AEG | BSR882320W | User manual | Aeg BSR882320W Пайдаланушы нұсқаулығы

Aeg BSR882320W Пайдаланушы нұсқаулығы
BSR882320B
BSR882320W
USER
MANUAL
KK
Қолдану туралы нұсқаулары
Бу пеші
2
www.aeg.com
МАЗМҰНЫ
1. ҚАУІПСІЗДІК АҚПАРАТЫ....................................................................................3
2. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ...............................................................................4
3. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ................................................................................... 8
4. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ІСКЕ ПАЙДАЛАНУ...................................................................... 9
5. ЕҢ АЛҒАШ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА............................................................... 10
6. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ........................................................................................ 11
7. САҒАТ ФУНКЦИЯЛАРЫ................................................................................... 22
8. КЕРЕК-ЖАРАҚТАРДЫ ҚОЛДАНУ.................................................................... 22
9. ҚОСЫМША ФУНКЦИЯЛАР...............................................................................24
10. АҚЫЛ-КЕҢЕС...................................................................................................24
11. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ..................................................................................48
12. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ..................................................................................... 52
13. ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕК.....................................................................................55
14. ҚУАТ ТИІМДІЛІГІ............................................................................................. 55
ТАМАША НӘТИЖЕГЕ ҚОЛ ЖЕТКІЗУ ҮШІН
AEG өнімін таңдағаныңызға рахмет. Бұл өнімді тұрмыс-тіршілікті жеңілдету
үшін инновациялық технологияны - қатардағы құрылғыларда бола бермейтін
функцияларды қолдана отырып, сізге жылдар бойы мүлтіксіз көмек көрсету
үшін арнайы жасадық. оған ең жақсы алуға оқу Бірнеше минут жұмсайды
сұраймыз.
Біздің веб-сайтқа барып келесіні қараңыз:
Пайдалану туралы ақпарат, кітапша, ақаулықты түзету, қызмет ақпаратын
мына жерден алыңыз:
www.aeg.com/webselfservice
Сізге барынша жақсы қызмет көрсету үшін өніміңізді мына жерге тіркеңіз:
www.registeraeg.com
Құрылғыңызға қажетті керек-жарақтарды, шығынды материалдарды және
фирмалық қосалқы бөлшектерді сатып алу үшін:
www.aeg.com/shop
ТҰТЫНУШЫҒА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
Фирмалық заттарды қолдануды ұсынамыз.
Қызмет көрсету орталығына хабарласқанда келесі деректердің дайын
болуын қамтамасыз етіңіз. Үлгісі, Өнім нөмірі, Сериялық нөмірі.
Деректерді техникалық ақпарат тақтайшасынан алуға болады.
Ескерту / Қауіп-қатерден сақтандыру ақпараты
Жалпы ақпарат және ақыл-кеңес
Қоршаған ортаға қатысты ақпарат
Өндіруші ескертусіз өзгеріс енгізу құқығына ие.
ҚАЗАҚ
1.
3
ҚАУІПСІЗДІК АҚПАРАТЫ
Құрылғыны орнатып іске қолданар алдында бірге
жеткізілген нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз.
Дұрыс орнатпау немесе пайдаланбау нәтижесінде
орын алған жарақат немесе зақымға өндіруші
жауапты емес. Нұсқаулықтарды кейін қарап жүру
үшін әрқашан қауіпсіз және қол жетімді жерде
сақтаңыз.
1.1 Балалар мен осал адамдар қауіпсіздігі
•
•
•
•
•
•
•
•
Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балалар мен
денесіне, сезім жүйесіне не ақыл-есіне зақым
келген не тәжірибесі аз адамдар өз қауіпсіздіктерін
қамтамасыз ететін адамның қадағалауы не
құрылғыны қауіпсіз қолдану бойынша берген
нұсқауына сүйеніп, дұрыс қолданбау салдарын
түсінсе, онда қолдануына болады.
3 және 8 жас арасындағы балалар мен
мүмкіндіктері өте шектеулі мүгедек адамдарды
басқалар қадағаламаған жағдайда құрылғыдан
алыс ұстау керек.
3 жасқа толмаған балаларды үнемі қарап
отырмаған жағдайда құрылғыдан алыс ұстау керек.
Балаларға құрылғымен орнатылған мобильді
құралдармен ойнауға рұқсат бермеңіз.
Барлық орам материалдарын балалардан алыс
ұстап, қоқысқа тиісті түрде тастау керек.
Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда немесе ол суып
тұрғанда, балалар мен үй жануарларын оған
жақындатпаңыз. Қол жетімді бөлшектер пайдалану
кезінде ыстық болуы мүмкін.
Құрылғыда бала қауіпсіздігінің құралы бар болса,
оны қосу керек.
Балалар құрылғыны жөндеу және тазалау
жұмыстарын бақылаусыз орындамауы керек.
4
www.aeg.com
1.2 Қауіпсіздік туралы жалпы ақпарат
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Білікті маман ғана осы құрылғыны орнатып, сымын
ауыстыруға тиіс.
ЕСКЕРТУ: Құрылғы мен оның қол жететін жердегі
бөлшектері қолдану барысында ысып тұрады.
Қыздырғыш элементтерге тиіп кетпеу үшін абайлау
керек.
Тұмшапеш ыдыстарын немесе керек-жарақтарын
алып-салған кезде үнемі қолғап киіңіз.
Қандай да бір жөндеу жұмысын орындар алдында
құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз.
ЕСКЕРТУ: Электр қатеріне ұшырамау үшін шамды
ауыстырар алдында құрылғыны сөндіріп қойыңыз.
Құрылғыны кіріктіріп орнату алдында қолданбаңыз.
Құрылғыны бумен тазалау құралын пайдаланып
тазаламаңыз.
Шыны есікті тазалау үшін қатты жеміргіш заттарды
немесе өткір темір құралдарды пайдаланбаңыз,
себебі сызат түсіп, шыны шытынап кетуі мүмкін.
Қуат cымына зақым келсе, электр қатерінен
сақтандыру үшін оны өндіруші немесе оның
уәкілетті қызмет көрсету орталығы немесе сол
сияқты білікті маман ауыстыруға тиіс.
Сөре сырғытпаларын алу үшін әуелі сөре
сырғытпасының алдыңғы жағын, содан кейін артқы
жағын бүйірлік қабырғадан тартыңыз. Сөре
сырғытпаларын кері ретпен салыңыз.
Осы құрылғыға ғана арналған тағам сенсорын (ішкі
температура сенсорын) пайдаланыңыз.
2. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ
2.1 Орнату
ЕСКЕРТУ!
Бұл құрылғыны тек білікті
маман ғана орнатуға тиіс.
•
Орам материалдарының барлығын
алыңыз.
•
•
•
•
Бүлінген құрылғыны орнатпаңыз
немесе іске қоспаңыз.
Құрылғымен бірге жеткізілген
орнату нұсқауларын орындаңыз.
Құрылғы ауыр болғандықтан,
орнынан жылжытқан кезде әрқашан
абай болыңыз. Әрқашан қауіпсіздік
қолғабы мен бітеу аяқ киім киіңіз.
Құрылғыны тұтқасынан тартпаңыз.
ҚАЗАҚ
•
•
•
•
•
Құрылғыны орнату талаптарына
сәйкес ыңғайлы және қауіпсіз жерге
орнатыңыз.
Құрылғылар мен заттардың
арасындағы минимум қашықтықты
сақтаңыз.
Құрылғыны орнатпас бұрын,
тұмшапештің есігі кедергісіз
ашылып тұрғанын тексеріңіз.
Құрылғы электрлі салқындату
жүйесімен жабдықталған. Ол электр
қуатымен жұмыс істеуге тиіс.
Кіріктіре орнатылған құрылғы
DIN68930 қауіпсіздік ережелеріне
сай келу керек.
Корпустың
минимальды биіктігі
(Корпус пен жұмыс
бетінің арасындағы
минимальды биіктік)
Корпустың ені
Корпустың тереңдігі
600 (600) мм
1500 мм
Бекіту бұрандалары
4 x 12 мм
2.2 Электртоғына қосу
ЕСКЕРТУ!
Өрт және электр қатеріне
ұшырау қаупі бар.
•
•
•
550 мм
605 (580) мм
Құрылғының
алдыңғы жағының
биіктігі
594 мм
Құрылғының артқы
жағының биіктігі
576 мм
Құрылғының
алдыңғы жағының
ені
549 мм
Құрылғының артқы
жағының ені
548 мм
Құрылғының
тереңдігі
567 мм
Құрылғының
кіріктірілген
тереңдігі
546 мм
Есік ашық кездегі
тереңдігі
1017 мм
Желдеткіш
саңылауының ең
төменгі өлшемі
Төменгі артқы
бөлікте орналасқан
саңылау
Желілік сымның
ұзындығы. Кабель
артқы бөліктің оң
жақ бұрышына
орналастырылған
•
•
•
•
•
•
550 x 20 мм
•
•
Электртоғына қосу жұмыстарының
барлығын білікті электрші ғана іске
асыруы керек.
Құрылғыны міндетті түрде жерге
тұйықтау қажет.
Техникалық ақпарат тақтасындағы
параметрлердің негізгі қуатпен
жабдықтау желісіндегі электр
параметрлеріне сәйкес келетініне
көз жеткізіңіз.
Әрқашан дұрыс орнатылған,
соққыға төзімді розетканы
қолданыңыз.
Көп тармақты адаптер мен
ұзартқыш сымды қолданбаңыз.
Құрылғының ашасы мен желілік
сымына ешбір зақым келтірмеңіз.
Қорек сымын ауыстыру қажет
болса, оны міндетті түрде қызмет
көрсету орталығы жүзеге асыруға
тиіс.
Электр сымдарына қол тигізуге
немесе құрылғының есігіне не
құрылғының төменгі жағына,
әсіресе ыстық тұрған есікке
жақындауға болмайды.
Ток жүріп тұрған және
гидроизоляциясы бар бөлшектерді
электр қатерінен қорғау үшін
құралсыз алынбайтын етіп мықтап
орнату керек.
Құрылғының ашасын розеткаға тек
құрылғыны орнатып болғаннан
кейін ғана қосыңыз. Орнатып
болғаннан кейін ашаның қол
жететін жерде тұрғанына көз
жеткізіңіз.
Егер розетка бекітілмеген болса,
ашаны жалғамаңыз.
Құрылғыны ажырату үшін электр
сымынан тартпаңыз. Әрдайым
5
6
www.aeg.com
•
•
•
қорек ашаны қолмен тартып
шығарыңыз.
Тек дұрыс оқшаулағыш құралдарды
қолданыңыз: желіні қорғайтын
ажыратқыштарды,
сақтандырғыштарды (ұстатқыштан
алынған бұрандалы
сақтандырғыштар), жерге
тұйықталудан қорғау тетіктері мен
тұйықтағыштарды пайдаланыңыз.
Электр қондырғысында құрылғыны
кез келген ток полюстерінен
ажыратуға мүмкіндік беретін
оқшаулағыш құрылғы болуы керек.
Оқшаулағыш құрылғыда кеңдігі 3
мм-ден кем емес саңылау болу
керек.
Бұл құрылғы негізгі қуат сымымен
және негізгі ашамен жабдықталған.
•
ЕСКЕРТУ!
Құрылғыны бүлдіріп
алуыңыз мүмкін.
•
2.3 Пайдалану
ЕСКЕРТУ!
Жарақат алу, күйіп қалу,
электр қатеріне ұшырау не
жарылыс шығу қаупі бар.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Бұл тек үйде ғана пайдалануға
арналған құрылғы.
Бұл құрылғының техникалық
сипаттамасын өзгертпеңіз.
Желдеткіш саңылаулардың
бітелмегенін тексеріңіз.
Жұмыс істеп тұрған құрылғыны
назардан тыс қалдырмаңыз.
Құрылғыны пайдаланып болғаннан
кейін әрқашан сөндіріңіз.
Жұмыс істеп тұрған құрылғының
есігін ашқан кезде абай болыңыз.
Ыстық ауа шығуы мүмкін.
Құрылғыны дымқыл қолмен немесе
суды қолданып тұрған кезде
пайдаланбаңыз.
Ашық есікке күш салмаңыз.
Құрылғыны жұмыс орны немесе зат
сақтайтын орын ретінде
қолданбаңыз.
Құрылғының есігін абайлап
ашыңыз. Алкогольді
ингредиенттерді қолданғанда,
алкоголь мен ауа қоспасы пайда
болуы мүмкін.
Есікті ашқан кезде жарқыл немесе
ашық оттың құрылғымен жанасуына
жол бермеңіз.
Тез тұтанатын өнімдерді немесе
жанғыш, дымқыл заттарды
құрылғының ішіне, жанына немесе
үстіне қоймаңыз.
•
•
•
•
•
Құрылғының эмаль қаптамасы
бүлініп немесе өңі кетпес үшін:
– пештің ыдыстарын немесе
басқа заттарды құрылғының
табанына тура қоймаңыз.
– алюминий жұқалтырды
құрылғының табанына тура
қоймаңыз.
– суды ыстық құрылғыға тура
қоймаңыз.
– тамақ пісіріп болғаннан кейін
дымқыл ыдыс пен тағамды
құрылғының ішінде ұстамаңыз.
– керек-жарақтарды алғанда
немесе орнатқанда абай
болыңыз.
Құрылғының эмаль қаптамасының
немесе тот баспайтын болат
бөлігінің түсінің өзгеруі құрылғы
жұмысына әсер етпейді.
Сулы қоспадан жасалған тортты
пісіру үшін шұңғыл табаны
қолданыңыз. Жеміс шырындары
кетпейтін дақтар қалдырады.
Бұл тек тағам пісіруге арналған
құрылғы. Басқа мақсатта, мысалы
бөлмені қыздыру үшін қолдануға
болмайды.
Тағамды әрқашан тұмшапештің
есігін жауып пісіріңіз.
Егер құрылғы жиһаз панелінің
(мысалы, есіктің) артына
орналастырылса, онда құрылғы
жұмыс істеп тұрғанда есіктің
ешқашан жабылмайтынына көз
жеткізіңіз. Жиһаздың жабық
панеліне жиналған жылу мен ылғал
келешекте құрылғының,
қаптаманың немесе еденнің
бүлінуіне әкелуі мүмкін. Құрылғыны
қолданғаннан кейін толық суығанша
жиһаздың панелін жаппаңыз.
ҚАЗАҚ
2.4 Күту менен тазалау
ЕСКЕРТУ!
Жарақат алу, өрт қаупі
немесе құрылғыны
бүлдіріп алу қаупі бар.
•
•
•
•
•
•
•
Құрылғыны жөндеу алдында электр
желісінен ағытыңыз және ашасын
розеткадан суырыңыз.
Құрылғының суық екеніне көз
жеткізіңіз. Шыны панелі сынып
қалуы мүмкін.
Зақым келген болса есіктің шыны
панельдерін дереу ауыстырыңыз.
Уәкілетті қызмет көрсету
орталығына хабарласыңыз.
Құрылғының бетіндегі материалдың
сапасы түспес үшін мезгіл-мезгіл
тазалаңыз.
Құрылғыны дымқыл жұмсақ
шүберекпен тазалаңыз. Бейтарап
жуғыш заттарды ғана қолданыңыз.
Жеміргіш заттарды, түрпілі
жөкелерді, еріткіштерді немесе
металл заттарды пайдаланбаңыз.
Тұмшапеш бүріккішін қолдансаңыз,
оның орамындағы қауіпсіздік
нұсқауларын орындаңыз.
Каталитті эмальды (егер бар болса)
жуғыш заттармен тазаламаңыз.
2.5 Буға пісіру
ЕСКЕРТУ!
Күйіп қалу және құрылғыны
бүлдіріп алу қаупі бар.
•
Шыққан бу күйдіруі мүмкін:
– Функция қосылып тұрғанда
құрылғының есігін абайлап
ашыңыз. Бу шығып кетуі мүмкін.
– Тағамды буға пісіргеннен кейін
құрылғының есігін абайлап
ашыңыз.
7
2.6 Ішкі жарықтама
ЕСКЕРТУ!
Электр қатері бар.
•
•
•
Осы құрылғыда тек тұрмыстық
құрылғыларға ғана арналған шам
немесе галоген шамы қолданылған.
Оны бөлмені жарықтандыру үшін
қолданбаңыз.
Шамды айырбастау алдында
құрылғыны қуат көзінен
ажыратыңыз.
Техникалық параметрлері сай
келетін шамдарды ғана
пайдаланыңыз..
2.7 Сервис
•
•
Құрылғыны жөндеу үшін уәкілетті
қызмет көрсету орталығына
хабарласыңыз.
Тек ғана фирмалық қосалқы
бөлшектерді қолданыңыз.
2.8 Құрылғыны тастау
ЕСКЕРТУ!
Жарақат алу немесе
тұншығып қалу қаупі бар.
•
•
•
Құрылғыны электр желісінен
ажыратыңыз.
Құрылғыға жақын орналасқан
электр сымын кесіп, қоқысқа
тастаңыз.
Балалар немесе үй жануарлары
барабанға қамалып қалмас үшін
есіктің бекітпесін алыңыз.
8
www.aeg.com
3. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ
3.1 Жалпы көрінісі
1
2
3
4
5
5
6
4
10
3
7
2
8
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Басқару панелі
Электрондық бағдарламалағыш
Су тартпасы
Тағам сенсорына арналған розетка
Қыздыру элементі
Шам
Желдеткіш
Түтіктің ұшындағы қақты тазалау
Алынбалы, сөре сырғытпалары
Сөренің орналасуы
9
3.2 Керек-жарақтар
Торкөз сөре
Пісіру мен қуыруға немесе май
жинайтын таба ретінде қолдануға
арналған.
Тағам сенсоры
Ыдыс, торт қалыптарын қою, тағам
қуыруға арналған.
Пісірме табақ
Тағамның ішіндегі температураны
өлшеу үшін.
Сырғытпа жолдар
Торттар мен печеньелерге арналған.
Гриль- / Қуыру науасы
Науаларды және шыны сөрені оңай
салу және алу.
ҚАЗАҚ
9
Тесіктері жоқ бір және тесіктері бар бір
ыдыс.
Буға пісіру жабдығы
Буға пісіру кезінде бу ыдысы
конденсат суды ағызып жібереді.
Мұны көкөніс, балық, тауықтың төс
етін дайындау үшін пайдаланыңыз.
Бұл жинақ күріш, полента, макарон
тәрізді суға жібітуді қажет ететін
тағамдарға арналмаған.
4. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ІСКЕ ПАЙДАЛАНУ
4.1 Басқару панелі
1
2
3
4
5
Функция
Түсіндірме
1
Қосу/Сөндіру
Құрылғыны қосу және сөндіру үшін.
2
Дисплей
Құрылғының ағымдық параметрлерін көрсетеді.
Параметрлерді реттеу және мәзір бойымен шарлау үшін.
3
Құрылғыны қосу үшін
түймесін басыңыз.
Параметрлер экранын қосу үшін айналмалы тетікті ұстап
тұрыңыз.
Айналмалы тетік Мәзір бойымен шарлау үшін айналмалы тетікті ұстап тұрып
айналдырыңыз.
Параметрді растау не таңдалған ішкі мәзірге кіру үшін
айналмалы тетікті ұстап тұрып басыңыз.
Алдыңғы мәзірге өту үшін мәзір тізімінен Артқа табыңыз
немесе таңдалған параметрді растаңыз.
4
Таңдалған функцияны қосу үшін.
5
Таңдалған функцияны сөндіру үшін.
4.2 Дисплей
Қосқаннан кейін дисплейде қыздыру
функциясы пайда болады.
150°C
14:05
10
www.aeg.com
Ең көп функция көрсетілген дисплей
орнатылады:
A
BC
D E F
Menu
170°C
25min
85°C
1h 15m
Options
A. Ескерту
B. Қосу таймері
C. Қыздыру функциясы және
температура
D. Опциялар немесе Тәулік уақыты
E. функциясының ұзақтығы және
аяқталатын уақыты не Тағам
сенсоры
F. Мәзір
5. ЕҢ АЛҒАШ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА
ЕСКЕРТУ!
Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
5.1 Алғашқы тазалау
Пештен керек-жарақтардың барлығын
және алмалы сөре сырғытпаларын
алыңыз.
"Күту менен тазалау" тарауын
қараңыз.
Пешті және керек-жарақтарды алғаш
рет пайдаланар алдында тазалаңыз.
Керек-жарақтарды және алмалы сөре
сырғытпаларын орындарына қойыңыз.
Тілді Бейнебет жарықтылығы, Судың
кермектігі және Тәулік уақыты
орнатуыңыз керек.
5.3 Судың кермектігін
орнату
Тұмшапешті су құбырына қосу үшін
судың кермектілік деңгейін орнату
керек.
Төмендегі кестеде кальций шөгіндісіне
және судың сапасына сай келетін
судың кермектігі (dH) көрсетілген.
5.2 Алғаш рет іске қосу
Ең алғаш рет іске қосқаннан кейін
бағдарламалық жасақтаманың
нұсқасы 7 секунд көрсетіледі.
Судың кермектігі
Кальций шөгіндісі
(ммоль/л)
Кальций
шөгіндісі (мг/л)
Су санаты
Санат
dH
1
0-7
0 - 1.3
0 - 50
Жұмсақ
2
7 - 14
1.3 - 2.5
50 - 100
Орташа
кермек
3
14 - 21
2.5 - 3.8
100 - 150
Өте кермек
4
21-жоғары
3,8-жоғары
150-жоғары
Өте кермек
Судың кермектілігі кестедегі
мәндерден артқан жағдайда, су
сауытын шөлмектегі сумен
толтырыңыз.
1. Тұмшапештің бу құрылғысымен
бірге жеткізілген түсі өзгеретін 4
түрлі таспаны алыңыз.
2. Таспаның реакцияға түсетін
барлық бөлігін судың ішіне
шамамен 1 секунд батырыңыз.
ҚАЗАҚ
Таспаны ағып тұрған суға
салмаңыз.
3. Таспаны сілкіп, артық су
тамшыларын кетіріңіз.
4. 1 минут күтіңіз де, судың
кермектігін төмендегі кесте
бойынша тексеріңіз.
Түстердің реакцияға түсетін
бөліктері өзгере түседі. Судың
кермектігін сынақтан кейін 1
минуттан асырмай тексеріңіз.
5. Судың кермектігін орнатыңыз:
мәзір: Негізгі параметрлер.
Сынақ таспасы
Сынақ таспасы
11
Судың кермектігі
2
3
4
Мәзірдегі судың кермектігін өзгертуге
болады: Негізгі параметрлер /
Параметр орнату /Судың кермектігі.
Судың кермектігі
1
6. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ
5. Температураны орнатыңыз және
растаңыз.
ЕСКЕРТУ!
Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
6.
6.1 Қыздыру функциялары
Қыздыру функцияларын қосу және
сөндіру.
1. Пешті іске қосыңыз.
2. Айналмалы тетікті ұстаңыз.
Соңғы пайдаланылған функцияның
асты сызылады.
3. Ішкі мәзірге кіру үшін айналмалы
тетікті басыңыз және қыздыру
функциясын таңдау үшін бұраңыз.
4. Растау үшін айналмалы тетікті
басыңыз.
түймешігін басыңыз. Кей
функцияларда қалқымалы
терезелер тізбегі бар. Келесі
қалқымалы терезеге бару үшін
айналмалы тетікті басыңыз. Соңғы
растағаннан кейін функция іске
қосылады.
Функцияны сөндіру үшін
түймесін басыңыз.
Кейбір тұмшапеш
функцияларында,
температура 60 °C
градустан төмендесе шам
өздігінен сөнуі мүмкін.
Қыздыру функциялары: Ерекше
Қыздыру функциясы
Қолдану
Баппен пісіру
Жұмсақ, сөлді ет қуырмасын дайындауға
арналған.
Жылы Ұстаңыз
Тағамды жылы ұстауға арналған.
12
www.aeg.com
Қыздыру функциясы
Қолдану
Тәрелкелерді ысыту
Үстелге тартылатын табақты жылытуға
арналған.
Консервлеу
Көкөніс консервілерін (мысалы, тұздық)
жасауға арналған.
Кептіру
Туралған жеміс, көкөніс және
саңырауқұлақтарды кептіру үшін.
Жібіту
Тағам жібіту үшін (көкөністер және жеміс).
Жібіту уақыты мұздатылған тағамның мөлшері
мен көлеміне байланысты.
Пісірме
Лазанья немесе картоп гратині тәрізді
тағамдарға арналған. Гратин жасауға және
қызартуға арналған.
Қыздыру функциялары: Стандартты
Қыздыру функциясы
Қолдану
Ыстық желдеткішпен
пісіру
Тағамды бір уақытта үш сөреде пісіруге және
кептіруге арналған.Келесі функцияға
қарағанда, температураны 20 – 40 °C
төменірек қойыңыз: Дәстүрлі пісіру.
Ыстық желмен пісіру +
Астыңғы
Тағамды қатты қызартып, түбін қытырлақ ету
үшін сөренің бір қатарында пісіруге арналған.
Келесі функцияға қарағанда температураны 20
- 40 °C төменірек қойыңыз: Дәстүрлі пісіру.
Дәстүрлі пісіру
Тағамды бір сөреде пісіруге және қуыруға
арналған.
Астыңғы + Гриль +
Желдеткіш
Әдепкі (фри, картоп тіліктері немесе қытырлақ
булочкаларды, т.б.) тағамдарды дайындауға
арналған.
Гриль
Жалпақ тағамнан гриль жасау және нанды қару
үшін.
Гриль + Желдеткіш
Үлкенірек ет кесектерін немесе сүйегі бар құс
етін бір сөреге қойып, қуыруға арналған.
Гратин жасауға және қызартуға арналған.
Астыңғы қыздыру
Түбі қытырлақ күлшелерді пісіруге және
тағамды консервілеуге арналған.
ҚАЗАҚ
Қыздыру функциясы
13
Қолдану
Ылғалды желдеткішпен Бұл тағам пісіру барысында қуатты үнемдеуге
пісіру
арналған функция. Тағам пісіру туралы
нұсқауларды "Ақыл-кеңестер және ұсыныстар"
тарауынан қараңыз, Ылғалды желдеткішпен
пісіру. Функцияға кедергі келтірмеу үшін пісіру
барысында тұмшапештің есігі жабылып тұруы
керек және тұмшапештің қуат тиімділігі
жағынан ең тиімді режимде тұрғанына көз
жеткізіңіз. Бұл функцияны пайдаланғанда ішкі
температура орнатылған температурадан
өзгеше болуы мүмкін. Қалдық қызу
пайдаланылған.Қыздыру қуаты азаюы мүмкін.
Жалпы қуат үнемдеуге арналған ұсыныстарды
"Қуат тиімділігі" тарауы, Қуат үнемдеу
тармағынан қараңыз.Бұл функцияны
пайдаланғанда шам 30 секундтан кейін
автоматты түрде сөнеді.
Қыздыру функциялары: Бу
Қыздыру функциясы
Қолдану
Толық Бу
Көкөністерді, қосымша тағамдарды немесе
балықты бумен әзірлеуге арналған.
Жоғары ылғалдылық
Бұл функция қайнатпа крем, флан, террин
және балық тәрізді баппен дайындауды қажет
ететін тағамдарды пісіруге ыңғайлы.
Төмен ылғалдылық
Бұл функция ет, құс еті, тұмшапеш тағамдары
мен бұқтырма тағамдар үшін ыңғайлы. Бу мен
қызудың үйлесім табуының нәтижесінде еттің
сыртқы жағы қытырлақ, ішкі жағы жұмсақ әрі
сөлді болып піседі.
Бу жасау
Тағамды бумен қыздырғанда, беткі жағының
кебірсіп кетуіне жол бермейді. Жаңа ғана
піскен тағамның дәмі мен иісі бойына таралу
үшін, қызу біркелкі түрде және баппен
таралады. Бұл функцияны табаққа салынған
тағамды тура қыздыру үшін қолдануға болады.
Сөрені әртүрлі деңгейлерде пайдаланып, бір
уақытта бір және одан көп табақты қыздыра
аласыз.
Нан пісіру
Бұл функцияны нан және булочкаларды
кондитер фабрикасынан шыққан тәрізді
қытырлақ етіп, түсі мен қыртысын жылтырап
пісіру қолданыңыз.
14
www.aeg.com
Қыздыру функциясы
Қолдану
Қамырды тындыру
Ашытқылы ұнды тезірек ашытуға арналған.
Бұл қамырдың беткі жағы кебірсіп кетпей,
созылмалы болып тұруын қамтамасыз етеді.
Буға пісіру
Су тартпасының қақпағы басқару
панелінде орналасқан.
ЕСКЕРТУ!
Суық кран суын ғана
пайдаланыңыз. Сүзілген
(минералдардан
тазартылған) немесе
тазартылған суды
қолданбаңыз. Басқа
сұйықтарды
пайдаланбаңыз. Су
тартпасына жанғыш
немесе алкоголі бар
сұйықтарды құймаңыз.
1. Су тартпасын ашу үшін оның
қақпағын басыңыз.
2. Су тартпасын дыбыстық сигнал
естілгенше не дисплейде хабар
пайда болғанша макс. деңгейіне
(шамамен 950 мл) жеткізіп суық
суға толтырыңыз. Су шамамен 50
минутқа жетеді. Су тартпасына ең
үлкен деңгейден асыра су
құймаңыз. Су ағу, тасып төгілу
және жиһазға нұқсан келтіру қаупі
бар.
3. Су тартпасын бастапқы орнына
қойыңыз.
4. Пешті іске қосыңыз.
5. Бумен қыздыру функциясын және
температураны орнатыңыз.
6. Қажет болса, функцияны
орнатыңыз: Ұзақтық
немесе:
Аяқталу уақыты
.
Бу шамамен 2 минуттан кейін
шығады. Тұмшапеш орнатылған
температураға жеткенде,
дыбыстық сигнал беріледі.
Су тартпасының суы таусылып
бара жатса, дыбыстық сигнал
естіледі және жоғарыда
көрсетілгендей бумен пісіруді
жалғастыру үшін су тартпасын
қайта суға толтыру керек.
Пісіру уақыты аяқталған кезде,
дыбыстық сигнал естіледі.
7. Пешті сөндіріңіз.
8. Буға пісіру аяқталғаннан кейін су
тартпасын босатыңыз.
Тазалау функциясын қараңыз:
Сауытты босату.
АБАЙЛАҢЫЗ
Тұмшапеш ыстық. Күйіп
қалу қатері бар.
9. Бумен пісіру функциясынан кейін
корпустың астында бу конденсаты
пайда болуы мүмкін. Тұмшапеш
салқындағаннан кейін корпустың
астыңғы жағын әрқашан сүртіңіз.
Тұмшапештің есігн толық ашып оны
әбден кептіріңіз. Кептіруді жылдамдату
үшін есікті жауып, тұмшапешті мына
функциямен қыздыруға болады: Ыстық
желдеткішпен пісіру , 150°C градуста,
шамамен 15 минут.
6.2 Мәзір - жалпы шолу
Menu
170°C
Options
Мәзір
Мәзір элементі
Қолдану
Пісіру көмекшісі
Автоматты бағдарламалардың тізімі қамтылған.
Тазалау
Тазалау бағдарламаларының тізімі қамтылған.
ҚАЗАҚ
Мәзір элементі
Қолдану
Негізгі параметрлер
Құрылғы конфигурациясын орнатуға арналған.
15
Ішкі мәзір: Тазалау
Ішкі мәзір
Сипаттамасы
Бумен тазалау
Құрылғы шамалы кірлеген және ішінде бірнеше рет
тағам күймеген кезде қолданылатын тазалау
амалдары.
Бумен тазалау плюс
Тұмшапеш тазалайтын құралды пайдаланып, қатып
қалған қоқысты тазалау әрекеті.
Қақты арылту
Процедура очистки системы парогенератора от
остатков известковых отложений.
Шаю
Процедура для промывки и очистки системы
парогенератора после частого использования
функций с использованием пара.
Сауытты босату
Бу функцияларын пайдаланғаннан кейін су
тартпасында қалған суды төгуге арналған
процедура.
Ішкі мәзір: Негізгі параметрлер
Ішкі мәзір
Сипаттамасы
Қауіпсіздік құралы
Бала қауіпсіздігінің құлпы қосулы тұрғанда, пешті
кенет қосу мүмкін емес. Бұл функцияны Негізгі
параметрлер мәзірі арқылы қосуға және сөндіруге
болады. Бұл функцияны қосқаннан кейін,
тұмшапешті қосқанда дисплейде Бала қауіпсіздігінің
құралы пайда болады. Пешті пайдалануға мүмкіндік
алу үшін айналмалы тетіктің көмегімен код әріптерді
төмендегідей таңдаңыз. A B C.
Жылдам қыздыру
Әдетте қыздыру уақытын азайтады. Мұның кейбір
қыздыру функцияларында ғана жұмыс істейтінін
ескеріңіз.
Қыздыру+ Кідірту
Пісіріп болғаннан кейін тағамды 30 минут жылы
ұстайды. Бұрынырақ сөндіру үшін айналмалы тетікті
басыңыз. Бұл функция белсенді тұрғанда,
дисплейде "Жылыту басталды" жазуы пайда
болады. Бұл тек кейбір қыздыру функцияларында
және Ұзақтық уақыты орнатулы тұрса ғана жұмыс
істейді.
16
www.aeg.com
Ішкі мәзір
Сипаттамасы
Уақытты ұзарту
Алдын ала анықталған пісіру уақытын ұзарту үшін.
Мұның кейбір қыздыру функцияларында ғана жұмыс
істейтінін ескеріңіз.
Параметр орнату
Пештің конфигурациясын орнатуға арналған.
Сервис
Отображение версии и конфигурации программного
обеспечения.
Ішкі мәзір: Параметр орнату
Ішкі мәзір
Сипаттама
Тіл
Бейнебет тілін орнатады.
Тәулік уақыты
Қазіргі уақытты және ай-күнді орнатады.
Негізгі сигналдар
Сенсорлық алаңдардың сигналдарын іске қосады
және ажыратады. ҚОСУ / СӨНДІРУ және ТОҚТАТУ
сигналын сөндіру мүмкін емес.
Дабыл сигналы/Қателер
Ескерту сигналдарын іске қосады және ажыратады.
Сигналдың үнділігі
Түймешік басылғанда естілетін сигналдар мен
дыбысты сигналдардың қатаңдығын реттейді.
Бейнебет жарықтылығы
Бейнебет жарықтылығын градус бойынша
лайықтайды.
Судың кермектігі
Судың кермектігін орнатады.
Ішкі мәзір: Сервис
Ішкі мәзір
Сипаттама
ДЕМО
Қосу / сөндіру коды: 2468
Лиценз. көрсету
Лицензиялар туралы ақпарат.
Бағд. жас. нұсқасын көрсету
Бағдарламалық жасақтаманың нұсқасы туралы
ақпарат.
Зауыт параметрлері
Зауыттық параметрлерді қайта орнатыңыз.
Ішкі мәзір: Пісіру көмекшісі
Бұл ішкі мәзірдегі әр тағам үшін
функция және температура
ұсынылады. Бұл параметрлерді
пайдаланушы өз қалауына сәйкес
қолдан реттей алады.
Кейбір тағамдар үшін пісіру тәсілін
таңдауға болады:
• Автоматты салмақ
•
Тағам сенсоры
Тағамды пісіру деңгейін:
• Шала немесе Азырақ
• Орташа
• Жақсы піскен немесе Көбірек
ҚАЗАҚ
Тағам санаты: Ет және балық
Құс еті
Ет
Сиыр еті
Тауық еті
Жамбас еті
Қуырылған
Жарты
Жақсы
қайнатылға
н сиыр еті
Төс ет
Сирақтар
Қанаттар
Котлета
Үйрек
Скандинави
ялық сиыр
еті
Шошқа еті
Бүтін
Жұмсақ
жамбас еті
Қаз
Жаңа
Төс ет
Қақталған
Балық
Қуырылған
Ветчина
Бүтін
Күркетауық
Қуырылған
Буға
пісірілген
Тұтас балық кішкене
еті
Қуырылған
Орташа
Қуырылған
Сирақ
Буға
пісірілген
Қабырғалар
Шұжықтар
Бұзау еті
үлкен
Жұмсақ
жамбас еті
Филе
Сирақ
Балық
пісірмелері
Сирақ
Марал еті
Қоян
Жұқа
Қалың
Қуырылған
Белдеме
Аң еті
Қуырылған
Буға
пісірілген
Қуырылған
Қой еті
Буға
пісірілген
Белдеме
Балық
таяқшалары
Сан еті
Теңіз тағамдары
Белдеме
Асшаяндар
Сирақ
Мидиялар
17
18
www.aeg.com
Тағам санаты: Гарнир / Тұмшапеш
тағамдары
Ыдыстар
Ыдыстар
Тағам
қосымшала
ры
Картофель
Жаңа
Жұмсақ
қайнатылға
н
Бүтін
Төрттен бірі
Картофель Фри
Мұздатылға
Крокеттер
н
Жұмыртқал
ар
Картоп
тілімдері
Картоп
құймақтары
Күріш
Жұмыртқа,
пісірілген
Ыдыс
Жаңа
Полента
Макарон
пісірмелері
Көкөніс
пісірмелері
Кассероль,
қышқыл
Кассероль,
көкөніс
Көкөністер
және
дақылдар
Террин
Пицца
Мұздатылға Жұқа
н
Қалың
Тісбасарлар
Салқындат
ылған
Лазанья
Картоп
гратині
Жұқа
Қалың
Картоп
тұшпарасы
Ашыған
қамыр
тұшпарасы
Тұмшапеш
тағамдары
Бітеу
қайнатылға
н
Тағам санаты: Ащы тағам пісіру
Паста, жаңа
пісір-н
Тұшпарала
р
Орташа
қайнатылға
н
Киш
Жұқа
Қалың
ҚАЗАҚ
Тағам санаты: Десерттер / Пісіру
Ыдыс
Ыдыс
Жаңа
Багет
Чиабатта
Алма бәліші
Қара нан
Бриошь
Қарабидай
наны
Чизкейк
Ашытқысыз
нан
Тәж наны
Ашыған
ұннан
жасалған
өрме
Мұздатылға Багет
н
Нан
Алдын ала
пісірілген
Жаңа
Булочкалар
Мұздатылға
н
Алдын ала
пісірілген
Бадам
торты
Ақ нан
Тұтас дәнді
нан
Нан
Қалбырдағ
ы торт
Алма торты,
жабық
Шала
ашыған
қамыр
Қопсыма
флан негізі
Мадера
торты
Шығырық
торты
Бисквит
торт
Ашық
бәліштер
19
20
www.aeg.com
Ыдыс
Ыдыс
Науадағы
торт
Шағын
кондит.
өнімі
Алма
штруделі,
мұздатылға
н
Брауни
Чизкейк
Рождество
штоллен
Бадам
печеньесі
Шала
ашыған
қамыр
Маффин
Қопсыма
қамыр
Қаттама
қамырдан
жасалған
кондитерлік
өнімі
Тәтті таспа
Ашыған
қамыр
Бисквит
торт
Үгілме
қамырдан
жасалған
печенье
Шекер
қосылған
торт
Флан
Швейцария
орамасы
Қайнатпа
крем
Тәтті
швейц.
тарталеткас
ы
Кассероль,
тәтті
Ашыған
қоспа торты
Қайнатылға
н ұннан
жасалған
пирожныйл
ар
Эклер
Үкпе торт
Жемісті
бәліш
Шағын
торттар
Ашыған
қамыр
тұшпарасы
Тағам санаты: Көкөністер
Ыдыс
Артишоктар
Спаржа, жасыл
Спаржа, ақ
Қызылша
Қара желкек
ҚАЗАҚ
Ыдыс
Ыдыс
Брокколи
Гүл шоқтары
Бүтін
Брюссель
қырыққабаты
Саңырауқұлақ
тілімдері
Бұршақ
Бұрыш
Савой
орамжапырағы
Шаңбыр
Сәбіз
Орамжапырақ
21
Гүл шоқтары
Бүтін
Сельдерей
Балғын шпинат
Қызанақ
6.3 Опциялар
Кәді, тілімдері
Menu
Баялды
170°C
Фенхель
Options
Жасыл бұршақ
Қияқты пияз
шығырықтары
Опциялар
Сипаттамасы
Таймер параметрлері
Сағат функцияларының тізімі қамтылған.
Жылдам қыздыру
Қазір орындалып тұрған қыздыру
функциясының қыздыру уақытын азайту
үшін.
Қосу / Сөндіру
Қосып кету
Функцияны орнатып, оны кейін қосуға
арналған. Орнатқаннан кейін дисплейде
"Орнату және кете беру" хабары пайда
болады. Қосу үшін Бастау түймесін
басыңыз. Функция белсенді тұрса,
дисплейдегі хабар көрінбей кетеді де,
функция жұмыс істей бастайды. Бұл тек
кейбір қыздыру функцияларында және
Ұзақтық / Аяқтау уақыты орнатулы тұрса
ғана жұмыс істейді.
6.4 Қалдық қызу
Пешті сөндіргенде, бейнебетте қалдық
қызу көрсетіледі. Қызуды тағамды
жылы ұстау үшін қолдануыңызға
болады.
22
www.aeg.com
7. САҒАТ ФУНКЦИЯЛАРЫ
7.1 Таймер параметрлері
Сағат функциясы
Қолдану
Қосу таймері
Функцияның жұмыс жасау уақытын
автоматты түрде бақылайды. Дисплейде
Қосу таймері параметрін қосуға немесе
сөндіруге болады.
Ұзақтық
Жұмыс уақытының ұзақтығын орнату
үшін.1)
Аяқталу уақыты
Қыздыру функциясын сөндіру уақытын
орнатуға арналған: Бұл функция Ұзақтық
орнатылса ғана жұмыс істейді. Ұзақтық
және Аяқталу уақыты функцияларын бір
уақытта пайдаланса, пешті кейін белгілі
уақытта автоматты түрде қосады немесе
сөндіреді. 1)
Ескерту
Кері санақты орнатуға арналған.1)
Бұл функция тұмшапештің қызметіне әсер
етпейді.
Уақытты таңдаңыз және
орнатыңыз.
Уақыт аяқталғанда дыбыстық сигнал
естіледі. Сигналды тоқтату үшін
айналмалы тетікті басыңыз.
Тұмшапеш сөндірулі тұрғанда осы
функцияны қосу үшін айналмалы
түймешені басыңыз.
1) Ең көбі 23 сағ 59 мин
8. КЕРЕК-ЖАРАҚТАРДЫ ҚОЛДАНУ
ЕСКЕРТУ!
Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
8.1 Керек-жарақтарды
орнату
Торкөз сөре:
Сөрені сөре бағыттағыштарының
арасына салып итеріп, .
Пісірме науа/ Шұңғыл науа:
Пісірме науа /шұңғыл науаны сөре
сырғытпасының бағыттағыштарының
арасына салып итеріңіз.
ҚАЗАҚ
23
АБАЙЛАҢЫЗ
Пештің есігін жабар
алдында, бағыттауыш
жолдардың пешке әбден
кіргізілгеніне көз жеткізіңіз.
Торкөз сөре:
Төркөз сөренің тіректерін төмен
қаратып сырғытпа жолдарға қойыңыз.
Тор сөрені және пісірме науаны /
шұңғыл науаны бірге пайдалану:
Пісірме науаны /шұңғыл науаны сөре
тірегінің бағыттағышының және
жоғарыдағы бағыттағыштар үстіндегі
тор сөренің арасына кіргізіңіз.
Үстіңгі жағындағы шағын
ойық қауіпсіздікті
арттырады. Дөңес тұстар
аударылып кетуден
сақтайтын құралдың рөлін
атқарады. Сөренің
айналасындағы биік жиек
ыдыстардың сөреден
сырғып кетуіне жол
бермейді.
8.2 Сырғытпа жолдар керек-жарақтарды салу
Сырғытпа жолдардың көмегімен
сөрелерді барынша оңай алып-салуға
болады.
АБАЙЛАҢЫЗ
Сырғытпа жолдарды ыдыс
жуғыш машинада
жумаңыз. Сырғытпа
жолдарды майламаңыз.
Төркөз сөренің биіктетілген
жиегі, ыдыс сырғып кетуге
жол бермейтін қосымша
сақтық құралы болып
табылады.
Шұңғыл таба:
Шұңғыл науаны сырғытпа жолдарға
қойыңыз.
Торкөз сөре мен шұңғыл табаны бірге
қолдану:
Торкөз сөре мен шұңғыл таба екеуін
сырғытпа жолдарға қойыңыз.
24
www.aeg.com
9. ҚОСЫМША ФУНКЦИЯЛАР
9.1 Автоматты түрде
сөндіру
Қыздыру функциясы істеп тұрса және
еш параметрді өзгертпесеңіз, құрылғы
қауіпсіздікті сақтау үшін біраздан кейін
автоматты түрде сөнеді.
(°C)
(сағ)
(°C)
200 - 230
(сағ)
5.5
Автоматты сөндіру келесі
функцияларда жұмыс істемейді: Шам,
Тағам сенсоры,Ұзақтық, Аяқталу
уақыты.
30 - 115
12.5
9.2 Желдеткіш
120 - 195
8.5
Пеш жұмыс істеп тұрған кезде, пештің
беттерін салқын ұстау үшін желдеткіш
автоматты түрде қосылады. Пешті
сөндірсеңіз, желдеткіш пеш
салқындағанша жұмыс істеп тұра
береді.
10. АҚЫЛ-КЕҢЕС
ЕСКЕРТУ!
Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
Кестелердегі температура
мен пісіру уақыттары тек
нұсқау ретінде беріледі.
Олар рецептерге, олардың
құрамының сапасы мен
мөлшеріне байланысты
болады.
10.1 Пісіруге арналған ақылкеңес
Пешіңіз бұрыңғы құрылғыңызға
қарағанда басқаша пісіруі немесе
қуыруы мүмкін. Төмендегі кестелер
тағамның түрлеріне арналған
температура, пісіру уақыты мен
сөренің орналасуы үшін ұсынылатын
параметрлерді көрсетеді.
Нақты рецептіге арналған
параметрлерді таба алмасаңыз, ұқсас
біреуін пайдаланыңыз.
10.2 Есіктің ішкі жағы
Есіктің ішкі жағында келесі деректер
болады:
•
•
сөре қоюға болатын деңгейлер
саны.
қыздыру функциялары туралы
ақпарат, тағамдар үшін
ұсынылатын сөре деңгейлері мен
температура мәндері.
10.3 Тұмшапештің арнайы
қыздыру функцияларына
қатысты кеңес
Жылы Ұстаңыз
Бұл функция тағамды жылы ұстауға
мүмкіндік береді. Температура
өздігінен 80 °C-қа реттеледі.
Тәрелкелерді ысыту
Бұл функция табақтар мен ыдыстарды
үстелге тарту алдында жылытады.
Температура өздігінен 70 °C-қа
реттеледі.
Табақтар мен ыдыстарды торкөз
сөреге біркелкі орналастырыңыз.
Бірінші сөре деңгейін қолданыңыз.
Жылыту уақытының жартысы өткенде
орындарын ауыстырыңыз.
ҚАЗАҚ
Қамырды тындыру
Бұл функция ұн ашытуға көмектеседі.
Ұнды үлкен табаққа салыңыз. Бірінші
сөре деңгейін қолданыңыз.
Функцияны: Қамырды тындыру және
пісіру уақытын орнатыңыз.
Мысалы: Жалпы пісіру уақыты - 40
мин. Бірінші, Пісірілген, текшеленіп
туралған картоп қойыңыз, 20 мин.
кейін Арқан балықтың қоң еті және
30 мин. кейін Брокколи, гүл шоқтары
қосыңыз.
Жібіту
Тағамның орамын алыңыз да, тағамды
табаққа салыңыз. Тағамға қақпақ
жаппаңыз, жібіту уақыты ұзарады.
Бірінші сөре деңгейін қолданыңыз.
10.4 Толық Бу
Функция қосылып тұрғанда
тұмшапештің есігін абайлап ашыңыз.
Бу шығуы мүмкін.
Зарарсыздандыру
Бұл функция сауыттарды (мысалы,
балалардың шөлмектерін)
зарарсыздандыруға көмектеседі.
Таза сауыттарды бірінші деңгейдегі
сөренің ортасына төңкеріп қойыңыз.
(мин)
Пісірілген,
текшеленіп
туралған картоп
40
Арқан балықтың
қоң еті
20
Брокколи, гүл
шоқтары
10
Бір және одан да көп тағамды бір
уақытта пісіргенде суды ең көп
мөлшерде пайдаланыңыз.
Екінші сөре деңгейін қолданыңыз.
Тартпаға барынша көп су құйып,
уақытты 40 минутқа қойыңыз.
Пісіру
Бұл функция жас немесе мұздатылған
тағамдардың барлығын пісіруге
көмектеседі. Мұны көкөніс, ет, балық,
макарон, күріш, семолина және
жұмыртқаны пісіру, жылыту, жібіту,
баяу пісіру немесе бланширлеу үшін
пайдалануға болады.
Бір тағамды дайындау кезінде бірнеше
тағамнан тұратын тамақты дайындауға
болады. Барлық тағамдар бір уақытта
дайын болуы үшін ең ұзақ пісетін
тағамнан бастап, содан кейін қалған
тағамдарды пісіру кестелерде
көрсетілгендей тиісті уақытта қосыңыз
25
КӨКӨНІСТЕР
99 °C градус температураны
орнатыңыз.
(мин)
8 - 10
Брокколи, гүл шоқтары,
бос тұмшапешті алдын
ала қыздырыңыз
10
Аршылған қызанақ
10 - 15
Балғын шпинат
10 - 15
Кәді, тілімдері
15
Бланширленген
көкөністер
15 - 20
Саңырауқұлақ, тілімдері
15 - 20
Бұрыш тілімдері
26
www.aeg.com
КӨКӨНІСТЕР
КӨКӨНІСТЕР
99 °C градус температураны
орнатыңыз.
99 °C градус температураны
орнатыңыз.
(мин)
(мин)
15 - 25
Бүтін брокколи
35 - 45
Қара желкек
15 - 25
Спаржа, жасыл
35 - 45
Орамжапырақ, бүтін
15 - 25
Баялды
35 - 45
Жасыл бұршақ
15 - 25
Асқабақ, текшелеп
туралған
40 - 45
15 - 25
Қызанақ
Ақ немесе қызыл
орамжапырақ, таспа
тәрізді етіп туралған
20 - 25
Бланширленген
бұршақтар
50 - 60
Артишоктар
55 - 65
20 - 25
Латук-салатының гүлдері
Жұмсартылған,
кептірілген бұршақтар, су /
бұршақ мөлшері 2:1
20 - 25
Савой орамжапырағы
60 - 90
Ашыған қырыққабат
20 - 30
Текшеленген сельдерей
70 - 90
Қызылша
20 - 30
Қияқты пияз,
шығырықтары
20 - 30
Бұршақ
20 - 30
Бұршаққынды асбұршақ /
Кайзер бұрыштары
20 - 30
Тәтті картоп
20 - 30
Фенхель
20 - 30
Сәбіз
25 - 35
Спаржа, ақ
(мин)
25 - 35
Брюссель қырыққабаты
15 - 20
25 - 35
Гүлді қырыққабат, гүл
шоқтары
Кускус, су / кускус мөлшері
1:1
15 - 25
Тальятелле, жаңа
25 - 35
Кольраби, тілімдері
20 - 25
25 - 35
Ақ үрме бұршақ
Жарма пудингі, сүт / ұнтақ
жарма мөлшері 3,5:1
30 - 40
Собығы алынбаған тәтті
жүгері
20 - 30
Жасымық, қызыл, су /
жасымық мөлшері 1:1
ТАҒАМ ҚОСЫМШАЛАРЫ /
ҚОСПАЛАРЫ
99 °C градус температураны
орнатыңыз.
ҚАЗАҚ
ТАҒАМ ҚОСЫМШАЛАРЫ /
ҚОСПАЛАРЫ
99 °C градус температураны
орнатыңыз.
ЖЕМІС
99 °C градус температураны
орнатыңыз.
(мин)
(мин)
25 - 30
Шпетцле
25 - 35
Булгур, су / булгур
мөлшері 1:1
25 - 35
Ашыған қамыр тұшпарасы
30 - 35
Хош иісті күріш, су / күріш
мөлшері 1:1
30 - 40
Пісірілген, текшеленіп
туралған картоп
35 - 45
Нан тұшпарасы
35 - 45
Картоп тұшпарасы
35 - 45
Күріш, су / күріш мөлшері
1:1, су мен күрішті
пайдалану ара қатынасы
күріштің түріне
байланысты өзгеруі
мүмкін
10 - 15
Алма тілімдері
10 - 15
Ащы жидектер
10 - 20
Шоколадты еріту
20 - 25
Жеміс компоты
БАЛЫҚ ЕТІ
(мин)
(°C)
15 20
Балықтың жұқа қоң
еті
75 - 80
20 25
Жас асшаяндар
75 - 85
20 30
Мидиялар
100
40 - 50
Полента, сұйық мөлшері
3:1
20 30
Арқан балықтың қоң 85
еті
40 - 55
Күріш пудингі, сүт / күріш
мөлшері 2,5:1
20 30
Форель, 0,25 кг
85
45 - 55
Қабығы аршылмаған
картоп, орташа
30 40
Мұздатылған
асшаяндар
75 - 85
55 - 60
Жасымық, қоңыр және
жасыл, су / жасымық
мөлшері 2:1
40 45
Арқан балық
форель, 1 кг
85
27
28
www.aeg.com
ЕТ
ЖҰМЫРТҚА
(мин)
(°C)
15 20
Чиполата
80
20 30
Бавариялық бұзау
етінен жасалған
шұжық / Ақ шұжық
80
20 30
Вена шұжығы
80
25 35
Тауықтың төс еті,
жұмсақ пісірілген
90
55 65
Пісірілген ветчина, 1 99
кг
60 70
Тауық еті, жұмсақ
пісірілген, 1 - 1,2 кг
99
70 90
Касселер, жұмсақ
пісірілген
90
80 90
Бұзау еті /
Шошқаның қоң еті,
0,8 - 1 кг
90
110 120
Тафельшпиц
99
99 °C градус температураны
орнатыңыз.
(мин)
12 - 13
Жұмыртқа, орташа піскен
18 - 21
Жұмыртқа, әбден піскен
10.5 Функцияны біріктіру:
Гриль + Желдеткіш + Толық
Бу
Бұл функцияларды ет, көкөністер және
гарнирлерді бір уақытта пісіру үшін
біріктіруге болады.
1. Функцияны орнатыңыз: Гриль +
Желдеткіш ет қуыруға арналған.
2. Дайын көкөністер мен гарнирлерді
қосыңыз.
3. Тұмшапеш температурасын
шамамен 90 ° C дейін азайтыңыз.
Тұмшапештің есігін бірінші
ашылатын қалпына қойып
шамамен 15 минут ашыңыз.
4. Функцияны орнатыңыз: Толық Бу.
Барлығын дайын болғанша бірге
пісіріңіз.
ЖҰМЫРТҚА
99 °C градус температураны
орнатыңыз.
(мин)
10 - 11
Жұмыртқа, шала піскен
Көкөністерге арналған үшінші сөре деңгейін және етке арналған бірінші сөре
деңгейін пайдаланыңыз.
ҚАЗАҚ
Гриль + Желдеткіш
Бірінші қадам: ет пісіру
Толық Бу
Екінші қадам: көкөністерді
қосыңыз
(°C)
(мин)
(°C)
(мин)
180
60 - 70
99
40 - 50
Қуырылған
180
шошқа еті, 1 кг /
Картофель /
Көкөністер,
тұздық
60 - 70
99
30 - 40
Қуырылған
бұзау еті, 1 кг /
Күріш /
Көкөністер
50 - 60
99
30 - 40
Ростбиф, 1 кг /
Брюссель
қырыққабаты,
полента
180
10.6 Жоғары ылғалдылық
Екінші сөре деңгейін қолданыңыз.
(°C)
(мин)
Қайнатпа
крем / Ашық
бәліш, кішкене
ыдыстарда
90
35 - 45
Піскен
жұмыртқа
90 - 110
Тұшпаралар
(°C)
(мин)
120 - 130
40 - 50
10.7 Төмен ылғалдылық
Басқаша көрсетілмесе, екінші сөре
деңгейін пайдаланыңыз.
15 - 30
(°C)
(мин)
200
15 - 20
25 - 35
Пісіруге дайын
200
багеталар, 40 - 50 г
15 - 20
Шағын балық, 90
0,35 кг-ға дейін
20 - 30
Булочкалар, 40 - 60 180 г
200
25 - 35
Тұтас балық
еті, 1 кг-ға
дейін
30 - 40
Террин тағамы 90
40 - 50
Балықтың жұқа 85
қоң еті
15 - 25
Пісіруге дайын
булочкалар
Балықтың
қалың қоң еті
90
90
29
30
www.aeg.com
(°C)
(мин)
Пісіруге дайын
багеталар,
мұздатылған, 40 50 г
200
25 - 35
Котлета, шала
піскен, 0,5 кг
180
30 - 40
Макарон
пісірмелері
170 190
40 - 50
Лазанья
170 180
45 - 55
Нан, 0,5 - 1 кг
180 190
45 - 60
Картоп гратині
160 170
50 - 60
Тауық еті, 1 кг
180 210
50 - 60
Шошқаның қоң еті,
ысталған, 0,6 - 1 кг,
2 сағат жібітіңіз
160 180
60 - 70
Ростбиф, 1 кг
180 200
60 - 90
Үйрек, 1,5 - 2 кг
180
70 - 90
Қуырылған бұзау
еті, 1 кг
180
80 - 90
Қуырылған шошқа
еті, 1 кг
160 180
90 - 100
Қаз, 3 кг, бірінші
сөре деңгейін
қолданыңыз
(°C)
(мин)
170
130 - 170
10.8 Бу жасау
Екінші сөре деңгейін қолданыңыз.
(°C)
(мин)
Бір табақтағы
тағамдар
110
10 15
Макарон өнімдері
110
10 15
Күріш
110
10 15
Тұшпаралар
110
15 25
10.9 Пісіру
Алғашқыда төменірек температураны
пайдаланыңыз.
Егер торттарды бірнеше сөрелерге
қойып пісірсеңіз, пісіру уақыттарын 10
– 15 минутқа созуға болады.
Биіктіктері әр түрлі кекстер мен тәтті
тоқаштар бірдей қызармауы мүмкін.
Егер біркелкі қызармаса температура
параметрін өзгертудің қажеті жоқ.
Пісіру барысында қызару деңгейлері
теңеседі.
Пісіру кезінде тұмшапештегі науа
майысып қалуы мүмкін. Науалар
суыған кезде майысқаны қалпына
келеді.
ҚАЗАҚ
10.10 Пісіруге қатысты ұсыныстар
Пісіру нәтижелері
Ықтимал себептері
Шешім
Торттың түбі дұрыс
піспейді.
Сөренің орналасуы дұрыс
емес.
Тортты астыңғы сөреге
қойыңыз.
Торт басылып қалды
және шикі немесе
құрылымы біркелкі
емес.
Тұмшапештің
температурасы тым
жоғары.
Келесі жолы пештің
температурасын сәл төмен
орнатыңыз.
Пісіру уақыты тым қысқа.
Келесі жолы пісіру уақытын
ұзартып, тұмшапештің
температурасын төмендетіңіз.
Торт тым кебір.
Тұмшапештің
Келесі жолы тұмшапештің
температурасы өте төмен. температурасын жоғары
орнатыңыз.
Пісіру уақыты тым ұзақ.
Торт біркелкі емес.
Келесі жолы қысқа пісіру
уақытын орнатыңыз.
Тұмшапештің
Тұмшапештің температурасын
температурасы өте
төмендетіп, пісіру уақытын
жоғары және пісіру уақыты ұзартыңыз.
тым қысқа.
Торт біркелкі
жайылмайды.
Торт берілген рецепт
бойынша пісіруге
дайын емес.
Келесі жолы тортты пісіру
науасына біркелкі жайыңыз.
Тұмшапештің
Келесі жолы тұмшапештің
температурасы өте төмен. температурасын аздап жоғары
орнатыңыз.
10.11 Бір деңгейде пісіру
ҚАЛБЫРЛАРДА ПІСІРУ
(°C)
(мин)
Шығырық торты /
Бриошь
Ыстық
желдеткішпен
пісіру
150 - 160
50 - 70
1
Мадера торты /
Жеміс торттары
Ыстық
желдеткішпен
пісіру
140 - 160
70 - 90
1
31
32
www.aeg.com
ҚАЛБЫРЛАРДА ПІСІРУ
(°C)
(мин)
Жидек салынған
ашық бәліш үгілмелі
пирожный, бос
тұмшапешті
алдын ала
қыздырыңыз
Ыстық
желдеткішпен
пісіру
150 - 160
20 - 30
2
Жидек салынған
ашық бәліш - торт
қоспасы
Ыстық
желдеткішпен
пісіру
150 - 170
20 - 25
2
Чизкейк
Дәстүрлі пісіру
170 - 190
60 - 90
1
ТОРТТАР / КОНДИТЕРЛІК ӨНІМДЕР / НАНДАР
Басқаша көрсетілмесе, бос тұмшапешті алдын ала қыздырыңыз.
(°C)
(мин)
Өрме батон / Тәж
наны, алдын ала
қыздыру қажет
емес
Дәстүрлі пісіру
170 - 190
30 - 40
3
Штоллен
Дәстүрлі пісіру
160 - 180
50 - 70
2
Қарабидай наны:
Дәстүрлі пісіру
бірінші: 230
20
1
содан кейін: 160 - 30 - 60
180
Қайнатылған
ұннан жасалған
пирожныйлар /
Эклер
Дәстүрлі пісіру
190 - 210
20 - 35
3
Швейцария
орамасы,
Дәстүрлі пісіру
180 - 200
10 - 20
3
ҚАЗАҚ
ТОРТТАР / КОНДИТЕРЛІК ӨНІМДЕР / НАНДАР
Басқаша көрсетілмесе, бос тұмшапешті алдын ала қыздырыңыз.
(°C)
(мин)
Бетіне үкпе
себілген торт,
алдын ала
қыздыру қажет
емес
Ыстық
желдеткішпен
пісіру
150 - 160
20 - 40
3
Майлы бадам
торты / Қантты
торттар
Дәстүрлі пісіру
190 - 210
20 - 30
3
Жемісті бәліштер, Дәстүрлі пісіру
алдын ала
қыздыру қажет
емес
180
35 - 55
3
Ашыған қамырдан Дәстүрлі пісіру
жасалған беткі
қабаты жұқа
торттар (мысалы,
кварк, кілегей,
қайнатпа крем)
160 - 180
40 - 60
3
ПЕЧЕНЬЕ
Үшінші сөре деңгейін қолданыңыз.
(°C)
(мин)
Шала ашыған қамыр /
Торт қоспасы
Ыстық желдеткішпен
пісіру
150 - 160
15 - 25
Меренга
Ыстық желдеткішпен
пісіру
80 - 100
120 - 150
Бадам печеньесі
Ыстық желдеткішпен
пісіру
100 - 120
30 - 50
33
34
www.aeg.com
ПЕЧЕНЬЕ
Үшінші сөре деңгейін қолданыңыз.
(°C)
(мин)
Ашыған ұннан печенье Ыстық желдеткішпен
пісіру
150 - 160
20 - 40
Қабат-қабат қамырдан Ыстық желдеткішпен
жасалған кондитерлік пісіру
өнімдер, бос
тұмшапешті алдын ала
қыздырыңыз
170 - 180
20 - 30
Булочкалар, бос
Дәстүрлі пісіру
тұмшапешті алдын ала
қыздырыңыз
190 - 210
10 - 25
10.12 Пісірмелер және гратин
Бірінші сөре деңгейін қолданыңыз.
(°C)
(мин)
Макарон пісірмелері
Дәстүрлі пісіру
180 - 200
45 - 60
Лазанья
Дәстүрлі пісіру
180 - 200
25 - 40
Көкөніс пісірмелері,
бос тұмшапешті
алдын ала
қыздырыңыз
Гриль + Желдеткіш
170 - 190
15 - 35
Балқытылған ірімшік
салған багета
Ыстық желдеткішпен
пісіру
160 - 170
15 - 30
Сүтті күріш
Дәстүрлі пісіру
180 - 200
40 - 60
Балық пісірмелері
Дәстүрлі пісіру
180 - 200
30 - 60
Толтырма салынған
көкөніс
Ыстық желдеткішпен
пісіру
160 - 170
30 - 60
ҚАЗАҚ
35
10.13 Көп деңгейде пісіру
Функцияны пайдаланыңыз: Ыстық
желдеткішпен пісіру.
ПЕЧЕНЬЕ
2 науа үшін бірінші және төртінші сөре
деңгейін пайдаланыңыз.
ТОРТТАР / КОНДИТЕРЛІК
ӨНІМДЕР / НАНДАР
(°C)
(мин)
Қайнатылған ұннан
жасалған пирожныйлар /
Эклер, бос тұмшапешті
алдын ала қыздырыңыз
160 - 25 180
45
Құрғақ штрудель
150 - 30 160
45
ПЕЧЕНЬЕ
(°C)
(мин)
Қабат-қабат қамырдан
жасалған кондитерлік
өнімдер, бос
тұмшапешті алдын ала
қыздырыңыз
170 180
30 - 50
Булочкалар
180
20 - 30
10.14 Қуыруға қатысты
ұсыныстар
Қызуға төзімді ыдысты пайдаланыңыз.
Етті жұмсақ етіп қуырыңыз.
Үлкенірек ет кесектерін науаға тура
салып не науаның үстіне қойылған
сөреге тура қойып қуырыңыз.
Майдың күйіп кетуін алдын алу үшін
науаға аздап су құйыңыз.
Қуырылып жатқан тағамды пісіру
уақытының 1/2 - 2/3 бөлігі өткенде
аударыңыз.
(°C)
(мин)
Үгілме қамырдан
жасалған печенье
150 160
20 - 40
Етті не балық етін ірі қалпы қуырыңыз
(1 кг не бұдан көп).
Меренга
80 100
130 170
Қуыру кезінде ет кесектеріне өзінің
сөлін бірнеше рет құйыңыз.
Бадам печеньесі
100 120
40 - 80
10.15 Қуыру
Ашыған ұннан печенье
160 170
30 - 60
Бірінші сөре деңгейін қолданыңыз.
СИЫР ЕТІ
(°C)
Бұқтырып қуыру
1 - 1,5 кг
Дәстүрлі пісіру 230
(мин)
120 - 150
36
www.aeg.com
СИЫР ЕТІ
(°C)
(мин)
Ростбиф немесе
қалыңдығы 1
филе, шала
см
піскен, бос
тұмшапешті алдын
ала қыздырыңыз
Гриль +
Желдеткіш
190 - 200
5-6
Ростбиф немесе
қалыңдығы 1
филе, орташа
см
піскен, бос
тұмшапешті алдын
ала қыздырыңыз
Гриль +
Желдеткіш
180 - 190
6-8
Ростбиф немесе
қалыңдығы 1
филе, жақсы
см
піскен, бос
тұмшапешті алдын
ала қыздырыңыз
Гриль +
Желдеткіш
170 - 180
8 - 10
ШОШҚА ЕТІ
Функцияны пайдаланыңыз: Гриль + Желдеткіш.
(кг)
(°C)
(мин)
Жауырын / Мойын ет /
Сан ет
1 - 1.5
150 - 170
90 - 120
Туралған / Қабырға
1 - 1.5
170 - 190
30 - 60
Котлета
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
Шошқа сирағы, алдын
ала пісірілген
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
ҚАЗАҚ
БҰЗАУ ЕТІ
Функцияны пайдаланыңыз: Гриль + Желдеткіш.
(кг)
(°C)
(мин)
Қуырылған бұзау
еті
1
160 - 180
90 - 120
Бұзаудың сирағы
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
ҚОЗЫ ЕТІ
Функцияны пайдаланыңыз: Гриль + Желдеткіш.
(кг)
(°C)
(мин)
Қойдың сирағы /
Қуырылған қой еті
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
Қойдың жамбасы
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
АҢ ЕТІ
(кг)
(°C)
(мин)
Белдеме /
Қоянның аяғы,
бос
тұмшапешті
алдын ала
қыздырыңыз
1
Гриль +
Желдеткіш
180 - 200
35 - 55
Бұғының
жамбасы
1.5 - 2
Дәстүрлі пісіру
180 - 200
60 - 90
Маралдың сан
еті
1.5 - 2
Дәстүрлі пісіру
180 - 200
60 - 90
37
38
www.aeg.com
ҚҰС ЕТІ
Функцияны пайдаланыңыз: Гриль + Желдеткіш.
(кг)
(°C)
(мин)
0.2 - 0.25
200 - 220
30 - 50
Тауықтың жарты еті 0.4 - 0.5
190 - 210
40 - 50
Тауық еті, пулярка
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
Үйрек
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
Қаз
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
Күркетауық
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
Күркетауық
4-6
140 - 160
150 - 240
Құс еті, кесектер
БАЛЫҚ ЕТІ
(кг)
Тұтас балық еті 1 - 1.5
Гриль +
Желдеткіш
10.16 Нан пісіру
(°C)
(мин)
180 - 200
30 - 50
Екінші сөре деңгейін қолданыңыз.
Алдын ала қыздыру ұсынылмайды.
НАН
(°C)
(мин)
Ақ нан
170 - 190
40 - 60
Багет
200 - 220
35 - 45
Бриошь
180 - 200
40 - 60
Чиабатта
200 - 220
35 - 45
ҚАЗАҚ
39
НАН
(°C)
(мин)
Қарабидай наны
170 - 190
50 - 70
Тұтас дәнді ұннан нан
170 - 190
50 - 70
Тұтас дәнді нан
170 - 190
40 - 60
Булочкалар
190 - 210
20 - 35
10.17 Ыстық желмен пісіру + Астыңғы көмегімен қытырлақ
етіп пісіру
ПИЦЦА
Бірінші сөре деңгейін қолданыңыз.
(°C)
(мин)
Ашық бәліштер
180 - 200
40 - 55
Шпинат бәліші
160 - 180
45 - 60
Киш лорен / Швейцария
бәліші
170 - 190
45 - 55
Алма бәліші, жабық
150 - 170
50 - 60
40
www.aeg.com
ПИЦЦА
Бос пешті пайдаланар алдында қыздырыңыз.
Екінші сөре деңгейін қолданыңыз.
(°C)
(мин)
Пицца, қыртысы жұқа,
шұңғыл табаны
пайдаланыңыз
210 - 230
15 - 25
Пицца, қыртысы қалың
180 - 200
20 - 30
Ашытқысыз нан
210 - 230
10 - 20
Қатпарлы қамырдан
жасалған бәліш
160 - 180
45 - 55
Фламмкухен
210 - 230
15 - 25
Пирожкилер
180 - 200
15 - 25
Көкөніс бәліші
160 - 180
50 - 60
10.18 Гриль
Аққан май таму үшін бірінші деңгейге
табақ қойыңыз.
Бос пешті пайдаланар алдында
қыздырыңыз.
ГРИЛЬ
(°C)
(мин)
1-ші жағы
(мин)
2-ші жағы
Ростбиф
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Сиыр етінің филесі
230
20 - 30
20 - 30
3
Шошқаның қоң еті
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Бұзау жамбасы
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Қойдың жамбасы
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Тұтас балық еті, 0,5
- 1 кг
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
ҚАЗАҚ
10.19 Баппен пісіру
Бұл функция жұмсақ, балғын ет және
балық етін дайындауға көмектеседі.
Арналмаған: құс етіне, қуырылған
шошқа етіне, кеседе қуыруға. Тағам
сенсоры температура 65° C-тан
жоғары болмауы керек.
1. Еттің екі жағын ыстық табада 1 - 2
минут қуырыңыз.
2. Етті қуырма табаға салыңыз
немесе торкөз сөренің үстіне тура
қойыңыз. Май-сөлін жинау үшін
сөренің астына табақ қойыңыз.
41
Осы функцияны пайдаланғанда
ешқашан қақпақ жаппай пісіріңіз.
3. Тағам сенсоры пайдалану.
4. Функцияны таңдаңыз: Баппен
пісіру. Бастапқы 10 минут үшін
температураны 80 °C және 150 °C
аралығына орнатуға болады.
Әдепкі температура 90° C. Тағам
сенсоры үшін температураны
орнатыңыз.
5. 10 минуттан кейін тұмшапештің
температурасы автоматты түрде
80° C-ға дейін төмендейді.
120 °C градус температураны орнатыңыз.
(кг)
(мин)
Стейк
0.2 - 0.3
20 - 40
3
Сиырдың қоң еті
1 - 1.5
90 - 150
3
Ростбиф
1 - 1.5
120 - 150
1
Қуырылған бұзау еті
1 - 1.5
120 - 150
1
10.20 Астыңғы + Гриль + Желдеткіш
ЖІБІТУ
(°C)
(мин)
Пицца, мұздатылған
200 - 220
15 - 25
2
Американ пиццасы, мұздатылған
190 - 210
20 - 25
2
Пицца, тоңазытылған
210 - 230
13 - 25
2
Пицца тісбасары, мұздатылған
180 - 200
15 - 30
2
Фри, жіңішке
190 - 210
15 - 25
3
Фри, қалың
190 - 210
20 - 30
3
Картоп тілімдері / Крокеттер
190 - 210
20 - 40
3
Картоп құймақтары
210 - 230
20 - 30
3
42
www.aeg.com
ЖІБІТУ
(°C)
(мин)
Лазанья / Каннелони, балғын
170 - 190
35 - 45
2
Лазанья / Каннелони, мұздатылған
160 - 180
40 - 60
2
Пісірілген ірімшік
170 - 190
20 - 30
3
Тауық қанаттары
180 - 200
40 - 50
2
10.21 Консервлеу
Өлшемдері бірдей, консерв жасау үшін
қолданылатын, сатып алуға болатын
банкаларды қолданыңыз.
ЖҰМСАҚ ЖЕМІС
Бұрамалы немесе байонет ағытпалы
қақпағы бар банкалар мен металл
қалбырларды пайдаланбаңыз.
(мин)
Қайнай
бастағанға
дейінгі уақыт
Бірінші сөре деңгейін қолданыңыз.
Пісірме табаға алтыдан көп емес бір
литрлік банкаларды қойыңыз.
Банкалардың барлығын біркелкі
толтырып, қақпақ жапқышпен
жабыңыз.
Банкаларды бір-біріне тигізбеңіз.
Тұмшапеште ылғалдылық жеткілікті
мөлшерде пайда болуы үшін, пісірме
табаққа шамамен 1/2 литр су құйыңыз.
Құлпынай /
Көкөністер /
Таңқурай / Піскен
тұшала
35 - 45
СҮЙЕКТІ ЖЕМІС
Банканың ішіндегі сұйық шымырлап
қайнай бастағанда (бір литрлік
банкалар шамамен 35 - 60 минуттан
кейін қайнай бастайды) тұмшапешті
тоқтатыңыз немесе температураны
100 °C (кестеге қараңыз) градусқа
азайтыңыз.
160 - 170 °C градус температураны
орнатыңыз.
Шабдалы /
Айва / Өрік
(мин)
Қайнай
бастағанға
дейінгі
уақыт
(мин)
100 °C
температу
рада
пісіруді
жалғастыр
ыңыз
35 - 45
10 - 15
ҚАЗАҚ
КӨКӨНІСТЕР
КӨКӨНІСТЕР
(мин)
Қайнай
бастағанға
дейінгі
уақыт
(мин)
100 °C
температу
рада
пісіруді
жалғастыр
ыңыз
Сәбіз
50 - 60
5 - 10
Қияр
50 - 60
-
Тұздалған
көкөніс
қоспасы
50 - 60
5 - 10
Кольраби /
Бұршақ /
Спаржа
50 - 60
(°C)
(сағ)
Сорпаға арналған
көкөністер
60 - 70
5-6
Саңырауқұлақ
50 - 60
6-8
Шөптер
40 - 50
2-3
60 - 70 °C градус температураны
орнатыңыз.
ЖЕМІС
15 - 20
(сағ)
10.22 Кептіру - Ыстық
желдеткішпен пісіру
Табақтарды май өткізбейтін немесе
пісіруге арналған қағазға салыңыз.
Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін
кептіру уақытының жартысы өткен
кезде тұмшапешті тоқтатып, есікті
ашып, кептіруді аяқтау үшін бір түн
ашық қалдырыңыз.
1 науаны қолдансаңыз, үшінші сөре
деңгейін пайдаланыңыз.
Өрік
8 - 10
Сары өрік
8 - 10
Алма тілімдері
6-8
Алмұрттар
6-9
10.23 Тағам сенсоры
СИЫР ЕТІ
2 науа үшін бірінші және төртінші сөре
деңгейін пайдаланыңыз.
КӨКӨНІСТЕР
(°C)
(сағ)
Бұршақ
60 - 70
6-8
Бұрыш
60 - 70
5-6
(°C)
Қабырға / Қоң ет
стейктері, шала
піскен
45 - 50
Қабырға / Қоң ет
стейктері, орташа
60 - 65
Қабырға / Қоң ет
стейктері, жақсы
піскен
70 - 75
43
44
www.aeg.com
ШОШҚА ЕТІ
АҢ ЕТІ
(°C)
Жауырын /
Ветчина /
Шошқаның мойын
еті
80 - 82
Туралған жамбас / 75 - 80
Шошқаның қоң еті,
ысталған
Котлета
(°C)
Қоянның жамбасы
70 - 75
Қоянның аяғы
70 - 75
Қоян, тұтас
70 - 75
Бұғының жамбасы
70 - 75
Бұғының сирағы
70 - 75
75 - 80
БАЛЫҚ ЕТІ
БҰЗАУ ЕТІ
(°C)
(°C)
Ақсерке
65 - 70
Қуырылған бұзау
еті
75 - 80
Форель
65 - 70
Бұзаудың сирағы
85 - 90
ҚОЙ / ҚОЗЫ ЕТІ
(°C)
Қой еті, сирақ
80 - 85
Қой еті, жамбас
80 - 85
Қуырылған қой еті / 70 - 75
Қойдың сирағы
10.24 Ылғалды
желдеткішпен пісіру ұсынылатын керекжарақтар
Күңгірт және шағылыспайтын
қалыптар мен контейнерлерді
қолданыңыз. Олар ашық түсті және
шағылыстыратын ыдысқа қарағанда
жылуды жақсы сіңіреді.
ҚАЗАҚ
Пицца ыдысы
Пісірме табақ
Күңгірт,
шағылыспайтын
диаметрі 28 см
Күңгірт,
шағылыспайтын
диаметрі 26 см
Қалыптар
Керамика
диаметрі 8
см, биіктігі 5
см
Флан негізінің
қалыбы
Күңгірт,
шағылыспайтын
диаметрі 28 см
10.25 Ылғалды
желдеткішпен пісіру
Тамаша нәтижелерге қол жеткізу үшін
төмендегі кестедегі ұсыныстамаларды
орындаңыз.
Үшінші сөре деңгейін қолданыңыз.
(°C)
(мин)
Макарон гратині
200 - 220
45 - 55
Картоп гратині
180 - 200
70 - 85
Мусака
170 - 190
70 - 95
Лазанья
180 - 200
75 - 90
Каннелони
180 - 200
70 - 85
Нан пудингі
190 - 200
55 - 70
Күріш пудингі
170 - 190
45 - 60
Қопсыма торт қоспасынан жасалған алма
торты (дөңгелек торт қалыбы)
160 - 170
70 - 80
Ақ нан
190 - 200
55 - 70
10.26 Сынақ
институттарына арналған
ақпарат
Сынақтар мына стандарттар бойынша
өткізіледі: EN 60350, IEC 60350.
45
46
www.aeg.com
БІР ДЕҢГЕЙДЕ ПІСІРУ. Қалбырларда пісіру
(°C)
(мин)
Майсыз бисквит торт
Ыстық
желдеткішпен
пісіру
140 - 150
35 - 50
2
Майсыз бисквит торт
Дәстүрлі пісіру
160
35 - 50
2
Алма бәліші,
диагоналі Ø20 см 2
қалып
Ыстық
желдеткішпен
пісіру
160
60 - 90
2
Алма бәліші,
диагоналі Ø20 см 2
қалып
Дәстүрлі пісіру
180
70 - 90
1
БІР ДЕҢГЕЙДЕ ПІСІРУ. Печеньелер
Үшінші сөре деңгейін қолданыңыз.
(°C)
(мин)
Шала ашыған нан / Тәтті
таспа
Ыстық желдеткішпен
пісіру
140
25 - 40
Шала ашыған нан / Тәтті
таспа, бос тұмшапешті
алдын ала қыздырыңыз
Дәстүрлі пісіру
160
20 - 30
Шағын кекстер, әр
науада 20, бос
тұмшапешті алдын ала
қыздырыңыз
Ыстық желдеткішпен
пісіру
150
20 - 35
Шағын кекстер, әр
науада 20, бос
тұмшапешті алдын ала
қыздырыңыз
Дәстүрлі пісіру
170
20 - 30
ҚАЗАҚ
47
КӨП ДЕҢГЕЙДЕ ПІСІРУ. Печеньелер
(°C)
(мин)
2-ші
3-ші
деңгей деңгей
Шала ашыған нан /
Тәтті таспа
Ыстық
желдеткішпен
пісіру
140
25 - 45
1/4
1/3/5
Шағын кекстер, әр
науада 20, бос
тұмшапешті алдын
ала қыздырыңыз
Ыстық
желдеткішпен
пісіру
150
23 - 40
1/4
-
ГРИЛЬ
Бос тұмшапешті 5 минут алдын ала қыздырыңыз.
Температураны ең жоғары параметрге қойып гриль жасаңыз.
(мин)
Қыздырылған нан
Гриль
1-3
5
Сиыр етінің стейгі, орта
тұсында аударыңыз
Гриль
24 - 30
4
10.27 Сынақ
институттарына арналған
ақпарат
Функцияға арналған сынақтар: Толық
Бу.
IEC 60350 стандартына сай тексереді.
48
www.aeg.com
99 °C градус аралығындағы температураны орнатыңыз.
(Gastronorm
) сауыты
(г)
Брокколи,
бос
тұмшапешті
алдын ала
қыздырыңыз
1 x 2/3
тесіктері бар
300
3
13 - 15
Пісірме
табақты
бірінші сөре
деңгейіне
қойыңыз.
Брокколи,
бос
тұмшапешті
алдын ала
қыздырыңыз
2 x 2/3
тесіктері бар
2 x 300
2 және 4
13 - 15
Пісірме
табақты
бірінші сөре
деңгейіне
қойыңыз.
Брокколи,
бос
тұмшапешті
алдын ала
қыздырыңыз
1 x 2/3
тесіктері бар
макс.
3
15 - 18
Пісірме
табақты
бірінші сөре
деңгейіне
қойыңыз.
Бұршақ,
мұздатылған
2 x 2/3
тесіктері бар
2 x 1500
2 және 4
Ең суық
жердегі
температу
ра 85 °C
градусқа
жеткенше.
Пісірме
табақты
бірінші сөре
деңгейіне
қойыңыз.
(мин)
11. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ
ЕСКЕРТУ!
Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
11.1 Тазалауға қатысты ескерім
Пештің алдыңғы жағын жұмсақ жуғыш зат қосылған жылы суға
батырылған жұмсақ шүберекпен тазалаңыз.
Металл беттерін тазалау үшін арнайы жуғыш затты пайдаланыңыз.
Жуғыш
заттар
Оңай тазаланбайтын дақтарды арнайы пеш тазалағыштармен
тазалаңыз.
ҚАЗАҚ
49
Тұмшапешті пайдаланып болған сайын табанын тазалаңыз. Май
жиналғанда немесе басқа тағам қалдығы жиналса, өрт қаупін
тудыруы мүмкін. Гриль табағында бұндай қауіп одан да күшті.
Пайдаланып болған сайын табанын жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.
Күнделікті
қолдану
Керек-жарақтарды әр қолданып болған сайын тазалап, құрғатып
отырыңыз. Шүберекті, жылы су мен жуғыш затты пайдаланыңыз.
Керек-жарақтарды ыдыс жуғыш машинада жумаңыз.
Зат жабыспайтын қаптамасы бар керек-жарақтарды жемір
тазалағыштармен, өткір заттармен немесе ыдыс жуғыш машинамен
тазаламаңыз.
Керекжарақтар
11.2 Қалай алып тастау
керек: сөренің тіректері
Тазалау алдында пештің суық екеніне
көз жеткізіңіз. Күйіп қалу қатері бар.
Тұмшапешті тазалау үшін сөре
сырғытпаларын алыңыз.
1. Сырғытпаларды алдыңғы
тежегіштен еппен жоғары тартып
шығарыңыз.
1
3
2
2. Сөре сырғытпасының алдыңғы
жағын бүйір қабырғадан тартып
шығарыңыз.
3. Сырғытпаларын артқы тежегіштен
шығарып алыңыз.
Сөре сырғытпаларын кері ретпен
салыңыз.
11.3 Бумен тазалау
Қоқысты қолмен барынша тазалап
алыңыз.
Бүйір қабырғаларды тазалау үшін
керек-жарақтар мен сөренің сырғытпа
жолдарын алыңыз.
Бумен тазалау функциялары
тұмшапештің ішін бумен тазалайды.
Тазалау процедурасын бастау
алдында тұмшапештің суық тұрғанына
көз жеткізіңіз.
Бумен тазалау функциясы қосулы
тұрғанда, шам сөніп тұрады.
1. Су тартпасына сигнал естілгенше
немесе дисплейде хабар пайда
болғанша ең үлкен деңгейге дейін
(шамамен 950 мл су) су құйыңыз.
2. Мәзірден бумен тазалау
функциясын таңдаңыз: Тазалау.
Бумен тазалау - функцияның
уақыты шамамен 30 минут.
a) Функцияны қосыңыз.
b) Бағдарлама аяқталғанда
сигнал естіледі.
c) Сигналды сөндіру үшін
айналмалы түймешені түртіңіз.
Бумен тазалау плюс функцияның ұзақтығы шамамен 75
минут.
a) Тұмшапештің ішіндегі эмаль
және болат темірден жасалған
бөлшектерге тиісті жуғыш
затты біркелкі жағыңыз.
b) Функцияны қосыңыз.
Бағдарламаның бірінші бөлігі
50 минуттан кейін аяқталады.
c) Тұмшапештің ішкі бетін
жеміргіш емес, баппен
тазалайтын жөкемен сүртіңіз.
Жылы суды не тұмшапеш
жуғыш құралдарды
пайдалануға болады.
d) Процедураның соңғы бөлігі
басталады. Бұл кезеңнің
ұзақтығы шамамен 25 минут.
50
www.aeg.com
3. Тұмшапештің ішкі бетін баппен
тазалайтын жөкемен сүртіңіз.
Жылы су пайдалануға болады.
Тазалап болғаннан кейін тұмшапештің
есігін шамамен 1 сағат ашық ұстаңыз.
Тұмшапеш әбден кепкенше күтіңіз.
Тұмшапешті жылдам кептіру үшін 150
°C градус ыстық ауамен шамамен 15
минут қыздырыңыз. Егер функция
аяқталғаннан кейін тұмшапешті дереу
қолмен тазаласаңыз, тазалау
функциясының тиімділігі артады.
11.4 Тазалауды ескерту
Ескерту пайда болса тазалау қажет.
Функцияны пайдаланыңыз Бумен
тазалау плюс.
11.5 Бу шығаратын жүйе Қақты арылту
Бу генераторы жұмыс істегенде, ішіне
әк шөгіндісі жиналады (судың
құрамындағы кальцийге байланысты).
Бұл будың сапасына, бу
генераторының жұмысына және
тағамның сапасына жағымсыз әсер
етеді. Әк шөгіндісі жиналып қалмас
үшін бу генераторының жүйесін
тазалаңыз.
Керек-жарақтың барлығын алыңыз.
Мәзірден функцияны таңдаңыз:
Тазалау. Пайдаланушы интерфейсі
процедура бойынша нұсқау береді.
Процедураның толық аяқталуына
шамамен 2 сағат уақыт қажет.
Бұл процедураның бірінші бөлігін іске
қосады: Қақты арылту.
Бұл кезеңнің ұзақтығы
шамамен 1 сағат 40 минут.
8. Бірінші бөліктің соңында гриль- /
қуыру науасын босатып, оны қайта
бірінші сөренің орнына қойыңыз.
9. Айналмалы тетікті басыңыз.
10. Су тартпасына дыбыстық сигнал
естілгенше немесе дисплейде
хабар пайда болғанша макс.
деңгейіне дейін таза су құйыңыз.
11.
түймешігін басыңыз.
Бұл процедураның екінші бөлігін іске
қосады: Қақты арылту. Бұл бу жүйесін
шаяды.
Бұл бөліктің ұзақтығы
шамамен 35 минут.
Процедура аяқталғаннан кейін гриль- /
қуыру науасын алыңыз.
Егер: Қақты арылту
функциясы дұрыс
орындалмаса, дисплейде
оны қайталау керектігі
туралы хабар пайда
болады.
Пеш ылғал немесе су болса, құрғақ
шүберекпен сүртіңіз. Тұмшапештің
есігн толық ашып оны әбден кептіріңіз.
11.6 Қақ тазалауды ескерту
құралы
Бұл функцияда шам сөніп тұрады.
Функцияны орындау қажет екенін
ескертетін екі қақ тазалауды ескерту
құралы бар: Қақты арылту.
1. Су тартапасының бос екеніне көз
жеткізіңіз.
Бәсең сигнал қақ тазалау циклын
ескертеді және ұсынады.
2.
түймешігін басыңыз.
3. Гриль / қуыру табағын бірінші
сөренің деңгейіне қойыңыз.
4. Айналмалы тетікті басыңыз.
5. Су тартпасына 250 мл қақ
тазалайтын құралдан салыңыз.
6. Су тартпасының қалған бөлігіне
дыбыстық сигнал естілгенше
немесе дисплейде хабар пайда
болғанша, макс. деңгейіне дейін су
құйыңыз.
7. Айналмалы тетікті басыңыз.
Қатты сигнал қақ тазалауды міндетті
түрде орындау керек екенін ескертеді.
Қатты сигнал қосылған
кезде құрылғының қағын
тазаламасаңыз, бу
функцияларын пайдалана
алмайсыз.
Қақ тазалауды ескерту
сигналын сөндіре
алмайсыз.
ҚАЗАҚ
11.7 Бу шығаратын жүйе Шаю
51
A
Керек-жарақтың барлығын алыңыз.
Мәзірден функцияны таңдаңыз:
Тазалау. Пайдаланушы интерфейсі
процедура бойынша нұсқау береді.
Функцияның ұзақтығы шамамен 30
минут.
Бұл функцияда шам өшіп тұрады.
A
3. Есікті шамамен 45° градусқа
келгенше жабыңыз.
1. Пісірме табақты бірінші сөре
деңгейіне қойыңыз.
2. Су тартпасына дыбыстық сигнал
естілгенше немесе дисплейде
хабар пайда болғанша ең үлкен
деңгейге дейін таза су құйыңыз.
түймесін басыңыз.
3.
Процедура аяқталғаннан кейін пісірме
науаны алыңыз.
45°
11.8 Сауытты босату
Керек-жарақтың барлығын алыңыз.
Тазалау функциясы су сауытында
қалған суды тазалайды. Бұл
функцияны бумен тазалау функциясын
қолданғаннан кейін пайдаланыңыз.
4. Есік жақтаушасының (B) жоғарғы
жағын қос қолмен екі жағынан
ұстаңыз да, ысырманы босату үшін
ішке қарай басыңыз.
Мәзірден функцияны таңдаңыз:
Тазалау. Пайдаланушы интерфейсі
процедура бойынша нұсқау береді.
2
Функцияның ұзақтығы шамамен 6
минут.
B
Бұл функцияда шам сөніп тұрады.
Пісірме табақты бірінші сөре деңгейіне
қойыңыз.
Процедура аяқталғаннан кейін пісірме
науаны алыңыз.
11.9 Есікті алу және орнату
Есікті және ішкі шыны панельдерді
алып тазалауға болады. Шыны
панельдердің саны әр үлгіде әр түрлі.
ЕСКЕРТУ!
Есіктің салмағы ауыр.
1. Есікті шегіне дейін ашыңыз.
2. Есіктің екі топсасындағы
ысырмаларды (A) барынша
көтеріңіз.
1
АБАЙЛАҢЫЗ
Шыныны, әсіресе алдыңғы
панельдің шеттерін дұрыс
ұстамасаңыз, шыны сынып
қалуы мүмкін.
5. Есікті босату үшін оның
жақтаушасын алға қарай тартыңыз.
6. Есіктің шыны панельдерін
бағыттағыштан шығару үшін,
үстіңгі жағынан ұстап, бір-бірден
жоғары тартып шығарыңыз.
52
www.aeg.com
7. Шыны панельді сабын сумен
жуыңыз. Шыны панельді жақсылап
құрғатыңыз.
Тазалап болғаннан кейін жоғарыда
айтылған қадамдарды керісінше
орындаңыз. Алдымен кішірек панельді,
содан кейін үлкенірек панельді
орнатыңыз.
ЕСКЕРТУ!
Әйнектердің бірдей
орналасқанына көз
жеткізіңіз, әйтпесе есіктің
беткі жағы қатты қызып
кетеді.
11.10 Шамды ауыстыру
ЕСКЕРТУ!
Электр қатері бар.
Шам ыстық болуы мүмкін.
1. Пешті сөндіріңіз.
Пеш салқындағанша күтіңіз.
2. Пешті розеткадан ағытыңыз.
3. Пештің табанына шүберек төсеңіз.
Үстіңгі шам
1. Шамды алу үшін шыны қақпағын
бұраңыз.
12. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ
ЕСКЕРТУ!
Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
2. Темір шығырығын алып, шыны
қақпағын тазалаңыз.
3. Шамды 300 °C градус қызуға
төзімді, сәйкес келетін шамға
ауыстырыңыз.
4. Темір шығырықты шыны қақпаққа
орнатыңыз.
5. Шыны қақпағын орнатыңыз.
Бүйірлік шам
1. Шамға қол жеткізу үшін сол жақ
сөренің тірегін алыңыз.
2. Қақпақты алу үшін 20 бұрамалы
бұрағышты қолданыңыз.
3. Темір жақтауы мен тығыздағышын
алып тазалаңыз.
4. Шамды 300 °C градус қызуға
төзімді жарамды шаммен
ауыстырыңыз.
5. Темір жақтауы мен тығыздағышын
орнатыңыз. Бұрандаларын
қатайтыңыз.
6. Сөренің сол жақ сырғытпасын
салыңыз.
ҚАЗАҚ
53
12.1 Не істерсіңіз, егер...
Ақаулық
Ықтимал себептері
Шешім
Тұмшапешті қосып немесе
іске пайдалана
алмадыңыз.
Тұмшапеш электр тоғына
қосылған жоқ немесе теріс
қосылған.
Тұмшапештің электр
тоғына дұрыс қосылғанына
көз жеткізіңіз (егер бар
болса, қосылым сызбасын
қараңыз).
Тұмшапеш қызбайды.
Тұмшапеш сөндірулі.
Тұмшапешті іске қосыңыз.
Тұмшапеш қызбайды.
Сағат қойылмаған.
Сағатты орнатыңыз.
Тұмшапеш қызбайды.
Қажетті параметрлер
орнатылмаған.
Параметрлердің дұрыс
орнатылғанына көз
жеткізіңіз.
Тұмшапеш қызбайды.
Автоматты түрде
ажыратқыш қосулы.
"Автоматты сөндіру"
тарауын қараңыз.
Тұмшапеш қызбайды.
Сақтандырғыш жанып
кеткен.
Ақаулыққа
сақтандырғыштың себеп
болмағанын тексеріңіз.
Сақтандырғыш қайта-қайта
жанып кетсе, білікті
электршіге хабарласыңыз.
Шам жанбайды.
Шамда ақау бар.
Шамды ауыстырыңыз.
Дисплей Тіл орнатуды
сұрайды.
Ток 3 күннен астам уақыт
болған жоқ.
"Әркүндік қолдану"
тарауын қараңыз.
Дисплей Тіл орнатуды
сұрайды.
Демо режим қосулы.
Демо режимді сөндіріңіз:
Мәзір / Негізгі
параметрлер / ДЕМО.
Қосу / сөндіру коды: 2468.
Дисплейде F111
көрсетіледі.
Ішкі температура
сенсорының ашасы
розеткаға дұрыс
салынбаған.
Ішкі температура
сенсорының ашасын
розеткаға барынша әрірек
сұғыңыз.
Бейнебеттегі осы тізімде
көрсетілмеген ақаулық
коды пайда болады.
Электрлі құралда ақау бар. •
•
Тұмшапешті үйдегі
сақтандырғыш немесе
сақтандырғыш
қорабындағы қауіпсіздік
тетігі арқылы өшіріңіз
де, қайта қосыңыз.
Дисплейде ақаулық
коды қайта көрініс
берсе, қызмет көрсету
орталығына
хабарласыңыз.
54
www.aeg.com
Ақаулық
Ықтимал себептері
Шешім
Бу мен конденсат
тағамның үстіне және
тұмшапештің корпусына
жиналады.
Тұмшапештің ішіне тағам
ұзақ уақытқа қойылған.
Тағамды пісіргеннен кейін
тұмшапеш ішінде 15 - 20
минуттан артық
қалдырмаңыз.
Шөгіндіні тазалау үдерісі
аяқталмай тұрып,
тоқтайды.
Электр қуаты үзіліп қалған. Үдерісті қайталаңыз.
Шөгіндіні тазалау үдерісі
аяқталмай тұрып,
тоқтайды.
Функция пайдаланушының
тарапынан тоқтатылды.
Үдерісті қайталаңыз.
Шөгіндіні тазалау
үдерісінен кейін гриль- /
қуыру табағының ішінде су
қалмаған.
Су тартпасына мах.
деңгейіне жеткенше су
құймадыңыз.
Су тартпа корпусының
түбінде судың / шөгіндіні
тазалау құралының баржоғын тексеріңіз.
Үдерісті қайталаңыз.
Қақтан тазалау циклынан
кейін корпустың төменгі
жағында кірленген су бар.
Гриль- / қуыру табағы теріс Тұмшапеш ішінің түбін
сөре деңгейіне
шөгіндіні тазалау
қойылмаған.
құралынан және қалдық
судан тазалаңыз. Гриль /
қуыру табағын бірінші
сөренің деңгейіне
қойыңыз.
Тазалау функциясы
аяқталмай тұрып,
тоқтайды.
Электр қуаты үзіліп қалған. Үдерісті қайталаңыз.
Тазалау функциясы
аяқталмай тұрып,
тоқтайды.
Функция пайдаланушының
тарапынан тоқтатылды.
Үдерісті қайталаңыз.
Тазалау функциясы
аяқталғаннан кейін
корпустың түбінде тым көп
су бар.
Тазалау циклін іске қоспас
бұрын құрылғыға тым көп
жуғыш затты құйдыңыз.
Корпустың қақпағының
барлық бөліктеріне жуғыш
затты жұқалап жағыңыз.
Жуғыш затты біркелкі
шашыратыңыз.
Тазалау процедурасы
дұрыс жұмыс істемейді.
Бумен тазалау функциясы Циклді қайталаңыз.
кезінде пештің бастапқы
Құрылғы суық болған кезде
температурасы өте жоғары циклді іске қосыңыз.
болды.
Тазалау процедурасы
дұрыс жұмыс істемейді.
Тазарту процедурасының
басталуына дейін бүйірлік
торларды алған жоқсыз.
Олар жылуды
қабырғаларға өтікізіп,
өнімділікті төмендетеді.
Құрылғыдан бүйірлік
торларды шығарып,
функцияны қайталаңыз.
ҚАЗАҚ
Ақаулық
Ықтимал себептері
Шешім
Тазалау процедурасы
дұрыс жұмыс істемейді.
Тазарту процедурасының
басталуына дейін
құрылғыдан керекжарақтарды алған жоқсыз.
Олар бу циклін бұзып,
өнімділікті төмендетуі
мүмкін.
Құрылғыдан керекжарақтарды шығарып,
функцияны қайталаңыз.
12.2 Қызмет көрсету дерегі
Ақаулықты өзіңіз түзете алмасаңыз,
дилеріңізге неуәкілетті қызмет көрсету
орталығына хабарласыңыз.
Қызмет көрсету орталығына қажетті
ақпарат техникалық ақпарат
55
тақтайшасында көрсетілген.
Техникалық ақпарат тақтайшасы пеш
корпусының алдыңғы жақтауында
орналасқан. Тұмшапештің ішіндегі
техникалық ақпарат тақтайшасын
алмаңыз.
Оларды мына жерге жазып қоюды ұсынамыз:
Үлгі (MOD.)
.........................................
Өнім нөмірі (PNC)
.........................................
Сериялық нөмірі (S.N.)
.........................................
13. ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕК
13.1 Техникалық дерек
Кернеу
230 В
Жиілік
50 Гц
14. ҚУАТ ТИІМДІЛІГІ
14.1 Өнім туралы ақпарат және Өнім туралы ақпарат
парағы*
Жабдықтаушының аты
AEG
Үлгіні идентификаторы
BSR882320B 944188028
BSR882320W 944188029
Қуат тиімділігі индексі
81.0
Қуат тиімділігі санаты
A+
Дәстүрлі режимдегі стандартты жүктеме үшін
пайдаланылатын қуат
1.09 кВт/сағ/цикл
56
www.aeg.com
Желдеткіш режимдегі стандартты жүктеме үшін
пайдаланылатын қуат
0.68 кВт/сағ/цикл
Сызаттардың саны
1
Жылу көзі
Электр қуаты
Дыбыс деңгейі
70 л
Пештің түрі
Кіріктірілген тұмшапеш
Салмағы
BSR882320B
43.0 кг
BSR882320W
43.0 кг
* Еуропалық Одақ үшін ЕО-тың 65/2014 және 66/2014 регламентіне сәйкес.
Беларусь Республикасы үшін 2478-2017 бағдарламалық жасақтаманың техникалық
бюллетеніне сәйкес, G қосымшасы; БЖТБ 2477-2017, A және B қосымшасы.
Украина үшін 568/32020 сәйкес.
Ресей үшін қуат тиімділігі санаты қолданылмайды.
EN 60350-1 - Тағам пісіретін тұрмыстық электр құрылғылары - 1-бөлім: Плиталар,
тұмшапештер, бу пештері және гриль - Өнімділікті өлшеу әдістері.
14.2 Қуатты үнемдеу
Пештің күнделікті тамақ
пісіру кезінде қуат
үнемдеуге көмектесетін
мүмкіндіктері бар.
Тұмшапеш жұмыс істеп тұрғанда
есігінің жабық екеніне көз жеткізіңіз.
Тағамды буға пісіру кезінде есікті жиі
ашпаңыз. Есіктің тығыздағышын таза
ұстаңыз және оның өз орнында
тұрғанына көз жеткізіңіз.
Қуатты үнемдеуді жақсарту үшін .
Егер мүмкін болса, пешті пайдаланар
алдында алдын ала қыздырмаңыз.
Бірнеше тағамды бір уақытта пісірген
кезде, пісіру циклдарының арасын
барынша қысқа етіңіз.
Желдеткішпен пісіру
Егер мүмкін болса, қуатты үнемдеу
үшін желдеткіші бар пісіру
функцияларын пайдаланыңыз.
Қалдық қызу
Ұзақтық немесе Аяқтау уақытын
таңдау функциясы қосылған
бағдарлама қосылып тұрса және пісіру
уақыты 30 минуттан ұзақ болса,
қыздыру элементтері кейбір пеш
функцияларында автоматты түрде
ертерек сөнеді.
Желдеткіш пен шам жұмыс істеуін
жалғастыра береді. Пешті сөндіргенде,
бейнебетте қалдық қызу көрсетіледі.
Қызуды тағамды жылы ұстау үшін
қолдануыңызға болады.
Пісіру уақыты 30 минуттан ұзақ болса,
пештің температурасын пісіру
аяқталғанға дейін 3 - 10 минутқа ерте
азайтыңыз. Пеш ішіндегі қалдық жылу
пісіруді жалғастырады.
Басқа тағамдарды жылыту үшін
қалдық қызуды пайдаланыңыз.
Тағамды жылы ұстау
Қалдық қызуды таңдап, тағамды жылы
ұстау үшін ең төменгі ықтимал
температураны таңдаңыз. Дисплейде
қалдық қызу индикаторы немесе
температура пайда болады.
Шамды сөндіріп пісіру
Шамды тағам пісіру барысында
сөндіріңіз. Қажет кезде қосыңыз.
Ылғалды желдеткішпен пісіру
Тағам пісіру барысында қуатты
үнемдеуге арналған функция.
ҚАЗАҚ
Осы функцияны пайдаланғанда шам
30 секундтан кейін автоматты түрде
сөнеді. Шамды қайта қосуға болады,
57
бірақ бұл әрекет қуатты күтілген
мөлшерде үнемдемейді.
15. ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ҚАТЫСТЫ ЖАҒДАЙЛАР
Белгі
салынған материалдарды
қайта өңдеуден өткізуге тапсырыңыз.
Орам материалдарын қайта өңдеуден
өткізу үшін тиісті контейнерлерге
салыңыз. Электрлік және
электроникалық құрылғылардың
қалдығын қайта өңдеуден өткізу
арқылы, қоршаған ортаға және
адамның денсаулығына зиын
келтіретін жағдайларға жол бермеуге
өз үлесіңізді қосыңыз. Белгі
салынған құрылғыларды тұрмыстық
қалдықтармен бірге тастамаңыз.
Өнімді жергілікті қайта өңдеу
орталығына өткізіңіз немесе жергілікті
мекемеге хабарласыңыз.
Осы өнімнің өндірілген күні сериялық нөмірде көрсетілген,
оның нөмірінің бірінші саны өндірілген жылдың соңғы
санына, екінші және үшінші сандар аптаның реттік нөміріне
сәйкес келеді. Мысалы, 84512345 сериялық нөмірі өнім 2018
жылдың қырық бесінші аптасында өндірілгенін білдіреді.
Өндіруші: Electrolux Appliances AB, St. Göransgatan 143, 105
45 Stockholm, Швеция
Импорттаушы және өндірушінің уәкілетті ұйымы:
OOO «Электролюкс Рус», Кожевнический проезд 1, 115114,
Мәскеу/Москва, тел.: 8-800-200-3589
Германияда жасалған
*
58
www.aeg.com
ҚАЗАҚ
59
867336978-C-322019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising