AEG | KMR761000M | User manual | Aeg KMR761000M Пайдаланушы нұсқаулығы

Aeg KMR761000M Пайдаланушы нұсқаулығы
CD710M
KME761000B
KME761000M
KME761000W
KMK761000M
KMK761000W
KMM761000M
KMR761000M
KMR761000W
KMS761000M
USER
MANUAL
KK
Қолдану туралы нұсқаулары
Микротолқын аралас пеш
2
www.aeg.com
МАЗМҰНЫ
1. ҚАУІПСІЗДІК АҚПАРАТЫ....................................................................................3
2. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ...............................................................................6
3. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ................................................................................... 9
4. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ............................................................................................. 10
5. ЕҢ АЛҒАШ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА............................................................... 12
6. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ........................................................................................ 12
7. САҒАТ ФУНКЦИЯЛАРЫ................................................................................... 17
8. АВТОМАТТЫ БАҒДАРЛАМАЛАР.....................................................................18
9. КЕРЕК-ЖАРАҚТАРДЫ ҚОЛДАНУ.................................................................... 19
10. ҚОСЫМША ФУНКЦИЯЛАР.............................................................................19
11. АҚЫЛ-КЕҢЕС...................................................................................................21
12. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ..................................................................................41
13. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ..................................................................................... 42
14. ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕК.....................................................................................44
15. ҚУАТ ТИІМДІЛІГІ............................................................................................. 44
ТАМАША НӘТИЖЕГЕ ҚОЛ ЖЕТКІЗУ ҮШІН
AEG өнімін таңдағаныңызға рахмет. Бұл өнімді тұрмыс-тіршілікті жеңілдету
үшін инновациялық технологияны - қатардағы құрылғыларда бола бермейтін
функцияларды қолдана отырып, сізге жылдар бойы мүлтіксіз көмек көрсету
үшін арнайы жасадық. оған ең жақсы алуға оқу Бірнеше минут жұмсайды
сұраймыз.
Біздің веб-сайтқа барып келесіні қараңыз:
Пайдалану туралы ақпарат, кітапша, ақаулықты түзету, қызмет ақпаратын
мына жерден алыңыз:
www.aeg.com/webselfservice
Сізге барынша жақсы қызмет көрсету үшін өніміңізді мына жерге тіркеңіз:
www.registeraeg.com
Құрылғыңызға қажетті керек-жарақтарды, шығынды материалдарды және
фирмалық қосалқы бөлшектерді сатып алу үшін:
www.aeg.com/shop
ТҰТЫНУШЫҒА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
Фирмалық заттарды қолдануды ұсынамыз.
Қызмет көрсету орталығына хабарласқанда келесі деректердің дайын
болуын қамтамасыз етіңіз. Үлгісі, Өнім нөмірі, Сериялық нөмірі.
Деректерді техникалық ақпарат тақтайшасынан алуға болады.
Ескерту / Қауіп-қатерден сақтандыру ақпараты
Жалпы ақпарат және ақыл-кеңес
Қоршаған ортаға қатысты ақпарат
Өндіруші ескертусіз өзгеріс енгізу құқығына ие.
ҚАЗАҚ
1.
3
ҚАУІПСІЗДІК АҚПАРАТЫ
Құрылғыны орнатып іске қолданар алдында бірге
жеткізілген нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз.
Дұрыс орнатпау немесе пайдаланбау нәтижесінде
орын алған жарақат немесе зақымға өндіруші
жауапты емес. Нұсқаулықтарды кейін қарап жүру
үшін әрқашан қауіпсіз және қол жетімді жерде
сақтаңыз.
1.1 Балалар мен осал адамдар қауіпсіздігі
•
•
•
•
•
•
•
•
Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балалар мен
денесіне, сезім жүйесіне не ақыл-есіне зақым
келген не тәжірибесі аз адамдар өз қауіпсіздіктерін
қамтамасыз ететін адамның қадағалауы не
құрылғыны қауіпсіз қолдану бойынша берген
нұсқауына сүйеніп, дұрыс қолданбау салдарын
түсінсе, онда қолдануына болады.
3 және 8 жас арасындағы балалар мен
мүмкіндіктері өте шектеулі мүгедек адамдарды
басқалар қадағаламаған жағдайда құрылғыдан
алыс ұстау керек.
3 жасқа толмаған балаларды үнемі қарап
отырмаған жағдайда құрылғыдан алыс ұстау керек.
Балаларға құрылғымен орнатылған мобильді
құралдармен ойнауға рұқсат бермеңіз.
Барлық орам материалдарын балалардан алыс
ұстап, қоқысқа тиісті түрде тастау керек.
Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда немесе ол суып
тұрғанда, балалар мен үй жануарларын оған
жақындатпаңыз. Қол жетімді бөлшектер пайдалану
кезінде ыстық болуы мүмкін.
Құрылғыда бала қауіпсіздігінің құралы бар болса,
оны қосу керек.
Балалар құрылғыны жөндеу және тазалау
жұмыстарын бақылаусыз орындамауы керек.
4
www.aeg.com
1.2 Қауіпсіздік туралы жалпы ақпарат
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Білікті маман ғана осы құрылғыны орнатып, сымын
ауыстыруға тиіс.
ЕСКЕРТУ: Құрылғы мен оның қол жететін жердегі
бөлшектері қолдану барысында ысып тұрады.
Қыздырғыш элементтерге тиіп кетпеу үшін абайлау
керек.
Тұмшапеш ыдыстарын немесе керек-жарақтарын
алып-салған кезде үнемі қолғап киіңіз.
Қандай да бір жөндеу жұмысын орындар алдында
құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз.
ЕСКЕРТУ: Электр қатеріне ұшырамау үшін шамды
ауыстырар алдында құрылғыны сөндіріп қойыңыз.
Құрылғыны кіріктіріп орнату алдында қолданбаңыз.
Құрылғыны бумен тазалау құралын пайдаланып
тазаламаңыз.
Шыны есікті тазалау үшін қатты жеміргіш заттарды
немесе өткір темір құралдарды пайдаланбаңыз,
себебі сызат түсіп, шыны шытынап кетуі мүмкін.
Қуат cымына зақым келсе, электр қатерінен
сақтандыру үшін оны өндіруші немесе оның
уәкілетті қызмет көрсету орталығы немесе сол
сияқты білікті маман ауыстыруға тиіс.
Бос тұрған құрылғыны қоспаңыз. Корпустың ішкі
темір бөліктері электр ұшқынын туғызуы мүмкін.
Тағам мен сусындарға арналған металл
сауыттарды микротолқынмен пісірген кезде
қолдануға рұқсат берілмейді. Егер өндіруші
микротолқынмен пісіруге арналған металл
сауыттардың өлшемі мен пішімін көрсетсе, бұл
талапты орындау шартсыз.
ЕСКЕРТУ: Егер есікке немесе есіктің
тығыздағыштарына зақым келсе, құрылғыны білікті
маман жөндегенше іске пайдалануға болмайды.
ЕСКЕРТУ: Білікті маман ғана микротолқын
қуатынан қорғайтын қақпақты алуды қажет ететін
ҚАЗАҚ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
техникалық қызмет көрсету немесе жөндеу
жұмыстарын іске асыруға тиіс.
ЕСКЕРТУ: Сұйық заттарды және басқа тағамдарды
тұмшаланған сауытта қыздыруға болмайды.
Жарылып кетуі мүмкін.
Микротолқынды пештерде пайдалануға болатын
ыдыстарды ғана пайдаланыңыз.
Пластик немесе қағаз сауыттарда тағам қыздырған
кезде, құрылғыны қадағалаңыз, тұтанып кетуі
мүмкін.
Бұл тағамдарды және сусындарды қыздыруға ғана
арналған құрылғы. Тағам немесе киім кептіру және
қыздырғышты, жөкелерді, дымқыл шүберекті және
сол сияқты затты қыздыру, жарақат алу, тұтану
немесе өрт пайда болуға әкелуі мүмкін.
Егер түтін шыққаны байқалса, жалынды тоқтату
үшін құрылғыны сөндіріп немесе розеткасын
ағытып, есігін жабық ұстаңыз.
Сусындарды микротолқынмен қыздырған кезде
кенет тасып төгілуі мүмкін. Сауытты абайлап ұстау
керек.
Баланы тамақтандыратын шөлмектердің және
баланың тағамы салынған қалбырлардың
ішіндегісін берер алдында араластыру немесе
шайқау керек және күйіп қалмас үшін
температурасын тексеру керек.
Қабығы аршылмаған жұмыртқаларды немесе
бітеулей пісірілген жұмыртқаларды құрылғыда
қыздырмау керек, себебі олар микротолқынмен
пісіріп болғаннан кейін де жарылып кетуі мүмкін.
Құрылғыны уақытылы тазалап, тағамның
қалдықтарын алып отыру керек.
Құрылғыны таза ұстамасаңыз, оның бетіне зақым
келуі мүмкін және құрылғының қолданыс мерзіміне
теріс әсер етуі және қауіпті жағдайларға әкелуі
мүмкін.
6
www.aeg.com
2. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ
2.1 Орнату
ЕСКЕРТУ!
Бұл құрылғыны тек білікті
маман ғана орнатуға тиіс.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Орам материалдарының барлығын
алыңыз.
Бүлінген құрылғыны орнатпаңыз
немесе іске қоспаңыз.
Құрылғымен бірге жеткізілген
орнату нұсқауларын орындаңыз.
Құрылғы ауыр болғандықтан,
орнынан жылжытқан кезде әрқашан
абай болыңыз. Әрқашан қауіпсіздік
қолғабы мен бітеу аяқ киім киіңіз.
Құрылғыны тұтқасынан тартпаңыз.
Құрылғыны орнату талаптарына
сәйкес ыңғайлы және қауіпсіз жерге
орнатыңыз.
Құрылғылар мен заттардың
арасындағы минимум қашықтықты
сақтаңыз.
Құрылғыны орнатпас бұрын,
тұмшапештің есігі кедергісіз
ашылып тұрғанын тексеріңіз.
Құрылғы электрлі салқындату
жүйесімен жабдықталған. Ол электр
қуатымен жұмыс істеуге тиіс.
Кіріктіре орнатылған құрылғы
DIN68930 қауіпсіздік ережелеріне
сай келу керек.
Корпустың
минимальды биіктігі
(Корпус пен жұмыс
бетінің арасындағы
минимальды биіктік)
Корпустың ені
Корпустың тереңдігі
Құрылғының артқы
жағының ені
559 мм
Құрылғының
тереңдігі
567 мм
Құрылғының
кіріктірілген
тереңдігі
546 мм
Есік ашық кездегі
тереңдігі
882 мм
Желдеткіш
саңылауының ең
төменгі өлшемі
Төменгі артқы
бөлікте орналасқан
саңылау
560x20 мм
Желілік сымның
ұзындығы. Кабель
артқы бөліктің оң
жақ бұрышына
орналастырылған
1500 мм
Бекіту бұрандалары
2.2 Электртоғына қосу
ЕСКЕРТУ!
Өрт және электр қатеріне
ұшырау қаупі бар.
444 (460) мм
•
•
560 мм
•
550 (550) мм
Құрылғының
алдыңғы жағының
биіктігі
455 мм
Құрылғының артқы
жағының биіктігі
440 мм
Құрылғының
алдыңғы жағының
ені
595 мм
3.5x25 мм
•
•
•
Электртоғына қосу жұмыстарының
барлығын білікті электрші ғана іске
асыруы керек.
Құрылғыны міндетті түрде жерге
тұйықтау қажет.
Техникалық ақпарат тақтасындағы
параметрлердің негізгі қуатпен
жабдықтау желісіндегі электр
параметрлеріне сәйкес келетініне
көз жеткізіңіз.
Әрқашан дұрыс орнатылған,
соққыға төзімді розетканы
қолданыңыз.
Көп тармақты адаптер мен
ұзартқыш сымды қолданбаңыз.
Құрылғының ашасы мен желілік
сымына ешбір зақым келтірмеңіз.
Қорек сымын ауыстыру қажет
болса, оны міндетті түрде қызмет
ҚАЗАҚ
•
•
•
•
•
•
•
•
көрсету орталығы жүзеге асыруға
тиіс.
Электр сымдарына қол тигізуге
немесе құрылғының есігіне не
құрылғының төменгі жағына,
әсіресе ыстық тұрған есікке
жақындауға болмайды.
Ток жүріп тұрған және
гидроизоляциясы бар бөлшектерді
электр қатерінен қорғау үшін
құралсыз алынбайтын етіп мықтап
орнату керек.
Құрылғының ашасын розеткаға тек
құрылғыны орнатып болғаннан
кейін ғана қосыңыз. Орнатып
болғаннан кейін ашаның қол
жететін жерде тұрғанына көз
жеткізіңіз.
Егер розетка бекітілмеген болса,
ашаны жалғамаңыз.
Құрылғыны ажырату үшін электр
сымынан тартпаңыз. Әрдайым
қорек ашаны қолмен тартып
шығарыңыз.
Тек дұрыс оқшаулағыш құралдарды
қолданыңыз: желіні қорғайтын
ажыратқыштарды,
сақтандырғыштарды (ұстатқыштан
алынған бұрандалы
сақтандырғыштар), жерге
тұйықталудан қорғау тетіктері мен
тұйықтағыштарды пайдаланыңыз.
Электр қондырғысында құрылғыны
кез келген ток полюстерінен
ажыратуға мүмкіндік беретін
оқшаулағыш құрылғы болуы керек.
Оқшаулағыш құрылғыда кеңдігі 3
мм-ден кем емес саңылау болу
керек.
Бұл құрылғы негізгі қуат сымымен
және негізгі ашамен жабдықталған.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.3 Пайдалану
ЕСКЕРТУ!
Жарақат алу, күйіп қалу,
электр қатеріне ұшырау не
жарылыс шығу қаупі бар.
•
•
•
Бұл тек үйде ғана пайдалануға
арналған құрылғы.
Бұл құрылғының техникалық
сипаттамасын өзгертпеңіз.
Желдеткіш саңылаулардың
бітелмегенін тексеріңіз.
Жұмыс істеп тұрған құрылғыны
назардан тыс қалдырмаңыз.
Құрылғыны пайдаланып болғаннан
кейін әрқашан сөндіріңіз.
Жұмыс істеп тұрған құрылғының
есігін ашқан кезде абай болыңыз.
Ыстық ауа шығуы мүмкін.
Құрылғыны дымқыл қолмен немесе
суды қолданып тұрған кезде
пайдаланбаңыз.
Ашық есікке күш салмаңыз.
Құрылғыны жұмыс орны немесе зат
сақтайтын орын ретінде
қолданбаңыз.
Құрылғының есігін абайлап
ашыңыз. Алкогольді
ингредиенттерді қолданғанда,
алкоголь мен ауа қоспасы пайда
болуы мүмкін.
Есікті ашқан кезде жарқыл немесе
ашық оттың құрылғымен жанасуына
жол бермеңіз.
Тез тұтанатын өнімдерді немесе
жанғыш, дымқыл заттарды
құрылғының ішіне, жанына немесе
үстіне қоймаңыз.
Тұмшапешті алдын ала қыздыру
үшін микротолқын функциясын
пайдаланбаңыз.
ЕСКЕРТУ!
Құрылғыны бүлдіріп
алуыңыз мүмкін.
•
•
•
•
7
Эмаль қаптамасының немесе
түсінің өзгеруін болдырмау үшін:
– алюминий жұқалтырды
құрылғының табанына тура
қоймаңыз.
– суды ыстық құрылғыға тура
қоймаңыз.
– тамақ пісіріп болғаннан кейін
дымқыл ыдыс пен тағамды
құрылғының ішінде ұстамаңыз.
– керек-жарақтарды алғанда
немесе орнатқанда абай
болыңыз.
Құрылғының эмаль қаптамасының
немесе тот баспайтын болат
бөлігінің түсінің өзгеруі құрылғы
жұмысына әсер етпейді.
Сулы қоспадан жасалған тортты
пісіру үшін шұңғыл табаны
қолданыңыз. Жеміс шырындары
кетпейтін дақтар қалдырады.
Бұл тек тағам пісіруге арналған
құрылғы. Басқа мақсатта, мысалы
8
www.aeg.com
•
•
бөлмені қыздыру үшін қолдануға
болмайды.
Тағамды әрқашан тұмшапештің
есігін жауып пісіріңіз.
Егер құрылғы жиһаз панелінің
(мысалы, есіктің) артына
орналастырылса, онда құрылғы
жұмыс істеп тұрған кезде есіктің
ешқашан жабылмайтынына көз
жеткізіңіз. Жиһаздың жабық
панеліне жиналған жылу мен ылғал
келешекте құрылғының,
қаптаманың немесе еденнің
бүлінуіне әкелуі мүмкін. Құрылғыны
қолданғаннан кейін толық суығанша
жиһаздың панелін жаппаңыз.
•
•
2.5 Ішкі жарықтама
ЕСКЕРТУ!
Электр қатері бар.
•
2.4 Күту менен тазалау
ЕСКЕРТУ!
Жарақат алу, өрт қаупі
немесе құрылғыны
бүлдіріп алу қаупі бар.
•
•
•
•
•
•
•
•
Құрылғыны жөндеу алдында электр
желісінен ағытыңыз және ашасын
розеткадан суырыңыз.
Құрылғының суық екеніне көз
жеткізіңіз. Шыны панелі сынып
қалуы мүмкін.
Зақым келген болса есіктің шыны
панельдерін дереу ауыстырыңыз.
Уәкілетті қызмет көрсету
орталығына хабарласыңыз.
Құрылғыдан есікті алған кезде абай
болыңыз. Есіктің салмағы ауыр!
Әр қолданған сайын корпусты және
есікті мұқият құрғатып сүртіңіз.
Құрылғы жұмыс істеген кезде пайда
болған бу корпустың
қабырғаларына тұрып, тот басуы
мүмкін.
Құрылғының бетіндегі материалдың
сапасы түспес үшін мезгіл-мезгіл
тазалаңыз.
Құрылғының ішінде қалған май
және тағам микротолқын
функциясы жұмыс істеген кезде өрт
және электр қатерінің пайда
болуына әкеледі.
Құрылғыны дымқыл жұмсақ
шүберекпен тазалаңыз. Бейтарап
жуғыш заттарды ғана қолданыңыз.
Жеміргіш заттарды, түрпілі
жөкелерді, еріткіштерді немесе
металл заттарды пайдаланбаңыз.
Тұмшапеш бүріккішін қолдансаңыз,
оның орамындағы қауіпсіздік
нұсқауларын орындаңыз.
Каталитті эмальды (егер бар болса)
жуғыш заттармен тазаламаңыз.
•
•
Осы құрылғыда тек тұрмыстық
құрылғыларға ғана арналған шам
немесе галоген шамы қолданылған.
Оны бөлмені жарықтандыру үшін
қолданбаңыз.
Шамды айырбастау алдында
құрылғыны қуат көзінен
ажыратыңыз.
Техникалық параметрлері сай
келетін шамдарды ғана
пайдаланыңыз..
2.6 Сервис
•
•
Құрылғыны жөндеу үшін уәкілетті
қызмет көрсету орталығына
хабарласыңыз.
Тек ғана фирмалық қосалқы
бөлшектерді қолданыңыз.
2.7 Құрылғыны тастау
ЕСКЕРТУ!
Жарақат алу немесе
тұншығып қалу қаупі бар.
•
•
•
Құрылғыны электр желісінен
ажыратыңыз.
Құрылғыға жақын орналасқан
электр сымын кесіп, қоқысқа
тастаңыз.
Балалар немесе үй жануарлары
барабанға қамалып қалмас үшін
есіктің бекітпесін алыңыз.
ҚАЗАҚ
3. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ
3.1 Жалпы көрінісі
1
2
3
4
4
8
5
6
3
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Басқару панелі
Электрондық бағдарламалағыш
Қыздыру элементі
Микротолқын генераторы
Шам
Желдеткіш
Алынбалы, сөре сырғытпалары
Сөренің орналасуы
7
3.2 Керек-жарақтар
Торттар мен печеньелерге арналған.
Торкөз сөре
Гриль- / Қуыру науасы
Ыдыс, торт қалыптарын қою, тағам
қуыруға арналған.
Пісіру мен қуыруға немесе май
жинайтын таба ретінде қолдануға
арналған.
Пісірме табақ
9
10
www.aeg.com
4. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ
4.1 Электрондық бағдарламалағыш
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Тұмшапешті іске қосу үшін сенсорлық өрістерді пайдаланыңыз.
Сенсорл Функция
ық өріс
Түсіндірме
Дисплей
Тұмшапештің ағымдық параметрлерін
көрсетеді.
ҚОСУ/СӨНДІРУ
Тұмшапешті қосыңыз және сөндіріңіз.
Қыздыру
функциялары /
Пісіру көмекшісі
Қыздыру функциясын не мәзірді таңдау үшін
сенсорлық өрісті бір рет басыңыз: Пісіру
көмекшісі. Мәзірлер арасын ауыстыру үшін
сенсорлық өрісті қайта басыңыз: Қыздыру
функциялары, Пісіру көмекшісі. Шамды қосу
немесе сөндіру үшін өрісті 3 секунд басыңыз.
Микротолқын
функциясы
4
Іске қосу үшін: Микротолқын функциясы. Пеш
сөніп тұрғанда қолдануға болады. Пайдаланған
кезде: Микротолқын функциясы функциямен:
Ұзақтық функциясы үшін Аралас режимде 7
минуттан көп болғанда, Микротолқын қуаты 600
Вт-тан аспайды.
5
Температураны Пеш температурасын орнату немесе ағымдық
таңдау / Жылдам температураны көрсетуге арналған. Функцияны
қыздыру
қосу немесе сөндіру үшін өрісті 3 секунд
басыңыз: Жылдам қыздыру.
1
2
3
6
7
-
Төмен
Мәзірде төмен жылжуға арналған.
Жоғары
Мәзірде жоғары жылжуға арналған.
ҚАЗАҚ
Сенсорл Функция
ық өріс
Түсіндірме
OK /
Микротолқынды
жылдам бастау
Таңдалған элементті немесе параметрлерді
құптау үшін. Іске қосу үшін: Микротолқын
функциясы. Пеш сөніп тұрғанда қолдануға
болады.
Артқа
Мәзірде бір деңгей артқа жылжуға арналған.
Басты мәзірді көрсету үшін өрісті 3 секунд
басыңыз.
10
Уақыт және
қосымша
функциялар
Түрлі функцияларды орнату. Қыздыру
функциясы жұмыс істеп тұрғанда, таймерді не
функцияларды орнату үшін сенсорлық өрісті
басыңыз: Бұғаттау функциясы, Таңдаулы,
Қыздыру+ Кідірту, Қосып кету.
11
Минут
операторы
Функцияны орнату үшін: Минут операторы.
8
9
4.2 Дисплей
A
B
C
E
D
A. Қыздыру функциясы немесе
Микротолқын функциясы
B. Тәулік уақыты
C. Қыздыру индикаторы
D. Микротолқын температурасы
немесе қуаты
E. Функцияның ұзақтығы немесе
аяқталатын уақыты
Дисплейдің басқа индикаторлары:
Белгі
Функция
Минут операторы
Функция жұмыс істейді.
Тәулік уақыты
Бейнебетте ағымдық уақыт
көрсетіледі.
Ұзақтық
Бейнебетте қажетті пісіру уақыты
көрінеді.
Аяқталу уақыты
Бейнебетте тағам пісіруді аяқтау
уақыты көрсетіледі.
Температура
Дисплейде температура пайда
болады.
Уақыт көрсеткіші
Дисплей қыздыру функциясының
қанша уақыт жұмыс істейтінін
көрсетеді. Уақытты бастапқы
қалпына қою үшін
және
түймесін қатар басыңыз.
11
12
www.aeg.com
Белгі
Функция
Қыздыру индикаторы
Дисплейде тұмшапеш ішіндегі
температура көрсетіледі.
Жылдам қыздыру
Функция қосылып тұр. Бұл қыздыру
уақытын азайтады.
Автоматты салмақ
Дисплейде салмақты автоматты
өлшеу жүйесінің қосылғаны немесе
салмақты өзгертуге болатыны
көрсетіледі.
Қыздыру+ Кідірту
Функция қосылып тұр.
5. ЕҢ АЛҒАШ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА
ЕСКЕРТУ!
Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
5.1 Алғашқы тазалау
Пештен керек-жарақтардың барлығын
және алмалы сөре сырғытпаларын
алыңыз.
"Күту менен тазалау" тарауын
қараңыз.
Пешті және керек-жарақтарды алғаш
рет пайдаланар алдында тазалаңыз.
Керек-жарақтарды және алмалы сөре
сырғытпаларын орындарына қойыңыз.
5.2 Алғаш рет іске қосу
Тұмшапешті электр желісіне жалғау
үшін немесе электр қуаты өшіп
қалғаннан кейін тоққа қайта қосу үшін
тілді, дисплей контрастын, дисплей
ажыратымдылығын және тәулік
уақытын орнату қажет.
1. Мәнді орнату үшін
түймесін басыңыз.
2. Растау үшін
немесе
түймесін басыңыз.
6. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ
ЕСКЕРТУ!
Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
6.1 Мәзір ішінде шарлау
1. Пешті іске қосыңыз.
6.2 Мәзірлердің жалпы
көрінісі
Негізгі мәзір
Белгі / Негізгі
элемент
2. Мәзір опциясын таңдау үшін
немесе
түймесін басыңыз.
3. Ішкі мәзірге өту немесе параметрді
қабылдау үшін
басыңыз.
түймесін
Кез келген уақытта негізгі
мәзірге
болады.
арқылы баруға
Қыздыру
функциялары
Қолдану
Қыздыру
функцияларының
тізімдері қамтылған.
Автоматты
Пісіру көмекшісі бағдарламалардың
тізімі қамтылған.
ҚАЗАҚ
Белгі / Негізгі
элемент
Негізгі
параметрлер
Таңдаулы
Ерекше
Қолдану
Құрылғы
конфигурациясын
орнатуға арналған.
Пайдаланушы
жасаған, таңдаулы
пісіру
бағдарламаларының
тізімі қамтылған.
Қосымша қыздыру
функцияларының
тізімі қамтылған.
Ішкі мәзір: Негізгі параметрлер
Белгі / Негізгі
элемент
Тәулік уақытын
орнату
Уақыт
көрсеткіші
Жылдам
қыздыру
Қосып кету
Қыздыру+
Кідірту
Сипаттама
Сағатқа ағымдық
уақытты орнатады.
ҚОСУ қалпында
тұрса, құрылғыны
сөндірген кезде
бейнебетке ағымдық
уақытты шығарады.
ҚОСУ қалпында
тұрса, бұл функция
қыздыру уақытын
азайтады.
Функцияны орнату
және кейін қосу үшін,
басқару панеліндегі
кез келген түймені
басыңыз.
Пісіру циклы
аяқталғаннан кейін
тағамды 30 минут
жылы ұстайды.
Уақытты ұзарту
Уақытты ұзарту функциясын іске
қосады және
ажыратады.
Белгі / Негізгі
элемент
Бейнебет
контрасты
Бейнебет
жарықтылығы
Тілді орнату
Сигналдың
үнділігі
Негізгі
сигналдар
13
Сипаттама
Бейнебеттің
контрастын градус
бойынша
лайықтайды.
Бейнебет
жарықтылығын
градус бойынша
лайықтайды.
Бейнебет тілін
орнатады.
Түймешік басылғанда
естілетін сигналдар
мен дыбысты
сигналдардың
қатаңдығын реттейді.
Сенсорлық
алаңдардың
сигналдарын іске
қосады және
ажыратады. ҚОСУ /
СӨНДІРУ сенсорлық
түймесінің дыбысын
сөндіру мүмкін емес.
Ескерту сигналдарын
Дабыл сигналы/ іске қосады және
ажыратады.
Қателер
ДЕМО режим
Қосу / сөндіру коды:
2468.
Сервис
Отображение версии
и конфигурации
программного
обеспечения.
Зауыт
параметрлері
Зауытта орнатылған
параметрлердің
барлығын қалпына
келтіреді.
14
www.aeg.com
6.3 Қыздыру функциялары
Қыздыру
функциясы
Қолдану
Тағамды бір уақытта
екі сөреде пісіруге
Желдеткішпен және кептіруге
арналған.Келесі
пісіру
функцияға қарағанда,
температураны 20 –
40 °C төменірек
қойыңыз: Дәстүрлі
пісіру.
Пицца
функциясы
Тағамды қатты
қызартып, түбін
қытырлақ ету үшін
сөренің бір қатарында
пісіруге арналған.
Келесі функцияға
қарағанда
температураны 20 - 40
°C төменірек қойыңыз:
Дәстүрлі пісіру.
Тағамды бір сөреде
пісіруге және қуыруға
Дәстүрлі пісіру арналған.
Мұздатылған
тағамдар
Гриль
Турбо-гриль
Астыңғы
қыздыру
Әдепкі (фри, картоп
тіліктері немесе
қытырлақ
булочкаларды т.б.)
тағамдарды
дайындауға арналған.
Кейбір тұмшапеш
функцияларында 60 °C
градустан төмен
температураларда шам
автоматты түрде сөнуі
мүмкін.
6.4 Ерекше
Қыздыру
функциясы
Тағамды жылы
ұстауға арналған.
Жылы Ұстаңыз
Тәрелкелерді
ысыту
Консервлеу
Құрғату
Қамырды
тындыру
Жұқа тағамнан гриль
жасау және нанды
қару үшін.
Үлкен ет кесектерін
немесе сүйегі бар құс
етін бір сөреге қойып,
қуыруға арналған.
Гратин жасауға және
қызартуға арналған.
Түбі қытырлақ
күлшелерді пісіруге
және тағамды
консервілеуге
арналған.
Қолдану
Баппен пісіру
Нан пісіру
Үстелге тартылатын
табақты жылытуға
арналған.
Көкөніс консервілерін
(мысалы, тұздықты)
жасауға арналған.
Туралған жеміс,
көкөніс және
саңырауқұлақтарды
кептіру үшін.
Ашытқылы ұнды
тезірек ашытуға
арналған. Бұл
қамырдың беткі жағы
кебірсіп кетпей,
созылмалы болып
тұруын қамтамасыз
етеді.
Жұмсақ, сөлді ет
қуырмасын
дайындауға
арналған.
Бұл функцияны нан
және булочкаларды
кондитер
фабрикасынан
шыққан тәрізді
қытырлақ етіп, түсі
мен қыртысын
жылтырап пісіру
қолданыңыз.
ҚАЗАҚ
Қыздыру
функциясы
Қолдану
Тағам жібіту үшін
(көкөністер және
жеміс). Жібіту уақыты
мұздатылған
тағамның мөлшері
мен көлеміне
байланысты.
Жібіту
15
2. Мәзірді таңдау: Қыздыру
функциялары.
3. Растау үшін түймесін басыңыз.
4. Қыздыру функциясын таңдаңыз.
5. Растау үшін түймесін басыңыз.
6. Температураны орнатыңыз.
7. Растау үшін
түймесін басыңыз.
6.5 Қыздыру функциясын
орнату
1. Пешті іске қосыңыз.
6.6 Микротолқын функциялары
Функциялар
Сипаттама
Микротолқынды
пеш
Қызу тағамның ішінде тура пайда болады. Тағамдар мен
сусындарды қыздыру, ет немесе жемісті жібіту және көкөністер
мен балық пісіру үшін қолданыңыз.
Аралас
Қыздыру функциясы мен микротолқын режимін қатар қолдану
үшін пайдаланыңыз. Тағамды аз уақыт ішінде қызарта пісіру
үшін пайдаланыңыз.
Бұл функцияның макс. қуаты 600 Вт.
Жылдам бастау
Микротолқын функциясын ең жоғары микротолқын қуатына
қойып, аз уақыт пайдалану үшін микротолқын функциясын
белгісін бір рет басып қосу үшін пайдаланыңыз: 30 секунд.
6.7 Микротолқын
функциясын орнату
1. Керек-жарақтың барлығын алыңыз.
2. Пешті іске қосыңыз.
3. Микротолқын функциясын қосу
үшін
4.
түймесін басыңыз.
түймешігін басыңыз. Келесі
функция: Ұзақтық тетігі 30 секундқа
орнатылып, микротолқын жұмыс
істей бастайды.
түймешігін әрбір
басқанда функцияның
уақытына 30 секунд
қосылады: Ұзақтық.
Егер түймешігін
баспасаңыз, пеш 20
секундтан кейін сөнеді.
5. Функцияны орнату үшін
түймешігін басыңыз: Ұзақтық.
6. Орнатылған уақыт аяқталғанда,
дыбыстық сигнал 2 минут естіледі.
Микротолқын функциясы
автоматты түрде сөнеді. Сигналды
тоқтату үшін кез келген белгіні
басыңыз.
Микротолқын функциясын
сөндіру үшін
басыңыз.
түймесін
16
www.aeg.com
Егер есікті ашып, немесе
түймешігін басқанда
функция тоқтайды. Қайта
бастау үшін
басыңыз.
түймесін әр басқан сайын Ұзақтық
уақытына 30 секунд қосылады.
Микротолқын қуатын
өзгертуге болады
("Микротолқын
функциясын орнату"
тарауын қараңыз).
түймешігін
Микротолқын функциясының
максимальды уақыты орнатылған
микротолқынды қуатқа байланысты:
3.
түймесін басып, мына
функцияның уақытын орнатыңыз:
Ұзақтық. "Сағат функциялары”
тарауын, Сағат функцияларын
орнату тармағын қараңыз.
МИКРОТОЛҚЫН
ҚУАТЫ
МАКС.УАҚЫТ
100 - 600 Вт
90 минут
6.10 Қыздыру индикаторы
600 Вт-тан астам
7 минут
Қыздыру функциясын қосқанда
дисплейде жолақ жанады. Жолақ
температураның жоғарылай
бастағанын көрсетеді. Орнатылған
температураға жеткен кезде сигнал 3
рет естіледі де, жолақ жыпылықтап,
содан кейін көрінбей кетеді.
6.8 Аралас функцияны
орнату
1. Қыздыру функциясын қосыңыз.
2.
түймешігін басып, микротолқын
функциясын орнатқан кездегідей
қадамдарды орындаңыз.
Аралас режимінде микротолқын
функциясын пайдаланған кезде
микротолқын қуаты 600 Вт-тан аспауы
керек.
Кейбір функциялар үшін
микротолқын белгіленген
температураға жеткенде
басталады.
Аралас функциясы үшін қол жетімді
емес функциялар: Таңдаулы, Аяқталу
уақыты, Қосып кету, Қыздыру+ Кідірту.
6.9 Микротолқынды
жылдам бастау
функциясын орнату
1. Қажет болса, тұмшапешті сөндіру
үшін
түймесін басыңыз.
2. Жылдам бастау функциясын қосу
үшін
түймесін басыңыз.
6.11 Жылдам қыздыру
Бұл функция қыздыру уақытын
азайтады.
Жылдам қыздыру
функциясы жұмыс істеп
тұрғанда пешке тағам
қоймаңыз.
Функцияны іске қосу үшін
түймешігін 3 секунд басып тұрыңыз.
Қыздыру индикаторы алмасады.
Бұл функция, пештің кейбір
функцияларында қол жетімді емес.
6.12 Қалдық қызу
Пешті сөндіргенде, бейнебетте қалдық
қызу көрсетіледі. Қызуды тағамды
жылы ұстау үшін қолдануыңызға
болады.
ҚАЗАҚ
17
7. САҒАТ ФУНКЦИЯЛАРЫ
7.1 Сағат функцияларының
кестесі
Сағат
функциясы
Минут
операторы
Кері санақты (ең көбі 2
сағат 30 минут)
орнатуға арналған.
Бұл функция
тұмшапештің
жұмысына ешбір әсер
етпейді. Мұны
тұмшапеш сөндірулі
тұрғанда да қосуға
болады.
Функцияны қосу үшін
немесе
1. Қыздыру функциясын орнатыңыз.
2.
, бастау
үшін түймесін
басыңыз.
Аяқталу
уақыты
Функцияларды пайдалану
алдында: Ұзақтық, Аяқталу
уақыты, әуелі қыздыру
функциясы мен
температураны орнату
керек. Пеш автоматты
түрде сөнеді.
Келесі функцияларды:
Ұзақтық және Аяқталу
уақыты түймесін
тұмшапешті кейін
автоматты түрде қосу
немесе сөндіру үшін қатар
басуға болады.
Қолдану
пайдаланыңыз.
Минутты орнату үшін
Ұзақтық
7.2 Сағат функцияларын
орнату
Тұмшапештің жұмыс
істейтін уақытын
орнату үшін (ең ұзағы
23 сағ 59 мин).
Қыздыру функциясын
өшіру уақытын (ең көбі
23 сағ. 59 мин.)
орнатуға арналған.
Сағат функциясына уақытты
орнатсаңыз, 5 секундтан кейін
уақыттың кері санағы басталады.
Егер сағат функцияларын
пайдалансаңыз: Ұзақтық,
Аяқталу уақыты, тұмшапеш
орнатылған уақыттың 90 %
өткенде қыздырғыш
элементтерді сөндіреді.
Тұмшапеш қалдық қызуды
уақыт аяқталғанша тағам
пісіруді жалғастыру үшін
қолданады (3 - 20 минут).
түймесін дисплейде қажетті
сағат функциясы мен сәйкес
белгіше көрсетілгенше қайта-қайта
басыңыз.
3. Қажетті уақытты орнату үшін
немесе
түймесін басыңыз.
4. Растау үшін түймесін басыңыз.
Уақыт аяқталғанда сигнал естіледі.
Пеш сөнеді. Бейнебетте жазу
көрсетіледі.
5. Сигналды тоқтату үшін кез келген
белгіні басыңыз.
7.3 Қыздыру+ Кідірту
Функцияға арналған шарттар:
•
•
Орнатылған температура 80 °C
градустан жоғары.
Келесі функция: Ұзақтық
орнатылған.
Келесі функция: Қыздыру+ Кідірту
пісірілген тағамды 80 °C грудасу
температурада 30 минут жылы
ұстайды. Пісіру немесе қуыру әрекеті
аяқталғаннан кейін қосылады.
Мәзірдегі функцияны қосуға немесе
сөндіруге болады: Негізгі
параметрлер.
1. Пешті іске қосыңыз.
2. Қыздыру функциясын таңдаңыз.
18
www.aeg.com
3. 80 °C жоғары температураны
орнатыңыз.
4. Бейнебетте келесі көрсетілгенше
Ұзақтық немесе Автоматты
салмақ параметрі бар
барлық қыздыру
функцияларында
қолданылады.
түймешігін қайта-қайта
басыңыз: Қыздыру+ Кідірту.
5. Растау үшін түймесін басыңыз.
Функция аяқталғанда сигнал естіледі.
7.4 Уақытты ұзарту
Келесі функция: Уақытты ұзарту
Ұзақтық функциясы аяқталғаннан
кейін қыздыру функциясын
жалғастырады.
1. Пісіру уақыты аяқталғанда сигнал
естіледі. Кез келген белгіні
басыңыз.
Бейнебетте жазу көрсетіледі.
2. Қосу үшін
, біржола бас тарту
түймесін басыңыз.
үшін
3. Функцияның ұзақтығын орнатыңыз.
4.
түймесін басыңыз.
8. АВТОМАТТЫ БАҒДАРЛАМАЛАР
ЕСКЕРТУ!
Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
8.1 Онлайн рецептілер
Біздің веб-сайттан автоматты
бағдарламаларға арналған
рецептілерді таба аласыз.Рецепт
кітабын табу үшін тұмшапеш
корпусының алдыңғы жақтауында
орналасқан өнім нөмірін (РNC)
тексеріңіз.
8.2 Пісіру көмекшісі арқылы
Автоматты рецепті
Құрылғыда сіз қолдануға болатын
рецептілер жинағы бар. Рецептер
біржола орнатылған, оларды өзгерту
мүмкін емес.
1. Пешті іске қосыңыз.
2. Мәзірді таңдау: Пісіру көмекшісі.
Растау үшін түймесін басыңыз.
3. Мәзір санаты мен тағамды
таңдаңыз. Растау үшін
басыңыз.
түймесін
4. Рецептіні таңдаңыз. Растау үшін
түймесін басыңыз.
Функцияны пайдаланғанда:
Қол режимі, тұмшапеш
автоматты параметрлерді
қолданады. Оларды басқа
функциялар тәрізді
өзгертуге болады.
8.3 ВариоГайд бірге
Автоматты салмақ
Функция пісіру уақытын автоматты
түрде есептеп шығарады. Оны
қолдану үшін тағамның салмағын
енгізу қажет.
1. Пешті іске қосыңыз.
2. Мәзірді таңдау: ВариоГайд.
түймешігін басыңыз.
3. Тағам салмағын орнату үшін
немесе
түймесін басыңыз.
түймешігін басыңыз.
Автоматты бағдарлама басталады.
4. Салмақты кез келген уақытта
өзгерте аласыз. Салмақты өзгерту
немесе
түймесін
үшін
басыңыз.
5. Уақыт аяқталғанда сигнал естіледі.
Дыбыстық сигналды тоқтату үшін
кез келген белгіні басыңыз.
ҚАЗАҚ
19
9. КЕРЕК-ЖАРАҚТАРДЫ ҚОЛДАНУ
ЕСКЕРТУ!
Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
9.1 Керек-жарақтарды
орнату
Жарамды ыдыс пен материалды ғана
пайдаланыңыз.
ЕСКЕРТУ!
Микротолқынға жарамды
ыдыстар мен
материалдарды "Ақылкеңес" тарауынан қараңыз.
Тор сөрені және пісірме науаны /
шұңғыл науаны бірге пайдалану:
Пісірме науаны /шұңғыл науаны сөре
тірегінің бағыттағышының және
жоғарыдағы бағыттағыштар үстіндегі
тор сөренің арасына кіргізіңіз.
Торкөз сөре:
Сөрені сөре бағыттағыштарының
арасына салып итеріп, тіректерінің
төмен қарап тұрғанына көз жеткізіңіз.
Үстіңгі жағындағы шағын
ойық қауіпсіздікті
арттырады. Дөңес тұстар
аударылып кетуден
сақтайтын құралдың рөлін
атқарады. Сөренің
айналасындағы биік жиек
ыдыстардың сөреден
сырғып кетуіне жол
бермейді.
Пісірме науа/ Шұңғыл науа:
Пісірме науа /шұңғыл науаны сөре
сырғытпасының бағыттағыштарының
арасына салып итеріңіз.
10. ҚОСЫМША ФУНКЦИЯЛАР
10.1 Таңдаулы
Ұзақтық, температура немесе қыздыру
функциясы тәрізді таңдаулы
параметрлерді сақтап қоюға болады.
Оларға келесі мәзірде қол жетімді:
Таңдаулы. 20 бағдарламаны сақтауға
болады.
Микротолқын және
микротолқын аралас
функцияларды таңдаулы
бағдарлама ретінде сақтай
алмайсыз.
Бағдарламаны сақтау
1. Пешті іске қосыңыз.
2. Автоматты бағдарламаны немесе
қыздыру функциясын орнатыңыз.
20
www.aeg.com
3. Дисплейде келесі пайда болғанша
түймесін қайта-қайта басыңыз:
ҮНЕМДЕУ.
4. Растау үшін түймесін басыңыз.
Бейнебетте жадыдағы алғашқы бос
орын көрсетіледі.
5. Растау үшін түймесін басыңыз.
6. Бағдарламаның атауын енгізіңіз.
Алғашқы әріп жыпылықтайды.
7. Әріпті өзгерту үшін
түймесін басыңыз.
немесе
8.
түймесін басыңыз.
Келесі әріп жыпылықтайды.
9. Қажет болса 7-ші қадамды
қайталаңыз.
10. Сақтау үшін түймесін басып
ұстаңыз.
Жадыдағы рецептердің үстінен
басқасын жазуға болады. Дисплейде
жадыдағы бірінші бос тұрған орын
көрсетілгенде
немесе
және
басып, бұрыннан бар бағдарлама
үстіне жазыңыз.
Келесі мәзірдегі бағдарлама атауын
өзгертуге болады: Бағдарламаның
атын өзгерту.
Бағдарламаны іске қосу
1. Пешті іске қосыңыз.
2. Мәзірді таңдау: Таңдаулы.
3. Растау үшін түймесін басыңыз.
4. Қалаған бағдарлама атауын
таңдаңыз.
5. Растау үшін
түймесін басыңыз.
10.2 Бала қауіпсіздігі
функциясын пайдалану
Бала қауіпсіздігінің құлпы қосулы
тұрғанда, пешті кенет қосу мүмкін
емес.
1. Дисплейді қосу үшін
басыңыз.
түймесін
және
түймешігін бейнебетте
жазу көрсетілгенше қатар
басыңыз.
Бала қауіпсіздігі функциясын сөндіру
үшін 2-ші қадамды қайталаңыз.
2.
10.3 Бұғаттау функциясы
Бұл функция қыздыру функциясының
кездейсоқ өзгеріп кетуіне жол
бермейді. Мұны тұмшапеш жұмыс
істеп тұрғанда ғана іске қосуға болады.
1. Пешті іске қосыңыз.
2. Қыздыру функциясын немесе
параметрді орнатыңыз.
3. Дисплейде келесі пайда болғанша
түймесін қайта-қайта басыңыз:
Бұғаттау функциясы.
4. Растау үшін
түймесін басыңыз.
Функцияны сөндіру үшін
түймесін
басыңыз. Бейнебетте жазу
көрсетіледі.
содан кейін
түймесін қайта басып,
түймесімен растаңыз.
Тұмшапешті сөндіргенде
функция да сөнеді.
10.4 Қосып кету
Функция қыздыру функциясын (немесе
бағдарламаны) орнатып, кейін оны кез
келген белгіні бір рет басып, қолдануға
мүмкіндік береді.
1. Пешті іске қосыңыз.
2. Қыздыру функциясын орнатыңыз.
3. Дисплейде келесі пайда болғанша
түймесін қайта-қайта басыңыз:
Ұзақтық.
4. Уақытты орнатыңыз.
5. Дисплейде келесі пайда болғанша
түймесін қайта-қайта басыңыз:
Қосып кету.
6. Растау үшін түймесін басыңыз.
Функцияны бастау үшін кез келген
белгіні ( белгісінен басқа) басыңыз:
Қосып кету. Орнатылған қыздыру
функциясы басталады.
Қыздыру функциясы аяқталған кезде
дыбыстық сигнал естіледі.
ҚАЗАҚ
•
•
Бұғаттау функциясы
қыздыру функциясы
жұмыс істеп тұрғанда
қосулы тұрады.
Келесі мәзір: Негізгі
параметрлер бұл
функцияны: Қосып кету
қосуға және сөндіруге
мүмкіндік береді.
10.5 Автоматты түрде
сөндіру
Қыздыру функциясы істеп тұрса және
еш параметрді өзгертпесеңіз, құрылғы
қауіпсіздікті сақтау үшін біраздан кейін
автоматты түрде сөнеді.
(°C)
(сағ)
21
10.6 Бейнебеттің
жарықтылығы
Бейнебет жарықтылығының екі режимі
бар:
•
•
Түнгі жарық - құрылғы сөніп
тұрғанда дисплейдің жарығы
22:00:00 және 06:00:00 аралығында
аз болады.
Күндізгі жарықтылық:
– пеш қосылған кезде.
– Егер түнгі жарықтылық
режимінде белгіні бассаңыз
(ҚОСУ / ӨШІРУ түймешігінен
басқа), келесі 10 секунд ішінде
бейнебет күндізгі жарықтылық
режиміне ауысады.
– егер пеш сөндірулі болса, мына
функцияны орнатыңыз: Минут
операторы. Функция аяқталған
кезде дисплей түнгі жарық
режиміне ауысады.
30 - 115
12.5
10.7 Желдеткіш
120 - 195
8.5
200 - 230
5.5
Пеш жұмыс істеп тұрған кезде, пештің
беттерін салқын ұстау үшін желдеткіш
автоматты түрде қосылады. Пешті
сөндірсеңіз, желдеткіш пеш
салқындағанша жұмыс істеп тұра
береді.
Автоматты сөндіру келесі
функцияларда жұмыс істемейді: Шам,
Ұзақтық, Аяқталу уақыты.
11. АҚЫЛ-КЕҢЕС
ЕСКЕРТУ!
Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
Кестелердегі температура
мен пісіру уақыттары тек
нұсқау ретінде беріледі.
Олар рецептерге, олардың
құрамының сапасы мен
мөлшеріне байланысты
болады.
11.1 Пісіруге арналған ақылкеңес
Пешіңіз бұрыңғы құрылғыңызға
қарағанда басқаша пісіруі немесе
қуыруы мүмкін. Төмендегі кестелер
тағамның түрлеріне арналған
температура, пісіру уақыты мен
сөренің орналасуы үшін ұсынылатын
параметрлерді көрсетеді.
Нақты рецептіге арналған
параметрлерді таба алмасаңыз, ұқсас
біреуін пайдаланыңыз.
11.2 Микротолқынға
қатысты ұсыныстар
Тағамды астыңғы жақтағы табаққа
салыңыз.
Тағамды пісіру не жібіту уақытының
ортасына жеткенде аударыңыз.
Пісірілетін не қыздырылатын тағамның
қақпағын жабыңыз.
Қызу жақсы таралу үшін сусындарды
ысытқан кезде, шөлмек немесе
стаканға қасық салыңыз.
22
www.aeg.com
Тағамды пештің ішіне ешбір орам
материалынсыз қойыңыз. Оралған
дайын тағамдарды, тек орам
материалы микротолқынды пеш үшін
жарамды болса ғана қоюға болады
(орамындағы ақпаратты тексеріңіз).
Көкөністерді кішкенелеп тураңыз.
Микротолқынды пеште пісіру
Тағамды қақпақ жауып пісіріңіз.
Тағамды қытырлақ етіп пісіргіңіз келсе,
қақпақ жаппай пісіріңіз.
Пешті сөндіргеннен кейін тағамды
алып, бірнеше минут қоя тұрыңыз.
Қуат және уақыт параметрлерін тым
жоғары мәнге қойып, тағамды қатты
пісірмеңіз. Тағам кеуіп, жанып не өрт
қаупін тудыруы мүмкін.
Пешті жұмыртқаны не шырышты
қабықтарымен пісіру үшін
пайдаланбаңыз, себебі жарылып кетуі
мүмкін. Қуырылған жұмыртқаны қайта
қыздыру үшін, сарыуызын тесіңіз.
Терісі не қабығы бар тағамды пісіру
алдында бірнеше рет шанышқымен
тесіңіз не аршыңыз.
Сұйық тағамдарды арасында
араластырыңыз.
Тағамды үстелге тарту алдында
араластырыңыз.
Микротолқынмен жібіту
Мұздатылған, оралмаған тағамды,
жібіген кезде сөлі ағып кетуі үшін
сауыттың үстіне аударылып қойылған
табақтың үстіне немесе жібітуге
арналған тордың үстіне немесе
пластик сүзгіге салыңыз.
Жібіген бөліктерді алып отырыңыз.
Жеміс пен көкөністерді алдын ала
жібітпей пісіру үшін жоғарырақ
микротолқын қуатын пайдалануға
болады.
11.3 Микротолқынға жарамды ыдыстар мен материалдар
Микротолқынды пеш үшін тек жарамды ыдыстар мен материалдарды ғана
пайдаланыңыз. Төмендегі кестені анықтама ретінде пайдаланыңыз.
Ыдыс-аяқ / Материал
Микротолқын
функциясы
Жібіту
Микротолқын
аралас функция
Қыздыру,
Пісіру
Тұмшапешке төзімді шыны және
ешбір темір бөлігі жоқ, мысалы,
қызуға төзімді шыны керамика
Тұмшапешке төзімді емес шыны
және керамика күміс, алтын,
платина немесе металмен
безендірілмеген
X
X
Тұмшапешке төзімді / аязға төзімді
шыны немесе шыны керамика
Кварц немесе металл бөліктері жоқ
не металл жалатылмаған керамика
және фарфор ыдыстар
Керамика, фарфор және
балшықтан жасалған, табаны
жалатылмаған не кішкене тесіктері
бар, мысалы тұтқасында
X
X
X
X
ҚАЗАҚ
Ыдыс-аяқ / Материал
Микротолқын
функциясы
Жібіту
23
Микротолқын
аралас функция
Қыздыру,
Пісіру
200 °C градусқа төзімді пластик
(пластик ыдысты пайдалану
алдында әрқашан жапсырмасын
тексеріңіз)
X
Картон, қағаз
X
X
Таспа
X
X
Микротолқынға төзімді буғышы бар
қуыру таспасы (пайдалану
алдында жапсырмасын қараңыз)
X
Темірден, мысалы, эмаль,
құйылған шойыннан жасалған,
қуыратын ыдыстар
X
X
Қуыруға арналған кара лакпен не
силиконмен қапталған қалбырлар
(пайдалану алдында қуыру
қалбырларының жапсырмасын
тексеріңіз)
X
X
Пісірме табақ
X
X
Торкөз сөре
X
X
Микротолқынды пешке арналған
ыдыс, мысалы, жұқа табақ
X
11.4 Тұмшапештің арнайы
қыздыру функцияларына
қатысты кеңес
Жылы Ұстаңыз
Бұл функция тағамды жылы ұстауға
мүмкіндік береді. Температура
өздігінен 80 °C-қа реттеледі.
Тәрелкелерді ысыту
Бұл функция табақтар мен ыдыстарды
үстелге тарту алдында жылытады.
Температура өздігінен 70 °C-қа
реттеледі.
X
X
Табақтар мен ыдыстарды торкөз
сөреге біркелкі орналастырыңыз.
Бірінші сөре деңгейін қолданыңыз.
Жылыту уақытының жартысы өткенде
орындарын ауыстырыңыз.
Қамырды тындыру
Бұл функция ұн ашытуға көмектеседі.
Ұнды үлкен табаққа салып, дымқыл
сүлгімен не пластикпен жабыңыз.
Функцияны: Қамырды тындыру және
пісіру уақытын орнатыңыз.
Жібіту
Тағамның орамын алыңыз да, тағамды
табаққа салыңыз. Тағамға қақпақ
24
www.aeg.com
жаппаңыз, жібіту уақыты ұзарады.
Бірінші сөре деңгейін қолданыңыз.
11.5 Пісіру
Алғашқыда төменірек температураны
пайдаланыңыз.
Егер торттарды бірнеше сөрелерге
қойып пісірсеңіз, пісіру уақыттарын 10
– 15 минутқа созуға болады.
Егер біркелкі қызармаса температура
параметрін өзгертудің қажеті жоқ.
Пісіру барысында қызару деңгейлері
теңеседі.
Пісіру кезінде тұмшапештегі науа
майысып қалуы мүмкін. Науалар
суыған кезде майысқаны қалпына
келеді.
Биіктіктері әр түрлі кекстер мен тәтті
тоқаштар бірдей қызармауы мүмкін.
11.6 Пісіруге қатысты ұсыныстар
Пісіру нәтижелері
Ықтимал себептері
Шешім
Торттың түбі дұрыс
піспейді.
Сөренің орналасуы дұрыс
емес.
Тортты астыңғы сөреге
қойыңыз.
Торт басылып қалды
және шикі немесе
құрылымы біркелкі
емес.
Тұмшапештің
температурасы тым
жоғары.
Келесі жолы пештің
температурасын сәл төмен
орнатыңыз.
Пісіру уақыты тым қысқа.
Келесі жолы пісіру уақытын
ұзартып, тұмшапештің
температурасын төмендетіңіз.
Торт тым кебір.
Тұмшапештің
Келесі жолы тұмшапештің
температурасы өте төмен. температурасын жоғары
орнатыңыз.
Пісіру уақыты тым ұзақ.
Торт біркелкі емес.
Тұмшапештің
Тұмшапештің температурасын
температурасы өте
төмендетіп, пісіру уақытын
жоғары және пісіру уақыты ұзартыңыз.
тым қысқа.
Торт біркелкі
жайылмайды.
Торт берілген рецепт
бойынша пісіруге
дайын емес.
Келесі жолы қысқа пісіру
уақытын орнатыңыз.
Келесі жолы тортты пісіру
науасына біркелкі жайыңыз.
Тұмшапештің
Келесі жолы тұмшапештің
температурасы өте төмен. температурасын аздап жоғары
орнатыңыз.
ҚАЗАҚ
11.7 Тұмшапештің бір деңгейінде пісіру
ҚАЛБЫРЛАРДА ПІСІРУ
(°C)
(мин)
Шығырық торты /
Бриошь
Желдеткішпен
пісіру
150 - 160
50 - 70
1
Мадера торты / Жеміс
торттары
Желдеткішпен
пісіру
140 - 160
70 - 90
1
Бисквит торт
Желдеткішпен
пісіру
140 - 150
35 - 50
1
Бисквит торт
Дәстүрлі пісіру
160
35 - 50
2
Жидек салынған ашық Желдеткішпен
бәліш - үгілмелі
пісіру
пирожный, бос
тұмшапешті алдын ала
қыздырыңыз
170 - 180
10 - 25
1
Жидек салынған ашық
бәліш - торт қоспасы
150 - 170
20 - 25
1
Алма бәліші, диагоналі Желдеткішпен
Ø20 см 2 қалып
пісіру
160
70 - 90
1
Алма бәліші, диагоналі Дәстүрлі пісіру
Ø20 см 2 қалып
180
70 - 90
1
Чизкейк, шұңғыл
Дәстүрлі пісіру
табаны пайдаланыңыз
160 - 170
60 - 90
1
Желдеткішпен
пісіру
ТОРТ / КОНДИТЕРЛІК ӨНІМДЕР / НАНДАР
Бос тұмшапешті алдын ала қыздырыңыз.
(°C)
(мин)
Өрме батон / Тәж наны Дәстүрлі пісіру
170 - 190
30 - 40
2
Штоллен
160 - 180
50 - 70
2
Дәстүрлі пісіру
25
26
www.aeg.com
ТОРТ / КОНДИТЕРЛІК ӨНІМДЕР / НАНДАР
Бос тұмшапешті алдын ала қыздырыңыз.
Қарабидай наны
Дәстүрлі пісіру
(°C)
(мин)
бірінші: 230
20
содан кейін:
160 - 180
30 - 60
2
Қайнатылған ұннан
жасалған
пирожныйлар / Эклер
Дәстүрлі пісіру
190 - 210
20 - 35
2
Швейцария орамасы
Дәстүрлі пісіру
180 - 200
10 - 20
2
Бетіне үкпе себілген
торт
Желдеткішпен
пісіру
150 - 160
20 - 40
1
Майлы бадам торты /
Қантты торттар
Дәстүрлі пісіру
190 - 210
20 - 30
2
Жемісті ашық бәліштер Желдеткішпен
(ашыған қамырдан /
пісіру
торт қоспасынан
жасалған)
150 - 160
35 - 55
1
Жемісті ашық бәліштер Дәстүрлі пісіру
(ашыған қамырдан /
торт қоспасынан
жасалған)
170
35 - 55
2
Үгілме қамырдан
жасалған жемісті ашық
бәліштер
Желдеткішпен
пісіру
160 - 170
40 - 80
1
Ашыған қамырдан
жасалған беткі қабаты
жұқа торттар (мысалы,
кварк, кілегей,
қайнатпа крем)
Дәстүрлі пісіру
160 - 180
40 - 80
2
ҚАЗАҚ
ПЕЧЕНЬЕ
(°C)
(мин)
Үгілме қамырдан
жасалған печенье
Желдеткішпен
пісіру
150 - 160
10 - 20
1
Шала ашыған нан /
Тәтті таспа
Желдеткішпен
пісіру
140
20 - 35
1
Шала ашыған нан /
Дәстүрлі пісіру
Тәтті таспа, бос
тұмшапешті алдын ала
қыздырыңыз
160
20 - 30
2
Торттың қоспасынан
жасалған бисквиттер
Желдеткішпен
пісіру
150 - 160
15 - 20
1
Жұмыртқаның
ақуызынан жасалған
кондитерлік өнім /
Меренга
Желдеткішпен
пісіру
80 - 100
120 - 150
1
Бадам печеньесі
Желдеткішпен
пісіру
100 - 120
30 - 50
1
Ашыған қамырдан
жасалған бисквиттер
Желдеткішпен
пісіру
150 - 160
20 - 40
1
Қабат-қабат қамырдан Желдеткішпен
жасалған кондитерлік
пісіру
өнімдер, бос
тұмшапешті алдын ала
қыздырыңыз
170 - 180
20 - 30
1
Булочкалар, бос
Дәстүрлі пісіру
тұмшапешті алдын ала
қыздырыңыз
190 - 210
10 - 25
2
Кішкене кекстер, бос
Желдеткішпен
тұмшапешті алдын ала пісіру
қыздырыңыз
160
20 - 35
3
Кішкене кекстер, бос
Дәстүрлі пісіру
тұмшапешті алдын ала
қыздырыңыз
170
20 - 35
2
27
28
www.aeg.com
11.8 Пісірмелер және гратин
Бірінші сөре деңгейін қолданыңыз.
(°C)
(мин)
Макарон пісірмелері
Дәстүрлі пісіру
180 - 200
45 - 60
Лазанья
Дәстүрлі пісіру
180 - 200
25 - 40
Көкөніс пісірмелері,
бос тұмшапешті
алдын ала
қыздырыңыз
Турбо-гриль
210 - 230
10 - 20
Балқытылған ірімшік
салған багета
Желдеткішпен пісіру
160 - 170
15 - 30
Сүтті күріш
Дәстүрлі пісіру
180 - 200
40 - 60
Балық пісірмелері
Дәстүрлі пісіру
180 - 200
30 - 60
Толтырма салынған
көкөніс
Желдеткішпен пісіру
160 - 170
30 - 60
11.9 Қуыруға қатысты
ұсыныстар
Қызуға төзімді ыдысты пайдаланыңыз.
Етті жұмсақ етіп қуырыңыз.
Үлкенірек ет кесектерін науаға тура
салып не науаның үстіне қойылған
сөреге тура қойып қуырыңыз.
Майдың күйіп кетуін алдын алу үшін
науаға аздап су құйыңыз.
Етті не балық етін ірі қалпы қуырыңыз
(1 кг не бұдан көп).
Қуыру кезінде ет кесектеріне өзінің
сөлін бірнеше рет құйыңыз.
11.10 Қуыру кестелері
Бірінші сөре деңгейін қолданыңыз.
Басқаша көрсетілмесе, қуатты 200 Вт
етіп орнатыңыз.
Қуырылып жатқан тағамды пісіру
уақытының 1/2 - 2/3 бөлігі өткенде
аударыңыз.
СИЫР ЕТІ
Бұқтырып
қуыру
1 - 1,5 кг
Дәстүрлі пісіру
(°C)
(мин)
230
60 - 80
ҚАЗАҚ
ШОШҚА ЕТІ
Функцияны пайдаланыңыз: Турбо-гриль.
(кг)
(°C)
(мин)
Жауырын / Мойын ет /
Сан ет
1 - 1.5
160 - 180
50 - 70
Котлета
0.75 - 1
160 - 170
35 - 50
Шошқа сирағы, алдын
ала пісірілген
0.75 - 1
150 - 170
60 - 75
БҰЗАУ ЕТІ
Функцияны пайдаланыңыз: Турбо-гриль.
(кг)
(°C)
(мин)
Қуырылған бұзау
еті
1
160 - 180
50 - 70
Бұзаудың сирағы
1.5 - 2
160 - 180
75 - 100
ҚОЗЫ ЕТІ
Функцияны пайдаланыңыз: Турбо-гриль.
Қойдың сирағы /
Қуырылған қой еті
(кг)
(°C)
(мин)
1 - 1.5
150 - 170
50 - 70
29
30
www.aeg.com
ҚҰС ЕТІ
Функцияны пайдаланыңыз: Турбо-гриль.
(кг)
(°C)
(мин)
0,2 - 0,25 әр бөлігі
200 - 220
20 - 35
Тауықтың жарты еті 0,4 - 0,5 әр бөлігі
190 - 210
25 - 40
Тауық еті, пулярка
1 - 1.5
190 - 210
30 - 45
Үйрек
1.5 - 2
180 - 200
45 - 65
Құс еті, кесектер
БАЛЫҚ ЕТІ
(кг)
Тұтас балық еті 1 - 1.5
Дәстүрлі пісіру
(°C)
(мин)
210 - 220
30 - 45
ТАҒАМДАР
Функцияны пайдаланыңыз: Желдеткішпен пісіру.
(Вт)
(°C)
(мин)
Тәтті тағамдар
200
160 - 180
20 - 35
Пісірілген құраластары бар қышқыл
тағамдар (кеспелер, көкөністер)
400 - 600
160 - 180
20 - 45
Шикі құраластары бар қышқыл тағамдар
(картоптар, көкөністер)
400 - 600
160 - 180
30 - 45
ҚАЗАҚ
11.11 Пицца функциясы
көмегімен қытырлақ етіп
пісіру
ПИЦЦА
Үшінші сөре деңгейін
қолданыңыз.
ПИЦЦА
Үшінші сөре деңгейін
қолданыңыз.
(°C)
(мин)
Ашық
бәліштер
180 - 200
40 - 55
Шпинат
бәліші
160 - 180
45 - 60
Киш лорен
170 - 190
45 - 55
Швейцария
бәліші
170 - 190
45 - 55
Чизкейк
140 - 160
60 - 90
Алма бәліші,
жабық
150 - 170
50 - 60
Көкөніс бәліші 160 - 180
50 - 60
Пицца,
қыртысы
жұқа, бос
тұмшапешті
алдын ала
қыздырыңыз
200 - 230
15 - 20
Пицца,
қыртысы
қалың, бос
тұмшапешті
алдын ала
қыздырыңыз
180 - 200
Ашытқысыз
нан, бос
тұмшапешті
алдын ала
қыздырыңыз
230
(°C)
(мин)
Қатпарлы
қамырдан
жасалған
бәліш, бос
тұмшапешті
алдын ала
қыздырыңыз
160 - 180
45 - 55
Фламмкухен,
бос
тұмшапешті
алдын ала
қыздырыңыз
230
12 - 20
Пирожкилер,
бос
тұмшапешті
алдын ала
қыздырыңыз
180 - 200
15 - 25
11.12 Нан пісіру
Алдын ала қыздыру ұсынылмайды.
НАН
20 - 30
Екінші сөре деңгейін
қолданыңыз.
10 - 20
(°C)
(мин)
Ақ нан
180 - 200 40 - 60
Багет
200 - 220 35 - 45
Бриошь
160 - 180 40 - 60
Чиабатта
200 - 220 35 - 45
31
32
www.aeg.com
11.13 Гриль
Балықтың немесе еттің жұқа тіліктерін
ғана грильдеу керек.
НАН
Бос пешті пайдаланар алдында
қыздырыңыз.
Екінші сөре деңгейін
қолданыңыз.
(°C)
Аққан май таму үшін бірінші деңгейге
табақ қойыңыз.
(мин)
Қарабидай наны
180 - 200 50 - 70
Тұтас дәнді ұннан
нан
180 - 200 50 - 70
Тұтас дәнді нан
170 - 190 60 - 90
ГРИЛЬ
Бірінші сөре деңгейін қолданыңыз.
(°C)
(мин)
1-ші жағы
2-ші жағы
Ростбиф, шала
пісірілген
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Сиырдың қоң еті,
орташа
230
20 - 30
20 - 30
Шошқаның қоң еті
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Бұзау жамбасы
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Қозы белдемесі
210 - 230
25 - 35
20 - 35
Тұтас балық еті, 0,5 210 - 230
- 1 кг
15 - 30
15 - 30
11.14 Баппен пісіру
Бұл функция жұмсақ, балғын ет және
балық етін дайындауға көмектеседі.
Арналмаған: құс етіне, қуырылған
шошқа етіне, кеседе қуыруға.
1. Еттің екі жағын ыстық табада 1 - 2
минут қуырыңыз.
2. Етті қуырма табаға салыңыз
немесе торкөз сөренің үстіне тура
қойыңыз. Май-сөлін жинау үшін
сөренің астына табақ қойыңыз.
Осы функцияны пайдаланғанда
ешқашан қақпақ жаппай пісіріңіз.
3. Функцияны таңдаңыз: Баппен
пісіру. Бастапқы 10 минут үшін
температураны 80 °C және 150 °C
ҚАЗАҚ
аралығына орнатуға болады.
Әдепкі температура 90° C.
4. 10 минуттан кейін тұмшапештің
температурасы автоматты түрде
80° C-ға дейін төмендейді.
Бірінші сөре деңгейін қолданыңыз.
(кг)
(°C)
(мин)
Ростбиф
1 - 1.5
150
120 - 150
Сиыр етінің филесі
1 - 1.5
150
90 - 110
Қуырылған бұзау еті
1 - 1.5
150
120 - 150
Стейк
0.2 - 0.3
120
20 - 40
11.15 Мұздатылған
тағамдар
Тағамның орамын алыңыз. Тағамды
табаққа салыңыз.
Тағамға қақпақ жаппаңыз, жібіту
уақыты ұзарады.
Екінші сөре деңгейін қолданыңыз.
ЖІБІТУ
(°C)
(мин)
Пицца, мұздатылған
200 - 220
15 - 25
Американ пиццасы, мұздатылған
190 - 210
20 - 25
Пицца, тоңазытылған
210 - 230
13 - 25
Пицца тісбасары, мұздатылған
180 - 200
15 - 30
Фри, жіңішке, пісіру барысында 2 немесе 3 рет
аударыңыз
210 - 230
20 - 30
Фри, қалың, пісіру барысында 2 немесе 3 рет
аударыңыз
210 - 230
25 - 35
Картоп тілімдері / Крокеттер, пісіру барысында 2 210 - 230
немесе 3 рет аударыңыз
20 - 35
Картоп құймақтары
210 - 230
20 - 30
Лазанья / Каннелони, балғын
170 - 190
35 - 45
Лазанья / Каннелони, мұздатылған
160 - 180
40 - 60
Тауық қанаттары
190 - 210
20 - 30
33
34
www.aeg.com
11.16 Жібіту
Тағамның орамын алыңыз да, тағамды
табаққа салыңыз.
Тағамға қақпақ жаппаңыз, жібіту
уақыты ұзарады.
Бірінші сөре деңгейін қолданыңыз.
(кг)
(мин)
Жібіту
уақыты
(мин)
Әрі қарай
жібіту
уақыты
Тауық еті
1
100 - 140
20 - 30
Тауықты төңкерілген табақша
қойылған табақтың үстіне
қойыңыз. Уақыттың жартысы
өткенде аударыңыз.
ет
1
100 - 140
20 - 30
Уақыттың жартысы өткенде
аударыңыз.
ет
0.5
90 - 120
20 - 30
Уақыттың жартысы өткенде
аударыңыз.
Форель
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Құлпынай
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Сары май
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Қаймақ
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Кей жерлері сәл тоңазып тұрған
кілегейді араластырып жіберіңіз.
торт
1.4
60
60
-
11.17 Консервлеу
Өлшемдері бірдей, консерв жасау үшін
қолданылатын, сатып алуға болатын
банкаларды қолданыңыз.
Бұрамалы немесе байонет ағытпалы
қақпағы бар банкалар мен металл
қалбырларды пайдаланбаңыз.
Бірінші сөре деңгейін қолданыңыз.
Пісірме табаға алтыдан көп емес бір
литрлік банкаларды қойыңыз.
Банкалардың барлығын біркелкі
толтырып, қақпақ жапқышпен
жабыңыз.
Банкаларды бір-біріне тигізбеңіз.
Тұмшапеште ылғалдылық жеткілікті
мөлшерде пайда болуы үшін, пісірме
табаққа шамамен 1/2 литр су құйыңыз.
Банканың ішіндегі сұйық шымырлап
қайнай бастағанда (бір литрлік
банкалар шамамен 35 - 60 минуттан
кейін қайнай бастайды) тұмшапешті
тоқтатыңыз немесе температураны
100 °C (кестеге қараңыз) градусқа
азайтыңыз.
160 - 170 °C градус температураны
орнатыңыз.
ҚАЗАҚ
ЖҰМСАҚ ЖЕМІС
КӨКӨНІСТЕР
(мин)
Қайнай
бастағанға
дейінгі уақыт
Құлпынай / Көк
жидек / Таңқурай /
Піскен тұшала
(мин)
Қайнай
бастағанға
дейінгі
уақыт
(мин)
100 °C
температу
рада
пісіруді
жалғастыр
ыңыз
Сәбіз
50 - 60
5 - 10
Қияр
50 - 60
-
Тұздалған
көкөніс
қоспасы
50 - 60
5 - 10
Кольраби /
Бұршақ /
Спаржа
50 - 60
15 - 20
35 - 45
СҮЙЕКТІ ЖЕМІС
Шабдалы /
Айва / Өрік
35
(мин)
Қайнай
бастағанға
дейінгі
уақыт
(мин)
100 °C
температу
рада
пісіруді
жалғастыр
ыңыз
35 - 45
10 - 15
11.18 Құрғату
Үшінші сөре деңгейін қолданыңыз.
(°C)
(сағ)
Бұршақ
60 - 70
6-8
Бұрыш
60 - 70
5-6
Сорпаға арналған
көкөністер
60 - 70
5-6
Саңырауқұлақ
50 - 60
6-8
Шөптер
40 - 50
2-3
Өрік
60 - 70
8 - 10
36
www.aeg.com
Үшінші сөре деңгейін қолданыңыз.
(°C)
(сағ)
Сары өрік
60 - 70
8 - 10
Алма тілімдері
60 - 70
6-8
Алмұрттар
60 - 70
6-9
11.19 Микротолқынды
пеште пісіру
Микротолқынға арналған ұсыныстар
Пісіру / Жібіту нәтижелері
Ықтимал себептері
Шешім
Тағам тым кебір.
Қуат өте жоғары.
Пісіру уақыты өте ұзақ.
Төмен қуатты немесе/және
неғұрлым қысқа пісіру
уақытын орнатыңыз.
Пісіру уақыты аяқталғаннан
кейін тағам жібітілмеген,
суымаған немесе жеткілікті
пісірілмеген.
Пісіру уақыты өте қысқа.
Ұзағырақ пісіру уақытын
орнатыңыз. Микротолқын
қуатын көбейтпеңіз.
Тағамның шеткі тұсы қатты
қызып, орта тұсы піспеген.
Микротолқын қуаты өте
жоғары.
Төмен қуат пен неғұрлым
ұзақ пісіру уақытын
орнатыңыз.
ЖІБІТУ
Басқаша көрсетілмесе, қуатты 100
Вт етіп орнатыңыз.
(кг)
(мин)
Қоя тұру
уақыты
(мин)
Стейк
0.2
5-7
5 - 10
Шұжық еті, 200 Вт орнатыңыз
0.5
7-8
5 - 10
Тауық еті
1
30 - 35
10 - 20
Тауықтың төс еті
0.15
5-9
10 - 15
Тауық сирақтары
0.15
5-9
10 - 15
Тұтас балық еті
0.5
10 - 15
5 - 10
Балықтың қоң еті
0.5
12 - 15
5 - 10
ҚАЗАҚ
100 Вт қуатты орнатыңыз.
(кг)
(мин)
Қоя тұру
уақыты
(мин)
Сары май
0.25
4-6
5 - 10
Үгілген ірімшік
0.2
2-4
10 - 15
(мин)
Қоя тұру
уақыты
(мин)
Басқаша көрсетілмесе, қуатты 200
Вт етіп орнатыңыз.
Ашыған қоспа торты
1 дана
2-3
15 - 20
Чизкейк, 100 Вт орнатыңыз
1 дана
2-4
15 - 20
Құрғақ торт
1 дана
2-4
15 - 20
Нан
1 кг
15 - 18
5 - 10
Туралған нан
0,2 кг
3-5
5 - 10
Булочкалар
4 дана
2-4
2-5
Жеміс-жидек
(кг)
(Вт)
(мин)
Қоя тұру
уақыты
(мин)
0.25
100
5 - 10
10 - 15
(Вт)
(мин)
Қоя тұру
уақыты
(мин)
ҚЫЗДЫРУ
Шөлмектегі бала тағамы
0,2 кг
300
1-2
-
Балалар сүті, шөлмекке қасық
салыңыз
180 мл
600
0:20 0:40
-
Сүт
200 мл
1000
1 - 1:30
-
Су
200 мл
1000
1:30 - 2
-
Тұздық
200 мл
600
1-3
-
37
38
www.aeg.com
ҚЫЗДЫРУ
(Вт)
(мин)
Қоя тұру
уақыты
(мин)
Сорпа
300 мл
600
3-5
-
Дайын мұздатылған тағамдар
0,5 кг
400
10 - 15
2-5
Дайын тағам
0,5 кг
600
6-9
2-5
(кг)
(Вт)
(мин)
Қоя тұру
уақыты
(мин)
Шоколад / Шоколадты глазурь
0.15
300
2-4
1-2
Сары май
0.1
400
0:30 1:30
-
ЕРІТУ
ПІСІРУ
(Вт)
(мин)
Қоя тұру
уақыты
(мин)
Тұтас балық еті
0,5 кг
500
8 - 10
2-5
Балықтың қоң еті
0,5 кг
400
4-7
2-5
Көкөністер, жаңа піскен
0,5 кг + 50 мл су 600
5 - 15
-
Көкөністер, мұздатылған
0,5 кг + 50 мл су 600
10 - 20
-
Қабығымен пісірілген картоп 0,5 кг
600
7 - 10
-
Күріш
0,2 кг + 400 мл
су
600
15 - 18
-
Попкорн
-
1000
1:30 - 3
-
ҚАЗАҚ
39
Микротолқын аралас функция
(кг)
(Вт)
(°C)
(мин)
Қоя
тұру
уақыты
(мин)
Дөңгелек шыны
ыдыс, Ø 26 см
300
220
40
5
Картоп
1
пісірмелері, екінші
сөре деңгейін
қолданыңыз
Дөңгелек шыны
ыдыс
300
200
40
10
Шошқаның
қуырылған
мойыны, бірінші
сөре деңгейін
қолданыңыз
Қалақша салынған
шыны ыдыс
300
200
70
10
Тауықтың жарты
еті, екінші сөре
деңгейін
қолданыңыз
0,55 x 2
дана
1
11.20 Тамақ өнімдерінің әртүріне ұсынылатын қуат
параметрлері
Кестедегі деректер жалпылама нұсқау ретінде ғана берілген.
700 - 1000 Вт
Көкөніс пісіру
Пісіре бастаған кезде қарып
қуыру
Сұйықтарды қыздыру
500 - 600 Вт
Жұмыртқа
тағамдарын пісіру
Бұқтырып баяу
қайнату
Бір табақтағы
тағамдарды
қыздыру
Мұздатылған
тағамдарды жібіту
және қыздыру
40
www.aeg.com
300 - 400 Вт
Ірімшікті,
шоколадты,
сары майды
еріту
Баланың
тағамын
қыздыру
Күрішті баяу
пісіру
Пісіру / Тағамды
баппен қыздыру
Пісіруді
жалғастыру
100 - 200 Вт
Жеміс және
торттарды жібіту
Нанды жібіту
Ірімшікті, кремді,
сары майды жібіту
Етті, балықты жібіту
11.21 Сынақ
институттарына арналған
ақпарат
IEC 60705 стандартына сай тексереді.
Басқаша көрсетілмесе, темір сөрені пайдаланыңыз.
МИКРОТОЛҚЫН
ФУНКЦИЯСЫ
(Вт)
(кг)
Бисквит торт
600
0.475
Астыңғы
7-9
Сауытты пісіру
уақытының 1/4
өткен кезде
аударыңыз.
Котлета
400
0.9
2
25 - 32
Сауытты пісіру
уақытының 1/4
өткен кезде
аударыңыз.
Балғын омлет
500
1
Астыңғы
18
-
Етті жібіту
200
0.5
Астыңғы
7-8
Пісірудің орта
тұсында еттің
үстіңгі жағын
астына
аударыңыз.
(мин)
ҚАЗАҚ
41
Тор сөрені пайдаланыңыз.
МИКРОТ
ОЛҚЫН
АРАЛАС
ФУНКЦИ
Я
(Вт)
(°C)
(мин)
Торт, 0,7
кг
Ыстық
желдеткішп
ен пісіру +
МТ
100
180
2
29 - 31
Сауытты пісіру
уақытының 1/4
өткен кезде
аударыңыз.
Картоп
гратині,
1,1 кг
Турбо-гриль 400
+ МТ
180
1
40 - 45
Сауытты пісіру
уақытының 1/4
өткен кезде
аударыңыз.
Тауық
еті, 1,1 кг
Турбо-гриль 200
+ МТ
200
1
45 - 55
Етті дөңгелек
шыны сауытқа
салып, пісіру
барысында 20
минут өткеннен
кейін аударыңыз.
12. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ
ЕСКЕРТУ!
Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
12.1 Тазалауға қатысты ескерім
Пештің алдыңғы жағын жұмсақ жуғыш зат қосылған жылы суға
батырылған жұмсақ шүберекпен тазалаңыз.
Металл беттерін тазалау үшін арнайы жуғыш затты пайдаланыңыз.
Жуғыш
заттар
Оңай тазаланбайтын дақтарды арнайы пеш тазалағыштармен
тазалаңыз.
Тұмшапешті пайдаланып болған сайын табанын тазалаңыз. Май
жиналғанда немесе басқа тағам қалдығы жиналса, өрт қаупін
тудыруы мүмкін. Гриль табағында бұндай қауіп одан да күшті.
Күнделікті
қолдану
Пайдаланып болған сайын табанын жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.
Пештің ішкі төбесін тағам қалдықтары мен майдан мұқият тазалаңыз.
42
www.aeg.com
Керек-жарақтарды әр қолданып болған сайын тазалап, құрғатып
отырыңыз. Шүберекті, жылы су мен жуғыш затты пайдаланыңыз.
Керек-жарақтарды ыдыс жуғыш машинада жумаңыз.
Керекжарақтар
Зат жабыспайтын қаптамасы бар керек-жарақтарды жемір
тазалағыштармен, өткір заттармен немесе ыдыс жуғыш машинамен
тазаламаңыз.
12.2 Қалай алып тастау
керек: сөренің тіректері
12.3 Қалай ауыстырасыз:
Шам
Тазалау алдында пештің суық екеніне
көз жеткізіңіз. Күйіп қалу қатері бар.
ЕСКЕРТУ!
Электр қатері орын алуы
мүмкін.
Шам ыстық болуы мүмкін.
Тұмшапешті тазалау үшін сөре
сырғытпаларын алыңыз.
1. Сырғытпаларды алдыңғы
тежегіштен еппен жоғары тартып
шығарыңыз.
1. Пешті сөндіріңіз. Тұмшапеш әбден
суығанша күтіңіз.
2. Пешті розеткадан ағытыңыз.
3. Пештің табанына шүберек төсеңіз.
АБАЙЛАҢЫЗ
Шамға майдың қалдығы
жұғып күймес үшін, галоген
шамды үнемі шүберекпен
ұстаңыз.
1
3
2
Үстіңгі шам
2. Сөре сырғытпасының алдыңғы
жағын бүйір қабырғадан тартып
шығарыңыз.
3. Сырғытпаларын артқы тежегіштен
шығарып алыңыз.
Сөре сырғытпаларын кері ретпен
салыңыз.
1. Шамды алу үшін шыны қақпағын
бұраңыз.
2. Шыны қақпағын тазалаңыз.
3. Шамды 300 °C градус қызуға
төзімді, сәйкес келетін шамға
ауыстырыңыз.
4. Шыны қақпағын орнатыңыз.
13. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ
ЕСКЕРТУ!
Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
13.1 Не істерсіңіз, егер...
Ақаулық
Ықтимал себептері
Шешім
Тұмшапешті қосып немесе
іске пайдалана
алмадыңыз.
Тұмшапеш электр тоғына
қосылған жоқ немесе теріс
қосылған.
Тұмшапештің электр
тоғына дұрыс қосылғанына
көз жеткізіңіз (егер бар
болса, қосылым сызбасын
қараңыз).
ҚАЗАҚ
43
Ақаулық
Ықтимал себептері
Шешім
Тұмшапеш қызбайды.
Пеш сөнеді.
Пешті іске қосыңыз.
Тұмшапеш қызбайды.
Сағат қойылмаған.
Сағатты орнатыңыз.
Тұмшапеш қызбайды.
Қажетті параметрлер
орнатылмаған.
Параметрлердің дұрыс
орнатылғанына көз
жеткізіңіз.
Тұмшапеш қызбайды.
Автоматты түрде сөндіру
функциясы қосулы.
"Автоматты сөндіру"
тарауын қараңыз.
Тұмшапеш қызбайды.
Балалар құлпы функциясы
іске қосулы.
"Бала қауіпсіздігінің құлпын
пайдалану" тарауын
қараңыз.
Тұмшапеш қызбайды.
Сақтандырғыш жанып
кеткен.
Ақаулыққа
сақтандырғыштың себеп
болмағанын тексеріңіз.
Сақтандырғыш қайта-қайта
жанып кетсе, білікті
электршіге хабарласыңыз.
Шам жанбайды.
Шамда ақау бар.
Шамды ауыстырыңыз.
Бейнебеттегі осы тізімде
көрсетілмеген ақаулық
коды пайда болады.
Электрлі құралда ақау бар. •
•
Пешті үйдегі
сақтандырғыш немесе
сақтандырғыштағы
қауіпсіздік тетігі арқылы
өшіріңіз де, қайта
қосыңыз.
Дисплейде ақаулық
коды қайта көрініс
берсе, қызмет көрсету
орталығына
хабарласыңыз.
Бу мен конденсат
тағамның үстіне және
тұмшапештің корпусына
жиналады.
Тұмшапештің ішіне тағам
ұзақ уақытқа қойылған.
Тағамды пісіргеннен кейін
тұмшапеш ішінде 15 - 20
минуттан артық
қалдырмаңыз.
Құрылғы қосылды, бірақ
қызбайды. Желдеткіш
жұмыс істемейді.
Дисплейде "Demo" пайда
болады.
Демо режим қосулы.
"Әркүндік қолдану"
тарауындағы "Негізгі
параметрлер" тармағын
қараңыз.
13.2 Қызмет көрсету дерегі
Ақаулықты өзіңіз түзете алмасаңыз,
дилеріңізге неуәкілетті қызмет көрсету
орталығына хабарласыңыз.
Қызмет көрсету орталығына қажетті
ақпарат техникалық ақпарат
тақтайшасында көрсетілген.
Техникалық ақпарат тақтайшасы пеш
корпусының алдыңғы жақтауында
орналасқан. Тұмшапештің ішіндегі
44
www.aeg.com
техникалық ақпарат тақтайшасын
алмаңыз.
Оларды мына жерге жазып қоюды ұсынамыз:
Үлгі (MOD.)
.........................................
Өнім нөмірі (PNC)
.........................................
Сериялық нөмірі (S.N.)
.........................................
14. ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕК
14.1 Техникалық дерек
Кернеу
220 - 240 В
Жиілік
50 Гц
15. ҚУАТ ТИІМДІЛІГІ
15.1 Қуатты үнемдеу
Пештің күнделікті тамақ
пісіру кезінде қуат
үнемдеуге көмектесетін
мүмкіндіктері бар.
Тұмшапеш жұмыс істеп тұрғанда
есігінің жабық екеніне көз жеткізіңіз.
Тағамды буға пісіру кезінде есікті жиі
ашпаңыз. Есіктің тығыздағышын таза
ұстаңыз және оның өз орнында
тұрғанына көз жеткізіңіз.
Қуатты үнемдеуді жақсарту үшін ,
темір ыдыстарды пайдаланыңыз,
микротолқын емес функцияны
қолданғанда ғана.
Егер мүмкін болса, пешті пайдаланар
алдында алдын ала қыздырмаңыз.
Бірнеше тағамды бір уақытта пісірген
кезде, пісіру циклдарының арасын
барынша қысқа етіңіз.
Желдеткішпен пісіру
Егер мүмкін болса, қуатты үнемдеу
үшін желдеткіші бар пісіру
функцияларын пайдаланыңыз.
Қалдық қызу
Ұзақтық немесе Аяқтау уақытын
таңдау функциясы қосылған
бағдарлама қосылып тұрса және пісіру
уақыты 30 минуттан ұзақ болса,
қыздыру элементтері кейбір пеш
функцияларында автоматты түрде
ертерек сөнеді.
Желдеткіш пен шам жұмыс істеуін
жалғастыра береді. Пешті сөндіргенде,
бейнебетте қалдық қызу көрсетіледі.
Қызуды тағамды жылы ұстау үшін
қолдануыңызға болады.
Пісіру уақыты 30 минуттан ұзақ болса,
пештің температурасын пісіру
аяқталғанға дейін 3 - 10 минутқа ерте
азайтыңыз. Пеш ішіндегі қалдық жылу
пісіруді жалғастырады.
Басқа тағамдарды жылыту үшін
қалдық қызуды пайдаланыңыз.
Тағамды жылы ұстау
Қалдық қызуды таңдап, тағамды жылы
ұстау үшін ең төменгі ықтимал
температураны таңдаңыз. Дисплейде
қалдық қызу индикаторы немесе
температура пайда болады.
Шамды сөндіріп пісіру
Шамды тағам пісіру барысында
сөндіріңіз. Қажет кезде қосыңыз.
ҚАЗАҚ
45
16. ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ҚАТЫСТЫ ЖАҒДАЙЛАР
Белгі
салынған материалдарды
қайта өңдеуден өткізуге тапсырыңыз.
Орам материалдарын қайта өңдеуден
өткізу үшін тиісті контейнерлерге
салыңыз. Электрлік және
электроникалық құрылғылардың
қалдығын қайта өңдеуден өткізу
арқылы, қоршаған ортаға және
адамның денсаулығына зиын
келтіретін жағдайларға жол бермеуге
өз үлесіңізді қосыңыз. Белгі
салынған құрылғыларды тұрмыстық
қалдықтармен бірге тастамаңыз.
Өнімді жергілікті қайта өңдеу
орталығына өткізіңіз немесе жергілікті
мекемеге хабарласыңыз.
Осы өнімнің өндірілген күні сериялық нөмірде көрсетілген,
оның нөмірінің бірінші саны өндірілген жылдың соңғы
санына, екінші және үшінші сандар аптаның реттік нөміріне
сәйкес келеді. Мысалы,84512345 сериялық нөмірі өнім 2018
жылдың қырық бесінші аптасында өндірілгенін білдіреді.
Өндіруші: Electrolux Poland Sp. z o.o., ul. Karolkowa 30, 01-207
Warszawa, Польша
Импорттаушы және өндірушінің уәкілетті ұйымы:
OOO «Электролюкс Рус», Кожевнический проезд 1, 115114,
Мәскеу/Москва, тел.: 8-800-200-3589
Польшада жасалған
*
46
www.aeg.com
ҚАЗАҚ
47
867336074-D-412019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising