AEG | KMK761000W | User manual | Aeg KMK761000W User Manual

Aeg KMK761000W User Manual
CD710M
KME761000B
KME761000M
KME761000W
KMK761000M
KMK761000W
KMM761000M
KMR761000M
KMR761000W
KMS761000M
USER
MANUAL
‫הוראות שימוש‬
‫תנור מיקרוגל משולב‬
HE
‫‪2‬‬
‫‪www.aeg.com‬‬
‫תוכן‬
‫‪ .1‬מידע על בטיחות‪3 ......................................................................................................‬‬
‫‪ .2‬הוראות בטיחות‪5 ........................................................................................................‬‬
‫‪ .3‬תיאור המוצר‪7............................................................................................................‬‬
‫‪ .4‬לחיצי הפעלה‪8 ...........................................................................................................‬‬
‫‪ .5‬הכנה לשימוש הראשון‪10 .............................................................................................‬‬
‫‪ .6‬שימוש יומיומי‪10 ........................................................................................................‬‬
‫‪ .7‬פעולות שעון‪14 ..........................................................................................................‬‬
‫‪ .8‬תוכניות אוטומטיות‪15 .................................................................................................‬‬
‫‪ .9‬השימוש באביזרים‪15 ..................................................................................................‬‬
‫‪ .10‬פעולות נוספות‪16 .....................................................................................................‬‬
‫‪ .11‬עצות וטיפים‪17 ........................................................................................................‬‬
‫‪ .12‬שמירה וניקוי‪35........................................................................................................‬‬
‫‪ .13‬איתור תקלות‪37 .......................................................................................................‬‬
‫‪ .14‬נתונים טכניים‪38 ......................................................................................................‬‬
‫‪ .15‬יעילות אנרגיה‪38 ......................................................................................................‬‬
‫לתוצאות מושלמות‬
‫תודה על שבחרת במוצר זה של ‪ .AEG‬יצרנו אותו כדי להעניק לך ביצועים מושלמים למשך‬
‫שנים רבות‪ ,‬עם טכנולוגיות חדשניות שמסייעות להקל על החיים ‪ -‬תכונות שלא תוכל למצוא‬
‫במכשירים רגילים‪ .‬אנא הקדש מספר דקות לקריאה‪ ,‬כדי למצות את המיטב שהמוצר יכול‬
‫לספק‪.‬‬
‫בקר באתר האינטרנט שלנו כדי‪:‬‬
‫לקבלת עצות הנוגעות לשימוש‪ ,‬עלונים‪ ,‬עזרה בפתרון בעיות ומידע לגבי שירות‪:‬‬
‫‪www.aeg.com/webselfservice‬‬
‫לרשום את המוצר שרכשת כדי לקבל שירות טוב עוד יותר‪:‬‬
‫‪www.registeraeg.com‬‬
‫לרכוש אביזרים‪ ,‬חלקים מתכלים וחלפים מקוריים עבור המכשיר שברשותך‪:‬‬
‫‪www.aeg.com/shop‬‬
‫שירות לקוחות‬
‫השתמש תמיד בחלקי חילוף מקוריים‪.‬‬
‫בעת הפנייה למרכז השירות המורשה‪ ,‬ודא כי ברשותך הנתונים הבאים‪ :‬הדגם‪ ,‬מספר המוצר‬
‫)‪ ,(PNC‬המספר הסידורי‪.‬‬
‫ניתן למצוא את המידע על לוחית הדירוג‪.‬‬
‫אזהרה ‪ /‬זהירות ‪ -‬נתוני בטיחות‬
‫מידע כללי ועצות‬
‫מידע סביבתי‬
‫התנאים עשויים להשתנות ללא הודעה‬
‫עברית‬
‫‪.1‬‬
‫מידע על בטיחות‬
‫לפני ההתקנה והשימוש במכונה‪ ,‬קרא בעיון את ההוראות‬
‫המצורפות‪ .‬היצרן אינו אחראי לכל פציעה או נזק שייגרמו‬
‫כתוצאה מהתקנה לא נכונה או משימוש לא נכון‪ .‬שמור תמיד את‬
‫ההוראות במקום בטוח ונגיש‪ ,‬לשימוש עתידי‪.‬‬
‫‪ 1.1‬בטיחות ילדים ואנשים עם מוגבלויות‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫השימוש במכשיר זה מותר לילדים מגיל ‪ 8‬ומעלה ולאנשים‬
‫בעלי מוגבלות גופנית‪ ,‬חושית או שכלית או לאנשים חסרי‬
‫ניסיון וידע‪ ,‬אם הדבר נעשה תחת פיקוח או אם ניתנה להם‬
‫הדרכה לגבי שימוש בטוח במכשיר‪ ,‬ובתנאי שהם מבינים את‬
‫הסיכונים הקשורים לשימוש‪.‬‬
‫יש להרחיק מהמכשיר ילדים מגיל ‪ 3‬עד ‪ 8‬וכן אנשים הסובלים‬
‫ממוגבלות משמעותית ומורכבת מאד‪ ,‬אלא אם כן הם תחת‬
‫פיקוח צמוד‪.‬‬
‫יש להרחיק מהמכונה ילדים מתחת לגיל ‪ ,3‬אלא אם כן הם‬
‫בפיקוח צמוד‪.‬‬
‫אין להתיר לילדים לשחק במכשיר‪.‬‬
‫הרחק את כל חומרי האריזה מהישג ידם של ילדים ודאג‬
‫לסילוקם כנדרש‪.‬‬
‫יש להרחיק ילדים וחיות מחמד מהמכשיר כאשר הוא פועל או‬
‫כאשר הוא מתקרר‪ .‬חלקים חיצוניים שגלויים למגע עלולים‬
‫להתחמם במהלך השימוש‪.‬‬
‫אם יש במכשיר התקן לבטיחות ילדים‪ ,‬יש להפעיל אותו‪.‬‬
‫אין לאפשר לילדים לבצע פעולות ניקוי ותחזוקת משתמש‬
‫במכשיר ללא השגחה‪.‬‬
‫‪ 1.2‬בטיחות כללית‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫התקנת המכשיר והחלפת הכבל ייעשו רק על ידי אדם מוסמך‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬המכשיר והחלקים הנגישים בו מתחממים במהלך‬
‫ההפעלה‪ .‬יש להיזהר שלא לגעת בחלקים שמתחממים‪.‬‬
‫השתמש תמיד בכפפות מיוחדות לתנורים כדי להוציא או‬
‫להכניס אביזרים או כלי בישול‪.‬‬
‫לפני ביצוע פעולת תחזוקה כלשהי‪ ,‬נתק את המכשיר‬
‫מאספקת החשמל‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬ודא כי המכשיר כבוי לפני החלפת נורת התאורה‪ ,‬כדי‬
‫למנוע סכנת התחשמלות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪www.aeg.com‬‬
‫אל תשתמש במכשיר לפני שתתקין אותו בתוך המסגרת‬
‫המובנית )בילט‪-‬אין(‪.‬‬
‫אין להשתמש בניקוי קיטור לניקוי המכשיר‪.‬‬
‫אין להשתמש בחומרי ניקוי שוחקים או בגירוד במכשירים‬
‫מתכתיים לניקוי דלת הזכוכית משום שאלה עלולים לשרוט את‬
‫פני השטח ואף לנפץ את הזכוכית‪.‬‬
‫אם כבל אספקת המתח פגום‪ ,‬החלפתו חייבת להתבצע על ידי‬
‫היצרן‪ ,‬נציג מטעם מרכז השירות המורשה‪ ,‬או גורם מוסמך‬
‫דומה‪ ,‬כדי למנוע סכנת התחשמלות‪.‬‬
‫אין להפעיל את המכשיר כאשר הוא ריק‪ .‬חלקי מתכת בתוך‬
‫חלל המכשיר עלולים ליצור קשת חשמלית‪.‬‬
‫אין להשתמש במכלים מתכתיים שמיועדים למזון או לשתייה‬
‫בזמן הבישול במיקרו‪ .‬דרישה זו אינה חלה אם היצרן מגדיר‬
‫גודל וצורה של מכלים מתכתיים שמתאימים לבישול במיקרו‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬אם הדלת או אטמי הדלת פגומים‪ ,‬אין להשתמש‬
‫במכשיר עד לתיקון על ידי אדם מוסמך‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬רק אדם מוסמך יכול לבצע שירות או פעולת תיקון‬
‫שכוללים את הסרת הכיסוי שמספק הגנה מפני חשיפה‬
‫לאנרגיית מיקרוגל‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬אין לחמם נוזלים ומזונות אחרים במכלים אטומים‪ .‬הם‬
‫עלולים להתפוצץ‪.‬‬
‫השתמש רק בכלים המתאימים לשימוש בתנורי מיקרוגל‪.‬‬
‫כאשר מחממים מזון במכלי פלסטיק או נייר‪ ,‬יש לפקוח עין על‬
‫המכשיר בשל האפשרות להצתה‪.‬‬
‫המכשיר מיועד לחימום מזון ומשקאות‪ .‬ייבוש של מזון או‬
‫ביגוד וחימום של רפידות חימום‪ ,‬נעלי בית‪ ,‬ספוגים‪ ,‬מטליות‬
‫לחות וכו' עלולים להוביל לסכנת פציעה או שריפה‪.‬‬
‫אם נפלט עשן‪ ,‬כבה או נתק את המכשיר והשאר את הדלת‬
‫סגורה כדי להחניק להבות‪.‬‬
‫חימום משקאות במיקרוגל עלול לגרום לרתיחה מתפרצת‬
‫מאוחרת‪ .‬יש להיזהר בעת הטיפול במכל‪.‬‬
‫יש לנער או לערבב את התכולה של בקבוקי האכלה וצנצנות‬
‫מזון לתינוקות ולבדוק את הטמפרטורה לפני הצריכה‪ ,‬על מנת‬
‫למנוע כוויות‪.‬‬
‫אין לחמם במכשיר ביצים בקליפתן וביצים קשות שלמות‪ ,‬שכן‬
‫הן עלולות להתפוצץ‪ ,‬גם לאחר שהחימום במיקרוגל הסתיים‪.‬‬
‫יש לנקות את המכשיר באופן קבוע ולהסיר כל שאריות מזון‪.‬‬
‫עברית‬
‫•‬
‫אי שמירה על ניקיון המכשיר עלולה להוביל לבלאי של פני‬
‫השטח שעלול להשפיע לרעה על אורך חיי המכשיר ואף לגרום‬
‫למצב מסוכן‪.‬‬
‫‪ .2‬הוראות בטיחות‬
‫‪ 2.1‬התקנה‬
‫אזהרה!‬
‫התקנת המכשיר תיעשה רק על‬
‫ידי אדם מוסמך‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫הסר את כל האריזות‪.‬‬
‫אין להתקין או להשתמש במכשיר שניזוק‪.‬‬
‫פעל על פי הוראות ההתקנה שסופקו עם‬
‫המכונה‪.‬‬
‫היזהר תמיד בעת הזזת המכונה‪ ,‬שכן היא‬
‫כבדה‪ .‬השתמש תמיד בכפפות בטיחות‬
‫ובנעליים סגורות‪.‬‬
‫אל תמשוך את המכשיר מהידית‪.‬‬
‫התקן את המכשיר במיקום בטיחותי‬
‫ומתאים‪ ,‬שעומד בדרישות ההתקנה‪.‬‬
‫שמור על מרחקי המינימום ממכשירים‬
‫אחרים‪.‬‬
‫לפני קיבוע המכשיר‪ ,‬בדוק אם דלת התנור‬
‫נפתחת ללא הגבלה‪.‬‬
‫המכשיר מצויד במערכת קירור חשמלית‪.‬‬
‫היא מוכרחה להיות מופעלת באמצעות‬
‫רשת החשמל‪.‬‬
‫על היחידה המובנית לעמוד בדרישות‬
‫היציבות שנקבעו בתקן ‪.DIN 68930‬‬
‫גובה ארון מינימלי )גובה‬
‫מינימלי של הארון‬
‫מתחת למשטח העבודה(‬
‫רוחב ארון‬
‫עומק הארון‬
‫‪ (460) 444‬מ"מ‬
‫‪ 560‬מ"מ‬
‫‪ (550) 550‬מ"מ‬
‫גובה חזית המכשיר‬
‫‪ 455‬מ"מ‬
‫גובה חלקו האחורי של‬
‫המכשיר‬
‫‪ 440‬מ"מ‬
‫רוחב חזית המכשיר‬
‫‪ 595‬מ"מ‬
‫רוחב חלקו האחורי של‬
‫המכשיר‬
‫‪ 559‬מ"מ‬
‫עומק המכשיר‬
‫‪ 567‬מ"מ‬
‫עומק החלק המובנה של‬
‫המכשיר‬
‫‪ 546‬מ"מ‬
‫עומק כאשר הדלת‬
‫פתוחה‬
‫גודל מינימלי של פתח‬
‫האוורור‪ .‬הפתח מונח על‬
‫הצד האחורי התחתון‬
‫אורך כבל אספקת‬
‫המתח‪ .‬הכבל מונח‬
‫בפינה הימנית של הצד‬
‫האחורי‬
‫בורגי התקנה‬
‫‪ 882‬מ"מ‬
‫‪ 560x20‬מ"מ‬
‫‪ 1500‬מ"מ‬
‫‪ 3.5x25‬מ"מ‬
‫‪ 2.2‬חיבור לחשמל‬
‫אזהרה!‬
‫קיימת סכנת שריפה‬
‫והתחשמלות‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫כל החיבורים החשמליים צריכים להתבצע‬
‫על ידי חשמלאי מוסמך‪.‬‬
‫יש להאריק את המכשיר‪.‬‬
‫ודא כי הפרמטרים שמופיעים על לוחית‬
‫הדירוג תואמים לדירוגים החשמליים של‬
‫רשת החשמל הביתית‪.‬‬
‫הקפידו תמיד להשתמש בשקע מונע‬
‫התחשמלות שהותקן כהלכה‪.‬‬
‫אל תשתמש במתאמים מפצלים או בכבלים‬
‫מאריכים‪.‬‬
‫היזהר שלא לגרום נזק לכבל המתח ולתקע‬
‫החשמל‪ .‬אם יש צורך להחליף את כבל‬
‫החשמל של המכשיר‪ ,‬הדבר חייב להתבצע‬
‫על ידי מרכז השירות המורשה שלנו‪.‬‬
‫אל תניח לכבל המתח לבוא במגע או‬
‫להתקרב לדלת המכשיר או לנישה‬
‫שמאחורי המכשיר‪ ,‬בפרט כאשר המכשיר‬
‫פועל או כשהדלת חמה‪.‬‬
‫התקני ההגנה מהתחשמלות של רכיבי‬
‫חשמל חשופים או רכיבים מצופי בידוד‬
‫חייבים להיות מחוזקים באופן שאינו‬
‫מאפשר להסיר אותם ללא שימוש בכלים‪.‬‬
‫חבר את תקע החשמל לשקע חשמל בסיום‬
‫ההתקנה בלבד‪ .‬ודא שקיימת גישה לתקע‬
‫החשמלי לאחר ההתקנה‪.‬‬
‫אם שקע החשמל רופף‪ ,‬אל תחבר אליו את‬
‫התקע‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪www.aeg.com‬‬
‫אין למשוך בכבל המתח כדי לנתק את‬
‫המכשיר מהחשמל‪ .‬הקפידו תמיד למשוך‬
‫את התקע‪.‬‬
‫השתמש רק בהתקני בידוד מתאימים‪ :‬קו‬
‫חשמל המגן מפני נפילת מתח‪ ,‬נתיכים‬
‫)נתיכי הברגה המנותקים מהמחזיק(‪,‬‬
‫מפסקי דלף וממסרי מגע‪.‬‬
‫על תשתית החשמל להיות מצוידת בהתקן‬
‫בידוד המאפשר את ניתוק כל הקטבים של‬
‫המכשיר מאספקת החשמל‪ .‬על מכשיר‬
‫הבידוד לכלול שקע בעל פתחים ברוחב‬
‫מינימלי של ‪ 3‬מ"מ‪.‬‬
‫מכשיר זה מצויד בתקע חשמל וכבל חשמל‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪ 2.3‬שימוש‬
‫אזהרה!‬
‫סכנה לפציעה‪ ,‬כוויות‪,‬‬
‫התחשמלות או פיצוץ‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫המכשיר נועד לשימוש ביתי בלבד‪.‬‬
‫אל תבצע כל שינוי במפרט הטכני של‬
‫המכשיר‪.‬‬
‫ודא שפתחי האוורור אינם חסומים‪.‬‬
‫אל תשאיר את המכשיר ללא השגחה בעת‬
‫פעולתו‪.‬‬
‫הפסק את פעולת המכשיר לאחר כל‬
‫שימוש‪.‬‬
‫היזהר בעת פתיחת דלת המכשיר כאשר‬
‫המכשיר בפעולה‪ .‬המכשיר עלול לפלוט‬
‫אוויר חם‪.‬‬
‫אל תפעיל את המכשיר בידיים רטובות או‬
‫כשהמכשיר נמצא במגע עם מים‪.‬‬
‫אל תפעיל לחץ לפתיחת דלת המכשיר‪.‬‬
‫אל תשתמש במכשיר כמשטח עבודה או‬
‫כמשטח אחסון‪.‬‬
‫פתח את דלת המכשיר בזהירות‪ .‬השימוש‬
‫ברכיבים המכילים אלכוהול עלול לגרום‬
‫לתערובת של אוויר ואדי כוהל‪.‬‬
‫אל תאפשר מגע של ניצוצות או של להבה‬
‫חשופה במכשיר בעת פתיחת הדלת‪.‬‬
‫אל תכניס למכשיר מוצרים דליקים או‬
‫מוצרים שנרטבו בחומרים דליקים וגם אל‬
‫תניח מוצרים כאלה על המכשיר או‬
‫בקרבתו‪.‬‬
‫אל תשתמש בפעולת המיקרוגל כדי לחמם‬
‫את התנור מראש‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫סכנה לגרימת נזק למכשיר‪.‬‬
‫•‬
‫כדי למנוע נזק לאמייל או דהיית צבעו‪:‬‬
‫– אל תניח רדיד אלומיניום ישירות על‬
‫גבי התחתית של חלל התנור‪.‬‬
‫– אל תניח מים ישירות בתוך המכשיר‬
‫כשהוא חם‪.‬‬
‫– אל תשמור מזון או כלים לחים בתוך‬
‫המכשיר לאחר סיום הבישול‪.‬‬
‫– היזהר בעת הסרת והתקנת האביזרים‪.‬‬
‫שינוי צבע האמייל או הנירוסטה אינו פוגע‬
‫בביצועי המכשיר‪.‬‬
‫לעוגות לחות ‪ -‬השתמש בתבנית עמוקה‪.‬‬
‫מיצי פירות עלולים לגרום לכתמים שלא‬
‫ניתן להסירם‪.‬‬
‫המכשיר נועד לשימושי בישול בלבד‪ .‬אל‬
‫תשתמש במכשיר למטרות אחרות‪ ,‬כמו‬
‫למשל חימום החדר‪.‬‬
‫בשל תמיד רק כאשר דלת התנור סגורה‪.‬‬
‫במקרה שהמכשיר מותקן מאחורי פאנל‬
‫ריהוט )למשל דלת( ודא שהדלת לעולם‬
‫אינה סגורה כשהמכשיר פועל‪ .‬חום ולחות‬
‫עלולים להצטבר מאחורי פאנל ריהוט סגור‬
‫ולגרום כתוצאה מכך לנזק למכשיר‪ ,‬לדירה‬
‫ולרצפה‪ .‬אל תסגור את פאנל הריהוט עד‬
‫שהמכשיר התקרר לחלוטין לאחר השימוש‪.‬‬
‫‪ 2.4‬שמירה וניקוי‬
‫אזהרה!‬
‫סכנה לפציעה‪ ,‬דליקה או גרימת‬
‫נזק למכשיר‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫לפני ביצוע פעולת תחזוקה‪ ,‬הפסק את‬
‫פעולת המכשיר ונתק את תקע החשמל‬
‫מהשקע‪.‬‬
‫ודא כי המכשיר קר‪ .‬ישנה סכנה לשבירת‬
‫לוחות הזכוכית‪.‬‬
‫החלף באופן מיידי את לוחות הזכוכית של‬
‫הדלת אם הם פגומים‪ .‬צור קשר עם מרכז‬
‫השירות המורשה‪.‬‬
‫שלוף את הדלת מהמכשיר בזהירות‪ .‬הדלת‬
‫כבדה!‬
‫ודא שחלל התנור והדלת מנוגבים ויבשים‬
‫לאחר כל שימוש‪ .‬אדים שנוצרים במהלך‬
‫הפעלת המכשיר מתעבים על קירות החלל‬
‫הפנימי ויכולים לגרום לקורוזיה‪.‬‬
‫יש לנקות את המכשיר בקביעות כדי למנוע‬
‫בלאי של החומר של פני השטח‪.‬‬
‫שומן ומזון שנותרו במכשיר עלולים לגרום‬
‫להתלקחות אש או לתופעה של קשת‬
‫חשמלית כאשר מופעלת פעולת המיקרוגל‪.‬‬
‫יש לנקות את המכשיר במטלית רכה ולחה‪.‬‬
‫השתמש בחומרי ניקוי ניטרליים בלבד‪ .‬אין‬
‫להשתמש במוצרים שוחקים‪ ,‬כריות ניקוי‬
‫שוחקות‪ ,‬ממיסים או חפצי מתכת‪.‬‬
‫אם אתה משתמש בתרסיס לתנור‪ ,‬פעל על‬
‫פי הוראות הבטיחות שעל גבי האריזה‪.‬‬
‫אין לנקות את האמייל הקטליטי )אם קיים(‬
‫בחומרי ניקוי‪.‬‬
‫עברית‬
‫‪ 2.5‬תאורה פנימית‬
‫•‬
‫‪ 2.7‬סילוק‬
‫אזהרה!‬
‫סכנת התחשמלות!‬
‫•‬
‫נורת התאורה או מנורת ההלוגן במכשיר זה‬
‫היא מסוג המתאים למכשירים ביתיים‬
‫בלבד‪ .‬אין להשתמש בה כדי להאיר את‬
‫הבית‪.‬‬
‫לפני החלפת הנורה‪ ,‬נתק את המכשיר‬
‫מאספקת החשמל‪.‬‬
‫השתמש אך ורק בנורות בעלות מפרט זהה‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫השתמש אך ורק בחלקי חילוף מקוריים‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫קיימת סכנה לפציעה או חנק‪.‬‬
‫נתק את המכשיר מאספקת החשמל‪.‬‬
‫חתוך את כבל אספקת המתח קרוב למכונה‬
‫וסלק אותו‪.‬‬
‫הסר את סגר הדלת כדי למנוע מילדים‬
‫ומחיות מחמד מלהינעל בתוך המכשיר‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪ 2.6‬שירות‬
‫כדי לתקן את המכשיר‪ ,‬צור קשר עם מרכז‬
‫השירות מורשה‪.‬‬
‫•‬
‫‪ .3‬תיאור המוצר‬
‫‪ 3.1‬סקירה כללית‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪8‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫לחיצי הפעלה‬
‫תכנת אלקטרוני‬
‫גוף חימום‬
‫מחולל מיקרוגל‬
‫נורה‬
‫מאוורר‬
‫תומכי רשתות‪ ,‬ניתנים להסרה‬
‫מיקומי רשת‬
‫‪7‬‬
‫‪ 3.2‬אביזרים‬
‫תבנית אפייה‬
‫מדף רשת‬
‫לעוגות וביסקוויטים‪.‬‬
‫לכלי בישול‪ ,‬תבניות עוגות‪ ,‬צליית בשר‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪www.aeg.com‬‬
‫‪8‬‬
‫לאפייה ולצלייה או כתבנית לאיסוף שומן‪.‬‬
‫תבנית גריל ‪ /‬צלייה‬
‫‪ .4‬לחיצי הפעלה‬
‫‪ 4.1‬תכנת אלקטרוני‬
‫‪11‬‬
‫‪10‬‬
‫‪9‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫השתמש בשדות החיישנים להפעלת התנור‪.‬‬
‫פעולה‬
‫הערה‬
‫שדה‬
‫חיישנים‬
‫תצוגה )‪(Display‬‬
‫מציגה את ההגדרות הנוכחיות של התנור‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫הפעלה ‪ /‬כיבוי‬
‫)‪(ON / OFF‬‬
‫כדי להפעיל ולכבות את התנור‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫פעולות חימום ‪/‬‬
‫פעולות לסיוע‬
‫בבישול‬
‫לחץ על שדה החיישן פעם אחת כדי לבחור פעולת חימום‬
‫או בתפריט‪ :‬פעולות לסיוע בבישול‪ .‬לחץ שוב על שדה‬
‫החיישן כדי לעבור בין התפריטים‪ :‬פעולות חימום‪,‬‬
‫פעולות לסיוע בבישול‪ .‬כדי להפעיל או לכבות את‬
‫התאורה‪ ,‬לחץ על השדה למשך ‪ 3‬שניות‪.‬‬
‫פעולת מיקרוגל‬
‫כדי להפעיל את ה‪ :‬פעולת מיקרוגל‪ .‬אתה יכול להשתמש‬
‫בו כאשר התנור כבוי‪ .‬בעת השימוש ב‪ :‬פעולת מיקרוגל‬
‫עם הפעולה‪ :‬משך )‪ (Duration‬למשך יותר מ‪ 7-‬דקות‬
‫ובמצב ‪ ,Combi‬עוצמת המיקרוגל לא יכולה להיות יותר‬
‫מ‪ 600-‬ואט‪.‬‬
‫בחירת טמפרטורה ‪/‬‬
‫חימום מהיר )‪Fast‬‬
‫‪(Heat Up‬‬
‫כדי להגדיר את הטמפרטורה או להציג את הטמפרטורה‬
‫הנוכחית בתנור‪ .‬לחץ על השדה למשך ‪ 3‬שניות כדי‬
‫להפעיל או לכבות את הפעולה‪ :‬חימום מהיר )‪Fast Heat‬‬
‫‪.(Up‬‬
‫‪1‬‬
‫‪-‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫עברית‬
‫שדה‬
‫חיישנים‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫פעולה‬
‫הערה‬
‫מטה )‪(Down‬‬
‫להתקדמות מטה בתפריט‪.‬‬
‫מעלה )‪(Up‬‬
‫להתקדמות מעלה בתפריט‪.‬‬
‫אישור )‪/ (OK‬‬
‫הפעלה מהירה של‬
‫מיקרוגל‬
‫)‪Microwave Quick‬‬
‫‪(Start‬‬
‫לאישור הבחירה או ההגדרה‪ .‬כדי להפעיל את ה‪ :‬פעולת‬
‫מיקרוגל‪ .‬אתה יכול להשתמש בו כאשר התנור כבוי‪.‬‬
‫חזור )‪(Back‬‬
‫כדי לחזור רמה אחת אחורה בתפריט‪ .‬כדי להציג את‬
‫התפריט הראשי‪ ,‬לחץ על השדה למשך ‪ 3‬שניות‪.‬‬
‫זמן ופעולות נוספות‬
‫כדי להגדיר פעולות שונות‪ .‬כאשר פעולת חימום מופעלת‪,‬‬
‫לחץ על שדה החיישן כדי להגדיר את המונה או הפעולות‪:‬‬
‫נעילת פעולות )‪,(Function Lock‬מועדפים )‪,(Favourites‬‬
‫חימום ‪ +‬החזק )‪ ,(Heat + Hold‬הגדר ‪ +‬התחל )‪Set +‬‬
‫‪.(Go‬‬
‫טיימר )‪Minute‬‬
‫‪(Minder‬‬
‫להגדרת הפעולה‪ :‬טיימר )‪.(Minute Minder‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪ 4.2‬תצוגה‬
‫‪C‬‬
‫‪B‬‬
‫‪D‬‬
‫‪E‬‬
‫‪A‬‬
‫‪.A‬‬
‫‪.B‬‬
‫‪.C‬‬
‫‪.D‬‬
‫‪.E‬‬
‫פעולת חימום או פעולת מיקרוגל‬
‫שעה‬
‫מחוון ההתחממות‬
‫הטמפרטורה או העוצמה של המיקרוגל‬
‫משך הזמן או שעת הסיום של פעולה‬
‫מחוונים נוספים בתצוגה‪:‬‬
‫פעולה‬
‫סמל‬
‫טיימר )‪(Minute Minder‬‬
‫הפעולה מתבצעת‪.‬‬
‫שעה‬
‫התצוגה מראה את השעה הנוכחית‪.‬‬
‫משך )‪(Duration‬‬
‫בתצוגה יופיע הזמן הנחוץ לבישול‪.‬‬
‫שעת סיום )‪(End Time‬‬
‫בתצוגה יופיע המועד שבו יסתיים זמן‬
‫הבישול‪.‬‬
‫טמפרטורה‬
‫התצוגה מראה את הטמפרטורה‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪www.aeg.com‬‬
‫פעולה‬
‫סמל‬
‫חיווי זמן‬
‫בתצוגה יופיע משך זמן פעולת החימום עד‬
‫ועל‬
‫כה‪ .‬לחץ על‬
‫כדי לאפס את הזמן‪.‬‬
‫מחוון חימום‬
‫בעת ובעונה אחת‬
‫בתצוגה תופיע הטמפרטורה של התנור‪.‬‬
‫חימום מהיר )‪ (Fast Heat Up‬הפעולה מופעלת‪ .‬זמן החימום מתקצר‪.‬‬
‫אוטומטי לפי משקל‬
‫התצוגה מראה שמערכת השקילה‬
‫האוטומטית פעילה או שניתן לשנות את‬
‫המשקל‪.‬‬
‫חימום ‪ +‬החזק )‪Heat +‬‬
‫‪(Hold‬‬
‫הפעולה מופעלת‪.‬‬
‫‪ .5‬הכנה לשימוש הראשון‬
‫אזהרה!‬
‫עיין בפרקי '"בטיחות"‪.‬‬
‫החזר את האביזרים ותומכי הרשתות בחזרה‬
‫למקומם‪.‬‬
‫‪ 5.2‬חיבור ראשון‬
‫‪ 5.1‬ניקוי ראשוני‬
‫הסר מהתנור את כל האביזרים ותומכי‬
‫הרשתות הניתנים להסרה‪.‬‬
‫עיין בפרק "טיפול וניקוי"‪.‬‬
‫נקה את התנור ואת האביזרים לפני השימוש‬
‫הראשון‪.‬‬
‫בעת חיבור התנור לרשת אספקת החשמל או‬
‫לאחר הפסקת חשמל‪ ,‬יש להגדיר את השפה‪,‬‬
‫ניגודיות התצוגה‪ ,‬בהירות התצוגה והשעה‪.‬‬
‫‪ .1‬לחץ על‬
‫הערך‪.‬‬
‫או על‬
‫‪ .2‬לחץ על‬
‫לאישור‪.‬‬
‫כדי להגדיר את‬
‫‪ .6‬שימוש יומיומי‬
‫אזהרה!‬
‫עיין בפרקי '"בטיחות"‪.‬‬
‫‪ .1‬הפעל את התנור‪.‬‬
‫כדי לבחור‬
‫‪ .3‬לחץ על כדי לעבור לתפריט משנה או‬
‫כדי לאשר את ההגדרה‪.‬‬
‫בכל נקודה ניתן לחזור לתפריט‬
‫הראשי באמצעות‬
‫תפריט ראשי‬
‫הסמל ‪ /‬הפריט‬
‫בתפריט‬
‫‪ 6.1‬ניווט בתפריטים‬
‫או על‬
‫‪ .2‬לחץ על‬
‫אפשרות בתפריט‪.‬‬
‫‪ 6.2‬סקירת התפריטים‬
‫פעולות חימום‬
‫פעולות לסיוע‬
‫בבישול‬
‫‪.‬‬
‫הגדרות בסיסיות‬
‫)‪(Basic Settings‬‬
‫שימוש‬
‫מכיל רשימה של פעולות‬
‫חימום‪.‬‬
‫מכיל רשימה של תכניות‬
‫אוטומטיות‪.‬‬
‫משמש להגדרת תצורת‬
‫המכשיר‪.‬‬
‫עברית‬
‫הסמל ‪ /‬הפריט‬
‫בתפריט‬
‫מועדפים‬
‫)‪(Favourites‬‬
‫מיוחדות‬
‫)‪(Specials‬‬
‫שימוש‬
‫מכיל רשימה של תכניות‬
‫בישול מועדפות שנוצרו‬
‫על‪-‬ידי המשתמש‪.‬‬
‫קביעת שעה‬
‫חיווי זמן‬
‫תיאור‬
‫קביעת השעה הנוכחית‬
‫בשעון‪.‬‬
‫במצב ‪ ,ON‬התצוגה מראה‬
‫את השעה הנוכחית שבה‬
‫אתה מכבה את המכשיר‪.‬‬
‫במצב ‪ ,ON‬פעולה זו‬
‫חימום מהיר )‪ Fast‬מקצרת את זמן החימום‪.‬‬
‫‪(Heat Up‬‬
‫כדי להגדיר פעולה‬
‫הגדר ‪ +‬התחל )‪ Set‬ולהפעיל אותה מאוחר‬
‫יותר בלחיצה על סמל‬
‫‪(+ Go‬‬
‫כלשהו בלוח הבקרה‪.‬‬
‫חימום ‪ +‬החזק‬
‫)‪(Heat + Hold‬‬
‫הארכת זמן )‪Time‬‬
‫‪(Extension‬‬
‫שמירת חומו של האוכל‬
‫המבושל למשך ‪ 30‬דקות‬
‫לאחר שמחזור הבישול‬
‫הסתיים‪.‬‬
‫הפעלה וכיבוי הפעולה‬
‫של הארכת זמן‪.‬‬
‫התאמת הניגודיות של‬
‫‪ Display Contrast‬התצוגה לפי דרגות‪.‬‬
‫בהירות תצוגה‬
‫התאמה של בהירות‬
‫התצוגה לפי דרגות‪.‬‬
‫הגדרה של שפת התצוגה‪.‬‬
‫קביעת שפה‬
‫עוצמת זמזם‬
‫צלילי מקשים‬
‫מכיל רשימה של פעולות‬
‫חימום נוספות‪.‬‬
‫תפריט משנה עבור‪ :‬הגדרות בסיסיות )‪Basic‬‬
‫‪(Settings‬‬
‫הסמל ‪ /‬הפריט‬
‫בתפריט‬
‫הסמל ‪ /‬הפריט‬
‫בתפריט‬
‫התאמת העוצמה של‬
‫צלילי המגע והאותות‪ ,‬לפי‬
‫דרגות‪.‬‬
‫צלילי התרעה‪/‬‬
‫תקלה‬
‫מצב הדגמה‬
‫)‪(DEMO mode‬‬
‫שירות )‪(Service‬‬
‫‪Factory Settings‬‬
‫תיאור‬
‫הפעלה וכיבוי של‬
‫הצלילים בשדות המגע‪.‬‬
‫לא ניתן לבטל את הצליל‬
‫של שדה החיישן ‪ON /‬‬
‫‪.OFF‬‬
‫הפעלה וכיבוי של צלילי‬
‫ההתראות‪.‬‬
‫קוד הפעלה ‪ /‬הפסקת‬
‫פעולה‪.2468 :‬‬
‫הצגה של גרסת התוכנה‬
‫והתצורה שלה‪.‬‬
‫איפוס כל ההגדרות‬
‫להגדרות המפעל‪.‬‬
‫‪ 6.3‬פעולות חימום‬
‫פעולת חימום‬
‫שימוש‬
‫לאפייה בו‪-‬זמנית עד ‪2‬‬
‫מדפים ולייבוש מזון‪.‬קבע‬
‫בישול עם מאוורר את טמפרטורת התנור‬
‫טורבו )‪ True Fan‬ברמה נמוכה ב‪20°C - -‬‬
‫‪ 40°C‬מאשר בפעולה‪:‬‬
‫‪(Cooking‬‬
‫בישול רגיל‬
‫)‪.(Conventional Cooking‬‬
‫לאפייה במפלס אחד‬
‫להשגת השחמה‬
‫פונקציית פיצה אינטנסיבית יותר ותחתית‬
‫)‪ (Pizza Function‬פריכה‪ .‬קבע את‬
‫טמפרטורת התנור ברמה‬
‫נמוכה ב‪20°C - 40°C -‬‬
‫מאשר מאשר בפעולה‪:‬‬
‫בישול רגיל‬
‫)‪.(Conventional Cooking‬‬
‫לאפייה ולצלייה במפלס‬
‫אחד‪.‬‬
‫בישול רגיל‬
‫)‪Conventional‬‬
‫‪(Cooking‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪www.aeg.com‬‬
‫פעולת חימום‬
‫שימוש‬
‫לקבלת תוצאות פריכות‬
‫בהכנת מזון מהיר )כמו‬
‫צ'יפס‪ ,‬פוטטוס או ספרינג‬
‫מזון קפוא‬
‫)‪ (Frozen Foods‬רול(‪.‬‬
‫לצליית חתיכות דקות של‬
‫מזון ולקליית לחם‪.‬‬
‫גריל )‪(Grill‬‬
‫גריל טורבו‬
‫)‪(Turbo Grilling‬‬
‫חימום תחתון‬
‫)‪(Bottom Heat‬‬
‫לצליית נתחי בשר גדולים‬
‫או עוף עם עצמות במפלס‬
‫אחד‪ .‬להקרמה ולהשחמה‪.‬‬
‫לאפיית עוגות בעלות‬
‫תחתית פריכה ולשימור‬
‫מזון‪.‬‬
‫הנורה עשויה לכבות אוטומטית‬
‫בטמפרטורה שמתחת ל‪60°C-‬‬
‫במהלך פעולות תנור מסוימות‪.‬‬
‫‪ 6.4‬מיוחדות )‪(Specials‬‬
‫פעולת חימום‬
‫פעולת חימום‬
‫לייבוש פרוסות של פירות‪,‬‬
‫ירקות ופטריות‪.‬‬
‫ייבוש‬
‫)‪(Dehydrating‬‬
‫לזירוז התפיחה של בצק‬
‫שמרים‪ .‬הפעולה מונעת‬
‫את התייבשות השכבה‬
‫התפחת בצק‬
‫)‪ (Dough Proving‬החיצונית של הבצק‬
‫ושומרת על האלסטיות‬
‫שלו‪.‬‬
‫להכנת צלי עסיסי ורך‪.‬‬
‫בישול אטי )‪Slow‬‬
‫‪(Cooking‬‬
‫השתמש באפשרות הזו‬
‫כדי להכין לחם ולחמניות‬
‫אפיית לחם )‪ Bread‬ולקבל תוצאות טובות‬
‫ומקצועיות מבחינת‬
‫‪(Baking‬‬
‫פריכות‪ ,‬צבע וברק‪.‬‬
‫הפשרה )‪(Defrost‬‬
‫שימוש‬
‫לשמירת חום המזון‪.‬‬
‫שימוש‬
‫להפשרת מזון )ירקות‬
‫ופירות(‪ .‬זמן ההפשרה‬
‫תלוי בכמות ובגודל של‬
‫המזון הקפוא‪.‬‬
‫‪ 6.5‬מגדיר פעולת חימום‬
‫‪ .1‬הפעל את התנור‪.‬‬
‫‪ .2‬בחר בתפריט‪ :‬פעולות חימום‪.‬‬
‫שמירת חום )‪Keep‬‬
‫‪(Warm‬‬
‫לחימום צלחות לפני‬
‫הגשה‪.‬‬
‫חימום צלחת‬
‫)‪(Plate Warming‬‬
‫‪ .3‬לחץ על לאישור‪.‬‬
‫‪ .4‬בחר פעולת חימום‪.‬‬
‫‪ .5‬לחץ על לאישור‪.‬‬
‫‪ .6‬הגדר טמפרטורה‪.‬‬
‫‪ .7‬לחץ על‬
‫לאישור‪.‬‬
‫לשימור ירקות )כגון‬
‫מלפפונים חמוצים(‪.‬‬
‫שימור‬
‫)‪(Preserving‬‬
‫‪ 6.6‬פעולות מיקרוגל‬
‫פעולות‬
‫תיאור‬
‫מיקרוגל‬
‫יוצר את החום ישירות בתוך המזון‪ .‬משמש כדי לחמם ארוחות ומשקאות‪,‬‬
‫להפשיר בשר או פירות‪ ,‬ולבשל ירקות ודגים‪.‬‬
‫עברית‬
‫פעולות‬
‫תיאור‬
‫‪Combi‬‬
‫השתמש בו כדי להפעיל את פעולת החימום ואת מצב המיקרוגל ביחד‪.‬‬
‫השתמש בו כדי לבשל מזון בזמן קצר יותר ולהשחים אותו ‪.‬‬
‫העוצמה המרבית לפעולה זו היא ‪ 600‬ואט‪.‬‬
‫הפעלה מהירה‬
‫השתמש בה כדי להפעיל את פעולת המיקרוגל בנגיעה אחת בסמל‬
‫עוצמת המיקרוגל הגבוהה וזמן הפעולה הקצר‪ 30 :‬שניות‪.‬‬
‫‪ 6.7‬הגדרת פעולת המיקרוגל‬
‫‪ .1‬הסר את כל האביזרים‪.‬‬
‫‪ .2‬הפעל את התנור‪.‬‬
‫‪ .3‬לחץ על‬
‫להפעלת פעולת המיקרוגל‪.‬‬
‫‪ .4‬לחץ על ‪ .‬הפעולה‪ :‬משך )‪(Duration‬‬
‫ההגדרה נקבעת ל‪ 30-‬שניות והמיקרוגל‬
‫מתחיל לפעול‪.‬‬
‫כל לחיצה על מוסיפה עוד ‪30‬‬
‫שניות למשך הזמן של הפעולה‪:‬‬
‫משך )‪.(Duration‬‬
‫אם אינך לוחץ על ‪ ,‬המכשיר‬
‫מפסיק את פעולתו לאחר ‪20‬‬
‫שניות‪.‬‬
‫לכיבוי פעולת המיקרוגל‪ ,‬לחץ‬
‫‪.‬‬
‫או תפתח את‬
‫אם תלחץ על‬
‫הדלת‪ ,‬הפעולה תיפסק‪ .‬כדי‬
‫להפעיל אותה שוב‪ ,‬לחץ על‬
‫‪.‬‬
‫הזמן המרבי בפעולות מיקרוגל תלוי בעוצמת‬
‫המיקרוגל שתגדיר‪:‬‬
‫עוצמת המיקרוגל‬
‫הזמן המרבי‬
‫‪ 100-600‬ואט‬
‫‪ 90‬דקות‬
‫יותר מ‪ 600-‬ואט‪.‬‬
‫‪ 7‬דקות‬
‫‪ 6.8‬הגדרת הפעולה ‪Combi‬‬
‫‪ .1‬הפעל פעולת חימום‪:‬‬
‫ובצע את אותם השלבים כמו‬
‫‪ .2‬לחץ על‬
‫בהגדרת פעולת המיקרוגל‪.‬‬
‫בעת שימוש בפעולת 'מיקרוגל' במצב ‪,Combi‬‬
‫אסור שההספק החשמלי של המיקרוגל יהיה‬
‫יותר מ‪ 600-‬ואט‪.‬‬
‫בפעולות מסוימות המיקרוגל‬
‫יתחיל לפעול ברגע שהמכשיר‬
‫יגיע לטמפרטורה שנקבעה‪.‬‬
‫פעולות שאינן זמינות עבור הפעולה ‪:Combi‬‬
‫מועדפים )‪ ,(Favourites‬שעת סיום )‪End‬‬
‫‪ ,(Time‬הגדר ‪ +‬התחל )‪ ,(Set + Go‬חימום ‪+‬‬
‫החזק )‪.(Heat + Hold‬‬
‫‪ 6.9‬הגדרת הפעולה 'הפעלה‬
‫מהירה של המיקרוגל'‬
‫כדי להגדיר את הפעולה‪ :‬משך‬
‫‪ .5‬לחץ על‬
‫)‪.(Duration‬‬
‫‪ .6‬בתום הזמן שהוגדר‪ ,‬צליל יושמע למשך ‪2‬‬
‫דקות‪ .‬פעולת המיקרוגל תכבה אוטומטית‪.‬‬
‫לחץ על סמל כלשהו כדי להפסיק את‬
‫הצליל‪.‬‬
‫על‬
‫עם‬
‫‪ .1‬במקרה הצורך‪,‬לחץ על‬
‫התנור‪.‬‬
‫‪ .2‬לחץ על‬
‫מהירה'‪.‬‬
‫כדי לכבות את‬
‫להפעלת הפעולה 'הפעלה‬
‫כל לחיצה על מוסיפה עוד ‪ 30‬שניות לזמן‬
‫הפעולה של משך )‪.(Duration‬‬
‫ניתן לשנות את עוצמת המיקרוגל‬
‫)עיין בסעיף "הגדרת פעולת‬
‫המיקרוגל"(‪.‬‬
‫כדי להגדיר את זמן הפעולה‪:‬‬
‫‪ .3‬לחץ על‬
‫משך )‪ .(Duration‬עיין בפרק "פעולות‬
‫השעון"‪ ,‬סעיף 'הגדרת פעולות השעון'‪.‬‬
‫‪ 6.10‬מחוון ההתחממות‬
‫כאשר אתה מפעיל פעולת חימום‪ ,‬הפס בתצוגה‬
‫נדלק‪ .‬הפס מראה שהטמפרטורה עולה‪ .‬כאשר‬
‫מושגת הטמפרטורה‪ ,‬הזמזם מופעל ‪ 3‬פעמים‬
‫והפס מהבהב ואז נעלם‪.‬‬
‫‪ 6.11‬חימום מהיר )‪(Fast Heat Up‬‬
‫פעולה זו מקצרת את זמן החימום‪.‬‬
‫אל תשים מזון בתנור כאשר‬
‫הפעולה 'חימום מהיר' מופעלת‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪www.aeg.com‬‬
‫כדי להפעיל את הפעולה‪ ,‬לחץ ברציפות על‬
‫למשך ‪ 3‬שניות‪ .‬מחוון החימום מהבהב‪.‬‬
‫פעולה זו אינה זמינה בהפעלת פעולות תנור‬
‫מסוימות‪.‬‬
‫‪ 6.12‬חום שיורי‬
‫כאשר מכבים את התנור‪ ,‬התצוגה מראה את‬
‫החום השיורי‪ .‬ניתן להשתמש בחום כדי לשמור‬
‫על חום המזון‪.‬‬
‫‪ .7‬פעולות שעון‬
‫‪ 7.2‬הגדרה של פעולות השעון‬
‫‪ 7.1‬טבלת פעולות השעון‬
‫פעולת שעון‬
‫לפני השימוש בפעולות‪ :‬משך‬
‫)‪ ,(Duration‬שעת סיום )‪End‬‬
‫‪ ,(Time‬עליך להגדיר את פעולת‬
‫החימום ואת הטמפרטורה‪.‬‬
‫התנור יכבה אוטומטית‪.‬‬
‫ניתן להשתמש בפעולות‪ :‬משך‬
‫)‪ (Duration‬ו‪-‬שעת סיום )‪End‬‬
‫‪ (Time‬ביחד‪ ,‬אם ברצונך להפעיל‬
‫את התנור אוטומטית ולכבות‬
‫אותו אוטומטית בשעות מסוימות‬
‫בהמשך‪.‬‬
‫שימוש‬
‫להגדרת ספירה לאחור‬
‫טיימר‬
‫)‪) (Minute Minder‬לכל היותר שעתיים ו‪30-‬‬
‫דקות(‪ .‬פעולה זו לא‬
‫משפיעה על התנור‪ .‬ניתן‬
‫להפעיל פעולה זו גם כאשר‬
‫התנור כבוי‪.‬‬
‫השתמש ב‪-‬‬
‫להפעלה‬
‫הפעולה‪ .‬לחץ על‬
‫על‬
‫או‬
‫כדי להגדיר את‬
‫מספר הדקות ועל‬
‫להתחיל‪.‬‬
‫כדי‬
‫משך‬
‫)‪(Duration‬‬
‫להגדרת משך זמן פעולת‬
‫התנור )‪ 23‬שעות ו‪59-‬‬
‫דקות לכל היותר(‪.‬‬
‫שעת סיום‬
‫)‪(End Time‬‬
‫להגדרת שעת הכיבוי של‬
‫פעולת חימום )‪ 23‬שעות‬
‫ו‪ 59-‬דקות לכל היותר(‪.‬‬
‫אם תגדיר זמן עבור פעולת שעון‪ ,‬הספירה‬
‫לאחור תתחיל לאחר ‪ 5‬שניות‪.‬‬
‫אם אתה משתמש בפעולות‬
‫השעון‪ :‬משך )‪ ,(Duration‬שעת‬
‫סיום )‪ ,(End Time‬התנור‬
‫מפסיק את פעולת גופי החימום‬
‫לאחר ‪ 90%‬מהזמן שהוגדר‪.‬‬
‫התנור משתמש בחום השיורי‬
‫כדי להמשיך את תהליך הבישול‬
‫עד לתום הזמן )‪ 20 - 3‬דקות(‪.‬‬
‫‪ .1‬הגדר פעולת חימום‪.‬‬
‫שוב ושוב עד שהתצוגה תראה‬
‫‪ .2‬לחץ על‬
‫את פעולת השעון הדרושה ואת הסמל‬
‫הרלוונטי‪.‬‬
‫או על‬
‫‪ .3‬לחץ על‬
‫השעה המתאימה‪.‬‬
‫כדי להגדיר את‬
‫‪ .4‬לחץ על לאישור‪.‬‬
‫בתום הזמן‪ ,‬יישמע צליל‪ .‬התנור יכבה‪ .‬התצוגה‬
‫מראה הודעה‪.‬‬
‫‪ .5‬לחץ על סמל כלשהו כדי להפסיק את‬
‫הצליל‪.‬‬
‫‪ 7.3‬חימום ‪ +‬החזק )‪(Heat + Hold‬‬
‫התנאים לשימוש בפעולה‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫הטמפרטורה שהוגדרה גבוהה מ‪.80°C-‬‬
‫הפעולה‪ :‬משך )‪ (Duration‬מוגדרת‪.‬‬
‫הפעולה‪ :‬חימום ‪ +‬החזק )‪(Heat + Hold‬‬
‫שומרת שהמזון שהוכן יישאר בטמפרטורה של‬
‫‪ 80°C‬למשך ‪ 30‬דקות‪ .‬היא מופעלת לאחר‬
‫שתהליך האפייה או הצלייה הסתיים‪.‬‬
‫ניתן להפעיל או לכבות את הפעולה בתפריט‪:‬‬
‫הגדרות בסיסיות )‪.(Basic Settings‬‬
‫‪ .1‬הפעל את התנור‪.‬‬
‫‪ .2‬בחר את פעולת החימום‪.‬‬
‫‪ .3‬הגדר טמפרטורה הגבוהה מ‪.80°C-‬‬
‫שוב ושוב עד שבתצוגה יופיע‪:‬‬
‫‪ .4‬לחץ על‬
‫חימום ‪ +‬החזק )‪.(Heat + Hold‬‬
‫‪ .5‬לחץ על לאישור‪.‬‬
‫כשמסתיימת הפעולה‪ ,‬יישמע צליל‪.‬‬
‫עברית‬
‫‪ 7.4‬הארכת זמן )‪Time‬‬
‫‪(Extension‬‬
‫הפעולה‪ :‬הארכת זמן )‪(Time Extension‬‬
‫גורמת לפעולת החימום להימשך לאחר‬
‫שהסתיים ה‪-‬משך )‪.(Duration‬‬
‫תואמת לכל פעולות החימום עם‬
‫משך )‪ (Duration‬או עם אוטומטי‬
‫לפי משקל‪.‬‬
‫‪ .1‬בתום זמן הבישול‪ ,‬יישמע צליל‪ .‬לחץ על‬
‫סמל כלשהו‪.‬‬
‫התצוגה מראה את ההודעה‪.‬‬
‫כדי להפעיל או על‬
‫‪ .2‬לחץ על‬
‫לבטל‪.‬‬
‫‪ .3‬בחירת משך הזמן של הפעולה‪.‬‬
‫‪ .4‬לחץ על‬
‫כדי‬
‫‪.‬‬
‫‪ .8‬תוכניות אוטומטיות‬
‫אזהרה!‬
‫עיין בפרקי '"בטיחות"‪.‬‬
‫‪ 8.1‬מתכונים ברשת‬
‫ניתן למצוא את המתכונים לתכניות‬
‫האוטומטיות באתר האינטרנט שלנו‪.‬כדי למצוא‬
‫את ספר המתכונים חפש על פי מספר ה‪PNC-‬‬
‫שעל לוחית הדירוג במסגרת הקדמית של חלל‬
‫המכשיר‪.‬‬
‫‪ 8.2‬פעולות לסיוע בבישול עם‬
‫אוטומטי לפי מתכון )‪Recipe‬‬
‫‪(Automatic‬‬
‫מכשיר זה כולל מבחר מתכונים המוכנים‬
‫לשימוש‪ .‬המתכונים קבועים ולא ניתן לשנותם‪.‬‬
‫‪ .1‬הפעל את התנור‪.‬‬
‫‪ .2‬בחר בתפריט‪ :‬פעולות לסיוע בבישול‪ .‬לחץ‬
‫לאישור‪.‬‬
‫‪ .3‬בחר קטגוריה ומנה‪ .‬לחץ על‬
‫‪ .4‬בחר במתכון‪ .‬לחץ על‬
‫לאישור‪.‬‬
‫לאישור‪.‬‬
‫בעת שימוש בפעולה‪ :‬ידני‬
‫)‪ ,(Manual‬המכשיר משתמש‬
‫בהגדרות האוטומטיות‪ .‬ניתן‬
‫לשנות אותן‪ ,‬כמו בפעולות‬
‫אחרות‪.‬‬
‫‪ VarioGuide 8.3‬עם אוטומטי לפי‬
‫משקל‬
‫פעולה זו מחשבת באופן אוטומטי את זמן‬
‫הבישול‪ .‬כדי להשתמש בה‪ ,‬נדרש להזין את‬
‫משקל המזון‪.‬‬
‫‪ .1‬הפעל את התנור‪.‬‬
‫‪ .2‬בחר בתפריט‪ .VarioGuide :‬לחץ על‬
‫‪ .3‬לחץ על‬
‫או על‬
‫כדי להגדיר את‬
‫משקל המזון‪ .‬לחץ על ‪.‬‬
‫התכנית האוטומטית מתחילה‪.‬‬
‫‪ .4‬ניתן לשנות את המשקל בכל עת‪ .‬לחץ על‬
‫כדי לשנות את המשקל‪.‬‬
‫או על‬
‫‪ .5‬בתום הזמן‪ ,‬יישמע צליל‪ .‬לחץ על סמל‬
‫כלשהו כדי להפסיק את הצליל‪.‬‬
‫‪ .9‬השימוש באביזרים‬
‫אזהרה!‬
‫עיין בפרקי '"בטיחות"‪.‬‬
‫‪ 9.1‬הכנסת האביזרים‬
‫השתמש רק בכלי בישול ובחומרים מתאימים‪.‬‬
‫אזהרה!‬
‫עיין בפרק "עצות וטיפים"‪,‬‬
‫בסעיף 'כלי בישול וחומרים‬
‫מתאימים למיקרוגל'‪.‬‬
‫מדף רשת‪:‬‬
‫דחף את המדף בין פסי ההולכה של תומכי‬
‫המדפים והקפד שהרגליים מופנות כלפי מטה‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫תבנית אפייה‪ /‬תבנית עמוקה‪:‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪www.aeg.com‬‬
‫דחף את תבנית האפייה ‪/‬התבנית העמוקה בין‬
‫פסי ההולכה של תומכי המדף‪.‬‬
‫מדף רשת ותבנית אפייה ‪/‬תבנית עמוקהיחד‪:‬‬
‫דחף את תבנית האפייה ‪/‬התבנית העמוקה בין‬
‫פסי ההולכה של תומכי המדף ודחף את מדף‬
‫הרשת על פסי ההולכה למעלה‪.‬‬
‫חריצים קטנים בחלק העליון‬
‫מיועדים להגביר את הבטיחות‪.‬‬
‫החריצים גם משמשים הגנה‬
‫ממשיכה עד הסוף‪ .‬השפה‬
‫הגבוהה סביב המדף מונעת מכלי‬
‫בישול להחליק מעל המדף‬
‫וליפול‪.‬‬
‫‪ .10‬פעולות נוספות‬
‫‪ 10.1‬מועדפים )‪(Favourites‬‬
‫ניתן גם לשמור את ההגדרות המועדפות שלך‬
‫כמו משך התכנית‪ ,‬הטמפרטורה או פעולת‬
‫חימום‪ .‬הגדרות אלה זמינות בתפריט‪ :‬מועדפים‬
‫)‪ .(Favourites‬ניתן לשמור ‪ 20‬תכניות‪.‬‬
‫לא ניתן לשמור פעולות מיקרוגל‬
‫ופעולות מיקרוגל ‪Combi‬‬
‫כתכניות מועדפות‪.‬‬
‫שמירת תכנית‬
‫ולחץ על‬
‫או על‬
‫הראשונה‪ ,‬לחץ על‬
‫כדי לדרוס ולהחליף תכנית קיימת‪.‬‬
‫ניתן לשנות את שמה של התכנית בתפריט‪:‬‬
‫ערוך את שם התכנית )‪Edit Programme‬‬
‫‪.(Name‬‬
‫הפעלת תכנית‬
‫‪ .1‬הפעל את התנור‪.‬‬
‫‪ .2‬בחר בתפריט‪ :‬מועדפים )‪.(Favourites‬‬
‫‪ .3‬לחץ על לאישור‪.‬‬
‫‪ .4‬בחר את שם התכנית המועדפת עליך‪.‬‬
‫‪ .1‬הפעל את התנור‪.‬‬
‫‪ .2‬הגדר פעולת חימום או תוכנית אוטומטית‪.‬‬
‫‪ .5‬לחץ על‬
‫שוב ושוב עד שבתצוגה יופיע‪:‬‬
‫‪ .3‬לחץ על‬
‫שמור )‪.(SAVE‬‬
‫‪ 10.2‬שימוש בנעילה מפני ילדים‬
‫‪ .4‬לחץ על לאישור‪.‬‬
‫התצוגה מראה את המיקום הפנוי הראשון‬
‫בזיכרון‪.‬‬
‫כשאפשרות הנעילה מפני ילדים מופעלת‪ ,‬לא‬
‫ניתן להפעיל את התנור בטעות‪.‬‬
‫‪ .5‬לחץ על לאישור‪.‬‬
‫‪ .6‬הזן את שם התכנית‪:‬‬
‫האות הראשונה מהבהבת‪.‬‬
‫‪ .7‬לחץ על‬
‫האות‪.‬‬
‫או על‬
‫כדי לשנות את‬
‫‪ .8‬לחץ על ‪.‬‬
‫האות הבאה מהבהבת‪.‬‬
‫‪ .9‬בצע שוב את שלב ‪ 7‬ככל שיידרש‪.‬‬
‫‪ .10‬לחץ לחיצה ממושכת על כדי לשמור‪.‬‬
‫ניתן לדרוס ולהחליף את התוכן במשבצת‬
‫זיכרון‪ .‬כאשר בתצוגה מופיעה משבצת הזיכרון‬
‫‪ .1‬לחץ על‬
‫לאישור‪.‬‬
‫כדי להפעיל את התצוגה‪.‬‬
‫בעת ובעונה אחת עד‬
‫ועל‬
‫‪ .2‬לחץ על‬
‫להופעת הודעה ו בתצוגה‪.‬‬
‫כדי לבטל את פעולת 'נעילה מפני ילדים'‪ ,‬חזור‬
‫על שלב ‪.2‬‬
‫‪ 10.3‬נעילת פעולות )‪Function‬‬
‫‪(Lock‬‬
‫פעולה זו מונעת שינוי לא מכוון של פעולת‬
‫החימום‪ .‬ניתן להפעיל אותה רק כאשר התנור‬
‫מופעל‪.‬‬
‫‪ .1‬הפעל את התנור‪.‬‬
‫‪ .2‬קבע פעולת חימום או הגדרה‪.‬‬
‫עברית‬
‫שוב ושוב עד שבתצוגה יופיע‪:‬‬
‫‪ .3‬לחץ על‬
‫נעילת פעולות )‪.(Function Lock‬‬
‫‪ .4‬לחץ על‬
‫החימום פועלת ואינך מבצע שום שינוי‬
‫בהגדרות‪.‬‬
‫לאישור‪.‬‬
‫לכיבוי הפעולה‪ ,‬לחץ על‬
‫הודעה‪ .‬לחץ על‬
‫‪ .‬התצוגה מראה‬
‫שוב ואז על‬
‫לאישור‪.‬‬
‫כאשר אתה מכבה את התנור‪ ,‬גם‬
‫הפעולה מפסיקה לפעול‪.‬‬
‫‪ 10.4‬הגדר ‪ +‬התחל )‪(Set + Go‬‬
‫)ש(‬
‫)‪(°C‬‬
‫‪30 - 115‬‬
‫‪12.5‬‬
‫‪120 - 195‬‬
‫‪8.5‬‬
‫‪200 - 230‬‬
‫‪5.5‬‬
‫הפעולה מאפשרת לך להגדיר פעולת חימום‬
‫)או תכנית( ולהשתמש בה מאוחר יותר בלחיצה‬
‫אחת ויחידה על סמל כלשהו‪.‬‬
‫הכיבוי האוטומטי לא פועל עם האפשרויות‪:‬‬
‫תאורה )‪ ,(Light‬משך )‪ ,(Duration‬שעת סיום‬
‫)‪.(End Time‬‬
‫‪ .1‬הפעל את התנור‪.‬‬
‫‪ .2‬הגדר פעולת חימום‪.‬‬
‫‪ 10.6‬בהירות התצוגה‬
‫ישנם שני מצבים של בהירות תצוגה‪:‬‬
‫שוב ושוב עד שבתצוגה יופיע‪:‬‬
‫‪ .3‬לחץ על‬
‫משך )‪.(Duration‬‬
‫‪ .4‬הגדר זמן‪.‬‬
‫•‬
‫שוב ושוב עד שבתצוגה יופיע‪:‬‬
‫‪ .5‬לחץ על‬
‫הגדר ‪ +‬התחל )‪.(Set + Go‬‬
‫•‬
‫‪ .6‬לחץ על‬
‫לאישור‪.‬‬
‫לחץ על סמל כלשהו )מלבד ( כדי להפעיל‬
‫את הפעולה‪ :‬הגדר ‪ +‬התחל )‪.(Set + Go‬‬
‫פעולת החימום שהוגדרה מתחילה לפעול‪.‬‬
‫כאשר פעולת החימום מסתיימת‪ ,‬מושמע צליל‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫נעילת פעולות )‪Function‬‬
‫‪ (Lock‬במצב פעיל כאשר‬
‫פעולת החימום מופעלת‪.‬‬
‫התפריט‪ :‬הגדרות בסיסיות‬
‫)‪ (Basic Settings‬מאפשר לך‬
‫להפעיל ולכבות את הפעולה‪:‬‬
‫הגדר ‪ +‬התחל )‪.(Set + Go‬‬
‫בהירות לילה ‪ -‬כאשר התנור כבוי‪,‬‬
‫הבהירות בתצוגה נמוכה יותר מהשעה‬
‫‪ 22:00‬ועד השעה ‪.6:00‬‬
‫בהירות יום‪:‬‬
‫– כאשר התנור מופעל‪.‬‬
‫– אם נוגעים בסמל כלשהו )מלבד הסמל‬
‫‪ (ON / OFF‬במצב של בהירות לילה‪,‬‬
‫התצוגה תחזור למצב בהירות יום‬
‫למשך ‪ 10‬השניות הבאות‪.‬‬
‫– אם התנור כבוי ואתה מגדיר את‬
‫הפעולה‪ :‬טיימר )‪.(Minute Minder‬‬
‫כאשר מסתיימת הפעולה‪ ,‬התצוגה‬
‫תחזור למצב בהירות לילה‪.‬‬
‫‪ 10.7‬מאוורר קירור‬
‫כאשר התנור פועל‪ ,‬מאוורר הקירור נכנס‬
‫אוטומטית לפעולה כדי לשמור על קרירות‬
‫משטחי התנור‪ .‬אם תכבה את התנור‪ ,‬המאוורר‬
‫יכול להמשיך לפעול עד להתקררות התנור‪.‬‬
‫‪ 10.5‬כיבוי אוטומטי‬
‫משיקולי בטיחות‪ ,‬המכשיר יכבה באופן‬
‫אוטומטי לאחר זמן מה‪ ,‬אם אחת מפעולות‬
‫‪ .11‬עצות וטיפים‬
‫אזהרה!‬
‫עיין בפרקי '"בטיחות"‪.‬‬
‫הטמפרטורה וזמני האפייה‬
‫בטבלאות הם לצורכי הנחיה‬
‫בלבד‪ .‬הם תלויים במתכונים‬
‫ובאיכותם וכמותם של הרכיבים‬
‫שבשימוש‪.‬‬
‫‪ 11.1‬המלצות בישול‬
‫האפייה או הצלייה בתנור החדש עשויה להיות‬
‫שונה מבתנור הקודם‪ .‬הטבלאות שלהלן מציגות‬
‫את ההגדרות המומלצות של טמפרטורה‪ ,‬זמן‬
‫בישול ומיקום המדפים לסוגים ספציפיים של‬
‫מזון‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪www.aeg.com‬‬
‫אם אינך מצליח למצוא את ההגדרות‬
‫המומלצות למתכון מסוים‪ ,‬חפש את ההגדרות‬
‫למתכון דומה‪.‬‬
‫‪ 11.2‬המלצות מיקרוגל‬
‫הנח את המזון על צלחת בתחתית חלל התנור‪.‬‬
‫סובב או ערבב את המזון בתום מחצית מזמן‬
‫הבישול או ההפשרה‪.‬‬
‫אל תשתמש בתנור לבישול ביצים בקליפתן או‬
‫שבלולים בקונכייתם‪ ,‬כי אלה עלולים‬
‫להתפוצץ‪ .‬נקב את החלמון של ביצה מטוגנת‬
‫לפני חימום חוזר‪.‬‬
‫בבישול מזון המכוסה בעור או בקליפה‪ ,‬נקב‬
‫מספר פעמים במזלג לפני הבישול‪.‬‬
‫חתוך ירקות לחלקים בגודל אחיד‪.‬‬
‫במנות נוזליות‪ ,‬בחש מפעם לפעם‪.‬‬
‫כסה את המזון בעת בישול או חימום מחדש‪.‬‬
‫ערבב את המזון לפני ההגשה‪.‬‬
‫הכנס את הכף אל תוך הבקבוק או הכוס בעת‬
‫חימום משקאות‪ ,‬כדי להבטיח פיזור חום טוב‬
‫יותר‪.‬‬
‫לאחר כיבוי התנור‪ ,‬הוצא את המזון והנח לו‬
‫לעמוד למשך דקות אחדות‪.‬‬
‫הכנס את המזון לתנור ללא עטיפות ואריזות‬
‫כלשהן‪ .‬ניתן להכניס לתנור ארוחות מוכנות‬
‫באריזתן רק כאשר האריזה מותאמת בטיחותית‬
‫למיקרוגל )עיין במידע שעל האריזה(‪.‬‬
‫בישול במיקרוגל‬
‫בשל את המזון עם כיסוי‪ .‬אם ברצונך לשמור‬
‫על קרום פריך‪ ,‬בשל את המזון ללא כיסוי‪.‬‬
‫אל תגרום בישול‪-‬יתר של המנות‪ ,‬בעקבות‬
‫עוצמה גבוהה מדי או משך זמן ארוך מדי‪.‬‬
‫המזון עלול להתייבש‪ ,‬להישרף או לגרום‬
‫לדליקה‪.‬‬
‫הפשרה במיקרוגל‬
‫הוצא את המזון הקפוא והנח אותו על צלוחית‬
‫הפוכה שמתחתיה כלי קיבול‪ ,‬או על רשת‬
‫הפשרה או בתוך מסננת‪ ,‬כדי שנוזלי ההפשרה‬
‫יוכלו לזלוג ממנו‪.‬‬
‫פרק והרחק בהדרגה את החלקים שהופשרו‪.‬‬
‫כדי לבשל פירות וירקות מפלי להפשיר אותם‬
‫תחילה‪ ,‬תוכל להשתמש בעוצמת מיקרוגל‬
‫גבוהה יותר‪.‬‬
‫‪ 11.3‬כלי בישול וחומרים מתאימים למיקרוגל‬
‫בפעולת המיקרוגל השתמש רק בכלי בישול ובחומרים מתאימים‪ .‬היעזר בטבלה שלמטה‪.‬‬
‫כלי בישול ‪ /‬חומר‬
‫פעולת מיקרוגל‬
‫הפשרה‬
‫פעולת מיקרוגל ‪Combi‬‬
‫חימום‪,‬‬
‫בישול‬
‫זכוכית וחרסינה עמידות לחימום בתנור‬
‫וללא רכיבי מתכת‪ ,‬כמו למשל זכוכית‬
‫חסינת חום‬
‫‪X‬‬
‫זכוכית או חרסינה שאינן עמידות לתנור‪,‬‬
‫ללא ציפוי או עיטורים של כסף‪ ,‬זהב‪,‬‬
‫פלטינה ומתכות אחרות‬
‫‪X‬‬
‫זכוכית או חרסינה העשויות מחומר עמיד‬
‫לתנור ‪ /‬עמיד‪-‬בהקפאה‬
‫כלי קרמיקה וחרס ללא רכיבי קווארץ או‬
‫מתכת וללא זיגוג המכיל מתכות‬
‫קרמיקה‪ ,‬חרסינה וחרס עם תחתית ללא‬
‫זיגוג או עם חורים קטנים‪ ,‬למשל על הידיות‬
‫חומר פלסטי חסין‪-‬חום עד ‪) 200°C‬בדוק‬
‫תמיד את המפרט של המיכל הפלסטי לפני‬
‫השימוש(‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫עברית‬
‫כלי בישול ‪ /‬חומר‬
‫פעולת מיקרוגל‬
‫הפשרה‬
‫פעולת מיקרוגל ‪Combi‬‬
‫חימום‪,‬‬
‫בישול‬
‫קרטון‪ ,‬נייר‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫ניילון נצמד‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫כיסוי לצלייה עם סגירה בטיחותית‬
‫למיקרוגל )בדוק תמיד את המפרט לפני‬
‫השימוש(‬
‫צליית מנות בכלי מתכת‪ ,‬כמו למשל כלי‬
‫אמייל‪ ,‬יציקת ברזל‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫תבניות אפייה מאלומיניום‪ ,‬תבניות בציפוי‬
‫לכה שחורה או סיליקון )בדוק תמיד את‬
‫המפרט של תבניות האפייה לפני השימוש(‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫תבנית אפייה‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫מדף רשת‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫כלי בישול לשימוש במיקרוגל‪ ,‬כמו למשל‬
‫תבנית‬
‫‪X‬‬
‫‪ 11.4‬עצות לפעולות חימום מיוחדות‬
‫של התנור‬
‫שמירת חום )‪(Keep Warm‬‬
‫פעולה זו מאפשרת לך לשמור את האוכל חם‪.‬‬
‫הטמפרטורה מוגדרת באופן אוטומטי ל‪.80°C-‬‬
‫חימום צלחת )‪(Plate Warming‬‬
‫פעולה זו מאפשרת לך לחמם צלחות וכלים‬
‫לפני ההגשה‪ .‬הטמפרטורה מוגדרת באופן‬
‫אוטומטי ל‪.70°C-‬‬
‫הנח צלחות וכלים בערימות אחידות על מדף‬
‫הרשת‪ .‬השתמש במפלס הרשת הראשון‪ .‬לאחר‬
‫מחצית מזמן החימום‪ ,‬החלף בין המקומות‬
‫שלהם‪.‬‬
‫התפחת בצק )‪(Dough Proving‬‬
‫פעולה זו מאפשרת לך להתפיח בצק שמרים‪.‬‬
‫הנח את הבצק בכלי גדול וכסה אותו ומגבת‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫רטובה או בניילון נצמד‪ .‬בחר בפעולה‪ :‬התפחת‬
‫בצק )‪ (Dough Proving‬ובזמן הבישול הרצוי‪.‬‬
‫הפשרה )‪(Defrost‬‬
‫הוצא את המזון מהאריזה והנח אותו על צלחת‪.‬‬
‫אל תכסה את המזון‪ ,‬כי הדבר יאריך את משך‬
‫ההפשרה‪ .‬השתמש במפלס הרשת הראשון‪.‬‬
‫‪ 11.5‬אפייה )‪(Baking‬‬
‫השתמש בטמפרטורה הנמוכה יותר בפעם‬
‫הראשונה‪.‬‬
‫אם אתה אופה עוגות במספר מפלסים‪ ,‬ניתן‬
‫להאריך את זמני האפייה ב‪ 10-15-‬דקות‪.‬‬
‫מאפים ועוגות בגבהים שונים לא תמיד‬
‫משחימים בקצב אחיד‪ .‬אין צורך לשנות את‬
‫הגדרת הטמפרטורה אם מתרחשת השחמה‬
‫בלתי אחידה‪ .‬ההבדלים בהשחמה ייעלמו‬
‫במהלך האפייה‪.‬‬
‫מגשים ותבניות עלולים להתעוות בזמן האפייה‬
‫בתנור‪ .‬העיוותים ייעלמו לאחר שהם יתקררו‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪www.aeg.com‬‬
‫‪ 11.6‬עצות לאפייה‬
‫תוצאות האפייה‬
‫סיבה אפשרית‬
‫תיקון‬
‫תחתית העוגה לא אפויה‬
‫מספיק‪.‬‬
‫מיקום המדף אינו נכון‪.‬‬
‫הנח את העוגה במפלס נמוך יותר‪.‬‬
‫העוגה שוקעת והופכת לחה טמפרטורת התנור גבוהה מדי‪.‬‬
‫או גושית‪.‬‬
‫העוגה יבשה מדי‪.‬‬
‫העוגה נאפית באופן לא‬
‫אחיד‪.‬‬
‫בפעם הבאה קבע טמפרטורה קצת‬
‫יותר נמוכה בתנור‪.‬‬
‫זמן האפייה קצר מדי‪.‬‬
‫בפעם הבאה קבע משך זמן אפייה‬
‫ארוך יותר וטמפרטורה נמוכה יותר‪.‬‬
‫טמפרטורת התנור נמוכה מדי‪.‬‬
‫בפעם הבאה קבע טמפרטורה גבוהה‬
‫יותר בתנור‪.‬‬
‫זמן האפייה ארוך מדי‪.‬‬
‫בפעם הבאה קבע משך אפייה קצר‬
‫יותר‪.‬‬
‫טמפרטורת התנור גבוהה מדי‬
‫וזמן האפייה קצר מדי‪.‬‬
‫קבע טמפרטורת תנור נמוכה יותר‬
‫ומשך זמן אפייה ארוך יותר‪.‬‬
‫הבלילה של העוגה אינה מפוזרת בפעם הבאה פזר את בלילת העוגה‬
‫באופן אחיד בתבנית האפייה‪.‬‬
‫באופן אחיד‪.‬‬
‫העוגה לא מוכנה בתום‬
‫משך זמן האפייה שצוין‬
‫במתכון‪.‬‬
‫טמפרטורת התנור נמוכה מדי‪.‬‬
‫בפעם הבאה קבע טמפרטורה קצת‬
‫גבוהה יותר בתנור‪.‬‬
‫‪ 11.7‬אפייה במפלס אחד‬
‫אפייה בתבניות‬
‫)‪(°C‬‬
‫)דק'(‬
‫עוגת טבעת ‪ /‬בריוש‬
‫בישול עם מאוורר‬
‫טורבו )‪True Fan‬‬
‫‪(Cooking‬‬
‫‪160 - 150‬‬
‫‪70 - 50‬‬
‫‪1‬‬
‫עוגת מדירה ‪ /‬עוגות פירות‬
‫בישול עם מאוורר‬
‫טורבו )‪True Fan‬‬
‫‪(Cooking‬‬
‫‪160 - 140‬‬
‫‪90 - 70‬‬
‫‪1‬‬
‫טורט‬
‫בישול עם מאוורר‬
‫טורבו )‪True Fan‬‬
‫‪(Cooking‬‬
‫‪150 - 140‬‬
‫‪50 - 35‬‬
‫‪1‬‬
‫טורט‬
‫בישול רגיל‬
‫)‪Conventional‬‬
‫‪(Cooking‬‬
‫‪160‬‬
‫‪50 - 35‬‬
‫‪2‬‬
‫עברית‬
‫אפייה בתבניות‬
‫)‪(°C‬‬
‫)דק'(‬
‫בישול עם מאוורר‬
‫בסיס פלאן ‪ -‬מאפה דק‪,‬‬
‫חמם מראש את התנור הריק טורבו )‪True Fan‬‬
‫‪(Cooking‬‬
‫‪180 - 170‬‬
‫‪25 - 10‬‬
‫‪1‬‬
‫בסיס פלאן ‪ -‬תערובת‬
‫לטורט‬
‫בישול עם מאוורר‬
‫טורבו )‪True Fan‬‬
‫‪(Cooking‬‬
‫‪170 - 150‬‬
‫‪25 - 20‬‬
‫‪1‬‬
‫פאי תפוחים‪ 2 ,‬תבניות‬
‫בקוטר ‪ 20‬ס"מ‬
‫בישול עם מאוורר‬
‫טורבו )‪True Fan‬‬
‫‪(Cooking‬‬
‫‪160‬‬
‫‪90 - 70‬‬
‫‪1‬‬
‫פאי תפוחים‪ 2 ,‬תבניות‬
‫בקוטר ‪ 20‬ס"מ‬
‫בישול רגיל‬
‫)‪Conventional‬‬
‫‪(Cooking‬‬
‫‪180‬‬
‫‪90 - 70‬‬
‫‪1‬‬
‫עוגת גבינה‪ ,‬השתמש‬
‫בתבנית העמוקה‬
‫בישול רגיל‬
‫)‪Conventional‬‬
‫‪(Cooking‬‬
‫‪170 - 160‬‬
‫‪90 - 60‬‬
‫‪1‬‬
‫עוגה ‪ /‬מאפים ‪ /‬לחם בתבניות אפייה‬
‫חמם מראש את התנור הריק‪.‬‬
‫)‪(°C‬‬
‫)דק'(‬
‫חלה קלועה ‪ /‬שושנת לחם‬
‫בישול רגיל‬
‫)‪Conventional‬‬
‫‪(Cooking‬‬
‫‪190 - 170‬‬
‫‪40 - 30‬‬
‫‪2‬‬
‫לחם חג המולד )שטולן(‬
‫בישול רגיל‬
‫)‪Conventional‬‬
‫‪(Cooking‬‬
‫‪180 - 160‬‬
‫‪70 - 50‬‬
‫‪2‬‬
‫לחם שיפון‬
‫בישול רגיל‬
‫)‪Conventional‬‬
‫‪(Cooking‬‬
‫ראשית‪230 :‬‬
‫‪20‬‬
‫‪2‬‬
‫לאחר מכן‪- 160 :‬‬
‫‪180‬‬
‫‪60 - 30‬‬
‫פחזניות קרם ‪ /‬פחזניות‬
‫בישול רגיל‬
‫)‪Conventional‬‬
‫‪(Cooking‬‬
‫‪210 - 190‬‬
‫‪35 - 20‬‬
‫‪2‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪www.aeg.com‬‬
‫עוגה ‪ /‬מאפים ‪ /‬לחם בתבניות אפייה‬
‫חמם מראש את התנור הריק‪.‬‬
‫)‪(°C‬‬
‫)דק'(‬
‫רולדה‬
‫בישול רגיל‬
‫)‪Conventional‬‬
‫‪(Cooking‬‬
‫‪200 - 180‬‬
‫‪20 - 10‬‬
‫‪2‬‬
‫עוגה בציפוי פירורים‬
‫בישול עם מאוורר‬
‫טורבו )‪True Fan‬‬
‫‪(Cooking‬‬
‫‪160 - 150‬‬
‫‪40 - 20‬‬
‫‪1‬‬
‫עוגת שקדים וחמאה ‪ /‬עוגות בישול רגיל‬
‫)‪Conventional‬‬
‫סוכר‬
‫‪(Cooking‬‬
‫‪210 - 190‬‬
‫‪30 - 20‬‬
‫‪2‬‬
‫פלאן פירות )מבצק שמרים ‪ /‬בישול עם מאוורר‬
‫טורבו )‪True Fan‬‬
‫תערובת עוגת טורט(‬
‫‪(Cooking‬‬
‫‪160 - 150‬‬
‫‪55 - 35‬‬
‫‪1‬‬
‫פלאן פירות )מבצק שמרים ‪ /‬בישול רגיל‬
‫)‪Conventional‬‬
‫תערובת עוגת טורט(‬
‫‪(Cooking‬‬
‫‪170‬‬
‫‪55 - 35‬‬
‫‪2‬‬
‫‪170 - 160‬‬
‫‪80 - 40‬‬
‫‪1‬‬
‫‪180 - 160‬‬
‫‪80 - 40‬‬
‫‪2‬‬
‫פלאן פירות העשוי מבצק‬
‫דק‬
‫בישול עם מאוורר‬
‫טורבו )‪True Fan‬‬
‫‪(Cooking‬‬
‫עוגות שמרים עם ציפוי עדין בישול רגיל‬
‫)לדוגמה גבינה רכה‪ ,‬קצפת‪Conventional) ,‬‬
‫‪(Cooking‬‬
‫פודינג(‬
‫ביסקוויטים‬
‫מאפי ביסקוויט דקים‬
‫בישול עם מאוורר‬
‫טורבו )‪True Fan‬‬
‫‪(Cooking‬‬
‫עוגת חמאה ‪ /‬רצועות מאפה בישול עם מאוורר‬
‫טורבו )‪True Fan‬‬
‫‪(Cooking‬‬
‫)‪(°C‬‬
‫)דק'(‬
‫‪160 - 150‬‬
‫‪20 - 10‬‬
‫‪1‬‬
‫‪140‬‬
‫‪35 - 20‬‬
‫‪1‬‬
‫עברית‬
‫ביסקוויטים‬
‫)‪(°C‬‬
‫)דק'(‬
‫עוגת חמאה ‪ /‬רצועות‬
‫מאפה‪ ,‬חמם מראש את‬
‫התנור הריק‬
‫בישול רגיל‬
‫)‪Conventional‬‬
‫‪(Cooking‬‬
‫‪160‬‬
‫‪30 - 20‬‬
‫‪2‬‬
‫ביסקוויטים עשויים‬
‫מבלילת טורט‬
‫בישול עם מאוורר‬
‫טורבו )‪True Fan‬‬
‫‪(Cooking‬‬
‫‪160 - 150‬‬
‫‪20 - 15‬‬
‫‪1‬‬
‫מאפים מחלבון ביצה ‪/‬‬
‫קצפיות‬
‫בישול עם מאוורר‬
‫טורבו )‪True Fan‬‬
‫‪(Cooking‬‬
‫‪100 - 80‬‬
‫‪150 - 120‬‬
‫‪1‬‬
‫מאפי מקרון‬
‫בישול עם מאוורר‬
‫טורבו )‪True Fan‬‬
‫‪(Cooking‬‬
‫‪120 - 100‬‬
‫‪50 - 30‬‬
‫‪1‬‬
‫ביסקוויטים עשויים מבצק‬
‫שמרים‬
‫בישול עם מאוורר‬
‫טורבו )‪True Fan‬‬
‫‪(Cooking‬‬
‫‪160 - 150‬‬
‫‪40 - 20‬‬
‫‪1‬‬
‫מאפים מבצק עלים‪ ,‬חמם‬
‫מראש את התנור הריק‬
‫בישול עם מאוורר‬
‫טורבו )‪True Fan‬‬
‫‪(Cooking‬‬
‫‪180 - 170‬‬
‫‪30 - 20‬‬
‫‪1‬‬
‫לחמניות‪ ,‬חמם מראש את‬
‫התנור הריק‬
‫בישול רגיל‬
‫)‪Conventional‬‬
‫‪(Cooking‬‬
‫‪210 - 190‬‬
‫‪25 - 10‬‬
‫‪2‬‬
‫עוגה קטנה‪ ,‬חמם מראש את בישול עם מאוורר‬
‫טורבו )‪True Fan‬‬
‫התנור הריק‬
‫‪(Cooking‬‬
‫‪160‬‬
‫‪35 - 20‬‬
‫‪3‬‬
‫עוגה קטנה‪ ,‬חמם מראש את בישול רגיל‬
‫)‪Conventional‬‬
‫התנור הריק‬
‫‪(Cooking‬‬
‫‪170‬‬
‫‪35 - 20‬‬
‫‪2‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪www.aeg.com‬‬
‫‪ 11.8‬מאפים ותבשילים מוקרמים‬
‫השתמש במפלס הרשת הראשון‪.‬‬
‫)‪(°C‬‬
‫)דק'(‬
‫מאפה פסטה‬
‫בישול רגיל )‪Conventional‬‬
‫‪(Cooking‬‬
‫‪200 - 180‬‬
‫‪60 - 45‬‬
‫לזניה‬
‫בישול רגיל )‪Conventional‬‬
‫‪(Cooking‬‬
‫‪200 - 180‬‬
‫‪40 - 25‬‬
‫ירקות מוקרמים‪ ,‬חמם‬
‫מראש את התנור הריק‬
‫גריל טורבו )‪230 - 210 (Turbo Grilling‬‬
‫‪20 - 10‬‬
‫באגט עם גבינה מותכת‬
‫בישול עם מאוורר טורבו‬
‫)‪(True Fan Cooking‬‬
‫‪170 - 160‬‬
‫‪30 - 15‬‬
‫אורז בחלב‬
‫בישול רגיל )‪Conventional‬‬
‫‪(Cooking‬‬
‫‪200 - 180‬‬
‫‪60 - 40‬‬
‫מאפי דגים‬
‫בישול רגיל )‪Conventional‬‬
‫‪(Cooking‬‬
‫‪200 - 180‬‬
‫‪60 - 30‬‬
‫ירקות ממולאים‬
‫בישול עם מאוורר טורבו‬
‫)‪(True Fan Cooking‬‬
‫‪170 - 160‬‬
‫‪60 - 30‬‬
‫‪ 11.9‬טיפים לצלייה‬
‫השתמש בכלי בישול עמידים בחום‪.‬‬
‫צלה בשר רזה כשהוא מכוסה‪.‬‬
‫צלה נתחי בשר גדולים ישירות בתבנית הצלייה‬
‫או על גבי מדף רשת מעל התבנית‪.‬‬
‫שים מעט מים בתבנית כדי למנוע שריפת‬
‫טפטופי השומן‪.‬‬
‫הפוך את הצלי לאחר ‪ 1/2‬עד ‪ 2/3‬מזמן‬
‫הבישול‪.‬‬
‫צלה בשר ודגים בנתחים גדולים )‪ 1‬ק"ג או‬
‫יותר(‪.‬‬
‫הרטב את נתחי הבשר במיצים שלהם מספר‬
‫פעמים במהלך הצלייה‪.‬‬
‫‪ 11.10‬טבלאות צלייה‬
‫השתמש במפלס הרשת הראשון‪.‬‬
‫הגדר את העוצמה לרמה של ‪ 200‬ואט אלא אם‬
‫כן צוין אחרת‪.‬‬
‫בקר‬
‫צלי קדרה‬
‫‪ 1-1.5‬ק"ג‬
‫בישול רגיל‬
‫)‪Conventional‬‬
‫‪(Cooking‬‬
‫)‪(°C‬‬
‫)דק'(‬
‫‪230‬‬
‫‪80 - 60‬‬
‫עברית‬
‫חזיר‬
‫השתמש בפעולה‪ :‬גריל טורבו )‪.(Turbo Grilling‬‬
‫)ק"ג(‬
‫)‪(°C‬‬
‫)דק'(‬
‫כתף ‪ /‬צוואר ‪ /‬נתח חזיר‬
‫‪1.5 - 1‬‬
‫‪180 - 160‬‬
‫‪70 - 50‬‬
‫קציץ בשר )‪(Meatloaf‬‬
‫‪1 - 0.75‬‬
‫‪170 - 160‬‬
‫‪50 - 35‬‬
‫שוק חזיר‪ ,‬מבושל מראש‬
‫‪1 - 0.75‬‬
‫‪170 - 150‬‬
‫‪75 - 60‬‬
‫עגל‬
‫השתמש בפעולה‪ :‬גריל טורבו )‪.(Turbo Grilling‬‬
‫)ק"ג(‬
‫)‪(°C‬‬
‫)דק'(‬
‫עגל צלוי‬
‫‪1‬‬
‫‪180 - 160‬‬
‫‪70 - 50‬‬
‫שוק עגל‬
‫‪2 - 1.5‬‬
‫‪180 - 160‬‬
‫‪100 - 75‬‬
‫טלה‬
‫השתמש בפעולה‪ :‬גריל טורבו )‪.(Turbo Grilling‬‬
‫רגל טלה ‪ /‬צלי טלה‬
‫)ק"ג(‬
‫)‪(°C‬‬
‫)דק'(‬
‫‪1.5 - 1‬‬
‫‪170 - 150‬‬
‫‪70 - 50‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪www.aeg.com‬‬
‫עוף‬
‫השתמש בפעולה‪ :‬גריל טורבו )‪.(Turbo Grilling‬‬
‫)ק"ג(‬
‫)‪(°C‬‬
‫)דק'(‬
‫עוף‪ ,‬נתחים‬
‫‪ 0.2-0.25‬כל אחד‬
‫‪220 - 200‬‬
‫‪35 - 20‬‬
‫חצי עוף‬
‫‪ 0.4-0.5‬כל אחד‬
‫‪210 - 190‬‬
‫‪40 - 25‬‬
‫תרנגולת‪ ,‬פרגית‬
‫‪1.5 - 1‬‬
‫‪210 - 190‬‬
‫‪45 - 30‬‬
‫ברווז‬
‫‪2 - 1.5‬‬
‫‪200 - 180‬‬
‫‪65 - 45‬‬
‫דגים‬
‫)ק"ג(‬
‫‪1.5 - 1‬‬
‫דג שלם‬
‫בישול רגיל‬
‫)‪Conventional‬‬
‫‪(Cooking‬‬
‫)‪(°C‬‬
‫)דק'(‬
‫‪220 - 210‬‬
‫‪45 - 30‬‬
‫מנות‬
‫השתמש בפעולה‪ :‬בישול עם מאוורר טורבו )‪.(True Fan Cooking‬‬
‫)ואט(‬
‫)‪(°C‬‬
‫)דק'(‬
‫מנות מתוקות‬
‫‪200‬‬
‫‪180 - 160‬‬
‫‪35 - 20‬‬
‫מנות מתובלות עם מרכיבים מבושלים )אטריות‪,‬‬
‫ירקות(‬
‫‪600 - 400‬‬
‫‪180 - 160‬‬
‫‪45 - 20‬‬
‫מנות מתובלות עם מרכיבים נאים )תפוחי אדמה‪,‬‬
‫ירקות(‬
‫‪600 - 400‬‬
‫‪180 - 160‬‬
‫‪45 - 30‬‬
‫עברית‬
‫‪ 11.11‬אפיית מאפים פריכים עם‬
‫פונקציית פיצה )‪(Pizza Function‬‬
‫פיצה‬
‫פיצה‬
‫השתמש במפלס הרשת השלישי‪.‬‬
‫השתמש במפלס הרשת השלישי‪.‬‬
‫פירושקי‪ ,‬חמם‬
‫מראש את התנור‬
‫הריק‬
‫)‪(°C‬‬
‫)דק'(‬
‫‪200 - 180‬‬
‫‪25 - 15‬‬
‫)‪(°C‬‬
‫)דק'(‬
‫טארט‬
‫‪200 - 180‬‬
‫‪55 - 40‬‬
‫פלאן תרד‬
‫‪180 - 160‬‬
‫‪60 - 45‬‬
‫קיש לוריין‬
‫‪190 - 170‬‬
‫‪55 - 45‬‬
‫‪ 11.12‬אפיית לחם )‪Bread‬‬
‫‪(Baking‬‬
‫קיש שווייצרי‬
‫‪190 - 170‬‬
‫‪55 - 45‬‬
‫חימום מראש אינו מומלץ‪.‬‬
‫עוגת גבינה‬
‫‪160 - 140‬‬
‫‪90 - 60‬‬
‫עוגת תפוחים‪,‬‬
‫מכוסה‬
‫‪170 - 150‬‬
‫‪60 - 50‬‬
‫פאי ירקות‬
‫‪180 - 160‬‬
‫‪60 - 50‬‬
‫פיצה‪ ,‬בצק דק‪,‬‬
‫חמם מראש את‬
‫התנור הריק‬
‫‪230 - 200‬‬
‫‪20 - 15‬‬
‫פיצה‪ ,‬בצק עבה‪200 - 180 ,‬‬
‫חמם מראש את‬
‫התנור הריק‬
‫‪30 - 20‬‬
‫בצק ללא‬
‫שמרים‪ ,‬חמם‬
‫מראש את התנור‬
‫הריק‬
‫‪230‬‬
‫קיש‪ ,‬חמם מראש ‪180 - 160‬‬
‫את התנור הריק‬
‫פלאמקוכן‪ ,‬חמם‬
‫מראש את התנור‬
‫הריק‬
‫‪230‬‬
‫‪20 - 10‬‬
‫‪55 - 45‬‬
‫‪20 - 12‬‬
‫לחם‬
‫השתמש במפלס הרשת השני‪.‬‬
‫)‪(°C‬‬
‫)דק'(‬
‫לחם לבן‬
‫‪60 - 40 200 - 180‬‬
‫בגט‬
‫‪45 - 35 220 - 200‬‬
‫בריוש‬
‫‪60 - 40 180 - 160‬‬
‫ג'בטה‬
‫‪45 - 35 220 - 200‬‬
‫לחם שיפון‬
‫‪70 - 50 200 - 180‬‬
‫לחם מקמח מלא‬
‫‪70 - 50 200 - 180‬‬
‫לחם מדגנים מלאים‬
‫‪90 - 60 190 - 170‬‬
‫‪ 11.13‬גריל )‪(Grill‬‬
‫הכנה בגריל מתאימה רק לנתחים דקים של‬
‫בשר או דגים‪.‬‬
‫חמם מראש את התנור הריק לפני הבישול‪.‬‬
‫הנח תבנית במפלס המדף הראשון כדי לקלוט‬
‫את טפטוף השומן‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪www.aeg.com‬‬
‫גריל‬
‫השתמש במפלס הרשת הראשון‪.‬‬
‫)דק'(‬
‫)‪(°C‬‬
‫צד ‪1‬‬
‫צד ‪2‬‬
‫רוסטביף אנגלי‬
‫‪230 - 210‬‬
‫‪40 - 30‬‬
‫‪40 - 30‬‬
‫פילה בקר‪ ,‬מדיום‬
‫‪230‬‬
‫‪30 - 20‬‬
‫‪30 - 20‬‬
‫מותן חזיר‬
‫‪230 - 210‬‬
‫‪40 - 30‬‬
‫‪40 - 30‬‬
‫מותן עגל‬
‫‪230 - 210‬‬
‫‪40 - 30‬‬
‫‪40 - 30‬‬
‫אוכף טלה‬
‫‪230 - 210‬‬
‫‪35 - 25‬‬
‫‪35 - 20‬‬
‫דג שלם‪ 0.5 - 1 ,‬ק"ג‬
‫‪230 - 210‬‬
‫‪30 - 15‬‬
‫‪30 - 15‬‬
‫‪ 11.14‬בישול אטי )‪Slow‬‬
‫‪(Cooking‬‬
‫פעולה זו מאפשרת להכין נתחים רזים ורכים‬
‫של בשר ושל דגים‪ .‬היא איננה מתאימה ל‪ :‬עוף‪,‬‬
‫צלי חזר שמן‪ ,‬צלי בקר בקדרה‪.‬‬
‫‪ .1‬חרוך את הבשר במחבת בחום גבוה למשך‬
‫‪ 1-2‬דקות מכל צד‪.‬‬
‫‪ .2‬הנח את הבשר בתבנית צלייה או ישירות‬
‫על מדף הרשת‪ .‬הנח מגש מתחת למדף‬
‫הרשת כדי לאסוף את השומן‪.‬‬
‫בשימוש בפעולת בישול זו אין להשתמש‬
‫במכסה‪.‬‬
‫‪ .3‬בחר את הפעולה‪ :‬בישול אטי )‪Slow‬‬
‫‪ .(Cooking‬ניתן להגדיר את טמפרטורת‬
‫התנור בין ‪ 80°C‬לבין ‪ 150°C‬למשך ‪10‬‬
‫הדקות הראשונות‪ .‬ברירת המחדל היא‬
‫‪.90°C‬‬
‫‪ .4‬אחרי ‪ 10‬דקות‪ ,‬התנור מפחית אוטומטית‬
‫את הטמפרטורה ל‪.80°C-‬‬
‫השתמש במפלס הרשת הראשון‪.‬‬
‫)ק"ג(‬
‫)‪(°C‬‬
‫)דק'(‬
‫בקר צלוי אנגלי‬
‫‪1 - 1.5‬‬
‫‪150‬‬
‫‪120 - 150‬‬
‫פילה בקר‬
‫‪1 - 1.5‬‬
‫‪150‬‬
‫‪90 - 110‬‬
‫עגל צלוי‬
‫‪1 - 1.5‬‬
‫‪150‬‬
‫‪120 - 150‬‬
‫סטייק‬
‫‪0.2 - 0.3‬‬
‫‪120‬‬
‫‪20 - 40‬‬
‫עברית‬
‫‪ 11.15‬מזון קפוא )‪Frozen‬‬
‫‪(Foods‬‬
‫אל תכסה את המזון‪ ,‬כי כך יתארך משך‬
‫ההפשרה‪.‬‬
‫הסר את אריזת המזון‪ .‬הנח את המזון על צלחת‪.‬‬
‫השתמש במפלס הרשת השני‪.‬‬
‫הפשרה‬
‫)‪(°C‬‬
‫)דק'(‬
‫פיצה קפואה‬
‫‪220 - 200‬‬
‫‪25 - 15‬‬
‫פיצה אמריקאית קפואה‬
‫‪210 - 190‬‬
‫‪25 - 20‬‬
‫פיצה קרה‬
‫‪230 - 210‬‬
‫‪25 - 13‬‬
‫חטיפי פיצה‪ ,‬קפואים‬
‫‪200 - 180‬‬
‫‪30 - 15‬‬
‫צ'יפס‪ ,‬דק‪ ,‬הפוך פעמיים‪-‬שלוש במהלך הבישול‬
‫‪230 - 210‬‬
‫‪30 - 20‬‬
‫צ'יפס‪ ,‬עבה‪ ,‬הפוך פעמיים‪-‬שלוש במהלך הבישול‬
‫‪230 - 210‬‬
‫‪35 - 25‬‬
‫פוטטוס ‪ /‬לביבות‪ ,‬הפוך פעמיים‪-‬שלוש במהלך הבישול‬
‫‪230 - 210‬‬
‫‪35 - 20‬‬
‫לביבות‬
‫‪230 - 210‬‬
‫‪30 - 20‬‬
‫לזניה ‪ /‬קנלוני‪ ,‬טרי‬
‫‪190 - 170‬‬
‫‪45 - 35‬‬
‫לזניה ‪ /‬קנלוני‪ ,‬קפוא‬
‫‪180 - 160‬‬
‫‪60 - 40‬‬
‫כנפי עוף‬
‫‪210 - 190‬‬
‫‪30 - 20‬‬
‫‪ 11.16‬הפשרה )‪(Defrost‬‬
‫הוצא את המזון מהאריזה והנח אותו על צלחת‪.‬‬
‫אל תכסה את המזון‪ ,‬כי כך יתארך משך‬
‫ההפשרה‪.‬‬
‫השתמש במפלס הרשת הראשון‪.‬‬
‫)ק"ג(‬
‫)דק'(‬
‫זמן הפשרה‬
‫)דק'(‬
‫זמן הפשרה‬
‫נוסף‬
‫עוף‬
‫‪1‬‬
‫‪140 - 100‬‬
‫‪30 - 20‬‬
‫הנח את העוף על צלוחית הפונה כלפי‬
‫מעלה על צלחת גדולה‪ .‬הפוך בחלוף‬
‫מחצית מהזמן‪.‬‬
‫בשר )‪(Meat‬‬
‫‪1‬‬
‫‪140 - 100‬‬
‫‪30 - 20‬‬
‫הפוך בחלוף מחצית מהזמן‪.‬‬
‫בשר )‪(Meat‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪120 - 90‬‬
‫‪30 - 20‬‬
‫הפוך בחלוף מחצית מהזמן‪.‬‬
‫דג פורל‬
‫‪0.15‬‬
‫‪35 - 25‬‬
‫‪15 - 10‬‬
‫‪-‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫‪www.aeg.com‬‬
‫)ק"ג(‬
‫)דק'(‬
‫זמן הפשרה‬
‫)דק'(‬
‫זמן הפשרה‬
‫נוסף‬
‫תותים‬
‫‪0.3‬‬
‫‪40 - 30‬‬
‫‪20 - 10‬‬
‫‪-‬‬
‫חמאה‬
‫‪0.25‬‬
‫‪40 - 30‬‬
‫‪15 - 10‬‬
‫‪-‬‬
‫שמנת מתוקה‬
‫‪2 x 0.2‬‬
‫‪100 - 80‬‬
‫‪15 - 10‬‬
‫הקצף את השמנת כשהיא עדיין קפואה‬
‫מעט‪.‬‬
‫עוגת קרם‬
‫‪1.4‬‬
‫‪60‬‬
‫‪60‬‬
‫‪-‬‬
‫‪ 11.17‬שימור )‪(Preserving‬‬
‫השתמש רק בצנצנות שימורים או בצנצנות‬
‫באותו גודל שקיימות בשוק‪.‬‬
‫פירות בעלי גלעין‬
‫אין להשתמש בצנצנות בעלות מכסה הברגה‬
‫ומכסה נדחף‪ ,‬או בקופסאות מתכת‪.‬‬
‫השתמש במפלס הרשת הראשון‪.‬‬
‫שים לא יותר משש צנצנות שימורים של ליטר‬
‫על תבנית האפייה‪.‬‬
‫מלא את הצנצנות באותה מידה וסגור עם‬
‫מהדק‪.‬‬
‫אסור שהצנצנות יגעו אחת בשנייה‪.‬‬
‫מלא את תבנית האפייה בכ‪ 1/2-‬ליטר מים‪ ,‬כדי‬
‫להבטיח שתהיה די לחות בתנור‪.‬‬
‫אפרסקים ‪/‬‬
‫חבושים ‪/‬‬
‫שזיפים‬
‫כאשר הנוזל בצנצנות מתחיל לבעבע )לאחר‬
‫כ‪ 35-‬עד ‪ 60‬דקות עם צנצנות בנפח ליטר(‪,‬‬
‫כבה את התנור או הקטן את הטמפרטורה‬
‫ל‪) 100°C-‬ראה טבלה(‪.‬‬
‫)דק'(‬
‫זמן בישול עד‬
‫לרתיחה‬
‫)דק'(‬
‫המשך‬
‫בבישול ב‪C-‬‬
‫‪100°‬‬
‫גזר‬
‫‪60 - 50‬‬
‫‪10 - 5‬‬
‫מלפפונים‬
‫‪60 - 50‬‬
‫‪-‬‬
‫תערובת‬
‫חמוצים‬
‫‪60 - 50‬‬
‫‪10 - 5‬‬
‫קולרבי ‪/‬‬
‫אפונה ‪/‬‬
‫אספרגוס‬
‫‪60 - 50‬‬
‫‪20 - 15‬‬
‫פירות רכים‬
‫תותים ‪ /‬אוכמניות ‪/‬‬
‫פטל ‪ /‬דומדמניות‬
‫בשלות‬
‫‪45 - 35‬‬
‫‪45 - 35‬‬
‫‪15 - 10‬‬
‫ירקות‬
‫הגדר את הטמפרטורה ל‪ 160°C-‬עד ‪.170°C‬‬
‫)דק'(‬
‫זמן בישול עד‬
‫לרתיחה‬
‫)דק'(‬
‫זמן בישול עד‬
‫לרתיחה‬
‫)דק'(‬
‫המשך‬
‫בבישול ב‪C-‬‬
‫‪100°‬‬
‫עברית‬
‫‪ 11.18‬ייבוש )‪(Dehydrating‬‬
‫השתמש במפלס הרשת השלישי‪.‬‬
‫)‪(°C‬‬
‫)ש(‬
‫שעועית‬
‫‪70 - 60‬‬
‫‪8-6‬‬
‫פלפלים‬
‫‪70 - 60‬‬
‫‪6-5‬‬
‫ירקות למרק‬
‫‪70 - 60‬‬
‫‪6-5‬‬
‫פטריות‬
‫‪60 - 50‬‬
‫‪8-6‬‬
‫עשבי תיבול‬
‫‪50 - 40‬‬
‫‪3-2‬‬
‫שזיפים‬
‫‪70 - 60‬‬
‫‪10 - 8‬‬
‫משמשים‬
‫‪70 - 60‬‬
‫‪10 - 8‬‬
‫פלחי תפוח‬
‫‪70 - 60‬‬
‫‪8-6‬‬
‫אגסים‬
‫‪70 - 60‬‬
‫‪9-6‬‬
‫‪ 11.19‬בישול במיקרוגל‬
‫טיפים למיקרוגל‬
‫תוצאות בישול‪/‬הפשרה‬
‫סיבה אפשרית‬
‫תיקון‬
‫המזון יבש מדי‪.‬‬
‫העוצמה הייתה גבוהה מדי‪.‬‬
‫משך זמן הבישול היה ארוך‬
‫מדי‪.‬‬
‫הגדר עוצמה נמוכה יותר ו‪/‬או‬
‫משך זמן בישול קצר יותר‪.‬‬
‫המזון איננו מופשר‪ ,‬או שהוא קר‬
‫ואינו מבושל מספיק בתום זמן‬
‫הבישול‪.‬‬
‫משך זמן הבישול היה קצר מדי‪ .‬הגדר משך זמן בישול ארוך יותר‪.‬‬
‫אל תגביר את עוצמת המיקרוגל‪.‬‬
‫המזון התחמם מדי בקצוות‪ ,‬אבל‬
‫הוא לא התחמם מספיק במרכז‪.‬‬
‫עוצמת המיקרוגל הייתה גבוהה הגדר עוצמה נמוכה יותר ומשך‬
‫זמן ארוך יותר‪.‬‬
‫מדי‪.‬‬
‫הפשרה‬
‫הגדר את העוצמה לרמה של ‪ 100‬ואט אלא‬
‫אם כן צוין אחרת‪.‬‬
‫)ק"ג(‬
‫)דק'(‬
‫זמן המתנה‬
‫)דקות(‬
‫סטייק‬
‫‪0.2‬‬
‫‪5-7‬‬
‫‪5 - 10‬‬
‫בשר טחון‪ ,‬הגדר ‪ 200‬ואט‬
‫‪0.5‬‬
‫‪7-8‬‬
‫‪5 - 10‬‬
‫עוף‬
‫‪1‬‬
‫‪30 - 35‬‬
‫‪10 - 20‬‬
‫‪31‬‬
‫‪32‬‬
‫‪www.aeg.com‬‬
‫הגדר את העוצמה לרמה של ‪ 100‬ואט אלא‬
‫אם כן צוין אחרת‪.‬‬
‫)ק"ג(‬
‫)דק'(‬
‫זמן המתנה‬
‫)דקות(‬
‫חזה עוף‬
‫‪0.15‬‬
‫‪5-9‬‬
‫‪10 - 15‬‬
‫כרעיים עוף‬
‫‪0.15‬‬
‫‪5-9‬‬
‫‪10 - 15‬‬
‫דג שלם‬
‫‪0.5‬‬
‫‪10 - 15‬‬
‫‪5 - 10‬‬
‫פילה דגים‬
‫‪0.5‬‬
‫‪12 - 15‬‬
‫‪5 - 10‬‬
‫הגדר את העוצמה ל‪ 100-‬ואט‪.‬‬
‫)ק"ג(‬
‫)דק'(‬
‫זמן המתנה‬
‫)דקות(‬
‫חמאה‬
‫‪0.25‬‬
‫‪4-6‬‬
‫‪5 - 10‬‬
‫גבינה מגורדת‬
‫‪0.2‬‬
‫‪2-4‬‬
‫‪10 - 15‬‬
‫)דק'(‬
‫זמן המתנה‬
‫)דקות(‬
‫עוגת שמרים‬
‫פריט אחד‬
‫‪2-3‬‬
‫‪15 - 20‬‬
‫עוגת גבינה‪ ,‬הגדר ‪ 100‬ואט‬
‫פריט אחד‬
‫‪2-4‬‬
‫‪15 - 20‬‬
‫עוגה יבשה‬
‫פריט אחד‬
‫‪2-4‬‬
‫‪15 - 20‬‬
‫לחם‬
‫‪ 1‬ק"ג‬
‫‪15 - 18‬‬
‫‪5 - 10‬‬
‫לחם פרוס‬
‫‪ 0.2‬ק"ג‬
‫‪3-5‬‬
‫‪5 - 10‬‬
‫לחמניות )‪(Bread rolls‬‬
‫‪ 4‬נתחים‬
‫‪2-4‬‬
‫‪2-5‬‬
‫הגדר את העוצמה לרמה של ‪ 200‬ואט אלא‬
‫אם כן צוין אחרת‪.‬‬
‫פירות‬
‫)ק"ג(‬
‫)ואט(‬
‫)דק'(‬
‫זמן המתנה‬
‫)דקות(‬
‫‪0.25‬‬
‫‪100‬‬
‫‪5 - 10‬‬
‫‪10 - 15‬‬
‫)ואט(‬
‫)דק'(‬
‫זמן המתנה‬
‫)דקות(‬
‫‪300‬‬
‫‪1-2‬‬
‫‪-‬‬
‫חימום חוזר‬
‫מזון תינוקות בצנצנות‬
‫‪ 0.2‬ק"ג‬
‫עברית‬
‫חימום חוזר‬
‫)ואט(‬
‫)דק'(‬
‫זמן המתנה‬
‫)דקות(‬
‫חלב לתינוקות‪ ,‬הכנס כף אל תוך הבקבוק‬
‫‪ 180‬מ"ל‬
‫‪600‬‬
‫‪- 0:20‬‬
‫‪0:40‬‬
‫‪-‬‬
‫חלב‬
‫‪ 200‬מ"ל‬
‫‪1000‬‬
‫‪1:30 - 1‬‬
‫‪-‬‬
‫מים‬
‫‪ 200‬מ"ל‬
‫‪1000‬‬
‫‪2 - 1:30‬‬
‫‪-‬‬
‫רוטב‬
‫‪ 200‬מ"ל‬
‫‪600‬‬
‫‪1-3‬‬
‫‪-‬‬
‫מרק‬
‫‪ 300‬מ"ל‬
‫‪600‬‬
‫‪3-5‬‬
‫‪-‬‬
‫ארוחות מוכנות קפואות‬
‫‪ 0.5‬ק"ג‬
‫‪400‬‬
‫‪10 - 15‬‬
‫‪2-5‬‬
‫מזון מהיר‬
‫‪ 0.5‬ק"ג‬
‫‪600‬‬
‫‪6-9‬‬
‫‪2-5‬‬
‫)ק"ג(‬
‫)ואט(‬
‫)דק'(‬
‫זמן המתנה‬
‫)דקות(‬
‫שוקולד ‪ /‬ציפוי שבבי שוקולד‬
‫‪0.15‬‬
‫‪300‬‬
‫‪2-4‬‬
‫‪1-2‬‬
‫חמאה‬
‫‪0.1‬‬
‫‪400‬‬
‫‪- 00:30‬‬
‫‪01:30‬‬
‫‪-‬‬
‫המסה‬
‫בישול‬
‫)ואט(‬
‫)דק'(‬
‫זמן המתנה‬
‫)דקות(‬
‫דג שלם‬
‫‪ 0.5‬ק"ג‬
‫‪500‬‬
‫‪8 - 10‬‬
‫‪2-5‬‬
‫פילה דגים‬
‫‪ 0.5‬ק"ג‬
‫‪400‬‬
‫‪4-7‬‬
‫‪2-5‬‬
‫ירקות‪ ,‬טריים‬
‫‪ 0.5‬ק"ג ‪ 50 +‬מ"ל‬
‫מים‬
‫‪600‬‬
‫‪5 - 15‬‬
‫‪-‬‬
‫ירקות‪ ,‬קפואים‬
‫‪ 0.5‬ק"ג ‪ 50 +‬מ"ל‬
‫מים‬
‫‪600‬‬
‫‪10 - 20‬‬
‫‪-‬‬
‫תפוחי אדמה בקליפתם‬
‫‪ 0.5‬ק"ג‬
‫‪600‬‬
‫‪7 - 10‬‬
‫‪-‬‬
‫אורז‬
‫‪ 0.2‬ק"ג ‪ 400 +‬מ"ל ‪600‬‬
‫מים‬
‫‪15 - 18‬‬
‫‪-‬‬
‫‪3 - 1:30‬‬
‫‪-‬‬
‫פופקורן‬
‫‪-‬‬
‫‪1000‬‬
‫‪33‬‬
‫‪34‬‬
‫‪www.aeg.com‬‬
‫פעולת מיקרוגל ‪Combi‬‬
‫)ק"ג(‬
‫)ואט(‬
‫)‪(°C‬‬
‫)דק'(‬
‫זמן‬
‫המתנה‬
‫)דקות(‬
‫חצי עוף‪ ,‬השתמש‬
‫במפלס הרשת השני‬
‫‪2 x 0.55‬‬
‫יחידות‬
‫כלי עגול מזכוכית‪,‬‬
‫קוטר ‪ 26‬ס"מ‬
‫‪300‬‬
‫‪220‬‬
‫‪40‬‬
‫‪5‬‬
‫תפוחי אדמה‬
‫מוקרמים‪ ,‬השתמש‬
‫במפלס הרשת השני‬
‫‪1‬‬
‫כלי עגול מזכוכית‬
‫‪300‬‬
‫‪200‬‬
‫‪40‬‬
‫‪10‬‬
‫צוואר חזיר צלוי‪,‬‬
‫השתמש במפלס‬
‫הרשת הראשון‬
‫‪1‬‬
‫כלי זכוכית עם מסננת‬
‫‪300‬‬
‫‪200‬‬
‫‪70‬‬
‫‪10‬‬
‫‪ 11.20‬הגדרות עוצמה מומלצות לסוגים שונים של מזון‬
‫הנתונים בטבלה נועדו לשם הנחייה בלבד‪.‬‬
‫‪ 700-1,000‬ואט‬
‫צריבה בתחילתו של תהליך‬
‫הבישול‬
‫בישול ירקות‬
‫חימום נוזלים‬
‫‪ 500-600‬ואט‬
‫הכנת מנות מביצים‬
‫הרתחת תבשילים‬
‫חימום מנות של צלחת‬
‫אחת‬
‫הפשרה וחימום של‬
‫ארוחות קפואות‬
‫‪ 300-400‬ואט‬
‫המסת גבינה‪,‬‬
‫שוקולד‪ ,‬חמאה‬
‫הרתחת אורז‬
‫חימום מזון‬
‫תינוקות‬
‫בישול‪/‬חימום מזון‬
‫עדין‬
‫המשך בישול‬
‫‪ 100-200‬ואט‬
‫הפשרת לחם‬
‫הפשרת פירות ועוגות‬
‫המסת גבינה‪ ,‬שמנת‪,‬‬
‫חמאה‬
‫הפשרת בשר‪ ,‬דגים‬
‫עברית‬
‫‪ 11.21‬מידע עבור מכוני בדיקה‬
‫בדיקות על פי ‪.IEC 60705‬‬
‫השתמש במדף רשת אלא אם כן צוין אחרת‪.‬‬
‫פעולת המיקרוגל‬
‫)ואט(‬
‫)ק"ג(‬
‫)דק'(‬
‫טורט‬
‫‪600‬‬
‫‪0.475‬‬
‫חום תחתון‬
‫‪9-7‬‬
‫סובב את המיכל רבע‬
‫סיבוב‪ ,‬בתום מחצית‬
‫מזמן הבישול‪.‬‬
‫קציץ בשר‬
‫)‪(Meatloaf‬‬
‫‪400‬‬
‫‪0.9‬‬
‫‪2‬‬
‫‪32 - 25‬‬
‫סובב את המיכל רבע‬
‫סיבוב‪ ,‬בתום מחצית‬
‫מזמן הבישול‪.‬‬
‫פודינג ביצים‬
‫‪500‬‬
‫‪1‬‬
‫חום תחתון‬
‫‪18‬‬
‫‪-‬‬
‫הפשרת בשר‬
‫‪200‬‬
‫‪0.5‬‬
‫חום תחתון‬
‫‪8-7‬‬
‫הפוך את הבשר‬
‫כשצידו העליון כלפי‬
‫מטה בתום מחצית‬
‫מזמן הבישול‪.‬‬
‫השתמש במפלס הרשת‪.‬‬
‫פעולת‬
‫מיקרוגל‬
‫‪COMBI‬‬
‫עוגה ‪0.7‬‬
‫ק"ג‬
‫‪100‬‬
‫‪180‬‬
‫‪2‬‬
‫‪29 - 31‬‬
‫סובב את המיכל רבע‬
‫סיבוב‪ ,‬בתום מחצית‬
‫מזמן הבישול‪.‬‬
‫גריל טורבו‬
‫תפוח‬
‫)‪Turbo‬‬
‫אדמה‬
‫מוקרם‪+ (Grilling 1.1 ,‬‬
‫מיקרוגל‬
‫ק"ג‬
‫‪400‬‬
‫‪180‬‬
‫‪1‬‬
‫‪40 - 45‬‬
‫סובב את המיכל רבע‬
‫סיבוב‪ ,‬בתום מחצית‬
‫מזמן הבישול‪.‬‬
‫גריל טורבו‬
‫)‪Turbo‬‬
‫‪+ (Grilling‬‬
‫מיקרוגל‬
‫‪200‬‬
‫‪200‬‬
‫‪1‬‬
‫‪45 - 55‬‬
‫שים את הבשר‬
‫במיכל זכוכית עגול‬
‫והפוך אותו כשצידו‬
‫העליון כלפי מטה‬
‫בתום ‪ 20‬דקות מזמן‬
‫הבישול‪.‬‬
‫עוף‪1.1 ,‬‬
‫ק"ג‬
‫בישול עם‬
‫מאוורר טורבו‬
‫‪ +‬מיקרוגל‬
‫)ואט(‬
‫)‪(°C‬‬
‫)דק'(‬
‫‪ .12‬שמירה וניקוי‬
‫אזהרה!‬
‫עיין בפרקי '"בטיחות"‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫‪36‬‬
‫‪www.aeg.com‬‬
‫‪ 12.1‬הערות לגבי ניקוי‬
‫נקה את חזית התנור בעזרת מטלית רכה ותמיסה של מים פושרים וחומר ניקוי עדין‪.‬‬
‫לניקוי משטחי מתכת‪ ,‬השתמש בחומר ניקוי ייעודי‪.‬‬
‫נקה כתמים עיקשים בעזרת חומר מיוחד לניקוי תנורים‪.‬‬
‫חומרי ניקוי‬
‫נקה את חלל התנור לאחר כל שימוש‪ .‬הצטברות שומן או שאריות מזון אחרות עלולה‬
‫לגרום לשריפה‪ .‬הסיכון אף גבוה יותר עבור תבנית הצלייה‪.‬‬
‫יבש את חלל התנור במטלית רכה לאחר כל שימוש‪.‬‬
‫שימוש יומיומי‬
‫נקה את תקרת חלל התנור בזהירות משאריות מזון ושומן‪.‬‬
‫נקה את כל האביזרים אחרי כל שימוש והנח להם להתייבש‪ .‬השתמש במטלית רכה‪,‬‬
‫מים חמים וחומר ניקוי‪ .‬אין לנקות את האביזרים במדיח כלים‪.‬‬
‫אל תנקה אביזרים עם ציפוי נגד‪-‬הידבקות באמצעות חומרים חזקים‪ ,‬או בעזרת‬
‫עצמים בעלי קצוות חדים‪ ,‬או במדיח הכלים‪.‬‬
‫אביזרים‬
‫‪ 12.2‬אופן ההסרה‪ :‬תומכי רשתות‬
‫לפני ביצוע תחזוקה‪ ,‬ודא כי התנור קר‪ .‬קיימת‬
‫סכנה לכוויות‪.‬‬
‫‪ .1‬כבה את התנור‪ .‬המתן עד שהתנור יתקרר‪.‬‬
‫‪ .2‬נתק את התנור מהשקע‪.‬‬
‫‪ .3‬הנח בד על גבי תחתית השקע בתנור‪.‬‬
‫זהירות!‬
‫הקפד תמיד להחזיק את נורת‬
‫ההלוגן עם מטלית כדי למנוע‬
‫משאריות שומן להישרף על‬
‫הנורה‪.‬‬
‫כדי לנקות את התנור‪ ,‬הסר את תומכי המדפים‪.‬‬
‫‪ .1‬משוך בזהירות את התומכים כלפי מעלה‬
‫והחוצה דרך הפתח הקדמי‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫הנורה העליונה‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪ .2‬משוך את הקצה הקדמי של תומך הרשתות‬
‫מדופן התנור‪.‬‬
‫‪ .3‬משוך את התומך דרך הפתח האחורי‪.‬‬
‫התקן את תומכי הרשתות במקומם בסדר‬
‫פעולות הפוך‪.‬‬
‫‪ 12.3‬כיצד להחליף‪ :‬נורה‬
‫אזהרה!‬
‫סכנת התחשמלות‪.‬‬
‫הנורה עלולה להיות חמה‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫סובב את מכסה הזכוכית של הנורה כדי‬
‫להסירו‪.‬‬
‫נקה את מכסה הזכוכית‪.‬‬
‫החלף את הנורה בנורה מתאימה העמידה‬
‫בפני חום של ‪..300°C‬‬
‫חבר את מכסה הזכוכית‪.‬‬
‫עברית‬
‫‪ .13‬איתור תקלות‬
‫אזהרה!‬
‫עיין בפרקי '"בטיחות"‪.‬‬
‫‪ 13.1‬מה לעשות אם‪...‬‬
‫בעיה‬
‫סיבה אפשרית‬
‫תיקון‬
‫לא ניתן להפעיל את התנור או‬
‫להשתמש בו‪.‬‬
‫התנור לא מחובר לאספקת‬
‫החשמל או שהוא מחובר בצורה‬
‫שגויה‪.‬‬
‫בדוק אם התנור מחובר כהלכה‬
‫לרשת החשמל )עיין בתרשים‬
‫החיבורים אם הוא ברשותך(‪.‬‬
‫התנור אינו מתחמם‪.‬‬
‫התנור כבוי‪.‬‬
‫הפעל את התנור‪.‬‬
‫התנור אינו מתחמם‪.‬‬
‫השעון אינו מכוון‪.‬‬
‫כוון את השעון‪.‬‬
‫התנור אינו מתחמם‪.‬‬
‫ההגדרות הדרושות טרם נקבעו‪.‬‬
‫ודא כי ההגדרות נכונות‪.‬‬
‫התנור אינו מתחמם‪.‬‬
‫מנגנון הכיבוי האוטומטי פועל‪.‬‬
‫עיין בפרק "כיבוי אוטומטי"‪.‬‬
‫התנור אינו מתחמם‪.‬‬
‫כעת נעילת ילדים פועלת‪.‬‬
‫עיין בפרק "שימוש בנעילה מפני‬
‫ילדים"‪.‬‬
‫התנור אינו מתחמם‪.‬‬
‫הנתיך קופץ‪.‬‬
‫בדוק אם הנתיך הוא הסיבה‬
‫לתקלה‪ .‬אם הנתיך קופץ שוב‬
‫ושוב‪ ,‬צור קשר עם חשמלאי‬
‫מוסמך‪.‬‬
‫הנורה אינה פועלת‪.‬‬
‫נורת התנור פגומה‪.‬‬
‫החלף את הנורה‪.‬‬
‫התצוגה מראה קוד שגיאה שאינו קיימת תקלה חשמלית‪.‬‬
‫מופיע בטבלה הזו‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫כבה את התנור באמצעות‬
‫הנתיך המתאים או בעזרת‬
‫מפסק הבטיחות שבתיבת‬
‫הנתיכים והפעל אותו מחדש‪.‬‬
‫אם התצוגה מראה שוב את‬
‫קוד השגיאה‪ ,‬פנה למחלקת‬
‫שירות הלקוחות‪.‬‬
‫קיטור ומים מצטברים על המנות‬
‫ובחלל התנור‪.‬‬
‫השארת את המנה בתנור זמן רב‬
‫מדי‪.‬‬
‫אין להשאיר מנות בתנור למשך‬
‫יותר מ‪ 20-15-‬דקות לאחר גמר‬
‫הבישול‪.‬‬
‫המכשיר פועל ואינו מתחמם‪.‬‬
‫המאוורר אינו פועל‪ .‬התצוגה‬
‫מראה "‪."Demo‬‬
‫מצב ההדגמה מופעל‪.‬‬
‫עיין ב‪"-‬הגדרות בסיסיות" בפרק‬
‫"שימוש יומיומי"‪.‬‬
‫‪ 13.2‬נתוני שירות‬
‫אם אינך מצליח לפתור את הבעיה בעצמך‪ ,‬צור‬
‫קשר עם המפיץ אועם מרכז שירות מוסמך‪.‬‬
‫הנתונים הדרושים למרכז השירות מופיעים על‬
‫לוחית הדירוג‪ .‬לוחית הדירוג נמצאת במסגרת‬
‫הקדמית של חלל התנור‪ .‬אל תסיר את לוחית‬
‫הדירוג מחלל התנור‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫‪38‬‬
‫‪www.aeg.com‬‬
‫אנו ממליצים לרשום את הנתונים גם כאן‪:‬‬
‫דגם )‪(MOD.‬‬
‫‪.........................................‬‬
‫מספר מוצר )‪(PNC‬‬
‫‪.........................................‬‬
‫מספר סידורי )‪(S.N.‬‬
‫‪.........................................‬‬
‫‪ .14‬נתונים טכניים‬
‫‪ 14.1‬נתונים טכניים‬
‫מתח חשמלי‬
‫‪ 240 - 220‬וולט‬
‫תדירות‬
‫‪ 50‬הרץ‬
‫‪ .15‬יעילות אנרגיה‬
‫‪ 15.1‬חסכון בחשמל‬
‫החימום כבים באופן אוטומטי לפני תום הזמן‬
‫בפעולות תנור מסוימות‪.‬‬
‫התנור כולל תכונות שמסייעות‬
‫לך לחסוך באנרגיה בבישול‬
‫היומיומי‪.‬‬
‫ודא שדלת התנור סגורה היטב כאשר התנור‬
‫פועל‪ .‬אין לפתוח את דלת המכשיר לעיתים‬
‫תכופות מדי במהלך הבישול‪ .‬שמור על הנקיון‬
‫של אטם הדלת והקפד לוודא שהוא מקובע‬
‫היטב למקומו‪.‬‬
‫השתמש בכלי בישול ממתכת כדי לשפר את‬
‫החיסכון באנרגיה)רק כאשר אתה משתמש‬
‫בפעולת תנור שאיננה מיקרוגל(‪.‬‬
‫כאשר הדבר אפשרי‪ ,‬הימנע מחימום מוקדם של‬
‫התנור לפני הבישול‪.‬‬
‫כשאתה מכין מספר מנות אפייה בזו אחר זו‪,‬‬
‫דאג שההפסקות בין סבבי האפייה יהיו קצרות‬
‫ככל האפשר‪.‬‬
‫בישול עם מאוורר‬
‫במידת האפשר‪ ,‬השתמש בפעולות הבישול עם‬
‫המאוורר כדי לחסוך באנרגיה‪.‬‬
‫הנורה והמאוורר ימשיכו לפעול כאשר מכבים‬
‫את התנור‪ ,‬התצוגה מראה את החום השיורי‪.‬‬
‫ניתן להשתמש בחום זה כדי לשמור על חום‬
‫המזון‪.‬‬
‫כאשר זמן הבישול ארוך יותר מ‪ 30-‬דקות‪,‬‬
‫הפחת את טמפרטורת התנור למינימום כאשר‬
‫נותרו ‪ 3-10‬דקות לסיום הבישול‪ .‬החום השיורי‬
‫בתוך התנור ימשיך לבשל‪.‬‬
‫השתמש בחום השיורי כדי לחמם מנות נוספות‪.‬‬
‫שמירת חום המזון‬
‫בחר בהגדרת הטמפרטורה הנמוכה ביותר‬
‫האפשרית כדי להשתמש בחום השיורי ולשמור‬
‫על הארוחה חמה‪ .‬התצוגה מראה את מחוון‬
‫החום השיורי או את הטמפרטורה‪.‬‬
‫בישול עם נורה כבויה‬
‫כבה את הנורה במהלך הבישול‪ .‬הפעל אותה‬
‫רק כאשר אתה זקוק לה‪.‬‬
‫חום שיורי‬
‫אם מופעלת תכנית עם בחירת 'משך' או 'שעת‬
‫סיום' וזמן הבישול ארוך יותר מ‪ 30-‬דקות‪ ,‬גופי‬
‫‪ .16‬הגנת הסביבה‬
‫‪.‬‬
‫מחזר את החומרים הנושאים את הסמל‬
‫השלך את חומרי האריזה למכלי מחזור‬
‫מתאימים‪ .‬סייע להגן על הסביבה ולשמור על‬
‫הבריאות ותרום למחזור פסולת ממכשירים‬
‫חשמליים ואלקטרוניים‪ .‬אל תשליך מכשירים‬
‫הנושאים את הסמל לפסולת הביתית‪ .‬החזר‬
‫את את המוצר למתקן המחזור במקום מגוריך‬
‫או פנה לרשות העירונית שלך‪.‬‬
‫*‬
‫עברית‬
‫‪39‬‬
867343581-B-412019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising