‐
getler
Sıcak Hava
160 - 170
15 - 30
Karışık pirinç
Alt+üst ısıtma
180 - 200
40 - 60
Fırında balık
Alt+üst ısıtma
180 - 200
30 - 60
Sebze dolması
Sıcak Hava
160 - 170
30 - 60
11.13 Birden fazla seviyede
pişirme
Şu fonksiyonu kullanın: Sıcak Hava
2 tepsi için birinci ve dördüncü raf
konumunu kullanın.
TÜRKÇE
PİŞİRME TEPSİLERİNDE
KEKLER / BÖREKLER / EKMEKLER
(°C)
(dak)
Profiterol / Ek‐
ler, boş fırını
önceden ısıtın
160 - 180
25 - 45
Kuru streusel
kek
150 - 160
30 - 45
PİŞİRME TEPSİLERİNDE
KEKLER / KÜÇÜK KEKLER / EK‐
MEKLER
(°C)
(dak)
Makaron
100 120
40 - 80
Mayalı hamurla
hazırlanan kurabi‐
yeler
160 170
30 - 60
11.14 Kızartma ile ilgili İpuçları
PİŞİRME TEPSİLERİNDE
KEKLER / KÜÇÜK KEKLER / EK‐
MEKLER
Isıya dayanıklı fırın kabı kullanın.
Yağsız eti kapaklı bir kapta kızartın.
Daha iri et parçalarını doğrudan tepside
veya tepsinin üzerine yerleştirilmiş tel raf
üzerinde kızartın.
(°C)
(dak)
Kurabiye hamurlu
bisküviler
150 160
20 - 40
Damlayan yağların yanmasını önlemek
için tepsiye biraz su ilave edin.
Gevrek hamur /
Poğaçalar
140
25 - 45
Pişirme süresinin 1/2 - 2/3'ü dolduktan
sonra kızartmayı çevirin.
Pandispanya karı‐
şımı ile yapılmış
bisküviler
160 170
25 - 40
Et ve balığı büyük parçalar (1 kg veya
daha fazla) halinde kızartın.
Yumurta akı ile ha‐ 80 - 100
zırlanan börekler /
Bezeler
130 170
Et parçalarını kızartma sırasında birkaç
kez yağlayın.
11.15 Kızartma tablaları
İlk raf konumunu kullanın.
ROZBİF
Rosto güveç
1 - 1,5 kg
33
Alt+üst ısıtma
(°C)
(dak)
230
120 - 150
34
www.electrolux.com
ROZBİF
(°C)
(dak)
Az pişmiş rozbif
veya fileto, boş
fırını önceden
ısıtın
her bir cm'lik ka‐
lınlık başına
Turbo ızgara
190 - 200
5-6
Orta pişmiş roz‐
bif veya fileto
her bir cm'lik ka‐
lınlık başına
Turbo ızgara
180 - 190
6-8
İyi pişmiş rozbif
veya fileto
her bir cm'lik ka‐
lınlık başına
Turbo ızgara
170 - 180
8 - 10
DANA ETİ
Şu fonksiyonu kullanın: Turbo ızgara.
(kg)
(°C)
(dak)
Dana eti rosto
1
160 - 180
120 - 150
Dana boğum
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
(kg)
(°C)
(dak)
Kuzu budu / Kuzu eti
rosto
1 - 1.5
150 - 180
100 - 120
Kuzu sırtı
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
KUZU
Şu fonksiyonu kullanın: Turbo ızgara.
TÜRKÇE
GEYİK ETİ
(kg)
(°C)
(dak)
Sırt / Tavşan bu‐
du, boş fırını ön‐
ceden ısıtın
1'e kadar
Turbo ızgara
180 - 200
35 - 55
Geyik sırtı
1.5 - 2
Alt+üst ısıtma
180 - 200
60 - 90
Geyik budu
1.5 - 2
Alt+üst ısıtma
180 - 200
60 - 90
TAVUK ETİ
Şu fonksiyonu kullanın: Turbo ızgara.
(kg)
(°C)
(dak)
Tavuk
Parça başına 0,2 0,25
200 - 220
30 - 50
Tavuk, yarım
Parça başına 0,4 0,5
190 - 210
40 - 50
Kümes hayvanı porsi‐
yonları
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
Ördek
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
BALIK
(kg)
Bütün balık
1 - 1.5
Turbo ızgara
(°C)
(dak)
180 - 200
30 - 50
35
36
www.electrolux.com
11.16 Pizza Konumu ile çıtır
pişirme
PİZZA
PİZZA
Pişirme işlemi öncesi boş fırını
önceden ısıtın.
İlk raf konumunu kullanın.
İkinci raf konumunu kullanın.
(°C)
(dak)
Tartlar / Turta‐ 180 - 200 40 - 55
lar
Ispanaklı turta 160 - 180 45 - 60
(°C)
(dak)
İnce pizza
210 - 230 15 - 25
Rus Pirogu
180 - 200 15 - 25
Kiş Loren
170 - 190 45 - 55
İsviçre turtası
170 - 190 45 - 55
11.17 Ekmek
Peynirli kek
140 - 160 60 - 90
Önceden ısıtılması tavsiye edilmez.
Elmalı kek,
kapalı
150 - 170 50 - 60
Sebzeli turta
160 - 180 50 - 60
EKMEK
Aksi belirtilmedikçe birinci raf
konumunu kullanın.
PİZZA
Pişirme işlemi öncesi boş fırını
önceden ısıtın.
(°C)
(dak)
Beyaz ekmek
190 210
40 - 60
Baget
200 220
35 - 45
Tatlı Çörek
180 200
40 - 60
Pizza, ince ta‐ 210 - 230 15 - 25
banlı
Ciabatta Ekmeği
200 220
35 - 45
Pizza, kalın
tabanlı, derin
pişirme kabı
kullanın
180 - 200 20 - 30
Çavdar ekmeği
190 210
50 - 70
Kepekli ekmek
50 - 70
Mayasız ek‐
mek
210 - 230 10 - 20
190 210
Tam tahıllı ekmek
40 - 60
Puf böreğin‐
den turta ta‐
banı
160 - 180 45 - 55
190 210
İkinci raf konumunu kullanın.
(°C)
(dak)
TÜRKÇE
37
11.18 Izgara
Sadece ince et veya balık parçalarını
ızgara yapın.
EKMEK
Aksi belirtilmedikçe birinci raf
konumunu kullanın.
Ekmek, ikinci raf
konumunu kullanın
(°C)
(dak)
200 220
25 - 35
Pişirme işlemi öncesi boş fırını önceden
ısıtın.
Yağı toplamak için birinci raf konumuna
bir tava koyun.
IZGARA
İlk raf konumunu kullanın.
(°C)
(dak)
1. taraf
2. taraf
Rozbif, orta pişmiş
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Sığır filetosu, orta
pişmiş
230
20 - 30
20 - 30
Domuz fileto
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Dana Fileto
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Kuzu Sırtı
210 - 230
25 - 35
20 - 35
Bütün balık, 0,5 - 1
kg
210 - 230
15 - 30
15 - 30
38
www.electrolux.com
HIZLI IZGARA
Aksi belirtilmedikçe üçüncü raf konumunu kullanın.
Daima maksimum sıcaklık ayarında ızgara yapın.
Yemek
(dak)
1. taraf
2. taraf
Burgerler
9 - 13
8 - 10
Sosis
10 - 12
6-8
Dana eti / Dana biftek
7 - 10
6-8
Kızarmış ekmek
1-3
1-3
Üstü malzemeli kızarmış
ekmek
6-8
-
11.19 Yavaş pişirme
Bu fonksiyon, yağsız, yumuşak et ve
balık hazırlamanızı sağlar. Şunun için
uygun değildir: Kümes hayvanlarıveya
etli güveç.Yemekölçer sıcaklık 65 °C'den
daha fazla olmamalıdır.
1. Etin her iki tarafını 1-2 dakika
boyunca yüksek ateşte bir tavada
kızartın.
2. Eti kızartma kabına ya da doğrudan
tel rafa koyun. Yağı toplamak için
tepsiyi tel rafın altına koyun.
Bu fonksiyonu kullandığınızda, her
zaman pişirme kabını kapaksız
kullanın.
3. Yemekölçer öğesini kullanın.
4. Şu fonksiyonu seçin: Yavaş pişirme.
İlk 10 dakika için 80 °C ila 150 °C
arasında bir sıcaklık
ayarlayabilirsiniz. Varsayılan sıcaklık
90 °C'dir. Yemekölçer için sıcaklığı
ayarlayın.
5. 10 dakika sonra, fırın otomatik olarak
sıcaklığı 80°C'ye düşürür.
İlk raf konumunu kullanın.
(kg)
(°C)
(dak)
Rozbif
1 - 1.5
150
120 - 150
Sığır filetosu
1 - 1.5
150
90 - 110
Dana eti rosto
1 - 1.5
150
120 - 150
Biftek
0.2 - 0.3
120
20 - 40
TÜRKÇE
11.20 Dondurulmuş yiyecekler
Yiyecek ambalajını açın. Yiyeceği kaba
koyun.
39
Erime süresini uzatacağı için yemeğin
üzerini kapatmayın.
BUZ ÇÖZME
İkinci raf konumunu kullanın.
(°C)
(dakika)
Pizza, dondurulmuş
200 - 220
15 - 25
Amerikan Pizza,dondurulmuş
190 - 210
20 - 25
Pizza, soğutulmuş
210 - 230
13 - 25
Küçük Pizza, dondurulmuş
180 - 200
15 - 30
Patates kızartması, ince
190 - 210
15 - 25
Patates kızartması, kalın
190 - 210
20 - 30
Patates Dilimleri / Patates Köftesi
190 - 210
20 - 40
Baharatlı patatesler
210 - 230
20 - 30
Lazanya / Cannelloni makarna, taze
170 - 190
35 - 45
Lazanya / Cannelloni makarna, don‐
durulmuş
160 - 180
40 - 60
Pişmiş peynir
170 - 190
20 - 30
Tavuk kanat
180 - 200
40 - 50
11.21 Konserve yapma
Sadece markette bulabileceğiniz aynı
büyüklükte konserve kavanozlarından
kullanın.
Çevirmeli ve somunlu tip kavanoz veya
metal kutular kullanmayın.
Birinci raf konumunu kullanın.
Pişirme tepsisine altı adet bir litrelik
konserve kavanozundan fazlasını
koymayın.
Kavanozları eşit şekilde doldurun ve bir
kelepçe ile kapatın.
Kavanozlar birbirine değemez.
Fırın içinde yeterli nem olmasını
sağlamak için pişirme tepsisine 1/2 litre
su koyun.
Şişelerdeki sıvı kaynamaya başladığında
(bir litrelik kavanoz için yaklaşık 35 - 60
dakika sonra), fırını durdurun ya da
sıcaklığını 100 °C'ye düşürün (tabloya
bkz).
Sıcaklığı 160 - 170 °C'ye ayarlayın.
40
www.electrolux.com
YUMUŞAK MEYVELER
SEBZELER
(dak)
Kaynama nokta‐
sına kadar ısıt‐
ma
Çilekler / Yaban
35 - 45
mersini / Ahududu /
Bektaşi üzümü
SERT MEYVELER
Şeftali / Ay‐
va / Erik
(dak)
Kaynama
noktasına
kadar ısıt‐
ma
(dak)
100°C'de
pişirmeye
devam et‐
me
35 - 45
10 - 15
(dak)
Kaynama
noktasına
kadar ısıt‐
ma
(dak)
100 °C'de
pişirmeye
devam et‐
me
Havuçlar
50 - 60
5 - 10
Salatalıklar
50 - 60
-
Karışık tur‐
şular
50 - 60
5 - 10
Yer lahana‐ 50 - 60
sı / Bezelye /
Kuşkonmaz
11.22 Kurutma
Üçüncü raf konumunu kullanın.
(°C)
(s)
Fasulyeler
60 - 70
6-8
Biberler
60 - 70
5-6
Çorbalık sebzeler
60 - 70
5-6
Mantarlar
50 - 60
6-8
Otlar (maydanoz, dere otu
vb.)
40 - 50
2-3
Erik
60 - 70
8 - 10
Kayısılar
60 - 70
8 - 10
Elma dilimleri
60 - 70
6-8
Armut
60 - 70
6-9
15 - 20
TÜRKÇE
41
11.23 Yemekölçer
GEYİK ETİ
ROZBİF
(°C)
(°C)
Kaburga / Fileto bif‐ 45 - 50
tek, az pişmiş
Kaburga / Fileto bif‐ 60 - 65
tek, orta pişmiş
Kaburga / Fileto bif‐ 70 - 75
tek, iyi pişmiş
Tavşan sırtı
70 - 75
Tavşan budu
70 - 75
Tavşan, bütün
70 - 75
Geyik sırtı
70 - 75
Geyik budu
70 - 75
BALIK
DANA ETİ
(°C)
(°C)
Dana eti rosto
75 - 80
Dana boğum
85 - 90
Somon
65 - 70
Alabalık
65 - 70
11.24 Fanlı Pişirme (Nemli) önerilen aksesuarlar
KOYUN / KUZU
Koyu ve yansıtma yapmayan kutular ve
kaplar kullanın. Açık renk ve yansıtma
yapan tabaklara kıyasla ısıyı daha iyi
emerler.
(°C)
Koyun budu
80 - 85
Koyun sırtı
80 - 85
Kuzu eti rosto / Ku‐ 70 - 75
zu budu
pizza kabı
Pişirme tabağı
Koyu, yansıtma yap‐
maz
28 cm çap
Koyu, yansıtma yap‐
maz
26 cm çap
Peynirli tart
Seramik
8 cm çap, 5
cm yükseklik
Tart kalıbı (kalay)
Koyu, yansıtma yap‐
maz
28 cm çap
42
www.electrolux.com
11.25 Fanlı Pişirme (Nemli)
İlk raf konumunu kullanın.
11.26 Test enstitüleri için
bilgiler
EN 60350 ve IEC 60350'ye göre testler.
IZGARA FONKSİYONU
(°C)
(dak)
Şu fonksiyonu kullanın: Hızlı
Izgara.
Fırında ma‐
karna
200 - 220 45 - 60
Patates gra‐
ten
180 - 200 70 - 85
Musakka
180 - 200 75 - 90
Lazanya
180 - 200 70 - 90
İç dolgulu
makarna
180 - 200 65 - 80
Ekmek kada‐
yıfı
190 - 200 55 - 70
Sütlaç
180 - 200 55 - 70
(dak)
Pandispanya
karışımı ile
yapılmış el‐
malı pasta
(yuvarlak kek
kalıbı)
160 - 170 70 - 80
1. taraf
2. taraf
Burger‐
ler
9 - 13
8 - 10
Kızar‐
mış ek‐
mek
1-3
1-3
Beyaz ekmek 200 - 210 55 - 70
Üçüncü raf konumunu kullanın.
Boş fırını önceden ısıtın.
Maksimum sıcaklık ayarında
ızgarada pişirin.
TÜRKÇE
43
BUHAR FONKSİYONU
Şu fonksiyonu kullanın: Tam Buhar.
İkinci raf konumunu kullanın.
Pişirme tepsisini ilk raf konumuna koyun.
Sıcaklığı 99 °C'ye ayarlayın.
(kg)
(dak)
Brokoli, boş fırını ön‐ 1 x 1/2 delikli
ceden ısıtın
0.3
13 - 15
Brokoli, boş fırını ön‐ 1 x 1/2 delikli
ceden ısıtın
maks.
15 - 18
Bezelye, dondurul‐
muş
2
En soğuk nokta‐
daki sıcaklık
85°C'ye ulaşın‐
caya kadar.
Kap (Gastronorm)
1 x 1/2 delikli
12. BAKIM VE TEMIZLIK
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.
12.1 Temizlik hakkında açıklamalar
Fırının ön kısmını yumuşak bir bez ve deterjanlı sıcak su ile temizle‐
yin.
Metal yüzeyleri temizlemek için özel bir temizlik maddesini kullanın.
Temizlik
Maddeleri
İnatçı lekeleri özel fırın temizleyici ile çıkarın.
Her kullanımdan sonra fırın boşluğunu temizleyin. Birikmiş yağlar ya
da diğer yemek artıkları yangına sebep olabilir. Izgara tavası için risk
daha yüksektir.
Günlük Kul‐
lanım
Her kullanımdan sonra iç kısmı bir bezle kurutun.
44
www.electrolux.com
Tüm aksesuarları her kullanımdan sonra temizleyin ve kurumalarını
bekleyin. Ilık su, deterjan ve yumuşak bir bez kullanın. Aksesuarları
bulaşık makinesinde yıkamayın.
Aksesuarlar
Yapışmaz aksesuarlarınızı aşındırıcı temizlik maddeleri veya keskin
cisimler kullanarak temizlemeyin veya bulaşık makinesinde yıkama‐
yın.
12.2 Ray desteklerinin
çıkarılması
Bakım yapmadan önce, fırının soğuk
olduğundan emin olun. Yanma riski
vardır.
Fırını temizlemek için raf desteklerini
çıkarın.
1. Desteği dikkatli bir şekilde yukarı
çekerek ön askıdan çıkarın.
1
3
2
2. Raf desteğinin ön kısmını yan
duvardan uzağa çekin.
3. Desteği arka askıdan çekin.
Tepsi raylarını takmak için sökme
talimatının tersini uygulayın.
12.3 Buharla temizleme
Kiri, el ile mümkün olduğu kadar
temizleyin.
Yan duvarları temizlemek için
aksesuarları ve klipsli raf desteğini
çıkarabilirsiniz.
Buhar temizleme fonksiyonları fırın
boşluğundaki buharı temizlemeye
yardımcı olur.
Bir temizlik prosedürüne başlamadan
önce, fırının soğuk olduğundan emin
olun.
Buharla temizleme fonksiyonu etkin
olduğunda ışık kapanır.
1. Su haznesini sinyal gelene ya da
ekranda mesaj gösterilene dek temiz
suyla maksimum seviyeye (yaklaşık
950 ml su) kadar doldurun.
2. Menüden buharla temizleme
fonksiyonunu seçin: Temizleme.
Buharla temizleme - Fonksiyonun
süresi yaklaşık 30 dakika.
a) Fonksiyonu başlatın.
b) Program sona erdiğinde bir
sinyal duyulur.
c) İkazı kapamak için bir sensör
alanına basın.
Buharla yoğun temizleme fonksiyonun süresi yaklaşık 75
dakikadır.
a) Fırın boşluğundaki hem emaye
hem de çelik parçalara eşit
oranda uygun bir deterjan sıkın.
b) Fonksiyonu başlatın.
Programın ilk kısmı yaklaşık 50
dakika sonra sona erer.
c)
tuşuna basın.
Temizleme işlemini
tamamlamak için,
ekrandaki mesajı
takip edin.
d) Aşındırıcı olmayan bir sünger ile
fırın boşluğunu silin. Ilık su veya
fırın temizleme ürünleri
kullanabilirsiniz.
tuşuna basın.
İşlemin son aşaması başlıyor. Bu
aşama yaklaşık 25 dakikadır.
3. Aşındırıcı olmayan bir sünger ile fırın
boşluğunu silin. Ilık su
kullanabilirsiniz.
Temizledikten sonra fırın kapağını
yaklaşık 1 saat açık tutun. Fırın kuruyana
kadar bekleyin. Kurumasını hızlandırmak
için fırını 150 °C'de yaklaşık 15 dakika
sıcak havayla ısıtabilirsiniz. Fonksiyon
bittikten hemen sonra fırını manuel
olarak temizlerseniz, temizleme
fonksiyonundan maksimum verim
alırsınız.
e)
TÜRKÇE
12.4 Temizlik Uyarısı
Hatırlatıcı göründüğünde temizleme
işlemi gerekir. Şu fonksiyonu kullanın:
Buharla yoğun temizleme.
Fonksiyonu şu durumda etkinleştirebilir /
devre dışı bırakabilirsiniz: menüdeki
Temizlik Uyarısı: Temel Ayarlar.
12.5 Buhar oluşturma sistemi Kireç çözme
Buhar jeneratörü çalıştığında, içinde
kireç kalıntıları oluşur (sudaki kalsiyum
içeriğinden dolayı). Bu durum buharın
kalitesini, buhar üreticinin performansını
ve yiyeceğin kalitesini olumsuz
etkileyebilir. Kireç kalıntısı oluşmasını
önlemek için buhar oluşturma devresini
temizleyin.
Tüm aksesuarları çıkartın.
Menüden fonksiyonu seçin: Temizleme.
Kullanıcı ara yüzü işlem boyunca sizi
yönlendirir.
Tüm prosedürün süresi yaklaşık 2
dakikadır.
Bu fonksiyonda fırın içi aydınlatma
kapalıdır.
1. Su haznesinin boş olduğundan emin
olun.
tuşuna basın.
2.
3. Izgara / kızartma tavasını ilk raf
konumuna koyun.
tuşuna basın.
4.
5. Su haznesine 250 ml kireç çözücü
ekleyin.
6. Su haznesinin kalan kısmını sinyal
gelene ya da ekranda mesaj
gösterilene kadar suyla maksimum
seviyeye kadar doldurun.
7.
düğmesine basın.
Bu, işlemin ilk aşamasını başlatır: Kireç
çözme.
Bu aşama yaklaşık 1 saat 40
dakikadır.
8. İlk aşama tamamlandığında, ızgara /
kızartma tavasını boşaltın ve yeniden
ilk raf konumuna koyun.
9.
tuşuna basın.
45
10. Su haznesini sinyal gelene ya da
ekranda mesaj gösterilene dek temiz
suyla maksimum seviyeye kadar
doldurun.
11.
öğesine basın.
Bu, işlemin ikinci aşamasını başlatır:
Kireç çözme. Buhar oluşturma devresini
durulayacaktır.
Bu aşama yaklaşık 35
dakikadır.
Bu işlem tamamlandıktan sonra ızgara /
kızartma tavasını çıkarın.
Fonksiyon: Kireç çözme
düzgün şekilde çalışmazsa,
ekranda işlemin
tekrarlanmasını gösteren bir
mesaj belirir.
Fırın nemli veya ıslaksa, kuru bir bezle
silin. Kapısını açarak fırının tamamen
kurumasını bekleyin.
12.6 Kireç çözme hatırlatıcısı
Fonksiyonu gerçekleştirmenizi hatırlatan
iki kireç çözme hatırlatıcısı vardır: Kireç
çözme. Bu hatırlatıcılar cihazı her
kapattığınızda aktif hale gelir.
Önem düzeyi düşük hatırlatıcı kireç
çözme işlemini gerçekleştirmenizi
hatırlatır ve önerir.
Önem düzeyi yüksek hatırlatıcı kireç
çözme işlemini gerçekleştirmenizi
zorunlu kılar.
Önem düzeyi yüksek
hatırlatıcı açıkken cihazın
kirecini temizlemezseniz
buhar fonksiyonlarını
kullanamazsınız.
Kireç çözme hatırlatıcılarını
devre dışı bırakamazsınız.
12.7 Buhar oluşturma sistemi Durulama
Tüm aksesuarları çıkartın.
Menüden fonksiyonu seçin: Temizleme.
Kullanıcı ara yüzü işlem boyunca sizi
yönlendirir.
46
www.electrolux.com
Fonksiyonun süresi yaklaşık 30
dakikadır.
Bu fonksiyonda fırın içi aydınlatma
kapalıdır.
1. Pişirme tepsisini ilk raf konumuna
koyun.
2.
tuşuna basın.
3. Su haznesini sesli sinyal gelene ya
da ekranda mesaj gösterilene dek
temiz suyla maksimum seviyeye
kadar doldurun.
öğesine basın.
4.
Bu işlem tamamlandıktan sonra pişirme
tepsisini çıkarın.
12.8 Su tankı boşaltılıyor
Tüm aksesuarları çıkartın.
Temizleme fonksiyonu artık suyu su
haznesinden çıkarır. Buharlı pişirme
fonksiyonunun ardından fonksiyonu
kullanın.
Menüden fonksiyonu seçin: Temizleme.
Kullanıcı ara yüzü işlem boyunca size
rehberlik edecektir.
Fonksiyonun süresi yaklaşık 6 dakikadır.
Bu fonksiyonda fırın içi aydınlatma
kapalıdır.
1. Pişirme tepsisini ilk raf konumuna
koyun.
2.
öğesine basın.
Bu işlem tamamlandıktan sonra pişirme
tepsisini çıkarın.
A
A
3. Fırın kapısını ilk açılma pozisyonuna
getirin (yaklaşık 70° açıyla).
4. Kapağı iki tarafından ellerinizle tutun
ve fırından uzağa, yukarı doğru bir
açıyla çekin.
5. Kapağın dış tarafı yumuşak bir bez
ve düz bir yüzey üzerine gelecek
şekilde koyun.
6. Kapak kenarlığını (B) kapağının üst
kenarında her iki yandan kavrayın ve
klips contasını serbest bırakmak için
içeriye doğru bastırın.
2
B
1
7. Kapak kenarlığını öne doğru çekerek
çıkarın.
8. Kapağın cam panellerini üst
kısımlarından birer birer tutun ve
yukarıya doğru çekerek kılavuzdan
çıkarın.
12.9 Kapağın çıkarılması ve
takılması
Temizlemek için kapak ve iç cam
panelleri çıkarabilirsiniz. Cam panellerin
sayısı farklı modellerde değişiklik
gösterebilir.
UYARI!
Kapı ağırdır.
1. Kapıyı tamamen açın.
2. İki kapı menteşesinin üstündeki
bağlantı kollarına (A) sonuna kadar
bastırın.
9. Cam panelleri sabunlu suyla
temizleyin. Cam paneli dikkatlice
kurulayın.
Temizlik işlemi tamamlandığında,
yukarıdaki adımları sondan başa doğru
izleyin. Önce küçük sonra büyük paneli,
ardından kapağı takın.
TÜRKÇE
47
UYARI!
Camların doğru konumda
takıldığından emin olun, aksi
takdirde kapak yüzeyi aşırı
ısınabilir.
12.10 Lambanın değiştirilmesi
UYARI!
Elektrik çarpması riski.
Lamba sıcak olabilir.
1. Fırını kapatın.
Fırın soğuyana kadar bekleyin.
2. Fırının fişini prizden çekin.
3. Fırın boşluğunun tabanına bir bez
yerleştirin.
2. Metal halkayı çıkarın ve cam kapağı
temizleyin.
3. Bozulan lambayı 300 °C ısıya
dayanıklı yeni bir lamba ile değiştirin.
4. Metal halkayı cam kapağın üzerine
takın.
5. Cam kapağı takın.
Üst lamba
1. Lambanın cam kapağını çevirerek
çıkarın.
13. SORUN GIDERME
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.
13.1 Servisi aramadan önce...
Problem
Muhtemel neden
Çözüm
Fırını açamadınız veya ça‐ Fırın, elektrik beslemesine
lıştıramadınız.
bağlanmamıştır ya da elek‐
trik bağlantısı doğru şekil‐
de yapılmamıştır.
Fırının elektrik beslemesi‐
nin düzgün şekilde yapıl‐
dığından emin olun (varsa
bkz. bağlantı diyagramı).
Fırın ısınmıyor.
Fırın kapalı.
Fırını çalıştırın.
Fırın ısınmıyor.
Saat ayarlanmamıştır.
Saati ayarlayın.
Fırın ısınmıyor.
Gerekli ayarlar yapılma‐
mıştır.
Ayarların doğru olup olma‐
dığını kontrol edin.
Fırın ısınmıyor.
Otomatik kapanma etkin‐
leştirilmiştir.
"Otomatik kapanma" bölü‐
müne bakın.
Fırın ısınmıyor.
Çocuk Kilidi etkinleştirilmiş‐ "Çocuk Kilidinin Kullanıl‐
tir.
ması" bölümüne bakın.
Fırın ısınmıyor.
Sigorta atmıştır.
Arızaya, sigortanın neden
olup olmadığını kontrol
edin. Sigortanın tekrar tek‐
rar atması halinde, kalifiye
bir elektrikçiye danışın.
48
www.electrolux.com
Problem
Muhtemel neden
Çözüm
Lamba yanmıyor.
Lamba arızalıdır.
Lambayı değiştirin.
Yemekölçer çalışmıyor.
Yemekölçer fişi prize doğru Yemekölçer fişini, prize
şekilde takılmamıştır.
olabildiğince bastırarak ta‐
kın.
Gösterge ekranında F111
gösteriliyor.
Yemekölçer fişi prize doğru Yemekölçer fişini, prize
şekilde takılmamıştır.
olabildiğince bastırarak ta‐
kın.
Ekran, tabloda olmayan bir Elektriksel bir arıza vardır.
hata kodunu gösteriyor.
•
•
Fırını evin ana sigorta‐
sıyla ya da sigorta kutu‐
sundaki emniyet şalte‐
riyle kapayıp tekrar
açın.
Gösterge ekranında ha‐
ta kodu tekrar görüntü‐
lenirse, Müşteri Hizmet‐
leri Departmanı ile ileti‐
şime geçin.
Yemeklerin üstünde ve fı‐
rın boşluğunda buhar ve
buğu birikiyor.
Yemek fırında çok uzun bir Pişirme işlemi bittikten son‐
süre bırakılmıştır.
ra, yemekleri fırının içeri‐
sinde 15 - 20 dakikadan
fazla bekletmeyin.
Kireç çözme işlemi sona
ermeden yarıda kesiliyor.
Elektrik kesintisi olmuştur.
Kireç çözme işlemi sona
ermeden yarıda kesiliyor.
Bu fonksiyon kullanıcı tara‐ İşlemi tekrarlayın.
fından durduruldu.
Kireç çözme işleminin ar‐
dından ızgara/kızartma ta‐
vası içinde su yok.
Su haznesini maksimum
seviyeye kadar doldurma‐
mışsınızdır.
Kireç çözme devrinin ar‐
dından boşluğun altında
kirli su var.
Izgara/kızartma tavası yan‐ Fırının altından kalan suyu
lış raf konumunda.
ve kireç çözücü maddeyi
temizleyin. Izgara / kızart‐
ma tavasını ilk raf konumu‐
na koyun.
Temizleme fonksiyonu so‐
na ermeden yarıda kesili‐
yor.
Elektrik kesintisi olmuştur.
Temizleme fonksiyonu so‐
na ermeden yarıda kesili‐
yor.
Bu fonksiyon kullanıcı tara‐ İşlemi tekrarlayın.
fından durduruldu.
İşlemi tekrarlayın.
Su haznesi gövdesinde ki‐
reç çözücü maddenin/
suyun olup olmadığını kon‐
trol edin.
İşlemi tekrarlayın.
İşlemi tekrarlayın.
TÜRKÇE
49
Problem
Muhtemel neden
Çözüm
Temizleme işlemi sona er‐
dikten sonra, boşluğun alt
kısmında çok fazla su var.
Temizleme döngüsünü et‐
kinleştirmeden önce, ciha‐
za çok fazla deterjan püs‐
kürtmüşsünüzdür.
Boşlukta bulunan tüm par‐
çaları ince bir deterjan ta‐
bakası ile kaplayın. Deter‐
janı eşit bir şekilde püskür‐
terek yayın.
Temizleme işlemi çok iyi
çalışmıyor.
Buharlı temizleme fonksi‐
yonu çalıştırılmadan önce‐
ki başlangıç fırın boşluğu
sıcaklığı çok yüksekti.
Programı tekrar çalıştırın.
Programı cihaz soğuduk‐
tan sonra çalıştırın.
Temizleme işlemi çok iyi
çalışmıyor.
Temizleme işlemine başla‐ Yan ızgaraları cihazdan çı‐
madan önce, yan ızgarala‐ karın ve fonksiyonu tekrar‐
rı çıkarmamışsınızdır. Izga‐ layın.
ralar ısıyı duvarlara aktara‐
bilir ve performansı düşü‐
rebilir.
Temizleme işlemi çok iyi
çalışmıyor.
Temizleme işlemine başla‐ Aksesuarları cihazdan çı‐
madan önce, aksesuarları karın ve fonksiyonu tekrar‐
cihazdan çıkarmamışsınız‐ layın.
dır. Aksesuarlar, buhar
döngüsünü sekteye uğratır
ve performansı düşürebilir.
13.2 Servis verileri
Sorunu gideremediğiniz takdirde,
satıcınıza veya bir Yetkili Servise
başvurun.
Servisler için gerekli bilgiler bilgi
etiketinde bulunmaktadır. Bilgi etiketi fırın
boşluğunun ön tarafındadır. Fırın
boşluğundaki bilgi etiketini çıkarmayın.
Bu verileri aşağıya yazmanızı öneriyoruz:
Model (MOD.)
.........................................
Ürün numarası (PNC)
.........................................
Seri numarası (S.N.)
.........................................
14. TEKNIK VERILER
14.1 Teknik veriler
Voltaj
220 - 240 V
Sıklık
50 Hz
50
www.electrolux.com
15. ENERJI VERIMLILIĞI
15.1 Ürün Bilgi Sayfası
EU 65-66/2014 uyarınca Ürün Fişi ve bilgileri
Tedarikçi adı
Electrolux
Model kimliği
EVY9847AAX
EVY9847AOX
Enerji Verimlilik Endeksi
80.8
Enerji verimlilik sınıfı
A+
Standart yüklü, geleneksel modda enerji tüketimi
0.89 kWs/devir
Standart yüklü, fanlı pişirme modlu enerji tüketimi
0.59 kWs/devir
Boşluk sayısı
1
Isı kaynağı
Elektrik
Hacim
43 l
Fırın türü
Ankastre Fırın
Kütle
EN 60350-1 - Elektrikli ev pişirme
cihazları - Bölüm 1: Ürün gamları, fırınlar,
buharlı fırınlar ve ızgaralar - Performans
ölçüm yöntemleri.
15.2 Enerji tasarrufu
Fırında, günlük yemek
pişirme işlemleri sırasında
enerji tasarrufu yapmanıza
yardımcı olacak özellikler
bulunmaktadır.
Fırın çalışırken fırın kapağının düzgün
şekilde kapandığından emin olun.
Pişirme esnasında fırın kapağını sıklıkla
açmaktan kaçının. Kapak contasını
temizleyin ve yerine iyice
sabitlendiğinden emin olun.
EVY9847AAX
35.8 kg
EVY9847AOX
35.5 kg
Fan ile pişirme
Mümkünse, enerji tasarrufu için fanlı
pişirme fonksiyonlarını kullanın.
Atıl (kalan) ısı
Süre ve Bitiş Zamanı seçenekli bir
program etkinleştirildiğinde ve pişirme
süresi 30 dakikadan uzun olduğunda,
ısıtıcı elemanlar bazı fırın fonksiyonlarını
otomatik olarak daha erken devre dışı
bırakır.
Fan ve lamba çalışmaya devam eder.
Fırını kapadığınızda, ekran atıl (kalan)
ısıyı gösterir. Yemeği sıcak tutmak için
bu ısıyı kullanabilirsiniz.
Enerji tasarrufu için metal kaplar kullanın.
Pişirme süresi 30 dakikadan fazla
olduğunda fırın ısısını, pişirime süresinin
dolmasından 3-10 dakika önce
minimuma indirin. Fırının içinde kalan
sıcaklık, pişirme işlemine devam eder.
Mümkünse, pişirme öncesinde fırını
ısıtmayın.
Diğer yiyecekleri ısıtmak için atıl (kalan)
sıcaklığı kullanın.
Tek seferde birkaç yemek
hazırladığınızda, pişirme aralığını
olabildiğince kısa tutun.
Yiyeceği sıcak tutun
Atıl (kalan) sıcaklığı kullanmak ve yemeği
sıcak tutmak için mümkün olan en düşük
TÜRKÇE
sıcaklığı seçin. Ekranda atıl (kalan)
sıcaklık göstergesi veya sıcaklık görünür.
Lamba kapalıyken pişirme
Pişirme esnasında lambayı kapatın.
Yalnızca ihtiyacınız olduğunda açın.
51
Bu fonksiyonu kullandığınızda, lamba 30
saniyenin ardından otomatik olarak
kapanır. Lambayı tekrar
etkinleştirebilirsiniz, ancak bu eylem
beklenen enerji tasarrufunu düşürecektir.
Fanlı Pişirme (Nemli)
Pişirme sırasında enerji tasarrufu
sağlamak için tasarlanmış fonksiyon.
16. TÜKETICININ SEÇIMLIK HAKLARI
1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması
durumunda tüketici;
a. Satılanı geri vermeye hazır
olduğunu bildirerek sözleşmeden
dönme,
b. Satılanı alıkoyup ayıp oranında
satış bedelinden indirim isteme,
c. Aşırı bir masraf gerektirmediği
takdirde, bütün masrafları
satıcıya ait olmak üzere satılanın
ücretsiz onarılmasını isteme,
d. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir
misli ile değiştirilmesini isteme,
seçimlik haklarından birini
kullanabilir. Satıcı, tüketicinin
tercih ettiği bu talebi yerine
getirmekle yükümlüdür.
2. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız
misli ile değiştirilmesi hakları üretici
veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.
Bu fıkradaki hakların yerine
getirilmesi konusunda satıcı, üretici
ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
Üretici veya ithalatçı, malın kendisi
tarafından piyasaya sürülmesinden
sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği
takdirde sorumlu tutulmaz.
3. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız
misli ile değiştirilmesinin satıcı için
orantısız güçlükleri beraberinde
getirecek olması hâlinde tüketici,
sözleşmeden dönme veya ayıp
oranında bedelden indirim
haklarından birini kullanabilir.
Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız
değeri, ayıbın önemi ve diğer
seçimlik haklara başvurmanın tüketici
açısından sorun teşkil edip
etmeyeceği gibi hususlar dikkate
alınır.
4. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız
misli ile değiştirilmesi haklarından
birinin seçilmesi durumunda bu
talebin satıcıya, üreticiye veya
ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren
azami otuz iş günü, konut ve tatil
amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş
günü içinde yerine getirilmesi
zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58
inci maddesi uyarınca çıkarılan
yönetmelik eki listede yer alan
mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz
onarım talebi, yönetmelikte belirlenen
azami tamir süresi içinde yerine
getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer
seçimlik haklarını kullanmakta
serbesttir.
5. Tüketicinin sözleşmeden dönme
veya ayıp oranında bedelden indirim
hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş
olduğu bedelin tümü veya bedelden
yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye
iade edilir.
6. Seçimlik hakların kullanılması
nedeniyle ortaya çıkan tüm
masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı
yerine getiren tarafça karşılanır.
Tüketici bu seçimlik haklarından biri
ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098
sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri
uyarınca tazminat da talep edebilir.
Tüketici, garantiden doğan haklarının
kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek
uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin
bulunduğu veya tüketici işleminin
yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem
Heyetine veya Tüketici Mahkemesine
başvurabilir.
52
www.electrolux.com
17. ÇEVREYLE İLGILI BILGILER
Şu sembole sahip malzemeler geri
dönüştürülebilir . Ambalajı geri
dönüşüm için uygun konteynerlere
koyun. Elektrikli ve elektronik cihaz
atıklarının geri dönüşümüne ve çevre ve
insan sağlığının korunmasına yardımcı
*
olun. Ev atığı sembolü bulunan
cihazları atmayın. Ürünü yerel geri
dönüşüm tesislerinize gönderin ya da
belediye ile irtibata geçin.
AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
TÜRKÇE
53
54
www.electrolux.com
TÜRKÇE
55
867325184-F-252019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising