AEG | BPR842320M | User manual | Aeg BPR842320M Пайдаланушы нұсқаулығы

Aeg BPR842320M Пайдаланушы нұсқаулығы
BPE842320B
BPE842320M
BPE842320W
BPK842320B
BPK842320M
BPK842320W
BPR842320M
USER
MANUAL
KK
Қолдану туралы нұсқаулары
Тұмшапеш
2
www.aeg.com
МАЗМҰНЫ
1. ҚАУІПСІЗДІК АҚПАРАТЫ....................................................................................3
2. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ...............................................................................5
3. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ................................................................................... 8
4. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ІСКЕ ПАЙДАЛАНУ...................................................................... 9
5. ЕҢ АЛҒАШ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА............................................................... 10
6. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ........................................................................................ 11
7. САҒАТ ФУНКЦИЯЛАРЫ................................................................................... 18
8. КЕРЕК-ЖАРАҚТАРДЫ ҚОЛДАНУ.................................................................... 19
9. ҚОСЫМША ФУНКЦИЯЛАР...............................................................................22
10. АҚЫЛ-КЕҢЕС...................................................................................................22
11. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ..................................................................................42
12. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ..................................................................................... 46
13. ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕК.....................................................................................48
14. ҚУАТ ТИІМДІЛІГІ............................................................................................. 48
ТАМАША НӘТИЖЕГЕ ҚОЛ ЖЕТКІЗУ ҮШІН
AEG өнімін таңдағаныңызға рахмет. Бұл өнімді тұрмыс-тіршілікті жеңілдету
үшін инновациялық технологияны - қатардағы құрылғыларда бола бермейтін
функцияларды қолдана отырып, сізге жылдар бойы мүлтіксіз көмек көрсету
үшін арнайы жасадық. оған ең жақсы алуға оқу Бірнеше минут жұмсайды
сұраймыз.
Біздің веб-сайтқа барып келесіні қараңыз:
Пайдалану туралы ақпарат, кітапша, ақаулықты түзету, қызмет ақпаратын
мына жерден алыңыз:
www.aeg.com/webselfservice
Сізге барынша жақсы қызмет көрсету үшін өніміңізді мына жерге тіркеңіз:
www.registeraeg.com
Құрылғыңызға қажетті керек-жарақтарды, шығынды материалдарды және
фирмалық қосалқы бөлшектерді сатып алу үшін:
www.aeg.com/shop
ТҰТЫНУШЫҒА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
Фирмалық заттарды қолдануды ұсынамыз.
Қызмет көрсету орталығына хабарласқанда келесі деректердің дайын
болуын қамтамасыз етіңіз. Үлгісі, Өнім нөмірі, Сериялық нөмірі.
Деректерді техникалық ақпарат тақтайшасынан алуға болады.
Ескерту / Қауіп-қатерден сақтандыру ақпараты
Жалпы ақпарат және ақыл-кеңес
Қоршаған ортаға қатысты ақпарат
Өндіруші ескертусіз өзгеріс енгізу құқығына ие.
ҚАЗАҚ
1.
3
ҚАУІПСІЗДІК АҚПАРАТЫ
Құрылғыны орнатып іске қолданар алдында бірге
жеткізілген нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз.
Дұрыс орнатпау немесе пайдаланбау нәтижесінде
орын алған жарақат немесе зақымға өндіруші
жауапты емес. Нұсқаулықтарды кейін қарап жүру
үшін әрқашан қауіпсіз және қол жетімді жерде
сақтаңыз.
1.1 Балалар мен осал адамдар қауіпсіздігі
•
•
•
•
•
•
•
•
Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балалар мен
денесіне, сезім жүйесіне не ақыл-есіне зақым
келген не тәжірибесі аз адамдар өз қауіпсіздіктерін
қамтамасыз ететін адамның қадағалауы не
құрылғыны қауіпсіз қолдану бойынша берген
нұсқауына сүйеніп, дұрыс қолданбау салдарын
түсінсе, онда қолдануына болады.
3 және 8 жас арасындағы балалар мен
мүмкіндіктері өте шектеулі мүгедек адамдарды
басқалар қадағаламаған жағдайда құрылғыдан
алыс ұстау керек.
3 жасқа толмаған балаларды үнемі қарап
отырмаған жағдайда құрылғыдан алыс ұстау керек.
Балаларға құрылғымен орнатылған мобильді
құралдармен ойнауға рұқсат бермеңіз.
Барлық орам материалдарын балалардан алыс
ұстап, қоқысқа тиісті түрде тастау керек.
Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда немесе ол суып
тұрғанда, балалар мен үй жануарларын оған
жақындатпаңыз. Қол жетімді бөлшектер пайдалану
кезінде ыстық болуы мүмкін.
Құрылғыда бала қауіпсіздігінің құралы бар болса,
оны қосу керек.
Балалар құрылғыны жөндеу және тазалау
жұмыстарын бақылаусыз орындамауы керек.
4
www.aeg.com
1.2 Қауіпсіздік туралы жалпы ақпарат
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Білікті маман ғана осы құрылғыны орнатып, сымын
ауыстыруға тиіс.
ЕСКЕРТУ: Құрылғы мен оның қол жететін жердегі
бөлшектері қолдану барысында ысып тұрады.
Қыздырғыш элементтерге тиіп кетпеу үшін абайлау
керек.
Тұмшапеш ыдыстарын немесе керек-жарақтарын
алып-салған кезде үнемі қолғап киіңіз.
Қандай да бір жөндеу жұмысын орындар алдында
құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз.
ЕСКЕРТУ: Электр қатеріне ұшырамау үшін шамды
ауыстырар алдында құрылғыны сөндіріп қойыңыз.
Құрылғыны кіріктіріп орнату алдында қолданбаңыз.
Құрылғыны бумен тазалау құралын пайдаланып
тазаламаңыз.
Шыны есікті тазалау үшін қатты жеміргіш заттарды
немесе өткір темір құралдарды пайдаланбаңыз,
себебі сызат түсіп, шыны шытынап кетуі мүмкін.
Қуат cымына зақым келсе, электр қатерінен
сақтандыру үшін оны өндіруші немесе оның
уәкілетті қызмет көрсету орталығы немесе сол
сияқты білікті маман ауыстыруға тиіс.
Пиролитпен тазалау алдында қатты ластанған
жерді тазалау керек. Тұмшапештің ішіндегі керекжарақтардың барлығын алыңыз.
Сөре сырғытпаларын алу үшін әуелі сөре
сырғытпасының алдыңғы жағын, содан кейін артқы
жағын бүйірлік қабырғадан тартыңыз. Сөре
сырғытпаларын кері ретпен салыңыз.
Осы құрылғыға ғана арналған тағам сенсорын (ішкі
температура сенсорын) пайдаланыңыз.
ҚАЗАҚ
2. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ
2.1 Орнату
ЕСКЕРТУ!
Бұл құрылғыны тек білікті
маман ғана орнатуға тиіс.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Орам материалдарының барлығын
алыңыз.
Бүлінген құрылғыны орнатпаңыз
немесе іске қоспаңыз.
Құрылғымен бірге жеткізілген
орнату нұсқауларын орындаңыз.
Құрылғы ауыр болғандықтан,
орнынан жылжытқан кезде әрқашан
абай болыңыз. Әрқашан қауіпсіздік
қолғабы мен бітеу аяқ киім киіңіз.
Құрылғыны тұтқасынан тартпаңыз.
Құрылғылар мен заттардың
арасындағы минимум қашықтықты
сақтаңыз.
Құрылғыны орнату талаптарына
сәйкес ыңғайлы және қауіпсіз жерге
орнатыңыз.
Құрылғы электрлі салқындату
жүйесімен жабдықталған. Ол электр
қуатымен жұмыс істеуге тиіс.
Кіріктіре орнатылған құрылғы
DIN68930 қауіпсіздік ережелеріне
сай келу керек.
Корпустың
минимальды биіктігі
(Корпус пен жұмыс
бетінің арасындағы
минимальды биіктік)
Корпустың ені
Корпустың тереңдігі
Құрылғының
тереңдігі
567 мм
Құрылғының
кіріктірілген
тереңдігі
546 мм
Есік ашық кездегі
тереңдігі
1017 мм
Желдеткіш
саңылауының ең
төменгі өлшемі
Төменгі артқы
бөлікте орналасқан
саңылау
550 x 20 мм
Желілік сымның
ұзындығы. Кабель
артқы бөліктің оң
жақ бұрышына
орналастырылған
1500 мм
Бекіту бұрандалары
4 x 12 мм
2.2 Электртоғына қосу
ЕСКЕРТУ!
Өрт және электр қатеріне
ұшырау қаупі бар.
600 (600) мм
•
•
550 мм
•
605 (580) мм
Құрылғының
алдыңғы жағының
биіктігі
594 мм
Құрылғының артқы
жағының биіктігі
576 мм
Құрылғының
алдыңғы жағының
ені
549 мм
Құрылғының артқы
жағының ені
548 мм
•
•
•
Электртоғына қосу жұмыстарының
барлығын білікті электрші ғана іске
асыруы керек.
Құрылғыны міндетті түрде жерге
тұйықтау қажет.
Техникалық ақпарат тақтасындағы
параметрлердің негізгі қуатпен
жабдықтау желісіндегі электр
параметрлеріне сәйкес келетініне
көз жеткізіңіз.
Әрқашан дұрыс орнатылған,
соққыға төзімді розетканы
қолданыңыз.
Көп тармақты адаптер мен
ұзартқыш сымды қолданбаңыз.
Құрылғының ашасы мен желілік
сымына ешбір зақым келтірмеңіз.
Қорек сымын ауыстыру қажет
болса, оны міндетті түрде қызмет
көрсету орталығы жүзеге асыруға
тиіс.
5
6
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Электр сымдарына қол тигізуге
немесе құрылғының есігіне не
құрылғының төменгі жағына,
әсіресе ыстық тұрған есікке
жақындауға болмайды.
Ток жүріп тұрған және
гидроизоляциясы бар бөлшектерді
электр қатерінен қорғау үшін
құралсыз алынбайтын етіп мықтап
орнату керек.
Құрылғының ашасын розеткаға тек
құрылғыны орнатып болғаннан
кейін ғана қосыңыз. Орнатып
болғаннан кейін ашаның қол
жететін жерде тұрғанына көз
жеткізіңіз.
Егер розетка бекітілмеген болса,
ашаны жалғамаңыз.
Құрылғыны ажырату үшін электр
сымынан тартпаңыз. Әрдайым
қорек ашаны қолмен тартып
шығарыңыз.
Тек дұрыс оқшаулағыш құралдарды
қолданыңыз: желіні қорғайтын
ажыратқыштарды,
сақтандырғыштарды (ұстатқыштан
алынған бұрандалы
сақтандырғыштар), жерге
тұйықталудан қорғау тетіктері мен
тұйықтағыштарды пайдаланыңыз.
Электр қондырғысында құрылғыны
кез келген ток полюстерінен
ажыратуға мүмкіндік беретін
оқшаулағыш құрылғы болуы керек.
Оқшаулағыш құрылғыда кеңдігі 3
мм-ден кем емес саңылау болу
керек.
Ашаны розеткаға қосар алдында
құрылғының есігін толық жабыңыз.
Бұл құрылғы негізгі қуат сымымен
және негізгі ашамен жабдықталған.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ЕСКЕРТУ!
Құрылғыны бүлдіріп
алуыңыз мүмкін.
•
2.3 Пайдалану
ЕСКЕРТУ!
Жарақат алу, күйіп қалу,
электр қатеріне ұшырау не
жарылыс шығу қаупі бар.
•
•
•
Бұл тек үйде ғана пайдалануға
арналған құрылғы.
Бұл құрылғының техникалық
сипаттамасын өзгертпеңіз.
Желдеткіш саңылаулардың
бітелмегенін тексеріңіз.
Жұмыс істеп тұрған құрылғыны
назардан тыс қалдырмаңыз.
Құрылғыны пайдаланып болғаннан
кейін әрқашан сөндіріңіз.
Жұмыс істеп тұрған құрылғының
есігін ашқан кезде абай болыңыз.
Ыстық ауа шығуы мүмкін.
Құрылғыны дымқыл қолмен немесе
суды қолданып тұрған кезде
пайдаланбаңыз.
Ашық есікке күш салмаңыз.
Құрылғыны жұмыс орны немесе зат
сақтайтын орын ретінде
қолданбаңыз.
Құрылғының есігін абайлап
ашыңыз. Алкогольді
ингредиенттерді қолданғанда,
алкоголь мен ауа қоспасы пайда
болуы мүмкін.
Есікті ашқан кезде жарқыл немесе
ашық оттың құрылғымен жанасуына
жол бермеңіз.
Тез тұтанатын өнімдерді немесе
жанғыш, дымқыл заттарды
құрылғының ішіне, жанына немесе
үстіне қоймаңыз.
•
•
•
Құрылғының эмаль қаптамасы
бүлініп немесе өңі кетпес үшін:
– пештің ыдыстарын немесе
басқа заттарды құрылғының
табанына тура қоймаңыз.
– алюминий жұқалтырды
құрылғының табанына тура
қоймаңыз.
– суды ыстық құрылғыға тура
қоймаңыз.
– тамақ пісіріп болғаннан кейін
дымқыл ыдыс пен тағамды
құрылғының ішінде ұстамаңыз.
– керек-жарақтарды алғанда
немесе орнатқанда абай
болыңыз.
Құрылғының эмаль қаптамасының
немесе тот баспайтын болат
бөлігінің түсінің өзгеруі құрылғы
жұмысына әсер етпейді.
Сулы қоспадан жасалған тортты
пісіру үшін шұңғыл табаны
қолданыңыз. Жеміс шырындары
кетпейтін дақтар қалдырады.
Бұл тек тағам пісіруге арналған
құрылғы. Басқа мақсатта, мысалы
ҚАЗАҚ
•
•
бөлмені қыздыру үшін қолдануға
болмайды.
Тағамды әрқашан тұмшапештің
есігін жауып пісіріңіз.
Егер құрылғы жиһаз панелінің
(мысалы, есіктің) артына
орналастырылса, онда құрылғы
жұмыс істеп тұрғанда есіктің
ешқашан жабылмайтынына көз
жеткізіңіз. Жиһаздың жабық
панеліне жиналған жылу мен ылғал
келешекте құрылғының,
қаптаманың немесе еденнің
бүлінуіне әкелуі мүмкін. Құрылғыны
қолданғаннан кейін толық суығанша
жиһаздың панелін жаппаңыз.
2.5 Пиролитпен тазалау
ЕСКЕРТУ!
Пиролит режимінде
Жарақат алу / Өрт /
Химиялық заттардың
бөлінуі (Түтін) қаупі бар.
•
2.4 Күту менен тазалау
ЕСКЕРТУ!
Жарақат алу, өрт қаупі
немесе құрылғыны
бүлдіріп алу қаупі бар.
•
•
•
•
•
•
•
•
Құрылғыны жөндеу алдында электр
желісінен ағытып, ашасын
розеткадан суырыңыз.
Құрылғының суық екеніне көз
жеткізіңіз. Шыны панелі сынып
қалуы мүмкін.
Зақым келген болса есіктің шыны
панельдерін дереу ауыстырыңыз.
Уәкілетті қызмет көрсету
орталығына хабарласыңыз.
Құрылғыдан есікті алған кезде абай
болыңыз. Есіктің салмағы ауыр!
Құрылғының қаптамасының сапасы
түспес үшін мезгіл-мезгіл
тазалаңыз.
Құрылғыны дымқыл, жұмсақ
шүберекпен тазалаңыз. Тек
бейтарап тазартқыш заттарды
қолданыңыз. Жеміргіш заттарды,
түрпілі жөкелерді, еріткіштерді
немесе металл заттарды
пайдаланбаңыз.
Тұмшапеш бүріккішін қолдансаңыз,
оның орамындағы қауіпсіздік
нұсқауларын орындаңыз.
Каталитті эмальды (бар болса) кезкелген жуғыш затпен тазаламаңыз.
7
•
•
•
•
Пиролит функциясымен өздігінен
тазалау немесе Ең алғаш рет
қолданар алдында тұмшапештен
келесі заттарды алыңыз:
– тағам қалдықтарын, май немесе
тоңмай шашырандыларын /
жиналған қоқыстарды.
– алмалы керек-жарақтарды
(соның ішінде, құрылғымен
бірге жеткізілген сөрелерді,
сырғытпа жолдарды т.с.с.), зат
жабыспайтын қаптамасы бар
табаларды, науаларды,
ыдыстарды, т.с.с.
Пиролитпен тазалау жөніндегі
барлық нұсқауларды мұқият оқып
шығыңыз.
Пиролитпен тазалау режимі жұмыс
істеп тұрғанда құрылғыдан
балаларды алыс ұстаңыз.
Құрылғы қатты қызып кетеді және
алдыңғы салқындатқыш
тесіктерден ыстық ауа шығады.
Пиролитпен тазалау жоғары
температурада іске асырылады
және тағам қалдықтарынан,
қолданылған материалдардан
қатты иіс шығуы мүмкін, сондықтан
да пайдаланушыларға келесі
жағдайларды ерекше ескертеміз:
– пиролитпен тазалау барысында
және тазалап болғаннан кейін
үнемі жақсы желдетіңіз.
– ең алғаш рет қолданғанда және
қолданып болғаннан кейін
жоғары температураға қойып
жақсылап желдетіңіз.
Кейбір құстар мен бауырымен
жорғалаушылар тұмшапештерді
Пиролитпен тазалау барысында
бөлінетін түтіндердің барлығына
адамдарға қарағанда ерекше
сезімтал келеді.
– Пиролитпен тазалау барысында
және тазалағаннан кейін үй
жануарларын (әсіресе
құстарды) құрылғының қасынан
алыңыз және жақсы
8
www.aeg.com
желдетілген жерде әуелі ең
жоғары температураға қойыңыз.
Кішкене үй жануарлары да
Пиролитпен өздігінен тазалау
бағдарламасы қосылып тұрғанда,
Пиролит тұмшапештерінің
қасындағы температураның
өзгерісіне өте сезімтал келеді.
Кәстрөлдердің, табалардың,
науалардың, ыдыстардың т.с.с. зат
жабыспайтын қаптамасы барлық
Пиролит тұмшапештерінің жоғары
температурада Пиролитпен тазалау
режимі кезінде бүлініп қалуы және
олардан аздаған зиянды түтіндер
бөлінуі мүмкін.
Пиролит тұмшапештерінен / Тағам
қалдықтарынан бөлінген, жоғарыда
сипатталған түтіндердің адамдарға,
соның ішінде балаларға, немесе
дәрігердің бақылауындағы
адамдарға зияны жоқ.
•
•
•
2.6 Ішкі жарықтама
•
2.7 Сервис
•
•
Құрылғыны жөндеу үшін уәкілетті
қызмет көрсету орталығына
хабарласыңыз.
Тек ғана фирмалық қосалқы
бөлшектерді қолданыңыз.
2.8 Құрылғыны тастау
ЕСКЕРТУ!
Жарақат алу немесе
тұншығып қалу қаупі бар.
•
•
ЕСКЕРТУ!
Электр қатері бар.
•
•
Оны бөлмені жарықтандыру үшін
қолданбаңыз.
Шамды ауыстырар алдында
құрылғыны тоқтан ажыратыңыз.
Техникалық параметрлері сай
келетін шамдарды ғана
қолданыңыз..
•
Осы құрылғыда тек тұрмыстық
құрылғыларға ғана арналған шам
немесе галоген шамы қолданылған.
Құрылғыны электр желісінен
ажыратыңыз.
Құрылғыға жақын орналасқан
электр сымын кесіп, қоқысқа
тастаңыз.
Балалар немесе үй жануарлары
барабанға қамалып қалмас үшін
есіктің бекітпесін алыңыз.
3. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ
3.1 Жалпы көрінісі
1
2
3
4
5
5
4
8
3
6
2
1
7
1
2
3
4
5
6
7
8
Басқару панелі
Электрондық бағдарламалағыш
Тағам сенсорына арналған розетка
Қыздыру элементі
Шам
Желдеткіш
Алынбалы, сөре сырғытпалары
Сөренің орналасуы
ҚАЗАҚ
3.2 Керек-жарақтар
Пісіру мен қуыруға немесе май
жинайтын таба ретінде қолдануға
арналған.
Торкөз сөре
Тағам сенсоры
Ыдыс, торт қалыптарын қою, тағам
қуыруға арналған.
Тағамның ішіндегі температураны
өлшеу үшін.
Пісірме табақ
Сырғытпа жолдар
Торттар мен печеньелерге арналған.
Гриль- / Қуыру науасы
Науаларды және шыны сөрені оңай
салу және алу.
4. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ІСКЕ ПАЙДАЛАНУ
4.1 Басқару панелі
1
1
2
3
4
5
Функция
Түсіндірме
Қосу/Сөндіру
Құрылғыны қосу және сөндіру үшін.
9
10
www.aeg.com
2
Функция
Түсіндірме
Дисплей
Құрылғының ағымдық параметрлерін көрсетеді.
Параметрлерді реттеу және мәзір бойымен шарлау үшін.
3
Құрылғыны қосу үшін
түймесін басыңыз.
Параметрлер экранын қосу үшін айналмалы тетікті ұстап
тұрыңыз.
Айналмалы тетік Мәзір бойымен шарлау үшін айналмалы тетікті ұстап тұрып
айналдырыңыз.
Параметрді растау не таңдалған ішкі мәзірге кіру үшін
айналмалы тетікті ұстап тұрып басыңыз.
Алдыңғы мәзірге өту үшін мәзір тізімінен Артқа табыңыз
немесе таңдалған параметрді растаңыз.
4
Таңдалған функцияны қосу үшін.
5
Таңдалған функцияны сөндіру үшін.
4.2 Дисплей
Қосқаннан кейін дисплейде қыздыру
функциясы пайда болады.
150°C
14:05
A. Ескерту
B. Қосу таймері
C. Қыздыру функциясы және
температура
D. Опциялар немесе Тәулік уақыты
E. функциясының ұзақтығы және
аяқталатын уақыты не Тағам
сенсоры
F. Мәзір
Ең көп функция көрсетілген дисплей
орнатылады:
A
BC
D E F
Menu
170°C
25min
1h 15m
85°C
Options
5. ЕҢ АЛҒАШ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА
ЕСКЕРТУ!
Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
Пешті және керек-жарақтарды алғаш
рет пайдаланар алдында тазалаңыз.
Керек-жарақтарды және алмалы сөре
сырғытпаларын орындарына қойыңыз.
5.1 Алғашқы тазалау
5.2 Алғаш рет іске қосу
Пештен керек-жарақтардың барлығын
және алмалы сөре сырғытпаларын
алыңыз.
Ең алғаш рет іске қосқаннан кейін
бағдарламалық жасақтаманың
нұсқасы 7 секунд көрсетіледі.
"Күту менен тазалау" тарауын
қараңыз.
Тілді Дисплей жарықтылығы және
Тәулік уақыты орнатуыңыз керек.
ҚАЗАҚ
11
6. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ
6.
ЕСКЕРТУ!
Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
6.1 Қыздыру функциялары
Қыздыру функцияларын қосу және
сөндіру.
1. Пешті іске қосыңыз.
2. Айналмалы тетікті ұстаңыз.
Соңғы пайдаланылған функцияның
асты сызылады.
3. Ішкі мәзірге кіру үшін айналмалы
тетікті басыңыз және қыздыру
функциясын таңдау үшін бұраңыз.
4. Растау үшін айналмалы тетікті
басыңыз.
5. Температураны орнатыңыз және
растаңыз.
түймешігін басыңыз. Тағам
сенсоры пісірудің алдында немесе
пісіру барысында, кез келген
уақытта қосуға болады. Кей
функцияларда қалқымалы
терезелер тізбегі бар. Келесі
қалқымалы терезеге бару үшін
айналмалы тетікті басыңыз. Соңғы
растағаннан кейін функция іске
қосылады.
Функцияны сөндіру үшін
түймесін басыңыз.
Кейбір тұмшапеш
функцияларында,
температура 60 °C
градустан төмендесе шам
өздігінен сөнуі мүмкін.
Қыздыру функциялары: Ерекше
Қыздыру функциясы
Қолдану
Баппен пісіру
Жұмсақ, сөлді ет қуырмасын дайындауға
арналған.
Жылы Ұстаңыз
Тағамды жылы ұстауға арналған.
Тәрелкелерді ысыту
Үстелге тартылатын табақты жылытуға
арналған.
Консервлеу
Көкөніс консервілерін (мысалы, тұздық)
жасауға арналған.
Кептіру
Туралған жеміс, көкөніс және
саңырауқұлақтарды кептіру үшін.
Қамырды көтеру
Ұнды пісіру алдында ашытуға арналған.
Жібіту
Тағам жібіту үшін (көкөністер және жеміс).
Жібіту уақыты мұздатылған тағамның мөлшері
мен көлеміне байланысты.
Нан пісіру
Бұл функцияны нан және булочкаларды
кондитер фабрикасынан шыққан тәрізді
қытырлақ етіп, түсі мен қыртысын жылтырап
пісіру қолданыңыз.
12
www.aeg.com
Қыздыру функциялары: Стандартты
Қыздыру функциясы
Қолдану
Ыстық желдеткішпен
пісіру
Тағамды бір уақытта үш сөреде пісіруге және
кептіруге арналған.Келесі функцияға
қарағанда, температураны 20 – 40 °C
төменірек қойыңыз: Дәстүрлі пісіру.
Ыстық желмен пісіру +
Астыңғы
Тағамды қатты қызартып, түбін қытырлақ ету
үшін сөренің бір қатарында пісіруге арналған.
Келесі функцияға қарағанда температураны 20
- 40 °C төменірек қойыңыз: Дәстүрлі пісіру.
Дәстүрлі пісіру
Тағамды бір сөреде пісіруге және қуыруға
арналған.
Астыңғы + Гриль +
Желдеткіш
Әдепкі (фри, картоп тіліктері немесе қытырлақ
булочкаларды, т.б.) тағамдарды дайындауға
арналған.
Гриль
Жалпақ тағамнан гриль жасау және нанды қару
үшін.
Гриль + Желдеткіш
Үлкенірек ет кесектерін немесе сүйегі бар құс
етін бір сөреге қойып, қуыруға арналған.
Гратин жасауға және қызартуға арналған.
Астыңғы қыздыру
Түбі қытырлақ күлшелерді пісіруге және
тағамды консервілеуге арналған.
Ылғалды желдеткішпен Бұл тағам пісіру барысында қуатты үнемдеуге
пісіру
арналған функция. Тағам пісіру туралы
нұсқауларды "Ақыл-кеңестер және ұсыныстар"
тарауынан қараңыз, Ылғалды желдеткішпен
пісіру. Функцияға кедергі келтірмеу үшін пісіру
барысында тұмшапештің есігі жабылып тұруы
керек және тұмшапештің қуат тиімділігі
жағынан ең тиімді режимде тұрғанына көз
жеткізіңіз. Бұл функцияны пайдаланғанда ішкі
температура орнатылған температурадан
өзгеше болуы мүмкін. Қалдық қызу
пайдаланылған.Қыздыру қуаты азаюы мүмкін.
Жалпы қуат үнемдеуге арналған ұсыныстарды
"Қуат тиімділігі" тарауы, Қуат үнемдеу
тармағынан қараңыз. Бұл функция қуат
тиімділігінің EN 60350-1 стандартына сай
келетін санатқа сәйкес келеді. Бұл функцияны
пайдаланғанда шам 30 секундтан кейін
автоматты түрде сөнеді.
ҚАЗАҚ
13
6.2 Мәзір - жалпы шолу
Menu
170°C
Options
Мәзір
Мәзір элементі
Қолдану
Пісіру көмекшісі
Автоматты бағдарламалардың тізімі қамтылған.
Тазалау
Тазалау бағдарламаларының тізімі қамтылған.
Негізгі параметрлер
Құрылғы конфигурациясын орнатуға арналған.
Ішкі мәзір: Тазалау
Ішкі мәзір
Сипаттамасы
Жылдам
Пиролитпен тазалау.
1 h шамалы қоқысты тазалау үшін.
Қалыпты
Пиролитпен тазалау.
1 h 30 min қалыпты мөлшердегі қоқысты тазалау
үшін.
Қарқынды
Пиролитпен тазалау.
3 h көп қоқысты тазалау үшін.
Ішкі мәзір: Негізгі параметрлер
Ішкі мәзір
Сипаттамасы
Бала қауіпсіздігінің құралы
Бала қауіпсіздігінің құлпы қосулы тұрғанда, пешті
кенет қосу мүмкін емес. Бұл функцияны Негізгі
параметрлер мәзірі арқылы қосуға және сөндіруге
болады. Бұл функцияны қосқаннан кейін,
тұмшапешті қосқанда дисплейде Бала қауіпсіздігінің
құралы пайда болады. Пешті пайдалануға мүмкіндік
алу үшін айналмалы тетіктің көмегімен код әріптерді
төмендегідей таңдаңыз. A B C. Бала қауіпсіздігінің
құралы қосулы тұрғанда, тұмшапеш сөндірулі және
есігі бұғаттаулы тұрады.
Жылдам қыздыру
Әдетте қыздыру уақытын азайтады. Мұның кейбір
қыздыру функцияларында ғана жұмыс істейтінін
ескеріңіз.
14
www.aeg.com
Ішкі мәзір
Сипаттамасы
Қыздыру+ Кідірту
Пісіріп болғаннан кейін тағамды 30 минут жылы
ұстайды. Бұрынырақ сөндіру үшін айналмалы тетікті
басыңыз. Бұл функция белсенді тұрғанда,
дисплейде "Жылыту басталды" жазуы пайда
болады. Бұл тек кейбір қыздыру функцияларында
және Ұзақтық уақыты орнатулы тұрса ғана жұмыс
істейді.
Уақытты ұзарту
Алдын ала анықталған пісіру уақытын ұзарту үшін.
Мұның кейбір қыздыру функцияларында ғана жұмыс
істейтінін ескеріңіз.
Параметр орнату
Пештің конфигурациясын орнатуға арналған.
Сервис
Отображение версии и конфигурации программного
обеспечения.
Ішкі мәзір: Параметр орнату
Ішкі мәзір
Сипаттама
Тіл
Бейнебет тілін орнатады.
Тәулік уақыты
Қазіргі уақытты және ай-күнді орнатады.
Негізгі сигналдар
Сенсорлық алаңдардың сигналдарын іске қосады
және ажыратады. ҚОСУ / СӨНДІРУ және ТОҚТАТУ
сигналын сөндіру мүмкін емес.
Ескерту/Ақаулық сигналдары
Ескерту сигналдарын іске қосады және ажыратады.
Сигналдың үнділігі
Түймешік басылғанда естілетін сигналдар мен
дыбысты сигналдардың қатаңдығын реттейді.
Дисплей жарықтылығы
Бейнебет жарықтылығын градус бойынша
лайықтайды.
Ішкі мәзір: Сервис
Ішкі мәзір
Сипаттама
ДЕМО
Қосу / сөндіру коды: 2468
Лиценз. көрсету
Лицензиялар туралы ақпарат.
Бағд. жас. нұсқасын көрсету
Бағдарламалық жасақтаманың нұсқасы туралы
ақпарат.
Зауыт параметрлері
Зауыттық параметрлерді қайта орнатыңыз.
Ішкі мәзір: Пісіру көмекшісі
Бұл ішкі мәзірдегі әр тағам үшін
функция және температура
ұсынылады. Бұл параметрлерді
пайдаланушы өз қалауына сәйкес
қолдан реттей алады.
ҚАЗАҚ
Кейбір тағамдар үшін пісіру тәсілін
таңдауға болады:
• Автоматты салмақ
• Тағам сенсоры
Құс еті
Тауық еті
Тағамды пісіру деңгейін:
• Шала немесе Азырақ
• Орташа
• Жақсы піскен немесе Көбірек
Тағам санаты: Ет және балық
ЕТ
Сиыр еті
Жарты
Сирақтар
Қанаттар
Үйрек
Күркетауық
Котлета
Скандинави
ялық сиыр
еті
Жұмсақ
жамбас еті
Тұтас балық еті
кішкене
Орташа
Қақталған
үлкен
Қуырдақ
Балық пісірмелері
Ветчина
Балық таяқшалары
Тағам санаты: Гарнир / Тұмшапеш
тағамдары
Ыдыс
Жұмсақ
жамбас еті
Тағам
қосымшалары
Қуырдақ
Фри
Крокеттер
Сирақ
Картоп тілімдері
Қуырдақ
Картоп құймақтары
Тұмшапеш
тағамдары
Белдеме
Сирақ
Аң еті
Төс ет
Жаңа
Қабырғалар
Қой еті
Бүтін:
Балық
Сирақ
Бұзау еті
Бүтін
Қаз
Жамбас еті
Қуырдақ
Шошқа еті
15
Марал еті
Белдеме
Сан еті
Қоян
Белдеме
Сирақ
Лазанья
Картоп гратині
Макарон
пісірмелері
Көкөніс пісірмелері
Кассероль,
қышқыл
Кассероль, көкөніс
16
www.aeg.com
Тағам санаты: Ащы тағам пісіру
Ыдыс
Ыдыс
Жаңа
Жұқа
Қалың
Пицца
Мұздатылға Жұқа
н
Қалың
Тісбасарлар
Салқындат
ылған
Киш
Қалың
Багет
Чиабатта
Ақ нан
Қара нан
Қарабидай
наны
Тұтас дәнді
нан
Нан
Ашытқысыз
нан
Ашыған
ұннан
жасалған
өрме
Мұздатылға Багет
н
Нан
Алдын ала
пісірілген
Жаңа
Мұздатылға
н
Алдын ала
пісірілген
Қалбырдағ
ы торт
Бадам
торты
Алма бәліші
Чизкейк
Алма торты,
жабық
Шала
ашыған
қамыр
Жұқа
Жаңа
Булочкалар
Тағам санаты: Десерттер / Пісіру
Қопсыма
флан негізі
Мадера
торты
Бисквит
торт
Ашық
бәліштер
ҚАЗАҚ
Ыдыс
Ыдыс
Науадағы
торт
17
Шағын
кондит.
өнімі
Алма
штруделі,
мұздатылға
н
Брауни
Чизкейк
Рождество
штоллен
Жемісті
бәліш
Бадам
печеньесі
Шала
ашыған
қамыр
Маффин
Тәтті таспа
Қаттама
қамырдан
жасалған
кондитерлік
өнімі
Ашыған
қамыр
Бисквит
торт
Үгілме
қамырдан
жасалған
печенье
Шекер
қосылған
торт
Тәтті
швейц.
тарталеткас
ы
Қайнатылға
н ұннан
жасалған
пирожныйл
ар
Эклер
Қопсыма
қамыр
Швейцария
орамасы
Кішкене
кекстер
Кассероль,
тәтті
6.3 Опциялар
Menu
Ашыған
қоспа торты
170°C
Options
Опциялар
Сипаттамасы
Таймер параметрлері
Сағат функцияларының тізімі қамтылған.
Жылдам қыздыру
Қазір орындалып тұрған қыздыру
функциясының қыздыру уақытын азайту
үшін.
Қосу / Сөндіру
18
www.aeg.com
Опциялар
Сипаттамасы
Қосып кету
Функцияны орнатып, оны кейін қосуға
арналған. Орнатқаннан кейін дисплейде
"Орнату және кете беру" хабары пайда
болады. Қосу үшін Бастау түймесін
басыңыз. Функция белсенді тұрса,
дисплейдегі хабар көрінбей кетеді де,
функция жұмыс істей бастайды. Бұл тек
кейбір қыздыру функцияларында және
Ұзақтық / Аяқтау уақыты орнатулы тұрса
ғана жұмыс істейді.
6.4 Қалдық қызу
Пешті сөндіргенде, бейнебетте қалдық
қызу көрсетіледі. Қызуды тағамды
жылы ұстау үшін қолдануыңызға
болады.
7. САҒАТ ФУНКЦИЯЛАРЫ
7.1 Таймер параметрлері
Сағат функциясы
Қолдану
Қосу таймері
Функцияның жұмыс жасау уақытын
автоматты түрде бақылайды. Дисплейде
Қосу таймері параметрін қосуға немесе
сөндіруге болады.
Ұзақтық
Жұмыс уақытының ұзақтығын орнату
үшін.1)
Аяқтау
Қыздыру функциясын сөндіру уақытын
орнатуға арналған: Бұл функция Ұзақтық
орнатылса ғана жұмыс істейді. Ұзақтық
және Аяқтау функцияларын бір уақытта
пайдаланса, пешті кейін белгілі уақытта
автоматты түрде қосады немесе
сөндіреді. 1)
Ескерту
Кері санақты орнатуға арналған.1)
Бұл функция тұмшапештің жұмысына
ешбір әсер етпейді.
Уақытты таңдаңыз және
орнатыңыз.
Уақыт аяқталғанда дыбыстық сигнал
естіледі. Сигналды тоқтату үшін
айналмалы тетікті басыңыз.
Тұмшапеш сөндірулі тұрғанда осы
функцияны қосу үшін айналмалы
түймешені басыңыз.
1) Ең көбі 23 сағ 59 мин
ҚАЗАҚ
19
8. КЕРЕК-ЖАРАҚТАРДЫ ҚОЛДАНУ
ЕСКЕРТУ!
Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
8.1 Тағам сенсоры
Тағам сенсоры тағам ішіндегі
температураны өлшейді. Тағам
температурасы орнатылған
температураға жеткенде құрылғы
сөнеді.
2. Тағам сенсоры ұшын еттің немесе
балықтың ортасына, барынша
қалың тұсына сұғыңыз. Тағам
сенсоры кемінде 3/4 бөлігінің
тағамның ішіне кіріп тұруын
қамтамасыз етіңіз.
3. Тағам сенсоры ашасын пештің
алдыңғы жағындағы розеткаға
сұғыңыз.
Екі түрлі температураны орнату керек:
•
•
тұмшапештің температурасы (ең аз
120 °C),
тағамның ішкі температурасы.
АБАЙЛАҢЫЗ
Жинақпен бірге жеткізілген
керек-жарақтар мен
тұпнұсқа қосалқы
бөлшектерді ғана
қолданыңыз.
Жақсы нәтиже алуға көмектесетін
нұсқаулар:
• Тағам қоспалары бөлме
температурасында болуы керек.
• Тағам сенсоры жабдығын сұйық
тағамдар үшін қолдану мүмкін емес.
• Пісіру барысында Тағам сенсоры
тағамның ішінде, ашасы розеткада
тұруы керек.
• Ұсынылып отырған тағамның ішкі
температурасының параметрлерін
қолданыңыз.
ЕСКЕРТУ!
“Ақыл-кеңестер және
ұсыныстар” тарауын
қараңыз.
Құрылғы болжамды пісіру
уақытын есептейді. Ол
тағамның мөлшеріне,
тұмшапештің орнатылған
функциясы мен
температурасына
байланысты.
Тағам санаттары: ет, құс
және балық
1. Тұмшапешті іске қосыңыз.
Бейнебетте төмендегілер көрсетіледі:
Тағам сенсоры.
4. Ішкі температураны орнатыңыз.
5. Қыздыру функциясын және қажет
болса, тұмшапеш температурасын
орнатыңыз.
Тағам орнатылған температураға
жеткенде, дыбыстық сигнал естіледі.
Пеш автоматты түрде сөнеді.
6. Сигналды тоқтату үшін айналмалы
тетікті басыңыз.
7. Тағам сенсоры ашасын розеткадан
алып, тағамды пештен алыңыз.
20
www.aeg.com
ЕСКЕРТУ!
Тағам сенсоры ысып
кететіндіктен, күйіп қалу
қаупі бар. Оны розеткадан
ағытқанда, тағамнан алған
кезде абай болыңыз.
Тағам санаты: бұқтырылған
1. Тұмшапешті іске қосыңыз.
2. Құраластардың жартысын пісірме
табаққа салыңыз.
3. Тағам сенсоры ұшын бұқтырманың
дәл ортасына салыңыз. Пісіру
барысында Тағам сенсоры бір
жерде орнықты болып тұруы керек.
Бұған қол жеткізу үшін тығыз
тағамдарды қолданыңыз. Тағам
сенсоры силикон сабын орнықты
етіп тіреу үшін пісірме науаның
жиегін пайдаланыңыз. Тағам
сенсоры ұшы пісірме науаның
түбіне тиіп тұрмауы керек.
Бейнебетте төмендегілер көрсетіледі:
Тағам сенсоры.
6. Ішкі температураны орнатыңыз.
7. Қыздыру функциясын және қажет
болса, тұмшапеш температурасын
орнатыңыз.
Тағам орнатылған ішкі температураға
жеткенде, дыбыстық сигнал беріледі.
Пеш автоматты түрде сөнеді.
8. Сигналды тоқтату үшін айналмалы
тетікті басыңыз.
9. Тағам сенсоры ашасын розеткадан
алып, тағамды пештен алыңыз.
ЕСКЕРТУ!
Тағам сенсоры ысып
кететіндіктен, күйіп қалу
қаупі бар. Оны розеткадан
ағытқанда, тағамнан алған
кезде абай болыңыз.
Еттің ішкі температурасын
өзгерту
4. Тағам сенсоры қалған
құраластармен жабыңыз.
5. Тағам сенсоры ашасын пештің
алдыңғы жағындағы розеткаға
сұғыңыз.
Тағам пісіру барысында ішкі
температураны және пештің
температурасын кез келген уақытта
өзгерте аласыз.
1. Дисплейден
таңдаңыз.
2. Температураны өзгерту үшін
айналмалы тетікті бұраңыз.
3. Растау үшін басыңыз.
8.2 Керек-жарақтарды салу
Торкөз сөре:
Сөрені сөре бағыттағыштарының
арасына салып итеріп, .
ҚАЗАҚ
Пісірме науа/ Шұңғыл науа:
Пісірме науа /шұңғыл науаны сөре
сырғытпасының бағыттағыштарының
арасына салып итеріңіз.
21
Үстіңгі жағындағы шағын
ойық қауіпсіздікті
арттырады. Шығыңқы
тұстар құралдардың
аударылып қалуына жол
бермейтін қауіпсіздік
құралдары болып
табылады. Сөренің
айналасындағы биік жиек
ыдыстардың сөреден
сырғып кетуіне жол
бермейді.
8.3 Сырғытпа жолдар керек-жарақтарды салу
Сырғытпа жолдардың көмегімен
сөрелерді барынша оңай алып-салуға
болады.
АБАЙЛАҢЫЗ
Сырғытпа жолдарды ыдыс
жуғыш машинада
жумаңыз. Сырғытпа
жолдарды майламаңыз.
Тор сөрені және пісірме науаны /
шұңғыл науаны бірге пайдалану:
Пісірме науаны /шұңғыл науаны сөре
тірегінің бағыттағышының және
жоғарыдағы бағыттағыштар үстіндегі
тор сөренің арасына кіргізіңіз.
АБАЙЛАҢЫЗ
Пештің есігін жабар
алдында, бағыттауыш
жолдардың пешке әбден
кіргізілгеніне көз жеткізіңіз.
Торкөз сөре:
Төркөз сөренің тіректерін төмен
қаратып сырғытпа жолдарға қойыңыз.
Төркөз сөренің биіктетілген
жиегі, ыдыс сырғып кетуге
жол бермейтін қосымша
сақтық құралы болып
табылады.
Шұңғыл таба:
Шұңғыл науаны сырғытпа жолдарға
қойыңыз.
22
www.aeg.com
Торкөз сөре мен шұңғыл табаны бірге
қолдану:
Торкөз сөре мен шұңғыл таба екеуін
сырғытпа жолдарға қойыңыз.
9. ҚОСЫМША ФУНКЦИЯЛАР
9.1 Автоматты түрде
сөндіру
Қыздыру функциясы істеп тұрса және
еш параметрді өзгертпесеңіз, құрылғы
қауіпсіздікті сақтау үшін біраздан кейін
автоматты түрде сөнеді.
(°C)
(сағ)
(°C)
Пиролитпен
тазалау
(сағ)
4.5
Автоматты сөндіру келесі
функцияларда жұмыс істемейді: Шам,
Тағам сенсоры,Ұзақтық, Аяқтау.
30 - 115
12.5
9.2 Желдеткіш
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - ең жоғары
3
Пеш жұмыс істеп тұрған кезде, пештің
беттерін салқын ұстау үшін желдеткіш
автоматты түрде қосылады. Пешті
сөндірсеңіз, желдеткіш пеш
салқындағанша жұмыс істеп тұра
береді.
10. АҚЫЛ-КЕҢЕС
ЕСКЕРТУ!
Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
Кестелердегі температура
мен пісіру уақыттары тек
нұсқау ретінде беріледі.
Олар рецептерге, олардың
құрамының сапасы мен
мөлшеріне байланысты
болады.
10.1 Пісіруге арналған ақылкеңес
Пешіңіз бұрыңғы құрылғыңызға
қарағанда басқаша пісіруі немесе
қуыруы мүмкін. Төмендегі кестелер
тағамның түрлеріне арналған
температура, пісіру уақыты мен
сөренің орналасуы үшін ұсынылатын
параметрлерді көрсетеді.
Нақты рецептіге арналған
параметрлерді таба алмасаңыз, ұқсас
біреуін пайдаланыңыз.
ҚАЗАҚ
10.2 Есіктің ішкі жағы
Есіктің ішкі жағында келесі деректер
болады:
•
•
сөре қоюға болатын деңгейлер
саны.
қыздыру функциялары туралы
ақпарат, тағамдар үшін
ұсынылатын сөре деңгейлері мен
температура мәндері.
10.3 Тұмшапештің арнайы
қыздыру функцияларына
қатысты кеңес
Жылы Ұстаңыз
Бұл функция тағамды жылы ұстауға
мүмкіндік береді. Температура
өздігінен 80 °C-қа реттеледі.
Тәрелкелерді ысыту
Бұл функция табақтар мен ыдыстарды
үстелге тарту алдында жылытады.
Температура өздігінен 70 °C-қа
реттеледі.
Табақтар мен ыдыстарды торкөз
сөреге біркелкі орналастырыңыз.
Бірінші сөре деңгейін қолданыңыз.
Жылыту уақытының жартысы өткенде
орындарын ауыстырыңыз.
23
Бұл функция ұн ашытуға көмектеседі.
Ұнды үлкен табаққа салып, дымқыл
сүлгімен не пластикпен жабыңыз.
Функцияны: Қамырды көтеру және
пісіру уақытын орнатыңыз.
Жібіту
Тағамның орамын алыңыз да, тағамды
табаққа салыңыз. Тағамға қақпақ
жаппаңыз, жібіту уақыты ұзарады.
Бірінші сөре деңгейін қолданыңыз.
10.4 Пісіру
Алғашқыда төменірек температураны
пайдаланыңыз.
Егер торттарды бірнеше сөрелерге
қойып пісірсеңіз, пісіру уақыттарын 10
– 15 минутқа созуға болады.
Биіктіктері әр түрлі кекстер мен тәтті
тоқаштар бірдей қызармауы мүмкін.
Егер біркелкі қызармаса температура
параметрін өзгертудің қажеті жоқ.
Пісіру барысында қызару деңгейлері
теңеседі.
Пісіру кезінде тұмшапештегі науа
майысып қалуы мүмкін. Науалар
суыған кезде майысқаны қалпына
келеді.
Қамырды көтеру
10.5 Пісіруге қатысты ұсыныстар
Пісіру нәтижелері
Ықтимал себептері
Шешім
Торттың түбі дұрыс
піспейді.
Сөренің орналасуы дұрыс
емес.
Тортты астыңғы сөреге
қойыңыз.
Торт басылып қалды
және шикі немесе
құрылымы біркелкі
емес.
Тұмшапештің
температурасы тым
жоғары.
Келесі жолы пештің
температурасын сәл төмен
орнатыңыз.
Пісіру уақыты тым қысқа.
Келесі жолы пісіру уақытын
ұзартып, тұмшапештің
температурасын төмендетіңіз.
24
www.aeg.com
Пісіру нәтижелері
Ықтимал себептері
Торт тым кебір.
Тұмшапештің
Келесі жолы тұмшапештің
температурасы өте төмен. температурасын жоғары
орнатыңыз.
Пісіру уақыты тым ұзақ.
Торт біркелкі емес.
Шешім
Келесі жолы қысқа пісіру
уақытын орнатыңыз.
Тұмшапештің
Тұмшапештің температурасын
температурасы өте
төмендетіп, пісіру уақытын
жоғары және пісіру уақыты ұзартыңыз.
тым қысқа.
Торт біркелкі
жайылмайды.
Торт берілген рецепт
бойынша пісіруге
дайын емес.
Келесі жолы тортты пісіру
науасына біркелкі жайыңыз.
Тұмшапештің
Келесі жолы тұмшапештің
температурасы өте төмен. температурасын аздап жоғары
орнатыңыз.
10.6 Бір деңгейде пісіру
ҚАЛБЫРЛАРДА ПІСІРУ
(°C)
(мин)
Шығырық торты /
Бриошь
Ыстық
желдеткішпен
пісіру
150 - 160
50 - 70
1
Мадера торты /
Жеміс торттары
Ыстық
желдеткішпен
пісіру
140 - 160
70 - 90
1
Жидек салынған
ашық бәліш үгілмелі
пирожный, бос
тұмшапешті
алдын ала
қыздырыңыз
Ыстық
желдеткішпен
пісіру
170 - 180
10 - 25
2
Жидек салынған
ашық бәліш - торт
қоспасы
Ыстық
желдеткішпен
пісіру
150 - 170
20 - 25
2
Чизкейк
Дәстүрлі пісіру
170 - 190
60 - 90
1
ҚАЗАҚ
ТОРТТАР / КОНДИТЕРЛІК ӨНІМДЕР / НАНДАР
Басқаша көрсетілмесе, бос тұмшапешті алдын ала қыздырыңыз.
(°C)
(мин)
Өрме батон / Тәж
наны, алдын ала
қыздыру қажет
емес
Дәстүрлі пісіру
170 - 190
30 - 40
3
Штоллен
Дәстүрлі пісіру
160 - 180
50 - 70
2
Қарабидай наны:
Дәстүрлі пісіру
бірінші: 230
20
1
содан кейін: 160 - 30 - 60
180
Қайнатылған
ұннан жасалған
пирожныйлар /
Эклер
Дәстүрлі пісіру
190 - 210
20 - 35
3
Швейцария
орамасы,
Дәстүрлі пісіру
180 - 200
10 - 20
3
Бетіне үкпе
себілген торт,
алдын ала
қыздыру қажет
емес
Ыстық
желдеткішпен
пісіру
150 - 160
20 - 40
3
Майлы бадам
торты / Қантты
торттар
Дәстүрлі пісіру
190 - 210
20 - 30
3
Жемісті бәліштер, Дәстүрлі пісіру
алдын ала
қыздыру қажет
емес
180
35 - 55
3
Ашыған қамырдан Дәстүрлі пісіру
жасалған беткі
қабаты жұқа
торттар (мысалы,
кварк, кілегей,
қайнатпа крем)
160 - 180
40 - 60
3
25
26
www.aeg.com
ПЕЧЕНЬЕ
Үшінші сөре деңгейін қолданыңыз.
(°C)
(мин)
Шала ашыған қамыр /
Торт қоспасы
Ыстық желдеткішпен
пісіру
150 - 160
10 - 20
Меренга
Ыстық желдеткішпен
пісіру
80 - 100
120 - 150
Бадам печеньесі
Ыстық желдеткішпен
пісіру
100 - 120
30 - 50
Ашыған ұннан печенье Ыстық желдеткішпен
пісіру
150 - 160
20 - 40
Қабат-қабат қамырдан Ыстық желдеткішпен
жасалған кондитерлік пісіру
өнімдер, бос
тұмшапешті алдын ала
қыздырыңыз
170 - 180
20 - 30
Булочкалар, бос
Дәстүрлі пісіру
тұмшапешті алдын ала
қыздырыңыз
190 - 210
10 - 25
10.7 Пісірмелер және гратин
Бірінші сөре деңгейін қолданыңыз.
(°C)
(мин)
Макарон пісірмелері
Дәстүрлі пісіру
180 - 200
45 - 60
Лазанья
Дәстүрлі пісіру
180 - 200
25 - 40
Көкөніс пісірмелері,
бос тұмшапешті
алдын ала
қыздырыңыз
Гриль + Желдеткіш
160 - 170
15 - 30
Балқытылған ірімшік
салған багета
Ыстық желдеткішпен
пісіру
160 - 170
15 - 30
ҚАЗАҚ
27
Бірінші сөре деңгейін қолданыңыз.
(°C)
(мин)
Сүтті күріш
Дәстүрлі пісіру
180 - 200
40 - 60
Балық пісірмелері
Дәстүрлі пісіру
180 - 200
30 - 60
Толтырма салынған
көкөніс
Ыстық желдеткішпен
пісіру
160 - 170
30 - 60
10.8 Көп деңгейде пісіру
Функцияны пайдаланыңыз: Ыстық
желдеткішпен пісіру.
ПЕЧЕНЬЕ
2 науа үшін бірінші және төртінші сөре
деңгейін пайдаланыңыз.
ТОРТТАР / КОНДИТЕРЛІК
ӨНІМДЕР / НАНДАР
(°C)
(мин)
Қайнатылған ұннан
жасалған пирожныйлар /
Эклер, бос тұмшапешті
алдын ала қыздырыңыз
160 - 25 180
45
Құрғақ штрудель
150 - 30 160
45
(°C)
(мин)
Ашыған ұннан печенье
160 170
30 - 60
Қабат-қабат қамырдан
жасалған кондитерлік
өнімдер, бос
тұмшапешті алдын ала
қыздырыңыз
170 180
30 - 50
Булочкалар
180
20 - 30
10.9 Қуыруға қатысты
ұсыныстар
Қызуға төзімді ыдысты пайдаланыңыз.
Етті жұмсақ етіп қуырыңыз.
Үлкенірек ет кесектерін науаға тура
салып не науаның үстіне қойылған
сөреге тура қойып қуырыңыз.
ПЕЧЕНЬЕ
Майдың күйіп кетуін алдын алу үшін
науаға аздап су құйыңыз.
(°C)
(мин)
Үгілме қамырдан
жасалған печенье
150 160
20 - 40
Меренга
80 100
130 170
Етті не балық етін ірі қалпы қуырыңыз
(1 кг не бұдан көп).
Бадам печеньесі
100 120
40 - 80
Қуыру кезінде ет кесектеріне өзінің
сөлін бірнеше рет құйыңыз.
Қуырылып жатқан тағамды пісіру
уақытының 1/2 - 2/3 бөлігі өткенде
аударыңыз.
28
www.aeg.com
10.10 Қуыру
Бірінші сөре деңгейін қолданыңыз.
СИЫР ЕТІ
(°C)
Бұқтырып қуыру
1 - 1,5 кг
(мин)
Дәстүрлі пісіру 230
120 - 150
Ростбиф немесе
қалыңдығы 1
филе, шала
см
піскен, бос
тұмшапешті алдын
ала қыздырыңыз
Гриль +
Желдеткіш
190 - 200
5-6
Ростбиф немесе
қалыңдығы 1
филе, орташа
см
піскен, бос
тұмшапешті алдын
ала қыздырыңыз
Гриль +
Желдеткіш
180 - 190
6-8
Ростбиф немесе
қалыңдығы 1
филе, жақсы
см
піскен, бос
тұмшапешті алдын
ала қыздырыңыз
Гриль +
Желдеткіш
170 - 180
8 - 10
ШОШҚА ЕТІ
Функцияны пайдаланыңыз: Гриль + Желдеткіш.
(кг)
(°C)
(мин)
Жауырын / Мойын ет /
Сан ет
1 - 1.5
160 - 180
90 - 120
Туралған / Қабырға
1 - 1.5
170 - 180
60 - 90
Котлета
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
Шошқа сирағы, алдын
ала пісірілген
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
ҚАЗАҚ
БҰЗАУ ЕТІ
Функцияны пайдаланыңыз: Гриль + Желдеткіш.
(кг)
(°C)
(мин)
Қуырылған бұзау
еті
1
160 - 180
90 - 120
Бұзаудың сирағы
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
ҚОЗЫ ЕТІ
Функцияны пайдаланыңыз: Гриль + Желдеткіш.
(кг)
(°C)
(мин)
Қойдың сирағы /
Қуырылған қой еті
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
Қойдың жамбасы
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
АҢ ЕТІ
(кг)
(°C)
(мин)
Белдеме /
Қоянның аяғы,
бос
тұмшапешті
алдын ала
қыздырыңыз
1
Дәстүрлі пісіру
230
30 - 40
Бұғының
жамбасы
1.5 - 2
Дәстүрлі пісіру
210 - 220
35 - 40
Маралдың сан
еті
1.5 - 2
Дәстүрлі пісіру
180 - 200
60 - 90
29
30
www.aeg.com
ҚҰС ЕТІ
Функцияны пайдаланыңыз: Гриль + Желдеткіш.
(кг)
(°C)
(мин)
0.2 - 0.25
200 - 220
30 - 50
Тауықтың жарты еті 0.4 - 0.5
190 - 210
35 - 50
Тауық еті, пулярка
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
Үйрек
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
Қаз
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
Күркетауық
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
Күркетауық
4-6
140 - 160
150 - 240
Құс еті, кесектер
БАЛЫҚ ЕТІ
(кг)
Тұтас балық еті 1 - 1.5
Дәстүрлі пісіру
10.11 Нан пісіру
(°C)
(мин)
210 - 220
40 - 60
Екінші сөре деңгейін қолданыңыз.
Алдын ала қыздыру ұсынылмайды.
НАН
(°C)
(мин)
Ақ нан
180 - 200
40 - 60
Багет
200 - 220
35 - 45
Бриошь
180 - 200
40 - 60
Чиабатта
200 - 220
35 - 45
Қарабидай наны
190 - 210
50 - 70
ҚАЗАҚ
31
НАН
(°C)
(мин)
Тұтас дәнді ұннан нан
180 - 200
50 - 70
Тұтас дәнді нан
170 - 190
60 - 90
Булочкалар
190 - 210
20 - 35
10.12 Ыстық желмен пісіру + Астыңғы көмегімен қытырлақ
етіп пісіру
ПИЦЦА
Бірінші сөре деңгейін қолданыңыз.
(°C)
(мин)
Ашық бәліштер
180 - 200
40 - 55
Шпинат бәліші
160 - 180
45 - 60
Киш лорен / Швейцария
бәліші
170 - 190
45 - 55
Алма бәліші, жабық
150 - 170
50 - 60
ПИЦЦА
Бос пешті пайдаланар алдында қыздырыңыз.
Екінші сөре деңгейін қолданыңыз.
(°C)
(мин)
Пицца, қыртысы жұқа
200 - 230
15 - 20
Пицца, қыртысы қалың
180 - 200
20 - 30
32
www.aeg.com
ПИЦЦА
Бос пешті пайдаланар алдында қыздырыңыз.
Екінші сөре деңгейін қолданыңыз.
(°C)
(мин)
Ашытқысыз нан
230 - 250
10 - 20
Қатпарлы қамырдан
жасалған бәліш
160 - 180
45 - 55
Фламмкухен
230 - 250
12 - 20
Пирожкилер
180 - 200
15 - 25
Көкөніс бәліші
160 - 180
50 - 60
10.13 Гриль
Аққан май таму үшін бірінші деңгейге
табақ қойыңыз.
Бос пешті пайдаланар алдында
қыздырыңыз.
ГРИЛЬ
(°C)
(мин)
1-ші жағы
(мин)
2-ші жағы
Ростбиф
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Сиыр етінің филесі
230
20 - 30
20 - 30
3
Шошқаның қоң еті
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Бұзау жамбасы
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Қойдың жамбасы
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Тұтас балық еті, 0,5
- 1 кг
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
ҚАЗАҚ
33
ЖЫЛДАМ ГРИЛЬ ЖАСАУ
Бос пешті пайдаланар алдында қыздырыңыз.
Төртінші сөре деңгейін қолданыңыз.
Температураны ең жоғары параметрге қойып гриль жасаңыз.
(мин)
1-ші жағы
(мин)
2-ші жағы
Шошқа филесі
10 - 12
6 - 10
Шұжықтар
10 - 12
6-8
Филе
/ Бұзау стейктері
7 - 10
6-8
Үстінде қоспалары бар қыздырылған нан
6-8
-
10.14 Баппен пісіру
Бұл функция жұмсақ, балғын ет және
балық етін дайындауға көмектеседі.
Арналмаған: құс етіне, қуырылған
шошқа етіне, кеседе қуыруға. Тағам
сенсоры температура 65° C-тан
жоғары болмауы керек.
1. Еттің екі жағын ыстық табада 1 - 2
минут қуырыңыз.
2. Етті қуырма табаға салыңыз
немесе торкөз сөренің үстіне тура
қойыңыз. Май-сөлін жинау үшін
сөренің астына табақ қойыңыз.
Осы функцияны пайдаланғанда
ешқашан қақпақ жаппай пісіріңіз.
3. Тағам сенсоры пайдалану.
4. Функцияны таңдаңыз: Баппен
пісіру. Бастапқы 10 минут үшін
температураны 80 °C және 150 °C
аралығына орнатуға болады.
Әдепкі температура 90° C. Тағам
сенсоры үшін температураны
орнатыңыз.
5. 10 минуттан кейін тұмшапештің
температурасы автоматты түрде
80° C-ға дейін төмендейді.
120 °C градус температураны орнатыңыз.
(кг)
(мин)
Стейк
0.2 - 0.3
20 - 40
3
Сиырдың қоң еті
1 - 1.5
90 - 150
3
34
www.aeg.com
120 °C градус температураны орнатыңыз.
(кг)
(мин)
Ростбиф
1 - 1.5
120 - 150
1
Қуырылған бұзау еті
1 - 1.5
120 - 150
1
10.15 Астыңғы + Гриль + Желдеткіш
ЖІБІТУ
(°C)
(мин)
Пицца, мұздатылған
200 - 220
15 - 25
2
Американ пиццасы, мұздатылған
190 - 210
20 - 25
2
Пицца, тоңазытылған
210 - 230
13 - 25
2
Пицца тісбасары, мұздатылған
180 - 200
15 - 30
2
Фри, жіңішке
200 - 220
20 - 30
3
Фри, қалың
200 - 220
25 - 35
3
Картоп тілімдері / Крокеттер
220 - 230
20 - 35
3
Картоп құймақтары
210 - 230
20 - 30
3
Лазанья / Каннелони, балғын
170 - 190
35 - 45
2
Лазанья / Каннелони, мұздатылған
160 - 180
40 - 60
2
Пісірілген ірімшік
170 - 190
20 - 30
3
Тауық қанаттары
190 - 210
20 - 30
2
10.16 Жібіту
Тағамның орамын алыңыз да, тағамды
табаққа салыңыз.
Бірінші сөре деңгейін қолданыңыз.
Тағамға қақпақ жаппаңыз, жібіту
уақыты ұзарады.
ҚАЗАҚ
(кг)
(мин)
Жібіту
уақыты
(мин)
Әрі қарай
жібіту
уақыты
Тауық еті
1
100 - 140
20 - 30
Тауықты төңкерілген табақша
қойылған табақтың үстіне
қойыңыз. Уақыттың жартысы
өткенде аударыңыз.
ЕТ
1
100 - 140
20 - 30
Уақыттың жартысы өткенде
аударыңыз.
ЕТ
0.5
90 - 120
20 - 30
Уақыттың жартысы өткенде
аударыңыз.
Форель
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Құлпынай
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Сары май
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Қаймақ
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Кей жерлері сәл тоңазып тұрған
кілегейді араластырып жіберіңіз.
60
60
-
Печеньелер 1.4
10.17 Консервлеу
Өлшемдері бірдей, консерв жасау үшін
қолданылатын, сатып алуға болатын
банкаларды қолданыңыз.
Бұрамалы немесе байонет ағытпалы
қақпағы бар банкалар мен металл
қалбырларды пайдаланбаңыз.
100 °C (кестеге қараңыз) градусқа
азайтыңыз.
160 - 170 °C градус температураны
орнатыңыз.
ЖҰМСАҚ ЖЕМІС
Бірінші сөре деңгейін қолданыңыз.
Пісірме табаға алтыдан көп емес бір
литрлік банкаларды қойыңыз.
(мин)
Қайнай
бастағанға
дейінгі уақыт
Банкалардың барлығын біркелкі
толтырып, қақпақ жапқышпен
жабыңыз.
Банкаларды бір-біріне тигізбеңіз.
Тұмшапеште ылғалдылық жеткілікті
мөлшерде пайда болуы үшін, пісірме
табаққа шамамен 1/2 литр су құйыңыз.
Банканың ішіндегі сұйық шымырлап
қайнай бастағанда (бір литрлік
банкалар шамамен 35 - 60 минуттан
кейін қайнай бастайды) тұмшапешті
тоқтатыңыз немесе температураны
Құлпынай /
Көкөністер /
Таңқурай / Піскен
тұшала
35 - 45
35
36
www.aeg.com
Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін
кептіру уақытының жартысы өткен
кезде тұмшапешті тоқтатып, есікті
ашып, кептіруді аяқтау үшін бір түн
ашық қалдырыңыз.
СҮЙЕКТІ ЖЕМІС
(мин)
Қайнай
бастағанға
дейінгі
уақыт
Шабдалы /
Айва / Өрік
35 - 45
(мин)
100 °C
температу
рада
пісіруді
жалғастыр
ыңыз
1 науаны қолдансаңыз, үшінші сөре
деңгейін пайдаланыңыз.
2 науа үшін бірінші және төртінші сөре
деңгейін пайдаланыңыз.
КӨКӨНІСТЕР
10 - 15
КӨКӨНІСТЕР
(мин)
Қайнай
бастағанға
дейінгі
уақыт
(мин)
100 °C
температу
рада
пісіруді
жалғастыр
ыңыз
Сәбіз
50 - 60
5 - 10
Қияр
50 - 60
-
Тұздалған
көкөніс
қоспасы
50 - 60
5 - 10
Кольраби /
Бұршақ /
Спаржа
50 - 60
(°C)
(сағ)
Бұршақ
60 - 70
6-8
Бұрыш
60 - 70
5-6
Сорпаға арналған
көкөністер
60 - 70
5-6
Саңырауқұлақ
50 - 60
6-8
Шөптер
40 - 50
2-3
60 - 70 °C градус температураны
орнатыңыз.
ЖЕМІС
(сағ)
15 - 20
10.18 Кептіру - Ыстық
желдеткішпен пісіру
Табақтарды май өткізбейтін немесе
пісіруге арналған қағазға салыңыз.
Өрік
8 - 10
Сары өрік
8 - 10
Алма тілімдері
6-8
Алмұрттар
6-9
ҚАЗАҚ
10.19 Тағам сенсоры
СИЫР ЕТІ
Тағамның ішкі температурасы (°C)
Шала
Орташа
Жақсы піскен
Ростбиф
45
60
70
Жамбас еті
45
60
70
СИЫР ЕТІ
Котлета
Тағамның ішкі температурасы (°C)
Азырақ
Орташа
Көбірек
80
83
86
ШОШҚА ЕТІ
Тағамның ішкі температурасы (°C)
Азырақ
Орташа
Көбірек
80
84
88
Туралған жамбас / Шошқаның қоң
еті, ысталған / Шошқаның қоң еті, 75
жұмсақ пісірілген
78
82
Ветчина / Қуырдақ
БҰЗАУ ЕТІ
Тағамның ішкі температурасы (°C)
Азырақ
Орташа
Көбірек
Қуырылған бұзау еті
75
80
85
Бұзаудың сирағы
85
88
90
ҚОЙ / ҚОЗЫ ЕТІ
Тағамның ішкі температурасы (°C)
Азырақ
Орташа
Көбірек
Қой еті, сирақ
80
85
88
Қой еті, жамбас
75
80
85
Қуырылған қой еті / Қойдың
сирағы
65
70
75
37
38
www.aeg.com
АҢ ЕТІ
Тағамның ішкі температурасы (°C)
Азырақ
Орташа
Көбірек
Қоянның жамбасы / Бұғының
жамбасы
65
70
75
Қоянның аяғы / Қоян, тұтас /
Бұғының сирағы
70
75
80
ҚҰС ЕТІ
Тағамның ішкі температурасы (°C)
Азырақ
Орташа
Көбірек
Тауық еті
80
83
86
Үйрек, бүтін / жарты /
Күркетауық, бүтін / төс
75
80
85
Үйрек, төс
60
65
70
БАЛЫҚ (АҚСЕРКЕ,
БАҚТАҚ, КӨКСЕРКЕ)
Балық, бүтін / үлкен / буға
ұсталған / Балық, бүтін / үлкен /
қуырылған
КАССЕРОЛЕ - АЛДЫН
АЛА ПІСІРІЛГЕН КӨКӨНІСТЕР
Тағамның ішкі температурасы (°C)
Азырақ
Орташа
Көбірек
60
64
68
Тағамның ішкі температурасы (°C)
Азырақ
Бұқтырылған кәді / Бұқтырылған
85
брокколи / Бұқтырылған фенхель
КАССЕРОЛЬ - ҚЫШҚЫЛ
Каннелони / Лазанья / Макарон
пісірмелері
Орташа
Көбірек
88
91
Тағамның ішкі температурасы (°C)
Азырақ
Орташа
Көбірек
85
88
91
ҚАЗАҚ
КАССЕРОЛЬ - ТӘТТІ
Тағамның ішкі температурасы (°C)
Азырақ
Ақ нан қосылып бұқтырылған /
жеміс қосылмаған / Күріш
80
бұқтырмасы / жеміс қосылмаған /
Тәтті лапша бұқтырмасы
10.20 Ылғалды
желдеткішпен пісіру ұсынылатын керекжарақтар
Орташа
Көбірек
85
90
қолданыңыз. Олар ашық түсті және
шағылыстыратын ыдысқа қарағанда
жылуды жақсы сіңіреді.
Күңгірт және шағылыспайтын
қалыптар мен контейнерлерді
Пицца ыдысы
Пісірме табақ
Күңгірт,
шағылыспайтын
диаметрі 28 см
Күңгірт,
шағылыспайтын
диаметрі 26 см
Қалыптар
Керамика
диаметрі 8
см, биіктігі 5
см
Флан негізінің
қалыбы
Күңгірт,
шағылыспайтын
диаметрі 28 см
10.21 Ылғалды
желдеткішпен пісіру
Тамаша нәтижелерге қол жеткізу үшін
төмендегі кестедегі ұсыныстамаларды
орындаңыз.
Үшінші сөре деңгейін қолданыңыз.
(°C)
(мин)
Макарон гратині
200 - 220
45 - 55
Картоп гратині
180 - 200
70 - 85
Мусака
170 - 190
70 - 95
Лазанья
180 - 200
75 - 90
39
40
www.aeg.com
(°C)
(мин)
Каннелони
180 - 200
70 - 85
Нан пудингі
190 - 200
55 - 70
Күріш пудингі
170 - 190
45 - 60
Қопсыма торт қоспасынан жасалған алма
торты (дөңгелек торт қалыбы)
160 - 170
70 - 80
Ақ нан
190 - 200
55 - 70
10.22 Сынақ
институттарына арналған
ақпарат
Сынақтар мына стандарттар бойынша
өткізіледі: EN 60350, IEC 60350.
БІР ДЕҢГЕЙДЕ ПІСІРУ. Қалбырларда пісіру
(°C)
(мин)
Майсыз бисквит торт
Ыстық
желдеткішпен
пісіру
140 - 150
35 - 50
2
Майсыз бисквит торт
Дәстүрлі пісіру
160
35 - 50
2
Алма бәліші,
диагоналі Ø20 см 2
қалып
Ыстық
желдеткішпен
пісіру
160
60 - 90
2
Алма бәліші,
диагоналі Ø20 см 2
қалып
Дәстүрлі пісіру
180
70 - 90
1
ҚАЗАҚ
БІР ДЕҢГЕЙДЕ ПІСІРУ. Печеньелер
Үшінші сөре деңгейін қолданыңыз.
(°C)
(мин)
Шала ашыған нан / Тәтті
таспа
Ыстық желдеткішпен
пісіру
140
25 - 40
Шала ашыған нан / Тәтті
таспа, бос тұмшапешті
алдын ала қыздырыңыз
Дәстүрлі пісіру
160
20 - 30
Шағын кекстер, әр
науада 20, бос
тұмшапешті алдын ала
қыздырыңыз
Ыстық желдеткішпен
пісіру
150
20 - 35
Шағын кекстер, әр
науада 20, бос
тұмшапешті алдын ала
қыздырыңыз
Дәстүрлі пісіру
170
20 - 30
КӨП ДЕҢГЕЙДЕ ПІСІРУ. Печеньелер
(°C)
(мин)
2-ші
3-ші
деңгей деңгей
Шала ашыған нан /
Тәтті таспа
Ыстық
желдеткішпен
пісіру
140
25 - 45
1/4
1/3/5
Шағын кекстер, әр
науада 20, бос
тұмшапешті алдын
ала қыздырыңыз
Ыстық
желдеткішпен
пісіру
150
23 - 40
1/4
-
41
42
www.aeg.com
ГРИЛЬ
Бос тұмшапешті 5 минут алдын ала қыздырыңыз.
Температураны ең жоғары параметрге қойып гриль жасаңыз.
(мин)
Қыздырылған нан
Гриль
1-3
5
Сиыр етінің стейгі, орта
тұсында аударыңыз
Гриль
24 - 30
4
ЖЫЛДАМ ГРИЛЬ ЖАСАУ
Бос тұмшапешті 3 минут алдын ала қыздырыңыз.
Температураны ең жоғары параметрге қойып гриль жасаңыз.
Төртінші сөре деңгейін қолданыңыз.
(мин)
1-ші жағы
2-ші жағы
Бургер
8 - 10
6-8
Қыздырылған нан
1-3
1-3
11. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ
ЕСКЕРТУ!
Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
ҚАЗАҚ
11.1 Тазалауға қатысты ескерім
Пештің алдыңғы жағын жұмсақ жуғыш зат қосылған жылы суға
батырылған жұмсақ шүберекпен тазалаңыз.
Металл беттерін тазалау үшін арнайы жуғыш затты пайдаланыңыз.
Жуғыш
заттар
Оңай тазаланбайтын дақтарды арнайы пеш тазалағыштармен
тазалаңыз.
Тұмшапешті пайдаланып болған сайын табанын тазалаңыз. Май
жиналғанда немесе басқа тағам қалдығы жиналса, өрт қаупін
тудыруы мүмкін. Гриль табағында бұндай қауіп одан да күшті.
Күнделікті
қолдану
Пайдаланып болған сайын табанын жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.
Керек-жарақтарды әр қолданып болған сайын тазалап, құрғатып
отырыңыз. Шүберекті, жылы су мен жуғыш затты пайдаланыңыз.
Керек-жарақтарды ыдыс жуғыш машинада жумаңыз.
Керекжарақтар
Зат жабыспайтын қаптамасы бар керек-жарақтарды жемір
тазалағыштармен, өткір заттармен немесе ыдыс жуғыш машинамен
тазаламаңыз.
11.2 Сөре сырғытпалары
Тұмшапешті тазалау үшін сөре
сырғытпалары алыңыз.
АБАЙЛАҢЫЗ
Сөре сырғытпаларын
алған кезде абай болыңыз.
1. Сөре сырғытпасының алдыңғы
жағын қабырғадан тартып
шығарыңыз.
1
2
Алынған керек-жарақтарды кері
ретпен орнатыңыз.
Сырғытпа жолдардағы
білікшелер алға қарап
тұруға тиіс.
11.3 Пиролитпен тазалау
2. Сырғытпа жолдардың артқы
жақтарын қабырғадан ағытып
алыңыз.
АБАЙЛАҢЫЗ
Керек-жарақтарының
барлығын және алмалы
сөре сырғытпаларын
алыңыз.
Мына жағдайларда
пиролитпен тазалау
басталмайды:
43
44
www.aeg.com
•
Егер ішкі температура сенсорының
шасын розеткадан суырмасаңыз.
• Егер тұмшапештің есігі әбден
жабылмаса.
Қатып қалған қоқысты қолмен
тазалаңыз.
АБАЙЛАҢЫЗ
Егер осы шкафқа басқа да
құрылғылар орнатылып
тұрса, оларды функция
қолданылып тұрған кезде
пайдаланбаңыз:
Пиролитпен тазалау.
Себебі құрылғыға нұқсан
келтіруі мүмкін.
1. Тағам қалдықтарын ыстық ауа
күйдірмеу үшін тұмшапеш есігінің
ішкі жағын ыстық сумен тазалаңыз.
2. Пешті іске қосыңыз.
3. Мәзірді таңдап, растау үшін
айналмалы түймешені басыңыз.
4. Пиролитпен тазалау таңдап,
растау үшін айналмалы тетікті
басыңыз.
5. Тазалау процедурасының
ұзақтығын таңдаңыз:
Опция
Сипаттама
Жылдам
1h–
шамалы
қоқысты
тазалауға
арналған
Қалыпты
Қарқынды
1 h 30 min –
қалыпты
қоқысты
тазалауға
арналған
3 h – көп
қоқысты
тазалауға
арналған
Пиролитпен тазалау
басталғанда тұмшапештің
есігі құлыпталады және
шам жұмыс істемейді.
Желдеткіш жоғары
жылдамдықпен жұмыс
істейді.
Пролитпен тазалау
процедурасын аяқталмай
тұрып сөндіру үшін
тұмшапешті сөндіріңіз.
ЕСКЕРТУ!
Тұмшапеш функция
аяқталғаннан кейін қатты
ысып тұрады.
Салқындатыңыз. Күйіп
қалу қатері бар.
Функция аяқталғаннан
кейін салқындату циклы
бойы есік бекітіліп тұрады.
Тұмшапештің кейбір
функцияларына
қолжетімсіз.
11.4 Тазалауды ескерту
Ескерту пайда болса тазалау қажет.
Функцияны пайдаланыңыз Пиролитпен
тазалау.
11.5 Есікті алу және орнату
Есікті және ішкі шыны панельдерді
тазалау үшін алуға болады. Шыны
панельдердің саны әр үлгіде әр түрлі.
ЕСКЕРТУ!
Есіктің салмағы ауыр.
1. Есікті шегіне дейін ашыңыз.
2. Есіктің қос топсасындағы
ысырмаларды (A) барынша
басыңыз.
6. Растау үшін айналмалы тетікті
басыңыз.
A
A
ҚАЗАҚ
3. Тұмшапештің есігін бірінші ашу
күйіне (шамамен 70° градус) қарай
жабыңыз.
4. Есікті екі жағынан қолдарыңызбен
ұстап тұрып, тұмшапештен жоғары
қарай қиғаштап көтеріп
шығарыңыз.
5. Есіктің сыртқы бетін орнықты
жерге төселген жұмсақ шүберекке
қаратып қойыңыз.
6. Есік жақтаушасының (B) жоғарғы
жағын қос қолмен екі жағынан
ұстаңыз да, ысырманы босату үшін
ішке қарай басыңыз.
45
Шыны панельдерді (С, В және A)
дұрыс ретпен орындарына қайта
салуды ұмытпаңыз. Әуелі сол жағына
төртбұрыш және оң жағына үшбұрыш
басылған C панелін салыңыз. Сондайақ, бұл таңбалардың есік жақтауына
салынғанын көресіз. Әйнектегі
үшбұрыштың таңбасы, есіктің
жақтауындағы үшбұрышқа сәйкес
келуі керек және төртбұрыш таңба
төртбұрышқа сәйкес келуі керек.
Содан кейін қалған екі шыны панельді
салыңыз.
ABC
2
B
1
7. Есікті босату үшін оның
жақтаушасын алға қарай тартыңыз.
8. Есіктің шыны панельдерін
бағыттағыштан шығару үшін,
үстіңгі жағынан ұстап, бір-бірден
жоғары тартып шығарыңыз.
11.6 Шамды ауыстыру
ЕСКЕРТУ!
Электр қатері бар.
Шам ыстық болуы мүмкін.
9. Шыны панельді сабын сумен
жуыңыз. Шыны панельді жақсылап
құрғатыңыз.
Тазалап болғаннан кейін жоғарыда
айтылған қадамдарды керісінше
орындаңыз. Алдымен кішірек панельді,
содан кейін үлкенірек панельді
орнатыңыз.
ЕСКЕРТУ!
Әйнектердің бірдей
орналасқанына көз
жеткізіңіз, әйтпесе есіктің
беткі жағы қатты қызып
кетеді.
1. Пешті сөндіріңіз.
Пеш салқындағанша күтіңіз.
2. Пешті розеткадан ағытыңыз.
3. Пештің табанына шүберек төсеңіз.
Үстіңгі шам
1. Шамды алу үшін шыны қақпағын
бұраңыз.
46
www.aeg.com
2. Шыны қақпағын тазалаңыз.
3. Шамды 300 °C градус қызуға
төзімді, сәйкес келетін шамға
ауыстырыңыз.
4. Шыны қақпағын орнатыңыз.
Бүйірлік шам
3. Шыны қақпақты тазалаңыз.
4. Шамды қызуға төзімділігі 300 °C
шамға ауыстырыңыз.
5. Шыны қақпақты орнатыңыз.
6. Сөренің сол жақ сырғытпасын
салыңыз.
1. Шамға қол жеткізу үшін сол жақ
сөренің тірегін алыңыз.
2. Шыны қақпақты алу үшін жіңішке,
ұшы доға затты (мысалы, шай
қасық) қолданыңыз.
12. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ
ЕСКЕРТУ!
Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
12.1 Не істерсіңіз, егер...
Ақаулық
Ықтимал себептері
Шешім
Тұмшапешті қосып немесе
іске пайдалана
алмадыңыз.
Тұмшапеш электр тоғына
қосылған жоқ немесе теріс
қосылған.
Тұмшапештің электр
тоғына дұрыс қосылғанына
көз жеткізіңіз (егер бар
болса, қосылым сызбасын
қараңыз).
Тұмшапеш қызбайды.
Тұмшапеш сөндірулі.
Тұмшапешті іске қосыңыз.
Тұмшапеш қызбайды.
Сағат қойылмаған.
Сағатты орнатыңыз.
Тұмшапеш қызбайды.
Қажетті параметрлер
орнатылмаған.
Параметрлердің дұрыс
орнатылғанына көз
жеткізіңіз.
ҚАЗАҚ
47
Ақаулық
Ықтимал себептері
Шешім
Тұмшапеш қызбайды.
Автоматты түрде
ажыратқыш қосулы.
"Автоматты сөндіру"
тарауын қараңыз.
Тұмшапеш қызбайды.
Есік дұрыс жабылмаған.
Есікті толық жабыңыз.
Тұмшапеш қызбайды.
Сақтандырғыш жанып
кеткен.
Ақаулыққа
сақтандырғыштың себеп
болмағанын тексеріңіз.
Сақтандырғыш қайта-қайта
жанып кетсе, білікті
электршіге хабарласыңыз.
Шам жанбайды.
Шамда ақау бар.
Шамды ауыстырыңыз.
Дисплей Тіл орнатуды
сұрайды.
Ток 3 күннен астам уақыт
болған жоқ.
"Әркүндік қолдану"
тарауын қараңыз.
Дисплей Тіл орнатуды
сұрайды.
Демо режим қосулы.
Демо режимді сөндіріңіз:
Мәзір / Негізгі
параметрлер / ДЕМО.
Қосу / сөндіру коды: 2468.
Дисплейде F111
көрсетіледі.
Ішкі температура
сенсорының ашасы
розеткаға дұрыс
салынбаған.
Ішкі температура
сенсорының ашасын
розеткаға барынша әрірек
сұғыңыз.
Бейнебеттегі осы тізімде
көрсетілмеген ақаулық
коды пайда болады.
Электрлі құралда ақау бар. •
•
Бу мен конденсат
тағамның үстіне және
тұмшапештің корпусына
жиналады.
Тұмшапештің ішіне тағам
ұзақ уақытқа қойылған.
12.2 Қызмет көрсету дерегі
Ақаулықты өзіңіз түзете алмасаңыз,
дилеріңізге неуәкілетті қызмет көрсету
орталығына хабарласыңыз.
Қызмет көрсету орталығына қажетті
ақпарат техникалық ақпарат
Тұмшапешті үйдегі
сақтандырғыш немесе
сақтандырғыш
қорабындағы қауіпсіздік
тетігі арқылы өшіріңіз
де, қайта қосыңыз.
Дисплейде ақаулық
коды қайта көрініс
берсе, қызмет көрсету
орталығына
хабарласыңыз.
Тағамды пісіргеннен кейін
тұмшапеш ішінде 15 - 20
минуттан артық
қалдырмаңыз.
тақтайшасында көрсетілген.
Техникалық ақпарат тақтайшасы пеш
корпусының алдыңғы жақтауында
орналасқан. Тұмшапештің ішіндегі
техникалық ақпарат тақтайшасын
алмаңыз.
48
www.aeg.com
Оларды мына жерге жазып қоюды ұсынамыз:
Үлгі (MOD.)
.........................................
Өнім нөмірі (PNC)
.........................................
Сериялық нөмірі (S.N.)
.........................................
13. ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕК
13.1 Техникалық дерек
Кернеу
230 В
Жиілік
50 Гц
14. ҚУАТ ТИІМДІЛІГІ
14.1 Өнім туралы ақпарат және Өнім туралы ақпарат
парағы*
Жабдықтаушының аты
AEG
Үлгіні идентификаторы
BPE842320B 944187958
BPE842320M 944187956,
944187781
BPE842320W 944187959
BPK842320B 944188000
BPK842320M 944187780,
944187937
BPK842320W 944187971
BPR842320M 944188030
Қуат тиімділігі индексі
81.2
Қуат тиімділігі санаты
A+
Дәстүрлі режимдегі стандартты жүктеме үшін
пайдаланылатын қуат
1.09 кВт/сағ/цикл
Желдеткіш режимдегі стандартты жүктеме үшін
пайдаланылатын қуат
0.69 кВт/сағ/цикл
Сызаттардың саны
1
Жылу көзі
Электр қуаты
Дыбыс деңгейі
71 л
Пештің түрі
Кіріктірілген тұмшапеш
ҚАЗАҚ
Салмағы
BPE842320B
37.0 кг
BPE842320M
37.0 кг
BPE842320W
37.0 кг
BPK842320B
37.0 кг
BPK842320M
37.0 кг
BPK842320W
37.0 кг
BPR842320M
37.0 кг
49
* Еуропалық Одақ үшін ЕО-тың 65/2014 және 66/2014 регламентіне сәйкес.
Беларусь Республикасы үшін 2478-2017 бағдарламалық жасақтаманың техникалық
бюллетеніне сәйкес, G қосымшасы; БЖТБ 2477-2017, A және B қосымшасы.
Украина үшін 568/32020 сәйкес.
Ресей үшін қуат тиімділігі санаты қолданылмайды.
EN 60350-1 - Тағам пісіретін тұрмыстық электр құрылғылары - 1-бөлім: Плиталар,
тұмшапештер, бу пештері және гриль - Өнімділікті өлшеу әдістері.
14.2 Қуатты үнемдеу
Пештің күнделікті тамақ
пісіру кезінде қуат
үнемдеуге көмектесетін
мүмкіндіктері бар.
Тұмшапеш жұмыс істеп тұрғанда
есігінің жабық екеніне көз жеткізіңіз.
Тағамды буға пісіру кезінде есікті жиі
ашпаңыз. Есіктің тығыздағышын таза
ұстаңыз және оның өз орнында
тұрғанына көз жеткізіңіз.
Қуатты үнемдеуді жақсарту үшін .
Егер мүмкін болса, пешті пайдаланар
алдында алдын ала қыздырмаңыз.
Бірнеше тағамды бір уақытта пісірген
кезде, пісіру циклдарының арасын
барынша қысқа етіңіз.
Желдеткішпен пісіру
Егер мүмкін болса, қуатты үнемдеу
үшін желдеткіші бар пісіру
функцияларын пайдаланыңыз.
Қалдық қызу
Ұзақтық немесе Аяқтау уақытын
таңдау функциясы қосылған
бағдарлама қосылып тұрса және пісіру
уақыты 30 минуттан ұзақ болса,
қыздыру элементтері кейбір пеш
функцияларында автоматты түрде
ертерек сөнеді.
Желдеткіш пен шам жұмыс істеуін
жалғастыра береді. Пешті сөндіргенде,
бейнебетте қалдық қызу көрсетіледі.
Қызуды тағамды жылы ұстау үшін
қолдануыңызға болады.
Пісіру уақыты 30 минуттан ұзақ болса,
пештің температурасын пісіру
аяқталғанға дейін 3 - 10 минутқа ерте
азайтыңыз. Пеш ішіндегі қалдық жылу
пісіруді жалғастырады.
Басқа тағамдарды жылыту үшін
қалдық қызуды пайдаланыңыз.
Тағамды жылы ұстау
Қалдық қызуды таңдап, тағамды жылы
ұстау үшін ең төменгі ықтимал
температураны таңдаңыз. Дисплейде
қалдық қызу индикаторы немесе
температура пайда болады.
Шамды сөндіріп пісіру
Шамды тағам пісіру барысында
сөндіріңіз. Қажет кезде қосыңыз.
Ылғалды желдеткішпен пісіру
Тағам пісіру барысында қуатты
үнемдеуге арналған функция.
Осы функцияны пайдаланғанда шам
30 секундтан кейін автоматты түрде
50
www.aeg.com
сөнеді. Шамды қайта қосуға болады,
бірақ бұл әрекет қуатты күтілген
мөлшерде үнемдемейді.
15. ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ҚАТЫСТЫ ЖАҒДАЙЛАР
Белгі
салынған материалдарды
қайта өңдеуден өткізуге тапсырыңыз.
Орам материалдарын қайта өңдеуден
өткізу үшін тиісті контейнерлерге
салыңыз. Электрлік және
электроникалық құрылғылардың
қалдығын қайта өңдеуден өткізу
арқылы, қоршаған ортаға және
адамның денсаулығына зиын
келтіретін жағдайларға жол бермеуге
өз үлесіңізді қосыңыз. Белгі
салынған құрылғыларды тұрмыстық
қалдықтармен бірге тастамаңыз.
Өнімді жергілікті қайта өңдеу
орталығына өткізіңіз немесе жергілікті
мекемеге хабарласыңыз.
Осы өнімнің өндірілген күні сериялық нөмірде көрсетілген,
оның нөмірінің бірінші саны өндірілген жылдың соңғы
санына, екінші және үшінші сандар аптаның реттік нөміріне
сәйкес келеді. Мысалы, 84512345 сериялық нөмірі өнім 2018
жылдың қырық бесінші аптасында өндірілгенін білдіреді.
Өндіруші: Electrolux Appliances AB, St. Göransgatan 143, 105
45 Stockholm, Швеция
Импорттаушы және өндірушінің уәкілетті ұйымы:
OOO «Электролюкс Рус», Кожевнический проезд 1, 115114,
Мәскеу/Москва, тел.: 8-800-200-3589
Германияда жасалған
*
ҚАЗАҚ
51
867336939-A-342019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising